Byla e2-2496-273/2018
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo

1Kauno apygardos teismo teisėja Izolda Nėnienė rašytinio proceso tvarka susipažinusi su ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Ūkio banko investicinė grupė“, atstovaujamos bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Bankroto administravimo paslaugos“ atstovo advokato L. S. pateiktu ieškiniu atsakovams Fradswell Limited, Progressa LLC, Exclusiva General Inc., Vorko Corp. dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo,

Nustatė

2Kauno apygardos teisme yra gautas ieškovės BUAB „Ūkio banko investicinė grupė“, atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „Bankroto administravimo paslaugos“ ieškinys atsakovams Fradswell Limited, 38 Lykourgou, Athienou, P. C. 7600, Larnaka, Kipras (toliau – Fradswell), Progressa LLC, adresas 6688 N. Shawmoors Drive, Chenequa, WI 53029, JAV (toliau – Progressa), Exclusiva General Inc., adresas Suite 6, Wickhams Cay 1, P.O. Box 3085, Road Town, Tortola, Didžiosios Britanijos Mergelių salos (toliau – Exclusiva), Vorko Corp., adresas Calle 50, Global Tower, 16th Floor, Panama City, Panamos Respublika (toliau – Vorko), kuriame prašoma:

31) Pripažinti niekine ir negaliojančia 2010 m. kovo 15 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartį, sudarytą tarp BUAB „Ūkio banko investicinė grupė“ ir Fradswell;

42) Pripažinti negaliojančiomis 2010 m. kovo 22 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartį tarp Fradswell ir Progressa; 2010 m. gruodžio 30 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartį tarp Progressa ir Exclusiva ir 2011 m. kovo 31 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartį tarp Exclusiva ir Vorko;

53) Taikyti restituciją ir BUAB „Ūkio banko investicinė grupė“ grąžinti pagal 2010 m. kovo 15 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartį perleistas reikalavimo teises.

6Ieškinį atsisakytina priimti.

7CPK 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas, tačiau kreipdamasis į teismą suinteresuotas asmuo turi laikytis įstatymų nustatytos tvarkos. Kiekvienu atveju teismas turi ne tik teisę, bet ir pareigą, įgyvendindamas proceso tikslus ir principus, kontroliuoti šalių naudojimąsi procesinėmis teisėmis, šalinti bet kokius procesinio įstatymo nesilaikymo atvejus, o tuo atveju, jei asmuo piktnaudžiauja subjektine teise, teismas gali atsisakyti ją ginti (CK 1.137 str. 3 d.). Pažymėtina, kad teismas, spręsdamas ieškinio priėmimo klausimą, privalo patikrinti, ar yra pagrindas ieškinį priimti, t. y. iškelti civilinę bylą (CPK 137 str. 1 d.). Pagal CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktą teismas atsisako priimti ieškinį, jeigu ginčas nenagrinėtinas teisme civilinio proceso tvarka.

8Ieškinyje nurodoma, kad ieškovė BUAB „Ūkio banko investicinė grupė“ 2007 m. lapkričio 28 d., 2007 m. gruodžio 20 d., 2008 m. vasario 5 d., 2008 m. vasario 29 d., 2008 m. kovo 28 d., 2008 m. gegužės 28 d., 2008 m. liepos 25 d., 2008 m. rugpjūčio 25 d., 2008 m. rugsėjo 4 d., 2008 m. rugsėjo 10 d., 2009 m. liepos 14 d. paskolos sutartimis bendrovei Vintage Holdings Limited (toliau – Vintage) iš viso paskolino 17 462 000 Didžiosios Britanijos svarų sterlingų (GPB). Reikalavimo teisę į 17 462 000 skolą ieškovė 2010 m. kovo 15 d. Reikalavimo teisių perleidimo sutartimi perleido Fradswell, o ši vėliau 2010 m. kovo 22 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartimi peleido Progressa; 2010 m. gruodžio 30 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartimi Progressa reikalavimo teisę į 17 462 000 GPB skolą perleido Exclusiva, o ši 2011 m. kovo 31 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartimi reikalavimo teisę į 17 462 000 GPB skolą perleido Vorko. Pripažinus negaliojančiomis ginčijamas reikalavimo perleidimo sutartis ir pritaikius restituciją, ieškovei būtų atgal grąžinta 17 462 000 GPB dydžio turtinė reikalavimo teisė į Vintage. Ieškovė nurodytus reikalavimo teisių sandorius ginčija CK 1.86 straipsnio 1 dalies pagrindu, kaip tariamuosius sandorius.

9Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis (CPK 179 str. 3 d.) nustatyta Kauno apygardos teisme nagrinėjamoje BUAB „Ūkio banko investicinė grupė“ bankroto byloje (c. b. Nr. Nr. B2-71-254/2018) 2018 m. gegužės 29 d. nutartimi buvo atmestas pareiškėjo I. G. skundas dėl BUAB „Ūkio banko investicinė grupė“ 2018 m. balandžio 3 d. kreditorių susirinkimo nutarimo 3 - uoju darbotvarkės klausimu panaikinimo. Minėtoje nutartyje nustatyta, kad 2018 m. balandžio 3 d. įvykusiame BUAB „Ūkio banko investicinė grupė“ kreditorių susirinkime 3-uoju darbotvarkės klausimu buvo nutarta parduoti reikalavimo teises į Vintage Holding Limited už didžiausią pasiūlytą kainą, apie tai skelbiant viešai internete. Nepavykus parduoti reikalavimo teisių, skolą nurašyti. Bankroto administratorius atsakovės BUAB „Ūkio banko investicinė grupė“ reikalavimo teisę į Vintage Holding Limited skolą kildino iš laikotarpiu nuo 2007 m. lapkričio 28 d. iki 2009 m. liepos 14 d. Vintage Holding Limited suteiktų paskolų bendrai 17 462 000 Didžiosios Britanijos svarų sterlingų sumai. Kreditorius I. G. skunde nurodė, kad BUAB „Ūkio banko investicinė grupė“ neturi galiojančios reikalavimo teisės į Vintage Holding Limited. Atsiliepime į skundą bankroto administratorių UAB „Bankroto administravimo paslaugos“ atstovaujantis advokatas L. S. prašė skundą atmesti ir skundo argumentą, jog kad atsakovė neturi reikalavimo teisės į Vintage Holding Limited laikė nepagrįstu, ir patvirtino, kad laikotarpiu nuo 2007 m. lapkričio 28 d. iki 2009 m. liepos 14 d. atsakovė paskolino Vintage Holding Limited 17 462 000 Didžiosios Britanijos svarų sterlingų sumą, todėl turi reikalavimo teisę į Vintage Holding Limited. Kauno apygardos teismas 2018 m. gegužės 29 d. nutartimi, pritardamas administratoriaus argumentams, atmetė I. G. skundą konstatavęs, kad pareiškėjas nepateikė jokių įrodymų, paneigiančių apie 2018 m. balandžio 3 d. kreditorių susirinkime nutartos parduoti reikalavimo teisės į Vintage Holding Limited skolą egzistavimą. 2018 m. lapkričio 29 d. BUAB „Ūkio banko investicinė grupė“ bankroto byloje administratoriaus pateiktame patikslintame 2018 m. lapkričio 29 d. įmonės likvidavimo balanse yra nurodyta, kad BUAB „Ūkio banko investicinė grupė“ įmonė turto neturi. 2018 m. lapkričio 30 d. Kauno apygardos teismo nutartimi sprendimo dėl BUAB „Ūkio banko investicinė grupė“ veiklos pripažinimo pasibaigusia priėmimo klausimas paskirtas nagrinėti teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka 2018 m. gruodžio 14 d. 8.30 val. Kauno apygardos teisme nagrinėjamoje BUAB „Ūkio banko investicinė grupė“ bankroto byloje (c. b. Nr. B2-71-254/2018) 2018 m. gruodžio 13 d. pateiktame rašte bankroto administratorius nurodė, kad vykdant 2018 m. balandžio 3 d. įmonės kreditorių susirinkimo nutarimą, 2018 m. spalio 25 d. tarp šalių UAB „Ūkio banko investicinė grupė“ ir UAB „ŪBIG debt colection“ buvo sudaryta preliminarioji sutartis dėl reikalavimo teisės perleidimo, kurios pagrindu šalys susitarė, kad pradinis kreditorius UAB „Ūkio banko investicinė grupė“ įsipareigoja sudaryti pagrindinę reikalavimo perleidimo sutartį, kuria parduos reikalavimo teisę į Vintage Holdings Limited paskolų, palūkanų ir susijusių sumų sumokėjimą. Nurodoma, kad pagrindinė sutartis dėl reikalavimo teisės pardavimo buvo sudaryta, o reikalavimo perleidimo kaina remiantis preliminarios sutarties pagrindu sumokėta dar iki pagrindinės reikalavimo teisės perleidimo sutarties sudarymo. Administratoriaus patvirtinta, kad atsižvelgiant į tai, kad UAB „Ūkio banko investicinė grupė“ pardavė reikalavimo teisę į Vintage Holdings Limited paskolų, palūkanų ir susijusių sumų sumokėjimą naujajam kreditoriui UAB „ŪBIG debt colection“, UAB „Ūkio banko investicinė grupė“ šioje byloje materialinio suinteresuotumo neturi, ir naujasis kreditorius civilinės bylos Nr. e2-2496-273/2018 nagrinėjimu metu turėtų kreiptis į bylą nagrinėjantį teismą su prašymu pakeisti ieškovą. Administratorius taip pat patvirtina, kad BUAB „Ūkio banko investicinė grupė“ bankroto byloje pateiktas balansas yra sudarytas atsižvelgiant į reikalavimo teisės pardavimą. BUAB „Ūkio banko investicinė grupė“ bankroto byloje administratoriaus nurodytos aplinkybės laikytinos įrodytomis (CPK 182 str. 5 p.).

10Įvertinus aukščiau nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad ieškovė BUAB „Ūkio banko investicinė grupė“ neturi reikalavimo teisės į Vintage Holding Limited 17 462 000 Didžiosios Britanijos svarų sterlingų skolą, minėta reikalavimo teisė yra perleista naujajam kreditoriui UAB „ŪBIG debt colection“, todėl nagrinėjamoje situacijoje ieškinio reikalavimų išnagrinėjimas ieškovei nesukels jokių teisinių padarinių. Materialinių teisinių padarinių nesukeliantis reikalavimas negali būti savarankiškas bylos nagrinėjimo dalykas, nes jo nagrinėjimas ir patenkinimas nėra teisės į teisminę gynybą įgyvendinimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-241/2013; 2013 m. rugsėjo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-453/2013). Esant tokioms nustatytoms aplinkybėms ieškinį atsisakytina priimti CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu kaip nenagrinėtiną teisme civilinio proceso tvarka.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-291 str., teismas

Nutarė

12atsisakyti priimti ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Ūkio banko investicinė grupė“ ieškinį atsakovams Fradswell Limited, Progressa LLC, Exclusiva General Inc., Vorko Corp. dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo.

13Nutartis per septynias dienas nuo jos kopijos įteikimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai