Byla 1A-679-290-2014
Dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2014 m. birželio 2 d. nuosprendžio, kuriuo jis pripažintas kaltu padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK (toliau – BK) 138 str. 1 d., ir nubaustas – laisvės apribojimu vieneriems (1) metams. Vadovaujantis BK 48 str. 6 d. 1 ir 3 punktais Ž. Š. įpareigotas bausmės vykdymo laikotarpiu būti namuose nuo 22 val. iki 6 val., jei tai nesusiję su darbu, ir tęsti darbą

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Jurgio Kiškio, teisėjų Valdo Vitunsko ir Dmitrijaus Korsakovo, sekretoriaujant Vilmai Marčiukaitytei, Rolandai Bučmienei, dalyvaujant prokurorui Jaunučiui Vailioniui, nuteistajam Ž. Š., jo gynėjai advokatei Loretai Daukšienei, nukentėjusiajam A. P. Č., jo atstovei advokatei Vilmai Petrauskienei,

2teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo Ž. Š. apeliacinį skundą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2014 m. birželio 2 d. nuosprendžio, kuriuo jis pripažintas kaltu padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK (toliau – BK) 138 str. 1 d., ir nubaustas – laisvės apribojimu vieneriems (1) metams. Vadovaujantis BK 48 str. 6 d. 1 ir 3 punktais Ž. Š. įpareigotas bausmės vykdymo laikotarpiu būti namuose nuo 22 val. iki 6 val., jei tai nesusiję su darbu, ir tęsti darbą.

3Civilinio ieškovo Vilniaus teritorinės ligonių kasos civilinis ieškinys patenkintas visiškai ir iš Ž. D. ir Ž. Š. solidariai priteista 536,95 Lt (penki šimtai trisdešimt šeši litai 95 ct.) Vilniaus teritorinei ligonių kasai. Civilinio ieškovo A. P. Č. civilinis ieškinys patenkintas iš dalies – iš Ž. D. ir Ž. Š. solidariai priteista 716,62 Lt (septyni šimtai šešiolika litų 62 ct.) turtinės ir 10 000 Lt (dešimt tūkstančių litų) neturtinės žalos atlyginimo A. P. Č.. Solidariai iš Ž. D. ir Ž. Š. priteisti 3000 Lt (trys tūkstančiai litų) A. P. Č. jo turėtų išlaidų advokato paslaugoms apmokėti.

4Tuo pačiu nuosprendžiu pripažintas kaltu ir nuteistas Ž. D., tačiau nuosprendis jo atžvilgiu neskundžiamas.

5Teisėjų kolegija

Nustatė

6kad Ž. Š. Alytaus rajono apylinkės teismo 2014-06-02 nuosprendžiu nuteistas pagal BK 138 str. 1 d., už tai, kad veikdamas bendrininkų grupėje su Ž. D., 2013 m. vasario 17 d. apie 15.15 val., ( - ), priešais gyvenamąjį namą Nr. ( - ) būdami apsvaigę nuo alkoholio, bendrais veiksmais tyčia nesunkiai sutrikdė A. P. Č. sveikatą, o būtent, Ž. D. iš už nugaros apkabinęs kaklo srityje ir rankų dilbiais smaugdamas A. P. Č., o Ž. Š. ne mažiau tris kartus spirdamas A. P. Č. į krūtinės ląstos dešinę pusę, ne mažiau 5 kartus smogdamas kumščiu į veidą, bendrais veiksmais nukentėjusiajam A. P. Č. nesunkiai sutrikdė sveikatą.

7Nuteistasis Ž. Š. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Alytaus rajono apylinkės teismo 2014-06-02 nuosprendį ir priimti išteisinamąjį nuosprendį. Skunde nurodo, kad 2013-02-17 apie 15.45 val. įvykio metu jis buvo sunkiai sužalotas, kad tą pačią dieną Alytaus apskrities VPK buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ) pagal BK 138 str. 1 d., įtariamuoju apklaustas A. P. Č.. Pagal 2013-03-07 specialisto išvadą Nr. G 229/13 (06) jam padaryti sužalojimai buvo vertinami kaip sunkus sveikatos sutrikdymas. Tyrimo metu jis buvo apklaustas dar ligoninėje, po sunkios operacijos, po šoko. 2013-04-18 akistatos su įtariamuoju A. P. Č. metu jis patvirtino, kad daug ko nepamena, kad galėjo maksimaliai prieiti prie A. P. Č. iki 2 m, kad jo nemušė ir nespardė. Tyrimo metu advokato jis neturėjo, kadangi niekada teisiniais klausimais problemų neturėjo ir nežinojo kaip elgtis. Tyrėja apie galimybę turėti advokatą nepasakė. Jis laikė save nukentėjusiuoju šioje byloje, todėl jautėsi saugus. Jis nesupranta, kodėl buvo apklaustas tik kartą - iš karto po komos būsenos, kai jam ne tas rūpėjo, tiesiog buvo daromas psichologinis spaudimas, o A. P. Č. gal 5 kartus, buvo tikslinamos apklausos, daromi papildomi patikrinimai vietoje. Apeliantas atkreipia teismo dėmesį į tai, kad labai sunku orientuotis byloje dėl to, jog tyrėjai ranka rašo protokolus, jų raštas nėra įskaitomas, tenka pasirašyti ant jų, kad jį perskaitei, nors daugumos žodžių net neperskaitai. Todėl negali užduoti klausimų, negali laisvai, tinkamai naudotis tyrimo medžiaga.

8Iš A. P. Č. parodymų jis suprato, kad Ž. D. galėjo susižaloti į metalinį kelio atitvarą. Mano, kad ir A. P. Č. galėjo kristi ant šio atitvaro ir susižaloti šonus. Tai, beje, patvirtino ir posėdžio metu iškviestas liudytoju specialistas. Šiame tyrime yra parodymai, kad jis užgriuvo ant paties įtariamojo, kai nuaidėjo trečias šūvis. Tačiau nėra jokių duomenų, kad ant A. P. Č. marškinių yra jo, tai yra Ž. Š. kraujas. Teigia, kad jis atsitraukė, kai pamatė pas A. P. Č. rankoje ginklą. Nežiūrint to, atvykus į 2013-09-03 apklausą, jam buvo paaiškinta, kad jis yra įtariamasis - tik kitoje ikiteisminio tyrimo medžiagoje (Nr. ( - )), kurios pagrindu yra paimta pirmojo tyrimo medžiaga. Iki šiol nesuprantama, kodėl dėl vieno įvykio yra užvestos dvi bylos. Įtartinai pirmas tyrimas iki šiol dar nėra užbaigtas, paskutinis tyrimo veiksmas - tai buvo atliktas eksperimentas (pranešimas apie pabaigimą tyrimo buvo išsiųstas 2014-03-27, tačiau teismo nepasiekė iki šiol). Kad nuosprendis jo atžvilgiu yra neteisingas, jis motyvuoja ir tuo, kad dėl neaiškių priežasčių 2013 metų rugsėjį buvo pradėtas naujas tyrimas Nr. ( - ) dėl A. P. Č. padaryto nesunkaus sveikatos sutrikdymo. Ir dar keisčiau, kad būtent šis tyrimas buvo baigtas greičiau negu pirmasis, kuriame jis yra nukentėjusysis. 2014-04-22 teismo posėdžio metu buvo išsakytos šios jo abejonės, buvo prašoma bylą duoti papildymui, ją atidedant, 2014-05-19 posėdžio metu, buvo teikiamas prašymas dėl kaltinamojo akto papildymo (2014-04-24 vyko įvykio eksperimentas, kuris svarbus tyrimo eigai), tačiau jo prašymai buvo atmesti. Jis ir dabar yra tos pačios nuomonės, kad byla turėjo būti viena, nes atskirų bylų nagrinėjimas kenkia nagrinėjimo teisme išsamumui (Lietuvos Respublikos BPK (toliau – BPK) 254 str.).

9Apeliacinio skundo autorius pažymi, kad teismas priimdamas nuosprendį, vadovavosi tik A. P. Č. parodymais, nors jis taip pat buvo neblaivus, jam nustatytas 0,57 promilės girtumas, bei pareigūnų parodymais, nors jie nebuvo įvykio vietoje. O jo parodymus patvirtino liudytojas A. M., kad jis nespyrė (2013-09-03 apklausa), kad buvo per 2 metrus nuo besigrumiančių Ž. D. ir A. P. Č.. Lietuvos teismo ekspertizės centro 2013-09-19 specialisto išvadoje Nr. 11-2409 (13) yra nurodyta, kad ant pateiktų drabužių esantys pažeidimai yra šautiniai, šaunant iš atstumo, kuriame nepasireiškia artimo šūvio pėdsakai, yra 80 cm ir didesnis, matuojant nuo ginklo vamzdžio laibgalio iki kliūties. Teismas vadovavosi įrodymais, kurie apeliantui kelia abejones: visų pirma, kraujo dėmė yra arčiau posūkio, žiūrint nuo gyvenamojo namo (6,20 m nuo ūkinio pastato, tačiau neaišku kieno), įvykio vietos apžiūros protokolai, eksperimentai vyko arčiau įėjimo prie gyvenamojo namo, nors įrašai to nerodo. Teigia, kad tyrimas buvo atliktas paskubomis, su klaidomis, o teismas vadovavosi byloje esančiais dokumentais. Jis pats, kaip nukentėjusysis ikiteisminio tyrimo medžiagoje Nr. ( - ), dalyvaudamas procese tikėjosi pagarbaus ir teisingo elgesio, pasitikėjo pareigūnais, manė, kad sprendimai turi būti priimami nešališkai, objektyviai. BPK nekomentuoja tokios situacijos, prokuroro rekomendacijose taip pat nėra nurodyta, kaip turi būti elgiamasi, kai įvykio metu vienas asmuo pripažįstamas ir nukentėjusiuoju, ir įtariamuoju, o jo atveju, ir kaltinamuoju.

10Apelianto teigimu, teismas priteisdamas atlyginti nukentėjusiajam neturtinę žalą - solidariai 10000 Lt, neįvertino duomenų, kad jis neturi jokio turto, turi 2 vaikus, kurie savaitgalius leidžia su juo, dirba, bet pajamos itin mažos - apie 400 Lt, kad yra blogos sveikatos ir negali dirbti pilna jėga, todėl realiai tokios sumos negalėtų sumokėti.

11Atsikirtime į apeliacinį skundą nukentėjusysis A. P. Č. prašo nuteistojo Ž. Š. apeliacinį skundą atmesti ir Alytaus rajono apylinkės teismo 2014-06-02 nuosprendį palikti galioti. Atsikirtime atkreipiamas dėmesys į tai, kad Ž. Š. buvo apklausiamas ne po operacijos, o praėjus 7 mėnesiams po operacijos, buvo supažindintas su teise turėti gynėją ir jį turėjo, todėl jo kaip įtariamojo teisės nebuvo ribojamos. Be to, būdamas įsitikinęs, kad jo teisės pažeidinėjamos Ž. Š. turėjo teisę ginti jas įstatymų nustatyta tvarka (BPK 62, 63 str.).

12Atsikirtime nurodoma, kad neigdamas savo kaltę Ž. Š. pateikia tik sau naudingas aplinkybes ir įtikinėja, kad šonkauliai nukentėjusiajam galėjo sulūžti ne nuo jo veiksmų, o jam kritus ir atsitrenkus į metalinį atitvarą, nes tokią galimybę neva patvirtino teisme iškviestas specialistas. Tačiau teisme specialistas patvirtino savo 2013-07-03 išvadą, kurioje nurodyta, kad šonkaulių lūžimas galėjo būti padarytas smūgiavimo būdu (t. l, b. 1. 51). Beje, toje pačioje išvadoje nurodyta, kad sužalojimai galėjo būti padaryti ne mažiau 23 trauminių poveikių pasekoje. Taigi, jeigu tikėti Ž. Š. pozicija, kad nukentėjusysis susižalojo griūdamas, išeitų, kad 23 kartus griuvo pats. Aplinkybes, kad galėjo pats griuvinėti ir susižaloti visiškai paneigia kiti byloje esantys įrodymai, kaip pavyzdžiui liudytojo A. M. parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu, kuriuos jis patvirtino ir apklausiamas teisme. A. M. yra nurodęs, kad matė kaip Ž. D. laikė nukentėjusįjį iš už nugaros per kaklą pusiau sėdinčioje pozoje, taigi, nukentėjusysis negriuvinėjo, o Ž. Š. tai pamatęs paspartino žingsnį ir nubėgo prie jų ir, kaip jam atrodo, bandė atitraukti Ž. D.. A. M. išliko toks vaizdas, kai Ž. Š. stovi prie pat Ž. D. nukentėjusiajam iš dešinės pusės, kas atitinka padaryto kūno sužalojimo lokalizaciją. Apie Ž. Š. suduotus smūgius A. M. teigia nematęs, nes buvo nukreipęs dėmesį kitur, tačiau jis ir nepaneigė fakto, kad Ž. Š. galėjo suduoti man smūgius.

13Atsikirtime taip pat nurodoma, kad pats Ž. Š. gindamasis nuo jam pareikšto įtarimo ir teisme duodamas parodymus kiekvieną kartą nurodydavo skirtingas įvykio aplinkybes. Ikiteisminio tyrimo metu, dalyvaujant ginėjai advokatei D. V., Ž. Š. nurodė, kad pamatęs juos besigrumiančius jis pribėgo ir bandė Ž. D. nuo nukentėjusiojo patraukti, pastumti, paskui atsitraukė maždaug 5 metrus, pamatė ginklą nukentėjusiojo rankoje ir pajuto smūgį į krūtinę. Negali nei patvirtinti, nei paneigti, kad kojomis ir rankomis sudavė smūgius, nes dėl girtumo neatsimena. Teisme jau parodė, kad smūgių iš viso nesudavė, net nebuvo prisiartinęs prie besigrumiančių, nes nukentėjusysis jį pašovė dar nespėjusį prisiartinti. Liudytojai K. A., D. J. ir T. B., ikiteisminio tyrimo metu nurodė, kad atvykus į įvykio vietą A. P. Č. nurodė, jog jį užpuolė ir jis gynėsi, skundėsi skausmais krūtinėje bei labai aiškiai matėsi sužalojimai ant veido. Šie liudytojai nurodė ir tas aplinkybes, kad nukentėjusysis buvo labai išsigandęs, susijaudinęs, tokiam kaip ir šoke. Teisme liudytojai patvirtino tas pačias aplinkybes.

14Atsikirtimo autorius teigia, jog nuteistųjų veiksmai pasireiškė didžiausio pavojaus visuomenei forma - darant tyčinį smurtinį nusikaltimą prieš asmenį, sukeliant daugybę sužalojimų bei priverčiant išgyventi dideles fizines ir dvasines kančias. Žalą padariusio asmens turtinė padėtis sveikatos sužalojimo ar gyvybės atėmimo atveju negali būti lemiamu kriterijumi nustatant neturtinės žalos dydį. Tokį išaiškinimą Lietuvos Apeliacinis teismas pateikė 2008-10-16 nutartyje civilinėje byloje Nr. 2A-410/2008.

15Kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą, nuteistojo ir jo gynėjos prašymą apeliacinį skundą tenkinti, prokuroro, nukentėjusiojo ir jo atstovės prašymus apeliacinį skundą atmesti, bei įvertinusi visus byloje surinktus įrodymus padarė išvadą, kad apeliacinis skundas yra nepagrįstas, todėl atmestinas.

16Apeliacinės instancijos teismas, vadovaujantis BPK 320 str. 3 d. nuostatomis, skundžiamo nuosprendžio teisėtumą ir pagrįstumą patikrina apeliacinio skundo ribose. Kaip matyti iš Ž. Š. apeliacinio skundo turinio, jis nesutinka su pirmosios instancijos teismo atliktu įrodymų vertinimu ir ginčija savo kaltę.

17Pagal BPK 305 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatas teismas savo išvadas pagrindžia įrodymais, kurie įvertinami remiantis BPK 20 straipsnio 5 dalyje nustatytomis taisyklėmis. Būtina sąlyga vertinant įrodymus yra tai, kad vidinis įsitikinimas turi būti pagrįstas išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, jog įrodymų vertinimas yra teismo prerogatyva ir tik teismas sprendžia dėl duomenų įrodomosios vertės, jų pakankamumo pripažįstant asmenį kaltu, ar jį išteisinant, todėl vien tai, kad teismo išdėstytas įrodymų vertinimas nesutampa su apelianto subjektyviu įrodymų vertinimu, nepatvirtina, jog nuosprendis neteisėtas ar nepagrįstas.

18Teisėjų kolegija, patikrinusi bylą įrodymų vertinimo aspektu, sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog Ž. Š. padarė BK 138 str. 1 d. numatytą nusikalstamą veiką. Pripažindamas apeliantą kaltu, pirmosios instancijos teismas rėmėsi įstatymo nustatyta tvarka surinktais ir teisiamojo posėdžio metu patikrintais įrodymais, nuosprendyje nuosekliai išdėstė, kuriais įrodymais grindžiamos teismo išvados, visapusiškai ir objektyviai išanalizavo bei įvertino teisiamajame posėdyje ištirtus įrodymus bei padarė faktines aplinkybes atitinkančias išvadas. Kaip matyti iš skundžiamo Alytaus rajono apylinkės teismo nuosprendžio, teismas išsamiai bei detaliai aptarė Ž. Š. veiksmus nukentėjusiojo atžvilgiu, veikos kvalifikavimo, civilinio ieškinio išsprendimo klausimus. Pirmosios instancijos teismas įrodymų patikimumą, jų įrodomąją vertę nustatė juos lygindamas ir gretindamas tarpusavyje, todėl aukštesnės instancijos teismas neturi pagrindo nesutikti su šio teismo išvadomis.

19Kaip pagrįstai skundžiamame nuosprendyje nurodė apylinkės teismas, Ž. Š. kaltė padarius jam inkriminuotą nusikalstamą veiką įrodyta, nuosekliais ir vieningais ikiteisminio tyrimo metu ir teisiamojo posėdžio metu duotais nukentėjusiojo A. P. Č. parodymais, kad konflikto metu, jį sužalojo Ž. D. ir Ž. Š., Ž. D. laikant nukentėjusįjį iš nugaros, bei jį smaugiant, priėjęs Ž. Š. kelis kartus spyrė į krūtinės ląstos dešinę pusę bei kelis kartus smogė kumščiu į veidą. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek pirmosios instancijos teismo posėdžio metu A. P. Č. parodė, kad įvykio dieną pas jį atėjo Ž. D. ir puolė keiktis, reikšti pretenzijas dėl ( - ). Jis liepė Ž. D. išeiti, ir jis išėjo iš paskos Ž. D. uždaryti vartelių, grįžo į namus pasiimti diktofono, bet šis neveikė, tada jis vėl išėjo į lauką. Lauke jis toliau buvo vadinamas necenzūriniais žodžiais ir konfliktas persikėlė ant kelio prie sodybos. Ž. D. griebė jam už baltinių, juos suplėšydamas ir paėmęs jį iš už nugaros ir smaugdamas, tempė apie 18-20 metrų, grasino užsmaugti, sukapoti į gabalus. Buvo labai slidu, todėl jie nukrito ir besigrumiant jam iškrito pistoletas. Paskui pastebėjo atbėgantį Ž. Š. ir A. M.. Ž. Š. pribėgo prie jų ir laikydamasis už Ž. D., porą kartų spyrė jam koja. Paskui užtūpė ant jo ir smūgiavo, kiek norėjo. Nuo smūgių jam trūko oro. Nors apeliantas nesutikimą su šiais nukentėjusiojo parodymais grindžia tuo, jog jam buvo nustatytas 0,57 promilės girtumo laipsnis, tačiau pažymima, kad tokių duomenų byloje nėra, o įvertinus nukentėjusiojo elgesį iš karto po įvykio, nurodytas aplinkybes atvykusiems policijos pareigūnams, bei vėlesnėse ikiteisminio tyrimo apklausose ir teisme nurodytas aplinkybes, akivaizdu, jog nukentėjusiojo veiksmai iš karto po įvykio buvo adekvatūs, paaiškinimus apie įvykio aplinkybes jis nurodė nuosekliai. Be to, nukentėjusiojo parodymai patvirtinami liudytojo A. M. ir netiesioginiais liudytojų K. A., D. J., T. B. parodymais, kad atvykus į įvykio vietą policijos pareigūnams nukentėjusysis nurodė, jog jį užpuolė ir jis gynėsi, skundėsi skausmais krūtinėje bei matėsi sužalojimai veido srityje, nukentėjusysis buvo išsigandęs. 2013-02-17 tarnybiniame pranešime taip pat nurodyta, kad A. P. Č. gindamasis nuo Ž. Š. ir Ž. D. panaudojo legaliai laikytą ginklą (t. 1, b. l. 16).

20A. P. Č. sužalojimo faktą patvirtina Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie LR TM Alytaus poskyrio specialisto išvados Nr. Nr. G171/13(06), Nr. pG-171/13(06) ir pG66/171/13(06) iš kurių matyti, kad A. P. Č. konstatuotas krūtinės sumušimas, dešinės pusės IX-X-XI šonkaulių lūžimai, kraujosruvos gerklų gleivinėje bei trachėjoje, paviršiniai odos nubrozdinimai kaktos dešinėje pusėje ties plaukų riba, virš dešinio antakio, virš kairio antakio, kaktos kairėje pusėje, kairio skruosto srityje, nosies nugarėlės kairėje ir dešinėje pusėse, poodinės kraujosruvas kairės akies abiejuose vokuose, dešinės akies apatiniame voke, nosies nugarėlės viršutinėje dalyje, juosmens dešinėje pusėje, galėjo būti padaryti kieto buko daikto poveikyje galimai prie įvykio nurodyto laiko ir aplinkybių, taip pat, konstatuota kaklo trauma su jos pasekoje įsivysčiusi trauminiu laringitu ir kairiosios balso klostės pareze galėjo būti padaryta 2013-02-17 patirto smaugimo kaklo srityje prie nukentėjusiojo nurodytų aplinkybių, bei A. P. Č. nustatyti kūno sužalojimai galėjo būti padaryti ne mažiau 23 trauminių poveikių įtakoje tiek suduodant smūgius kojomis, tiek rankomis, tiek krentant ir atsitrenkiant į kelio dangą, kad didesnė tikimybė, jog dešinės pusės IX,X,XI šonkaulių lūžiai galėjo būti padaryti smūgiavimo būdu - vieno dviejų poveikių pasekoje, traumuojančiai jėgai veikiant dešinę krūtinės ląstos pusę. Sužalojimai atitinka nesunkų sveikatos sutrikdymą. Specialistas L. U. apklausiamas teismo posėdyje patvirtino savo išvadas, bei nurodė, jog didesnė tikimybė, kad nukentėjusiojo šonkauliai lūžo nuo smūgio, o ne nuo griuvimo. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šie pirmosios instancijos teismo posėdyje tinkamai ištirti įrodymai yra pakankami Ž. Š. kaltei dėl nusikaltimo, numatyto BK 138 straipsnio 1 dalies, pagrįsti.

21Byloje nėra duomenų patvirtinančių nuteistojo apeliaciniame skunde keliamą versiją, jog nukentėjusysis susižalojo į metalinį kelio atitvarą. Tokių aplinkybių ikiteisminio tyrimo metu ir bylą nagrinėjant teisme nenurodė nei nuteistieji, nei nukentėjusysis, nei liudytojai, o iš parodymų patikrinimo vietoje protokolo ir prie jo esančių nuotraukų (t. 1, b. l. 97-104) matyti, kad nukentėjusysis parodė, kur ir kaip Ž. D. buvo stumiamas kojomis į priekį, paaiškino, kad jis spėjo kaire ranka sugriebti metalinį kelio atitvarą ir krito ant sėdmenų. Tuo tarpu byloje nukentėjusiajam nustatyti sužalojimai, kuriuos ginčija apeliantas padaryti nukentėjusiajam iš dešinės pusės, kas atitinka nukentėjusiojo ir liudytojo A. M. nurodytas aplinkybes, todėl įvertinus įvykio seką, bei, kad nukentėjusysis į atitvarą buvo kairiuoju šonu, atmetama apelianto versija, jog nukentėjusysis susižalojo į kelio atitvarą.

22Apeliantas aplinkybę, jog nesužalojo nukentėjusiojo grindžia 2013-09-19 specialisto išvadoje Nr. 11-2409 (13) nustatytomis aplinkybėmis, kad į apeliantą šauta 80 cm ir didesniu atstumu, matuojant nuo ginklo vamzdžio laibgalio iki kliūties. Ž. Š. apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu paaiškino, taip pat nurodė ir apeliaciniame skunde, jog nuo A. P. Č. atsitraukė tada, kai pamatė jo rankoje ginklą, atsitraukęs pajuto smūgį į krūtinę. Taigi, šie paties apelianto parodymai, pakankami atstumą lėmusioms aplinkybėms nustatyti. Apeliantas pripažįsta, jog jis tik pamatęs ginklą traukėsi atgal, taigi nustatytas atstumas nuo ginklo iki kliūties nepaneigia, kad Ž. Š. sužalojo nukentėjusįjį prieš pamatydamas ginklą.

23Pažymėtina, kad Ž. Š. kelta versija apie kitokias įvykio aplinkybes buvo kruopščiai tiriama ir pirmosios instancijos teismo, kuris, remdamasis nukentėjusiojo A. P. Č. parodymais, esminėse aplinkybėse sutampančiais su liudytojo A. M. ikiteisminio tyrimo metu nurodytomis aplinkybėmis (patvirtintomis teisiamojo posėdžio metu), kad apeliantas buvo per kelis metrus nuo nukentėjusiojo, jo nemušė, motyvuotai atmesta. Teisėjų kolegija, patikrinusi bylos duomenis, neturi pagrindo daryti kitokios išvados, apkaltinamajame nuosprendyje teismas išdėstė įrodyta pripažintos nusikalstamos veikos aplinkybes, įrodymus, kuriais grindė savo išvadas, ir motyvus, kuriais atmetė kitus įrodymus. Nukentėjusiojo, liudytojų parodymai, medicininiai dokumentai ir kiti duomenys, kuriais grįstos teismo išvados, gauti įstatymuose nustatytais būdais, ištirti teisiamajame posėdyje, patikrinti BPK numatytais proceso veiksmais ir tinkamai įvertinti atsižvelgiant į byloje išnagrinėtų aplinkybių visumą.

24Nuteistojo Ž. Š. apeliaciniame skunde nurodyti argumentai susiję su jo teisių pažeidimu t.y. jog jis buvo apklaustas iš karto pabudęs iš komos būsenos, kad jam nebuvo išaiškinta teisė turėti advokatą, jis laikė save šioje byloje nukentėjusiuoju ir, kad protokolai byloje rašyti ranka, dėl ko yra neįskaitomi, ant jų pasirašė, nors daugumos žodžių neperskaitė, atmetami, kaip nepagrįsti. Iš bylos duomenų matyti, jog šioje byloje 2013 m. rugsėjo 3 d. apeliantui buvo pareikštas įtarimas dėl nusikaltimo numatyto BK 138 str. 1 d., tą pačią dieną jis buvo apklaustas įtariamuoju, apklausoje dalyvavo jo gynėja advokatė D. V., apklausos protokolas atspausdintas, aiškiai, suprantamai, Ž. Š. po apklausos protokolu parašė, jog perskaitė, jo parodymai surašyti teisingai, ir patvirtino parašu, apklausoje dalyvavusi gynėja taip pat pasirašė. (t. 1, b. l. 134-135). Nors byloje iš tiesų yra protokolų, kurie surašyti ranka, tačiau teismo vertinimu, jie yra perskaitomi, be to, byloje nėra jokių duomenų, jog apeliantas ar jo gynėja būtų nesutikę su užfiksuotais duomenimis, dėl jų neaiškumo, ar reiškę su tuo susijusius prašymus, tai rodo, jog bylos dokumentai buvo aiškūs.

25Pažymima, jog ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokurorų veiksmai su kuriais apeliantas nurodo nesutinkantis, galėjo būti skundžiami ikiteisminio tyrimo metu (BPK III skyriaus, penktojo skirsnio tvarka). Apygardos teismas įvertinęs apeliacinio skundo argumentus, esminių BPK normų pažeidimų ikiteisminio tyrimo metu nenustatė. Apeliantas skunde dėsto argumentus, kurie nėra susiję su nagrinėjamos bylos medžiaga t.y. aptaria atliktus procesinius veiksmus ikiteisminio tyrimo medžiagoje Nr. ( - ), dėsto abejones ir nuogąstavimus dėl minėto ikiteisminio tyrimo eigos, analizuoja A. P. Č., kaip įtariamojo galimus veiksmus, padarytus šioje byloje nuteistų asmenų atžvilgiu, tačiau aukštesnysis teismas, dėl jų nepasisako, kadangi šioje byloje nėra sprendžiamas A. P. Č. kaltės klausimas, todėl ikiteisminio tyrimo bylos Nr. ( - ) duomenys nevertinami. Nagrinėjamoje byloje nukentėjusiojo A. P. Č. veiksmai analizuojami tik jam padarytų sužalojimo kontekste. Taip pat pažymima, jog nuteistųjų gynėjų prašymas dėl kaltinamojo akto trūkumų, bei duomenų pateikimo iš ikiteisminio tyrimo, kuriame A. P. Č. yra pareikšti įtarimai buvo tinkamai išspręstas Alytaus rajono apylinkės teismo 2014-05-19 nutartimi. Apelianto argumentai, jog ikiteisminis tyrimas atliktas paskubomis su klaidomis, būtina papildyti kaltinamąjį aktą, nes nustatytos aplinkybės kelia abejonių, nepagrįsti, o išdėstytos abejonės, skundžiamame nuosprendyje nustatytų aplinkybių nepaneigia. Atkreipiamas dėmesys, kad teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog įrodymų rinkimas nėra begalinis procesas, įrodymų turi būti surinkta tiek, kad jų visuma leistų daryti pagrįstas išvadas dėl svarbių byloje aplinkybių. Šiuo atveju byloje yra surinkta pakankamai įrodymų, leidžiančių daryti pagrįstas išvadas dėl kaltinimų pagrįstumo.

26Nors nuteistasis apeliaciniame skunde neigia kaltę dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos, teigia nemušęs nukentėjusiojo, tačiau visų aukščiau aptartų duomenų pakanka neginčytinai konstatuoti, jog būtent Ž. Š. 2013 m. vasario 17 d., apie 15.15 val., priešais gyvenamąjį namą ( - ), Ž. D. iš už nugaros apkabinus kaklo srityje ir rankų dilbiais smaugiant nukentėjusįjį, sudavė ne mažiau tris kartus spirdamas A. P. Č. į krūtinės ląstos dešinę pusę, ne mažiau 5 kartus smogdamas kukščiu į veidą, tuo padarė nukentėjusiajam nesunkų sveikatos sutrikdymą.

27Apeliaciniame skunde taip pat keliamas skundžiamu nuosprendžiu priteistos neturtinės žalos dydžio pagrįstumo klausimas, nurodant, jog nuteistasis neturi jokio turto, turi du vaikus, kurie savaitgalius leidžia su juo, dirba, bet gauna itin mažas pajamas, apie 400 Lt, yra blogos sveikatos, negali dirbti pilna jėga, todėl negalės sumokėti priteistos sumos. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.250 str. 2 d. (toliau – CK), neturtinė žala atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta dėl nusikaltimo asmens sveikatai ar dėl asmens gyvybės atėmimo bei kitais įstatymų nustatytais atvejais. Byloje nustatyta, kad Ž. Š. ir Ž. D. bendrais nusikalstamais veiksmais buvo nesunkai sutrikdyta nukentėjusiojo A. P. Č. sveikata, taigi tarp šių veiksmų ir kilusių padarinių yra tiesioginis priežastinis ryšys. Dėl to pirmosios instancijos teismas pagrįstai, vadovaudamasis BPK 109, 113 str., CK 6.250 str. nuostatomis, priteisė nuteistiesiems solidariai atlyginti A. P. Č. padarytą neturtinę žalą (10 000 Lt).

28Nukentėjusiojo reikalavimą dėl neturtinės žalos atlyginimo pirmosios instancijos teismas patenkino iš dalies. Nustatydamas neturtinės žalos dydį, teismas nuosprendyje pažymėjo, kad nukentėjusysis dėl sužalojimų patyrė skausmą, šoką, dvasinius išgyvenimus, emocinį diskomfortą, depresiją ir baimę, buvo apribotos galimybės gyventi įprastinį gyvenimą, sužalojimų pasekmes nukentėjusysis jaučia iki šiol. Be to, teismas atsižvelgė ir į tai, kad byloje nenustatyta, kad nukentėjusiajam po patirtų kūno sužalojimų būtų pasikeitęs darbingumo lygis, kilusios neigiamos pasekmės sveikatai ar atsiradusios komplikacijos. Įvertinęs nusikaltimo pobūdį, minėtas žalos pasekmes, atsižvelgęs į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus bei į teismų praktiką tyčinio nesunkaus sveikatos sutrikdymo atvejais, teismas padarė išvadą, kad A. P. Č. iš Ž. Š. ir Ž. D. priteistina 10 000 Lt neturtinei žalai atlyginti iš jo reikalautų 30 000 Lt. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad, priimdamas tokį sprendimą, teismas CK 6.250 str. nuostatas pritaikė tinkamai, todėl nėra pagrindo mažinti neturtinės žalos dydį, ar jos nepriteisti. Teismo nustatytas neturinės žalos dydis yra teisingas ir atitinka teismų praktiką šios kategorijos bylose. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką nusikalstama veika nesunkiai sutrikdžius sveikatą, priteistų neturtinei žalai atlyginti sumų dydžiai svyruoja nuo 2 000 Lt iki 20 000 Lt (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kasacinės nutartys Nr. 2K-557/2010, 2K-420/2010; 2K-325/2010, 2K-463/2009, 2K-29/2011).

29Atsižvelgiant į visas aukščiau išdėstytas aplinkybes ir faktus, daroma išvada, kad Alytaus rajono apylinkės teismo 2014 m. birželio 2 d. nuosprendis yra teisėtas, teisingas ir pagrįstas, jį naikinti ar keisti nuteistojo apeliacinio skundo motyvais nėra jokio teisinio pagrindo, todėl apeliacinis skundas atmetamas, o pirmosios instancijos teismo nuosprendis paliekamas galioti nepakeistas.

30Nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, nukentėjusiojo atstovas pateikė duomenis, jog jo atstovaujamasis A. P. Č. turėjo 800 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti už atstovavimą Kauno apygardos teisme (t. 2, b. l. 122) ir prašo šias išlaidas pripažinti proceso išlaidomis bei jas priteisti. Pagal BK 106 str. 2 d., pripažinęs kaltinamąjį kaltu, teismas turi teisę nuspręsti iš kaltinamojo išieškoti nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo turėtas išlaidas advokato, dalyvavusio byloje kaip nukentėjusiojo ar civilinio ieškovo atstovas, paslaugoms apmokėti. Šios nuostatos galioja taip pat ir nagrinėjant bylą apeliacinėje bei kasacinėje instancijose, tačiau šiuo atveju, priteisiant išlaidas advokato paslaugoms apmokėti, būtina atsižvelgti ir į tai, pagal kieno skundą buvo nagrinėta byla ir koks yra šio skundo nagrinėjimo rezultatas. Šioje byloje apeliacinį skundą buvo padavęs nuteistasis Ž. Š., todėl nukentėjusiojo išlaidos advokatui buvo pagrįstos būtinumu tinkamai organizuoti savo teisių gynimą nuo nuteistojo apeliacinio skundo argumentų. Atsižvelgiant į tai, iš nuteistojo išieškotinos proceso išlaidos, patirtos nukentėjusiojo advokato paslaugoms apmokėti.

31Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 1 d. 1 p., 332 str.

Nutarė

32nuteistojo Ž. Š. apeliacinį skundą atmesti.

33Priteisti iš Ž. Š. 800 Lt (aštuonis šimtus litų) proceso išlaidų A. P. Č., turėtų nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teismo posėdyje.

1. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal... 3. Civilinio ieškovo Vilniaus teritorinės ligonių kasos civilinis ieškinys... 4. Tuo pačiu nuosprendžiu pripažintas kaltu ir nuteistas Ž. D., tačiau... 5. Teisėjų kolegija... 6. kad Ž. Š. Alytaus rajono apylinkės teismo 2014-06-02 nuosprendžiu nuteistas... 7. Nuteistasis Ž. Š. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Alytaus rajono... 8. Iš A. P. Č. parodymų jis suprato, kad Ž. D. galėjo susižaloti į... 9. Apeliacinio skundo autorius pažymi, kad teismas priimdamas nuosprendį,... 10. Apelianto teigimu, teismas priteisdamas atlyginti nukentėjusiajam neturtinę... 11. Atsikirtime į apeliacinį skundą nukentėjusysis A. P. Č. prašo nuteistojo... 12. Atsikirtime nurodoma, kad neigdamas savo kaltę Ž. Š. pateikia tik sau... 13. Atsikirtime taip pat nurodoma, kad pats Ž. Š. gindamasis nuo jam pareikšto... 14. Atsikirtimo autorius teigia, jog nuteistųjų veiksmai pasireiškė didžiausio... 15. Kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą, nuteistojo ir jo gynėjos... 16. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaujantis BPK 320 str. 3 d. nuostatomis,... 17. Pagal BPK 305 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatas teismas savo išvadas... 18. Teisėjų kolegija, patikrinusi bylą įrodymų vertinimo aspektu, sutinka su... 19. Kaip pagrįstai skundžiamame nuosprendyje nurodė apylinkės teismas, Ž. Š.... 20. A. P. Č. sužalojimo faktą patvirtina Valstybinės teismo medicinos tarnybos... 21. Byloje nėra duomenų patvirtinančių nuteistojo apeliaciniame skunde keliamą... 22. Apeliantas aplinkybę, jog nesužalojo nukentėjusiojo grindžia 2013-09-19... 23. Pažymėtina, kad Ž. Š. kelta versija apie kitokias įvykio aplinkybes buvo... 24. Nuteistojo Ž. Š. apeliaciniame skunde nurodyti argumentai susiję su jo... 25. Pažymima, jog ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokurorų veiksmai su kuriais... 26. Nors nuteistasis apeliaciniame skunde neigia kaltę dėl jam inkriminuojamos... 27. Apeliaciniame skunde taip pat keliamas skundžiamu nuosprendžiu priteistos... 28. Nukentėjusiojo reikalavimą dėl neturtinės žalos atlyginimo pirmosios... 29. Atsižvelgiant į visas aukščiau išdėstytas aplinkybes ir faktus, daroma... 30. Nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, nukentėjusiojo atstovas pateikė... 31. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 1 d. 1 p.,... 32. nuteistojo Ž. Š. apeliacinį skundą atmesti.... 33. Priteisti iš Ž. Š. 800 Lt (aštuonis šimtus litų) proceso išlaidų A. P....