Byla e2-144-241/2020

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Gasiūnienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „ČELTA“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. lapkričio 5 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti pareiškimą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015 pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „ČELTA“, A. K. Č., Š. Č., A. Č., R. Č., L. M. Č. ieškinį atsakovams G. T., R. T., A. V., R. Š., bankrutavusiai akcinei bendrovei bankui „Snoras“, uždarajai akcinei bendrovei „Verslavita“, uždarajai akcinei bendrovei draudimo kompanijai „PZU Lietuva“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais dėl suklydimo, restitucijos taikymo ir nuostolių atlyginimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, Jurbarko rajono 2 notarų biuro notaras A. G., Tauragės rajono 3 notarų biuro notarė V. J.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Vilniaus apygardos teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą Nr. 2-634-614/2015 pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „ČELTA“, Š. Č., A. K. Č., L. M. Č., A. Č. ir R. Č. ieškinį atsakovams G. T., R. T., bankrutavusiai akcinei bendrovei bankui „Snoras“ (teisių perėmėja UAB „Baltijos kredito sprendimai“), UAB „Verslavita“, tretiesiems asmenims, nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų, bankrutavusiai UAB „Taurų spalvos“, notarui A. G. dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais dėl suklydimo, restitucijos taikymo ir nuostolių atlyginimo, 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu ieškinį atmetė. Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. spalio 27 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-657-798/2016 pirmosios instancijos teismo sprendimą paliko nepakeistą.

82.

9Pareiškėja UAB „ČELTA“ kreipėsi į teismą prašydama atnaujinti procesą Vilniaus apygardos teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015. Prašymą grindė tuo, kad paaiškėjo nauja esminė aplinkybė, t. y., turtas hipoteka bankui įkeistas suklaidinus dėl jo vertės (atitikties pinigine išraiška). Hipotekos sutartis sudaryta dėl apgaulės, kuria buvo įtvirtintas kredito sutarties sąlygų įvykdymas, tam kad būtų įvykdytos kredito sutarties sąlygos ir būtų pagrindas imti kredito lėšas, todėl suklysta dėl esminių sutarties sąlygų įvykdymo – jos neįvykdytos, tačiau kredito lėšos paimtos. Notaras 2008 m. balandžio 18 d. patvirtino hipotekos sutartį banko pateiktais duomenimis, apie kuriuos kredito gavėjas nežinojo. Notaro veiksmai įrodo, kad buvo siekta patvirtinti hipotekos sutartį duomenimis, kad jų nesužinotų kredito gavėjas.

10II.

11Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

123.

13Vilniaus apygardos teismas 2019 m. lapkričio 5 d. nutartimi pareiškėjos UAB „ČELTA“ prašymą dėl proceso atnaujinimo atsisakė priimti.

144.

15Teismas nurodė, kad pareiškėja, nepaisydama to, kad jos pareiškimai yra atmetami arba apskritai nepriimami, pakartotinai teikia iš esmės analogiško turinio pareiškimus, kuriuos grindžia iš esmės tais pačiais pagrindais, pakeisdama sakinių formuluotes ar konstrukcijas. Šiuo atveju prašymas grindžiamas, tuo, kad hipotekos sandoris buvo sudarytas iš esmės suklydus, tačiau toks prašymas nesiskiria nuo daugelio kitų jos teiktų prašymų.

165.

17Teismas sprendė, kad šioje byloje pateiktas prašymas analogiškas atsisakytam priimti prašymui dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. eA2-4259-619/2019, kurioje naujai paaiškėjusia esmine bylos aplinkybe pareiškėja nurodė tai, kad 2018 m. pabaigoje sužinojo, jog hipotekos sutartyje / lakšte buvo sąmoningai nurodyta, kad turto vertė 3 000 000 Lt nustatyta šalių susitarimu, siekiant, jog kredito gavėjas nesuprastų, kad kreditą ima kitomis sąlygomis nei sutarta sutartimi. Pareiškėjos teigimu, hipotekos sutartyje nenurodžius turto vertinimo pagrindo, o tik turto vertę – 3 000 000 Lt, kredito gavėjas ją suprato kaip nustatytą 2007 m. gegužės 28 d. vertinimu, o bankas – kaip nustatytą 2008 m. sausio 31 d. vertinimu.

186.

19Teismas padaręs išvadą, kad pareiškėja prašo atnaujinti procesą tuo pačiu pagrindu – pareiškėjos nurodytos kaip naujai paaiškėjusios aplinkybės iš esmės jau buvo nurodytos ankstesniuose prašymuose, dėl jų priimti teismo procesiniai sprendimai, kurių dalis įsiteisėję, pareiškėjos UAB „ČELTA“ prašymą dėl proceso atnaujinimo atsisakė priimti.

20III.

21Atskirojo skundo argumentai

227.

23Pareiškėja UAB „ČELTA“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. lapkričio 5 d. nutartį ir grąžinti bylą nagrinėti iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

247.1.

25Spręsdamas prašymo atnaujinti procesą priėmimo klausimą teismas neturėjo pagrindo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 137 straipsnio 2 dalies 4 ir 5 punktais.

267.2.

27Pateiktas prašymas dėl proceso atnaujinimo nėra pakartotinis. Teismas, išvardinęs nutarčių sąrašą, nenurodė konkrečios nutarties, kurioje būtų aiškiai nustatyta, kad kredito sutarties sąlygos buvo įvykdytos. Dėl teismo nurodomos Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 16 d. nutarties civilinėje byloje Nr. eA2-4259-619/2019 yra pateiktas atskirasis skundas, kuris neišnagrinėtas.

287.3.

29Nagrinėjamos bylos prašymas yra dėl hipotekos sutarties kaip nustatyto fakto panaudojimo, kuriuo remiantis teismai pripažino kredito sutarties galiojimą. Hipotekos sutartis (lakštas) buvo sudaryta dėl apgaulės, kuria buvo įtvirtintas kredito sutarties sąlygų įvykdymas, kaip pagrindas imti kredito lėšas, todėl suklysta dėl esminių kredito sutarties sąlygų įvykdymo – jos nebuvo įvykdytos, tačiau kredito lėšos paimtos. Hipotekos sutartis yra pasekmė, kad notaras vadovavosi 2008 m. sausio 31 d. vertinimu, kuriuo bankas ir teikė kreditą, tačiau kredito gavėjas nei vertinimo, nei jame nustatytos rinkos vertės nežinojo. Sužinota informacija rodo, kad apgaulėje dalyvavo ir notaras. Joks teismas nėra pasisakęs dėl hipotekos ar jos sąlygų, nes paliktos galiojančiomis tiek kredito, tiek hipotekos sutartys esant neįvykdytai įstatyminei nuostatai dėl duomenų žinojimo.

307.4.

31Teismas atsisakė priimti prašymą dėl proceso atnaujinimo nesupratęs bylos ir pateikto prašymo esmės. Atsisakymas bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka ir apklausti kredito ekspertę rodo teismo nenorą nagrinėti bylą iš esmės.

32Teismas

konstatuoja:

33IV.

34Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

358.

36Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria atsisakyta priimti pareiškimą dėl proceso atnaujinimo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320 , 338 straipsniai). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad byloje nėra pagrindo peržengti atskirojo skundo ribas.

379.

38Vadovaujantis CPK 365 straipsnio 1 dalimi, bylos, užbaigtos nagrinėti dėl ginčo esmės įsiteisėjusiu teismo sprendimu (nutartimi, įsakymu ar nutarimu), procesas gali būti atnaujintas šiame (XVII) skyriuje nustatytais pagrindais ir tvarka. Spręsdamas prašymo atnaujinti procesą priėmimo klausimą, teismas patikrina, ar prašymas atitinka CPK 369 straipsnyje nustatytus šiam procesiniam dokumentui keliamus reikalavimus. Jeigu prašymas atnaujinti procesą neatitinka jo formai ir turiniui keliamų reikalavimų arba jeigu už jį nesumokėtas žyminis mokestis, teismas CPK nustatyta tvarka išsprendžia šio prašymo trūkumų pašalinimo klausimą, o kai yra CPK 137 straipsnio 2 dalies 1, 2, 7 ir 8 punktuose nurodyti pagrindai – atsisako prašymą priimti (CPK 370 straipsnio 1 dalis).

3910.

40CPK 374 straipsnyje nustatyta, kad pakartotinis prašymas atnaujinti procesą tuo pačiu pagrindu yra negalimas. Pakartotinis prašymas atnaujinti procesą laikomas tapačiu tuo atveju, jei jis teikiamas tuo pačiu teisiniu ir faktiniu pagrindu. Įstatymas nedraudžia pareiškėjui pakartotinai kreiptis į teismą tuo pačiu teisiniu pagrindu, tačiau skirtingu faktiniu pagrindu. Faktinis pagrindas yra juridiniai faktai, kuriais pareiškėjas grindžia savo prašymą atnaujinti procesą. Jei pareiškėjas grindžia savo prašymą CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu teisiniu pagrindu, faktinis prašymo pagrindas yra naujai paaiškėjusios faktinės aplinkybės. Todėl jei naujame prašyme atnaujinti procesą nurodomos skirtingos naujai paaiškėjusios faktinės aplinkybės, skiriasi ir prašymo atnaujinti procesą faktinis pagrindas. Taigi, jei pakartotinis prašymas atnaujinti procesą teikiamas remiantis kitomis (ne tapačiomis) naujai paaiškėjusiomis faktinėmis aplinkybėmis, nėra pagrindo teigti, kad yra teikiamas tapatus prašymas atnaujinti procesą. Priešingai aiškinti CPK 374 straipsnį būtų nepagrįsta, nes tai reikštų, kad asmeniui yra užkertamas kelias būti išklausytam dėl tų aplinkybių, kurių teismas nenagrinėjo ir nesvarstė nagrinėdamas ankstesnį prašymą, ir tokiu būdu būtų pažeista asmens teisė į tinkamą teismo procesą. Tačiau tuo atveju, jei pareiškėjo nurodoma naujai paaiškėjusi esminė bylos aplinkybė yra iš esmės tapati, prašymą turi būti atsisakyta priimti kaip prieštaraujantį CPK 374 straipsnio nuostatoms (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. liepos 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-272-1075/2018).

4111.

42Pareiškėja prašymą atnaujinti procesą grindžia, jos nuomone, naujai paaiškėjusia aplinkybe, kad buvo suklysta dėl hipotekos sutarties, sudarytos per apgaulę, patvirtinti kredito sutarties įvykdymą. Įvertinus pareiškėjos prašymo dėl proceso atnaujinimo turinį, matyti, kad įrodinėdama šį savo teiginį pareiškėja be kitų, nurodo aplinkybes, susijusias su hipoteka įkeisto turto verte, jog bankas kreditavo vadovaudamasis 2008 m. sausio 31 d. vertinimu, tačiau kredito gavėjas to nežinojo; jog kredito gavėjas kredito sutartį pasirašė vadovaudamasis 2007 m. gegužės 28 d. vertinimu; jog notaras patvirtino hipotekos sutartį duomenimis, kuriuos pateikė bankas. Taigi iš esmės pareiškėjos nurodomos aplinkybės yra susijusios su turto vertinimo ataskaitomis, neteisingai nustatyta turto verte, pareiškėjos suklydimu dėl turto vertės, tuo, kad pareiškėja apie 2008 m. sausio 31 d. turto vertinimą nežinojo ir pan., kurios, kaip pagrįstai nustatė pirmosios instancijos teismas, jau ne kartą įvairiais aspektais buvo nagrinėtos teismų. Pareiškėjos nurodomas naujas argumentas, kad apgaulėje (klaidinime) dalyvavo notaras, patvirtinęs hipotekos sutartį duomenimis, kuriuos pateikė bankas, nesudaro pagrindo vertinti, kad prašyme nurodytos aplinkybės nėra pasikartojančios. Akivaizdu, kad pareiškėjos prašymai dėl proceso atnaujinimo, grindžiami iš esmės analogiškomis aplinkybėmis, buvo išnagrinėti ir atmesti, o vėliau, pareiškėjai pakartotinai teikiant tokius pačius prašymus, juos buvo atsisakyta priimti. Pavyzdžiui, Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. lapkričio 21 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e2-1182-1120/2019 nustatyta, kad 2019 m. balandžio 23 d. prašyme, kaip ir 2019 m. birželio 3 d. prašyme, 2019 m. birželio 24 d. prašyme atnaujinti procesą UAB „ČELTA“ nurodė, kad kredito gavėjas apie 2008 m. sausio 31 d. turto vertinimą nežinojo.

4312.

44Kaip matyti, pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi spręsdamas prašymo atnaujinti procesą priėmimo klausimą vertino jo tapatumą ir su konkrečiu ankstesniu pareiškėjos prašymu, kurį Vilniaus apygardos teismas 2019 m. spalio 16 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eA2-4259-619/2019 atsisakė priimti. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad ši nutartis yra įsiteisėjusi ją palikus nepakeistą Lietuvos apeliacinio teismo 2020 m. vasario 20 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-111-790/2020.

4513.

46Atkreiptinas dėmesys, kad pareiškėjai jau ne kartą buvo išaiškinta (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. liepos 4 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-556-330/2019; 2019 m. spalio 10 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-976-1112/2019 ir kt.), kad vertinant, ar pateiktas prašymas atnaujinti procesą nėra tapatus, esminę reikšmę turi ne prašyme panaudotos skirtingos žodinės konstrukcijos, papildomi ar išsamesni motyvai, bet nurodytų faktinių aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjai bylos nagrinėjimo metu, esmė, jų turinys. Taigi, nepaisant to, kad pareiškėja kiek kitaip interpretuoja tas pačias, jau ne kartą nurodytas aplinkybes, jas vertina, teismas neturi pagrindo vertinti šias aplinkybes kaip naujas.

4714.

48Taigi, nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su apeliantės atskirojo skundo argumentais, kad pareiškėjos prašymas dėl proceso atnaujinimo negali būti laikomas kaip pateiktas pakartotinai. Nors pareiškėjos prašymuose nurodytų aplinkybių dėstymas skiriasi, tačiau faktinis pagrindas, kuriuo remiantis prašoma atnaujinti procesą, iš esmės sutampa, kadangi keliami iš esmės tie patys klausimai dėl turto vertinimo ataskaitų teisingumo, tariamo pareiškėjos suklaidinimo (apgaulės) sudarant kredito sutartį, dėl nežinojimo apie 2008 m. sausio 31 d. turto vertinimą. Pareiškėja nagrinėjamoje civilinėje byloje teikdama prašymą dėl proceso atnaujinimo jokių naujų esminių aplinkybių, lyginant su ankstesniais prašymais dėl proceso atnaujinimo, nenurodė.

4915.

50Apeliacinis teismas nepagrįstais pripažįsta pareiškėjos argumentus, jog pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti prašymą dėl proceso atnaujinimo nesupratęs bylos ir pateikto prašymo esmės, jog atsisakymas bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka ir apklausti kredito ekspertę rodo teismo nenorą nagrinėti bylą iš esmės. Pagal CPK reglamentavimą, prašymo atnaujinti procesą nagrinėjimas vyksta keliais etapais. Gavęs prašymą atnaujinti procesą užbaigtoje byloje, teismas, visų pirma, išsprendžia šio prašymo priėmimo klausimą, t. y. teismas nenagrinėja jo iš esmės, bet nustato, ar prašymas atitinka formalius jo turiniui ir formai keliamus reikalavimus, nustatytus CPK 369 straipsnyje, taip pat įvertina, ar nėra aplinkybių, dėl kurių prašymas negali būti priimamas nagrinėti, be kita ko, ar prašymas atnaujinti procesą nėra pateiktas pakartotinai (CPK 370 straipsnio 1 dalis). Nustatęs, kad pateiktas prašymas atitinka įstatyme keliamus reikalavimus ir jį priėmęs, teismas paskiria posėdį, kuriame išnagrinėja klausimą dėl proceso atnaujinimo ir priima sprendimą atnaujinti ar neatnaujinti proceso (CPK 370 straipsnio 2 ir 3 dalys). Tik nustatęs, kad prašymas atnaujinti procesą yra pagrįstas ir atnaujinęs procesą užbaigtoje byloje, teismas, atsižvelgdamas į nustatytus proceso atnaujinimo pagrindus ir neperžengdamas jais apibrėžtų ribų, iš naujo išnagrinėja bylą ir priima vieną iš CPK 371 straipsnio 1 dalyje nurodytų procesinių sprendimų (CPK 370 straipsnio 4 dalis).

5116.

52Šiuo atveju skundžiama nutartimi išspręstas tik pareiškėjos procesinio dokumento priėmimo klausimas. Pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad proceso atnaujinimo siekiama pakartotinai tuo pačiu faktiniu pagrindu ir dėl šios priežasties atsisakęs priimti pareiškėjos procesinį dokumentą (prašymą), neturėjo pagrindo spręsti proceso atnaujinimo klausimą iš esmės ir juolab žodinio proceso forma.

5317.

54Skundžiamos nutarties turinys liudija, kad pirmosios instancijos teismas pareiškėjos prašymą dėl proceso atnaujinimo atsisakė priimti vadovaudamasis CPK 374 straipsniu bei 137 straipsnio 2 dalies 4 ir 5 punktuose nustatytais pagrindais. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliante, kad teismas nepagrįstai atsisakymo priimti prašymą atnaujinti procesą teisiniais pagrindais nurodė CPK 137 straipsnio 2 dalies 4 ir 5 punktų nuostatas, kadangi jos taikytinos sprendžiant ieškinio, o ne prašymo atnaujinti procesą priėmimo klausimą. Tačiau teismas, atsisakydamas priimti pareiškėjos prašymą dėl proceso atnaujinimo kaip teikiamą pakartotinai, vadovavosi ir CPK 374 straipsniu, todėl kitų CPK straipsnių papildomas nurodymas nelemia skundžiamos nutarties neteisėtumo. Dėl bylos procesinės baigties

5518.

56Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad klausimas dėl 2008 m. sausio 31 d. bei 2007 m. gegužės 28 d. turto vertinimo ataskaitų, jų reikšmės proceso atnaujinimui jau ne kartą apeliantės buvo iškeltas, o teismų – išsamiai įvertintas, todėl pirmosios instancijos teismas padarė teisingą išvadą dėl pareiškėjos prašymo pakartotinumo. Apeliacinis teismas pažymi, jog ir atskirajame skunde pareiškėja iš esmės tvirtina, kad civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015 priimtu ir įsiteisėjusiu teismo sprendimu šalių ginčas buvo išspręstas neteisingai, tačiau nepateikia reikšmingų argumentų dėl apskųstos nutarties neteisėtumo, t. y. kodėl, jos nuomone, prašymas atnaujinti procesą nepagrįstai pripažintas pakartotiniu.

57Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

58Vilniaus apygardos teismo 2019 m. lapkričio 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Vilniaus apygardos teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą Nr. 2-634-614/2015... 8. 2.... 9. Pareiškėja UAB „ČELTA“ kreipėsi į teismą prašydama atnaujinti... 10. II.... 11. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. 3.... 13. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. lapkričio 5 d. nutartimi pareiškėjos UAB... 14. 4.... 15. Teismas nurodė, kad pareiškėja, nepaisydama to, kad jos pareiškimai yra... 16. 5.... 17. Teismas sprendė, kad šioje byloje pateiktas prašymas analogiškas... 18. 6.... 19. Teismas padaręs išvadą, kad pareiškėja prašo atnaujinti procesą tuo... 20. III.... 21. Atskirojo skundo argumentai... 22. 7.... 23. Pareiškėja UAB „ČELTA“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus... 24. 7.1.... 25. Spręsdamas prašymo atnaujinti procesą priėmimo klausimą teismas neturėjo... 26. 7.2.... 27. Pateiktas prašymas dėl proceso atnaujinimo nėra pakartotinis. Teismas,... 28. 7.3.... 29. Nagrinėjamos bylos prašymas yra dėl hipotekos sutarties kaip nustatyto fakto... 30. 7.4.... 31. Teismas atsisakė priimti prašymą dėl proceso atnaujinimo nesupratęs bylos... 32. Teismas... 33. IV.... 34. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 35. 8.... 36. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria atsisakyta priimti... 37. 9.... 38. Vadovaujantis CPK 365 straipsnio 1 dalimi, bylos, užbaigtos nagrinėti dėl... 39. 10.... 40. CPK 374 straipsnyje nustatyta, kad pakartotinis prašymas atnaujinti procesą... 41. 11.... 42. Pareiškėja prašymą atnaujinti procesą grindžia, jos nuomone, naujai... 43. 12.... 44. Kaip matyti, pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi spręsdamas... 45. 13.... 46. Atkreiptinas dėmesys, kad pareiškėjai jau ne kartą buvo išaiškinta (žr.,... 47. 14.... 48. Taigi, nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo... 49. 15.... 50. Apeliacinis teismas nepagrįstais pripažįsta pareiškėjos argumentus, jog... 51. 16.... 52. Šiuo atveju skundžiama nutartimi išspręstas tik pareiškėjos procesinio... 53. 17.... 54. Skundžiamos nutarties turinys liudija, kad pirmosios instancijos teismas... 55. 18.... 56. Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes apeliacinės instancijos teismas... 57. Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 58. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. lapkričio 5 d. nutartį palikti nepakeistą....