Byla B2-3609-781/2018
Dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Jūratė Varanauskaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi BUAB „Neiseris“ bankroto administratoriaus M. Š. prašymą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo,

Nustatė

2

 1. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 24 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. B2-1683-794/2016 (dabar Nr. B2-1256-864/2018), UAB „Neiseris“ iškelta bankroto byla, įmonės bankroto administratoriumi paskirtas M. Š.; nutartis įsiteisėjo 2016 m. gegužės 19 d.
 2. 2016 m. rugpjūčio 8 d. nutartimi patvirtintas kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas.
 3. 2016 m. rugsėjo 14 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.
 4. Bankroto administratorius M. Š. 2018 m. sausio 30 d. pateikė teismui prašymą atstatydinti jį iš BUAB „Neiseris“ bankroto administratoriaus pareigų.
  1. Nurodė, kad jis neturi objektyvių galimybių toliau vykdyti BUAB „Neiseris“ bankroto procedūrą. Pažymėjo, kad visos BUAB „Neiseris“ bankroto procedūros yra baigtos ir nėra jokių pagrindų nepriimti sprendimo dėl įmonės pabaigos, tačiau bankroto administratoriaus ir didžiausios BUAB „Neiseris“ kreditorės AB „BALTIC SHOPPING CENTERS“ pozicija dėl BUAB „Neiseris“ bankroto procedūros eigos ir tąsos nesutampa, todėl tolimesnis bankroto procesas nebūtų sklandus ir operatyvus, galimai sąlygotų bankrutavusios įmonės bei kitų jos kreditorių teisių pažeidimą.
  2. Administratoriaus teigimu, BUAB „Neiseris“ didžiausia kreditorė AB „BALTIC SHOPPING CENTERS“, nenurodydama jokių priežasčių, paskutiniuose BUAB „Neiseris“ kreditorių susirinkimuose balsavo „prieš“, minėtų susirinkimų metu nebuvo priimti nutarimai dėl bendrovės debitorių, administratoriaus veiklos ataskaitos (ne pirmosios) patvirtinimo, nebuvo pritarta ir įmonės pabaigai. Anot administratoriaus, civilinių bylų BUAB „Neiseris“ vardu iniciavimui, kurių pageidauja kreditorė AB „BALTIC SHOPPING CENTERS“, nepakanka teisinių ir/ar faktinių pagrindų, toks civilinių bylų iniciavimas ne tik sąlygotų papildomas išlaidas, bet ir neatneštų finansinės naudos; pažymėjo, jog pati kreditorė, manydama, kad egzistuoja teisiniai ir faktiniai pagrindai inicijuoti civilines bylas BUAB „Neiseris“ bankroto procese ir turėdama teisę teikti netiesioginius ieškinius, pareiškimą dėl tyčinio bankroto ir/ar dėl žalos atlyginimo, šia savo teise nepasinaudojo. Paaiškino, kad bendrovės turto realizavimo pajamos padengė tik turto saugojimo ir sandėliavimo išlaidas, nebuvo sumokėtas joks atlyginimas bankroto administratoriui ir/ar padengtos kitokio pobūdžio išlaidos; tai patvirtina kartu su 2017 m. rugsėjo 11 d. prašymu dėl įmonės pabaigos pateikta pajamų-sąnaudų suvestinė, kurioje nurodyta, jog administravimo skola 2017 m. rugsėjo 4 d. sudarė net 12,875,39 Eur dydžio sumą ir, nors šiai dienai nėra esmingai pakitusi, tačiau didėja. Papildomai nurodė, kad BUAB „Neiseris“ bankroto procedūros vykdymui bankroto administratorius nebeturi jokių resursų, t. y. pats bankroto administratorius nebeturi galimybių finansuoti tolimesnį BUAB „Neiseris“ bankroto procesą, atsiskaityti už kitų paslaugų teikimą (buhalterinių, archyvavimo, teisinių ir pan.) su trečiaisiais asmenimis.
 5. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. vasario 6 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. B2-1256-864/2018, atstatydino M. Š. iš BUAB „Neiseris“ bankroto administratoriaus pareigų ir BUAB „Neiseris“ naujuoju bankroto administratoriumi paskyrė A. V..
 6. Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. balandžio 5 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-784-823/2018, tenkinant BUAB „Neiseris“ kreditorės AB „BALTIC SHOPPING CENTERS“ atskirąjį skundą, Vilniaus apygardos tesimo 2018 m. vasario 6 d. nutartį panaikino ir BUAB „Neiseris“ bankroto administratoriaus M. Š. atstatydinimo klausimą perdavė pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Apeliacinės instancijos teismas iš esmės konstatavo, kad nagrinėjant administratoriaus prašymą dėl jo atstatydinimo turi būti vertinamos bankroto administratoriaus prašyme jį atstatydinti nurodytos priežastys, taip pat įvertinamos kitos, teisingam nagrinėjamo klausimo išsprendimui, reikšmingos aplinkybės (bankroto proceso stadija, likę neužbaigti darbai ir kt.).

3Prašymas tenkintinas.

 1. Bankroto administratoriaus teisinis statusas apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 straipsnyje. Jo veikla yra susijusi su bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės turto išsaugojimo, turto iš skolininkų išieškojimo, turto pardavimo, kreditorių reikalavimų tenkinimo, likusio turto perdavimo organizavimu, taigi nuo administratoriaus veiksmų tinkamumo priklauso bankroto procese siekiamų tikslų įgyvendinimas. Administratorius įmonės bankroto procese turi plačius įgalinimus ir nuo jo veiksmų didžiąja dalimi priklauso tinkama visų kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo sklandumas, skaidrumas, ekonomiškumas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. balandžio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-778/2012). Todėl bankroto administravimo paslaugas teikiančiam asmeniui įstatymas nustato aukštus reikalavimus, turinčius užtikrinti jo profesionalumą, nepriklausomumą, nešališkumą ir teisinį nesuinteresuotumą konkrečios bankroto bylos baigtimi. Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad administratoriaus atstatydinimą turi lemti esminiai bankroto procedūrų pažeidimai, trukdantys bankroto proceso eigai, pažeidžiantys kreditorių ar bendrovės teises ar teisėtus interesus, ir kai teismas turi pakankamai informacijos bei įrodymų, jog šis asmuo neatlieka savo funkcijų, nevykdo ĮBĮ nustatytų pareigų (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1143/2014). Priešingu atveju bankroto administratoriaus atstatydinimas vien formaliais pagrindais prieštarautų ĮBĮ siekiamiems tikslams.
 2. ĮBĮ 11 straipsnio 10 dalyje nurodytas baigtinis administratorių atstatydinimo iš pareigų sąrašas. Vienas atvejų, kai teismas atstatydina bankroto administratorių iš pareigų, yra kai administratorius pateikia teismui prašymą dėl atsistatydinimo (ĮBĮ 11 straipsnio 10 dalies 1 punktas).
 3. Kita vertus, vien aplinkybė, kad administratorius išreiškė valią ir prašo būti atstatydintas iš pareigų, nelemia teismo pareigos tokį administratoriaus prašymą besąlygiškai tenkinti. Sprendimas dėl bankroto administratoriaus, pateikusio teismui prašymą jį atstatydinti, atstatydinimo priimamas įvertinus prašyme nurodytas priežastis dėl jo atsistatydinimo. Teismas gali patenkinti bankroto administratoriaus prašymą dėl jo atstatydinimo konstatavęs svarbias priežastis bei kad tokiu būdu nebus pažeistas viešasis interesas. Taigi, administratoriaus prašymas atstatydinti jį iš pareigų kiekvienu atveju turi būti motyvuotas ir pagrįstas, nes tik tokiu būdu bus galima užtikrinti, kad administratoriaus prisiimtų įsipareigojimų bankrutuojančiai įmonei nebūtų galima atsisakyti be svarbių priežasčių ar netinkamu laiku (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gruodžio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2248-823/2016; 2016 m. lapkričio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2108-381/2016; 2017 m. kovo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-741-157/2017).
 4. Nagrinėjamu atveju bankroto administratorius M. Š. savo atsistatydinimo priežastimis iš esmės nurodo tai, kad didžiausios BUAB „Neiseris“ kreditorės AB „BALTIC SHOPPING CENTERS“ ir administratoriaus pozicijos dėl BUAB „Neiseris“ bankroto procedūros eigos ir tąsos nesutampa, todėl tolimesnis bankroto procesas nebūtų sklandus ir operatyvus; be to, nurodo, jog nebeturi resursų/galimybių finansuoti tolimesnį BUAB „Neiseris“ bankroto procesą, atsiskaityti už kitų paslaugų teikimą (buhalterinių, archyvavimo, teisinių ir pan.) su trečiaisiais asmenimis (nesant įmonėje turto).
 5. Viena vertus, teismas pažymi, kad aplinkybė, jog įmonės kreditoriai nepritarė bankroto administratoriaus veiklos ataskaitai, nepatvirtina administratoriaus netinkamumo paskirtoms pareigoms. Vien tai, kad nebuvo patvirtina administratoriaus veiklos ataskaita, savaime nesuponuoja išvados apie administratoriaus netinkamą veiklą ar kurių nors jam tenkančių pareigų nevykdymą (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. rugsėjo 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1883-241/2016). Taigi, nagrinėjamu atveju vien ta aplinkybė, kad didžiausia įmonės kreditorė nepritaria bankroto administratoriaus teikiamiems pasiūlymams (dėl bendrovės debitorių, administratoriaus veiklos ataskaitos patvirtinimo, įmonės pabaigos) nelaikytina pakankamu pagrindu tenkinti administratoriaus prašymą dėl jo atstatydinimo.
 6. Kita vertus, iš civilinės bylos Nr. B2-1256-864/2018 duomenų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 179 straipsnio 3 dalis) matyti, kad dėl bankroto administratoriaus netinkamo savo pareigų vykdymo (netinkamai vykdant teismo nustatytus įpareigojimus dėl bankroto procedūrų tinkamo užbaigimo), taip pat dėl tarp administratoriaus ir didžiausios įmonės kreditorės kilusių ginčų (kreditorei nepritariant administratoriaus veiklai administruojant BUAB „Neiseris“, teikiant prašymus dėl jo neveikimo ir pan.) iš esmės vilkinama bankrutavusios įmonės bankroto procedūra. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų matyti, kad nurodytoje byloje jau nuo 2017 m. rugpjūčio mėn. svarstomas sprendimo dėl bendrovės pabaigos priėmimo klausimas, tačiau iš esmės dėl šiame nutarties punkte nurodytų priežasčių šis klausimas iki šiol nėra išspręstas (nors byloje nekilo ginčo dėl to, jog įmonėje faktiškai neliko realizuotino turto). Be to, iš bylos duomenų nustatyta, kad bankroto administratoriui M. Š. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2018 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V4-72 už nustatytus pažeidimus (laiku nevykdant teismo įpareigojimų), administruojant BUAB „Neiseris“, skirta nuobauda – įspėjimas.
 7. Kasacinis teismas teisės aiškinimo ir taikymo taisyklėse yra išaiškinęs, kad vienas iš teisminio bankroto proceso tikslų – kiek įmanoma operatyviau užbaigti bankroto procedūras (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-362/2007).
 8. Taigi, atsižvelgdamas į byloje nustatytas aplinkybes ir nurodytus motyvus, teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju, siekiant bankroto proceso operatyvumo, tikslinga atstatydinti bankroto administratorių M. Š. iš BUAB „Neiseris“ bankroto administratoriaus pareigų (ĮBĮ 11 straipsnio 10 dalis). Be to, teismas pažymi, kad M. Š. neturint suinteresuotumo vykdyti bankroto procedūrų (kas matyti iš paskutinių daugiau nei pusės metų įvykių, administratoriui tinkamai nevykdant teismo nustatytų įpareigojimų), nebus užtikrintas bankroto procese atliekamų veiksmų tęstinumas bei operatyvumas; taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, jog administratoriaus neatstatydinus, bankroto procese susidarytų neapibrėžtumo būsena/bankroto procedūros iš esmės toliau nevyktų (kas šiuo metu ir susidarė), kai administratorius nurodo atlikęs visus reikiamus veiksmus bankroto procese, o didžiausia įmonės kreditorė su tuo nesutinka, tuo pagrindu netvirtina bankroto administratoriaus teikiamų ataskaitų, kitų pasiūlymų, tačiau nei viena šalis priešingos šalies veiksmų teismui neskundžia (byloje nėra pateikta skundų dėl kreditorių susirinkimo nutarimų ir pan.).
 9. Pažymėtina ir į tai, kad pats bankroto administratorius nurodė, jog neturi resursų/galimybių finansuoti tolimesnį BUAB „Neiseris“ bankroto procesą (nesant įmonėje turto). Iš viešų Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos duomenų matyti, kad administratorius šiuo metu neadministruoja daugiau jokios bankrutuojančios/bankrutavusios įmonės, t. y. faktiškai nevykdo bankroto administravimo paslaugų, todėl administratoriaus prašymo netenkinimas ir iš esmės įpareigojimas toliau vykdyti BUAB „Neiseris“ bankroto procedūrą neatitiktų viešojo intereso ir bankroto proceso tikslų.
 10. Nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismui civilinėje byloje Nr. B2-1256-864/2018 gavus pareiškimą dėl bankroto administratoriaus atsistatydinimo, teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa, atrinko kitą administratorių, kuris turi būti paskirtas ta pačia nutartimi (ĮBĮ 11 straipsnio 10 dalis), ir kuriam atstatydintas administratorius, per teismo nustatytą terminą, privalo perduoti įmonės turtą pagal balansą, sudarytą atstatydinimo iš pareigų dienos duomenimis, ir visus dokumentus.
 11. Bankroto administratorių atrankos kompiuterinė programa atrinko A. V. bankroto administratoriaus kandidatūrą. Kadangi duomenų, kurie keltų abejonių dėl šio administratoriaus paskyrimo bankrutuojančios įmonės bankroto administratoriumi, byloje nėra, todėl A. V. skirtinas BUAB „Neiseris“ bankroto administratoriumi.

4Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsniu, teismas

Nutarė

5atstatydinti M. Š. (bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-FA243) iš BUAB „Neiseris“, j. a. k. 124654479, bankroto administratoriaus pareigų.

6BUAB „Neiseris“ bankroto administratoriumi paskirti A. V. (bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-FA549).

7Nustatyti 5 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, per kurį buvęs administratorius M. Š. privalo perduoti naujai paskirtam administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą atstatydinimo iš pareigų dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

8Įsiteisėjusią nutartį išsiųsti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

9Nutartis dalyje dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo per 7 dienas nuo jos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą, kitoje dalyje nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai