Byla 2-3232-723/2016
Dėl NŽT sprendimų dalyje dėl žemės sklypo ir nuosavybės teisių perdavimo neatlygintinai, dėl žemėtvarkos projekto ir žemės sklypo kadastro duomenų tvirtinimo bei dovanojimo sandorio pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo natūra, žemės sklypo ribų patvirtinimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas Ambrulevičius,

2sekretoriaujant Daivai Šuopienei,

3dalyvaujant ieškovų atstovui advokatui Vytautui Tučkui,

4atsakovei B. A., jos ir atsakovės J. P. atstovui advokato padėjėjui Gediminui Lukaševičiui,

5atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM atstovui Justui Vaitiekaičiui,

6teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovų A. B. ir J. B. patikslintą ieškinį atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NŽT), J. P., B. A., trečiam asmeniui VĮ „Registrų centras“ dėl NŽT sprendimų dalyje dėl žemės sklypo ir nuosavybės teisių perdavimo neatlygintinai, dėl žemėtvarkos projekto ir žemės sklypo kadastro duomenų tvirtinimo bei dovanojimo sandorio pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo natūra, žemės sklypo ribų patvirtinimo,

Nustatė

7Ieškovai A. B. ir J. B. patikslintu ieškiniu atsakovams NŽT, J. P., B. A., trečiam asmeniui VĮ „Registrų centras“ prašo:

81) panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2013‑08-01 įsakymo Nr. 48VĮ-(14.48.2.)-2020 „Dėl Vilniaus rajono, Riešės seniūnijoje, D. R. kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto patvirtinimo“ 1.2 punktu patvirtinto priedo Nr. 1 „Pretendentų, kuriems vykdant Vilniaus rajono Riešės seniūnijos D. R. kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą suformuoti žemės sklypai, sąrašą“ eil. Nr. 33 dėl pretendentei J. P. suprojektuoto 0,16 ha ploto žemės sklypo, kurio projektinis Nr. 1082-1, patvirtinimo;

92) panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM 2014-08-29 sprendimo Nr. 48S-826 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo kaimo gyvenamojoje vietovėje pilietei J. P.“ 1.3 p., kuriuo neatlygintinai atsakovei J. P. buvo perduotas 0,1644 ha ploto žemės sklypas Nr. 1082-1, esantis Raudondvario kaime, Riešės seniūnijoje, Vilniaus rajone, Vilniaus apskrityje;

103) panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2014-08-29 sprendimą Nr. 48SK-(14.48.111.)-2944 „Dėl žemės sklypo Nr. 1082-1, esančio Vilniaus rajone, Riešės seniūnijoje, Raudondvario kaime, nustatytų kadastro duomenų patvirtinimo (žemės sklypo suformavimo)“;

114) pripažinti negaliojančia ir niekine nuo jos sudarymo momento J. P. ir B. A. 2016-04-21 sudarytą dovanojimo sutartį (notarinio registro Nr. 3891), kuria žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 4117/0300:117, nuosavybės teisės perėjo atsakovei B. A., ir taikyti restituciją natūra;

125) nustatyti žemės sklypo (po kadastrinių matavimų plotas 0,1586 ha) ribas pagal UAB „Krianta“ 2016-04-25 parengtą žemės sklypo, kurio unikalus Nr. 4117-0300-0242, kadastrinis Nr. 4117/0300:242 D. R. kadastrinėje vietovėje, kadastrinių matavimų planą;

136) iš atsakovų ieškovų naudai priteisti bylinėjimosi išlaidas.

