Byla 2-1872/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Poškus teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Perdanga“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2013 m. gegužės 21 d. nutarties dalies, kuria paskirtas bankroto administratorius, civilinėje byloje Nr. B2-830-368/2013 pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Elvaradas“, uždarosios akcinės bendrovės „Conlex“ ieškinius atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Dovirma“ dėl bankroto bylos iškėlimo, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Perdanga“, R. Mitkaus įmonė, bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „Tauragės inžinierinių tinklų statyba“, uždaroji akcinė bendrovė „Arisanda“, uždaroji akcinė bendrovė „Santechera“.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Elvaradas“ kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą su ieškiniu, kuriuo prašė iškelti atsakovui UAB „Dovirma“ bankroto bylą ir bankroto administratoriumi paskirti S. K. (t. 5, b.l. 2-5). Nurodė, kad atsakovo pradelsti ir neįvykdyti įsipareigojimai pagal PVM sąskaitas – faktūras ir atliktų darbų aktus sudaro 615 427,88 Lt. Atsakovas yra nemokus, todėl jam keltina bankroto byla.

5Ieškovas UAB „Conlex“ ieškiniu prašė iškelti atsakovui bankroto bylą ir bankroto administratoriumi paskirti UAB „Verslo valdymo centras“ (t. 6, b.l. 3-6). Nurodė, kad atsakovas yra skolingas 108 395,50 Lt. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas efektyvios veiklos nebevykdo, yra nemokus, keltina bankroto byla.

6Trečiasis asmuo UAB „Perdanga“ prašė iškelti UAB „Dovirma“ bankroto bylą ir bankroto administratoriumi paskirti UAB „Verslo valdymo centras“ (t. 5, b.l. 112-114). Nurodė, kad pagal 2013 m. sausio 2 d. susitarimą, atsakovo įsiskolinimas sudarė 249 768,82 Lt. Trečiojo asmens teigimu, atsakovas yra nemokus, todėl jam keltina bankroto byla.

7Trečiasis asmuo R. Mitkaus įmonė prašė iškelti UAB „Dovirma“ bankroto bylą ir bankroto administratoriumi paskirti UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ (t. 6, b.l. 46-49). Nurodė, kad atsakovo įsiskolinimas pagal pasirašytas PVM sąskaitas – faktūras, Garantinį raštą sudaro 66 214,89 Lt. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas savo įsipareigojimų nevykdo, manytina, kad yra pagrindas jam iškelti bankroto bylą.

8Trečiasis asmuo bankrutuojanti UAB „Tauragės inžinierinių tinklų statyba“ prašė iškelti UAB „Dovirma“ bankroto bylą ir bankroto administratoriumi paskirti UAB „Geraldis“ (t. 6, b.l. 76-78). Nurodė, kad atsakovo įsiskolinimas sudaro 35 623,14 Lt, įmonė yra nemoki, todėl jai keltina bankroto byla.

9Trečiasis asmuo UAB „Arisanda“ prašo iškelti UAB „Dovirma“ bankroto bylą bei bankroto administratoriumi paskirti UAB „Tytus“ (t. 6, b.l. 93-96). Nurodė, kad atsakovas yra skolingas 418 196,94 Lt.

10Trečiasis asmuo UAB „Santechera“ prašė iškelti UAB „Dovirma“ bankroto bylą ir bankroto administratoriumi paskirti UAB „Valdsita“ (t. 7, b.l. 1-3). Nurodė, kad atsakovo įsiskolinimas sudaro 190 693,71 Lt.

11Atsakovas UAB „Dovirma“ pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad sutinka su bankroto bylos iškėlimu (t. 5, b.l. 122).

12II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

13Šiaulių apygardos teismas 2013 m. gegužės 21 d. nutartimi iškėlė UAB „Dovirma“bankroto bylą ir bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ (t. 7, b.l. 22-25). Atsižvelgiant į tai, kad Šiaulių apygardos teismas 2013 m. vasario 18 d. nutartimi atsisakė iškelti UAB „Dovirma“ restruktūrizavimo bylą dėl jos nemokumo, teismas sprendė, jog aplinkybės, jog UAB „Dovirma“ pradelsti mokėjimai viršija pusę į bendrovės balansą įrašyto turto vertės teismo jau nustatytos. Teismas sprendė, kad UAB „Dovirma“ akivaizdžiai negali ir negalės vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, pradelstų įsipareigojimų suma kreditoriams viršija įmonės turto vertę (ĮBĮ 2 str. 8 d.), atsakovas yra nemokus, todėl jam keltina bankroto byla.

14Teismas nustatė, kad administratorius S. K. vykdo 17 procedūras, 52 procedūros yra baigtos, darbovietė Šiauliuose. Šio administratoriaus didelis darbo krūvis gali turėti įtakos bankroto procedūrų sklandžiam ir operatyviam pradėjimui ir bankroto proceso eigai. UAB „Verslo valdymo centras“ vykdo 34 procedūras, įmonėje dirba 4 darbuotojai, vienas iš jų nėra baigęs nė vienos bankroto procedūros, šio įmonės darbuotojo darbo patirties stoka ir kitų trijų bendrovės darbuotojų didelis darbo krūvis, teismo nuomone, gali lemti nesklandžią bankroto proceso eigą. Be to, bendrovės darbovietės adresas nurodytas Klaipėdoje, ir tai apsunkina operatyvų bankroto proceso vykdymą. Teismas atsižvelgė į tai, kad UAB „Dovirma“ generalinis direktorius I. K. sutiko su trečiojo asmens UAB „Perdanga“ ieškiniu, todėl sprendė, kad UAB „Verslo valdymo centras“ neskirtinas atsakovo administratoriumi. UAB „Geraldis“ buveinės adresas nurodytas Vilniuje, įmonėje dirba 4 darbuotojai, 3 iš jų turi nedidelę darbo patirtį, nebaigė nė vienos bankroto procedūros. Teismas sprendė, kad gali iškilti problemų su šio administratoriaus kvalifikacija, patirties stoka ir bankroto proceso sklandžios eigos užtikrinimu. Be to, įvertinant atsakovo buveinės adresą, gali padidėti įmonės administravimo išlaidos. Nors UAB „Tytus“ buveinė yra Šiauliuose ir šis administratorius turi pakankamai didelę darbo patirtį, du šios įmonės darbuotojai turi didelį darbo krūvį. Teismo nuomone, negalima daryti išvados, jog būtent šis administratorius optimaliausiai atliktų atsakovo administravimą ar kad jis turi privalumų prieš kitas pasiūlytas administratorių kandidatūras. UAB „Valdsita“ dirba 2 darbuotojai, direktoriaus darbovietės adresas Vilniuje, darbuotoja S. G. vykdo 15 procedūrų. Teismas sprendė, jog šiam administratoriui nesuteiktinas prioritetas administruoti UAB „Dovirma“. UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ yra viena didžiausių iš visų pasiūlytų įmonių patirtį turinčių įmonių, vykdo 34 procedūras, įmonėje dirba 7 darbuotojai, vieno darbuotojo adresas nurodytas Telšiuose, kaip ir UAB „Dovirma“ buveinė, ir tai sukuria prielaidas mažinti administravimo išlaidas, geriau užtikrinti kreditorių ir bankrutuojančios įmonės interesus, operatyviai reaguoti į bankroto procedūrų metu kylančias aktualijas. Teismas sprendė, kad šio administratoriaus paskyrimas UAB „Dovirma“ administratoriumi užtikrins sklandžią, ĮBĮ reikalavimus atitinkančią bankroto proceso eigą.

15III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

16Trečiasis asmuo UAB „Perdanga“ (toliau – apeliantas) atskiruoju skundu prašo Šiaulių apygardos teismo 2013 m. gegužės 21 d. nutarties dalį, kuria UAB „Dovirma“ bankroto administratoriumi paskirta UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ panaikinti ir UAB „Dovirma“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „Verslo valdymo centras“ (t. 7, b.l. 68-70). Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Teismas bankroto administratoriumi neskirdamas UAB „Verslo valdymo centras“ netinkamai vadovavosi teritoriniu, užimtumo bei šališkumo principais.
 2. UAB „Verslo valdymo centras“ veikimo zona yra visas vakarų Lietuvos regionas, o tai sutampa su UAB „Dovirma“ buveinės ir turto buvimo vieta. Teismas, skirdamas atsakovo bankroto administratoriumi UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“, kurio buveinė yra Kauno mieste ir nesutampa su atsakovo buveinės ir turto buvimo vieta, nesilaikė teritorinio principo.
 3. Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos nėra taikęs nuobaudų, įspėjimų ar kitų sankcijų bankroto administratoriaus UAB „Verslo valdymo centras“ atžvilgiu dėl netinkamai, neobjektyviai, neefektyviai vykdomų įmonių bankroto procedūrų. Todėl teismo argumentas, kad UAB „Verslo vykdymo centras“ dėl didelio administruojamų įmonių skaičiaus negalės tinkamai vykdyti UAB „Dovirma“ bankroto procedūros, atmestinas.
 4. Nepagrįstas teismo argumentas, kad UAB „Verslo valdymo centras“, vykdydamas UAB „Dovirma“ bankroto procesą, bus šališkas ir neobjektyvus, nes UAB „Dovirma“ direktorius sutiko su apelianto ieškiniu. Teismas nenurodė, ar atsakovo direktorius sutiko ir su kitų ieškovų bei trečiųjų asmenų ieškiniais ir pareiškimais bei jų siūlomų bankroto administratorių kandidatūromis. Taip pat nenurodė kitų argumentų, kodėl tarp UAB „Verslo valdymo centras“ ir UAB „Dovirma“ kreditorių turėtų kilti konfliktų dėl įmonės administravimo.
 5. Kauno apygardos teismas 2012 m. balandžio 20 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2A-659-259/2012 iš UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ priteisė nuostolių atlyginimą kreditoriams, todėl šio bankroto administratoriaus kandidatūra atmestina. Apelianto teigimu, tinkamiau, skaidriau ir objektyviau visų kreditorių interesus atstovaus bei UAB „Dovirma“ bankroto procesą vykdys UAB „Verslo valdymo centras“.

17Atsakovas UAB „Dovirma“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Šiaulių apygardos teismo 2013 m. gegužės 21 d. nutartį palikti nepakeistą (t. 7, b.l. 74-75). Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

 1. Apeliantas nenurodė nutarties dalies dėl bankroto administratoriaus kandidatūros paskyrimo neatitikimo sąlygų, kurių pagrindu būtų galima panaikinti skundžiamą nutartį. Teismo paskirtas bankroto administratorius UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ atitinka ĮBĮ reikalavimus ir yra tinkamas vykdyti UAB „Dovirma“ bankroto procedūrą.
 2. Vien ta aplinkybė, kad teismo paskirtas administratorius pagrindinę veiklą vykdo kitame mieste – Kaune, nei yra bankrutuojančios įmonės buveinės vieta, nesudaro pagrindo teigti, kad jis netinkamai vykdys bankroto procedūrą. Atsakovo teigimu, UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ turi atstovybę Telšiuose, o UAB „Verslo valdymo centras“ neturi.
 3. Apeliantas nenurodė duomenų, kad paskirtas bankroto administratorius bus šališkas.

18Trečiasis asmuo R. Mitkaus įmonė atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Šiaulių apygardos teismo 2013 m. gegužės 21 d. nutartį palikti nepakeistą (t. 7, b.l. 76-79). Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

 1. Apeliantas nenurodo nė vieno konkretaus argumento, dėl ko paskirtas bankroto administratorius negalėtų tinkamai administruoti UAB „Dovirma“, ar kad šis administratorius būtų paskirtas pažeidžiant teisės aktų reikalavimus.
 2. Vienas iš UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ dirbančių fizinių bankroto administratorių – M. V. faktiškai dirba Telšiuose, todėl apelianto argumentai dėl administratorių buveinės registracijos vietos atmestini kaip nepagrįsti.
 3. Pagrįstas teismo argumentas, kad dėl apelianto siūlomo administratoriaus UAB „Verslo valdymo centras“ per didelio užimtumo, tikėtina, nebus užtikrintas sklandus, operatyvus ir greitas bankroto bylos administravimas.
 4. Nepagrįstas apelianto argumentas, kad UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ negalėjo būti paskirtas, nes bankroto byloje jo atžvilgiu priimtas nepalankus teismo sprendimas. Ši aplinkybė nesudaro pagrindo teigti, kad UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ negalės tinkamai vykdyti bankroto procedūrų. Be to, UAB „Verslo valdymo centras“ atžvilgiu Kauno apygardos teisme iškelta civilinė byla Nr. 2-879-260/2013 dėl nuostolių atlyginimo. Taigi, UAB „Verslo valdymo centras“ atžvilgiu yra vedama analogiška byla.

19Kiti byloje dalyvaujantys asmenys atsiliepimų į atskirąjį skundą nepareiškė.

20IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

21CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

22Atsakovui UAB „Dovirma“ skundžiama nutartimi yra iškelta bankroto byla, tačiau apeliantas skundžia tik nutarties dalį, kuria atsakovo bankroto administratoriumi yra paskirtas UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“. Todėl apeliacijos dalyką sudaro nutarties dalies, kuria UAB „Dovirma“ bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

23Atskirasis skundas netenkintinas.

24ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad teismas, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, privalo paskirti įmonės administratorių. Būtent nuo administratoriaus veiksmų didžia dalimi priklauso tinkama visų kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo efektyvumas. Bankrutuojančios įmonės administratorius skiriamas iš ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalyje nurodytų asmenų pasiūlytų administratorių kandidatūrų. Taigi, teismas turi diskrecijos teisę spręsti, kurį asmenį skirti bankrutuojančios įmonės administratoriumi. Ši teisė reiškia, kad teismui įstatymu yra suteikta bankrutuojančios įmonės administratoriaus paskyrimo prerogatyva, todėl iš esmės teismo nevaržo nei pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo padavusių, nei kitų asmenų, turinčių teisę siūlyti administratoriaus kandidatūrą, pasiūlymai dėl administratoriaus kandidatūros. Kita vertus, teismo diskrecijos teisė negali būti laikoma absoliučia, ypač tais atvejais, kai yra pasiūlomos kelios administratoriaus kandidatūros. Skirdamas bankroto administratorių, teismas privalo ne tik patikrinti, ar nėra įstatymo aptartų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi (ĮBĮ 11 str. 4 d.), bet ir, vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti svarbias šiam klausimui aplinkybes, kad administratoriaus paskyrimu būtų maksimaliai užtikrinamas kuo sklandesnis ir operatyvesnis bankroto procedūrų atlikimas, būtų išvengta ginčų tarp administratoriaus ir kreditorių dėl jų bei įmonės interesų atstovavimo tinkamumo arba tokių ginčų kiltų kuo mažiau. Bankroto administratorius turi ginti tiek bankrutuojančios įmonės, tiek visų jos kreditorių interesus.

25Nagrinėjamu atveju byloje yra pateiktos šešios administratorių kandidatūros administruoti UAB „Dovirma“. Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas, parinkdamas bankroto administratorių, netinkamai taikė teritorinį, užimtumo bei šališkumo kriterijus. Tačiau pažymėtina, kad nei didelė administratoriaus darbo patirtis, nei didesnis įvairių sričių darbuotojų skaičius, nei baigtų bankroto procedūrų kiekis, nei administratoriaus užimtumas nelemia administratoriaus prioritetiškumo. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad parenkant asmenį, kuris vykdys įmonės bankroto procedūras, svarbiausia yra jo nešališkumas ir nesuinteresuotumas bylos baigtimi. Juo labiau, kad administratoriaus veiklos kokybė atsiskleidžia konkrečioje bankroto byloje jam pradėjus veiklą ir objektyvios galimybės ją a priori įvertinti nėra, o kai kurie administratoriaus parinkimo kriterijai, vertinti kaip privalumai jo paskyrimo metu, nebūtinai lemia ir sklandesnę bei skaidresnę konkrečios bankroto procedūros eigą, pavyzdžiui, didesnė ar mažesnė patirtis, užimtumas ir pan. dar nelemia šališkumo ar suinteresuotumo grėsmės. Taigi, spręsdamas šį klausimą, teismas turi išsiaiškinti, ar bankroto administratoriai sutinka administruoti įmonę, ar Įmonių bankroto valdymo departamentas pritarė šių bankroto administratorių skyrimui. Kiti kriterijai, kaip antai, bankroto administratoriaus patirtis, bankrutuojančios įmonės veiklos ypatumai ir pan. yra fakultatyviniai. Tuo atveju, kai keli asmenys gali administruoti bankrutuojančią įmonę, teismas parenka tokį administratorių, dėl kurio nešališkumo byloje kyla mažiausiai abejonių, o jeigu nėra abejonių dėl jų nešališkumo, parenka bet kurį iš šių asmenų (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-571/2012, 2012 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-847/2012).

26Pažymėtina, kad nagrinėjamoje byloje visi pretendentai administruoti UAB „Dovirma“ atitiko teisės aktų keliamus reikalavimus, t.y. administratoriai turi Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos išduotus leidimus, yra apsidraudę profesinę civilinę atsakomybę privalomuoju draudimu, jų kandidatūroms yra pritaręs Įmonių bankroto valdymo departamentas bei administratoriai sutinka administruoti UAB „Dovirma“ (t. 5, b.l. 93, 94, 95, 131, 141, 142, 144; t. 6, b.l. 61, 63, 65, 74, 75, 86, 87, 88, 157, 159, 160, 167; t. 7., b.l. 14, 16, 17, 20). Byloje nėra duomenų apie tai, kad egzistuotų ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje nurodytos aplinkybės, dėl kurių vienas ar kitas pretendentas negalėtų būti paskirtas administratoriumi, taip pat nėra duomenų apie galimą jų šališkumą. Taigi, sutiktina su apeliantu, kad ir jo siūloma administratoriaus kandidatūra nėra nepriimtina, tačiau apelianto pateikti argumentai neduoda pagrindo manyti, kad tik ji ir yra priimtina ar dėl kokių nors priežasčių turi aiškių privalumų kitų kandidatūrų atžvilgiu.

27Pažymėtina, kad pagal formuojamą teismų praktiką pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. kovo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-350/2009, 2009 m. gruodžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1626/2009). Nagrinėjamu atveju, darytina išvada, kad atskirojo skundo argumentai šioje bankroto proceso stadijoje neteikia pakankamo pagrindo manyti apie galimą pirmosios instancijos teismo paskirto administratoriaus šališkumą, neobjektyvumą, nesąžiningumą ir pan. Apeliantas iš esmės nenurodė, kad teismo paskirtas administratorius UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ dėl kokių nors objektyvių ar subjektyvių priežasčių negali vykdyti jam pavestų funkcijų. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apelianto teigimu, kad pažeistas teritorinis principas. Visų pirma, ir šis principas per se nėra lemiamas, antra, pirmosios instancijos teismas nurodė, kad būtent paskirtasis administratorius turi atstovą Telšiuose. Apelianto nurodyta aplinkybė, kad Kauno apygardos teismas civilinėje byloje Nr. 2A-659-259/2012 priteisė iš UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ nuostolių atlyginimą kreditoriams, nesudaro pakankamo pagrindo abejoti parinkto bankroto administratoriaus tinkamumu vykdant UAB „Dovirma“ bankroto procedūras. Juo labiau, kad ir apelianto siūlomo kandidato atžvilgiu Kauno apygardos teisme yra iškelta civilinė byla Nr. 2-879-260/2013 dėl nuostolių atlyginimo.

28Taigi, byloje nėra duomenų, kurie sudarytų pagrindą spręsti, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai įgyvendino pareigą skirti administratorių ir (ar) pažeidė bankroto administratoriaus skyrimui keliamus tikslus ir uždavinius. Todėl darytina išvada, kad apeliantas nenurodė reikšmingų aplinkybių ir nepateikė įrodymų, kurių pagrindu būtų galima abejoti teismo paskirto administratoriaus kompetencija, gebėjimu užtikrinti sklandų ir operatyvų bankroto procedūrų atlikimą, gebėjimu tinkamai atlikti jam ĮBĮ pavestas funkcijas bei ginti visų kreditorių ir įmonės interesus.

29Be to, administratorius nėra nepakeičiamas asmuo - nustačius, jog administratorius savo pareigas atlieka netinkamai, jis įstatymo nustatyta tvarka gali būti atstatydintas (ĮBĮ 11 str. 8 d.).

30Esant išdėstytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo nutartį dalyje dėl bankroto administratoriaus paskyrimo. Todėl Šiaulių apygardos teismo 2013 m. gegužės 21 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

31Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336-338 straipsniais,

Nutarė

32Šiaulių apygardos teismo 2013 m. gegužės 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Poškus... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Elvaradas“ kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą su... 5. Ieškovas UAB „Conlex“ ieškiniu prašė iškelti atsakovui bankroto bylą... 6. Trečiasis asmuo UAB „Perdanga“ prašė iškelti UAB „Dovirma“ bankroto... 7. Trečiasis asmuo R. Mitkaus įmonė prašė iškelti UAB „Dovirma“ bankroto... 8. Trečiasis asmuo bankrutuojanti UAB „Tauragės inžinierinių tinklų... 9. Trečiasis asmuo UAB „Arisanda“ prašo iškelti UAB „Dovirma“ bankroto... 10. Trečiasis asmuo UAB „Santechera“ prašė iškelti UAB „Dovirma“... 11. Atsakovas UAB „Dovirma“ pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad sutinka... 12. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 13. Šiaulių apygardos teismas 2013 m. gegužės 21 d. nutartimi iškėlė UAB... 14. Teismas nustatė, kad administratorius S. K. vykdo 17 procedūras, 52... 15. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 16. Trečiasis asmuo UAB „Perdanga“ (toliau – apeliantas) atskiruoju skundu... 17. Atsakovas UAB „Dovirma“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Šiaulių... 18. Trečiasis asmuo R. Mitkaus įmonė atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 19. Kiti byloje dalyvaujantys asmenys atsiliepimų į atskirąjį skundą... 20. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 21. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 22. Atsakovui UAB „Dovirma“ skundžiama nutartimi yra iškelta bankroto byla,... 23. Atskirasis skundas netenkintinas.... 24. ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad teismas, priėmęs... 25. Nagrinėjamu atveju byloje yra pateiktos šešios administratorių... 26. Pažymėtina, kad nagrinėjamoje byloje visi pretendentai administruoti UAB... 27. Pažymėtina, kad pagal formuojamą teismų praktiką pirmosios instancijos... 28. Taigi, byloje nėra duomenų, kurie sudarytų pagrindą spręsti, jog pirmosios... 29. Be to, administratorius nėra nepakeičiamas asmuo - nustačius, jog... 30. Esant išdėstytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad atskirojo skundo... 31. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336-338... 32. Šiaulių apygardos teismo 2013 m. gegužės 21 d. nutartį palikti...