Byla 2A-1086-236/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Danguolės Martinavičienės ir Gintaro Pečiulio, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 3 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-4466-340/2015 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Skinest Baltija“ ieškinį atsakovui akcinei bendrovei „Lietuvos geležinkeliai“ dėl atsakovo viešųjų pirkimų komisijos sprendimų atvirame konkurse Nr. MT-8-9 „Prekinių vagonų stabdžių sistemos ir kitų atsarginių dalių pirkimas“ 1-2, 4, 6-16 pirkimo objekto dalims (tretieji asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „Vagoneta“, uždaroji akcinė bendrovė „Izovoltas“, uždaroji akcinė bendrovė „Šviesos spektras“ ir SIA „Anlas“) bei

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Skinest Baltija“ ieškiniu prašė panaikinti atsakovo AB „Lietuvos geležinkeliai“ viešųjų pirkimų komisijos 2015 m. vasario 24 d. posėdyje priimtą sprendimą atmesti ieškovo pasiūlymą atvirojo konkurso Nr. MT-8-9 „Prekinių vagonų stabdžių sistemos ir kitų atsarginių dalių pirkimas“ (toliau taip pat vadinama Pirkimas) 1-2, 4, 6-16 pirkimo objekto dalims, vadovaujantis Pirkimo sąlygų 75.3 punktu: „pasiūlymas neatitinka konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (<...> pasiūlymas nepasirašytas konkurso sąlygose nurodytu būdu ir pan.)“; panaikinti atsakovo viešųjų pirkimų komisijos 2015 m. vasario 24 d., 2015 m. kovo 5 d. ir 2015 m. kovo 24 d. posėdžiuose priimtus sprendimus dėl Pirkimo 1-2, 4, 6-16 pirkimo objekto dalims pasiūlymų eilių sudarymo ir laimėtojų pripažinimo; įpareigoti atsakovo viešųjų pirkimų komisiją tęsti Pirkimo 1-2, 4, 6-16 pirkimo objekto dalims procedūras nuo pateiktų pasiūlymų vertinimo stadijos.

4Ieškovas nurodė, kad 2014 m. gruodžio 2 d. CVP IS priemonėmis pateikė pasiūlymą Pirkimui (Pirkimas suskirstytas į 16 pirkimo objekto dalių).

52015 m. sausio 27 d. raštu Nr. 2(VPK)-44 atsakovas informavo ieškovą, kad jo kvalifikacija atitinka Pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus 1-16 Pirkimo objekto dalims. 2015 m. vasario 25 d. raštu Nr. 2(VPK)-100 atsakovas informavo ieškovą, kad viešųjų pirkimų komisija, 2015 m. vasario 24 d. posėdyje išnagrinėjusi pasiūlymus, nutarė atmesti ieškovo pasiūlymą pagal Pirkimo sąlygų 75.3 punktą, kadangi pasiūlymas neatitinka Pirkimo sąlygų reikalavimų, nepasirašytas Pirkimo sąlygose nurodytu būdu. Ieškovas, teikdamas pasiūlymą, pasirašė elektroniniu parašu, iš kurio negalima identifikuoti pasirašiusio asmens, nustatyti asmens sertifikato duomenų, todėl toks parašas neatitinka Pirkimo sąlygų 29 punkto reikalavimų.

6Ieškovas dėl minėto atsakovo viešųjų pirkimų komisijos 2015 m. vasario 24 d. sprendimo 2015 m. kovo 10 d. pateikė atsakovui pretenziją, tačiau atsakovas 2015 m. kovo 19 d. raštu informavo ieškovą, jog pretenziją pripažino nepagrįsta. 2015 m. kovo 25 d. ieškovo pakartotinė pretenzija buvo palikta nenagrinėta (atsakovo 2015-03-31 raštas).

7Ieškovas nurodė, kad jo pasiūlymas buvo pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Pats atsakovas susipažinimo su Pirkimo dalyvių pasiūlymais posėdžio metu nenustatė ieškovo pasiūlymo formos trūkumų, įskaitant parašo trūkumus. Ieškovo parašas atitiko tiek Elektroninio parašo įstatyme (toliau taip pat vadinama – EPI), tiek Pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus. Be to, net jeigu parašas ir nebūtų suteikęs galimybės identifikuoti pasirašiusįjį asmenį, perkančioji organizacija turėjo suteikti teisę tokį trūkumą ištaisyti.

8Atsakovas AB „Lietuvos geležinkeliai“atsiliepimu prašė ieškinį atmesti ir nurodė, kad ieškovo pasiūlymas nebuvo pasirašytas saugiu elektrininiu parašu. Be to, ieškovas praleido ieškinio senaties terminą.

9Tretysis asmuo UAB „Šviesos spektras“ atsiliepimu į ieškinį prašė jo netenkinti. Nurodė, kad ieškovas praleido ieškinio senaties terminą, jo parašas netinkamas, todėl perkančioji organizacija turėjo pareigą ieškovo pasiūlymą atmesti.

10Tretysis asmuo SIA „ANLAS“ atsiliepime nurodė, kad neturi pozicijos dėl bylos esmės.

11II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

12Vilniaus apygardos teismas 2015 m. rugpjūčio 3 d. sprendimu UAB „Skinest Baltija“ ieškinį atsakovui AB „Lietuvos geležinkeliai“ patenkino iš dalies:

13panaikino atsakovo 2015 m. vasario 25 d. rašte Nr. 2(VPK)-100 nurodytą sprendimą dėl UAB „Skinest Baltija“ pasiūlymo atmetimo;

14atsakovui AB „Lietuvos geležinkeliai“skyrė 10 000 (dešimties tūkstančių) EUR baudą.

15kitą ieškinio dalį atmetė;

16priteisė ieškovui „UAB „Skinest Baltija“ iš atsakovo AB „Lietuvos geležinkeliai“ 289 EUR žyminio mokesčio.

17Dėl ieškinio senaties

18Ieškovas pareiškė 2 pretenzijas dėl jo pasiūlymo atmetimo (2015-03-10 ir analogiško turinio pakartotinę pretenziją 2015-03-25). Ieškinys Vilniaus apygardos teisme gautas 2015 m. balandžio 7 d., nors paskutinė ieškinio pareiškimo termino dieną buvo 2015 m. balandžio 3 d., t.y. paskutinė darbo diena prieš Velykų šventes, o 2015 m. balandžio 7 d., kai ieškinys gautas, pirmoji darbo diena po Šv.Velykų. Nors byloje nėra įrodymų, kad ieškinys buvo išsiustas paštu 2015 m. balandžio 3 d., tokiomis aplinkybėmis, pirmosios instancijos teismo vertinimu, ieškinio senaties termino taikymas būtų pernelyg formalus, todėl teismas atnaujino praleistą terminą ieškiniui pareikšti.

19Dėl atsakovo viešojo pirkimo komisijos sprendimų

20Teismas sprendė, kad ieškovo pateiktas pasiūlymas buvo iš esmės tinkamas jo pateikimo stadijoje, todėl nebuvo pagrindo jį atmesti, nepaprašius teikėjo pašalinti pasiūlymo formos trūkumų. Tiekėjų pasiūlymas turi būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu teisės aktų reikalavimus (Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 17 str. 5 d. 2 p.). Elektroninio parašo kūrimą, tikrinimą, galiojimą, parašo naudotojų teises ir atsakomybę, sertifikavimo paslaugas ir reikalavimus jų teikėjams, elektroninio parašo priežiūros institucijos teises ir funkcijas reglamentuoja EPĮ. Pagal EPĮ 2 straipsnio 5 dalį saugus elektroninis parašas yra parašas, kuris atitinka visus šiuos reikalavimus: 1) yra vienareikšmiškai susietas su pasirašančiu asmeniu; 2) leidžia identifikuoti pasirašantį asmenį; 3) yra sukurtas priemonėmis, kurias pasirašantis asmuo gali tvarkyti tik savo valia; 4) yra susijęs su pasirašytais duomenimis taip, kad bet koks šių duomenų pakeitimas yra pastebimas. Tokio parašo galiojimą patvirtina kvalifikuotas sertifikatas, kuriame nurodomi sertifikato galiojimo pradžios ir pabaigos terminai (EPĮ 2 str. 15 d.).

21Pasiūlymo pateikimo metu ieškovo atstovas R. Z. turėjo elektroninio parašo sertifikatą, leidžiantį identifikuoti pasirašantį asmenį, tačiau dėl nenustatytų priežasčių pasiūlymo pateikimo metu pasiūlymo pasirašiusio asmens elektroninis parašas nebuvo atsakovui matomas (atsakovas matė beprasmę raidžių ir skaičių kombinaciją, negalėjo įsitikinti, ar ieškovo pasiūlymas pasirašytas kaip reikalaujama Pirkimo sąlygose saugiu elektroniniu parašu). Ieškovo pasiūlymas buvo atmestas pasiūlymų vertinimo etape tik dėl formos trūkumo, nepasiūlius jį pašalinti (VPĮ 31 str. 10 p.). Teismas pažymėjo, kad turinio viršenybės prieš formą principas yra svarbus vertinant tiek tiekėjų, tiek perkančiosios organizacijos veiksmus, todėl viešųjų pirkimų teisinių santykių formalizavimas svarbus tiek, kiek tai padeda siekti viešųjų pirkimų tikslų ir nepažeidžia viešųjų pirkimų principų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-12-09 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-498/2011 ir kt.). Todėl nagrinėjamu atveju atsakovas turėjo suteikti ieškovui (tiekėjui) galimybę pašalinti pasiūlymo formos (parašo) trūkumą. Atsakovo nurodyta teismų praktika (Lietuvos apeliacinio teismo civilinė byla Nr. 2A-2317/2013) yra suformuota kitokių faktinių aplinkybių byloje, kur pasiūlymą pasirašęs asmuo pasiūlymo pateikimo momentu neturėjo galiojančio sertifikato - elektroninio liudijimo, kuris susieja parašo tikrinimo duomenis su pasirašančiu asmeniu ir patvirtina arba leidžia nustatyti pasirašančio asmens tapatybę, t.y. pasiūlymo formos trūkumas negalėjo būti pašalintas.

22Dėl neteisėtų perkančiosios organizacijos veiksmų padarinių

23Pirkimas yra pasibaigęs (VPĮ 7 str. 4 d. 1 p.), todėl nebeįgyvendinamas ieškovo reikalavimas įpareigoti atsakovo AB „Lietuvos geležinkeliai“ viešųjų pirkimų komisiją tęsti Pirkimą nuo pateiktų pasiūlymų vertinimo stadijos.

24Kai pasibaigus Pirkimui sudarytos viešojo pirkimo sutartys prieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms, teismas ex officio turi spręsti dėl sandorių galiojimo ir padarinių. Teismas gali nepripažinti viešojo pirkimo sutarties negaliojančia ir taikyti alternatyvias sankcijas, nors pirkimo sutartis buvo sudaryta neteisėtai, jeigu dėl viešojo intereso, įskaitant su pirkimo sutartimi nesusijusius ekonominius interesus, dėl kurių pirkimo sutarties pripažinimas negaliojančia turėtų neproporcingų padarinių, būtina išsaugoti šios sutarties padarinius (VPĮ 952 str. 2 d.). Skirdamas šio straipsnio 4 dalyje įvardytas alternatyvias sankcijas, teismas turi atsižvelgti į visus reikšmingus aspektus, įskaitant pažeidimo rimtumą, perkančiosios organizacijos elgesį. Atsakovas vykdė didelio masto Pirkimą (bendrą sudarytų sutarčių suma 321 718,93 Eur (su PVM)). Pirkimo objektas (prekinių vagonų stabdžių sistemos ir kitos atsarginės dalys) turi itin didelę reikšmę visuomenei, nes užtikrina atsakovo valdomo didelio pavojaus šaltinio (geležinkelio transporto) tinkamą techninį aptarnavimą ir saugų eksploatavimą. Sutarčių panaikinimas, nutraukimas ir naujo Pirkimo paskelbimas reikštų nuoseklaus geležinkelio transporto techninio aptarnavimo proceso nutraukimą.

25Garantuoti, kad ieškovo pasiūlymas, kuriuo kaina buvo mažiausia, tikrai būtų pripažintas laimėjusiu, nėra galimybės, kadangi ieškovo pasiūlymas buvo atmestas pačioje Pirkimo procedūros pradžioje dėl formos trūkumo ir turinio aspektu nebuvo vertinamas. Šioje byloje viešojo intereso apsaugos tikslu labiau tikslinga išsaugoti sudarytas viešojo pirkimo sutartis bei taikyti perkančiai organizacijai vieną iš alternatyvių sankcijų - baudą (VPĮ 952 str. 2 d.). Įvertinus perkančiosios organizacijos padaryto pažeidimo svarbą, kilusius padarinius, atsižvelgiant į viešojo pirkimo sutarčių vertę (321 718,93 EUR), kad VPĮ 952 straipsnio 4 dalies 2 punkte nurodyta bauda turi būti ne didesnė kaip 10 procentų pirkimo sutarties vertės, atsakovui skirtina 10 000 EUR bauda.

26Dėl naujų įrodymų priėmimo

27Pirmosios instancijos teismas nepriėmė atsakovo pavėluotai, 2015 m. liepos 21 d., jau po bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos 2015 m. liepos 13 d., pateikto naujo rašytinio įrodymo – 2013 m. liepos 13 d. gauto Viešųjų pirkimų tarnybos atsakymo į atsakovo raštą „Dėl CVP IS ir saugaus elektroninio parašo“ Nr. 4S-2300“.

28III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

29Atsakovas AB „Lietuvos geležinkeliai“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti skundžiamą sprendimą ir priimti naują – ieškinį atmesti. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

301. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai savo iniciatyva atnaujino ieškinio senaties terminą ir netaikė ieškinio senaties atsakovo prašymu. Ieškovas net neprašė atnaujinti ieškinio senatį, nenurodė jos praleidimą pateisinančių priežasčių, o teismas jų nevertino. Pavėluotas ieškinio padavimas negali būti pateisinamas šventinėmis dienomis, ieškovas turėjo laikytis terminų skaičiavimo taisyklių.

312. Nepagrįsta teismo išvada, kad ieškovo pasiūlymas buvo iš esmės tinkamas ir nebuvo pagrindo jį atmesti, o formos neesminiai trūkumai galėjo būti pašalinti. Perkančioji organizacija privalo Pirkimo sąlygas taikyti visiems vienodai, preciziškai, įskaitant sąlygas elektroniniam parašui (VPĮ 17 str. 5 d. 2 p., Pirkimo sąlygų 9, 26, 29, 75.3 p.). Ieškovas šių sąlygų neprašė paaiškinti, taigi jam buvo suprantama, kokiu parašu turi būti pasirašytas pasiūlymas.

323. Perkančioji organizacija privalo atmesti pasiūlymą, neatitinkantį Pirkimo sąlygų (VPĮ 39 str. 2 d. 2 p.), konkrečiai sąlygų parašui. Tą patvirtina ir teismų praktika (Lietuvos apeliacinio teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-2317/2013). Tuo tarpu ieškovo nurodyta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-498/2011 yra priimta skirtingų faktinių aplinkybių byloje, todėl joje pateiktais išaiškinimais nesivadovautina.

334. Teismas neteisingai aiškino saugaus elektroninio parašo sąvoką ir jo naudojimo sąlygas. Byloje neįrodyta, kad ieškovo pasiūlymas būtų pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. To neįrodo VĮ Registrų centro Sertifikatų centro 2015 m. vasario 27 d. raštas Nr. (11.55)s-I082. Neįrodyta, kad ieškovas tinkamai įvykdė visus CVP IS administratoriaus reikalavimus ir instrukcijas, leidžiančias tinkamai pasirašyti saugiu elektroniniu parašu. Ieškovo pateikti „ekrano vaizdo“ išrašai nėra padaryti pasiūlymo pasirašymo momentu.

345. Iš ieškovo parašo perkančioji organizacija negalėjo identifikuoti pasirašiusio asmens, todėl parašas neatitiko EPĮ 2 straipsnio 5 dalyje numatyto būtinojo reikalavimo, kad parašas leistu identifikuoti pasirašiusį asmenį (ieškovo atstovas R. Z.).

356. Teismas nepagrįstai elektroninio parašo galiojimą sieja su kvalifikuoto sertifikato (elektroninio liudijimo, kuris susieja parašo tikrinimo duomenis su pasirašančiu asmeniu ir patvirtina arba leidžia nustatyti pasirašančio asmens tapatybę) turėjimu. Saugaus elektroninio parašo galiojimui turi reikšmės dviejų sąlygų buvimas, t. y. parašo sukūrimas saugia parašo formavimo įranga ir galiojančio kvalifikuoto sertifikato turėjimas (EPĮ 8 str.). Taigi saugiam elektroniniam parašui nepakanka vien tik turėti galiojantį sertifikatą, būtina faktiškai laikantis CVP IS administratoriaus nurodymų parašą tinkamai suformuoti.

367. Už pasiūlymo pasirašymą saugiu elektroniniu parašu atsako pasiūlymą pateikęs tiekėjas, t.y. ieškovas, kuris, ruošiant pasiūlymą, turi būti pakankamai rūpestingas ir apdairus. Tai savo 2015 m. liepos 13 d. rašte Nr. Nr. 4S-2300 taip pat pažymėjo VPT. Tačiau teismas nepagrįstai atsisakė šį įrodymą prijungti prie bylos ir juo nesivadovavo.

378. Teismas nepagrįstai atsakovui skyrė 3 (trijų) procentų dydžio baudą. Teismas nepagrindė baudos dydžio, be to, apeliantas nepadarė pažeidimo. Pats ieškovas sutiko, kad būtų panaikintos laikinosios apsaugos priemonės, o teismas jas panaikino, dėl ko su laimėtoju buvo sudaryta sutartis.

389. Teismas neteisingai nurodė bendrą sudarytų sutarčių sumą. Neturėjo būti įtraukta su UAB „Vagoneta“ sudaryta sutartis 25 442,37 EUR vertei.

3910. Bylą pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo pažeisdamas bylų dėl viešųjų pirkimų nagrinėjimo terminus, tačiau atsisakė priimti 2015 m. liepos 13 d. (šią dieną atidėtas sprendimo priėmimas ir paskelbimas) atsakovo gautą ir bylai reikšmingą įrodymą – Viešųjų pirkimų tarnybos raštą Nr. 4S-2300, kuriame išaiškinta, kad už parašo formavimo duomenų ir parašo formavimo įrangos saugojimą yra atsakingas pasirašantis asmuo.

4011. Teismas neįvertino visų byloje esančių įrodymų, o būtent Ryšių reguliavimo tarnybos 2015 m. gegužės 8 d. rašto Nr. (50.2)1B-1373, kuriame nurodyta, kad pagal sertifikato duomenis nėra galimybės identifikuoti pasirašiusio asmens, taigi nėra būtinos sąlygos (EPĮ 8 str.). Teismas neaptarė ir trečiojo asmens UAB „Šviesos spektras“ pateiktų įrodymų ir argumentų.

4112. Teismas turėjo atmesti reikalavimą bent dėl 8 Pirkimo dalies, dėl kurios pats atsakovas pripažino suklydęs ją įtraukdamas į ginčo dalyką (šioje dalyje ieškovo pasiūlyme nurodyta kaina nebūtų buvusi mažiausia ir jis nebūtų pripažintas laimėtoju).

4213. Į bylą nepagrįstai ir nemotyvuotai neįtraukta Viešųjų pirkimų tarnyba, kaip institucija, administruojanti CVP IS (VPĮ 82 str. 1 d. 17 p.).

4314. Kadangi sprendimu patenkinta tik dalis ieškinio reikalavimų, atitinkamai ieškovui galėjo būti priteista tik dalis žyminio mokesčio.

44Ieškovas UAB „Skinest Baltija“ atsiliepimu prašo apeliacinio skundo netenkinti. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

451. Ieškinio senaties terminas nepraleistas, kadangi ieškinys išsiųstas 2015 m. balandžio 3 d. (tą patvirtina su atsiliepimu į apeliacinį skundą teikiama AB „Lietuvos paštas“ pažyma), t.y. per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos 2015 m. kovo 19 d. atsakymo į ieškovo pretenziją.

462. Ieškovo atstovas R. Z., kaip to reikalavo Pirkimo sąlygų 27 punktas, pasiūlymą tinkamai pasirašė saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu EPĮ reikalavimus ir pateikė šio asmens įgaliojimą atstovauti ieškovą.

473. Pasiūlymą ieškovo atstovas pasirašė prisijungęs į CVP IS per savo paskyrą, buvo identifikuotas, o pasirašęs pasiūlymą, gavo patvirtinimą, kad pasiūlymas sėkmingai pateiktas. Pateikti tuo metu buvusio ekrano vaizdo nebėra galimybės.

484. Pats atsakovas, susipažinęs su pasiūlymu, nenustatė jo parašo trūkumų, nors susipažinimo su pasiūlymais posėdyje yra skelbiamas tiekėjas ir ar pasiūlymas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu (Pirkimo sąlygų 65 p.). Tik vėliau atsakovas sprendė, kad ieškovo pasiūlymas pasirašytas netinkamai ir iš parašo nėra galimybės identifikuoti tiekėją (šiuos teiginius patvirtinančių įrodymų neteikė).

495. Viešųjų pirkimų tarnybai priskirta funkcija administruoti CVP IS (VPĮ 82 str. 1 d. 17 p.), užtikrinti sklandžią sistemos veiklą, šiuo konkrečiu atveju ir tai, kad CVP IS leistų pateikti pasiūlymus tik pasirašytus parašu, atitinkančiu VPĮ ir EPĮ reikalavimus (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013-07-24 nutarimo Nr. 716 „Dėl bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo ir elektroninės informacijos svarbos nustatymo gairių aprašo patvirtinimo“ patvirtintų Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo 27 p.). Galimai problemos dėl elektroninio parašo atsirado tik 2015 metais, Viešųjų pirkimų tarnybai atlikus CVP IS modifikavimo darbus, už ką ieškovas neatsakingas.

506. Saugaus elektroninio parašo paskirtis - patvirtinti Pirkimo dalyvio pasiūlymo dokumentų kopijų tikrumą (Pirkimo sąlygų 28 p.). Viešųjų pirkimų komisija, kilus abejonėms, turi teisę paprašyti Pirkimo dalyvio pateikti pasiūlymo dokumentų originalus ir tik po to galėjo atmesti pasiūlymą, kaip neatitinkantį Pirkimo sąlygų. Kitų pastabų (trūkumų) ieškovo pasiūlymui atsakovas neturėjo, o ieškovo pasiūlyme buvo pateikta mažiausia kaina.

517. Siekiant racionalaus lėšų panaudojimo, perkančiajai organizacijai viešuosius pirkimus reglamentuojančiu teisiniu reglamentavimu turi būti sudaroma galimybė įsigyti prekes, paslaugas kuo naudingesnėmis jai sąlygomis. Dėl to viešųjų pirkimų procedūrų vykdymas turi būti nukreiptas ne į formalių procedūrų atlikimą, bet į galutinį tikslą - racionalių lėšų naudojimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-12-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008; 2011-06-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2011; 2013-06-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3- 324/2013). Viešojo pirkimo teisinių santykių formalizavimas svarbus tiek, kiek tai padeda siekti viešųjų pirkimų tikslų ir nepažeidžia viešųjų pirkimų principų. Tiekėjų veiksmų ir perkančiosios organizacijos sprendimų turiningasis vertinimas, atsižvelgiant į viešųjų pirkimų principus ir tikslus, turi viršenybę prieš formalumus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-12-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008; 2009-02-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-25/2009; 2010-04-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-150/2010; 2011-06-27 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-293/2011; 2013-06-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-324/2013).

527. Apeliantas remiasi teismų praktika, kur pasiūlymas buvo pasirašytas negaliojančiu parašu, tuo situacija skiriasi nuo nagrinėjamos šioje byloje.

538. Perkančiosios organizacijos veiksmai, kuomet ji atmeta tiekėjo pasiūlymą, kuris iš tikrųjų buvo pasirašytas elektroniniu parašu, atitinkančiu saugaus elektroninio parašo reikalavimus, pripažintini neteisėtais (Lietuvos apeliacinio teismo 2014-02-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-947/2014, 2013-02-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1412/2013, 2012-06-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1873/2012).

549. Bauda atsakovui paskirta pagrįstai ir jos paskyrimas tinkamai motyvuotas. Bauda paskirta dėl neteisėto ieškovo pasiūlymo atmetimo, ne dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo.

5510. Ieškovui pagrįstai priteistas visas žyminis mokestis. Ieškovo reikalavimai nebuvo patenkinti visi dėl tos priežasties kad sudarius viešojo pirkimo sutartį, tai nebebuvo įmanoma.

56V. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

57Apeliacinis skundas netenkintinas

58Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Šioje byloje Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatė.

59Dėl ieškinio senaties

60Ieškovas kartu su atsiliepimu į apeliacinį skundą pateikė PVM sąskaitą faktūrą ir Lietuvos pašto siuntų registro išrašą, iš kurių matyti, kad 2015 m. balandžio 3 d. siuntė siuntą į Vilniaus apygardos teismą. Nors iš šių dokumentų negalima daryti vienareikšmiškos išvados, kad teismui buvo siųstas būtent ieškinys šioje byloje, ieškovo argumentai, kad tai būtent ieškinio siunta šioje byloje, taip pat nėra paneigti. Be to, byloje nėra ginčo, kad jau 2015 m. balandžio 7 d. teismas gavo ieškinį. Įvertinus siuntos datą ir ieškinio gavimo teisme datą, ieškinys, labiausiai tikėtina, kad tikrai buvo siųstas būtent balandžio 3 d. ieškovo siunta, nepraleidus ieškinio senaties termino (ieškovo nurodytos ieškinio išsiuntimo ir gavimo teisme datos atitinka įprastą siuntos pristatymo laiką, o procesinio dokumento pateikimo data skaičiuojama pagal įteikimo paštui datą (CPK 74 str. 7 d.)).

61Dėl ieškovo parašo pasiūlyme

62Byloje iš esmės nagrinėjamas ginčas, ar atsakovas (perkančioji organizacija AB „Lietuvos geležinkeliai“) pagrįstai kaip neatitinkantį Pirkimo sąlygų, konkrečiai nepasirašytą saugiu elektroniniu parašu (Pirkimo sąlygų 29 p.), atmetė ieškovo UAB „Skinest Baltija“ pasiūlymą (VPĮ 39 str. 2 d. 2 p., Pirkimo sąlygų 75.3 p.). Pagal Pirkimo sąlygas (Pirkimo sąlygų 65 p.) jau susipažinimo su tiekėjų pasiūlymais posėdyje 2014 m. gruodžio 2 d. dalyvaujantiems tiekėjams be kitos skelbiamos informacijos apie pasiūlymus, turi būti pateikiama ir informacija, ar pasiūlymas patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens saugiu elektroniniu parašu. Tolimesnes pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka atsakovo viešųjų pirkimų komisija ir (arba) jos pakviesti ekspertai, dalyviams ar jų įgaliotiems asmenims nedalyvaujant (Pirkimo sąlygų 69 p.). Byloje nepaneigta, kad posėdyje, kuriame buvo susipažįstama su tiekėjų pasiūlymais, perkančioji organizacija, net ir privalėdama nurodyti, ar pasiūlymas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu (Pirkimo sąlygų 65 p.), taigi įvertinti konkrečiai šį pasiūlymo formos aspektą, nenustatė jo trūkumų, nekonstatavo, kad ieškovo pasiūlymas būtų nepasirašytas saugiu elektroniniu parašu, kaip to reikalaujama Pirkimo sąlygų 29 punkte. Vėliau ieškovo pasiūlymas buvo įvertintas atitikimo kvalifikaciniams reikalavimams aspektu (Pirkimo sąlygų 69 p.) ir ieškovas perkančiosios organizacijos 2015 m. sausio 27 d. raštu Nr. 2(VPK)-44 buvo informuotas apie tai, kad jo kvalifikacija atitinka Pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus. Tik dar vėlesniame Pirkimo procedūros etape perkančiosios organizacijos 2015 m. vasario 25 d. raštu Nr. Nr. 2(VPK)-100 ieškovas buvo informuotas, kad viešųjų pirkimų komisija, 2015 m. vasario 24 d. posėdyje nutarė atmesti ieškovo pasiūlymą (Pirkimo sąlygų 75.3 p.) dėl neatikimo Pirkimo sąlygų reikalavimų, kadangi ieškovo pasiūlymas nepasirašytas saugiu elektroniniu parašu (Pirkimo sąlygų 29 p.), iš jo negalima identifikuoti pasirašiusio asmens, nustatyti asmens sertifikato duomenų. Ieškovo 2015 m. kovo 10 d. pretenzijos atsakovas netenkino (atsakovas 2015-03-19 raštas Nr. 2(VPK-215)), o 2015 m. kovo 25 d. pakartotinę pretenziją Nr. 13-384 paliko nenagrinėtą (atsakovo 2015-03-31 raštas Nr. 2 (VPK)299). Galimybė pasiūlymo formos trūkumą ištaisyti ieškovui nebuvo suteikta.

63Tokia faktinių aplinkybių seka leidžia daryti išvadą, kad pats atsakovas Pirkimo procedūros eigoje nebuvo atidus ir rūpestingas, nepatikrino ieškovo pasiūlymo formos tinkamumo aspektu (ar pasirašyta saugiu elektroniniu parašu) jau susipažinimo su pasiūlymais etape, nors tą atlikti (paskelbti, taigi ir įvertinti, ar pasiūlymas pasirašytas tiekėjo ar jo įgalioto asmens saugiu elektroniniu parašu) atsakovą įpareigojo Pirkimo sąlygų 65 punktas.

64Byloje nepaneigtos ir ieškovo nurodomos aplinkybės, kad pasiūlymas buvo pateiktas ieškovo atstovo R. Z. per asmeninę paskyrą, kuri identifikuoja prisijungiantį asmenį, prisijungus į CVP IS ir po pasiūlymo pasirašymo elektroniniu parašu gavus patvirtinimą apie pasiūlymo išsiuntimą (CVP IS sistema nefiksavo parašo trūkumų). Taigi ieškovas, kaip teikėjas elektroniniu parašu pasirašęs pasiūlymą ir gavęs patvirtinimą, kad pasiūlymas priimtas, neturėjo pagrindo abejoti parašo tinkamumu. Juo labiau, kad parašo netinkamumo nekonstatavo ir perkančioji organizacija, susipažinusi su pasiūlymais (Pirkimo sąlygų 65 p.). Perkančioji organizacija, atsakydama į ieškovo pretenziją, paaiškino, kad susipažinimo su pasiūlymais metu tebuvo tikrinama, ar pasiūlymas pasirašytas, bet nebuvo tikrinama, ar pasirašytas saugiu elektrininiu parašu. Pirma, toks paaiškinimas lingvistiškai neatitinka Pirkimo sąlygų 65 punkto formuluotės, kurioje aiškiai nurodoma, kad susipažinimo su pasiūlymais metu skelbiama, ar pasiūlymas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Antra, net ir tokiu aiškinimu perkančioji organizacija pripažino, kad ieškovo pasiūlymas tikrai buvo pasirašytas, todėl abejonės galėjo kilti nebent dėl parašo patikimumo. Trečia, kadangi susipažinimo su pasiūlymais metu turi būti skelbiamas tiekėjo pavadinimas, akivaizdu, kad perkančiajai organizacijai nekilo abejonių dėl tiekėjo ir, prireikus, buvo galima į jį kreiptis dėl abejonių dėl parašo pašalinimo. Pirkimas nėra savitikslis, juo ne formaliai siekiama atlikti VPĮ numatytas procedūras, bet jos vykdomos tam, kad perkančioji organizacija įsigytų prekių ar paslaugų už priimtiniausią kainą, t.y. pasiektų viešojo pirkimo tikslus (VPĮ 3 str. 2 d., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-498/2011, kurioje išaiškinta, kad viešųjų pirkimų teisinių santykių formalizavimas svarbus tiek, kiek tai padeda siekti viešojo pirkimo tikslų ir nepažeidžia viešųjų pirkimų principų, Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. gruodžio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1713/2014, kurioje išaiškinta, kad viešųjų pirkimų procedūrų reguliavimas neturi viršenybės prieš perkančiosios organizacijos ir tiekėjų veiksmus, jei šie atitinka teisės normų ir pirkimo sąlygų esmę ir jomis siekiamus tikslus).

65Atsakovui iš ieškovo pasiūlymo turinio buvo akivaizdu, kad šis pasiūlymas pagal pasiūlytą kainą Pirkime yra konkurencingas. Tokiomis aplinkybėmis racionalumas, ekonomiškumas ir viešojo pirkimo esminis tikslas reikalauja ypač atsakingai vertinti pasiūlymo (ne)atitikimą Pirkimo sąlygoms ir konkurencingo pasiūlymo neatmesti vien išimtinai formaliu pagrindu ir neįsitikinus, kad abejonės dėl pasiūlymo tinkamumo tikrai pagrįstos (nagrinėjamu atveju, kad tikrai nepašalintos abejonės dėl pasirašiusio subjekto ir asmens tapatybės). Todėl net jeigu CVP IS sistemoje iš ieškovo pasiūlymo parašo nebuvo galima nustatyti pasirašiusio asmens tapatybės, šį trūkumą perkančioji organizacija galėjo per trumpą laikotarpį, taigi neužtęsdama Pirkimo procedūros, pašalinti, kreipdamasi į tiekėją, tačiau to nedarė.

66Civilinis procesas grindžiamas rungimosi principu (CPK 12 str.) ir jame kiekviena šalis turi įrodyti tas aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ar atsikirtimus (CPK 178 str.). Ieškovas savo argumentus, kad pasiūlymas buvo pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, grindė šiais įrodymais, Pirma, ekrano vaizdais, kurie, pripažintina, fiksuoti vėliau nei pasiūlymo teikimo momentu, todėl įrodo tik tai, kad ieškovui žinoma pasirašymo elektroniniu parašu CVP IS tvarka, kad pasiūlymą sistema priėmė, kad joje matėsi pasirašęs asmuo R. Z. (UAB „Skinest Baltija“). Antra, VĮ Registrų centro Sertifikatų centro 2015 m. vasario 27 d. raštu Nr. (1.1.55)s-1082, kuriame patvirtinta, kad R. Z. yra išduoti sertifikatai, galioję pasiūlymo pasirašymo metu (tuo byloje nagrinėjama situacija esminėmis aplinkybėmis skiriasi nuo atsakovo nurodytos Lietuvos apeliacinio teismo civilinės bylos Nr. 2A-2317/2013), ir paaiškinta, kad VĮ Registrų centro Sertifikatų centro išduoti sertifikatai yra susieti su sertifikatų savininku ir leidžia identifikuoti pasirašiusį asmenį, o kadangi konkrečiu ginčo atveju parašą suformavo Viešųjų pirkimų tarnybos administruojama CVP IS, situaciją galėtų pakomentuoti Viešųjų pirkimų tarnyba.

67Šių ieškovo nurodytų ir įrodymais pagrįstų faktinių pasiūlymo pasirašymo aplinkybių atsakovas nepaneigė (CPK 12, 178 str.). Nors atsakovas pateikė išrašą iš CVP IS sistemos, iš kurio matyti, kad ieškovo UAB „Skinet Baltija“ parašas nerodo pasirašiusio asmens, byloje liko neaiškios šių techninių nesklandumų priežastys. Byloje įrodyta, kad ieškovo atstovas R. Z., pasirašęs ieškovo pasiūlymą, turėjo pasiūlymo pateikimo metu galiojantį sertifikatą, taigi neabejotinai galėjo pasirašyti elektroniniu parašu pasiūlymą. Byloje nėra duomenų, išskyrus byloje neidentifikuotos kilmės parašo identifikavimo techninius trukdžius, kad ieškovas būtų pasirašinėjęs netinkamai ir tai būtų lėmę parašo netinkamumą. Tokioje situacijoje, kai neįrodyta ieškovo veiksmų pasirašant pasiūlymą netinkamumas, būtų neteisinga ieškovui perkelti neaiškios kilmės techninių trukdžių neigiamus padarinius.

68Atsakovo pateiktas 2015 m. gegužės 8 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos raštas r. (50.2)1B-1373 taip pat neįrodo ieškovo parašo netinkamumo. Šiame rašte aptariami EPĮ numatyti saugaus elektroninio parašo požymiai ir pažymėta, kad iš atsakovo pateikto ieškovo elektroninio parašo išrašo nėra galimybės nustatyti, ar tenkinami saugaus elektroninio parašo reikalavimai. Taigi raštas netiesiogiai patvirtina, kad perkančioji organizacija, darydama išvadą, kad ieškovo parašas neatitinka saugiam elektroniniam parašui keliamų reikalavimų, tokiai išvadai neturėjo pakankamai duomenų (jų neužteko ir Ryšių reguliavimo tarnybai). Tai tik patvirtina pirmosios instancijos teismo išvadą, kad ieškovo pasiūlymas buvo atmestas skubotai ir dėl pernelyg formalių trūkumų, nepagrįstai ieškovui nesuteikus galimybės jų ištaisyti.

69Dėl įrodymų priėmimo ir vertinimo

70Pagal bylos medžiagą pirmosios instancijos teismas 2015 m. liepos 13 d. nutartimi atidėjo baigiamojo procesinio sprendimo priėmimą ir paskelbimą 2015 m. liepos 28 d. Atitinkamai atsakovo 2015 m. liepos 21 d. teismui pateiktas naujas rašytinis įrodymas (Viešųjų pirkimų tarnybos 2015 liepos 10 d. raštas Nr. 4S-2300) pagrįstai nebebuvo priimtas, kaip pateiktas pavėluotai - pasibaigus bylos nagrinėjimo iš esmės stadijai. Tai, kad numatytą liepos 28 dieną baigiamasis procesinis dokumentas nebuvo paskelbtas ir buvo numatyta nauja jo priėmimo ir paskelbimo data – 2015 m. rugpjūčio 3 d., nereikšminga, nes nustatant naują baigiamojo procesinio dokumento paskelbimo datą nebuvo grįžta į bylos nagrinėjimo iš esmės stadiją, kurioje teismas vertina įrodymus. Be to, nepriimto Viešųjų pirkimų tarnybos 2015 liepos 10 d. rašto Nr. 4S-2300 turinys nepaneigia teismo išvados, kad tiekėjui, kuris kaip pasirašantis asmuo yra atsakingas už parašo formavimo duomenų ir parašo formavimo įrangos saugojimą, negali būti perkeliama atsakomybė už CVP IS veikimo techninius nesklandumus. Taigi šis įrodymas neturi esminės reikšmės bylos išnarinėjimui ir pagrįstai, kaip pateiktas pavėluotai, nebuvo priimtas.

71Dėl paskirtos baudos

72Pirmosios instancijos teismas, nors ir labai lakoniškai, tačiau motyvavo atsakovui paskirtos baudos dydį padaryto pažeidimo svarbos, padarinių ir viešojo pirkimo sutarčių vertės kriterijų vertinimu. Nėra pagrindo nesutikti su teismo parinktu baudos dydžiu (net ir įvertinus aktualios bendros sutarčių vertės apskaičiavimo klaidingumą, parinktas baudos dydis atitinka VPĮ reikalavimus, proporcingas pažeidimo, už kurį skirta bauda, pobūdžiui ir dėl pažeidimo kilusiems padariniams).

73Dėl bylinėjimosi pirmosios instancijos teisme išlaidų paskirstymo

74Nors skundžiamu sprendimu yra patenkinti ne visi ieškinyje reikšti reikalavimai, sutiktina, kad tą lėmė Pirkimo eiga (jau yra sudarytos viešosios sutartys ir todėl nebegali būti tenkinami reikalavimai, susiję su Pirkimo procedūros grąžinimu į ankstesnę padėtį). Visi dėl Pirkimo eigos ypatumų nepatenkinti ieškinio reikalavimai buvo kildinami iš pirminio, byloje esminio reikalavimo ir ginčo, kad ieškovo pasiūlymas buvo atmestas nepagrįstai. Šis ieškinio reikalavimas patenkintas, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai paskirstė bylinėjimosi išlaidas pagal taisykles, taikytinas ieškinio patenkinimo atveju.

75Dėl apeliacinio skundo ir pirmosios instancijos teismo sprendimo

76Dėl nurodytų motyvų apeliacinis skundas netenkintinas ir pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas. Į esminius apeliacinio skundo argumentus atsakyta, o kiti, įskaitant ir procesinio pobūdžio argumentus, neturi esminės reikšmės bylos išnagrinėjimui, todėl dėl jų papildomai nepasisakoma.

77Dėl bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidų

78Kadangi apeliacinis skundas netenkinamas, atsakovui (apeliantui) neatlyginamos jo turėtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 1 d.). Ieškovas prašo priteisti atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimo išlaidas - 1401,79 EUR. Neviršijant rekomenduojamų maksimalių priteistinų atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimo išlaidų dydžių (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015-03-19 įsakymu Nr. 1R-77 patvirtintų rekomendacijų 8.11 p.) ieškovui priteistina 910 EUR atsiliepimo į atsakovo apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 3 d. sprendimo parengimo išlaidų. Nagrinėjamas klausimas nebuvo sudėtingas nei teisiniu aspektu, nei faktinėmis aplinkybėmis, atitinkamai nukrypti (viršyti) rekomenduojamą maksimalų priteistiną atsiliepimo parengimo išlaidų dydį nėra pagrindo.

79Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

80Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 3 d. sprendimą palikti nepakeistą.

81Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Skinest Baltija“ (j. a. k. 300070820) 910 EUR (devynis šimtus dešimt eurų) atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimo išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „Skinest Baltija“ ieškiniu prašė panaikinti atsakovo AB... 4. Ieškovas nurodė, kad 2014 m. gruodžio 2 d. CVP IS priemonėmis pateikė... 5. 2015 m. sausio 27 d. raštu Nr. 2(VPK)-44 atsakovas informavo ieškovą, kad jo... 6. Ieškovas dėl minėto atsakovo viešųjų pirkimų komisijos 2015 m. vasario... 7. Ieškovas nurodė, kad jo pasiūlymas buvo pasirašytas saugiu elektroniniu... 8. Atsakovas AB „Lietuvos geležinkeliai“atsiliepimu prašė ieškinį atmesti... 9. Tretysis asmuo UAB „Šviesos spektras“ atsiliepimu į ieškinį prašė jo... 10. Tretysis asmuo SIA „ANLAS“ atsiliepime nurodė, kad neturi pozicijos dėl... 11. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 12. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. rugpjūčio 3 d. sprendimu UAB „Skinest... 13. panaikino atsakovo 2015 m. vasario 25 d. rašte Nr. 2(VPK)-100 nurodytą... 14. atsakovui AB „Lietuvos geležinkeliai“skyrė 10 000 (dešimties... 15. kitą ieškinio dalį atmetė;... 16. priteisė ieškovui „UAB „Skinest Baltija“ iš atsakovo AB „Lietuvos... 17. Dėl ieškinio senaties... 18. Ieškovas pareiškė 2 pretenzijas dėl jo pasiūlymo atmetimo (2015-03-10 ir... 19. Dėl atsakovo viešojo pirkimo komisijos sprendimų... 20. Teismas sprendė, kad ieškovo pateiktas pasiūlymas buvo iš esmės tinkamas... 21. Pasiūlymo pateikimo metu ieškovo atstovas R. Z. turėjo elektroninio parašo... 22. Dėl neteisėtų perkančiosios organizacijos veiksmų padarinių... 23. Pirkimas yra pasibaigęs (VPĮ 7 str. 4 d. 1 p.), todėl nebeįgyvendinamas... 24. Kai pasibaigus Pirkimui sudarytos viešojo pirkimo sutartys prieštarauja... 25. Garantuoti, kad ieškovo pasiūlymas, kuriuo kaina buvo mažiausia, tikrai... 26. Dėl naujų įrodymų priėmimo... 27. Pirmosios instancijos teismas nepriėmė atsakovo pavėluotai, 2015 m. liepos... 28. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 29. Atsakovas AB „Lietuvos geležinkeliai“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti... 30. 1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai savo iniciatyva atnaujino... 31. 2. Nepagrįsta teismo išvada, kad ieškovo pasiūlymas buvo iš esmės... 32. 3. Perkančioji organizacija privalo atmesti pasiūlymą, neatitinkantį... 33. 4. Teismas neteisingai aiškino saugaus elektroninio parašo sąvoką ir jo... 34. 5. Iš ieškovo parašo perkančioji organizacija negalėjo identifikuoti... 35. 6. Teismas nepagrįstai elektroninio parašo galiojimą sieja su kvalifikuoto... 36. 7. Už pasiūlymo pasirašymą saugiu elektroniniu parašu atsako pasiūlymą... 37. 8. Teismas nepagrįstai atsakovui skyrė 3 (trijų) procentų dydžio baudą.... 38. 9. Teismas neteisingai nurodė bendrą sudarytų sutarčių sumą. Neturėjo... 39. 10. Bylą pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo pažeisdamas bylų dėl... 40. 11. Teismas neįvertino visų byloje esančių įrodymų, o būtent Ryšių... 41. 12. Teismas turėjo atmesti reikalavimą bent dėl 8 Pirkimo dalies, dėl... 42. 13. Į bylą nepagrįstai ir nemotyvuotai neįtraukta Viešųjų pirkimų... 43. 14. Kadangi sprendimu patenkinta tik dalis ieškinio reikalavimų, atitinkamai... 44. Ieškovas UAB „Skinest Baltija“ atsiliepimu prašo apeliacinio skundo... 45. 1. Ieškinio senaties terminas nepraleistas, kadangi ieškinys išsiųstas 2015... 46. 2. Ieškovo atstovas R. Z., kaip to reikalavo Pirkimo sąlygų 27 punktas,... 47. 3. Pasiūlymą ieškovo atstovas pasirašė prisijungęs į CVP IS per savo... 48. 4. Pats atsakovas, susipažinęs su pasiūlymu, nenustatė jo parašo... 49. 5. Viešųjų pirkimų tarnybai priskirta funkcija administruoti CVP IS (VPĮ... 50. 6. Saugaus elektroninio parašo paskirtis - patvirtinti Pirkimo dalyvio... 51. 7. Siekiant racionalaus lėšų panaudojimo, perkančiajai organizacijai... 52. 7. Apeliantas remiasi teismų praktika, kur pasiūlymas buvo pasirašytas... 53. 8. Perkančiosios organizacijos veiksmai, kuomet ji atmeta tiekėjo... 54. 9. Bauda atsakovui paskirta pagrįstai ir jos paskyrimas tinkamai motyvuotas.... 55. 10. Ieškovui pagrįstai priteistas visas žyminis mokestis. Ieškovo... 56. V. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 57. Apeliacinis skundas netenkintinas... 58. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 59. Dėl ieškinio senaties... 60. Ieškovas kartu su atsiliepimu į apeliacinį skundą pateikė PVM sąskaitą... 61. Dėl ieškovo parašo pasiūlyme... 62. Byloje iš esmės nagrinėjamas ginčas, ar atsakovas (perkančioji... 63. Tokia faktinių aplinkybių seka leidžia daryti išvadą, kad pats atsakovas... 64. Byloje nepaneigtos ir ieškovo nurodomos aplinkybės, kad pasiūlymas buvo... 65. Atsakovui iš ieškovo pasiūlymo turinio buvo akivaizdu, kad šis pasiūlymas... 66. Civilinis procesas grindžiamas rungimosi principu (CPK 12 str.) ir jame... 67. Šių ieškovo nurodytų ir įrodymais pagrįstų faktinių pasiūlymo... 68. Atsakovo pateiktas 2015 m. gegužės 8 d. Lietuvos Respublikos ryšių... 69. Dėl įrodymų priėmimo ir vertinimo... 70. Pagal bylos medžiagą pirmosios instancijos teismas 2015 m. liepos 13 d.... 71. Dėl paskirtos baudos... 72. Pirmosios instancijos teismas, nors ir labai lakoniškai, tačiau motyvavo... 73. Dėl bylinėjimosi pirmosios instancijos teisme išlaidų paskirstymo... 74. Nors skundžiamu sprendimu yra patenkinti ne visi ieškinyje reikšti... 75. Dėl apeliacinio skundo ir pirmosios instancijos teismo sprendimo... 76. Dėl nurodytų motyvų apeliacinis skundas netenkintinas ir pirmosios... 77. Dėl bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidų ... 78. Kadangi apeliacinis skundas netenkinamas, atsakovui (apeliantui) neatlyginamos... 79. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos... 80. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 3 d. sprendimą palikti... 81. Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Skinest Baltija“ (j. a....