Byla e2S-1470-258/2016
Dėl pripažinimo konkurso nugalėtoju

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų teisėja Rita Kisielienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB Visagino transporto centras atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. kovo 16 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo UAB Visagino transporto centras ieškinį atsakovui AB DNB bankas, trečiasis asmuo K. M. dėl pripažinimo konkurso nugalėtoju.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Trečiasis asmuo K. M. kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015-12-31 nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Nurodė, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016-03-15 sprendimu atmetė ieškovo ieškinį, todėl yra pagrindas šioje byloje pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones panaikinti.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. kovo 16 d. nutartimi prašymą tenkino. Panaikino laikinąją apsaugos priemonę –įrašą registre dėl nuosavybės teisės į pastato, esančio . ( - ), Vilniuje, unikalus Nr. ( - ), priklausančio atsakovui AB DNB bankui, perleidimo, dėl šio turto įkeitimo, nuomos, servitutų nustatymo ar bet kokių tokio pobūdžio sutarčių (kuriais turtas perleidžiamas kito asmens nuosavybėn ar perduodamas naudoti ar kitaip apsunkinamas) sudarymo draudimo.

7Teismas konstatavo, kad nors teismo sprendimas yra neįsiteisėjęs, tačiau įstatymas teismui suteikia teisę spręsti dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo bet kurioje stadijoje, tod4l teismas sprendė, kad toliau pritaikius laikinąsias apsaugos priemones trečiajam asmeniui ir atsakovui daroma žala yra ženkliai didesnė (neleidžiant sudaryti pastato pirkimo pardavimo sutarties) nei galima grėsmė ieškovo interesams.

  1. Atskirojo skundo argumentai ir atsiliepimų į jį argumentai

8Apeliantas (ieškovas) UAB Visagino transporto centras atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. kovo 16 d. nutartį ir palikti galioti 2015 m. gruodžio 31 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.

9Atskirąjį skundą grindžia argumentais:

101. Teismas nutartį, naikinančią laikinąsias apsaugos priemones, priėmė po sprendimo priėmimo, tai yra jau išnagrinėjęs bylą, nors vadovaujantis galiojančiu CPK reguliavimu laikinąsias apsaugos priemones galėjo naikinti tik iki sprendimo iš esmės.

112. Nurodytas CPK teisinis reguliavimas ir Lietuvos teismų praktika, aiškiai ir neginčijamai patvirtina, kad nutartis buvo priimta neteismingo teismo, todėl ji nedelsiant naikintina. Kitaip tariant, teismas, gavęs trečiojo asmens prašymą, neturėjo jo vertinti, nes bylą jau buvo išnagrinėjęs iš esmės.

123. Vien tik sprendimo, kuris gali būti skundžiamas apeliacine tvarka, priėmimas nesudaro pagrindo teigti, jog pasikeitė ginčo faktiniai ar teisiniai argumentai ir laikinosios apsaugos priemonės vien tik tokiu pagrindu galėtų būti panaikintos. Dar daugiau, teikdamas prašymą, tretysis asmuo nenurodė jokių kitų pagrindų, išskyrus tai, jog byloje yra priimtas neįsiteisėjęs sprendimas.

134. Nesutinka su nutartyje išdėstyta pozicija esą laikinosiomis priemonėmis daroma žala yra didesnė nei grėsmė ieškovo interesams. Pažymi, kad konkurso nugalėtoju pripažinus ieškovą, bus sudaromos prielaidos pastato pirkimo-pardavimo sutarčiai tarp ieškovo ir atsakovo sudaryti. Panaikinus galiojančias laikinąsias apsaugos priemones, atsakovas tikėtinai pastatą parduos trečiajam asmeniui, dėl ko ieškovui, net ir apeliacinės instancijos teisme laimėjus bylą bei konkursą, nebus užtikrintos realios prielaidos pastato pirkimo-pardavimo sutarčiai sudaryti. Tai yra panaikinus laikinąsias apsaugos priemones, teismo sprendimo vykdymas tikėtinai taps nebeįmanomu. Juo labiau, kad atsakovas aiškiai deklaruoja savo ketinimus kiek galima greičiau pastatą parduoti trečiajam asmeniui.

14Atsakovas AB DNB bankas prašo UAB Visagino transporto centras atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-03-16 nutarties panaikinimo atmesti.

15Atsiliepimą į atskirąjį skundą grindžia argumentais:

161. CPK 149 straipsnyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų pagrįstu prašymu gali būti panaikinamos teismo, nagrinėjančio bylą iš esmės, nutartimi. Laikinosios apsaugos priemonės gali būti panaikinamos bet kurioje proceso stadijoje. Iš byloje dalyvaujančio asmens ar kito suinteresuoto asmens pagrįsto prašymo paaiškėjus, kad grėsmės būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui neegzistuoja, teismas laikinąsias apsaugos priemones panaikina (CPK 149 str. 1 d.).

172. Nagrinėjamu atveju yra pagrindas pripažinti, jog nebuvo būtinumo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, laikinosios apsaugos priemonės turėjo būti naikinamos kaip neatitinkančios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslo, nesusijusios su teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimu, pažeidžiančios ekonomiškumo ir proporcingumo principus. Teismo posėdžio metu išnagrinėjus byloje esančius įrodymus ir įvertinus banko bei trečiojo asmens K. M. argumentus, buvo paneigti bet kokie ieškovo teiginiai dėl kilusios grėsmės sprendimo vykdymui.

183. Pritaikyta laikinoji apsaugos priemonė – bankui priklausančio turto perleidimo, įkeitimo, nuomos, servitutų nustatymo ar bet kokių tokio pobūdžio sutarčių sudarymo draudimas yra neatitinkanti ieškovo ieškinio reikalavimo pripažinti jį konkurso nugalėtoju esmės ir nesusijusi su būsimo teismo sprendimo įvykdymo nagrinėjamoje byloje apsauga. Šiuo atveju banko teisių apribojimas neįtakoja galimo būsimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdomumo, kadangi net ir ieškovo reikalavimų tenkinimo atveju, bankas neturėtų pareigos parduoti, išnuomoti, įkeisti ar kitu būdu perduoti turtą ieškovui.

194. Tuo atveju, jei Ieškovo pareikštas reikalavimas dėl pripažinimo Konkurso nugalėtoju būtų patenkintas, tokie teisiniai padariniai, kurių siekia ieškovas, atsirastų savaime iš teismo sprendimo. Vadinasi, grėsmės, jog teismo sprendimas, jei jis būtų priimtas ieškovo naudai, liks neįvykdytas, nėra.

205. UAB „Visagino transporto centras“ ieškiniu nebuvo reiškiamas reikalavimas sudaryti pastato pirkimo pardavimo sutartį ar pripažinti preliminarią atsakovo ir trečiojo asmens pirkimo pardavimo sutartį negaliojančia. Banko įsipareigojimų trečiajam asmeniui K. M. vykdymas Preliminariosios nekilnojamojo turto pirkimo pardavimo sutarties pagrindu jokiu būdu neįtakoja UAB „Visagino transporto centras“ teisių ir pareigų apimties nagrinėjamame ginče. Laikinosiomis apsaugos priemonėmis išskirtinai yra daroma žala bankui ir trečiajam asmeniui, o jų taikymas absoliučiai neatitinka ieškovo deklaruojamų interesų (būti pripažintam Konkurso nugalėtoju).

21Trečiasis asmuo K. M. prašo atskirąjį skundą atmesti, o Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-03-16 nutartį palikti nepakeistą.

22Atsiliepimą į atskirąjį skundą grindžia argumentais:

231.Įvertinus tai, kad ieškinys yra visiškai nepagrįstas, tai kad ieškovas tinkamai nevykdė savo sutartinių pareigų bei tai, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės ne tik, kad riboja trečiojo asmens ir atsakovo teisėtas teises bei interesus, tačiau ir sukelia jiems neproporcingai didelę žalą, Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartis, kuria panaikintos laikinąsias apsaugos priemonės laikoma teisėta ir pagrįsta bei atitinkanti proceso reikalavimus, kadangi įstatymu teismui yra suteikta teisė byloje dalyvaujančių asmenų prašymu panaikinti laikinąsias apsaugos priemones. Kaip tik Vilniaus miesto apylinkės teismui nepanaikinus laikinųjų apsaugos priemonių būtų sukelta neproporcingai didelė žala tiek ieškovui, tiek ir trečiajam asmeniui.

242. Trečiasis asmuo ginčo objektui įsigyti naudoja paskolos pagrindu suteiktas lėšas, todėl šiuo metu jis moka už naudojimąsi minėtomis piniginėmis lėšomis atitinkamas palūkanas, tačiau minėtų lėšų negali naudoti pagal paskirtį, todėl nuolatos patiria nuostolius. Pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimu buvo tik užkirstas kelias tolimesnės žalos kilimui, kadangi tiek trečiasis asmuo, tiek ir atsakovas dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių patyrė žalą.

253. Ieškovo pareikštas ieškinys yra ne tik, kad tinkamai nepagrįstas, tačiau ir pateikiantis klaidingas faktines aplinkybes, kurios iš esmės viena kitai prieštarauja. Juo labiau, kad pagal byloje esančią sutartį, t.y. pagal jos 5.3. punktą šalys aiškiai buvo susitarusios, kad pardavėjo priimtas sprendimas dėl konkurso laimėtojo bus galutinis ir neginčijamas, ir pirkėjas įsipareigoja dėl konkurso rezultatų pardavėjui nereikšti jokių pretenzijų ir/ar reikalavimu, taip pat 6.2.6. punktu yra pažymima, jog jam žinoma, kad pasiūlymo pateikimas negarantuoja konkurso laimėjimo ir, kad konkurso laimėtojo išrinkimas yra visiška pardavėjo prerogatyva ir diskrecija.

26IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

27Apeliacinis procesas nutrauktinas.

28Apeliacine tvarka gali būti skundžiamos neįsiteisėjusios pirmosios instancijos nutartys (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 338 straipsnis, 301 straipsnio 1 dalis). Jeigu nagrinėjant bylą apeliacine tvarka paaiškėja, jog skundžiama nutartis pagal įstatymus negali būti apeliacinio apskundimo objektu, tai apeliacinis procesas nutraukiamas ir priimama nutartis grąžinti žyminį mokestį (CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktas, 5 dalis).

29Apeliantas UAB Visagino transporto centras atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. kovo 16 d. nutartį ir palikti galioti 2015-12-31 nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.

30Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2016 m. balandžio 13 d. nutartimi panaikino Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-12-31 nutartį ir ieškovo UAB Visagino prekybos centras prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetė. Ši nutartis įsiteisėjo jos priėmimo dieną, t.y. 2016 m. balandžio 13 d. Tokiu būdu įsiteisėjus procesiniam teismo sprendimui dėl laikinųjų apsaugos priemonių galiojimo, procesinis ginčas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išnyko, t. y. nebeliko apeliacijos objekto.

31Esant tokiai situacijai, darytina išvada, jog apelianto paduoto atskirojo skundo nagrinėjimas tapo teisiškai neaktualus, nes apeliantas prašo palikti galioti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-12-31 nutartį, kuri atskirojo skundo nagrinėjimo metu jau yra panaikinta.

32Susiklosčius išdėstytoms faktinėms aplinkybėms bei remiantis panašiose teisinėse situacijose formuojama teismų praktika, apeliacinis procesas, pradėtas pagal atsakovo atskirąjį skundą, nutrauktinas nelikus apeliacijos objekto (CPK 315 str. 2 d. 3 p. ir 3 str. 6 d., 338 str., Lietuvos apeliacinio teismo 2008-02-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-133/2008; 2009-07-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-857/2009; 2009-07-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-989/2009; 2009-11-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1228/2009).

33Apeliantui UAB Visagino transporto centras grąžintinas paduodant atskirąjį skundą 2016-03-17 sumokėtas (operacijos eilės numeris 2016031700465595, mokėjimas atliktas Swedbank, AB) 28 Eur žyminis mokestis.

34Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu bei 338 straipsniu,

Nutarė

35nutraukti apeliacinį procesą civilinėje byloje Nr. e2S-1470-258/2016 pagal ieškovo UAB Visagino transporto centras atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-03-16 nutarties.

36Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos grąžinti UAB Visagino transporto centras (įmonės kodas 110088380) 28 Eur žyminį mokestį, sumokėtą 2016 m. kovo 17 d. (operacijos eilės numeris 2016031700465595, mokėjimas atliktas Swedbank, AB).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų teisėja Rita Kisielienė,... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Trečiasis asmuo K. M. kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Vilniaus... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. kovo 16 d. nutartimi prašymą... 7. Teismas konstatavo, kad nors teismo sprendimas yra neįsiteisėjęs, tačiau... 8. Apeliantas (ieškovas) UAB Visagino transporto centras atskiruoju skundu prašo... 9. Atskirąjį skundą grindžia argumentais:... 10. 1. Teismas nutartį, naikinančią laikinąsias apsaugos priemones, priėmė po... 11. 2. Nurodytas CPK teisinis reguliavimas ir Lietuvos teismų praktika, aiškiai... 12. 3. Vien tik sprendimo, kuris gali būti skundžiamas apeliacine tvarka,... 13. 4. Nesutinka su nutartyje išdėstyta pozicija esą laikinosiomis priemonėmis... 14. Atsakovas AB DNB bankas prašo UAB Visagino transporto centras atskirąjį... 15. Atsiliepimą į atskirąjį skundą grindžia argumentais:... 16. 1. CPK 149 straipsnyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės... 17. 2. Nagrinėjamu atveju yra pagrindas pripažinti, jog nebuvo būtinumo taikyti... 18. 3. Pritaikyta laikinoji apsaugos priemonė – bankui priklausančio turto... 19. 4. Tuo atveju, jei Ieškovo pareikštas reikalavimas dėl pripažinimo Konkurso... 20. 5. UAB „Visagino transporto centras“ ieškiniu nebuvo reiškiamas... 21. Trečiasis asmuo K. M. prašo atskirąjį skundą atmesti, o Vilniaus miesto... 22. Atsiliepimą į atskirąjį skundą grindžia argumentais:... 23. 1.Įvertinus tai, kad ieškinys yra visiškai nepagrįstas, tai kad ieškovas... 24. 2. Trečiasis asmuo ginčo objektui įsigyti naudoja paskolos pagrindu... 25. 3. Ieškovo pareikštas ieškinys yra ne tik, kad tinkamai nepagrįstas,... 26. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados... 27. Apeliacinis procesas nutrauktinas.... 28. Apeliacine tvarka gali būti skundžiamos neįsiteisėjusios pirmosios... 29. Apeliantas UAB Visagino transporto centras atskiruoju skundu prašo panaikinti... 30. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, kad... 31. Esant tokiai situacijai, darytina išvada, jog apelianto paduoto atskirojo... 32. Susiklosčius išdėstytoms faktinėms aplinkybėms bei remiantis panašiose... 33. Apeliantui UAB Visagino transporto centras grąžintinas paduodant atskirąjį... 34. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso CPK 315... 35. nutraukti apeliacinį procesą civilinėje byloje Nr. e2S-1470-258/2016 pagal... 36. Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos...