Byla 2-6371-769/2017
Dėl nuostolių atlyginimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė,

2sekretoriaujant Erikai Žigalovaitei,

3dalyvaujant ieškovui E. J., jo atstovams advokatui Vitalijui Katėnui ir advokatui Dariui Pociui,

4atsakovui M. J., jo atstovui advokatui Remigijui Jakštui,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo E. J. ieškinį atsakovui M. J. dėl nuostolių atlyginimo,

6Teismas

Nustatė

7ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas priteisti iš atsakovo M. J. 983,94 Eur nuostolių atlyginimo, 5 procentų dydžio procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2016 m. lapkričio 9 d. su atsakovu M. J., gyv. ( - ), pasirašė Darbų atlikimo sutartį Nr. 1, pagal kurią atsakovas įsipareigojo objekte, esančiame adresu ( - ), atlikti statybinius apdailos darbus: lubos - sienos - glaistas - klijavimas, dažymas - 190 m2, grindys laminatas - 60 m2, balkonas - 2 vnt. (lubos, sienos, grindys), WC - 15 m2, GK angokraščiai 30 m2, sija - sienos 8 m2, durys - 3 vnt., dekoravimo darbai (Sutarties 1.1. p.). Pagal Sutarties 4 punktą, darbų pradžia 2016 m. lapkričio 9 d., pabaiga – 2016 m. gruodžio 25 d. Darbų kaina - 3000,00 Eur (Sutarties 3.2. punktas). Atsakovui (Vykdytojui) sumokėjo sutartą 3000,00 Eur sumą (2016 m. lapkričio 9 d. sąskaita faktūra Nr. 1- 400,00 Eur, 2017 m. vasario 3 d. sąskaita faktūra Nr. 2 - 2600,00 Eur). Sutartu terminu, t.y. iki 2016 m. gruodžio 25 d., atsakovas darbų neatliko. Atsakovas sutiko pilnai užbaigti darbus, jeigu (ieškovas) sumokės jam papildomai 500,00 Eur. Su atsakovu 2017 m. sausio mėn. pabaigoje - vasario mėn. pradžioje pasirašė papildomą susitarimą dėl darbų užbaigimo, atsakovui sumokėjo grynais 200,00 Eur, tačiau atsakovas sąskaitos neišrašė. Nors atsakovas papildomai gavo 200,00 Eur, dvi dienas objekte nepasirodė ir jokių darbų neatliko. Vėliau M. J. pasakė, kad darbus užbaigs, jeigu ieškovas sumokės jam papildomai 1000,00 Eur. Kadangi atsakovas sutartimi nustatytu terminu už sutartą 3000,00 Eur kainą darbų pilnai neatliko, ieškovas papildomai mokėti nesutiko.

8A. M. J. teismui pateikė atsiliepimą į ieškinį, su ieškiniu nesutiko, teigdamas, kad ieškovas neįrodė, jog dėl atsakovo neatliktų ar nekokybiškai atliktų darbų ieškovas patyrė 983,94 Eur nuostolių. Atsakovo teigimu, ieškovas nepateikė jokių 3 000 Eur sumos sumokėjimą patvirtinančių dokumentų. Atsakovas pripažįsta aplinkybę, kad ieškovas yra atidavęs pinigus už medžiagas, kurias atsakovas yra nupirkęs už savo lėšas; atsakovas neginčija antstolės L. Neniškienės faktinių aplinkybių konstatavimo protokole nustatytų faktų, tačiau darbai nebuvo užbaigti būtent dėl ieškovo kaltės. Remiantis Sutarties 3.2. punktu, ieškovas buvo įsipareigojęs atsiskaityti su atsakovu 3 000 Eur mokant sutartu laiku avansinius mokėjimus už laiku atliktus darbus nuo atliktų darbų akto pasirašymo dienos, pagal pateiktą sąskaitą faktūrą. Tačiau priešingai nei teigiama ieškinyje, ieškovas atsakovui nėra sumokėjęs nė dalies Sutartyje numatytos ir ieškovui išrašytose bei pateiktose sąskaitose faktūrose nurodytų sumų. Atsakovas, ieškovui pažeidus esminę Sutarties nuostatą, bei atlikęs daugiau nei pusę Sutartyje nustatytų darbų, tačiau negavęs nė dalies apmokėjimo už juos, 2017 m. vasario 3 d. išrašė ir ieškovui pateikė sąskaitą faktūrą Nr. 2, 2 600 Eur sumai nurodydamas, kad sustabdo bet kokių darbų vykdymą iki tol, kol ieškovas bent iš dalies atsiskaitys už jau atliktus darbus pagal išrašytas ir jam pateiktas sąskaitas faktūras. Ieškovas iki 2017 m. vasario 3 d., kai atsakovas sustabdė darbų vykdymą, nereiškė jokių pretenzijų dėl terminų nesilaikymo. Tokio pobūdžio pretenzija atsakovui buvo pateikta tik po to, kai atsakovas atsisakė tęsti darbus. Šios aplinkybės tik patvirtina, kad darbai buvo uždelsti dėl ieškovo sutartinių įsipareigojimo nevykdymo. Atsakovas nurodo, kad ieškovas reikalauja iš atsakovo priteisti nuostolius net už tuos darbus, dėl kurių atlikimo nebuvo tartasi: nei pagal Sutartį, nei kitokiu būdu ginčo šalys dėl radiatorių dažymo nebuvo sutarę. Be to, buvo susitarta ir atlikta daug kitų papildomų darbų, tačiau už juos nebuvo sumokėta: ieškovas 2017 m. vasario 7 d. papildomai įsipareigojo sumokėti 500 eurų (tai patvirtina įrašas su ieškovo parašu ant sutarties lapo kitos pusės). Atsakovas pagal Sutartį negalėjo iki galo atlikti visų sutartų darbų, - įmontuoti trejų durų, kadangi ieškovas tokių durų iki 2017 m. vasario 7 d. nebuvo užsakęs ir atvežęs, todėl 3-jų durų montavimo kaina į patirtų nuostolių dydį yra įtraukta visiškai nepagrįstai. Priešingai nei teigiama ieškinyje, 2017 m. vasario 7 d. tarp ginčo šalių buvo sudarytas ne papildomas susitarimas dėl darbų užbaigimo, o susitarimas dėl papildomų atliktų darbų sumokėjimo. Atsakovas atsisakė toliau dirbti, iki nebus pilnai apmokėta už atliktus darbus. Aplinkybė, kad 2017 m. vasario 7 d. ieškovas pasirašė susitarimą dėl papildomo apmokėjimo, tik patvirtina faktą, kad ieškovas sutiko, kad rangos darbai atliekami po termino ir kartu pripažino, kad terminas vilkinamas dėl jo paties kaltės, tai yra dėl laiku nenupirktų statybinių medžiagų.

9Teismo posėdyje ieškovas E. J. savo reikalavimus palaikė bei paaiškino, kad su atsakovu suderino darbų kainą: visas remontas kainuos apie 4 000 Eur, tačiau atsakovas viską padaryti pažadėjo už 3 000 Eur. Surašė sutartį ir pradėjo darbus. Pradžioje davė avansą, atsakovas išrašė 400,00 Eur kvitą -sąskaitą. Po to atsakovas vis prašydavo tai po 100 Eur, tai po 200 Eur, - kvitų toms sumoms atsakovas neišrašydavo. Iš viso sumokėjo atsakovui 3 200 Eur, tačiau darbų atsakovas nepabaigė, nesudėjo durų, laminato, nenudažė radiatorių, neištaisė padaryto broko,- neatlikta darbų už 983,94 Eur. Dėl ne laiku atliktų darbų raštiškų pretenzijų nėra. Byloje yra pateiktos sąskaitos faktūros, patvirtinančios, kad atsakovui buvo sumokėta. Dėl papildomų darbų susitarė tik po to, kai atsakovas išrašė sąskaitą 2 600 Eur sumai. Atsakovas dirbo iki 2017 m. vasario 7 d. Šiuo metu darbai yra užbaigti kitų asmenų.

10Teismo posėdyje ieškovo atstovas advokatas D. Pocius prašė ieškinį tenkinti. Buvo sudaryta darbų atlikimo sutartis, buvo nustatyti terminai, per kiek laiko turėjo būti atlikti darbai, už darbus sumokėta avansiniais mokėjimais ( pagal sąskaitas 400 Eur ir 2 600 Eur, iš viso 3 000 Eur). Darbai atlikti ne visi, dalis darbų buvo atlikti nekokybiškai. Savo reikalavimą ieškovas grindžia PVM sąskaitomis – faktūromis, lokaline sąmata.

11Teismo posėdžio metu atsakovas M. J. paaiškino, kad darbai buvo padaryti už didesnę sąmatą, sutinka, kad darbai buvo padaryti ne iki galo. Nurodė, kad iš atsakovo iš viso gavo 400 Eur. Toliau dirbo pas ieškovą, kadangi ieškovas remontavo atsakovo transporto priemonę Volkswagen Passat, ( - ). Nurodė, kad paprašė atsakovo avanso už atliktus darbus, nes reikėjo remontuoti automobilį. Užsakovas pasiūlė suremontuoti pats, kadangi užsiima automobilių remontu. Sutiko ir sutarė remonto kainą apie 600-700 Eur. Buvo išrašyta automobilio darbų atlikimo sąmata, tačiau jokių čekių nebuvo pateikta. 2600 Eur sąskaitą- faktūrą išrašė kaip garantą pasiimant automobilį iš ieškovo: išrašyta sąskaita – faktūra garantavo, kad už automobilio remontą atsakovas atsiskaitė. Sąskaita buvo apmokėta dalinai su mašinos remonto darbais: apmokėta ir atidirbta už 1600 Eur plius 400 Eur avansas; už 1000 Eur likutį turėjo atidirbti. Atsakovas taip pat nurodė, kad nesutinka su byloje esančia sąmata: nurodyta suma už laminato sudėjimą yra neteisinga, nes tarėsi dėl 60 m2 ploto; už plintusų montavimą mokama po 1 Eur, o ne po 2,55 Eur; durų montavimas kainuoja 20,00 Eur už vnt; visi kampai buvo užglaistyti, niekas nesakė, kad kažkas blogai; radiatorių dažymas sąmatoje nebuvo numatytas, tačiau radiatorius nudažė; kolonų iš naujo apdirbti nereikėjo, jas tris kartus perdarė, todėl 83 Eur suma yra nepagrįsta; sutrūkinėjusių kampų nebuvo, nežino, kaip atsirado; nebuvo jokių priekaištų dėl remontuotų kampų sienų,- nežino, kodėl buvo jos perdažytos; nišos aptaisymas apdailine medžiaga į sąmatą nebuvo įtrauktas; sienų perglaistymas kartotiniu sluoksniu ir sienų dažymas negalėjo būti daromas, nes sienos buvo tapetuotos. Atsakovas teismui nurodė, kad pastovių savo darbų įkainių neturi,- kiekvieną kartą įkainius nustato individualiai, tačiau pagal tokius įkainius, kaip nurodyta sąmatoje, už jo atliktus darbus ieškovas turėtų sumokėti 10000 Eur.

12Teismo posėdžio metu atsakovo M. J. atstovas advokatas Remigijus Jakštas prašė ieškinį atmesti, nurodydamas, kad atsakovas pinigų už darbą negavo, tik 400 Eur avansą. 2017 m. vasario 3 d. atsakovas nutraukė darbus pas ieškovą, kadangi šis nesumokėjo 2 600 Eur. Pagrindinius darbus atsakovas atliko laiku. Pagal sutarties 3.1 punktą užsakovas turėjo parengti lokalinę sąmatą, tačiau ieškovas jos nepateikė. Ieškovas neįrodė, dėl ko buvo susitarta, dėl papildomų darbų rašytinio susitarimo nebuvo, vien dėl to galima manyti, kad ieškinys pareikštas be pagrindo. Darbai buvo neatlikti dėl ieškovo kaltės. Iki vasario 7 d. tarp šalių vyko derybos. Nėra jokių duomenų, kad darbai šiai dienai yra atlikti; kad nuostoliai buvo.

13Ieškinys tenkintinas iš dalies.

14Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 str.). Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė nustato, kad įrodinėjimo pareiga tenka tam asmeniui, kuris teigia. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str.1d.). Faktiniai duomenys nustatomi CPK 177 straipsnio 2 dalyje numatytomis priemonėmis. Formuodamas teismų praktiką kasacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai dėl tam tikrų faktinių aplinkybių buvimo jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo, o visuma byloje esančių įrodymų, leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008 ir kt.). Esant byloje surinktų įrodymų prieštaravimams, kilę neaiškumai vertinami atsižvelgiant į šalims tenkančią įrodinėjimo pareigą. Be to, vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis, teismas privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (CPK straipsnio 7 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011).

15Byloje pateiktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad šalys 2016 m. lapkričio 9 d. pasirašė Darbų atlikimo sutartį Nr. 1, pagal kurią atsakovas įsipareigojo objekte, esančiame adresu ( - ), atlikti statybinius apdailos darbus: lubos - sienos - glaistas - klijavimas, dažymas - 190 m2, grindys laminatas - 60 m2, balkonas - 2 vnt. (lubos, sienos, grindys), WC - 15 m2, GK angokraščiai 30 m2, sija - sienos 8 m2, durys - 3 vnt., dekoravimo darbai (Sutarties 1.1. p.). Pagal Sutarties 4 punktą, darbų pradžia 2016 m. lapkričio 9 d., pabaiga – 2016 m. gruodžio 25 d. Darbų kaina - 3000,00 Eur (Sutarties 3.2. punktas) (b.l. 8). Ieškovas savo ieškinį grindžia sąskaitomis faktūromis Nr. 1, išrašyta 2016-11-09, ir Nr. 2, išrašyta 2017-02-03, kur nurodyta „apdailos darbai“, 400 Eur ir 2600 Eur (b.l. 9). 2017-02-10 pretenzijoje dėl nebaigtų vidaus apdailos darbų nurodyta, kad už darbus sumokėta 3000 Eur, tačiau nebaigta kolona, nesudėtas laminatas, durys, neatlikti dekoravimo darbai, neužbaigtos dažyti sienos. Prašoma užbaigti statybos apdailos darbus. Pretenzija išsiųsta atsakovui (b.l. 10-11). Antstolės Laimos Neniškienės 2017 m. vasario 9 d. Faktinių aplinkybių konstatavimo protokole Nr. 0065/17/9 užfiksuota, kad bute nėra sudėta laminuota grindų danga, viename iš kambarių patiestos kelios laminuotų grindų lentos; visame bute nėra vidaus kambario durų; radiatoriai nudažyti nekokybiškai, matomas senų dažų sluoksnis; svetainėje niša televizoriui nėra pilnai apdirbta; sienose kai kur matyti įtrūkimai (b.l. 14-17). UAB „Investicijų Pirkliai" 2017-03-01 sudarytoje lokalinėje sąmatoje defektų šalinimui nurodytas neatliktų ar nekokybiškai atliktų darbų sąrašas bei paskaičiuotos reikalingos baigiamųjų apdailos darbų išlaidos - 983,94 Eur (b.l. 20). Už faktinių aplinkybių konstatavimą sumokėta 70 Eur ( 19 b.l.). 2017-02-07 rašytame lapelyje nurodyta, kad „pridėtiniai darbai ( nesumokėta) 500 Eur“( 36 b.l.). Iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos rašto matyti, kad M. J. tik 2016 m. turėjo verslo liudijimą ( 48-49 b.l.). Atsakovo pateiktoje teismui 2016-11-09 sąskaitoje faktūroje Nr.1 padaryti pakeitimai įrašant „Apmokėta 2016.11.10“ ( data taisyta).

16LR CK 6.644 str. 1 d. numatyta, kad rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti. Byloje šalys sudarė rangos sutartį dėl statybinių apdailos darbų. Jeigu pagal statybos rangos sutartį darbai atliekami fizinio asmens (vartotojo) asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su jo verslu ar profesija tenkinti, sutarčiai taikomos vartojimo rangos sutarties taisyklės (CK 6.681 str. 4 d.). Pagal šalių sudarytą sutartį buvo atliekami ieškovo buto apdailos darbai. Ieškovas yra fizinis asmuo, atsakovas 2016 metais turėjo verslo liudijimą, vykdė individualią veiklą, todėl šalių sudaryta rangos sutartis kvalifikuotina kaip vartojimo sutartis, šalių santykiams be bendrųjų rangos nuostatų taikytinos ir specialiosios CK XXXIII skyriaus antrojo skirsnio nuostatos, reglamentuojančios vartojimo rangą. Pagal vartojimo rangos sutartį, užsakovas privalo sumokėti darbų kainą po to, kai rangovas perdavė darbų rezultatą, tačiau jeigu užsakovas sutinka, darbų kaina arba avansas gali būti sumokėti sutarties sudarymo metu arba vėliau šalių sutartu laiku (CK 6.676 str. 2 d.). CK 6.680 str. nustatyta, jog jeigu rangovas neatlieka arba netinkamai atlieka vartojimo rangos sutartyje numatytą darbą, užsakovas turi teisę pasinaudoti CK 6.334 straipsnyje numatytomis pirkėjo teisėmis. CK 6.334 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatyta, kad jeigu parduotas daiktas neatitinka kokybės reikalavimų <...>, tai pirkėjas turi teisę pareikalauti, kad pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų daikto trūkumus arba atlygintų pirkėjo išlaidas jiems ištaisyti, jei trūkumus įmanoma pašalinti. Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovas išsiuntė atsakovui pretenziją dėl nebaigtų vidaus apdailos darbų, tačiau atsakovas nurodytų darbų neužbaigė, todėl buvo pateiktas ieškinys dėl žalos atlyginimo.

17Nagrinėjamoje byloje ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 983,94 Eur žalos atlyginimą, vadovaudamasis Lokaline sąmata defektų šalinimui, nurodydamas, kad atsakovui buvo sumokėta 3200 Eur ( 3000 Eur pagal sutartį ir 200 Eur už papildomus darbus), tačiau darbai nebuvo užbaigti. Atsakovas neigė, kad dėl neatliktų darbų ieškovas patyrė žalą, atsakovo teigimu, iš ieškovo jis nėra gavęs „nė dalies apmokėjimo“ ( atsiliepimo į ieškinį 2 lapas), gavo 400 Eur ( teismo posėdžio metu atsakovo duoti paaiškinimai); 2600 Eur sąskaita buvo išrašyta ir darbai sustabdyti, kad ieškovas „bent iš dalies“ atsiskaitytų už atliktus darbus ( atsiliepimo 2 lapas), 2600 Eur sąskaitą- faktūrą išrašė kaip garantą, kad pasiimti automobilį iš ieškovo,- išrašyta sąskaita – faktūra garantavo, kad už automobilio remontą atsakovas atsiskaitė ( teismo posėdžio metu atsakovo duoti parodymai). Atsižvelgiant į nenuoseklius atsakovo paaiškinimus, įvertinus, kad atsakovas kelis kartus keitė savo paaiškinimus, atsiliepime nurodydamas, kad nebuvo nė dalinio už darbus atsiskaitymo ( skola 3000 Eur), teismo posėdžio metu pateikdamas sąskaitą faktūrą Nr.1, kur savo ranka įrašęs, kad 400 Eur sumokėta ( skola 2600 Eur), teismo posėdžio pabaigoje nurodydamas, kad galutinė ieškovo skola 1000 Eur (automobilio remontas kainavo 1600 Eur), bei ištyrus į bylą pateiktus rašytinius įrodymus ( sąskaitas faktūras, 2017-02-40 pretenziją, bei 2017-02-07 atsakovo ranka surašytą raštelį, kad nesumokėta yra tik už pridėtinius darbus 500 Eur ( kitų skolų nėra), atsižvelgiant į nuoseklius ieškovo viso teisminio proceso metu teiktus paaiškinimus, darytina išvada, kad ieškovas savo įsipareigojimus pagal 2016-11-09 Sutartį įvykdė ir atsakovui iki 2017-02-07 sumokėjo už darbus 3000 Eur.

18Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis šalims turi įstatymo galią; sutartis įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje numatyta, bet ir visa tai, ką lemia sutarties esmę arba įstatymai (CK 6.189 straipsnio 1 dalis). Vienos šalies pareiga vykdyti sutartinę prievolę atitinka kitos šalies reikalavimo teisę, kuri yra ginama įstatymu, nes už sutartinių prievolių nevykdymą arba netinkamą vykdymą gali būti taikoma sutartinė atsakomybė (CK 6.256 straipsnio 1 dalis). Kasacinio teismo praktikoje yra pažymėta, kad sutarties privalomumo ir vykdytinumo (pacta sunt servanda) principai, kuriais grindžiami sutartiniai santykiai, lemia, kad bet koks sutarties netinkamas vykdymas reiškia sutarties pažeidimą, už kurį atsakinga sutartinių įsipareigojimų nevykdanti sutarties šalis. Sutarties šaliai neįvykdžius arba netinkamai įvykdžius sutartį, kita sutarties šalis, atsižvelgiant į aplinkybes, įgyja teisę naudotis sutartyje ir įstatyme nustatytais teisių gynimo būdais, įtvirtintais tiek bendrosiose sutarčių teisės normose, tiek ir atitinkamas sutartis reguliuojančiose teisės normose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2012 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-306/2012). CK 6.256 straipsnio 4 dalyje yra nustatyta, kad jeigu statybos darbų atlikimas yra rangovo verslas, tai jo atsakomybė už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą yra be kaltės. Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra išaiškinęs, kad tokia nuostata pagrindžiama tuo, jog rangovas, užsiimdamas ūkine-komercine veikla, kurios tikslas – pelno siekimas, privalo gerai žinoti savo teises bei pareigas ir veikia savo rizika. Rangovas, specializuodamasis statybos darbų srityje, jau sutarties sudarymo etape turi realiai įvertinti savo pajėgumus, konkretaus objekto specifiką ir kitus sutartinių įsipareigojimų tinkamam įvykdymui reikšmingus veiksnius, kad nesuklaidintų užsakovo. Jeigu sutarties vykdymo metu iškyla kliūčių, trukdančių tinkamai ir laiku įvykdyti sutartį, rangovas privalo imtis visų nuo jo priklausančių protingų priemonių toms kliūtims pašalinti ir taip įgyvendinti CK 6.691 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą imperatyviąją statybos rangos sutarties šalių bendradarbiavimo (kooperavimosi) sutarties vykdymo metu pareigą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gruodžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-530/2007; kt.). Šalis, kuri šios pareigos neįvykdo, praranda teisę į nuostolių, padarytų dėl atitinkamų kliūčių nepašalinimo, atlyginimą (CK 6.691 straipsnio 1 dalis). Rangovas, kuris neįvykdo laiku gautų užsakovo nurodymų, neturi teisės remtis CK 6.659 straipsnio 1 dalyje nurodytomis aplinkybėmis ir atsako už daikto trūkumus. Byloje nėra ginčo dėl to, kad darbai nustatytu terminu nebuvo baigti. Po pretenzijos gavimo atsakovas vidaus apdailos darbų nepabaigė, todėl ieškovas kreipėsi į kompetentingus asmenis dėl sąmatos sudarymo, kurioje nurodyta, kad neatlikta darbų už 983,94 Eur. Atsakovas iš dalies su nurodyta suma sutiko, teigdamas, kad laminato dangos klojimas turi būti 60 m2, o ne 65 m2, plintusų vieną metrą jis būtų sumontavęs už 1 Eur, durų nesumontavo, jų montavimas yra 20 Eur už vienetą, kolonų apdirbti dekoratyvine mase nereikėjo, nes tai jau buvo padaryta ir 3 kartus perdaryta, remontuotų kampų sienų dažymas turėjo būti mažesnis kiekis, radiatorių pakartotinai dažyti nereikėjo ir pan. Atsižvelgiant į tai, kad Sutartimi šalys sutarė laminatu iškloti 60 m2 grindų, atsakovas tų darbų neatliko, laikytina, kad jis nepadarė darbų už 282 Eur ( 60*4,7); atsakovas sutiko dėl nesumontuotų plintusų kiekio, ginčijo tik įkainį, tačiau rašytinių įrodymų, paneigiančių lokalinėje sąmatoje nurodytą 2,55 Eur dydžio kainą už metro montavimą nepateikė, todėl laikytina, kad 121,13 Eur suma, paskaičiuota už grindinių plintusų montavimą, yra pagrįsta. Atsakovas nesutiko, kad už 3 durų įdėjimą mokėtina suma yra 105 Eur. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų-atsakovo sudarytos darbų sąmatos ( 50-54 b.l.) nustatyta, kad šalys dėl 3 durų įdėjimo sutarė 60 Eur kainą, tų darbų atsakovas neatliko, todėl jam už durų įdėjimą nepagrįstai sumokėta 60 Eur. Iš faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo matyti, kad radiatoriai nudažyti nekokybiškai, sienose matyti įplyšimai, niša televizoriui nesutvarkyta, todėl 2017-03-01 Lokalinėje sąmatoje nurodyti darbai: pakartotinis radiatorių dažymas, sutrūkinėjusių kampų plyšių užtaisymas, remontuotų kampų sienų dažymas, nišos aptaisymas, yra būtini. Atsakovas nurodė nežinantis, kurioje buto dalyje buvo perglaistytos bei perdažytos sienos ( 8 m2), nesuprato, kodėl tai būtina buvo daryti, jei visos sienos buvo išklijuotos apmušalais. Iš faktinių aplinkybių konstatavimo protokole nurodytų neatliktų darbų, fotonuotraukų taip pat nėra aišku, kokios sienos buvo perdažytos, kodėl dar kartą reikėjo koloną apdirbti dekoratyvine mase ( atsakovo teigimu, jis 3 kartus koloną apdirbo), todėl Lokalinėje sąmatoje nurodytos 59,44 Eur, 52 Eur ir 83,14 Eur sumos, trūkstant įrodymų, laikytinos nepagrįstomis. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, laikytina, kad neatliktų ar nekokybiškai atliktų darbų suma sudaro 789,36 Eur.

19Civilinė atsakomybė kaip prievolė atlyginti padarytą žalą atsiranda iš neteisėtų veiksmų. CK 6.245 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad civilinė atsakomybė- tai turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti padarytus nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Bet kuriai civilinės atsakomybės rūšiai (tiek sutartinei, tiek deliktinei) taikyti reikalinga nustatyti visas būtinąsias civilinės atsakomybės sąlygas: nukentėjusios šalies patirtą žalą (nuostolius), atsakingos dėl žalos atsiradimo šalies neteisėtus veiksmus (neteisėtą neveikimą) ir kaltę (išskyrus griežtosios civilinės atsakomybės taikymo atvejus) bei priežastinį neteisėtų veiksmų (neteisėto neveikimo) ir padarytos žalos (nuostolių) ryšį. Nuostolių, kaip piniginės žalos išraiškos, turi būti atlyginama tiek, kiek nukentėjęs asmuo dėl padarytos žalos prarado, nes toks atlyginimas atitiktų žalos kompensavimo funkciją. Lietuvos Respublikos kasacinio teismo formuojamoje praktikoje pripažįstama galimybė priteisti nukentėjusios šalies kaštus, kurie dar bus patirti, siekiant atsidurti tokioje padėtyje, kokioje teisėtai ji turėjo būti. Žala, padaryta asmens turtui, nesant įstatymo išimčių, turi būti atlyginama laikantis visiško nuostolių atlyginimo principo, t. y. žalos atlyginimu turi būti siekiama ją patyrusį asmenį grąžinti į iki pažeidimo buvusią padėtį (CK 6.251 straipsnis). Tais atvejais, kai sugadintas turtas neatkurtas ir dėl to nukentėjęs asmuo dar neturėjo realių išlaidų, žalos dydis gali būti apskaičiuojamas. Tokiu atveju svarbu, kad padaryta žala būtų nustatyta objektyviai, pagal teisės aktų reikalavimus ir kriterijus. Žalos dydis tokiuose ginčuose gali būti įrodinėjamas visais įstatymo reikalavimus atitinkančiais įrodymais (turto vertintojo pažymomis, sąmatomis, kt.), laikantis bendrųjų įrodinėjimo civiliniame procese taisyklių ( LAT nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-417/2014). Byloje yra pateikta 2017-03-01 Lokalinė sąmata defektų šalinimui, ieškinys teismui paduotas 2017-03-14, todėl teismas, atsižvelgdamas į byloje esančią turto vertintojo sąmatą, vadovaudamasis aukščiau nurodytu kasacinio teismo išaiškinimu, daro išvadą, kad dėl atsakovo nekokybiškai atliktų ar iš viso neatliktų darbų ieškovas patyrė 789,36 Eur žalą, atsakovas pažeidė sutartinius įsipareigojimus, jo atsakomybė už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą yra be kaltės (CK 6.256 straipsnio 4 dalis), tarp žalos ir sutarties nevykdymo yra priežastinis ryšys, todėl ieškinys tenkintinas iš dalies, iš atsakovo ieškovui priteistina 789,36 Eur nuostolių atlyginimo. Be tiesioginių nuostolių, į nuostolius įskaičiuojamos ir <...> protingos išlaidos, susijusios su civilinės atsakomybės ir žalos įvertinimu, <...>, todėl ieškovui atlygintina ir už faktinių aplinkybių konstatavimą antstoliui sumokėta suma,- 70 Eur (19 b.l.). Iš viso 859,36 Eur.

20LR CK 6.37 straipsnio 2 dalyje yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, todėl ieškovo prašymu iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo 2017-03-16 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

212017-03-16 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki visiško sprendimo įvykdymo.

22Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 str. 1 d.). Ieškovas pateikė duomenis, jog patyrė 30 Eur žyminio mokesčio išlaidų, 578 Eur teisinės pagalbos išlaidų, atsakovas 680 Eur atstovavimo išlaidų, todėl ieškinį tenkinus iš dalies ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš atsakovo proporcingai patenkintų reikalavimų daliai. Laikant, kad patenkinta 90 procentų ieškinio reikalavimų, iš atsakovo ieškovui priteistina 27 eurai žyminio mokesčio ir 520 eurų advokato atstovavimo išlaidų. Iš ieškovo atsakovui 68 Eur ( 10 proc.) jo patirtų advokato atstovavimo išlaidų. Įskaičius priteistas sumas iš atsakovo išieškotina 479 Eur bylinėjimosi išlaidų. Byloje buvo 5,56 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu,- jos priteistinos į Valstybės biudžetą iš atsakovo ( CPK 93 str., 96 str.).

23Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260 straipsniais, 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

24ieškinį tenkinti iš dalies.

25Priteisti ieškovui E. J., a.k( - ) iš atsakovo M. J., a.k( - ) 859,36 Eur ( aštuoni šimtai penkiasdešimt devyni eurai 36 ct) nuostolių atlyginimo, 5 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, 2017 m. kovo 16 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 479 Eur bylinėjimosi išlaidų.

26Kitą ieškinio dalį atmesti.

27Priteisti valstybei iš atsakovo M. J., a.k( - ) 5,56 Eur ( penki eurai 56 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, į.k. 188659752, sąskaita Nr. LT247300010112394300, AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

28Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė,... 2. sekretoriaujant Erikai Žigalovaitei,... 3. dalyvaujant ieškovui E. J., jo atstovams advokatui Vitalijui Katėnui ir... 4. atsakovui M. J., jo atstovui advokatui Remigijui Jakštui,... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo E. J.... 6. Teismas... 7. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas priteisti iš atsakovo... 8. A. M. J. teismui pateikė atsiliepimą į ieškinį, su ieškiniu nesutiko,... 9. Teismo posėdyje ieškovas E. J. savo reikalavimus palaikė bei paaiškino, kad... 10. Teismo posėdyje ieškovo atstovas advokatas D. Pocius prašė ieškinį... 11. Teismo posėdžio metu atsakovas M. J. paaiškino, kad darbai buvo padaryti už... 12. Teismo posėdžio metu atsakovo M. J. atstovas advokatas Remigijus Jakštas... 13. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 14. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei... 15. Byloje pateiktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad šalys 2016 m.... 16. LR CK 6.644 str. 1 d. numatyta, kad rangos sutartimi viena šalis (rangovas)... 17. Nagrinėjamoje byloje ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 983,94 Eur žalos... 18. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis šalims turi įstatymo galią;... 19. Civilinė atsakomybė kaip prievolė atlyginti padarytą žalą atsiranda iš... 20. LR CK 6.37 straipsnio 2 dalyje yra numatyta skolininko pareiga mokėti... 21. 2017-03-16 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliktinos... 22. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260... 24. ieškinį tenkinti iš dalies.... 25. Priteisti ieškovui E. J., a.k( - ) iš atsakovo M. J., a.k( - ) 859,36 Eur (... 26. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 27. Priteisti valstybei iš atsakovo M. J., a.k( - ) 5,56 Eur ( penki eurai 56 ct)... 28. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...