Byla 2-2241/2013
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Meyer & John“, uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių plentas“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Gasiūnienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kamesta“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2013 m. liepos 30 d. nutarties, kuria netaikytos laikinosios apsaugos priemonės, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kamesta“ ieškinį atsakovui Šiaulių miesto savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Meyer & John“, uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių plentas“ ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas panaikinti atsakovo Viešojo pirkimo komisijos 2013 m. liepos 3 d. sprendimą Nr. S-1830 „Dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir nugalėtojo paskelbimo“, 2013 m. liepos 10 d. sprendimą Nr. S-1905 „Dėl pretenzijos“ ir 2013 m. liepos 16 d. sprendimą Nr. S-1991 „Dėl pretenzijos“; priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos viešojo atviro konkurso „Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų Šiaulių pramoniniame parke įrengimo darbų pirkimas“, pirkimo Nr. 122404, procedūras bei įpareigoti Šiaulių miesto savivaldybės administraciją nesudaryti viešojo pirkimo (rangos darbų) sutarties, pirkimo Nr. 122404, su UAB „Meyer & John“. Ieškovo teigimu, atsižvelgiant į viešojo pirkimo objektą, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, nebus pažeistos visuomenės ar jos dalies teisėti interesai arba padaryta žala socialiai itin reikšmingoms vertybėms, todėl poreikio viešojo pirkimo objektui iškėlimas virš sąžiningos teikėjų konkurencijos būtų nepateisinamas. Be to, grėsmė prarasti projekto finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų nekyla, nes šis finansavimas nėra paskirtas. Ieškovo nuomone, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones būtų apsaugoti ieškovo interesai ir užtikrintas viešasis interesas skaidriu Europos Sąjungos ir Šiaulių miesto savivaldybės lėšų panaudojimu. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir priėmus ieškovui palankų teismo sprendimą, jo įgyvendinimas žymiai pasunkėtų arba pasidarytų nebeįmanomas.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Šiaulių apygardos teismas 2013 m. liepos 30 d. nutartimi ieškovo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkino.

6Teismas nustatė, kad ginčas tarp šalių kilo iš viešojo pirkimo santykių, susijusių su atsakovo atsisakymu leisti ieškovui susipažinti su UAB „Meyer & John“ pasiūlymo informacija, šio tiekėjo pasiūlymo vertinimu bei perkančiosios organizacijos pareiga atmesti pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų neatitinkantį pasiūlymą. Teismas preliminariai susipažinęs su ieškovo pateiktais dokumentais, ieškinio argumentais, pretenzijomis, taip pat kartu su ieškiniu pateiktais atsakovės atsakymais į pretenziją, sprendė, kad iš ieškovo pateiktų įrodymų preliminaraus įvertinimo negalima daryti vienareikšmės išvados, jog ieškovo pateikti argumentai ir įrodymai tikėtinai pagrindžia ieškovo reikalavimą ir rizikos dėl būsimo sprendimo įvykdymo buvimą. Teismas vertino, kad šioje nagrinėjimo stadijoje sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo, byloje esantys duomenys nėra pakankamai įtikinami, kad laikinąsias apsaugos priemones taikyti būtina ir, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių atsiras grėsmė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas. Teismas detaliau nepasisakė dėl ieškinio argumentų, susijusių su atsakovo galimai neteisėtai priimtais sprendimais dėl atsisakymo pateikti informaciją, susijusią su UAB „Meyer & John“ pasiūlymu, UAB „Meyer & John“ konkurso laimėtojo paskelbimo ir UAB „Meyer & John“ pasiūlymo vertinimo kaip atitinkančio konkurso sąlygų reikalavimų, nes šie argumentai yra susiję su ieškovo pareikštu reikalavimu, sudaro ieškinio pagrindą ir tokios aplinkybės (ar viešasis pirkimas buvo įvykdytas teisėtai) gali būti nustatytos tik išnagrinėjus bylą iš esmės.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

8Atsakovas atskiruoju skundu prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2013 m. liepos 30 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones: sustabdyti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos viešojo atviro konkurso „Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų Šiaulių pramoniniame parke įrengimo darbų pirkimas“, pirkimo Nr. 122404, procedūras; įpareigoti atsakovą nesudaryti viešojo pirkimo (rangos darbų) sutarties su UAB „Meyer & John“; priteisti iš atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismas nepagrįstai sprendė, kad preliminariai ieškovo reikalavimai yra nepagrįsti. Ieškovas reikalavimus grindžia ir tuo, kad atsakovas, atsisakydamas leisti susipažinti su visa UAB „Meyer & John“ pasiūlymo informacija, kaip neva konfidencialia, akivaizdžiai pažeidė konkurso sąlygų 31 punktą, Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintus skaidrumo, lygiateisiškumo principus, VPĮ 6 straipsnio 1 dalį. Tačiau teismas preliminariai nevertino šio atskiro atsakovo veiksmų pripažinimo neteisėtais pagrindo.
  2. Teismas nevertino kitų ieškovo prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nurodytų argumentų ir juos pagrindžiančių įrodymų. Projekto finansavimo ir administravimo sutartis nėra pasirašyta, todėl nekyla grėsmė prarasti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. Taip pat teismas neatsižvelgė, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones būtų užtikrinta viešojo intereso apsauga – sąžininga tiekėjų konkurencija viešajame pirkime, kuriame pasiūlymų kainos su PVM viršija 32 000 000 Lt.

9Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas prašo ieškovo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Pirkimas susijęs su projektu „Šiaulių pramoninio parko infrastruktūros plėtra“ finansuojamu Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal Lietuvos 2007 – 2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos strategiją ir ją įgyvendinančios Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę Nr. VP2-2.4-ŪM-01-V Invest Lt. Pirkimo sąlygų 17 punkte nurodyta, kad projektas finansuojamas iš Europos sąjungos struktūrinių fondų. Dėl užsitęsusių teisinių procedūrų būtų negalima laiku atlikti darbų ir būtų prarasta galimybė įsisavinti ES lėšas, dėl to nukentėtų visuomenės ar jos dalies teisėti lūkesčiai.
  2. Šiaulių miesto savivaldybės administracija 2013 m. rugpjūčio 6 d. pasirašė su UAB „Meyer & John“ rangos darbų sutartį Nr. SŽ-851; pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 4 dalies 1 punktą laikoma, kad viešasis pirkimas pasibaigė, todėl išnyksta pagrindas taikyti apelianto prašomą laikinąją apsaugos priemonę.
  3. Galimas ieškinio patenkinimas, t. y. galimybė susipažinti su trečiojo asmens UAB „Meyer & John“ pasiūlymu, negarantuoja apeliantui naudingo rezultato – laimėti konkursą.

10IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

11Atskirasis skundas netenkinamas.

12Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria netaikytos laikinosios apsaugos priemonės, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta.

13CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Iš šių teisinių nuostatų darytina išvada, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo paskirtis yra užtikrinti pagrįstų ieškinio reikalavimų įvykdymą tuo atveju, jei bus priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Vadinasi, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį nulemia realios grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimas.

14CPK 4237 straipsnyje įtvirtintos specialiosios teisės normos, kurios papildomai taikomos sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų bylose. Šio straipsnio 1 dalyje numatyta, kad teismas laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų bylose gali taikyti tik tuo atveju, jei jos nepažeidžia ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principų bei viešojo intereso. CPK 4237 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose numatytas viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas bei įpareigojimas perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, kaip laikinosios apsaugos priemonės, yra tiekėjo interesų gynimo priemonės, taikytinos pareiškus teisme ieškinį dėl viešojo pirkimo procedūrų pažeidimų, kol šios procedūros dar nėra pasibaigusios. Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 4 dalyje įtvirtinti atvejai, kai pirkimas (ar atskiros dalies pirkimas) laikomas pasibaigusiu: 1) sudaroma pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) arba nustatomas projekto konkurso laimėtojas; 2) atmetamos visos paraiškos ar pasiūlymai; 3) nutraukiamos pirkimo procedūros; 4) per nustatytą terminą nepateikiama nė viena paraiška ar pasiūlymas; 5) pasibaigia pasiūlymų galiojimo laikas ir pirkimo sutartis nesudaroma dėl priežasčių, kurios priklauso nuo tiekėjų; 6) visi tiekėjai atsiima pasiūlymus ar atsisako sudaryti pirkimo sutartį. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad, pasibaigus pirkimui, išnyksta teisinis pagrindas taikyti pirkimo procedūrų sustabdymą kaip laikinąją apsaugos priemonę (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. spalio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1619/2010; 2010 m. gegužės 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-787/2010; 2011 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1922/2011, kt.).

15Jeigu pirkimas yra pasibaigęs, remdamasis vien šia aplinkybe, teismas turi pagrindą ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Tuo atveju, kai pirkimas pasibaigė po klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išsprendimo pirmosios instancijos teisme – nepaisant to, ar pirmosios instancijos teismas buvo taikęs laikinąsias apsaugos priemones, ar buvo atmetęs ieškovo prašymą, apeliacinės instancijos teismas turi priimti procesinį sprendimą, kuriuo ieškovo prašymas būtų atmestas. Tai reiškia, kad pirkimo pasibaigimas sudaro savarankišką pagrindą atmesti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų byloje, kurio dalyką sudaro viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymas arba įpareigojimas perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, o tokio prašymo atmetimo pirmosios instancijos teisme atveju – tokią teismo nutartį palikti nepakeistą (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2147/2012.).

16Nagrinėjamu atveju, perkančiosios organizacijos Šiaulių miesto savivaldybės administracijos organizuotas viešasis atviras konkursas „Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų Šiaulių pramoniniame parke įrengimo darbų pirkimas“, pirkimo Nr. 122404, laikytinas pasibaigusiu 2013 m. rugpjūčio 6 d. Rangos darbų sutartį su UAB „Meyer & John“ sudarymu. Kaip minėta, atsakovo vykdyto pirkimo pasibaigimas sudaro savarankišką pagrindą šioje byloje konstatuoti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindo nebuvimą, kadangi, esant minėtoms aplinkybėms, jos neatliktų teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimo funkcijos ieškinio tenkinimo atveju.

17Esant tokiai situacijai, nebetenka teisinės prasmės ieškovo atskirojo skundo argumentai, kuriais jis įrodinėja laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą bei pirmosios instancijos teismo nutarties nepagrįstumą (CPK 12 str. ir 178 str.). Minėta, jog laikinosios apsaugos priemonės taikomos siekiant ieškinyje pareikštų reikalavimų įvykdymo užtikrinimo, tuo tarpu, pasibaigus viešojo pirkimo procedūroms, laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas siekiant sustabdyti viešojo pirkimo procedūras neatitiks laikinųjų apsaugos priemonių paskirties ir esmės. Todėl ieškovo atskirasis skundas netenkinamas, o skundžiama nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

18Ieškovo atskirąjį skundą atmetus, apeliacinės instancijos teisme jo patirtos advokato pagalbos išlaidos iš atsakovo nepriteistinos (CPK 93, 98 str.).

19Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

20Šiaulių apygardos teismo 2013 m. liepos 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas panaikinti atsakovo Viešojo pirkimo... 4. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 5. Šiaulių apygardos teismas 2013 m. liepos 30 d. nutartimi ieškovo prašymo... 6. Teismas nustatė, kad ginčas tarp šalių kilo iš viešojo pirkimo santykių,... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 8. Atsakovas atskiruoju skundu prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2013... 9. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas prašo ieškovo atskirąjį... 10. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados... 11. Atskirasis skundas netenkinamas.... 12. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria netaikytos laikinosios... 13. CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar... 14. CPK 4237 straipsnyje įtvirtintos specialiosios teisės normos, kurios... 15. Jeigu pirkimas yra pasibaigęs, remdamasis vien šia aplinkybe, teismas turi... 16. Nagrinėjamu atveju, perkančiosios organizacijos Šiaulių miesto... 17. Esant tokiai situacijai, nebetenka teisinės prasmės ieškovo atskirojo skundo... 18. Ieškovo atskirąjį skundą atmetus, apeliacinės instancijos teisme jo... 19. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 20. Šiaulių apygardos teismo 2013 m. liepos 30 d. nutartį palikti nepakeistą....