Byla 2S-380-372/2011
Dėl Mažeikiu rajono apylinkes teismo 2011 m. balandžio 1 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinasias apsaugos priemones

1Šiauliu apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkes ir pranešejos Birutes Simonaitienes, kolegijos teiseju Laisves Aleknavicienes, Vytauto Kurseviciaus,

2teismo posedyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinejo kreditoriaus uždarosios akcines bendroves (toliau UAB) „Ventos polimeriniai gaminiai“ atskiraji skunda del Mažeikiu rajono apylinkes teismo 2011 m. balandžio 1 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinasias apsaugos priemones.

3Kolegija, išnagrinejusi byla, n u s t a t e :

4I. Ginco esme

5Kreditorius UAB „Ventos polimeriniai gaminiai“ kreipesi i Mažeikiu rajono apylinkes teisma, prašydamas priteisti iš skolininko UAB „Reklamos efektas“ 2420,70 Lt skola, 249,80 Lt delspinigius, 6 proc. metines palukanas ir 20 Lt bylinejimosi išlaidas. Be to, kreditorius savo reikalavimui apsaugoti praše taikyti laikinasias apsaugos priemones, areštuojant skolininko pinigines lešas, o ju nesant skolininkui priklausanti kilnojamaji ir nekilnojamaji turta. Nurode, kad skolininkas ilga laika neatsiskaito, gali perleisti turta, todel mano, kad yra reali gresme, jog nesiemus laikinuju apsaugos priemoniu sprendimo ivykdymas gali pasunketi ar tapti neimanomu.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esme

7Mažeikiu rajono apylinkes teismas 2011 m. balandžio 1 d. nutartimi netenkino kreditoriaus prašymo del laikinuju apsaugos priemoniu taikymo. Nurode, kad reikalavimo suma (2670,50 Lt) skolininkui, kaip juridiniam asmeniui, turinciai uždarosios akcines bendroves statusa, nera didele. Pažymejo, kad istatymas besalygiškai nesieja praleisto mokejimo termino su laikinuju apsaugos priemoniu taikymu. Atkreipe demesi i tai, kad kreditorius nepateike jokiu duomenu apie skolininko nemokuma, isiskolinimus kitiems kreditoriams, bandyma išspresti ginca ne teismo tvarka, skolininkui nebuvo siusti raginimai gražinti skola. Teismas sprende, kad mažai tiketina, jog skolininkas del pakankamai nedideles skolos perleistu ar sleptu turta, pajamas, kas faktiškai reikštu veiklos stabdyma ir bendroves likvidavima.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimu i atskiraji skunda argumentai

9Atskiruoju skundu apeliantas (kreditorius) prašo panaikinti Mažeikiu rajono apylinkes teismo 2011 m. balandžio 1 d. nutarti ir kreditoriaus prašyma del laikinuju apsaugos priemoniu tenkinti. Atskirajame skunde teigiama, kad skundžiama teismo nutartis neatitinka laikinuju apsaugos priemoniu instituto taikymo paskirties. Pažymima, kad skundžiama nutartis pažeidžia proceso šaliu teisetu interesu pusiausvyra. Apelianto manymu, prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemones atitinka ekonomiškumo, teisingumo ir kitus civilinio proceso principus. Apeliantas nurodo, kad skolos suma yra didele, be to, teismas neturejo duomenu apie skolininko turtine padeti.

10Atsiliepimu i atskiraji skunda skolininkas prašo netenkinti apelianto atskirojo skundo. Nurodo, kad skolininkui, nesilaikanciam nustatytu mokejimo terminu, yra taikomos netesybos, kurios kompensuoja kreditoriaus nuostolius. Pažymi, kad skolininkas yra realiai veikianti imone, todel mano, kad nera pagrindo abejoti jos mokumu. Teigia, kad skolos suma nera didele.

11IV. Apeliacines instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybes,

12teisiniai argumentai ir išvados

13Bylos nagrinejimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai ir absoliuciu nutarties negaliojimo pagrindu patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacines instancijos teismas tikrina tik apskustos teismo nutarties dalies teisetuma ir pagristuma ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdestytus argumentus, išskyrus istatyme nurodytas išimtis (CPK 320 str. 2 d.). Absoliuciu nutarties negaliojimo pagrindu apeliacines instancijos teismas nenustate (CPK 329 str.).

14Nagrinejant atskiraji skunda analizuojamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsisakyta pritaikyti laikinasias apsaugos priemones, yra pagrista ir teiseta.

15Laikinuju apsaugos priemoniu paskirtis – asmens, kurio atžvilgiu jos taikomos, didesnio ar mažesnio masto teisiu ir interesu varžymas – suponuoja šio instituto taikymo išimtinuma, todel asmeniui, kuris teismui teikia toki prašyma, tenka pareiga pagristi tokiu priemoniu taikymo butinuma. Teismu praktikoje pabrežiama, kad teismas, spresdamas laikinuju apsaugos priemoniu taikymo klausima, turi atidžiai tirti ir vertinti pareiškejo prašyme nurodytas aplinkybes, kuriomis pastarasis grindžia tokiu priemoniu emimosi butinuma, spresti, ar šis prašymas atitinka ju tikslus, ar tai nera tik spaudimo kitai šaliai priemone. Vien tik kreipimasis i teisma ir reikalavimu pareiškimas nesuteikia pranašumo kitos šalies atžvilgiu ir savaime nesudaro pagrindo taikyti laikinasias apsaugos priemones. Be to, tiek kreipimasis i teisma, tiek pareikštu reikalavimu pobudis ir mastas iš esmes priklauso nuo paties pareiškejo valios. Deklaratyvus teiginiai del gresmes ivykdyti busima teismo sprendima taip pat nesudaro pagrindo varžyti kito asmens teises (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gegužes 27 d. nutartis byloje Nr. 2-784/2010; 2010 m. gegužes 27 d. nutartis byloje Nr. 2-802/2010; 2010 m. rugpjucio 20 d. nutartis byloje Nr. 2-990/2010).

16Teisejo kolegija placiau neanalizuoja apelianto skundo teiginiu, del skolos sumos, kadangi irodymu, kad 2670,50 Lt suma skolininkui yra didele, ieškovas nei pirmosios instancijos teismui, nei apeliacines instancijos teismui nepateike (CPK 178 str.).

17Teiseju kolegija atkreipia demesi i tai, kad kreditorius praše laikinasias apsaugos priemones taikyti skolininko saskaitoms, o teismu praktikoje imones piniginiu lešu areštas pripažistamas itin ukine ir komercine imones veikla varžancia laikinaja pasaugos priemone, kurios taikymas kraštutiniu atveju gali lemti imones sužlugdyma (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gegužes 27 d. nutartis civilineje byloje Nr. 2-784/2010; 2010 m. gegužes 27 d. nutartis civilineje byloje Nr. 2-802/2010; 2009 m. gegužes 21 d. nutartis civilineje byloje Nr. 2-532/2009; 2009 m. vasario 5 d. nutartis civilineje byloje Nr. 2-126/2009). Todel teismas, net esant pagrindui imtis laikinuju apsaugos priemoniu, turi labai atidžiai vertinti ir nagrineti galimas imones piniginiu lešu arešto sukeltas pasekmes, spresti, ar tokiu pasekmiu rizika yra proporcinga laikinosiomis apsaugos priemonemis siekiamam tikslui, ar ju taikymu nera paneigiami vieno asmens interesai ir nepagristai suabsoliutinami kito, taip pat kitas konkreciu atveju reikšmingas aplinkybes. Taigi imones piniginiu lešu areštas gali buti taikomas tik kaip ultima ratio.

18Apelianto teiginiai, kad skundžiama teismo nutartimi esa pažeista šaliu teisetu interesu pusiausvyra laikytini deklaratyviais, kadangi Mažeikiu rajono apylinkes teismas 2011 m. balandžio 1 d. teismo isakymu nutare išieškoti iš skolininko kreditoriui 2670,50 Lt, 6 proc. procesines palukanas, 20 Lt žymini mokesti.

19Teiseju kolegija pažymi, kad apeliantas nepateike apeliacines instancijos teismui jokiu irodymu, pagrindžianciu savo teiginius del laikinuju apsaugos priemoniu taikymo butinumo, todel neirodžius ju tikslingumo ir pagristumo, laikinuju apsaugos priemoniu taikymas galetu pažeisti skolininko interesus, proporcingumo, ekonomiškumo ir apelianto paminetus teisinius principus.

20Kiti atskirojo skundo teiginiai yra teisiškai nereikšmingi ir nesudaro pagrindo naikinti skundžiamos nutarties. Teiseju kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taike teises normas. Apelianto atskirajame skunde nurodytais motyvais naikinti nutarties nera istatymo pagrindo, atskirasis skundas atmestinas, o Mažeikiu rajono apylinkes teismo 2011 m. balandžio 1 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

21Apeliacines instancijos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

22Mažeikiu rajono apylinkes teismo 2011 m. balandžio 1 d. nutarti palikti nepakeista. Kolegijos pirmininke

23Birute Simonaitiene

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiauliu apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posedyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinejo kreditoriaus... 3. Kolegija, išnagrinejusi byla, n u s t a t e :... 4. I. Ginco esme... 5. Kreditorius UAB „Ventos polimeriniai gaminiai“ kreipesi i Mažeikiu rajono... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esme... 7. Mažeikiu rajono apylinkes teismas 2011 m. balandžio 1 d. nutartimi netenkino... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimu i atskiraji skunda argumentai... 9. Atskiruoju skundu apeliantas (kreditorius) prašo panaikinti Mažeikiu rajono... 10. Atsiliepimu i atskiraji skunda skolininkas prašo netenkinti apelianto... 11. IV. Apeliacines instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybes,... 12. teisiniai argumentai ir išvados... 13. Bylos nagrinejimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir... 14. Nagrinejant atskiraji skunda analizuojamas klausimas, ar pirmosios instancijos... 15. Laikinuju apsaugos priemoniu paskirtis – asmens, kurio atžvilgiu jos... 16. Teisejo kolegija placiau neanalizuoja apelianto skundo teiginiu, del skolos... 17. Teiseju kolegija atkreipia demesi i tai, kad kreditorius praše laikinasias... 18. Apelianto teiginiai, kad skundžiama teismo nutartimi esa pažeista šaliu... 19. Teiseju kolegija pažymi, kad apeliantas nepateike apeliacines instancijos... 20. Kiti atskirojo skundo teiginiai yra teisiškai nereikšmingi ir nesudaro... 21. Apeliacines instancijos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija,... 22. Mažeikiu rajono apylinkes teismo 2011 m. balandžio 1 d. nutarti palikti... 23. Birute Simonaitiene...