Byla 2S-1130-464/2013
Dėl iškeldinimo ir skolos, delspinigių, nuostolių priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia Kačinskienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Vilniaus aidai“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus m. apylinkės teismo 2013 m. kovo 22 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Prustitas“ ieškinį atsakovui UAB „Vilniaus aidai“ dėl sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, nuomojamo turto pagerinimo išlaidų, ir pagal atsakovo UAB „Vilniaus aidai“ ieškinį dėl iškeldinimo ir skolos, delspinigių, nuostolių priteisimo, ir

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4ieškovas UAB „Prustitas“ 2012-12-28 kreipėsi į Vilniaus m. 1-ąjį apylinkės teismą su ieškiniu (t. 1, b.l.2-10) atsakovui UAB „Vilniaus aidai“, kurį 2013-03-04 patikslinęs (t. 3, b. l. 129-137), prašė pripažinti UAB „Vilniaus aidai“ 2012-11-20 raštu įformintą 2008-03-03 nekilnojamojo turto nuomos sutarties Nr. 01-44-2008, sudarytos tarp UAB „Prustitas“ ir UAB „Markučiai“, kurios teises ir pareigas pagal šią sutartį perėmė UAB „Vilniaus aidai“, nutraukimą neteisėtu; įpareigoti atsakovą tinkamai vykdyti visus iš 2008-03-03 nekilnojamojo turto nuomos sutarties Nr.01-44-2008 kylančius įsipareigojimus; priteisti iš atsakovo 143 966,01 Lt nuomojamo turto pagerinimo išlaidų ir bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovas UAB „Vilniaus aidai“ 2013-01-25 priešieškiniu (t.1, b.l.176-186) prašė per 30 kalendorinių dienų nuo teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo iškeldinti UAB „Prustitas“ su jam priklausančiu turtu iš UAB „Vilniaus aidai“ priklausančių patalpų: 205,11 kv. m. ploto gamybinių patalpų ir 544,95 kv. m. ploto patalpų armatūros ceche, esančių ( - ); priteisti iš UAB „Prustitas“ 7178,98 Lt įsiskolinimą už 205,11 kv. m. ploto gamybinių patalpų nuomą pagal nuomos sutartį, 2883,87 Lt delspinigių, 150 340,81 Lt atsakovo nuostolių, 7545,83 Lt nuomos mokestį už kiekvieną mėnesį nuo 2013-01-01 iki patalpų atlaisvinimo dienos, 7,51 proc. procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo priešieškinio priėmimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Priešieškinio užtikrinimui atsakovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – reiškiamo reikalavimo sumai areštuoti ieškovo pinigines lėšas, turtines teises, kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą.

6Vilniaus m. apylinkės teismas 2013-01-29 nutartimi tenkino atsakovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių ir areštavo 167 949,49 Lt sumai ieškovui nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, kilnojamąjį turtą, uždraudė disponuoti areštuotu turtu, paliko teisę šį turtą valdyti ir juo naudotis; turto nesant ar jo nepakankant, areštavo turtines teises, pinigines lėšas, esančias pas ieškovą ar trečiuosius asmenis, paliekant teisę įmokėti pinigus į banko sąskaitą (-as), uždraudė disponuoti ar naudotis areštuotoje sąskaitoje (-ose) esančiomis lėšomis, leidžiant areštuotomis lėšomis ir turtu atsiskaityti su atsakovu, valstybe, išmokėti išmokas, susijusias su darbo santykiais, darbuotojams.

7Atsakovas UAB „Vilniaus aidai“ 2013-03-21 pateikė prašymą dėl papildomų laikinųjų apsaugos priemonių ieškovo atžvilgiu taikymo (t. 3, b.l.189-192), kuriuo prašė uždrausti UAB „Prustitas“ 544,95 kv. m. ploto armatūros ceche ( - ), vykdyti bet kokią ūkinę – komercinę veiklą; minėto draudimo užtikrinimui įgalinti atsakovą pakeisti patalpų armatūros ceche durų spyną ir/ar pasitelkus antstolį, tų patalpų duris užplombuoti; suteikti teisę atsakovui į patalpas armatūros ceche ( - ), neįleisti ieškovo ir kitų asmenų, norinčių į jas patekti ieškovo pavedimu, jei minėti asmenys į patalpas vyksta kitais tikslais, nei kad informavus atsakovą ir jam dalyvaujant, iškraustyti UAB „Prustitas“ su jo turtu iš minėtų patalpų. Prašymą grindė tuo, jog atsakovas dėl ieškovo neteisėtų veiksmų ilgą laiką negali patekti į savo patalpas. Ieškovui kiekvieną dieną naudojant patalpas savo ūkinei – komercinei veiklai, atsakovas susiduria su deliktinės atsakomybės rizika, kadangi ieškovo vykdoma veikla susijusi su didesniu pavojumi aplinkiniams. Ieškovas nemoka mokesčių už patalpose suteiktus energetinius ir kitus resursus bei paslaugas.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus m. apylinkės teismas 2013-03-22 nutartimi (t. 3, b.l. 195-196) atmetė atsakovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Teismas nurodė, kad atsakovas, pareikšdamas prašymą dėl papildomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, susijusių su 544,95 kv. m. ploto patalpų armatūros cechu, faktiškai sudaro situaciją, kurioje teismas privalo svarstyti priešieškinio reikalavimo patenkinimo klausimą, į kurį turi būti atsakyta tik galutiniu teismo sprendimu. Todėl prašymo dėl ieškovo iškeldinimo iš patalpų armatūros ceche ( - ), ieškovo neįleidimo į šias patalpas netenkino. Teismas dėl atsakovo prašymo uždrausti UAB „Prustitas“ patalpose, esančiose armatūros ceche, vykdyti bet kokią ūkinę – komercinę veiklą, pažymėjo, jog vien gamybinės technikos buvimas ir naudojimas patalpose nėra pakankamas įrodymas, patvirtinantis, jog ateityje priimto sprendimo įvykdymas pasunkės ar taps neįmanomas dėl to, jog egzistuoja abstrakti, neparemta realiais faktais tikimybė, jog ieškovo naudojama technika sukels pavojų aplinkiniams ir atsakovui priklausančiam turtui. Todėl ir prašymą uždrausti ieškovui vykdyti patalpose, esančiose armatūros ceche, bet kokią ūkinę – komercinę veiklą, teismas taip pat atmetė. Teismas atmetė ir atsakovo prašymą minėto draudimo užtikrinimui įgalinti atsakovą pakeisti patalpų armatūros ceche durų spyną ir tų patalpų duris užplombuoti, pripažinęs jį išvestiniu iš aukščiau aptartų ir nepatenkintų UAB „Vilniaus aidai“ prašymų.

10III. Atskirojo skundo argumentai atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

11Atsakovas UAB „Vilniaus aidai“ atskiruoju skundu (t. 3, b.l. 200-202) prašo panaikinti Vilniaus m. apylinkės teismo 2013-03-22 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės - atsakovo prašymą dėl papildomų laikinųjų apsaugos priemonių tenkinti visiškai. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

121. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, su prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių turiniu nebuvo tinkamai susipažinęs, nurodęs, jog prašymas dėl ieškovo iškeldinimo iš patalpų armatūros ceche ( - ), netenkinamas. Atsakovas teismui prašymo dėl ieškovo iškeldinimo iš patalpų armatūros ceche ( - ), iš viso nereiškė.

132. Skundžiama nutartimi atsakovo prašymas uždrausti ieškovui patalpose armatūros ceche vykdyti bet kokią ūkinę-komercinę veiklą atmestas nepagrįstai, kadangi neigdamas atsakovo pagrįstą siekį jam priklausančio daikto valdymą, neteisėtai atliekamą ieškovo, bent tam tikra apimtimi kontroliuoti, faktiškai legalizavo UAB „Prustitas“ jau ilgą laiką (nuo 2009-11-01) vykdomą UAB „Vilniaus aidai“ privačios nuosavybės pažeidimą. Tokiu ieškovo ir jo atliekamo tęstinio pažeidimo netiesioginiu palaikymu pamintas tiek proceso šalių lygiateisiškumo principas, tiek konstitucinė atsakovo teisė į nuosavybės neliečiamumą, tame tarpe lūkestis visuotinai deklaruojama nuosavybės teisių įstatymine apsauga iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo bent dalinai pasinaudoti.

14Ieškovas UAB „Vilniaus aidai“ atsiliepimo į atskirąjį skundą nepateikė.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Apeliacinis procesas pagal atsakovo UAB „Vilniaus aidai“ skundą nutrauktinas.

17Lietuvos teismų informacinės sistemos „LITEKO“ duomenimis nustatyta, jog Vilniaus m. apylinkės teismas 2013-05-15 nutartimi civilinėje byloje Nr.2-4245-854/2013 patvirtino šalių sudarytą taikos sutartį, pagal kurios 4, 5 ir 8 p. ieškovas įsipareigojo 544,95 kv.m. ploto patalpas armatūros ceche, kurio žymėjimas plane ( - ), esančiame ( - ), atlaisvinti nuo ieškovui priklausančio turto, išvalyti ir pagal priėmimo-perdavimo aktą grąžinti atsakovui tvarkingas ir tokios pačios būklės, kokios tos patalpos buvo perduotos, atsižvelgiant į normalų jų nusidėvėjimą, ne vėliau kaip iki 2013-09-02. Taip pat ieškovas įsipareigojo už 544,95 kv.m. ploto patalpų armatūros ceche, kurio žymėjimas plane ( - ), esančiame ( - ), naudojimą kas mėnesį (pradedant nuo 2013-06-01) avansu mokėti 2966,52 Lt ir PVM sumą, kaip nuompinigius, jų mokėjimą už ateinantį mėnesį atsakovui atlikdamas iki einamojo mėnesio 25 kalendorinės dienos (jei tai ne darbo diena - iki kitos, po jos einančios darbo dienos), tuo tarpu atsakovas įsipareigojo netrukdyti ieškovui naudotis 544,95 kv.m. ploto patalpomis armatūros ceche, kurio žymėjimas plane ( - ), esančiame ( - ), visą laikotarpį, ne ilgesnį, kaip nurodytas šios taikos sutarties 4 punkte.

18Minėta nutartimi pirmosios instancijos teismas nutraukė civilinę bylą Nr. 2-4245-854/2013 dalyje dėl ieškinio reikalavimų: pripažinti UAB „Vilniaus aidai“ 2012-11-20 raštu įformintą 2008-03-03 nekilnojamojo turto nuomos sutarties Nr. 01-44-2008, sudarytos tarp UAB „Prustitas“ ir UAB „Markučiai“, kurios teises ir pareigas pagal šią sutartį perėmė UAB „Vilniaus aidai“, nutraukimą neteisėtu bei įpareigoti atsakovą tinkamai vykdyti visus iš 2008-03-03 nekilnojamojo turto nuomos sutarties Nr. 01-44-2008 kylančius įsipareigojimus; dalyje dėl priešieškinio reikalavimų per 30 kalendorinių dienų nuo teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo iškeldinti UAB „Prustitas“ su jam priklausančiu turtu iš UAB „Vilniaus aidai“ priklausančių patalpų: 205,11 kv. m. ploto gamybinių patalpų, t. y. 97,22 kv. ploto patalpų gamybiniame pastate, kurio unikalus Nr. ( - ), žymėjimas plane ( - ), esančiame ( - ), ir 107,89 kv. ploto patalpų gamybiniame pastate, unikalus Nr. ( - ), žymėjimas piane ( - ) (28,42 kv.m. kabineto, žymimo indeksu 1-12, 3,83 kv.m. prausyklos, žymimos indeksu 1-13, 60,80 kv.m. rūbinės, žymimos indeksu 2-18, 1,13 kv.m. tualeto, žymimo indeksu 2-15, 12,60 kv.m. dušo, žymimo indeksu 2-16, ir 1,11 kv.m. prausyklos, žymimos indeksu 2-14), bei 544,95 kv.m. ploto patalpų armatūros ceche, kurio žymėjimas plane ( - ), esančiame ( - ). Ši teismo nutartis yra įsiteisėjusi.

19Apeliacinio nagrinėjimo objektu gali būti neįsiteisėjęs pirmosios instancijos teismo sprendimas – tiek galutinis, diek dalinis (CPK 260 str. - 261 str.), taip pat neįsiteisėjusi pirmosios instancijos teismo nutartis. Vilniaus m. apylinkės teismo 2013-03-22 nutarties dalykas – laikinųjų apsaugos priemonių instituto civilinėje byloje netaikymo teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Tačiau Vilniaus m. apylinkės teismui 2013-05-15 nutartimi patvirtinus šalių sudarytą taikos sutartį ir civilinę bylą dalyje dėl priešieškinio reikalavimų per 30 kalendorinių dienų nuo teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo iškeldinti UAB „Prustitas“ su jam priklausančiu turtu iš UAB „Vilniaus aidai“ priklausančių patalpų nutraukus, bei tokiai nutarčiai įsiteisėjus, procesinis ginčas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išnyko, t.y. nebeliko skundžiamos nutarties dalyko. Nesant šalių ginčo dėl naudojimosi patalpomis, neliko ir prielaidų vertinti tokio apelianto reikalavimo užtikrinimo laikinosiomis apsaugos priemonėmis klausimo, o tai reiškia, kad apelianto paduoto atskirojo skundo nagrinėjimas tapo teisiškai neaktualus.

20Susiklosčius išdėstytoms faktinėms aplinkybėms bei remiantis panašiose teisinėse situacijose formuojama teismų praktika, apeliacinis procesas, pradėtas pagal atsakovo atskirąjį skundą, nutrauktinas nelikus apeliacijos objekto (CPK 315 str. 2 d. 3 p., 5 d. ir 3 str. 6 d., 338 str., Lietuvos apeliacinio teismo 2008-02-28 nutartis c.b. Nr. 2-133/2008; 2009-07-16 nutartis c. b. Nr. 2-857/2009; 2009-07-30 nutartis c.b. 2-989/2009; 2009-11-05 nutartis c.b. 2-1228/2009 ir kt ).

21Vadovaudamasis CPK 315 str. 2 d. 3 p. ir 5 d., 338 str.,

Nutarė

22apeliacinį procesą, pradėtą pagal atsakovo UAB „Vilniaus aidai“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus m. apylinkės teismo 2013 m. kovo 22 d. nutarties, nutraukti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Vilniaus aidai“... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. ieškovas UAB „Prustitas“ 2012-12-28 kreipėsi į Vilniaus m. 1-ąjį... 5. Atsakovas UAB „Vilniaus aidai“ 2013-01-25 priešieškiniu (t.1,... 6. Vilniaus m. apylinkės teismas 2013-01-29 nutartimi tenkino atsakovo prašymą... 7. Atsakovas UAB „Vilniaus aidai“ 2013-03-21 pateikė prašymą dėl... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus m. apylinkės teismas 2013-03-22 nutartimi (t. 3, b.l. 195-196)... 10. III. Atskirojo skundo argumentai atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 11. Atsakovas UAB „Vilniaus aidai“ atskiruoju skundu (t. 3, b.l. 200-202)... 12. 1. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, su prašymo... 13. 2. Skundžiama nutartimi atsakovo prašymas uždrausti ieškovui patalpose... 14. Ieškovas UAB „Vilniaus aidai“ atsiliepimo į atskirąjį skundą... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 16. Apeliacinis procesas pagal atsakovo UAB „Vilniaus aidai“ skundą... 17. Lietuvos teismų informacinės sistemos „LITEKO“ duomenimis nustatyta, jog... 18. Minėta nutartimi pirmosios instancijos teismas nutraukė civilinę bylą Nr.... 19. Apeliacinio nagrinėjimo objektu gali būti neįsiteisėjęs pirmosios... 20. Susiklosčius išdėstytoms faktinėms aplinkybėms bei remiantis panašiose... 21. Vadovaudamasis CPK 315 str. 2 d. 3 p. ir 5 d., 338 str.,... 22. apeliacinį procesą, pradėtą pagal atsakovo UAB „Vilniaus aidai“...