Byla 2-784-823/2018
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. vasario 6 d. nutarties civilinėje byloje B2-1256-864/2018, kuria teismas atstatydino bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Neiseris“ bankroto administratorių

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Goda Ambrasaitė – Balynienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos akcinės bendrovės „BALTIC SHOPPING CENTERS“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. vasario 6 d. nutarties civilinėje byloje B2-1256-864/2018, kuria teismas atstatydino bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Neiseris“ bankroto administratorių, ir

Nustatė

2

 1. Ginčo esmė
 1. BUAB „Neiseris“ bankroto administratorius M. Š. kreipėsi į teismą, prašydamas atstatydinti jį iš BUAB „Neiseris“ bankroto administratoriaus pareigų. Nurodė, kad jis neturi objektyvių galimybių toliau vykdyti BUAB „Neiseris“ bankroto procedūrą. Pažymėjo, kad visos BUAB „Neiseris“ bankroto procedūros yra baigtos ir nėra jokių pagrindų nepriimti sprendimo dėl įmonės pabaigos, tačiau bankroto administratoriaus ir didžiausios BUAB „Neiseris“ kreditorės AB „BALTIC SHOPPING CENTERS“ pozicija dėl BUAB „Neiseris“ bankroto procedūros eigos ir tąsos nesutampa, todėl tolimesnis bankroto procesas nebūtų sklandus ir operatyvus, galimai sąlygotų bankrutavusios įmonės bei kitų jos kreditorių teisių pažeidimą.
 2. Administratoriaus teigimu, BUAB „Neiseris“ didžiausia kreditorė AB „BALTIC SHOPPING CENTERS“, nenurodydama jokių priežasčių, paskutiniuose BUAB „Neiseris“ kreditorių susirinkimuose, balsavo „prieš“, minėtų susirinkimų metu nebuvo priimti nutarimai dėl bendrovės debitorių, administratoriaus veiklos ataskaitos (ne pirmosios) patvirtinimo, nebuvo pritarta ir įmonės pabaigai. Civilinių bylų BUAB „Neiseris“ vardu iniciavimui, kurio pageidauja kreditorė AB „BALTIC SHOPPING CENTERS“, nepakanka teisinių ir/ar faktinių pagrindų, toks civilinių bylų iniciavimas ne tik sąlygotų papildomas išlaidas, bet ir neatneštų finansinės naudos. Pati kreditorė, manydama, kad egzistuoja teisiniai ir faktiniai pagrindai inicijuoti civilines bylas BUAB „Neiseris“ bankroto procese ir turėdama teisę teikti netiesioginius ieškinius, pareiškimą dėl tyčinio bankroto ir/ar dėl žalos atlyginimo, šia savo teise nepasinaudojo. Bendrovės turto realizavimo pajamos padengė tik turto saugojimo ir sandėliavimo išlaidas, nebuvo sumokėtas joks atlyginimas bankroto administratoriui ir/ar padengtos kitokio pobūdžio išlaidos. Kartu su 2017 m. rugsėjo 11 d. prašymu dėl įmonės pabaigos pateikta pajamų – sąnaudų suvestinė patvirtina, kad BUAB „Neiseris“ administravimo skola 2017 m. rugsėjo 4 d. sudarė net 12,875,39 Eur dydžio sumą ir, nors šiai dienai nėra esmingai pakitusi, tačiau didėja. BUAB „Neiseris“ bankroto procedūros vykdymui bankroto administratorius nebeturi jokių resursų, t. y. pats bankroto administratorius nebeturi galimybių finansuoti tolimesnį BUAB „Neiseris“ bankroto procesą, atsiskaityti už kitų paslaugų teikimą (buhalterinių, archyvavimo, teisinių ir pan.) su trečiaisiais asmenimis.

3II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

4

 1. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. vasario 6 d. nutartimi atstatydino M. Š. iš BUAB „Neiseris“ bankroto administratoriaus pareigų, BUAB „Neiseris“ bankroto administratoriumi paskyrė A. V..
 2. Teismas sprendė, kad administratoriaus pakeitimas neužvilkins bankroto bylos nagrinėjimo, atitiks bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių interesus bei viešąjį interesą.

5III. Atskirojo skundo argumentai

6

 1. Atskiruoju skundu pareiškėja AB „BALTIC SHOPPING CENTERS“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2018 m. vasario 6 d. nutartį panaikinti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:
  1. Teismas nepagrįstai nurodė, kad administratoriaus pasikeitimas neužvilkins bankroto bylos nagrinėjimo, atitiks bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių bei viešąjį interesus, kadangi naujai paskirtam bankroto administratoriui teks iš naujo susipažinti su visa bankroto byla, visais joje esančiais dokumentais. Tai užtruks neproporcingai ilgai ir tokiu būdu bus didinami administravimo kaštai.
  2. Nors įstatymas suteikia bankroto administratoriui teisę teikti teismui prašymą dėl jo atsistatydinimo, tačiau toks administratoriaus prašymas turi būti motyvuotas ir pagrįstas. Viena iš priežasčių, kodėl jis atsistatydina, bankroto administratorius nurodė jo nuomonių nesutapimą su pareiškėja, tačiau šis nuomonių nesutapimas atsirado dėl to, kad pareiškėja reikalavo, jog, siekiant administratoriaus ataskaitos patvirtinimo, jai būtų pateikti papildomi dokumentai, kurių iki ataskaitos pateikimo tvirtinti dienos administratorius nebuvo surinkęs ir vengia pateikti. Bankroto administratoriaus pasikeitimas nelems pareiškėjos nuomonės dėl tam tikrų veiksmų, kuriuos vis dar reikia atlikti, kad būtų galima priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos, pasikeitimo.
  3. Administratorius melagingai nurodo, kad pareiškėja paskutinės ataskaitos nepatvirtino dėl nežinomų priežasčių. Bankroto administratoriui buvo nurodytos visos priežastys ir visi prašymai, kurie buvo susiję ir lėmė, kad pareiškėja ataskaitos nepatvirtino. Pareiškėjos vertinimu, neatlikęs tam tikrų veiksmų, bankroto administratorius siekia perleisti savo pareigas ir galimai padarytas klaidas kitam bankroto administratoriui, kuris, bandydamas surinkti reikalingą ir trūkstamą medžiagą, užtruks neproporcingai ilgai, o tokiu būdu bus pažeidžiami kreditorių, tarp jų ir pareiškėjos, interesai.
  4. Bankroto administratorius, sutikdamas administruoti BUAB „Neiseris“, prisiėmė riziką dėl įmonės administravimo, kartu ir dėl galimų tokio sutikimo neigiamų pasekmių (pvz., dėl to, kad įmonėje gali nebūti pakankamai lėšų administravimo išlaidoms apmokėti) ir turi šias pareigas vykdyti tinkamai. Bankroto administratorius, kaip savo srities profesionalas, tokią galimą riziką privalo įvertinti dar prieš sutikdamas administruoti įmonę, o ne remdamasis jau kilusiais neigiamais padariniais (lėšų administravimo išlaidoms apmokėti nebuvimu) prašytis atstatydinamas iš administratoriaus pareigų. Naujai paskirtas bankroto administratorius patirs tokias pačias, ar net didesnes, išlaidas, kadangi jam reikės iš naujo susipažinti su visa bankroto bylos dokumentacija, eiga ir kitomis aplinkybėmis.
  5. Teismas visiškai nemotyvavo bankroto administratoriaus atstatydinimo, nenurodė, kokias priežastis laikė pagrįstomis bankroto administratoriaus atstatydinimui.

7IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

8

 1. Apeliacijos objektu yra pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria teismas tenkino bankroto administratoriaus prašymą dėl jo atsistatydinimo iš bankrutavusios įmonės administratoriaus pareigų, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.
 2. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 straipsnio 10 dalyje nurodytas baigtinis administratorių atstatydinimo iš pareigų sąrašas. Vienas atvejų, kai teismas atstatydina bankroto administratorių iš pareigų, yra kai administratorius pateikia teismui prašymą dėl atsistatydinimo (ĮBĮ 11 straipsnio 10 dalies 1 punktas).
 3. Kadangi bankroto administratorius įmonės bankroto procese užima ypatingą vietą ir nuo jo veiksmų priklauso bankroto procedūrų tinkamas atlikimas, operatyvus bankroto proceso užbaigimas, Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad vien aplinkybė, jog administratorius išreiškė valią ir prašo būti atstatydintas iš pareigų, jokiu būdu nelemia teismo pareigos tokį administratoriaus prašymą besąlygiškai tenkinti. Administratoriaus prašymas atstatydinti jį iš pareigų kiekvienu atveju turi būti motyvuotas ir pagrįstas, tai ypač svarbu dėl to, kad administratoriaus prisiimtų įsipareigojimų bankrutuojančiai įmonei nebūtų galima atsisakyti be svarbių priežasčių ar netinkamu laiku (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. lapkričio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2004-241/2016, 2016 m. lapkričio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2108-381/2016, 2017 m. kovo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-741-157/2017 ir joje nurodyta Lietuvos apeliacinio teismo praktika).
 4. Pareiškėja AB „BALTIC SHOPPING CENTERS“ atskirąjį skundą, be kita ko, grindžia argumentu, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje visiškai nemotyvavo bankroto administratoriaus atstatydinimo, nenurodė, kokias priežastis laikė pagrįstomis bankroto administratoriaus atstatydinimui. Apeliacinės instancijos teismas minėtiems pareiškėjo atskirojo skundo argumentams pritaria iš dalies.
 5. Remiantis ĮBĮ 11 straipsnio 10 dalimi, administratorių teismas atstatydina motyvuota nutartimi. Kalbant apie procesinių sprendimų motyvavimą, kasacinio teismo praktikoje pažymima, kad pareigos nurodyti priimto sprendimo motyvus apimtis gali skirtis priklausomai nuo sprendimo pobūdžio ir turi būti analizuojama konkrečių bylos aplinkybių kontekste. Teismas privalo pateikti sprendimo motyvus, kad sudarytų galimybę bylos šalims efektyviai pasinaudoti teise į apeliaciją. Tačiau teismo pareiga pagrįsti priimtą sprendimą neturėtų būti suprantama, kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 329 straipsnio 2 dalies 4 punktą absoliučiu sprendimo ar nutarties negaliojimo pagrindu laikomas visiškas motyvų nebuvimas. Teismo sprendimo (nutarties) nepakankamas motyvavimas nėra jo absoliutus negaliojimo pagrindas pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktą. Tuo atveju, kai teismo sprendimo (nutarties) motyvai yra neišsamūs, šis pažeidimas gali būti pripažintas esminiu, jeigu sprendimo (nutarties) motyvuojamojoje dalyje neatsakyta į pagrindinius (esminius) bylos faktinius ir teisinius aspektus, ir dėl to byla galėjo būti išspręsta neteisingai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. vasario 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-2/2014 ir joje nurodyta Europos Žmogaus Teisių Teismo bei kasacinio teismo praktika).
 6. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pažymima, kad sprendimas dėl bankroto administratoriaus, pateikusio teismui prašymą jį atstatydinti, atstatydinimo priimamas įvertinus prašyme nurodytas priežastis dėl jo atsistatydinimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. lapkričio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2108-381/2016). Administratoriaus atstatydinimui nepakanka nustatyti, kad atstatydinus administratorių kreditorių teisės ir interesai nebus pažeisti (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. lapkričio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2004-241/2016). Teismas gali patenkinti bankroto administratoriaus prašymą dėl jo atstatydinimo konstatavęs svarbias priežastis bei kad tokiu būdu nebus pažeistas viešasis interesas (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. kovo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-741-157/2017).
 7. Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, kuria nutarė tenkinti BUAB „Neiseris“ bankroto administratoriaus M. Š. prašymą dėl jo atstatydinimo iš BUAB „Neiseris“ bankroto administratoriaus pareigų, nurodė tokio prašymo tenkinimo motyvą, o būtent, kad bankroto administratoriaus pakeitimas neužvilkins bankroto bylos nagrinėjimo bei atitiks bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių bei viešąjį interesą. Taigi, nėra pagrindo spręsti apie visišką motyvų nebuvimą skundžiamoje pirmosios instancijos teismo nutartyje bei jos panaikinimą dėl absoliutaus negaliojimo pagrindo, įtvirtinto CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punkte. Nepaisant paminėto, apeliacinės instancijos teismas pritaria apeliantei, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nenurodė nei vienos svarbios priežasties administratoriaus prisiimtų įsipareigojimų bankrutuojančiai įmonei atsisakymui, iš skundžiamos nutarties turinio neįmanoma nustatyti, ar teismas, tenkindamas bankroto administratoriaus prašymą, įvertino bankroto administratoriaus prašyme jį atstatydinti nurodytas priežastis, kurias jų laikė svarbiomis, bei, ar įvertino kitas, teisingam nagrinėjamo klausimo išsprendimui, reikšmingas aplinkybes tokias, kaip bankroto proceso stadija, kurioje buvo pateiktas prašymas, – BUAB „Neiseris“ bankroto byloje jau daugiau kaip pusę metų svarstomas sprendimo dėl bendrovės pabaigos priėmimo klausimas, likę neužbaigti darbai ir kt.
 8. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, skundžiamoje pirmosios instancijos teismo nutartyje pateikti motyvai iš esmės tik dėl vieno nagrinėjamu atveju vertintino aspekto, t. y. įmonės, jos kreditorių bei viešojo intereso (ne)pažeidimo, tuo tarpu motyvai dėl kito, ne mažiau svarbaus, aspekto – bankroto administratoriaus prašyme nurodytų priežasčių dėl jo atsistatydinimo, vertinimo nėra pateikti, kaip ir nėra pateiktas jų vertinimas konkretaus bankroto proceso, jo eigos bei stadijos kontekste. Kitaip tariant, skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties motyvai yra neišsamūs – neatsakyta į pagrindinius (esminius) klausimo faktinius ir teisinius aspektus ir dėl to klausimas galėjo būti išspręstas neteisingai.
 9. Aptartos aplinkybės sudaro pagrindą skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties panaikinimui, BUAB „Neiseris“ bankroto administratoriaus M. Š. atstatydinimo klausimą perduodant pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo – klausimo išsprendimas iš esmės apeliacinės instancijos teisme šiuo atveju reikštų jo nagrinėjimą beveik visa apimtimi visiškai naujais aspektais, kurie nebuvo tirti bei vertinti jo nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu (CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 338 straipsnis).

9Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

10Vilniaus apygardos teismo 2018 m. vasario 6 d. nutartį panaikinti ir BUAB „Neiseris“ bankroto administratoriaus M. Š. atstatydinimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai