Byla e2S-599-565/2016
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 11 d. nutarties

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Burdulienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovo UAB „Statevus“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 11 d. nutarties,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Ogrinda“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Statevus“ dėl 9 848,40 Eur skolos, 8,30 procentų metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

4Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovo pinigines lėšas, nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, turtines teises, esančias pas atsakovą ir/ar trečiuosius asmenis ieškinio sumai.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015-12-11 nutartimi areštavo atsakovo kilnojamąjį turtą, o jo nesant ar esant nepakankamai – pinigines lėšas, esančias pas atsakovą ir/ar trečiuosius asmenis, bendrai 9 848,40 Eur, uždraudžiant disponuoti areštuotu turtu, tačiau leidžiant atsakovui vykdyti atsiskaitymus su ieškovu, atsakovo darbuotojais ir valstybės biudžetu.

7Teismas nurodė, kad pagal susiklosčiusią teismų praktiką grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui preziumuojama tuomet, kai ginčas yra kilęs dėl didelės pinigų sumos. Teismas sprendė, kad skolos suma yra didelė, ir tai padidina būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką, taip pat įvertinus tai, kad atsakovo turtinė padėtis registrų duomenimis yra sudėtinga.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Statevus“ prašo skundžiamą nutartį panaikinti ir atmesti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Skundas grindžiamas šiais argumentais.

  1. Atsakovas yra sumokėjęs 5 000 Eur avansą, kas sudaro trečdalį visos sutarties kainos. Atsakovo ieškovui mokėtina suma yra žymiai mažesnė nei pusė visos pagal sutartį ieškovui mokėtinos sumos (6 649,64 Eur). Ieškovas su atsakovu net nebandė vesti derybų dėl pagal sutartį mokėtinos sumos ir taikiai išspręsti ginčą. Ieškovas galimai perdavė kilusį ginčą spręsti UAB „Kreditų valdymo grupė“. Apie tai, kad ieškovo interesus santykiuose su atsakovu atstovaus trečiasis asmuo UAB „Kreditų valdymo grupė“, ieškovas neinformavo atsakovo. Ieškovo veiksmai vertintini kaip tyčinis veikimas prieš bendradarbiavimo ir kooperacijos principus. UAB „Kreditų valdymo grupė“ pranešimuose atsakovui nustatyti atsiskaitymo terminai buvo neprotingai trumpi. Atsakovas stengėsi tarp šalių kilusį ginčą išspręsti taikiai, siekiant išvengti nereikalingo bylinėjimosi. Likusi atsakovo nesumokėta suma – 6 649,64 Eur neturi būti vertinama kaip pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones.
  2. Teismas nepagrįstai sprendė, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti. Atsakovo ieškinio suma (9 848,40 Eur) nėra didelė. Pagal atsakovo 2015-09-30 balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitos duomenis nėra pagrindo manyti, kad teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti, nes atsakovas ilgalaikio turto turi už 31 660 Eur, trumpalaikio turto už 183 196 Eur, o pinigų ir jų ekvivalentų yra už 125 602 Eur. Atsakovas sėkmingai vykdo statybų veiklą, jo pardavimo pajamos iki 2015 m. rugsėjo mėn. siekė 847 293 Eur, o grynasis pelnas sudarė 67 092 Eur. Atsakovas 2015-12-11 duomenimis neturi skolos VMI, o 2015-11-30 duomenimis nėra skolingas VSDFV.
  3. Skundžiama nutartimi apribota atsakovo ūkinė – komercinė veikla. Nutartimi areštuotos atsakovo sąskaitos, kuriose laikomos apyvartinės lėšos. Toks ribojimas nesuderinamas su teisingumo ir protingumo principais, nes atsakovas negali vykdyti sutartinių įsipareigojimų, bus skaičiuojami delspinigiai, dėl ko atsakovas patirs nuostolių, pablogės atsakovo finansinė padėtis ieškinio galimo patenkinimo atveju. Teismas taip pat pažeidė lygybės ir šalių interesų pusiausvyros principus, nes atsižvelgė tik į ieškovo teises.
  4. Nėra objektyvių duomenų, kad atsakovas imasi veiksmų, kuriais gali būti siekiama vengti teismo sprendimo vykdymo. Teismas nevisapusiškai ir neobjektyviai ištyrė faktines bylos aplinkybes.
  5. Teismas nepagrįstai suvaržė atsakovo teises ir teisėtus interesus akivaizdžiai labiau nei reikia šiems tikslams pasiekti.

10Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB „Ogrinda“ nesutinka su skundu. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais.

  1. Atsakovo pateikta informacija apie jo tariamai gerą padėtį yra neišsami, neaktuali (2015-09-30 duomenys, nors skundžiama nutartis priimta 2015-12-11), neatspindi tikros padėties ir neleidžia daryti išvados, kad laikinosios apsaugos priemonės buvo pritaikytos nepagrįstai. Atsakovas nepateikė svarių įrodymų, patvirtinančių jo gerą finansinę padėtį. Nors atsakovo teigimu, jis turi lėšų už 125 602 Eur, tačiau nesugeba padengti 10 000 Eur skolos ieškovui. Atsakovo įsipareigojimai tiekėjams ženkliai padidėjo. Neaiškus kitų gautinų 46 105 Eur pagrindas ir realumas, ir iš kokių lėšų dengtų įsiskolinimą ieškovui ieškinio patenkinimo atveju.
  2. Vien tik atsakovo valdomo didelės vertės turto turėjimas savaime nereiškia, kad laikinosios apsaugos priemonės negali būti taikomos.
  3. Skundžiama nutartimi nebuvo areštuotos atsakovo apyvartinės lėšos, jeigu jis turi kito turto. Pritaikytas areštas neribojo atsakovo ūkinės-komercinės veiklos, nes ieškovo duomenimis, antstolis areštavo tik du atsakovo automobilius. Pažymi, kad ribojama ne atsakovo ūkinė-komercinė veikla, bet ieškovo veikla. Būtent atsakovas laisvai disponuoja ieškovo piniginėmis lėšomis, kurių ieškovas negali naudoti savo veikloje kaip apyvartines. Atsakovo elgesys prievolės vykdymo metu leido ieškovui nesitikėti, kad atsakovas šią prievolę įvykdys, taip pat patvirtino grėsmę, kad jis vengs ir galimai palankaus teismo sprendimo vykdymo. Atsakovo prievolių vykdymas nėra užtikrintas nei vienu iš CK 6.70 str. numatytų prievolės įvykdymo užtikrinimo būdų, todėl netaikius laikinųjų apsaugos priemonių būtų nepagrįstai pabloginta ieškovo padėtis ir atsakovas išliktų geresnėje padėtyje, nes galėtų laisvai disponuoti savo turtu ir vėliau galimai išvengti išieškojimo pagal teismo sprendimą.

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas tenkintinas.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas absoliučių pirmosios instancijos teismo 2015-12-11 nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 str., nenustatė.

14Pagal CPK 144 str. 1 d. nuostatą, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti galimybę atsirasti aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. CPK 145 str. 2 d. nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės taikomos ir parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu, t.y. teismas turi taikyti tik tokias ir tik tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek būtina ir pakanka užtikrinti galimo teismo sprendimo įvykdymą (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1462/2014; 2011 m. gegužės 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1350/2011; ir kt.). Taigi laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą nulemia reali grėsmė, kad dėl kokių nors atsakovo veiksmų arba neveikimo galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Todėl taikant laikinąsias apsaugos priemones būtina nustatyti taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių ryšį su būsimo teismo sprendimo vykdymu. Teismas gali taikyti tik tokias laikinąsias apsaugos priemones, kurios susijusios su pareikštais reikalavimais ir neturėtų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių, apsaugodamas galimus reikalavimus, kurie byloje nebuvo pareikšti. Siekdamas užtikrinti byloje pareikštų reikalavimų įvykdymą, teismas turėtų taikyti tokias laikinąsias apsaugos priemones, kurios yra būtinos bei realiai gali užtikrinti būsimo teismo sprendimo tinkamą įvykdymą, ir netaikyti priemonių, kurios teismo sprendimo tinkamam įvykdymui užtikrinti nėra būtinos.

15Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, neatliekamas įrodymų, susijusių su bylos esme, vertinimas, nepasisakoma dėl ginčo esmės, vertinamas tik prima facie ieškinio reikalavimų pagrįstumas. Tikėtino ieškinio pagrindimo reikalavimas reiškia, kad teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, nenagrinėja ieškinio pagrįstumo iš esmės, netiria ir nevertina ieškinio bei atsiliepimo faktinių ir teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų, o tik preliminariai nustato tikimybę, kad dėl pareikštų reikalavimų pateiktų įrodymų viseto pagrindu gali būti priimtas ginčo šaliai palankus teismo sprendimas, kurio įvykdymas, nepritaikius prašomų priemonių, gali pasunkėti ar tapti neįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014-09-04 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1350/2014, 2012-08-09 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1601/2012, 2012-04-05 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-364/2012, 2011-09-22 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2383/2011).

16Įvertinęs byloje esančius duomenis, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad šioje proceso stadijoje neturi pagrindo teigti, kad ieškinys atsakovo atžvilgiu yra akivaizdžiai nepagrįstas ir negalėtų būti tenkinamas. Tačiau iš atsakovo pateiktų duomenų apie jo turtinę padėtį (2015-09-30 balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitos) negalima daryti išvados, kad atsakovui ieškinio reikalavimų suma (9 848,40 Eur) yra didelė ir atsakovas neturėtų lėšų sumokėti galimai teismo priteistinos skolos ieškovui. Pagal atsakovo 2015-09-30 balanso duomenis atsakovas turi 214 856 Eur vertės turtą, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 109 806 Eur, atsakovo nuosavas kapitalas yra 105 050 Eur. Pagal 2015-09-30 atsakovo pelno (nuostolio) ataskaitos duomenis atsakovo pardavimo pajamos buvo 847 293 Eur, grynasis pelnas – 67 092 Eur. Atsižvelgiant į nurodytą atsakovo turtinę padėtį, ieškinio suma – 9 848,40 Eur, atsakovui nelaikytina didele.

17Ieškovo argumentas, kad atsakovas vengia mokėti susidariusią skolą ieškovui, todėl galimai vengs ir teismo sprendimo vykdymo, yra atmestinas, nes skolos nemokėjimo priežastys ir kitos su ieškinio pagrįstumu sijusios aplinkybės bus nagrinėjamos bylos nagrinėjimo iš esmės metu. Ieškovas nepateikė įrodymų, kad atsakovas atlieka veiksmus, susijusius su turto perleidimu, turto vertės sumažinimu ar kitus veiksmus, mažinančius atsakovo galimybę įvykdyti galimai ieškovui palankų teismo sprendimą (CPK 178 str.).

18Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai taikė ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones atsakovui, todėl skundžiama nutartis naikintina ir ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestinas (CPK 337 str. 1 d. 2 p.).

19Vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

20Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 11 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai