Byla e2-952-440/2016
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Valantienė,

2rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Limeta“ ieškinį atsakovei viešajai įstaigai Naujosios Akmenės ligoninei, trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Optomedical“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo.

3Teismas

Nustatė

4

 1. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Limeta“ pareiškė ieškinį prašydama panaikinti atsakovės viešosios įstaigos (toliau – VšĮ) Naujosios Akmenės ligoninės 2016 m. rugsėjo 5 d. pranešimą Nr. 4562176 ir 2016 m. rugsėjo 21 d. pranešimą Nr. 4605819, kuriais atmestas UAB „Limeta“ pasiūlymas supaprastinto atviro konkurso „Medicinos įranga“, pirkimo numeris 177363, pirkimo 2 dalyje ir 2016 m. rugsėjo 6 d. panešimą Nr. 4565788, kuriuo minėto pirkimo dalyje laimėtoju pripažintas UAB „Optomedical“. Grąžinti ieškovės pasiūlymą į viešojo konkurso pasiūlymų vertinimo stadiją ir įpareigoti atsakovę iš naujo įvertinti ieškovės pasiūlymą, atsižvelgiant į ieškinyje nurodytas aplinkybes. Nurodė, kad atsakovė 2016 m. rugpjūčio 5 d. centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau ? CVP IS) paskelbė supaprastintą atvirą viešą konkursą „Medicinos įranga“, pirkimo numeris 177363, kurio pirkimo objektas skirstomas į dvi atskiras pirkimo dalis: 1 dalis – Otorinolaringologo darbo vietos įranga, 2 dalis – Rentgeno vaizdų skaitmeninimo įranga. Pasiūlymus pirkimo 2 dalyje pateikė du teikėjai: ieškovė ir trečiasis asmuo UAB „Optomedical“. Perkančioji organizacija 2016 m. rugpjūčio 29 d. pranešime Nr. 4549018 nurodė, kad ieškovės pateikti dokumentai dėl tiekėjo kvalifikacijos atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus bei prašė pateikti atsakymus į klausimus. Ieškovė 2016 m. rugsėjo 2 d. pranešimu Nr. 4559751 pateikė pasiūlymo paaiškinimą ir atsakė į visus perkančiosios organizacijos užduotus klausimus. Perkančioji organizacija 2016 m. rugsėjo 5 d. pranešimu Nr. 4562176 pranešė, kad ieškovės pasiūlymas atmestas vadovaujantis pirkimo dokumentų 9.8.2 punktu, nes neatitinka techninės užduoties reikalavimų. Perkančioji organizacija 2016 m. rugsėjo 6 d. pranešime Nr. 4565788 dar kartą nurodė, kad ieškovės pasiūlymas atmestas, kad pirkimą 2 dalyje laimėjo trečiasis asmuo UAB „Optomedical“, kurios pasiūlymas yra net 22 506 Eur brangesnis nei ieškovės pasiūlymas. Ieškovė 2016 m. rugsėjo 16 d. pranešimu Nr. 4595836 pateikė pretenziją dėl to, kad perkančioji organizacija nepagrįstai atmetė ieškovės pasiūlymą. Perkančioji organizacija 2016 m. rugsėjo 21 d. pranešimu Nr. 4605819 atsakė į pretenziją ir pakeitė ieškovės pasiūlymo atmetimo pagrindus. Ieškovė 2016 m. rugsėjo 23 d. kreipėsi į atsakovę norėdama susipažinti su pirkimą laimėjusio tiekėjo pasiūlymu, pakartotinai 2016 m. rugsėjo 30 d. Ieškovė, gavusi pirkimą laimėjusio tiekėjo UAB „Optomedical“ pasiūlymą įsitikino, kad UAB „Optomedical“ siūlomi detektoriai yra identiški ieškovės siūlomiems detektoriams, tiek pagal formą, tiek pagal konstrukciją, svorį, išmatavimus, technines savybes, t. y. trečiasis asmuo siūlo tuos pačius gamintojo PerkinElmer gaminamus detektorius kaip ir ieškovė, tik pavadintus kito gamintojo iCRco vardu, o trečiojo asmens siūlomas detektorius AIR DR yra tas pats PerkinElmer detektorius XRpad4336, o detektorius AIR DRc yra tas pats PerkinElmer detektorius XRpad4343 F. Todėl abiejų teikėjų pasiūlymai privalėjo būti vertinami vienodai.
 2. Nurodė, kad ieškovės pasiūlymas visiškai atitinka techninės specifikacijos reikalavimus, įskaitant techninės specifikacijos 1.16 ir 2.13 punktuose nurodytą reikalavimą, jog apsauga nuo dulkių ir vandens turi būti ne blogesnė nei IP65. Pažymi, kad pirkimo sąlygose nėra nurodyta, kad apsauga nuo dulkių ir vandens turi būti detektoriaus, o ne visos rentgeno vaizdų skaitmeninimo įrangos ją naudojant paskirties vietoje, taigi perkančioji organizacija plečiamai išaiškino techninės specifikacijos 1.16 ir 2.13 punktus ir nepagrįstai atmetė ieškovės pasiūlymą. Pažymi, kad ieškovė 2016 m. rugsėjo 16 d. pretenzijoje Nr. 4-104 pagrindė, kodėl siūlomi detektoriai nėra blogiau apsaugoti nuo vandens ir dulkių, nes detektorių apsauga juos naudojant kartu su rentgeno aparatu privalo būti sumuojama kartu su rentgeno aparato apsaugos lygiu, kuris paprastai yra IP23, tai sudėjus abu apsaugos lygius IP42 ir IP23 ir gaunamas nurodytas techninėje specifikacijos apsaugos lygis IP65. Atsižvelgiant į tai, ieškovės pasiūlymo atmetimas yra neteisėtas, pažeidžia tiekėjų lygiateisiškumo ir nediskriminavimo bei skaidrumo principus bei prieštarauja viešojo pirkimo tikslui.
 3. Pirkimo sąlygų 9.5 punktas nustato, kad iškilus klausimų dėl pasiūlymų turinio ir komisijai paprašius, tiekėjai privalo per komisijos nustatytą terminą pateikti papildomus dokumentus ir (ar) paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės. Atsakovė privalėjo paprašyti ieškovės paaiškinti aplinkybes dėl ieškovės pasiūlymo, susijusio su siūlomų detektorių apsauga nuo dulkių ir vandens, tačiau perkančioji organizacija neprašė nurodyti, ar siūloma apsauga IP42 yra geresnė ar blogesnė už IP65, pirkimo dokumentuose nebuvo apibrėžta, kas yra „ne blogiau IP65“, nebuvo nurodyta, arba lygiavertė. Atsakovė pirkimo dokumentuose numatydama IP65 apsaugos lygio taikymą nepateikė jokių objektyvių argumentų, pagrindžiančių tokio apsaugos lygio taikymą būtent detektoriams. Perteklinės, itin aukštos apsaugos nuo dulkių ir vandens perkančioji organizacija neturėjo pagrindo suabsoliutinti vertindama ieškovės pasiūlymą. Jei techninė specifikacija būtų aiškinama taip, kaip pateikta sprendime dėl ieškovės pasiūlymo atmetimo, ji būtų parengta išimtinai tik trečiojo asmens UAB „Optomedical“ siūlomam produktui, o tai yra neteisėta, pažeidžia viešųjų pirkimų principus, dirbtinai riboja konkurenciją. Nors trečiasis asmuo pasiūlyme nurodė, kad siūlomų detektorių AIR DR ir AIR DRc apsauga nuo dulkių ir vandens yra IP65, tačiau pateiktuose techniniuose aprašymuose apsauga IP65 nurodyta ne siūlomų detektorių techniniuose aprašymuose, bet viršutinėje bukleto dalyje, kurioje kalbama apie visą rentgeno skaitmeninimo sistemą AIR DR, kuri susideda ne tik iš detektorių, bet ir technologo darbo vietos vaizdų vertinimui ir saugojimui XC, radiologo taikomosios programinės įrangos Clarity, duomenų saugojimo sistemos Clarity PACS, taigi trečiojo asmens UAB „Optomedical“ siūlomų detektorių techniniuose aprašymuose nėra nurodyta, kad būtent siūlomų detektorių apsauga yra IP65, be to, trečiojo asmens siūlomo detektoriaus AIR DRc techniniame aprašyme nėra nurodyta, kad detektorius turi CE sertifikatą, kaip to reikalauja techninės specifikacijos 6.5 punktas, todėl trečiojo asmens pasiūlymas turėjo būti atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų, o ne pripažintas laimėtoju.
 4. Atsakovė VšĮ Naujosios Akmenės ligoninė pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad pirkimo 2 dalies objekto rentgeno vaizdų skaitmeninimo įrangos techniniai reikalavimai nurodyti techninės specifikacijos II dalyje, kurioje atskirų įrenginių techniniai reikalavimai numatytai atskiruose punktuose, pvz., 1 punkte nurodyti reikalavimai skaitmeniniam rentgeno spindulių detektoriui, 2 punkte nurodyti reikalavimai kitam skaitmeniniam rentgeno spindulių detektoriui. Taigi ieškinyje nepagrįstai teigiama, kad techninės specifikacijos 1.16 punkte ir 2.13 punkte reikalavimai dėl apsaugos nuo dulkių ir vandens yra taikomi visai rentgeno vaizdų skaitmeninimo sistemai. Pažymi, kad visi techniniai reikalavimai yra svarbūs, todėl siūloma įranga turi atitikti visus keliamus reikalavimus. Rentgeno vaizdų skaitmeninimo įrangos techninė specifikacija dar prieš konkursą buvo paviešinta, ji yra pirkimo dokumentų dalis, tačiau ieškovė jokių pretenzijų dėl jos neturėjo. Ieškovė nepagrįstai teigia, kad jos siūlomi detektoriai atitinka pirkimo sąlygas, nes reikalavimas turėti ne blogesnę nei IP65 apsaugą nuo dulkių ir vandens buvo numatytas detektoriams, o ne visai rentgeno vaizdų skaitmeninimo sistemai. Nepagrįsti atsakovės teiginiai, kad galima matematiškai sudėti kelių daiktų apsaugos lygius. Be to, atsakovė neturėjo pareigos prašyti ieškovės paaiškinti siūlomų detektorių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, nes ieškovės siūlomų detektorių apsaugos nuo vandens ir dulkių apsaugos lygis buvo aiškiai nurodytas pasiūlyme. Pažymi, kad Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 32 straipsnio 5 dalis įpareigoja perkančiąją organizaciją prašyti, siūlyti ir leisti tiekėjui patikslinti tiekėjo kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, o ne techninės specifikacijos duomenis. Ieškovė nepagrįstai teigia, kad jos siūlomi detektoriai yra tokie patys kaip ir trečiojo asmens UAB „Optomedical“, nes kartu su pasiūlymu pateikti duomenys patvirtina, kad skiriasi jų gamintojai, be to, trečiojo asmens siūlomi detektoriai turi CE deklaraciją.
 5. Trečiasis asmuo UAB „Optomedical“ pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Pažymėjo, kad perkančiajai organizacijai suteikta teisė nustatyti ir apibrėžti pirkimo objektą bei jį apibūdinančius reikalavimus, kurie, jos nuomone, yra būtini siekiant užtikrinti sėkmingą pirkimo sutarties įvykdymą, taip pat paliekama teisė nuspręsti, kokius reikalavimus nustatyti pirkimo dokumentuose. Tuo tarpu, tiekėjai, pirkime teikiantys pasiūlymus, privalėjo laikytis aiškiai suformuluotų pirkimo sąlygų ir pirkime siūlyti jas atitinkančias prekes. IP65 skaitmeninis rentgeno spinduliu detektorius reiškia, kad detektorius turi būti visiškai sandarus ir apsaugotas nuo dulkių bei nuo vandens srauto, tačiau ieškovės siūlomi detektoriai neatitinka šio techninės specifikacijos reikalavimo, nes ieškovė pasiūlė detektorius, kurių apsaugos nuo dulkių ir vandens lygis yra IP42. Akivaizdu, jog IP65 ir IP42 apsaugos lygiai nėra vienodi ir jokiu būdu negali būti vertinamas kaip suteikiantis lygiavertę detektoriaus apsaugą nuo kietųjų kūnų ir skysčių. VPĮ draudžiama daryti pakeitimus, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimus. Atsakovė nustačiusi, kad ieškovės pasiūlymas neatitinka pirkimo sąlygų, pagrįstai atmetė ieškovės pasiūlymą. Be to, ieškovės taikoma metodika sumuoti atskirus techninius rodiklius, t. y. apsaugos lygio nuo dulkių ir vandens indikatorių IP42 privalu aritmetiškai sudėti su rentgeno aparato apsaugos lygius, yra visiškai nepagrįsta ir nenumatyta pirkimo dokumentuose. Ieškovė nepagrįstai traktavo trečiojo asmens pasiūlymą, kaip neatitinkantį techninės specifikacijos 1.16 punkto ir 2.13 punkto reikalavimų. Ieškovė neįrodė, kad ieškovės siūlomi detektoriai yra identiški trečiojo asmens siūlomiems. Pažymi, jog atsakovei nėra nustatytos imperatyvios pareigos prašyti ieškovės patikslinti ar paaiškina pasiūlymą, jei jis neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų, nes VPĮ 39 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija gali (bet neprivalo) prašyti, jog tiekėjai paaiškintų savo pasiūlymus, tačiau negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo. Nagrinėjamu atveju, aiškiai ir nedviprasmiškai ieškovei savo pasiūlyme nurodžius techninius skaitmeninio rentgeno spindulių detektoriaus apsaugos rodiklius (TP42) bei pateikus juos patvirtinančius prekės techninius dokumentus, tapo aišku, jog ieškovės pasiūlymas neatitinka pirkimo sąlygų reikalavimų.
 6. Ieškovė dublike nurodė, kad trečiasis asmuo atsiliepime patvirtino, kad jos siūlomi detektoriai yra pagaminti to paties gamintojo PerkinElmer ir tik modifikuoti gamintojo iCRco Inc. Atsakovės bei trečiojo asmens atsiliepimai patvirtina, kad pirkimo sąlygų techninė specifikacija buvo parengta ir pritaikyta konkretiems detektoriams, kad nustatyti techninės specifikacijos reikalavimai neleis pasiūlyti gamintojo PerkinElmer kokybiškų ir atliekančių tas pačias funkcijas detektorių vien dėl nustatyto perteklinio, superaukšto apsaugos nuo dulkių ir vandens lygio, kuris niekada nebus pritaikytas atliekant tyrimus sveikatos priežiūros įstaigoje. Pagal byloje pateiktas UAB „Optomedical“ siūlomų detektorių technines specifikacijas (kurios pateiktos be vertimų į lietuvių kalbą) galima padaryti vienareikšmišką išvadą, kad atsakovė pirkimo techninę specifikaciją rengė pagal konkretaus gaminio, kurį Lietuvoje platina trečiasis asmuo, techninę specifikaciją, nes visi detektorių techninės specifikacijos punktų atitikimai, įskaitant 1.16 ir 2.13 punktus, sužymėti trečiojo asmens pasiūlyme pateiktos techninės specifikacijos viename lape tiek vieno, tiek ir kito detektoriaus. Tokia situacija galima tik tuo atveju, kai perkančioji organizacija pasirenka konkretų gaminį ir jo techninę specifikaciją nurašo ir pateikia kaip konkurso techninę specifikaciją. Atsakovė galimai turėdama informacijos apie rinkoje siūlomus aukštos kokybės detektorius, kurių kokybės atitikimas patvirtintas CE sertifikatu, ir jų taikomą apsaugos nuo dulkių ir vandens lygį, techninę specifikaciją parengė taip, kad ją atitiktų tik trečiojo asmens rinkoje parduodamas, to paties gamintojo kaip ir ieškovės, siūlomas detektorius, tik modifikuotas suteikiant jam didesnį apsaugos nuo dulkių ir vandens lygį kaip išskirtinį požymį, išskiriantį jį iš visų rinkoje siūlomų detektorių, tačiau perteklinį atsižvelgiant į atsakovo viešojo pirkimo tikslą naudoti detektorių sveikatos priežiūros įstaigos patalpose, kuriose yra keliami aukšti higienos ir apsaugos nuo vandens reikalavimai, dėl to didelio dulkėtumo ar vandens srovės rizika praktiškai neegzistuoja. Pažymi, kad techninėje specifikacijoje nėra jokių nurodymų dėl poreikio detektorius transportuoti, pvz., kai detektorių pernešimui naudojami atskiri laikikliai, jie gali padidinti IP apsaugos lygį. Mano, kad 22 506 Eur ieškovo ir trečiojo asmens pasiūlymų kainų skirtumas yra per daug didelis už praktiškai nenaudojamą ir nepritaikomą, pernelyg aukštą detektorių apsaugos lygį. Pažymi, kad atsakovė buvo paskelbusi ir dar vieną medicininės įrangos pirkimo konkursą, kurį nutraukė po UAB „Limeta“ pretenzijos pateikimo, pripažinusi, kad techninė specifikacija buvo parengta netinkamai (atitiko tik UAB „Optomedical“ platinamų produktų techninę specifikaciją).
 7. Atsakovė pažeidė ir VPĮ 85 straipsnio 2 dalį, nes ginčo Konkursą vykdė pagal negaliojančias supaprastintas viešųjų pirkimų taisykles, nes konkurso sąlygų 1.2 punkte nurodyta, kad Pirkimas atliekamas vadovaujantis <...> perkančiosios organizacijos patvirtintomis ir CVP IS paskelbtomis supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis, kurios patvirtintos ligoninės direktoriaus 2013 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. V-99, tačiau CVP IS paskelbta paskutinė perkančiosios organizacijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių redakcija yra direktoriaus 2016 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-6 ir paskelbta CVP IS 2016 m. vasario 2 d., todėl konkursas privalėjo būti vykdomas pagal galiojančias taisykles. Perkančioji organizacija nurodė, kad vadovaujasi jau negaliojančiomis supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis, todėl visos atliktos viešojo pirkimo procedūros yra neteisėtos ir pirkimas turi būti nutrauktas.
 8. Atsakovė pateikė tripliką, kuriame nurodė, jog pagal VPĮ 94 straipsnį ieškovė turėjo pateikti pretenziją dėl netinkamai parengtų pirkimo dokumentų per 5 darbo dienas nuo pirkimo paskelbimo, tačiau to nepadarė. Ieškovė apie tariamą pirkimo dokumentų neatitikimą teisės aktų reikalavimams pradėjusi rašyti tik dublike, siekia tik neleisti užbaigti pradėto pirkimo, ieškovė nesiekia laimėti pirkimo, o nori tik kad pirkimas būtų nutrauktas. Be to, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau ? CPK) 4233 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad ieškinyje negali būti reiškiami reikalavimai, kurie nebuvo keliami pretenzijoje. Ieškovė aplinkybių dėl tariamo pirkimo dokumentų neteisėtumo nenurodė pretenzijoje, neteikė teikdama ieškinį, todėl ieškovės reikalavimai susiję su pirkimo dokumentų ginčijimu neturi būti tenkinami. Atsakovė turėjo teisę pati nuspręsti, kokius reikalavimus nustatyti pirkimo dokumentuose, kokių skaitmeninių rentgeno spindulių detektorių jai reikia sveikatos priežiūros paslaugoms teikti, todėl tiekėjai negali nurodyti perkančiajai organizacijai, kad norimos įsigyti prekių savybės nereikalingos ar, kad ir be jų prekes bus galima naudoti. Tiekėjai privalo vadovautis paskelbtomis pirkimo sąlygomis ir siūlyti jas atitinkančias prekes. Ieškovės pasiūlymas buvo atmestas dėl to, kad ieškovė pasiūlyme pateikė ne tuos dokumentus (pasiūlyme nurodė ne siūlomų detektorių modelius, nepateikė su pasiūlymu nurodytų detektorių CE deklaracijos). Ieškovė su pretenzija pateikė kitus papildomus dokumentus, kuriuos įvertinusi atsakovė iš dalies tenkino pretenziją. Dokumentų, kuriais remiantis ieškovės pretenzija iš dalies buvo patenkinta, su pirminiu pasiūlymu pateikta nebuvo, o buvo pateikta tik su pretenzija. Atmestini ieškovės argumentai apie detektorių laikiklius ir jų tariamą apsaugos sumavimą, nes jokie laikikliai šiuo pirkimu nebuvo perkami. Jokių duomenų, kad ieškovės ir trečiojo asmens siūlomi detektoriai yra tie patys, nėra. Ieškovė neginčija to, kad egzistuoja įmonė iCRco Ine ir ji savo vardu teikia į rinką skaitmeninius rentgeno spindulių detektorius. Ieškovė kartu su dubliku pateikė nesusijusių su šiuo pirkimu, kitų dviejų pirkimų, dokumentus, kurie niekuo nesusiję su šios bylos nagrinėjimo dalyku. Pirkimo dokumentuose skliausteliuose nurodyta senesnė atsakovės vidaus dokumento, t. y. viešųjų pirkimo taisyklių, redakcija yra spausdinimo klaida, tačiau tai nesudaro pagrindo teigti, kad pirkimo procedūros buvo atliktos ne pagal CVP IS paskelbtas supaprastintas viešųjų pirkimų taisykles.
 9. Trečiasis asmuo pateikė tripliką, kuriame pažymi, jog ieškovė dublike pateikė naujus motyvus, kurių nebuvo pretenzijoje ir ieškinyje, kad pirkimo sąlygos yra parengtos netinkamai. Pagal CPK 4232 straipsnio 2-3 dalis ieškinyje negali būti reiškiami reikalavimai, kurie nebuvo keliami tiekėjo pretenzijos pareikštoje ne teisme tvarka. Sprendžiant tiekėjo ir perkančiosios organizacijos ginčo apimtį svarbūs tiekėjo pretenzijoje keliami klausimai, nes ieškovas savo reikalavimą teisme gali grįsti tik tokiais pažeidimais, kurie buvo nurodyti pretenzijoje ir perkančiosios organizacijos neišnagrinėti arba išnagrinėti, tačiau pripažinti kaip nepagristi. Nors pirkimo sąlygų 7.1 ir 7.2 punktuose įtvirtinta dalyvių teisė kreiptis į perkančiąją organizaciją ir prašyti paaiškinti konkurso sąlygas, tačiau ieškovė tokia teise nepasinaudojo. Vadovaujantis VPĮ 25 straipsnio 2 dalimi techninė specifikacija turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų, todėl draudžiama perkančiajai organizacijai viešojo pirkimo dokumentuose naudoti konkrečius prekių pavadinimus, jei tai suteiktų galimybę pirkime dalyvauti tik konkrečiam tiekėjui ar keliems tiekėjams, apribojant kitų potencialių tiekėjų dalyvavimą. Perkančioji organizacija pirkimo objektą turi apibūdinti taip, kad būtų išvengta tiesioginės nuorodos į konkretų modelį, prekės ženklą, patentą, kilmę. Vis dėl to perkančiosioms organizacijoms yra leidžiama nurodyti kai kuriuos tikslius pirkimo objektą kvalifikuojančius kriterijus, jei ji taip pat nurodo, kad pripažįstami analogiški ir ekvivalentiški (lygiaverčiai) objektai. Būtent šią išimtį atsakovė yra pritaikiusi skelbdama savo vykdomo viešojo pirkimo sąlygas, kurių 1.16 punkte ir 2.13 punkte nurodo, jog detektoriaus apsauga nuo dulkių ir vandens turi būti ne blogesnė nei nurodyta techninėje specifikacijoje. Atsakovė neriboja tiekėjų galimybės teikti lygiaverčius pasiūlymus, taigi atsakovė užtikrino lygiateisiškumo principą. Vadovaujantis teismų praktika, tuomet, kai konkurso sąlygos nedraudžia tiekėjui siūlyti savo techninėmis savybėmis lygiaverčių medžiagų, įrenginių, technologijų gamintojų, nepriklausomai nuo to, kad konkurso sąlygų techninėse specifikacijose yra nuorodos į konkrečias medžiagas, įrenginius, taikytinas technologijas ar gamintojus, pripažįstama, kad nėra sudaroma kliūčių pasiūlyti lygiaverčius produktus. Tačiau ieškovė nesistengė įrodyti, jog jos pasiūlymas yra lygiavertis pirkimo objektui, reikšdama pretenziją ji iš karto siekė, jog jos techninės specifikacijos reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas būtų pripažintas atitinkančiu reikalavimus be jokių paaiškinimų. Be to, ieškovė pateiktame dublike sutiko, jog trečiojo asmens pasiūlytas detektorius yra modifikuotas, kad ieškovė pirkime pasiūlė mažesnę apsaugą turinčius detektorius. Pažymi, jog rinkoje yra daug gamintojų siūlančių įvairaus lygio apsaugos nuo vandens ir dulkių detektorius, taip pat ir IP65 apsaugos detektorius. Be to, rinkoje tikrai yra ir didesnę detektorių apsaugą nuo vandens ir dulkių siūlančių gamintojų, pvz., gamintojo Carestream gaminamo detektoriaus apsauga nuo dulkių ir vandens yra IP57, šio gamintojo detektorius teikia ir ieškovė. Šiuo atveju, ieškovė, pateikusi techninės specifikacijos reikalavimų neatitinkantį pasiūlymą, žinojo, jog reiškia nepagrįstą ieškinį ieškovei, todėl ieškovė turi būti laikoma nesąžiningai tyčia reiškusi nepagrįstą ieškinį teismui, kas reiškia piktnaudžiavimą turimomis procesinėmis teisėmis.
 10. Ieškovė pateikė papildomus rašytinius paaiškinimus, kuriuose nurodė, kad byloje nėra duomenų, jog viešojo pirkimo komisija vertino trečiojo asmens pasiūlymą. Nurodė, kad iš komisijos protokolų matyti, kad buvo vertinta ar ieškovės pasiūlymas atitinka pirkimo sąlygas, tačiau nieko nėra pasisakoma apie trečiojo asmens pasiūlymą. Nors byloje dalyvaujantys asmenys nurodo, kad ne tik trečiojo asmens siūlomi detektoriai atitinka pirkimo sąlygas, tačiau nepateikė jokių pavyzdžių. Trečiojo asmens teigimu, Carestream gamina detektorius, kurių apsauga nuo dulkių ir vandens yra IP57, tačiau net ir šis detektorius neatitinka pirkimo sąlygų (IP65). Taip pat nurodė trečiojo asmens siūlomam detektoriui AirDRc taikoma IP42 apsauga, todėl pasiūlymas neatitinka pirkimo sąlygų, o UAB „Optomedical“ negalėjo būti pripažinta pirkimo laimėtoja.
 11. Trečiojo asmens teigimu jų siūlomas AirDRc detektorius turi IP65 apsaugą nuo dulkių ir vandens bei pateikė originalią techninę brošiūrą. Papildomai paaiškino, kad jų gamintojas iCRco, siekdamas sumažinti įrenginių gamybos kaštus, sumažino detektorių apsaugos nuo dulkių ir vandens lygį nuo IP65 iki IP42 tolimesniems užsakymams. Atitinkamai 2016 m. spalio 18 d. buvo pakeista informacija kompanijos tinklapyje. Tačiau iCRco atstovai patikimo, kad visi esami užsakymai ir specialūs užsakymai bus vykdomi su IP65 lygio apsauga.

5Ieškinys atmestinas.

 1. Viešųjų pirkimų institutas yra tiek nacionalinės, tiek Europos Bendrijos teisės objektas, todėl, be nacionalinės teisės aktų, jis reguliuojamas ir Europos Bendrijos teisės aktais – direktyvomis. Tačiau Bendrijos teisė nereguliuoja visų viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo aspektų, kai kuriuos palikdama nacionalinei teisei. Remiantis VPĮ 3 straipsnio 1, 2 dalimis perkančiajai organizacijai nustatyta imperatyvi pareiga užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei kitų įstatymo reikalavimų įgyvendinant pirkimų tikslą – sudaryti viešojo pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai panaudojant lėšas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką aiškinant ir taikant viešųjų pirkimų institutą, yra nurodęs, kad VPĮ siekiama skatinti kokybišką prekių ir paslaugų, reikalingų užtikrinti valstybės ir savivaldybių darnią ir tinkamą veiklą, gavimą, skatinti konkurenciją ir rinkos plėtrą, užtikrinti racionalų valstybės biudžeto lėšų naudojimą, garantuoti lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus, įgyvendinti priemones, atsižvelgiant į Nacionalinės kovos su korupcija programos tikslus ir uždavinius. Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl VPĮ viešiesiems pirkimams nustatyti specialūs reikalavimai, o šio įstatymo nuostatos aiškintinos ir taikytinos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005; 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008). Europos Bendrijų Teisingumo Teismas viešojo pirkimo procedūrų koordinavimo Bendrijos lygiu procese išskiria ne tik laisvo prekių, paslaugų judėjimo bei įsisteigimo laisvės apsaugą, bet ir tiekėjų ekonominių interesų apsaugą bei šių tiekėjų tarpusavio konkurencijos skatinimą (Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 2000 m. spalio 5 d. Sprendimas Komisija prieš Prancūziją, C-16/98, Rink. 2000, p. I-8315).

6Byloje nustatytos faktinės aplinkybės.

 1. VšĮ Naujosios Akmenės ligoninės viešojo pirkimo komisijos 2016 m. liepos 21 d. posėdžio protokolas Nr. 1 patvirtina, kad nuspręsta vykdyti medicinos įrangos viešąjį pirkimą supaprastinto pirkimo būdu CVP IS priemonėmis elektroniniu būdu, paskelbti techninės specifikacijos projektą. Atsakovė 2016 m. rugpjūčio 5 d. CVP IS paskelbė supaprastintą atvirą viešą konkursą „Medicinos įranga“, pirkimo numeris 177363. Pirkimo objektas skirstomas į dvi atskiras pirkimo dalis: 1 dalis – Otorinolaringologo darbo vietos įranga, 2 dalis – Rentgeno vaizdų skaitmeninimo įranga.
 2. Ieškovė 2016 m. rugpjūčio 17 d. pasiūlyme nurodė, kad dalyvauja pirkimo 2 dalyje ir siūlo rentgeno vaizdų skaitmeninimo įrangą XRpad1417 ir XRpad4343, kurios gamintojas OR Tchnology. Pasiūlymo kaina (su PVM) yra 99 099 Eur.
 3. Trečiasis asmuo 2016 m. rugpjūčio 18 d. pasiūlyme nurodė, kad dalyvauja pirkimo 2 dalyje ir siūlo rentgeno vaizdų skaitmeninimo įrangą AirDRc ir AirDR, kurios gamintojas iCRco. Pasiūlymo kaina (su PVM) yra 121 605 Eur. Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomų įrenginių techniniai aprašymai anglų kalba kartu su vertimu į lietuvių kalbą, iš kurių matyti, kad medicinos įrangai yra taikomas IP65 apsaugos lygis, taip pat pateikta CE atitikties deklaracija CE0086.
 4. 2016 m. rugpjūčio 19 d. viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokolas Nr. 2 patvirtina, kad atplėšus vokus su teikėjų pasiūlymais nustatyta, pasiūlymus pirkimo 2 dalyje pateikė du teikėjai, t. y. ieškovė ir trečiasis asmuo UAB „Optomedical“. 2016 m. rugpjūčio 26 d. viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokolas Nr. 3 patvirtina, kad išnagrinėjus teikėjų pasiūlymus nuspręsta kreiptis į ieškovę, prašant pateikti papildomus klausimus: (1) techninės specifikacijos 1.11 punkte nurodote, kad vaizdo perdavimo laikas yra 3 sekundės. Koks vaizdo perdavimo laikas belaidžiu būdu (angl. wireless)? Kokioje gamintojo techninės specifikacijos vietoje yra nurodyta, kad detektoriaus XR1417 vaizdo perdavimo laikas yra ne mažesnis arba lygus 3 sekundėms? (2) Kokioje gamintojo techninės specifikacijos vietoje yra nurodyta, kad detektoriaus XR4343 vaizdo perdavimo laikas yra ne mažesnis arba lygus 1 sekundei? Taip pat paprašė pateikti siūlomų detektorių CE sertifikatus.
 5. Perkančioji organizacija 2016 m. rugpjūčio 29 d. pranešimu Nr. 4549018 pranešė, kad ieškovės pateikti dokumentai dėl tiekėjo kvalifikacijos atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus bei prašė pateikti atsakymus į 1-3 klausimus. Perkančioji organizacija nurodė, kad atsakymus tiekėjas turi pateikti iki 2016 m. rugsėjo 2 d. 14 val.
 6. Ieškovė 2016 m. rugsėjo 2 d. pranešimu Nr. 4559751 pateikė paaiškinimus atsakydama į klausimus, taip pat pateikė CE atitikties deklaraciją CE0482.
 7. 2016 m. rugsėjo 5 d. viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokolas Nr. 4 patvirtina, kad išnagrinėjus ieškovės pretenziją komisija nustatė, kad ieškovė pakeitė pasiūlymą, nes atsakydama į perkančiosios organizacijos klausimus vietoj siūlyto XRpad1417 pateikė duomenis apie XRpad4336, o vietoj XRpad4343 pateikė XRpad4343F. Taip pat pateikė naujai siūlomų detektorių CE deklaracijas. Nurodė, kad siūlomi detektoriai neatitinka techninės specifikacijos 1.16 ir 2.13 punktų reikalavimų, nes siūlomi detektoriai turi IP42 apsaugą, nors pirkimo sąlygose numatytas reikalavimas turėti ne mažesnę nei IP65 apsaugą. Be to, techninės specifikacijos 6.1 punkte numatyta, kad visa skaitmeninimo įranga, įskaitant ir programinę įrangą, turi būti vieno gamintojo, tačiau ieškovės pasiūlyme nurodoma, kad programinė įranga yra OR Tchnology, o detektoriai – PerkinElmer. Ieškovės pasiūlymas atmestas vadovaujantis pirkimo dokumentų 9.8.2 punktu. Taip pat nustatyta pirkimo 2 dalyje dalyvavusių teikėjų pasiūlymų eilė, nustatyta, kad pirkimą laimėjo trečiasis asmuo UAB „Opomedical“. Perkančiosios organizacijos 2016 m. rugsėjo 5 d. pranešimu Nr. 4562176 ieškovė informuota apie viešojo pirkimo komisijos sprendimą atmesti ieškovės pasiūlymą.
 8. Perkančioji organizacija 2016 m. rugsėjo 6 d. pranešime Nr. 4565788 nurodė, kad ieškovės pasiūlymas atmestas, nes neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų: (1) nepateikė siūlomų detektorių XRpad1417 ir XRpad4343 techniniai aprašymai, (2) nepateikė siūlomų detektorių CE sertifikatų, (3) siūlomų detektorių apsauga blogesnė nei numatyta techninės specifikacijos 1.16 ir 2.13 punktuose, (4) skaitmenizavimo įranga pagaminta skirtingų gamintojų. Sudaryta teikėjų pasiūlymų eilė, iš kurios matyti, kad pirkimą laimėjo trečiasis asmuo UAB „Opomedical“, su kuriuo bus sudaroma pirkimo sutartis.
 9. Ieškovė 2016 m. rugsėjo 16 d. pranešimu Nr. 4595836 pateikė pretenziją dėl to, (1) kad perkančioji organizacija pažeidė VPĮ 85 straipsnio 2 dalį, nes pirkimo dokumentuose nurodoma jau nebegaliojanti viešųjų pirkimų taisyklių redakcija, todėl visos atliktos pirkimo procedūros yra neteisėtos ir pirkimas uri būti nutrauktas; (2) perkančioji organizacija neteisėtai atmetė ieškovės pasiūlymą, nes (2.1) ieškovė pateikė CE deklaraciją CE0482, kuri reiškia, kad gamintojas OR Technology gamina rentgeno vaizdų skaitmeninimo sistemą Medici DR, kurios viena iš sudedamųjų dalių yra detektoriai Perkin Elmer XRpad1417 ir XRpad4343, nes jie yra rentgeno vaizdų skaitmeninimo sistemos dalis, į rinką išleista gamintojo OR Tchnology vardu ir yra pažymėta vienu CE ženklu; (2.2) gamintojas patvirtino, kad XRpad1417 tas pats gaminys XRpad4336; (2.3) raidė „F“ prie detektorių XRpad4343F žymi ne naują detektoriaus modelį, bet jo tipą – laidinis. Taigi atsakydama į perkančiosios organizacijos klausimus ji pateikė pasiūlyme nurodytų detektorių techninius aprašymus bei jų CE deklaraciją. Pirkimo sąlygose nėra numatyta, kad IP65 apsauga taikoma tik detektoriams, o ne visai rentgeno vaizdų skaitmeninimo įrangai, be to siūlomi detektoriai, kurių apsaugos lygis yra IP42 naudojami su rentgeno diagnostikos aparatu, kurio apsaugos lygis yra IP23, kartu sudaro IP65, todėl ieškovės pasiūlymas atitinka techninės specifikacijos 1.16 ir 2.13 punktų reikalavimus. Kartu su pretenzija pateiktas OR Tchnology raštas, kuris patvirtina pretenzijos 2.1-2.3 argumentus.
 10. 2016 m. rugsėjo 21 d. viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokolas Nr. 5 patvirtina, kad sustabdytos prikimo procedūros, kol nagrinėjama UAB „Limeta“ pretenzija. Nurodė, kad perkančioji organizacija teikėjo pasiūlymus vertina pagal teikėjo pareiktus dokumentus, tačiau ji nepateikė duomenų apie detektorių XRpad1417 ir XRpad4336, XRpad4343 ir XRpad4343F tapatumą, CE deklaracijoje nenurodyta, su kokias detektoriais gali veikti siūloma programinė įranga, nes ten nenurodyti detektoriai XRpad1417 ir XRpad4336. Perkančioji organizacija sutiko su 2.1-2.3 argumentais. Nurodė, kad ieškovės pasiūlyme aiškiai numatyta, kad detektorių apsauga yra IP42, nors prikimo sąlygose numatyta, kad ji turi būti ne blogesnė nei IP65, todėl pasiūlymas neatitinka techninės specifikacijos 1.16 ir 2.13 punktų reikalavimų, todėl atmestinas remiantis prikimo sąlygų 9.8.2 punktu. Be to, pagal VPĮ 39 straipsnio 1 dalį perkančioji organizacija neturi teisės prašyti, siūlyti ar leisti tiekėjui pakeisti pasiūlymą. Perkančioji organizacija 2016 m. rugsėjo 21 d. pranešimu Nr. 4605819 informavo ieškovę apie viešojo pirkimo komisijos priimtą sprendimą, kad pakeitė UAB „ Limeta“ pasiūlymo atmetimo pagrindus.
 11. Ieškovė 2016 m. rugsėjo 23 d. kreipėsi į atsakovę prašydama leisti susipažinti su pirkimą laimėjusio tiekėjo pasiūlymu. Pakartotinį prašymą ieškovė pateikė 2016 m. rugsėjo 30 d. Perkančioji organizacija 2016 m. spalio 3 d. tenkino ieškovės prašymą ir leido susipažinti su pirkimą laimėjusio tiekėjo siūlomų detektorių techniniu aprašymu.
 12. Ieškovė 2016m. lapkričio 28 d. pateikė antstolio V. Č. 2016 m. lapkričio 24 d. atliktą faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą, kuriame nurodoma, kad OR Tchnology tinklapyje (www.icrco.com) pateikiama informacija apie jų gaminį – AirDrc. Nurodoma, kad šiam produktui taikoma IP42 apsauga.
 13. Trečiasis asmuo 2016 m. gruodžio 1d. pateikė duomenis dėl iCRco kompanijos atstovo elektroniniame laiške paaiškinimų, kad gamintojo siekiant sumažinti įrenginių gamybos kaštus buvo nuspręsta sumažinti detektorių apsaugos nuo dulkių ir vandens lygį nuo IP65 iki IP42 tolimesniems užsakymams. Atitinkamai 2016 m. spalio 18 d. pakeista informacija ir kompanijos tinklapyje. Be to, iCRco atstovas patikimo, kad visi esami užsakymai ir specialūs užsakymai bus vykdomi su IP65 lygio apsauga.
 1. Pažymėtina, kad viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas, atsakomybę, viešųjų pirkimų kontrolės ir ginčų sprendimo tvarką reglamentuoja VPĮ. Viešųjų pirkimų principų privaloma laikytis visos viešojo pirkimo procedūros metu, t. y. nuo viešojo pirkimo paskelbimo iki pirkimo pabaigos, nes tik tokiu būdu užtikrinama, kad viešųjų pirkimų konkurso tikslai bus pasiekti, o konkurso procedūroje bus išvengta nesąžiningos konkurencijos prielaidų.
 2. Pirkimo procesas turi būti skaidrus, t. y. atviras, aiškus, be situacijų, sudarančių galimybę interpretuoti tą patį veiksmą skirtingai ir suabejoti proceso (viešo konkurso) skaidrumu. Todėl dalyvaujantys viešųjų pirkimų procedūrose tiekėjai įgyvendina savo teises ir jas gina skirtingais būdais: tuo atveju, jei pirkimo dokumentuose yra neaiškumų, ar tiekėjui, norint pateikti tinkamą pasiūlymą, trūksta tam tikros informacijos, jis turi teisę kreiptis į perkančiąją organizaciją su prašymu paaiškinti pirkimo dokumentus ar suteikti jam trūkstamą informaciją (VPĮ 27 straipsnis). Jei tiekėjas mano, kad jo teisės yra pažeidžiamos perkančiosios organizacijos priimamais sprendimais ir tiekėjas siekia ginčyti perkančiosios organizacijos veiksmus ar sprendimus, atliktus iki pirkimo sutarties sudarymo, tiekėjas turi perkančiajai organizacijai pateikti pretenziją (VPĮ 93 straipsnio 1 dalis), o toks pretenzijos pateikimas yra laikomas būtina sąlyga siekiant pasinaudoti ikiteisminiu savo teisių gynimo būdu; tuo atveju, kai tiekėjas pasinaudoja ikiteismine savo teisių gynimo procedūra ir jo pretenzija nėra patenkinama, tiekėjas turi teisę perkančiosios organizacijos veiksmus skųsti teismui.
 3. Taigi tokio pobūdžio bylose teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo tvarką reglamentuoja CPK 4232 straipsnio 1 dalis, VPĮ 93 straipsnis, kurio 3 dalyje nurodyta, kad tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia turi pateikti pretenziją (faksu, elektroninėmis priemonėmis ar pasirašytinai per kurjerį) perkančiajai organizacijai šiame skyriuje nustatyta tvarka, o jos sprendimas, priimtas išnagrinėjus tiekėjo pretenziją, gali būti skundžiamas teismui šiame skyriuje nustatyta tvarka. Toks pretenzijos pateikimas yra laikomas privaloma ikiteismine ginčo nagrinėjimo stadija. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra nurodęs, kad, sprendžiant tiekėjo ir perkančiosios organizacijos ginčo apimtį, svarbūs tiekėjo pretenzijoje keliami klausimai, o tikslus pretenzijos turinio nustatymas svarbus ir dėl to, kad ieškovo teisme nurodyti perkančiosios organizacijos galimi pažeidimai turėtų sutapti su nurodytaisiais pretenzijoje, t. y. ieškovas savo reikalavimą teisme galėtų grįsti tik tokiais pažeidimais, kurie buvo nurodyti pretenzijoje ir perkančiosios organizacijos arba neišnagrinėti, arba išnagrinėti, tačiau pripažinti kaip nepagrįsti (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2009; 2016 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-237-415/2016). Vadovaujantis VPĮ 94 straipsnio 1 dalies 1 punktu tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui, išskyrus ieškinį dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia, per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos.
 4. Šiame kontekste pažymėtina kasacinio teismo praktika, pagal kurią tuo atveju, kai teismas pagal tiekėjo ieškinį nagrinėdamas bylą patikrina tiekėjo pretenzijos argumentų pagrįstumą, tiekėjo teisė ginčyti perkančiosios organizacijos veiksmų ir sprendimų teisėtumą yra įgyvendinama, nepaisant to, perkančioji organizacija jo pretenziją buvo atmetusi ar neišnagrinėjusi iš viso; teismui iš esmės nagrinėjant ginčą dėl perkančiosios organizacijos sprendimų ir veiksmų bei vertinant, ar perkančioji organizacija vykdydama pirkimą nepažeidė tiekėjo teisių ar teisėtų interesų, neturi reikšmės aplinkybė, kad perkančioji organizacija neišnagrinėjo tiekėjo pretenzijos (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-170/2012; 2015 m. rugpjūčio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-466-969/2015).
 5. Nagrinėjamu atveju atsakovė 2016 m. rugsėjo 21 d. sprendimu iš dalies tenkino ieškovės 2016 m. rugsėjo 16 d. pretenziją, tačiau ieškovės pasiūlymą vis vien atmetė kaip neatitinkantį pirkimo sąlygų. Perkančioji organizacija atsižvelgiant į bylos duomenis neišnagrinėjo pretenzijoje keliamo klausimo dėl ieškovės nurodyto VPĮ 85 straipsnio 2 dalies pažeidimo. Aplinkybių, kad perkančioji organizacija vadovavosi negaliojančiomis supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis. Ieškovės ieškinys teisme gautas 2016 m. spalio 6 d. Teismo vertinimu, atsižvelgiant į byloje pateiktus duomenis ieškovė prieš kreipdamasi į teismą pasinaudojo įstatymo numatyta privaloma ikiteismine ginčo nagrinėjimo stadija.

7Dėl pirkimo objekto.

 1. Perkančiajai organizacijai suteikta teisė nustatyti ir apibrėžti pirkimo objektą apibūdinančius reikalavimus, kurie, perkančiosios organizacijos nuomone, yra būtini siekiant užtikrinti sėkmingą pirkimo sutarties įvykdymą. Taigi jai paliekama teisė nuspręsti, kokius reikalavimus nustatyti pirkimo dokumentuose, tačiau tai ji turi daryti nepažeisdama VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje nustatytų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei VPĮ 25 straipsnyje nustatyto draudimo dirbtinai riboti konkurenciją ir laikydamasi šiame straipsnyje nustatytų pirkimo objekto apibūdinimo taisyklių. Todėl pirkimo sąlygose perkamų daiktų savybės gali būti apibūdinamos tiksliais duomenimis, tačiau pagal nediskriminavimo principą draudžiama perkančiajai organizacijai viešojo pirkimo dokumentuose naudoti konkrečius prekių pavadinimus, ženklus ar tipus, technines specifikacijas, jei tai suteiktų galimybę pirkime dalyvauti tik konkrečiam tiekėjui ar keliems tiekėjams, ir apribojant kitų potencialių tiekėjų dalyvavimą. Perkančioji organizacija viešojo pirkimo objektą turi apibūdinti taip, kad būtų išvengta tiesioginės nuorodos į konkretų modelį, prekės ženklą, patentą, kilmę (pvz., Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1995 m. sausio 24 d. Sprendimas Komisija prieš Nyderlandus, C-359/93, Rink. 1995, p. I-157). Tačiau perkančiosioms organizacijoms leidžiama nurodyti kai kuriuos tikslius pirkimo objektą kvalifikuojančius kriterijus, jei ji taip pat nurodo, kad pripažįstami analogiški arba ekvivalentiški (lygiaverčiai) objektai. Taip perkančioji organizacija yra įpareigojama rinktis iš visų galimų tam tikrus funkcinius reikalavimus atitinkančių pirkimo objektų (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-507/2011). Taigi sprendžiant, ar buvo tinkamai įgyvendintas VPĮ 3 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas pirkimų tikslas nagrinėjamoje byloje, kai yra keliamas pirkimo objektui nustatytų techninių reikalavimų teisėtumo klausimas, yra svarbi VPĮ 25 straipsnio 2 dalies nuostata, pagal kurią techninė specifikacija turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų. Konkurenciją riboja pernelyg aukšti arba specifiniai, neadekvatūs pirkimo pobūdžiui ar neproporcingi jo sąlygoms reikalavimai (tiekėjų kvalifikacijai ar pirkimo objektui), kurie atima galimybę pirkimo procedūrose dalyvauti sutartį gebantiems įvykdyti kandidatams ar dalyviams. (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-222/2008; 2011 m. gruodžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-507/2011).
 2. Pažymėtina, kad techninėse specifikacijose atskirai nurodyti reikalavimai skaitmeniniam rentgeno spindulių detektoriui (1.1-1.16 punktai), kitam skaitmeniniam rentgeno spindulių detektoriui (2.1-2.13 punktai), technologo darbo vietai ir kompiuteriui (3.1.1-3.1.5 punktai), taikomajai programinei įrangai (3.2.1-3.2.5 punktai) ir t.t. Todėl, teismo vertinimu, nepagrįsti ieškovės argumentai, kad techninės specifikacijos 1.16 ir 2.13 punkte numatyti reikalavimai apsaugai nuo dulkių ir vandens yra taikomai ne skaitmeniniam rentgeno spindulių detektoriui, o visai rentgeno skaitmeninimo įrangai, kadangi pirkimo sąlygose aiškiai ir nedviprasmiškai išskirti techniniai reikalavimai kiekvienam pirkimo objektą sudarančiam medicinos įrenginiui atskirai.
 3. Nagrinėjamu atveju pirkimo objektą sudaro du detektoriai ir kiekvienam iš jų numatytas apsaugos nuo dulkių bei vandens lygis – ne mažesnis nei IP65 (techninės specifikacijos 1.16 ir 2.13 punktai). Taigi techninėje specifikacijoje nurodyti funkciniai techniniai detektorių reikalavimai, todėl tokio pobūdžio reikalavimus pirkimo objektui perkančioji organizacija gali nurodyti prikimo sąlygose, ir tai teismo vertinimu neprieštarauja VPĮ 25 straipsnio 8 daliai. Teismas pažymi, kad Tarptautinė elektrotechnikos komisija (angl. International Electrotechnical Commission) yra patvirtinusi tarptautinį IP standartą (angl. International Protection marking) EN 60529 (British BS EN 60529:1992, European IEC 60509:1989), pagal kurį apsaugos lygį nurodo du skaitmenys: pirmasis skaitmuo nurodo produkto atsparumą dulkėms ir kitiems kietiesiems objektams, antrasis – drėgmei. Atsparumas dulkėms ir kitiems kietiesiems objektams gali būti skirstomas į 6 lygius, o atsparumas drėgmei – 8 lygius, o nuo 2013 m. papildyta ir 9 lygiu. Pagal minėtą standartą, kuo didesnis skaičius žymintis atsparumo lygį, tuo geresnė apsauga taikoma tam objektui.
 4. Pirkimo sąlygose yra numatytos pirkimo objekto techninės specifikacijos, kuriose detalizuojama rentgeno vaizdų skaitmeninimo įrangai keliami reikalavimai. Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamu atveju taikomas techninis reikalavimas, kad detektoriai turėtų ne mažesnė nei IP65 lygį (techninės specifikacijos 1.16 ir 2.13 punktai), todėl tiekėjo pasiūlymas, kuriame siūlomi detektoriai atitinka IP65 ar didesnį, pvz., IP66, IP67 ir pan., lygį, būtų laikomi atitinkančiais pirkimo sąlygas.
 5. Teismas pažymi, jog civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-396/2011). Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš jų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. rugpjūčio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2011). Įrodymų patikimumą patvirtina faktinių duomenų (informacijos), gautų iš keleto įrodinėjimo priemonių, tapatumas. Sprendžiant vieno ar kito įrodymo patikimumo klausimą, labai svarbu išsiaiškinti, ar nėra prieštaravimų tarp faktinių duomenų, gautų iš tos pačios rūšies ar skirtingų įrodinėjimo priemonių. Kai iš skirtingų byloje pateiktų įrodinėjimo priemonių gaunama prieštaringa informacija, teismas turi šį prieštaravimą išspręsti, t. y. atsakyti į klausimą, kuria informacija (duomenimis) vadovautis, o kurią – atmesti (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. kovo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-99/2009; 2012 m. birželio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-295/2012). Atsižvelgiant į tai, kad įstatymų leidėjas nėra numatęs išimčių iš minėtų bendrųjų įrodinėjimo ir įrodymo vertinimo taisyklių bylose dėl viešųjų pirkimų, nors teismas ir yra aktyvus šio pobūdžio bylose, tačiau ieškovė nėra atleidžiama nuo įrodinėjimo pareigos, ir ieškovė turi pareigą ne tik nurodyti argumentus dėl neteisėtų perkančiosios organizacijos sprendimų bet ir pateikti tai patvirtinančius įrodymus.
 6. Nors nagrinėjamu atveju ieškovė tvirtina, kad perkančioji organizacija nepagrįstai nustatė itin aukštus techninės specifikacijos reikalavimus, kad detektoriai turėtų ne mažesnę nei IP65 apsaugą nuo dulkių ir vandens, tačiau nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių šį teiginį. Be to ieškovė ne tik nurodo, kad yra per aukšti reikalavimai, tuo pačiu teigia, kad jos siūlomi detektoriai nėra blogesnės apsaugos nuo vandens ir dulkių nes apsauga juos naudojant kartu su rentgeno aparatu privalo būti sumuojama kartu su rentgeno aparato apsaugos lygiu, kuris paprastai yra IP23, todėl gaunamas nurodytas IP65 lygis. Ieškovė nesutinka su atsakyme į pretenziją nurodytais perkančiosios organizacijos argumentais dėl numatyto IP65 reikalingumo, teigdama, kad jie yra nelogiški ir objektyviai nepagrįsti, be to teigia, kad ieškovės pateikti detektoriai pilnai tenkina perkančiosios organizacijos poreikius, funkcijų atlikimą, siekiamus rezultatus ir kita, tačiau nepateikė jokių įrodymų patvirtinančių, kad perkančiosios organizacijos reikalavimai yra užaukštinti, pertekliniai ir kita. Ieškovė 2016-09-16 pretenzijoje nurodė, kad detektoriams kaip rentgeno sistemos daliai taikomas apsaugos lygis neturėtų būti aiškinamas taip, kad jis būtų net tris kartus didesnis už pačiam rentgeno aparatui keliamą apsaugos lygį, juo labiau, kad apsaugos lygis neturi įtakos detektorių funkcijų atlikimui. Atsakovės vertinimu nėra aišku, kodėl ieškovė teigia, kad rentgeno aparatas jau yra apsaugotas IP23 apsaugos lygiu nuo dulkių ir vandens ir būtent tokį apsaugos lygį sumuoja su rentgeno aparato rodikliais. Teismo vertinimu ieškovės argumentai niekuo nepagrįsti, ieškovė pateikė pirkimų sąlygų Techninės specifikacijos 1.16 punkto ir 2.13 punkto reikalavimų neatitinkantį pasiūlymą, nes vietoje reikalavimo pateikti IP65, pateikė IP42 apsaugą turintį detektorių.
 1. Sutiktina su atsakovės argumentais, kad perkančioji organizacija turi teisę nustatyti pirkimo objektą bei jį apibūdinančius reikalavimus, kurie, jos nuomone, yra būtini siekiant užtikrinti sėkmingą pirkimo sutarties įvykdymą, taip pat paliekama teisė nuspręsti, kokius reikalavimus nustatyti pirkimo dokumentuose. Atsakovė turi teisę nuspręsti, kokie skaitmeninių rentgeno spindulių detektoriai jai reikalingi sveikatos priežiūros paslaugoms teikti, todėl tiekėjai negali nurodyti perkančiajai organizacijai, kad norimos įsigyti prekių savybės nereikalingos ar, kad ir be jų prekes bus galima naudoti. Tiekėjai privalo vadovautis paskelbtomis pirkimo sąlygomis ir siūlyti jas atitinkančias prekes. Kaip minėta jei tiekėjo vertinimu pirkimo sąlygos yra neteisėtos ir neaiškios, trūksta tam tikros informacijos, jis turi teisę kreiptis į perkančiąją organizaciją su prašymu paaiškinti pirkimo dokumentus ar suteikti jam trūkstamą informaciją (VPĮ 27 straipsnis), reikšti pretenzijas, tačiau bylos duomenimis ieškovė jokių pretenzijų dėl pirkimo sąlygų nereiškė.
 1. Pažymėtina, kad ieškinyje nurodomi bei skundžiami perkančiosios organizacijos neteisėti veiksmai (ieškinio pagrindas) turi sutapti su prieš tai tiekėjo perkančiajai organizacijai apskųstais sprendimais pretenzijoje. Kasacinio teismo praktikoje šios pozicijos laikomasi nuosekliai, ji įtvirtinta ir CPK 4233 straipsnio 2 dalyje, kurioje nurodyta, kad ieškinio pagrindas turi sutapti su tiekėjo kreipimesi, pareikštame išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, kuriomis buvo grindžiamas tas kreipimasis, išskyrus atvejus, kai šių aplinkybių ieškovas negalėjo nurodyti kreipimosi padavimo metu. Nors ieškovė konkrečių reikalavimų nereiškia dėl pirkimo sąlygų, tačiau kelia nepagrįstus klausimus dėl jų aiškumo, teisėtumo. Dėl numatytos ikiteisminės tvarkos kiekvienas tiekėjas privalo domėtis viešo konkurso eiga, sąlygomis, elgtis pagal bonus pater familias standartą (kaip konkrečioje situacijoje būtų pasielgęs apdairus, rūpestingas ir atidus žmogus) ir operatyviai ginti galimai pažeistas subjektines teises. Pretenzijos terminų reglamentavimu siekiama užtikrinti viešojo pirkimo procedūrų operatyvumą. Be to, terminų nustatymas suponuoja teisinės situacijos apibrėžtumą ne tik perkančiajai organizacijai, bet ir tiekėjui. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad atsižvelgiant į tai ir remiantis kasacinio teismo praktika, tiekėjams taikomas ribojimas ginčyti pirkimo sąlygas, o teismui – jas vertinti (išskyrus atvejus, kai konstatuojamas viešojo intereso poreikis), jei pirkimo sąlygų teisėtumas kvestionuojamas bet kurioje vėlesnėje viešojo pirkimo stadijoje, kai perkančioji organizacija priima sprendimą (perkančioji organizacija įvertino tiekėjų kvalifikaciją, patikrino pasiūlymus, išrinko laimėtoją ir pan.), remdamasi šiomis sąlygomis, kurių tiekėjai neginčijo iš karto, kai apie jas jie sužinojo ar turėjo sužinoti (pavyzdžiui, pirkimo sąlygų viešas paskelbimas). Teismai tokiu atveju gali vertinti, ar perkančioji organizacija tinkamai dalyviams pritaikė pirkimo sąlygas, bet ne tai, ar jos (pirkimo sąlygos) yra teisėtos (pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011-11-24 nutartis Nr. 3K-3-436/2011). Tokiam tiekėjui nepripažįstamas teisinis suinteresuotumas viešojo pirkimo sutartimi (Teisingumo Teismo 2004 m. vasario 12 d. sprendimas Grossmann Air Service, C-230/02, ECLI:EU:C:2004:93). (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis, priimta civilinėje byloje 2015-10-16, Nr. 3K-3-543-415/2015).
 1. Niekuo nepagrįsti ieškovės argumentai, kad perkančioji organizacija techninę specifikaciją parengė būtent pagal konkretaus gamintojo iCRco parengtus techninius aprašymus, kad dėl klaidingai netikslios informacijos apie apsaugos lygį pateikimo pasak ieškovės būtų galima neleistinai sumažinti tiekėjų konkurenciją ir atmesti tiekėjų pasiūlymus, kurie pasiūlytų mažesnę kainą, negu laimėtoju galimai iš anksto parinktas tiekėjas. Atsižvelgiant į tai, kad pagal Tarptautinės elektrotechnikos komisijos (angl. International Electrotechnical Commission) patvirtintą tarptautinį IP standartą galimas net IP69 apsaugos nuo dulkių ir vandens lygis, į byloje nustatytas faktines aplinkybes, teismas neturi pagrindo sutikti su ieškovės argumentu, kad techninės specifikacijos 1.16 ir 2.13 punktuose numatyti reikalavimai pirkimo objektui yra nepagrįstai aukšti ir tokiu būtu dirbtinai riboja konkurenciją, todėl šis argumentas yra atmestinas kaip neįrodytas( CPK 178 straipsnis).

8Dėl perkančiosios organizacijos pareigos prašyti tiekėją patikslinti pasiūlymą remiantis VPĮ 39 straipsnio 1 dalimi.

 1. Ieškovės vertinimu pirkimo sąlygų 9.5 punktas nustato, kad iškilus klausimų dėl pasiūlymų turinio ir komisijai paprašius, tiekėjai privalo per komisijos nustatytą terminą pateikti papildomus dokumentus ir (ar) paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės. Konkrečiu atveju atsakovė privalėjo paprašyti ieškovės paaiškinti aplinkybes dėl ieškovės pasiūlymo, susijusio su siūlomų detektorių apsauga nuo dulkių ir vandens, tačiau to nepadarė. Neprašė nurodyti, ar siūloma apsauga IP42 yra geresnė ar blogesnė už IP65. Pažymėtina, kad VPĮ 39 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad perkančioji organizacija gali prašyti, jog dalyviai paaiškintų savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo, pateikto atviro ar riboto konkurso metu, ar galutinio pasiūlymo, pateikto konkurencinio dialogo metu, esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus; jei dalyvis per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą nepaaiškina pasiūlymo, jo pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.
 2. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodoma, kad reikalavimai, kuriuos perkančiosios organizacijos nurodo pirkimo dokumentuose, iš esmės skirstomi į dvi dideles grupes: a) reikalavimus tiekėjams, o į juos įeina tiekėjų kvalifikacijos ir neigiamo pobūdžio sąlygos ir kiti reikalavimai tiekėjams (pvz., nuostatos dėl bendro kelių dalyvių dalyvavimo pirkime teikiant bendrą pasiūlymą); ir b) reikalavimus pasiūlymui siaurąja prasme. Pasiūlymas siaurąja prasme iš esmės reiškia tą pasiūlymo dalį, kuria tiekėjas siūlo viešojo pirkimo sutarties objektą, nurodo jo savybes, kainą, sutarties vykdymo aplinkybes ir pan. VPĮ 32 straipsnio 5 dalyje ir 39 straipsnio 1 dalyje vartojama sąvoka „pasiūlymas“ suprantama kaip pasiūlymą siaurąja prasme (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-333/2014; 2016 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-237-415/2016).
 3. Dėl pasiūlymo „siaurąja prasme“ vertinimo ir tiekėjų galimybės aiškinti (tikslinti) jo trūkumus bei atitinkamų VPĮ normų aiškinimo ir taikymo kasacinio teismo praktikoje laikomasi griežtos VPĮ 39 straipsnio 1 dalies taikymo pozicijos, koreliuojančios su proporcingumo ir turinio viršenybės prieš formą principais. Pagal šią praktiką, kai tiekėjo pasiūlyme siaurąja prasme nustatomi reikšmingi trūkumai ir kai net pagal turiningojo vertinimo principą (inter alia (lot. be kita ko), atsižvelgiant į dokumentų visumą) perkančiosios organizacijos negali konstatuoti jo atitikties iškeltiems reikalavimams, tuomet tiekėjo paaiškinimai kaip keičiantys pasiūlymą iš esmės yra nepriimtini ir toks pasiūlymas atmestinas VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-333/2014). Be to, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įtvirtinta, kad VPĮ 39 straipsnio 1 dalies reguliavimas, aiškintinas ir taikytinas siaurai, apima tik išskirtines situacijas, todėl tais atvejais, kai perkančioji organizacija nustato, jog tiekėjo pasiūlyme yra tokio pobūdžio trūkumų, kuriuos leidžiama paaiškinti ar patikslinti, a fortiori (lot. tuo labiau) nekeičiant pasiūlymo esmės, ji (pirkėja) privalo kreiptis į tiekėją jam siūlydama (prašydama) paaiškinti redakcinio pobūdžio, objektyviai nustatytinus, paprastai ištaisytinus ar paaiškintinus netikslumus. Perkančiosios organizacijos diskrecija taikant VPĮ 39 straipsnio 1 dalies nuostatas iš esmės reiškiasi ne sprendimu leisti arba ne tiekėjui paaiškinti pasiūlymą, o įvertinimu, ar pasiūlymo trūkumo pobūdis leidžia jį pataisyti (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gruodžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-654-378/2015). Šiame kontekste kasacinis teismas jau yra vertinęs, kad, nors tiekėjo padaryta klaida būtų akivaizdi (techninė), tačiau ji negali būti kvalifikuojama kaip redakcinio pobūdžio ir paprastai ištaisytina, jei identifikuotą trūkumą galima pašalinti tik iš naujo teikiant duomenis ar net visą pasiūlymą; nėra pagrindo taikyti ir spręsti dėl turinio viršenybės prieš formą principo, kai pasiūlymo siaurąja prasme turinio, atitinkančio pirkimo sąlygų reikalavimus, tiekėjas apskritai nepateikė (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-121-690/2016, ir joje nurodytą kasacinio teismo ir Teisingumo Teismo praktiką).
 4. Atsižvelgiant į konkrečias byloje nustatytas faktines aplinkybes tai, kad nagrinėjamu atveju ieškovės kartu su pasiūlymu pateikti dokumentai patvirtina, kad ieškovės siūlomų detektorių apsaugos nuo dulkių ir vandens lygis yra IP42, teismas pripažįsta, kad šiuo atveju atsakovė kaip perkančioji organizacija neturėjo pareigos prašyti tiekėjo patikslinti pasiūlyme siaurąja prasme nurodytą informaciją, nes tai būtų nesuderinama su VPĮ nuostatomis ir principais. Nes negalimi tokie paaiškinimai dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus, todėl atsakovės nurodyti argumentai dėl perkančiosios organizacijos veiksmų, nepagrįsti.

9Dėl pirkime dalyvaujančių teikėjų siūlomų detektorių atitikties pirkimo sąlygoms.

 1. Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju nėra ginčo dėl to, kad ieškovės pasiūlyme nurodytiems detektoriams taikoma IP42 apsauga. Atsižvelgiant į tai, kad pirkimo sąlygose numatytas reikalavimas turėti ne blogesnę nei IP65 apsaugą (techninės specifikacijos 1.16 ir 2.13 punktai), todėl perkančioji organizacija pagrįstai pripažino, kad ieškovės pasiūlymas neatitinka pirkimo sąlygų ir jį atmetė.
 2. Ieškovė nurodė, kad tiek ieškovės, tiek trečiojo asmens pasiūlymai yra identiški, ieškovės pasiūlymas nepagrįstai atmestas nors ieškovės pasiūlyta kaina mažesnė nei trečiojo asmens. Nurodė, kad 22 506 Eur ieškovo ir trečiojo asmens pasiūlymų kainų skirtumas yra per daug didelis už praktiškai nenaudojamą ir nepritaikomą, pernelyg aukštą detektorių apsaugos lygį. Ieškovės teigimu, trečiojo asmens siūlomam detektoriui AirDRc taikomas IP42 apsaugos lygis, todėl UAB „Optomedical“ pasiūlymas kaip neatitinkantis pirkimo sąlygų, turėjo būti atmestas. Pagrindžiant šį teiginį ieškovė papildomai pateikė antstolio V. Č. 2016 m. lapkričio 24 d. atliktą faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą, kuriame nurodoma, kad iCRco tinklapyje (www.icrco.com) pateikiama informacija apie jų gaminį AirDrc, kuriam taikoma IP42 apsauga. Tuo tarpu trečiasis asmuo tvirtina, kad jų siūlomi detektoriai turi IP65 apsaugos lygį bei pateikė teismui savo pasiūlymą sudarančius dokumentus, taip pat ir siūlomų detektorių techninius aprašymus (įskaitant ir siūlomo detektoriaus AirDrc originalią techninę brošiūrą), iš kurių matyti, kad šio detektoriaus apsaugos nuo dulkių ir vandens lygis yra IP65. Taigi byloje yra priešingi šalių paaiškinimai dėl to, koks apsaugos nuo dulkių ir vandens lygis yra taikomas iCRco gaminamam AirDrc detektoriui.
 3. Kaip minėta, teismas išvadą dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daro pagal vidinį įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu byloje esančių duomenų visumos ištyrimu. Teismas pažymi, kad 2016 m. lapkričio 24 d. gamintojo iCRco tinklapyje (www.icrco.com) viešai skelbiami duomenys, kuriuos pateikė ieškovė, patvirtina kad ši įmonė gamina net kelis gaminius, kurių pavadinimas yra AirDRc, t. y. AirDrc 1717 Csl ir AirDrc 1717 GOS, kuriems taikoma IP42 lygio apsauga nuo dulkių ir vandens. Atsižvelgiant į iCRco kompanijos atstovų paaiškinimus, kad gamintojas siekdamas sumažinti gamybos kaštus sumažino detektorių apsaugos nuo dulkių ir vandens lygį nuo IP65 iki IP42 tolimesniems užsakymams bei atitinkamai 2016 m. spalio 18 d. pakeitė informaciją savo tinklapyje (www.icrco.com), teismas neturi pagrindo abejoti trečiojo asmens teiginiais, kad trečiojo asmens pasiūlyme nurodytam detektoriui AirDRc yra taikomas IP65 apsaugos lygis, nes būtent tokie techniniai duomenys yra nurodomi oficialioje AirDRc techninėje brošiūroje, be to, iCRco kompanijos atstovas patikino, kad esami užsakymai ir specialūs užsakymai buvo vykdomi su IP65 apsaugos lygiu. Taigi įvertinus byloje esančius duomenis, teismas konstatuoja, kad trečiojo asmens pasiūlymas atitinka pirkimo sąlygas, nes jų siūlomi detektoriai, įskaitant ir AirDrc, turi ne mažesnį nei IP65 apsaugos nuo dulkių ir vandens lygį. Sutiktina su trečiojo asmens argumentais, kad ieškovė nepagrįstai vadovaujasi trečiojo asmens pirkime rentgeno detektoriams neaktualiais viešai skelbiamais gamintojo iCRco techniniais parametrais, kurie yra taikomi kitiems šio gamintojo gaminiams ateityje, t,y, ne pasiūlymo pateikimo metu. Byloje nėra pagrindo išvadai dėl trečiojo asmens pasiūlyme nurodytų detektorių techninių savybių neatitikties keliamiems pirkimo sąlygų reikalavimams dėl IP65 apsaugos nuo dulkių ir vandens turėjimo.

10Dėl VPĮ 85 straipsnio 2 dalies nuostatų.

 1. Ieškovės teigimu, atsakovė pirkimą organizavo remiantis negaliojančiomis perkančiosios organizacijos patvirtintomis taisyklėmis, nes pirkimo sąlygų 1.2 punkte nurodoma, jog vadovaujamasi VšĮ Naujosios Akmenės ligoninės direktoriaus 2013 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. V-99 patvirtintomis supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis, tačiau yra patvirtintos naujos taisyklės, todėl atsakovė pažeidė VPĮ 85 straipsnio 2 dalies reikalavimus. Šią aplinkybę ieškovė nurodė 2016 m. rugsėjo 16 d. pretenzijoje bei dublike, todėl, teismo vertinimu, klausimas dėl VPĮ 85 straipsnio 2 dalies nuostatų nagrinėtinas teisme, nes ieškovė šį reikalavimą buvo nurodžiusi kreipiantis į perkančiąją organizaciją išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka.
 1. VPĮ 85 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad perkančioji organizacija, išskyrus šio straipsnio 5 ir 6 dalyse nurodytus atvejus, supaprastintus pirkimus atlieka pagal pasitvirtintas taisykles, kurias ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jų patvirtinimo paskelbia CVP IS ir savo tinklalapyje, jeigu toks yra, taip pat sudaro kitas galimybes tiekėjams susipažinti su šiomis taisyklėmis. Šis reikalavimas įtvirtintas siekiant užtikrinti pirkimų skaidrumą.
 2. Byloje esančių pirkimo sąlygų 1.2 punkte numatyti teisės aktai, kuriais remiantis perkančioji organizacija vykdo pirkimą, t. y. VPĮ bei perkančiosios organizacijos patvirtintos ir CVP IS paskelbtos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės. Skliaustuose detalizuojama, kad vadovaujamasi VšĮ Naujosios Akmenės ligoninės direktoriaus 2013 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. V-99 patvirtintomis taisyklėmis. Atsakovė pripažino, kad pirkimo sąlygose nurodyta jau negaliojanti supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių redakcija. Ieškovės teigimu, šiuo metu galioja VšĮ Naujosios Akmenės ligoninės direktoriaus 2016 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-6 patvirtintos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės, tačiau atsakovės tinklapyje (http://www.nal.lt/naujosios-akmenes-ligonines-viesieji-pirkimai/pirkimu-taisykles) nuo 2015 m. kovo 18 d., t. y. daugiau nei vienerius metus, yra patalpintos VšĮ Naujosios Akmenės ligoninės direktoriaus 2015 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-9 patvirtintos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės, todėl, teismo vertinimu, yra pagrindo spręsti ieškovę techniškai suklydus nurodant direktoriaus įsakymo, kuriuo patvirtintos šiuo metu galiojančios supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės, priėmimo datą (vietoje 2016 m. turėtų būti 2015 m.) bei įsakymo numerį (vietoje V-6, turėtų būti V-9). Teismas pabrėžia, kad pati ieškovė pripažino, kad naujosios perkančiosios organizacijos patvirtintos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės CVP IS patalpintos nuo vasario mėnesio, taigi ieškovė turėjo galimybę su jomis susipažinti iš anksto. Tiek pagal VPĮ, tiek pagal teismų praktiką negalima pripažinti negaliojančiais perkančiosios sprendimus vien tik dėl formalių pažeidimų, nesukėlusių neigiamų padarinių nei tiekėjams, nei perkančiajai organizacijai ar viešajam interesui. Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, teismo vertinimu, viešasis pirkimas negali būti pripažintas neteisėtu dėl VPĮ 85 straipsnio 2 dalies pažeidimo, nes galiojančių supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių redakcija buvo paskelbta CVP IS bei atsakovės kaip perkančiosios organizacijos tinklapyje, todėl visi suinteresuoti asmenys, tiekėjai turėjo galimybę su jomis susipažinti. Be to, ieškovė turėjo galimybę kreiptis į perkančiąją organizaciją, kad ši paaiškintų, kokios yra šiuo metu galiojančios supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės, tačiau šia teise nepasinaudojo. Taigi vien aplinkybė, kad pirkimo sąlygose numatytas jau negaliojantis perkančiosios organizacijos vidaus teisės aktas, bei nesant duomenų jog dėl to atsirado neigiamų padarinių, teismo vertinimu, tai nesudaro pagrindo spręsti dėl pirkimo neteisėtumo.
 3. Įvertinus visumą byloje nustatytų aplinkybių, atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta ieškovės reikalavimai panaikinti atsakovės VšĮ Naujosios Akmenės ligoninės 2016 m. rugsėjo 5 d. pranešimą Nr. 4562176 ir 2016 m. rugsėjo 21 d. pranešimą Nr. 4605819, kuriais atmestas UAB „Limeta“ pasiūlymas supaprastinto atviro konkurso „Medicinos įranga“, pirkimo numeris 177363, pirkimo 2 dalyje ir 2016 m. rugsėjo 6 d. panešimą Nr. 4565788, kuriuo minėto pirkimo dalyje laimėtoju pripažintas UAB „Optomedical“ bei grąžinti ieškovės pasiūlymą į viešojo konkurso pasiūlymų vertinimo stadiją bei įpareigoti atsakovę iš naujo įvertinti ieškovės pasiūlymą, atsižvelgiant į ieškinyje nurodytas aplinkybes, atmestini.

11Dėl laikinųjų apsaugos priemonių.

 1. Šiaulių apygardos teismo 2016 m. spalio 11 d. nutartimi ieškinio reikalavimų užtikrinimui taikytos laikinosios apsaugos priemonės – sustabdytos atsakovės vykdomo supaprastinto atviro konkurso „Medicinos įranga“, pirkimo numeris 177363, pirkimo 2 dalies procedūros, atsakovė įpareigota nesudaryti viešojo pirkimo sutarties. Vadovaujantis CPK 150 straipsnio 2 dalimi šios laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo.

12Dėl bylinėjimosi išlaidų.

 1. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad bylinėjimosi išlaidas sudaro: 217 Eur žyminio mokesčio, kurį sumokėjo ieškovė prieš kreipdamasi į teismą, 2 124,18 Eur advokato išlaidų patyrė ieškovė UAB „Limeta“ ir 794,97 Eur advokato išlaidų patyrė trečiasis asmuo UAB „Opotmedical“. Atsakovė VšĮ Naujosios Akmenės ligoninė nepateikė duomenų apie bylos nagrinėjimo metu patirtas bylinėjimosi išlaidas.
 2. Atmetus ieškinį, spręstinas klausimas dėl trečiojo asmens patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo. Trečiasis asmuo prašo priteisti iš ieškovės priteisti 794,97 Eur advokato išlaidų bei pateikė duomenis pagrindžiančius nurodytos sumos sumokėjimą trečiojo asmens interesus atstovaujančiam advokatui P. A..
 3. Teismas atsižvelgia į Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ (toliau – Rekomendacijos) nustatytus rekomenduojamus civilinėse bylose priteistino užmokesčio dydžius, t. y. į Rekomendacijų 8.2 punktą, kuris numato, jog už atsiliepimą į ieškinį rekomenduojamas priteisti maksimalus užmokesčio dydis siekia 2,5 koeficiento, į 8.3 punktą, kuris numato, jog už tripliką rekomenduojamas priteisti maksimalus užmokesčio dydis siekia 1,5 koeficiento, kurio pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas už praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių), kuris šiuo metu yra 771,90 Eur. Atsižvelgiant į nagrinėjamo klausimo sudėtingumą, procesinių dokumentų kiekį bei jų apimtį, galimas advokato darbo laiko sąnaudas rengiant atsiliepimą į ieškinį ir tripliką, taip pat rašytinius paaiškinimu, vertina, kad prašomos priteisti išlaidos, susijusios su advokato pagalba yra pagrįstos ir teisėtos, neviršija Rekomendacijose patvirtintų advokato teikiamos teisinės pagalbos maksimalių dydžių todėl vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, patirtos 794,97 Eur dydžio advokato pagalbos išlaidos priteistinos iš ieškovės.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 150 straipsnio 2 dalimi, 259-260 straipsniais, 263-270 straipsniais, 4231-4238 straipsniais, teismas

Nutarė

14Atmesti UAB „Limeta“ ieškinį atsakovei VšĮ Naujosios Akmenės ligoninei, trečiajam asmeniui UAB „Opotmedical“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo.

15Priteisti iš ieškovės UAB „Limeta“, juridinio asmens kodas 221906050, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilnius, V. A. Graičiūno g. 4 ,794,97 Eur (septynis šimtus devyniasdešimt keturis eurus 97 ct) advokato išlaidų trečiajam asmeniui UAB „Opotmedical“, juridinio asmens kodas 302452459, buveinės adresas Kauno r. sav., Šakių k., Tvenkinių g. 8A-54.

16Šiaulių apygardos teismo 2016 m. spalio 11 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo.

17Sprendimas per keturiolika dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai