Byla 2-770/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Donatas Šernas, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs uždarosios akcinės bendrovės „IREC Baltic“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 24 d. nutarties, kuria patenkintas ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kotesa“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-3236-160/2014, iškeltoje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kotesa“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „IREC Baltic“, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Telekonta“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Kotesa“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu atsakovui UAB „IREC Baltic“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo UAB „IREC Baltic“ 155 082,65 Lt skolos, 27 890 Lt delspinigių ir 7,51 proc. dydžio procesinių palūkanų.

4Reikalavimų įvykdymo užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones: areštuoti 182 972,65 Lt sumai atsakovui priklausantį nekilnojamąjį/kilnojamąjį turtą bei turtines teises, uždraudžiant šį turtą bei iš jo kylančias teises perleisti tretiesiems asmenims, įkeisti ar kitaip apsunkinti bei apriboti šio turto nuomos teises, o šio turto nepakakus, areštuoti atsakovo pinigines lėšas, esančias pas atsakovą arba/ir trečiuosius asmenis, leidžiant su jomis atlikti atsiskaitymus tik su ieškovu, taip pat mokėti mokesčius valstybei, socialinio draudimo įmokas bei darbo užmokestį. Paaiškino, kad ieškinio suma yra didelė, atsakovas daugiau nei pusę metų delsia atsiskaityti, todėl egzistuoja reali grėsme, kad ieškovui palankus sprendimas nebus įvykdytas ar bus vengiama jį vykdyti.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2014 m. vasario 24 d. nutartimi ieškovo UAB „Kotesa“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkino – nutarė areštuoti 182 972,65 Lt sumai atsakovui UAB „IREC Baltic“ nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį ir/ar nekilnojamąjį turtą, esantį pas atsakovą ir/ar trečiuosius asmenis, uždraudžiant šį turtą perleisti, įkeisti ar kitaip suvaržyti bei mažinti turto vertę. Nesant ar nepakankant turtinių reikalavimų užtikrinimui atsakovui nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo ir/ar kilnojamojo turto, neviršijant 182 972,65 Lt sumos areštuoti atsakovo turtines teises ir pinigines lėšas, esančias bankų ir/ar kitų kredito įstaigų sąskaitose, priklausančias atsakovui ir esančias pas juos ar trečiuosius asmenis, leidžiant mokėti mokesčius valstybei, socialinio draudimo įmokas bei atlyginimus darbuotojams. Taip pat nurodė, kad bendras arešto mastas neturi viršyti 182 972,65 Lt sumos.

7Teismas pažymėjo, jog ieškovas siekia priteisti iš UAB „IREC Baltic“ iš viso 182 972,65 Lt, kildinamų iš tarp šalių sudarytos statybos rangos sutarties. Teismas nustatė, jog atsakovo 2013 m. finansinės atskaitomybės dokumentai (balanso, pelno (nuostolių) ataskaitos) patvirtina, kad atsakovo ilgalaikio turto vertė yra 67 329 551 Lt (iš jų trumpalaikio – 64 256 807 Lt), skolos – 37 127 210 Lt; įmonė gavo 5 028 780 Lt pelno - taigi nors įmonė dirba pelningai, tačiau įsipareigojimų dydis viršija pusę turimo turto vertės. Trumpalaikio turto analizė įrodo, kad šis turtas yra kintamas – atsargos, nebaigtos vykdyti sutartys, gautinos sumos, taigi šio turto ilgesnė išliekamoji vertė priklauso nuo veiklos sėkmės. Teismas taip pat pažymėjo, kad nors atsakovas prie trumpalaikio turto taip pat nurodo, kad turi 330 855 Lt pinigų ir pinigų ekvivalentų, tačiau ir šios sumos nepakanka įvykdyti visus įmonės įsipareigojimus. Teismas sprendė, jog siekiant užtikrinti galimai palankaus galutinio teismo sprendimo šioje byloje įvykdymą, yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

9Atskiruoju skundu atsakovas UAB „IREC Baltic“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 24 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – netenkinti ieškovo prašymo pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones.

10Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

111. Atsakovo manymu, ta aplinkybė, kad jo įmonės visi įsipareigojimai viršija pusę jo turto vertės, negali būti laikoma pagrindu taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kadangi tokia turto ir įsipareigojimų proporcija nerodo jokios blogos ar neigiamos finansinės įmonės padėties ir yra netgi įprastas reiškinys rinkoje. Atkreipia dėmesį, jog net ir tuo atveju, jei atsakovui reiktų vienu metu patenkinti visus jo turimus įsipareigojimus, tai padarius, jam vis tiek liktų 30 202 341,00 Lt suma, kuri yra net 165 kartus didesnė nei 182 972,65 Lt ieškinio suma.

122. Teismas, atlikdamas tik trumpalaikio turto analizę, neatsižvelgė į atsakovo turimą ilgalaikį turtą ir jo sumą 3 072 744 Lt, kuri yra žymiai didesnė, nei ieškinio suma.

133. Pasak apelianto, atsižvelgiant į atsakovo finansinius duomenis, ieškinio suma jo atveju nelaikytina didele (apskritai yra labai maža) ir nesudaro jokio pagrindo manyti, kad galimai ieškovui palankus teismo sprendimas galėtų būti neįvykdytas.

14Atsiliepimu į atsakovo UAB „IREC Baltic“ atskirąjį skundą ieškovas UAB „Kotesa“ prašo skundą atmesti, skundžiamą nutartį palikti nepakeistą.

15Teigia, kad atsakovas nepateikė jokių objektyvių įrodymų, pagrindžiančių, jog jis, kaip jis pats teigia, yra finansiškai stipri ir moki įmonė. Teigia, jog byloje nėra jokių objektyvių įrodymų, paneigiančių visas kylančias būsimo teismo sprendimo neįvykdymo rizikas. Ieškovo manymu, prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės savo apimtimi neriboja atsakovo normalios ūkinės, gamybinės, finansinės, komercinės ir kitos veiklos. Pasak ieškovo, jei vis dėlto atsakovo deklaratyviai nurodomos aplinkybės, kurios nėra patvirtintos jokiais objektyviais įrodymais, neva atsakovas turi daug turto ir jo finansinė padėtis yra labai gera, atitinka tikrovę, tuomet skundžiama nutartimi areštavus tik, kaip atsakovas teigia, mažąją jo turto dalį, toks areštas neturės jokios įtakos nei atsakovo ūkinei, komercinei veiklai, nei jo galimybėmis naudotis areštuotu turtu tokioje veikloje.

16Atsiliepimu į atsakovo UAB „IREC Baltic“ atskirąjį skundą trečiasis asmuo UAB „Telekonta“ prašo skundą atmesti, skundžiamą nutartį palikti nepakeistą.

17Teigia, jog atsakovo pateikti finansiniai dokumentai objektyviai nepatvirtina jo deklaruojamų teiginių apie gerą turtinę padėtį, neleidžia neabejotinai teigti, kad atsakovo turtinė padėtis nepasikeis iki teismo sprendimo vykdymo dienos ir kad atsakovas bus pajėgus įvykdyti ieškovui galimai palankų teismo sprendimą. Teigia, kad atsakovas nėra pateikęs jokių oficialių duomenų apie turimą turtą ir jam nustatytus apribojimus. Pasak trečiojo asmens, atsakovo argumentas neva „net mažos dalies jo turto visiškai pakaktų patenkinti ieškinio reikalavimus“ tik patvirtina, jog pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės yra proporcingos ir nepažeidžia jokių atsakovo teisių ar teisėtų interesų.

18IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Atskirasis skundas netenkintinas. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 24 d. nutartis paliktina nepakeista.

20Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (o taip pat ir atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.).

21Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

22Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai patenkino ieškovo UAB „Kotesa“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

23Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatą, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti galimybę atsirasti aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui (pareiškus priešieškinį – atsakovui), įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. Taigi pirmosios instancijos teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visų pirma, turi preliminariai (lot. „prima facie“) įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2174/2010; Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. sausio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-109/2013; ir kt.). Jeigu preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus, teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas galėtų būti priimtas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Tuo tarpu teismui atlikus ieškovo pareikštų reikalavimų bei pateiktų įrodymų preliminarų vertinimą ir nusprendus, kad yra pagrįstų abejonių, jog ieškovui palankus teismo sprendimas galės būti priimtas, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas atsakovo atžvilgiu negalimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1218/2011; ir kt.).

24Apeliacinės instancijos teismas atmeta kaip nepagrįstus apelianto argumentus, jog teismas, atlikdamas tik trumpalaikio turto analizę, neatsižvelgė į atsakovo turimą ilgalaikį turtą ir jo sumą 3 072 744 Lt, kuri yra žymiai didesnė, nei ieškinio suma bei į tai, kad aplinkybė, jog atsakovo įmonės visi įsipareigojimai viršija pusę jo turto, negali būti laikoma pagrindu taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kadangi tokia turto ir įsipareigojimų proporcija nerodo jokios blogos ar neigiamos finansinės įmonės padėties ir yra netgi įprastas reiškinys rinkoje.

25Nagrinėjamu atveju atsakovas savo finansinę būklę grindžia 2013 m. sutrumpinta balanso forma bei pelno (nuostolių) ataskaita (14, 15 b. l.), tačiau šie finansiniai dokumentai objektyviai nepatvirtina atsakovo deklaruojamų teiginių apie gerą jo turtinę padėtį. Pažymėtina, kad sutrumpinta balanso forma savaime neįrodo, kas atsakovas yra ar bus pajėgus įvykdyti galimai ieškovui palankų teismo sprendimą bei neįrodo, jog ateityje atsakovas neperleis turimo turto tretiesiems asmenims. Taip pat nėra pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo išvada, jog trumpalaikio turto analizė įrodo, kad šis turtas yra kintamas – atsargos, nebaigtos vykdyti sutartys, gautinos sumos, taigi šio turto ilgesnė išliekamoji vertė priklauso nuo veiklos sėkmės.

26Nėra pagrindo sutikti ir su apelianto argumentu, jog atsižvelgiant į atsakovo finansinius duomenis, ieškinio suma atsakovo atveju nelaikytina didele (apskritai yra labai maža) ir nesudaro pagrindo manyti, kad galimai ieškovui palankus teismo sprendimas galėtų būti neįvykdytas.

27Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog laikinosios apsaugos priemonės taikomos taip, kad nesuteiktų nei vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei reikia teisėtam tikslui pasiekti. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas visada neišvengiamai susijęs su atitinkamų neigiamų padarinių šaliai, kurios turtui jos yra taikomos, kilimu, tačiau nagrinėjamu atveju taikytų laikinųjų apsaugos priemonių mastas nepažeidžia laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumo ir ekonomiškumo principų bei neprieštarauja laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslui. Teismų praktikoje nurodoma, kad didelė ieškinio (priešieškinio) suma preziumuoja būtinumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes tai gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2005 m. rugpjūčio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-397/2005; 2006 m. vasario 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-105/2006; 2007 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-782/2007; 2008 m. gruodžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-906/2008; 2013 m. sausio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-116/2013; ir kt.). Byloje nėra jokių papildomų objektyvių duomenų, kad atsakovas turi daug turto (nėra pateiktas ilgalaikio turto vertinimas, nepateikti duomenys apie atsakovo turimų žemės sklypų vertę, jų įkeitimą/apsunkinimą), taigi pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsižvelgė į pakankamai didelę ieškinio sumą (182 972,65 Lt), į tai, kad trumpalaikis turtas yra kintamas (nors atsakovas prie trumpalaikio turto taip pat nurodo, kad turi 330 855 Lt pinigų ir pinigų ekvivalentų), tačiau ir šios sumos nepakanka įvykdyti visus įmonės įsipareigojimus, todėl pagrįstai konstatavo ieškovui galbūt palankaus teismo sprendimo neįvykdymo grėsmę.

28Šioje nutartyje išdėstytų aplinkybių bei argumentų pagrindu apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atskirajame skunde išdėstyti argumentai pagrindo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį nesudaro (CPK 329 str., 338 str.).

29Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

30Palikti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 24 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Donatas... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „Kotesa“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu... 4. Reikalavimų įvykdymo užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. vasario 24 d. nutartimi ieškovo UAB... 7. Teismas pažymėjo, jog ieškovas siekia priteisti iš UAB „IREC Baltic“... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 9. Atskiruoju skundu atsakovas UAB „IREC Baltic“ prašo panaikinti Vilniaus... 10. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:... 11. 1. Atsakovo manymu, ta aplinkybė, kad jo įmonės visi įsipareigojimai... 12. 2. Teismas, atlikdamas tik trumpalaikio turto analizę, neatsižvelgė į... 13. 3. Pasak apelianto, atsižvelgiant į atsakovo finansinius duomenis, ieškinio... 14. Atsiliepimu į atsakovo UAB „IREC Baltic“ atskirąjį skundą ieškovas UAB... 15. Teigia, kad atsakovas nepateikė jokių objektyvių įrodymų,... 16. Atsiliepimu į atsakovo UAB „IREC Baltic“ atskirąjį skundą trečiasis... 17. Teigia, jog atsakovo pateikti finansiniai dokumentai objektyviai nepatvirtina... 18. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 19. Atskirasis skundas netenkintinas. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 24... 20. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (o taip pat ir... 21. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės... 22. Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai patenkino... 23. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatą, teismas dalyvaujančių byloje ar... 24. Apeliacinės instancijos teismas atmeta kaip nepagrįstus apelianto argumentus,... 25. Nagrinėjamu atveju atsakovas savo finansinę būklę grindžia 2013 m.... 26. Nėra pagrindo sutikti ir su apelianto argumentu, jog atsižvelgiant į... 27. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog laikinosios apsaugos priemonės... 28. Šioje nutartyje išdėstytų aplinkybių bei argumentų pagrindu apeliacinės... 29. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 30. Palikti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 24 d. nutartį nepakeistą....