Byla 2-2883-528/2017
Dėl skolos, delspinigių ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir atsakovo E. V. patikslintą priešieškinį ieškovei bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ dėl darbų kainos sumažinimo, trečiasis asmuo R. R

1Kauno apylinkės teismo teisėja Virginija Baškienė, sekretoriaujant Virginijai Nevulei, dalyvaujant ieškovės atstovei advokato padėjėjai Aušrai Ragelienei, atsakovo atstovei advokatei Birutei Marijai Židonienei,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ ieškinį atsakovui E. V. dėl skolos, delspinigių ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir atsakovo E. V. patikslintą priešieškinį ieškovei bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „( - )“ dėl darbų kainos sumažinimo, trečiasis asmuo R. R..

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė ieškiniu prašo priteisti jai iš atsakovo 3 041,24 Eur skolą, 1 113,86 Eur delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (1 t., b. l. 38–41).

5Atsakovas patikslintu priešieškiniu prašo: 2 858,00 Eur suma sumažinti jo mokėtiną kainą ieškovei už atliktus darbus pagal 2013 m. statybos rangos sutartį Nr. ( - ); priteisti jam iš ieškovės 197,00 Eur nuostolius; išreikalauti iš ieškovės civilinės atsakomybės draudimo polisą, medinių konstrukcijų technologinę kortelę dėl laikančių medinių konstrukcijų (balkonus laikančių), turinčių ne mažesnį kaip R45 atsparumą ugniai; atlyginti patirtas bylinėjimosi išlaidas (3 t. b. l. 3–7, 162).

6Ieškovės atstovė palaiko ieškinį ir prašo jį tenkinti, o patikslintą priešieškinį prašo atmesti. Ieškinio reikalavimai ir nesutikimas su patikslintu priešieškiniu grindžiami tuo, kad 2013 m. spalio 18 d. šalys buvo sudarę statybos rangos sutartį, kuria ieškovė įsipareigojo atlikti joje numatytus statybos darbus, o atsakovas įsipareigojo juos priimti ir už juos sumokėti. 2014 m. gruodžio 9 d. šalys pasirašė statybos darbų užbaigimo aktą ir papildomą susitarimą prie statybos rangos sutarties. Papildomu susitarimu šalys galutinai susitarė dėl tarpusavio įsipareigojimų – atsakovas priima darbus pagal statybos darbų užbaigimo aktą ir jokių ekonominio ar kitokio pobūdžio pretenzijų dėl jų atlikimo nereikš. Dėl to 80 000,00 Lt buvo sumažinta ieškovės gautina suma už statybos darbus. Pagal papildomą susitarimą atsakovas turėjo sumokėti ieškovei už atliktus pagal šalių statybos rangos sutartį ir papildomus darbus 102 000,00 Lt (29 541, 24 Eur) galutinę ir neginčijamą kainą iki 2015 m. liepos 1 d. Minėtu papildomu susitarimu ieškovė dar įsipareigojo nemokamai įdėti detales į balkono medines kolonas per protingą laiką. Ieškovė sutartas detales įdėjo, apie darbų atlikimo dieną informavo atsakovą. Atsakovas iki sutarto termino su ieškove neatsiskaitė, todėl ieškovė prašo priteisti iš jo likusį 3 041,24 Eur įsiskolinimą bei sutarto dydžio delspinigius. Su atsakovo priešieškinio reikalavimais nesutinka ir prašo jį atmesti, nes darbai buvo priimti be pretenzijų, o atsakovui dėl to buvo itin ženkliai sumažinta mokėtina už atliktus darbus kaina, kad šis nereikštų pretenzijų ateityje dėl bet kokių ieškovės atliktų darbų trūkumų. Įdėdama detales į balkono medines kolonas, ieškovė apskardinimų nesugadino. Dėl sienų bei medinių sijų įtrūkimų nėra ieškovės kaltės, nes apdailos darbus vykdė kiti atsakovo samdyti asmenys ir juos atliko netinkamai – naudojo armavimo tinklelį sienų–lubų sujungimams bei kampams, kuris nenaudotinas pagal fermacell technologiją, visai neimpregnavo ir nenudažė medinių sijų. Be to, pats atsakovas nesilaikė temperatūros rėžimo, o dėl to galėjo atsirasti įtrūkimai. Vėjalenčių apskardinimų defektai buvo matomi darbų pridavimo metu, o plieno lakštų pasibangavimas neviršija leistinos 10 mm normos. Po 2015 m. lapkričio 10 d. pajūryje buvusios audros vieną atsilaisvinusią vėjalentę ieškovė sutvirtino papildomai. Ieškovė neprivalėjo perduoti atsakovui draudimo polisų, nes ji buvo tik viena iš subrangovių, o už pastato rekonstrukcijai reikalingą civilinės atsakomybės draudimą yra atsakingas generalinis rangovas, tai yra pats atsakovas.

7Atsakovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdį informuotas per atstovę, prašymų negauta, neatvykimo priežastys nežinomos (3 t., b. l. 167).

8Atsakovo atstovė palaiko patikslintą priešieškinį ir prašo jį tenkinti, o ieškinį atmesti. Patikslintu priešieškiniu atsakovas prašo sumažinti ieškovei mokėtiną už atliktus darbus kainą 2 858,00 Eur suma, nes statybos darbus pagal rangos sutartį ieškovė atliko nekokybiškai, į pretenzijas dėl trūkumų ištaisymo nereagavo. Pagal papildomą susitarimą sumontavusi įdėtines detales, ieškovė jų nepridavė pagal perdavimo aktą ir aplankstė buvusį apskardinimą. Ieškovės netinkamai sumontuotos vėjalentės yra susibangavę, o po stipraus vėjo atsiradusius defektus ieškovei teko taisyti, tačiau iki galo jie nebuvo ištaisyti. Įrodymų dėl teisės aktų leidžiamų susibangavimų ar force majore aplinkybių ieškovė nepateikė. Be to, atsirado dar ir kiti defektai – įtrūkimai sienų sujungimuose patalpose m6, m2, bendro naudojimo patalpose ties m4, perėjime į pietinį korpusą m1–m3, įtrūko lubos m2 bei koridoriuje ties m5. Apdailos darbus atliko ne ieškovė, tačiau įtrūkimai atsirado galimai dėl ieškovės netinkamai sumontuotų fermacell plokščių arba netinkamos kokybės medinių karkasų, prie kurių tos plokštės yra prisuktos. Ieškovė nepateikė jos atsakomybę dėl defektų, atsiradusių per garantinį laikotarpį, šalinančių įrodymų. Skardinimo darbai pagal pateikiamą UAB „( - )“ sąmatą kainuotų 2 647,95 Eur, sienų defektų taisymas 210,01 Eur, todėl šia suma prašo sumažinti darbų kainą. Taip pat atsakovas prašo išreikalauti iš ieškovės klijuotų medinių konstrukcijų technologinę kortelę ir civilinės atsakomybės draudimo polisą, be kurių atsakovui apsunkinamas objekto pridavimas valstybinėms institucijoms, bei priteisti 197,00 Eur nuostolių, kuriuos atsakovas patyrė dėl draudimo poliso nepateikimo, nes turėjo apsidrausti savo lėšomis už praėjusį laikotarpį. Kol neištaisyti darbų trūkumai, atsakovas turi teisę sulaikyti likusios skolos sumokėjimą ieškovei. Ieškovės ieškinys nepagrįstas, o reikalaujamas delspinigių dydis neatitinka protingumo bei sąžiningumo kriterijų. Rangos sutartyje delspinigių dydis buvo 0,02 procento už kiekvieną uždelstą dieną, o skolos atsakovas nemokėjo dėl piktybiškų pačios ieškovės veiksmų. Reikalaujama delspinigių suma sudaro 1/3 dalį prašomos sumokėti skolos sumos, todėl turi būti mažinamas teismo ex officio.

9Trečiasis asmuo R. R. teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdį informuotas pasirašytinai, prašymų negauta, neatvykimo priežastys nežinomos, atsiliepimo nėra pateikęs, ankstesniame teismo posėdyje palaikė patikslinto priešieškinio reikalavimus (3 t., b. l. 167). Trečiasis asmuo paaiškino, kad vėjalentės buvo iš karto nekokybiškos, pasibangavę dar iki užbaigimo akto pasirašymo. 2014 m. gruodžio 9 d. šalys susitarė, kad ieškovė neprašys pinigų už vėjalentes, o pridavimui darbai tiko ir buvo priimti. Po didelio vėjo 2015 m. nuplėštus vėjalenčių varžtus, ieškovė jas pritvirtino, vėjalentės nėra pakeistos. Sienų plokštes ieškovė sumontavo leistinose ribose pagal fermacell instrukcijas, medienos sertifikatai atsakovui buvo pateikti jas montuojant. Atlikus apdailos darbus, buvo viskas gerai, o vėliau išryškėjo defektai, kurie nesutvarkyti iki šiol, o jie galėjo atsirasti dėl konstrukcijos judėjimo ar medinių konstrukcijų kraipymosi. Lifto dėjimas neturėjo turėti įtakos sienų įtrūkimams. Tinklelis sienų–lubų sandūrose pageidautinas, o fermacell instrukcijose nėra reikalavimų apdailos medžiagoms. Parapeto, kuriame esančio balkono kolonose buvo įdėtos detalės, apskardinimas yra tas pats, tačiau jis negražiai uždėtas, apskardinimo atsakovas iki šiol nėra pakeitęs. Parapetą apskardino ne ieškovė, o šio apskardinimo darbų priėmimo akto nėra. Draudimo polisas reikalingas pagal Statybos įstatymą, ieškovė jo atsakovui neperdavė, o dėl šio dokumento perdavimo paprastai susitariama sutartyje.

10Teismas

konstatuoja:

11Iš byloje pateiktų dokumentų matyti, kad tarp šalių 2013 m. rugpjūčio 22 d. buvo sudaryta projektavimo sutartis, kuria ieškovė įsipareigojo parengti darbo brėžinius mansardinio stogo įrengimui pagal projektą, o atsakovas įsipareigojo už darbą sumokėti sutartyje nurodyto dydžio užmokestį nustatyta tvarka (1 t., b. l. 8). Ginčo dėl šios sutarties byloje nėra. Visi ginčai yra kilę iš 2013 m. spalio 18 d. šalių sudarytos statybos rangos sutarties Nr. ( - ), kuria ieškovė įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka ir terminais pagal pateiktą projektą ir šalių suderintą sąmatą atlikti statybos darbus, o atsakovas įsipareigojo priimti tinkamai atliktus darbus ir už juos atsiskaityti (1 t., b. l. 9–12; 2 t., b. l. 79–82). Pagal lokalinę sąmatą turėjo būti atlikta darbų už 463 464,13 Lt (1 t., b. l. 117–118; 2 t., b. l. 87–88). Pagal papildomų darbų sąmatą numatytų darbų kaina 59 472,73 Lt (2 t., b. l. 124–125).

122014 m. gegužės 30 d. šalys surašė statybos darbų termino pratęsimo raštą Nr. ( - ), o 2014 m. gegužės – birželio mėnesiais vyko šalių atstovų susirinkimai dėl vykdomų statybos darbų (1 t., b. l. 67–69).

132014 m. birželio 16 d. antstolė R. V. Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu Nr. ( - ), konstatavo faktines aplinkybes viešbutyje „( - )“ dėl nebaigtų atlikti, nekokybiškai atliktų statybos darbų (1 t., b. l. 74).

14Šalys yra pasirašę atliktų darbų priėmimo–perdavimo aktus bei atliktų darbų aktus dėl mansardos medinės konstrukcijos 2014 m. kovo 25 d., gegužės 20 d. ir birželio 13 d., dėl mansardos darbų įrengimo 2014 m. balandžio 18 d., gegužės 2 d. ir 22 d., bei birželio 27 d. Ieškovė pildė statybos žurnalą, 2014 m. kovo 26 d. ir 2014 m. balandžio 10 d. elektroniniais laiškais teikė paaiškinimus dėl statybos darbų ir jiems naudojamų medžiagų (1 t., b. l.105–116, 132, 139, 140, 147–149; 2 t., b. l. 116–122, 135–137, 159–161). 2014 m. rugpjūčio 5 d. ieškovė teikė atsakovui pretenziją dėl skolos už statybos rangos darbus (1 t., b. l. 23–25; 2 t., b. l. 126–128).

152014 m. gruodžio 9 d. šalys pasirašė neatsiejamą priedą – papildomą susitarimą prie rangos sutarties Nr. ( - ), kuriuo atsakovas įsipareigojo ne vėliau kaip iki 2015 m. liepos 1 d. sumokėti ieškovei už atliktus darbus 102 000,00 Lt arba 29 541,24 Eur. Susitarime nurodyta, kad šalių susitarimu ši suma yra galutinė ir neginčijama pagal Statybos rangos sutartį Nr. ( - ) ir papildomai atliktus darbus pagal papildomą darbų sąmatą Nr. 1. Savalaikiai nesumokėjus nurodytos sumos, atsakovas moka 0,05 procentų delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo vėluojamos sumokėti sumos. Taip pat šiuo susitarimu ieškovė įsipareigojo per šalių sutartą protingą laiką atlikti balkono medinių kolonų įdėtinių detalių tvirtinimo darbus pagal paruoštą ir atsakovo suderintą schemą bei juos perduoti (1 t., b. l. 13, 15, 16; 2 t., b. l. 83, 85, 86). Minėtu susitarimu atsakovas įsipareigojo priimti statybos darbus, pasirašant statybos darbų užbaigimo aktą pagal šalių Statybos rangos sutarties Nr. ( - ) reikalavimus ir tą pačią dieną šalys pasirašė statybos darbų užbaigimo aktą Nr. ( - ), kuriuo konstatavo, kad statybos darbai, vykdomi pagal ieškovės (rangovės) paruoštus darbo brėžinius ir šalių pasirašytą rangos sutartį Nr. ( - ), yra baigti (1 t., b. l. 14; 2 t., b. l. 84).

16Ieškovė yra pateikusi šalių mokėjimų ir sąskaitų suvestinę (1 t., b. l. 22; 2 t., b. l. 134).

17Byloje yra pateikti elektroniniai laiškai, kuriais ieškovė informavo atsakovą: 2015 m. sausio 7 d. – apie ketinimą sutvarkyti skardas; 2015 m. vasario 2 d. – apie ketinimą kolonose atlikti įdėtinių detalių darbus (1 t., b. l. 26, 138; 2 t., b. l. 66).

18Iš byloje pateiktų nuotraukų matyti, kad kolonose detalės yra įdėtos (1 t., b. 27, 29, 30, 124–126; 2 t., b. l. 76, 77, 113–115, 165–167, 178; 3 t., b. l. 23, 24, 26, 27).

19Taip pat šalys yra pateikę: namo stogo, parapetų nuotraukas (1 t., b. l. 28, 134–136, 145, 146; 2 t., b. l. 63, 64, 138, 139, 151, 157, 158); sienų defektų ir medienos konstrukcijų įtrūkimų nuotraukas (2 t., b. l. 69–71; 3 t., b. l. 16–22, 25).

20Statybos techninės priežiūros vadovas R. R. surašė: 2015 m. gegužės 21 d. baigiamųjų darbų raštą (1 t., b. l. 75); 2016 m. balandžio 12 d. atsakymą į žodinį paklausimą, kuriame nurodė, jog atliktų darbų aktas dėl ištraukiamų laiptų į neeksploatuojamą palėpę nepasirašytas, lodžijų parapetų apskardinimas nesutvarkytas (neperdarytas) (1 t., b. l. 73); 2016 m. birželio 3 d. apžiūros aktą, kuriame nurodė apie bendro naudojimo koridoriuje sienų kampuose ir sienų sujungimo su lubomis vietose atsiradusius įtrūkimus (matomą armavimo tinklelį), o apie šiuos trūkumus atsakovas informavo ieškovę (1 t., b. l. 89, 90); 2016 m. liepos 18 d. pastabas dėl statybos užbaigimo (1 t., b. l. 133; 2 t., b. l. 72).

212015 m. spalio 26 ir lapkričio 3 d. pretenzijomis ieškovė priminė atsakovui apie 9 041,24 Eur skolą bei reikalavo ją ir delspinigius sumokėti (1 t., b. l. 17–21; 2 t., b. l. 129–133).

222015 m. lapkričio 10 d. raštu dėl statybos rangos sutarties Nr. ( - ) vykdymo ir atliktų darbų defektų atsakovo atstovė pranešė ieškovei, kad balkono medinių kolonų įdėtinių detalių tvirtinimo darbai turėjo būti priimti atskiru aktu, tačiau jie atlikti nekokybiškai, reiškė pretenzijas dėl ištraukiamų laiptų į neeksploatuojamą pastogę, lodžijų parapetų apskardinimo, statybos darbų žurnalo neužpildymo bei nurodė, jog atsakovas neturi pareigos mokėti, nes sulygti ir ieškovės atlikti darbai nėra priimti, o atsakovas turi teisę reikalauti iš ieškovės pašalinti trūkumus (1 t., b. l. 70–71; 2 t., b. l. 73–74). Tos pačios dienos elektroniniu laišku atsakovas informavo ieškovę apie parapetų apskardinimo bėdas ir prašė jas sutvarkyti (1 t., b. l. 137; 2 t., b. l. 65).

232015 m. lapkričio 18 d. elektroniniu laišku ieškovė informavo atsakovą, jog sutvarkė skardinimą lodžijose, patikrino ir sutvirtino visų lodžijų skardines vėjalentes (1 t., b. l. 150; 2 t., b. l. 162).

242016 m. kovo 2 d. raštu atsakovo atstovė vėl ragino ieškovę užbaigti darbus, jei jie nėra užbaigti ir pranešti apie pasirengimą juos perduoti (1 t., b. l. 72; 2 t., b. l. 75).

252016 m. birželio 14 d. elektroniniu laišku ieškovė nurodė atsakovui jokių apdailos darbų pagal rangos sutartį ar papildomą susitarimą neatlikusi, todėl pretenziją dėl gausių įtrūkimų sienose laikanti nepagrįsta (2 t., b. l. 68).

26Byloje pateiktoje lokalinėje sąmatoje (nenurodyta kas ir kada ją parengė) nurodyta, kad Nidos viešbučio sienų remontas kainuotų 210,01 Eur, o UAB „( - )“ lokalinėje sąmatoje nurodyta, kad skardinimo darbų kaina būtų 2 647,95 Eur (1 t., b. l. 91; 2 t., b. l. 62, 67).

27Ieškovė yra pateikusi medienos gaminių kokybės sertifikatus, EB atitikties deklaracijas, eksploatacinių savybių deklaracijas, Formacell gipso plaušo plokščių montavimo instrukciją ir šių plokščių atitikties deklaraciją (3 t., b. l. 40–50, 52–85, 99–118, 121–125, 127–131, 137–156). Taip pat laikotarpiu nuo 2014 m. vasario 19 d. iki 2014 m. gegužės 1 d. ji buvo apdraudusi savo civilinę atsakomybę dėl žalos, padarytos tretiesiems asmenims, kuri atsirado draudimo sutarties galiojimo metu ir šalių nustatytu laikotarpiu dėl draudimo sutarties galiojimo metu netinkamai atliktų statinio (677 m2 mansardos įrengimo Nidoje) statybos darbų (3 t., b. l. 51). Atsakovas yra pateikęs naudotų dažų, glaisto, hidroizoliacijos eksploatacinių savybių deklaracijas (2 t., b. l. 173–177; 3 t., b. l. 9–12). Atsakovui vidaus apdailos darbus vykdžiusi Ž. K. įmonė „( - )“ yra išregistruota iš VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registro (3 t., b. l.15).

282017 m. gegužės 5 d. atsakovas retroaktyviai nuo 2013 m. spalio 1 d. apdraudė turtinius interesus, susijusius su apdrausto turto poilsio pastato ( - ), sugadinimu, sunaikinimu ar praradimu dėl draudžiamojo įvykio rekonstrukcijos metu (3 t., b. l. 14).

29Kaip matyti šioje byloje šalių reikalavimai kildinami iš šalių sudarytos rašytinės statybos rangos sutarties, taigi, šalis siejo sutartiniai statybos rangos teisiniai santykiai. Byloje nėra ginčo, kad ieškovė buvo įsipareigojusi atlikti ne visus, o tik sutartus atsakovo viešbučio „( - )“, esančio ( - ), mansardos rekonstrukcijos darbus. Kitus statybos rangos darbus (lifto įrengimo, apdailos darbus, skardinimo darbus ir kt.) atliko kiti atsakovo pasirinkti fiziniai bei juridiniai asmenys.

30Kasacinis teismas savo praktikoje yra nurodęs, kad, esant ginčui dėl sutarties turinio bei jos sąlygų, sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, atsižvelgiant į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Kartu sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu, būtina vadovautis ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais bendraisiais teisės principais. Taikant įstatymo įtvirtintas ir teismų praktikoje pripažintas sutarčių aiškinimo taisykles, turi būti kiek įmanoma tiksliau išsiaiškinta šalių valia, išreikšta joms sudarant sutartis ir prisiimant iš tokių sutarčių kylančius įsipareigojimus.. Rangovui reiškiant reikalavimą užsakovui sumokėti už atliktus rangos darbus, o užsakovui ginčijant tokį reikalavimą, remiantis darbų trūkumais, turi būti tiriama ar užsakovas tinkamai įvykdė pareigą priimti ir apžiūrėti darbų rezultatą, ar darbai (rezultatas) atitinka kokybės reikalavimus, ar darbai (rezultatas) turi trūkumų, ar tie trūkumai buvo akivaizdūs ir galėjo būti pastebėti darbų perdavimo–priėmimo metu, ar reikalavimas dėl darbų trūkumų pareikštas laikantis įstatymo nustatytų terminų, kitas reikšmingas aplinkybes, su kuriomis įstatymas ar šalių sutartis sieja rangovo atsakomybę už atliktų darbų trūkumus, ir atitinkamai spręsti, ar užsakovas turi teisę sumažinti darbų kainą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2010).

31Dėl ieškinio reikalavimų.

32Statybos rangos sutartimi rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal užsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas įsipareigoja sudaryti rangovui būtinas statybos darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.681 straipsnio 1 dalis). Užsakovas privalo apmokėti už atliktus statybos darbus statybos rangos sutartyje nustatytais terminais ir tvarka (CK 6.688 straipsnio 1 dalis).

33Kasacinio teismo išaiškinta, kad abiejų sutarties šalių pasirašomas darbų perdavimo–priėmimo aktas yra dvišalis sandoris, sukuriantis šalims atitinkamas teises ir pareigas, todėl turi didelę reikšmę vykdant statybos rangos sutartį: jame fiksuojami nustatyti darbų trūkumai, o jų nenurodymas akte reiškia trūkumų nekonstatavimą, todėl trūkumų faktu vėliau remtis negalima (CK 6.662 straipsnio 2 dalis). Nuo darbų perdavimo akto pasirašymo momento užsakovui pereina atsitiktinio darbų rezultato žuvimo ar sugedimo rizika, taip pat su darbų priėmimo faktu yra susijęs ir apmokėjimas rangovui už atliktus darbus. Tokiame akte yra faktinio pobūdžio duomenys apie rangos sutartyje nurodytų darbų atlikimą, kada jie buvo atlikti ir ar jų atlikimas atitinka sutarties sąlygas. Pagrindas rangovui reikalauti iš užsakovo vykdyti priešpriešinę pareigą – sumokėti už darbus yra pagrindinės sutartinės rangovo pareigos įvykdymas – sutarto darbo atlikimo faktas Darbų perdavimo–priėmimo aktas yra šį faktą patvirtinantis dokumentas. Šiuo atveju byloje pateiktas 2014 m. gruodžio 9 d. šalių pasirašytas statybos darbų užbaigimo aktas Nr. ( - ), kuriuo konstatuotas sutartų statybos darbų užbaigimas be pretenzijų dėl darbų kokybės ar trūkumų patvirtina, jog atsakovas turi pareigą apmokėti už ieškovės atliktus darbus (CK 6.687 straipsnis). Iš šalių papildomo susitarimo prie rangos sutarties turinio matyti, jog už atliktus darbus atsakovas privalėjo sumokėti ieškovei ne vėliau kaip iki 2015 m. liepos 1 d. 29 541,24 Eur. Priešieškiniu prašydamas sumažinti darbų kainą, atsakovas iš esmės pripažįsta, kad nėra sumokėjęs ieškovei 3 041,24 Eur (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 182 straipsnio 5 punktas, 187 straipsnis).

34Prievolės ir sutartys turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę arba vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus, draudžiama (CK 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.59 straipsnis, 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.256 straipsnio 1 dalis). Atsižvelgiant į tai kas nurodyta, ieškovės reikalavimas dėl 3 041,24 Eur skolos sumos priteisimo iš atsakovo laikytinas pagrįstu, įrodytu ir tenkintinas – minėta suma ieškovei priteistina (CK 6.2, 6.38, 6.200, 6.205 straipsniai).

35Taip pat ieškovė prašo priteisti iš atsakovo papildomame susitarime prie rangos sutarties numatyto dydžio delspinigius, o minėtame susitarime (2.2 punktas) šalys numatė 0,05 procentų dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo vėluojamos sumokėti sumos.

36Prievolė pasibaigia tuomet, kai ji tinkamai įvykdoma (CK 6.123 straipsnio 1 dalis). Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai praleidžia prievolės įvykdymo terminą (CK 6.63 straipsnis). Jei prievolė neįvykdyta, ar netinkamai įvykdyta, skolininkas privalo sumokėti kreditoriui įstatymų, sutarties ar teismo nustatytas netesybas (baudą arba delspinigius) (CK 6.71 straipsnio 1 dalis, 6.256 straipsnio 2 dalis). Šalių sutartyje sulygtos netesybos yra jų suderinta valia nustatyta sutarties sąlyga, kuri saisto šalis tuo atveju, jeigu sutartis neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma. Minėtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę. Kai sutartinės prievolės neįvykdo ar netinkamai ją įvykdo įmonė (verslininkas), tai ji atsako visais atvejais, jei neįrodo, kad prievolės neįvykdė ar netinkamai įvykdyta dėl nenugalimos jėgos, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ko kita (CK 6.256 straipsnio 4 dalis). Šiuo atveju abi šalys yra verslo subjektai, kadangi statybos darbais buvo rekonstruojamas atsakovo viešbutis (CK 6.2281 straipsnio 1, 2 dalys, 6.681 straipsnio 4 dalis). Ieškovė priskaičiavo atsakovui 1 113,86 Eur delspinigių, ieškinyje pateiktoje lentelėje nurodydama jų skaičiuotę (1 t., b. l. 40). Atsakovas nepateikė jokių konkrečių argumentų ar įrodymų, kad delspinigiai yra paskaičiuoti neteisingai ar buvo atsiskaityta kitokiais terminais, todėl konstatuotina, jog ieškovės reikalaujama delspinigių suma yra teisinga (CPK 177, 178, 185 straipsniai). Atsakovo argumentas dėl netesybų paskaičiavimo ne ta valiuta atmestinas, nes paskaičiavimai nurodyti litais, o galutinė suma konvertuota į eurus.

37Atsakovas prašo sumažinti ieškovės prašomas priteisti netesybas (delspinigius), nes prašomas delspinigių dydis yra neprotingai didelis, be to, šalių sudarytoje rangos sutartyje delspinigių dydis buvo 0,02 procento už kiekvieną uždelstą dieną.

38Teismų praktikoje nurodoma, kad jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro dydžio netesybų, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. Tokiems atvejams įstatymų leidėjas įtvirtino teismo teisę mažinti netesybas, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis). Teismas turi teisę mažinti pagal sutartį atsiradusias netesybas tik nustatęs, kad konkrečiu atveju netesybos aiškiai per didelės (neprotingai didelės) arba prievolė iš dalies įvykdyta. Sąvokų „aiškiai per didelės“ arba „neprotingai didelės“ netesybos įstatymas nesukonkretina (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis). Nustatant ar yra pagrindas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir sprendžiant iki kokio dydžio jas mažinti, turi būti vertinama šalių sutartinių santykių pobūdis, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertė, prievolės pažeidimo aplinkybės, kreditoriaus patirtų nuostolių dydis, kt.), vadovaujamasi teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekiama nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros.

39Šiuo atveju sutarties šalys yra profesionalios verslininkės, o tai reiškia, kad jos geba pamatuoti prisiimtą riziką ir galimas teismo įsikišimas į jų sutartinius santykius yra labai ribotas, nes privatūs verslo subjektai turi patirties verslo ir derybų srityje, gali laisva valia pasirinkti sutarties sąlygas bei numatyti įsipareigojimų nevykdymo padarinius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys civilinėse bylose 2017 m. sausio 20 d. Nr. 3K-3-95-313/2017, 2012 m. liepos 26 d. Nr. 3K-3-383/2012). Išimtinių arba alternatyvių netesybų taikymo šalys nebuvo numatę, prievolės suma pagal papildomą susitarimą 29 541,24 Eur, o dėl netesybų (iš anksto nustatytų būsimų kreditoriaus nuostolių) dydžio šalys susitarė raštiškai. Kadangi šalys papildomame susitarime susitarė ne tik dėl ieškovei mokėtinos už atliktus darbus galutinės ir neginčijamos sumos, bet ir dėl netesybų dydžio, tai akivaizdu, jog atsakovui ši sąlyga buvo žinoma, šalių suderėta, todėl šiuo atveju būtų absoliučiai neteisinga paneigti šalių sutartinę valią – sutarties šalių laisvės principo išraišką (CK 6.156, 6.189 straipsnis). Pažymėtina, jog atsakovas neneigė ieškovės nurodytos aplinkybės, kad papildomu šalių susitarimu buvo sumažinta atsakovo mokėtina ieškovei už atliktus darbus suma beveik 80 000,00 Lt, o tokio dydžio nuolaida akivaizdžiai patvirtina, jog darbų apmokėjimo terminas ieškovei buvo labai svarbus ir savalaikis jo nevykdymas galėjo turėjo įtakos net ieškovės bankrotui, o bankroto byla ieškovei buvo iškelta 2017 m. gegužės 10 d. (3 t., b. l. 96–97, 134–135). Kadangi atsakovas visus ieškovės atliktus statybos darbus priėmė statybos darbų užbaigimo aktu be pretenzijų dėl darbų kokybės, šalių papildomu susitarimu aiškiai buvo susitarta dėl atsakomybės dydžio už savalaikį neatsiskaitymą, tai šis šalių nustatytas netesybų dydis laikytinas protingu, teisingu bei sąžiningu ir nėra teisinio pagrindo teismui jas mažinti (CK 6.71–6.73, 6.258 straipsniai, CPK 177, 178, 185 straipsniai). Atsakovo argumentas, jog savalaikiai nebuvo atsiskaityta dėl ieškovės piktybiškų veiksmų, tinkamai neatliktų statybos darbų atmestinas, nes atsakovas (užsakovas) privalo apmokėti už atliktus statybos darbus statybos rangos sutartyje (šiuo atveju papildomame susitarime prie rangos sutarties) nustatytu terminu bei tvarka, juolab, kad, darbai statybos darbų užbaigimo aktu priimti be išlygų (1 t., b. l. 14). Taip pat pažymėtina, kad papildomame susitarime prie rangos sutarties šalys nenumatė, jog jame nurodytų balkono medinių kolonų įdėtinių detalių tvirtinimo darbai kaip nors įtakotų galutinai sutartą darbų kainą ar atsiskaitymo terminus. Be to, byloje pateiktos nuotraukos ir šalių elektroninis susirašinėjimas patvirtina, jog įdėtines detales pagal papildomą susitarimą prie rangos sutarties ieškovė sumontavo ir apie vykimą atlikti šiuos darbus 2015 m. vasario 2 d. atsakovui pranešė rašytine forma (1 t., b. l. 26, 27, 29, 30, 124–126; 2 t., b. l. 76, 77, 113–115, 165–167, 178; 3 t., b. l. 23, 24, 26, 27). Įrodymų dėl minėtų detalių sumontavimo netinkamumo byloje nėra, o pretenzijas atsakovas reiškia ne dėl jų, bet dėl parapeto, kuriame yra kolonos, į kurias buvo sumontuotos įdėtinės detalės, apskardinimo būklės.

40Atsakovo argumentai dėl teisės sustabdyti prievolės vykdymą atmestini, nes prievolių vykdymo sustabdymo pagrindus reglamentuojančios teisės normose nustatyta, kad: 1) prievolės vykdymas gali būti sustabdytas, kai prievolė yra dvišalė, t. y. skolininkas ir kreditorius turi priešpriešinių reikalavimų; 2) skolininko ir kreditoriaus priešpriešinės pareigos susijusios taip, kad prievolės vykdymo sustabdymą galima pateisinti; 3) prievolės įvykdymo sustabdymas turi būti adekvatus kitos šalies neįvykdytai (netinkamai įvykdytai) sutarties daliai; 4) teise sustabdyti prievolės vykdymą šalys privalo naudotis sąžiningai ir protingai (CK 6.46 straipsnio 2 dalis, 6.58 straipsnio 7 dalis, 6.207 straipsnio 2, 3 dalys). Šiuo atveju priešpriešinius reikalavimus atsakovas ėmė reikšti po to, kai jau turėjo būti sumokėjęs ieškovei neginčytino dydžio sumą, nors ieškovės atliktus statybos darbus priėmė be jokių priekaištų ir net pasižadėjo ateityje nereikšti ekonominio ar kitokio pobūdžio pretenzijų. Ieškovės nurodytų aplinkybių, jog už tai gavo 80 000,00 Lt dydžio nuolaidą, atsakovas neneigė. Atsižvelgiant į tai kas nurodyta, darytina išvada, jog atsakovo veiksmai, sustabdant mokėjimus už darbą, buvo neteisėti, neadekvatūs, neprotingi ir nesąžiningi ieškovės atžvilgiu, todėl ieškovė turi pagrindą skaičiuoti delspinigius (CK 6.58, 6.207 straipsniai).

41Įstatymines palūkanas turi teisę gauti visi kreditoriai, kuriems piniginės prievolės nebuvo įvykdytos laiku. Kadangi atsakovas prievolės tinkamai nevykdė, iš jo ieškovei priteistinos prašomos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

42Atsižvelgiant į tai kas nurodyta, ieškovės ieškinys laikytinas pagrįstu ir tenkintinas – iš atsakovo ieškovei priteistina 3 041,24 Eur skola, 1 113,86 Eur delspinigiai ir 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2016 m. vasario 19 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.2 straipsnis, 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.38 straipsnis, 6.63 straipsnio 1 dalies 2, 3 punktai, 6.71 straipsnio 1 dalis, 6.73 straipsnio 1, 2 dalys, 6.123 straipsnio 1 dalis, 6.200, 6.205 straipsniai, 6.210 straipsnio 1 dalis, 6.256 straipsnis, 6.258 straipsnio 1–3 dalys 6.681 straipsnio 1 dalis, 6.687 straipsnis, CPK 177, 178, 185 straipsniai).

43Dėl patikslinto priešieškinio reikalavimų.

44Atsakovas patikslintu priešieškiniu prašo sumažinti jo turimą mokėti ieškovei už darbus sumą 2 647,95 Eur, nes tiek kainuotų skardinimo darbai pagal UAB „( - )“ sąmatą, ir 210,01 Eur už sienų defektų taisymą pagal pateiktą sąmatą, kurios sudarytojas ir data nenurodyti.

45Atsakovas reikalauja ieškovės atsakomybės už atliktų darbų kokybę, taip pat už garantiniu laikotarpiu atsiradusius trūkumus. Rangovo atsakomybė už darbų kokybę išlieka ir pasibaigus statybos rangos sutarčiai. Jeigu įstatymas ar rangos sutartis nustato darbų rezultato kokybės garantinį terminą, darbų rezultatas turi atitikti nustatytus kokybės reikalavimus visą garantinį terminą, o nustatytus per garantinį terminą darbų defektus rangovas privalo pašalinti neatlygintinai arba atlyginti užsakovui jų šalinimo išlaidas (CK 6.664 straipsnio 1, 3 dalys). Už nustatytus per garantinį terminą defektus rangovas, projektuotojas ar statybos techninis prižiūrėtojas atsako, jeigu neįrodo, kad šie defektai atsirado dėl objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo ar užsakovo arba jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto arba dėl užsakovo ar jo pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų (CK 6.697 straipsnio 3 dalis). Jeigu statybos darbų atlikimas yra rangovo verslas, tai jo atsakomybė už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą yra be kaltės (CK 6.256 straipsnio 4 dalis). Ši nuostata grindžiama tuo, kad rangovas, specializuodamasis statybos darbų srityje, užsiimdamas ūkine–komercine veikla, kurios tikslas pelno siekimas, privalo turėti darbų atlikimui būtinus įgūdžius ir žinias, gerai žinoti savo teises bei pareigas ir veikia savo rizika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-530/2007, Nr. 3K-3-3/2014, Nr. 3K-3-20/2014, kt.).

46Ginčo dėl garantinių terminų praleidimo byloje nėra. Skardinimo darbų nekokybiškumu atsakovas įvardija vėjalenčių susibangavimą ir parapeto, kuriame yra kolonos, į kurias ieškovė pagal šalių susitarimą įdėjo detales, apskardinimo sugadinimą.

47Dėl vėjalenčių. Byloje pateiktose vėjalenčių nuotraukose matyti, jog vėjalenčių skarda nėra idealiai lygi, bet skardos nelygumai nėra dideli (1 t., b. l. 134–136; 2 t., b. l. 63, 64, 151, 158). Apie tai, kad vėjalentės nėra pakeistos iki šiol, o vėjalenčių būklė buvo tokia pati ir darbų pridavimo metu, patvirtino minėto objekto techninis prižiūrėtojas trečiasis asmuo R. R.. Taigi, iš pateiktų nuotraukų akivaizdu, jog vėjalenčių defektai yra matomi, jie negali būti laikomi paslėptais defektais. Pagal įtvirtintą teisinį reglamentavimą užsakovas turi pareigą apžiūrėti ar perduodami darbai neturi akivaizdžių trūkumų ir priimti atliktus darbus (jų rezultatą) (CK 6.662, 6.694 straipsniai). Kai užsakovas priima darbus jų nepatikrinęs ar nenurodo priėmimo akte akivaizdžių trūkumų, pagal bendrąją taisyklę (jeigu ko kita nenustatyta rangos sutartyje) jis netenka teisės remtis trūkumų faktu (CK 6.662 straipsnio 2, 3 dalys). Užsakovas, pastebėjęs darbų trūkumus priimant atliktą darbą, gali trūkumų faktu remtis tik tuo atveju, jeigu darbų priėmimo akte tie trūkumai buvo aptarti arba yra numatyta užsakovo teisė reikalavimą dėl trūkumų pašalinimo pareikšti vėliau (CK 6.662 straipsnio 2 dalis). Kaip jau yra minėta, statybos darbų užbaigimo akte jokie defektai ar teisė reikšti reikalavimą dėl jų vėliau nenurodyti, o papildomame šalių susitarime prie rangos sutarties šalys yra susitarę nereikšti jokių ekonominio ar kitokio pobūdžio pretenzijų, įvykdžius įsipareigojimus pagal papildomą susitarimą ir statybos rangos sutartį. Be to, trečiasis asmuo R. R. nurodė, jog papildomo susitarimo sudarymo metu buvo susitarta, kad už vėjalentes ieškovė atsisako užmokesčio, o atsakovas nereikš dėl jų pretenzijų. Taip pat R. R. patvirtino, kad vėjalenčių būklė tiko darbų pridavimui, todėl atsakovo reikalavimas ieškovei priklausančio už darbus atlygio sumą mažinti vėjalenčių pakeitimo kainos suma yra akivaizdžiai nesąžiningas, juolab, kad rangovas (ieškovė) neatsako už smulkius nukrypimus net nuo normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų, padarytų užsakovo sutikimu, jei įrodo, kad tie nukrypimai neturėjo įtakos statybos objekto kokybei ir nesukels neigiamų pasekmių. Šiuo atveju atsakovas su skardos pasibangavimais sutiko, priimdamas darbą be išlygų, o įrodymų, kad matomi vėjalenčių pasibangavimai neatitinka normatyvų ar sukels neigiamas pasekmes statinio tolimesniam naudojimui byloje nepateikta. Pažymėtina ir tai, kad atsakovo pateiktoje UAB „( - )“ sąmatoje yra numatyta 72,8 m skardos detalių lankstymas bei tvirtinimas, tačiau byloje nėra jokių įrodymų dėl tokio kiekio pasibangavusių vėjalenčių (1 t., b. l. 91; 2 t., b. l. 62, CPK 177, 178 straipsniai).

48Dėl parapeto apskardinimo. Atsakovas tvirtina, jog ieškovė, įdėjusi sutartas detales į kolonas, nesutvarkė parapeto, kuriame tos kolonos yra, apskardinimo ir apgadino skardas. Ieškovė ir byloje liudytoju apklaustas R. L., kurio parodymais netikėti teismas neturi pagrindo, nurodė, jog įdėjus sutartas detales apskardinimas buvo sutvarkytas taip, kaip buvo iki tol. Byloje nėra ginčo, kad apskardinimo danga yra ta pati, kuri ir buvo iki minėtų detalių įdėjimo, o atsakovas bei trečiasis asmuo techninis objekto prižiūrėtojas R. R. pripažino, jog parapeto apskardinimo darbus atliko kita bendrovė, tačiau tie darbai nebuvo priimti ir nėra įrodymų apie to apskardinimo būklę iki ieškovei įdedant sutartas pagal papildomą susitarimą detales. Iš byloje pateiktų nuotraukų bei šalių atstovių paaiškinimų matyti, kad ieškovė įvykdė įsipareigojimą pagal papildomą susitarimą prie rangos sutarties – įdėjo į balkono kolonas sutartas detales. Parapeto apskardinimo būklė šalių pateiktose ir akivaizdžiai skirtingu laiku darytose nuotraukose skiriasi – vienose ir po detalių įdėjimo atrodo tvarkingai, skarda švari, skardos kraštai prie kolonų tvarkingai prigludę, kitose – skarda galimai nuo atmosferos ar kito poveikio dėmėta, skardos kraštų prigludimas nedailus, o atsakovo su patikslintu priešieškiniu pateiktose nuotraukose skarda prie vienos kolonos net sulankstyta mechaniškai (smūgio ar pan.) ir matyti kolonos kampo, kuriame nėra detalės, įtrūkimas ar įskilimas (1 t., b. l. 27, 29, 30, 124–126; 2 t., b. l. 76, 77, 113–115, 165–167, 178; 3 t., b. l. 23, 24, 26, 27). Ieškovė taip pat nėra pridavusi įdėtinių detalių tvirtinimo darbų pagal priėmimo–perdavimo aktą, kurio projektą pagal statybos rangos sutartį turėjo paruošti, tačiau 2015 m. vasario 2 d. elektroniniu laišku ji pranešė atsakovui apie šių darbų vykdymo dieną, todėl darbų priėmimą organizuoti ir atlikti privalėjo atsakovas (užsakovas), kuris apie statybos darbų ar kitus trūkumus turėjo pranešti ieškovei nedelsdamas (CK 6.694 straipsnio 2 dalis). Šiuo atveju atsakovas dėl parapeto apskardinimo defektų pranešė ieškovei tik 2015 m. lapkričio 10 d., kai ši jam pateikė dvi pretenzijas dėl skolos ir delspinigių sumokėjimo (1 t., b. l. 17–21, 70–72, 137; 2 t. b. l. 65, 73–75, 129–133). Nepranešus apie pastebėtus trūkumus nedelsiant, užsakovas (šiuo atveju atsakovas) netenka teisės jais remtis (CK 6.689 straipsnio 2 dalis). Apie netinkamą darbų atlikimą ar padarytą žalą atsakovas galėjo ir turėjo sužinoti nedelsiant, juolab, kad objektą prižiūri už statybos techninę priežiūrą atsakingas asmuo. Byloje yra pateiktas 2015 m. gegužės 21 d. R. R. baigiamųjų darbų raštas, kuriame be kitų darbų paminėtas ir lodžijų parapeto apskardinimo pakeitimas, tačiau kas tai turi atlikti, kodėl ir kam adresuotas tas dokumentas nenurodyta, o minėtame objekte įvairius statybos darbus be ieškovės atliko ir kiti juridiniai bei fiziniai asmenys, kurie galėjo apgadinti minėtą apskardinimą (1 t., b. l. 75). Be to, iš byloje esančių nuotraukų su jau įdėtomis į kolonas detalėmis, kuriose skarda dar nedėmėta, kas leidžia manyti, jog tos nuotraukos darytos anksčiau, skardų prigludimas yra tvarkingas. Taigi, įvertinus byloje esančias nuotraukas, šalių paaiškinimus, liudytojo R. L. parodymus, konstatuotina, kad atsakovas neįrodė, jog ieškovė netinkamai įvykdė sutartinius įsipareigojimus ar neteisėtais veiksmais padarė žalą ir yra atsakinga dėl atsakovo netenkinančios ginčo parapeto skardos būklės, todėl reikalavimas šioje dalyje atmestinas (CK 6.246–6.249 straipsniai, 6.689 straipsnio 2 dalis, CPK 177, 178, 185 straipsniai).

49Dėl sienų defektų. Atsakovas reikalauja sumažinti jo mokėtiną ieškovei darbų kainą 210,01 Eur už sienų defektų taisymą. Užsakovas, nustatęs darbų trūkumų ar kitokių nukrypimų nuo sutarties sąlygų po darbų priėmimo, jeigu tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti normaliai priimant darbą (paslėpti trūkumai), taip pat jei jie buvo rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos pranešti rangovui per protingą terminą po jų nustatymo (CK 6.662 straipsnio 4 dalis). Tokiu atveju rangovas atsako už darbų (rezultato) trūkumus, o užsakovas gali naudotis įstatymo nustatytais teisių gynimo būdais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2010). Rangovas atsako užsakovui už nukrypimus nuo normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų, taip pat už tai, kad nepasiekė šiuose dokumentuose ar sutartyje numatytų statybos darbų rodiklių (CK 6.695 straipsnio 1 dalis). Pateiktose nuotraukose yra fiksuoti sienų defektai, daugiausi sujungimų vietose (2 t., b. l. 69–71; 3 t., b. l. 16, 21–22, 25). Šalys neginčija, kad sienų apdailos darbus vykdė ne ieškovė, bet iš Juridinių asmenų registro jau išregistruota Ž. K. įmonė „( - )“. Ankstesniame teismo posėdyje dalyvavęs statybos techninis prižiūrėtojas R. R. teigė, jog sienų–lubų sujungimų įtrūkimai atsirado ne dėl blogos apdailos, bet dėl konstrukcijos judėjimo ar medinių konstrukcijų kraipymosi. Liudytoju apklaustas R. L. tvirtino, jog minėti įtrūkimai atsirado dėl netinkamų apdailos medžiagų ir technologijos naudojimo, nes tarp mūro ir medžio nepadarytos kompensacinės siūlės, fermacell plokščių siūlių užglaistymui turi būti dedamas metalizuotas popierius arba juostos, bet jokiu būdu ne tinklelis, kaip buvo daryta šiuo atveju.

50Iš byloje pateiktos fermacell gipso plaušų plokščių montavimo instrukcijos turinio matyti, kad reikalavimai minėtų plokščių apdailai atitinka liudytojo R. L. duotus parodymus, nes šių plokščių siūlių užpildui armavimo juostos nenaudojamos, bet naudojamas originalus fermacell siūlių užpildas, fermacell popierinė armavimo juosta, stiklo pluošto armavimo juostelė, o apdailos darbams turi būti laikomasi instrukcijoje nurodyto temperatūros ir drėgmės rėžimo, rekomenduojamas kompensacinis tarpas horizontalioms siūlėms, plėtimosi siūlės ir kt. Jokių įrodymų dėl fermacell plokštės lūžio, konstrukcijos judėjimo ar medinių konstrukcijų krypimo byloje nėra, o pateiktos nuotraukos rodo trūkius siūlių vietoje, bet ne sienų plokščių nuokrypius (3 t., b. l. 52–85). Pažymėtina, kad trečiasis asmuo statybos techninės priežiūros vadovas R. R. niekaip nepaneigė liudytojo R. L. paaiškinimų dėl minėtos apdailos medžiagų, reikalavimų siūlėms ar kt., taip pat jis nesuteikė informacijos ir apie temperatūrą bei drėgmę, kurioje buvo atliekami apdailos darbai, nepaneigė, jog tos plokštės galėjo patirti netinkamą drėgmės ir temperatūros režimą apdailos metu, prieš ir po jos dėl ilgai buvusios atviros lifto šachtos. Visuotinai žinoma, kad medis turi savybę trauktis, esant sausam orui, ir brinkti, esant perteklinei drėgmei, o skirtingos medžiagos skirtingai reaguoja į temperatūros ar drėgmės pokyčius. Taigi, atsakomybė dėl tinkamo vidaus apdailos medžiagų eksploatavimo tenka ir pačiam savininkui bei atitinkamą apdailą vykdžiusiems asmenims. Įvertinus šalių atstovių bei trečiojo asmens paaiškinimus, liudytojo R. L. parodymus, rašytinius įrodymus darytina išvada, jog labiau tikėtina, kad sienų defektai atsirado dėl netinkamos jų apdailos ar sąlygų, bet ne dėl medienos konstrukcijų ar fermacell plokščių defektų ir netinkamo montavimo. Be to, atsakovo pateikta lokalinė sąmata 210,01 Eur sumai neaišku kieno ir kada sudaryta, o joje vėlgi nurodytos minėtoms plokštėms netinkamas tinklelis (2 t., b. l. 67). Atsižvelgiant į tai kas nurodyta, atsakovo patikslinto priešieškinio reikalavimai šioje dalyje atmestini kaip neįrodyti (CPK 3 straipsnio 1, 7 dalys, 177, 178, 185 straipsniai).

51Dėl nuostolių už dokumentų nepateikimą. Padarytą asmeniui ar turtui žalą turi atlyginti ją padaręs ar už ją atsakingas asmuo, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus (CK 6.245, 6.256, 6.263 straipsniai). Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ir atsikirtimus į juos, o pagal kasacinio teismo praktiką įrodyti turi tas, kuris teigia (CPK 178 str.).

52Atsakovas prašo priteisti jam nuostolius, nes ieškovė nepateikė savo civilinės atsakomybės draudimo poliso, todėl jis buvo priverstas draustis retrospektyviai ir dėl to patyrė 197,00 Eur nuostolių. Kadangi atsakovą, kuris nurodo patyręs žalą, ir ieškovę siejo sutartiniai santykiai, tai reikalavimas dėl žalos atlyginimo gali būti reiškiamas deliktinės ir sutartinės civilinės atsakomybės pagrindu. Šiuo atveju atsakovas turi pareigą įrodyti būtinąsias civilinės atsakomybės sąlygas – neteisėtus veiksmus, priežastinį ryšį tarp tų veiksmų ir žalos, kaltę bei žalą, o iš šių sąlygų tik kaltė yra preziumuojama, nustačius skolininko veiksmų neteisėtumą (CK 6.246–6.249 straipsniai). Šiuo atveju nėra ginčo, kad atsakovas (užsakovas) nebuvo sudaręs su ieškove (rangovu) rangos sutarties visiems statinio statybos darbams vykdyti ir atskirus statybos (šiuo atveju rekonstravimo) darbus pagal sutartis vykdė skirtingi rangovai, kurių kiekvieno civilinė atsakomybė turėjo būti draudžiama atskirai (Statybos įstatymo 37 straipsnio 5 dalis, nuo 2013 m. liepos 16 d. iki 2014 m. sausio 1 d. galiojusi redakcija). Tačiau įstatymas ar šalių sutartis nenumatė, kad ieškovė savo draudimo polisą ar atsakovo nurodytą medinių konstrukcijų technologinę kortelę dėl laikančių medinių konstrukcijų turėjo perduoti atsakovui. Įprastai tokie susitarimai fiksuojami šalių sutartyse, tačiau šiuo atveju to nebuvo, o nesant tokių įsipareigojimų, negalima pripažinti, jog ieškovė atliko neteisėtus veiksmus, dėl kurių atsakovas patyrė turtinę žalą. Neįrodžius bent vienos iš išvardintų būtinųjų sąlygų, civilinė atsakomybė turtinės žalos atlyginimo forma negali būti taikoma, todėl patikslintas priešieškinis ir šioje dalyje atmestinas kaip neįrodytas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-377/2012, Nr. 3K-3-304/2009, kt.).

53Dėl kitų šalių nurodytų aplinkybių bei pateiktų dokumentų teismas nepasisako, nes tai nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas (CPK 185 str.).

54Ieškinį tenkinus, o patikslintą priešieškinį atmetus, bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš atsakovo: ieškovei – 125,00 Eur žyminis mokestis ir 1 000,00 Eur advokato išlaidos, nes tik šiai sumai byloje yra pateikti rašytiniai įrodymai; valstybei – 13,08 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1, 7 punktai, 7 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 3, 6 punktai, 92, 93, 96, 98 straipsniai, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 (su pakeitimais) (1 t., b. l. 2, 32, 43; 2 t., b. l. 2, 5–7, 43, 56, 149,150; 3t., b. l. 88–91).

55Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263–270 straipsniais, teismas

Nutarė

56Ieškinį tenkinti visiškai, patikslintą priešieškinį atmesti.

57Priteisti iš atsakovo E. V. (asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - )) ieškovei bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „( - )“ (įmonės kodas ( - ), buveinė ( - )) 3 041,24 Eur (trijų tūkstančių keturiasdešimt vieno euro 24 ct) skolą, 1 113,86 Eur (vieno tūkstančio vieno šimto trylikos eurų 86 ct) delspinigius, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2016 m. vasario 19 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 125,00 Eur (vieno šimto dvidešimt penkių eurų) žyminį mokestį, 1 000,00 Eur (vieno tūkstančio eurų) advokato išlaidas.

58Priteisti iš atsakovo E. V. (asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - )) 13,08 Eur (trylikos eurų 8 ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei ((Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita, įmokos kodas 5660).

59Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Virginija Baškienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. Ieškovė ieškiniu prašo priteisti jai iš atsakovo 3 041,24 Eur skolą, 1... 5. Atsakovas patikslintu priešieškiniu prašo: 2 858,00 Eur suma sumažinti jo... 6. Ieškovės atstovė palaiko ieškinį ir prašo jį tenkinti, o patikslintą... 7. Atsakovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdį informuotas per atstovę,... 8. Atsakovo atstovė palaiko patikslintą priešieškinį ir prašo jį tenkinti,... 9. Trečiasis asmuo R. R. teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdį informuotas... 10. Teismas... 11. Iš byloje pateiktų dokumentų matyti, kad tarp šalių 2013 m. rugpjūčio 22... 12. 2014 m. gegužės 30 d. šalys surašė statybos darbų termino pratęsimo... 13. 2014 m. birželio 16 d. antstolė R. V. Faktinių aplinkybių konstatavimo... 14. Šalys yra pasirašę atliktų darbų priėmimo–perdavimo aktus bei atliktų... 15. 2014 m. gruodžio 9 d. šalys pasirašė neatsiejamą priedą – papildomą... 16. Ieškovė yra pateikusi šalių mokėjimų ir sąskaitų suvestinę (1 t., b.... 17. Byloje yra pateikti elektroniniai laiškai, kuriais ieškovė informavo... 18. Iš byloje pateiktų nuotraukų matyti, kad kolonose detalės yra įdėtos (1... 19. Taip pat šalys yra pateikę: namo stogo, parapetų nuotraukas (1 t., b. l. 28,... 20. Statybos techninės priežiūros vadovas R. R. surašė: 2015 m. gegužės 21... 21. 2015 m. spalio 26 ir lapkričio 3 d. pretenzijomis ieškovė priminė atsakovui... 22. 2015 m. lapkričio 10 d. raštu dėl statybos rangos sutarties Nr. ( - )... 23. 2015 m. lapkričio 18 d. elektroniniu laišku ieškovė informavo atsakovą,... 24. 2016 m. kovo 2 d. raštu atsakovo atstovė vėl ragino ieškovę užbaigti... 25. 2016 m. birželio 14 d. elektroniniu laišku ieškovė nurodė atsakovui jokių... 26. Byloje pateiktoje lokalinėje sąmatoje (nenurodyta kas ir kada ją parengė)... 27. Ieškovė yra pateikusi medienos gaminių kokybės sertifikatus, EB atitikties... 28. 2017 m. gegužės 5 d. atsakovas retroaktyviai nuo 2013 m. spalio 1 d.... 29. Kaip matyti šioje byloje šalių reikalavimai kildinami iš šalių sudarytos... 30. Kasacinis teismas savo praktikoje yra nurodęs, kad, esant ginčui dėl... 31. Dėl ieškinio reikalavimų.... 32. Statybos rangos sutartimi rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą... 33. Kasacinio teismo išaiškinta, kad abiejų sutarties šalių pasirašomas... 34. Prievolės ir sutartys turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei... 35. Taip pat ieškovė prašo priteisti iš atsakovo papildomame susitarime prie... 36. Prievolė pasibaigia tuomet, kai ji tinkamai įvykdoma (CK 6.123 straipsnio 1... 37. Atsakovas prašo sumažinti ieškovės prašomas priteisti netesybas... 38. Teismų praktikoje nurodoma, kad jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam... 39. Šiuo atveju sutarties šalys yra profesionalios verslininkės, o tai reiškia,... 40. Atsakovo argumentai dėl teisės sustabdyti prievolės vykdymą atmestini, nes... 41. Įstatymines palūkanas turi teisę gauti visi kreditoriai, kuriems piniginės... 42. Atsižvelgiant į tai kas nurodyta, ieškovės ieškinys laikytinas pagrįstu... 43. Dėl patikslinto priešieškinio reikalavimų.... 44. Atsakovas patikslintu priešieškiniu prašo sumažinti jo turimą mokėti... 45. Atsakovas reikalauja ieškovės atsakomybės už atliktų darbų kokybę, taip... 46. Ginčo dėl garantinių terminų praleidimo byloje nėra. Skardinimo darbų... 47. Dėl vėjalenčių. Byloje pateiktose vėjalenčių nuotraukose matyti, jog... 48. Dėl parapeto apskardinimo. Atsakovas tvirtina, jog ieškovė, įdėjusi... 49. Dėl sienų defektų. Atsakovas reikalauja sumažinti jo mokėtiną ieškovei... 50. Iš byloje pateiktos fermacell gipso plaušų plokščių montavimo... 51. Dėl nuostolių už dokumentų nepateikimą. Padarytą asmeniui ar turtui... 52. Atsakovas prašo priteisti jam nuostolius, nes ieškovė nepateikė savo... 53. Dėl kitų šalių nurodytų aplinkybių bei pateiktų dokumentų teismas... 54. Ieškinį tenkinus, o patikslintą priešieškinį atmetus, bylinėjimosi... 55. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263–270... 56. Ieškinį tenkinti visiškai, patikslintą priešieškinį atmesti.... 57. Priteisti iš atsakovo E. V. (asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - )) ieškovei... 58. Priteisti iš atsakovo E. V. (asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - )) 13,08 Eur... 59. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...