Byla 2-878-157/2016
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. vasario 9 d. nutarties, kuria sustabdyta bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Kaupasta“ bankroto byla Nr. B2-114-560/2016

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Čekanauskaitė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Kaupasta“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. vasario 9 d. nutarties, kuria sustabdyta bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Kaupasta“ bankroto byla Nr. B2-114-560/2016,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 2 d. nutartimi UAB „Kaupasta“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Divingas“. Teismo 2010 m. vasario 11 d. nutartimi patvirtintas, o 2010 m. balandžio 13 d., 2011 m. sausio 27 d., 2011 m. vasario 4 d., 2011 m. gegužės 16 d., 2011 m. rugsėjo 28 d., 2012 m. sausio 20 d., 2012 m. balandžio 17 d., 2013 m. sausio 17 d., 2013 m. sausio 24 d., 2013 m. gegužės 2 d., 2016 m. vasario 8 d. nutartimis patikslintas kreditorių sąrašas ir jų finansiniai reikalavimai. Teismo 2010 m. birželio 23 d. nutartimi bendrovė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

4BUAB „Kaupasta“ bankroto administratorius 2015-12-22 kreipėsi į teismą ir prašė priimti sprendimą pripažinti likviduotos dėl bankroto įmonės veiklos pabaigą. Informavo, kad yra atliktos visos bankroto procedūros, įmonė turto neturi, todėl nėra kliūčių operatyviai užbaigti bankroto procesą. Su prašymu pateikė įmonės likvidacinį balansą, likvidavimo aktą ir Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto pažymą.

5Kreditorius UAB „Verus Auditus“ pateikė teismui atsiliepimą, kuriuo prašo netenkinti šio prašymo, nes pateiktame likvidaciniame 2015-12-22 balanse nurodyta, jog įmonė turto neturi, tačiau bendrovei 2015-12-30 UAB „Valaura“ pervedė 2 000 Eur už reikalavimą, kurį įsigijo pagal 2015-12-14 reikalavimo teisės perleidimo sutartį Nr. 2015/12/14 į solidariuosius skolininkus R. J. ir UAB „Toleita“. Teigia, kad taip pat kyla pagrįstų įtarimų dėl minėtos reikalavimo perleidimo sutarties sudarymo skaidrumo, nes internetiniame portale galiojant skelbimui apie minėto reikalavimo pardavimą ir jam, o taip pat UAB „Silver star“, UAB „Nextis“ pareiškus norą jį įsigyti už 5 000 Eur, 6 000 Eur, bankroto administratorius pranešė, kad šis jau parduotas.

6Kreditorius UAB „Verus Auditus“ 2016-02-08 pateikė teismui prašymą sustabdyti bylos dėl BUAB „Kaupasta“ pabaigos nagrinėjimą iki bus išnagrinėta civilinė byla Nr. B2-3774-560/2016. Nurodė, kad jam tapo žinoma apie teisme priimtą ieškovės UAB „Nextis“ ieškinį dėl 2015-12-14 reikalavimo perleidimo sutarties Nr. 2015/12/14 pripažinimo negaliojančia ir restitucijos taikymo, t. y. prašoma grąžinti BUAB „Kaupasta“ 45 217,78 Eur reikalavimo teisę į solidariuosius skolininkus R. J. ir UAB „Toleita“, o UAB „Valaura“ iš BUAB „Kaupasta“ priteisti 2 000 Eur. Nurodo, kad pripažinus BUAB „Kaupasta“ pabaigą kitos bylos nagrinėjimas taptų beprasmis.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2016 m. vasario 9 d. nutartimi sustabdė šios civilinės bylos nagrinėjimą iki „neįsiteisės sprendimas Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-3774-560/2016“. Teismas sprendė, jog nėra pagrindo bylą stabdyti CPK 163 straipsnio 3 dalies pagrindu, tačiau pripažino ją stabdytina fakultatyviuoju pagrindu, numatytu CPK 164 straipsnio 4 punkte, nes priėmus sprendimą dėl BUAB „Kaupasta“ pabaigos kitos civilinės bylos nagrinėjimas pagal ieškovės UAB „Nextis“ ieškinį atsakovėms UAB „Valaura“ ir BUAB Kaupasta“ taptų negalimas, pastarąją išregistravus iš juridinių asmenų registro.

9I. A. skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10BUAB „Kaupasta“ bankroto administratorius atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. vasario 9 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

  1. Teismo nutarties rezoliucinė dalis yra nelogiška, nes byla sustabdyta iki „neįsiteisės“ teismo sprendimas kitoje civilinėje byloje.
  2. Teismas netinkamai taikė CPK 164 straipsnio 4 dalį, nes bylą galima stabdyti tuomet, jei yra objektyvių kliūčių, trukdančių išnagrinėti iš esmės būtent tą, kurią siekiama stabdyti, o ne atvirkščiai. Tuo labiau, kad teismas pats motyvuose nurodė, kad gali šią bankroto bylą išnagrinėti iš esmės, t. y. priimti sprendimą dėl pabaigos.
  3. Teismas 2014 m. spalio 31 d. nutartimi buvo pratęsęs likvidavimo procedūrą iki 2015-10-30, todėl savo iniciatyva nusprendęs sustabdyti šios bankroto bylos nagrinėjimą turėjo pats išspręsti klausimą dėl likvidavimo procedūros termino atnaujinimo ir pratęsimo.
  4. Visos bankroto bylos sustabdymas nesuderinamas su bankroto proceso principais.

11Kreditorius UAB „Verus Auditus“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį atmesti, o teismo nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

  1. Teismas, žinodamas apie bankrutavusiai įmonei pareikštą ieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo, teisingai sprendė, kad nėra baigtos visos įmonės bankroto procedūros ir realizuotas turtas. Dėl to priėmė pagrįstą sprendimą stabdyti nagrinėjimą klausimo dėl įmonės pabaigos.
  2. Nepagrįstas apelianto argumentas, kad teismas savo iniciatyva turėjo išspręsti klausimą dėl likvidavimo procedūros pratęsimo, nes tai yra bankroto administratoriaus / kreditorių susirinkimo prerogatyva.
  3. Nepagrįstas apelianto argumentas, kad negalima stabdyti bankroto bylos, nes šis teisės institutas reglamentuojamas CPK normų, o ĮBĮ nenumato jokių bankroto bylos stabdymo išimčių.

12IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

13Atskirasis skundas iš dalies tenkintinas.

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nenustatė absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų, todėl byla nagrinėjama neperžengiant atskirojo skundo ribų (CPK 320 str. 1 d., 338 str.).

15Teismas laiko, kad sprendžiant dėl skundžiamos teismo nutarties teisėtumo bei pagrįstumo, yra tikslinga pirmiausiai pažymėti aktualias bylos aplinkybes, o taip pat taikytinų Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) normų ir teismų praktikos nuostatas.

16Visų pirma, kaip žinia, bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų Lietuvos Respublikos įstatymų (CPK 1 str., ĮBĮ 10 str. 1 d.). Bankroto bylų nagrinėjimo tvarką reglamentuoja specialusis įstatymas – ĮBĮ, o kitų įstatymų nuostatos, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja bendriesiems bankroto proceso tikslams, principams, minėto įstatymo nuostatoms (ĮBĮ 1 str. 3 d.).

17Antra, teismų praktikoje taip pat yra aiškiai suformuluotos nuostatos, kad vienas iš teisminio bankroto proceso tikslų – kuo operatyviau užbaigti bankroto procedūras, nutraukiant bylą ĮBĮ 27 straipsnio pagrindais arba kitais atvejais – likviduojant bankrutavusią įmonę ir išregistruojant ją iš Juridinių asmenų registro ĮBĮ 32 straipsnyje nustatyta tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-326/2007; 2014 m. vasario 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-16/2014, etc.).

18Trečia, čia taip pat yra svarbu pažymėti tai, kad minėtame specialiame įstatyme įtvirtinti terminai nėra savitiksliai. Jie nustatyti atsižvelgiant į bankroto proceso paskirtį ir tikslus – kuo operatyviau išspręsti kreditorių reikalavimų patenkinimo / nepatenkinimo (nurašymo) klausimą, tuo pačiu likviduojant bankrutavusios įmonės skolų naštą ir taip užtikrinant skolininko teisių bei teisėtų interesų apsaugą, o taip pat užkirsti kelią byloje dalyvaujantiems asmenims piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis.

19Ketvirta, remiantis ĮBĮ 32 straipsniu bankroto procedūros gali būti užbaigiamos, jeigu bankrutavusios įmonės administratorius pateikia teismui ĮBĮ 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą (procesinio pobūdžio sąlygos) bei įrodymus, jog buvo panaudotos visos protingos ir būtinos priemonės bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimams patenkinti (materialaus pobūdžio sąlyga). Teismų praktikoje ne kartą buvo nurodyta, kad pastarosios sąlygos vertinimas turi būti atliekamas siekiant įsitikinti, ar iš tiesų egzistuoja objektyvios faktinės prielaidos, suponuojančios, kad kreditorių reikalavimai galėtų būti patenkinti didesne apimtimi, jeigu administratorius atliktų papildomus veiksmus, susijusius su bankrutavusios įmonės bankroto procedūrų vykdymu. Vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas (nesant prima facie įrodymų, pagrindžiančių egzistuojant realią galimybę taip patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimus didesne apimtimi) neužtikrintų nei kreditorių, nei skolininko interesų apsaugos, o atskirais atvejais pažeistų ir bankroto proceso tikslus (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-979/2014; 2007 m. sausio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007; 2013 m. balandžio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1428/2013; 2013 m. spalio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-2224/2013; 2014 m. kovo 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-979/2014 etc.).

20Penkta, CPK numato teismo teisę sustabdyti civilinę (CPK 164 str. 4 p.), tačiau kiekvienu atveju turi būti įvertintas bylos sustabdymo būtinumas pagal konkrečioje byloje susiklosčiusią procesinę situaciją, kartu nepažeidžiant koncentracijos principo, t. y. išsiaiškinus, ar tai yra pateisinama proceso trukmės ir intensyvumo aspektais, o toks sprendimas turi būti aiškiai ir pagrįstai motyvuotas, kad atitiktų teisinio apibrėžtumo reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gruodžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-576/2009, etc.).

21Šešta, kreditorius UAB „Verus Auditus“, kurio finansinis reikalavimas bankroto byloje nėra patenkintas, tiek prieštaraudamas bankroto administratoriaus prašymui, tiek atsiliepdamas jo į atskirąjį skundą, teisingai nurodo, kad, priešingai nei tvirtina apeliantas, šis teisės institutas – civilinių bylų sustabdymas, yra reglamentuojamas CPK normų, ĮBĮ nenumato jokių bankroto bylos stabdymo išimčių, o bankroto proceso operatyvumas per se nėra savitikslis ir nepaneigia nei administratoriaus, nei teismo pareigos užtikrinti, kad visos bankroto procedūros būtų atliekamos tinkamai – pagal įstatymus ir atsižvelgiant į pačios įmonės, jos kreditorių interesus.

22Taigi remiantis bankroto bylos medžiaga svarbu nustatyti ar šiuo atveju pirmosios instancijos teismas teisingai nusprendė, kad CPK 164 straipsnio 4 dalies taikymas neprieštarauja viešajam interesui, bendriesiems bankroto proceso tikslams, principams, minėto įstatymo nuostatoms, ar nepažeidžia bankrutavusios bendrovės kreditorių, jos pačios teisių / teisėtų interesų, be kita ko, ar atsisakymas sustabdyti šią bylą užkerta galimybę UAB „Verus Auditus“ bei kitiems kreditoriams, kurių reikalavimai nėra patenkinti, reikalauti atlyginti nuostolius nedidinant ir taip nemažų BUAB „Kaupasta“ bankroto procedūrų sąnaudų (ĮBĮ 1 str. 3 d.).

23Septinta, nagrinėjamu klausimu itin aktualu tai, kad, kaip jau minėta šioje nutartyje pirmiau, UAB „Kaupasta“ bankroto procesas tęsiasi nuo 2009 m., o nuo 2010 m. liepos mėnesio tęsiasi šios bendrovės likvidavimo procesas. Beje, ši byla buvo iškelta jau nepasisekus bendrovės likvidavimo procedūrai – pagal jos likvidatorius R. J. ieškinį.

24Vilniaus apygardos teismas 2013 m. spalio 10 d. nutartimi iš dalies patenkinęs bankroto administratorius UAB „Divingas“ prašymą likvidavimo procedūrų terminą buvo pratęsęs iki 2014-10-09. Šioje nutartyje teismas, be kita ko, nurodė, kad nepagrįstai ilgai yra užsitęsusios įmonės turto realizavimo procedūros; kad administratorius privalo siekti operatyvesnio likvidavimo procedūrų vykdymo (ĮBĮ 33 str. 7 d.). Tačiau 2014 m. spalio 31 d. nutartimi teismas pakartotinai iš dalies patenkino bankroto administratorius prašymą ir likvidavimo procedūrų terminą pratęsė iki 2015-10-30. Šioje nutartyje teismas vėlgi pabrėžė tai, kad nepagrįstai ilgai užsitęsė įmonės bankroto likvidavimo procedūros, kad jų terminas jau buvo pratęstas. Tuo remdamasis teismas priėjo išvados, kad bankroto administratorius privalo siekti operatyvesnio įmonės likvidavimo procedūrų vykdymo. Tačiau atsižvelgdamas į kreditorių komiteto nutarimą, į šios bankrutuojančios įmonės dydį, jos kreditorių skaičių ir tai, jog šiuo metu nėra baigti teisminiai ginčai, kuriose dalyvaujantis asmuo – BUAB „Kaupasta“, laikė, kad terminas likvidavimo procedūroms vykdyti pratęstinas dar vieneriems metams (ĮBĮ 33 str. 7 d.).

25Aštunta, pagal bylos duomenis teismas buvo patvirtinęs daugiau kaip vieno šimto kreditorių finansinius reikalavimus, o pagal byloje esančio likvidavimo akto duomenis vien tik pirmąja eile tenkintinų kreditorių nepatenkinti finansiniai reikalavimai sudaro 153 555,05 Eur, nepatenkintas SODRA finansinis reikalavimas siekia 118 583,20 Eur, iš kurių 8 612,79 Eur sudaro delspinigiai, VĮ Turto banko – 179 846,76 Eur, o trečiąja eile tenkintinų kreditorių – 259 768,48 Eur.

26Devinta, BUAB „Kaupasta“ bankroto administratorius, 2015-12-22 pateikdamas teismui prašymą priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos, nurodė, kad buvo atliktos visos ĮBĮ nustatytos bankroto procedūros ir pateikė teismui pagal įstatymą reikalaujamus dokumentus (ĮBĮ 31 str. 8 p., 32 str. 4 d.). Kreditoriaus UAB „Verus Auditus“, kurio trečiąja eile tenkintinas finansinis reikalavimas pagal teismo 2010 m. balandžio 13 d. nutarties duomenis – 5 355 Lt, prašymas dėl šios bylos sustabdymo buvo motyvuotas tuo, kad jam yra tapę žinoma, jog teisme priimtas UAB „Nextis” ieškinys atsakovėms BUAB „Kaupasta” ir UAB „Valaura“, kuriuo prašoma pripažinti negaliojančia tarp jų 2015-12-14 sudarytą reikalavimo teisės perleidimo sutartį, taikyti dvišalę restituciją natūra ir grąžinti BUAB „Kaupasta“ 45 217,78 Eur ir 5 proc. metinių palūkanų reikalavimo teisę į solidarius skolininkus R. J. ir UAB „Toleita“, o UAB „Valaura“ priteisti iš BUAB „Kaupasta“ 2 000 Eur. Teigiama, kad administratorius, minėto bendrovės turto, tai yra reikalavimo teisės į šiuos skolininkus, pardavimą organizavo neskaidriai, tuo pažeisdamas įstatymą bei kreditorių ir įmonės teises.

27Teismas, skundžiama nutartimi sustabdydamas civilinės bankroto bylos nagrinėjimą iki „neįsiteisės“ sprendimas Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-3774-560/2016, šį sprendimą motyvavo tuo, kad priėmus sprendimą dėl bendrovės pabaigos kitos civilinės bylos nagrinėjimas būtų negalimas, nes neliktų vienos iš proceso šalies – atsakovo BUAB „Kaupasta“, todėl bankroto bylą būtina stabdyti pagal CPK 164 straipsnio 4 punktą – iki kitoje civilinėje byloje „neįsiteisės“ teismo sprendimas.

28Dešimta, apeliacinis teismas, turėdamas omenyje šioje nutartyje pirmiau paminėtas bylos faktines aplinkybes, apibūdinančias BUAB „Kaupasta“ bankroto procesą – bylos trukmę, kreditorius, jų reikalavimus, teismų praktiką, kurioje ne kartą buvo aiškinami šio proceso principai, tikslai, ĮBĮ normose imperatyvia forma nustatytų terminų paskirtis, reikšmę, etc., sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, remdamasis civilinės bylos Nr. 2-3774-560/2016 nagrinėjimo faktu, neturėjo pagrindo taikyti CPK 164 straipsnio 4 punkto.

29Priešingai nei savo procesiniuose dokumentuose tvirtina kreditorė UAB „Verus Auditus“ ir sprendė teismas, sprendimo dėl įmonės pabaigos priėmimas ir jos išregistravimo iš Juridinių asmenų registro faktas neužkerta kelio kreditoriui teisme įrodinėti bankroto administratoriaus ar kitų asmenų civilinės atsakomybės sąlygų ir prašyti priteisti padarytos žalos atlyginimą. Teismų praktikoje taip pat ne kartą nurodyta, kad įmonės pasibaigimas neužkerta kelio kreditoriams, kurių reikalavimai nebuvo patenkinti (buvo patenkinti tik iš dalies), pretenduoti tiek į turtą, kylantį iš reikalavimo teisių, buvusių iki įmonės išregistravimo, tiek į naujai atsiradusį bankrutavusios įmonės turtą, nes bankrutavusios ir iš juridinių asmenų registro išregistruotos įmonės turtą ir turtines reikalavimo teises pagal įstatymą perima jos kreditoriai, kurių reikalavimai nebuvo patenkinti likvidavimo procedūros metu pagal ĮBĮ 35 straipsnyje nustatytą kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę ir tvarką (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. vasario 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-380-196/2016; 2015 m. rugsėjo 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-980-186/2015, 2008 m. sausio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-67/2008; 2012 m. spalio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-2098/2012 etc.).

30Taigi atsižvelgus į nurodytą teismų praktiką, teismas be pagrindo sprendė, kad nagrinėjamu atveju, kol nėra užbaigtas minimos kitos civilinės bylos nagrinėjimas, negalima priimti sprendimo dėl įmonės pabaigos, arba kad tokiu sprendimu kreditoriui / kreditoriams būtų užkirsta galimybė reikalauti atlyginti nuostolius, t. y. savo teises įgyvendinti kitu būdu, toliau nedidinant bankroto proceso kaštų, etc., ir nesiėmė nagrinėti BUAB „Kaupasta“ bankroto administratoriaus prašymo priimti sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos bei kreditorės UAB „Verus Auditus“ atsiliepime į jį išdėstytų prieštaravimų, bet sustabdė bankroto bylą (CPK 185 str.).

31Remiantis tuo, kas šioje nutartyje paminėta pirmiau, darytina išvada, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra nepagrįsta ir neteisėta, todėl naikintina, o kreditoriaus UAB ,,Verus Auditus“ prašymas sustabdyti BUAB „Kaupasta“ bankroto bylą atmestinas (CPK 338 str., 262 str. 1 d., 329 str. 1 d.).

32Bankroto administratorius atskirajame skunde prašo panaikinus šią teismo išspręsti klausimą iš esmės – priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos. Tačiau šioje nutartyje teismas išsprendė tik nurodytą kreditorės UAB ,,Verus Auditus“ prašymą, todėl klausimas dėl įmonės pabaigos nėra šios apeliacine tvarka nagrinėtos bylos dalykas (CPK 320, 338 str.).

33Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

34Vilniaus apygardos teismo 2016 m. vasario 9 d. nutartį panaikinti, o kreditorės uždarosios akcinės bendrovės „Verus Auditus“ (juridinio asmens kodas 124429938) prašymą atmesti.

35

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija... 2. I. Ginčo esmė... 3. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 2 d. nutartimi UAB „Kaupasta“... 4. BUAB „Kaupasta“ bankroto administratorius 2015-12-22 kreipėsi į teismą... 5. Kreditorius UAB „Verus Auditus“ pateikė teismui atsiliepimą, kuriuo... 6. Kreditorius UAB „Verus Auditus“ 2016-02-08 pateikė teismui prašymą... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. vasario 9 d. nutartimi sustabdė šios... 9. I. A. skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. BUAB „Kaupasta“ bankroto administratorius atskirajame skunde prašo... 11. Kreditorius UAB „Verus Auditus“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo... 12. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados... 13. Atskirasis skundas iš dalies tenkintinas.... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 15. Teismas laiko, kad sprendžiant dėl skundžiamos teismo nutarties teisėtumo... 16. Visų pirma, kaip žinia, bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK taisykles,... 17. Antra, teismų praktikoje taip pat yra aiškiai suformuluotos nuostatos, kad... 18. Trečia, čia taip pat yra svarbu pažymėti tai, kad minėtame specialiame... 19. Ketvirta, remiantis ĮBĮ 32 straipsniu bankroto procedūros gali būti... 20. Penkta, CPK numato teismo teisę sustabdyti civilinę (CPK 164 str. 4 p.),... 21. Šešta, kreditorius UAB „Verus Auditus“, kurio finansinis reikalavimas... 22. Taigi remiantis bankroto bylos medžiaga svarbu nustatyti ar šiuo atveju... 23. Septinta, nagrinėjamu klausimu itin aktualu tai, kad, kaip jau minėta šioje... 24. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. spalio 10 d. nutartimi iš dalies... 25. Aštunta, pagal bylos duomenis teismas buvo patvirtinęs daugiau kaip vieno... 26. Devinta, BUAB „Kaupasta“ bankroto administratorius, 2015-12-22 pateikdamas... 27. Teismas, skundžiama nutartimi sustabdydamas civilinės bankroto bylos... 28. Dešimta, apeliacinis teismas, turėdamas omenyje šioje nutartyje pirmiau... 29. Priešingai nei savo procesiniuose dokumentuose tvirtina kreditorė UAB... 30. Taigi atsižvelgus į nurodytą teismų praktiką, teismas be pagrindo... 31. Remiantis tuo, kas šioje nutartyje paminėta pirmiau, darytina išvada, kad... 32. Bankroto administratorius atskirajame skunde prašo panaikinus šią teismo... 33. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 34. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. vasario 9 d. nutartį panaikinti, o... 35. ...