Byla e2-1133-457/2015
Dėl skolos priteisimo

1Joniškio rajono apylinkės teismo teisėjas Vidmantas Gestautas, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovui A. A. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas UAB „4finance“ kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo A. A. 217,22 Eur negrąžintos paskolos, 390,99 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovui A. A. ieškinys ir jo priedai bei teismo pranešimas per 30 dienų pateikti atsiliepimą į ieškinį įteikti tinkamai 2015-09-03 (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 str. 3 d.), teismo nustatytas 30 dienų terminas pasibaigė 2015-10-05. Atsakovui buvo išaiškintos atsiliepimo nepateikimo pasekmės, teismui nėra žinomos priežastys, dėl kurių atsakovas nepateikė atsiliepimo į ieškinį, yra ieškovo reikalavimas priimti sprendimą už akių, todėl priimamas teismo sprendimas už akių, formaliai vertinant byloje esančius ieškovo pateikus įrodymus, t. y. įsitikinant, kad, pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Ieškiniu, byloje esančiais rašytiniais įrodymais – dokumentais: 2010-11-23 Vartojimo kredito sutartimi Nr. 4603301, 2010-11-23 sąskaitos išrašu, delspinigių skaičiavimo paaiškinimu – nustatyta, kad 2010-11-23 ieškovas ir atsakovas pagal SMScredit.lt bendrąsias paskolos sutarties sąlygas sudarė paskolos sutartį, kurios pagrindu ieškovas atsakovui paskolino 217,22 Eur. Paskolos sutarties terminas - 20 dienų, atsakovas paskolą turėjo grąžinti iki 2010-12-13, atsakovas pratęsė paskolos grąžinimo terminą ir paskolą turėjo grąžinti iki 2011-01-12, tačiau savo prievolės neįvykdė ir paskolos negražino. Vadovaujantis bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 7.2. punktu, už kiekvieną prievolės neįvykdymo dieną buvo skaičiuojami 1 procento dydžio nuo uždelstų mokėjimų delspinigiai. Delspinigiai buvo skaičiuojami nuo 2011-01-13 už 180 vėlavimo dienų ir jie sudaro 390,99 Eur.

6Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 str. 1 d. nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Tinkamai bei sąžiningai vykdyti sutartines prievoles šalis įpareigoja ir CK 6.200 str. 1 d. Pagal CK 6.873 str. 1 d. paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą jos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Atsakovas negražino paskolos sutartu terminu, todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 217,22 Eur negražintos paskolos yra tenkintinas.

7Reikalaujamos priteisti pagrindinės skolos dydis yra 217,22 Eur. Be šios sumos, ieškovas prašo priteisti 390,99 Eur delspinigių. Iš pateiktos sutarties bendrųjų sąlygų 7.2. punkto matyti, kad šia sutartimi yra nustatyti 1 procento dydžio delspinigiai, skaičiuojami nuo visos reikalaujamos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Tai reiškia, kad metinis delspinigių dydis yra 365 procentai (365 d. x 1 proc./d.).

8Delspinigiai yra netesybų rūšis. Netesybų teisinė prigimtis yra dvejopa: jos yra prievolės įvykdymo užtikrinimo būdas, nes skatina skolininką įvykdyti prievolę, bet jos yra ir sutartinės civilinės atsakomybės forma, atliekanti kompensuojamąją funkciją, kai sutartis neįvykdoma ar vykdoma netinkamai. CK 6.258 str. 2 d. kaip sutartinės civilinės atsakomybės forma yra aiškiai įtvirtintos įskaitinės netesybos. CK 6.71-6.75 str., reglamentuojančiuose netesybas, baudinės netesybos nenumatytos. Taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita. Nepaisant to, nustatant netesybas šalių susitarimu, visuomet egzistuoja grėsmė, kad ekonomiškai stipresnė šalis gali siekti nesąžiningai pasinaudoti savo pranašesne padėtimi ir piktnaudžiaudama skolininko sunkia materialine padėtimi, nepatyrimu, silpnavališkumu ar kitomis skolininką verčiančiomis neapgalvotai elgtis aplinkybėmis nustatyti neprotingai dideles netesybas. Todėl sutarties sąlyga dėl netesybų, kaip ir bet kokia kita sutarties sąlygą, vertintina sąžiningumo, teisingumo ir protingumo požiūriu. Susitarimų dėl netesybų dydžio vertinimas susijęs ne tik su privataus, bet taip pat ir su viešo intereso gynimu, nes nekontroliuojamo dydžio netesybos, užuot atlikusios kompensacinę funkciją, gali peraugti į lupikavimą, pažeidžiantį viešą interesą. Tai, kad CK įtvirtintos būtent įskaitinės netesybos, kaip ir tai, kad CK draudžia baudines netesybas, ne vieną kartą nutartyse yra pabrėžęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2002-05-13 nutartis civilinėje byloje L.A. D. v. GNSB „Krantas-2“, bylos Nr.3K-3-721/2002; 2002-06-12 nutartis civilinėje byloje M. M. v. O. M., bylos Nr.3K-3-866/2002; 2003-02-05 nutartis civilinėje byloje B. R. v. V. P., bylos Nr. 3K-3-218/2003; 2003-11-05 nutartis civilinėje byloje UAB „Glass Market“ v. UAB „Lygiakraštis“, bylos Nr.3K-3-1070/2003; 2005-06-06 nutartis civilinėje byloje VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija v. UAB „Ferteksos transportas“, bylos Nr.3K-3-316/2005; 2005-09-12 nutartis civilinėje byloje UAB „Lemora“ v. UAB „Pergamas“, bylos Nr.3K-3-394/2005; 2006-06-14 nutartis civilinėje byloje K.P. v. IĮ „Vidista“, bylos Nr. 3K-3-405/2006 ir kt.).

9Minėtose nutartyse Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs, kad ne tik 1 procento už kiekvieną uždelstą dieną dydžio delspinigiai, kokie ir yra numatyti bendrosiose paskolos sutarties sąlygose, bet net už juos penkis kartus mažesni 0,2 procento už kiekvieną uždelstą dieną dydžio delspinigiai visais atvejais laikytini neprotingai dideliais. Sutartyje nustatyti 365 procentų per metus dydžio delspinigiai daugiau nei septyniasdešimt kartų viršija CK 6.210 str. 1 d. numatytą delspinigių dydį. Įvertinant tai, kad klientas yra vartotojas, sudaręs ieškovo parengtą standartinę sutartį prisijungimo būdu ir neturėdamas galimybių derėtis dėl jos bendrųjų sąlygų, atsižvelgiant į minėtose Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyse taikytus delspinigių dydžius, reikalaujami delspinigiai yra akivaizdžiai lupikiški ir neprotingo dydžio, prieštaraujantys CK įtvirtintai įskaitinių netesybų sampratai, o reikalavimas priteisti tokio dydžio delspinigius – aiškiai nepagrįstas.

10CK 6.73 str. 2 d. įtvirtinta teismo teisė sumažinti aiškiai per dideles netesybas. Iš esmės ta pati nuostata pakartota CK 6.258 str. 3 d. Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra išaiškinę, kad įstatymas teismui suteikia teisę kontroliuoti šalių interesų pusiausvyrą ir tais atvejais, kai šalys susitaria dėl netesybų dydžio. Pagal CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. nuostatas sutartimi nustatytos netesybos teismo gali būti mažinamos dviem pagrindais: jeigu netesybos neprotingai didelės arba jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės. Nurodytose teisės normose nustatytos teismo teisės mažinti netesybas ribos: netesybos negali būti sumažintos tiek, kad taptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. kovo 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-12/2009). Teismas, nustatydamas, ar pagal CK 6.73 ir 6.258 str. nuostatas yra pagrindas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio netesybos mažintinos, turi vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes ir stengtis nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007 m. kovo 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007).

11Remiantis tuo, kas aukščiau pasakyta, ir vadovaujantis CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, ieškovui priteistinų delspinigių dydis mažintinas dešimt kartų, t. y. iki 36,5 procentų metinių delspinigių, vietoje reikalautų 390,99 Eur priteisiant 39,09 Eur delspinigių.

12Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d., iš atsakovo ieškovui taip pat priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Remiantis CPK 93 str. 2 d., iš atsakovo ieškovui priteistina proporcinga patenkintiems reikalavimams sumokėto 15,00 Eur žyminio mokesčio dalis. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad ieškovo sumokėto žyminio mokesčio suma yra minimali ir nebūtų mažesnė, jei būtų prašoma priteisti mažesnius delspinigius, vadovaujantis teisingumo ir protingumo principais iš atsakovo priteistina visa ieškovo sumokėta žyminio mokesčio suma.

14Vadovaudamasis CPK 93 str. 2 d., 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285 str. 1 d., 286 str. bei CK 6.37 str. 2 d. ir 3 d., 6.73 str., 6.210 str. 1 d., 6.881 str., 6.882 str., 6.886 str.2 d., teismas

Nutarė

15ieškinį patenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovo A. A., a. k. ( - ), 217,22 Eur (du šimtus septyniolika eurų 22 ct) negrąžintos paskolos, 39,09 Eur (trisdešimt devynis eurus 09 ct) delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2015-09-01 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 15,00 Eur (penkiolika eurų 00 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „4finance“, įmonės kodas 301881644, buveinės adresas Jonavos g. 254A, Kaunas, atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT91 7300 0101 1149 6911, AB „Swedbank“, banko kodas 73000, naudai.

17Atmesti ieškinį dalyje dėl likusios reikalautų delspinigių dalies.

18Atsakovas A. A. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti Joniškio rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovas UAB „4finance“ per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui, paduodant skundą Joniškio rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai