Byla 2S-526-864/2018
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Ramunė Mikonienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto UAB „Emilė“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. spalio 10 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2YT-42374-872/2017 pagal pareiškėjo UAB „Emilė“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. Vilniaus miesto apylinkės teisme 2017 m. rugsėjo 20 d. buvo gautas pareiškėjo UAB „Emilė“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdymo procese. Pareiškėjas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti išieškojimą vykdomojoje byloje Nr. ( - ) ir sustabdyti areštuoto turto, esančio ( - ), ir ( - ), priklausančio UAB „Emilė“ realizavimą iš pirmųjų pakartotinių varžytinių tol, kol nebus išspręstas klausimas dėl 2017 m. birželio 27 d. antstolio patvarkymo reg. Nr. ( - ) teisėtumo.
 2. Antstolio A. N. padėjėjas D. K. pranešime – atsiliepime nurodė, kad UAB „Emilė“ teismui pateikė klaidingus duomenis dėl darbų atlikimo, sąmoningai ir tikslingai trukdo antstoliui vykdyti priverstinio išieškojimo veiksmus, todėl prašo Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) ir Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso (toliau – BK) numatytų teisės normų ribose įvertinti UAB „Emilė“ veiksmus pateikiant antstoliui bei teismui melagingą informaciją bei taikyti atsakomybę.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6

 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. spalio 10 d. priėmė nutartį, kuria: 1) netenkino pareiškėjo UAB „Emilė“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo; 2) netenkino antstolio A. N. padėjėjo D. K. prašymo.
 2. Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad pareiškėjas nenurodė, kurio skundo dėl antstolio veiksmų užtikrinimui prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.
 3. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjas nurodo, jog prašymą pateikia į civilinę bylą Nr. 2YT-35943-807/2017, tačiau ši byla pirmosios instancijos teisme yra išnagrinėta, 2017 m. liepos 31 d. nutartimi Vilniaus miesto apylinkės teismui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones vykdomojoje byloje Nr. ( - ) dėl 2017 m. birželio 27 d. antstolio A. N. patvarkymo Nr. ( - ).
 4. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju 2017 m. rugsėjo 20 d. prašymu pareiškėjas UAB „Emilė“ prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones vykdomojoje byloje Nr. ( - ), nors iš teismų informacinės sistemos „LITEKO“ duomenų matyti, kad 2017 m. rugsėjo 19 d. nutartimi Vilniaus miesto apylinkės teismas atmetė UAB „Emilė“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones vykdomojoje byloje Nr. ( - ) ir sustabdyti areštuoto turto, esančio ( - ) ir ( - ), realizavimą iš pirmųjų pakartotinių varžytinių.
 5. Be to pirmosios instancijos teismas taip pat nurodė, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. spalio 5 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2YT-41800-871/2017 atmetė pareiškėjo UAB „Emilė“ skundą dėl antstolio A. N. veiksmų vykdomojoje byloje Nr. ( - ), nustatant turto, esančio ( - ), ir ( - ), vertę.
 6. Atsižvelgiant į tai, teismas padarė išvadą, kad nagrinėjamu atveju, tiek ankstesnis prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdomojoje byloje Nr. ( - ), tiek skundas dėl antstolio A. N. veiksmų pirmos instancijos teismo buvo atmesti. Todėl esant nurodytoms aplinkybėms, teismas konstatavo, kad nėra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir stabdyti išieškojimą vykdomojoje byloje Nr. ( - ), dėl ko pareiškėjo prašymą atmetė.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8

 1. Pareiškėjas pateikė teismui atskirąjį skundą, kuriuo prašo teismo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. spalio 10 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t. y. sustabdyti išieškojimą vykdomojoje byloje Nr. ( - ) ir sustabdyti areštuoto turto, esančio ( - ), ir ( - ), priklausančio UAB „Emilė“, tol, kol nebus išspręstas klausimas dėl 2017 m. birželio 27 d. antstolio patvarkymo reg. Nr. ( - ) teisėtumo.
 2. Pareiškėjo teigimu, klausimas dėl 2017 m. birželio 27 d. antstolio patvarkymo reg. Nr. ( - ) teisėtumo nėra išspręstas.
 3. Nurodo, kad 2017 m. liepos 31 d. nutartimi Vilniaus miesto apylinkės teismas pritaikė laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdė išieškojimą antstolio A. N. vykdomojoje byloje Nr. ( - ) dėl 2017 m. birželio 27 d. patvarkymo Nr. ( - ). Tuo tarpu antstolis, pareiškėjo teigimu, siekdamas apeiti teismo pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, 2017 m. rugpjūčio 22 d. priėmė patvarkymą dėl pakartotinių varžytinių paskelbimo Nr. ( - ), kuriuo nusprendė paskelbti negyvenamųjų patalpų –esančios adresu ( - ), priklausančių pareiškėjui pardavimą iš pirmųjų pakartotinių varžytinių. Todėl, pareiškėjo nuomone, antstolis piktybiškai priėmė patvarkymą skelbti kito skolininkei priklausančio turto varžytines, tokiu būdu piktnaudžiaudamas vykdymo procese jam suteiktomis teisėmis bei pažeisdamas skolininko interesus.
 4. Nurodo, kad teismas, atmesdamas pareiškėjo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių, neužtikrino proceso šalių interesų pusiausvyros ir sudarė sąlygas antstoliui piktnaudžiauti laikinųjų apsaugos priemonių institutu, kurio pagrįstumas įtvirtintas 2017 m. liepos 31 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2YT-35943-807/2017.
 5. Pareiškėjo teigimu, pirmosios instancijos teismas byloje esančius duomenis vertino selektyviai, kadangi nepasisakė dėl pareiškėjo nurodytos svarbios aplinkybės dėl padidėjusios pareiškėjo turto, esančio ( - ), ir ( - ), vertės.

9IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės

10teisiniai argumentai ir išvados

11Atskirasis skundas netenkintinas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktiniai ir teisiniai pagrindai bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis. Absoliučių ginčijamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis, 338 straipsnis).
 2. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria netenkintas pareiškėjo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.
 3. Remiantis CPK 510 straipsnio 2 dalimi, jeigu skundą teikiantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat teikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia šio Kodekso nustatyta tvarka (CPK 510 straipsnio 2 dalis). Laikinųjų apsaugos priemonių institutas yra procesinė prevencinė priemonė, kurią teismas taiko savo žinioje esančioje byloje ir kuria siekiama užtikrinti, kad byloje priėmus teismo sprendimą jo įvykdymas nepasunkėtų arba nepasidarytų neįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas yra tikimybė, kad nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Be to, tam, kad teismas taikytų laikinąsias apsaugos priemones, jas taikyti prašantis asmuo turi tikėtinai pagrįsti savo reikalavimą (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Pažymėtina, jog laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos laikantis proporcingumo, ekonomiškumo, teisingumo bei kitų civilinio proceso teisės principų. Būtina išlaikyti proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyrą, todėl laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos arba parenkamos taip, kad nesuteiktų nė vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti. Nors laikinųjų apsaugos priemonių taikymas kiekvienu atveju sukelia nepatogumus ar ribojimus proceso šaliai, tačiau svarbu yra tai, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės nevaržytų teisių daugiau, negu būtina pareikštiems reikalavimams užtikrinti.
 4. Iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėjas prašė teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones vykdomojoje byloje Nr. ( - ), kol nebus išspręstas klausimas dėl 2017 m. birželio 27 d. antstolio patvarkymo reg. Nr. ( - ) teisėtumo, be kita ko, pažymėdamas, kad šis prašymas teikiamas būtent į civilinę bylą Nr. 2YT-35943-807/2017.
 5. Įvertinus tiek pareiškėjo 2017 m. rugsėjo 15 d. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, tiek atskirąjį skundą, apeliacinės instancijos teismas pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, kad pareiškėjas savo šiuose procesiniuose dokumentuose nenurodo konkretaus skundo dėl antstolio veiksmų, kurio užtikrinimui prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Pažymėtina, kad kartu su prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismui taip pat nebuvo pateiktas ir šis skundas dėl antstolio veiksmų.
 6. Atkreiptinas dėmesys, kad civilinė byla Nr. 2YT-35943-807/2017, į kurią, pareiškėjo teigimu, teikiamas šioje byloje nagrinėjamas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, yra išnagrinėta, 2017 m. liepos 31 d. nutartimi Vilniaus miesto apylinkės teismui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones vykdomojoje byloje Nr. ( - ) dėl 2017 m. birželio 27 d. antstolio A. N. patvarkymo Nr. ( - ). Teismų informacinės sistemos „LITEKO“ duomenimis, Vilniaus apygardos teismas 2018 m. sausio 4 d. priėmė nutartį, kuria Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. liepos 31 d. nutartį panaikino ir klausimą išsprendė iš esmės – UAB „Emilė“ prašymo netenkino ir atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Taigi civilinėje byloje Nr. 2YT-35943-807/2017 keliamas klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, užtikrinant pateiktą pareiškėjo skundą dėl antstolio 2017 m. birželio 27 d. patvarkymo Nr. ( - ) vykdomojoje byloje Nr. ( - ) teisėtumo, yra jau išspręstas.
 7. Aukščiau nurodytos aplinkybės suponuoja išvadą, jog nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teikia, siekdamas užtikrinti visai kitą, ne skundą dėl antstolio 2017 m. birželio 27 d. patvarkymo Nr. ( - ) vykdomojoje byloje Nr. ( - ) teisėtumo. Iš atskirojo skundo turinio matyti, kad pareiškėjas iš esmės siekia, kad būtų taikytos laikinosios apsaugos priemonės vykdomojoje byloje Nr. ( - ). Įvertinus atskirojo skundo turinį, prašomas taikyti laikinąsias apsaugos priemones bei prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones būtent vykdomojoje byloje Nr. ( - ), darytina išvada, jog pareiškėjas šioje byloje iš esmės apeliuoja į vykdomojoje byloje Nr. ( - ) priimtą 2017 m. rugpjūčio 22 d. antstolio patvarkymą Nr. ( - ), dėl kurio teisėtumo taip pat yra pateiktas skundas dėl antstolio veiksmų, atitinkamai jo užtikrinimui prašydamas šioje byloje taikyti laikinąsias apsaugos priemones.
 8. Savo ruožtu, kaip teisingai nurodė ir pirmosios instancijos teismas, 2017 m. rugsėjo 19 d. nutartimi Vilniaus miesto apylinkės teismas jau atmetė UAB „Emilė“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones vykdomojoje byloje Nr. ( - ) ir sustabdyti areštuoto turto, esančio ( - ), ir ( - ), realizavimą iš pirmųjų pakartotinių varžytinių. Be to teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. spalio 5 d. nutartimi jau yra išnagrinėtas ir skundas dėl antstolio veiksmų (ginčijant pareiškėjui antstolio 2017 m. rugpjūčio 22 d. patvarkymą dėl pakartotinių varžytinių paskelbimo Nr. ( - )), t. y. kurio užtikrinimui nagrinėjamoje byloje pareiškėjas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Nors ši nutartis nėra įsiteisėjusi, tačiau teismų praktikoje laikoma, jog pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus sprendimo priėmimo yra ir tuomet, kai dėl ginčo esmės yra priimtas ieškovui nepalankus teismo sprendimas, nepriklausomai nuo to, kad jis yra priimtas po teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir/ar yra neįsiteisėjęs (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-601/2014, 2013 m. rugsėjo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2233/2013, 2013 m. vasario 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-974/2013 ir kt.). Taigi, ieškinio atmetimas procesiniame sprendime nurodytais motyvais yra savarankiškas pagrindas ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1682/2012, 2012 m. rugpjūčio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-780/2012).
 9. Atkreiptinas dėmesys, jog savo ruožtu pareiškėjo atskirajame skunde nurodoma aplinkybė dėl galimai atlikto pareiškėjo turto pagerinimo, yra aplinkybė, nagrinėtina sprendžiant klausimą dėl skundo dėl antstolio veiksmų teisėtumo, tačiau savaime nesuponuojanti išvados dėl grėsmės, kad teismo nutarties įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, buvimo. Vien tai, kad pirmosios instancijos teismas dėl šios aplinkybės nepasisakė, savaime nesudaro pagrindo konstatuoti ginčijamos nutarties neteisėtumo, kadangi teismas neprivalo aptarti kiekvieno byloje dalyvaujančio asmens argumento ar įrodymo. Priešingai, teismas turi atrinkti ir vertinti tik tuos įrodymus, kurių visetas patvirtina ar paneigia aplinkybių, susijusių su ginčo dalyku, egzistavimą (CPK 176 straipsnis) (pvz., Lietuvos A. T. 2011 m. lapkričio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-462/2011).
 10. Atsižvelgiant į nurodytą teismų praktiką bei į aplinkybes, kad pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo pareiškėjo skundą dėl antstolio veiksmų ir skundą atmetė, o savo ruožtu pareiškėjas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą iš esmės grindė vien prielaidomis, darytina išvada, kad pareiškėjas tikėtinai nepagrindė savo skundo, o kartu ir argumentų, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo nutarties įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.
 11. Remdamasis aukščiau išdėstytais motyvais, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra pagrįsta ir teisėta (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas), o atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo jai panaikinti.

12Vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

13apelianto UAB „Emilė“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. spalio 10 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2YT-42374-872/2017 atmesti.

14Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. spalio 10 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai