Byla 2S-1378-464/2009

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Dalios Kačinskienės, kolegijos teisėjų Dalios Višinskienės ir Petro Jaržemskio, kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Naujasis Bruklinas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2009 m. rugpjūčio 6 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Naujasis Bruklinas“ ieškinį atsakovui A. K. firmai dėl įsiskolinimo ir delspinigių priteisimo.

2Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovas UAB „Naujasis Bruklinas“ 2009-08-04 dokumentinio proceso tvarka kreipėsi Vilniaus m. 1-ąjį apylinkės teismą su ieškiniu (b.l.1-3), kuriuo parašė priteisti iš atsakovo A. K. firmos 8 945,18 Lt skolos, 783, 69 Lt delspinigių, 6 % metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

4Vilniaus m. 1-asis apylinkės teismas 2009-09-06 nutartimi atsisakė priimti ieškovo UAB „Naujasis Bruklinas“ ieškinį atsakovui A. K. firmai kaip neteismingą šiam teismui. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog 2009-02-27 Susitarimo Nr. 1 Dėl 2007-06-28 Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr. NS-2007/NB103-103, sudarytos tarp UAB „Naujasis Bruklinas“ ir UAB „Rivona“ iš vienos pusės, ir A. K. firmos, iš kitos pusės, pakeitimo 8 p. šalys susitarė, kad ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka. Vadovaujantis CPK 29 str., ieškinys teismui turi būti pareiškiamas pagal juridinio asmens buveinę, nurodytą juridinių asmenų registre. Iš VĮ Registrų centro duomenų nustatyta, kad atsakovo A. K. firmos, į.k. 233855140, buveinė yra Ašigalio g. 55-15, Kaune, todėl ieškinys atsakovui A. K. firmai yra teismingas Kauno miesto apylinkės teismui.

5Ieškovas UAB „Naujasis Bruklinas“ atskiruoju skundu (b.l. 7-8) prašo panaikinti Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo 2009-08-06 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – pripažinti, kad ieškinys yra teismingas Vilniaus m. 1-ajam apylinkės teismui. Nurodė, kad ieškovas kartu su UAB „RIVONA“, veikdami kaip viena sutarties šalis (Nuomininkas), 2007-06-28 sudarė su atsakovu (Nuomotoju) Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, kurios 8.6 p. nustato, kad tarp šalių kilę ginčai, taip pat ir dėl mokėjimo už suteiktas paslaugas, sprendžiami Nuomotojo buveinės vietos teisme. 2009-02-27 susitarime Nr. 1 prie Nuomos sutarties šalys susitarė, kad LR įstatymų nustatyta tvarka sprendžiami ginčai tik dėl šio susitarimo turinio. Pažymi, jog Nuomos sutarties tekstą reikėtų vertinti sistemiškai, kartu su visais jį keičiančiais ar papildančiais dokumentais. Todėl aiškinant susitarimo turinį, reikia įvertinti, kad jis nekeičia Nuomos sutarties 8.6 p. nustatyto teismingumo.

6Atskirasis skundas atmestinas.

7Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių skundžiamo teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.).

8Konstitucinė asmens teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos nėra absoliuti, ji turi būti įgyvendinama laikantis įstatymuose nustatytos tvarkos (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 str. 1 d., CPK 5 str. 1 d.). Teisės kreiptis į teismą tvarką įtvirtina CPK normos, kurios apibrėžia ir su civilinių bylų teismingumu susijusius klausimus. Kai kurios su bylų teismingumu susijusios nuostatos įstatyme suformuluotos imperatyvia forma, kuomet jų privalo laikytis visi asmenys, norintys pasinaudoti teisminės gynybos teise, kitos – dispozityvia forma, kuomet bylos teismingumas priklauso nuo besikreipiančio į teismą asmens pasirinkimo. Apeliantas skundžia, jo manymu, nepagrįstą pirmosios instancijos teismo atsisakymą priimti ieškinį pagal nustatytą sutartinį teismingumą, teismui neteisingai išaiškinus 2009-02-27 Susitarimo Nr. 1 sąlygas bei jų galiojimą anksčiau sudarytai Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarčiai.

9Sutartinio teritorinio teismingumo atveju (CPK 32 str. 1 d.) teismą, nagrinėsiantį bylą, pasirenka ginčo šalys, tarpusavio rašytiniu susitarimu galinčios pakeisti bendrąjį teritorinį bylos teismingumą. Tokiu būdu įstatyme yra įtvirtintas ginčo šalių autonomijos principas (CK 1.2 str. 1 d.), suteikiantis šalims teisę (laisvę) tarpusavio susitarimu pakeisti bendrosiomis teismingumo taisyklėmis nustatytą bylos nagrinėjimo vietą. 2007-06-28 nuomos sutarties 8.6 p. (b.l.25) šalių susitarimu buvo įtvirtinta sąlyga, jog ginčai dėl šios nuomos sutarties vykdymo sprendžiami nuomotojo buveinės vietos teisme. Tačiau Susitarimu Nr. 1 šalys susitarė nuomos santykius dėl anksčiau atsakovo nuomotų 48 kv.m. ploto patalpų nutraukti nuo šio susitarimo įsigaliojimo 2009-03-01 dienos, perduodant nuomininkui kitas, mažesnio ploto patalpas, t.y. juo atitinkamai modifikavo. Susitarimu Nr. 1 šalys susitarė ir dėl teisinių pasekmių, nuomininkui pažeidus šiame susitarime numatytus įsipareigojimus ar netinkamai vykdant savo pinigines prievoles nuomotojui, įskaitant ir iki šio susitarimo įsigaliojimo dienos susidariusią nuomininko skolą nuomotojui (6 p.). Kartu buvo konstatuota, kad šis susitarimas tampa sudėtine ir neatsiejama Nuomos sutarties dalimi, o ginčai, kilę dėl šio susitarimo, sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka (3 p., 7 p., 9 p., b.l.27, 29).

10Nurodytų faktinių aplinkybių pagrindu teisėjų kolegija atmeta kaip teisiškai nepagrįstus apelianto argumentus, kad šalių ginčui spręsti galioja ankstesnė Nuomos sutartyje numatyta sutartinio teismingumo taisyklė, juo labiau, kad kaip matyti iš pateiktų PVM sąskaitų – faktūrų ir pateiktų apskaičiavimų, kuriais apeliantas (nuomotojas) grindžia savo reikalavimo teisę pagal šį ieškinį, didžia dalimi yra reikalaujama skolos būtent už laikotarpį nuo 2009 m. kovo mėnesio (b.l.38-51, 52). Akivaizdu, jog esant tokiems susitarimams, ieškinys Vilniaus m. 1-jame apylinkės teisme nenagrinėtinas, ir teismas šią aplinkybę įvertino tinkamai.

11Teisėjų kolegija pripažįsta, kad pirmosios instancijos tinkamai taikė procesines teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, ją panaikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra įstatyminio pagrindo.

12Iš apelianto valstybės naudai priteistinos procesinių dokumentų siuntimo (pašto) išlaidos – 5,60 Lt (b.l. 56) (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 96 str.).

13Vadovaudamasi CPK 336 str., 337 str. 1 p., kolegija

Nutarė

14Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo 2009 m. rugpjūčio 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

15Priteisti iš UAB „Naujasis Bruklinas“ 5 (penkis) litus 60 centų pašto išlaidų valstybės naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai