Byla B2-859-467/2017
Dėl įmonės pabaigos

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Alma Urbanavičienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutavusios UAB „Elektros energijos prekyba“ bankroto administratoriaus UAB „Verslo administravimo centras“ įgalioto asmens A. S. prašymą dėl įmonės pabaigos.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Vilniaus apygardos teismas 2015 m. vasario 19 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Elektros energijos prekyba“, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Verslo administravimo centras“ (b.l. 58-60, t.1).

4Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gegužės 25 d. nutartimi patvirtintas BUAB „Elektros energijos prekyba“ kreditorių bei jų finansinių reikalavimų sąrašas, bendra visų kreditorių finansinių reikalavimų suma – 433 073,32 EUR (b.l. 155-156, t.2), kuris patikslintas 2015 m. rugpjūčio 17 d., 2015 m. spalio 13 d., 2015 m. lapkričio 10 d., 2016 m. vasario 9 d., 2016 m. gegužės 26 d., 2017 m. sausio 5 d., 2017 m. kovo 22 d. ir 2017 m. birželio 6 d. nutartimis (b.l. 13-14, t.3; b.l. 46-47, t.3; b.l. 70-71, t.3; b.l. 142-143, t.3; b.l. 222-223, t.3; b.l. 76-77, t.4; b.l. 47-48, t.5; b.l. 63-64, t.5). Vilniaus apygardos teismo 2016 m. birželio 20 d. nutartimi ištaisytas rašymo apsirikimas Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 26 d. nutartyje (b.l. 10-11, t.4); Vilniaus apygardos teismo 2017 m. balandžio 3 d. nutartimi ištaisytas rašymo apsirikimas Vilniaus apygardos teismo 2017 m. kovo 22 d. nutartyje (b.l. 51, t.5).

5BUAB „Elektros energijos prekyba“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 17 d. nutartimi (b.l. 11-12, t.3).

6BUAB „Elektros energijos prekyba“ bankroto administratoriaus UAB „Verslo administravimo centras“ įgaliotas asmuo A. S. 2017 m. birželio 19 d. kreipėsi į teismą su prašymu dėl BUAB „Elektros energijos prekyba“ pabaigos. Nurodė, jog 2017 m. birželio 15 d. įvyko BUAB „Elektros energijos prekyba“ kreditorių susirinkimas, kuris suteikė administratoriui įgaliojimus kreiptis į Vilniaus apygardos teismą dėl įmonės pabaigos. Paaiškino, kad kreditorių susirinkimas patvirtino likvidavimo aktą ir likvidavimo balansą. Įmonė neturi turto, gautos piniginės lėšos panaudotos pagal Įmonių bankroto įstatymo nuostatas.

7Bankroto administratorius apie posėdžio vietą ir laiką yra informuotas, BUAB „Elektros energijos prekyba“ kreditoriams apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai, pateikti tai patvirtinantys įrodymai: pranešimas specialiame internetiniame tinklalapyje ir 2017-07-04 administratoriaus įgalioto asmens pranešimas su priedais.

8Prašymas tenkintinas.

9Iš byloje esančio BUAB „Elektros energijos prekyba“ kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 6 (b.l. 69, t.5) matyti, kad kreditoriai yra susipažinę su administratoriaus veiklos ataskaita. Kreditorių susirinkime dalyvavo kreditoriai, turintys 89,32 proc. nepatenkintų kreditorių finansinių reikalavimų sumos. Ketvirtu darbotvarkės klausimu nuspręsta įpareigoti bankroto administratorių kreiptis į bankroto bylą nagrinėjantį teismą dėl BUAB „Elektros energijos prekyba“ pabaigos. Bankroto administratorius su prašymu dėl įmonės pabaigos pateikė 2017-05-31 likvidavimo balansą, iš kurio matyti, kad BUAB „Elektros energijos prekyba“ veiklos nevykdo, turto ir pajamų neturi, turto, iš kurio galėtų būti tenkinami kreditorių reikalavimai, nėra – nepatenkinti kreditoriniai reikalavimai sudaro 404 067 EUR, kurie yra patvirtinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. birželio 6 d. nutartimi. Bankroto proceso metu buvo atlikti visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso veiksmai ir faktiškai bankroto procesas yra baigtas, taip pat atlikti visi su įmonės likvidavimu susiję veiksmai (ĮBĮ 13-1 str., 32 str. 4 d.).

10Iš pateiktos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros pažymos (b.l. 94, t.5) matyti, kad agentūra neturi duomenų, jog BUAB „Elektros energijos prekyba“ būtų sukauptos atliekos, užterštas dirvožemis ar gruntas.

11Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalį po to, kai administratorius pateikia teismui likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus ir Aplinkos ministerijos regioninio departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos. Esant byloje nurodytoms aplinkybėms ir jas patvirtinantiems įrodymams bei vadovaujantis ĮBĮ nuostatomis, priimtinas sprendimas dėl BUAB „Elektros energijos prekyba“ pabaigos.

12Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, BUAB „Elektros energijos prekyba“ civilinėje byloje Nr. e2-21644-1012/2017 yra patrauktas trečiuoju asmeniu. Nagrinėjamu atveju teismas sprendžia, kad tai neužkerta kelio priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos. Viena vertus, BUAB „Elektros energijos prekyba“ nėra bylos šalis, jai tiesiogiai nėra pareikšti reikalavimai civilinėje byloje, ji tai pat nėra šalis, pareiškianti savarankiškus reikalavimus; kita vertus, Lietuvos apeliacinis teismas formuoja praktiką, jog sprendimo dėl įmonės pabaigos priėmimas ir jos išregistravimo iš Juridinių asmenų registro faktas neužkerta kelio kreditoriui teisme įrodinėti bankroto administratoriaus ar kitų asmenų civilinės atsakomybės sąlygų ir prašyti priteisti padarytos žalos atlyginimą. Teismų praktikoje taip pat ne kartą nurodyta, kad įmonės pasibaigimas neužkerta kelio kreditoriams, kurių reikalavimai nebuvo patenkinti (buvo patenkinti tik iš dalies), pretenduoti tiek į turtą, kylantį iš reikalavimo teisių, buvusių iki įmonės išregistravimo, tiek į naujai atsiradusį bankrutavusios įmonės turtą, nes bankrutavusios ir iš juridinių asmenų registro išregistruotos įmonės turtą ir turtines reikalavimo teises pagal įstatymą perima jos kreditoriai, kurių reikalavimai nebuvo patenkinti likvidavimo procedūros metu pagal ĮBĮ 35 straipsnyje nustatytą kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę ir tvarką (Lietuvos apeliacinio teismo 2016-02-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-380-196/2016; 2015-09-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-980-186/2015, 2008-01-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-67/2008; 2012-10-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-2098/2012, 2016-04-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-878-157/2016, kt.)

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 263, 270 straipsniais bei Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio ketvirtąja dalimi,

Nutarė

14Bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Elektros energijos prekyba“ administratoriaus UAB „Verslo administravimo centras“ įgalioto asmens A. S. prašymą tenkinti.

15Bankrutavusią uždarąją akcinę bendrovę „Elektros energijos prekyba“ (juridinio asmens kodas 302497721, buveinės adresas Užpalių g. 37, Vilnius) pripažinti pasibaigusia ir išregistruoti ją iš juridinių asmenų registro.

16Pavesti įmonės administratoriui UAB „Verslo administravimo centras“ įgaliotam asmeniui A. S. atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio penktojoje dalyje.

17Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai