Byla 1A-72-651/2020

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Dalios Kursevičienės (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Editos Lapinskienės, Lino Pauliukėno, sekretoriaujant Vitai Diekontienei, dalyvaujant prokurorui Ruslanui Ušinskui, nuteistajam K. R., jo gynėjui advokatui Edvardui Staponkui,

2viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo K. R. apeliacinį skundą dėl Plungės apylinkės teismo Plungės rūmų 2019 m. gruodžio 30 d. nuosprendžio, kuriuo K. R. pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau BK) 260 straipsnio 1 dalį ir nuteistas terminuota laisvės atėmimo bausme 2 (dvejiems) metams, kuri vadovaujantis BK 641 straipsniu sumažinti vienu trečdaliu ir paskirta galutinė laisvės atėmimo bausmė 1 (vieneriems) metams 4 (keturiems) mėnesiams, bausmę atliekant pataisos namuose.

3Į bausmės laiką įskaitytas K. R. laikino sulaikymo laikas nuo 2019-04-09 iki 2019-04-10 įskaitytinai.

4Teisėjų kolegija

Nustatė

5I.

6Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

71.

8K. R. nuteistas už tai, kad neteisėtai, turėdamas tikslą parduoti ar kitaip platinti laikė narkotinę medžiagą – kanapes, ir ją pardavė, t. y. kaltinamasis K. R. iki 2019 m. sausio 24 d., neteisėtai, turėdamas tikslą parduoti ar kitaip platinti, laikė su savimi tris folijos lankstinukus su 2,023 g narkotinės medžiagos – kanapių (antžeminės dalys), iki kol tą pačią dieną, apie 13.52 val., automobilyje „Audi A4“, valstybinis numeris ( - ) stovėjusiame prie ( - ) g. 12 namo, ( - ), juos už 36,00 eurus pardavė anoniminiam liudytojui Nr. 1.

92.

10Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus, paties nuteistojo prisipažinimą, konstatavo, kad K. R. padarė jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką. Bausmę nuteistajam teismas paskyrė vadovaudamasis bendraisiais bausmių skyrimo pagrindais, atsižvelgė į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, motyvus ir tikslus, kaltininko asmenybę, atsakomybę švelninančią aplinkybę ir atsakomybę sunkiančių aplinkybių nebuvimą. Teismas netaikė BK 75 straipsnio nuostatos. Taip pat nematė pagrindo taikyti ir BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatos. Teismo manymu, paskirta minimali laisvės atėmimo bausmė, kuri sumažintina vienu trečdaliu aiškiai neprieštarauja teisingumo principui ir atitinka nuteistojo asmenybę.

11II.

12Apeliacinio skundo argumentai ir prašymai

133.

14Apeliaciniu skundu nuteistasis prašo pakeisti Plungės apylinkės teismo Plungės rūmų

152019 m. gruodžio 30 d. nuosprendį ir, pritaikius BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatą, paskirti švelnesnę bausmę. Nesutinka su teismu, jog jam gali būti skirtina tik reali laisvės atėmimo bausmė. Nurodo, kad jis nuo pat pradžių prisipažino padaręs nusikalstamą veiką, davė išsamius parodymus, tai teismas pagrįstai pripažino kaip jo atsakomybę lengvinančią atsakomybę. Mokosi ( - ) technologijų ir verslo mokykloje, pažangumas yra teigiamas. Gyvena kartu su mama ir seserimis, kurios mokosi progimnazijoje. Jis vasarą dirbo pagal verslo liudijimą statybose, padeda neįgalumą turinčiai mamai finansiškai. Mama dirba UAB „P“. Tvirtina, kad teismas nepagrįstai neatsižvelgė į jo artimus tarpusavio santykius su šeimos nariais, paramą šeimai. Nesutinka su teismo išvada, kad jam paskirta reali laisvės atėmimo bausmė neprieštarauja teisingumo principui ir nurodo, kad jo padaryta nusikalstama veika buvo vienkartinis atvejis, o ne sisteminga, tikslinga veika siekiant užsidirbti. Patikina, kad daugiau nenusikals. Pažymi, kad narkotines medžiagas pardavė atsitiktiniam asmeniui, kuris, kaip paaiškėjo vėliau, atliko nusikalstamą veiką imituojančius veiksmus. Tai tik parodo, kad tai buvo vienkartinis atvejis. Nurodo, kad mokosi ir mokslus turi baigti 2020 m. birželio mėnesį, po to ketina dirbti. Nors anksčiau buvo teistas, tačiau tvirtina, kad yra supratęs savo veiksmų neigiamas pasekmes ir daugiau nenusikals. Jam sulaikymas padarė didelę teigiamą poveikį, suprato bausmės neišvengiamumą, todėl mano, kad bausmės tikslus galima pasiekti paskyrus bausmę, nesusijusią su realiu laisvės atėmimu. Teigia, kad paskirta realia laisvės atėmimo bausmė neatitinka teismų praktikos.

163.1.

17Teigia, kad teismas tik formaliai vertino galimybę taikyti BK 75 straipsnyje numatytą bausmės vykdymo atidėjimo institutą. Mano, kad teismas, individualizuodamas bausmę, turi galimybę svartyti BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatos taikymą ir atidėti bausmės vykdymą. Mano, kad išimtinė priemonė jam būtų pritaikyta pagrįstai ir teisėtai.

184.

19Teismo posėdžio metu prokuroras prašė palikti skundžiamą nuosprendį nepakeistą, kuris yra teisėtas ir pagrįstas. Bausmė už įvykdytą nusikalstamą veiką, kurią pripažinta, kad padarė K. R., yra adekvati padarytai nusikalstamai veikai. Pažymi, kad kai surenkama duomenų, jog asmuo galimai vykdo nusikalstamą veiką, tuomet yra sankcionuojamas nusikalstamos veikos imitavimo modelis, vadinasi, duomenys buvo prieš tai surinkti ir tik prijungti prie vykdomos nusikalstamos veikos. Tai ne vienkartinis atvejis. Byla yra išskirta iš kitos bylos, šioje byloje yra pagal duomenis tik vienas epizodas, kad jis prekiavo, bet buvo ir daugiau, teismas tai matė sankcionuodamas atitinkamas specialiąsias priemones. Jokios abejonės, kad BK 75 straipsnio nuostatos negalima taikyti, nes įstatymas to nenumato, o galimybės taikyti BK 54 straipsnio 3 dalį, taip pat nėra. Visos nuteistojo nurodytos aplinkybės egzistavo ir prieš darant nusikalstamą veiką.

204.1.

21Nuteistasis teismo posėdžio metu prašė tenkinti apeliacinį skundą.

224.2.

23Nuteistojo gynėjas advokatas E. Staponkus taip pat prašė tenkinti apeliacinį skundą. Nurodė, kad tokio pobūdžio nusikalstama veika vienkartinis atvejis, niekada nėra teistas už narkotinių priemonių laikymą vartojimui ar platinimui. Papildomai pateikė dokumentus dėl šeimos materialinės padėties, patvirtinančius, kad paimta paskola, sudaryta sutartis dėl mokymosi. Nurodo, kad reikia atsižvelgti į tai, kad ne pats ieškojo pirkėjų, o buvo išprovokuotas parduoti narkotines medžiagas, kurias buvo įsigijęs savo reikmėms. Mano, kad neteisinga jaunuoliui, kuris prisipažįsta padaręs nusikalstamą veiką, turi planų ateičiai, mokosi, stengiasi įgyti specialybę, padėti motinai, skirti realią laisvės atėmimo bausmę. Tai būtų socialiai, žmogiškai neteisinga.

24III.

25Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados Skundas atmetamas.

262.

27Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau BPK) 320 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad teismas patikrina bylą tiek, kiek to prašoma apeliaciniuose skunduose.

283.

29Kolegija, susipažinusi su bylos medžiaga, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes, tinkamai įvertino byloje surinktus ir tiesiogiai teisiamajame teismo posėdyje ištirtus įrodymus ir nuteistojo K. R. nusikalstamą veiką tinkamai kvalifikavo, kartu teisingai taikė baudžiamojo įstatymo bei baudžiamojo proceso normas. Kadangi nuteistasis neginčija kaltės, todėl teisėjų kolegija dėl nuteistojo kaltės nepasisako (BPK 320 straipsnio 3 dalis). Iš apeliacinio skundo turinio matyti, kad apeliantas iš esmės nesutinka su paskirta bausme ir prašo ją švelninti, todėl pasisakytina tik dėl paskirtos bausmės.

304.

31Apeliantas mano, kad teismas nepagrįstai netaikė jam BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatos ir nepaskyrė švelnesnės bausmės, nesusijusios su realiu laisvės atėmimu. Mano, kad vadovaujantis BK 54 straipsnio 3 dalimi, yra pagrindas taikyti bausmės vykdymo atidėjimą.

325.

33Nuteistasis K. R. nuteistas pagal BK 260 straipsnio 1 dalį. Už šios veikos padarymą numatyta laisvės atėmimo bausmė nuo dvejų iki aštuonerių metų. Nuteistajam paskirta minimali laisvės atėmimo bausmė, kuri vadovaujantis BK 641 straipsniu sumažinta vienu trečdaliu.

346.

35Apelianto teigimu, pagrindą taikyti švelnesnę bausmę nei numatyta įstatymo sudaro tai, kad jis nuo pat pradžių pripažino padaręs nusikalstamą veiką, tai, kad tai nėra sisteminga jo veika ir kad turi tvirtus socialinius ryšius. Tačiau apylinkės teismas, skirdamas bausmę, įvertino visas šias aplinkybes ir visiškai pagrįstai sprendė, kad jos nesudaro pagrindo nuteistajam skirti švelnesnę bausmę nei numatyta įstatymo.

367.

37Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtinti teisingumo ir teisinės valstybės principai reiškia, kad valstybės taikomos priemonės turi būti adekvačios siekiamam tikslui (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2003 m. birželio 10 d. nutarimas). Baudžiamosios teisės paskirties (BK 1 straipsnis) kontekste tai reiškia, kad baudžiamajame įstatyme nustatytos bausmės turi būti teisingos, adekvačios nusikalstamoms veikoms, už kurias jos nustatytos; už nusikalstamas veikas negalima skirti tokių bausmių ir tokių jų dydžių, kurie būtų akivaizdžiai neadekvatūs nusikalstamai veikai ir bausmės paskirčiai. Šie iš konstitucinio teisingumo principo kylantys reikalavimai įtvirtinti BK 41 straipsnio 2 dalies 5 punkte, 54 straipsnio 3 dalyje.

38BK 54 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad jeigu straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas aiškiai prieštarautų teisingumo principui, teismas, vadovaudamasis bausmės paskirtimi, gali motyvuotai paskirti švelnesnę bausmę. Bausmė yra teisinga tada, kai ji atitinka padarytos nusikalstamos veikos ir kaltininko asmenybės pavojingumą (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-420/2006, 2K-390/2011, 2K-315/2013). Teismų praktikoje bausmės švelninimo pagrindas, numatytas BK 54 straipsnio 3 dalyje, siejamas su aplinkybių, apibūdinančių nusikalstamos veikos ir veiką padariusio asmens pavojingumą, visumos vertinimu bei išvada, kad bendros bausmės skyrimo taisyklės nėra pakankamos teisingumo principui įgyvendinti ir teisingai bausmei paskirti. Teismas, taikydamas BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatas, turi nurodyti, kokios yra išimtinės aplinkybės, kad straipsnio sankcijoje nurodytos bausmės paskyrimas asmeniui už nusikalstamos veikos padarymą aiškiai prieštarautų teisingumo principui (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-371/2011, 2K-430/2012, 2K-421/2013, 2K-150/2014, 2K-P-89/2014, 2K-186-942/2015 ir kt. Dėl tokio atvejo visada sprendžia teismas, vertindamas kiekvieną situaciją atskirai. Nagrinėjamoje byloje išimtinių aplinkybių, rodančių, kad nuteistajam K. R. paskirta BK 260 straipsnio 1 dalies sankcijoje nustatyta minimali bausmė, kur dar sumažinta vienu trečdaliu, aiškiai prieštarautų teisingumo principui, nenustatyta. Apeliaciniame skunde nurodytos aplinkybės nėra išimtinės ir nesudaro pagrindo skirti švelnesnę bausmę.

398.

40Byloje nėra duomenų, jog pirmosios instancijos teismas, nustatydamas bausmės dydį

41K. R., būtų neįsigilinęs į faktines bylos aplinkybes ar neteisingai pritaikęs baudžiamojo įstatymo nuostatas bei nesivadovavęs aktualia teismų praktika. Nuteistasis akcentuoja, kad jį sieja tvirti socialiniai ryšiai, kad jis finansiškai padeda motinai, mokosi, tačiau, kaip teisingai nurodė prokuroras, visos šios aplinkybės egzistavo nusikalstamos veikos padarymo metu. Nuteistasis tvirtina, kad padeda finansiškai motinai, pateikė jos ir V. R. 2010 m. kovo 22 d. su banku sudarytą kredito sutartį būstui įsigyti, tačiau jokių duomenų, kad nuteistasis dirbtų ir taip prisidėtų prie šeimos finansinės gerovės, nėra. Mokymasis taip pat nelaikytina išskirtine aplinkybe. Teigiamai asmenį apibūdinanti medžiaga, nesudaro pagrindo laikyti šias aplinkybes tokiomis išimtinėmis, kad jos būtų nesuderinamos su bausmės atlikimu ir teisingumo principo įgyvendinimu.

429.

43Apeliaciniame skunde akcentuojama, kad padaryta veika buvo vienkartinio pobūdžio, kad iki tol nėra padaręs nusikalstamų veikų, susijusių su narkotinėmis medžiagomis, tačiau pažymėtina, kad skiriant bausmę vertinamos visos iki tol padarytos veikos ar kiti pažeidimai, atskleidžiantys asmens, kuriam taikoma bausmė, charakteristiką. Apylinkės teismas visiškai pagrįstai atsižvelgė į tai, kad K. R. sunkų tyčinį nusikaltimą padarė būdamas teistas ir neatlikęs bausmės už nesunkų tyčinį nusikaltimą, po jo padarymo yra nubaustas administracine tvarka už tyčiniais chuliganiškais veiksmais sugadintą svetimą. Tai neigiamai charakterizuoja nuteistąjį ir rodo, kad anksčiau taikytos švelnesnės bausmės neturėjo jam teigiamos įtakos (b. l. 46-48). Kita vertus, pastebėtina, kad sankcionuotų veiksmų atlikimas, šiuo atveju nusikalstamos veikos imitavimo modelis, priešingai nei tvirtinama apeliaciniame skunde, rodo, kad tai nebuvo vienkartinis atvejis ir pareigūnai iki tol turėjo informaciją apie galimai K. R. vykdomas nusikalstamas veikas.

4410.

45Taigi, jokių aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą svarstyti klausimą dėl švelnesnės nuobaudos paskyrimo ar manyti, kad straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas asmeniui už jo padarytą nusikalstamą veiką aiškiai prieštarautų teisingumo principui, nėra. Nors apeliaciniame skunde nurodoma, kad teismas pažeidė nusistovėjusią teismų praktiką, tačiau kokios teismų praktikos buvo nesilaikyta, nenurodyta. Pastebėtina, kad dėl švelnesnės bausmės paskyrimo kiekvienu atveju spendžia teismas, vertindamas kiekvieną situaciją atskirai. Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo paskirtos bausmės dydžiu, kuri yra minimali. Be to, ji yra sumažinta vienu trečdaliu (BK 641 straipsnis) ir paskirta galutinė laisvės atėmimo bausmė už sunkų nusikaltimą yra 1 metai ir 4 mėnesiai. Tai rodo, kad paskiriant K. R. bausmę, buvo įvertintos visos palankios nuteistajam aplinkybės. Nesant pagrindų taikyti BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatos, nėra pagrindo atidėti paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą, kaip prašo apeliantas, ar paskirti švelnesnę bausmės rūšį nei numatyta BK 260 straipsnio 3 dalies sankcijoje.

4611.

47Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, įvertinusi pirmiau aptartas aplinkybes, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nuteistajam K. R. už nusikalstamos veikos, nustatytos BK 260 straipsnio 1 dalyje, padarymą, paskyrė minimalią laisvės atėmimo bausmę, kuri nėra aiškiai per griežta. Tokia bausmė yra teisinga, atitinkanti BK 41 straipsnio, BK 54 straipsnio 1, 2 dalių, BK 61 straipsnio reikalavimus ir tinkamai individualizuota. Tokią už nusikalstamą veiką paskirtą bausmę laikyti aiškiai per griežta, prieštaraujančia teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principams, nėra pagrindo. Apelianto skunde nurodomi argumentai, atsižvelgiant į nustatytų aplinkybių visumą, nesudaro pagrindo švelninti K. R. pirmosios instancijos teismo paskirtos bausmės. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, paskirdamas K. R. bausmę už padarytą nusikalstamą veiką, baudžiamąjį įstatymą pritaikė tinkamai, todėl nuteistojo apeliacinis skundas atmestinas.

48Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

49atmesti nuteistojo K. R. apeliacinį skundą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą... 3. Į bausmės laiką įskaitytas K. R. laikino sulaikymo laikas nuo 2019-04-09... 4. Teisėjų kolegija... 5. I.... 6. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. 1.... 8. K. R. nuteistas už tai, kad neteisėtai, turėdamas tikslą parduoti ar kitaip... 9. 2.... 10. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus, paties... 11. II.... 12. Apeliacinio skundo argumentai ir prašymai... 13. 3.... 14. Apeliaciniu skundu nuteistasis prašo pakeisti Plungės apylinkės teismo... 15. 2019 m. gruodžio 30 d. nuosprendį ir, pritaikius BK 54 straipsnio 3 dalies... 16. 3.1.... 17. Teigia, kad teismas tik formaliai vertino galimybę taikyti BK 75 straipsnyje... 18. 4.... 19. Teismo posėdžio metu prokuroras prašė palikti skundžiamą nuosprendį... 20. 4.1.... 21. Nuteistasis teismo posėdžio metu prašė tenkinti apeliacinį skundą.... 22. 4.2.... 23. Nuteistojo gynėjas advokatas E. Staponkus taip pat prašė tenkinti... 24. III.... 25. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados Skundas atmetamas.... 26. 2.... 27. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau BPK) 320 straipsnio 3... 28. 3.... 29. Kolegija, susipažinusi su bylos medžiaga, konstatuoja, kad pirmosios... 30. 4.... 31. Apeliantas mano, kad teismas nepagrįstai netaikė jam BK 54 straipsnio 3... 32. 5.... 33. Nuteistasis K. R. nuteistas pagal BK 260 straipsnio 1 dalį. Už šios veikos... 34. 6.... 35. Apelianto teigimu, pagrindą taikyti švelnesnę bausmę nei numatyta įstatymo... 36. 7.... 37. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtinti teisingumo ir teisinės... 38. BK 54 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad jeigu straipsnio sankcijoje numatytos... 39. 8.... 40. Byloje nėra duomenų, jog pirmosios instancijos teismas, nustatydamas bausmės... 41. K. R., būtų neįsigilinęs į faktines bylos aplinkybes ar neteisingai... 42. 9.... 43. Apeliaciniame skunde akcentuojama, kad padaryta veika buvo vienkartinio... 44. 10.... 45. Taigi, jokių aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą svarstyti klausimą dėl... 46. 11.... 47. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, įvertinusi pirmiau... 48. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 49. atmesti nuteistojo K. R. apeliacinį skundą....