Byla 2A-1966-611/2014
Dėl įsiskolinimo už atliktus rangos darbus priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romualdos Janovičienės, Andžej Maciejevski (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Almos Urbanavičienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB „Nord Service“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. vasario 4 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Baltoji Vokė“ ieškinį atsakovui UAB „Nord Service“ dėl įsiskolinimo už atliktus rangos darbus priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė

4ieškovas teismui pateiktu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo 37513,56 Lt skolą, atsakovui neatsiskaičius pilnai už atliktus darbus pagal 2012 m. lapkričio 13 d. sudarytą statybos rangos sutartį Nr. 20121113. Ieškovas sutartyje nustatytomis sąlygomis, laiku ir tvarka atliko statybos darbų už 47 413, 56 Lt sumą, kurią įrodo šalių pasirašytas 2012 m. gruodžio 3 d. atliktų darbų aktas Nr. 2012 12 03 ir 2012 m. gruodžio 3 d. PVM sąskaita - faktūra. Atsakovas ieškinio pateikimo dieną ieškovui už atliktus darbus yra sumokėjęs tik 9 900 Lt. Atsakovas nereaguoja į ieškovo raginimus padengti įsiskolinimą ir likusios sumos už statybos darbus nesumoka. Statybos rangos sutarties 8.1 punktu šalys susitarė, jog atlikti darbai užsakovui priduodami atliktų darbų aktais, o 8.2 punktu, jog jei darbai atlikti tinkamai ir užsakovas neturi pastabų dėl darbų rezultato kokybės, rangovas ir užsakovas pasirašo atliktų darbų aktą. Šalys 2013 m. gruodžio 3 d. įformino atliktų darbų aktą Nr. 2013 12 03 ir jį pasirašė. Šis aktas patvirtina, jog ieškovas savo prievolę atsakovui atlikti statybos rangos sutartyje numatytus darbus atliko tinkamai, o atsakovas pretenzijų dėl atliktų darbų neturėjo. Statybos rangos sutarties 8.5 punktu šalys susitarė, jog užsakovo patvirtintos PVM sąskaitos faktūros sutartyje numatyta tvarka apmokamos per 15 (penkiolika) dienų nuo PVM sąskaitos faktūros patvirtinimo dienos, tačiau atsakovas už ieškovo atliktus darbus iki ieškinio pareiškimo dienos yra sumokėjęs tik 9900 Lt. Taigi, atsakovui likus skolingam ieškovui 37 513,56 Lt, prašė priteisti iš atsakovo šią skolą ir šešių procentų metines procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovas nesutiko su ieškiniu, nurodydamas, jog ieškovas nėra tinkamai įvykdęs statybos rangos sutartyje aptartų darbų, taip pat vienašališkai padidino kainą bei reikalauja apmokėti už tuos darbus, dėl kurių šalys nesitarė. Pagal 2012-11-13 sudarytą statybos rangos sutartį Nr.20121113 ieškovas įsipareigojo atlikti sutartyje numatytus statybos darbus, o atsakovas už juos atsiskaityti. Ieškovas kai kurių Sąmatoje numatytų darbų apskritai neatliko, kai kuriuos atliko nepilnai, kai kurių darbų kainos gerokai skiriasi nuo Sąmatoje šalių suderintų kainų. Lokalinėje sąmatoje „Žiniaraštis Sanitariniai prietaisai" numatytos darbų apimtys ir darbų kaina, be PVM sudaro 6309,30 Lt (Su PVM - 7634,25 Lt). Tuo tarpu ieškovo pateiktame Atliktų darbų akte Nr.2012-12-03, 5 skiltyje „Sanitariniai prietaisai“ nurodoma, kad Sutarties suma yra tik 2670,02 Lt be PVM. Tame pat akte nurodoma, kad šie darbai apskritai nebuvo atlikti. Atsižvelgiant į tai, kad faktiškai atliktų darbų kaina neatitinka Sąmatos kainos ir yra gerokai mažesnė, atsakovui kilo abejones, kad ieškovas gerokai sumažino arba darbų apimtis, arba šalių sutartas medžiagas pakeitė pigesnėmis ir nekokybiškomis. Sutarties 8.6 p. numatyta, kad atsiskaitymo už atliktus darbus dokumentus (atliktų darbų aktus) rangovas privalo pateikti taip, kad paskaičiavimus būtų galima patikrinti, tačiau ieškovo pateiktame Atliktų darbų akte nėra darbų detalizacijos, dėl ko atsakovas negali patikrinti, kokius darbus, kokiomis apimtimis ir kainomis atliko ieškovas. Kadangi atliktų darbų akte kaina yra mažesnė apie tris kartus nei nurodyta Sąmatoje, atsakovas mano, kad ieškovas Sąmatoje „Žiniaraštis sanitariniai prietaisai“ numatytų darbų pilnai neatliko. Ieškovui nevykdant savo pareigų pagal sutartį, atsakovui pareiga vykdyti savo įsipareigojimus neatsirado. Lokalinėje sąmatoje „Žiniaraštis Buitinė ir gamybinė nuotekynė Fl ir F2“ išvardintų darbų kaina be PVM nurodoma 9618,52 Lt (su PVM - 11638,41 Lt), tuo tarpu Darbų atlikimo akte, 2 skiltyje „Buitinės ir gamybinės nuotekos“ Sutarties suma be PVM jau išaugusi iki 13839,33 Lt. Atliktų darbų akte 4 ir 6 skiltyse nurodomi darbai „ortakio perkėlimas“ ir „kaloriterio aprišimo mazgo perkėlimas“ Sutartyje suderinti nebuvo, todėl reikalavimas už juos apmokėti yra nepagrįstas. Ieškovas neinformavo atsakovo, kad reikalingi papildomi darbai ir atsakovo sutikimo tokių darbų atlikimui nėra gavęs. Taip pat pažymėjo, kad ieškovas atliko tik 47,86 procentus buitinių ir gamybinių nuotekų darbų ir tokiu būdu nėra tinkamai įvykdęs Sutarties. Apie darbų baigtumą pažymima paties ieškovo rengtame darbų atlikimo akte Nr. 2012 12 03. Ieškovas, nepabaigęs darbų atlikimo ir vienašališkai padidinęs jų kainą, neturi teisės reikalauti už juos apmokėti. Atsakovas nurodo apie šiuos išvardintus neatitikimus ne kartą informavęs ieškovą, prašydamas atlikti Sutartyje numatytus darbus, taip pat nereikalauti sumokėti už darbus, kurių šalys neaptarė ar kurių kaina viršija šalių sutartą kainą, tačiau ieškovas savo pareigų nevykdė. Ieškovas vienašališkai pakeitė šalių sutartas kainas, atliko papildomus sutartyje nenumatytus darbus ir reikalauja nepagrįstos sumos iš atsakovo. Šalys sutartyje buvo numačiusios, jog Darbai laikomi tinkamai atliktais tiktai patvirtinus Baigiamąjį aktą, o tokio akto į bylą nepateikta. Šalių pasirašytos Sutarties 8.8 p. sutarta, kad atsakovas turi teisę išskaičiuoti iš ieškovui mokėtinų sumų arba sulaikyti jų mokėjimą nuostoliams ir kitiems reikalavimams pagal Sutartį atlyginti. Atsakovo vertinimu, ieškovas yra neįvykdęs labai daug pareigų ir pažeidęs daug sutarties nuostatų, todėl pareiga atsakovui atsiskaityti su ieškovu dar neatsirado.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Vilniaus miesto apylinkės apylinkės teismas 2014 m. vasario 4 d. sprendimu ieškinį tenkino visiškai, priteisė ieškovui UAB „Baltoji Vokė“ iš atsakovo UAB „Nord Service“ 37513,56 Lt skolos, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 37513,56 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2013-03-28 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir 1632 Lt bylinėjimosi išlaidų. Taip pat priteisė iš atsakovo UAB „Nord Service“ 16 Lt bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą.

8Iš byloje surinktų rašytinių įrodymų, šalių ir jų atstovų paaiškinimų bei liudytojų parodymų teismas nustatė, jog šalys 2012-11-13 sudarė rangos sutartį Nr.20121113, kuria ieškovas įsipareigojo savo jėgomis ir rizika tinkamai ir laiku atlikti sutartyje ir jos prieduose nurodytus darbus ir juos perduoti atsakovui, o atsakovas įsipareigojo priimti ieškovo tinkamai atliktus darbus ir už juos sumokėti sutrtyje nustatytą kainą- 46271,67 Lt (su PVM - 55988,72 Lt). Ieškovui atlikus sutartyje nustatytus darbus, pagal CK 6.687 str. 1 d. ir statybos rangos sutarties 8 p. atsakovui atsirado pareiga sumokėti visą sumą ieškovui už atliktus darbus, tačiau atsakovas šios prievolės neįvykdė. Teismas iš byloje pateikto elektroninio šalių susirašinėjimo sprendė, kad atsakovas vėlavo sumokėti avansą ieškovui, todėl ieškovas vėlavo pradėti darbus. Teismas laikė, kad nėra nuginčyti ieškovo paaiškinimai, kad darbai buvo baigti gruodžio mėnesį, jokių nusiskundimų iš atsakovo gauta nebuvo. 2012-12-03 išrašyta sąskaita-faktūra už atliktus darbus, o 2012-12-03 atliktų darbų aktas patvirtina, jog ieškovas buvo atlikęs darbų bendrai 47413,5 Lt sumai. Bendra atliktų darbų vertė viršija Sutartyje numatytąją kainą 1141,83 Lt suma, nors pagal atsakovo pateiktas į bylą lokalines sąmatas darbų kaina galėjo siekti ir 55988 Lt.

9Teismas nustatė, kad sutarties vykdymo laikotarpiu atsakovas nei karto neperspėjo ieškovo dėl atliekamų darbų trūkumų, nukrypimų nuo sutarties ar papildomų darbų, galinčių bloginti darbų kokybę ar didinti sutarties kainą, todėl pagal CK 6.689 str. atsakovas neteko teisės remtis tokiais trūkumais. Teismas sprendė, jog nėra pagrindo remtis atsakovo nurodomais trūkumais – lokalinių sąmatų nukrypimais nuo atliktų darbų akte surašytų darbų ir medžiagų kiekių, vertės ir kainų. Laikė neįrodytais atsakovo argumentus, jog jis apie neatitikimus informavo ieškovą, be to, remiantis ieškovo paaiškinimais, liudytojų parodymais, akte nurodyti darbai buvo daromi patikslinus projektą dėl vandentiekio, nuotekų įrenginių darbų ir buvo derinti su atsakovu. Teismas laikė nepagrįstais ir neįrodytais atsakovo argumentus dėl galimai prastesnių medžiagų panaudojimo ar tam tikrų atliktų darbų trūkumų ar visiško neatlikimo. Tarp šalių atstovų vykęs susirašinėjimas elektroniniu paštu, teismo nuomone, taip pat patvirtino, jog nebuvo nustatyta darbų trūkumų, atsakovas pretenzijų ieškovui dėl sutarties vykdymo neturėjo.

10Atsakovo atsiliepime išdėstytus argumentus, jog ieškovas nepagrįstai nukrypo atliktų darbų akte nuo lokalinėse sąmatose numatytų sumų, teismas laikė neįrodytais, o 1141,83 Lt sutarties kainos viršijimą visiškai nedideliu ir pagrįstu, įrodytu dėl projekto tikslinimo, susijusio su buitinių ir gamybinių nuotekų įrengimu. Atliktų darbų aktas su bendra 47413,56 Lt suma yra abiejų šalių pasirašytas, šalys neginčija avansu sumokėtų 9900 Lt. Atsakovas liko nesumokėjęs ieškovui 37513,56 Lt sumos. Teismas pripažino, jog atsakovas neįrodė ieškovą nukrypus nuo rangos sutarties sąlygų. Ieškovas rangos darbų atlikimui samdė subrangovus, ką, teismo nuomone, patvirtina į bylą pateikta rašytinė statybos subrangos sutartis Nr.2012.11.13SB ir liudytojais apklausti M. B. ir R. K.. Subrangovų atstovai patvirtino, jog 2012 m. lapkričio mėnesio pabaigoje, 2012 metų gruodžio mėnesį vykdė darbus objekte ( - ), „Medžiotojų“ restorano patalpose, pagal sutartis su ieškovu. Subrangovų atstovai bendravo ne tik su ieškovo atstovu, bet ir su, jų nuomone, atsakovo atstovu. Būtent su juo buvo derinami nuotekynės įvadų darbai, kadangi pagal pradinį projektą vamzdžiai turėjo eiti per tas vietas, per kurias techniškai jų nebuvo įmanoma pravesti. Šias projekto pakeitimo detales subrangovai derino ne su ieškovu, o su atsakovo atsakingu asmeniu. Iš šių aplinkybių teismas sprendė, jog atsakovui buvo žinoma apie ieškovo pasitelktus subrangovus, derino reikalingus projektinius pakeitimus tiesiogiai su darbus vykdančiais subrangovais. Teismas nesutiko su atsakovo argumentais, kad 2012-12-03 atliktų darbų akto negalima laikyti sutarties 8.7 p. numatytu baigiamuoju aktu, tik kurį pasirašius darbai yra laikomi baigtais, nes bylos įrodymai patvirtina, kad būtent 2012-12-03 atliktų darbe akte yra surašyti visi darbai, apskaičiuota jų kaina. Jokių pretenzijų atsakovas ieškovui nepareiškė dėl šio akto, jame apskaičiuotų darbų verčių ir piniginių sumų, jis yra pasirašytas abiejų šalių. Teismas minėtą aktą pripsžino galutiniu aktu, nes po šio akto objekte jokių darbų atliekama nebebuvo, nenustatyta, jog būtų tekę atsakovui taisyti ieškovo padarytų darbų trūkumus, nepateikta į bylą jokių įrodymų apie pretenzijas ieškovui. Iš atsakovo atstovo, ieškovo vadovo paaiškinimų ir šalių elektroninio susirašinėjimo turinio, turto perleidimo už skolą sandorio projekto teismas nustatė, kad šalys vedė derybas dėl dalies žemės sklypo perleidimo už skolas ieškovui, šios derybos neužsibaigė sėkmingai, bankui nepatvirtinus kredito atsakovui. Remdamasis šiais įrodymais teismas sprendė, jog atsakovas iš esmės pripažino skolą ieškovui, o delsė atsiskaityti dėl finansinių sunkumų.

11III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Atsakovas apeliaciniu skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. vasario 4 d. sprendimą panaikinti ir ieškinį atmesti, taip pat prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

 1. pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino faktines susidariusios situacijos aplinkybes, pažeidė sutarčių aiškinimo taisykles, kas lėmė nepagrįsto teismo sprendimo priėmimą. Būtent šalių 2012-11-13 sudaryta sutartimi šalys nustatė tarpusavio teises ir pareigas ir šia sutartimi turėjo būti remiamasi, nagrinėjant tarp šalių kilusį ginčą. Tačiau pirmosios instancijos teismas sprendimą pagrindė faktiniais ieškovo veiksmais ir ieškovo kviestų liudytojų parodymais, nors nei ieškovo, nei jo kviestų liudytojų elgesys neatitiko šalių sudarytos sutarties sąlygų.
 2. Teismas atmetė atsakovo argumentus dėl to, jog jis informuodavo ieškovą žodžiu apie darbų neatitikimus, tačiau tuo pačiu, remdamasis ieškovo paaiškinimais ir liudytojų parodymais, pripažino įrodytu, jog vandentiekio, nuotekų įrengimo darbai buvo suderinti su atsakovu. Tokiu būdu sutartimi nedraudžiamas žodžiu išreikštas atsakovo pretenzijas teismas atmetė, o už ieškovo neva žodžiu suderintus su atsakovu papildomus darbus priteisė pinigus.
 3. Kadangi šalys sutartimi nustatė, kad kaina apskritai negali būti keičiama, tai norint pakeisti kainą, reikia keisti pačią sutartį, kuri gali būti keičiama tik raštu, o tokio pakeitimo nebuvo. Todėl teismo išvada, kad ieškovas kainos padidėjimą suderino su atsakovu, prieštarauja sutarties 4.2 p..
 4. Teismas atmetė atsakovo argumentus, jog atliktų darbų akte ir lokalinėse sąmatose numatytos sumos ir darbų kiekiai skiriasi, remdamasis ieškovo direktoriaus paaiškinimais. Tačiau ieškovo vadovo teismo posėdyje duoti paaiškinimai rodo, kad ieškovas visiškai nukrypo nuo sutarties 8.6 p. reikalavimų, nes atsakovui yra neįmanoma patikrinti ieškovo atliktų darbų kiekio ir kainos. Teismas, remdamasis tik ieškovo paaiškinimais, pažeidė sutarčių aiškinimo taisykles.
 5. Nesutinka su teismo išvada, kad atsakovui buvo žinoma apie ieškovo pasitelktus subrangovus. Liudytojais apklausti ieškovo subrangovai pripažino, kad jie nevilkėjo darbinių drabužių su skiriamaisiais logotipais ar įmonių pavadinimais, neprisistatė kaip subrangovai atsakovo paskirtam techniniam prižiūrėtojui, o atsakovas neigia žinojęs apie subrangovus.
 6. Pirmosios instancijos teismas nukrypo nuo sutarties sąlygų, aiškindamas atliktų darbų akto ir baigiamojo akto santykį. Teismas atliktų darbų aktą prilygino baigiamajam aktui, tačiau sutarties 8.7 p. nuostata parodo, kad atliktų darbų aktas yra tarpinis dokumentas, jis sudaromas tik tam, kad ieškovas apskritai atlikinėtų darbus, o darbų atlikimą patvirtina baigiamasis aktas, kurio šalys nesudarė.
 7. Priešingai nei nurodyta teismo sprendime, atsakovas niekada netvirtino, jog derybos su ieškovu sužlugo dėl to, jog bankas atsisakė kredituoti atsakovą. Derybos buvo nutrauktos dėl to, kad ieškovas nepateikė tinkamai įformintų dokumentų. Atsakovas su banku derėjosi sutarties vykdymo pradžioje ir dėl to vėlavo sumokėti avansą, tačiau ne sutarties vykdymo pabaigoje.

13Ieškovas atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti ir palikti pirmosios instancijos teismo sprendimą nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

 1. nors atsakovas teigia, kad teismas pažeidė sutarčių aiškinimo taisykles, jis nenurodė nei vienos konkrečiai pažeistos sutarčių aiškinimo taisyklės ir neįvardijo nei vienos materialinės ar proceso teisės normos, kuri buvo pažeista. Pažymi, kad atsakovo apeliacinio skundo argumentai yra suformuluoti iš esmės neteisingai kvalifikuojant šalių ginčą. Ginčas tarp šalių kilo dėl skolos priteisimo, o ne dėl tarp jų sudarytos sutarties nuostatų, todėl teismas, spręsdamas ginčą, esminį dėmesį skyrė ne atskirų sutarties sąlygų aiškinimui ir interpretavimui, o reikalaujamos priteisti skolos dydžiui, jos atsiradimo aplinkybėms ir kitoms aplinkybėms, turinčioms reikšmės priteisiant skolą.
 2. Jeigu sutikti su atsakovo pozicija, jog teismas negalėjo nukrypti nuo pažodinio sutarties teksto aiškinimo, tuomet būtų paneigtos CK 6.193 str. įtvirtintos sutarčių aiškinimo taisyklės. Mano, kad teismas, aiškindamas sutartį ir atsižvelgdamas į šalių elgesį po sutarties sudarymo, tinkamai ir teisingai taikė tiek CK įtvirtintas sutarčių aiškinimo taisykles, tiek teismų praktikoje suformuotą doktriną.
 3. Nesutinka su atsakovo pateikiamu teismo motyvų interpretavimu, kad teismas turėtų priimti sprendimą vadovaudamasis ar abiejų šalių parodymais arba nei vienos. Įstatyme įtvirtintas laisvas įrodymų vertinimo principas, pagal kurį bet kokios informacijos įrodomąją vertę nustato teismas, vadovaudamasis savo vidiniu įsitikinimu, pagrįstu visapusišku ir objektyviu visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Ieškovo argumentai dėl pagal sutartį mokėtinos sumos dydžio suderinimo žodžiu buvo pagrįsti ir kitomis bylos aplinkybėmis, tuo tarpu atsakovo argumentai dėl neva žodžiu reikštų pretenzijų nebuvo pagrįsti jokiomis kitomis bylos aplinkybėmis.
 4. Nurodo, kad bendrai statybos rangos santykiuose vyraujanti praktika pateisina nežymius darbų sąmatos pakeitimus rangos sutarties vykdymo metu. Atsakovas dėl patikslintos ir šiek tiek padidėjusios darbų sąmatos nereiškė pretenzijų ieškovui iki pat bylos iškėlimo, o dabar atsakovo reiškiamos pretenzijos, ieškovo nuomone, tėra atsakovo niekuo nepagrįsta gynybinė pozicija.
 5. Atsakovo pozicija, kad šalių pasirašinėti atliktų darbų aktai yra skirti tik tam, kad ieškovas apskritai atlitkų darbus ir nėra darbų perdavimo aktai, yra nelogiška ir neatitinka bylos faktinių aplinkybių. Pagrindas ieškovui atlikti darbus buvo ne minėti aktai, o šalių sudaryta sutartis. Atsakovas pats apeliaciniame skunde pripažino, kad atliktų darbų aktai yra juose nurodytų darbų atlikimo faktą patvirtinantys dokumentai. Šalių pasirašytu atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktu iš tikrųjų buvo perduoti atlikti darbai. Atkreipia dėmesį, kad sutarties 8.2 ir 8.9 p. nuostatos dėl darbų perdavimo yra prieštaringos tarpusavyje, nes abi reglamentuoja darbų perdavimo tvarką.
 6. Apelianto ginčijama aplinkybė dėl subrangovų pasitelkimo darbams atlikti neturi reikšmės nagrinėjamo ginčo kontekste, nes ieškovas pagal sutartį turėjo teisę pasitelkti subrangovus.

14IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir motyvai

15Apeliacinis skundas netenkinamas.

16Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, neperžengiant apeliaciniame skunde nustatytų ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą teisėtumo ir pagrįstumo aspektu, taip pat ex officio patikrinti, ar nėra CPK 329 str. 2 d. ir 3 d. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teisėjų kolegija absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė, todėl pasisako tik dėl atsakovo apeliacinio skundo argumentų.

17Byloje kilo ginčas dėl atsakovo pareigos apmokėti už ieškovo atliktus darbus buvimo/nebuvimo ir tos pareigos apimties.

18Pagal bylos duomenis šalys 2012-11-13 sudarė rangos sutartį Nr.20121113, pagal kurią ieškovas įsipareigojo savo jėgomis ir rizika tinkamai ir laiku atlikti sutartyje ir jos prieduose nurodytus darbus ir juos perduoti atsakovui, o atsakovas įsipareigojo priimti tinkamai atliktus darbus ir už juos sumokėti (b.l.28-40). Šalių susitarimu buvo numatyta sutarties kaina - 46271,67 Lt (plius PVM, iš viso - 55988,72 Lt). Ieškovas 2012-12-03 atliktų darbų aktu perdavė atliktus darbus atsakovui, bendra atliktų darbų vertė - 47413,5 Lt (b.l.41), atsakovas darbus priėmė, nepareikšdamas jokių pastabų nei dėl darbų kokybės, nei dėl jų apimties. Ieškovas 2012-12-03 išrašė atsakovui sąskaitą-faktūrą, atsakovas ją patvirtino savo parašais, kaiptai numato šalių sutartis (b.l.42). Atsakovas avansu sumokėjo 9900 Lt, likusi nesumokėta suma sudaro 37513,56 Lt. Pagal sutarties 8.5 p. atsakovas turėjo apmokėti per 15 dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros patvirtinimo dienos. Taip pat nustatyta, kad atliktų darbų vertė viršija sutartyje numatytąją vertę 1141,83 Lt.

19Apeliantas teigia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino bylos įrodymus, nes vadovavosi ieškovo paaiškinimais ir ieškovo kviestų liudytojų parodymais, bet nepagrįstai atmetė atsakovo teiktus paaiškinimus,be to, pažeidė sutarčių aiškinimo taisykles.

20Lietuvos Aukščiausiasis teismas ne kartą yra pabrėžęs, kad civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 str.) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 str.). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str. 1 d.). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 str. reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2010; 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011; 2014 m. liepos 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-372/2014; kt.). Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-428/2010; 2011 m. rugpjūčio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-340/2011; kt.). Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2014; 2014 m. liepos 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-372/2014; kt.). Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas vertino kiekvieną šalių pateiktą įrodymą atskirai ir juos visumoje, patikrino jų tarpusavio ryšį ir kiek jie patvirtina ar paneigia vienas kitą, vadovavosi logikos dėsniais, todėl teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nepažeidė įrodinėjimą reglamentuojančių teisės normų, tinkamai įvertino bylos įrodymus ir padarė teisingas išvadas. Teisėjų kolegija neturi pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo nustatytomis aplinkybėmis ir padarytomis išvadomis, o apelianto apeliacinio skundo argumentai šių teismo išvadų teisingumo nepaneigia.

21Teisėjų kolegija sutinka su apelianto teiginiu, kad šalių sudaryta sutartis nedraudė jam reikšti pretenzijas dėl darbų neatitikimo ieškovui žodžiu, tačiau tokiu atveju būtent atsakovui kyla pareiga įrodyti, kad tokias pretenzijas jis reiškė (CPK 178 str.). Atsakovas, teigdamas, kad ieškovas atliko darbus ne visa apimtimi ar panaudojo ne šalių sutartas medžiagas, nepagrindė tokio teiginio jokiais įrodymais, išskyrus jo paties paaiškinimus. Tuo tarpu byloje esantis šalių susirašinėjimas elektroniniais laiškais, 2012-12-03 atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktas, kuriame nėra jokių atsakovo pastabų dėl darbų kokybės, ieškovo išrašyta atsakovui 2012-12-03 PVM sąskaita-faktūra, kurią, kaip numato šalių sutartis, patvirtino atsakovo vadovas, visumoje tik patvirtina ieškovo teiginius, kad atsakovas nėra ieškovui pareiškęs jokių pretenzijų dėl ieškovo atliktų darbų kokybės, o tokias reikšti pradėjo tik po ieškovo inicijuotos bylos. Kaip pagrįstai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, atsakovui neįrodžius, kad jis laiku reiškė ieškovui pretenzijas dėl darbų kokybės ar kitų trūkumų, remiantis CK 6.689 str. 2 d. jis neteko teisės remtis tokiais trūkumais. Po 2012-12-03 darbų perdavimo-priėmimo akto sudarymo ieškovas daugiau jokių darbų pagal sutartį nebeatliko, atsakovas nereikalavo jokių kitų darbų atlikimo, atliktų darbų kaina tik labai nežymiai skiriasi nuo sutartyje nurodytos darbų kainos, kas taip pat netiesiogiai patvirtina, kad visi sutartyje numatyti darbai yra atlikti. Duomenų, kad atsakovas turėjo šalinti ieškovo atliktų darbų trūkumus ar kad dėl netinkamai ar nepilnai atliktų darbų jis negalėjo naudoti objekto, ar kad būtų samdęs kitus rangovus ieškovo neatliktiems darbams atlikti, byloje nėra. Aplinkybė, jog darbų perdavimo-priėmimo akte minimi atlikti darbai ar jų įkainiai šiek tiek skiriasi nuo atsakovo pateiktų šalių atstovų suderintų lokalinių sąmatų, neturi esminės ginčui, kadangi kiti bylos įrodymai patvirtina, jog ieškovas darbus atliko visa apimtimi ir tinkamai. Kadangi ieškovo paaiškinimai sutampa su liudytojų parodymais, atsakovas ieškovo atliktus darbus priėmė kaip atliktus tinkamai, be to, subrangovų samdymo faktą patvirtina ir ieškovo į bylą pateikti rašytiniai įrodymai (statybos subrango sutartis, lokalinė sąmata ir k.t, b.l.99-116), todėl pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis įrodymų pakankamumo taisykle, pagrįstai ieškovo paaiškinimus pripažino įtikinamesniais ir vadovavosi būtent jais, dėl ko pagrįstai pripažino, kad su atsakovo pritarimu buvo tikslintas projektas dėl vandentiekio, nuotekų įrengimo darbų. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai atmetė atsakovo teiginius, kad ieškovas darbus atliko netinkamai ar ne visa apimtimi, taip pat pagrįstai laikė 2012-12-03 šalių sudarytą darbų perdavimo-priėmimo aktą baigiamuoju aktu, nes po to jokie darbai nebebuvo atliekami, atsakovas tokių nereikalavo, atlikti visi sutartyje nurodyti darbai, o vien akto pavadinime nebuvimas žodžio „baigiamasis“ nepaneigia 2012-12-03 akto esmės ir pobūdžio, nes jis turėjo būti vertinamas ne pagal pavadinimą, o pagal turinį.

22Nors šalių sudarytos sutarties 1.1.15 ir 3.5 punktais šalys susitarė, kad ieškovas atliks darbus už sutartyje nurodytą kainą ir nereikalaus iš atsakovo jokių papildomų mokėjimų, tačiau sutarties 3.7 p. suteikė teisę ieškovui reikalauti papildomo apmokėjimo, jeigu darbų atlikimo metu atsakovas reikalauja atlikti sutartyje nenumatytus darbus arba keičiami sutartyje nurodytų darbų dokumentai, atitinkamai sutarties 3.9 p. numatė galimybę mažinti arba didinti darbų kainą priklausomai nuo darbų apimties mažėjimo ar didėjimo, be to, suteikė teisę ieškovui tam tikriems darbams atlikti pasitelkti subrangovus. Todėl nepagrįsti apelianto teiginiai, kad sutartis draudė šalims keisti sutarties kainą. Nagrinėjamu atveju CK 6.653 str. 5 d. įtvirtintas draudimas keisti darbų kainą netaikytinas, kadangi šalys sutartimi numatė galimybę keisti darbų kainą, o 6.653 str. 4 d. taip pat numato galimybę keisti darbų kainą, jeigu užsakovas apie tai yra informuojamas tinkamai ir tam pritaria, kas pagrįstai pirmosios instancijos teismo buvo nustatyta ir nagrinėjamoje byloje. Atsakovas priėmė ieškovo atliktus darbus, patvirtino ieškovo pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą, tokiu būdu pripažindamas ieškovo teisę į papildomos 1141,83 Lt sumos, viršijančios sutartyje numatytą darbų kainą, sumokėjimą, darbų pakeitimai su atsakovu buvo suderinti, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino ieškovo teisę į šią papildomą sumą.

23Apelianto nurodomas aplinkybes dėl jo derybų su ieškovu dėl darbų apmokėjimo paneigia byloje esantis šalių elektroninis susirašinėjimas laikotarpiu nuo 2013-02-07 iki 2013-04-10 (b.l.60-78), t.y. jau po darbų perdavimo, ir šiame susirašinėjime nebuvo užsiminta apie darbų trūkumus, ar jų atlikimą ne visa apimtimi, šiame susirašinėjime atsakovas nereikalavo iš ieškovo pateikti tinkamai įformintus dokumentus, atitinkančius šalių sudarytos sutarties reikalavimus, priešingai, atsakovas jame pripažino prievolę apmokėti visą ieškovo reikalaujamą sumą, o 2013-04-10 laišku atsakovas informavo ieškovą, kad bankas atsisakė jam išduoti kreditą.

24Dėl aukščiau nurodytų motyvų taip pat nepagrįsti apelianto argumentai, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino šalių sudarytos sutarties sąlygas, nes teismas atsižvelgė ne tik į sutarties turinį, bet ir į šalių elgesį po sutarties sudarymo (CK 6.193 str.). Apeliantas, teigdamas, kad teismas netinkamai aiškino sutarties turinį ir pažeidė CK 6.193 str. nuostatas, konkrečiai neatskleidė tokio pažeidimo pobūdžio ir esmės, o teisėjų kolegija tokio nenustatė.

25Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis bei nurodo, kad kiti atsakovo apeliacinio skundo argumentai teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui teisiškai nėra reikšmingi, todėl teisėjų kolegija plačiau dėl jų nepasisako.

26Teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė įrodinėjimą reglamentuojančias proceso teisės normas, teisingai aiškino ir taikė nagrinėjamai bylai aktualias rangą ir statybos rangą reglamentuojančias CK normas, teisingai aiškino šalių sudarytos sutarties nuostatas, todėl skundžiamas teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas. Atskovo apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo skundžiamą teismo sprendimą pakeisti arba panaikinti (CPK 320 str.), todėl apeliacinis skundas netenkinamas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

27Atmetus atsakovo apeliacinį skundą, jo patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos (CPK 93 str.), tačiau atsakovui iš ieškovo priteistinos atsakovo patirtos 750 Lt advokato teisinės pagalbos apeliacinės instancijos teisme išlaidos (CPK 93 str., 98 str.).

28Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

29Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. vasario 4 d. sprendimą palikti nepakeistą.

30Priteisti ieškovui UAB „Baltoji Vokė“ 750 (septynis šimtus penkiasdešimt) litų bylinėjimosi išlaidų iš atsakovo UAB „Nord Service“.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3.
 1. Ginčo esmė
...
4. ieškovas teismui pateiktu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo 37513,56 Lt... 5. Atsakovas nesutiko su ieškiniu, nurodydamas, jog ieškovas nėra tinkamai... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Vilniaus miesto apylinkės apylinkės teismas 2014 m. vasario 4 d. sprendimu... 8. Iš byloje surinktų rašytinių įrodymų, šalių ir jų atstovų... 9. Teismas nustatė, kad sutarties vykdymo laikotarpiu atsakovas nei karto... 10. Atsakovo atsiliepime išdėstytus argumentus, jog ieškovas nepagrįstai... 11. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. Atsakovas apeliaciniu skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m.... 13. Ieškovas atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą prašo apeliacinį... 14. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir... 15. Apeliacinis skundas netenkinamas.... 16. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos... 17. Byloje kilo ginčas dėl atsakovo pareigos apmokėti už ieškovo atliktus... 18. Pagal bylos duomenis šalys 2012-11-13 sudarė rangos sutartį Nr.20121113,... 19. Apeliantas teigia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino bylos... 20. Lietuvos Aukščiausiasis teismas ne kartą yra pabrėžęs, kad civiliniame... 21. Teisėjų kolegija sutinka su apelianto teiginiu, kad šalių sudaryta sutartis... 22. Nors šalių sudarytos sutarties 1.1.15 ir 3.5 punktais šalys susitarė, kad... 23. Apelianto nurodomas aplinkybes dėl jo derybų su ieškovu dėl darbų... 24. Dėl aukščiau nurodytų motyvų taip pat nepagrįsti apelianto argumentai,... 25. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis bei... 26. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai... 27. Atmetus atsakovo apeliacinį skundą, jo patirtos bylinėjimosi išlaidos... 28. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu,... 29. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. vasario 4 d. sprendimą palikti... 30. Priteisti ieškovui UAB „Baltoji Vokė“ 750 (septynis šimtus...