Byla e2-1801-577/2016
Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, restitucijos taikymo, nuostolių atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Jadvyga Mardosevič,

2sekretoriaujant Renatai Vinckevičiūtei,

3dalyvaujant ieškovo atstovui adv. Petrui Selilioniui,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „K. F.“ ieškinį atsakovams UAB „SIV Capital“, UAB „Admico“, R. C. F., G. J. K. dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, restitucijos taikymo, nuostolių atlyginimo, ir

Nustatė

5ieškovas BUAB „K. F.“ patikslintu ieškiniu prašo:

6a/ pripažinti negaliojančiais: 1/ 31 080 Lt sumos išmokėjimą UAB „SIV Capital“ pagal 2012-07-13 kasos išlaidų orderį KIO Nr. 95, taikyti restituciją ir priteisti iš atsakovo UAB „SIV Capital“ 31 080 Lt (9 001,39 EUR); 2/ 10 920 Lt sumos išmokėjimą UAB „SIV Capital“ pagal 2012-07-13 kasos išlaidų orderį KIO Nr. 96, taikyti restituciją ir priteisti iš atsakovo UAB „SIV Capital“ 10 920 Lt (3 162,65 EUR); 3/ 15 000 Lt sumos išmokėjimą UAB „SIV Capital“ pagal 2012-08-14 kasos išlaidų orderį KIO Nr. 97, taikyti restituciją ir priteisti iš atsakovo UAB „SIV Capital“ 15 000 Lt (4 344,30 EUR); 4/ 10 124,02 Lt sumos išmokėjimą UAB „SIV Capital“ pagal 2012-08-17 kasos išlaidų orderį KIO Nr. 98, taikyti restituciją ir priteisti iš atsakovo UAB „SIV Capital“ 10 124,02 Lt (2 932,12 EUR); 5/ 605 Lt sumos išmokėjimą UAB „SIV Capital“ pagal 2012-10-10 kasos išlaidų orderį KIO Nr. 99, taikyti restituciją ir priteisti iš atsakovo UAB „SIV Capital“ 605 Lt (175,22 EUR); 6/ 27 500 Lt sumos išmokėjimą UAB „SIV Capital“ pagal 2012-10-10 kasos išlaidų orderį KIO Nr. 100, taikyti restituciją ir priteisti iš atsakovo UAB „SIV Capital“ 27 500 Lt (7 964,55 EUR); 7/ 27 500 Lt sumos išmokėjimą UAB „SIV Capital“ pagal 2012-10-12 kasos išlaidų orderį KIO Nr. 101, taikyti restituciją ir priteisti iš atsakovo UAB „SIV Capital“ 27 500 Lt (7 964,55 EUR); 8/ 7 865 Lt sumos išmokėjimą UAB „SIV Capital“ pagal 2012-12-21 kasos išlaidų orderį KIO Nr. 102, taikyti restituciją ir priteisti iš atsakovo UAB „SIV Capital“ 7 865 Lt (2 277,86 EUR); 9/ 45 000 Lt sumos išmokėjimą UAB „SIV Capital“ pagal 2012-12-28 kasos išlaidų orderį KIO Nr. 103, taikyti restituciją ir priteisti iš atsakovo UAB „SIV Capital“ 45 000 Lt (13 032,90 EUR);

7b/taikyti subsidiarią atsakomybę - priteisti iš atsakovų R. C. F. ir G. J. K. šių atsakovų ieškovui solidariai mokėtiną nuostolių atlyginimą – 50 855,54 EUR (175 594,02 Lt);

8c/pripažinti negaliojančiu 2 000 Lt sumos išmokėjimą UAB „Admico“ pagal 2013-07-04 kasos išlaidų orderį KIO Nr. 104, taikyti restituciją ir priteisti iš atsakovo UAB „Admico“ 2000 Lt (579,24 EUR);

9d/ priteisti iš atsakovų UAB „SIV Capital“, UAB „Admico“, R. C. F. ir G. J. K. 6 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuotinas nuo iš jų priteistinų sumų, nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;

10f/ priteisti iš atsakovų UAB „SIV Capital“, UAB „Admico“, R. C. F. ir G. J. K. ieškovo naudai visas ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas.

11Pasak ieškovo atstovo, sandoriai (atlikti mokėjimai) pripažintini negaliojančiais CK 6.66 str. pagrindu, nes jais buvo pažeistos kreditorių teisės, šalys buvo nesąžiningos sudarant sandorį, jos neprivalėjo sudaryti ginčijamų sandorių. Prašo CK 6.145 str. pagrindu taikyti restituciją. Atsakovas R. C. F., kaip įmonės vadovas, pažeidė ĮBĮ 8 str. 1 d. nustatytą pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, todėl taikytina subsidiari bendrovės vadovo R. C. F. atsakomybė 50 855,54 EUR (175 594 Lt) sumai, kurios išieškojimas iš nesąžiningo atsakovo UAB „SIV Capital“ faktiškai nėra įmanomas. Ieškovo atstovo tvirtinimu, už kreditorinių reikalavimų tenkinimo eiliškumo ir tvarkos pažeidimą atsakomybė kyla ir kitam atsakovui G. J. K., kuris žinojo (turėjo žinoti) bendrovės nemokumo aplinkybes, kadangi veikė bendrovės vardu, sudarinėjo sandorius, disponavo informacija apie bendrovės finansinę būklę ir kt. Vien iš neatlygintinės Valdymo sutarties sudarymo fakto matyti, kad G. J. K. suvokė, kad ši sutartis sudaroma siekiant išvengti pirmesnio kitų kreditorių reikalavimų tenkinimo. Tai, kad net ir turėdamas informaciją apie bendrovės turtinę padėtį, vis tiek sudarė Valdymo sutartį ir sandorius, pažeidžiančius bendrovės ir jos kreditorių interesus, suponuoja atsakovui G. J. K. civilinės atsakomybės taikymą. Be to, ieškovo manymu, buvo pažeistos CK 6.760 str. 1 d. nuostatos, numatančios, kad įgaliotinis privalo vykdyti pavedimus sąžiningai ir rūpestingai bei vengti asmeninių interesų konflikto su įgaliotojo interesais. Bendrovei atstovavęs G. J. K. neišvengė tokio konflikto, kai būdamas atsakovo UAB „SIV Capital“ vadovu sudarė Valdymo sutartį ir kitus ginčijamus sandorius (priėmė apmokėjimus pagal Valdymo sutartį), pažeidžiančius bendrovės ir jos kreditorių interesus. Kadangi atsakovas G. J. K. veikė kaip atsakovo UAB „SIV Capital“ vadovas, jam taikytina subsidiari atsakomybė (taikytina tiek, kiek įsiskolinimo negalima išieškoti iš atsakovo UAB „SIV Capital“). Nėra jokių pagrindų, dėl kurių atsakovo G. J. K. atsakomybė R. C. F. atžvilgiu turėtų būti taikoma subsidiariai, dėl ko abiem šiems asmenims solidariai taikytina subsidiari atsakomybė bendrovės ir atsakovo UAB „SIV Capital“ atžvilgiu. Todėl atsakovams R. C. F. ir G. J. K. taikytina subsidiari atsakomybė – iš jų ieškovo naudai solidariai priteistinas nuostolių atlyginimas - 175 594,02 Lt (50 855,54 EUR).

12Atsakovas UAB „Admico“ atsiliepime į patikslintą ieškinį su ieškovo reikalavimais, pareikštais jo atžvilgiu, nesutiko. Pasak atsakovo, ieškinyje nurodytos aplinkybės grindžiamos tik ieškovo prielaidomis; su atsakovu buvo sudaryta teisinių paslaugų (konkrečios apimties ir tam tikram laikotarpiui) tiekimo sutartis, pagal kurią bendrovei buvo teikiamos teisinės paslaugos UAB „K. F.“ bankroto bylos iniciavimo metu iki nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo dienos; tuo metu teisinių paslaugų suteikimas ieškovui buvo svarbus, ieškovas siekė įgyvendinti savo procesines teises (tame tarpe ir ginant visų kreditorių interesus). Neegzistuoja nei viena iš visų būtinų sąlygų actio Pauliana taikymui, todėl nėra pagrindo sandorį pripažinti negaliojančiu CK 6.66 str. pagrindu. Pažymėjo, jog atsakovui sumokėta piniginių lėšų suma neženkli, iš esmės nesumažino UAB „K. F.“ finansinių galimybių, kreditoriai dėl šio sandorio neprarado galimybių visiškai ar iš dalies patenkinti savo reikalavimus. Akcentavo, jog atsakovas UAB „Admico“, sudarydamas Teisinių paslaugų sutartį bei gaudamas ieškovo ginčijamą apmokėjimą už suteiktas paslaugas, buvo sąžiningas, sandoris buvo reikalingas UAB „K. F.“, jis nepažeidė kitų kreditorių interesų. Prašo ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsakovo atstovas į posėdį teatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai. Neatvykimo priežastis nežinoma, todėl byla nagrinėtina atsakovo atstovui nedalyvaujant (CPK 246 str.).

13Atsakovai UAB „SIV Capital“, Robet C. F., G. J. K. į posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai (CPK 123 str. 4d., 805 str. 2 d., 130 str.). Neatvykimo priežastis nežinoma, byla nagrinėtina atsakovams nedalyvaujant (CPK 246 str.).

14Ieškinys tenkintinas iš dalies.

15Dėl reikalavimo pripažinti pinigų išmokėjimą pagal kasos orderius negaliojančiais ir restitucijos taikymo.

16Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 8 d. nutartimi (įsiteisėjo 2013 m. liepos 30 d.) UAB „K. F.“ buvo iškelta bankroto byla ir paskirtas bankroto administratorius – UAB „Vantolina“.

17Ieškovo vertinimu, ginčo mokėjimai laikytini sandoriais; jie neteisėti, todėl pripažintini negaliojančiais actio Pauliana pagrindu (CK 6.66 str.) ir taikytina restitucija. Ieškovas reikalavimas pripažinti pinigų išmokėjimą pagal kasos orderius negaliojančiais ir restitucijos taikymo susideda iš dviejų grupių mokėjimų: a/ mokėjimų pagal kasos orderius, atliktų tarp UAB K. F.“ ir UAB „SIV Capital“, b/ mokėjimo pagal kasos orderį, atlikto tarp UAB K. F.“ ir UAB „Admico“.

18Dėl mokėjimų atliktų tarp UAB K. F.“ ir UAB „SIV Capital“

19Visų pirma pažymėtina, jog nors ieškovo atstovas procesiniuose dokumentuose ir bylos nagrinėjimo metu teigė, kad ginčijami mokėjimai tarp UAB „K. F.“ ir UAB „SIV Capital“ yra atlikti 2010-02-26 tarp bendrovių sudarytos valdymo paslaugų sutarties pagrindu (t. 1, b.l. 212-213), tačiau iš ginčo kasos išlaidų orderių ir kasos pajamų orderių, iš kurių matyti atliktų ginčo mokėjimų pagrindas, tokios išvados daryti negalima. 31 080 Lt sumos išmokėjimo UAB „SIV Capital“ pagal 2012-07-13 kasos išlaidų orderį KIO Nr. 95 pagrindas yra nurodytas GMGCO235 už 2008.02.29, GMGCO315 už 2008.04.29, GMGCO357 už 2008.05.30 (t.1., b.l. 29), t.y. akivaizdu, jog pinigai nebuvo pervesti už atsakovo galimai teiktas paslaugas pagal ieškovo atstovo nurodytą sutartį, nes sutartis buvo sudaryta 2010 m.; kitų mokėjimų: 10 920 Lt sumos pagal 2012-07-13 kasos išlaidų orderį KIO Nr. 96, 15 000 Lt sumos pagal 2012-08-14 kasos išlaidų orderį KIO Nr. 97, 10 124,02 Lt sumos pagal 2012-08-17 kasos išlaidų orderį KIO Nr. 98; 605 Lt sumos pagal 2012-10-10 kasos išlaidų orderį KIO Nr. 99, 27 500 Lt sumos pagal 2012-10-10 kasos išlaidų orderį KIO Nr. 100, 27 500 Lt sumos pagal 2012-10-12 kasos išlaidų orderį KIO Nr. 101, 7 865 Lt sumos pagal 2012-12-21 kasos išlaidų orderį KIO Nr. 102, 45 000 Lt sumos pagal 2012-12-28 kasos išlaidų orderį KIO Nr. 103 (t. 1, b.l. 83-91) pagrindas nurodytas paskolos grąžinimas, kas irgi suponuoja išvadą dėl atliktų mokėjų kitos nei nurodo ieškovas paskirties. Pažymėtina, jog ginčo mokėjimai, kurių įvykdymo faktas yra patvirtinamas kasos išlaidų ir kasos pajamų orderiais, iš esmės tai tam tikros prievolės įvykdymą patvirtinantys veiksmai. Todėl teismas negali sutikti su ieškovo pozicija, jog ginčo mokėjimai kvalifikuotini sandoriais. Kaip jau buvo aukščiau pažymėta, iš kasos išlaidų ir pajamų orderių matyti, jog buvo fiksuojami paskolos grąžinimas, t.y. faktiškai visi (išskyrus pirmą) ginčijami mokėjimai atsakovo „SIV Capital“ atžvilgiu buvo atlikti paskolinės prievolės įvykdymui. Bylos nagrinėjimo metu ieškovo atstovas pažymėjo, jog bankroto administratoriui didžiąja dalimi finansiniai dokumentai perduoti nebuvo, jokių kitų dokumentų, patvirtinančių mokėjimų pagrindą, neturi. Tačiau teismo vertinimu, net nesant duomenų apie atliktų mokėjimų pagrindą ir jo neginčijant, nustačius visas actio Pauliano instituto taikymo sąlygas pinigų išmokėjimo fakto atžvilgiu būtu pagrindas spręsti dėl jo teisėtumo ir pagrįstumo. Iš esmės ieškovas ir siekia atsiskaitymo su atsakovu UAB „SIV Capital“ įvertinimo CK 6.66 str. nuostatų kontekste ir išmokėtų pinigų (pasak ieškovo, pažeidžiant kitų kreditorių teises), grąžinimo bendrovei. Pagal teismų praktiką ieškovas gali jo nurodytu teisiniu pagrindu ginčyti pinigų grąžinimą įvykdant prievolę (CK 6.66 str.) ir tam nėra jokių apribojimų.

20Dėl mokėjimų, atliktų tarp UAB K. F.“ ir UAB „Admico“.

21Ieškovas prašo pripažinti negaliojančiu 2 000 Lt sumos išmokėjimą UAB „Admico“ pagal 2013-07-04 kasos išlaidų orderį KIO Nr. 104, taikyti restituciją ir priteisti iš atsakovo UAB „Admico“ 2000 Lt (579,24 EUR); nurodo, jog jis atliktas 2013-01-25 šalių sudarytos Teisinių paslaugų sutarties Nr. ADM-2013-01-25/TPS pagrindu. Ieškovas neginčija pačios sutarties, ginčija tik atliktą mokėjimą pagal sutartį. Teismas aukščiau nurodytais argumentais pasisakys ir dėl šio ginčijamo mokėjimo pagrįstumo.

22Dėl actio Pauliana taikymo sąlygų.

23Actio Pauliana instituto tikslas – užkirsti kelią skolininko piktnaudžiavimui teisėmis, taip užtikrinant įstatymo ar sutarties pagrindu prisiimtų pareigų kreditoriams įvykdymą, ginant juos nuo nesąžiningų skolininko veiksmų, kuriais mažinamas skolininko mokumas ir kartu galimybės, kad kreditoriaus reikalavimas bus visiškai patenkintas.

24CK 6.66 straipsnyje įtvirtintos ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išskiriamos tokios actio Pauliana taikymo sąlygos: 1) kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę; 2) ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises; 3) nėra suėjęs vienerių metų ieškinio senaties terminas; 4) skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio; 5) skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises; 6) trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintinį dvišalį sandorį, buvo nesąžiningas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-339/2009; 2011 m. rugsėjo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-362/2011; kt.). Pažymėtina, kad sandoriui pripažinti negaliojančiu CK 6.66 straipsnio pagrindu būtinas visų nurodytų sąlygų visetas. Nenustačius bent vienos iš nurodytų sąlygų, nėra pagrindo sandorį pripažinti negaliojančiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2011; 2011 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-511/2011; 2012 m. sausio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-25/2012; kt.).

25Dėl neabejotinos ir galiojančios reikalavimo teisės.

26Tokiu atveju, kai ieškinį reiškia bendrovės administratorius, ginantis visų bankrutuojančios bendrovės kreditorių interesus (ĮBĮ 11 str. 5 d. 14 p.), actio Pauliana sąlygos dėl neabejotinos ir galiojančios reikalavimo teisės konstatavimui būtina nustatyti, kad ginčijamo sandorio sudarymo metu ieškovas BUAB „K. F.“ turėjo kreditorių, kurių (kurio) reikalavimo teisės buvo neabejotinos ir galiojančios. Kreditoriumi pripažįstamas asmuo, turintis turtinį reikalavimą į kitą asmenį – skolininką (CK 6.1 str.), ir kuris turi teisę reikalauti, kad skolininkas įvykdytų savo prievolę pagal įstatyme ar sutartyje nustatytus reikalavimus. Sąlyga, kad prievolė būtų vykdytina actio Pauliana pareiškimo momentu, nėra būtina, t. y. actio Pauliana galima pareikšti neatsižvelgiant į tai, ar prievolė ieškinio pareiškimo metu skolininko yra vykdytina, ar jos vykdymo terminas dar nėra suėjęs. Aiškinantis, ar kreditorius turi neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę skolininkui, būtina turėti omenyje tai, kad actio Pauliana taikymo atveju svarbus yra prievolės tarp kreditoriaus ir skolininko atsiradimo momentas, nes kreditorius, prievolės pagrindu įgydamas reikalavimo teisę skolininkui, taip pat įgyja teisę naudotis įstatymo suteikiama jo reikalavimo teisės apsauga bei gynimo būdais (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. gruodžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1074/2013). Atkreiptinas dėmesys, jog aplinkybė dėl bendrovės turimų įsipareigojimų (įsiskolinimų) nėra preziumuojama, tai yra fakto klausimas ir jis turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis. Nagrinėjamojoje byloje nėra duomenų, sudarančių pagrindą spręsti dėl bendrovės prievolių (kurių įvykdymui buvo atliekami mokėjimai) įvykdymo termino. Aptariamu atveju pinigų išmokėjimai buvo atlikti 2012-07-13 – 2012-12-28 (UAB SIV „Capital“ atžvilgiu), 2013-07-04 (UAB „Admico“ atžvilgiu), todėl svarbu nustatyti, ar nurodytu terminu UAB „K. F.“ turėjo kitų kreditorių, kurių reikalavimai bendrovei buvo neabejotini ir galiojantys. Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų: Danske banko 2012-02-02 rašto Nr. dnk 1201240 (t. 1, b.l. 129), kuriame nurodoma, jog UAB „K. F.“ įsiskolinimas 2011-12-31 pagal 2005-02-25 sudarytą kredito sutartį yra: pradelsta kredito dalis sudaro 531 900 Eur, nesumokėtų palūkanų 45 648,20 Eur, delspinigių – 26 443 Eur; SEB banke nuo 2010-05-03 iki 2012-09-27 įregistruotas disponavimo lėšomis apribojimas bendrai daugiau nei 60 000 Lt sumai (t. 1, b.l. 130), Danske banke bendrovės sąskaitos buvo areštuotos nuo 2010-05-04 daugiau nei 10 000 Lt sumai, o nuo 2012-08-23 buvo areštuotos visos lėšos, akivaizdu, jog bendrovė ginčo mokėjimų atlikimo laikotarpiu turėjo kreditorių, kurių reikalavimai buvo neabejotini ir galiojantys.

27Dėl privalomumo sudaryti sandorį.

28Ši sąlyga gali būti paaiškinama kaip teisinės prievolės sudaryti sandorį neturėjimas. Teismų praktikoje pripažįstama, kad privaloma aplinkybė sudaryti sandorį gali būti konstatuota tik tuomet, kai pareiga sudaryti sandorį kyla iš privalomų teismo ar kitų institucijų sprendimų. Pažymėtina, kad neįrodžius šių aplinkybių, galioja įstatymo nuostata, leidžianti šalims laisvai sudaryti sandorius, jeigu jie nepažeidžia imperatyviųjų įstatymo normų ar trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų.

29Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje taip pat apibrėžta, kad tam tikrais atvejais privalomumas skolininkui sudaryti sandorį gali kilti ir dėl faktinių aplinkybių, kurias kiekvienu konkrečiu atveju įvertina teismas, ir tokiomis pripažintinos aplinkybės, kurioms esant ginčijamų sandorių sudarymas atitiktų protingo asmens, veikiančio skolininko kreditorių interesais, elgesio standartą tomis aplinkybėmis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-485/2010). Sprendžiant dėl sandorio sudarymo privalomo pobūdžio, yra svarbu byloje nustatyti ir įvertinti, kada ir kokiu tikslu buvo sudarytas sandoris, ar apie jo sudarymą ir tikslus žinojo kreditoriai, ar jį buvo būtina sudaryti tam, kad būtų įvykdytos kitų sutarčių sąlygos ir visiškai atsiskaityta su kreditoriumi, ar nebuvo galimybės reikalavimų, kylančių iš kitų sutarčių, įvykdymui užtikrinti įkeisti kitą turtą ir pan.

30Nagrinėjamoje byloje nenustatyta, jog egzistavo įstatymas ar teismo sprendimas, kuris būtų įpareigojęs šalis daryti ginčo mokėjimus. Kaip minėta, byloje nėra įrodymų, patvirtinančių ginčo mokėjimo pagrindą (atsakovo „SIV Capital“ atžvilgiu), todėl net nėra pagrindo išvadai, kad mokėjimai buvo atliekami pagal prievoles, kurių terminas yra pasibaigęs; kita vertus, net ir esant pradelstiems įsipareigojimams atsakovui UAB „SIV Capital“, byloje nėra duomenų, sudarančių pagrindą spręsti dėl jų privalomumo kitų kreditorių, turėjusių neabejotiną reikalavimo teisę, teisių pažeidimo kontekste. Todėl konstatuotina, jog UAB „K. F.“ neturėjo teisinės prievolės UAB „SIV Capital“ atžvilgiu atlikti ginčo mokėjimus. Taip pat teismas neturi pagrindo sutikti su atsakovo UAB „Admico“ argumentais, jog jo su bendrove sudarytas sandoris dėl teisinių paslaugų buvo būtinas bendrovei – buvo sulygta dėl teisinių paslaugų, konsultacijų teikimo būtent bankroto bylos iškėlimo klausimais. Atkreiptinas dėmesys, jog byloje keliamas klausimas dėl atlikto apmokėjimo pagal šį sandorį privalomumo. Byloje nesant duomenų apie privalomumą atlikti mokėjimą ir pagal teisinių paslaugų teikimo sutartį, sudarytą su UAB „Admico“, teismas neturi pagrindo spręsti, kad šis mokėjimas buvo būtinas. Pažymėtina, jog tokiu būdu nepaneigiama atsakovo teisė gauti apmokėjimą už suteiktas paslaugas; tačiau norėdamas ją realizuoti atsakovas turėtų įstatymo nustatyta tvarka kreiptis dėl jo kreditorinio reikalavimo patvirtinimo.

31Dėl kreditorių teisių pažeidimo. CK 6.66 str. 1 d. pateiktas pavyzdinis sąrašas atvejų, kurių bent vieną įrodžius turi būti pripažįstama, kad sandoris pažeidžia kreditoriaus teises: kai dėl sudaryto sandorio skolininkas tampa nemokus, kai skolininkas, būdamas nemokus, suteikia pirmenybę kitam kreditoriui, arba kai kitaip pažeidžiamos kreditoriaus teisės. Dėl to kreditorius pagrįstai gali reikšti actio Pauliana dėl skolininko sudaryto sandorio nuginčijimo ne tik tais atvejais, kai dėl tokio sandorio skolininkas tampa nemokus, bet ir kitais atvejais, kai ginčijamas sandoris kitaip pažeidžia kreditoriaus teises ir interesus. Kasacinis teismas yra pasisakęs, kad formuluotė „kitaip pažeidžiamos kreditoriaus teisės“ reiškia, jog teismas, atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes, gali konstatuoti kreditoriaus teisių pažeidimo atvejus, kurie neišvardyti teisės normoje; svarbu yra tai, kad tokių pažeidimų kvalifikavimas sietinas su prievolių kreditoriui nevykdymu ir skolininko galimybių tokias prievoles įvykdyti ateityje pasikeitimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012-04-19 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-167/2012, ir kt.). Kreditoriaus teisės gali būti pažeistos ir kitais būdais, pavyzdžiui, kai skolininkas, perleidęs turtą, nors ir netampa nemokus, tačiau gerokai sumažina savo turtą ir taip sukelia realią grėsmę, kad jo įsipareigojimai nebus tinkamai įvykdyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014-02-21nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-41/2014, ir kt.). Kasacinis teismas taip pat yra nurodęs, kad nustatinėjant, ar dėl ginčijamų sandorių buvo pažeistos kreditoriaus teisės, neturi būti suteikiamos nepagrįstos privilegijos kreditoriui, todėl, jei skolininkui sudarius ginčijamą sandorį, jis vis tiek turi pakankamai turto kreditorių reikalavimams patenkinti arba jo mokumas nekinta, tai kreditoriaus interesų pažeidimo konstatuoti negalima (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2012-11-06 nutarimas, priimtas civilinėje byloje Nr. 3K-P-311/2012). Tam tikrais atvejais, atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes, kreditorių teises pažeidžiančiu sandoriu gali būti pripažįstamas toks, dėl kurio atsiskaitymas su kreditoriais užtrunka ilgiau, nei būtų atsiskaityta iki sandorio sudarymo. Taigi, teismui sprendžiant dėl sandorio, kreditoriaus prašomo pripažinti negaliojančiu actio Pauliana pagrindu, kaip pažeidžiančio kreditoriaus teises, būtina nustatyti, kad sumažėja ar nebelieka realios galimybės skolininkui atsiskaityti su kreditoriumi ir įvykdyti prievolę. Ši actio Pauliana taikymo sąlyga yra vertinamojo pobūdžio, todėl teismai kiekvienu atveju nustatytų faktinių aplinkybių pagrindu sprendžia, ar buvo kreditorių teisių pažeidimas.

32Ieškovas kreditorių interesų pažeidimą grindžia įmonės nemokumu. Visų pirma pažymėtina, vėl gi, nagrinėjamu atveju yra svarbus ginčo mokėjimų laikotarpis, t.y. ar jų atlikimo metu įmonė buvo nemoki, todėl teismas dėl visų, nesusijusių su šiuo laikotarpiu, įrodymų nepasisakys, nes jie nereikšmingi nagrinėjamo ginčo sprendimui. Nagrinėtinų aplinkybių kontekste pažymėtina, jog Vilniaus apygardos teismas 2013-05-08 nutartyje, spręsdamas klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „K. F.“, nustatė, jog 2013-01-31 UAB „K. F.“ balanso duomenimis matyti, kad atsakovo turtas yra įvertintas 14 584 132 Lt, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 26 907 638 Lt (2 t., b.l. 56). Iš 2013-04-16 Pelno (nuostolių) ataskaitų matyti, kad atsakovas dirba nuostolingai (2 t., b.l. 54, 57). Iš atsakovo pateikto UAB „K. F.“ kreditorių sąrašo 2013-02-05 dienai matyti, kad pradelstos atsakovo skolos sudaro 26 924 571,74 Lt. Atkreiptinas dėmesys, jog teismas, pasisakydamas dėl įmonės nemokumo, vertino finansinės atskaitomybės dokumentus už finansinius metus, kuomet buvo atlikti ginčo mokėjimai. Nors teismo praktikoje laikomasi pozicijos, jog teismo nutartyje iškelti bankroto bylą duomenų nereikia suabsoliutinti, tačiau, teismui įvertinus bendrovės 2011-12-31 balansą (t. 2, b.l. 109), iš kurio matyti, kad bendrovės turtas sudaro 15 518 573,66 Lt, po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 23 592 451,33 Lt; tuo tarpu Danske bankui, SEB bankui, Vilniaus apskrities VMI pradelsti bendrovės įsipareigojimai sudarė 10 168 276, 91 Lt, akivaizdu, jog ginčo mokėjimų metu bendrovė buvo nemoki. Esant nustatytam, spręstina, kad UAB „K. F.“, atlikdamas ginčo mokėjimus, suteikė nepagrįstas privilegijas atsakovams UAB „SIV Capital“ ir UAB „Admico“, ginčo mokėjimų metu bendrovė neturėjo lėšų atsikaityti su kitais kreditoriais, todėl, net teismui ir sutinkant su atsakovo UAB „Admico“ argumentais, kad 2000 Lt išmokėjimas atsakovui neturėjo lemiamos įtakos nei turto, nei kreditorinių įsipareigojimų apimčių mažinimui, yra pagrindas konstatuoti kreditorių teisių pažeidimą.

33Dėl sandorio šalių nesąžiningumo.

34Ieškovas bylos nagrinėjimo metu bei savo procesiniuose dokumentuose reiškė nuoseklią poziciją, jog ginčijamo sandorio šalys buvo nesąžiningos.

35Civilinėje teisėje galioja bendrasis sąžiningumo principas (CK 1.5 str.), kuris, be kita ko, reiškia, kad kiekvienas asmuo laikomas sąžiningu, jeigu neįrodyta kitaip, tačiau sąžiningumas gali būti nuginčytas, nes tai nuginčijamoji prezumpcija (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gruodžio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-535/2007). Ieškovo atstovui reiškiant reikalavimą pripažinti sandorius negaliojančiais kaip sudarytus pažeidžiant kreditoriaus interesus, tenka pareiga įrodyti, jog ieškovas ir atsakovas, su kuriuo buvo sudaryti ginčijami sandoriai, buvo nesąžiningi, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditorių teises.

36Teismas aukščiau konstatavo bendrovės kreditorių teisių pažeidimą dėl įmonės nemokumo būsenos ginčo mokėjimų atlikimo metu. Esant nustatytam, teismo vertinimu, yra pagrindas spręsti dėl bendrovės skolininko nesąžiningumo, kuris ir pasireiškė faktinės finansinės bendrovės situacijos (bendrovės nemokumas) žinojimu ir, nepaisant kitų kreditorių teisių pažeidimo, atliekant lėšų pervedimus atsakovams UAB „SIV Capital“ ir UAB „Admico“. Atsižvelgiant į tai, kad G. J. K., būdamas UAB „SIV Capital“ vadovu, tuo pačiu metu pagal įgaliojimus atliko daugelį pagrindinių bendrovės „K. F.“ valdymo veiksmų: sudarinėjo svarbius sandorius, įskaitant nekilnojamojo turto įsigijimo, kreditų iš banko gavimo, teikė VMI bendrovės finansinius dokumentus ir pan; o UAB „Admico“ teikė teisines konsultavimo paslaugas būtent bankroto bylos iškėlimo metu (iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo), akivaizdu, jog abu atsakovai puikiai žinojo įmonės finansinę padėtį ir įmonės galėjimą atsiskaityti su kitais kreditoriais, todėl teismo vertinimu, yra pagrindas konstatuoti tiek bendrovės, tiek abiejų atsakovų nesąžiningumą ginčo mokėjimų atlikimo metu.

37Dėl ieškinio senaties termino.

38Ieškinio senatis – tai įstatymo nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises, pareikšdamas ieškinį (CK 1.124 str.). Kai actio Pauliana pareiškia bankrutuojančios įmonės administratorius, su ieškinio senaties taikymu susijusios teisės normos aiškinamos atsižvelgiant į bankroto santykių specialų teisinį reguliavimą. Ieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu actio Pauliana pagrindu turi teisę pareikšti per vienerių metų ieškinio senaties terminą. ĮBĮ įpareigoja įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, administratorių patikrinti bankrutuojančios įmonės sandorius, sudarytus per ne mažesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo, ir pareikšti ieškinius teisme, bei nustato, kad laikytina, jog administratorius apie sandorius sužinojo nuo dokumentų apie šių sandorių sudarymą gavimo dienos (ĮBĮ 11 str. 3 d. 8 p.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2013). Pagal teismų praktiką, tokia diena, kada administratoriui buvo perduoti bankrutuojančios bendrovės dokumentai, gali būti prilyginta teisės pažeidimo momentui, tačiau be šios faktinės aplinkybės svarbu nustatyti, kada asmuo (šiuo atveju administratorius) suvokė ar turėjo suvokti apie teisės pažeidimą (CK 1.127 str. 1 d.). Nagrinėjamu atveju Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 8 d. nutartis, kuria UAB „K. F.“ buvo iškelta bankroto byla, įsiteisėjo 2013-07-30. Ieškovo bankroto bylos Nr. B2-1111-577/2016 duomenimis (Teismų informacinė sistema LITEKO) nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2013 m. rugpjūčio 14 d. iš dalies tenkino BUAB „K. F.“ direktoriaus R. F. prašymą dėl termino pateikti bendrovės dokumentus bankroto administratoriui pratęsimo ir jį pratęsė iki 2013-08-30. Ieškovo atstovas paaiškino, jog bankroto administratoriui buvo perduota tik dalis dokumentų. Ieškinys teismui pateiktas 2014-09-04. Todėl, esant nustatytam, konstatuoti ieškinio senaties termino praleidimą nėra pagrindo.

39Taigi visų išdėstytų aplinkybių kontekste spręstina, kad ieškovas įrodė, jog yra visos CK 6.66 str. 1 d. nustatytos sąlygos pripažinti, kad ginčo mokėjimai atlikti nepagrįstai ir neteisėtai; todėl ieškovui BUAB „K. F.“ iš atsakovo UAB „SIV Capital“ priteistini 50 855,54 Eur, o iš UAB „Admico“ – 579,24 Eur.

40Taip pat CK 6.210 str. pagrindu iš atsakovų ieškovui priteistinos 6 procentų metinės palūkanos, skaičiuotinos nuo iš atsakovų priteistinų sumų, nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2014-10-02, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

41Dėl civilinės atsakomybės R. C. F. ir G. J. K. atžvilgiu taikymo.

42Ieškovas prašo taikyti atsakovų atžvilgiu subsiadiarią atsakomybę, priteisiant prievolės įvykdymą iš pagrindinio skolininko UAB „CIV Capital“ ir skolininkų R. C. F. ir G. J. K. šių atsakovų ieškovui solidaraiai mokėtiną nuostolių atlyginimą.

43Tačiau visų pirma svarstytina, ar iš viso yra pagrindas atsakovų atžvilgiu taikyti civilinę atsakomybę. Tam, kad būtų galima taikyti bendrovės vadovui civilinę atsakomybę, būtina nustatyti jo civilinės atsakomybės sąlygas, t. y. neteisėtus veiksmus, atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį bei kaltę. Nustačius, kad bendrovės vadovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovas neprivalo įrodinėti, jog bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją pareiga tenka bendrovės vadovui.

44Dėl R. C. F..

45Ieškovas prašo taikyti bendrovės vadovui R. C. F. subsidiarią atsakomybę dėl to, kad vadovas pažeidė įstatyme nustatytą pareigą įmonei esant nemokiai kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo (IBĮ 8 str. 1 d.). Kadangi ginčo mokėjimais išmokėtų atsakovams UAB „SIV Capital“ ir UAB „Admico“ lėšų priteisimo pagrindas – CK 6.66 str. sąlygų pažeidimas nėra priežastiniame ryšyje su ieškovo nurodomu atsakovo R. C. F. atžvilgiu taikyti subsidiarinę atsakomybę pagrindu (ĮBĮ 8 str. 1d.), teismas, neįžvelgdamas pagrįstumo ieškovo reikalavime dėl subsidarios atsakomybės taikymo bendrovės vadovui už pareigos kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo pažeidimą, jį atmeta. Pažymėtina, jog teismas nustatęs CK 6.66 str. sąlygas, konstatavo, kad atsakovui UAB „SIV Capital“ ginčo mokėjimais išmokėtos sumos yra priteistinos iš atsakovo UAB „SIV Capital“ ieškovo naudai, būtent šiuo būdu apginant ieškovo teises. Ieškovas byloje neįrodinėjo, kad dėl pinigų išmokėjimo UAB „SIV Capilat“, jis patyrė nuostolių. Atkreiptinas dėmesys, jog byloje nėra duomenų sudarančių pagrindą teismui konstatuoti, kad tokie nuostoliai (žala) galėtų atsirasti tuo atveju, kai ieškovui atgavus išmokėtas UAB „SIV Capital“ lėšas, šalių turtinė padėtis (nagrinėjamo ginčo ribose), buvusi iki pinigų pervedimo, nebūtų visiškai atkurta.

46Ieškovas prašo taikyti bendrovės vadovui R. C. F. subsidiarią atsakomybę ir dėl fiduciarinių pareigų bendrovės atžvilgiu pažeidimo, t.y. dėl to, kad atsakovas neveikė sąžiningai ir protingai bendrovės ir jos kreditorių atžvilgiu, bendrovei tapus nemokiai, neteisėtai, pažeisdamas kreditorinių reikalavimų tenkinimo eiliškumą ir tvarką, kitų bylos kreditorių interesus, suteikė pirmenybę vienam iš kreditorių – UAB „SIV Capital“. Pažymėtina, jog bendrovės vadovas juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai (CK 2.87 str. 1 d.), jos atžvilgiu būti lojalus; būtent bendrovės vadovui kyla pareiga tinkamai organizuoti jos veiklą, bei jis šioje veikloje privalo laikytis įstatymų. Kasacinis teismas yra nurodęs, jog bendrovė privalo veikti atsižvelgiant į visų suinteresuotų asmenų, įskaitant ir kreditorių, interesus, todėl pripažįstama vadovo fiduciarinė pareiga ir bendrovės kreditorių atžvilgiu.

47Valstybės įmonės Registrų centro duomenimis, atsakovas R. F. buvo įregistruotas įmonės vadovu nuo 2004-11-25 iki 2013-08-12, t.y. iki bankroto administratoriaus paskyrimo įmonei iškėlus bankroto bylą. Tačiau bylos duomenimis nustatyta ir tai, jog nuo 2006-06-29 iki 2013-12-31 R. C. F. buvo suteikęs atsakovui G. J. K. įgaliojimus atstovauti bendrovei santykiuose su kitais juridiniais asmenimis, su tikslu vykdyti bei užtikrinti tinkamą ir efektyvią bendrovės veiklą, įskaitant bendrovės vardu sudaryti, keisti, stabdyti visus sandorius, atlikti visus kitus veiksmus, kurie įgalioto asmens vertinimu yra būtini ar reikalingi atlikti, siekiant palengvinti bendrovės veiklą, ar neatidėliotinai būtini siekiant išvengti žalos, nuostolių ir sankcijų bendrovei. Taigi, įgaliojimų turinys sudaro pagrindą išvadai, kad atsakovas R. F. faktiškai visus įgaliojimus spręsti dėl bendrovės veiklos suteikė atsakovui G. J. K.. Pažymėtina, kad bendrovės vadovas atsako ne dėl bet kokių jam priskirtų pareigų pažeidimo, tačiau tik dėl jo didelės kaltės, t. y. tyčios siekiant pažeisti kreditorių interesus ar didelio neatsargumo, pasireiškiančio aiškiu ir nepateisinamu aplaidumu vykdant savo pareigas. Nagrinėjamu atveju, įvertinus nustatytą, teismas turi pagrindą išvadai, jog atsakovo R. F. kaip bendrovės vadovo (suteikusio faktiškai visus įgaliojimus spręsti dėl bendrovės veiklos atsakovui G. J. K.) neteisėtas veikimas (neveikimas) – netinkamas pareigų atlikimas bendrovės kreditorių atžvilgiu yra pernelyg nutolęs nuo jam inkriminuojamo, netinkamu pareigų atlikimo pagrindu atsiradusio rezultato – žalos (piniginės lėšos, išmokėtos ginčo mokėjimais). Teismas šiuo atveju neturi pagrindo konstatuoti vienos iš būtinų sąlygų civilinės atsakomybės kilimo sąlygų (priežastinio ryšio) (CK 6.247 str.) ir spręsti dėl atsakovui R. C. F. pareikštų reikalavimo pagrįstumo, todėl ieškinį jo atžvilgiu atmeta.

48Dėl G. J. K..

49Ieškovo teigimu atsakovas G. J. K. pažeidė bendrą pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai, todėl jam kyla atsakomybė (CK 6.246 str. 1 d.). Nurodo, jog atsakovas žinojo (turėjo žinoti) bendrovės UAB „K. F.“ nemokumo aplinkybes, kadangi jis įgaliojimų pagrindu veikė bendrovės vardu, sudarinėjo sandorius, disponavo informacija apie bendrovės finansinę būklę ir kt. Tvirtina, jog iš neatlygintinės Valdymo sutarties sudarymo fakto matyti, kad G. J. K. suvokė, kad ši sutartis sudaroma siekiant išvengti pirmesnio kitų kreditorių reikalavimų tenkinimo. Ieškovo manymu, buvo pažeistos CK 6.760 str. 1 d. nuostatos, numatančios, kad įgaliotinis privalo vykdyti pavedimus sąžiningai ir rūpestingai bei vengti asmeninių interesų konflikto su įgaliotojo interesais. Bendrovei atstovavęs G. J. K. neišvengė tokio konflikto, kai būdamas atsakovo UAB „SIV Capital“ vadovu sudarė Valdymo sutartį ir kitus ginčijamus sandorius (priėmė apmokėjimus pagal Valdymo sutartį), pažeidžiančius bendrovės ir jos kreditorių interesus. Tai, kad net ir turėdamas informaciją apie bendrovės turtinę padėtį, vis tiek sudarė Valdymo sutartį ir sandorius, pažeidžiančius bendrovės ir jos kreditorių interesus, suponuoja atsakovui G. J. K. civilinės atsakomybės taikymą. Tačiau pažymėtina, jog ieškovo nurodoma Valdymo paslaugų sutartis sudaryta 2010-02-28 (t. 1, b.l. 212), byloje nėra pateikta jokių įrodymų, patvirtinančių, kad minėtos sutarties pagrindu būtų atlikti kokie nors mokėjimai ir tokiu būdu buvo padaryta žala, ir jei buvo padaryta, tai kokio dydžio. Be to, pačioje sutartyje nurodyta, jog paslaugų tiekėjas įsipareigoja teikti paslaugas neatlygintinai. Kitų sandorių, kurie neva pažeidžia ieškovo ir jo kreditorių interesus, ieškovas nenurodo, tiesiog deklaratyviai teigdamas, kad jie buvo sudaryti (CPK 178 str.). Bylos nagrinėjimo metu atsakovo atsakomybės ieškovas nesiejo su aptariamais ginčo mokėjimais. Pažymėtina, jog CK 1.137 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asmenys savo nuožiūra laisvai naudojasi civilinėmis teisėmis, taip pat teise į teisminę gynybą, t. y. patys sprendžia visus su turimos teisės įgyvendinimu ir gynimu susijusius klausimus: įgyvendinimo būdus ir apimtį, teisės perdavimo kitiems asmenims, teisių gynimo būdus, teisės atsisakymą ir kt. Teismas privalo spręsti ginčą pagal ieškovo pareikštus reikalavimus, negali pats nei suformuluoti už ieškovą ieškinio dalyko ir pagrindo, nei, spręsdamas bylas, pakeisti ieškinio dalyko ar faktinio pagrindo ar taikyti alternatyvius pažeistų teisių gynimo būdus (išskyrus kai kurias įstatyme nustatytas išimtis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. spalio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-425/2012). Ta aplinkybė, jog ieškinį dėl žalos atlyginimo ieškovo vardu pareiškė bankroto administratorius, nesudaro pagrindo teismui keisti ieškinio faktinio pagrindą. Taigi, esant nustatytam, nėra pagrindo išvadai nei dėl atsakovo neteisėtų veiksmų, nei dėl žalos, nei kitų sąlygų, nustatytinų spendžiant dėl civilinės atsakomybės taikymo, juolab dėl subsidarios (CK 2.246-2.249, 6.245 str.). Todėl ieškovo reikalavimai ir atsakovui G. J. K. atmestini.

50Dėl bylinėjimosi išlaidų.

51Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos ieškovui priteisiamos proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai atmestų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.). Ieškovas prašo priteisti 1 470 Eur bylinėjimosi išlaidų, susijusių su teisinių paslaugų teikimu, ir 480,42 Eur, susijusių su procesinių dokumentų vertimu į anglų kalbą, iš viso 1950,42 Eur. Teismas, atsižvelgdamas į tai, jog ieškovo reikalavimai patenkinti iš dalies, įvertinęs advokato suteiktų teisinių paslaugų pobūdį, jų apimtį, ginčo sudėtingumą, bylos apimtį, teismo posėdžių skaičių, remdamasis 2015 m. kovo 19 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-77 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio 8.2 p., 8.16 p., 8.17 p., bei atsižvelgdamas į teisingumo ir protingumo principus, sprendžia, jog pagrindas priteisti 600 Eur, o kitoje dalyje ieškovo prašymą atmesti. Taigi, atitinkamai iš atsakovo UAB „SIV Capital“ priteistini 582 Eur, o iš atsakovo UAB „Admico“ – 18 Eur bylinėjimosi išlaidų. Atsakovai duomenų, pavirtinančių patirtas bylinėjimosi išlaidas, nepateikė.

52Vilniaus apygardos teismo 2014-10-02 nutartimi atsakovo UAB „SIV Capital“ atžvilgiu taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki sprendimo visiško įvykdymo, o sprendimą įvykdžius, panaikintinos (CPK 150 str.).

53Patenkinus ieškinį, žyminis mokestis, nuo kurio mokėjimo buvo atleistas ieškovas (CPK 83 str. 1 d. 8 p.), priteistinas iš atsakovo UAB „SIV Capital“ – 1306 Eur, o iš atsakovo UAB „Admico“ – 20 Eur žyminio mokesčio (CPK 96 str. 1 d.).

54Teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 263 - 270 str., 93 str., 95 str.,

Nutarė

55ieškinį patenkinti iš dalies.

56Priteisti ieškovui BUAB „K. F.“ (į. k. 300069608), bankroto administratorius UAB „Vantolina“, iš atsakovo UAB „SIV Capital“ (į. k. 300124734) 50 855,54 Eur (penkiasdešimt tūkstančių aštuonis šimtus penkiasdešimt penkis eurus 54 centus), iš atsakovo UAB „Admico“ (į. k. 302415471) 579,24 Eur (penkis šimtus septyniasdešimt devynis eurus 24 centus).

57Priteisti ieškovui iš atsakovų UAB „SIV Capital“ ir UAB „Admico“ 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo iš jų priteistų sumų už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos (2015-10-02) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

58Priteisti iš atsakovo UAB „SIV Capital“ ieškovui 582 Eur, o iš atsakovo UAB „Admico“ – 18 Eur bylinėjimosi išlaidų.

59Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

60Priteisti iš atsakovo UAB „SIV Capital“ 1306 Eur (tūkstantį tris šimtus šešis eurus), o iš atsakovo UAB „Admico“ – 20 Eur (dvidešimt eurų) žyminio mokesčio valstybės naudai.

61Vilniaus apygardos teismo 2014-10-02 nutartimi atsakovo UAB „SIV Capital“ atžvilgiu taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki sprendimo visiško įvykdymo, o sprendimą įvykdžius, panaikinti.

62Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Jadvyga Mardosevič,... 2. sekretoriaujant Renatai Vinckevičiūtei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovui adv. Petrui Selilioniui,... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB... 5. ieškovas BUAB „K. F.“ patikslintu ieškiniu prašo:... 6. a/ pripažinti negaliojančiais: 1/ 31 080 Lt sumos išmokėjimą UAB „SIV... 7. b/taikyti subsidiarią atsakomybę - priteisti iš atsakovų R. C. F. ir G. J.... 8. c/pripažinti negaliojančiu 2 000 Lt sumos išmokėjimą UAB „Admico“... 9. d/ priteisti iš atsakovų UAB „SIV Capital“, UAB „Admico“, R. C. F. ir... 10. f/ priteisti iš atsakovų UAB „SIV Capital“, UAB „Admico“, R. C. F. ir... 11. Pasak ieškovo atstovo, sandoriai (atlikti mokėjimai) pripažintini... 12. Atsakovas UAB „Admico“ atsiliepime į patikslintą ieškinį su ieškovo... 13. Atsakovai UAB „SIV Capital“, Robet C. F., G. J. K. į posėdį neatvyko,... 14. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 15. Dėl reikalavimo pripažinti pinigų išmokėjimą pagal kasos orderius... 16. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 8 d. nutartimi (įsiteisėjo 2013... 17. Ieškovo vertinimu, ginčo mokėjimai laikytini sandoriais; jie neteisėti,... 18. Dėl mokėjimų atliktų tarp UAB K. F.“ ir UAB „SIV Capital“... 19. Visų pirma pažymėtina, jog nors ieškovo atstovas procesiniuose dokumentuose... 20. Dėl mokėjimų, atliktų tarp UAB K. F.“ ir UAB „Admico“.... 21. Ieškovas prašo pripažinti negaliojančiu 2 000 Lt sumos išmokėjimą UAB... 22. Dėl actio Pauliana taikymo sąlygų.... 23. Actio Pauliana instituto tikslas – užkirsti kelią skolininko... 24. CK 6.66 straipsnyje įtvirtintos ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje... 25. Dėl neabejotinos ir galiojančios reikalavimo teisės.... 26. Tokiu atveju, kai ieškinį reiškia bendrovės administratorius, ginantis... 27. Dėl privalomumo sudaryti sandorį.... 28. Ši sąlyga gali būti paaiškinama kaip teisinės prievolės sudaryti sandorį... 29. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje taip pat apibrėžta, kad tam... 30. Nagrinėjamoje byloje nenustatyta, jog egzistavo įstatymas ar teismo... 31. Dėl kreditorių teisių pažeidimo. CK 6.66 str. 1 d. pateiktas pavyzdinis... 32. Ieškovas kreditorių interesų pažeidimą grindžia įmonės nemokumu. Visų... 33. Dėl sandorio šalių nesąžiningumo.... 34. Ieškovas bylos nagrinėjimo metu bei savo procesiniuose dokumentuose reiškė... 35. Civilinėje teisėje galioja bendrasis sąžiningumo principas (CK 1.5 str.),... 36. Teismas aukščiau konstatavo bendrovės kreditorių teisių pažeidimą dėl... 37. Dėl ieškinio senaties termino.... 38. Ieškinio senatis – tai įstatymo nustatytas laiko tarpas (terminas), per... 39. Taigi visų išdėstytų aplinkybių kontekste spręstina, kad ieškovas... 40. Taip pat CK 6.210 str. pagrindu iš atsakovų ieškovui priteistinos 6... 41. Dėl civilinės atsakomybės R. C. F. ir G. J. K. atžvilgiu taikymo.... 42. Ieškovas prašo taikyti atsakovų atžvilgiu subsiadiarią atsakomybę,... 43. Tačiau visų pirma svarstytina, ar iš viso yra pagrindas atsakovų atžvilgiu... 44. Dėl R. C. F..... 45. Ieškovas prašo taikyti bendrovės vadovui R. C. F. subsidiarią atsakomybę... 46. Ieškovas prašo taikyti bendrovės vadovui R. C. F. subsidiarią atsakomybę... 47. Valstybės įmonės Registrų centro duomenimis, atsakovas R. F. buvo... 48. Dėl G. J. K..... 49. Ieškovo teigimu atsakovas G. J. K. pažeidė bendrą pareigą elgtis atidžiai... 50. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 51. Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos ieškovui... 52. Vilniaus apygardos teismo 2014-10-02 nutartimi atsakovo UAB „SIV Capital“... 53. Patenkinus ieškinį, žyminis mokestis, nuo kurio mokėjimo buvo atleistas... 54. Teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 263 - 270... 55. ieškinį patenkinti iš dalies.... 56. Priteisti ieškovui BUAB „K. F.“ (į. k. 300069608), bankroto... 57. Priteisti ieškovui iš atsakovų UAB „SIV Capital“ ir UAB „Admico“ 6... 58. Priteisti iš atsakovo UAB „SIV Capital“ ieškovui 582 Eur, o iš atsakovo... 59. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 60. Priteisti iš atsakovo UAB „SIV Capital“ 1306 Eur (tūkstantį tris šimtus... 61. Vilniaus apygardos teismo 2014-10-02 nutartimi atsakovo UAB „SIV Capital“... 62. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos...