Byla 2S-1130-513/2018
Dėl antstolės R. V. veiksmų, suinteresuotas asmuo A. P

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irma Čuchraj, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo J. K. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. balandžio 27 d. nutarties civilinėje byloje pagal J. K. skundą dėl antstolės R. V. veiksmų, suinteresuotas asmuo A. P.,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31.

4Pareiškėjas J. K. prašė panaikinti antstolės R. V. 2018 m. kovo 12 d. patvarkymą atnaujinti vykdomąją byla Nr. S-18-74-3828. Nurodė, kad antstolė vykdomąją bylą sustabdė, o vėliau užbaigė ir CPK normos nenumato galimybės atnaujinti CPK 632 straipsnio pagrindu užbaigtos vykdomosios bylos, kurioje skolos išieškojimo procesas užtruko dėl itin nepalankiai susiklosčiusių nuo jo nepriklausiusių aplinkybių, pašlijusios sveikatos bei priteisto išlaikymo nepilnamečiam sūnui priverstinio išieškojimo.

52.

6Antstolė 2018 d. kovo 26 d. patvarkymu Nr. S-18001330 pareiškėjo skundo netenkino ir perdavė jį nagrinėti teismui. Nurodė, kad Kauno apygardos teismo 2016 m. sausio 28 d. nutartimi skolininko (pareiškėjo) individualiajai įmonei J. K. prekybos įmonei buvo iškelta bankroto byla. Klaipėdos apylinkės teismo 2016 m. birželio 14 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2YT-8009-991/2018 antstolė įpareigota sustabdyti vykdomąją bylą ir vykdomąjį dokumentą persiųsti bankroto bylą nagrinėjančiam teismui. Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. lapkričio 3 d. nutartimi ji įpareigota grąžinti pareiškėjui pinigines lėšas, kurios buvo iš jo išieškotos po 2016 m. vasario 24 d. Nurodė, jog vykdant teismų nutartis ir vadovaujantis CPK 626 straipsnio 1 dalies 3 punktu vykdomoji byla buvo sustabdyta, o vykdomasis dokumentas vadovaujantis CPK 632 straipsnio 1 dalies 6 punktu persiųstas bankroto bylą nagrinėjančiam teismui. Argumentavo, jog pasibaigus individualiosios įmonės bankroto procesui ir ją išregistravus pasibaigė tik pareiškėjo prievolės individualiosios įmonės kreditoriams, tačiau asmeninės prievolės liko, todėl atsirado pagrindas atnaujinti vykdymo veiksmus.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

83.

9Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. balandžio 27 d. nutartimi pareiškėjo skundas atmestas.

104.

11Teismas konstatavo, jog, priešingai, nei skunde nurodo pareiškėjas, 2016 m. gruodžio 1 d. antstolės patvarkymu Nr. S-16010550 vykdomoji byla sustabdyta, duomenų apie vykdomosios bylos užbaigimą CPK 632 straipsnio 1 dalies 6 punkto pagrindu nėra. Pažymėjo, kad vykdomojoje byloje priimtas antstolės 2016 m. lapkričio 23 d. patvarkymas Nr. S-16010496 „Dėl skolos išieškojimo iš darbo užmokesčio užbaigimo“, kuris yra susijęs tik su konkretaus patvarkymo vykdymo užbaigimu, tačiau negali būti laikomas patvarkymu dėl visos vykdomosios bylos užbaigimo. Kitų duomenų, pagrindžiančių pareiškėjo nurodomas aplinkybes, kad antstolė vykdomąją bylą Nr. 0074/03/04913 buvo užbaigusi, teismas nenustatė.

125.

13Teismas nurodė, jog 2018 m. vasario 14 d. Kauno apygardos teismas grąžino antstolei vykdomąjį dokumentą dėl skolos išieškojimo iš J. K. A. P. naudai, nes Kauno apygardos teismo 2017 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. B2-548-658/2017 J. K. prekybos įmonės veikla pripažinta pasibaigusia likvidavus dėl bankroto. Antstolė 2018 m. kovo 12 d. priėmė patvarkymą Nr. S-18-74-3828 dėl vykdomosios bylos atnaujinimo, kurį skundžia pareiškėjas.

146.

15Įvertinęs nustatytas aplinkybes teismas konstatavo, jog antstolė ėmėsi teisės aktuose numatytų priemonių išieškotojo interesams apginti, jos atlikti veiksmai atnaujinant anksčiau sustabdytą vykdomąją bylą yra pagrįsti ir teisėti, atlikti siekiant efektyvaus ir greito teismo sprendimo įvykdymo, todėl patvarkymą panaikinti nėra nei teisinio, nei faktinio pagrindo (CPK 178, 185, 513 straipsniai).

16III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

177.

18Atskiraisiais skundais (b. l. 40–43, 54–57) pareiškėjas J. K. prašo Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. balandžio 27 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspęsti iš esmės – pareiškėjo skundą patenkinti.

198.

20Pareiškėjo teigimu, pirmosios instancijos teismas neįsigilino į bylos esmę, netinkamai taikė teisės normas, pažeidė proceso normas, dėl to priėmė neteisėtą ir nepagrįstą nutartį. Teigia, jog teismas nusprendė dėl neįtrauktų asmenų teisių ir pareigų, nes nagrinėjo ir sprendė antstolio Aleksandro Selezniovo vykdomos vykdomosios bylos klausimus, kurie nėra susiję su ginčo aplinkybėmis. Taip pat nurodo, jog teismas pažeidė proceso teisės normas, nes neišnagrinėjo jo prašymo dėl prieigos prie elektroninės bylos kortelės suteikimo ir skaitmeninės dokumentų versijos pateikimo, nors jis turėjo reikšmingus įrodymus tik elektroninėje laikmenoje, o prieiga jam suteikta po ginčijamos nutarties priėmimo.

219.

22Nurodo, jog išsiųsdama vykdomąjį dokumentą antstolė vykdomąją bylą užbaigė CPK 632 straipsnio pagrindu, o vykdomąjį dokumentą grąžino išieškotojui A. P. (CPK 632 straipsnio 1 dalies 2 punktas), kuris pats jį pateikė bankroto bylą nagrinėjusiam Kauno apygardos teismui. Tuo tarpu vykdomąjį dokumentą antstolei grąžino Kauno apygardos teismas, o ne išieškotojas, todėl antstolė, negavusi išieškotojo prašymo, negalėjo atnaujinti išieškojimo šioje byloje.

2310.

24Nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nėra duomenų apie vykdomosios bylos užbaigimą, nes 2016 m. gruodžio 1 d. patvarkyme Nr. S-16010550, kuriuo sustabdyta vykdomoji byla ir kuriuo vykdomasis dokumentas išsiųstas bankroto bylą nagrinėjusiam teismui, būtent ir nurodytas CPK 632 straipsnio 1 dalies 6 punktas. Argumentuoja, jog CPK 632 straipsnio pagrindais užbaigtos vykdomosios bylos atnaujinti nebegalima. Tą patvirtina ir būsenos įrašai elektroniniame vykdomosios bylos turinyje, kuriuo pirmosios instancijos teismas nesirėmė. Taip pat mano, jog egzistuoja du antstolės priimti patvarkymai tuo pačiu klausimu, t. y. dėl persiuntimo Kauno apygardos teismui ir dėl vykdomosios bylos užbaigimo: patvarkymai Nr. S-16010550 ir Nr. S-16-74-18655. Teigia, jog apie šią aplinkybę sužinojo tik iš ginčijamos nutarties, todėl kreipėsi į bankroto bylą nagrinėjusį teismą ir gavo prašytus dokumentus, kuriuos prašo priimti ir kurių neturėjo galimybės pateikti anksčiau. Nesutinka su antstolės paaiškinimais dėl įvykusios klaidos elektroninėje sistemoje.

2511.

26Antstolė R. V. atsiliepimu (b. l. 62–63) su atskiruoju skundu nesutinka ir prašo jo netenkinti. Nurodo, jog 2003 m. rugsėjo 1 d. jai pateiktas vykdyti Jurbarko rajono apylinkės teismo išduotas vykdomasis raštas Nr. 2-50 išieškotojo A. P. naudai. Kauno apygardos teismo 2016 m. sausio 28 d. nutartimi skolininko individualiajai J. K. prekybos įmonei iškelta bankroto byla, todėl vykdomoji byla buvo sustabdyta ir vykdomasis dokumentas persiųstas bankroto bylą nagrinėjančiam Kauno apygardos teismui 2016 m. gruodžio 1 d. patvarkymu Nr. 5-16010550, o 2017 m. gruodžio 12 d. patvarkymas Nr. S-16-74-18655 antstolių informacinėje sistemoje suformuotas per klaidą žymint vykdomojo rašto persiuntimą.

2712.

28Antstolė nurodo, jog skolininko J. K. individualiajai įmonei pabaigus veiklą dėl bankroto ir ją išregistravus, pasibaigė J. K. prievolės tik individualiosios įmones kreditoriams, tačiau prievolės, kurias jis įgijo asmeniškai, išliko. Dėl to Kauno apygardos teismas grąžino vykdomąjį dokumentą išieškoti iš skolininko išieškotojo A. P. naudai.

29Teismas

konstatuoja:

30IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir motyvai

31Atskirasis skundas netenkintinas.

3213.

33Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai). Apeliantui argumentuojant, jog pirmosios instancijos teismas nusprendė dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų teisių ir pareigų, t. y. dėl antstolio Aleksandro Selezniovo, kuris nėra susijęs su nagrinėjama byla, pažymėtina, jog ginčijama nutartis neturi jokios įtakos šio antstolio teisiniam statusui, o vertinant kontekstą, kuriame nurodyta šio antstolio pavardė, akivaizdu, jog ją nurodant teismo nutartyje padaryta rašymo apsirikimo klaida. Dėl papildomų dokumentų priėmimo

3414.

35Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Draudimas priimti naujus įrodymus apeliacinės instancijos teisme nėra absoliutus.

3615.

37Pareiškėjas prašo priimti papildomus dokumentus, pagrindžiančius, jog vykdomoji byla buvo užbaigta.

3816.

39Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nuostata, ribojanti naujų įrodymų pateikimą apeliacinės instancijos teisme, neturi būti taikoma formaliai ir panaudota prieš sąžiningus teismo proceso dalyvius, be to, negali būti vertinama kaip kliūtis teismui konkrečioje byloje teisingumui įvykdyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013-05-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-304/2013). Atsižvelgdamas į aplinkybę, jog papildomai pateiktų dokumentų turinys pareiškėjui ir antstolei yra žinomas, siekdamas visapusiškai bei išsamiai ištirti ir įvertinti bylos aplinkybes, minėtus įrodymus teismas priima ir vertins kartu su kitais byloje esančiais įrodymais tiek, kiek jie turės įtakos procesinio sprendimo priėmimui nagrinėjamoje byloje. Dėl ginčo esmės

4017.

41Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria netenkintas pareiškėjo skundas dėl antstolio veiksmų, t. y. patvarkymo atnaujinti vykdomąją bylą.

4218.

43Antstolis, vykdydamas teismo sprendimus bei kitus vykdomuosius dokumentus, privalo veikti neperžengdamas jam suteiktų įgalinimų ribų ir neturi teisės atlikti tuos veiksmus, kurių nenumato jo veiklą reglamentuojantys įstatymai ir kiti teisės aktai. Antstolio veiksmus vykdant teismo sprendimus bei kitus vykdomuosius dokumentus nustato CPK VI dalis ir Sprendimų vykdymo instrukcija, kurią tvirtina teisingumo ministras. Antstolio procesinių veiksmų teisėtumą CPK nustatyta tvarka kontroliuoja teismas (Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 27 straipsnio 1 dalis). Nagrinėdamas skundus dėl antstolių veiksmų ir vertindamas jų teisėtumą, teismas įvertina, ar atlikdamas konkretų procesinį veiksmą antstolis nepažeidė jo veiklos principų bei vykdymo veiksmų atlikimo tvarką reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, ar spręsdamas jo diskrecijai tenkantį klausimą, atsižvelgė į teisėtus šalių interesus.

4419.

45Iš faktinių bylos aplinkybių matyti, jog antstolė R. V. vykdo vykdomąją bylą Nr. 0074/03/04913 pagal Jurbarko rajono apylinkės teismo 1995 m. spalio 13 d. vykdomąjį raštą Nr. 2-50/95 dėl skolos išieškojimo iš J. K. išieškotojo A. P. naudai.

4620.

47Kauno apygardos teismo 2016 m. sausio 28 d. nutartimi skolininko J. K. prekybos įmonei iškelta bankroto byla. 2016 m. gruodžio 1 d. antstolė priėmė patvarkymą Nr. S-16010550 „Dėl vykdomosios bylos sustabdymo“, kuriuo, vadovaudamasi CPK 626 straipsnio 1 dalies 3 punktu, vykdomąją bylą Nr. 0074/03/04913 sustabdė, o vykdomąjį dokumentą persiuntė Kauno apygardos teismui, nagrinėjančiam bankroto bylą, nes skolininko J. K. prekybos įmonei iškelta bankroto byla. Antstolės 2016 m. gruodžio 12 d. patvarkymu Nr. S-16-74-18655 CPK 632 straipsnio 1 dalies 6 punkto pagrindu vykdomoji byla užbaigta ir vykdomasis dokumentas persiųstas Kauno apygardos teismui. Nurodytą antstolės patvarkymą pareiškėjas pateikė tik po ginčijamos nutarties priėmimo, todėl jis nebuvo įvertintas pirmosios instancijos teisme. Būtent aplinkybe, jog 2016 m. gruodžio 12 d. patvarkymu Nr. S-16-74-18655 vykdomoji byla užbaigta, apeliantas grindžia savo reikalavimą.

4821.

49Vadovaujantis CPK 626 straipsnio 1 dalies 3 punktu antstolis privalo sustabdyti vykdomąją bylą iškėlus skolininkui bankroto ar restruktūrizavimo bylą. Šiuo atveju vykdomasis dokumentas persiunčiamas bankroto ar restruktūrizavimo bylą iškėlusiam teismui. Iš faktinių aplinkybių matyti, jog tai ir buvo padaryta 2016 m. gruodžio 1 d. antstolės patvarkymu Nr. S-16010550. Pagal CPK 632 straipsnio 1 dalies 6 punktą vykdomoji byla laikoma baigta persiuntus vykdomąjį dokumentą bankroto bylą nagrinėjančiam teismui. Pažymėtina, jog bankroto byla iškelta skolininko individualiai įmonei, bet ne skolininkui kaip fiziniam asmeniui.

5022.

51Įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ) reglamentuoja tik santykius, atsirandančius įmonių bankroto procese, kitų subjektų, nors ir dalyvaujančių bankroto procese, prievolinių teisinių santykių ĮBĮ nereguliuoja. Be to, pasibaigus bankroto procedūrai, bankrutavusi įmonė likviduojama ir nustoja būti civilinių teisinių santykių subjektu. Įmonės savininko, kaip civilinių teisinių santykių subjekto, teisinis statusas pasibaigus bankroto procedūrai nesikeičia. Todėl įmonės savininko prievolės nesibaigia ir jo kreditoriai turi teisę reikalauti vykdyti prievoles vykdymo proceso nustatyta tvarka. Todėl ir į individualios įmonės bankroto bylą perduotas vykdomasis dokumentas dėl skolos išieškojimo iš įmonės savininko gali būti grąžintas kreditoriui, kad jis įstatymų nustatyta tvarka tęstų iki bankroto bylos iškėlimo pradėtą vykdyti išieškojimą iš įmonės savininko turto. Nagrinėjamu atveju antstolė neturėjo užbaigti vykdomosios bylos CPK 632 straipsnio 1 dalies 6 punkto pagrindu, nes iškėlus bankroto bylą individualiajai įmonei, asmeninė skolininko J. K. prievolė išieškotojui A.P. išliko. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, antstolė, priimdama 2016 m. gruodžio 12 d. patvarkymą Nr. S-16-74-18655, padarė klaidą, nes vykdomoji byla turėjo būti tik sustabdyta, tačiau ji negali būti vertinama kaip paneigianti skolininko asmenines prievoles. Be to, nepagrįsti pareiškėjo teiginiai, jog 2016 m. gruodžio 12 d. patvarkymu Nr. S-16-74-18655 vykdomasis dokumentas buvo grąžintas išieškotojui. Priešingai, iš patvarkymo turinio matyti, jog vykdomasis dokumentas siųstas bankroto bylą nagrinėjusiam teismui ir skolininkui (pareiškėjui), bet ne išieškotojui. Taip pat nepagrįsti apelianto teiginiai, kad išieškotojas pats Kauno apygardos teismui pateikė grąžintą vykdomąjį dokumentą, nes iš nustatytų faktinių aplinkybių matyti, jog vykdomasis dokumentas bankroto bylą nagrinėjusiam teismui pateiktas antstolės, o išieškotojui grąžintas nebuvo.

5223.

53Kauno apygardos teismo 2017 m. gruodžio 15 d. sprendimu bankroto byloje Nr. B2-548-658/2017 J. K. prekybos įmonės veikla pripažinta pasibaigusia likvidavus dėl bankroto. Taip pat nuspręsta sprendimui įsiteisėjus grąžinti antstoliams vykdomuosius dokumentus, išduotus dėl bendraatsakovo (atsakovės savininko) J. K. Teismo sprendimas įsiteisėjo 2018 m. sausio 16 d., taigi yra privalomas valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (CPK 18 straipsnis). Kauno apygardos teismas 2018 m. vasario 14 d. grąžino antstolei vykdomąjį dokumentą dėl skolos išieškojimo iš J. K. A. P. naudai. 2018 m. kovo 12 d. antstolė priėmė patvarkymą Nr. S-18-74-3828 dėl vykdomosios bylos atnaujinimo, kurį skundžia pareiškėjas.

5424.

55Iš pareiškėjo skundo turinio matyti, jog jis siekia, kad ne tik jo įmonės, bet ir jo asmeninių skolų išieškojimas baigtųsi likvidavus individualiąją įmonę. Su tokia pareiškėjo pozicija apeliacinės instancijos teismas nesutinka.

5625.

57CPK 626 straipsnio 1 dalies 3 punkto, 629 straipsnio 1 dalies 6 punkto, 2 dalies, 631 straipsnio 4 dalies, 632 straipsnio 1 dalies 6 punkto nuostatos, reglamentuojančios vykdomosios bylos užbaigimo pagrindus dėl bankroto bylos skolininkui iškėlimo, nustato antstoliui pareigą užbaigti vykdomąją bylą bei panaikinti visas priverstinio vykdymo priemones, kurių antstolis ėmėsi. Iškėlus individualiajai įmonei bankroto bylą, visi kreditoriai turi pareikšti savo reikalavimus nepriklausomai nuo to, su kuo – įmone ar jos savininku, kaip privačiu fiziniu asmeniu, buvo sudarytas sandoris, iš kurio kyla tas reikalavimas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje aiškiai suformuluota nuostata, jog fizinio asmens prievolė savaime dėl jo individualios įmonės bankroto nepasibaigia, ir teismui patvirtinus kreditoriaus reikalavimą individualios įmonės bankroto byloje, kai reikalavimas yra kilęs iš sandorio, sudaryto ne su įmone, o su įmonės savininku, kaip fiziniu asmeniu, ir negavus šio reikalavimo patenkinimo, įmonės savininko prievolė išlieka, jis įstatymo nustatyta tvarka turi pareigą atsakyti visu savo turtu už savo asmenines skolas kreditoriams ir po individualios įmonės likvidavimo (2006 m. spalio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-428/2006; 2009 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-162/2009; 2008 m. kovo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-123/2008; 2010 m. balandžio 13 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-159/2010).

5826.

59Analogiškai ir minėtame Kauno apygardos teismo 2017 m. gruodžio 15 d. sprendime bankroto byloje Nr. B2-548-658/2017 nurodyta, jog individualios įmonės civilinė atsakomybė kreditoriams yra neribota (CK 2.50 straipsnio 4 dalis, Lietuvos Respublikos individualių įmonių įstatymo 2 straipsnio 1 dalis). Jeigu užbaigus individualios įmonės bankroto procedūras lieka neįvykdytų individualios įmonės savininko įsiskolinimų, teismas, gavęs informaciją apie įmonės išregistravimą, vykdomuosius dokumentus pagal asmenines individualios įmonės dalyvių prievoles turi grąžinti individualios įmonės bankroto proceso metu juos teismui perdavusiems antstoliams, kurie vykdė priverstinį išieškojimą iš įmonės dalyvių (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. lapkričio 30 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1945/2011). Teismo sprendime nurodyta, jog individualiai įmonei veiklą pabaigus dėl bankroto ir ją išregistravus, pasibaigė bendraatsakovo (atsakovės savininko) J. K. prievolės tik individualios įmonės kreditoriams, tačiau prievolės, kurias įgijo asmeniškai J. K., išliko, todėl antstoliams yra pagrindas tęsti asmeninių skolų išieškojimą iš J. K. (CK 2.50 straipsnis). Dėl šios priežasties Kauno apygardos teismas antstoliams grąžino vykdomuosius dokumentus tęsti išieškojimą iš J. K. Šiuo pagrindu antstolė atliko pareiškėjo skundžiamus veiksmus – 2018 m. kovo 12 d. patvarkymu Nr. S-18-74-3828 atnaujino vykdomąją bylą Nr. 0074/03/04913 (CPK 628 straipsnio 1 dalis). Pažymėtina, jog CPK 628 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog vykdomoji byla gali būti atnaujinta ir paties antstolio iniciatyva.

6027.

61Teismo sprendimo vykdymas yra baigiamoji asmens teisių teisminio gynimo stadija, kurioje įgyvendinamos teismo sprendimu pritaikytos pažeistų teisių gynybos priemonės, todėl laikytina, kad vykdymo proceso teisinis reguliavimas visų pirma yra skirtas išieškotojo – asmens, kurio naudai yra priimtas teismo sprendimas, teisių ir teisėtų interesų apsaugai. Tačiau kartu vykdymo procesas yra grindžiamas bendraisiais teisiniais teisėtumo, interesų derinimo ir proporcingumo principais, kurie reiškia, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių išieškotojo interesams tinkamai apginti, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų. CPK 634 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta antstolio pareiga savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, aktyviai padėti šalims ginti jų teises ir įstatymų saugomus interesus. Nors, kaip teisingai pažymi pareiškėjas, CPK normos nenumato galimybės atnaujinti jau užbaigtos vykdomosios bylos, tačiau esant nurodytoms aplinkybėms, kad užbaigus individualios įmonės bankroto procedūras liko neįvykdytų individualios įmonės savininko, t. y. pareiškėjo, įsiskolinimų, bankroto bylą nagrinėjęs teismas, gavęs informaciją apie įmonės išregistravimą, vykdomuosius dokumentus pagal asmenines individualios įmonės dalyvio prievoles grąžino individualios įmonės bankroto proceso metu juos teismui perdavusiai antstolei, vykdžiusiai priverstinį išieškojimą iš J. K., o ši pagrįstai vykdomąją bylą atnaujino. Todėl, apeliacinės teismo vertinimu, tenkinti pareiškėjo reikalavimą nėra teisinio pagrindo.

6228.

63Kiti atskirojo skundo argumentai neturi įtakos skundžiamos teismo nutarties teisėtumui ir pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų nepasisako.

6429.

65Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, nors ir šiek tiek kitais motyvais, priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį. Atskirojo skundo motyvai nesudaro pagrindo panaikinti ginčijamą nutartį, todėl ji paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

66Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

67Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. balandžio 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irma Čuchraj,... 2. I. Ginčo esmė... 3. 1.... 4. Pareiškėjas J. K. prašė panaikinti antstolės R. V. 2018 m. kovo 12 d.... 5. 2.... 6. Antstolė 2018 d. kovo 26 d. patvarkymu Nr. S-18001330 pareiškėjo skundo... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. 3.... 9. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. balandžio 27 d.... 10. 4.... 11. Teismas konstatavo, jog, priešingai, nei skunde nurodo pareiškėjas, 2016 m.... 12. 5.... 13. Teismas nurodė, jog 2018 m. vasario 14 d. Kauno apygardos teismas grąžino... 14. 6.... 15. Įvertinęs nustatytas aplinkybes teismas konstatavo, jog antstolė ėmėsi... 16. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 17. 7.... 18. Atskiraisiais skundais (b. l. 40–43, 54–57) pareiškėjas J. K. prašo... 19. 8.... 20. Pareiškėjo teigimu, pirmosios instancijos teismas neįsigilino į bylos... 21. 9.... 22. Nurodo, jog išsiųsdama vykdomąjį dokumentą antstolė vykdomąją bylą... 23. 10.... 24. Nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nėra duomenų apie... 25. 11.... 26. Antstolė R. V. atsiliepimu (b. l. 62–63) su atskiruoju skundu nesutinka ir... 27. 12.... 28. Antstolė nurodo, jog skolininko J. K. individualiajai įmonei pabaigus veiklą... 29. Teismas... 30. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir... 31. Atskirasis skundas netenkintinas.... 32. 13.... 33. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 34. 14.... 35. Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti... 36. 15.... 37. Pareiškėjas prašo priimti papildomus dokumentus, pagrindžiančius, jog... 38. 16.... 39. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nuostata, ribojanti naujų įrodymų... 40. 17.... 41. Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 42. 18.... 43. Antstolis, vykdydamas teismo sprendimus bei kitus vykdomuosius dokumentus,... 44. 19.... 45. Iš faktinių bylos aplinkybių matyti, jog antstolė R. V. vykdo vykdomąją... 46. 20.... 47. Kauno apygardos teismo 2016 m. sausio 28 d. nutartimi skolininko J. K. prekybos... 48. 21.... 49. Vadovaujantis CPK 626 straipsnio 1 dalies 3 punktu antstolis privalo sustabdyti... 50. 22.... 51. Įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ) reglamentuoja tik santykius,... 52. 23.... 53. Kauno apygardos teismo 2017 m. gruodžio 15 d. sprendimu bankroto byloje Nr.... 54. 24.... 55. Iš pareiškėjo skundo turinio matyti, jog jis siekia, kad ne tik jo įmonės,... 56. 25.... 57. CPK 626 straipsnio 1 dalies 3 punkto, 629 straipsnio 1 dalies 6 punkto, 2... 58. 26.... 59. Analogiškai ir minėtame Kauno apygardos teismo 2017 m. gruodžio 15 d.... 60. 27.... 61. Teismo sprendimo vykdymas yra baigiamoji asmens teisių teisminio gynimo... 62. 28.... 63. Kiti atskirojo skundo argumentai neturi įtakos skundžiamos teismo nutarties... 64. 29.... 65. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos... 66. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 67. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. balandžio 27 d....