Byla 2-12/2012
Dėl 11 393 671,77 Lt dydžio Nordea Bank Finland Plc finansinio reikalavimo patvirtinimo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Ingero“ bankroto byloje (civilinės bylos Nr. A2-2640-273/2011)

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Audronės Jarackaitės (teisėjų kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Danutės Milašienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo A. I. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 27 d. nutarties, kuria atsisakyta atnaujinti procesą nurodyto pareiškėjo prašymu, civilinėje byloje Nr. B2-2171-485/2010 dėl 11 393 671,77 Lt dydžio Nordea Bank Finland Plc finansinio reikalavimo patvirtinimo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Ingero“ bankroto byloje (civilinės bylos Nr. A2-2640-273/2011),

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Kauno apygardos teismas 2010 m. gegužės 10 d. nutartimi atsakovui UAB „Ingero“ iškėlė bankroto bylą pagal atsakovo administracijos vadovo A. I. pareiškimą, įmonės bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ (civilinė byla Nr. B2-914-485/2011 (buvęs Nr. B2-2171-485/2010), 1 t., 55-56 l.). Šio teismo 2010 m. rugsėjo 9 d. nutartimi patvirtintas BUAB „Ingero“ kreditorių sąrašas ir jų finansiniai reikalavimai, tarp jų kreditoriaus A. I. 4 381,56 Lt bei 1 879 168,28 Lt finansiniai reikalavimai ir Nordea Bank Finland Plc 11 393 671,77 Lt finansinis reikalavimas (67-68 b. l.). Nurodytą nutartį Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. vasario 4 d. nutartimi paliko nepakeistą pagal kreditoriaus A. I. atskirąjį skundą dėl patvirtinto kreditoriaus Nordea Bank Finland Plc finansinio reikalavimo (civilinė byla Nr. B2-914-485/2011, 1 t., 131-132 l.; 69-72 b. l.).

4Pareiškėjas A. I. 2011 m. gegužės 27 d. kreipėsi į Kauno apygardos teismą su prašymu dėl proceso atnaujinimo UAB „Ingero“ bankroto byloje Nr. B2-2171-485/2010 dėl 11 393 671,77 Lt dydžio Nordea Bank Finland Plc finansinio reikalavimo patvirtinimo, kurioje, pareiškėjo teigimu, naujai paaiškėjo esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu. Prašė atnaujinti procesą paminėtoje bankroto byloje dėl kreditoriaus Nordea Bank Finland Plc finansinio reikalavimo patvirtinimo, ir, išnagrinėjus bylą iš naujo, panaikinti Kauno apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 9 d. nutarties dalį, kuria patvirtintas kreditoriaus Nordea Bank Finland Plc 11 393 671,77 Lt finansinis reikalavimas, bei išspręsti klausimą iš esmės – netvirtinti nurodyto kreditoriaus finansinio reikalavimo atsakovo bankroto byloje (3-4 b. l.).

5Nurodė, kad kreditorius Nordea Bank Finland Plc savo finansinį reikalavimą grindė 2008 m. balandžio 7 d. su atsakovu sudaryta kredito sutartimi Nr. KS 08/04/06 (toliau – Sutartis) su vėlesniais pakeitimais ir papildymais, pagal kurią iki 2009 m. birželio 30 d. BUAB „Ingero“ buvo išmokėta 3 003 863,63 EUR kredito dalis, tačiau atsakovas grąžino ne visą kreditą, o trečiasis asmuo Nordea Bank Finland Plc 2010 m. kovo 28 d. raštu Nr. 3397 pranešė atsakovui apie vienašalį Sutarties nutraukimą ir pareikalavo iki 2010 m. balandžio 22 d. grąžinti trečiajam asmeniui negrąžintą kredito dalį su palūkanomis, paskaičiuotomis iki mokėjimo dienos, ir kitomis pagal Sutartį mokėtinomis sumomis. Pareiškėjo teigimu, statinių nuomos sutarčių pateikimas buvo viena iš esminių sąlygų kredito išmokėjimui, o Apeliacinis teismas aukščiau nurodytoje nutartyje konstatavo, jog, pateikiant 2008 m. rugsėjo 16 d. prašymą dėl 75 239,84 EUR kredito sumos išmokėjimo, nebuvo sudarytos preliminarios statinių nuomos sutartys, t. y. jos nebuvo pateiktos trečiajam asmeniui.

6Pažymėjo, kad 2008 m. spalio 10 d. trečiojo asmens raštas „Dėl priimtinų nuomininkų arba subnuomininkų pateikimo bankui“ patvirtina, jog prieš pirmosios kredito dalies išmokėjimą jam buvo pateiktos preliminarios nuomos sutartys su nuomininkais UAB „Ulmas“ bei UAB „Investicijų plėtros ir valdymo projektai“; be to, trečiasis asmuo kreditą ar jo dalį pagal Sutartį įsipareigojo išmokėti tik egzistuojant visoms Sutartyje numatytoms specialioms sąlygoms (tarp jų – pateikus preliminariąsias nuomos sutartis), o į bylą pateikta kredito dalies grąžinimo detalizacija patvirtina, jog iki 2008 m. rugsėjo 16 d. atsakovui jau buvo išmokėta nemaža dalis kredito. Pasak pareiškėjo, nuomos sutarčių pateikimas ir tuo pagrindu išmokėtos pirmosios kredito sumos patvirtina, jog trečiasis asmuo neteisėtai sustabdė kredito išmokėjimą, motyvuodamas tinkamų nuomos sutarčių nepateikimu. Trečiasis asmuo, grįsdamas savo finansinį reikalavimą, nepateikė šių nuomos sutarčių, o pareiškėjas, nebūdamas Sutarties šalimi, neturėjo preliminarių nuomos sutarčių ir negalėjo jų pateikti teismui kartu su atskiruoju skundu dėl apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 9 d. nutarties, todėl teismas negalėjo visapusiškai ir teisingai išspręsti šalių ginčo, o pareiškėjas negalėjo žinoti, kad kreditorius buvo nesąžiningas ir pateikė tik dalį su finansiniu reikalavimu susijusių dokumentų, kurie naudingi jam, taip teismui užkirsdamas galimybę nustatyti objektyvią tiesą byloje.

7Trečiasis asmuo Nordea Bank Finland Plc atsiliepime į pareiškėjo prašymą prašė jį atmesti (133-143 b. l.), nurodydamas, kad pareiškėjo nurodomos naujai paaiškėjusios esminės aplinkybės neturi reikšmės bylai ir joje priimtam galutiniam teismo sprendimui dėl trečiojo asmens finansinio reikalavimo patvirtinimo atsakovo bankroto byloje.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Kauno apygardos teismas 2011 m. rugsėjo 27 d. nutartimi atmetė pareiškėjo prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. B2-2171-485/2010 dėl 11 393 671,77 Lt dydžio Nordea Bank Finland Plc finansinio reikalavimo patvirtinimo pagal CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktą (166-170 b. l.).

10Nurodė, kad pareiškėjas negalėjo nežinoti preliminarių sutarčių egzistavimo fakto, nes jis, atsakovo vardu, būdamas jo vadovu, pasirašė tiek Kredito sutartį, tiek ir preliminarias sutartis, todėl negali būti laikoma naujai paaiškėjusia aplinkybe tai, kad egzistuoja preliminarios sutartys; pareiškėjas, dalyvaudamas procese ir įrodinėdamas, jog atsakovas tinkamai vykdė Sutarties sąlygas, turėjo galimybę pateikti preliminarias sutartis teismui arba prašyti jas išreikalauti, jeigu laikė šias sutartis turinčiomis esminės reikšmės teisingam ginčo išnagrinėjimui. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjas nuo pat pradžių dalyvavo atsakovo bankroto byloje: inicijavo bankroto bylos iškėlimą, teikė tvirtinti savo finansinį reikalavimą atsakovo bankroto byloje, be to, atskiruoju skundu ginčijo Kauno apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 9 d. nutartį, kuria patvirtintas trečiojo asmens finansinis reikalavimas, todėl neatitinka tiesos pareiškėjo nurodyta aplinkybė, kad jis susipažino su bendrovės bankroto byla tik 2011 m. gegužės 25 d., t. y. praėjus beveik keturiems mėnesiams nuo Lietuvos apeliacinio teismo nutarties priėmimo.

11Teismo teigimu, byloje pateikti neginčijami įrodymai, kad dalis trečiojo asmens suteikto kredito atsakovui buvo išmokėta ir bendrovė šio kredito nėra grąžinusi, byloje nebuvo ginčijami faktai dėl piniginių lėšų pagal Sutartį išmokėjimo ir negrąžinimo, todėl, ir nesant į bylą pateiktoms preliminariosioms nuomos sutartims, faktas, kad bendrovė yra skolinga Bankui, negali išnykti ir pasikeisti, o ginčas nagrinėjamoje byloje kilo ne dėl preliminariųjų sutarčių pateikimo ar nepateikimo, o dėl vienos iš sudarytų preliminarių sutarčių atitikimo Sutarties sąlygoms. Dėl pasakyto teismas konstatavo, jog preliminarių sutarčių (ne)buvimas neturi reikšmės bylos galutiniam sprendimui, o pareiškėjo prašymas dėl proceso atnaujinimo netenkintinas, nenustačius esminių naujai paaiškėjusių aplinkybių (CPK 366 str. 1 d. 2 p.).

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

13Atskiruoju skundu pareiškėjas A. I. prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 27 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. B2-2171-485/2010 dėl 11 393 671,77 Lt dydžio Nordea Bank Finland Plc finansinio reikalavimo patvirtinimo UAB „Ingero“ bankroto byloje (173-175 b. l.). Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Esminė aplinkybė, sudaranti pagrindą atnaujinti procesą, yra ta, jog dar iki pirmojo kredito išmokėjimo pagal Sutartį buvo sudarytos ir trečiajam asmeniui pateiktos preliminarios patalpų nuomos sutartys, atsakovas gavo pirmąsias kredito išmokas, o Apeliacinis teismas 2011 m. vasario 4 d. nutartyje nurodė motyvus dėl preliminarių nuomos sutarčių neegzistavimo (nepateikimo trečiajam asmeniui), kurie neatitinka faktinių bylos aplinkybių.
  2. Trečiojo asmens finansinio reikalavimo tvirtinimo klausimą ir atskirąjį skundą dėl šios apygardos teismo nutarties dalies išnagrinėjus rašytinio proceso tvarka, nei pareiškėjui, nei teismui negalėjo būti žinoma, jog trečiasis asmuo, elgdamasis nesąžiningai, nepateikė į bylą preliminarių sutarčių, o, jam pačiam patvirtinus šių sutarčių egzistavimą, šalys buvo atleistos nuo nurodytų aplinkybių įrodinėjimo pareigos. Nesant byloje preliminarių sutarčių, teismas negalėjo visapusiškai ir teisingai išspręsti šalių ginčo.
  3. Apygardos teismas nurodė priešingas aplinkybes nei Lietuvos apeliacinis teismas, t. y. pripažino preliminarių nuomos sutarčių egzistavimą, tačiau jas laikė fiktyviomis, nors apygardos teismas neturėjo pagrindo šioje proceso atnaujinimo stadijoje spręsti dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių įtakos nagrinėjamam ginčui.

14Trečiasis asmuo Nordea Bank Finland Plc atsiliepime į pareiškėjo atskirąjį skundą prašo jį atmesti ir palikti nepakeistą apygardos teismo nutartį (179-187 b. l.). Nurodo, kad bankroto bylose negalimas proceso atnaujinimas dėl nutarčių, kuriomis patvirtinti kreditorių finansiniai reikalavimai (CPK 365 str. 1 d.). Pažymi, jog pareiškėjas neįrodė, kad paaiškėjo naujos esminės bylos aplinkybės, kurios nebuvo ir negalėjo būti jam žinomos bylos nagrinėjimo metu, kadangi apeliantas, nurodytų sutarčių sudarymo metu buvęs atsakovo direktoriumi ir akcininku, bei aktyviai dalyvavęs atsakovo bankroto byloje nuo jos pradžios, žinojo arba turėjo žinoti apie preliminarių sutarčių egzistavimą ir jų nebuvimą atsakovo bankroto byloje. Be to, nurodytų sutarčių egzistavimas nėra tokia aplinkybė, kuri būtų pagrindas pakeisti teismo sprendimą dėl trečiojo asmens finansinio reikalavimo patvirtinimo atsakovo bankroto byloje, kadangi Apeliacinis teismas 2011 m. vasario 4 d. nutartyje rėmėsi aplinkybe, jog 2008 m. rugsėjo 16 d. nebuvo sudarytos preliminarios nuomos sutartys su tikraisiais nuomininkais (CPK 366 str. 1 d. 2 p.).

15IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

16Atskirasis skundas netenkintinas.

17Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Apeliacinės instancijos teismas nenustatė absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2 d., 338 str.).

18Bylos, užbaigtos įsiteisėjusiu teismo sprendimu (nutartimi), procesas gali būti atnaujintas CPK XVIII skyriuje nustatytais pagrindais ir tvarka, tarp jų – kai naujai paaiškėja esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu (CPK 365 str., 366 str. 1 d. 2 p.). Proceso atnaujinimas civilinio proceso teisėje pripažįstamas išimtiniu būdu įsiteisėjusiems teismų sprendimams peržiūrėti, kuris leidžia užtikrinti, kad nebūtų palikti galioti galimi neteisingi ir nepagrįsti teismo sprendimai tais atvejais, kai teismo padarytų fakto ar teisės klaidų nepavyko ištaisyti apeliacine ar kasacine tvarka, tačiau proceso atnaujinimo institutas neturi būti priemonė dar kartą bylinėtis ar vilkinti priimtų teismų sprendimų vykdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-471/2011, 2010 m. gruodžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-555/2010). Be to, pagal teismų praktiką tam tikrais atvejais galimas proceso atnaujinimas ir dėl įsiteisėjusios teismo nutarties, kuria patvirtintas kreditoriaus finansinis reikalavimas įmonės bankroto byloje (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. lapkričio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2668/2011, 2011 m. spalio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2038/2011).

19Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad pagrindas atnaujinti procesą civilinėje byloje dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių yra tada, kai pareiškėjas įrodo, jog tokios aplinkybės: 1) buvo nagrinėjant bylą ir priimant sprendimą; 2) pareiškėjui nebuvo ir negalėjo būti žinomos; 3) pareiškėjui tapo žinomos jau įsiteisėjus teismo sprendimui; 4) turi esminę reikšmę bylai, t. y. jeigu jos būtų buvusios žinomos nagrinėjant bylą, būtų priimtas visai kitas sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. spalio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-373/2011, 2011 m. gegužės 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-192/2011, 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-250/2010, 2010 m. gegužės 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-183/2010). Paminėtoje Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad, prašyme nurodytoms aplinkybėms neatitinkant nors vieno iš naujai paaiškėjusių aplinkybių požymio, jos negali būti pripažintos naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis pagal CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktą, be to, taikytiną ir tais atvejais, kai pareiškėjas pateikia naujų įrodymų, patvirtinančių, jog paaiškėjo naujų esminių bylos aplinkybių, tačiau proceso atnaujinimui nepakanka tik pateikti naujų dokumentų, kurių nebuvo nagrinėjant bylą.

20Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindo netenkinti pareiškėjo A. I. prašymo dėl proceso atnaujinimo, pareikšto pagal CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktą, pagrįstai nustatęs, kad, nagrinėjant klausimą dėl trečiojo asmens Nordea Bank Finland Plc finansinio reikalavimo patvirtinimo atsakovo BUAB „Ingero“ bankroto byloje, pareiškėjui buvo (turėjo būti) žinomos aplinkybės dėl jo nurodytų preliminarių sutarčių sudarymo nuo pat jų pasirašymo momento, kadangi pats jas pasirašė, kaip įmonės atstovas (direktorius) (6-40 b. l.).

21Be to, pagrįsta ir pirmosios instancijos teismo nuoroda, kad pareiškėjas, būdamas dalyvaujančiu bankroto byloje asmeniu (ieškovas, be to, kreditorius), galėjo pateikti teismui nurodytas sutartis arba prašyti jas išreikalauti, jeigu manė, kad paminėtos sutartys turi esminės reikšmės teisingam ginčo išnagrinėjimui, tiek nagrinėjant nurodytą klausimą pirmosios instancijos teisme, tiek ir Lietuvos apeliaciniame teisme, nagrinėjant bylą pagal pareiškėjo atskirąjį skundą dėl apygardos teismo nutarties dalies, kuria patvirtintas nurodyto trečiojo asmens finansinis reikalavimas atsakovo bankroto byloje (civilinė byla Nr. B2-914-485/2011, 1 t., 131-132 l.; 69-72 b. l., CPK 42 str., 178 str., 198 str. 1 d.). Juolab kad pareiškėjas prašymą padavė tik 2011 m. gegužės 27 d., teigdamas, jog nauja aplinkybė paaiškėjo 2011 m. gegužės 25 d., po Apeliacinio teismo nutarties, priimtos, išnagrinėjus aukščiau paminėtą jo atskirąjį skundą, nors nurodyta Apeliacinio teismo nutartis buvo paskelbta 2011 m. vasario 4 d. (CPK 368 str. 1 d.).

22Nesudaro pagrindo pakeisti arba panaikinti skundžiamą apygardos teismo nutartį ir apelianto argumentas dėl jo nurodomų naujai paaiškėjusių aplinkybių reikšmės priimto teismo sprendimo pagrįstumui. Pagal aukščiau nurodytą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl proceso atnaujinimo pagal CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktą, pagrįstai sprendė dėl pareiškėjo nurodytos naujai paaiškėjusios aplinkybės įtakos nagrinėjamam ginčui.

23Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. vasario 4 d. nutartyje konstatavo, jog byloje nėra ginčo dėl 3 003 863,63 EUR, t. y. 10 371 740 Lt, kredito išmokėjimo, kurio dalį (102 682,5 EUR, t. y. 354 542,13 Lt) atsakovas grąžino, taip pat nustatė, kad trečiasis asmuo turėjo teisę sustabdyti kredito išmokėjimą, atsakovui neįvykdžius Sutarties specialios dalies 3.3 punkto reikalavimo (iki pirmos kredito išmokos išdavimo nepateikus trečiajam asmeniui statinių nuomos preliminarių sutarčių, pagal kurias Statiniai būtų išnuomojami „ištiestos rankos“ principu ne trumpesniam kaip 5 metų terminui be teisės nuomininkui vienašališkai nutraukti sutartį) bei Sutarties 3 priede numatytų finansinių įsipareigojimų (2009 metų I ketvirčio atsakovo nuosavo kapitalo rodiklis buvo mažesnis kaip 10 procentų).

24Apygardos teismas skundžiamoje nutartyje teisingai nurodė, kad išnagrinėtoje byloje buvo duomenys apie apelianto nurodytas preliminarias nuomos sutartis, tačiau trečiasis asmuo laikė, jog sutartis su UAB „Investicijų plėtros ir valdymo projektai“ neatitinka aukščiau nurodytų Sutarties sąlygų, o atsakovas (jo atstovas; apeliantas) įsipareigojo pateikti trečiajam asmeniui tinkamas nuomos sutartis su tikraisiais nuomininkais, tačiau šio savo įsipareigojimo neįvykdė. Tai patvirtina ir civilinėje byloje Nr. B2-914-485/2011 esantys procesiniai dokumentai bei kartu su jais pateikti priedai, tarp jų – 2008 m. spalio 10 d. trečiojo asmens Nordea Bank Finland Plc pažymos atsakovui dėl priimtinų nuomininkų arba subnuomininkų pateikimo bankui, 2008 m. spalio 13 d. ir 2008 m. spalio 16 d. atsakovo raštas bei įsipareigojimas trečiajam asmeniui, taip pat trečiojo asmens atsiliepimas į pareiškėjo atskirąjį skundą dėl 2010 m. rugsėjo 9 d. nutarties dalies (byla Nr. B2-914-485/2011, 1 t., 136-152 l.; 2 t., 53-58, 78-81 l.). Be to, atsakovas neįvykdė ir Sutarties 3 priede numatytų finansinių įsipareigojimų. Dėl to pagrįsta ir teisinga pirmosios instancijos teismo išvada, kad kartu su prašymu atnaujinti procesą pareiškėjo pateiktų preliminarių nuomos sutarčių, sudarytų su UAB „Ulmas“ ir UAB „Investicijų plėtros ir valdymo projektai“, buvimas ar nebuvimas nagrinėjamoje byloje, neturi esminės reikšmės išnagrinėtos bylos baigčiai (CPK 366 str. 1 d. 2 p.). Juolab kad apelianto teiginiai, susiję su paminėtų preliminarių sutarčių egzistavimu bylos nagrinėjimo metu, neginčijant Sutarties vienašalio nutraukimo teisėtumo, nagrinėjamu atveju neturi teisinės reikšmės.

25Dėl pasakyto teisėjų kolegija konstatuoja, kad apygardos teismas pagrįstai ir teisėtai netenkino pareiškėjo prašymo dėl proceso atnaujinimo pagal CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktą, todėl nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį (CPK 329 str., 338 str.).

26Atmetus pareiškėjo atskirąjį skundą, trečiajam asmeniui iš pareiškėjo priteista dalis, t. y. 400 Lt, bylinėjimosi išlaidų, jo turėtų apeliacinės instancijos teisme (CPK 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 1 d., 98 str., Lietuvos advokatų tarybos pirmininko ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą maksimalaus dydžio 8.15 p.).

27Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

28Palikti nepakeistą Kauno apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 27 d. nutartį.

29Priteisti iš pareiškėjo A. I., a. k. ( - ) trečiajam asmeniui Nordea Bank Finland Plc, veikiančiam per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos filialą, į. k. 112025592, 400 Lt (keturis šimtus litų) išlaidų advokato pagalbai apmokėti, turėtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Kauno apygardos teismas 2010 m. gegužės 10 d. nutartimi atsakovui UAB... 4. Pareiškėjas A. I. 2011 m. gegužės 27 d. kreipėsi į Kauno apygardos... 5. Nurodė, kad kreditorius Nordea Bank Finland Plc savo finansinį reikalavimą... 6. Pažymėjo, kad 2008 m. spalio 10 d. trečiojo asmens raštas „Dėl... 7. Trečiasis asmuo Nordea Bank Finland Plc atsiliepime į pareiškėjo prašymą... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Kauno apygardos teismas 2011 m. rugsėjo 27 d. nutartimi atmetė pareiškėjo... 10. Nurodė, kad pareiškėjas negalėjo nežinoti preliminarių sutarčių... 11. Teismo teigimu, byloje pateikti neginčijami įrodymai, kad dalis trečiojo... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 13. Atskiruoju skundu pareiškėjas A. I. prašo panaikinti Kauno apygardos teismo... 14. Trečiasis asmuo Nordea Bank Finland Plc atsiliepime į pareiškėjo... 15. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 16. Atskirasis skundas netenkintinas.... 17. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 18. Bylos, užbaigtos įsiteisėjusiu teismo sprendimu (nutartimi), procesas gali... 19. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad pagrindas atnaujinti procesą... 20. Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas... 21. Be to, pagrįsta ir pirmosios instancijos teismo nuoroda, kad pareiškėjas,... 22. Nesudaro pagrindo pakeisti arba panaikinti skundžiamą apygardos teismo... 23. Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. vasario 4 d. nutartyje konstatavo, jog... 24. Apygardos teismas skundžiamoje nutartyje teisingai nurodė, kad... 25. Dėl pasakyto teisėjų kolegija konstatuoja, kad apygardos teismas pagrįstai... 26. Atmetus pareiškėjo atskirąjį skundą, trečiajam asmeniui iš pareiškėjo... 27. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 28. Palikti nepakeistą Kauno apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 27 d. nutartį.... 29. Priteisti iš pareiškėjo A. I., a. k. ( - ) trečiajam asmeniui Nordea Bank...