Byla 2A-1713/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Gasiūnienės, Danutės Milašienės ir Egidijos Tamošiūnienės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kortas“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 24 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-2320-658/2014 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kortas“ ieškinį atsakovui Alytaus miesto savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, dalyvaujant tretiesiems asmenims, nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų: uždarajai akcinei bendrovei „Vėsa ir partneriai“, uždarajai akcinei bendrovei „Irdaiva“, uždarajai akcinei bendrovei „Conresta“, uždarajai akcinei bendrovei „KRS“, uždarajai akcinei bendrovei „Plungės lagūna“, uždarajai akcinei bendrovei „Ukmergės statyba“, uždarajai akcinei bendrovei „Veikmės statyba“, uždarajai akcinei bendrovei „Edrija“, uždarajai akcinei bendrovei „Statovita“, uždarajai akcinei bendrovei „Pamario restauratorius“, uždarajai akcinei bendrovei „Rūdupis“, uždarajai akcinei bendrovei „Fima“, uždarajai akcinei bendrovei „Infes“, uždarajai akcinei bendrovei „Kvėdarsta“, uždarajai akcinei bendrovei „Kriautė“, uždarajai akcinei bendrovei „Plungės Jonis-S“, uždarajai akcinei bendrovei „Naresta“, uždarajai akcinei bendrovei „Parama“, uždarajai akcinei bendrovei „LitCon“.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Kortas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Alytaus miesto savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, prašydamas:

 1. atmesti tiekėjų UAB „Rūdupis”, UAB „Montuotojas” ir UAB „Vėsa ir partneriai” paraiškas, kaip neatitinkančias minimalių kvalifikacijos reikalavimų;
 2. atmesti tiekėjų, nepatikslinusių netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją per Alytaus miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisijos nustatytą terminą (iki 2014 m. gegužės 26 d. 10.00 val.), paraiškas;
 3. atmesti tiekėjų, kurie teikė paraiškas kaip jungtinės veiklos dalyviai kartu su UAB „Rūdupis” ir UAB „Vėsa ir partneriai” ir tiekėjais, nepatikslinusiais netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją per Alytaus miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisijos nustatytą terminą (iki 2014 m. gegužės 26 d. 10.00 val.), paraiškas;
 4. pripažinti negaliojančiu konkurso sąlygų 40 punkte nustatytą kvalifikacinės atrankos kriterijų P1: tiekėjo (ar jungtinės veiklos sutarties partnerių) vidutinė metinė svarbiausių statybos ir montavimo darbų apimtis per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) litais su PVM;
 5. pripažinti negaliojančiais Alytaus miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisijos 2014 m. birželio 19 d. posėdyje priimtus sprendimus;
 6. pripažinti negaliojančiais Alytaus miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisijos 2014 m. liepos 7 d. posėdyje priimtus sprendimus;
 7. pakartotinai įvertinti likusių tiekėjų kvalifikacinių atrankos kriterijų vertinimo duomenis ir nustatyti naują tiekėjų eiliškumą kvalifikacinės atrankos kriterijaus mažėjimo tvarka;
 8. priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5Nurodė, jog Alytaus miesto savivaldybės administracija vykdo universalios sporto salės statybos darbų viešąjį pirkimą riboto konkurso būdu. Ieškinį grindė tuo, kad atsakovas, priimdamas tiekėjų UAB „Rūdupis“, UAB „Montuotojas“ ir UAB „Vėsa ir partneriai“, veikiančių jungtinės veiklos sutarčių pagrindu, paraiškas, įvertinus tai, jog minėti tiekėjai nebuvo įvykdę įsipareigojimų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, pažeidė VPĮ 32 straipsnio 6 dalies, 39 straipsnio 2 dalies 1 punkto ir Konkurso sąlygų 30, 34.2 punktų bei IV skyriaus 22 punkto 1 lentelės eil. Nr. 4 nuostatas. Be to, perkančioji organizacija, paprašiusi tiekėjų paaiškinti kvalifikacinės atrankos kriterijaus reikšmes iki 2014 m. gegužės 26 d. 10.00 val., jau po nustatyto termino, t.y. 2014 m. gegužės 26 d. 13.29 val., pagal atskirų tiekėjų prašymus, nukeldama patikslinimui skirtą laiką iki 2014 m. gegužės 28 d. 12.00 val., pažeidė lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus, VPĮ 32 straipsnio 6 dalies bei 39 straipsnio 1 dalies nuostatas, konkurso sąlygų 35 ir 36 punktų nuostatas, t.y. padarė esminius viešojo pirkimo procedūrų pažeidimus. Atsakovas 2014 m. birželio 19 d. raštu informavo ieškovą apie savo sprendimą dėl bendro kvalifikacijos vertinimo, tačiau priimto sprendimo nepagrindė, taip pažeisdamas VPĮ 32 straipsnio 7 dalį. Ieškovo teigimu, Konkurso sąlygų 40 punkte nustatytas kvalifikacinės atrankos kriterijus P1: tiekėjo (ar jungtinės veiklos sutarties partnerių) vidutinė metinė svarbiausių statybos ir montavimo darbų apimtis per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) litais su PVM yra neaiškus, kadangi įstatymas nenustato tokios statybos darbų rūšies kaip, kad „svarbiausi statybos ir montavimo darbai“. Atsakovui palikta teisė spręsti, kurie statybos darbai svarbūs, o kurie ne, todėl nustatant šį kriterijų buvo pažeisti nediskriminavimo ir lygiateisiškumo principai.

6Atsakovas Alytaus miesto savivaldybės administracija patikslintu atsiliepimu su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Atsiliepime nurodė, kad po vokų su tiekėjų paraiškomis atplėšimo procedūros, pirkimų komisija patikrino Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinėje sistemoje esančius duomenis apie nurodytus paraiškų tiekėjus, tačiau tą dieną (2014 m. balandžio 16 d.) nei vienas iš paraiškas pateikusių tiekėjų nebuvo skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui. Todėl teiginys, kad perkančioji organizacija pažeidė VPĮ nuostatas ir konkurso sąlygas priimdama tiekėjų UAB „Rūdupis“, UAB „Montuotojas“ ir UAB „Vėsa ir partneriai“, neįvykdžiusių įsipareigojimų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, paraiškas, neatitinka faktinių aplinkybių. Perkančioji organizacija, gavusi ieškovo 2014 m. liepos 4 d. pretenziją, dar kartą patikrino tuo metu aktualius duomenis apie minėtų tiekėjų įsipareigojimų socialinio draudimo fondo biudžetui vykdymą ir nustatė, kad jie tuo metu nebuvo skolingi. Be to, atsakovas, patikrinęs tiekėjų kvalifikacinės atrankos kriterijus, paprašė tiekėjų paaiškinti kvalifikacinės atrankos kriterijaus reikšmes (PI ir P2) iki 2014 m. gegužės 26 d. 10 val., tačiau, perkančioji organizacija, atsižvelgdama į atskirų tiekėjų prašymus, pratęsė patikslinimui skirtą laiką iki 2014 m. gegužės 28 d. 12 val. Apie kvalifikacinės atrankos kriterijų reikšmių (PI ir P2) pateikimo termino pratęsimą vienu metu buvo pranešta visiems tiekėjams, todėl negalima teigti, jog buvo pažeisti VPĮ principai ar kažkuriam iš tiekėjų buvo sudarytos išskirtinės sąlygos. Visų potencialių tiekėjų minimalūs kvalifikaciniai buvo įvertinti bei pripažinta, kad visi 9 paraiškas padavę tiekėjai atitinka minimalius kvalifikacinius reikalavimus, todėl ieškovo teiginys, kad perkančioji organizacija pažeidė esmines viešojo pirkimo procedūras, yra nepagrįstas. Nesutiko, kad Konkurso sąlygų 40 punkte nustatytas kvalifikacinis reikalavimas yra neaiškus. Rengdamas konkurso sąlygas, atsakovas vadovavosi Viešųjų pirkimų direktoriaus 2003 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 1S-100 (Viešųjų pirkinių tarnybos direktoriaus 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1S-196 redakcija) patvirtintų Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinės rekomendacijos 25 punktu. Be to, ieškovas galėjo kreiptis į perkančiąją organizaciją dėl sąlygų paaiškinimo, tačiau to nedarė. Kvalifikacinės atrankos kriterijai visiems tiekėjams buvo taikomi vienodai.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Kauno apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 24 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas, spręsdamas dėl bylos nagrinėjimo ribų, vertino tik tuos ieškovo pateiktame ieškinyje nurodytus perkančiosios organizacijos galimai padarytus pažeidimus, kurie sutampa su pretenzijoje nurodytais pažeidimais, o būtent vertino, ar perkančioji organizacija priėmė tiekėjų, neįvykdžiusių įsipareigojimų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, paraiškas, tuo pažeisdama VPĮ 32 straipsnio 6 dalies, 39 straipsnio 2 dalies 1 punkto ir Konkurso sąlygų nuostatas, o taip pat pasisakė dėl perkančiosios organizacijos termino dokumentų patikslinimui nukėlimo lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principų kontekste.

9Teismas, nustatęs, kad paraiškų pateikimo terminas buvo 2014 m. balandžio 16 d., sprendė, jog į Pirkimo sąlygose (IV skyriaus 22 punkto 1 lentelės eil. Nr. 4) nustatytą reikalavimą tiekėjui būti įvykdžiusiam prievoles Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui patikrinimo tvarką, perkančioji organizacija duomenis apie tiekėją turėjo tikrinti 2014 m. balandžio 16 d. Tą dieną buvo gauta informacija, kad tiekėjai neturi jokių įsiskolinimų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui. Dėl to perkančiajai organizacijai nebuvo teisinio pagrindo spręsti apie tiekėjų UAB „Montuotojas“, UAB „Vėsa ir partneriai“ ir UAB „Rūdupis“ įsipareigojimų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui nevykdymą ir dėl šios priežasties atmesti minėtų tiekėjų paraiškas.

10Teismas pažymėjo, kad ieškovas tik po perkančiosios organizacijos atlikto tiekėjų kvalifikacinio vertinimo ir eiliškumo nustatymo iškėlė klausimą dėl UAB „Rūdupis“, UAB „Montuotojas“ ir UAB „Vėsa ir partneriai“ įsipareigojimų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui neįvykdymo. Iki to momento perkančioji organizacija neturėjo jokios informacijos, paneigiančios viešai skelbtus duomenimis. Todėl, nesant jokių abejonių dėl mokesčių nesumokėjimo, perkančioji organizacija neturėjo jokio teisinio pagrindo reikalauti iš minimų tiekėjų ar iš pačios Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos papildomų duomenų apie tiekėjų įsipareigojimų biudžetui įvykdymą.

11Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad draudimo įmokos mokamos kiekvieną mėnesį (iki to mėnesio 15 dienos) už praėjusį iki mokėjimo mėnesį (Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 9 str. 2 d.) bei į tai, kad, vadovaujantis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Direktoriaus 2011 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V-50 Dėl valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenų, kurie pagal įstatymą laikomi viešais, teikimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašo) 3 punktu skola laikoma į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą mokėtina draudėjo valstybinio socialinio draudimo įmokų, baudų ir delspinigių suma, kuri turėjo būti sumokėta prieš 2 darbo dienas iki duomenų viešinimo dienos, o taip pat įvertinęs perkančiosios organizacijos nustatytą duomenų tikrinimo momentą (t.y. 2014 m. balandžio 16 d.) pripažino, kad UAB „Rūdupis“, UAB „Montuotojas“ ir UAB „Vėsa ir partneriai“ 2014 m. balandžio 16 d. neturėjo skolos VSDF biudžetui, kaip ją apibrėžia Aprašas. Teismas, įvertinęs UAB „Rūdupis“, UAB „Montuotojas“ ir UAB „Vėsa ir partneriai“ socialinio draudimo įsiskolinimų suvestinę skirtingais laikotarpiais, padarė išvadą, kad minėti tiekėjai ilgalaikių įsiskolinimų VSDF biudžetui neturėjo, įsiskolinimai iš esmės buvo fiksuojami tiekėjams vėluojant kelias dienas sumokėti socialinio draudimo įmokas.

12Teismas dėl reikalavimo tiekėjui būti įvykdžius įsipareigojimus VSDF biudžetui reikšmės pasisakė ir VPĮ tikslų kontekste. Reikalavimas būti įvykdžiusiam socialinio draudimo įmokų mokėjimo prievolę yra sietinas ne su tikslu patikrinti ar tiekėjas yra pajėgus įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, tačiau su tuo, kad tiekėjas, nemokėdamas šių įmokų nesąžiningai nekonkuruotų su kitais ūkio subjektais pateikdamas perkančiajai organizacijai mažesnės kainos pasiūlymą. Taigi šio reikalavimo pagrindinis tikslas yra užtikrinti tiekėjų, dalyvaujančių viešajame pirkime sąžiningą ir neiškraipytą konkurenciją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 25 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-340/2013). Kadangi UAB „Rūdupis“, UAB „Montuotojas“ ir UAB „Vėsa ir partneriai“ reguliariai atsiskaito su VSDF biudžetu, įmokų vėlavimo terminai nėra reikšmingi ir negali įtakoti šių teikėjų pateikiamų pasiūlymų kainos, teismas konstatavo, jog reikalavimo būti įvykdžius įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų sumokėjimu tikslas buvo pasiektas, tiekėjų konkurencija užtikrinta. Esant šioms aplinkybėms nėra teisinio pagrindo pripažinti, kad perkančioji organizacija pažeidė VPĮ 32 straipsnio 6 dalies, 39 straipsnio 2 dalies 1 punkto ir Konkurso sąlygų nuostatas.

13VPĮ 32 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta, kad jeigu kandidatas ar dalyvis pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, perkančioji organizacija privalo nepažeisdama viešųjų pirkimų principų prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą. Viešųjų pirkimų įstatymas nereglamentuoja terminų duomenų paaiškinimui ar patikslinimui pratęsimo. Teismas pažymėjo, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje išplėtota tiekėjų veiksmų ir perkančiosios organizacijos sprendimų turiningojo vertinimo praktika, pagal kurią turiningasis vertinimas, atsižvelgiant į viešųjų pirkimų principus ir tikslus, turi viršenybę prieš formalumus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-231/2011; kt.). Nagrinėjamos bylos aplinkybių kontekste teismas aiškino, kad Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje įtvirtintas reikalavimas perkančiajai organizacijai prašyti kandidatą ar dalyvį per protingą terminą papildyti arba paaiškinti pateiktus netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją yra nustatytas ne siekiant atlikti formalias procedūras tam, jog perkančiosios organizacijos ir tiekėjo veiksmai atitiktų teisės normas, bet tam, jog būtų realiai nustatyta, ar tiekėjas yra pajėgus suteikti perkamas paslaugas ir taip įgyvendinti viešųjų pirkimų tikslai.

14Teismas nustatė, kad tiekėjui prašymai pratęsti terminą duomenų patikslinimams/paaiškinimams pateikti buvo pateikti nepasibaigus šios informacijos pateikimo terminui. Kadangi visiems tiekėjams buvo užtikrintos vienodos sąlygos pateikti perkančiosios organizacijos prašomus atitikimo kvalifikaciniams kriterijams paaiškinimus, apie termino pratęsimą perkančioji organizacija pranešė visiems tiekėjams, teismas pripažino nagrinėjamu atveju nesant pagrindo konstatuoti buvus lygiateisiškumo, nediskriminavimo ar skaidrumo principų pažeidimą.

15Teismas pabrėžė, jog pats ieškovas nenurodo, kaip konkrečiai termino pratęsimu buvo pažeistos jo teisės ar interesai, taip pat neteigia, jog jam taip pat buvo reikalingas papildomas terminas paaiškinimams ar patikslinimams pateikti, tačiau tokios galimybės perkančioji organizacija nesuteikė. Visų tiekėjų minimalūs kvalifikaciniai buvo įvertinti bei pripažinta, kad visi paraiškas padavę tiekėjai atitinka minimalius kvalifikacinius reikalavimus. Teismo vertinimu, perkančiajai organizacijai nepratęsus termino paaiškinti duomenis apie tiekėjų kvalifikaciją ir tiekėjams dėl didelės prašomų paaiškinimų apimties nespėjus pateikti perkančiajai organizacijai paaiškinimų, perkančiajai organizacijai atmetus šių tiekėjų (kurie realiai atitinka pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus) paraiškas nebūtų pasiektas viešųjų pirkimų tikslas - sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Tokiu atveju viešųjų pirkimų procedūrų formalizavimas paneigtų patį viešųjų pirkimų tikslą. Kadangi perkančioji organizacija nagrinėjamu atveju terminą pratęsė tam, kad būtų realiai nustatyta, ar tiekėjas yra pajėgus suteikti perkamas paslaugas ir tai buvo atlikta nepažeidžiant viešųjų pirkimų principų, nagrinėjamu atveju nėra pagrindo konstatuoti, kad pratęsus terminą buvo pažeistos imperatyvios VPĮ nuostatos.

16III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai

17Ieškovas UAB „Kortas“ apeliaciniame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 24 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – tenkinti ieškovo UAB „Kortas“ ieškinio reikalavimus. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

18Dėl įsipareigojimų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui:

 1. Nors tikrovės neatitinkanti informacija apie minėtų tiekėjų skolų VSDF biudžetui būklę atsakovo buvo gauta tik dėl duomenų teikimo viešai prieinamam internetiniam puslapiui vėlavimo, tai nepašalina nei tiekėjų atsakomybės už tikrovės neatitinkančių duomenų deklaravimą perkančiajai organizacijai, nei pačios perkančiosios organizacijos pareigos, sužinojus faktinę situaciją, ją operatyviai įvertinti ir imtis atitinkamų veiksmų pažeidimams pašalinti. Konkurso sąlygų 30 bei 34.2 punktuose yra įtvirtinta, jog tiekėjo paraiška yra atmetama, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, taip pat jog tiekėjo paraiška atmetama ir tiekėjas nekviečiamas teikti pasiūlymo, kai kvalifikacijos duomenys neatitinka bent vieno šių konkurso sąlygų IV skyriuje nustatyto reikalavimo.
 2. Teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, nepagrįstai rėmėsi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 25 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2013, kurios pagrindu sprendė esant suformuotai Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikai, nustatančiai, kad įsipareigojimų VSDF biudžetui vykdymo fiksavimas pasiūlymo pateikimo momentu neturi tokio tikslo, kurio siekiama tiekėjų kvalifikacijos vertinimo atveju. Minėtoje kasacinio teismo nutartyje buvo reiškiamas kitoks reikalavimas, nei nagrinėjamoje byloje. Joje buvo sprendžiamas ginčas, ar tuo atveju, kai VSDF valdybos teritorinis skyrius yra atidėjęs tiekėjui terminą sumokėti einamųjų įmokų už praeitą mėnesį mokėjimą arba yra priėmęs tiekėjo prašymą atidėti einamųjų įmokų už praeitą mėnesį mokėjimą, tiekėjas pripažintinas neatitinkančiu ar atitinkančiu vykdomo viešojo pirkimo kvalifikacinį reikalavimą būti įvykdžiusiam įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu.
 3. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2011 m. gruodžio 16 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-567/2011, yra pabrėžęs, kad tiekėjų, kurie neatitinka minimalių kvalifikacinių reikalavimų, pasiūlymai negali būti toliau vertinami ar kitaip į juos atsižvelgiama, net jei paaiškėtų, kad tokių tiekėjų siūloma kaina mažesnė už laimėjusiojo ar net mažiausia.

19Dėl termino duomenų patikslinimui nukėlimo

 1. Teismas, remdamasis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 9 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-231/2011, išplėtotu tiekėjų veiksmų ir perkančiosios organizacijos sprendimų turiningojo vertinimo kriterijumi, neatsižvelgė, kad ratio decidendi toje byloje ir nagrinėjamoje byloje nesutampa. Minėta kasacinio teismo nutartis buvo priimta byloje sprendžiant ginčą dėl perkančiosios organizacijos pareigos pareikalauti dalyvio paaiškinti ar patikslinti duomenis apie kvalifikaciją, jei ji ketina atmesti tokio tiekėjo pasiūlymą. Be to, joje pateiktas išaiškinimas, kad atmesti tiekėjo pasiūlymą iš karto galima tik tada, kai pateikti duomenys aiškiai rodo, jog tiekėjo kvalifikacija neatitinka keliamų reikalavimų, arba tada, kai tiekėjas nepašalino jam nurodytų perkančiosios organizacijos trūkumų per nustatytą terminą. Cituojamoje kasacinio teismo nutartyje nėra pateikta išaiškinimo dėl galimybės nesilaikyti VPĮ 32 straipsnio 6 dalies ir 39 straipsnio 1 dalies reikalavimų.
 2. Teismo motyvai, kad apie termino pratęsimą buvo pranešta visiems tiekėjams, kad ieškovas, reikšdamas ieškinį, nenurodė, kaip konkrečiai termino pratęsimu buvo pažeistos jos teisės ir teisėti interesai, kad nustačius terminą trūkumams pašalinti ir po to jį pratęsus, tiekėjai patikslino duomenis apie savo kvalifikaciją, pripažintini neturinčiais sąsajumo su ginčo dalyku, t. y. atsakovo pareiga laikytis įstatymo ir Konkurso sąlygų nustatytų reikalavimų. Tai suponuoja, jog skundžiamas sprendimas šioje dalyje nėra motyvuotas, todėl taip pat pripažintinas nepagrįstu ir naikintinu.

20Atsakovas Alytaus miesto savivaldybės administracija atsiliepime į apeliacinį skundą prašo atmesti ieškovo UAB „Kortas“ apeliacinį skundą ir Kauno apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 24 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

21Dėl įsipareigojimų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui

 1. Teismo sprendime niekur nenurodyta, kad atsakovas surinko neteisingus duomenis apie įsipareigojimų VSDF biudžetui vykdymą.
 2. Atsakovas Pirkimo sąlygų 22 punkto 1 lentelės eil. Nr. 4 sąlygą dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, nustatė bei vykdė vadovaudamasis VPĮ 33 straipsnio 3 dalies, taip pat šią nuostatą paaiškinančios Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimu. Išaiškinime nurodyta, jog duomenis ir informaciją dėl VPĮ 33 straipsnio 1 dalyje ir 2 dalies 1, 2, 3, 5, 6 ir 9 punktuose nurodytų aplinkybių savo kompetencijos ribose neatlygintinai teikia VSDF valdyba ir VĮ Registrų centras. Duomenys teikiami vadovaujantis VSDF valdybos informacinės sistemos duomenų, kurie pagal įstatymą laikomi viešais, teikimo tvarkos aprašu (patvirtintas VSDF valdybos direktoriaus 2011 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. V-50). Aprašo 3 punkte suformuotas draudėjo skolos apibrėžimas sudaro pagrindą daryti išvadą, kad draudėjo skola yra laikoma suma, kuri turėjo būti sumokėta prieš 2 darbo dienas iki duomenų viešinimo, prie šios sumos pridėjus kitas apibrėžime nurodytas sumas.
 3. 2014 m. balandžio 16 d. VSDF valdybos informacinėje sistemoje buvo pateikiamos sumos, kurios turėjo būti sumokėtos 2014 m. balandžio 14 d., t. y. prieš 2 darbo dienas, ir šių sumų nesumokėję asmenys. Pagal Socialinio draudimo įstatymą valstybinio socialinio draudimo įmokos mokamos kiekvieną mėnesį, iki to mėnesio 15 dienos, už praėjusį iki mokėjimo mėnesį apskaičiuotas įmokų sumas. 2014 m. balandžio 14 d. asmenys dar neturėjo pareigos būti sumokėję socialinio draudimo įmokas už 2014 m. kovo mėnesį, o turėjo pareigą būti atsiskaitę su VSDF už 2014 m. vasario bei ankstesnius mėnesius. Todėl 2014 m. balandžio 16 d. padarytos viešos paieškos VSDF valdybos informacinės sistemoje kopijos negali būti laikomos tikrovės neatitinkančiais duomenimis.
 4. Atsakovas neturėjo pareigos papildomai nagrinėti tiekėjų įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų sumokėjimu, būklę, jei perkančioji organizacija pagal Pirkimo sąlygas įvertino, jog tiekėjai atitinka Pirkimo sąlygų reikalavimus.
 5. Lietuvos Aukščiausiame Teisme nagrinėtos civilinės bylos Nr. 3K-3-340/2013 ir nagrinėjamos civilinės bylos aplinkybės yra panašios, abejose bylose sprendžiama dėl viešojo pirkimo dalyvių pasiūlymų (paraiškų) atmetimo dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, nevykdymo. Be to, abejose bylose taikoma ta pati teisė, t. y. VPĮ 33 str. Pirmosios instancijos teismas minėtoje byloje priimtoje kasacinio teismo nutartyje pateiktais išaiškinimas pasirėmė tik aiškindamas reikalavimo tiekėjui būti įvykdžiusiam įsipareigojimus VSDF biudžetui reikšmę. Be to, abejose bylose pirkimo metu buvo suformuluotas reikalavimas būti įvykdžiusiam įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų sumokėjimu.
 6. Apelianto argumentus apeliacinio skundo dalyje dėl įsipareigojimų VSDF biudžetui paneigia 2014 m. vasario 26 d. direktyvos Nr. 2014/24/ES konstatuojamosios dalies 85 punkto ir 57 straipsnio 2 dalies nuostatos.
 7. Pirmosios instancijos teismas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-231/2011 rėmėsi tik toje dalyje, kur sprendė, jog turiningasis vertinimas turi viršenybę prieš formalumus. Atsakovas paprašė patikslinti atrankos kriterijų reikšmes tiekėjų, kurie atitiko minimalius kvalifikacinius reikalavimus. Perkančioji organizacija neturėjo pareigos atmesti tiekėjų, nepateikusių patikslinimų iki 2014 m. gegužės 26 d. 10 val., paraiškų, ypač esant prašymui pratęsti paaiškinimų pateikimo terminą dėl didelės apimties, nes tai būtų formalus, viešojo pirkimo tikslų neatitinkantis veiksmas.
 8. Tai, jog apie termino pratęsimą buvo pranešta visiems tiekėjams ir visiems tiekėjams buvo suteikta teisė patikslinimus pateikti vėliau, įrodo, jog nebuvo pažeisti viešųjų pirkimų principai.

22Trečiasis asmuo UAB „Infes“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo atmesti ieškovo UAB „Kortas“ apeliacinį skundą, o skundžiamą Kauno apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 24 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžią šiais argumentais:

 1. Atsižvelgiant į konkurso sąlygas (22 p. 1 lentelės eilėje Nr. 4) ir vadovaujantis VSDF valdybos informacinės sistemos duomenų aprašu, perkančiajai organizacijai buvo svarbu nustatyti, ar tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų sumokėjimu, likus 2 darbo dienos iki paskutinės pasiūlymų (paraiškų) pateikimo dienos, o ne paraiškų pateikimo dieną ar vėliau.
 2. Atsižvelgiant į reikalavimo būti įvykdžiusiam socialinio draudimo įmokų sumokėjimo prievolę tikslus, darytina išvada, jog net ir jei paraiškų vertinimo dieną UAB „Rūdupis“, UAB „Vėsa ir partneriai“ bei AB „Montuotojas“ buvo skolingi VSDF valdybai, tai nereiškia, kad skolos turėjo įtakos jų pasiūlytos kainos dydžiui.
 3. Teismas išsamiai ir koncentruotai motyvavo sprendimo dalį dėl termino duomenų patikslinimui nukėlimo.

23Trečiasis asmuo UAB „LitCon“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą ir pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

 1. Vadovaujantis Pirkimo sąlygose nustatytu duomenų tikrinimo momentu bei teisiniu reglamentavimu, susijusiu su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, darytina išvada, jog perkančioji organizacija, tikrindama viešai skelbiamus duomenis 2014 m. birželio 16 d., siekė įsitikinti, ar tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų sumokėjimu, už ankstesnį laikotarpį (sausio, vasario ir ankstesnius mėnesius) iki 2014 m. balandžio 14 d.
 2. Perkančioji organizacija, siekdama patikrinti, ar tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų sumokėjimu, vadovaudamasi tikrovę atitinkančia informacija ir jokių abejonių apie mokesčių nesumokėjimą nebuvo.
 3. Tiekėjų įsiskolinimas, atsiradęs po reikalaujamo tiekėjo atitikties laikotarpio, neįtakojo pasiūlymo kainos dydžio, todėl perkančiajai organizacijai teisėtai nekilo abejonių dėl nesąžiningos konkurencijos.
 4. VPĮ 32 straipsnio 5 dalyje įtvirtintas perkančiosios organizacijos nustatytas terminas laikytinas procedūriniu, todėl galėjo būti atnaujintas ir pratęstas perkančiosios organizacijos nuožiūra. Svarbiausia aplinkybė yra ta, kad tiekėjų prašymai pratęsti terminą duomenų patikslinimams/paaiškinimams buvo pateikti nepasibaigus perkančiosios organizacijos procedūriniam terminui, bei tai, kad perkančioji organizacija, įvertindama tiekėjų prašymų pagrįstumą, šį terminą visiems tiekėjams pratęsė vienodai.

24IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

25Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Šioje byloje Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatė, todėl byla nagrinėjama neperžengiant apeliacinio skundo ribų.

26Dėl įsipareigojimų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui

27VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 5 punkte įtvirtinta, kad perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose gali nustatyti, jog paraiška ar pasiūlymas atmetami, jei tiekėjas nėra įvykdęs įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Tam, kad perkančioji organizacija galėtų atmesti tiekėjo pasiūlymą VPĮ 33 straipsnio 2 dalyje nurodytais atvejais, tokie pasiūlymų atmetimo pagrindai turi būti nustatyti konkretaus pirkimo sąlygose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. liepos 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-311/2011). Nagrinėjamoje byloje nustatyta, jog atsakovas Alytaus miesto savivaldybės administracija šia teise pasinaudojo Pirkimo sąlygų IV skyriaus 22 punkto 1 lentelės eil. Nr. 4 įtvirtindamas, jog tiekėjas turi būti įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, reikalavimus.

28Byloje nustatyta ir tarp šalių nėra ginčo, kad Pirkimo sąlygose yra aiškiai nustatyta duomenų apie tiekėjų įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, tikrinimo diena. Pirkimo sąlygų IV skyriaus 22 punkto 1 lentelės eil. Nr. 4 numatyta, jog perkančioji organizacija duomenis tikrina paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną, nurodytą skelbime. Byloje taip pat nustatyta, kad paraiškų pateikimo terminas baigėsi 2014 m. balandžio 16 d., t. y. ta diena buvo paskutinė paraiškų pateikimo diena, kurią perkančioji organizacija turėjo patikrinti duomenis apie tiekėjų įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, vykdymą.

29Vadovaujantis VPĮ 33 straipsnio 3 dalimi, perkančioji organizacija negali reikalauti dokumentų ir informacijos, inter alia dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus, kurie perkančiajai organizacijai pagal Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymą ar kitus teisės aktus yra neatlygintinai prieinami Lietuvos Respublikos registruose, valstybės informacinėse sistemose ir kitose informacinėse sistemose. Todėl įstatymų leidėjas, tiesiogiai įtvirtindamas, kada perkančioji organizacija turi pareigą surinkti duomenis apie tiekėjų atitikimą pirkimo dokumentuose nustatytoms sąlygoms, draudžiančioms ir ribojančioms tiekėjų dalyvavimą pirkime, inter alia VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 5 punkte įtvirtintai sąlygai, kai ji tiesiogiai įtvirtinta perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose, kartu įtvirtino ir šios informacijos rinkimo būdą bei šaltinį – elektroninių duomenų rinkimas perkančiajai organizacijai neatlygintinai prieinamose Lietuvos Respublikos registruose, valstybės informacinėse sistemose ir kitose informacinėse sistemose.

30Pažymėtina, jog duomenų dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, neatlygintiną prieinamumą Lietuvos Respublikoje užtikrina Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinėje sistemoje tvarkomų draudėjo duomenų, kurie pagal LR Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 12 straipsnio 3 dalį laikomi viešais ir gali būti teikiami be draudėjo sutikimo, teikimo tretiesiems asmenims galimybė, šiems naudojantis užklausos apie konkretų draudėją (draudėjo skolą) Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje (http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys) galimybe.

31Kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinėje sistemoje tvarkomi duomenys apie juridinius asmenis dėl VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 5 punkte nurodytos aplinkybės teikiami remiantis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenų, kurie pagal įstatymą laikomi viešais, teikimo tvarkos aprašu (toliau – Tvarkos aprašas), patvirtintu Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. V-50 (įsakymo redakcija, galiojusi nuo 2012 m. sausio 25 d. iki 2014 m. liepos 24 d.). Viešais duomenimis pagal Tvarkos aprašo 7.3 punktą laikytini duomenys apie draudėjo skolą. Draudėjo skola pagal Tvarkos aprašo 3 punkte įtvirtintą šios sąvokos apibrėžimą – tai į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą mokėtina draudėjo valstybinio socialinio draudimo įmokų, baudų ir delspinigių suma, kuri apskaičiuojama prie sumos, kuri turėjo būti sumokėta prieš 2 darbo dienas iki duomenų viešinimo dienos, pridėjus iki to paties termino dar nesumokėtos įmokų, baudų ar delspinigių skolos, kurios sumokėjimo terminas teisės aktų nustatyta tvarka buvo atidėtas ir dar nesuėjęs, sumą ir atėmus draudėjo sumokėtas, Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų įskaitytas bei nurašytas sumas, kurios duomenų suformavimo momentu teisės aktų nustatyta tvarka buvo įrašytos į Fondo valdybos informacinę sistemą. Tvarkos aprašo 8 punkte, įtvirtinančiame viešų duomenų teikimo būdus, numatyta, jog kitų draudėjų, tame tarpe juridinių asmenų, kurie įstatymų nustatyta tvarka privalo mokėti valstybinio socialinio draudimo įmokas, vieši duomenys teikiami inter alia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdybos) interneto svetainėje pagal joje pateiktą užklausą apie konkretų draudėją (Tvarkos aprašo 8.2.1 p.). Remiantis Tvarkos aprašo 5 punktu, duomenys apie draudėjų skolas suformuojami Fondo valdybos informacinėje sistemoje darbo dienomis vieną kartą per parą nulis valandų nulis minučių. Šių duomenų pokyčiai, įvykę po šiame punkte nurodyto duomenų suformavimo momento, iki kito atitinkamų duomenų suformavimo momento teikiant duomenis nėra įvertinami. Tvarkos aprašo 14 punkte įtvirtinta, jog viešai pateikti duomenys nėra laikomi klaidingais, jei draudėjo duomenys teisės aktų nustatyta tvarka į Fondo valdybos informacinę sistemą pateko po Tvarkos aprašo 4 ir 5 punktuose nurodytų duomenų suformavimo/parengimo momentų. Atsižvelgiant į minėtą Tvarkos apraše įtvirtintą viešų duomenų suformavimą ir jų teikimo būdus nustatantį reglamentavimą, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog, naudojant viešų duomenų apie draudėjo skolą teikimo Fondo valdybos interneto svetainėje pagal joje pateiktą užklausą apie konkretų draudėją būdą, faktiškai nustatoma prieš 2 darbo dienas iki duomenų viešinimo draudėjo į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą mokėtina valstybinio socialinio draudimo įmokų, baudų ir delspinigių skola. Šios išvados pagrindu pirmosios instancijos teismas nagrinėjamoje byloje nustatytų aplinkybių kontekste pagrįstai sprendė, jog perkančioji organizacija, atlikdama tiekėjų viešų duomenų apie jų skolas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui patikrinimą Fondo valdybos interneto svetainėje 2014 m. balandžio 16 d., faktiškai gavo duomenis apie šių teikėjų skolų būklę 2014 m. balandžio 14 d. Kadangi pagal Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 9 straipsnio 2 dalį priskaičiuotas socialinio draudimo įmokas draudėjas turi pareigą sumokėti ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos, išskyrus šiame įstatyme nustatytus atvejus, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad 2014 m. balandžio 16 d. tikrinant viešai skelbiamus duomenis apie draudėjo skolą Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui būtų matoma, ar tiekėjas neturi įsiskolinimų už ankstesnį laikotarpį, t. y. vasario ir ankstesnius mėnesius.

32Apeliacinės instancijos teismas, vertindamas apeliaciniame skunde nurodytus argumentus dėl 2014 m. balandžio 16 d. duomenų tikrinimo metu gautų duomenų apie tiekėjų skolas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui teisingumo, atkreipia dėmesį, jog pirkimo sąlygose aiškiai nenustatyta, kokiu momentu tiekėjai turi atitikti reikalavimus dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, nebuvimo. Pažymėtina, jog duomenų apie tiekėjų įsipareigojimus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui tikrinimo dienos Pirkimo sąlygose tikslus nustatymas, šių duomenų tikrinimo būdas (viešų duomenų apie draudėjo skolas neatlygintina paieška Fondo valdybos interneto svetainėje), kurio taikymą nagrinėjamu atveju lemia VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 5 punkte įtvirtintas įstatyminis ir Tvarkos apraše įtvirtintas poįstatyminis reglamentavimas, o taip pat viešų duomenų apie draudėjų skolas suformavimo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinėje sistemoje specifika (Tvarkos aprašo 3 p., 5 p.), sudaro pagrindą daryti išvadą, jog duomenų apie tiekėjų skolas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui tikrinimo diena ir momentas, kai tiekėjas turi atitikti minėtus VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 5 punkte įtvirtintus reikalavimus, gali nesutapti. Todėl darytina išvada, jog atsakovas, kaip perkančioji organizacija, 2014 m. balandžio 16 d. atlikto patikrinimo metu nustatydamas paraiškas pateikusių tiekėjų viešus duomenis apie jų skolų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui būklę 2014 m. balandžio 14 d., nepažeidė VPĮ ir Pirkimo sąlygose įtvirtintų reikalavimų. Atsižvelgiant į tai, atmestini kaip nepagrįsti apeliacinio skundo argumentai, jog perkančioji organizacija 2014 m. balandžio 16 d. tikrindama, ar tiekėjai yra įvykdę savo įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, surinko neteisingus duomenis apie UAB „Montuotojas“, UAB „Vėsa“ bei UAB „Rūdupis“ įsipareigojimų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui vykdymą, o taip pat argumentai dėl perkančiosios organizacijos pareigos papildomai kreiptis į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą dėl šių tiekėjų įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, būklės 2014 m. balandžio 16 d. tikslaus nustatymo bei neigiamų padarinių atsiradimo rizikos dėl šios pareigos neįvykdymo perėjimo perkančiajai organizacijai ir minėtiems tiekėjams.

33Teisėjų kolegija pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl tikslų, kurių siekiama Pirkimo sąlygose įtvirtinant VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 5 punkte numatytą reikalavimą tiekėjams būti įvykdžiusiems įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal šalies, kurioje jie registruoti, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus, pagrįstai vadovavosi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 25 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2013, esančiais išaiškinimais. Pažymėtina, jog minėtoje kasacinio teismo nutartyje esantis ginčo atveju aktualaus reikalavimo tiekėjams tikslų išaiškinimas yra grindžiamas apskritai visų reikalavimų tiekėjams skirstymu į reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, negatyvaus pobūdžio reikalavimus, kurie riboja ar draudžia tiekėjų dalyvavimą konkurse, bei kitus reikalavimus, o taip pat tikslais, kuriuos siekiama įgyvendinti negatyvaus pobūdžio reikalavimų, kurie riboja ar draudžia tiekėjų dalyvavimą konkurse, pirkimo sąlygose nustatymu. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 25 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2013, įvertinęs Teisingumo Teismo jurisprudenciją, konstatavo, kad sąlygų, draudžiančių ar ribojančių dalyvavimą pirkime, tikslas yra susijęs daugiau ne su atitinkamo tiekėjo galimybe tinkamai prisiimti sutartinius įsipareigojimus perkančiajai organizacijai, o su pastarosios siekiu ir pareiga užtikrinti kitų dalyvių lygiavertį dalyvavimą pirkimo procedūrose, t. y. tikslu garantuoti neiškraipytą konkurenciją (Teisingumo Teismo 2005 m. kovo 3 d. sprendimas, C‑21/03 ir C‑34/03, Rink. p. I‑1559; 2008 m. gruodžio 16 d. sprendimas , C‑213/07, Rink. p. I‑9999; 2009 m. gegužės 19 d. sprendimas , C‑538/07, Rink. p. I‑4219). Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad šie minėtoje kasacinio teismo nutartyje suformuoti išaiškinimai yra bendro pobūdžio, nesietini su konkrečios civilinės bylos faktinėmis aplinkybėmis, pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai, remdamasis minėta kasacinio teismo nutartimi, konstatavo, jog reikalavimas būti įvykdžiusiam socialinio draudimo įmokų mokėjimo prievolę, priskirtinas sąlygų, draudžiančių ir ribojančių tiekėjų dalyvavimą pirkime, grupei (VPĮ 33 str. 2 d. 5 p.), yra sietinas su tuo, kad tiekėjas, nemokėdamas šių įmokų, nesąžiningai nekonkuruotų su kitais ūkio subjektais, pateikdamas perkančiajai organizacijai mažesnės kainos pasiūlymą.

34Siekiant įsitikinti, ar nebuvo pažeisti VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 5 punkte įtvirtintos ir į Pirkimo sąlygų IV skyriaus 22 punkto 1 lentelės eil. Nr. 4 perkeltos sąlygos, draudžiančios tiekėjų dalyvavimą pirkime, tikslai, pirmosios instancijos teismas pagrįstai atliko tiekėjų UAB „Montuotojas“, UAB „Vėsa“ ir UAB „Rūdupis“ įsiskolinimo Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui įvertinimą, vertindamas jam kartu su atsiliepimu į ieškinį pateiktos suvestinės duomenis apie minėtų tiekėjų įsiskolinimą Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui skirtingais laikotarpiais ‑ 2014 m. kovo, balandžio, gegužės ir birželio mėnesiais. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su šio vertinimo metu pirmosios instancijos teismo padarytomis išvadomis, jog tiekėjai UAB „Montuotojas“, UAB „Vėsa“ ir UAB „Rūdupis“ reguliariai atsiskaito su Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetu, įmokų vėlavimo terminai nėra reikšmingi ir negali įtakoti šių tiekėjų pateikiamų pasiūlymų kainos. Apeliantas UAB „Kortas“ nepateikė jokių šias pirmosios instancijos teismo išvadas paneigiančių įrodymų. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, jog nagrinėjamu atveju įvertinus pirmojo riboto konkurso etapo rezultatus, kurio metu buvo atliekama tiekėjų kvalifikacinė atranka, tiekėjas UAB „Montuotojas“ nepateko tarp 5 kvalifikacinės atrankos vertinimo metu daugiausia balų surinkusių tiekėjų, kurie buvo kviečiami pateikti pasiūlymus. Tuo tarpu įvertinus antrojo etapo rezultatus, kurio metu buvo nustatyta pasiūlymų eilė, laimėjęs pasiūlymas bei priimtas sprendimas sudaryti pirkimo sutartį, nustatyta, jog tiekėjo UAB „Rūdupis“, veikiančio ūkio subjektų grupėje, pasiūlymas buvo atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, o tiekėjas UAB „Vėsa ir partneriai“, veikiantis ūkio subjektų grupėje, nebuvo mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas.

35Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, jog, nustačius, kad perkančioji organizacija pagrįstai priėmė tiekėjų UAB „Montuotojas“, UAB „Vėsa“ ir UAB „Rūdupis“ bei kartu su jais jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikusių ūkio subjektų paraiškas, nesant šių tiekėjų atitikimo Pirkimo sąlygų IV skyriaus 22 punkto 1 lentelės eil. Nr. 4 įtvirtintai sąlygai, draudžiančiai tiekėjų dalyvavimą pirkime, nagrinėjamu atveju nėra teisinio pagrindo konstatuoti VPĮ 32 straipsnio 6 dalyje, 39 straipsnio 2 dalies 1 punkte ir Pirkimo sąlygų 34.2 punkte įtvirtintų nuostatų, reglamentuojančių perkančiosios organizacijos pareigą atmesti kandidatų paraiškas, pažeidimo.

36Dėl termino tiekėjo duomenų apie savo kvalifikaciją patikslinimui pratęsimo (nukėlimo)

37Nagrinėjamoje byloje nustatyta, jog perkančioji organizacija, vadovaudamasi VPĮ 32 straipsnio 5 dalyje ir Pirkimo sąlygų 35 punkte įtvirtintu reglamentavimu, 2014 m. gegužės 21 d. paprašė tiekėjų AB „YIT Kausta“, UAB „Irdaiva“, UAB „Mitnija“, MB „Virmalda“, UAB „Rūdupis“ paaiškinti kvalifikacinės atrankos kriterijaus (P1 ir P2) reikšmes iki 2014 m. gegužės 26 d. 10 val.. Byloje taip pat nustatyta, jog 2014 m. gegužės 26 d. 09:08 val. esant gautam UAB „Irdaiva“ prašymui, o 2014 m. gegužės 26 d. 08:52 val. esant gautam UAB „Rūdupis“ prašymui dėl minėto termino atidėjimo dėl didelės tikslintinų duomenų apimties, perkančioji organizacija 2014 m. gegužės 26 d. informavo tiekėjus, jog, atsižvelgiant į pateiktus prašymus, nukelia patikslinimui skirtą laiką iki 2014 m. gegužės 28 d. 12:00 val.

38Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgiant į ieškinio pagrindą, vertino, ar perkančiajai organizacijai pratęsus terminą tiekėjų paaiškinimų pateikimui, esant netiksliems ir neišsamiems duomenims apie jų kvalifikaciją, nebuvo pažeisti viešųjų pirkimų principai. Tuo tikslu pirmosios instancijos teismas vadovavosi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje išplėtota tiekėjų veiksmų ir perkančiosios organizacijos sprendimų turiningojo vertinimo praktika. Ieškovas UAB „Kortas“ apeliaciniame skunde nurodo, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai perkančiosios organizacijos veiksmus vertino remdamasis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 9 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-231/2011, įtvirtintu turiningojo vertinimo kriterijumi, kadangi skiriasi šios bylos ratio decidendi.

39Vadovaujantis VPĮ 32 straipsnio 5 dalimi, jeigu kandidatas ar dalyvis pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, perkančioji organizacija privalo nepažeisdama viešųjų pirkimų principų prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą. Šis terminas laikytinas procedūriniu terminu. Įstatymų leidėjas, suteikdamas perkančiajai organizacijai teisę nustatyti terminą kandidato ar dalyvio netikslių ar neišsamių duomenų apie jo kvalifikaciją papildymui arba paaiškinimui, jo nustatymo galimybę sieja su viešųjų pirkimų principų įgyvendinimo užtikrinimu, o trukmę – su protingumo kriterijumi. Nors VPĮ tiesiogiai nėra numatytos šio perkančiosios organizacijos nustatyto termino pratęsimo galimybės, tačiau, atsižvelgiant į procedūrinių terminų teisinę prigimtį, darytina išvada, jog toks šio termino pratęsimas yra galimas, jei jo pratęsimu perkančioji organizacija užtikrina tų pačių, kaip ir jo nustatymo atveju, įstatymo leidėjo įtvirtintų teisinių prielaidų įgyvendinimą dėl viešųjų pirkimų principų nepažeidimo ir protingumo reikalavimus atitinkančios pratęsto termino trukmės.

40Minėtas išvadas, vertinant perkančiosios organizacijos veiksmus pratęsiant tiekėjams terminą kvalifikacinės atrankos kriterijaus reikšmių patikslinimui, patvirtina ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje išplėtotas tiekėjų veiksmų ir perkančiosios organizacijos sprendimų turiningasis vertinimas, kuriuo rėmėsi pirmosios instancijos teismas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. spalio 4 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-474/2013, 2011 m. birželio 27 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2011, 2011 m. gegužės 9 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-231/2011; 2011 m. kovo 21 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-119/2011 ir jose nurodytą kasacinę praktiką). Pagal nusistovėjusią kasacinę praktiką VPĮ ir kituose teisės aktuose nustatyti reikalavimai tiek perkančiajai organizacijai, tiek tiekėjams yra nustatyti ne tam, kad kaip savitikslės būtų atliktos formalios procedūros, kuriose perkančiosios organizacijos ir tiekėjo veiksmai atitiktų teisės normas ar atitinkamas pirkimo sąlygas, o siekiant viešųjų pirkimo tikslų, išplaukiančių iš VPĮ 3 straipsnio ir viešųjų pirkimų reguliavimo. Viešųjų pirkimų teisinių santykių formalizavimas svarbus tiek, kiek tai padeda siekti viešųjų pirkimų tikslų ir nepažeidžia viešųjų pirkimų principų. Viešųjų pirkimų procedūrų reguliavimas neturi viršenybės prieš perkančiosios organizacijos ir tiekėjų veiksmus, jei šie atitinka teisės normų ir pirkimo sąlygų esmę ir jomis siekiamus tikslus. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, jog VPĮ 32 straipsnio 5 dalyje įtvirtintu teisiniu pagrindu perkančiosios organizacijos nustatyto termino pratęsimas, net ir nesant įstatyme numatytos jo pratęsimo galimybės, nėra draudžiamas, jei tokiu būdu yra užtikrinama viešųjų pirkimų principų įgyvendinimas.

41Nagrinėjamoje byloje pagrįstai nustatyta ir tarp šalių nėra ginčo dėl to, jog 2014 m. gegužės 21 d. perkančiosios organizacijos priimtas sprendimas paprašyti tiekėjų AB „YIT Kausta“, UAB „Irdaiva“, UAB „Mitnija“, MB „Virmalda“, UAB „Rūdupis“ iki 2014 m. gegužės 26 d. 10 val. paaiškinti kvalifikacinės atrankos kriterijaus (P1 ir/ar P2) reikšmes yra nustatytas ne siekiant atlikti formalias procedūras tam, jog perkančiosios organizacijos ir tiekėjo veiksmai atitiktų teisės normas, bet tam, jog būtų realiai nustatyta, ar tiekėjas yra pajėgus suteikti perkamas paslaugas ir taip įgyvendinti viešųjų pirkimų tikslai. Šis perkančiosios organizacijos nustatytas terminas buvo pratęstas esant tiekėjų UAB „Irdaiva“ ir UAB „Rūdupis“ prašymams, kurie buvo gauti tuo metu, kai šis terminas dar nebuvo pasibaigęs, o patys prašymai motyvuoti didele tikslinamų duomenų apimtini. Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija pripažįsta, jog nagrinėjamu atveju egzistavo prielaidos perkančiajai organizacijai spręsti šio procedūrinio termino pratęsimo klausimą. Minimali šio termino pratęsimo trukmė (iki 2014 m. gegužės 28 d. 12:00 val.) užtikrino, jog jo pratęsimu nebuvo pažeistas šio termino trukmei keliamas protingumo reikalavimas. Tuo tarpu byloje nustatyta aplinkybė, jog apie perkančiosios organizacijos sprendimą pratęsti (nukelti) tiekėjams terminą kvalifikacinės atrankos kriterijaus reikšmių patikslinimui buvo informuoti visi tiekėjai, sudaro pagrindą daryti išvadą, jog perkančioji organizacija savo sprendimu dėl termino pratęsimo užtikrino lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principų įgyvendinimą, kurie nagrinėjamo ginčo kontekste reiškia, jog perkančioji organizacija užtikrino visiems konkurse dalyvavusiems tiekėjams vienodas sąlygas, garantavusias tą pačią jų interesų užtikrinimo apimtį.

42Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas atmeta kaip nepagrįstus ieškovo apeliacinio skundo argumentus, jog 2014 m. gegužės 26 d. pasibaigus perkančiosios organizacijos nustatytam terminui, iki kada tiekėjai turėjo patikslinti kvalifikacinės atrankos kriterijaus reikšmes, perkančioji organizacija turėjo atmesti tiekėjų, nepatikslinusių netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją, paraiškas (VPĮ 32 str. 6 d., Pirkimo sąlygų 36 p.). Pažymėtina, jog būtent viešųjų pirkimų tikslus atitinkantis minėto termino pratęsimas užtikrino, jog, perkančiajai organizacijai atliekant tiekėjų kvalifikacijos vertinimą, buvo pripažinta, jog visi paraiškas pateikę tiekėjai atitiko konkurso sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus.

43Apibendrindama išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas sprendimu teisiškai pagrįstai vertino ir sprendė tiekėjų kvalifikacijos vertinimo etape nebuvus pažeidimų, kuriais ieškovas UAB „Kortas“ grindė savo ieškinio reikalavimus. Pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, o apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo jį pakeisti ar panaikinti (CPK 326 str. 1 d., 1 p., 329 str., 330 str.).

44Apeliacinio skundo netenkinus, netenkinamas ir UAB „Kortas“ prašymas priteisti iš atsakovo bylos nagrinėjimo metu patirtas išlaidas (CPK 93 str. 1 d.).

45Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

46Kauno apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 24 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Kortas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Alytaus... 5. Nurodė, jog Alytaus miesto savivaldybės administracija vykdo universalios... 6. Atsakovas Alytaus miesto savivaldybės administracija patikslintu atsiliepimu... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Kauno apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 24 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 9. Teismas, nustatęs, kad paraiškų pateikimo terminas buvo 2014 m. balandžio... 10. Teismas pažymėjo, kad ieškovas tik po perkančiosios organizacijos atlikto... 11. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad draudimo įmokos mokamos kiekvieną... 12. Teismas dėl reikalavimo tiekėjui būti įvykdžius įsipareigojimus VSDF... 13. VPĮ 32 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta, kad jeigu kandidatas ar dalyvis... 14. Teismas nustatė, kad tiekėjui prašymai pratęsti terminą duomenų... 15. Teismas pabrėžė, jog pats ieškovas nenurodo, kaip konkrečiai termino... 16. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai... 17. Ieškovas UAB „Kortas“ apeliaciniame skunde prašo panaikinti Kauno... 18. Dėl įsipareigojimų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui: 19. Dėl termino duomenų patikslinimui nukėlimo
 1. Teismas,... 20. Atsakovas Alytaus miesto savivaldybės administracija atsiliepime į... 21. Dėl įsipareigojimų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 22. Trečiasis asmuo UAB „Infes“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo... 23. Trečiasis asmuo UAB „LitCon“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo... 24. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 25. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 26. Dėl įsipareigojimų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui... 27. VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 5 punkte įtvirtinta, kad perkančioji organizacija... 28. Byloje nustatyta ir tarp šalių nėra ginčo, kad Pirkimo sąlygose yra... 29. Vadovaujantis VPĮ 33 straipsnio 3 dalimi, perkančioji organizacija negali... 30. Pažymėtina, jog duomenų dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio... 31. Kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, Valstybinio socialinio... 32. Apeliacinės instancijos teismas, vertindamas apeliaciniame skunde nurodytus... 33. Teisėjų kolegija pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismas, spręsdamas... 34. Siekiant įsitikinti, ar nebuvo pažeisti VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 5 punkte... 35. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 36. Dėl termino tiekėjo duomenų apie savo kvalifikaciją patikslinimui... 37. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, jog perkančioji organizacija, vadovaudamasi... 38. Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgiant į ieškinio pagrindą, vertino,... 39. Vadovaujantis VPĮ 32 straipsnio 5 dalimi, jeigu kandidatas ar dalyvis pateikė... 40. Minėtas išvadas, vertinant perkančiosios organizacijos veiksmus pratęsiant... 41. Nagrinėjamoje byloje pagrįstai nustatyta ir tarp šalių nėra ginčo dėl... 42. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas atmeta... 43. Apibendrindama išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 44. Apeliacinio skundo netenkinus, netenkinamas ir UAB „Kortas“ prašymas... 45. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 46. Kauno apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 24 d. sprendimą palikti nepakeistą....