141.Patikslintame ieškinyje (b. l. 78-84) nurodė, kad ieškovas A. B. 1996-12-18 valstybinės žemės (miško) pirkimo - pardavimo sutartimi Nr. P41/96-2713 iš valstybės nupirko 0,14 ha žemės sklypą, esantį Raudondvario k., Riešės sen., Vilniaus raj. Įrašas apie valstybinės žemės (miško) pirkimo - pardavimo sutarties ir įsigyto žemės (miško) sklypo, kurio kadastro Nr. 4117/0300:242, įregistravimą Nekilnojamojo turto registre, registro Nr. 41/35098, buvo įrašytas 1996-12-18. Ieškovas jam priklausantį butą, esantį šiame pačiame kaime adresu Liepų al. 13-1, išnuomojo ir iki 2016 m. pavasario apie 8-9 metus šios žemės nedirbo, tačiau leido kaimynams šia žeme naudotis - šienauti, gyvulius ganyti ir t.t. 2016 m. pavasarį į butą įsikrausčius ieškovo broliui O. B., šis panoro vėl naudotis žeme, tačiau gretimo žemės sklypo, su kuriuo ribojasi ieškovui priklausančio žemės sklypo ribos, savininkas informavo, kad šiuo žemės sklypu naudojasi atsakovė J. P.. Kaip paaiškino gretimo žemės sklypo savininkas, J. P. jam prisistatė kaip šio sklypo savininkė, nors visi kaimo gyventojai nuo 1970-jų metų, kai šiame kaime apsigyveno B. šeima, žinojo, kad šis žemės sklypas nuo senų laikų buvo ieškovo tėvų ir vėliau ieškovo šeimos. Apie tai žinojo ir atsakovė J. P.. Taip pat paaiškėjo, kad ieškovo žemė atsakovo NŽT buvo perleista 2014-08-29 (NTR įrašas galioja nuo 2014-12-16) atsakovei J. P.. 2016-03-08 ieškovas UAB „Krianta“ pavedė atlikti jam priklausančio žemės sklypo, kurio kadastro Nr. 4117/0300:242, esančio ( - ) k., Riešės sen., Vilniaus r. sav., kadastrinius matavimus. 2016-04-12 kvietimu UAB „Krianta“ pranešė visų gretimų žemės sklypų savininkams J. P., L. V. ir J. B., kad 2016-04-25 12 val. bus atliekami kadastriniai (geodeziniai) matavimai, kvietimai visiems buvo įteikti 2016-04-14. 2016-04-22 atsakovė J. P. telefonu informavo matininką - projektuotoją apie tai, kad ji jau nėra gretimo žemės sklypo, kurio kadastro Nr. 4117/0300:117, savininkė, nes žemės sklypą dovanojo dukrai, taip pat pranešė, kad nežino, ar dukra atvyks pagal matininko kvietimą į atliekamus ieškovo žemės sklypo matavimus. Matininkas-projektuotojas R. P. patikrino gretimo žemės sklypo, kurio kadastro Nr. 4117/0300:117, savininką ir sužinojo, kad šio žemės sklypo savininke tapo atsakovė B. A. ir sužinojo, kad yra konfliktas dėl ginčo žemės sklypo ribų bei ploto. Matininkas nustatė, kad visas vietovėje paženklintas žemės sklypas, kurio kadastro Nr. 4117/0300:0242, persidengia su žemės sklypo, kurio kadastro Nr. 4117/0300:117, priklausančio atsakovei B. A., ribomis ir plotu. Šiame sklype taip pat atlikti kadastriniai matavimai. Matininkas-projektuotojas taip pat nurodė, kad žemės sklypas, kadastro Nr. 4117/0300:0242, nors ir registruotas NTR, tačiau sklypo ribos kadastro žemėlapyje nepažymėtos, taip pat šio žemės sklypo NTR centrinio duomenų banko išraše nurodyta vietovė yra Nemenčinės seniūnija, nors kadastro vietovė yra D. R., pats žemės sklypas natūroje ir pagal teritorijų planavimo dokumentus randasi Riešės seniūnijoje. Atsižvelgiant į tai, buvo parengta žemės sklypų ribų schema ir paprašyta NŽT nurodyti tolimesnius veiksmus dėl susidariusios situacijos. Atsakovas NŽT, atstovaujamas Vilniaus rajono skyriaus, 2016-05-27 rašte Nr. 48SD-6709-(14.48.104.) „Dėl prašymo nagrinėjimo“ nurodė, kad palyginus D. R. žemės reformos žemėtvarkos projekte, patvirtintame NŽT Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2013-08-01 įsakymu Nr. 48VĮ-(14.48.2.)-2020 „Dėl Vilniaus rajono, Riešės seniūnijoje, D. R. kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto patvirtinimo“ (toliau - Projektas), suprojektuoto atsakovės J. P. žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 4117/0300:117, ir abrise Nr. 242 pažymėto žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 4117/0300:242, ribas su schemoje pažymėtomis žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 4117/0300:242, ribomis, nustatyta, kad žemės sklypo Nr. 4117/0300:117 ribos persidengia su anksčiau paženklintomis žemės sklypo Nr. 4117/0300:242 ribomis. Šie duomenys ginčo sklypų vietą identifikuoja tiksliai vieną ir tą pačią abiem sklypams. Rašte atsakovas NŽT išaiškino, kad teisės aktuose nėra numatyta galimybė tarnybai pakeisti privatiems asmenims priklausančių žemės sklypų ribas ir kadastro duomenis, todėl reikia kreiptis į teismą. Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2016-06-09 tapo žinoma, kad atsakovė J. P. 2016-04-21 dovanojimo sutartimi (notarinio registro Nr. 3891) žemės sklypą, kurio kadastrinis Nr. 4117/0300:117, perleido atsakovei B. A., savo dukrai. Ieškovas pirkimo - pardavimo sutartį, kurios neatskiriama dalis yra sklypo planas su gretimybėmis (pirkimo - pardavimo sutarties 9 p.), 1996‑12‑18 įregistravo Valstybinio žemės kadastro duomenų registre, kurį tvarkė Vilniaus rajono žemėtvarkos ir geodezijos tarnyba. Vadinasi, ieškovai tinkamai ir laiku atliko visus veiksmus, įregistruodami nuosavybės teises į ginčo žemės sklypą, bei išviešindami ją tretiesiems asmenims (1964 m. CK 149 str. 1 d. ir 2 d.). Valstybei jau nesant ginčo žemės sklypo savininku, atsakovė NŽT, suformavusi ir Nekilnojamojo turto registre kitais numeriais (unikaliu numeriu, NTR numeriu) įregistravusi žemės sklypą (0,1644 ha ploto žemės sklypą, kurio unikalus Nr. 4400-3087-5948, kadastro Nr. 4117/0030:117, NTR Nr. 44/1740413), ieškovams bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausantį 0,1400 ha ploto žemės sklypą, esantį ( - ) k., Riešės sen., Vilniaus r., kurio unikalus Nr. 4117-0300-0242, kadastro Nr. 4117/0300:242, Nekilnojamojo turto registro Nr. 41/35098, nuosavybės teises į jį 2014-08-29 perleido atsakovei J. P.. Atsakovas NŽT, priimdama ginčijamus sprendimus, pažeidė ieškovų nuosavybės teises, nes antrą kartą perleido daiktą - žemės sklypą, neturėdamas jo nuosavybės, tokiu būdu atsakovei J. P. perdavė valstybei nepriklausantį daiktą. Atsakovas NŽT 2013-08-01 įsakymu Nr. 48VĮ-(14.48.2.)-2020 „Dėl Vilniaus rajono, Riešės seniūnijoje, D. R. kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto patvirtinimo“ dalyje dėl 0,1644 ha ploto žemės sklypo, kurio projektinis Nr. 1082-1, kadastro Nr. 4117/0300:117, suprojektavimo, taip pat 2014-08-29 sprendimu Nr. 48S-826 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo kaimo gyvenamojoje vietovėje pilietei J. P.“, kuriuo buvo atkurtos nuosavybės teisės atsakovei J. P. į žemės sklypą, kurio kadastrinis Nr. 4117/0300:117, ir 2014-08-29 sprendimu Nr. 48SK-14.48.111.)-2944 „Dėl žemės sklypo Nr. 1082-1, esančio Vilniaus rajone, Riešės seniūnijoje, Raudondvario kaime, nustatytų kadastro duomenų patvirtinimo (žemės sklypo suformavimo)“ pažeidė ieškovų teises, imperatyvias įstatymo normas (LR CK 1.80 str., 4.48 str. ir kt.), todėl tokie sandoriai yra niekiniai nuo jų sudarymo momento ir negaliojantys, o visa, ką yra gavusi pagal niekinį sandorį, įgijusi šalis privalo grąžinti (LR CK 1.80 str. 2 d., 4.96 str. 3 d.). Ginčijamas atsakovių J. P. ir B. A. sudarytas žemės sklypo dovanojimo sandoris taip pat yra neteisėtas ir niekinis nuo jo sudarymo momento, nes atsakovė J. P. perdavė tai, ko ji negalėjo įgyti, bet neteisėtai įgijo, t.y. perdavė ginčo žemės sklypą bei nuosavybės teises į jį, pažeisdama imperatyvias teisės normas (LR CK 4.48 str.), todėl vadovaujantis LR CK 4.96 str. 3 d. ir 1.80 str., 2016-04-21 dovanojimo sutartis yra negaliojanti nuo jo sudarymo momento. Be to, atsakovės šio sandorio sudaryti neprivalėjo, jį sudarydamos buvo nesąžiningos - sudarė motina su dukra, žinodamos apie ieškovų pažeistas teises ir siekį jas ginti, sandoris pažeidė ieškovų teises, jis sudarytas sužinojus apie ketinamus atlikti ieškovų žemės sklypo kadastrinius matavimus. Sandoris yra neatlygintinas. Taip pat šis ginčijamas atsakovių sudarytas sandoris LR CK 1.86 str. pagrindu, nes jis sudarytas tik dėl akių, ne siekiant sukurti teisinius padarinius, o tik siekiant išsaugoti žemės sklypą, jog šis nebūtų sugrąžintas ieškovams. Kadangi ginčo žemės sklypas atsakovėms perleistas neatlygintinai, restitucija turi būti taikoma ir įvykdoma natūra, sugrąžinant ieškovams žemės sklypą. Ieškovai mano, kad LR CK 1.125 str. 1 d. nustatytas 10 metų bendras ieškinio senaties terminas ir turi būti taikomas šiuo atveju. Ieškovų teisės buvo pažeistos 2014 m., atsakovui NŽT atlikus veiksmus, kurių ji neturėjo teisės ir negalėjo atlikti, t.y. priėmus ginčijamus sprendimus, taip pat 2016-04-21 atsakovėms J. P. ir B. A. sudarius ginčijamą dovanojimo sutartį. Apie savo teisių pažeidimus ieškovai sužinojo 2016 m. pavasarį, tad akivaizdu, jog ieškinio senaties terminas nėra pasibaigęs ir negali būti taikomas.

152.A. J. P. ir B. A. atsiliepimu į ieškinį su pareikštais ieškovų reikalavimais nesutiko (b. l. 61-64). Atsiliepime nurodė, kad atsakovės J. P. ir B. A. apie 1996-12-18 sutartį nieko nežinojo, tik iš pareikšto ieškinio tapo žinoma apie tokios sutarties egzistavimą. Ieškovai teismui nepateikė 1996-12-18 sutartimi įsigyto žemės sklypo plano, todėl atsakovams kyla pagrįstų abejonių ar žemės sklypo planas apskritai buvo parengtas, ar šį planą patvirtino atitinkamos valstybinės žemėtvarkos tarnybos. Jeigu paaiškėtų, kad 1996-12-18 sutartis buvo sudaryta nesilaikant nustatytos formos reikalavimų, tai tokia sutartis laikytina niekine ir negaliojančia. Žemės sklypas nebuvo tinkamai įregistruotas Nekilnojamojo turto registre. Iš 2016 m. liepos 28 d. Nekilnojamojo turto registro išrašo matyti kad ieškovui A. B. priklausantis žemės sklypas, unikalus Nr. 4117-0300-0242 yra registruotas ne Vilniaus rajono Riešės seniūnijos teritorijoje, o Vilniaus rajono Nemenčinės seniūnijos teritorijoje, o žemės sklypo ribos kadastro žemėlapyje apskritai nepažymėtos. Daro išvadą, kad ieškovas ir/arba Vilniaus apskrities valdytojo administracija nepasirūpino, kad 1996-12-18 sutartimi įsigytas žemės sklypas būtų tinkamai įregistruotas Nekilnojamojo turto registre, ir šio žemės sklypo ribos būtų paženklintos kadastro žemėlapyje, o tai lėmė teritorijos, kurioje atsakovei J. P. buvo atkurtos nuosavybės teisės, priskyrimą laisvos žemės fondui ir žemės gražinimą atsakovei J. P.. Pažymėjo, kad ieškovas dėl dovanojimo sutarties pripažinimo neglaiojančia reikalavimą reiškia actio Pauliana pagrindais. Tačiau nei J. P., nei B. A. jokių sandorių su ieškovais nesudarinėjo, ieškovai nėra ir niekada nebuvo J. P. ir B. A. kreditoriais. Taip pat tiek J. P. atkūrusi nuosavybės teises į B. A. turėtą žemę, tiek B. A. įgijusi motinos dovanotą turtą elgėsi sąžiningai, t.y. jos laikytinos sąžiningomis įgijėjomis. Jeigu bylos nagrinėjimo metu bus nustatyta, kad 1996-12-18 valstybinės žemės (miško) pirkimo - pardavimo sutarties Nr. P41/96-2713 sudarymo metu buvo tinkamai parengtas ir patvirtintas žemės sklypo planas, kuriuo suformuotas žemės sklypas toje pačioje teritorijoje kaip ir atsakovei priklausantis žemės sklypas, tokiu atveju laikytina, kad ieškovai jiems priklausantį žemės sklypą prarado, o reikšdami reikalavimus praleido 3 metų ieškinio senatį (LR CK 4.96 str. 1 d.).

163.A. N. žemės tarnyba prie ŽŪM atsiliepimu su ieškiniu sutiko (b. l. 70-72). Atsilipime nurodė, kad išnagrinėjus NŽT Vilniaus rajono skyriuje esančius žemės sklypo (kadastro Nr. 4117/0300:242) archyvinius dokumentus nustatyta, kad A. B. 1996-12-18 valstybinės žemės (miško) pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. 941/96-2713 buvo parduotas 0,14 ha ploto asmeninio ūkio žemės sklypas (kadastro Nr. 4117/0300:242). Matininkas V. P. 1995-10-17 paženklinęs šio žemės sklypo (kadastro Nr. 4117/0300:242) ribas ir atlikęs šio žemės sklypo matavimus, nustatant žemės sklypo ribų posūkio taškų koordinates grafiškai pagal paskiausiai atnaujintą kartografinę medžiagą, 1995-10-17 parengė šio žemės sklypo lauko brėžinį (abrisą) (toliau - abrisas Nr. 242). Abrise Nr. 242 nurodyta, kad žemės sklypo (kadastro Nr. 4117/0300:242) šiaurinė riba sutampa su F. B. žemės sklypu Nr. 50; rytinė riba sutampa su S. D. žemės sklypu; pietinė riba sutampa su L. V. žemės sklypu Nr. 48. Į. N. turto registro centrinio duomenų banko išrašo duomenis nustatyta, kad žemės sklypas (kadastro Nr. 4117/0300:242) Nekilnojamojo turto registre buvo įregistruotas 1996-12-18. Atkreipė dėmesį, kad šio žemės sklypo ribos nepažymėtos Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje. Valstybinio žemės kadastro duomenų registro duomenys Nekilnojamojo turto registrui buvo perduoti 1998 m. įsteigus Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonę ir panaikinus Valstybinį žemės kadastro duomenų registrą. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. balandžio 30 d. nutarimo Nr. 316 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio žemės (su nekilnojamojo turto elementais) kadastro nuostatų tvirtinimo“ (redakcija, galiojusi nuo 1995-08-12 iki 1998-02-26) (toliau - Nutarimas) 1.4. papunktyje įtvirtinta, jog žemės sklypai, žemės valdos ir kitos žemėnaudos bei jų teisinė būklė įregistruojami Valstybinio žemės kadastro duomenų registre per 3 mėnesius nuo žemės sandorių sudarymo, žemės paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo, valstybinės institucijos sprendimo suteikti žemę nuosavybėn arba naudoti, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba miesto (rajono) valdybos sprendimo suteikti žemę priėmimo dienos. Š. N. 1.6. papunktyje numatyta, jog Valstybinio žemės kadastro duomenis nustatytąja tvarka rengia ir tikslina apskričių valdytojų administracijos žemėtvarkos ir geodezijos tarnybos, Valstybinis žemėtvarkos institutas, Valstybinė žemės kadastro automatizavimo įmonė, kurių darbus koordinuoja bei jiems metodiškai vadovauja Valstybinė žemėtvarkos ir geodezijos tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 1993 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. 577 „Dėl žemės sklypų registravimo tvarkos miesto (rajono) žemės registre“ (toliau - Įsakymas) 1.1. papunktyje (įpareigoti miestų ir rajonų žemėtvarkos tarnybas nustatytąja tvarka registruoti privatinės nuosavybės ir ilgiau kaip 3 metus išsinuomotos žemės (įskaitant mišką) sklypus, ne vėliau kaip per mėnesį nuo sprendimų atstatyti nuosavybės teisę į žemę priėmimo arba nuo notariškai patvirtintų dokumentų pirkti, perleisti ar išsinuomoti žemę pateikimo miesto (rajono) žemėtvarkos tarnybai) ir 1.3. papunktyje (įpareigoti miestų ir rajonų žemėtvarkos tarnybas įregistruotus žemės sklypus ir įvykusius žemės naudojimo pakeitimus nustatytąja tvarka žymėti žemės kadastro žemėlapyje) pateikto teisinio reglamentavimo, matyti, kad tuometinės žemėtvarkos tarnybos buvo atsakingos už naujų žemės sklypų įregistravimą bei už šių žemės sklypų ribų pažymėjimą žemės kadastro žemėlapyje. Šie duomenys būdavo fiksuojami Valstybiniame žemės kadastre (Nutarimo 1.6. papunktis). Atkreipė dėmesį, kad NŽT Vilniaus rajono skyriuje esančioje žemės sklypo (kadastro Nr. 4117/0300:242) archyvinėje byloje yra tuometinės Vilniaus rajono žemės ūkio valdybos žemėtvarkos ir geodezijos tarnybos parengtas 1996 m. gruodžio 18 d. Valstybinės žemės kadastro duomenų registro Nr. 41/35098-1 išrašas, kuriame pateikiami registro duomenys apie įregistruotą žemės sklypą (kadastro Nr. 4117/0300:242). Atsižvelgiant į tai, jog archyvinėje žemės sklypo (kadastro Nr. 4117/0300:242) byloje yra išlikęs minėtas registro 41/35098-1 išrašas, akivaizdu, jog tuometinė žemėtvarkos tarnyba neatliko visų veiksmų registruojant žemės sklypą (kadastro Nr. 4117/0300:242), t. y. nustatyta tvarka nepažymėjo šio žemės sklypo žemės kadastro žemėlapyje (Įsakymo 1.3. papunktis). Iš esmės dėl šios priežasties ir kilo ginčas nagrinėjamu atveju. Įvertinus žemės sklypo (kadastro Nr. 4170/0300:117) kadastro duomenų byloje esančius dokumentus nustatyta, kad VĮ Valstybės žemės fondo Vilniaus žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus matininkė G. I. 2014-03-14 paženklino šio žemės sklypo ribas vietovėje ir surašė šio žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo aktą, 2014-06-12 parengė žemės sklypo planą M 1:1000 (toliau - planas Nr. 117). Iš plano Nr. 117 matyti, jog žemės sklypas (kadastro Nr. 4170/0300:117) šiaurinėje dalyje ribojasi su žemės sklypu (kadastro Nr. 4170/0300:688), o pietinėje dalyje - žemės sklypu (kadastro Nr. 4170/0300:602). Žemės sklypams (kadastro Nr. 4117/0300:688 ir Nr. 4117/0300:602) atlikti kadastriniai matavimai valstybinėje koordinačių sistemoje, jų ribos pažymėtos kadastro žemėlapyje. Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2014 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. 48SK-(14.48.111.)-2944 „Dėl žemės sklypo Nr. 1082-1, esančio Vilniaus rajone, Riešės seniūnijoje, ( - ) kaime, nustatytų kadastro duomenų patvirtinimo (žemės sklypo suformavimo)“ suformavo žemės sklypą ir patvirtino žemės sklypo (projektinis Nr. 1082-1, kadastro Nr. 4177/0300:117) kadastro duomenis, nustatytus pagal VĮ Valstybės žemės fondo Vilniaus žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus matininkės G. I. 2014-06-12 parengtą minėto žemės sklypo kadastro duomenų bylą. Į. N. turto registre teikiamus duomenis nustatyta, kad žemės sklypas (projektinis Nr. 1082-1, kadastro Nr. 4117/0300:117) įregistruotas Nekilnojamojo turto registre, šio ribos pažymėtos kadastro žemėlapyje. Kaip minėta, įvertinus žemės sklypo (projektinis Nr. 1082-1, kadastro Nr. 4117/0300:117) suprojektuoto Vilniaus rajono, Riešės seniūnijos, D. R. žemės reformos žemėtvarkos projekte, patvirtintame 2013-08-01 įsakymu, ribas ir abrise Nr. 242 pažymėto žemės sklypo (kadastro Nr. 4117/0300:242) ribas su prie ieškovų ieškinio pridėtoje, UAB „Krianta“ parengtoje žemės sklypo (kadastro Nr. 4117/0300:242) schemoje M 1:1000 numatytas ribas, matyti, jog žemės sklypo (projektinis Nr. 1082-1, kadastro Nr. 4117/0300:117) ribos persidengia su anksčiau paženklintomis žemės sklypo (kadastro Nr. 4117/0300:242) ribomis. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. birželio 10 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A-1523-858/2015 išaiškinta, kad „<...> teisinėje valstybėje negali būti paliekama tokia situacija, kai nesusijusiems asmenims nuosavybės teisės buvo atkurtos į tą patį žemės plotą ir taip yra apribojami vienų iš jų poreikiai, galimybės visapusiškai naudotis žeme, į kurią buvo atkurtos nuosavybės teisės, įgyvendinti savo kaip žemės savininko teises ir pan.“

174.Teismo posėdžio metu ieškovų atstovas adv. V. T. prašė ieškinį tenkinti visiškai. Nurodė, kad ginčo sklypų vieta sutampa. Ieškovų teisės pažeistos, nes jų nuosavybė perduota kitiems. Ieškovų sklypas buvo įregistruotas, tačiau kadastro žemėlapyje nebuvo pažymėtos ribos. Sklypą įregistravo NŽT, nes tuo metu tai darė žemėtvarkos skyrius. Ieškovai žinojo sklypo vietą natūroje, jis buvo ženklintas. Juo naudojosi motina nuo 1970 metų, paskui sūnus. Žemės sklypo vieta galima nustatyti pagal gretimybes. J. B. žino savo sklypo plotą. Buvo atliekami kadastriniai matavimai, ji buvo kviečiama ir nurodė ribas. Kampinės paženklintos, riboženklius nurodė. Paaiškino, kad tai jos sklypo ribos, o iš karto prasideda sekantis sklypas. Kito gretimybės sklypo savininkas taip pat nurodė sklypo ribas. Tarp dviejų riboženklių ir buvo tam tikras atstumas. Viršplotis dėl to, kad buvo preliminarūs matavimai, o dabar kadastriniai atlikti. Paklaida konflikto su gretimybėmis nekuria. Ieškovui buvo suteikta 14 arų, atsakovai gavo 16,44 arų. Pagal bylos aplinkybes, ieškovai daiktą nusipirko labai senai. Tačiau neatlygintinai tą patį ginčo sklypą gavo atsakovė J. P. bei paskui perleido neatlygintinai atsakovei Abramovai.

185.Atsakovo NŽT atstovas J. V. su ieškiniu sutiko. Nurodė, kad ieškovui A. B. valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartimi parduotas J. B. skirtas asmeninio ūkio žemės sklypas buvo įregistruotas Nekilnojamojo turto registre, tačiau ribos nebuvo pažymėtos kadastro žemėlapyje. Už įregistravimą ir ribų pažymėjimą buvo atsakinga tuometinė Ž. T. NŽT neatliko savo pareigos ir nepažymėjo sklypo ribų, todėl sklypas buvo įtrauktas į laisvos žemė fondą ir suprojektuotas atsakovei J. P.. Po to įvykdytas atkūrimas ir sklypas perduotas dar kitam asmeniui. Pirmesnis buvo A. B., ten buvo asmeninis ūkis, tai prioritetas. Valstybės institucija neteisėtais veiksmais perdavė žemės sklypą dar kitam asmeniui. Žemės sklypo ribos žemėlapyje buvo pažymėtos pirmiau atsakovų. Pagal UAB „Krianta“ atliktus kadastrinius matavimus iš šiaurės ir pietų kaimynų sklypų ribos pažymėtos pagal kadastrinius matavimus. Pagal planą gaunasi vieno metro juostelė valstybinės žemės.

196.Atsakovė B. A. su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad mamai teisėtai buvo duota žemė. Mama jai irgi teisėtai perdavė. Ieškovai laiku nesutvarkė, todėl turi būti atmestas ieškinys. Tik kai ieškovas pradėjo ateiti aiškintis, sužinojo situaciją. Važiavo į žemėtvarką, pasakė, kad jie klaidą padarė. Apie tai sužinojo apie mėnesį iki teismo. Ten žemė užleista, dirvonai, nupjovė žolę, o B. atėjęs pasodino dvi lysvytes. Kai gavo dovanų sklypą, nežinojo, kad jis gali būti kažkieno kito. Nežino, kaip motina pasirinko sklypą. Sklypas jai buvo pasiūlytas. Mama tam kaime gyveno virš 40 metų. P. B.. Tikriausiai žinojo, kad B. dirba šią žemę. Su gretimybių kaimynais bendravo, tačiau niekas nieko nesakė, dokumentų nerodė.

207.Atsakovių J. P. ir B. A. atstovas adv. pad. G. L. prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad pagal B. valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartį pirkėjas neįregistravęs sutarties disponuoti sklypu neturi teisės. Byloje pateiktas planas neatitinka jokių elementariam planui keliamų reikalavimų. Planas aukštyn kojom pabraižytas, nėra mastelio, nematyti taškų pririšimo. Svarbiausias dalykas, kad šitas planas nėra niekaip patvirtintas. Žemės įstatymo 14 straipsnis tuomet aiškiai nustatė, kad žemės sutarties planas turi būti patvirtintas valstybinės žemės tarnybos ir jeigu nėra plano, nėra ir sandorio. Sudarytas sandoris su ydomis turėjo pasekmių. Nuosavybės teisės įregistruotos, tačiau žemės sklypo ribos kadastriniame žemėlapyje nepažymėtos. Tai reiškia, kad sklypas a priori kaip daiktas nepažymėtas žemėlapyje, jo nėra. Sudarytas sandoris, kurio nėra iš principo. Sandorio neįmanomumas. Negali būti dviejų savininkų viename žemės sklype. Kyla klausimas, kas turi būti tas tikrasis savininkas, o kas pasitraukti ir reikalauti iš NŽT kompensacijų. Pagal CK 1.75 str. teisinės registracijos prioritetą akivaizdu, kad negalime sudarinėti sandorio dėl objekto, kurio iš principo nėra. Negali būti žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties be plano. Negali būti ir teisinės registracijos, kai tokio plano nėra. NŽT atstovas patvirtino, kad sklypas toje vietoje pirmiau buvo suformuotas atsakovei. Štai ir pirmumo teisė. Kalba eina apie du skirtingus sklypus. Ten įregistruoti ieškovų ir atsakovė sklypai. Sudaryti du atskiri sandoriai ir suformuoti du atskiri objektai. Vienas jų įregistruotas, kitas ne. Prašoma viena išregistruoti ir įregistruoti kitą. Mano, kad toks scenarijus nepriimtinas ir pažeidžia bet kokias teises. Būtent ieškovai savo neveikimu neapgynė savo nuosavybės. Ieškovas neįteisino tinkamai savo turto. Podrezienė galėjo padovanoti dukrai sklypą, nes jai buvo suformuotas žemės sklypas, suteiktas atskiras unikalus numeris. Atsakovė nepaėmė iš ieškovų sklypo. Iš sąžiningo įgijėjo nekilnojamojo daikto negalima išreikalauti. Nėra duomenų, kad būtų padarytas kažkoks nusikaltimas. Šiuo atveju senatis trijų metų. Tinkamai neįregistravęs ieškovas prarado teises dėl netinkamo ir neapdairaus elgesio. Senatis taip pat praleista, nes nuo sandorio sudarymo yra pareiga pasirūpinti sandorio registravimu. Prašymo atnaujinti senatį nėra.

21Ieškinys tenkintinas iš dalies.

22Faktiniai bylos duomenys

238.Byloje pateiktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad pagal Lietuvos Respublikos Vilniaus rajono valdybos 1994-12-02 potvarkį Nr. 729pv ieškovas A. B. 1996-12-18 Valstybinės žemės (miško) pirkimo - pardavimo sutartimi Nr. P41/96-2713 iš valstybės už 178 Lt nusipirko 0,14 ha žemės sklypą, esantį Raudondvario k., Riešės sen., Vilniaus raj. (b.l. 14). Sutarties 7 punkte numatyta, kad sutartį pirkėjas per 3 mėnesius įregistruoja Vilniaus rajono žemėtvarkos ir geodezijos tarnyboje tvarkomame Valstybinio žemės kadastro duomenų registre. Pagal sutarties 8 punktą, pirkėjas, nustatyta tvarka neįregistravęs šios sutarties, disponuoti įsigytu žemės, miško sklypu neturi teisės. Šios sutarties pagrindu Nekilnojamojo turto registre nuo 1996-12-18 buvo įregistruotos ieškovo A. B. nuosavybės teisės į žemės sklypą, unikalus Nr. 4117-0300-0242, kadastro Nr. 4117/0300:242 D. R. k.v., esantį Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Raudondvario k. (b.l. 13).

249.L. B. asmeninio ūkio žemės sklypo Nr. 49 planas (abrisas) (b.l. 15).

2510.2014-08-29 NŽT sprendimo Nr. 48S-826 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo kaimo gyvenamojoje vietovėje pilietei J. P.“ pagrindu atsakovės J. P. nuosavybės teisės buvo įregistruotos į 0,1644 ha žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-3087-5948, kadastro Nr. 4117/0300:117 D. R. k.v., esantį Vilniaus r. sav., Riešės sen., ( - ) k. (b.l. 23, 34). Atsakovė J. P. šį žemės sklypą 2016-04-21 Dovanojimo sutartimi (notarinio registro Nr. 3891) perleido savo dukrai atsakovei B. A. (b.l. 36-41).

2611.Žemės sklypo, kadastro Nr. 4117/0300:117, planas (b.l. 24).

2712.2016-04-12 ieškovo pavedimu atlikti kadastrinius (geodezinius) matavimus žemės sklype, kadastrinis Nr. 4117/0300:0242, esančiame Raudondvario k., Riešės sen., Vilniaus r. sav., UAB „Krianta“ pranešė gretimų žemės sklypų savininkams J. P., L. V. ir J. B., kad 2016-04-25 12 val. bus atliekami kadastriniai (geodeziniai) matavimai (b.l. 25). A. J. P. kvietimas buvo įteiktas 2016-04-14 (b.l. 26-27).

2813.UAB „Krianta“ 2016-04-29 rašte Nr. SR-16104-81 NŽT Vilniaus rajono skyriaus vedėjui nurodė, kad: pagal ieškovo A. B. prašymą parengė žemės sklypo (kadastro Nr. 4117/0300:0242), esančio Vilniaus r., Riešės sen., ( - ) k., kadastrinių matavimų planą. Šio žemės sklypo ribos suformuotos vadovaujantis teritorijų planavimo dokumentais, savininko faktinę naudojimosi jais natūroje tvarką, taip pat Nekilnojamojo turto registro 2016 m. balandžio mėn. duomenis. Sklypuose 4117/0300:0688, 4117/0300:0602, 4117/0300:0117 atlikti kadastriniai matavimai (schemoje pavaizduoti mėlyna spalva, b.l. 11). Šio žemės sklypo ribos paženklintos vietovėje 2016‑04-25 (schemoje – juoda pastorinta linija). Žemės sklypo ribos pagal teritorijų planavimo dokumentus (abrisą) pavaizduotos raudona spalva. Registruotas žemės sklypo plotas 0.1400 ha, atlikus matavimus žemė sklypo plotas yra 0.1586 ha, t.y. neleistinumo ribose. Maksimali leistina (ribinė) ploto paklaida pagal Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 1 priedą: ±0.00748 ha. Kadangi gretimuose žemė sklypuose (4117/0300:0688, 4117/0300:0502) atlikti kadastriniai matavimai, sklypo ribos yra gretinamos, dėl šios priežasties sklypo kraštinės kurios turi būti po 11 metrų pailgėja iki 12,16 ir 12,35, todėl susidaro viršplotis. Pagal schemą matyti, kad visas vietovėje paženklintas žemės sklypas persidengia su sklypo 4117/0300:0117 ribomis, šiam sklypui atlikti kadastriniai matavimai. Pažymėjo, kad žemės sklypas 4117/0300:0242 registruotas, bet sklypo ribos kadastro žemėlapyje neįneštos. Taip pat pažymėjo, kad nekilnojamojo turto registro duomenų išraše nurodyta Nemenčinės seniūnija, nors kadastrinė vietovė D. R., pats žemė sklypas natūroje ir pagal teritorijų planavimo dokumentus randasi Riešės seniūnijoje. Paprašė įvertinti situaciją bei nurodyti tolimesnius veiksmus (b.l. 28).

2914.Atsakovo NŽT Vilniaus rajono skyrius atsakydamas 2016-05-27 rašte Nr. 48SD-6709-(14.48.104.) „Dėl prašymo nagrinėjimo“ (b.l. 29-30) nurodė, kad išnagrinėję žemės sklypo (kadastro Nr. 4117/0300:242) archyvinius dokumentus nustatė, kad L. B. atkurtos nuosavybės teisės grąžinant natūra (nerengiant teritorijų planavimo dokumento) 0,14 ha žemės sklypą (kadastro Nr. 4117/0300:242). Matininkas V. P. 1995-10-17 paženklinęs žemės sklypo (kadastro Nr. 4117/0300:242) ribas ir atlikęs šio žemės sklypo matavimus, nustatant žemės sklypo ribų posūkio taškų koordinates grafiškai pagal paskiausiai atnaujintą kartografinę medžiagą, 1995-10-17 parengė šio žemės sklypo lauko brėžinį (abrisą). Abrise Nr. 242 nurodyta, kad žemės sklypo (kadastro Nr. 4117/0300:242) šiaurinė riba sutampa su E. B. žemės sklypu Nr. 50; rytinė riba sutampa su S. D. žemės sklypu; pietinė riba sutampa su L. V. žemės sklypu Nr. 48. Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo Nr. 41/35098 nustatyta, kad žemės sklypas (kadastro Nr. 4117/0300:242) Nekilnojamojo turto registre buvo įregistruotas 1996-12-18. Atkreipė dėmesį, kad šio žemės sklypo ribos nepažymėtos Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje. Palyginę žemės sklypo (kadastro Nr. 4117/0300:242) abrise Nr. 242 nurodytus šio žemės sklypo ribų linijų ilgius, su Žemės sklypo (kadastro Nr. 4117/0300:242) schemoje M 1:1000, parengtoje UAB „Krianta“ matininko R. P., nurodytais minėto žemės sklypo ribų linijų ilgiais, atlikus kadastrinius matavimus, nustatė, kad šiaurinės ribos linijos ilgis (130,00 m) - atitinka linijos ilgį nurodytą abrise Nr. 242; rytinės ribos linijos ilgis (12,35 m) - 1.35 m ilgesnis nei nurodytas abrise Nr. 242; pietinės ribos linijos ilgis (130,00 m) - atitinka linijos ilgį nurodytą abrise Nr. 242; vakarinės ribos linijos ilgis (12,16 m) - 1,16 m ilgesnis nei nurodytas abrise Nr. 242. Žemės sklypams (4117/0300:688 ir Nr. 4117/0300:602) atlikti kadastriniai matavimai valstybinėje koordinačių sistemoje, jų ribos pažymėtos kadastro žemėlapyje. Atsižvelgiant į nurodytą, daro išvadą, kad žemės sklypo (kadastro Nr. 4117/0300:242) rytinės ir vakarinės ribos nežymus neatitikimas abrise Nr. 242 nurodytiems linijų ilgiams susidaro dėl žemės sklypams (4117/0300:688 ir Nr. 4117/0300:602) atliktų kadastrinių matavimų. Žemės sklypo (projektinis Nr. 1082-1, kadastro Nr. 4117/0300:117) ribos suprojektuotos D. R. žemės reformos žemėtvarkos projekte, patvirtintame 2013-08-01 NŽT Vilniaus rajono skyriaus vedėjo įsakymu Nr. 48VĮ-(14.48.2.)-2020 „Dėl Vilniaus rajono, Riešės seniūnijoje, D. R. kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto patvirtinimo“, o NŽT 2014-08-29 sprendimu Nr. 48S-826 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo kaimo gyvenamojoje vietovėje pilietei J. P.“ buvo atkurtos nuosavybės teisės J. P. perduodant neatlygintinai žemės sklypą (projektinis Nr. 1082-1, kadastro Nr. 4117/0300:117), esantį Vilniaus r., Riešės sen., Raudondvario k. VĮ Valstybės žemės fondo Vilniaus žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus matininkė G. I. 2014-03-14 paženklino žemės sklypo (projektinis Nr. 1082-1, kadastro Nr. 4117/0300:117) ribas vietovėje ir surašė šio žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo aktą, 2014-06-12 parengė žemės sklypo planą M 1:1000. Skyriaus vedėjas2014-08-29 sprendimu Nr. 48SK-(14.48.111.)-2944 „Dėl žemės sklypo Nr. 1082-1, esančio Vilniaus rajone, Riešės seniūnijoje, ( - ) kaime, nustatytų kadastro duomenų patvirtinimo (žemės sklypo suformavimo)“ suformavo žemės sklypą ir patvirtino žemės sklypo (projektinis Nr. 1082-1, kadastro Nr. 4117/0300:117) kadastro duomenis, nustatytus pagal VĮ Valstybės žemės fondo Vilniaus žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus matininkės G. I. 2014-06-12 parengtas minėto žemės sklypo kadastro duomenų bylas. Palyginę plane Nr. 117 pažymėtas šio žemės sklypo ribas (konfigūraciją) su 2013 m. Projekte suprojektuotomis šio žemės sklypo ribomis nustatyta, kad 2014-03-14 vietovėje paženklintos žemės sklypo (projektinis Nr. 1082-1, kadastro Nr. 4117/0300:117) ribos atitinka 2013 m. Projekte suprojektuotas ribas. Nekilnojamojo turto registre žemė sklypas (projektinis Nr. 1082-1, kadastro Nr. 4117/0300:117) buvo įregistruotas vadovaujantis NŽT sprendimu 2014-08-29 sprendimu Nr. 48S-826 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo kaimo gyvenamojoje vietovėje pilietei J. P.“, žemės sklypo (projektinis Nr. 1082-1, kadastro Nr. 4117/0300:117) ribos pažymėtos kadastro žemėlapyje. Atsižvelgiant į nurodytą ir palyginus 2013 m. Projekte suprojektuoto žemė sklypo (projektinis Nr. 1082-1, kadastro Nr. 4117/0300:117) ir abrise Nr. 242 pažymėto žemės sklypo (kadastro Nr. 4117/0300:242) ribas su schemoje pažymėtomis žemės sklypo (kadastro Nr. 4117/0300:242) ribomis, nustatyta, kad žemės sklypo (projektinis Nr. 1082-1, kadastro Nr. 4117/0300:117) ribos persidengia su anksčiau paženklintomis žemė sklypo (kadastro Nr. 4117/0300:242) ribomis. Išaiškino, kad žemės sklypo (kadastro Nr. 4117/0300:242) savininkas A. B. turi teisę kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas.

3015.Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Vilniaus rajono skyriaus vedėjas 2013‑08-01 įsakymu Nr. 48VĮ-(14.48.2.)-2020 „Dėl Vilniaus rajono, Riešės seniūnijoje, D. R. kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto patvirtinimo“ 1.2 punktu patvirtinto priedą Nr. 1 „Pretendentų, kuriems vykdant Vilniaus rajono Riešės seniūnijos D. R. kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą suformuoti žemės sklypai, sąrašą“, kurio eil. Nr. 33 – dėl pretendentei J. P. suprojektuoto 0,16 ha ploto žemės sklypo, kurio projektinis Nr. 1082-1 (b.l. 87-94).

3116.NŽT skyriaus vedėjas 2014-08-29 sprendimu Nr. 48SK-(14.48.111.)-2944 „Dėl žemės sklypo Nr. 1082-1, esančio Vilniaus rajone, Riešės seniūnijoje, Raudondvario kaime, nustatytų kadastro duomenų patvirtinimo (žemės sklypo suformavimo)“ suformavo žemės sklypą ir patvirtino žemės sklypo Nr. 1082-1 kadastro duomenis, nustatytus pagal VĮ Valstybės žemės fondo vyriausiosios specialistė G. I. 2014-06-12 parengtą žemės sklypo Nr. 1082-1 kadastro duomenų bylą, kuri yra neatskiriama šios sprendimo dalis (b.l. 98-115).

3217.UAB „Krianta“ parengta žemės sklypo, kad. Nr. 4117/0300:0242 schema M 1:1000 (b.l. 11).Ištrauka iš žemės reformos žemėtvarkos projekto,kurioje taškučiais ties skaičiumi 1082 pažymėtas ginčo sklypas (b.l. 134).

33Dėl senaties termino taikymo

3418. Lietuvos A. T. teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje pripažįstama, kad ginčo šaliai reikalaujant taikyti ieškinio senatį, teismas ex officio patikrina, ar taikytinas ieškinio senaties terminas nepraleistas ir ar nėra priežasčių šį terminą atnaujinti (Lietuvos A. T. 2010 m. gruodžio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-516/2010, 2010 m. balandžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-170/2010). Ieškinio senaties termino atnaujinimą reglamentuojančiose teisės normose neišvardytas aplinkybių, kurios laikytinos svarbiomis praleistam terminui atnaujinti, sąrašas; taip pat neįvardyti kriterijai, kuriais remdamasis teismas turėtų spręsti dėl tokių aplinkybių pripažinimo svarbiomis praleisto termino priežastimis. Lietuvos A. T. yra pabrėžęs, kad teismas, spręsdamas svarbių priežasčių konstatavimo klausimą, turi vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, atsižvelgti į ieškinio senaties instituto esmę ir jo paskirtį, ginčo esmę, šalių elgesį ir kitas reikšmingas bylos aplinkybes (Lietuvos A. T. 2009 m. spalio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-449/2009; 2009 m. spalio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-447/2009). Kiekvienu atveju turi būti taikomi ne vidutiniai, o individualūs elgesio standartai dėl bylos šalių, dėl kurių sprendžiamas praleisto ieškinio senaties termino priežasčių svarbos įvertinimo klausimas. Praleisto termino atnaujinimo klausimas sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios situacijos aplinkybes, į subjektyviųjų (asmens sugebėjimas įvertinti susiklosčiusią teisinę situaciją, šalių elgesys ir pan.) ir objektyviųjų (siekiama apginti vertybė, asmens amžius, išsilavinimas ir pan.) kriterijų visumą.

35Ginčijama situacija objektyviai susidarė ne po 1996-12-18,kai ieškovas įgyvendino savo teisę-sudarius pirkimo-pardavimo sutartį su valstybe,jos atstovas įregistravo ginčo sklypą be kadastrinių duomenų apie sklypo ribas.Todėl atsakovų nurodomas trijų metų terminas pagal 1964 m. CK 84 straipsnio 1 dalyje nustatytas bendras trejų metų ieškininės senaties terminas (straipsnio redakcija, galiojusi iki 2001 m. liepos 1 d.) net negali būti taikomas,nes ieškovas neturėjo pareigos įregistruoti savo žemės sklypą su tiksliomis sklypo koordinatėmis.

36Ginčas kilo realiai po 2014-08-29 sprendimo Nr. 48SK-(14.48.111.)-2944 „Dėl žemės sklypo Nr. 1082-1, esančio Vilniaus rajone, Riešės seniūnijoje, Raudondvario kaime, nustatytų kadastro duomenų patvirtinimo (žemės sklypo suformavimo)“,kurio pagrindu buvo suformuotas žemės sklypas ir patvirtini žemės sklypo (projektinis Nr. 1082-1, kadastro Nr. 4117/0300:117) kadastro duomenys.

37Pagal 2000 m. CK 1.127 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą bendrąją taisyklę ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Teisės į ieškinį atsiradimas, kartu ir ieškinio senaties termino pradžia nusakoma ne objektyviu (teisės pažeidimo), o subjektyviu momentu (kada asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti apie jo teisės pažeidimą), nes asmuo gali įgyvendinti teisę ginti savo pažeistas teises tik žinodamas, kad šios yra pažeistos. Teisės pažeidimo ir sužinojimo apie jį momentas gali sutapti, bet gali ir nesutapti, t. y. asmuo apie tai gali sužinoti vėliau, tačiau pastarąją aplinkybę jis turi įrodyti. Be to, siekiant nustatyti ieškinio senaties termino pradžią, būtina išsiaiškinti, kurią dieną rūpestingas ir apdairus asmuo, esant tokioms pat aplinkybėms, galėjo ir turėjo sužinoti, kad jo teisė yra pažeista. Nuo tos dienos ir turėtų būti skaičiuojamas ieškinio senaties terminas (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus 2011 m. sausio mėn. 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-26/2011).

38Ieškovas pagrindė,kad sužinojo apie savo teisės į nuosavybę pažeidimą sužinojo tik 2016 metais,todėl ieškinio senatis ieškiniui paduoti nėra praleista,t.y. nėra jokių pagrindų taikyti ieškinio senatį.

39Dėl įrodymų vertinimo

4019. Teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Įrodymų vertinimas turi būti grindžiamas įrodymų lygybės principu, laikantis nuostatos, kad visi įrodymai turi vienokią ar kitokią įrodomąją vertę ir kad nė vieno negalima nemotyvuotai atmesti ar laikyti svaresniu, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Be to, vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis, teismas privalo vadovautis ir teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijais (CPK 3 straipsnio 7 dalis). Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos A. T. 2011 m. rugpjūčio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2011 ir kt.).Lietuvos A. T., formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, ne kartą yra pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal ( - ) straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos A. T. 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008; 2008 m. spalio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-447/2008, 2009 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-156/2009; kt.).

41Dėl įsakymų ir sprendimų panaikinimo

4219.Byloje esantys įrodymai patvirtina,kad ginčo sklypas yra sklypas toje pačioje vietoje,beveik to paties dydžio sklypas pagal jo paties atliktus matavimus ir atsižvelgiant į realias kaimyninių sklypų gretimybes,kurį ieškovas įsigijo iš valstybės 1996 metų gruodį,o po to šio sklypo vietoje 2014 metais buvo įregistruotas atsakovės J. P. sklypas,kaip suteiktas jai valstybės iš buvusio valstybinės žemės fondo (sprendimo 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 punktai).

4320. CK 4.98 straipsnyje, kuriame įtvirtintas savininko teisių gynimo būdas – negatorinis ieškinys, nustatyta, kad savininkas gali reikalauti pašalinti bet kuriuos jo teisių pažeidimus, net ir nesusijusius su valdymo netekimu. Lietuvos A. T., pasisakydamas dėl šios teisės normos aiškinimo ir taikymo, yra konstatavęs, kad ieškovas, pareiškęs negatorinį ieškinį, turi įrodyti du dalykus: 1) kad jis yra turto savininkas; 2) kad jo teisės yra pažeistos. Savininkas neturi įrodinėti, kad jo teises pažeidžiantis asmuo elgiasi neteisėtai. Priešingai, esant įrodytiems pirmiau nurodytiems faktams, atsakovas turi įrodyti, jog jo elgesys visiškai atitinka teisės aktų reikalavimus (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. spalio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Vilniaus miesto valdyba v. R. K., bylos Nr. 3K-3-949/2001; 2008 m. rugsėjo 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. S. v. M. B. ir kt., bylos Nr. 3K-3-407/2008; 2010 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. L. v. AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ir kt., bylos Nr. 3K-3-285/2010; 2011 m. balandžio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. B. v. A. K. ir kt., bylos Nr. 3K-3-189/2011; kt.).

44Teismas sutinka su atsakovo NŽT argumentais ir faktinėmis situacijos išvadomis,kurias ji nurodė.kad ginčo sklypo vietoje neturėjo būti formuojamas naujas žemės sklypas,nepriklausomai nuo to,kad šio sklypo tikslūs kadastriniai matavimai nebuvo įregistruoti(sprendimo 14 p.).Ieškovo nuosavybės teisės įregistruotos ir ši registracija nenuneigta,kaip neteisėta ar negaliojanti(b.l.13).Teismas daro išvadą,kad žemės sklypo (projektinis Nr. 1082-1, kadastro Nr. 4117/0300:117) ribos, suprojektuotos D. R. žemės reformos žemėtvarkos projekte, patvirtintame 2013-08-01 NŽT Vilniaus rajono skyriaus vedėjo įsakymu Nr. 48VĮ-(14.48.2.)-2020 „Dėl Vilniaus rajono, Riešės seniūnijoje, D. R. kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto patvirtinimo“ negalėjo būti įtraukiamos į projektą dėl nuosavybės teisių atkūrimo,nes minėtas žemės sklypas valstybei nepriklausė ir jis nebuvo ieškovo prarastas. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią; sutartis įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje numatyta, bet ir visa tai, ką lemia sutarties esmė arba įstatymai (CK 6.189 str. 1 d.). Sutarties netinkamas vykdymas reiškia sutarties pažeidimą (CK 6.63 str.).Neturint teisinio pagrindo ginčo vietoje formuoti sklypą,nes toje vietoje valstybė jau nebeturėjo nuosavybės teisių į ieškovo žemės sklypą, 2013-08-01 valstybės institucija-NŽT Vilniaus rajono skyriaus vedėjas savo galutiniu įsakymu Nr. 48VĮ-(14.48.2.)-2020 „Dėl Vilniaus rajono, Riešės seniūnijoje, D. R. kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto patvirtinimo“, o NŽT 2014-08-29 sprendimu Nr. 48S-826 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo kaimo gyvenamojoje vietovėje pilietei J. P.“ buvo atkurtos nuosavybės teisės J. P. perduodant neatlygintinai žemės sklypą (projektinis Nr. 1082-1, kadastro Nr. 4117/0300:117), esantį Vilniaus r., Riešės sen., Raudondvario k..Tokiu būdu atsakovė J. P. įgijo nuosavybės teises į ginčo sklypą,kurio įgijimo sandoris prieštaravo impertyvioms įstatymo normoms(CK 1.80 str.1d.).Todėl teismas laiko pagrįstu ieškinio reikalavimu panaikinti įsakymus ir panaikina Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2013‑08-01 įsakymo Nr. 48VĮ-(14.48.2.)-2020 „Dėl Vilniaus rajono, Riešės seniūnijoje, D. R. kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto patvirtinimo“ 1.2 punktu patvirtinto priedo Nr. 1 „Pretendentų, kuriems vykdant Vilniaus rajono Riešės seniūnijos D. R. kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą suformuoti žemės sklypai, sąrašą“ eil. Nr. 33 dėl pretendentei J. P. suprojektuoto 0,16 ha ploto žemės sklypo, kurio projektinis Nr. 1082-1, patvirtinimo,nurodytą dalį.

4521.To pasekoje teismas panaikina Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM 2014-08-29 sprendimo Nr. 48S-826 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo kaimo gyvenamojoje vietovėje pilietei J. P.“ 1.3 p..kaip įsakymo dalį, kuriuo neatlygintinai atsakovei J. P. buvo perduotas 0,1644 ha ploto žemės sklypas Nr. 1082-1, esantis Raudondvario kaime, Riešės seniūnijoje, Vilniaus rajone, Vilniaus apskrityje.

4622.Esant aukščiau išdėstytam,teismas panaikina Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2014-08-29 sprendimą Nr. 48SK-(14.48.111.)-2944 „Dėl žemės sklypo Nr. 1082-1, esančio Vilniaus rajone, Riešės seniūnijoje, Raudondvario kaime, nustatytų kadastro duomenų patvirtinimo (žemės sklypo suformavimo)“.

47Dėl dovanojimo sutarties pripažinimo negaliojimo ir restitucijos taikymo

4823.Tiek remiantis CK 1.80 str. 2 d., tiek remiantis CK 1.81. str. 3 d., šiuo atveju restitucija galima.Nors nėra duomenų apie J. P. nesąžiningą elgesį šioje situacijoje, jos kaip įgijėjo sąžiningumas šiuo atveju reikšmės neturi. Ginčo sklypą J. P. įgijo neatlygintino sandorio pagrindu.Tokiu pačiu pagrindu-neatlygintino žemės sklypo dovanojimo pagrindu ginčo sklypą įgijo ir B. A.. Sutinkamai su CK 4. 96 str. 3 d., jeigu daiktas neatlygintinai įgytas iš asmens, kuris neturėjo teisės perleisti jo nuosavybėn, savininkas turi teisę išreikalauti daiktą visais atvejais.

4924.J. P. nepraranda teisės neatlygintinai įgyti žemės sklypą iš valstybės,tik tai bus galima padaryti jai kitoje laisvos žemės vietoje įstatymų nustatyta tvarka.

5025.Kadangi J. P. neturėjo teisės įgyti ginčo sklypą,tai ji negalėjo jo teisėtai ir padovanoti(CK 1.80 str.1d.).Teismas pripažįsta negaliojančia ir niekine nuo jos sudarymo momento J. P. ir B. A. 2016-04-21 sudarytą dovanojimo sutartį (notarinio registro Nr. 3891), kuria žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 4117/0300:117, nuosavybės teisės perėjo atsakovei B. A..

5126.Esamoje situacijoje visiško resitucijos taikymo natūra nėra įmanoma taikyti,nes ieškovas prašo,kad jam būtų nustatyti žemės sklypo (po kadastrinių matavimų plotas 0,1586 ha) ribas pagal UAB „Krianta“ 2016-04-25 parengtą žemės sklypo, kurio unikalus Nr. 4117-0300-0242, kadastrinis Nr. 4117/0300:242 D. R. kadastrinėje vietovėje, kadastrinių matavimų planą.Faktinė situacija tokia,kad jis iš valstybės įgijo 14 arų sklypą(b.l.13),o ieškovė įregistravo žemės sklypą 0,1644 ha plote(b.l.23).NŽT 2016-04-29 ieškovui išaiškino,kad 0,1586 ha ploto paklaida yra neleistinose ribose(b.l.28,sprendimo 13 p.).Tokiu būdu teismas laiko,kad ieškovo prašymas patvirtinti jo pateiktą kadastrinį matavimų planą nėra teisiškai ir faktiškai pagrįstas,kaip teisingas ir sąžiningas ieškinio reikalavimas.Bet kokiu atveju ginčo sklypas lieka toje pat vietoje,o esamo sklypo dydžio pakanka įregistruoti ieškovo įsigytą 14 arų sklypą be jokios paklaidos.Todėl šioje dalyje ieškinys netenkinamas.

52Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

5327. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, iš antrosios šalies priteisiamos bylinėjimosi išlaidos proporcingai teismo patenkintų reikalavimų dalį, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų reikalavimų daliai (CPK 93 str. 1, 2 d.).

54Ieškovai A. B. ir J. B. sumokėjo 205,00 Eur žyminį mokestį (b.l. 9, 12).

55Atsakovė B. A. patyrė 700,00 Eur teisinių paslaugų išlaidų (150,00 Eur už teisines konsultacijas nagrinėjant bylą, 500,00 Eur už atsiliepimo į ieškinį parengimą, 50,00 Eur užatstovavimą teisme).

56Teismas patenkino 4 iš 5 reikalavimų.Todėl ieškovei priteistina 4/5 dalys jos bylinėjimosi išlaidų,t.y. 164 eurai.Atsakovei priteistina 1/5 dalis bylinėjimosi išlaidų,t.y.140 eurų.Laikant,kad tai vienarūšiai reikalavimai,iš atsakovų ieškovei priteistina 24 eurai bylinėjimosi išlaidų,o atsakovei išlaidos nepriteisiamos(CK 1.5str.,CPK 7 str.).

57Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasis LR CPK 93, 185, 259, 263-270 straipsniais,

Nutarė

58Ieškinį tenkinti iš dalies.

59P. N. žemės tarnybos prie ŽŪM Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2013‑08-01 įsakymo Nr. 48VĮ-(14.48.2.)-2020 „Dėl Vilniaus rajono, Riešės seniūnijoje, D. R. kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto patvirtinimo“ 1.2 punktu patvirtinto priedo Nr. 1 „Pretendentų, kuriems vykdant Vilniaus rajono Riešės seniūnijos D. R. kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą suformuoti žemės sklypai, sąrašą“ eil. Nr. 33 dėl pretendentei J. P. suprojektuoto 0,16 ha ploto žemės sklypo, kurio projektinis Nr. 1082-1, patvirtinimo,nurodytą dalį.

60P. N. žemės tarnybos prie ŽŪM 2014-08-29 sprendimo Nr. 48S-826 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo kaimo gyvenamojoje vietovėje pilietei J. P.“ 1.3 p..kaip įsakymo dalį, kuriuo neatlygintinai atsakovei J. P. buvo perduotas 0,1644 ha ploto žemės sklypas Nr. 1082-1, esantis ( - ) kaime, Riešės seniūnijoje, Vilniaus rajone, Vilniaus apskrityje.

61P. N. žemės tarnybos prie ŽŪM Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2014-08-29 sprendimą Nr. 48SK-(14.48.111.)-2944 „Dėl žemės sklypo Nr. 1082-1, esančio Vilniaus rajone, Riešės seniūnijoje, Raudondvario kaime, nustatytų kadastro duomenų patvirtinimo (žemės sklypo suformavimo)“.

62Pripažinti negaliojančia ir niekine nuo jos sudarymo momento J. P. ir B. A. 2016-04-21 sudarytą dovanojimo sutartį (notarinio registro Nr. 3891), kuria žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 4117/0300:117, nuosavybės teisės perėjo atsakovei B. A..

63Kitoje dalyje ieškinį netenkinti.

64Priteisti iš atsakovių J. P. ir A. A. solidariai ieškovui A. B. 24 eurus bylinėjimosi išlaidų.

65Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas Ambrulevičius,... 2. sekretoriaujant Daivai Šuopienei,... 3. dalyvaujant ieškovų atstovui advokatui Vytautui Tučkui,... 4. atsakovei B. A., jos ir atsakovės J. P. atstovui advokato padėjėjui... 5. atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM atstovui Justui... 6. teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovų A. B. ir J. B.... 7. Ieškovai A. B. ir J. B. patikslintu ieškiniu atsakovams NŽT, J. P., B. A.,... 8. 1) panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Vilniaus rajono... 9. 2) panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM 2014-08-29 sprendimo... 10. 3) panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Vilniaus rajono... 11. 4) pripažinti negaliojančia ir niekine nuo jos sudarymo momento J. P. ir B.... 12. 5) nustatyti žemės sklypo (po kadastrinių matavimų plotas 0,1586 ha) ribas... 13. 6) iš atsakovų ieškovų naudai priteisti bylinėjimosi išlaidas.... 14. 1.Patikslintame ieškinyje (b. l. 78-84) nurodė, kad ieškovas A. B.... 15. 2.A. J. P. ir B. A. atsiliepimu į ieškinį su pareikštais ieškovų... 16. 3.A. N. žemės tarnyba prie ŽŪM atsiliepimu su ieškiniu sutiko (b. l.... 17. 4.Teismo posėdžio metu ieškovų atstovas adv. V. T. prašė ieškinį... 18. 5.Atsakovo NŽT atstovas J. V. su ieškiniu sutiko. Nurodė, kad ieškovui A.... 19. 6.Atsakovė B. A. su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad mamai teisėtai buvo... 20. 7.Atsakovių J. P. ir B. A. atstovas adv. pad. G. L. prašė ieškinį atmesti.... 21. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 22. Faktiniai bylos duomenys... 23. 8.Byloje pateiktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad pagal Lietuvos... 24. 9.L. B. asmeninio ūkio žemės sklypo Nr. 49 planas (abrisas) (b.l. 15).... 25. 10.2014-08-29 NŽT sprendimo Nr. 48S-826 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo... 26. 11.Žemės sklypo, kadastro Nr. 4117/0300:117, planas (b.l. 24).... 27. 12.2016-04-12 ieškovo pavedimu atlikti kadastrinius (geodezinius) matavimus... 28. 13.UAB „Krianta“ 2016-04-29 rašte Nr. SR-16104-81 NŽT Vilniaus rajono... 29. 14.Atsakovo NŽT Vilniaus rajono skyrius atsakydamas 2016-05-27 rašte Nr.... 30. 15.Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Vilniaus rajono skyriaus vedėjas... 31. 16.NŽT skyriaus vedėjas 2014-08-29 sprendimu Nr. 48SK-(14.48.111.)-2944... 32. 17.UAB „Krianta“ parengta žemės sklypo, kad. Nr. 4117/0300:0242 schema M... 33. Dėl senaties termino taikymo... 34. 18. Lietuvos A. T. teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje pripažįstama, kad... 35. Ginčijama situacija objektyviai susidarė ne po 1996-12-18,kai ieškovas... 36. Ginčas kilo realiai po 2014-08-29 sprendimo Nr. 48SK-(14.48.111.)-2944 „Dėl... 37. Pagal 2000 m. CK 1.127 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą bendrąją taisyklę... 38. Ieškovas pagrindė,kad sužinojo apie savo teisės į nuosavybę pažeidimą... 39. Dėl įrodymų vertinimo... 40. 19. Teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo... 41. Dėl įsakymų ir sprendimų panaikinimo... 42. 19.Byloje esantys įrodymai patvirtina,kad ginčo sklypas yra sklypas toje... 43. 20. CK 4.98 straipsnyje, kuriame įtvirtintas savininko teisių gynimo būdas... 44. Teismas sutinka su atsakovo NŽT argumentais ir faktinėmis situacijos... 45. 21.To pasekoje teismas panaikina Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM... 46. 22.Esant aukščiau išdėstytam,teismas panaikina Nacionalinės žemės... 47. Dėl dovanojimo sutarties pripažinimo negaliojimo ir restitucijos taikymo... 48. 23.Tiek remiantis CK 1.80 str. 2 d., tiek remiantis CK 1.81. str. 3 d., šiuo... 49. 24.J. P. nepraranda teisės neatlygintinai įgyti žemės sklypą iš... 50. 25.Kadangi J. P. neturėjo teisės įgyti ginčo sklypą,tai ji negalėjo jo... 51. 26.Esamoje situacijoje visiško resitucijos taikymo natūra nėra įmanoma... 52. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 53. 27. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, iš antrosios šalies... 54. Ieškovai A. B. ir J. B. sumokėjo 205,00 Eur žyminį mokestį (b.l. 9, 12).... 55. Atsakovė B. A. patyrė 700,00 Eur teisinių paslaugų išlaidų (150,00 Eur... 56. Teismas patenkino 4 iš 5 reikalavimų.Todėl ieškovei priteistina 4/5 dalys... 57. Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasis LR CPK 93, 185, 259,... 58. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 59. P. N. žemės tarnybos prie ŽŪM Vilniaus rajono skyriaus vedėjo... 60. P. N. žemės tarnybos prie ŽŪM 2014-08-29 sprendimo Nr. 48S-826 „Dėl... 61. P. N. žemės tarnybos prie ŽŪM Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2014-08-29... 62. Pripažinti negaliojančia ir niekine nuo jos sudarymo momento J. P. ir B. A.... 63. Kitoje dalyje ieškinį netenkinti.... 64. Priteisti iš atsakovių J. P. ir A. A. solidariai ieškovui A. B. 24 eurus... 65. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...