Byla 2-116/2013
Dėl uždarosios akcinės bendrovės “Mažoji Venecija” patirtų nuostolių atlyginimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Egidijaus Žirono, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Ž. P. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gegužės 29 d. nutarties, kuria tenkintas ieškovo J. S. prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-4860-431/2012 pagal ieškovo J. S. ieškinį atsakovui Ž. P. dėl uždarosios akcinės bendrovės “Mažoji Venecija” patirtų nuostolių atlyginimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas J. S., UAB „Mažoji Venecija“ interesais kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu atsakovui Ž. P. dėl 1 433 790,68 Lt nuostolių, 5 proc. dydžio metinių procesinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

5Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovui Ž. P. priklausančius ieškinio vertės nekilnojamuosius, kilnojamuosius daiktus, pinigines lėšas ir turtines teises, esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis. Prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ieškovas grindė tuo, jog ginčas yra kilęs dėl didelės pinigų sumos (1 433 790,68 Lt), todėl priimto sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Nurodė, kad atsakovas turi kelis nekilnojamojo turto vienetus, tačiau jie visi, išskyrus vieną žemės sklypą, yra įkeisti hipotekos kreditoriui, visam atsakovo nekilnojamam turtui yra taikomas areštas.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gegužės 29 d. nutartimi ieškovo reikalavimų užtikrinimui taikė laikinąsias apsaugos priemones – už 1 433 790,68 Lt areštavo atsakovui Ž. P. nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir/ar kilnojamąjį turtą, uždraudė disponuoti areštuotu turtu, paliko teisę šį turtą valdyti ir juo naudotis, nesant ar nepakankant piniginių reikalavimų užtikrinimui atsakovo nekilnojamojo ir/ar kilnojamojo turto, areštavo atsakovo pinigines lėšas ir/ar turtines teises, priklausančias atsakovui ir esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, neviršijant 1 433 790,68 Lt sumos, uždraudžiant disponuoti areštuotomis lėšomis.

8Teismas nurodė, kad atsakovas yra fizinis asmuo, jo turtinė padėtis yra prasta, 1 433 790,68 Lt pareikšto reikalavimo suma jam yra didelė, ieškovas tikėtinai pagrindė savo ieškinio reikalavimą, todėl padarė išvadą, jog yra teisinis ir faktinis pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str.).

9Atsižvelgęs į tai, jog piniginių lėšų areštas itin suvaržo fizinį asmenį (kasdienę veiklą, poreikių tenkinimą), bei vadovaujantis proceso ekonomiškumo, interesų pusiausvyros principais, teismas visų pirma areštavo atsakovui priklausantį nekilnojamąjį, kilnojamąjį turtą ir tik šio turto neužtenkant, areštavo atsakovo pinigines lėšas ir turtines teises.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Atskiruoju skundu atsakovas Ž. P. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gegužės 29 d. nutartį ir ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmesti. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

121. Nors teismas spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių ieškinio nenagrinėja iš esmės, tačiau turi patikrinti ar ieškovo argumentai ir pateikti įrodymai prima facie patvirtina ieškinio pagrįstumą. Nagrinėjamu atveju ieškovo reikalavimai yra visiškai nepagrįsti ir vertinant prima facie kontekste, nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

132. Taikant laikinąsias apsaugos priemones labai svarbus šalių interesų pusiausvyros balanso kriterijus. Atsakovui banko sąskaitų areštas yra itin jo teises varžanti priemonė: atsakovas turi išlaikyti du nepilnamečius vaikus, jis turi didelių finansinių įsipareigojimų, kildinamų iš kredito sutarčių bankui. Pritaikius atsakovo sąskaitų areštą, laikinųjų apsaugos priemonių tikslas nebus pasiektas, atsakovo finansinė padėtis žymiai suprastės ir perspektyvoje galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymas pasidarytų sudėtingesnis.

143. Ieškovas nepateikė konkrečių įrodymų, patvirtinančių, jog atsakovas elgtųsi nesąžiningai ieškovo atžvilgiu, todėl nėra pagrindo teigti, kad atsakovas galėtų siekti vengti prievolės įvykdymo, galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo atveju.

15Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas J. S. prašo atsakovo atskirąjį skundą atmesti, kaip nepagrįstą. Ieškinys ir kartu su juo pateikti dokumentai leido teismui pagrįstai manyti, kad ieškinys yra tikėtinai pagrįstas. Skundžiama nutartimi teismas nurodė areštuoti atsakovui nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir/ar kilnojamąjį turtą, uždraudžiant disponuoti areštuotu turtu ir tik nesant ar nepakankant piniginių reikalavimų užtikrinimui atsakovo nekilnojamojo ir/ar kilnojamojo turto, areštavo atsakovo pinigines lėšas, todėl teismo nutartis nepažeidžia atsakovo ir ieškovo interesų pusiausvyros bei proporcingumo principo. Atsakovo nuosavybės teise valdomi turtiniai vienetai yra įkeisti hipotekai arba areštuoti po kelis kartus, taip pat atsakovas nepateikė jokių duomenų apie savo gaunamas pajamas ar finansinę situaciją, kurie leistų spręsti, jog nėra grėsmės, kad nebus galima įvykdyti teismo sprendimo, jeigu jis bus palankus ieškovui.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą teisėjų kolegija sprendžia vadovaudamasi atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta.

18CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui privalomos sąlygos - pirma, ieškinys turi būti tikėtinai pagrįstas; antra, teismas turi konstatuoti, jog nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Ginčo atveju teismas nustatė abiejų šių sąlygų egzistavimą, todėl ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino.

19Apelianto manymu, ieškinys nėra tikėtinai pagrįstas, be to, nėra ir pagrindo išvadai, kad egzistuoja ieškovui galbūt palankaus teismo sprendimo neįvykdymo grėsmė. Teisėjų kolegija su šiais apelianto argumentais nesutinka. Ieškovas, reikšdamas reikalavimus atsakovui, nurodė faktines aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimą, todėl įvertinęs ieškovo ieškinį, prie jo pridėtus įrodymus, teismas pagrįstai konstatavo, jog ieškovas tikėtinai pagrindė ieškinio reikalavimus. Pagal teismų praktiką, didelė ieškinio (priešieškinio) suma preziumuoja būtinumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes tai gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2005 m. rugpjūčio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-397/2005; 2006 m. vasario 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-105/2006; 2007 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-782/2007; 2008 m. gruodžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-906/2008). 1 433 790,68 Lt ieškinio sumą pirmosios instancijos teismas įvertino, kaip didelę atsakovui (fiziniam asmeniui), todėl pagrįstai konstatavo ieškovui galbūt palankaus teismo sprendimo neįvykdymo grėsmę. Duomenų, paneigiančių jam didelės ieškinio sumos prezumpciją, nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismui apeliantas nepateikė. Priešingai, su atskiruoju skundu ir atsiliepimu į jį šalių pateikti dokumentai patvirtina teismo išvados dėl sunkios atsakovo turtinės padėties ir dėl to galinčios kilti teismo sprendimo, jeigu jis bus palankus ieškovui, neįvykdymo grėsmės teisingumą.

20Apeliantas taip pat kvestionuoja pirmosios instancijos teismo sprendimą areštuoti banko sąskaitose esančias lėšas, nes jis turi išlaikyti du nepilnamečius vaikus, turi didelių finansinių įsipareigojimų, kildinamų iš kredito sutarčių bankui. Teisėjų kolegija nesutinka su šiais apelianto argumentais. Teismas gali taikyti tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kokių ir kiek būtina ir pakanka užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Laikinosios apsaugos priemonės taikomos taip, kad nesuteiktų nė vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei reikia teisėtam tikslui pasiekti. Teismas turi parinkti tokią laikinąją apsaugos priemonę ar kelias jų, kurios maksimaliai užtikrintų būsimo teismo sprendimo įvykdymą ir minimaliai ribotų atsakovo interesus, veiklą, neviršytų pareikštų ieškinio reikalavimų sumos. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad piniginių lėšų areštas itin suvaržo fizinio asmens kasdienę veiklą bei poreikių tenkinimą, vadovaudamasis ekonomiškumo, interesų pusiausvyros principais, visų pirma areštavo atsakovui priklausantį nekilnojamąjį, kilnojamąjį turtą ir tik šio turto neužtenkant, nutarė areštuoti atsakovui priklausančias pinigines lėšas. Teisėjų kolegija pažymi, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas visada neišvengiamai susijęs su atitinkamų neigiamų padarinių šaliai, kurios turtui jos yra taikomos, kilimu, tačiau šiuo atveju, taikytų laikinųjų apsaugos priemonių mastas nepažeidžia laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumo ir ekonomiškumo principų bei neprieštarauja laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslui, dėl ko pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi pagrįstai pritaikė tokio pobūdžio laikinąsias apsaugos priemones.

21Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė laikinųjų apsaugos priemonių taikymą reglamentuojančias proceso teisės normas, atsižvelgė į šiuo klausimu formuojamą teismų praktiką, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią naikinti atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo (CPK 263 str. 1d., 337 str. 1 d. 1 p.).

22Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

23Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gegužės 29 d. nutartį palikti nepakeistą.

Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas J. S., UAB „Mažoji Venecija“ interesais kreipėsi į Vilniaus... 5. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones –... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gegužės 29 d. nutartimi ieškovo... 8. Teismas nurodė, kad atsakovas yra fizinis asmuo, jo turtinė padėtis yra... 9. Atsižvelgęs į tai, jog piniginių lėšų areštas itin suvaržo fizinį... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Atskiruoju skundu atsakovas Ž. P. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo... 12. 1. Nors teismas spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 13. 2. Taikant laikinąsias apsaugos priemones labai svarbus šalių interesų... 14. 3. Ieškovas nepateikė konkrečių įrodymų, patvirtinančių, jog atsakovas... 15. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas J. S. prašo atsakovo atskirąjį... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 17. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria pritaikytos laikinosios... 18. CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos laikinųjų apsaugos priemonių... 19. Apelianto manymu, ieškinys nėra tikėtinai pagrįstas, be to, nėra ir... 20. Apeliantas taip pat kvestionuoja pirmosios instancijos teismo sprendimą... 21. Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 22. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 23. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gegužės 29 d. nutartį palikti nepakeistą....