Byla e2-973-435/2016
Dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Rūta Jankauskaitė-Jocė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „4finance“, ieškinį atsakovei J. B. dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovė pareiškė ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovės 201,28 Eur skolos, 361,80 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir turėtas bylinėjimosi išlaidas, kurias pagal pateiktus mokėjimo dokumentus sudaro 15,00 Eur žyminio mokesčio.

3Atsakovei adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti įstatymų nustatyta tvarka 2016-01-08 (LR CPK 123 str. 3 d.). Atsakovė per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį.

4Ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį.

5Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. ir 286 str.).

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Įstatymas įpareigoja prievoles vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus bei draudžia vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę, pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.38, 6.256 str.). CK 6.213 str. 1 d. numatyta, kad jeigu šalis nevykdo savo piniginės prievolės, kita šalis turi teisę reikalauti prievolės įvykdymo. Remiantis CK 6.873 str. 1 d. ir 6.874 str. 1 d. nuostatomis, paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka.

8Ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimus ieškovė grindžia byloje pateiktais rašytiniais įrodymais – 2010-06-16 Vartojimo kredito sutartimi Nr. 7489603; Gyventojų Registro Tarnybos pažyma apie atsakovės deklaruotą gyvenamąją vietą; Mokėjimų nurodymų kopijomis dėl paskolos suteikimo atsakovei; delspinigių skaičiavimo paaiškinimu; LR Juridinių asmenų Registrų centro išrašu apie UAB „4finance“ ir kita medžiaga.

9Atlikus formalų pateiktų įrodymų vertinimą, darytina išvada, kad pasitvirtinus minėtų ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovės prašomą sprendimą ieškinį tenkinant iš dalies.

10CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Sutarties neįvykdymu taikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir vykdymo termino praleidimą (CK 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis). CK 6.200 straipsnio 1 dalis įpareigoja šalį sutartis vykdyti tinkamai ir sąžiningai. Paskolos sutartimi paskolos davėjas perduoda paskolos gavėjo nuosavybėn pinigus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) ir mokėti palūkanas (CK 6.870 straipsnio 1 dalis).

11Atsižvelgiant į šias materialinės teisės normas, šalių sutartimi sutartas sąlygas, atlikus formalų ieškovės pateiktų įrodymų vertinimą, darytina išvada, kad atsakovė prievolės atsiskaityti su ieškovu neįvykdė, todėl iš jos priteistina 201,28 € paskolos suma (CK 6.870 str. 1 d., 6.873 str. 1 d., 6.881 str. 1 d., 6.886 str. 1 d.).

12Atsakovei neįvykdant įsipareigojimų pagal sutartį, jam kyla pareiga sumokėti reikalavimą perėmusiam asmeniui sutartimi numatytas netesybas (CK 6.71 str., 6.73 str. 1d., 6.245 str. 3d., 6.256, 6.258, 6.260 str.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad netesybos (bauda, delspinigiai) yra įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta, tai prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę, sutartinės civilinės atsakomybės forma, tačiau jos atlieka tik kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius, ir jos negali leisti nukentėjusiajai šaliai piktnaudžiauti savo teise ar nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita (LAT nutartys civilinėse bylose Nr.3K-316/2005, Nr.3K-3-62/2006, Nr.3K-3-405/2006, Nr.3K-7-367/2006, Nr.3K-3-85/2007, Nr.3K-7-304/2007, Nr.3K-7-409/2010, Nr.3K-3-503/2007, Nr.3K-3-401/2008). Pagal sutarties 10.2. punktą atsakovė už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neapmokėtos sumos privalo ieškovei mokėti 1 % dydžio delspinigius. Ieškovė nepateikė tikslaus delspinigių laikotarpio ir jų dydžio paskaičiavimo, tačiau nurodė, jog prašo iš atsakovės priteisti delspinigius už 180 dienų, delspinigių sumą sudaro – 316,80 € (gerokai viršija skolos 201,28 € sumą).

13Sprendžiant netesybų priteisimo klausimą, teismas, nepažeidžiant sutarties laisvės principo, turi teisę ir pareigą kontroliuoti ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės (CK 6.73 str. 2d., 6.156, 6.158, 6.193 str.). Nagrinėjamos bylos atveju, atsižvelgiant į tai, kad atsakovė yra ne verslo subjektas, bet fizinis asmuo - vartotojas, į bendruosius teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus, laikytina, jog ieškovės prašomi priteisti delspinigiai, 1 % dydžio už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neapmokėtos sumos, yra nepagrįstai dideli, ieškovė nepateikė konkretaus delspinigių apskaičiavimo būtent šios atsakovės atžvilgiu. Tokiu būdu ieškovės prašomų delspinigių priteisimas sąlygotų situaciją, kad ieškovė galėtų piktnaudžiauti savo teisėmis siekdama praturtėti dėl nepagrįstai didelių delspinigių, todėl ieškovės reikalavimas dėl delspinigių priteisimo, nelaikytinas pagrįstu ir atitinkančiu teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus, prieštaraujančiu LR Vartojimo kredito įstatymo nuostatoms.

14CPK 178 str. numato, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus. Nors byloje nustatyta, kad atsakovė tinkamai neįvykdė šalių tarpusavio sutarties, tačiau ši aplinkybė, įvertinus teismo aukščiau išvardintas priežastis, sąžiningumo ir protingumo principų kontekste nėra vertintina kaip objektyviai svarbi ir suteikianti pagrindą ieškovui nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio delspinigių. Dėl paminėtų priežasčių delspinigiai mažintini iki 0,05 % už kiekvieną uždelstą dieną, priteisiant iš atsakovės 15,84 € dydžio delspinigius, kitoje dalyje ieškinio reikalavimas dėl delspinigių priteisimo atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 3 str. 7d., 178, 185 str., CK 1.5 str. 2d., 6.71 str., 6.73 str. 2d., 6.256 str. 2d., 6.258 str. 3d.).

15Atsakovė praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl iš jos ieškovei priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

16Tenkinus ieškinį, ieškovei iš atsakovės priteistinas minimalus mokėtinas žyminis mokestis - 15,00 € (CPK 80 straipsnio 1 ir 7 dalys, 93 str.).

17Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovės valstybei nepriteistinos, nes jos neviršija minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (Žin., 2011, Nr. 134-6373)).

18Teismas, vadovaudamasis LR CPK 93 str. 1d., 142 str. 4 d., 153 str. 2d., 285 str. – 287 str.,

Nutarė

19Ieškinį tenkinti iš dalies.

20Priteisti iš atsakovės J. B., asmens kodas: ( - ) 201,28 Eur (du šimtus vieną eurą 28 ct) skolos, 15,84 Eur (penkiolika eurų 84 ct) delspinigių, 5 (penkių) % dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (217,12 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-12-02) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 15,00 Eur (penkiolika eurų) žyminį mokestį, ieškovės UAB „4finance“, į. k. 301881644, buveinės adresas: Jonavos g. 254A, Kaunas, a.s. Nr. ( - ), AB „Swedbank“, naudai.

21Atsakovė, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos CPK 287 str. 2, 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

22Ieškinį pateikusi šalis turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Rūta Jankauskaitė-Jocė rašytinio proceso... 2. Ieškovė pareiškė ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovės 201,28... 3. Atsakovei adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai ir teismo pranešimas,... 4. Ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą... 5. Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Įstatymas įpareigoja prievoles vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais... 8. Ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimus ieškovė... 9. Atlikus formalų pateiktų įrodymų vertinimą, darytina išvada, kad... 10. CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos... 11. Atsižvelgiant į šias materialinės teisės normas, šalių sutartimi... 12. Atsakovei neįvykdant įsipareigojimų pagal sutartį, jam kyla pareiga... 13. Sprendžiant netesybų priteisimo klausimą, teismas, nepažeidžiant sutarties... 14. CPK 178 str. numato, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia... 15. Atsakovė praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl iš jos... 16. Tenkinus ieškinį, ieškovei iš atsakovės priteistinas minimalus mokėtinas... 17. Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovės valstybei... 18. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 93 str. 1d., 142 str. 4 d., 153 str. 2d., 285... 19. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 20. Priteisti iš atsakovės J. B., asmens kodas: ( - ) 201,28 Eur (du šimtus... 21. Atsakovė, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 22. Ieškinį pateikusi šalis turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo...