Byla e2A-1066-381/2016
Dėl viešojo pirkimo komisijos neteisėtų sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Aukštaitijos ranga“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), Rasos Gudžiūnienės ir Egidijos Tamošiūnienės, sekretoriaujant Galinai Lavrinovič dalyvaujant ieškovės atstovams P. M. ir I. O. (I. O.), atsakovo atstovei E. G. trečiojo asmens atstovams A. M. ir advokatui R. J.,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Vilungė“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. liepos 14 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr.e2-4748-345/2016 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Vilungė“ ieškinį atsakovui Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos dėl viešojo pirkimo komisijos neteisėtų sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Aukštaitijos ranga“.

3Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5

 1. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Vilungė“ (toliau – ieškovė arba UAB „Vilungė“) kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – atsakovas arba Kalėjimo departamentas arba perkančioji organizacija), kuriame prašė panaikinti perkančiosios organizacijos 2016 m. balandžio 12 d. pranešime nurodytą sprendimą, kuriuo sudaryta tiekėjų pasiūlymų eilė ir uždaroji akcinė bendrovė „Aukštaitijos ranga“ (toliau – UAB „Aukštaitijos ranga“) prižinta supaprastinto atviro konkurso „Pastatų rekonstrukcijos darbų pirkimas NFM1“, pirkimo Nr. 170817 (toliau – viešasis pirkimas) laimėtoja.
 2. Ieškinyje nurodė, kad pateikė pasiūlymą perkančiosios organizacijos vykdomame viešajame pirkime. 2016 m. kovo 22 d. perkančioji organizacija informavo ieškovę, kad viešojo pirkimo laimėtoju pripažintas tiekėjas UAB „Aukštaitijos ranga“ pasiūlymas. Ieškovės pasiūlymas bendroje tiekėjų pasiūlymų eilėje liko antroje vietoje. Ieškovė, susipažinusi su UAB „Aukštaitijos ranga“ pasiūlymo nekonfedencialia dalimi, nustatė, kad šio tiekėjo kvalifikacija neatitinka pirkimo sąlygose numatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų, kadangi kartu su pasiūlymu buvo pateikta melaginga ir neteisėta informacija apie neva įvykdytas sutartis (pirkimo sąlygų 3.1.6. punktas). 2016 m. balandžio 4 d. ieškovė pateikė perkančiajai organizacijai pretenziją dėl sudarytos tiekėjų pasiūlymų eilės ir paskelbto viešojo pirkimo laimėtojo. Perkančioji organizacija, gavusi ieškovės pretenziją, 2016 m. balandžio 11 d. panaikino viešųjų pirkimų komisijos 2016 m. kovo 22 d. sprendimą dėl sudarytos tiekėjų pasiūlymų eilės ir paskelbto viešojo pirkimo laimėtojo. Kitą dieną perkančioji organizacija nustatė naują tiekėjų pasiūlymų eilę, trečiojo asmens pasiūlymą vėl pripažino laimėjusiu viešąjį pirkimą. Ieškovė, nesutikdama su tokiu perkančiosios organizacijos sprendimu, 2016 m. balandžio 27 d. pateikė perkančiajai organizacijai pretenziją, kuri viešųjų pirkimų komisijos 2016 m. balandžio 29 d. sprendimu buvo atmesta. Ieškovės teigimu, trečiasis asmuo UAB „Aukštaitijos ranga“ kartu su pasiūlymu pateikė 2016 m. sausio 25 d. tiekėjo atliktų (užbaigtų) statybos darbų sąrašą, kuriame deklaruota informacija yra neteisinga ir neatitinka tikrovės. Pagal minėtame sąraše nurodytų perkančiųjų organizacijų pateiktas viešųjų pirkimų ataskaitas, trečiasis asmuo statybos darbų neatliko, viešuosius pirkimus laimėję tiekėjai subrangos sutarčių neketino sudaryti ir ataskaitose jokių subrangovų nenurodė. Taigi, trečiasis asmuo negalėjo būti sąrašo eilėse Nr. 4, 7, 12, 20 nurodytų deklaruotų statybos darbų nei rangovu, nei subrangovu. Patikslinto sąrašo Nr. 3 eilėje nurodyto objekto „Daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) darbai Ežero g. 4, Vaitoniškių k., Dotnuvos sen., Kėdainių raj.“ taip pat negalėjo būti skaičiuojami, nes šių darbų statybos užbaigimo aktas informacijos sistemoje „Infostatyba“ užregistruotas 2016 m. balandžio 18 d., t. y. jau po pasiūlymo pateikimo, nors pačiame sąraše ir nurodyta, jog nurodyti darbai buvo užbaigti 2015 m. gruodžio 22 d.
 3. Nevertinant ginčijamų statybos darbų, UAB „Aukštaitijos ranga“ per paskutinius 5 metus arba per laiką nuo jos įregistravimo dienos atliktų statybos darbų vertė yra daugiausiai 7 309 229,21 Eur, atitinkamai per paskutinius 5 metus vidutinė metinė statybos darbų vertė yra 1 461 845, 84 Eur. UAB „Aukštaitijos ranga“ pasiūlymo vertė yra 3 060 538,70 Eur, pusę pasiūlymo vertės sudaro 1 530 269,35 Eur. Taigi, faktiškai šios tiekėjos pasiūlymas neatitinka pirkimo sąlygų 3.1.6. punkte nustatyto reikalavimo per paskutinius 5 metus arba laiką nuo rangovo įregistravimo dienos turėti vidutinę metinę rangovo statybos darbų vertę ne mažesnę kaip 0,5 pasiūlymo vertės.
 4. Kadangi UAB „Aukštaitijos ranga“ pateikė perkančiajai organizacijai melagingą informaciją apie jos kvalifikacijos atitikimą pirkimo sąlygų 3.1.6. punkte numatytam reikalavimui, perkančioji organizacija privalėjo šios tiekėjos pasiūlymą atmesti pirkimo sąlygų 9.11.7. punkte numatytu pagrindu (VPĮ 32 straipsnio 6 dalis ir 29 straipsnio 2 dalis). Susidariusioje situacijoje perkančiajai organizacijai nekilo pareigos pagal VPĮ 32 straipsnio 5 dalį prašyti tiekėjos papildyti netikslius duomenis apie jos kvalifikaciją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. liepos 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-311/2011).
 1. Atsakovas Kalėjimų departamentas atsiliepime į ieškinį prašė jį atmesti.
 2. Atsakovas atsiliepime nurodė, kad perkančioji organizacija, gavusi pirmą ieškovės pretenziją, viešojo pirkimo procedūras sustabdė ir paprašė trečiojo asmens pateikti atliktų statybos darbų sąraše nurodytų sutarčių kopijas, atliktų darbų aktus, mokėjimo dokumentus ar kitus dokumentus, įrodančius, kad trečiasis asmuo UAB „Aukštaitijos ranga“ atliko pirminiame sąraše deklaruotus statybos darbus. 2016 m. balandžio 8 d. iš trečiojo asmens buvo gauti reikalaujami dokumentai, patvirtinantys, kad visus pirminiame sąraše nurodytus statybos darbus atliko UAB „Aukštaitijos ranga“. 2016 m. balandžio 11 d. trečiasis asmuo, siekdamas išvengti, kad kai kurios jo pateiktos sutartys gali būti pripažintos netinkamomis kvalifikacijai pagrįsti, savo iniciatyva perkančiajai organizacijai pateikė papildomą per paskutinius 5 metus atliktų (užbaigtų) statybos darbų sąrašą, kaip įrodymą, jog bendrovė atitinka viešojo pirkimo 3.1.6. punkte nustatytą kvalifikacijos reikalavimą. 2016 m. balandžio 11 d. perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisija nusprendė persvarstyti savo sprendimą dėl trečiojo asmens atitikties pirkimo sąlygose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams ir vertinti trečiojo asmens papildomai pateiktą sutarčių sąrašą. Viešųjų pirkimų komisija grįžo į ankstesnę viešojo pirkimo stadiją ir iš naujo įvertino trečiojo asmens kvalifikaciją. Vertinant UAB „Aukštaitijos ranga“ kvalifikaciją buvo nustatyta, kad šios įmonės pirminiame atliktų darbų sąraše pateikta darbų už 8 230 038,62 Eur. Kadangi pirmosios sąraše esančios sutartys apima dalį laikotarpio, neįeinančio į paskutinių 5 metų laikotarpį, komisija nutarė šias sutartis išbraukti iš bendros atliktų statybos darbų sumos. Taip pat komisija neskaičiavo ieškovės pretenzijoje ginčytų sutarčių, numatytų pirminio sąrašo eilėse Nr. 4, 7, 12 ir 20, nors ir nesutiko su ieškovės pretenzijoje nurodytais argumentais. Tokiu būdu pirmame UAB „Aukštaitijos ranga“ atliktų darbų sąraše liko sutarčių už 7 178 899,79 Eur, papildomai pateiktame sąraše – už 1 748 741,59 Eur, bendra pateiktų sutarčių suma – 8 927 641,38 Eur. Komisija skaičiavo abiejų darbų sąrašų techninių darbo projektų rengimo paslaugų sumą, kuri buvo nurodyta atliktų darbų aktuose. Paskaičiavus kiekvieno techninio darbo projekto kainos procentą bendroje sutarties vertėje, buvo nustatyta, kad didžiausia techninio darbo projekto vertė bendrojoje sutarties vertėje yra 6,99 procentai (antrojo sąrašo 5 sutartis). Kadangi pirminio sąrašo 13, 21, 23 ir 34 pozicijose pateiktuose atliktų darbų aktuose nebuvo nurodytos techninio darbo projekto vertės, komisija ją apskaičiavo, pritaikydama didžiausią techninio darbo projekto vertės bendroje sutarties vertėje procentą (7 proc.). Tokiu būdu komisija laikė, kad bendra abiejų atliktų statybos darbų sąrašų techninio darbo projektų vertė yra 357 121 Eur, todėl trečiojo asmens kvalifikacija atitinka pirkimo sąlygų 3.1.6. punkte numatytą reikalavimą (8 927 641,38 -357 121=8570520,38/5=1 714 104,07 Eur).
 3. Atsakovas nesutiko su ieškovės argumentais dėl patikslinto sąrašo eilėse Nr.1 ir Nr.3 nurodytų statybos darbų. Pirkimo sąlygų 3.1.6. punkte nebuvo reikalaujama pateikti užbaigtų statybos sutarčių sąrašo, o buvo prašoma pateikti rangovo vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašytą per paskutinius 5 metus arba laiką nuo rangovo įregistravimo dienos atliktų (užbaigtų) statybos darbų sąrašą. Taigi, perkančioji organizacija nereikalavo pateikti užbaigtų statybos sutarčių sąrašo, o prašė pateikti užbaigtų darbų sąrašą. Trečiasis asmuo reikalaujamus dokumentus pateikė. Perkančioji organizacija, išnagrinėjusi šiuos dokumentus, įsitikino, kad šio tiekėjo kvalifikacija atitinka pirkimo sąlygų 3.1.6. punkte numatytą reikalavimą.
 4. Atsakovas taip pat nesutiko su ieškovės argumentais, kad nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija neturėjo leisti trečiajam asmeniui tikslinti pasiūlyme pateiktą informaciją apie savo kvalifikaciją, o turėjo atmesti šio tiekėjo pasiūlymą pirkimo sąlygų 9.11.7. punkte numatytu pagrindu. Sprendimas trečiajam asmeniui patikslinti kvalifikaciją atitiko VPĮ 32 straipsnio 5 dalies reikalavimus. Perkančioji organizacija, įvertinusi trečiojo asmens pateiktus duomenis, įsitikino, kad jokios melagingos informacijos pateikta nebuvo, todėl atmesti trečiojo asmens pasiūlymą pirkimo sąlygų 9.11.7. punkte numatytu pagrindu neturėjo teisės.
 1. Trečiasis asmuo UAB „Aukštaitijos ranga“ atsiliepime į ieškinį prašė ieškinį atmesti.
 2. Atsiliepime trečiasis asmuo nurodė, kad ieškovė neginčija perkančiosios organizacijos diskrecijos teisės nustatyti pirkimo sąlygas tiekėjų kvalifikacijos reikalavimui profesinio pajėgumo dalyje. Viešojo pirkimo sąlygose perkančioji organizacija nereikalavo pateikti įrodymus, pagrindžiančius atliktų (užbaigtų) statybos darbų sąraše nurodytų atliktų (užbaigtų) darbų atlikimą, taip pat nereikalavo į šį sąrašą įtraukti tik tuos darbus, kurie buvo užbaigti statybos užbaigimo aktu. Pagal ginčo pirkimo sąlygas būtina buvo pateikti tik vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašytą per paskutinius 5 metus atliktų (užbaigtų) statybos darbų sąrašą, su jame nurodytais duomenimis apie darbų atlikimo vertę, datą ir vietą, užsakovą ir jo kontaktinius duomenis bei bendrą sąraše pateiktų darbų sumą su PVM. Kadangi pirkimo sąlygose nebuvo numatyta reikalavimo pateikti įrodymus apie sąraše nurodytų atliktų (užbaigtų) darbų atlikimą, tokių įrodymų nei trečiasis asmuo, nei ieškovė neteikė.
 3. Pateiktame sąraše buvo nurodyti statybos darbai, priimti užsakovo bei perduoti Darbų perdavimo ir priėmimo aktu, kaip to reikalauja CK 6.694 straipsnio 4 dalis. Pirkimo sąlygos nedraudė į atliktų (užbaigtų) statybos darbų sąrašą įtraukti darbus, kuriuos tiekėjas atliko kaip subrangovas, taip pat nereikalavo į šį sąrašą įtraukti tik tuos darbus, kurie buvo užbaigti statybos užbaigimo aktu. Trečiasis asmuo 2016 m. sausio 25 d. perkančiajai organizacijai pateikdamas pirminį atliktų (užbaigtų) statybos darbų sąrašą, jame nurodė ne visus reikalaujamu laikotarpiu atliktus statybos darbus, o tiek, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimą turėti vidutinę metinę statybos darbų apyvartą ne mažesnę kaip 0,5 pasiūlymo vertės, t. y. nurodė atliktus svarbiausius statybos darbus 8 230 038,62 Eur vertės, pagal kuriuos vidutinę metinę statybos darbų vertę sudarė 1 646 007,72 Eur, ko pakako pirkimo sąlygų atitikimui. Ieškovei pradėjus ginčyti trečiojo asmens pirminio statybos darbų sąrašo eilėse Nr. 4, 7, 12 ir 20 nurodytas pozicijas 855 790,16 Eur sumai, trečiasis asmuo savo iniciatyva perkančiajai organizacijai pateikė papildomą atliktų (užbaigtų) statybos darbų sąrašą papildomai 1 748 741,59 Eur sumai, iš kurio ieškovė ginčija tik 3 poziciją dėl 336 194,48 Eur vertės statybos darbų. Viso perkančiajai organizacijai trečiasis asmuo per 5 metus atliktų (užbaigtų) statybos darbų sąraše nurodė už 9 978 780 Eur sumą, pagal kurią vidutinė metinė statybos darbų vertė su PVM sudarė 1 995 756 Eur. Net ir atėmus ieškovės ginčijamas sumas, trečiojo asmens metinė statybos darbų vertė su PVM sudarytų 1 744 355,20 Eur, kas atitinka pirkimo sąlygų 3.1.6. punkte nustatytą kvalifikacijos reikalavimą.
 4. Ieškovė nepagrįstai Viešojo pirkimo ataskaitų duomenis iškelia aukščiau už sudarytas sutartis ir pasirašytus darbų perdavimo ir priėmimo aktus. Trečiasis asmuo, priešingai nei nurodo ieškovė, perkančiajai organizacijai nurodė teisingus duomenis, pridėjo juos pagrindžiančius dokumentus, todėl perkančioji organizacija teisėtai leido trečiajam asmeniui patikslinti pasiūlyme nurodytą klaidingą informaciją. Ieškovės argumentai, kad trečiasis asmuo pateikė perkančiajai organizacijai melagingus duomenis bei tai sudarė savarankišką pirkimo sąlygų 9.11.2. punkte numatytą pagrindą UAB „Aukštaitijos ranga“ pasiūlymo atmetimui, paremti vien prielaidomis.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7

 1. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. liepos 14 d. sprendimu ieškinį atmetė, priteisė iš ieškovės UAB „Vilungė“ trečiajam asmeniui UAB „Aukštaitijos ranga“ 600 Eur bylinėjimosi išlaidų.
 2. Teismas konstatavo, kad ieškovė ginčija trečiojo asmens UAB „Aukštaitijos ranga“ kvalifikacijos atitiktį pirkimo sąlygų 3.1.6 punkto nustatytam kvalifikacijos reikalavimui. Ieškovės teigimu, trečiasis asmuo negalėjo būti teisėtu subrangovu ir negalėjo teisėtai atlikti jokių statybos darbų, kurie nurodyti atliktų (užbaigtų) statybos darbų pirminio sąrašo eilėse Nr. 4, 7, 12 ir 20 ir papildomame sąraše eilėje Nr. 3. Perkančiosios organizacijos nuomone, ieškovė neteisingai aiškina pirkimo sąlygų 3.1.6. punkte numatytą tiekėjų kvalifikacijos reikalavimą, kuriame nereikalaujama pateikti užbaigtų statybos sutarčių sąrašo bei prašoma pateikti tik atliktų (užbaigtų) darbų sąrašą.
 3. Teismas nustatė, kad pirkimo sąlygų 3.1.6. punkte numatytas minimalus kvalifikacinis reikalavimas reikalauja įrodyti tiekėjo pajėgumą, t. y. kad jo vidutinė metinė statybos darbų apyvarta būtų ne mažesnė kaip 0,5 pasiūlymo vertės. Šiam reikalavimui pagrįsti tiekėjas privalo pateikti rangovo vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašytą per paskutinius 5 metus arba per laiką nuo rangovo įregistravimo dienos (jeigu rangovas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) atliktų (užbaigtų) statybos darbų sąrašą. Sąraše turi būti nurodyta darbų atlikimo vertė, data ir vieta, užsakovas ir jo kontaktiniai duomenys bei bendra sąraše pateiktų darbų suma su PVM.
 4. Remdamasis bylos duomenimis teismas nustatė, kad ieškovė, nesutikdama su perkančiosios organizacijos sprendimu pripažinti laimėjusiu viešąjį pirkimą UAB „Aukštaitijos ranga“ pasiūlymą, kreipėsi į perkančiąją organizaciją su pretenzija. Perkančioji organizacija, siekdama ištirti pretenzijos pagrįstumą, paprašė trečiąjį asmenį pateikti statybos darbų sąraše nurodytų sutarčių kopijas, atliktų darbų kopijas, mokėjimo dokumentus ar kitus dokumentus. Trečiajam asmeniui įvykdžius nurodytus perkančiosios organizacijos reikalavimus ir papildomai pateikus atliktų statybos darbų sąrašą, perkančioji organizacija pakartotinai svarstė trečiojo asmens kvalifikacijos atitiktį pirkimo sąlygų 3.1.6. punkte nustatytam kvalifikacijos reikalavimui.
 5. Remdamasis trečiojo asmens UAB „Aukštaitijos ranga“ perkančiajai organizacijai pateikto 2016 m. sausio 25 d. tiekėjo atliktų (užbaigtų) statybos darbų sąrašo duomenimis, teismas nustatė, kad laikotarpiu nuo 2010 metų iki 2015 metų trečiojo asmens svarbiausių statybos darbų vertė su PVM sudarė 8 230 038,62 Eur, vidutinė metinė statybos darbų vertė su PVM sudarė 1 646 007,72 Eur. Trečiasis asmuo savo iniciatyva pateikė papildomą 2016 m. balandžio 11 d. tiekėjų atliktų (užbaigtų) statybos darbų sąrašą, kurio duomenimis trečiojo asmens svarbiausių statybos darbų vertė su PVM laikotarpiu nuo 2014 metų iki 2015 metų sudarė 1 748 741,59 Eur. Perkančioji organizacija, vertindama trečiojo asmens atliktų statybos darbų sąraše nurodytų darbų vertes, sumažino tiekėjo atliktų darbų sąraše nurodytų atliktų darbų sumą, neskaičiuodama trečiojo asmens įtrauktų į sąrašą sutarčių verčių už atliktas darbo projekto rengimo paslaugas, taip pat nevertino 2016 m. sausio 25 d. tiekėjo atliktų (užbaigtų) statybos darbų sąraše pirmųjų trijų sutarčių verčių, nes jos apėmė laikotarpį, kuris neįeina į paskutinių 5 metų laikotarpį, sumažino trečiojo asmens sąraše nurodytų sutarčių, pagal kurias atliktos autorinės priežiūros paslaugos, sumas 7 procentais bei neskaičiavo tiekėjo atliktų (užbaigtų) statybos darbų sąrašo eilėse Nr. 4, 7, 12 ir 20 nurodytų atliktų darbų verčių, o taip pat pirminio atliktų statybos darbų sąrašo eilėse Nr. 13, 21, 23, 34 nurodytose pozicijose pritaikė techninio darbo projekto vertės bendrojoje sutarties vertėje 7 procentus (357 121 Eur). Teismas, įvertinęs šias nustatytas faktines aplinkybes, konstatavo, kad perkančioji organizacija, pakartotinai vertindama trečiojo asmens kvalifikacijos tinkamumą, nevertino ieškovės ginčytinų atliktų (užbaigtų) statybos darbų sąraše nurodytų sutarčių bei papildomai mažino sutarčių vertes, kuriose buvo abejojama sumos dydžiu.
 6. Teismas sprendė, kad perkančioji organizacija, atitinkamai neskaičiuodama prieš tai nurodytų sumų, pagrįstai laikė, jog trečiojo asmens vidutinė metinė statybos darbų apyvarta yra ne mažesnė kaip 0,5 pasiūlymo vertės, t. y. 1 589 117,10 Eur (8 927 641,37 *0.93=8302706.48-357121=7945585.48/5=1589117.10), todėl trečiojo asmens kvalifikacija atitiko pirkimo sąlygų 3.1.6 punkte nustatytą kvalifikacijos reikalavimą.
 7. Teismas atmetė ieškovės argumentus, kad tiek trečiojo asmens 2016 m. sausio 25 d. atliktų (užbaigtų) statybos darbų sąraše nurodytos ginčytinos sutartys, tiek papildomame 2016 m. balandžio 11 d. atliktų (užbaigtų) statybos darbų sąraše nurodyti duomenys, jog trečiasis asmuo atliko Daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) darbus, Aldonos g. Panevėžyje, ir Ežero g. 4, Vaitoniškių k., Dotnuvos sen., Kėdainių r., nepagrindžia trečiojo asmens atitikties ginčo kvalifikacijos reikalavimui bei yra melagingi, kadangi nepateikti statybos užbaigimo aktai ar deklaracijos. Teismas pažymėjo, kad tam tikrų duomenų neatitiktis pirkimo sąlygų reikalavimams savaime nereiškia, kad jie yra melagingi. Teismas sprendė, kad tam, jog tokie duomenys būtų pripažįstami melagingais, turi būti nustatytas faktas, kad nurodyti duomenys pateikti elgiantis nesąžiningai, tyčia, turint tikslą tuo suklaidinti jų gavėją. Teismas padarė išvadą, kad tai, jog trečiasis asmuo pateikė perkančiajai organizacijai netikslią informaciją, kuri ne visiškai atitiko pirkimo sąlygų reikalavimus, neįrodo, kad jis taip elgėsi nesąžiningai, t.y. turėdamas tyčią suklaidinti atsakovę būtent tokiu elgesiu, bet ne todėl, kad tokius duomenis pateikė dėl klaidos. Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas sprendė, kad ieškovės teiginiai dėl atliktų (užbaigtų) statybos darbų sąraše nurodytų sutarčių terminų ar galimybės būti subrangovu kituose viešuosiuose pirkimuose negali būti pripažintini melagingais VPĮ 32 straipsnio 5 dalies prasme.
 8. Teismas taip pat atmetė ieškovės argumentus, kad perkančioji organizacija nepagrįstai priėmė ir vertino trečiojo asmens UAB „Aukštaitijos ranga“ papildomai pateiktą 2016 m. balandžio 11 d. atliktų (užbaigtų) statybos darbų sąrašą. Teismas sprendė, kad remiantis VPĮ 32 straipsnio 1 dalimi, 34–37 straipsniais tiekėjams yra leidžiama pateikti kvalifikaciją pagrindžiantį dokumentą, kurio jis su pasiūlymu nebuvo pateikęs (Teisingumo Teismo 2013 m. spalio 10 d. sprendimą Manova, C-336/12, ECLI:EU:C:2013:647). Teismas, įvertinęs tai, kad trečiojo asmens 2016 m. balandžio 11 d. atliktų (užbaigtų) statybos darbų sąraše liudijančios faktinės aplinkybės atsirado iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, nors pats dokumentas, kaip jų patvirtinimo šaltinis, yra surašytas vėliau, sprendė, jog pateikdamas šį dokumentą trečiasis asmuo teisėtai įgyvendino savo subjektines viešųjų pirkimų dalyvio teises, o perkančioji organizacija atitinkamai pagrįstai tokį dokumentą priėmė.
 9. Teismas laikė nepagrįstais ieškovės argumentus, kad perkančiosios organizacijos veiksmai kelia abejones dėl pirkimo skaidrumo ir galimo konkretaus tiekėjo protegavimo, kadangi ieškovei nebuvo leista susipažinti su trečiojo asmens pateiktais papildomais dokumentais. Teismas pažymėjo, kad trečiojo asmens konfidencialia nurodyta informacija nėra viešai žinoma ir trečiosioms šalims laisvai prieinama. Kadangi ieškovė ir trečiasis asmuo yra tarpusavyje konkuruojantys subjektai, todėl trečiojo asmens sutartyse nurodyta informacija apie klientus (užsakovus), su jais sudarytas sutartis ir jų vykdymo eigą, sutartyse nurodytų kainų sudedamosios dalys, turi komercinę vertę. Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas padarė išvadą, kad perkančioji organizacija, neleidusi ieškovei susipažinti su minėta informacija, kurią trečiasis asmuo buvo nurodęs kaip konfidencialią, nepažeidė VPĮ 3 straipsnio 1 dalies bei 6 straipsnio 1 dalies nuostatų, todėl ieškovės argumentai dėl viešojo pirkimo procedūrų skaidrumo, tiekėjo protegavimo taip pat nepagrįsti (CPK 178 straipsnis).
 10. Teismas, konstatavęs, kad perkančioji organizacija, vertindama trečiojo asmens atliktų statybos darbų sąraše nurodytų darbų vertes, pagrįstai sumažino nurodytų statybos darbų vertes ir padarė išvadą, kad trečiojo asmens vidutinė metinė statybos darbų apyvarta atitiko pirkimo sąlygų 3.1.6. punkto reikalavimus, plačiau nepasisakė dėl ieškovės argumentų, susijusių su 2016 m. balandžio 11 d. statybos darbų sąraše nurodytų statybos darbų užbaigimu ir užregistravimu IS „Infostatyba“, kaip teisiškai nereikšmingų.

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai

9

 1. Ieškovė UAB „Vilungė“ apeliaciniame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo 2016 m. liepos 14 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti, priimti atskirąją nutartį dėl galimai padarytų nusikalstamų veikų, susijusių su dokumentų klastojimu ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšų bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų neteisėtu panaudojimu ir išvaistymu, iki apeliacinio skundo nagrinėjimo iš esmės pradžios išviešinti ir leisti ieškovei susipažinti su visa civilinės bylos medžiaga. Ieškovės apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Ginčijamame sprendime pirmosios instancijos teismas nesiaiškino ir iš esmės net nepasisakė dėl ieškinio argumentų, kad trečiasis asmuo UAB „Aukštaitijos ranga“ pasiūlyme pateikė melagingą, tikrovės neatitinkančią informaciją apie neva trečiojo asmens įvykdytus ir užbaigtus statybos darbus.
  2. Teisiškai neįvertintas liko byloje įrodytas faktas, kad trečiojo asmens UAB „Aukštaitijos ranga“ atliktų (užbaigtų) statybos darbų sąraše pateikta informacija apie trečiojo asmens neva atliktus (užbaigtus) statybos darbus prieštarauja oficialiems Viešųjų pirkimų tarnybos paskelbtų ataskaitų apie viešuosius pirkimus duomenims - oficialiose ataskaitose ne tik nurodyti visiškai kiti (ne UAB „Aukštaitijos ranga“) atliktų statybos darbų vykdytojai, bet netgi nurodyta, kad UAB „Aukštaitijos ranga“ pasiūlymas Panevėžio kolegijos pastato atnaujinimo viešųjų pirkimų konkurse buvo atmestas.
  3. Skundžiamame sprendime pirmosios instancijos teismas de jure ir de facto konstatavo, kad trečiasis asmuo pasiūlyme neva atliktų (užbaigtų) darbų sąraše nurodė „neteisingą“ informaciją. Padaręs tokią išvadą pirmosios instancijos teismas visiškai nepagrįstai ir neteisėtai „išvedžiojo“ skirtumą tarp melagingos ir „neteisingos“ informacijos bei priėjo išvados, kad neteisingos informacijos pateikimas negali būti prilyginamas melagingai informacijai.
  4. Pirmosios instancijos teismas, padarydamas išvadą, kad trečiasis asmuo atitiko ginčo kvalifikacijos reikalavimą, neatsižvelgė į tai, jog ieškovė ieškinyje ginčijo ne „sutarčių terminus ar galimybes būti subrangovu“, o patį faktą, kad trečiasis asmuo teisėtai neatliko trečiojo asmens neva atliktų (užbaigtų) statybos darbų sąraše nurodytų statybos darbų.
  5. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad ieškinio argumentai, susiję su 2016 m. balandžio 11 d. statybos darbų sąraše nurodytų statybos darbų užbaigimu bei užregistravimu IS „Infostatyba“, yra teisiškai nereikšmingi. Tai, kad pirkimo sąlygų 3.1.6. punkte nebuvo pateikta tiesioginės nuorodos į imperatyviai privalomą Statybos techninį reglamentą STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“, nepanaikino perkančiosios organizacijos pareigos pirkimo sąlygų 3.1.6. punkte vartojamos sąvokos „atlikti (užbaigti) statybos darbai“ kontekste vertinti tik tokius atliktus (užbaigtus) statybos darbus, dėl kurių iki vokų su pasiūlymais pateikimo dienos yra įvykdyti STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ imperatyviai nustatyti reikalavimai dėl statybos darbų užbaigimo momento, kuris (statybos darbų užbaigimo momentas) siejamas išimtinai su statybos darbų užbaigimo dokumento viešu paskelbimu Informacinėje sistemoje IS „Infostatyba“ (žr. STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ 281 ir 41 punktus). UAB „Aukštaitijos ranga“ 2016 m. balandžio 11 d. nurodyto objekto „Daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) darbai Aldonos g. 3, Panevėžys“ nei statybos užbaigimo aktas, nei Deklaracija apie statybos užbaigimą nėra užregistruota informacijos sistemoje (IS) „Infostatyba“.
  6. Pirmosios instancijos teismo išvada, kad trečiasis asmuo turėjo teisę pateikti perkančiajai organizacijai papildomus dokumentus dėl jo atitikties pirkimo sąlygose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams, neteisėta. Nagrinėjamu atveju trečiasis asmuo pateikė perkančiajai organizacijai melagingą informaciją apie savo kvalifikaciją, todėl perkančiajai organizacijai pagal VPĮ 32 straipsnio 5 dalį nekilo pareigos prašyti šio tiekėjo papildyti netikslius duomenis apie jo kvalifikaciją. Galimybė tiekėjui tikslinti akivaizdžiai melagingą informaciją apie kvalifikaciją suteikė jam nepagrįstą konkurencinį pranašumą prieš kitus tiekėjus, iškreipė viešųjų pirkimų esmę ir tikslus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. liepos 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-311/2011).
  7. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad perkančioji organizacija, neleidusi ieškovei susipažinti su trečiojo asmens pasiūlymo konfidencialia informacija, nepažeidė VPĮ 3 straipsnio 1 dalies bei 6 straipsnio 1 dalies nuostatų. Ieškovė, remdamasi absoliučiai viešais Viešųjų pirkimų tarnybos skelbiamų viešųjų pirkimų oficialių ataskaitų ir Informacinės sistemos „Infostatyba“ oficialiais duomenimis, savarankiškai nustatė ir pateikė į bylą trečiojo asmens UAB „Aukštaitijos ranga“ nurodytų neva atliktų ir užbaigtų statybos darbų viešųjų pirkimų ataskaitas. Taigi, priešingai nei nurodyta pirmosios instancijos teismo skundžiamame sprendime, oficiali informacija apie trečiojo asmens sudarytas sutartis ir neva atliktus užbaigtus statybos darbus yra viešai žinoma ir laisvai prieinama.
 1. Atsakovas Kalėjimų departamentas atsiliepime į ieškovės apeliacinį skundą prašė jį atmesti.
 2. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Pirmosios instancijos teismas atliko išsamią teismui pateiktų įrodymų visumos analizę ir skundžiamame sprendime aiškiai ir motyvuotai pagrindė išvadą, kad trečiojo asmens UAB „Aukštaitijos ranga“ vidutinė metinė statybos darbų apyvarta atitiko pirkimo sąlygų 3.1.6. punkte nustatytą reikalavimą, todėl perkančioji organizacija pagrįstai neatmetė šio tiekėjo pasiūlymo.
  2. Apeliantė nepagrįstai tiekėjų atitikimą pirkimo sąlygų 3.1.6. punkte nustatytam kvalifikaciniam reikalavimui sieja su darbais, kurie buvo užbaigti statybos užbaigimo aktu. Ginčo pirkimo sąlygose nėra reikalaujama tiekėjams pateikti užbaigtų (pagal STR 1.11.01:2010) statybos sutarčių sąrašą, tačiau reikalaujama pateikti atliktų (užbaigtų) statybos darbų sąrašą. Pirkimo sąlygose nėra imperatyvios nuostatos, kad į atliktų (užbaigtų) darbų sąrašą turi būti įtraukti tik tie darbai, kurie buvo užbaigti Statybos užbaigimo aktu, todėl ieškovė visiškai nepagrįstai plečiamai aiškina ginčo pirkimo sąlygas.
  3. Nepagrįsti apeliacinio skundo argumentai, kad perkančioji organizacija neturėjo teisės priimti trečiojo asmens UAB „Aukštaitijos ranga“ papildomo atliktų statybos darbų sąrašo bei jį vertinti. VPĮ 32 straipsnio 5 dalyje numatyta perkančiosios organizacijos pareiga, nepažeidžiant viešųjų pirkimų principų, prašyti kandidatą ar dalyvį per protingą terminą papildyti ar paaiškinti netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją. Nagrinėjamu atveju, perkančioji organizacija, gavusi ieškovės pirmą pretenziją, kurioje trečiasis asmuo buvo kaltinamas pateikęs melagingą informaciją apie savo kvalifikaciją, turėjo pagrindą kreiptis į trečiąjį asmenį su prašymu patikslinti bei pagrįsti pateiktus duomenis apie savo kvalifikacijos atitiktį pirkimo sąlygoms, o trečiasis asmuo – pateikti papildomus įrodymus, paneigiančius ieškovės pretenzijoje nurodytas aplinkybes bei patvirtinančius jo atitiktį pirkimo sąlygų kvalifikaciniams reikalavimams. Trečiojo asmens papildomai pateiktame atliktų (užbaigtų) statybos darbų sąraše išvardinti darbai buvo atlikti iki ginčo viešojo pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, todėl vien tai, kad pats dokumentas, kaip jų atlikimą patvirtinimo šaltinis, buvo surašytas vėliau, nesudaro pagrindo išvadai, kad iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos trečiasis asmuo nebuvo įsigijęs perkančiosios organizacijos reikalaujamos kvalifikacijos.
  4. Pirmosios instancijos teismas teisingai ir pagrįstai sprendė, kad remiantis trečiojo asmens pateikto pirminio ir papildomo atliktų (užbaigtų) statybos darbų sąrašų duomenimis, trečiojo asmens vidutinė metinė statybos darbų apyvarta yra ne mažesnė kaip 0,5 pasiūlymo vertės, todėl jis atitiko pirkimo sąlygų 3.1.6. punkte nustatytą kvalifikacijos reikalavimą.
  5. Apeliacinio skundo argumentai dėl trečiojo asmens pateiktų galimai melagingų duomenų nepagrįsti. Vien tai, kad trečiasis asmuo kartu su pirminiu atliktų (užbaigtų) statybos darbų sąrašu pateikė netikslius duomenis apie atliktus statybos darbus reikalaujamu laikotarpiu, nesudaro pagrindo išvadai, kad tokie duomenys buvo melagingi bei pateikiant tokius duomenis buvo siekiama tyčia suklaidinti perkančiąją organizaciją.
 1. Trečiasis asmuo UAB „Aukštaitijos ranga“ atsiliepime į ieškovės apeliacinį skundą prašė jį atmesti.
 2. Trečiojo asmens atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Pirmosios instancijos teismas teisingai sprendė, kad perkančioji organizacija, priimdama sprendimą dėl trečiojo asmens atitikimo pirkimo sąlygų reikalavimams, nepažeidė imperatyvių teisės normų bei pagrįstai pripažino trečiojo asmens pasiūlymą laimėjusiu viešąjį pirkimą. Ginčo viešojo pirkimo sąlygose nebuvo numatyta reikalavimo pateikti įrodymus, patvirtinančius tiekėjo atliktų (užbaigtų) statybos darbų sąraše nurodytų darbų atlikimą. Pirkimo sąlygose nebuvo draudžiama į atliktų (užbaigtų) statybos darbų sąrašą įtraukti darbus, kuriuos tiekėjas atliko kaip subrangovas. Taip pat pirkimo sąlygose nebuvo numatyta reikalavimo į atliktų (užbaigtų) darbų sąrašą įtraukti tik tuos darbus, kurie buvo užbaigti statybos užbaigimo aktu, todėl ieškovė savo procesiniuose dokumentuose per plačiai aiškina ginčo pirkimo sąlygą.
  2. Apeliaciniame skunde nepagrįstai teigiama, kad trečiasis asmuo pateikė perkančiajai organizacijai melagingą informaciją, ko pasėkoje perkančioji organizacija negalėjo pripažinti trečiojo asmens kvalifikacijos atitinkančia pirkimo sąlygas bei turėjo atmesti trečiojo asmens pasiūlymą pirkimo sąlygų 9.11.2. punkte numatytu pagrindu. Nurodyti apeliacinio skundo argumentai paremti vien prielaidomis. Trečiojo asmens į bylą pateikti UAB „Aukštaitijos ranga“ komercinę paslaptį sudarantys dokumentai neginčijamai įrodo, kad trečiasis asmuo atliko perkančiajai organizacijai deklaruotus statybos darbus. Subrangos sutarčių trečiajam asmeniui sudaryti nedraudė įstatymas. Teisėtai sudarytos ir galiojančios sutartys jos šalims turi įstatymo galią, todėl apeliantė neturi teisės kvestionuoti trečiojo asmens teisėtai sudarytų ir įvykdytų sutarčių.
  3. Apeliaciniame skunde nepagrįstai teigiama, kad nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija neturėjo teisės leisti trečiajam asmeniui patikslinti duomenis apie savo kvalifikaciją. Trečiasis asmuo netikslino savo pasiūlymo, o patikslino duomenis apie savo kvalifikaciją. Ginčas kilęs ne dėl trečiojo asmens pasiūlymo turinio, o dėl trečiojo asmens kvalifikacijos, kurią pagal VPĮ nuostatas galima tikslinti, pagrindimo.

10Teisėjų kolegija

konstatuoja:

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados.

 1. Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą, sprendžia, kad CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių šio sprendimo negaliojimo pagrindų byloje nenustatyta, taip pat nėra pagrindo peržengti apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį ribas.

12Dėl faktinių bylos aplinkybių ir apeliacijos ribų

 1. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2016 m. sausio 11 d. perkančioji organizacija Kalėjimų departamentas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau - CVP IS) paskelbė apie supaprastinto atviro konkurso būdu vykdomą viešąjį pirkimą „Pastatų rekonstrukcijos darbų pirkimas NFM1“. Ieškovė UAB „Vilungė“ ir trečiasis asmuo UAB „Aukštaitijos ranga“ pateikė pasiūlymus dalyvauti nurodytame viešajame pirkime. 2016 m. kovo 22 d. perkančioji organizacija informavo ieškovę apie sudarytą tiekėjų pasiūlymų eilę, kurioje laimėjusiu viešąjį pirkimą buvo pripažintas trečiojo asmens UAB „Aukštaitijos ranga“ pasiūlymas (3 060 538,70 Eur). Ieškovės UAB „Vilungė“ pasiūlymas liko antroje tiekėjų pasiūlymų sąrašo vietoje (3 065 988,12 Eur). Ieškovė, 2016 m. kovo 30 d. susipažinusi su UAB „Aukštaitijos ranga“ pasiūlymo nekonfidencialia dalimi, nustatė, kad šio tiekėjo kvalifikacija neatitinka pirkimo sąlygų 3.1.6. punkte numatyto minimalaus kvalifikacijos reikalavimo, kadangi kartu su pasiūlymu buvo pateikta galimai melaginga ir neteisėta informacija apie neva įvykdytas sutartis, kuriose deklaruotus statybos darbus atliko ne UAB „Aukštaitijos ranga“, o kiti tretieji asmenys. Ieškovė, nesutikdama su perkančiosios organizacijos sprendimu dėl tiekėjų pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėtojo nustatymo, 2016 m. balandžio 4 d. pateikė perkančiajai organizacijai pretenziją, kurioje prašė sustabdyti viešojo pirkimo procedūrą, panaikinti 2016 m. kovo 22 d. sprendimą dėl tiekėjų pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėtojo nustatymo. Pretenzijoje ieškovė taip pat prašė leisti jai susipažinti su perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisijos 2016 m. sausio 25 posėdžio protokolu bei trečiojo asmens UAB „Aukštaitijos ranga“ pasiūlyme esančiomis objektinėmis ir lokalinėmis sąmatomis. Perkančioji organizacija, 2016 m. balandžio 11 d. išnagrinėjusi ieškovės pretenziją: 1) sustabdė viešojo pirkimo procedūrą pretenzijos nagrinėjimo laikotarpiui, 2) panaikino 2016 m. vasario 29 d. sprendimą, kuriuo tiekėjo UAB „Aukštaitijos ranga“ kvalifikacija buvo pripažinta atitinkančia pirkimo sąlygas, 3) panaikino 2016 m. kovo 22 d. sprendimą, kuriuo buvo sudaryta tiekėjų pasiūlymų eilė ir nustatytas viešojo pirkimo laimėtojas bei grįžo į ankstesnę viešojo pirkimo stadiją – tiekėjų kvalifikacijos vertinimą, 4) pateikė ieškovei susipažinti perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisijos 2016 m. sausio 25 posėdžio protokolą, 5) pateikė ieškovei susipažinti UAB „Aukštaitijos ranga“ objektines sąmatas, 6) atmetė prašymą dėl susipažinimo su trečiojo asmens pateiktomis lokalinėmis sąmatomis, kurių informacija pripažinta konfidencialia. Sustabdžiusi viešojo pirkimo procedūrą, perkančioji organizacija paprašė trečiojo asmens UAB „Aukštaitijos ranga“ pateikti atliktų statybos darbų sąraše nurodytų sutarčių kopijas, atliktų darbų aktus, mokėjimo dokumentus ar kitus dokumentus, įrodančius, kad UAB „Aukštaitijos ranga“ atliko minėtame sąraše nurodytus statybos darbus. 2016 m. balandžio 8 d. trečiasis asmuo UAB “Aukštaitijos ranga” pateikė perkančiajai organizacijai sutarčių kopijas ir atliktų darbų aktus (pažymas). Perkančiosios organizacijos prašomų mokėjimo dokumentų trečiasis asmuo nepateikė. 2016 m. balandžio 11 d. trečiasis asmuo UAB „Aukštaitijos ranga“ savo iniciatyva pateikė perkančiajai organizacijai papildomą, per paskutinius 5 metus atliktų (užbaigtų) statybos darbų sąrašą, kaip įrodymą, jog jis atitinka pirkimo sąlygų 3.1.6. punkte nustatytą kvalifikacijos reikalavimą. Perkančioji organizacija, pakartotinai įvertinusi trečiojo asmens UAB „Aukštaitijos ranga“ kvalifikaciją, nustatė, kad ji atitinka pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus. 2016 m. balandžio 12 d. perkančioji organizacija nustatė tiekėjų pasiūlymų eilę ir laimėjusiu viešąjį pirkimą pripažino UAB „Aukštaitijos ranga“ pasiūlymą, nustatė sutarties sudarymo atidėjimo terminą iki 2016 m. balandžio 27 d. Ieškovė, nesutikdama su tokiu perkančiosios organizacijos sprendimu, 2016 m. balandžio 27 d. pateikė antrą pretenziją, kurioje prašė sustabdyti viešojo pirkimo procedūrą, panaikinti perkančiosios organizacijos 2016 m. balandžio 12 d. sprendimą dėl tiekėjų pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėtojo nustatymo, atmesti trečiojo asmens UAB „Aukštaitijos ranga“ pasiūlymą, sudaryti naują tiekėjų pasiūlymų eilę, leisti ieškovei susipažinti su visa trečiojo asmens pasiūlymo medžiaga. Perkančioji organizacija 2016 m. balandžio 29 d. sprendimu atmetė ieškovės pretenziją, neleido ieškovei susipažinti su trečiojo asmens UAB „Aukštaitijos ranga“ konfidencialia pripažinta pasiūlymo dalimi. Ieškovė, nesutikdama su perkančiosios organizacijos sprendimu atmesti jos pretenziją, kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriame prašė panaikinti perkančiosios organizacijos 2016 m. balandžio 29 d. sprendimą dėl jos pretenzijos atmetimo, 2016 m. balandžio 12 d. sprendimą dėl tiekėjų pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėtojo nustatymo.
 2. Byloje keliami klausimai dėl tiekėjo teisės susipažinti su trečiojo asmens pasiūlymo konfidencialiais dokumentais (VPĮ 6 straipsnio 1 dalis), perkančiosios organizacijos teisės prašyti viešojo pirkimo dalyvį patikslinti netikslius duomenis apie savo kvalifikaciją (VPĮ 32 straipsnio 5 dalis), tiekėjo pateiktų duomenų kvalifikavimo bei perkančiosios organizacijos pareigos atmesti tiekėjo pasiūlymą remiantis melagingos informacijos pateikimu (VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 5 punktas).

13Dėl viešųjų pirkimų principų užtikrinimo, perkančiajai organizacijai sudarant pirkimo dokumentus

 1. Vadovaujantis VPĮ 3 straipsnio 1, 2 dalimis perkančiajai organizacijai nustatyta imperatyvioji pareiga užtikrinti, kad, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei kitų įstatymo reikalavimų įgyvendinant pirkimų tikslą – sudaryti viešojo pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai panaudojant lėšas. Vien viešųjų pirkimų principų pažeidimo konstatavimas, nesiremiant jokią konkrečią elgesio taisyklę nustatančia teisės norma, yra pakankamas pagrindas reikalauti teismo pripažinti neteisėtais perkančiosios organizacijos veiksmus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008; 2009 m. vasario 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-25/2009). Viešųjų pirkimų principais privalu vadovautis taikant ir aiškinant visų VPĮ nuostatų turinį, šių principų taikymas apima visas viešojo pirkimo procedūras nuo pradžios iki pabaigos, t. y. nuo pirkimo paskelbimo iki laimėtojo nustatymo ar viešojo pirkimo sutarties sudarymo arba viešojo pirkimo pasibaigimo kitu įstatyme nustatytu pagrindu (VPĮ 7 straipsnis). Viešųjų pirkimų principų tinkamas taikymas yra viešųjų pirkimų tikslų pasiekimo garantas.
 2. Perkančiosios organizacijos, pirkimo dokumentuose nustatydamos pirkimo sąlygas, be kitų principų bei VPĮ nuostatų, turi nepažeisti ir skaidrumo principo, inter alia reiškiančio jų (pirkimo sąlygų) aiškumą, tikslumą, nedviprasmiškumą. Be to, kaip pažymėjo Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (toliau – Teisingumo Teismas), toks pirkimo sąlygų pobūdis, be kita ko, leistų tiekėjams vienodai jas aiškinti, o perkančiajai organizacijai realiai patikrinti, ar tiekėjų pasiūlymai jas atitinka (Teisingumo Teismo 2004 m. balandžio 29 d. sprendimas, Komisija prieš CAS Succhi di Frutta, C-496/99 P, Rink. 2004, p. I-3801). Šiame kontekste Teisingumo Teismas taip pat konstatavo, kad vienodo požiūrio principas, reiškiantis skaidrumo pareigą, kuri leidžia patikrinti, kaip laikomasi tiekėjų lygiateisiškumo, perkančiąją organizaciją įpareigoja pirkimo dokumentuose nurodyti pirkimo sąlygas taip, jog bet kuris pakankamai gerai informuotas ir normaliai rūpestingas (uolus) konkurso dalyvis galėtų vienodai jas suprasti bei aiškinti ir todėl turėtų vienodas galimybes rengdamas savo pasiūlymą (Teisingumo Teismo 2001 m. spalio 18 d. sprendimas SIAC Construction, C-19/00, Rink. 2001, p. I-7725; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2011; 2013 m. kovo 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-94/2013). Tai, ar atitinkamas pirkimo sąlygose nustatytas kvalifikacijos reikalavimas nepažeidžia VPĮ įtvirtinto reikalavimo užtikrinti lygias sąlygas visiems tiekėjams dalyvauti pirkimo procedūrose, draudimo juos diskriminuoti ar riboti konkurenciją, sprendžiama, atsižvelgiant inter alia į teisėtus perkančiosios organizacijos interesus ir pirkimo objekto poreikį.

14Dėl perkančiosios organizacijos nustatytų minimalių tiekėjų kvalifikacinių reikalavimų

 1. Perkančiosios organizacijos turi pareigą visapusiškai išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas (VPĮ 32 straipsnio 1 dalis). Šią pareigą perkančioji organizacija įgyvendina inter alia pagal tiekėjų kvalifikacijos sąlygas, kurios įtvirtintos VPĮ 34–37 straipsniuose (teisė verstis tam tikra veikla, ekonominis, finansinis, techninis, profesinis pajėgumas, tam tikrų kokybės vadybos sistemų įdiegimas ir pan.). Tai objektyviais, aiškiais ir tiksliais kriterijais pagrįsti reikalavimai, skirti sudaryti sąlygas konkuruoti dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo tiems tiekėjams, kurie pajėgūs įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, ir apriboti galimybę patekti tiems tiekėjams, kurie reikiamos kompetencijos neturi.
 2. Kasacinio teismo išaiškinta, kad perkančiųjų organizacijų pareiga patikrinti tiekėjų kvalifikaciją išplaukia ir iš racionalaus lėšų panaudojimo principo ( VPĮ 3 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. lapkričio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-506/2009). Nors įstatyme konkrečiai nenurodyta, kokius minimalius kvalifikacinius reikalavimus perkančioji organizacija turi nustatyti konkretaus pirkimo atveju – tai, įvertinusi pirkimo pobūdį ir kitas reikšmingas aplinkybes, sprendžia pati perkančioji organizacija, tačiau bet kokiu atveju pirkimo sąlygose nustatyti minimalūs tiekėjo kvalifikacijos reikalavimai turi atitikti esminį kriterijų – jie turi būti pakankami tam, kad perkančioji organizacija galėtų būti užtikrinta tiekėjo pajėgumu įvykdyti pirkimo užduotį. Dėl perkančiosios organizacijos pareigos nustatyti pirkimo pobūdį atitinkančius tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus ir pagal juos įvertinti tiekėjų kvalifikacijos atitiktį sprendžiama pagal pirkimo sąlygas, VPĮ nuostatas ir kitus pirkimui reikšmingus teisės aktus bei įprastinę atitinkamų reikalavimų taikymo praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-43/2012; 2014 m. spalio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-411/2014)
 3. Nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija ginčo viešojo pirkimo sąlygų 3.1.6 punkte nustatė tiekėjams minimalų kvalifikacijos reikalavimą, kad per paskutinius 5 metus arba per laiką nuo rangovo įregistravimo dienos (jeigu rangovas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) rangovo vidutinė metinė statybos darbų vertė būtų ne mažesnė kaip 0,5 pasiūlymo vertės. Tiekėjai, siekdami įrodyti savo atitikimą šiam kvalifikacijos reikalavimui, turėjo pateikti perkančiajai organizacijai rangovo vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašytą per paskutinius 5 metus arba per laiką nuo rangovo įregistravimo dienos (jeigu rangovas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) atliktų (užbaigtų) statybos darbų sąrašą. Sąraše turėjo būti nurodyti duomenys apie darbų atlikimo vertę, datą ir vietą, užsakovą, taip pat užsakovo kontaktiniai duomenys bei bendra sąraše pateiktų darbų suma su PVM.
 4. Ieškovė ir trečiasis asmuo, teikdami pasiūlymus dalyvauti ginčo viešajame pirkime, sutiko su perkančiosios organizacijos nustatytais minimaliais kvalifikacijos reikalavimais bei jų nekvestionavo, ikiteisminėje ginčo nagrinėjimo stadijoje ir bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu nekėlė klausimo dėl pirkimo sąlygose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų teisėtumo ir pagrįstumo. Byloje nėra duomenų, kad perkančioji organizacija, vertindama skirtingų tiekėjų kvalifikacijos atitiktį ginčo pirkimo sąlygoms, jas aiškino ir taikė skirtingai. Teisėjų kolegija, įvertinusi šias aplinkybes, sprendžia, kad nagrinėjamu atveju byloje nėra abejonių dėl perkančiosios organizacijos galimai teisei priešingo elgesio sudarant pirkimo sąlygas, kurios galėtų sudaryti pagrindą ex officio peržengti byloje keliamo ginčo ribas bei pasisakyti dėl ginčo pirkimo sąlygų teisėtumo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. spalio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-543-415/2015).
 5. Ieškovės teigimu, trečiasis asmuo pateikė perkančiajai organizacijai melagingą informaciją apie neva jo atliktus (užbaigtus) statybos darbus, kuriais perkančioji organizacija, vertindama trečiojo asmens kvalifikaciją, neturėjo vadovautis, o trečiojo asmens pasiūlymą atmesti pirkimo sąlygų 9.11.7. punkte numatytu pagrindu. Perkančiosios organizacijos nuomone, trečiojo asmens pateikti dokumentai (subrangos sutartys ir darbų atlikimo aktai, pažymos) patvirtina, kad jis atliko perkančiajai organizacijai pateiktuose atliktų (užbaigtų) statybos darbų sąrašuose deklaruotus statybos darbus, t. y. turėjo pirkimo sąlygų 3.1.6 punkte reikalaujamą kvalifikaciją.

15Dėl tiekėjo teisės susipažinti su trečiojo asmens pasiūlymo konfidencialiais dokumentais

 1. Ieškovė savo procesiniuose dokumentuose kelia klausimą dėl jos galimai nepagrįstai apribotos teisės susipažinti su perkančiosios organizacijos ir pirmosios instancijos teismo trečiojo asmens UAB „Aukštaitijos ranga“ konfidencialiais pripažintais dokumentais, kuriais jis grindė savo kvalifikacijos atitiktį pirkimo sąlygų 3.1.6 punkte nustatytam reikalavimui. Ieškovės teigimu, nurodyti dokumentai negali būti laikomi konfidencialiais, kadangi juose nurodyta informacija neturi unikalių savybių, sudarančių komercinę paslaptį.
 2. Perkančioji organizacija laikosi pozicijos, kad ji negali tretiesiems asmenims atskleisti perkančiajai organizacijai pateiktos tiekėjo informacijos, kurios konfidencialumą nurodė pats tiekėjas.
 3. Skaidrumo principo taikymas, pasireiškiantis viešumo garantijų įgyvendinimu, dažnai sukelia koliziją tarp konfidencialumo pareigos ir viešumo. Teisingumo Teismas pažymėjo, kad pagrindinis viešųjų pirkimų tikslas užtikrinti neiškraipytą konkurenciją, be kitų priemonių, pasiekiamas ir tuo, kad perkančiosios organizacijos turi pareigą, grindžiamą abipusiu šalių pasitikėjimu ir bendradarbiavimu, neatskleisti ūkio subjektų pateiktos informacijos, susijusios su viešojo pirkimo sutarčių sudarymu, ir užtikrinti jos konfidencialumą. Šios pareigos laikymasis neturi būti susilpnintas pralaimėjusios šalies besąlygine teise, padavus ieškinį teismui, gauti šią informaciją. Viešojo pirkimo procedūrų peržiūrėjimo metu konfidencialumą privalo užtikrinti už peržiūros procedūrą atsakinga institucija. Vis dėlto reikalavimas saugoti konfidencialią informaciją turi būti derinamas su veiksmingos teisinės apsaugos principu ir bylos šalių teise į gynybą bei teisminės institucijos pareiga užtikrinti teisingą bylos nagrinėjimą. Dėl to už viešojo pirkimo procedūrų peržiūrą atsakinga institucija (Lietuvoje – teismai) nepatenka tarp subjektų, kuriems negalima suteikti konfidencialios ir komercinę paslaptį turinčios informacijos. Tačiau ji pati privalo užtikrinti duomenų slaptumą (Teisingumo Teismo 2008 m. vasario 14 d. S. V., C-450/06, Rink. 2008, p. I-581).
 4. VPĮ 6 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad perkančioji organizacija negali tretiesiems asmenims atskleisti jai pateiktos tiekėjo informacijos, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas; tokią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai; dalyvių reikalavimu perkančioji organizacija turi juos supažindinti su kitų dalyvių pasiūlymais, išskyrus tą informaciją, kurią dalyviai nurodė kaip konfidencialią. Ši VPĮ nuostata taip pat turi būti aiškinama ir taikoma kartu su kitomis VPĮ normomis, kuriose atskirai reguliuojamas dalyvių informavimas dėl jų pasiūlymų atmetimo priežasčių, apie laimėtojo pasiūlymo charakteristikas ir santykinius pranašumus, prekių pavyzdžius (jei tokių pateikimas buvo numatytas pirkimo sąlygose) ir kitą informaciją ( VPĮ 41 straipsnis). Atsižvelgiant į tai, kad konfidencialios informacijos apsaugos tikslas – teisėta viešumo ribojimo priemonė, ji turi būti aiškinama siaurai, taikoma nepiktnaudžiaujant įstatymų suteiktomis teisėmis, pavyzdžiui, nurodžius, kad visą pasiūlymą (plačiąja prasme) sudaro konfidenciali informacija.
 5. VPĮ 41 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad perkančioji organizacija negali teikti informacijos, jei jos atskleidimas prieštarauja teisės aktams, kenkia visuomenės interesams, teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją. VPĮ atskirai neįtvirtinta konfidencialios informacijos sampratos. Ji atskleista CK 1.116 straipsnio 1 dalyje, kurioje numatyta, kad informacija laikoma komercine (gamybine) paslaptimi, jeigu turi tikrą ar potencialią komercinę (gamybinę) vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys ir ji negali būti laisvai prieinama dėl šios informacijos savininko ar kito asmens, kuriam savininkas ją yra patikėjęs, protingų pastangų išsaugoti jos slaptumą. Tais atvejais, kai perkančioji organizacija yra prašoma supažindinti su kito dalyvio pasiūlymu, ji tai turi padaryti atsižvelgdama į prašomos pateikti informacijos pobūdį bei į tiekėjo valią tam tikrus duomenis įslaptinti. Perkančioji organizacija, nors ji nėra peržiūros institucija, bet dėl ikiteisminės ginčų sprendimo sistemos turi plačius įgaliojimus bendradarbiauti su tiekėjais (prašančiuoju ir prašomuoju), o kartais ir pareigą, išplaukiančią iš tiekėjų veiksmingos teisių apsaugos tikslo, pagal jos kompetenciją ir turimas priemones imtis reikalingų veiksmų, užtikrinančių tiekėjams realias galimybes apginti galbūt pažeistus interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-119/2011).
 6. Iš pirmiau nurodytų argumentų darytina išvada, kad informacijos kvalifikavimas konfidencialia pirmiausia priklauso nuo tiekėjo nurodymo apie tai pasiūlyme, tačiau toks įrašas perkančiajai organizacijai neturi lemiamos įtakos, ši dėl duomenų slaptumo sprendžia atsižvelgdama į tokios informacijos pobūdį, pavyzdžiui, į kituose teisės aktuose įtvirtintą pareigą išviešinti tam tikrus duomenis, taip pat į CK 1.116 straipsnio nuostatas.
 7. Nagrinėjamu atveju tarp šalių nėra ginčo, kad trečiasis asmuo išreiškė valią dokumentus (lokalines sąmatas, sutartis ir darbų atlikimo aktus, pažymas), patvirtinančius jo kvalifikacijos atitiktį pirkimo sąlygų 3.1.6 punkte nustatytam reikalavimui, laikyti konfidencialiais; perkančioji organizacija leido ieškovei susipažinti su trečiojo asmens pasiūlymu, išskyrus ta informacija, kurią trečiasis asmuo nurodė kaip konfidencialią. Kaip matyti iš bylos duomenų, trečiojo asmens UAB „Aukštaitijos ranga“ konfidencialiais pripažinti dokumentai susiję su informacija dėl trečiojo asmens kvalifikacijos atitikties nurodytam pirkimo sąlygų kvalifikacijos reikalavimui, t. y. dokumentais, patvirtinančiais, kad trečiasis asmuo yra atlikęs perkančiajai organizacijai pateiktuose atliktų (užbaigtų) statybos darbų sąrašuose deklaruotus statybos darbus. Priešingai, nei teigiama ieškovės procesiniuose dokumentuose, trečiojo asmens konfidencialia nurodyta informacija nėra viešai žinoma ir trečiosioms šalims laisvai prieinama informacija. Teisėjų kolegijos vertinimu, tokio pobūdžio dokumentai paprastai turi slaptumą kvalifikuojančių požymių, nes juose nurodyti duomenys dėl tam tikrų verslo privalumų (statybos darbų atlikimo tvarkos), gamybinio pranašumo (naudojamų medžiagų), finansinės naudos (darbų kainos), be to, šiuose dokumentuose yra trečiuosius asmenis (užsakovus) identifikuojantys duomenys. Tokių dokumentų turinio išviešinimas gali pakenkti šiuos dokumentus pateikusio tiekėjo teisėtiems komerciniams interesams bei trečiųjų asmenų teisėtiems interesams, todėl tiek perkančioji organizacija, tiek pirmosios instancijos teismas pagrįstai juos laikė konfidencialiais bei neleido su šiais dokumentais susipažinti kitam viešajame pirkime dalyvavusiam tiekėjui – ieškovei.
 8. Teisėjų kolegijos vertinimu, trečiojo asmens nurodytų konfidencialių duomenų neišviešinimas nepažeidė ieškovės veiksmingos teisių apsaugos tikslo, kadangi pagrindiniai duomenys apie ginčijamus trečiojo asmens atliktus (užbaigtus) statybos darbus bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu ieškovei buvo pateikti bei įvertinti skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo metu. Su likusiais ieškovės ginčijamų trečiojo asmens atliktų (užbaigtų) statybos darbų duomenimis ieškovei buvo suteikta galimybė susipažinti bylą nagrinėjant apeliacine tvarka.

16Dėl trečiojo asmens atitikties pirkimo sąlygų 3.1.6. punkte numatytam kvalifikaciniam reikalavimui

 1. Kasacinio teismo plačiai pasisakyta dėl tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų ir atitikties jiems vertinimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2013, ir joje nurodyta kasacinio teismo praktika). Ši praktika aktuali ir nagrinėjamam ginčui, kadangi, kaip jau buvo minėta, byloje keliamas klausimas dėl perkančiosios organizacijos teisės prašyti viešojo pirkimo dalyvį patikslinti netikslius duomenis apie savo kvalifikaciją (VPĮ 32 straipsnio 5 dalis), taip pat tiekėjo pateiktų duomenų kvalifikavimo melagingais bei perkančiosios organizacijos pareigos atmesti tiekėjo pasiūlymą remiantis melagingos informacijos pateikimu (VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 5 punktas).
 2. Nagrinėjamu atveju šalių pozicijos dėl trečiojo asmens perkančiajai organizacijai pateiktuose sąrašuose ir kituose dokumentuose (sutartyse su trečiaisiais asmenimis, darbų atlikimo aktuose) nurodytos informacijos apie UAB „Aukštaitijos ranga“ atliktus (užbaigtus) statybos darbus vertinimo bei trečiojo asmens atitikties ginčo viešojo pirkimo 3.1.6. punkte nustatytam minimaliam kvalifikacijos reikalavimui yra prieštaringos. Ieškovės teigimu, trečiasis asmuo negalėjo būti teisėtu subrangovu bei atlikti statybos darbų, nurodytų jo atliktų (užbaigtų) statybos darbų pirminio sąrašo eilėse Nr. 4, 7, 12 ir 20 ir papildomame sąraše eilėje Nr. 3, kadangi perkant nurodytus statybos darbus viešosiose ataskaitose nebuvo pateikta jokios informacijos apie subrangovus ar subtiekėjus. Esant tokioms aplinkybėms, ieškovė laikosi pozicijos, kad trečiasis asmuo pateikė perkančiajai organizacijai klaidingą informaciją apie atliktus (užbaigtus) statybos darbus, kurią perkančioji organizacija turėjo kvalifikuoti kaip melagingą bei atitinkamai VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 5 punkto pagrindu privalėjo trečiojo asmens pasiūlymą atmesti, o nesuteikti jam galimybę patikslinti duomenis apie savo kvalifikaciją (VPĮ 32 straipsnio 5 dalis) bei pastarajam patikslinus juos – pripažinti jo kvalifikaciją atitinkančia pirkimo sąlygų reikalavimus. Perkančioji organizacija ir trečiasis asmuo nesutinka su nurodytais ieškovės argumentais bei laikosi priešingos pozicijos, kad perkančioji organizacija, gavusi ieškovės pretenziją, kurioje buvo keliamas klausimas dėl trečiojo asmens pateiktų duomenų kvalifikavimo melagingais, turėjo teisę prašyti trečiojo asmens pateikti papildomus įrodymus, pagrindžiančius jo kvalifikaciją, o pastarajam tokius duomenis pateikus – juos vertinti.
 3. Nuosekliai formuojamoje kasacinėje teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje dėl VPĮ nuostatų, reguliuojančių tiekėjų kvalifikacijos tikrinimą, duomenų apie ją tikslinimą bei tiekėjo pasiūlymo atmetimą dėl jo kvalifikacijos neatitikties minimaliems reikalavimams, išaiškintos viešųjų pirkimų teisinių santykių subjektų – tiekėjų ir perkančiųjų organizacijų – teisės ir pareigos VPĮ 32 straipsnio 5 dalies taikymo aspektu, kai dalyvis pateikia melagingą informaciją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. liepos 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-311/2011).
 4. Tiekėjo kvalifikacija – objektyvi kategorija, kuri žymi tam tikrų praeities (pvz., veiklos pelningumas) ar dabarties (pvz., įmonėje dirbančių darbuotojų kompetencija) faktų egzistavimą. Vadinasi, tiekėjo kvalifikacija atitinkamam pirkimui gali būti arba pakankama, arba ne. Dėl to, nepriklausomai nuo to, kiek ir kokius, kokio turinio ir apimties dokumentus, pagrindžiančius kvalifikaciją, konkurso dalyvis pateikė, perkančioji organizacija pagal VPĮ 32 straipsnio 5 dalį privalo paprašyti jį paaiškinti ar patikslinti duomenis apie kvalifikaciją, jei ji tokio tiekėjo pasiūlymą ketina atmesti. Dėl perkančiosios organizacijos sprendimo atmesti tiekėjo pasiūlymą VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu teisėtumo spręstina ne tik pagal tai, ar perkančioji organizacija tinkamai vertino jai pateiktų tiekėjų kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų turinį, bet ir pagal tai, ar nurodytu aspektu tinkamai vertino ir kitą jai prieinamą informaciją (VPĮ 32 straipsnio 4 dalis).
 5. Tiekėjų kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai – tik juridinio fakto patvirtinimo šaltinis, todėl ne konkretūs dokumentai, kaip tokie, lemia kvalifikacijos turėjimą. Visi kvalifikaciją pagrindžiantys duomenys yra leistini tiekėjui pagrįsti savo kvalifikaciją, nebent VPĮ ar kitas teisės aktas aiškiai nustatytų ribojimą jais remtis. Taigi perkančioji organizacija, vertindama tiekėjų kvalifikacijos atitiktį pirkimo sąlygoms, ne ribojama, o priešingai – įpareigojama įsitikinti, ar dalyvio deklaruotas kvalifikacijos turėjimas išplaukia iš jo pateiktų pirminių ar patikslintų duomenų. Dėl to, nepaisant VPĮ įtvirtintų konkrečių prielaidų, kada perkančioji organizacija tiekėjo kvalifikaciją gali vertinti pagal kitus nei pirkimo sąlygose nustatytus įrodomuosius dokumentus, tai per se neriboja perkančiosios organizacijos reikalauti ar atsižvelgti ir į kitus tiekėjo kvalifikaciją įrodančius duomenis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2011 ir joje nurodytą praktika).
 6. Kai tiekėjas pateikia duomenis apie kvalifikaciją, kurie neatitinka tikrovės, pateikti duomenys VPĮ 32 straipsnio 5 dalies prasme laikytini netiksliais. Nors lingvistiškai melaginga informacija negali būti pripažinta netikslia ar neišsamia, tačiau, tikrinant tiekėjo kvalifikacijos atitiktį pirkimo sąlygose įtvirtintiems minimaliems reikalavimams, VPĮ 32 straipsnio 5 dalies prasme vertintina duomenų apie kvalifikaciją visuma, o ne atskiri tiekėjo kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-231/2011). Kadangi perkančioji organizacija negali atsižvelgti į tokius duomenis, kurie neatitinka tikrovės, tai kiti duomenys (atitinkantys tikrovę), kaip visuma, kuriais tiekėjai grindžia savo kvalifikaciją, jeigu jie nėra pakankami konstatuoti tiekėjų kvalifikacijos atitiktį, vertintini kaip neišsamūs.
 7. Nesąžiningas tiekėjo elgesys lemia jo teisių suvaržymus VPĮ 32 straipsnio 5 dalies prasme, atitinkamai – lemia ir perkančiosios organizacijos pareigas pagal nurodytą teisės normą. VPĮ 32 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta perkančiosios organizacijos pareiga prašyti (atitinkamai – tiekėjo teisė) papildyti ar paaiškinti netikslius ar neišsamius duomenis apie kvalifikaciją. Tais atvejais, kai tiekėjas apie savo kvalifikaciją pateikė melagingą informaciją, perkančiajai organizacijai pagal VPĮ 32 straipsnio 5 dalį nekyla pareigos (taip pat jai nesuteikiama teisės) prašyti šio tiekėjo (dalyvio) papildyti netikslius duomenis apie jo kvalifikaciją. Šis perkančiosios organizacijos pareigos ir tiekėjo teisės ribojimas grindžiamas ne tik tiekėjui tenkančių neigiamų padarinių, siekio užtikrinti sąžiningą tiekėjų varžymąsi ir pirkimo procedūrų koncentruotumo bei racionalumo, bet ir viešųjų pirkimų – tiekėjų lygiateisiškumo ir skaidrumo – principų. VPĮ 32 straipsnyje konkrečiai nurodyta, kad perkančiosios organizacijos pareiga kreiptis į tiekėją neturi pažeisti viešųjų pirkimų principų. Galimybė tiekėjui tikslinti akivaizdžiai melagingą informaciją apie kvalifikaciją suteiktų jam nepagrįstą konkurencinį pranašumą prieš kitus tiekėjus, iškreiptų viešųjų pirkimų esmę ir tikslus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. liepos 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-311/2011).
 8. Perkančiosios organizacijos pareigų pagal VPĮ 32 straipsnio 5 dalį vykdymas aptariamu atveju lemia specifinį VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 1 punkto taikymą, t. y. perkančiosios organizacijos pareigos atmesti pasiūlymus, jei tiekėjų kvalifikacija neatitinka jai keliamų minimalių reikalavimų, vykdymą. Šiame kontekste išskirtinos dvi situacijos, kurios priklauso nuo to, ar duomenys, į kuriuos perkančioji organizacija gali ir turi atsižvelgti (t. y. atitinkantys tikrovę, nemelagingi), yra pakankami ar ne pripažinti tiekėjo kvalifikacijos atitiktį. Perkančioji organizacija pagal VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 1 punktą atmeta tiekėjo pasiūlymą tik tokiu atveju, jei vertintini duomenys (atitinkantys tikrovę) apie tiekėjo kvalifikaciją nevisiškai pagrindžia jos (kvalifikacijos) atitiktį pirkimo sąlygoms. Priešingai, jei vertintini dokumentai visiškai pagrindžia tiekėjo kvalifikaciją, perkančioji organizacija privalo toliau vertinti tokį tiekėjo pasiūlymą ir lyginti su kitais pasiūlymais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. liepos 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-311/2011).
 9. Nagrinėjamu atveju trečiasis asmuo UAB „Aukštaitijos ranga“ kartu su pasiūlymu perkančiajai organizacijai pateikė 2016 m. sausio 25 d. atliktų (užbaigtų) statybos darbų sąrašą, kuriuo grindė savo kvalifikacijos atitiktį pirkimo sąlygų 3.1.6. punkte numatytam reikalavimui. Pateiktame sąraše buvo nurodyti duomenys apie darbų atlikimo vertę, datą ir vietą, užsakovą bei bendrą sąraše pateiktų darbų sumą su PVM, kaip ir buvo reikalaujama pirkimo sąlygų 3.1.6. punkte. Perkančioji organizacija, įvertinusi šiuos trečiojo asmens pateiktus duomenis, konstatavo, kad jo kvalifikacijos atitiktis ginčo pirkimo sąlygų reikalavimui yra tinkamai pagrįsta. Ieškovei pateikus pretenziją, kurioje buvo keliamas klausimas dėl trečiojo asmens galimai pateiktos neteisingos informacijos apie jo kvalifikaciją, perkančioji organizacija nusprendė peržiūrėti trečiojo asmens kvalifikacijos atitiktį viešojo pirkimo sąlygų 3.1.6. punkte nustatytam reikalavimui.
 10. Pažymėtina, kad perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų persvarstymas siejamas ne tik su tikslu atitaisyti netinkamai įvykdytą viešojo pirkimo procedūrą, bet ir su išimtinėmis aplinkybėmis, pateisinančiomis tokį jos elgesį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. liepos 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-359/2012). Nors VPĮ tiesiogiai nenustato perkančiosios organizacijos teisės atlikti pakartotinį tiekėjų kvalifikacijos vertinimą, tokią teisę patvirtina Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota viešųjų pirkimų teisės normų taikymo ir aiškinimo praktika, kurioje pripažįstama, kad tuo atveju, kai perkančiajai organizacijai, priėmusiai sprendimą dėl konkretaus, kelių ar visų tiekėjų kvalifikacijos ar pasiūlymo atitikties ir apie tai informavus tiekėjus, paaiškėja naujų duomenų ar kyla pagrįstų abejonių, dėl kurių perkančioji organizacija negalėtų sudaryti viešojo pirkimo sutarties, neatmestina galimybė perkančiajai organizacijai iš naujo įvertinti tiekėjo pasiūlymo atitiktį pirkimo sąlygoms. Jei perkančioji organizacija jokiais būdais negalėtų persvarstyti savo sprendimų, tai tokiu atveju nebūtų iki galo įgyvendinti viešųjų pirkimų tikslai ir nebūtų sudaryta galimybė pačiai perkančiajai organizacijai pakeisti savo galbūt skubotai ar neteisėtai priimtą sprendimą. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-407/2011; 2013 m. gruodžio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-656/2013).
 11. Teisėjų kolegijos vertinimu, ieškovės pateiktoje pretenzijoje keliamos prielaidos dėl galimai melagingų trečiojo asmens duomenų apie kvalifikaciją pateikimo, sudarė perkančiajai organizacijai pakankamą pagrindą atlikti pakartotinį trečiojo asmens kvalifikacijos vertinimą bei tokiu būdu įsitikinti, kad trečiasis asmuo atitinka pirkimo sąlygose keliamus kvalifikacinius reikalavimus. Perkančioji organizacija, priimdama sprendimą atlikti pakartotinį trečiojo asmens kvalifikacijos vertinimą, nepažeidė VPĮ įtvirtintų principų, priešingai – ėmėsi veiksmų, kad viešojo pirkimo sutartis nebūtų sudaryta su galimai netinkamu tiekėju ar neatitinkančiu pirkimo sąlygas pasiūlymą pateikusiu dalyviu.
 12. Nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija, priėmusi sprendimą atlikti pakartotinį trečiojo asmens kvalifikacijos vertinimą, nusprendė pareikalauti trečiojo asmens pateikti jo pirminiame atliktų (užbaigtų) statybos darbų sąraše deklaruotus duomenis patvirtinančius įrodymus. Ieškovės teigimu, nagrinėjamu atveju perkančiajai organizacijai pagal VPĮ 32 straipsnio 5 dalį nekilo pareigos prašyti trečiojo asmens papildyti netikslius duomenis apie jo kvalifikaciją, kadangi jie buvo akivaizdžiai melagingi. Tokią poziciją ieškovė grindė argumentais, kad pagal viešai prieinamus duomenis, skelbiamus Viešųjų pirkimų tarnybos informacinėje sistemoje (viešųjų pirkimų ataskaitas), pirminio sąrašo eilėse Nr. 4, 7, 12, 20 ir papildomame sąraše eilėje Nr. 3. nurodytus statybos darbus atliko ne UAB „Aukštaitijos ranga“, o kiti tretieji asmenys, kurie laimėję viešuosius pirkimus patvirtino, kad neketina sudaryti jokių subrangos, subtiekimo ar subteikimo sutarčių. Taigi, ieškovės teigimu, faktiškai trečiasis asmuo negalėjo ir neturėjo teisės atlikti nurodytų statybos darbų bei grįsti jais savo kvalifikacijos atitiktį pirkimo sąlygų 3.1.6. punkte numatytam reikalavimui. Ieškovės nuomone, trečiojo asmens kvalifikacijos vertinimo metu perkančioji organizacija turėjo pakankamai duomenų, patvirtinančių, kad trečiasis asmuo neatliko ginčijamų objektų statybos darbų, todėl trečiojo asmens sąraše nurodyta priešinga informacija, turėjo būti vertinama kaip melaginga. Perkančioji organizacija laikosi pozicijos, kad Viešųjų pirkimų tarnybos viešai paskelbtose ataskaitose ir trečiojo asmens pateiktuose dokumentuose esantys prieštaravimai nesudarė pakankamo pagrindo išvadai, kad faktiškai ginčijamus statybos darbus atliko ne trečiasis asmuo, o kiti asmenys, todėl perkančioji organizacija turėjo teisę įsitikinti, ar trečiojo asmens deklaruotas kvalifikacijos turėjimas pagrįstas kitais dokumentais.
 13. Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamoje situacijoje nustatyti prieštaravimai tarp Viešųjų pirkimų tarnybos viešai paskelbtų duomenų apie vykdytus viešuosius pirkimus ir trečiojo asmens deklaruotų įvykdytų sutarčių duomenų, nesudarė pakankamo pagrindo pripažinti trečiojo asmens pateiktą informaciją melaginga, kadangi tokios informacijos atitikties tiesai patikra reikalavo papildomo teisinio aiškinimo. Šie duomenys buvo nepakankami, siekiant konstatuoti trečiojo asmens pateiktos informacijos melagingumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. vasario 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-112-969/2016). Esant tokiai situacijai, perkančioji organizacija, prieš pakartotinai vertindama trečiojo asmens kvalifikacijos atitiktį pirkimo sąlygoms, nebuvo ribojama, o priešingai – turėjo įsitikinti, ar trečiojo asmens deklaruotas kvalifikacijos turėjimas pagrįstas pirminiais dokumentais. Perkančioji organizacija, gavusi trečiojo asmens reikalaujamus ir savo iniciatyva pateiktus papildomus dokumentus, pagrįstai juos vertino pakartotinai tikrindama trečiojo asmens kvalifikaciją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2011 ir joje nurodyta praktika).
 14. Ieškovės teigimu, trečiasis asmuo UAB „Aukštaitijos ranga“ negalėjo būti pirminio sąrašo eilėse Nr. 4, 7, 12 ir 20 deklaruotų atliktų (užbaigtų) statybos darbų nei rangovu, nei subrangovu, nes pagal minėtame sąraše nurodytų perkančiųjų organizacijų pateiktas viešųjų pirkimų ataskaitas, viešuosius pirkimus laimėję tiekėjai subrangos sutarčių neketino sudaryti ir ataskaitose jokių subrangovų nenurodė. Patikslinto atliktų (užbaigtų) darbų sąrašo Nr. 3 eilėje nurodyto objekto „Daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) darbai Ežero g. 4, Vaitoniškių k., Dotnuvos sen., Kėdainių raj.“, ieškovės nuomone, taip pat negalėjo būti skaičiuojami, nes šių darbų statybos užbaigimo aktas informacijos sistemoje „Infostatyba“ užregistruotas 2016 m. balandžio 18 d., t. y. jau po pasiūlymo pateikimo, nors pačiame sąraše ir nurodyta, jog nurodyti darbai buvo užbaigti 2015 m. gruodžio 22 d.
 15. Kaip matyti iš trečiojo asmens perkančiajai organizacijai pateikto pirminio 2016 m. sausio 25 d. atliktų (užbaigtų) statybos darbų sąrašo, 4 eilėje nurodyta, kad trečiasis asmuo objekte „R. V. gimnazijos pastato, esančio Vaižganto g. 29, Radviliškis rekonstravimo (modernizavimo) darbai“ atliko darbų iš viso už 269 867,87 Eur, 7 eilėje nurodytame objekte „Šeduvos miesto kultūros namų ir aplinkinės teritorijos, adresu Vilniaus g. 1, Šeduvos m., Radviliškio raj.“ – už 362 644,68 Eur, 12 eilėje nurodytame objekte „Daugiabučio gyvenamojo namo modernizacija, esančio Taikos g. 27, Pasvalyje“ – už 28 028,21 Eur, 20 eilėje nurodytame objekte „Panevėžio kolegijos pastato, esančio Klaipėdos g. 29, Panevėžys atnaujinimo (modernizavimo) darbai“ – už 195 249,40 Eur, papildomo 2016 m. balandžio 11 d. atliktų (užbaigtų) statybos darbų sąrašo 3 eilėje nurodytame objekte „Daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) darbai, Ežero g. 4, Vainotiškių k., Dotnuvos sen., Kėdainių raj.“ – už 336 194,48 Eur. Pirminiame atliktų (užbaigtų) statybos darbų sąraše ginčijamų darbų sumą sudaro 855 790,16 Eur, likusią sumą sudaro 7 374 248,46 Eur.
 16. Kaip matyti iš Viešųjų pirkimų tarnybai pateiktų ataskaitų (t. 1, b. l. 55-57), viešąjį pirkimą dėl R. V. gimnazijos pastato, esančio Vaižganto g. 29, Radviliškis, rekonstravimo (modernizavimo) darbų laimėjo tiekėjos AB „Panevėžio statybos trestas“ pasiūlymas. Su viešąjį pirkimą laimėjusiu tiekėju 2010 m. rugsėjo 23 d. buvo sudaryta pirkimo sutartis. Pateiktoje ataskaitoje nurodyta, kad viešąjį pirkimą laimėjęs tiekėjas neketino sudaryti subrangos, subtiekimo ar subteikimo sutarčių. Bylos duomenys patvirtina, kad viešojo pirkimo ataskaitoje deklaruoto ketinimo nebuvo laikytasi. Trečiojo asmens pirmosios instancijos teismui pateikta 2011 m. balandžio 15 d. subrangos sutartis bei 2011 m. rugsėjo 23 d. papildomas susitarimas, sudaryti su AB „Panevėžio statybos trestas“, pažyma apie atliktų darbų vertę (t. 2, b. l. 78), taip pat apeliacinės instancijos teismo iš užsakovo išreikalauti mokėjimo dokumentai (t. 4, b. l. 1-91), patvirtina, kad nurodytos viešojo pirkimo sutarties vykdymo metu buvo sudaryta subrangos sutartis su trečiuoju asmeniu, kurią vykdant trečiasis asmuo atliko statybos darbų mažiausiai 269 867,87 Eur sumai.
 17. Kaip matyti iš Viešųjų pirkimų tarnybai pateiktų ataskaitų (t. 1, b. l. 55-57), viešąjį pirkimą dėl Šeduvos miesto kultūros namų ir aplinkinės teritorijos, adresu Vilniaus g. 1, Šeduvos m., Radviliškio raj., darbų taip pat laimėjo tiekėjos AB „Panevėžio statybos trestas“ pasiūlymas. Su viešąjį pirkimą laimėjusiu tiekėju 2011 m. gegužės 2 d. buvo sudaryta pirkimo sutartis. Pateiktoje ataskaitoje taip pat nurodyta, kad viešąjį pirkimą laimėjęs tiekėjas neketino sudaryti subrangos, subtiekimo ar subteikimo sutarčių. Bylos duomenys patvirtina, kad viešojo pirkimo ataskaitoje deklaruoto ketinimo taip pat nebuvo laikytasi. Šias aplinkybes patvirtina trečiojo asmens pirmosios instancijos teismui pateikta 2012 m. sausio 18 d. subrangos sutartis bei 2012 m. gegužės 8 d. ir 2012 m. rugpjūčio 1 d. papildomi susitarimai, sudaryti su AB „Panevėžio statybos trestas“, pažyma apie atliktų darbų vertę (t. 2, b. l. 78), taip pat apeliacinės instancijos teismo iš užsakovo išreikalauti mokėjimo dokumentai (t. 4, b. l. 1-91), iš kurių matyti, kad nurodytos viešojo pirkimo sutarties vykdymo metu buvo sudaryta subrangos sutartis su trečiuoju asmeniu, kurią vykdant trečiasis asmuo atliko statybos darbų mažiausiai 362 644,68 Eur sumai.
 18. Kaip matyti iš Viešųjų pirkimų tarnybai pateiktų ataskaitų (t. 1, b. l. 55-57), viešąjį pirkimą dėl daugiabučio gyvenamojo namo, esančio Taikos g. 27, Pasvalyje, modernizacijos darbų laimėjo ūkio subjektų grupės, susidedančios iš UAB „Vidstata“, UAB „statybos projektų valdymas“, UAB „ALGSTATA“ ir UAB „Elektrostata“, pasiūlymas. Su viešąjį pirkimą laimėjusiu tiekėju 2012 m. kovo 7 d. buvo sudaryta pirkimo sutartis. Pateiktoje ataskaitoje taip pat nurodyta, kad viešąjį pirkimą laimėjęs tiekėjas neketino sudaryti subrangos, subtiekimo ar subteikimo sutarčių. Bylos duomenys patvirtina, kad viešojo pirkimo ataskaitoje deklaruoto ketinimo taip pat nebuvo laikytasi. Šias aplinkybes patvirtina trečiojo asmens pirmosios instancijos teismui pateikta 2012 m. spalio 22 d. rangos sutartis, sudaryta su UAB „Vidstata“, pažyma apie atliktų darbų vertę (t. 2, b. l. 78), taip pat apeliacinės instancijos teismo iš trečiojo asmens išreikalauti mokėjimo dokumentai (t. 4, b. l. 151-159), iš kurių matyti, kad nurodytos viešojo pirkimo sutarties vykdymo metu buvo sudaryta rangos sutartis su UAB „Aukštaitijos ranga“, kurią vykdant trečiasis asmuo atliko statybos darbų mažiausiai 28 028,21 Eur sumai.
 19. Kaip matyti iš Viešųjų pirkimų tarnybai pateiktų ataskaitų (t. 1, b. l. 55-57), viešąjį pirkimą dėl Panevėžio kolegijos pastato, esančio Klaipėdos g. 29, Panevėžys atnaujinimo (modernizavimo) darbų laimėjo tiekėjos UAB „Melrunas“ pasiūlymas. Su viešąjį pirkimą laimėjusiu tiekėju 2013 m. rugpjūčio 20 d. buvo sudaryta pirkimo sutartis. Pateiktoje ataskaitoje taip pat nurodyta, kad viešąjį pirkimą laimėjęs tiekėjas neketino sudaryti subrangos, subtiekimo ar subteikimo sutarčių. Bylos duomenys patvirtina, kad viešojo pirkimo ataskaitoje deklaruoto ketinimo taip pat nebuvo laikytasi. Šias aplinkybes patvirtina trečiojo asmens pirmosios instancijos teismui pateikta 2013 m. rugpjūčio 21 d. rangos sutartis bei 2014 m. sausio 24 d. papildomas susitarimas, sudaryti su UAB „Melrunas“, pažyma apie atliktų darbų vertę (t. 2, b. l. 78), taip pat apeliacinės instancijos teismo iš BUAB „Melrunas“ bankroto administratoriaus išreikalauti dokumentai (t. 4, b. l. 171-211), iš kurių matyti, kad nurodytos viešojo pirkimo sutarties vykdymo metu buvo sudaryta rangos sutartis su trečiuoju asmeniu, kurią vykdant trečiasis asmuo atliko statybos darbų mažiausiai 195 249,40 Eur sumai. Teisėjų kolegijos vertinimu, nėra pagrindo vadovautis ieškovės atstovo argumentais, kad nurodytoje rangos sutartyje trečiasis asmuo buvo įsipareigojęs tik pateikti medžiagas, kadangi šiuos argumentus paneigia pačioje rangos sutartyje apibrėžtas objektas, taip pat atliktų darbų aktuose nurodyta informacija.
 20. Teisėjų kolegija, įvertinusi 60-64 punktuose nurodytą informaciją, sprendžia, kad nagrinėjamu atveju esant galiojančioms rangos ir subrangos sutartims trečiojo asmens pateikta informacija apie šių sutarčių pagrindu atliktus (užbaigtus) statybos darbus negali būti laikoma melaginga. Tokių duomenų pateikimas nepakankamas trečiojo asmens nesąžiningumui konstatuoti, kadangi jo deklaruota kvalifikacija atitinka galiojančiose rangos ir subrangos sutartyse nurodytus duomenis. Dėl nurodytų rangos ir subrangos sutarčių, sudarytų kitų viešųjų pirkimų vykdymo pagrindu, teisėtumo teisėjų kolegija nepasisako, kadangi tai nėra nagrinėjamos bylos dalykas.
 21. Ieškovės teigimu, perkančioji organizacija neturėjo vadovautis trečiojo asmens papildomame atliktų (užbaigtų) statybos darbų sąraše eilėse Nr. 1 ir Nr. 3 nurodytais duomenimis, kadangi nepateikti įrodymai, kad nurodytuose objektuose statybos darbai yra užbaigti. Ieškovės nuomone, statybos darbai laikomi užbaigtais tik nuo to momento, kai statybos užbaigimo aktas arba deklaracija apie statybos užbaigimą yra užregistruojami informacinėje sistemoje „Infostatyba“. Perkančioji organizacija laikosi pozicijos, kad statybos darbų atlikimas (užbaigimas) turi būti siejamas su atliktų darbų perdavimo ir priėmimo akto surašymu, kaip tai numatyta CK 6.694 straipsnio 4 dalyje.
 22. Teisėjų kolegija, pasisakydama dėl 70 punkte nurodytų ieškovės argumentų, pažymi, kad viešojo pirkimo sąlygų 3.1.6. punkte buvo reikalaujama pateikti atliktų (užbaigtų) statybos darbų sąrašą, su jame nurodyta informacija apie darbų atlikimo vertę, datą, vietą, užsakovą bei bendrą sąraše pateiktų darbų sumą su PVM. Viešojo pirkimo sąlygose nėra imperatyvaus reikalavimo, kad į atliktų (užbaigtų) statybos darbų sąrašą gali būti įtraukti tik tie darbai, kurie buvo atlikti pagal baigtas vykdyti sutartis arba kurie buvo užbaigti Statybos užbaigimo aktu. CK 6.681 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad statybos rangos sutartimi rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal užsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas įsipareigoja sudaryti rangovui būtinas statybos darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą. Statybos darbai laikomi atliktais (užbaigtais), kai juos priima užsakovas ir yra pasirašomas darbų perdavimo ir priėmimo aktas (CK 6.694 straipsnio 4 dalis). Trečiasis asmuo atitinkamus dokumentus (sutartis ir atliktų darbų aktus), įrodančius papildomame sąraše deklaruotų darbų atlikimo faktą, pateikė (t. 2, b. l. 78), todėl perkančioji organizacija pagrįstai šiuos atliktus (užbaigtus) statybos darbus įtraukė apskaičiuodama trečiojo asmens UAB „Aukštaitijos ranga“ vidutinę metinę statybos darbų vertę.
 23. Be to, kaip matyti iš bylos duomenų ir skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo, perkančioji organizacija, pakartotinai vertindama trečiojo asmens kvalifikaciją, ginčijamų pirminio sąrašo eilėse Nr. 4, 7, 12 ir 20 deklaruotų atliktų (užbaigtų) statybos darbų neskaičiavo bei papildomai mažino visa sutarčių verte, kuriose buvo abejojama sumos dydžiu, t. y. pagal pirmojo sąrašo eilėse Nr. 1, 2 ir 3 numatytas sutartis, kadangi jose nurodytų darbų atlikimo laikotarpis apėmė dalį laikotarpio, neįeinančio į paskutinių 5 metų laikotarpį. Tokiu būdu pirmame UAB „Aukštaitijos ranga“ atliktų darbų sąraše liko trečiojo asmens atliktų (įvykdytų) sutarčių už 7 178 899,79 Eur, papildomai pateiktame sąraše – už 1 748 741,59 Eur, bendra pateiktų sutarčių suma – 8 927 641,38 Eur.
 24. Perkančioji organizacija taip pat įvertino abiejuose atliktų statybos darbų sąrašuose numatytose sutartyse techninių darbo projektų rengimo paslaugoms tenkantį lyginamąjį svorį bei šioms paslaugoms tenkančias sumas, kurios buvo nurodytos atliktų darbų aktuose. Paskaičiavus kiekvieno techninio darbo projekto kainos procentą bendroje sutarties vertėje, nustatyta, kad didžiausia techninio darbo projekto vertė bendrojoje sutarties vertėje yra 6,99 procentai (antrojo sąrašo 5 sutartis). Kadangi pirminio sąrašo 13, 21, 23 ir 34 pozicijose pateiktuose atliktų darbų aktuose nebuvo nurodytos techninio darbo projekto rengimo vertės, perkančioji organizacija jas apskaičiavo, pritaikydama didžiausią techninio darbo projekto rengimo vertės bendroje sutarties vertėje procentą (7 proc.), atitinkamai gaudama techninio darbo projekto vertes 20 500, 17 000, 16 000, 17 000 Eur. Tokiu būdu perkančioji organizacija laikė, kad bendra techninių darbo projektų vertė pagal abu atliktų darbų sąrašus yra 357 121 Eur. Bylos nagrinėjimo metu ieškovė neginčijo tokio perkančiosios organizacijos pasirinkto didžiausio techninių darbo projektų rengimo vertės bendrojoje sutarties vertėje apskaičiavimo metodo, taip pat tokio procento pritaikymo pirminio sąrašo 13, 21, 23 ir 34 pozicijoms. Atitinkamai buvo apskaičiuota vidutinė metinė trečiojo asmens UAB „Aukštaitijos ranga“ statybos darbų vertė 1 714 104,07 Eur (8 927 641,38 Eur – 357 121 Eur ? 8 570 520,38 Eur ÷ 5 metų ? 1 714 104,07 Eur).
 25. Trečiojo asmens UAB „Aukštaitijos ranga“ pateikto pasiūlymo vertė sudarė 3 060 538,70 Eur, todėl perkančiosios organizacijos nustatyta vidutinė metinė trečiojo asmens UAB „Aukštaitijos ranga“ statybos darbų vertė sudarė 1 714 104,07 Eur, t. y. viršijo pusę pasiūlymo vertės (1 530 269,35 Eur). Juo labiau, kaip nustatyta byloje ir argumentuota 60-64 punktuose, apskaičiuojant trečiojo asmens penkerių metų atliktų statybos darbų vertę, yra pagrindas įtraukti ir trečiojo asmens pateikto pirminio sąrašo eilėse Nr. 4, 7, 12 ir 20 deklaruotus atliktus (užbaigtus) statybos darbus už 855 790,16 Eur, dėl ko bendra trečiojo asmens atliktų darbų vertė per penkerius metus yra 9 426 310,54 Eur, o vidutinė metinė atliktų statybos darbų vertė – 1 885 262,11 Eur.
 26. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, daro išvadą, kad trečiasis asmuo tinkamai pagrindė savo kvalifikacijos atitiktį pirkimo sąlygų 3.1.6. punkte nustatytam reikalavimui, todėl perkančiosios organizacijos sprendimas pripažinti šio tiekėjo kvalifikaciją tinkama yra teisėtas bei nepažeidžiantis viešųjų pirkimų principų.
 27. Teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamu atveju nėra pagrindo vadovautis ieškovės nurodyta Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. birželio 23 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1258/2014, kadangi nurodytoje išnagrinėtoje civilinėje byloje ir nagrinėjamoje byloje nustatytos faktinės aplinkybės yra skirtingos.
 28. Teisėjų kolegija pažymi, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, jog teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-52/2011). Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad kiti apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija atskirai dėl jų nepasisako.
 29. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo sprendimą apeliaciniame skunde nurodytais motyvais nėra teisinio pagrindo, todėl apeliacinis skundas atmestinas, o Vilniaus apygardos teismo 2016 m. liepos 14 d. sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

17Dėl bylinėjimosi išlaidų

 1. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.
 2. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą, sprendžia, kad bylinėjimosi išlaidų atlyginimas apeliantei nepriteisiamas (CPK 93 straipsnis).

18Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu

Nutarė

19Vilniaus apygardos teismo 2016 m. liepos 14 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai