Byla 2A-760/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Algirdo Gailiūno, Marytės Mitkuvienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), sekretoriaujant Jūratei Česnulevičienei, dalyvaujant ieškovo atstovui adv. Liutaurui Baikščiui, atsakovo atstovams adv. Iraidai Žogaitei, adv. Sauliui Avižai, viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo (atsakovo) uždarosios akcinės bendrovės „Kauno vandenys“ skundą dėl Vilniaus komercinio arbitražo teismo 2010 m. vasario 8 d. sprendimo, priimto Vilniaus komercinio arbitražo teismo byloje Nr. 139 pagal ieškovų WTE Wassertechnik GmbH ir akcinės bendrovės „Požeminiai darbai“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Kauno vandenys“ ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai dėl sumos, kuria buvo padidinta statybos rangos sutarties „Kauno nuotekų valymo įrenginių išplėtimas, įdiegiant biologinio valdymo grandį“ (pirkimo Nr. 27655; rangos sutartis Nr. V/2005/K16) kaina bei įstatyminių palūkanų priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovai WTE Wassertechnik GmbH ir AB „Požeminiai darbai“ kreipėsi į Vilniaus komercinio arbitražo teismą, prašydami:

41) Pripažinti, kad atsakovai pažeidė solidariąją prievolę sumokėti ieškovams Ginčų nagrinėjimo komisijos 2008 m. birželio 25 d. sprendimu priteistą sumą – iš viso 2543303,74 Lt, iš kurių darbų vertė – 2155342,15 Lt ir PVM – 387961,59 Lt;

52) Įpareigoti atsakovus solidariai sumokėti ieškovams sumą, kuria buvo padidinta sutarties kaina – 2543303,74 Lt, iš kurių darbų vertė – 2155342,15 Lt ir PVM – 387961,59 Lt;

63) Įpareigoti atsakovus solidariai sumokėti ieškovams įstatymines palūkanas – 132825,95 Lt, atsakovų mokėtinas dėl jų prievolės sumokėti ieškovams sprendime nurodytą sumą neįvykdymo;

74) Įpareigoti atsakovus solidariai sumokėti ieškovams visas arbitražo išlaidas, įskaitant arbitražo mokesčius, išlaidas teisininkams bei išlaidas susijusias su šio ieškinio parengimu ir pateikimu;

85) Įpareigoti atsakovus solidariai sumokėti ieškovams įstatymines palūkanas, nustatytas Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatyme nuo visų priteistų sumų nuo šio ieškinio padavimo dienos iki arbitražinio teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

9Atsakovai UAB „Kauno vandenys“ ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti bei priteisti iš ieškovų visas arbitražo išlaidas, įskaitant arbitražo mokesčius, išlaidas teisininkams, susijusias su dokumentų rengimu ir atstovavimu arbitraže.

10Vilniaus komercinio arbitražo teismas 2010 m. vasario 8 d. sprendimu konstatavo, kad arbitražinė išlyga galioja ir Arbitražinis teismas turi kompetenciją nagrinėti ir spręsti tarp šalių kilusį ginčą. Arbitražinis teismas nusprendė ieškovų ieškinį tenkinti iš dalies ir priteisė iš atsakovo UAB „Kauno vandenys“ ieškovų WTE Wassertechnik GmbH ir AB „Požeminiai darbai“ naudai: 1) sumą, kuria buvo padidinta statybos rangos sutarties „Kauno nuotekų valymo įrenginių išplėtimas, įdiegiant biologinio valdymo grandį“ (pirkimo Nr. 27655; rangos sutartis Nr. V/2005/K16) kaina – 2543303,74 Lt; 2) įstatymines palūkanas – 132825,95 Lt; 3) 11,84 % dydžio įstatymines palūkanas, nustatytas Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatyme nuo visų priteistų sumų nuo 2008 m. gruodžio 16 d. (Ieškinio padavimo dienos) iki arbitražo sprendimo visiško įvykdymo dienos (2008-06-30 VILIBOR 4,84 proc. padidintas 7 procentiniais punktais); 4) 56227,11 Lt patirtų arbitražo išlaidų; 5) 69585,77 Lt bylinėjimosi išlaidų. Priteisė iš ieškovų WTE Wassertechnik GmbH ir AB „Požeminiai darbai“ atsakovo Aplinkos projektų valdymo agentūrai prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos naudai 7497 Lt bylinėjimosi išlaidas.

11Lietuvos apeliaciniam teismui pateiktu skundu pareiškėjas (atsakovas) UAB „Kauno vandenys“ prašo: 1) Vilniaus komercinio arbitražo teismo 2010 m. vasario 8 d. sprendimą arbitražo byloje Nr. 139 panaikinti; 2) atsakovo UAB „Kauno vandenys“ naudai iš ieškovų WTE Wassertechnik GmbH ir AB „Požeminiai darbai“ priteisti žyminį mokestį ir kitas bylinėjimosi išlaidas; 3) sustabdyti Vilniaus komercinio arbitražo teismo 2010 m. vasario 8 d. sprendimo arbitražo byloje Nr. 139 vykdymą iki bus išnagrinėtas atsakovo UAB „Kauno vandenys“ prašymas dėl Vilniaus komercinio arbitražo teismo 2010 m. vasario 8 d. sprendimo arbitražo byloje Nr. 139 panaikinimo. Atsakovas nurodo, kad jo nuomone egzistuoja visos Komercinio arbitražo įstatymo 37 str. 3 d. 1 p. ir 37 str. 5 d. 2 p. sąlygos, dėl kurių Arbitražo sprendimas turi būti panaikintas. Atsakovas taip pat nurodo, kad analizuojant Arbitražo sprendimo motyvacinę dalį, akivaizdu, kad Arbitražo teismas tik perrašė ieškovų procesiniuose dokumentuose išdėstytus ir per Arbitražo teismo posėdį išsakytus argumentus; tuo tarpu dėl atsakovo atitinkamų argumentų visiškai nepasisakė, be to, nepagrįstai ir klaidingai nurodė, kad atsakovas dėl tam tikrų faktinių aplinkybių apskritai nepateikė jokių paaiškinimų. Atsakovo nuomone, nurodytos aplinkybės leidžia pagrįstai teigti, kad Arbitražo teismas buvo šališkas priimdamas Arbitražo sprendimą. Savo skundą atsakovas grindžia šiais argumentais:

121) Arbitražinis susitarimas negalioja pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Arbitražo sprendimas naikintinas pagal Komercinio arbitražo įstatymo 37 str. 3 d. 1 p., nes arbitražiniam susitarimui (arbitralinei išlygai, nustatytai sutartyje) sudaryti nebuvo gautas privalomas APVA steigėjo sutikimas. Komercinio arbitražo įstatymo 11 str. 2 d. nurodyta norma yra imperatyvi ir, vadovaujantis Civilinio kodekso (toliau – CK) 1.80 str. bei Komercinio arbitražo įstatymo 10 str., jos pažeidimas daro arbitražinę išlygą niekine ir negaliojančia. Išankstinis APVA steigėjo sutikimas galėjo būti išreikštas tik raštu.

132) Ginčas, susijęs su ES ir valstybės skiriamu finansavimu ir kilęs iš viešųjų pirkimų sutarties, todėl nėra arbitruotinas. Ginčai, kylantys iš viešųjų pirkimų teisinių santykių, priskirstini prie administracinių teisinių santykių ir atitinkamai ginčas dėl sutarties kainos padidinimo negalėjo būti perduotas Arbitražo teismui. Visam projektui Europos Komisijos sprendimu iš Sanglaudos fondo buvo skirta iš anksto numatyta griežta galutinė pinigų suma, kuri yra įtvirtinta sutartyje. Sutarties kainos padidinimas reiškia nurodyto ES finansavimo ir/ar LR biudžeto pakeitimą, kuris gali būti atliekamas tik teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais (priimant LR biudžeto pakeitimo įstatymą ir pan.), todėl ginčas dėl sutarties kainos padidinimo yra kilęs iš administracinių teisinių santykių. Kaip ne kartą pažymėjo Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, viešųjų pirkimų įstatymų normos yra imperatyvios; viešųjų pirkimų reglamentavimas yra tiesiogiai susijęs su viešojo intereso apsauga.

143) Arbitražo sprendimas prieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymų įtvirtintai viešajai tvarkai. Arbitražo sprendimas naikintinas pagal Komercinio arbitražo įstatymo 37 str. 5 d. 2 p. Arbitražo sprendimu pažeistos imperatyvios įstatymų normos ir konstitucinis principas, kad galioja tik paskelbti įstatymai. Viešųjų pirkimų įstatymo normos dėl draudimo keisti sutarties kainą yra imperatyvios, todėl Arbitražo teismas, konstatuodamas, kad sutarties kaina galėjo būti keičiama remiantis CK 6.653 str. 6 d., 6.685 str. 2 d. ir 6.204 str., pažeidė imperatyvias įstatymų normas. Arbitražo teismas, spręsdamas tik dėl įpareigojimo vykdyti ikiteisminės ginčų nagrinėjimo komisijos – GNK – sprendimą, nevertindamas GNK sprendimo pagrįstumo ir teisėtumo iš esmės, pažeidė Konstitucijos 30 str., o kartu ir Lietuvos Respublikos įstatymų įtvirtintą viešąją tvarką. Taip pat buvo pažeistas principas, kad galioja tik paskelbti įstatymai, nes Arbitražo teismas, darydamas išvadą, kad Viešųjų pirkimų įstatymo redakcijos, galiojusios sutarties sudarymo metu, 15 str. 3 d. normos nedraudė keisti sutarties fiksuotos kainos sutarties vykdymo metu, o 15 str. 6 d. 4 p. net įpareigojo keisti sutarties kainą dėl infliacijos, jei sutarties trukmė ilgesnė nei 1 metai, iš esmės rėmėsi Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003-02-25 įsakymu „Dėl viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ Nr. 1S-21 (toliau – Metodika). Tačiau Arbitražo teismas, darydamas nurodytą išvadą, rėmėsi Metodikos 2008-09-10 redakcija (V.Ž. 2008. Nr. 105-4042), kuri sutarties sudarymo metu negaliojo.

154) Arbitražo sprendimu pažeista atsakovo teisė į teisingą (tinkamą, sąžiningą) procesą. Nagrinėjamu atveju Arbitražo teismas priimdamas sprendimą buvo šališkas ir Arbitražo sprendimas yra nemotyvuotas, nes Arbitražo teismas visiškai nevertino ir nepasisakė dėl atsakovo procesiniuose dokumentuose dėstomų argumentų bei įrodymų dėl imperatyvių Lietuvos Respublikos Įstatymuose įtvirtintų teisės normų pažeidimų, taip pat nevertino kitų atsakovo pateiktų reikšmingų faktinių ir teisinių aplinkybių, turinčių esminės įtakos GNK Sprendimo teisėtumui ir/ar privalomumui, ir dėl jų nepasisakė.

16Atsiliepimu į skundą ieškovai WTE Wassertechnik GmbH ir AB „Požeminiai darbai“ prašo atmesti UAB „Kauno vandenys“ prašymą dėl Vilniaus komercinio arbitražo teismo 2010 m. vasario 8 d. sprendimo arbitražo byloje Nr. 139 panaikinimo ir WTE Wassertechnik GmbH ir AB „Požeminiai darbai“ naudai priteisti iš UAB „Kauno vandenys“ bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

171) Arbitražinis susitarimas yra tinkamai sudarytas ir galioja. Argumentą dėl tariamo arbitražinės išlygos negaliojimo UAB „Kauno vandenys“ grindžia teiginiais, kurie neatitinka tikrovės ir (ar) prieštarauja Arbitražo sprendimu nustatytoms faktinėms aplinkybėms, o taip pat nepagrįstai aiškindami Lietuvos teismų praktiką. Lietuvos Aukščiausias teismas 2010 m. kovo 16 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-116/2010 pasisakė, kad dėl sutarties vykdymo kilęs ginčas yra civilinė ir komercinė byla, todėl nėra abejonių dėl ginčo arbitruotinumo.

18APVA steigėjo sutikimo dėl arbitražinės išlygos buvimas nėra arbitražinės išlygos galiojimo UAB „Kauno vandenys“ atžvilgiu sąlyga.

19Arbitražo teismas sprendime nustatė aplinkybę, kad APVA steigėjas - Aplinkos ministerija tiek raštu, tiek ir konkliudentiniais veiksmais yra davusi sutikimą, kad ginčas būtų nagrinėjamas arbitraže.

20Visos abejonės dėl arbitražinio susitarimo turi būti aiškinamos arbitražinio susitarimo galiojimo naudai. Arbitražinio susitarimo galiojimą patvirtina ir tai, kad šalys aktyviai vykdė Sutartyje įtvirtintą nuostatą dėl ginčų sprendimo GNK, kuri yra arbitražinės išlygos dalis, ir tuo metu arbitražinės išlygos neginčijo. Argumentų, pagrindžiančių Arbitražo sprendimo dėl arbitražinės išlygos galiojimo pagrįstumą ir teisėtumą, nepaneigia ir LR aplinkos ministerijos raštas, kuriame nurodyta, kad ministerija nėra davusi sutikimo APVA dėl arbitražinės išlygos. Raštas yra išduotas jau nagrinėjant šalių ginčą Arbitražo teisme, todėl šis raštas nepatvirtina ir nepaneigia jokių su šalių ginču susijusių aplinkybių.

21Ginčai dėl sutarties kainos padidinimo, kai sutartis sudaryta viešųjų pirkimų būdu, yra arbitruotini. Sutarties sudarymo metu galiojusios redakcijos VPĮ normos nedraudė, ir šiuo metu galiojančios redakcijos VPĮ normos nedraudžia, pirkimo sutartyse įrašyti arbitražinių išlygų. Tokių draudimų nėra numatyta nei Niujorko konvencijoje, nei Arbitražo įstatyme, nei jokiuose kituose teisės aktuose.

22VPĮ normos reglamentuoja ginčų nagrinėjimo tvarką tiekėjui ginant savo interesus viešojo pirkimo procedūrose, tačiau nereglamentuoja ginčų nagrinėjimo tvarkos, tiekėjui ginant savo interesus, susijusius su viešojo pirkimo būdu sudarytos pirkimo sutarties vykdymu. Ieškovų manymu, po viešojo pirkimo procedūros sudarytos Sutarties kainos keitimas yra jos vykdymo klausimas, kuris nėra viešųjų pirkimų procedūrų klausimas.

23Ginčas, kurį išnagrinėjo Arbitražo teismas yra komercinis ir jis nekyla iš viešojo pirkimo procedūrų ir su jomis nėra susijęs. UAB „Kauno vandenys“ nepagrįstai sieja ES ir valstybės skirtą finansavimą Sutarčiai su ginčo dėl įpareigojimo vykdyti GNK sprendimą arbitruotinumu, kadangi nei arbitražo byloje, nei GNK sprendime nebuvo sprendžiamas ir nebuvo išspręstas klausimas iš kokių lėšų atsakovai privalo vykdyti Arbitražo sprendimą, o šio klausimo išsprendimas buvo paliktas GNK sprendime atsakovų, o Arbitražo sprendime UAB „Kauno vandenys“ nuožiūrai.

242) Arbitražo sprendimas neprieštarauja viešajai tvarkai. Tarptautinės viešosios tvarkos sąvoką UAB „Kauno vandenys“ nepagrįstai aiškina plečiamai, kaip apimančią daugelį materialiosios teisės normų – visas imperatyviąsias teisės normas.

25UAB „Kauno vandenys“ nurodomas tariamas VPĮ nuostatų pažeidimas, net jeigu ir būtų nustatytas, nebūtų laikomas viešosios tvarkos, kaip ji suprantama tarptautinio arbitražo doktrinoje ir praktikoje, pažeidimu. Kadangi sprendžiant dėl arbitražo sprendimų panaikinimo, pakartotinai netikrinama, ar pagrįstai ir tinkamai taikytos arbitražo sprendimuose nurodytos teisės normos.

26Arbitražo sprendimas nėra iš neteisėto veiksmo kylančiu veiksmu, o Arbitražo teismas šalių ginčą nagrinėjo ir priėmė sprendimą savo kompetencijos ribose. UAB „Kauno vandenys“ pateikia tikrovės neatitinkančią informaciją nurodydamas, kad GNK sprendimas prieštarauja VPĮ normoms bei, kad Arbitražo teismas sprendimą priėmė neįsitikinęs tuo, kad GNK sprendimas neprieštarauja VPĮ normoms. Kaip matyti iš Arbitražo sprendimo, Arbitražo teismas nustatė, kad Sutarties kaina galėjo būti keičiama pagal VPĮ 15 str. 6 d. 4 p. bei Metodiką išimtiniais atvejais, kurie yra nustatyti CK 6.653 str. 6 d., 6.685 str. 2 d. ir 6.204 str. nuostatose. Peržiūrėti GNK sprendimą iš esmės Arbitražo teismas neturėjo kompetencijos pagal Sutartį, todėl GNK sprendimą peržiūrėjo tiek, kiek tai ir privalėjo padaryti, o ši peržiūrėjimo apimtis iš esmės atitiko tai dėl ko su GNK sprendimu arbitražo byloje nesutiko atsakovai.

27Priešingai nei teigia UAB „Kauno vandenys“ Arbitražo sprendimu nepažeistas principas, kad galioja tik paskelbti įstatymai. UAB „Kauno vandenys“ argumentas, kad Arbitražo teismas, darydamas išvadą, kad kainos keitimo galimybė buvo įtvirtinta VPĮ, esą iš esmės rėmėsi Metodika ir kelias nuostatas esą pacitavo iš Metodikos 2008 m. rugsėjo 10 d. redakcijos, kuri sutarties sudarymo metu dar negaliojo, yra nenagrinėtinas šioje byloje, nes kvestionuoja teisės normų aiškinimą ir taikymą, kuris nurodytas Arbitražo sprendime.

28Priešingai nei teigia UAB „Kauno vandenys“ sprendime nėra nuspręsta, kad galutinius ir privalomus sprendimus ginčuose dėl teisės gali priimti bet kokia institucija. Arbitražo teismas nustatė, kad remiantis sutarties nuostatomis GNK sprendimas iš karto nepasidaro galutinis ir privalomas bei tokiu jis gali niekada nepasidaryti, jeigu šalys per nustatytą terminą pateikia nepasitenkinimo raštus dėl tokio GNK sprendimo. Šaliai per Sutartyje nustatytą terminą nepateikus nepasitenkinimo rašto dėl GNK sprendimo, toks sprendimas įgauna prievolinės teisės ir (ar) pareigos pobūdį.

29Arbitražo teismas sprendime nenurodė, kad GNK sprendimas savaime yra galutinis ir negali būti peržiūrėtas iš esmės. Arbitražo sprendime konstatuota, kad Sutartyje nustatyta šalies teisė dėl GNK sprendimo pateikti nepasitenkinimo raštą bei, kad nepasitenkinimo raštą pateikusiais šaliai GNK sprendimas netampa galutiniu ir privalomu.

303) Arbitražo teismas nepažeidė atsakovo teisės į teisminę gynybą. Arbitražo teismo kompetencija neapima GNK sprendimo peržiūrėjimo iš esmės, todėl Arbitražinis teismas veikė tiek, kiek leido jo kompetencija, o šis Arbitražinio teismo veikimas pagal apimtį iš esmės atitiko tai, kuo arbitražo byloje rėmėsi UAB „Kauno vandenys“, įrodinėdamas GNK sprendimo neteisėtumą. UAB „Kauno vandenys“ savo teisę į teisminę gynybą įgyvendino savo pasirinktais būdais – atliko tokius procesinius veiksmus, kaip jam atrodė reikalinga ir tikslinga, todėl pats yra atsakingas už savo pasirinktus įgyvendinimo būdus ir jų tinkamumą.

31UAB „Kauno vandenys“ argumentas, kad Arbitražo teismas, priimdamas sprendimą buvo šališkas ir sprendimas yra nemotyvuotas yra nepagrįstas, nes UAB „Kauno vandenys“ šį argumentą grindžia tikrovės neatitinkančia informacija. Jokios Arbitražo sprendime nustatytos aplinkybės nesudaro pagrindo Arbitražo teismo laikyti šališku, nes dėl visų nustatytų aplinkybių Arbitražo sprendime yra pateiktas motyvuotas pagrindimas.

32Pareiškėjo skundas netenkintinas.

33Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.137 str. 1 d. nustatyta, kad asmenys savo nuožiūra laisvai naudojasi civilinėmis teisėmis, tarp jų ir teise į gynybą. Pažeistas subjektines teises ir įstatymų saugomus interesus asmenys gali ginti ne tik teisme. Ginčai gali būti sprendžiami ir arbitraže, tačiau tik esant šalių arbitražiniam susitarimui (arbitražinei išlygai). Arbitražinis susitarimas – tai šalių susitarimas perduoti arbitražui (arbitražiniam teismui ar pan.) spręsti visus ar tam tikrus ginčus, kilusius ar galinčius kilti tarp jų dėl kokių nors konkrečių sutartinių ar kitokių teisinių santykių, kurie gali būti arbitražinio nagrinėjimo dalykas. Arbitražinis susitarimas gali būti įformintas kaip arbitražinė išlyga, įrašyta sutartyje arba kaip šalių sudaryta atskira sutartis (komercinio arbitražo įstatymo (toliau – KAĮ) 9 str. 1 d.). Arbitražinio susitarimo sudarymas reiškia, kad šalys atsisako nagrinėti tarpusavio ginčą (ginčus) teisme.

34KAĮ 37 str. 1 d. nustato, kad arbitražinio teismo sprendimas gali būti apskųstas Lietuvos apeliaciniam teismui ir prašoma sprendimą panaikinti šio straipsnio trečiojoje ir penktojoje dalyse išdėstytais pagrindais. KAĮ 37 str. 3 d. nustatytos prašymą panaikinti arbitražinio teismo sprendimą padavusios šalies įrodinėtinos aplinkybės, kurias nustačius, Lietuvos apeliacinis teismas gali panaikinti arbitražinio teismo sprendimą. Penktojoje šio straipsnio dalyje nustatyta, kad Lietuvos apeliacinis teismas naikina arbitražinio teismo sprendimą, jeigu nustato, kad ginčo objektas negalėjo būti arbitražinio nagrinėjimo dalykas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, arba arbitražinio teismo sprendimas prieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymų įtvirtintai viešajai tvarkai. Pagal KAĮ arbitražo sprendimo teisinė priežiūra nėra vykdoma apeliacijos forma, nes šiame įstatyme nėra numatyta apeliacija – teisinis procesas, kai prašoma teismo priimtą sprendimą pakeisti tuo pagrindu, kad arbitražinio teismo sprendimas yra pagrįstas teisės ar fakto klaida. Tai reiškia, kad teismas negali panaikinti arbitražinio teismo sprendimo, jeigu arbitražas ne visiškai teisingai suprato teisės normą ar ją ne visai tinkamai pritaikė arba jos visiškai netaikė. Arbitražinio teismo sprendimų tikrinimas fakto ir materialinės teisės taikymo aspektu Lietuvoje nėra leidžiamas. Arbitražo teismo sprendimas gali būti tikrinamas tik KAĮ 37 str. numatytų proceso normų (procesinės viešosios tvarkos) ir materialiosios viešosios tvarkos aspektu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. lapkričio 17 d. nutartis civilinėje byloje A.V. individuali įmonė v. K.C. firma ,,Schwarz“, bylos Nr. 3K-3-612/2004, Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gegužės 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-245/2007 ir 2006 m. lapkričio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-436/2006).

35Pareiškėjas savo skunde nurodo šiuos pagrindinius argumentus: kad arbitražinis susitarimas negalioja pagal Lietuvos Respublikos įstatymų, (KAĮ 37 str. 3 d. 1 p.), arbitražo sprendimas prieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymų įtvirtintai viešajai tvarkai (KAĮ 37 str. 5 d.).

36Dėl arbitražinio susitarimo galiojimo

37Pareiškėjas teigia, kad arbitražinis susitarimas (arbitražinė išlyga sutartyje) negalioja, nes jai sudaryti nebuvo gautas atsakovo Aplinkos projektų valdymo agentūros steigėjo sutikimas. KAĮ 11 str. nustatyta kokie ginčai negali būti perduoti arbitražui. Šio straipsnio antroje dalyje nurodyta, kad arbitražui negali būti perduoti ginčai, jeigu viena iš šalių yra valstybės ar savivaldybės įmonė, taip pat valstybės ar savivaldybės įstaiga ar organizacija, išskyrus Lietuvos banką, jeigu tokiam susitarimui nebuvo gautas išankstinis šios įmonės, įstaigos ar organizacijos steigėjo sutikimas.

38KAĮ 10 str. nustatyta, kad arbitražinis susitarimas (arbitražinė išlyga) gali būti pripažintas negaliojančiu vienos iš šalių reikalavimu bendraisiais sandorių pripažinimo negaliojančiais pagrindais, taip pat nustačius, jog yra pažeisti šio įstatymo 9 str. ir 11 str. reikalavimai. Arbitražinio susitarimo galiojimą lemia šiam susitarimui taikytina teisė. Paprastai arbitražinio susitarimo galiojimas nustatomas pagal arbitražo vietos valstybės teisę. Kaip buvo minėta pareiškėjas prašo pripažinti arbitražinį susitarimą negaliojančiu pagal Lietuvos Respublikos teisės normas.

39Iš pateiktos arbitražinės bylos medžiagos matyti, kad šalys ieškovai WTE Wassertechnik GmbH ir AB ,,Požeminiai darbai“ bei atsakovai UAB ,,Kauno vandenys“ ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra neskelbtinų derybų atviro konkurso rezultatų pagrindu 2005 10 14 sudarydamos statybos rangos sutartį ,,Kauno nuotekų valdymo įrenginių išplėtimas, įdiegiant biologinio valymo grandį“ (pirkimo Nr. 27655) kartu sudarė ir arbitražinį susitarimą arbitražinės išlygos forma (sutartis Nr. V/2005/K16). Arbitražinis ginčų sprendimas buvo nurodytas ir Konkurso sąlygose. Tam neprieštaravo nei konkursą organizavę, nei jame dalyvavę subjektai. Prieš sudarant sutartį šalys derino nuostatas susijusias su ginčų nagrinėjimu arbitraže. Sutarties sąlygų rengėjas buvo APVA. Šalys pasirašė APVA pateiktą sutartį su joje pasiūlyta sąlyga dėl arbitražinės išlygos. APVA viešai skelbia vykdimus projektus bei sutarčių sąlygas. Todėl LR aplinkos ministerija (APVA steigėja) turėjo žinoti sutarties sąlygą ir sutartyje įrašytą arbitražinę išlygą. Jokių prieštaravimų dėl sutarties sąlygų LR aplinkos ministerija nėra išreiškusi. Kilus ginčui dėl arbitražinio susitarimo (arbitražinės išlygos) galiojimo, arbitražinį susitarimą lemia arbitražiniam susitarimui taikytina teisė. Lietuvos KAĮ 10 str. nustatyta, kad arbitražinis susitarimas gali būti pripažintas negaliojančiu vienos iš šalių reikalavimu, bendrais sandorių pripažinimo negaliojančiais pagrindais, taip pat nustačius, kad pažeisti šio įstatymo 9 ir 11 straipsnių reikalavimai. KAĮ nėra nustatyta kokia forma turi būti išreikštas steigėjo sutikimas dėl arbitražinio susitarimo sudarymo. Todėl laikytina, kad toks sutikimas gali būti žodinis, rašytinis arba išreikštas konkliudentiniais veiksmais (LR CK 1.72 str. 1 d., 1.71 str. 2d.).

40Kaip buvo minėta, APVA steigėjas LR aplinkos ministerija turėjo žinoti apie Konkurso dokumentuose ir vėliau šalių sudarytoje sutartyje įrašytą arbitražinę išlygą, nes dokumentai buvo skelbiami viešai, o kaip nurodė ieškovai, LR aplinkos ministerija tiesiogiai dalyvavo rengiant Sutarties projektą ir kitus pirkimo dokumentus. Šią aplinkybę patvirtina Aplinkos ministerijos 2003 12 24 įsakymas Nr. 692 ,,Dėl Kauno vandenvalos įrenginių modernizavimo, nuotekų bei geriamojo bandens tinklų plėtros projekto techninės bei konkursinės dokumentacijos parengimo priežiūros komiteto sudarymo“. Į šį komitetą buvo paskirti trys LR aplinkos ministerijos darbuotojai, kurie tiesiogiai dalyvavo rengiant ir derinant sutarties sąlygas. Pasiruošimas dėl Kauno vandenvalos įrengimų modernizavimo prasidėjo 2003 metais, sutartis su konkurso laimėtoju buvo sudaryta 2005 metais. Per visą nurodytą laikotarpį iki 2008 metų APVA steigėjas neišreiškė jokių prieštaravimų dėl arbitražinės išlygos. Pareiškėjai pradėjo ginčyti arbitražinę išlyga tik kilus nesutarimams tarp sutarties šalių.

41Įvertinus išdėstytas aplinkybes darytina išvada, kad APVA steigėjas LR aplinkos ministerija žinodama apie sutartyje įrašytą arbitražinę išlygą, dėl jos neprieštaravo, tokiu būdu savo konkliudentiniais veiksmais pritarė minėtai išlygai. Todėl, atsižvelgiant į bylos aplinkybes nėra pagrindo išvadai, kad buvo pažeistos KAĮ 11 str. 2 d. nuostatos, ir dėl to nėra pagrindo taikyti minėto įstatymo 37 str. 3 d. 1 p.

42Be to, kaip matyti iš pateikto skundo, arbitražinį susitarimą ginčija ne APVA, kurios atžvilgiu reikalingas steigėjo sutikimas, o UAB ,,Kauno vandenys“, kuriam netaikomi nurodyti reikalavimai dėl steigėjo sutikimo ir vienoks ar kitoks sprendimas dėl arbitražinės išlygos (ne)galiojimo APVA atžvilgiu, netaikytinas UAB ,,Kauno vandenys“.

43Pareiškėjo argumentai dėl to, kad ginčas susijęs su ES ir valstybės skiriamu finansavimu ir kilęs iš viešųjų pirkimų sutarties nėra arbitruotinas, nėra pagrįsti.

44Visi pirkimo dokumentai, įskaitant ir Sutarties projektą privalėjo atitikti Europos Sąjungos teisės aktų bei Europos komisijos nustatytiems reikalavimams ir turėjo būti iš anksto patvirtinti Europos Komisijos. Europos Komisija reikalavo ES projektuose naudoti FIDIC (tarptautinė inžinierių konsultantų federacija) sutarčių sąlygas, kurios numato arbitražą, kaip ginčų kylančių iš tokių sutarčių sprendimo būdą.

45Šis konkretus ginčas tarp šalių yra komercinio pobūdžio. Jis nekyla iš viešojo pirkimo procedūrų, o iš statybos rangos sutarties vykdymo klausimų. Tokio pobūdžio ginčai yra arbitruotini.

46Dėl arbitražo sprendimo prieštaravimo

47Lietuvos Respublikos įstatymų įtvirtintai viešajai tvarkai

48Pareiškėjas nurodo, kad arbitražo sprendimu pažeistos imperatyvios VPĮ normos dėl draudimo keisti sutarties kainą bei pažeistas konstitucinis principas, kad galioja tik paskelbti įstatymai. Kaip sutarties kainos keitimą pareiškėjas nurodo, kad Ginčų nagrinėjimo komisija priėmė nepagrįstą sprendimą dėl sutarties kainos padidinimo tuo buvo pažeistos imperatyvios VPĮ normos, nes pagal VPĮ 15 str. 6 d., galiojusį sutarties sudarymo metu, sutarties kaina galėjo būti didinama tik jei tokia kainos didinimo galimybė būtų nustatyta pačioje sutartyje.

49Teisėjų kolegija negali sutikti su pareiškėjo aiškinimu dėl sutarties kainos keitimo.

50Pareiškėjo nurodytame VPĮ 15 str. 6 d. (galiojusiame sutarties sudarymo metu) yra numatyta, kas turi būti nustatyta viešojo pirkimo sutartyje. Vienos ar kitos sąlygos nenurodymas sutartyje nereiškia, kad kilęs ginčas negali būti arbitruotinas. Šiuo konkrečiu atveju dėl sutarties kainos padidinimo ieškovas kreipėsi į sutartimi numatytą GNK, kuri išsprendė šalių ginčą. Pareiškėjas nepateikė įrodymų, kad GNK sprendimas nustatyta tvarka buvo apskųstas, pakeistas ar panaikintas.

51Tiek sutarties sudarymo metu galiojusi VPĮ 15 str. 6 d. redakcija, tiek ir GNK sprendimo priėmimo metu, bei šiuo metu galiojanti VPĮ 15 str. redakcija nenustato kategoriško draudimo perskaičiuoti sutarties kainą esant būtinumui dėl kainos indeksavimo ar pan. Todėl nėra pagrindo išvadai, kad buvo pažeistos VPĮ 15 str. 6 d. nuostatos, bei kitos pirkimo kainą reguliuojančios nuostatos.

52Be VPĮ normų pažeidimų pareiškėjas nurodo, jog arbitražo sprendimu pažeistas konstitucinis principas, kad teisingumą vykdo tik teismai, pažeistas teisės į teisminę gynybą principas, bei teisė į teisingą (tinkamą sąžiningą) procesą.

53Aptariant nurodytus pareiškėjo argumentus, teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į teismo ir arbitražo jurisdikcijos santykį. Arbitražinis susitarimas (arbitražinė išlyga) yra sutartis, kuria šalys susitaria spręsti tarpusavio ginčus arbitražine, o ne teismine tvarka. Arbitražo procesas yra teismo proceso alternatyva. Arbitražinis susitarimas panaikina teismo jurisdikciją ir sukuria alternatyvią jurisdikciją - arbitražo jurisdikciją. Ginčo sprendimo arbitražo būdu pasirinkimas reiškia, kad šalys susitaria nesikreipti dėl ginčo sprendimo į valstybės teismą ir paveda jų ginčą spręsti privatiems asmenims – arbitrams. Konstitucinė nuostata, kad teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai, nereiškia, kad ginčo šalys negali susitarti, išreikšti savo valios, kilusį ginčą perduoti nagrinėti arbitraže. Toks susitarimas neprieštarauja minėtai Konstitucinei nuostatai, nes Lietuvos Respublikos įstatymai numato galimybę apskųsti arbitražo sprendimą Lietuvos apeliaciniam teismui (KAĮ 37 str.).

54Todėl nėra pagrindo teigti, jog arbitražo sprendimu buvo pažeistas Konstitucinis principas, kad teisingumą vykdo tik teismai, o taip pat kad pažeistos teisės į teisinę gynybą bei teisingą procesą, nes pareiškėjas pagal galiojančius įstatymus visas šias teises gali įgyvendinti.

55Minėtus pareiškėjo argumentus bei kitus skunde nurodytus motyvus teisėjų kolegija vertina kaip deklaratyvius ir niekuo nepagrįstus, todėl plačiau dėl jų nepasisako, nes jie neturi reikšmės arbitražinės išlygos galiojimui.

56Be to, arbitražinė išlyga ginčijama ne pareiškėjo atžvilgiu, bet APVA atžvilgiu, tačiau APVA šios išlygos neskundžia, o pareiškėjo atžvilgiu jo skunde nurodyti arbitražinės išlygos negaliojimo pagrindai iš viso negali būti taikomi.

57Teisėjų kolegija apibendrinusi bylos medžiagą ir atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, daro išvadą, kad nėra pagrindo tenkinti pareiškėjo skundą dėl Vilniaus komercinio arbitražo teismo 2010 02 08 sprendimo byloje Nr. 139 panaikinimo.

58Ieškovas AB ,,Požeminiai darbai“ pateikė įrodymus apie 15 246,0 Lt sumokėjimą už advokato paslaugas, turėtas dėl atsakovo skundo nagrinėjimo teisme ir prašo jas atlyginti. Atsakovo atstovai nurodytas išlaidas laiko nepagrįstomis, nes atsakovų teigimu, jos nebuvo būtinos.

59Teisėjų kolegija įvertinusi ginčo sudėtingumą bei būtinas jo nagrinėjimo paruošimo išlaidas ir atsižvelgdama į ,,Rekomendacijos“ laiko pagrįsta išlaidų suma 3000 Lt ir ši suma priteistina iš atsakovo.

60Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos respublikos Civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 1 p.

Nutarė

61Pareiškėjo (atsakovo) UAB ,,Kauno vandenys“ skundą dėl Vilniaus komercinio arbitražo teismo 2010 m. vasario 8 d. sprendimo arbitražo byloje Nr. 139 panaikinimo atmesti ir Vilniaus komercinio arbitražo teismo 2010 m. vasario 8 d. sprendimą arbitražo byloje Nr. 139 palikti galioti.

62Priteisti iš UAB ,,Kauno vandenys“ AB ,,Požeminiai darbai“ 3000 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovai WTE Wassertechnik GmbH ir AB „Požeminiai darbai“ kreipėsi į... 4. 1) Pripažinti, kad atsakovai pažeidė solidariąją prievolę sumokėti... 5. 2) Įpareigoti atsakovus solidariai sumokėti ieškovams sumą, kuria buvo... 6. 3) Įpareigoti atsakovus solidariai sumokėti ieškovams įstatymines... 7. 4) Įpareigoti atsakovus solidariai sumokėti ieškovams visas arbitražo... 8. 5) Įpareigoti atsakovus solidariai sumokėti ieškovams įstatymines... 9. Atsakovai UAB „Kauno vandenys“ ir Lietuvos Respublikos aplinkos... 10. Vilniaus komercinio arbitražo teismas 2010 m. vasario 8 d. sprendimu... 11. Lietuvos apeliaciniam teismui pateiktu skundu pareiškėjas (atsakovas) UAB... 12. 1) Arbitražinis susitarimas negalioja pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.... 13. 2) Ginčas, susijęs su ES ir valstybės skiriamu finansavimu ir kilęs iš... 14. 3) Arbitražo sprendimas prieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymų... 15. 4) Arbitražo sprendimu pažeista atsakovo teisė į teisingą (tinkamą,... 16. Atsiliepimu į skundą ieškovai WTE Wassertechnik GmbH ir AB „Požeminiai... 17. 1) Arbitražinis susitarimas yra tinkamai sudarytas ir galioja.... 18. APVA steigėjo sutikimo dėl arbitražinės išlygos buvimas nėra... 19. Arbitražo teismas sprendime nustatė aplinkybę, kad APVA steigėjas -... 20. Visos abejonės dėl arbitražinio susitarimo turi būti aiškinamos... 21. Ginčai dėl sutarties kainos padidinimo, kai sutartis sudaryta viešųjų... 22. VPĮ normos reglamentuoja ginčų nagrinėjimo tvarką tiekėjui ginant savo... 23. Ginčas, kurį išnagrinėjo Arbitražo teismas yra komercinis ir jis nekyla... 24. 2) Arbitražo sprendimas neprieštarauja viešajai tvarkai.... 25. UAB „Kauno vandenys“ nurodomas tariamas VPĮ nuostatų pažeidimas, net... 26. Arbitražo sprendimas nėra iš neteisėto veiksmo kylančiu veiksmu, o... 27. Priešingai nei teigia UAB „Kauno vandenys“ Arbitražo sprendimu... 28. Priešingai nei teigia UAB „Kauno vandenys“ sprendime nėra nuspręsta, kad... 29. Arbitražo teismas sprendime nenurodė, kad GNK sprendimas savaime... 30. 3) Arbitražo teismas nepažeidė atsakovo teisės į teisminę gynybą.... 31. UAB „Kauno vandenys“ argumentas, kad Arbitražo teismas, priimdamas... 32. Pareiškėjo skundas netenkintinas.... 33. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.137 str. 1 d. nustatyta, kad asmenys... 34. KAĮ 37 str. 1 d. nustato, kad arbitražinio teismo sprendimas gali būti... 35. Pareiškėjas savo skunde nurodo šiuos pagrindinius argumentus: kad... 36. Dėl arbitražinio susitarimo galiojimo... 37. Pareiškėjas teigia, kad arbitražinis susitarimas (arbitražinė išlyga... 38. KAĮ 10 str. nustatyta, kad arbitražinis susitarimas (arbitražinė išlyga)... 39. Iš pateiktos arbitražinės bylos medžiagos matyti, kad šalys ieškovai WTE... 40. Kaip buvo minėta, APVA steigėjas LR aplinkos ministerija turėjo žinoti apie... 41. Įvertinus išdėstytas aplinkybes darytina išvada, kad APVA steigėjas LR... 42. Be to, kaip matyti iš pateikto skundo, arbitražinį susitarimą ginčija ne... 43. Pareiškėjo argumentai dėl to, kad ginčas susijęs su ES ir valstybės... 44. Visi pirkimo dokumentai, įskaitant ir Sutarties projektą privalėjo atitikti... 45. Šis konkretus ginčas tarp šalių yra komercinio pobūdžio. Jis nekyla iš... 46. Dėl arbitražo sprendimo prieštaravimo... 47. Lietuvos Respublikos įstatymų įtvirtintai viešajai tvarkai... 48. Pareiškėjas nurodo, kad arbitražo sprendimu pažeistos imperatyvios VPĮ... 49. Teisėjų kolegija negali sutikti su pareiškėjo aiškinimu dėl sutarties... 50. Pareiškėjo nurodytame VPĮ 15 str. 6 d. (galiojusiame sutarties sudarymo... 51. Tiek sutarties sudarymo metu galiojusi VPĮ 15 str. 6 d. redakcija, tiek ir GNK... 52. Be VPĮ normų pažeidimų pareiškėjas nurodo, jog arbitražo sprendimu... 53. Aptariant nurodytus pareiškėjo argumentus, teisėjų kolegija atkreipia... 54. Todėl nėra pagrindo teigti, jog arbitražo sprendimu buvo pažeistas... 55. Minėtus pareiškėjo argumentus bei kitus skunde nurodytus motyvus teisėjų... 56. Be to, arbitražinė išlyga ginčijama ne pareiškėjo atžvilgiu, bet APVA... 57. Teisėjų kolegija apibendrinusi bylos medžiagą ir atsižvelgdama į... 58. Ieškovas AB ,,Požeminiai darbai“ pateikė įrodymus apie 15 246,0 Lt... 59. Teisėjų kolegija įvertinusi ginčo sudėtingumą bei būtinas jo... 60. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos respublikos Civilinio proceso... 61. Pareiškėjo (atsakovo) UAB ,,Kauno vandenys“ skundą dėl Vilniaus... 62. Priteisti iš UAB ,,Kauno vandenys“ AB ,,Požeminiai darbai“ 3000 Lt...