Byla B2-1394-259/2013
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Ligema“

1Kauno apygardos teismo teisėjas Arvydas Žibas, rašytinio proceso tvarka, nagrinėdamas pareiškėjų UAB „Romina“ bei UAB „Tekas“ pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Ligema“,

Nustatė

2pareiškėja UAB „Romina“ pateikė teismui pareiškimą, kuriuo prašė iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „Ligema“. Nurodė, kad yra atsakovės kreditorė, kuriai atsakovė yra skolinga 13 925,68 Lt. Pareiškėja pateikė atsakovei pranešimą, kuriuo informavo atsakovę, jog jei ši neatsiskaitys su ja per 30 dienų nuo pranešimo paskelbimo dienos, ji bus priversta kreiptis į teismą dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo. Iki pareiškimo padavimo teismui dienos atsakovė su kreditore neatsiskaitė. Pareiškėja administratoriumi siūlo skirti UAB „Genora“.

3Bendraieškis UAB „Tekas“ pateikė teismui pareiškimą, kuriuo taip pat prašė iškelti atsakovei UAB „Ligema“ bankroto bylą. Nurodė, jog atsakovė liko skolinga 17 191,27 Lt sumą už suteiktas paslaugas bei prekes. Bankroto administratoriumi prašo skirti N. S..

4Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

5Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 9 str. 7 d. 1 p. įmonei bankroto byla iškeliama, jeigu nustatoma, kad įmonė yra nemoki, įmonė vėluoja išmokėti darbuotojams atlyginimą. Įmonės nemokumu laikoma tokia įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.).

6Nustatyta, jog pareiškėja ir bendraieškis pateikė teismui pareiškimus, kuriais prašė iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „Ligema“. Teismas 2013-01-24 nutartimi įpareigojo atsakovės vadovą pateikti Kauno apygardos teismui dokumentus, reikalingus klausimui dėl bankroto bylos iškėlimo spręsti (b. l. 35-36). Minėta teismo nutartis buvo įteikta atsakovės direktoriui N. K., tačiau atsakovė nurodytų dokumentų teismui nepateikė (b. l. 45). Kauno apygardos teismas 2013-03-04 nutartimi skyrė UAB „Ligema“ vadovui N. K. 2 000 Lt baudą bei pakartotinai įpareigojo atsakovės vadovą pateikti teismui dokumentus, reikalingus klausimui dėl bankroto bylos iškėlimo spręsti. Atsakovės vadovas 2013-03-15 pateikė teismo reikalaujamus dokumentus. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, teismas sprendžia, jog klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Ligema“ spręstinas vadovaujantis tiek atsakovės vadovo, tiek šioje civilinėje byloje teismo iniciatyva išreikalautais rašytiniais įrodymais.

7Kauno apskrities VMI duomenys patvirtina, jog atsakovė valstybės biudžetui skolinga 13 358,76 Lt (b. l. 48). VĮ Registrų centro pateikti duomenys patvirtina, jog atsakovė UAB „Ligema“ nuosavybės teise įregistruoto nekilnojamojo turto neturi (b. l. 51). VSDFV Kauno skyriaus pateikti duomenys patvirtina, jog atsakovės skola valstybės biudžetui sudaro 4 222,86 Lt (b. l. 81). Atsakovės 2011 m. balansas patvirtina, jog 2011-12-31 dienai įmonė turėjo turto už 129 Lt, tuo tarpu finansiniai įsipareigojimai sudarė 41 295 Lt. Atsakovės vadovo pateikti duomenys patvirtina, jog pradelstos atsakovės UAB „Ligema“ skolos sudaro 24 853,38 Lt. Įvertinus atsakovės turimo turto dydį 2011 m. balanso duomenimis bei kreditorinių įsiskolinimų santykį, taip pat pareiškėjos bei bendraieškio nurodytas aplinkybes apie tai, jog atsakovė laiku neatsiskaitė su kreditoriais, teismas sprendžia, kad tokia UAB „Ligema“ būsena atitinka ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką. Bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovės įmonė nebegali įvykdyti savo įsipareigojimų kreditoriams, skolos viršija pusę turimo turto vertės, dėl ko pripažintina, kad įmonė yra nemoki, kas sudaro pagrindą iškelti įmonei bankroto bylą (ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p.).

8ĮBĮ 11 str. 2 d. nurodyta, kad, asmuo pateikdamas pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, pasiūlo teismui administratoriaus kandidatūrą. Pareiškėja UAB „Romina“ administratoriumi siūlo skirti UAB „Genora“, bendraieškis UAB „Tekas“ administratoriumi siūlo skirti N. S.. Abi pasiūlytos administratorių kandidatūros atitinka visus ĮBĮ nustatytus reikalavimus, šios kandidatūros suderintos su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos (b. l. 47, 108). Abu administratoriai yra lygiaverčiai bankroto administravimo paslaugų rinkos dalyviai, administruojantys eilę įmonių. Teismo manymu, šioje byloje yra pagrindas administratoriumi skirti N. S., kadangi šis administratorius veikia Kaune, tuo tarpu UAB „Genora“ registruota Vilniuje. Teismas administratoriaus kandidatūrą pasirenka atsižvelgdamas į bankroto proceso operatyvumo bei ekonomiškumo principus, kadangi Kaune veikiančiam administratoriui galimai pavyks ekonomiškiau atlikti bankroto procedūras, o tai užtikrins tiek įmonės, tiek įmonės kreditorių interesus. Pažymėtina, jog Lietuvos apeliacinis teismas yra nurodęs, kad pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2087/2010, Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.2-1888/2010, Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1373/2010, 2010 m. gruodžio 9 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1861/2010, 2011 m. vasario 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. Nr. 2-585/2011 ir kt.). Tokių duomenų apie administratorių N. S. byloje nėra. Atsižvelgdamas į tai, kas pasakyta, teismas sprendžia, kad UAB “Ligema“ administratoriumi skirtinas N. S..

9Teismas, vadovaudamasis LR įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 4 ir 5 dalimis, 10 straipsniu,

Nutarė

10iškelti UAB „Ligema “ (į. k. 302466291, reg. Chemikų g. 41-21, Jonavoje) bankroto bylą.

11Paskirti UAB „Ligema“ administratoriumi N. S. (Nr. B-FA470).

12Nustatyti 45 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos, iki kada kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus bankrutuojančiai UAB „Ligema“.

13Nustatyti 10 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos, per kurį bankrutuojančios UAB „Ligema“ valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

14Išaiškinti UAB „Ligema“ vadovui, kad jeigu per teismo nustatytą terminą nurodyti dokumentai administratoriui nebus perduoti arba perduoti ne visi dokumentai, teismas gali jam skirti iki 10 000 Lt (dešimties tūkstančių litų) baudą.

15Pavesti bankrutuojančios UAB „Ligema“ administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 3 punkte, o taip pat sušaukti Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka pirmąjį kreditorių susirinkimą.

16Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo gali būti apskųsta atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant Kauno apygardos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai