Byla 2-677-357/2012
Dėl 2010-09-22 pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo niekine ir restitucijos taikymo, 2010-10-04 sutarties pripažinimo niekine, viešojo pirkimo komisijos sprendimų panaikinimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Bartašienė, sekretoriaujant Romutei Lengvenienei, dalyvaujant ieškinį pareiškusios ginant viešąjį interesą Šiaulių apygardos prokuratūros prokurorei R. T., atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos atstovui advokatui E. M., atsakovų S. K. ir I. K. atstovui advokatui M. E., atsakovo UAB „Vakarų fasadas“ atstovui D. J., tretiesiems asmenims D. M. ir UAB „Šiaulių regiono plėtros agentūros“ atstovėms J. B. ir D. U., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Šiaulių apygardos prokuratūros ieškinį atsakovams VĮ „Šiaulių miesto savivaldybės administracija", S. K., I. K., UAB „Vakarinis fasadas" Šiaulių filialui dėl 2010-09-22 pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo niekine ir restitucijos taikymo, 2010-10-04 sutarties pripažinimo niekine, viešojo pirkimo komisijos sprendimų panaikinimo

Nustatė

2Ieškovas Šiaulių apygardos prokuratūra ieškiniu pareikštu atsakovams S. K., I. K. ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijai prašo 1) panaikinti 2010 m. rugsėjo 22 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos pramoninio paveldo pastato buvusio "Elnio" fabriko teritorijoje pirkimo komisijos posėdžio protokolo Nr. ( - ) nutarimus – 1.1) skelbiamas derybas laimėjo S. K., 1.2 ) pastatą pirkti už 325000 Lt; 2) prašo pripažinti niekine ir negaliojančia 2010 m. rugsėjo 22 d. pirkimo - pardavimo sutartį, patvirtintą Šiaulių miesto 5 - ojo notaro biuro notarės S. J., notarinio registro Nr. 9893; 3) taikyti restituciją - įpareigoti Šiaulių miesto savivaldybę grąžinti S. K. ir I. K. nekilnojamąjį daiktą - gamybinį pastatą, unikalus numeris ( - ), o iš S. K. ir I. K. solidariai Šiaulių miesto savivaldybės naudai priteisti 325000 Lt;

3Ieškovas ieškiniu pareikštu atsakovui UAB "Vakarinis fasadas" ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijai prašo 4) panaikinti 2010 m. rugsėjo 23 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Pastato (Elnio g. 25, Šiauliuose) pritaikymo menų inkubatoriaus veikloms techninio projekto parengimo paslaugos viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokolo Nr. TVPP - 345 nutarimus - 4.1) pirkti pastato (Elnio g. 25, Šiauliuose) pritaikymo menų inkubatoriaus veikloms techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 4 punktu; 4.2) kreiptis tik į UAB "Vakarinis fasadas", kad pateiktų pasiūlymą dėl pastato (Elnio g. 25, Šiauliuose) pritaikymo menų inkubatoriaus veikloms techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimo; 5) panaikinti 2010 m. spalio 1 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Pastato (Elnio g. 25, Šiauliuose) pritaikymo menų inkubatoriaus veikloms techninio projekto parengimo paslaugos viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokolo Nr. TVPP - 357 nutarimą - "Pastato (Elnio g. 25, Šiauliuose) pritaikymo menų inkubatoriaus veikloms techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų" pirkimo nugalėtoju paskelbti UAB "Vakarinis fasadas"; 6) pripažinti niekine 2010 m. spalio 4 d. Pastato, Elnio g. 25, Šiauliuose, rekonstravimo techninio projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros

4paslaugų sutartį Nr. SŽ-917; priteisti iš atsakovų žyminį mokestį ir kitas bylinėjimosi išlaidas į valstybės biudžetą.

5Ieškovas procesiniuose dokumentuose ir teismo posėdyje atsakovų S. K., I. K. ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos atžvilgiu nurodo, kad Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T-126 „Dėl pastato pirkimo projektui „Šiaulių menų inkubatoriaus įkūrimas" įgyvendinimui, įsakymu Nr. A-852 „Dėl komisijos sudarymo" sudaryta Pastato pirkimo komisija, kuri 2010 m. liepos 19 d. posėdyje nusprendė pirkti skelbiamų derybų būdu ir nustatė pagrindinius kriterijus. Paraišką dalyvauti derybose pateikė du kandidatai, 2010 m. rugsėjo 22 d. buvo nuspręsta, kad skelbiamas derybas laimėjo S. K. ir pastatas perkamas už 325000 Lt, 2010 m. rugsėjo 22 d. sudaryta pirkimo - pardavimo sutartis, notarinio registro Nr. 9893.

6Ieškovas teigia, kad Komisija pažeidė lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principus, konkursas buvo organizuotas iš anksto žinant, kas jį laimės, dar nepaskelbus derybų dėl pastato pirkimo, S. K. kreipėsi į Šiaulių miesto savivaldybės administraciją dėl projektavimo sąlygų pastato rekonstrukcijai - Šiaulių menų inkubatoriaus įkūrimui. UAB „Vakarinis fasadas" iki derybų paskelbimo pradėjo rengti pastato techninį projektą. S. K. pateiktuose dokumentuose nebuvo jokios informacijos apie tai, kad siūlomas pirkti pastatas yra fiziškai pažeistas, 2008 metais kilusio gaisro metu nudegęs stogas, 4 ir 5 aukštų būklė bloga, I -III aukštų sienų ir perdangų būklė patenkinama. Pirkimo pardavimo sutartyje taip pat tokios informacijos nėra, o duomenys atsirado tik po pirkimo - pardavimo sutarties pasirašymo, Šiaulių miesto savivaldybei įregistravus nuosavybės teises VĮ Registrų centre. Taip pat Komisija neparengė ir perkančiajai organizacijai nepateikė pirkimo ataskaitos, buvo neaiškios Komisijos išvados ir motyvai dėl laimėjusio pasiūlymo. Nepaskelbus apie laimėjusį kandidatą 2010 m. rugsėjo 13 d. jau užsakoma pažyma sandoriui sudaryti, kuris sudaromas tą pačią dieną paskelbus, kad derybas laimėjo S. K.. Šios aplinkybės ieškovo teigimu patvirtina, kad 2010 m. liepos 19 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-852 sudaryta Pastato pirkimo komisija pažeidė Lietuvos Respubliko Vyriausybė 2003 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 841 patvirtinto Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašo 17 punktą, o taip pat ir Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalį.

7Ieškovas procesiniuose dokumentuose ir teismo posėdžio metu atsakovo UAB „Vakarinis fasadas" ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos atžvilgiu nurodo, kad pastato (Elnio g. 25, Šiauliuose) pritaikymo menų inkubatoriaus veikloms techninio projekto parengimo paslaugoms viešojo pirkimo komisija 2010 m. rugsėjo 23 d. nusprendė pastato pritaikymo menų inkubatoriaus veikloms techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugas pirkti vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 4 punktu, t.y. neskelbiamų derybų būdu atsižvelgiant į tai, kad pastato pardavėjo, S. K. prašymu keisti pastato paskirtį, liepos mėnesį Savivaldybės administracijoje buvo išduotas Projektavimo sąlygų sąvadas. S. K., pasirašydamas pirkimo - pardavimo sutartį pateikė informaciją, kad jo ir UAB „Vakarinis fasadas" susitarimu buvo pradėtas rengti pastato techninis projektas, o UAB „Vakarinis fasadas" jau yra atlikęs dalį pastato techninių sprendinių. Komisija nutarė tuo pagrindu kreiptis tik į UAB „Vakarinis fasadas", kad pateiktų pasiūlymą dėl pastato pritaikymo menų inkubatoriaus veikloms techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimo. 2010 m. rugsėjo 27 d. posėdžio metu, Pirkimo komisija patvirtino pirkimo sąlygas bei nustatė galutinio pasiūlymo pateikimo terminą. Derybų metu, 2010 m. spalio 1 d., buvo sumažinta techninio projekto rengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros kaina nuo 266 514,60 Lt iki 245 514,60 Lt ir Pirkimo komisija paskelbė pastato pirkimo nugalėtoju UAB „Vakarinis fasadas". Ieškovas nurodo, kad vykdant viešojo pirkimo procedūrą perkančioji organizacija, Šiaulių miesto savivaldybės administracija, pažeidė specialiųjų teisės aktų imperatyvias nuostatas, pažeidė viešųjų pirkimų skaidrumo bei lygiateisiškumo principus, neužtikrino racionalaus savivaldybės lėšų panaudojimo ir tai yra pakankamas pagrindas pripažinti atsakovo veiksmus t.y. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos sprendimus - viešuosius pirkimus rengti Viešųjų pirkimų įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 4 punkto pagrindu neteisėtais ir panaikinti.

8Atsakovai S. K. ir I. K. prašo ieškinį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Procesiniuose dokumentuose ir teismo posėdyje nurodo, kad ginčas dėl statinio įsigijimo yra kilęs ne iš viešųjų pirkimų, o iš viešojo aukciono.Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Ieškinio motyvai susiję su Viešųjų pirkimų įstatymo principų pažeidimu, turi būti atmesti, nes teisės aktais aiškiai yra nustatyta atskira tvarka, kuria privalo vadovautis perkančiosios organizacijos. Nurodo, kad kreipėsi į Šiaulių miesto savivaldybės administraciją dėl projektavimo sąlygų sąvado išdavimo dar 2009 metais, nes buvo numatęs atlikti ginčo pastato dalies- stogo ir perdangų rekonstrukciją po 2008 metais įvykusio pastato gaisro. 2010 m. birželio mėnesį atsakovas S. K. kreipėsi dėl viso statinio rekonstravimo projektavimo sąlygų, tačiau neteikė jokio prašymo dėl Menų inkubatoriaus įkūrimo jam nuosavybės teise priklausančiame pastate. Ieškovas nenurodo kuo konkrečiai buvo pažeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimas Nr.841 bei jame numatyti reikalavimai. Šiaulių miesto savivaldybė priėmė sprendimą pirkti pastatą buvusio „Elnio" fabriko teritorijoje, ieškovas neginčija administracinių aktų, susijusių su sprendimu pirkti pastatą buvusio „Elnio" fabriko teritorijoje. Apie pirkimą buvo viešai paskelbta ir visi norintys asmenys pateikė savo pasiūlymus, kurie atitiko savivaldybės nustatytus reikalavimus. Ieškovas nepateikė jokių motyvų, kad derybų metu nustatyta pastato vertė neatitiko rinkos kainos, kad Šiaulių miesto savivaldybės administracija nežinojo ir nevertino įsigyjamo pastato buklės. Šiaulių miesto savivaldybės atstovas pareiškė, kad turėjo galimybę apžiūrėti ir apžiūrėjo nekilnojamąjį daiktą iki šios sutarties pasirašymo dienos ir jokių pretenzijų dėl nekilnojamojo daikto pardavėjams neturėjo, apie tai pažymėjo sutarties 6.2.7 punkte. Pastatas Elnio g. 25 yra Šiaulių miesto centre, visiškai netoli Šiaulių miesto savivaldybės, todėl akivaizdu, kad pirkėjui buvo žinoma pastato būklė įsigijimo metu, faktas, kad pastate įvyko gaisras, buvo plačiai nušviestas visuomenės informavimo priemonėse. Ieškovas nepateikė įrodymų, pagrindžiančių pažeistą viešą interesą Šiaulių miesto savivaldybei įsigijus ginčo pastatą už atitinkamą kainą bei numatant tikslą sutvarkyti šią Kultūros paveldo teritoriją, nes pastatas buvo įsigytas už žymiai mažesnę kainą (84 Lt už 1 kv.m), nei kito dalyvio nurodyta pasiūlymo kaina (400 Lt už 1 kv.m).

9Nurodo, kad pirkimo dokumentuose nebuvo reikalavimo kartu su pasiūlymu pateikti VĮ Registrų centro duomenis, atsakovas neturėjo pareigos teikti atnaujintą Nekilnojamojo turto objekto Kadastrinių matavimų bylą. Tik 2011 m. kovo mėnesį, jau naujajam statinio savininkui atnaujinus pastato kadastrinius matavimus viešame registre buvo įregistruota statinio, kaip fiziškai pažeisto būklė. Be to, pagal Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008-08-19 įsakymu Nr.4-362 patvirtintas Valstybės planuojamų verslo inkubatorių ir menų inkubatorių plėtros projektų planavimo tvarkos aprašo nuostatas, Menų inkubatorius galėjo būti įrengtas tik tam tikruose pastatuose, t.y. pagal Tvarkos aprašo sąlygas Šiaulių miesto savivaldybė net ir negalėjo įsigyti visiškai sutvarkyto, jokių investicijų nereikalaujančio statinio, nes toks statinys neatitiktų ES paramos skyrimo tikslo - padėti sutvarkyti apleistus Kultūros vertybės statinius. 2010-09-13 buvo užsakyta pažyma sandoriui, nes Šiaulių miesto savivaldybės administracija informavo atsakovą, kad laiko su juo derybas įvykusiomis, tačiau sprendimą dėl laimėtojo patvirtinimo priims ne anksčiau kaip po 10 darbo dienų, o derybų metu susitarta, kad atsakovas savo sąskaita sutvarkys pirkimo dokumentus, pažyma galioja 30 dienų, todėl ji buvo išimta iš anksto. Nurodo, kad ginčo atveju ieškovas pats veikia prieš viešą interesą, ieškinys teismui paduotas praleidus Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje nustatytą vieno mėnesio terminą todėl yra pagrindas bylą nutraukti. Restitucijos taikymas pažeistų atsakovų teisėtus interesus, nes nuo statinio įsigijimo nuosavybėn dienos Šiaulių miesto savivaldybė niekaip neužtikrino, kad šis statinys nebūtų griaunamas, niokojamas.

10Atsakovas UAB ,, Vakarinis fasadas" prašo ieškinį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Procesiniuose dokumentuose ir teismo posėdyje nurodo, kad atsakovas UAB „Vakarinis fasadas" gavo 2010 09 27 kvietimą Nr.S-2463 iš Šiaulių miesto savivaldybės administracijos pateikti pasiūlymą dėl pastato Elnio g.25, Šiauliai pritaikymo menų inkubatoriaus veikloms techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimo, nebuvo nurodyta, koks pirkimo būdas yra taikomas, ar toks kvietimas pateiktas vienam ar keliems tiekėjams. Atsakovui nebuvo žinomos jokios tai lėmusios aplinkybės. Atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės administracija numatė pirkti paslaugas, kurių vertė yra mažesnė nei tarptautinio pirkimo vertė, todėl šiam pirkimui neturėjo būti taikomas nei Viešųjų pirkimų įstatymo II skyrius, nei 2004 03 31 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/18. Dėl S. K. išduoto projektavimo sąvado ir atliktų dalies pastato techninių sprendinių (apmatavimų), atsakovas UAB „Vakarinis fasadas" neįgijo daugiau teisių nei kiti potencialūs tiekėjai. Atsakovas UAB „Vakarinis fasadas" jų ir nesiekė kaip nors įgyti ir kai buvo pripažintas nugalėtoju, sudarė pasiūlytą sutartį dėl techninio projekto parengimo. Atsakovas neprisidėjo prie to, kad jam vieninteliam buvo pateiktas kvietimas pateikti pasiūlymą parengti techninį projektą, tai profesinės kompetencijos ir profesionalumo įvertinimas, o pasiūlyme nurodyta kaina apskaičiuota, atsižvelgiant į darbo sąnaudas bei paslaugos atlikimo greitį.

11Atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės administracija prašo ieškinį dėl 2010 m. rugsėjo 22 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos pirkimo komisijos posėdžio protokolo Nr. ( - ) nutarimo, kurio pagrindu sudaryta 2010 m. rugsėjo 22 d. pirkimo - pardavimo sutartis pirkimo atmesti. Nurodo, kad S. K. nėra kreipęsis į atsakovą dėl jam nuosavybės teise priklausančio pastato rekonstravimo pritaikant jį menų inkubatoriaus reikmėms, atsakovui tik buvo pateiktas prašymas išduoti projektavimo sąlygų sąvadą pastato rekonstrukcijai, nenurodant numatomos rekonstrukcijos pobūdžio, šis prašymas pateiktas jau po to, kai S. K. buvo pasiūlyta parduoti pastatą menų inkubatoriaus įkūrimui. Šie veiksmai viešųjų pirkimų proceso teisėtumo požiūriu yra visiškai nereikšmingi. S. K. siūlymą derėtis dėl pastato pardavimo buvo gavęs dar 2010 m. birželio mėnesį ir iki tol jokie projektavimo darbai objektyviai net negalėjo būti atliekami, nes dar nebuvo išduotas projektavimo sąlygų sąvadas, tačiau ir ši aplinkybė ieškinio argumentų nei įrodo, nei paneigia. Pirkėjas buvo susipažinęs su pastato būkle ir tai patvirtinta tiek pirkimo komisijos 2010-06-09 posėdžio protokole Nr.( - ) tiek pirkimo pardavimo sutarties 6.2,4.punkte. Atsakovo apsisprendimą lėmė S. K. pateikto pasiūlymo maksimalus atitikimas perkančiosios organizacijos reikalavimams, nes optimalus pastato plotas (3862,28 m2), mažiausia vieno kvadratinio metro kaina (84 Lt), pastatas yra kultūros (pramoninio) paveldo objektas, geografiškai patraukli pastato buvimo vieta. 2010-09-07 pirkimo komisijos pranešimais abu kandidatai buvo informuoti. Atsižvelgiant į derybų eigą jau 2010-09-07 S. K. turėjo labai realų pagrindą manyti, kad su juo netrukus bus sudaryta pirkimo pardavimo sutartis, todėl veiksmai užsakant pažymą sandoriui sudaryti yra apdairus ir protingas bendradarbiavimas su kita sandorio šalimi, o ne viešojo pirkimo neskaidrumą patvirtinantis argumentas.

12Atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės administracija ieškinį dėl 2010 m. rugsėjo 23 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Pastato (Elnio g. 25, Šiauliuose) pritaikymo menų inkubatoriaus veikloms techninio projekto parengimo paslaugos viešojo pirkimo, prašo atmesti. Procesiniuose dokumentuose ir teismo posėdyje nurodo, kad ieškinys negalėjo būti priimtas, nes nepateikta jokių įrodymų apie tai, kada ieškovui tapo žinoma apie galimą viešo intereso pažeidimą. Šiaulių apygardos prokuratūroje 2012-01-19 priimtas nutarimas dėl aptariamo viešojo pirkimo pradėti ikiteisminį tyrimą, kad iki šios datos prokuroras atliko pakankamai išsamią ir visapusišką analizę, kas įgalina daryti prielaidą, kad apie galima viešo intereso pažeidimą prokurorui tapo žinoma anksčiau, negu prieš vieną mėnesį iki ieškinio padavimo teismui. Nurodo, kad Šiaulių „Menų inkubatoriaus" projektas įtrauktas j siūlomų finansuoti iš Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos paramos lėšų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos priedo VP2-2.2-ŪM-02-V priemonę "Asistentas 2", sąrašą ūkio ministro 2010-01-26 įsakymu, nustatant paraiškos ir techninio projekto pateikimo terminą- 2010-07-31. 2010-08-04 ministro įsakymu paraiškos ir techninio projekto pateikimo terminas pratęstas iki 2010-10-29. Nurodytu laikotarpiu, įgyvendinant Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos 2010-04-29 sprendimą Nr.T-126, buvo vykdomos viešojo pirkimo procedūros siekiant įsigyti reikalingą pastatą. Iki pastato įsigijimo projektavimo darbų pirkimas nebuvo galimas, kadangi nebuvo žinoma, kokiame pastate bus realizuojamas projektas. Pastato viešojo pirkimo procedūros 2010 m. gegužės - birželio mėnesiais vykdytos bent 3 kartus, pardavėjams neteikiant paraiškų, arba siūlant per aukštas pastatų pardavimo kainas, susitarimas pasiektas tik trečią kartą įvykdžius viešojo pirkimo procedūrą, kurios išdavoje 2010-09-22 sudaryta pastato pirkimo pardavimo sutartis, taip sudarant prielaidas projekto rengimui.

13Viešojo pirkimo komisijos 2010-09-23 posėdyje buvo sprendžiama, kad pastato pirkimo procedūros užsitęsė ilgą laiką dėl nuo jos nepriklausančių priežasčių ir iki paraiškos bei techninio projekto pateikimo termino liekant nepaprastai trumpam laiko tarpui be galimybės šį terminą pratęsti, nuspręsta techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugas pirkti vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 56 str. 1 d. 4 p., t.y. neskelbiamų derybų būdu. Pastato pirkimo pardavimo sutartis sudaryta tik 2010-09-22 - iki paraiškos ir techninio projekto pateikimo termino likus vos 37 dienoms. Faktiškai per šį laikotarpi turėjo būti ne tik įvykdytos viešojo pirkimo procedūros, bet ir parengtas pastato rekonstrukcijos techninis projektas, kas objektyviai buvo nebeįmanoma. Šiaulių miesto savivaldybei iš pastato pardavėjo suteiktos informacijos žinant, kad jo užsakymu UAB „Vakarinis fasadas" yra pradėjęs rengti pastato rekonstrukcijos projektą, kuris galėjo būti adaptuotas atsakovo reikmėms ir užbaigtas iki atsakovui aktualios datos, o taip pat projektuotojui turint suinteresuotumą jj užbaigti, apsispręsta projektavimo darbų ir priežiūros sutartį sudaryti būtent su šiuo tiekėju. Todėl projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų įsigijimas iš UAB „Vakarinis fasadas" buvo vienintelė objektyviai įmanoma galimybė, kuri galėjo būti realizuota tik atliekant viešąjį pirkimą neskelbiamu derybų būdu.

14Viešųjų pirkimų tarnyba pateikusi išvadą byloje nurodė, kad Šiaulių miesto savivaldybės administracija pramoninio paveldo pastato, buvusio „Elnio" fabriko teritorijoje, pirkimą, vykdė vadovaudamasi Žemės, pastatų ar kito nekilnojamojo tuno pirkimo arba nuomos ar teisių į tokį turtą įsigijimų tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 841. Nurodo, kad vadovaujantis VPĮ nuostatomis, Nutarimo laikymosi kontrolė nepriskirta Tarnybos kompetencijai.

15Atsakovo UAB „Vakarų fasadas“ atžvilgiu ieškinys tenkintinas.

16Atsakovų S. K. ir I. K. atžvilgiu ieškinys atmetamas.

17Bylos dokumentais nustatyta, kad 2010 m. balandžio 29 d. Šiaulių miesto savivaldybės taryba sprendimu Nr. T-126 „Dėl pastato pirkimo projektui „Šiaulių menų inkubatoriaus įkūrimas" įgyvendinti" nutarė pirkti pramoninio paveldo pastatą buvusio „Elnio" fabriko teritorijoje projektui „Šiaulių menų inkubatoriaus įkūrimas" įgyvendinti, įgaliojo Šiaulių miesto savivaldybės administraciją organizuoti pramoninio paveldo pastato buvusio „Elnio" fabriko teritorijoje pirkimo procedūrai Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka bei Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti turto pirkimo ir pardavimo sutartį.

182010 m. liepos 19 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius sudarė Pastato pirkimo komisiją. 2010 m. liepos 19 d. posėdyje Komisija nusprendė, kad pastatas bus perkamas skelbiamų derybų būdu ir nustatė pagrindinius kriterijus pastatui: pastatas privalo būti Šiaulių mieste buvusio „Elnio" fabriko teritorijoje, pastatas turi būti įtrauktas į kultūros vertybių registrą, perkamo pastato bendras plotas turi būti 1500 kv.m. - 4000 kv.m., pastatas turi būti įregistruotas kaip atskiras turtinis vienetas, o ne pastato dalis.

192010 m. liepos 20 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams, pavaduojantis administracijos direktorių, D. M. priėmė įsakymą Nr. A-856, kuriuo nustatė pramoninio paveldo pastato, buvusio „Elnio" fabriko teritorijoje pirkimo būdą- skelbiamos derybos, patvirtino skelbiamų derybų būdu perkamo pastato parinkimo kriterijus ir nustatė skelbiamų derybų būdu perkamo pastato vertinimo kriterijų - mažiausia 1 kv.m. kaina. Apie Šiaulių miesto savivaldybės skelbiamas derybas dėl pramoninio paveldo pastato buvusio „Elnio" fabriko teritorijoje pirkimo, reikalavimus perkamam objektui, paraiškų pateikimo terminus ir vietą, paskelbta „Valstybės žinių" priede „Informaciniai pranešimai" 2010 m. liepos 23 d. Paraišką dalyvauti derybose pateikė du kandidatai: R. B. pasiūlė pirkti pastatą kurio bendras plotas 2897,68 kv.m. esantį Elnio g. 22, Šiauliai, ir S. K. - pastatą kurio bendras plotas 3862 kv.m., esantį Elnio g. 25, Šiauliai.

202010 m. rugsėjo 2 d. Komisija posėdyje nutarė, kad kandidatai pateikė reikalingus dokumentus ir jie abu kviestini į derybas. Kandidatams 2010 m. rugsėjo 2 d. išsiųsti kvietimai derėtis. 2010 m. rugsėjo 6 d. derybų metu su R. B., kaina sumažinta, galutinė kaina prašyta 400 Lt už kv.m. 2010 m. rugsėjo 6 d. derybų metu S. K. nurodė, kad siūlomo pirkti pastato kaina - 90 Lt už kv.m., bet derybų metu kaina sumažinta iki 84 Lt už kv.m. ir galutinė viso pastato pardavimo kaina 325 000 Lt. 2010 m. rugsėjo 7 d. antram dalyviui buvo pranešta, kad siūloma pastato pardavimo kaina perkančiajai organizacijai per didelė, todėl Komisija nusprendė derybas laikyti neįvykusiomis. 2010 m. rugsėjo 7 d. S. K. buvo išsiųstas pranešimas apie 2010 m. rugsėjo 6 d. įvykusių derybų rezultatus.

212010 m. rugsėjo 22 d. Komisija nusprendė, kad skelbiamas derybas laimėjo S. K., pastatas perkamas už 325000 Lt, ir nedelsiant pranešti S. K. apie galutinį komisijos sprendimą ir pakviesti atvykti į perkančiąją organizaciją dėl pirkimo sutarties pasirašymo. 2010 m. rugsėjo 22 d. pirkimo - pardavimo sutartimi, patvirtinta Šiaulių miesto 5 - ojo notaro biuro notarės S. J., notarinio registro Nr. 9893, S. K. ir I. K. pardavė Šiaulių miesto savivaldybei nekilnojamąjį daiktą - gamybinį pastatą, unikalus numeris ( - ), bendras plotas 3862,28, esantį Elnio g. 25, Šiauliai, už 325000 Lt.

222010 m. rugsėjo 23 d., vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 16 straipsniu, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams, pavaduojantis administracijos direktorių, įsakymu Nr. A-1094 sudarė Pastato (Elnio g. 25, Šiauliuose) pritaikymo menų inkubatoriaus veikloms techninio projekto parengimo paslaugoms viešojo pirkimo komisiją.

232010 m. rugsėjo 23 d. Pirkimo komisija nusprendė pastato (Elnio g. 25, Šiauliuose) pritaikymo menų inkubatoriaus veikloms techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugas pirkti vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 4 punktu, t.y. neskelbiamų derybų būdu bei atsižvelgiant į tai, kad pastato, Elnio g. 25, pardavėjo, S. K., prašymu keisti pastato paskirtį liepos mėnesį Savivaldybės administracijoje buvo išduotas Projektavimo sąlygų sąvadas, S. K., pasirašydamas pirkimo - pardavimo sutartį pateikė informaciją, kad jo ir UAB „Vakarinis fasadas" susitarimu buvo pradėtas rengti pastato techninis projektas, o UAB „Vakarinis fasadas" jau yra atlikęs dalį pastato, Elnio g. 25, Šiauliuose, techninių sprendinių, - kreiptis tik į UAB „Vakarinis fasadas", kad pateiktų pasiūlymą dėl pastato (Elnio g. 25, Šiauliuose) pritaikymo menų inkubatoriaus veikloms techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimo.

242010 m. rugsėjo 27 d. posėdžio metu Pirkimo komisija patvirtino pirkimo sąlygas bei nustatė galutinio pasiūlymo pateikimo terminą - 2010 m. rugsėjo 30 d. 10 vai. UAB „Vakarinis fasadas" 2010 m. rugsėjo 27 d. raštu Nr. S-2463 buvo pakviestas pateikti pasiūlymą dėl pastato (Elnio g. 25, Šiauliuose) pritaikymo menų inkubatoriaus veikloms techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimo.

25UAB „Vakarinis fasadas" 2010 m. rugsėjo 29 d. pateikė pasiūlymą, o 2010 m. rugsėjo 30 d. Pirkimo komisija įvertino UAB „Vakarinis fasadas" pateiktą pasiūlymą bei nutarė pasiūlyti tiekėjui iki 2010 m. spalio 1 d. 8 vai. 30 min. pateikti pasiūlymo patikslinimą. 2010 m. spalio 1 d. Pirkimo komisija įvertino pateiktą pasiūlymo patikslinimą bei nutarė kviesti tiekėją UAB „Vakarinis fasadas" į derybas 2010 m. spalio 1 d. 10 val., kurių metu, 2010 m. spalio 1 d., buvo sumažinta techninio projekto rengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros kaina nuo 266 514,60 Lt iki 245 514,60 Lt. Pirkimo komisija paskelbė „Pastato (Elnio g. 25, Šiauliuose) pritaikymo menų inkubatoriaus veikloms techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų" pirkimo nugalėtoju UAB „Vakarinis fasadas".

262010 m. spalio 4 d. Šiaulių miesto savivaldybės Investicijų ir miesto plėtros skyriuje Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius ir UAB „Vakarinis fasadas" pasirašė „Pastato, Elnio g. 25, Šiauliuose, rekonstravimo techninio projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų sutartį Nr. SŽ-917, ši sutartis yra įvykdyta. .

27Dėl viešojo intereso ginimo

28CPK 49 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad įstatymų nustatytais atvejais prokuroras gali pareikšti ieškinį viešajam interesui ginti. Prokuratūros įstatyme taip pat įtvirtinta nuostata, kad prokurorai, nustatę asmens, visuomenės, valstybės teisių ir teisėtų interesų pažeidimą, viešąjį interesą gina įstatymų nustatytais atvejais bei tvarka ir, turėdami pagrindą manyti, jog yra pažeisti teisės aktų reikalavimai, gindami viešąjį interesą, turi įgaliojimus kreiptis į teismą su ieškiniu, pareiškimu, prašymu (19 straipsnio 1 dalis, 2 dalies 1 punktas). Taigi pagal įstatymus prokurorui suteikta teisė spręsti, yra konkrečiu atveju viešasis interesas ar jo nėra. Kreiptis į teismą civilinio proceso tvarka, gindamas viešąjį interesą, prokuroras gali visais atvejais, nustatęs tokį teisės aktų pažeidimą, kurio pobūdis, prokuroro nuomone, turi esminę reikšmę asmenų, jų grupių, valstybės ir visuomenės teisėms bei teisėtiems interesams ir sudaro pagrįstas prielaidas prokuroro reiškiamam materialiniam teisiniam reikalavimui patenkinti. Tinkamas valstybės institucijų ir pareigūnų funkcijų vykdymas yra viešojo intereso dalis. (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 3 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 22 d. nutartis, byloje Nr. 3K-3-194/2006; 2008 m. spalio 13 d. nutartis, byloje Nr. 3K-3-494/2008). Nustačius faktą, kad valstybės institucijos sudaryti sandoriai prieštarauja imperatyviosioms įstatymo normoms, neabejotinai yra viešasis interesas, jog šis pažeidimas būtų kuo greičiau pašalintas. Šioje byloje ginčijami 2010 m. rugsėjo 22 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos pirkimo komisijos posėdžio protokolo Nr. ( - ) nutarimai ir sudaryta 2010 m. rugsėjo 22 d. pirkimo - pardavimo sutartis kaip prieštaraujantys įstatymų normoms. Be to, prašoma panaikinti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Pastato (Elnio g. 25, Šiauliuose) pritaikymo menų inkubatoriaus veikloms techninio projekto parengimo paslaugos viešojo pirkimo komisijos nutarimus ir pripažinti niekine 2010 m. spalio 4 d. Pastato, Elnio g. 25, Šiauliuose, rekonstravimo techninio projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų sutartį Nr. SŽ-917. Teismas konstatuoja, kad neracionaliai panaudojant savivaldybės lėšas yra pažeidžiamas viešasis interesas, kurį prokuroras pagal Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 2 straipsnio 2 dalies 7 punktą ir 19 straipsnio 2 dalies 1 punktą turi ginti.

29 Dėl ieškinio senaties

30Atsakovai Šiaulių miesto savivaldybės administracija, Šiaulių miesto savivaldybė ir S. K. bei I. K. prašo taikyti ieškinio senatį, nes praleistas įstatyme nustatytas 30 dienų terminas administraciniams aktams apskųsti. Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje nustatytas vieno mėnesio terminas kreiptis į teismą nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad tiek pažeistų valstybės interesų gynimas, tiek ieškinio senaties instituto, kurio paskirtis - užtikrinti civilinių santykių stabilumą ir apibrėžtumą, normų taikymas yra viešojo intereso dalys; teismas nustato, kurį iš šių dviejų viešųjų interesų konkrečiu atveju reikėtų ginti prioritetiškai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. balandžio 19 d. nutartis, byla Nr. 3K-3-177/2010). Teismas pažymi tai, kad net ir tuo atveju, jeigu būtų konstatuotas ieškinio senaties termino kreiptis į teismą su ieškiniu dėl viešojo intereso gynimo praleidimas, tai dar nereikštų absoliutaus pagrindo atmesti tokį ieškinį. Tokioje situacijoje tiek ieškinio senaties terminas, tiek ir ieškinys reiškia viešojo intereso gynimą. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad tuo atveju, kai į teismą kreipiamasi ginant viešąjį interesą, termino tokiam ieškiniui (prašymui) paduoti eigos pradžia laikytina diena, kai pareiškėjas gavo pakankamai duomenų, kad yra pažeistas viešasis interesas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gruodžio 18 d. nutartis, byla Nr. 3K-3-578/2007). Ieškovas nurodė, kad tyrimas buvo pradėtas 2011 m. gruodžio 7 d. pagal Šiaulių apskrities ir miesto laikraštyje „Šiaulių naujienos" pasirodžiusią publikaciją, pagal laikraščio straipsniuose minimas aplinkybes buvo pradėta rinkti informacija, kreiptasi į Šiaulių miesto savivaldybę, VšĮ Šiaulių regiono plėtros agentūrą, VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrą, Lietuvos Respublikos ūkio ministeriją, VĮ Registrų centrą Šiaulių filialą ir prašoma pateikti dokumentus, susijusius su projekto „Šiaulių menų inkubatoriaus įkūrimas" vykdymu. Tik 2012 m. vasario 10 d. gavus dokumentus iš Šiaulių miesto savivaldybės administracijos dėl pramoninio paveldo pastato buvusio „Elnio" fabriko teritorijoje pirmojo ir antrojo pirkimo konkursų, 2012 m. vasario 7 d. dokumentus iš Šiaulių miesto 5 - ojo notaro biuro, 2012 m. vasario 9 d. iš VĮ Registrų centro Šiaulių filialo dokumentus buvo galima teigti, kad surinkta pakankamai duomenų ir prokuroras galėjo tinkamai formuluoti ieškinio reikalavimus bei pateikti teismui dokumentus šiems reikalavimams pagrįsti. Ieškinys dėl 2010 m. rugsėjo 22 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos pramoninio paveldo pastato buvusio „Elnio" fabriko teritorijoje pirkimo komisijos posėdžio protokolo Nr. ( - ) panaikinimo, 2010 m. rugsėjo 22 d. pirkimo - pardavimo sutarties pripažinimo niekine ir restitucijos taikymo teismui pateiktas 2012 m. vasario 29 d. Todėl teismas konstatuoja, kad terminas ieškiniui pareikšti prasidėjo 2012 m. vasario 10 d. gavus visus dokumentus, t. y. prokuroras į teismą su ieškiniu turėjo kreiptis per 30 dienų nuo 2012 m. vasario 10 d. Prokuroras 2012 m. vasario 29 d. pateikė ieškinį, kuris teisme buvo priimtas 2012 m. kovo 5 d. (2 t. 8 b. L). Įvertinęs šias aplinkybes, teismas nesutinka su atsakovų argumentais dėl senaties termino taikymo Šiaulių apygardos prokuratūros pareikštam ieškiniui.

31Dėl atsakovams UAB "Vakarinis fasadas", Šiaulių miesto savivaldybės administracijai pareikšto ieškinio. Dėl 2010 m. rugsėjo 23 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Pastato (Elnio g. 25, Šiauliuose) pritaikymo menų inkubatoriaus veikloms techninio projekto parengimo paslaugos viešojo pirkimo

32Ieškovas savo ieškinį, be kita ko, grindžia išvadą teikiančios institucijos - Viešųjų pirkimų tarnybos 2011 m. gruodžio 28 d. viešojo pirkimo įvertinimu Nr. 4S-4867 (1 t. 63 b. L).

33Pagal VPĮ 8 straipsnio 1 dalį, Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau - Tarnyba) - viešųjų pirkimų politiką įgyvendinanti ir prižiūrinti, kaip laikomasi šio įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų, įstaiga. Šio straipsnio 2 dalyje išvardytos Tarnybos funkcijos, tarp jų - vykdyti šio įstatymo ir kitų su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimų prevenciją, rinkti, kaupti ir analizuoti informaciją apie numatomus ir atliekamus pirkimus, sudarytas pirkimų sutartis ir sutarčių įvykdymo rezultatus, taip pat nustatytus viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimus, jų pobūdį ir su jais susijusius sprendimus bei bausmes. Šią informaciją, išskyrus konfidencialią, teikti valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir skelbti viešai (5 punktas).

342011 m. gruodžio 28 d. įvertinime Nr. 4S-4867 Tarnyba konstatavo, kad perkančiosios organizacijos, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos, sprendimas Pirkimą vykdyti neskelbiamų derybų būdu dėl ypatingos skubos yra nepagrįstas ir pažeidžia Viešųjų pirkimų įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 4 punktą, Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą skaidrumo principą ir neužtikrina Viešųjų pirkimų įstatymo o 3 straipsnio 2 dalyje nustatyto pirkimų tikslo - „vadovaujantis Įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas", siekimo. Atsižvelgiant į nustatytus Viešųjų pirkimų įstatymo ir „Viešojo pirkimo -pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodikos", patvirtintus Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2003 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 1S-21 reikalavimus, Viešųjų pirkimų tarnyba pasiūlė perkančiajai organizacijai, Šiaulių miesto savivaldybės administracijai, nutraukti 2010 m. spalio 4 d. Pastato, Elnio g. 25, Šiauliuose, rekonstravimo techninio projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų sutartį Nr. SZ-917 ir, esant poreikiui, organizuoti naują viešąjį pirkimą.

35Lietuvos Aukščiausiasis Teismas jau yra pasisakęs dėl neskelbiamų derybų, kaip bendrai tvarkai išimtinio pirkimo būdo, specifiškumo, kurias reguliuojančios nuostatos turi būti taikomos ir aiškinamos siaurai ir taikomos tik esant VPĮ nustatytoms specialioms sąlygoms, leidžiančioms vykdyti tokį pirkimo būdą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus kolegijos 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-505/2009).

36Kaip matyti iš pritaikymo menų inkubatoriaus veikloms techninio projekto parengimo paslaugos viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokolo, buvo informuoti komisijos nariai, kad pagal pateiktą pirkimo informaciją siūloma kreiptis į šiuos tiekėjus: UAB „Projektavimo centras", UAB „Vakarinis fasadas" ir UAB „Šiaulių komprojektas" (1 t. 15 b. L). Atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės administracija ginčo pirkimo būdo išimtinumą siejo su tuo, kad pastato pirkimo procedūros užsitęsė ilgą laiką dėl nuo jos nepriklausančių priežasčių ir iki paraiškos bei techninio projekto pateikimo termino liekant nepaprastai trumpam laiko tarpui be galimybės šį terminą pratęsti, nuspręsta techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugas pirkti vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 56 str. 1 d. 4 p., t. y. neskelbiamų derybų būdu. Teismo vertinimu, perkančiosios organizacijos sprendimas į derybas pakviesti tik vieną tiekėją, nesvarstant kitų pirkimo įgyvendinimo būdų ir neįvertinant kitų potencialių tiekėjų pasiūlymų, nepateisinamas kitų tiekėjų rungimosi teisės suvaržymui. Tokią praktiką formuoja ir Europos Teisingumo Teismas {Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 2003 m. Balandžio 10 d. Sprendimas Komisija prieš Vokietiją, C-20/01 ir C-28/01, Rink 2003, p. 1-3609).

37Teismas atkreipia dėmesį, kad atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės administracija neįrodė, jog organizuojant viešąjį pirkimą, kuris susijęs su viešuoju interesu, perkančiosios organizacijos siekiami tikslai negalėjo būti pasiekti mažiau varžančiomis priemonėmis. Esant šioms aplinkybėms, nėra pagrindo konstatuoti, kad perkančioji organizacija turėjo teisę nukrypti nuo bendrosios viešojo pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos, pasinaudodama VPĮ 56 straipsnio nuostatomis.

38Pažymėtina, kad išimtinių aplinkybių, leidžiančių nukrypti viešojo pirkimo srityje, buvimo įrodinėjimo pareiga tenka asmeniui, siekiančiam jomis pasinaudoti {Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 1987 m. kovo 10 d. Sprendimas Komisija prieš Italiją, 199/85, Rink. p. 1039; 1995 m. gegužės 18 d. Sprendimas Komisija prieš Italiją, C-57/94, Rink. p. 1-1249).

39Ieškovas ieškinyje, be kita ko, nurodo, kad perkančioji organizacija pažeidė VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo principus.

40Viešųjų pirkimų principų pažeidimai galimi tiek nustatant konkurso sąlygas, tiek vykdant pirkimo procedūras (pvz., aiškinant sąlygų turinį), tiek vertinant tiekėjų pasiūlymus, tiek sudarant viešojo pirkimo sutartį bei ją vykdant (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2009).

41Lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principai reiškia pareigą tapačius reiškinius vertinti vienodai, bet nevertinti vienodai skirtingų situacijų, jei toks vertinimas negali būti objektyviai pagrįstas (Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 2004 m. gruodžio 14 d. Sprendimas ArnoId Andrė, C-434/02, Rink. 2004, p. 11825).

42Iš bylos medžiagos matyti, kad Šiaulių miesto savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisija nevertindama kitų pirkimo įgyvendinimo alternatyvų, nutarė paslaugas pirkti neskelbiamų derybų būdu ir pakviesti dalyvauti vieną konkretų tiekėją - UAB „Vakarinis fasadas". Nurodė, kad buvusiam pastato, esančio Elnio g. 25, Šiauliai, savininkui S. K. Šiaulių miesto savivaldybės administracija 2010 m. liepos mėnesį išdavė Projektavimo sąlygų sąvadą ir kad S. K. ir UAB "Vakarinis fasadas" susitarimu pradėtas rengti pastato techninis projektas ir UAB "Vakarinis fasadas" jau yra atlikęs dalį pastato techninių sprendinių. Teismas sutinka su ieškovo argumentais, kad tai negali būti laikoma teisiškai reikšmingu argumentu vertinant 2010 m. spalio 4 d. Pastato, Elnio g. 25, Šiauliuose, rekonstravimo techninio projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų sutarties Nr. SŽ-917 teisėtumą ir negali atsakovui UAB „Vakarinis fasadas" sukurti daugiau teisių, nei kitiems potencialiems tiekėjams. Pažymėtina, kad susitarimas dėl pastato techninio projekto buvo tarp UAB "Vakarinis fasadas" ir S. K., tarp Šiaulių miesto savivaldybės administracijos ir UAB "Vakarinis fasadas" nebuvo susiklostę jokie teisiniai santykiai.

43Esant šioms aplinkybėms, teismas sprendžia, kad nėra pagrindo pripažinti, jog perkančioji organizacija užtikrino vienodų reikalavimų taikymą visiems potencialiems tiekėjams ir vienodai aiškino VPĮ normas. Teismo vertinimu, perkančioji organizacija neturėjo teisinio pagrindo suteikti UAB "Vakarinis fasadas" konkurencinio pranašumo, kuris minėto tiekėjo ir kitų potencialių tiekėjų teisinę ir faktinę padėtis padarė nelygias. Teismas sprendžia, kad perkančiosios organizacijos priimti sprendimai dėl UAB "Vakarinis fasadas", dėl paslaugų pirkimo būdo realiai paveikė kitus potencialius tiekėjus, kadangi buvo apribota tiekėjų galimybė dalyvauti viešojo pirkimo procedūrose, nebuvo užtikrinta tiekėjų tarpusavio konkurencija, atsakovui UAB "Vakarinis fasadas" buvo nepagrįstai suteikta pirmenybė.

44Lygiateisiškumo principo turinys būtų panašus į skaidrumo principo turinį, kurio vienas iš elementų yra perkančiosios organizacijos pareiga laikytis viešųjų pirkimų teisės normų bei viešojo pirkimo dokumentų sąlygų. Europos Bendrijų Teisingumo Teismas nurodė, kad skaidrumo principo pagrindinis tikslas - garantuoti, kad bus pašalinta perkančiosios organizacijos protegavimo ir savavališkų veiksmų grėsmė (Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 2004 m. balandžio 9 d. Sprendimas, Komisija /CAS Succhi di Frutta, C-496/99 P, Rink. 2004, p. 1-3801). Taigi paskelbto viešojo pirkimo dokumentai negali būti aiškinami ar keičiami taip, kad keistųsi pagrindinių pirkimo sąlygų esmė. Teismui nustačius, kad perkančioji organizacija be pagrindo suvaržė potencialių tiekėjų dalyvavimą pirkime, nėra pagrindo teigti, jog pirkimo organizacija, priimdama ginčo sprendimus laikėsi skaidrumo principo. Atsakovo organizuotas pirkimo būdas nepateisina tiekėjų konkurencijos suvaržymo. Atsakovo nurodytos priežastys nepakankamos tam, kad viešasis pirkimas nebūtų vykdomas atviro konkurso būdu, laikantis viešumo imperatyvo (skaidrumo principo). Teismo vertinimu, viešųjų pirkimų teisės taikymo prasme neleistina, kad konkretus tiekėjas, nesant išimtinių aplinkybių, paslaugų teikėjo teises įgyvendintų be išankstinio varžymosi su visais ūkio subjektais, kadangi tokiu būdu yra apribojama tiekėjų konkurencija.

45Ieškovas pagrįstai teigia, kad Šiaulių miesto savivaldybės administracija pažeidė VPĮ 3 straipsnio 2 dalyje, įtvirtintą viešųjų pirkimų tikslą - vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmeninis reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas.

46Lietuvos Aukščiausiasis Teismas aiškindamas Viešųjų pirkimų įstatymą yra nurodęs, kad šiuo įstatymu siekiama užtikrinti racionalų valstybės biudžeto lėšų naudojimą kokybišką prekių ir paslaugų, reikalingų užtikrinti valstybės ir savivaldybių darnią ir tinkamą veiklą, gavimą skatinti konkurenciją ir rinkos plėtrą garantuoti lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus, įgyvendinti priemones, atsižvelgiant į Nacionalinės kovos su korupcija programos tikslus ir uždavinius (Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis, byloje Nr. 3K-3-416/2005, 2005 m. lapkričio 30 d. nutartis, byloje Nr. 3K-3-623/2005; 2007 m. lapkričio 5 d. nutartis, byloje Nr. 3K-3-458/2007). Vien viešųjų pirkimų principų pažeidimo konstatavimas, nesiremiant jokia papildoma norma, yra pakankamas pagrindas reikalauti teismo pripažinti neteisėtais perkančiosios organizacijos veiksmus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis, byloje Nr. 3K-3-583/2008).

47Teismas atkreipia dėmesį ir į tai, kad tik vieno tiekėjo pakvietimas į neskelbiamas derybas sudarė prielaidas perkančiajai organizacijai darbus įsigyti nepalankia kaina, nei tai būtų padaryta, jei perkančioji organizacija būtų derėjusis su keliais rangovais. Teismui byloje nustačius, kad pirkimo metu perkančioji organizacija pažeidė prieš tai nurodytas LR VPĮ nuostatas, ir šie pažeidimai laikytini esminiais, taip pat byloje nenustačius nė vienos privalomos VPĮ 56 straipsnyje nurodytos neskelbiamų derybų procedūros sąlygos, ieškinys yra pagrįstas, todėl tenkintinas.

48Dėl restitucijos taikymo, atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos atstovas nurodė, kad tenkinus reikalavimą, tampa neaiškios įvykdyto sandorio negaliojimo pasekmės. Teismas pažymi, kad ieškovo ir atsakovo UAB „Vakarų fasadas“ pozicija netaikyti restitucijos yra iš esmės teisinga. Byloje nustatyta, kad 2012 10 04 pastato rekonstravimo techninio projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų sutartis Nr. ( - ) iš esmės yra įvykdyta ir šalių gražinimas į pirminę padėtį yra neįmanomas. Rekonstrukcijos techninis projektas yra paruoštas, perduotas užsakovo - Šiaulių miesto savivaldybės nuosavybėn, už šį projektą yra apmokėta UAB „Vakarų fasadui“, todėl nebegalima restitucijos pagrindu panaikinti sandorio pasekmių ir šalių grąžinti į pirminę padėtį. Pripažinus niekine visą 2012 10 04 sutartį Nr. ( - ), šios sutarties pagrindu sukurtas produktas-rekonstrukcijos projektas, jo panaudojimo bei vykdymo priežiūra nėra šios bylos nagrinėjimo dalyku.

49 Dėl atsakovams S. K. ir I. K., Šiaulių miesto savivaldybės

50administracijai pareikšto ieškinio. Dėl 2010 m. rugsėjo 22 d. Šiaulių miesto savivaldybės

51administracijos pirkimo komisijos posėdžio protokolo Nr. ( - ) nutarimų, kurių pagrindu sudaryta 2010 m. rugsėjo 22 d. pirkimo -pardavimo sutartis, sutarties panaikinimo ir restitucijos taikymo

52Atmestini ieškovo motyvai susiję su Viešųjų pirkimų įstatymo principų pažeidimu. Ieškinyje nepagrįstai teigiama, kad atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės administracija įsigydama ginčo pastatą pažeidė lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principus. Pažymėtina, kad bylos ginčas dalyje dėl statinio įsigijimo yra kilęs iš viešojo aukciono, nes Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodoma, kad šis įstatymas netaikomas Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimams arba nuomai ar teisių į šiuos daiktus įsigijimui bet kokiomis finansinėmis priemonėmis. VPĮ numato, kad Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

53Neįrodyti ieškovo argumentai dėl konkurso organizavimo procedūrų pažeidimo iš anksto žinant, kas jį laimės.

54Byloje nustatyta, kad ginčijamo 2010-09-22 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Pramoninio paveldo - pastato buvusio „Elnio" fabriko teritorijoje pirkimo komisijos posėdžio sprendimai (protokolo Nr. ( - )) priimti ir 2010-09-22 pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo procedūros pradėtos ir atliktos vadovaujantis galiojusiais aktais. Tai patvirtina visa pirkimo procedūrų eiga.

55- Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008-08-19 įsakymu Nr.4-362 buvo patvirtintas Valstybės planuojamų verslo inkubatorių ir menų inkubatorių plėtros projektų planavimo tvarkos aprašas.

56- Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2008-08-21 sprendimu Nr. T-255 buvo pritarta projektui ,,Šiaulių menų inkubatoriaus įkūrimas pritaikant buvusį „Elnio" fabriką kūrybinių industrijų veiklai".

57- Viešajai įstaigai „Šiaulių regiono plėtros agentūra" pavesta teikti šio projekto paraišką. Tvarkos aprašo III dalies, 10 punkto lentelėje numatyti privalomieji atitikties kriterijai, kuriais menų inkubatorius bus įrengiamas apleistuose, ankstesnę paskirtį praradusiuose pastatuose, kultūros paveldo statiniuose, įtrauktuose į Kultūros vertybių registrą, arba statiniuose, esančiuose kultūros paveldo vietovėje, įtrauktoje į Kultūros vertybių registrą arba objektuose ir t.t.

58- Lietuvos Respublikos Ūkio ministro 2010-01-26 įsakymu Nr.4-73 pakeistas Valstybės planuojamų menų inkubatorių plėtros projektų, siūlomų finansuoti iš Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos paramos lėšų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos priedo VP2-2.2-ŪM-02-V priemonę „Asistentas 2", sąrašas, ir įtrauktas projektas „Šiaulių menų inkubatoriaus įkūrimas", kuriam buvo numatytas 8025900Lt Europos sąjungos paramos lėšų bei numatytas paraiškos pateikimo terminas 2010-07-31.

59- Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2010-04-29 priėmė sprendimą Nr. T-126 pastatą įsigyti nuosavybės teise. Apie ginčijamą pirkimą buvo viešai paskelbta 2010-07-23 „Valstybės žinios" Informaciniuose pranešimuose Nr.54, perkančioji organizacija atliko pramoninio paveldo pastato buvusio „Elnio" fabriko teritorijoje pirkimo ekonominį ir socialinį vertinimą, sudarė komisiją, nustatė pirkimo sąlygas, bei pagal jas vykdė pirkimą (b.l.59-135,t.5).

60Kaip teisingai nurodo atsakovai, Šiaulių miesto savivaldybės administracija turėjo tik 6 mėnesius parengti visą privalomą dokumentaciją, todėl pakankamai skubiai 2010-04-29 priėmė sprendimą Nr. T-126 įsigyti pastatą. Byloje šalys pripažįsta faktinę aplinkybę, kad 2010 metais buvo vykdytos kelios pirkimų procedūros, tikslu įsigyti pastatą, tačiau procedūros neįvyko dėl didelės siūlomų objektų kainos. Teismas neanalizuoja šių procedūrų pagrįstumo, nes tai nėra šios bylos nagrinėjimo dalyku.

61Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimu Nr.841 patvirtintos Tvarkos aprašo 17 punktas numatė, kad pirkimo komisija savo darbe vadovaujasi kandidatų lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principu. Byloje pateikti įrodymai nepatvirtina šių principų pažeidimo, ieškovas neįrodė, kokios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimo Nr.841 nuostatos pažeistos. Ieškovas neįrodė, kokioms LR CK 1.80 straipsnyje reglamentuojamoms imperatyvioms įstatymo normoms prieštarauja 2010-09-22 sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis.

62Byloje nepaneigta, kad 2010-07-19 pastato pirkimo komisijos parinktą pastato pirkimo būdą ir vertinimo kriterijus, patvirtintus Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-07-20 įsakymu Nr. A-856, atsakovų S. K. ir I. K. siūlomas objektas atitiko, nes Šiaulių miesto savivaldybės administracija galėjo pirkti pastatą tik buvusio „Elnio" fabriko teritorijoje, todėl ne visi rinkos dalyviai galėjo teikti pasiūlymus ir dalyvauti pirkime.

63Ieškovo argumentų, kuriais grindžiamas reikalavimas, nepatvirtina byloje pateikti kiti rašytiniai įrodymai - turto vertinimo išvados, antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas, liudytojų parodymai. Apklausti liudytojais komisijos nariai paneigė išankstinio susitarimo tarp visų trijų atsakovų galimybę, bei nurodė balsavę įsitikinus, kad pirkimo objektas tinkamas pagal vietos, kainos ir būklės kriterijus (b.l.68,t.9).

64Pažymėtina, kad be dviejų pirkime dalyvavusių asmenų, daugiau pageidaujančių parduoti toje teritorijoje esančius pastatus nebuvo, antras pirkime dalyvavęs asmuo pretenzijų ir ieškinio nereiškė. Ieškovas pastato vertės atitikimo rinkos kainai (360.000 - b.l.5,19-79,t.8) neginčija, todėl šia prasme nėra lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principų pažeidimo, o aplinkybę dėl išankstinio susitarimo dėl laimėtojo teismas pripažįsta neįrodyta.

65Ieškovo motyvai dėl įsigyjamo pastato, esančio Elnio g. 25, Šiauliuose, būklės nuslėpimo paneigti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos, trečiojo asmens paaiškinimais, teisme liudytojais apklaustų komisijos narių parodymais, kurie nurodė žinoję apie pastato būklę, buvusį gaisrą (b.l.68, t.9). Ta aplinkybė, kad atsakovas S. K. kreipėsi į Šiaulių miesto savivaldybės administraciją projektavimo sąlygų sąvado išdavimo dar 2009 metais dėl ginčo pastato dalies - stogo ir perdangų rekonstrukcijos po 2008 metais įvykusio pastato gaisro, šį faktą nurodydamas pareiškime, paneigia ieškovo prielaidas dėl pastato būklės slėpimo.

66Nepaneigtas atsakovo S. K. argumentas apie 2010 06 04 prašyme papildomai, be S. K. žinios, atliktą prierašą „Šiaulių menų inkubatoriaus įkūrimas“ (b.l. 51,t.5). Ši faktinė aplinkybė - kas ir kada atliko prierašą ieškovo nebuvo tirta iki pareiškiant ieškinį. Iš dokumento matyti, kad prašyme yra 7 asmenų rezoliucijos, liudytoja R. B. nurodė, kad skyriuje galima praktika, kai daromas prierašas su užsakovo žinia.

67Šio dokumento turinio (kitokios atsakovo S. K. valios) aplinkybių nebegalint patikslinti, o šalių pozicijai esant visiškai priešingai, teismas šį dokumentą vertina kaip įrodymą, nepatvirtinantį ieškovo teiginių apie galimai buvusį išankstinį šalių susitarimą dėl laimėtojo.

68Byloje pateikta 2010-09-22 pirkimo-pardavimo sutartis patvirtina, kad 6.2.4 punkto sąlyga Šiaulių miesto savivaldybei buvo žinoma. Sutarties 6.2.7 punkte pirkėjo atstovas nurodė, kad dėl nekilnojamojo daikto kokybės pardavėjams pretenzijų neturi ir ateityje neturės. Ginčo pastatas įsigytas turint tikslą sutvarkyti Kultūros paveldo teritoriją, įgytas už mažesnę kainą (84 Lt už 1 kv.m), nei kito dalyvio nurodyta pasiūlymo kaina (400 Lt už 1 kv.m), tai įrodo, kad Šiaulių miesto savivaldybės administracijai atsakovo pastato būklė buvo žinoma.

69Atsakovai pagrįstai nurodo, kad pirkimo dokumentuose nebuvo reikalavimo kartu su pasiūlymu pateikti tik tam tikro laikotarpio VĮ Registrų centro duomenis, todėl neturėjo pareigos pateikti atnaujintą nekilnojamojo turto objekto Kadastrinių matavimų bylą.

70Byloje nustatyta, kad 2010-10-29 Šiaulių miesto savivaldybės administracija informavo atsakovą apie derybų pripažinimą įvykusiomis, bei nurodė, kad sprendimas dėl laimėtojo patvirtinimo bus priimtas ne anksčiau kaip po 10 darbo dienų. Pažymėtina, kad derybų metu buvo susitarta dėl pirkimo dokumentų sutvarkymo atsakovo sąskaita. Teismas įvertina, kad 2010-09-13 buvo pagrindas užsakyti pažymą pirkimo-pardavimo sandorio sudarymui, procedūrinė sutarties pasirašymo tvarka nepažeista ir šie atsakovo S. K. veiksmai neįrodo išankstinio šalių susitarimo dėl laimėtojo.

71Byloje šalys pripažino, kad Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo 54 punktas, nustatantis pareigą pirkimo komisiją dėl kiekvieno pirkimo parengti pirkimo ataskaitą, buvo neįvykdytas. Atsakovai nurodo, o ieškovas pripažįsta, kad šis procedūrinis pažeidimas yra neesminis. Taigi, teismas vertina, kad pirkimo duomenys ir kita informacija Šiaulių miesto savivaldybės administracijos tuometiniam laikinam vadovui (D. M.) buvo iš esmės žinoma, informavimo tikslas pasiektas ir nepažeistas. Ataskaitos nepateikimo pasekmės nėra reglamentuojamos ir šis vėlesnis formalus pažeidimas negalėjo turėti įtakos jau įvykusioms pirkimo procedūroms ir rezultatams.

72Ieškovo argumentai dėl komisijos sprendimų motyvų neaiškumo nėra pagrįsti, nes komisijos posėdžiai buvo protokoluojami, sprendimai priimti balsų dauguma, atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos pateikti byloje ir anksčiau sprendime aptarti paaiškinimai dėl kainų skaičiavimo, nustatymo bei įvertinimo, trečiųjų asmenų, apklaustų liudytojų R. B., I. K., A. Ž., J. V. ir kt. parodymai (b.l.89-92), ieškovo argumentus paneigia.

73Todėl įvertinus įrodymų visumą, ieškinys atsakovų S. K. ir I. K. atžvilgiu atmestinas.

74 Dėl CPK 95 straipsnio taikymo ir bylinėjimosi išlaidų

75Atsakovo reikalavimo ieškovui skirti baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis teismas netenkina. CPK 95 str. reglamentuoja draudimo piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis principus, atmetant atsakovų prašymą taikyti CPK 95 str. pasekmes, teismas atsižvelgia į CPK 49 str. įtvirtintą prokuroro teisę pareikšti ieškinį viešajam interesui ginti. Ieškovo nurodomi procesiniai veiksmai, kuriuos atsakovai vertina kaip nesąžiningus yra teisėti, byloje priimant sprendimą negalima pripažinti, kad bylos nagrinėjimo eigoje ieškovas vilkino ar veikė prieš teisingą bylos išnagrinėjimą.

76Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, 98 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta LR teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Vadovaujantis CPK 88, 92 straipsniais, iš šalių proporcingai jų atmestų ir patenkintų reikalavimų daliai priteisiamos valstybei su procesinių dokumentų siuntimu susijusios išlaidos. Ieškovo reikalavimus tenkinus iš dalies, atsakovų S. K. ir I. K. atžvilgiu ieškinį atmetus, bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš atsakovo - Šiaulių miesto savivaldybės administracijos, kaip asmens, kurio interesais pareikštas ieškinys. Atsakovų atstovas yra pateikęs dokumentus bei paskaičiavimus ir prašo priteisti 17.411.55 Lt atstovavimo išlaidų. Teismas, vadovaudamasis minėtomis rekomendacijomis ir pateiktu išlaidų apskaičiavimu bei pagrindimu, atsižvelgia į tokias išlaidas: privalomų procesinių dokumentų –atsiliepimų ir triplikų surašymas - 7600 Lt, atstovo dalyvavimas dviejuose teismo posėdžiuose (3 dienos) - 4200 Lt, nekilnojamojo turto įvertinimo dokumentų, antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo užsakymas, dokumentų išreikalavimas, teisinės konsultacijos, todėl iš prašomos bylinėjimosi išlaidų sumos priteistina 13.000 Lt.

77Atsakovui Šiaulių miesto savivaldybės administracijai bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.

78Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 – 270 straipsniais

Nutarė

79Ieškinį atsakovo UAB „Vakarų fasadas“ atžvilgiu tenkinti.

80Ieškinį atsakovų S. K. ir I. K. atžvilgiu atmesti.

81Panaikinti 2010 m. rugsėjo 23 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos pastato (Elnio g. 25, Šiauliuose) pritaikymo menų inkubatoriaus veikloms techninio projekto parengimo paslaugos viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokolo Nr. TVPP - 345 nutarimus:

824.1) pirkti pastato (Elnio g. 25, Šiauliuose) pritaikymo menų inkubatoriaus veikloms techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 4 punktu.

834.2) kreiptis tik į UAB "Vakarinis fasadas", kad pateiktų pasiūlymą dėl pastato (Elnio g. 25, Šiauliuose) pritaikymo menų inkubatoriaus veikloms techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimo.

84Panaikinti 2010 m. spalio 1 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Pastato (Elnio g. 25, Šiauliuose) pritaikymo menų inkubatoriaus veikloms techninio projekto parengimo paslaugos viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokolo Nr. TVPP - 357 nutarimą - "Pastato (Elnio g. 25, Šiauliuose) pritaikymo menų inkubatoriaus veikloms techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų" pirkimo nugalėtoju paskelbti UAB "Vakarinis fasadas".

85Pripažinti niekine 2010 m. spalio 4 d. Pastato, Elnio g. 25, Šiauliuose, rekonstravimo techninio projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų sutartį Nr. SŽ-917.

86Priteisti iš atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos po 6500,00 Lt atstovavimo išlaidų atsakovams S. K. ir I. K. ir 91.71 Lt išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu valstybei.

87Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui paduodant skundą Šiaulių apygardos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa... 2. Ieškovas Šiaulių apygardos prokuratūra ieškiniu pareikštu atsakovams S.... 3. Ieškovas ieškiniu pareikštu atsakovui UAB "Vakarinis fasadas" ir Šiaulių... 4. paslaugų sutartį Nr. SŽ-917; priteisti iš atsakovų žyminį mokestį ir... 5. Ieškovas procesiniuose dokumentuose ir teismo posėdyje atsakovų S. K., I. K.... 6. Ieškovas teigia, kad Komisija pažeidė lygiateisiškumo ir nediskriminavimo... 7. Ieškovas procesiniuose dokumentuose ir teismo posėdžio metu atsakovo UAB... 8. Atsakovai S. K. ir I. K. prašo ieškinį atmesti ir priteisti bylinėjimosi... 9. Nurodo, kad pirkimo dokumentuose nebuvo reikalavimo kartu su pasiūlymu... 10. Atsakovas UAB ,, Vakarinis fasadas" prašo ieškinį atmesti ir priteisti... 11. Atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės administracija prašo ieškinį dėl... 12. Atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės administracija ieškinį dėl 2010 m.... 13. Viešojo pirkimo komisijos 2010-09-23 posėdyje buvo sprendžiama, kad pastato... 14. Viešųjų pirkimų tarnyba pateikusi išvadą byloje nurodė, kad Šiaulių... 15. Atsakovo UAB „Vakarų fasadas“ atžvilgiu ieškinys tenkintinas.... 16. Atsakovų S. K. ir I. K. atžvilgiu ieškinys atmetamas.... 17. Bylos dokumentais nustatyta, kad 2010 m. balandžio 29 d. Šiaulių miesto... 18. 2010 m. liepos 19 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius... 19. 2010 m. liepos 20 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos... 20. 2010 m. rugsėjo 2 d. Komisija posėdyje nutarė, kad kandidatai pateikė... 21. 2010 m. rugsėjo 22 d. Komisija nusprendė, kad skelbiamas derybas laimėjo S.... 22. 2010 m. rugsėjo 23 d., vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų... 23. 2010 m. rugsėjo 23 d. Pirkimo komisija nusprendė pastato (Elnio g. 25,... 24. 2010 m. rugsėjo 27 d. posėdžio metu Pirkimo komisija patvirtino pirkimo... 25. UAB „Vakarinis fasadas" 2010 m. rugsėjo 29 d. pateikė pasiūlymą, o 2010... 26. 2010 m. spalio 4 d. Šiaulių miesto savivaldybės Investicijų ir miesto... 27. Dėl viešojo intereso ginimo... 28. CPK 49 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad įstatymų nustatytais atvejais... 29. Dėl ieškinio senaties... 30. Atsakovai Šiaulių miesto savivaldybės administracija, Šiaulių miesto... 31. Dėl atsakovams UAB "Vakarinis fasadas", Šiaulių miesto savivaldybės... 32. Ieškovas savo ieškinį, be kita ko, grindžia išvadą teikiančios... 33. Pagal VPĮ 8 straipsnio 1 dalį, Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau - Tarnyba)... 34. 2011 m. gruodžio 28 d. įvertinime Nr. 4S-4867 Tarnyba konstatavo, kad... 35. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas jau yra pasisakęs dėl neskelbiamų derybų,... 36. Kaip matyti iš pritaikymo menų inkubatoriaus veikloms techninio projekto... 37. Teismas atkreipia dėmesį, kad atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės... 38. Pažymėtina, kad išimtinių aplinkybių, leidžiančių nukrypti viešojo... 39. Ieškovas ieškinyje, be kita ko, nurodo, kad perkančioji organizacija... 40. Viešųjų pirkimų principų pažeidimai galimi tiek nustatant konkurso... 41. Lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principai reiškia pareigą tapačius... 42. Iš bylos medžiagos matyti, kad Šiaulių miesto savivaldybės administracijos... 43. Esant šioms aplinkybėms, teismas sprendžia, kad nėra pagrindo pripažinti,... 44. Lygiateisiškumo principo turinys būtų panašus į skaidrumo principo... 45. Ieškovas pagrįstai teigia, kad Šiaulių miesto savivaldybės administracija... 46. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas aiškindamas Viešųjų pirkimų įstatymą... 47. Teismas atkreipia dėmesį ir į tai, kad tik vieno tiekėjo pakvietimas į... 48. Dėl restitucijos taikymo, atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės... 49. Dėl atsakovams S. K. ir I. K., Šiaulių miesto savivaldybės... 50. administracijai pareikšto ieškinio. Dėl 2010 m. rugsėjo 22 d. Šiaulių... 51. administracijos pirkimo komisijos posėdžio protokolo Nr. ( - ) nutarimų,... 52. Atmestini ieškovo motyvai susiję su Viešųjų pirkimų įstatymo principų... 53. Neįrodyti ieškovo argumentai dėl konkurso organizavimo procedūrų... 54. Byloje nustatyta, kad ginčijamo 2010-09-22 Šiaulių miesto savivaldybės... 55. - Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008-08-19 įsakymu Nr.4-362 buvo... 56. - Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2008-08-21 sprendimu Nr. T-255 buvo... 57. - Viešajai įstaigai „Šiaulių regiono plėtros agentūra" pavesta teikti... 58. - Lietuvos Respublikos Ūkio ministro 2010-01-26 įsakymu Nr.4-73 pakeistas... 59. - Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2010-04-29 priėmė sprendimą Nr.... 60. Kaip teisingai nurodo atsakovai, Šiaulių miesto savivaldybės administracija... 61. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimu Nr.841... 62. Byloje nepaneigta, kad 2010-07-19 pastato pirkimo komisijos parinktą pastato... 63. Ieškovo argumentų, kuriais grindžiamas reikalavimas, nepatvirtina byloje... 64. Pažymėtina, kad be dviejų pirkime dalyvavusių asmenų, daugiau... 65. Ieškovo motyvai dėl įsigyjamo pastato, esančio Elnio g. 25, Šiauliuose,... 66. Nepaneigtas atsakovo S. K. argumentas apie 2010 06 04 prašyme papildomai, be... 67. Šio dokumento turinio (kitokios atsakovo S. K. valios) aplinkybių nebegalint... 68. Byloje pateikta 2010-09-22 pirkimo-pardavimo sutartis patvirtina, kad 6.2.4... 69. Atsakovai pagrįstai nurodo, kad pirkimo dokumentuose nebuvo reikalavimo kartu... 70. Byloje nustatyta, kad 2010-10-29 Šiaulių miesto savivaldybės administracija... 71. Byloje šalys pripažino, kad Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų... 72. Ieškovo argumentai dėl komisijos sprendimų motyvų neaiškumo nėra... 73. Todėl įvertinus įrodymų visumą, ieškinys atsakovų S. K. ir I. K.... 74. Dėl CPK 95 straipsnio taikymo ir bylinėjimosi išlaidų... 75. Atsakovo reikalavimo ieškovui skirti baudą už piktnaudžiavimą... 76. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, 98 straipsnio 1 dalimi, šaliai,... 77. Atsakovui Šiaulių miesto savivaldybės administracijai bylinėjimosi... 78. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 –... 79. Ieškinį atsakovo UAB „Vakarų fasadas“ atžvilgiu tenkinti.... 80. Ieškinį atsakovų S. K. ir I. K. atžvilgiu atmesti.... 81. Panaikinti 2010 m. rugsėjo 23 d. Šiaulių miesto savivaldybės... 82. 4.1) pirkti pastato (Elnio g. 25, Šiauliuose) pritaikymo menų inkubatoriaus... 83. 4.2) kreiptis tik į UAB "Vakarinis fasadas", kad pateiktų pasiūlymą dėl... 84. Panaikinti 2010 m. spalio 1 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos... 85. Pripažinti niekine 2010 m. spalio 4 d. Pastato, Elnio g. 25, Šiauliuose,... 86. Priteisti iš atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos po... 87. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui...