Byla 2-9943-910/2014
Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, kurioje tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, ieškovo pusėje – kooperatinė bendrovė „Pareigūnų kredito unija“, UAB „Investicijų ir verslo garantijos“, atsakovo pusėje – S. K., M. A

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Laima Ribokaitė, sekretoriaujant R. K., dalyvaujant ieškovo BUAB „Grožio namai Sfinksas“ atstovui L. A., atsakovo UAB „Pirklių klubas“ direktoriui J. T., advokato padėjėjai O. S., trečiojo asmens kooperatinės bendrovės „Pareigūnų kredito unija“ atstovams advokatui V. V., advokato padėjėjai O. G., tretiesiems asmenims S. K., M. A., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Grožio namai Sfinksas“ ieškinį atsakovui UAB „Pirklių klubas“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, kurioje tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, ieškovo pusėje – kooperatinė bendrovė „Pareigūnų kredito unija“, UAB „Investicijų ir verslo garantijos“, atsakovo pusėje – S. K., M. A.,

Nustatė

2ieškovo BUAB „Grožio namai Sfinksas“ bankroto administratorius kreipėsi su ieškiniu į teismą, prašydamas pripažinti negaliojančiomis nuo sudarymo momento 2012-11-13 ir 2012-11-14 pirkimo-pardavimo sutartis, sudarytas UAB „Grožio namai Sfinksas“ ir UAB „Pirklių klubas“, bei taikyti restituciją piniginiu ekvivalentu, priteisiant iš atsakovo UAB „Pirklių klubas“ ieškovo BUAB „Grožio namai Sfinksas“ naudai 60 000 Lt, taip pat 6 proc. dydžio procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškinyje nurodyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2013-10-11 nutartimi, įsiteisėjusia 2013-10-22, iškėlė UAB „Grožio namai Sfinksas“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskirta UAB „Forsina“. Bendrovės vadovas nuo jos įsteigimo iki bankroto bylos iškėlimo buvo S. K., kuris yra ir vienintelis šios bendrovės akcininkas. Bankroto administratorius, patikrinęs BUAB „Grožio namai Sfinksas“ sandorius, sudarytus per 36 mėn. laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo (Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 8 punktas), nustatė, kad 2012-02-17 UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) generalinio direktoriaus įsakymu Nr. G-12-0115 „Dėl garantijos suteikimo už Pareigūnų kredito unijos S. K. išduodamą paskolą“, taip pat 2012-02-27 UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ smulkaus ir vidutinio verslo garantiją Nr. 03496, UAB „Grožio namai Sfinksas“ gaunamai paskolai buvo suteikta garantija pagal Smulkiojo ir vidutinio verslo paskolų garantijų teikimo nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007-11-29 įsakymu Nr. 4-501. Garantijos gavėjas – Pareigūnų kredito unija, suteikusi paskolą jos gavėjui UAB „Grožio namai Sfinksas“. Garantijoje nurodyta, kad ji yra antraeilė paskolos grąžinimo užtikrinimo priemonė, pagal ją mokama tik realizavus pirmaeiles paskolos grąžinimo užtikrinimo priemones. 2012-02-17 UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) generalinio direktoriaus įsakymo Nr. G-12-0115 11 punkte nurodyta, kad paskolos grąžinimui užtikrinti Pareigūnų kredito unijai pirminiu įkeitimu turi būti įkeistas už paskolos lėšas įsigytas ilgalaikis materialus turtas. Gavusi paskolą, UAB „Grožio namai Sfinksas“ nusipirko baldų ir įrangos. Pagal 2012-11-13 pirkimo-pardavimo sutartį UAB „Grožio namai Sfinksas“ pardavė nurodytus daiktus UAB „Pirklių klubas“ už 60 000 Lt. 2012-11-14 pirkimo-pardavimo sutartimi tuos pačius daiktus UAB „Pirklių klubas“ įsipareigojo parduoti UAB „Grožio namai Sfinksas“ taip pat už 60 000 Lt. Ieškinyje pažymėta, kad nė vienu atveju pinigai faktiškai nebuvo sumokėti, sandoriai – apsimestiniai, sudaryti ne siekiant perleisti turtą, bet išspręsti UAB „Grožio namai Sfinksas“ įsiskolinimo problemas. Be to, UAB „Grožio namai Sfinksas“ įsigyti daiktai, kurie vėliau parduoti UAB „Pirklių klubas“, nebuvo įkeisti paskolos davėjui Pareigūnų kredito unijai. Iš karto po ginčo daiktų pirkimo (jų įsigijimo dokumentų UAB „Grožio namai Sfinksas“ vadovas S. K. neperdavė bankroto administratoriui) UAB „Grožio namai Sfinksas“ 2012-11-13 pardavė juos UAB „Pirklių klubas“, iš kurio nuomojosi patalpas kartu su nurodytas daiktais. Ginčo daiktų pardavimo 2012-11-13 atsakovui ir tų pačių daiktų atpirkimo iš jo 2012-11-14 aplinkybės nustatytos pagal 2012-11-13 ir 2012-11-14 pirkimo-pardavimo sutartis bei PVM sąskaitą-faktūrą SFI Nr. 3. Ieškinyje nurodyta, kad, patikrinus UAB „Grožio namai Sfinksas“ banko sąskaitų išrašus ir kasos dokumentus, nustatyta, kad pinigai už parduotą turtą iš UAB „Pirklių klubas“ negauti, galbūt atliktas įskaitymas, nes UAB „Grožio namai Sfinksas“ turėjo skolą už patalpų nuomą pagal 2012-05-29 nuomos sutartį. Ieškinyje teigiama, kad įskaitymo sandoris ne tik nesumažino UAB „Grožio namai Sfinksas“ skolos, bet tiesiogiai pažeidė paskolos sutarties su Pareigūnų kredito unija bei Invega garantijos sąlygas, suteikė pirmenybę vienam iš tos pačios eilės kreditorių, dėl to Bendrovė negalėjo atsiskaityti su kitais kreditoriais. Vieną dieną netekusi ginčo turto, o kitą dieną vėl jį nusipirkusi iš UAB „Pirklių klubas“, taip patyrė dar didesnius nuostolius, nesumažindama įsiskolinimo. Ieškovo bankroto administratoriaus teigimu, sudarydamos ginčijamus pirkimo-pardavimo sandorius, šalys elgėsi nesąžiningai, siekdamos nuslėpti UAB „Grožio namai Sfinksas“ turtą nuo kitų Bendrovės kreditorių. Ieškovo teigimu, nagrinėjamu atveju yra visos CK 6.66 straipsnyje įtvirtintos sąlygos pripažinti ginčo sandorius negaliojančiais, nes jie pažeidžia tiek bankrutavusios Bendrovės, tiek jos kreditorių interesus. Pagal UAB „Grožio namai Sfinksas“ 2012 m. balansą, Bendrovė turėjo 52 090 Lt vertės turto, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai buvo 223 277 Lt, taigi akivaizdu, kad Bendrovė jau 2012 m. buvo nemoki. 2013 m. Bendrovės padėtis tik blogėjo – turėjo 26 972 Lt vertės turto, o skolų – 295 595 Lt. Ieškovo teigimu, dėl ginčijamo sandorio Bendrovė faktiškai neteko didelės vertės turto, įgyto už skolintas lėšas, taip dar padidinti Bendrovės įsipareigojimai. Pasak ieškovo, iš ginčijamų sandorių sudarymo aplinkybių akivaizdu, kad jų sudarymo metu Bendrovė negalėjo atsiskaityti su visais savo kreditoriais, neturėjo tam lėšų, todėl, siekdama sumažinti (nuslėpti) turtą, pažeisdama teisėtus kitų kreditorių interesus, perleido ginčo turtą vienam iš kreditorių, padengdama jam turimos skolos dalį. Ieškovo teigimu, Bendrovė neprivalėjo sudaryti ginčijamų sandorių, priešingai, atsižvelgiant į Paskolos sutarties ir Garantijos sąlygas, neturėjo teisės parduoti ginčo turto. Ginčijamas sandoris pažeidžia visų Bendrovės kreditorių teises, nes Bendrovė, būdama nemoki, perleido UAB „Pirklių klubas“ didelės vertės turtą, negaudama už tai pinigų, taip sumažėjo visų kreditorių galimybės kuo didesne apimtimi proporcingai patenkinti visų kreditorių finansinius reikalavimus, be to, pažeistos paskolos davėjo Pareigūnų kredito unijos ir Garantijos davėjo INVEGA teisės. Ieškinyje nurodyta, kad ginčijamo sandorio šalys buvo nesąžiningos: sandorio sudarymo metu UAB „Grožio namai Sfinksas“ nebuvo pajėgi atsiskaityti su visais kreditoriais, faktiškai jau buvo nemoki ir žinojo, kad ginčijamas sandoris pažeidžia kreditorių, pirmiausiai – paskolą suteikusios Pareigūnų kreditorių unijos, interesus; UAB „Pirklių klubas“ yra verslininkas, taigi jam taikytini didesni reikalavimai domėti kita sudaromo sandorio šalimi, jos turtine padėtimi tam, kad nebūtų pažeisti įstatymai, kitų asmenų teisės ir teisėti interesai, kad sandoris užtikrintų stabilius santykius; UAB „Pirklių klubas“, prieš sudarydamas ginčijamą sandorį, turėjo pareigą veikti aktyviai, jam turėjo būti žinoma apie UAB „Grožio namai Sfinksas“ finansinius sunkumus, faktinį nemokumą, įsipareigojimų kreditoriams nevykdymą – juk būtent dėl šių aplinkybių buvo sudarytas ginčijamas sandoris. Ieškinyje taip pat nurodyta, kad ginčijamo sandorio šalys buvo nesąžiningos, atsakovui buvo žinoma apie UAB „Grožio namai Sfinksas“ finansinius sunkumus, šalys siekė perleisti turtą vienam iš kreditorių, su kuriuo siejo patalpų nuomos santykiai, taip nuslepiant turtą nuo kitų kreditorių ir sumažinant galimybę su jais atsiskaityti, todėl ginčijamas sandoris prieštarauja ne tik imperatyvioms teisės normoms, bet ir gerai moralei, nes juo buvo nesąžiningai siekiama pabloginti įmonės finansinę padėtį ir taip išvengti prievolių kreditoriams vykdymo (CK 1.80, 1.81 straipsniai). Ieškinyje nurodyta, kad, pripažinus negaliojančia ginčijamą sandorį, pagal kurį UAB „Grožio namai Sfinksas“ perleido UAB „Pirklių klubas“ daiktų už 60 000 Lt, taikant restituciją, ieškovui iš atsakovo priteistina 60 000 Lt, t. y. perimtų pagal 2012-11-13 sutartį daiktų vertė. Pasak ieškovo, restitucijos taikymas natūra šiuo atveju negalimas dėl to, kad ginčo sandoriu perleisti daiktai yra greitai besidėvintys, jų neįmanoma grąžinti ieškovui tokios būklės, kokios jie buvo perleidimo 2012-11-13 metu. Dėl to restitucija taikytina pagal CK 6.147 straipsnio 1 dalyje nustatytas taisykles – apskaičiuojamas piniginis ekvivalentas, taikant kainas, galiojusias tuo metu, kai atsakovas gavo tai, ką jis privalo grąžinti, o atsakovas įtrauktinas į Bendrovės kreditorių sąrašą su 60 000 Lt padidintu finansiniu reikalavimu. Ieškinyje pažymėta, kad, administratoriaus žiniomis, ginčo daiktai iki šiol yra naudojami UAB „Pirklių klubas“ patalpose, tačiau kadangi yra nežinomos būklės ir akivaizdu, jog jų būklė nuo neteisėto perleidimo pakito, restitucijos taikymas natūra pažeistų bankrutavusios įmonės ir jos kreditorių interesus (T. 2, b. l. 2-10).

4Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų ieškovo pusėje, Pareigūnų kredito unija atsiliepime į ieškinį nurodė, kad sutinka su ieškiniu visiškai, prašo jį tenkinti ir priteisti iš atsakovo trečiojo asmens patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodyta, kad 2012-02-23 sudaryta Paskolos sutartimi Nr. 12-00020 paskolos davėjas Pareigūnų kredito unija paskolino UAB „Grožio namai Sfinksas“ 86 000 Lt įrangai įsigyti; Paskolos gavėjas įsipareigojo įkeisti už skolintas lėšas įsigytą įrangą Pareigūnų kredito unijai (Paskolos sutarties 2.16 punktas), tačiau Bendrovės vadovas S. K. to nepadarė. Už skolintas lėšas įsigytą įrangą UAB „Grožio namai Sfinksas“ 2012-11-13 Baldų ir įrangos pirkimo-pardavimo sutartimi pardavė atsakovui UAB „Pirklių klubas“. Nurodytos pinigų sumos pirkėjas UAB „Pirklių klubas“ nesumokėjo, pagal Sutarties 4.2 punktą buvo atliktas įskaitymas UAB „Grožio namai Sfinksas“ skolos už patalpų nuomą. Atsiliepime pažymėta, kad UAB „Grožio namai Sfinksas“, be perleisto turto, neturi jokio kito turto, į kurį galėtų būti nukreiptas išieškojimas. Bendrovės skola Pareigūnų kredito unijai 2013-10-11 buvo 54 905,03 Lt. Atsiliepime teigiama, kad UAB „Grožio namai Sfinksas“ veikla buvo organizuojama taip, jog kreditoriai netektų galimybių nukreipti išieškojimą į Bendrovės turtą, sąmoningai suteikiant pirmenybės teisę vienam tos pačios eilės kreditorių – patalpų nuomotojui UAB „Pirklių klubas“. Trečiojo asmens nuomone, tokie veiksmai atitinka tyčinio bankroto požymius (T. 1, b. l. 62-63; T. 2, b. l. 14-14a).

5Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų ieškovo pusėje, UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ atsiliepime į ieškinį nurodė, kad sutinka su ieškiniu ir argumentais, kuriais jis grindžiamas. Atsiliepime pažymėta, kad Smulkiojo ir vidutinio verslo paskolos garantija Nr. 03496 INVEGA garantavo Pareigūnų kredito unijai UAB „Grožio namai Sfinksas“ 2012-02-23 suteiktos 86 000 Lt paskolos grąžinimą. Garantijos suteikimo sąlygose nurodyta, kad garantuojamos paskolos lėšos gali būti naudojamos tik grožio salono (kirpyklos) įrangai (ne mažiau kaip 63 844 Lt), nuomojamoms patalpoms įrengti (ne daugiau kaip 12 000 Lt) ir apyvartinėms lėšoms, skirtoms žaliavoms pirkti (ne daugiau kaip 10 156 Lt), taip pat nustatyta, kad paskolos grąžinimui užtikrinti Pareigūnų kredito unijos naudai turi būti įkeistas už paskolos lėšas įsigytas ilgalaikis materialus turtas (t. y. visa perkama įranga). Paskolos sutartyje ir Garantijoje nustatytos sąlygos dėl įrangos įsigijimo ir įkeitimo nebuvo įvykdytos dėl UAB „Grožio namai Sfinksas“ direktoriaus S. K. veiksmų (T. 1, b. l. 87-88).

6Atsakovas UAB „Pirklių klubas“ atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, actio Pauliana negali būti aiškinamas taip, kad sudarytų prielaidas ginčyti sandorius, kurie jų sudarymo metu nebuvo draudžiami ir atitiko įprastą verslo praktiką, nepaisant to, jog jų sudarymo metu skolininkas turėjo įsipareigojimų ir kitiems kreditoriams, o vėliau jam buvo iškelta bankroto byla. Toks įstatymo aiškinimas ir taikymas sukeltų teisinį neapibrėžtumą, nepasitikėjimą finansinių problemų turinčiu skolininku ir nepagrįstai ribotų jo galimybes vykdyti veiklą bei siekti atsiskaitymo su visais kreditoriais išvengiant bankroto, o bankroto administratoriui sudarytų nepagrįstas prielaidas ginčyti visus be išimties iki bankroto bylos iškėlimo sudarytus sandorius, taip piktnaudžiaujant savo teisėmis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-11-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-485/2010). Tais atvejais, kai bankrutuojančios įmonės administratorius, atstovaudamas kreditorių interesams, ginčija įmonės sudarytą sandorį actio Pauliana pagrindu, teismas privalo nustatyti, ar sutarties sudarymas galėjo turėti įtakos įmonės turtinei padėčiai taip, kad ji iš dalies ar visiškai negalėtų atsiskaityti su kreditoriais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005-11-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-573/2005). Atsiliepime pažymėta, kad šalių teisiniai santykiai susiklostė pagal 2012-11-13 Baldų įrangos pirkimo-pardavimo sutartį, kuria pardavėjas UAB „Grožio namai Sfinksas“ pardavė pirkėjui UAB „Pirklių klubas“ baldų ir įrangos už 60 000 Lt. Civilinėje teisėje galioja sutarčių laisvės principas, todėl Sutarties 4.2 punkte šalys susitarė, kad UAB „Pirklių klubas“ turi teisę Turto kainą apmokėti įskaitant tarpusavio piniginius įsipareigojimus. Nors pagal 2012-11-13 Baldų įrangos pirkimo-pardavimo sutartį ieškovas išrašė 2012-11-15 PVM sąskaitą-faktūrą SFI Nr. 3 dėl 60 000 Lt sumos, tačiau ši suma buvo įskaityta į ieškovo skolą atsakovui už patalpų nuomą pagal 2012-05-29 Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį. Atsakovo teigimu, sudarius 2012-11-13 Sutartį ir atlikus įskaitymą, UAB „Grožio namai Sfinksas“ turtinė padėtis nepablogėjo, nes ginčo suma buvo sumažintas atsakovo debitorinis reikalavimas, proporcingai sumažėjo ir ieškovo skola atsakovui, taigi ginčijamos Sutarties sudarymas neturėjo įtakos įmonės turtinei padėčiai, priešingai, taip buvo sumažinti kreditoriniai reikalavimai ieškovo įmonei ir atitinkamai pagerinta įmonės finansinė būklė. Atsiliepime pažymėta, kad šalys sudarė dar vieną sandorį – 2012-11-14 Baldų ir įrangos pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 2, pagal kurią pardavėjas UAB „Pirklių klubas“ įsipareigojo parduoti pirkėjui UAB „Grožio namai Sfinksas“ baldų ir įrangos už 60 000 Lt; šios Sutarties 1.2 punkte šalys susitarė, kad nuosavybės teisė į turtą pereina pirkėjui UAB „Grožio namai Sfinksas“ nuo visos turto kainos sumokėjimo dienos; pagal 4.1, 4.2 punktus pirkėjas turto kainą įsipareigojo sumokėti iki 2013-05-15; 5.2 punkte šalys susitarė, kad, pirkėjui pradelsus sumokėti visą turto kainą sutartyje nustatytu terminu arba 2013-05-15 pirkėjui turint pradelstų mokėjimų (skolų) padavėjui pagal kitas šalių pasirašytas sutartis, pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį ir grąžinti pirkėjui jo visą sumokėtą Turto kainos dalį arba įskaityti gautą sumą kaip pirkėjo atsiskaitymą pagal kitas šalių pasirašytas sutartis. UAB „Grožio namai Sfinksas“ už baldus, įrangą pagal 2012-11-14 Baldų ir įrangos pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 2 neatsiskaitė, todėl neįgijo nuosavybės teisės į ginčo daiktus. Atsiliepime teigia, kad išdėstytos aplinkybės patvirtina, jog nei 2012-11-13, nei 2012-11-14 sutartys, nei atliktas įskaitymas nepablogino ieškovo finansinės būklės, priešingai – taip buvo sumažinti ieškovo skoliniai įsipareigojimai atsakovui. Be to, bankroto byla ieškovui iškelta 2013-10-11, t. y. praėjus vienuolikai mėnesių nuo 2012-11-13 ir 2012-11-14 sutarčių sudarymo. Tiek šių Sutarčių sudarymo metu, tiek po jų sudarymo ieškovas nebuvo ir netapo nemokus, priešingai – dar daugiau kaip vienuolika mėnesių vykdė veiklą. Tai, kad praėjus beveik metams po ginčijamų sandorių sudarymo ieškovui buvo iškelta bankroto byla, nereiškia, kad šiais sandoriais galėjo būti ar buvo pažeisti kreditorių interesai – vienerių metų laikotarpis gana ilgas, per jį galėjo iš esmės pasikeisti rinkos sąlygos ir ieškovo įmonės finansinė padėtis. Pasak atsakovo, tai, kad ieškovas buvo nemokus bankroto bylos iškėlimo dieną (2013-10-11), jokiu būdu nėra pagrindas teigti, kad jis buvo nemokus ir 2012-11-13 bei 2012-11-14 sutarčių sudarymo metu. Ieškovas nepagrįstai remiasi 2012 m. balanse nurodyta skolinių įsipareigojimų suma; pagal Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalį, nemokumas nustatomas tada, kai pradelsti įsipareigojimai viršija pusę įmonės balanse įrašyto turto vertės. Ieškovas nepateikė įrodymų, koks buvo pradelstų įmonės įsipareigojimų ir turimo turto santykis, sudarant 2012-11-13 ir 2012-11-14 sutartis. Atsiliepime taip pat nurodyta, kad ieškinyje pateikti bendro pobūdžio samprotavimai, jog atsakovui UAB „Pirklių klubas“ turėjo būti žinoma apie ieškovo finansinius sunkumus, faktinį nemokumą, įsipareigojimų kreditoriams nevykdymą. Tai nėra pagrindas konstatuoti atsakovo nesąžiningumą. Ieškovo 2012 m. balansas Registrų centrui buvo pateiktas tik 2013-04-30, taigi 2012-11-13 ir 2012-11-14 sandorių sudarymo metu nurodyta informacija apie ieškovo finansinę padėtį atsakovui nebuvo viešai prieinama. Be to, minėta, iš nurodyto balanso duomenų atsakovas nebūtų žinojęs, kiek ieškovas turi pradelstų įsipareigojimų. Sudarydamas ginčijamus sandorius, atsakovas veikė sąžiningai, nepažeisdamas nei Bendrovės, nei kitų kreditorių interesų. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, privalomumas skolininkui sudaryti sandorį gali kilti ir dėl faktinių aplinkybių, kurias kiekvienu konkrečiu atveju įvertina teismas. Tokiomis pripažintinos aplinkybės, kurioms esant ginčijamų sandorių sudarymas atitiktų protingo asmens elgesio standartą tomis aplinkybėmis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-11-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-485/2010). Nagrinėjamu atveju ieškovas UAB „Grožio namai Sfinksas“ buvo sudaręs 2012-05-29 Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, pagal kurios 12.1.21 punktą nuomotojas UAB „Pirklių klubas“ turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti ją, įspėjęs nuomininką ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų, jeigu nuomininkas UAB „Grožio namai Sfinksas“ ilgiau kaip 14 dienų vėluoja sumokėti nuomos mokestį. Ginčo sutarčių sudarymo dieną UAB „Grožio namai Sfinksas“ skola UAB „Pirklių klubas“ buvo 73 142,99 Lt. Esant tokiai situacijai, akivaizdu, kad UAB „Pirklių klubas“ turėjo teisę nutraukti Nuomos sutartį, dėl to UAB „Grožio namai Sfinksas“ negalėtų tęsti veiklos, t. y. teikti paslaugų ir gauti pajamų. Tik atsakovo geranoriškumo dėka Nuomos sutartis nebuvo nutraukta, nors ieškovo įmonė, realiai pradėjusi vykdyti veiklą po 2012-05-29 Nuomos sutarties pasirašymo, dar metus laiko galėjo tęsti savo veiklą ir gauti pajamų. Atsakovo teigimu, siekiant užtikrinti neseniai veikiančios įmonės veiklos tęstinumą, UAB „Grožio namai Sfinksas“ buvo būtina sudaryti ginčo sandorius, priešingu atveju įmonė nebūtų galėjusi veikti. Atsiliepime teigiama, kad ieškovo prašymas netaikyti restitucijos natūra yra visiškai nepagrįstas, nes restitucija pinigais taikoma tik išimtinais atvejais, pvz., kai pripažinto negaliojančiu sandorio dalykas yra žuvęs, labai pasikeitė jo būklė, jis perleistas sąžiningiems tretiesiems asmenims ir pan. (CK 6.145 straipsnio 2 dalis, 6.146 straipsnis). Nagrinėjamu atveju ieškovas nepatekė įrodymų, patvirtinančių išimtines aplinkybes, kurios būtų kliūtis taikyti restituciją natūra (T. 2, b. l. 23-28).

7Teismo posėdyje trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų atsakovo pusėje, M. A. nurodė, kad prašo ieškinio netenkinti. Atsiliepime nurodyta, kad M. A. ėjo UAB „Grožio namai Sfinksas“ administratorės pareigas; per visą įmonės veiklos laikotarpį įmonės direktorius ir vienintelis akcininkas buvo S. K., kuris priimdavo visus sprendimus, susijusius su įmonės veikla. 2012 m. spalio mėnesį, atsiradus galimybei tobulintis Vokietijoje, direktorius, būdamas kirpėjas-modeliuotojas, išvyko, laikinai eiti pareigas pavesdamas administratorei. Atsiliepime teigiama, kad visi laikinai einant pareigas atliekami veiksmai buvo derinami su direktoriumi, sprendimą parduoti baldus priėmė jis. Pasak trečiojo asmens, kaip įgaliotas asmuo pasirašydama 2012-11-13 Baldų ir įrangos pirkimo-pardavimo sutartį, ji neturėjo informacijos apie Bendrovės finansinę padėtį, įsipareigojimus kreditoriams. Sutartyje nurodyta 60 000 Lt kaina nebuvo sumokėta, o buvo atliktas UAB „Grožio namai Sfinksas“ skolos už patalpų nuomą įskaitymas. Toks atsiskaitymo būdas atitinka sutarčių laisvės principą (T. 1, b. l. 98-99).

8Teismo posėdyje ieškovo atstovas palaikė ieškinį ir prašė jį tenkinti.

9Teismo posėdyje trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų ieškovo pusėje, Pareigūnų kredito unijos atstovai prašė ieškinį tenkinti.

10Teismo posėdyje atsakovo atstovai, remdamiesi atsiliepime nurodytais argumentais, prašė ieškinį atmesti.

11Teismo posėdyje trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų atsakovo pusėje, S. K. nurodė, kad nesutinka su ieškiniu, ginčijamas sandoris sudarytas sąžiningai, siekiant išsaugoti neseniai pradėjusios veikti įmonės veiklą, nes, nepadengus bent dalies patalpų nuomos skolos, būtų tekę uždaryti įmonę.

12Teismo posėdyje trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų atsakovo pusėje, M. A. nurodė, kad neturi pozicijos dėl ieškinio.

13Ieškinys tenkintinas iš dalies

14Juridinių asmenų registro duomenimis, UAB „Grožio namai Sfinksas“ įsteigta 2012-02-22 (T. 1, b. l. 24-25).

15Trečiojo asmens S. K. įsteigtai UAB „Grožio namai Sfinksas“ Pareigūnų kredito unija 2012-02-23 suteikė 86 000 Lt tikslinę paskolą: grožio salono (kirpyklos) įrangai pirkti (ne mažiau kaip 63 844 Lt), nuomojamoms patalpoms įrengti (ne daugiau kaip 12 000 Lt), apyvartinėms lėšoms, skirtoms žaliavoms pirkti (ne daugiau kaip 10 156 Lt). Paskolos grąžinimo terminas – 2015-12-31. Paskolos grąžinimas užtikrintas UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ garantija (80 proc. paskolos sumos), S. K. laidavimu (20 proc. paskolos sumos) (2.12 punktas); papildomos sąlygos: neprotestuotinas paprastasis vekselis, pirminiu įkeitimu turi būti įkeista už paskolos lėšas perkama įranga ar kitas turtas; paskola išmokama tik gavus paskolos gavėjo prašymą išmokėti paskolą ar jos dalį bei pateikus paskolos panaudojimą pagal paskirtį pagrindžiančius dokumentus (2.16 punktas) (T. 1, b. l. 125-132).

162012-02-23 Laidavimo sutartimi S. K. laidavo už paskolos dalį – 17 200 Lt (T. 1, b. l. 133-134).

17UAB „Grožio namai Sfinksas“ 2012-02-23 Paprastuoju neprotestuotinu vekseliu besąlygiškai įsipareigojo sumokėti Pareigūnų kredito unijai 95 130,91 Lt; už šią prievolę laidavo Bendrovės direktorius S. K. (T. 1, b. l. 136).

182012-02-27 paskolos dalies (80 proc.) grąžinimas užtikrintas UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ garantija, išduota vadovaujantis UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ generalinio direktoriaus 2012-02-17 įsakymu Nr. G-12-0115 pagal Smulkiojo ir vidutinio verslo paskolų garantijų teikimo nuostatus. Be kitų sąlygų, Garantijoje nustatyta, kad paskolos grąžinimui užtikrinti Kredito unijai pirminiu įkeitimu turi būti įkeistas už paskolos lėšas įsigytas ilgalaikis materialus turtas; Garantija yra antraeilė paskolos grąžinimo užtikrinimo priemonė, pagal ją mokama tik realizavus pirmaeiles paskolos grąžinimo užtikrinimo priemones (įkeitimą ir laidavimą) (T. 1, b. l. 13-14; 17).

192012-05-29 sudaryta Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartimi nuomotojas UAB „Pirklių klubas“ nuomininkui UAB „Grožio namai Sfinksas“ išnuomojo penkeriems metams 61,85 kv. m ploto rūsio ir 69,38 kv. m ploto pirmojo aukšto patalpas ( - ) (T. 1, b. l. 160-190).

20Iš Pareigūnų kredito unijos 2012-09-04 valdybos posėdžio protokolo Nr. 49 matyti, kad paskolos įmokas vėluota mokėti 63 dienas; direktorius S. K. paaiškino, jog vasarą dėl atostogų sumažėjo klientų, todėl vėluojama mokėti Unijai, už patalpų nuomą, taip pat už LOREAL prekes; nutarta, klientui sumokėjus skolą iki 2012-09-10, pakeisti paskolos mokėjimo grafiką; UAB „Grožio namai Sfinksas“ neįvykdžius sąlygų, bus teikiamas vekselis vykdomajam įrašui atlikti (T. 1, b. l. 148).

21Iš byloje pateikto Pareigūnų kredito unijos el. laiško matyti, kad 2012-09-03 Pareigūnų kredito unija nurodė pakartotinai primenanti, jog dar nėra įkeistas už paskolos lėšas įsigytas turtas, taip pat paprašyta pateikti išvardytus dokumentus, tarp jų – įrangos pirkimą patvirtinančius dokumentus (T. 1, b. l. 149). Dar viename 2012-09-03 rašte nurodyta, kad iš 86 000 Lt paskolos sumos dokumentais yra pagrįsta 79 000 Lt, todėl prašoma pateikti sąskaitas, pagrindžiančias likusių 7000 Lt panaudojimą (T. 1, b. l. 151).

22Iš Pareigūnų kredito unijos 2012-09-10 el. laiško galima spręsti, kad pateikti ne visi dokumentai, pagrindžiantys paskolos sumos panaudojimą įrangai įsigyti. Be kita ko, šiame laiške pasiteirauta, ar UAB „Grožio namai Sfinksas“ sumokės skolą (T. 1, b. l. 151).

23Iš 2012-09-21 vykdomojo įrašo matyti, kad nuspręsta iš skolininko UAB „Grožio namai Sfinksas“ arba iš laiduotojo S. K. vekselio turėtojo Pareigūnų kredito unijos naudai išieškoti nesumokėtą vekselio sumą – 95 730,91 Lt (T. 1, b. l. 135).

24Pareigūnų kredito unija 2012-09-21 pateikė antstoliui vykdyti vykdomąjį įrašą Nr. 8697 dėl 96 282,91 Lt skolos išieškojimo iš S. K. (T. 1, b. l. 137).

252012-11-13 sudaryta Baldų ir įrangos pirkimo-pardavimo sutartimi (toliau – Sutartis Nr. 1) pardavėjas UAB „Grožio namai Sfinksas“ pirkėjui UAB „Pirklių klubas“ pardavė Sutarties priede Nr. 1 nurodytus baldus ir įrangą už 60 000 Lt kainą (T.1, b. l. 113-114).

26Pagal UAB „Grožio namai Sfinksas“ direktoriaus pasirašytą 2012-11-15 Parduoto ilgalaikio turto sąrašą, dalies ginčo baldų ir įrangos įsigijimo suma – 92 060,54 Lt (85 208,82 Lt + 6851,72 Lt), likutinė vertė 2012-11-15 – 79 881,02 Lt (76 839,94 Lt + 3041,08 Lt PVM) (T. 1, b. l. 33-34).

27UAB „Grožio namai Sfinksas“ 2012-11-15 išrašyta PVM sąskaita-faktūra SFI Nr. 3 pirkėjui UAB „Pirklių klubas“ pagal 2012-11-13 Baldų ir įrangos pirkimo-pardavimo sutartį, Priedą Nr. 1 60 000 Lt sumai (T. 1, b. l. 35).

28Bylos duomenys teikia pagrindą daryti išvadą, kad, sudarius 2012-11-13 Baldų ir įrangos pirkimo-pardavimo sutartį, UAB „Pirklių klubas“ nesumokėjo 60 000 Lt UAB „Grožio namai Sfinksas“, bet atliko nurodyto dydžio sumos įskaitymą į UAB „Grožio namai Sfinksas“ skolą už patalpų nuomą (T. 1, b. l. 38-39, 40).

29Iš UAB „Pirklių klubas“ pažymos matyti, kad UAB „Grožio namai Sfinksas“ skola už patalpų nuomą ginčijamo 2012-11-13 sandorio sudarymo dieną buvo 73 142,99 Lt (T. 1, b. l. 158).

302012-11-14 sudaryta Baldų ir įrangos pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. 2 (toliau – Sutartis Nr. 2) pardavėjas UAB „Pirklių klubas“ pirkėjui UAB „Grožio namai Sfinksas“ įsipareigojo parduoti Sutarties priede Nr. 1 nurodytus naudotus baldus ir įrangą už 60 000 Lt kainą. Šalys susitarė, kad nuosavybės teisė į daiktus Pirkėjui perduodama nuo visos daiktų kainos sumokėjimo dienos, surašant Turto perdavimo-priėmimo aktą per vieną darbo dieną nuo visos turto kainos sumokėjimo. Šalys nustatė, kad daiktų kaina gali būti mokama Pardavėjui dalimis, visą daiktų kainą Pirkėjas sumoka iki 2013-05-15 ir neturi pradelstų mokėjimų pardavėjui pagal kitas šalių sutartis (T. 1, b. l. 26, 27).

31Po atlikto įskaitymo pasirašytame 2012-12-31 skolų suderinimo akte nurodyta, kad UAB „Grožio namai Sfinksas“ skola UAB „Pirklių klubas“ 2012-12-31 – 29 821,05 Lt (T. 1, b. l. 159).

32Nuo 2013-05-17 ginčo šalių sudaryta 2012-05-29 Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis pakeista, be kita ko, nurodant, kad patalpos nuo 2013-05-17 nuomojamos su išvardijamais baldais ir įranga (T. 1, b. l. 30-32).

33Iš 2013-09-03 Nuomos objekto grąžinimo akto, kuris yra 2012-05-29 UAB „Pirklių klubas“ ir UAB „Grožio namai Sfinksas“ sudarytos Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties priedas Nr. 5, matyti, kad nuomininkas UAB „Grožio namai Sfinksas“ grąžino nuomotojui UAB „Pirklių klubas“ 147,6 kv. m ploto patalpas ( - ), su jose esančiais baldais (T. 1, b. l. 28-29).

34Vilniaus apygardos teismo 2013-10-11 nutartimi, įsiteisėjusia 2013-10-22, iškėlė UAB „Grožio namai Sfinksas“ bankroto bylą (T. 1, b. l. 10-11).

35Iš UAB „Grožio namai Sfinksas“ 2012 m. finansinės ataskaitos, sudarytos 2013-04-30, matyti, kad Bendrovės pardavimo pajamos buvo 166 701 Lt, pardavimo savikaina – 61 508 Lt, bendrasis pelnas – 105 193 Lt, veiklos sąnaudos – 326 540 Lt, tipinės veiklos nuostoliai – 221 347 Lt, įprastinės veiklos nuostoliai – 253 505 Lt (T. 1, b. l. 21-23). Iš 2013 m. balanso, Pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad 2013 m. spalio mėn. Bendrovės pardavimo pajamos buvo 107 931 Lt, pardavimo savikaina – 59 009 Lt, bendrasis pelnas – 48 922 Lt, veiklos sąnaudos – 298 502 Lt, tipinės veiklos nuostoliai – 249 580 Lt, įprastinės veiklos nuostoliai – 251 785 Lt (T. 1, b. l. 19, 20).

36Iš antstolio A. N. 2013-11-08 pateiktos bankroto administratoriaus informacijos matyti, kad pagal 2012-09-21 vykdomąjį įrašą Nr. 8697 dėl 96 282,91 Lt skolos išieškojimo iš UAB „Grožio namai Sfinksas“ išieškotojo Pareigūnų kredito unijos naudai išieškota iš viso – 38 370,60 Lt (T. 1, b. l. 138).

37UAB „Grožio namai Sfinksas“ bankroto byloje UAB „Pirklių klubas“ 2013-11-29 pareiškė finansinį reikalavimą dėl 132 949,81 Lt skolos pagal 2012-05-29 Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį (T. 1, b. l. 36-37; 40-45).

38Ieškovo bankroto administratorius, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 8 punktu, kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti negaliojančiomis UAB „Grožio namai Sfinksas“ ir UAB „Pirklių klubas“ sudarytas 2012-11-13 ir 2012-11-14 Baldų ir įrangos pirkimo-pardavimo sutartis.

39Dėl actio Pauliana tenkinimo sąlygų

40Actio Pauliana instituto paskirtis – įtvirtinti kreditoriaus galimybę kontroliuoti skolininką, neleisti šiam piktnaudžiauti savo teisėmis ir taip užtikrinti įstatymo ar sutarties pagrindu prisiimtų skolininko pareigų kreditoriui įvykdymą.

41Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje išsamiai atskleistos būtinos actio Pauliana instituto taikymo sąlygos: 1) kreditorius turi neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę; 2) ginčijamas sandoris pažeidžia kreditoriaus teises; 3) skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio; 4) skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises; 5) trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintinį dvišalį sandorį, buvo nesąžiningas. Be įvardytų sąlygų yra dar du šio instituto taikymo ypatumai: 1) actio Pauliana pareikšti taikomas vienerių metų ieškinio senaties terminas; 2) kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas į perleistą pagal ginčijamą sandorį turtą (ar jo vertę) tiek, kiek būtina šiam reikalavimui patenkinti (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2012-11-06 nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-311/2012). Sandoriui pripažinti negaliojančiu pagal CK 6.66 straipsnį būtinas visų nurodytų sąlygų visetas. Nenustačius bent vienos iš išvardytų sąlygų, nėra pagrindo sandorio pripažinti negaliojančiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013-06-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-313/2013).

42Dėl neabejotinos ir galiojančios kreditoriaus reikalavimo teisės

43Nagrinėjamos bylos aspektu pažymėtina tai, kad ieškinį CK 6.66 straipsnio pagrindu reiškia ne skolininko BUAB „Grožio namai Sfinksas“ konkretus kreditorius, bet bankroto administratorius, ginantis visų bankrutuojančios įmonės kreditorių interesus (Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 14 punktas).

44Bylos duomenimis, ginčijamos 2012-11-13 Sutarties Nr. 1 sudarymo metu, be atsakovo UAB „Pirklių klubas“, turėjusio teisę reikalauti iš UAB „Grožio namai Sfinksas“ 73 142,99 Lt dydžio skolos už patalpų nuomą (T. 2, b. l. 88), galiojančią ir vykdytiną reikalavimo teisę turėjo trečiasis asmuo Pareigūnų kredito unija, kuriai 2012-09-21 buvo išduotas vykdomasis įrašas dėl 95 730,91 Lt skolos pagal vekselį išieškojimo iš skolininko UAB „Grožio namai Sfinksas“ ir laiduotojo S. K. (T. 1, 135, 158T. 2, b. l. 86, 87). Be išduoto vykdomojo įrašo, UAB „Grožio namai Sfinksas“ pradelsti įsipareigojimai Pareigūnų kredito unijai 2012-11-13 buvo 2446,79 (T. 2, b. l. 81, 82). UAB „Grožio namai Sfinksas“ 2012-11-13 turėjo 4431,07 Lt pradelstą skolą Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, 2783 Lt pradelstą skolą UAB „Lietuvos rytas“ (T. 2, b. l. 80, 83-85 ).

45Minėta, kad ieškovui 2013-10-11 iškelta bankroto byla. Šią dieną įmonė turėjo kreditorių, kuriems įsipareigojimų per vienerius metus suma net aštuoniolika kartų viršijo nuosavą kapitalą (T. 1, b. l. 10).

46Aptarti bylos duomenys leidžia teigti, kad yra nustatyta viena iš būtinųjų actio Pauliana taikymo sąlygų – ieškinys reiškiamas ginant kreditorių, turinčių neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę, interesus.

47Dėl kreditorių teisių pažeidimo

48CK 6.66 straipsnio 1 dalyje pateiktas pavyzdinis sąrašas atvejų, kurių bent vieną įrodžius, pripažįstama, kad sandoris pažeidžia kreditoriaus teises: kai dėl sudaryto sandorio skolininkas tampa nemokus; kai skolininkas, būdamas nemokus, suteikia pirmenybę kitam kreditoriui; kai kitaip pažeidžiamos kreditoriaus teisės. Teismas, atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes, gali konstatuoti kreditoriaus teisių pažeidimo atvejus, kurie neišvardyti šioje teisės normoje. Svarbu yra tai, kad tokių pažeidimų kvalifikavimas sietinas su prievolių kreditoriui nevykdymu ir skolininko galimybių tokias prievoles įvykdyti ateityje pasikeitimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012-04-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-167/2012), taip pat tai, kad šios aplinkybės, susijusios su skolininko mokumo sumažėjimu, būtų nulemtos ginčijamo skolininko sudaryto sandorio. Kreditoriaus teisių pažeidimui konstatuoti neprivalo būti įrodytas skolininko nemokumas dėl jo sudaryto ginčijamo sandorio – pakanka įrodyti, kad ginčijamu sandoriu iš esmės sutrukdyta kreditoriui patenkinti reikalavimus iš skolininko turto, nes, sudarius ginčijamą sandorį, likusio turto nepakanka atsiskaityti su kreditoriumi.

49Nagrinėjamu atveju kreditorių teisių pažeidimą ieškovas įrodinėja aplinkybe, kad ginčijama 2012-11-13 Baldų ir įrangos pirkimo-pardavimo sutartimi pardavus UAB „Grožio namai Sfinksas“ turtą vienam iš kreditorių, t. y. UAB „Pirklių klubas“, ir atlikus parduoto turto kainos įskaitymą į šiam kreditoriui turėtą skolą, taip buvo suteikta pirmenybė nurodytam kreditoriui, pažeidžiant kitų kreditorių teisę patenkinti savo reikalavimus iš skolininko UAB „Grožio namai Sfinksas“ turto.

50Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudenciją, sprendžiant, ar buvo pažeistos kreditoriaus teisės ginčijamu sandoriu suteikiant pirmenybę kitam kreditoriui, reikia turėti omenyje tai, kad, kol skolininkui nėra iškelta bankroto byla, įstatymai nenustato bendrojo kreditorių lygybės principo, būdingo bankroto situacijai, todėl įprastai skolininko sudarytas sandoris, kuriuo tenkinamas vieno iš kreditorių reikalavimas, nors ir yra suėję prievolių vykdymo kitiems kreditoriams terminai, įstatymų yra leidžiamas net ir esant neįvykdytiems įsipareigojimams kitiems kreditoriams. Tokius sprendimus dažnai padiktuoja verslo logika, kartais tai gali būti vienintelė racionali išeitis išvengti bankroto. Dėl šios priežasties įprastai skolininko turto pirkimo-pardavimo sandoris, pagal kurį mokėtina kaina įskaityta į priešpriešinį reikalavimą, arba jam savo esme analogiškas turto perleidimo už skolą sandoris nėra draudžiamas, jeigu turtas yra perleistas už rinkos kainą. Svarbu, kad toks turto perleidimas ir reikalavimų įskaitymas nepažeistų kitų analogiškoje situacijoje esančių kreditorių teisių, kurie būtų suinteresuoti įsigyti tą patį turtą ir įskaityti savo reikalavimus tokiomis pačiomis ar geresnėmis skolininkui sąlygomis (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-11-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-485/2010; 2014-10-15 nutartis civilinėje byloje nr. 3K-3-429/2014).

51Kartu pažymėtina, kad toks aiškinimas taikytinas tik tiems atvejams, kai yra teisinis pagrindas konstatuoti skolininko kaip verslo subjekto veiksmus, atitinkančius protingo asmens elgesio standartus, sąžiningai siekiant naudos įmonei ir atsiskaitymo su visais jos kreditoriais įstatymų nustatyta tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2013-03-06 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-130/2013; kt.).

52Nagrinėjamu atveju bylos duomenų analizė leidžia daryti išvadą, kad ginčijamo sandorio sudarymo dieną (2012-11-13) UAB „Grožio namai Sfinksas“ pradelstų vykdyti įsipareigojimų kreditoriams bendra suma buvo 176 087,97 Lt (73 142,99 Lt skola už patalpų nuomą UAB „Pirklių klubas“ (T. 2, b. l. 88), 95 730,91 Lt skola Pareigūnų kredito unijai pagal 2012-09-21 išduotą vykdomąjį įrašą (T. 1, 135, 158T. 2, b. l. 86, 87), 4431,07 Lt skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, 2783 Lt skola UAB „Lietuvos rytas“ (T. 2, b. l. 80, 83-85 ). UAB „Grožio namai Sfinksas“ neturėjo jokio nekilnojamojo turto, ilgalaikio materialaus turto (be ginčo baldų ir įrangos), kitokio turto, kurio vertė būtų didesnė už turimų skolinių įsipareigojimų sumą. Atsižvelgiant į UAB „Grožio namai Sfinksas“ 2012 m. balanso duomenis (T, 1, b. l. 22-23), net nesant byloje tikslių duomenų apie 2012-11-13 turėto turto vertę, akivaizdu, kad ginčo sandorio sudarymo dieną pradelsti įsipareigojimai viršijo įmonės balanse įrašyto turto vertę. Tokia UAB „Grožio namai Sfinksas“ reiškė nemokumo situaciją (Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalis).

53Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ginčo sandoriu perleistas turtas, kuris buvo būtinas ieškovo įmonės kasdienei veiklai vykdyti. Be to, kyla pagrįstų abejonių, ar ginčo daiktai parduoti už rinkos kainą: bylos duomenimis, jų įsigijimo 2012-04-05 mėn. kaina – 92 060,54 Lt (85 208,82 + 6851,72 Lt (T. 1, b. l. 33-34; T. 2, b. l. 89-90); ginčo sandoriu šie daiktai 2012-11-13, t. y. praėjus kiek daugiau nei penkiems mėnesiams po jų įsigijimo, parduoti už 60 000 Lt.

54Minėta, kad, bylos duomenimis, be atsakovo UAB „Pirklių klubas“ 73 142,99 Lt dydžio reikalavimo, ginčijamo sandorio sudarymo metu reikalavimo teisę į UAB „Grožio namai Sfinksas“ turėjo ir trečiasis asmuo Pareigūnų kredito unija 2012-09-21 išduoto vykdomojo įrašo dėl 95 730,91 Lt skolos išieškojimo pagrindu, taip pat kiti kreditoriai (Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetas, UAB „Lietuvos rytas“). UAB „Grožio namai Sfinksas“ 2012-11-13 pirkimo-pardavimo sutartimi pardavus turimą vertingiausią ilgalaikį materialųjį turtą vienam iš kreditorių – UAB „Pirklių klubas“ – ir įskaitymo būdu patenkinus šio kreditoriaus reikalavimus 60 000 Lt sumai, šiam kreditoriui buvo suteikta pirmenybės teisė, taip atimant kitų kreditorių galimybę patenkinti bent dalį reikalavimų, pardavus ginčo turtą.

55Pažymėtina ir tai, kad ginčijamu sandoriu atsakovui UAB „Pirklių klubas“ buvo perleistas turtas, įsigytas už iš trečiojo asmens Pareigūnų kredito unijos pasiskolintas lėšas, kuris, pagal Paskolos sutarties sąlygas, privalėjo būti įkeistas paskolos davėjui. Pareigūnų kredito unijai, kaip kreditoriui, kuriam ieškovas turėjo pradelstų skolinių įsipareigojimų, nebuvo pranešta apie ginčo daiktų pardavimą, nors, bylos duomenimis, Pareigūnų kredito unija 2012-09-03 el. laišku pakartotinai priminė UAB „Grožio namai Sfinksas“, kad dar nėra įkeistas už paskolos lėšas įsigytas turtas (T. 1, b. l. 149).

56Esant tokioms aplinkybėms, nėra pagrindo pripažinti, kad ieškovo 2012-11-13 sudarytas turto, būtino kasdienei veiklai vykdyti, perleidimo vienam iš kreditorių sandoris atitiko verslo logiką, kad tai buvo vienintelė racionali ir atsakingai apsvarstyta išeitis išvengti bankroto bei pagrįstai tikėtis, jog bus atkurta galimybė atsiskaityti su kitais kreditoriais.

57Išdėstytų motyvų pagrindu darytina išvada, kad nustatyta antroji būtina actio Pauliana taikymo sąlyga – ginčijamas sandoris pažeidė kreditorių interesus, nes, pardavus ginčo baldus ir įrangą vienam iš kreditorių ir įskaitymo būdu patenkinus 60 000 Lt dydžio jo finansinį reikalavimą, taip nemokus skolininkas suteikė šiam kreditoriui pirmenybės prieš kitus lygiaverčius kreditorius teisę, dėl ginčo sandorio sudarymo esmingai sumažėjo ieškovo turto, iš kurio galėtų būti patenkinti kreditorių reikalavimai, likusio turto akivaizdžiai neužtenka kreditorių reikalavimams patenkinti.

58Dėl ginčijamo sandorio sudarymo privalomumo

59Sandoris gali būti ginčijamas actio Pauliana pagrindu tik tuo atveju, jeigu skolininkas jo sudaryti neprivalėjo (CK 6.66 straipsnio 1 dalis). Ši sąlyga suprantama kaip teisinės prievolės sudaryti sandorį neturėjimas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje privalėjimas sudaryti sandorį aiškinamas kaip vienas iš imperatyvų, ribojančių sutarčių sudarymo laisvę. Tokios būtinybės sudaryti sandorį pavyzdžiais gali būti ikisutartiniai susitarimai, viešas konkursas ir kiti iš įstatymų ar kitų pagrindų atsirandantys imperatyvai (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus kolegijos 2006-01-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-17/2006; 2000-04-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-425/2000; kt.).

60Nagrinėjamoje byloje ieškovo UAB „Grožio namai Sfinksas“ buvęs vadovas – trečiasis asmuo S. K. – nurodė, kad UAB „Grožio namai Sfinksas“ privalėjo sudaryti 2012-11-13 Baldų ir įrangos pirkimo-pardavimo sutartį, priešingu atveju, nesumokėjus skolos už patalpų nuomą, nuomotojas UAB „Pirklių klubas“ būtų nutraukęs patalpų nuomos sutartį, vadinasi UAB „Grožio namai Sfinksas“ būtų tekę apskritai nutraukti veiklą.

61Ištyręs ir įvertinęs byloje surinktų duomenų visumą, teismas neturi pagrindo pripažinti, kad 2012-11-13 Sutarties Nr. 1 sudarymą lėmė įprasta verslo praktika, be to, jog buvo pagrįsta tikėtis, jog, sudarius ginčijamą sutartį, bus išvengta įmonės nemokumo bei atkurta galimybė atsiskaityti su kitais kreditoriais.

62Nagrinėjamos bylos aspektu pažymėtina tai, kad ginčo objektu esančius baldus ir įrangą ieškovas UAB „Grožio namai Sfinksas“ įsigijo už skolintas lėšas, t. y. gavęs paskolą iš Pareigūnų kredito unijos. Minėta, kad, pagal Paskolos sutarties sąlygas, už skolintas lėšas įsigytus daiktus paskolos gavėjas UAB „Grožio namai Sfinksas“ privalėjo pirminiu įkeitimu įkeisti paskolos davėjui Pareigūnų kredito unijai; paskolos gavėjas įsipareigojo be Unijos sutikimo neišnuomoti, neparduoti, kitaip neperleisti ar kitu būdu nesuvaržyti naudojimosi turtu teisės (Paskolos sutarties Specialiosios dalies 2.16 punktas; Bendrosios dalies 9.1 punktas).

63Atsižvelgiant į šioje konkrečioje byloje nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad skolininkas UAB „Grožio namai Sfinksas“ neturėjo teisinės pareigos sudaryti ginčijamą 2012-11-13 Sutartį Nr. 1. Priešingai, skolininkas negalėjo sudaryti tokios sutarties, nes ji pažeidė su kitu kreditoriumi sudarytos Paskolos sutarties, kurios pagrindu gautomis lėšomis skolininkas įsigijo ginčo turtą, sąlygas.

64Dėl skolininko nesąžiningumo, jo žinojimo ar turėjimo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises

65Byloje nustatytos aplinkybės teikia pagrindą daryti išvadą, kad skolininkas UAB „Grožio namai Sfinksas“ turėjo žinoti, jog ginčijamos sutarties, kuria perleidžiamas bendrovės turimas vertingiausias turtas (kuris, be kita ko, privalėjo būti įkeistas paskolos davėjui ir negalėjo būti perleistas be šio sutikimo), būtinas bendrovės kasdienei veiklai vykdyti, sudarymas pažeis kitų Bendrovės kreditorių interesus. Minėta, kad ginčijamo sandorio sudarymo metu, t. y. 2012-11-13, UAB „Grožio namai Sfinksas“ turėjo skolų kitiems kreditoriams (tarp jų – 95 730,91 Lt skolą Pareigūnų kredito unijai pagal 2012-09-21 išduotą vykdomąjį įrašą) ir nebuvo kito Bendrovės turto, kurį realizavus būtų galima padengti pradelstus skolininius įsipareigojimus.

66Dėl atsakovo, sudariusio su skolininku atlygintinį dvišalį sandorį, nesąžiningumo

67Kai actio Pauliana pagrindu ginčijamas skolininko sudarytas atlygintinis sandoris, be kitų sąlygų, turi būti nustatytas ir kitos sandorio šalies nesąžiningumas, t. y. turi būti nustatyta, kad kita sandorio šalis žinojo arba turėjo žinoti, jog sudaromu sandoriu bus pažeidžiamos skolininko kreditorių teisės (CK 6.66 straipsnio 2 dalis).

68Civilinėje teisėje galioja sąžiningumo prezumpcija, kuri reiškia, kad kiekvienas asmuo laikomas sąžiningu, jeigu neįrodyta kitaip. Sąžiningumas – tai vertybinis žmogaus elgesio matas, nustatomas pagal objektyvųjį ir subjektyvųjį kriterijus. Objektyviuoju požiūriu sąžiningumas suprantamas kaip žmogaus elgesys, atitinkantis protingumo ir teisingumo principų reikalavimus, t. y. rūpestingas ir atidus elgesys. Subjektyviuoju požiūriu sąžiningumas nusako asmens psichikos būklę konkrečioje situacijoje, atsižvelgiant į asmens amžių, išsimokslinimą, patirtį, faktines bylos aplinkybes. Siekiant nustatyti, ar asmuo yra sąžiningas, taikomi abu šie kriterijai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-09-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-361/2009; 2010-11-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-485/2010; 2013-03-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-84/2013).

69Sąžiningu laikomas tas įgijėjas, kuris jam prieinamomis priemonėmis pasidomėjo, ar sandorį ketinantis sudaryti asmuo neturi kreditorių ir ar sudarant sandorį nebus pažeisti jų interesai. Toks reikalavimas atitinka paties įgijėjo interesus, todėl iš jo reikalaujama domėtis kita sandorio šalimi ir jos turtine padėtimi, kiek normaliai reikia sudaryti sandoriui, nepažeidžiant įstatymų. Pagal kasacinio teismo jurisprudenciją, toks elgesys pripažįstamas įgijėjo pareiga (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-09-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-361/2009; 2013-03-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-84/2013).

70Nagrinėjamu atveju ieškovas, įrodinėdamas atsakovo UAB „Pirklių klubas“ nesąžiningumą, remiasi tuo, kad atsakovas, kaip verslininkas, prieš sudarydamas ginčo sandorį, turėjo veikti aktyviai, pasidomėti skolininko finansine padėtimi, ir jam turėjo būti žinoma, apie UAB „Grožio namai Sfinksas“ finansinius sunkumus, faktinį nemokumą, įsipareigojimų kreditoriams nevykdymą.

71Teismas iš esmės sutinka su tokiais ieškovo argumentais. Ta aplinkybė, kad ginčo sandorio sudarymo dieną vien ieškovo skola pačiam atsakovui UAB „Pirklių klubas“ buvo 73 142,99 Lt (T. 1, b. l. 158), leidžia teigti, jog atsakovas turėjo žinoti, jog ieškovas turi rimtų finansinių sunkumų. Faktas, kad nurodytai skolai padengti ieškovas pasiūlė atsakovui parduoti tiesioginei veiklai vykdyti reikalingą ilgalaikį materialųjį turtą, teikė atsakovui pagrindą daryti išvadą, jog ieškovo bendrovė neturi kito turto, kurį pardavusi galėtų sumokėti skolą. Pažymėtina ir tai, kad, atsižvelgiant į ginčo baldų ir įrangos kainą, atsakovui turėjo kilti pagrįstas klausimas, ar tokios vertės turtas įsigytas ne už skolintas lėšas ir ar jis neįkeistas skoliniams įsipareigojimams užtikrinti. Byloje nėra duomenų, kad atsakovas, prieš sudarydamas ginčo sandorį, veikdamas kaip atidus ir rūpestingas verslininkas, aiškinosi nurodytas aplinkybes.

72Teigdamas, kad yra sąžiningas ginčo turto įgijėjas, atsakovas remiasi tuo, jog prieš ginčo sandorio sudarymą UAB „Grožio namai Sfinksas“ direktoriaus S. K. teiravosi dėl kitų kreditorių, ir direktorius nurodė, jog skola yra tik už patalpų nuomą. Teismo vertinimu, atsižvelgiant į skolos už patalpų nuomą dydį, atsakovas neturėjo pagrindo pasikliauti vien žodiniu UAB „Grožio namai Sfinksas“ direktoriaus paaiškinimu dėl kitų bendrovės kreditorių, galėjo paprašyti ginčo daiktų įsigijimo dokumentų, aiškintis, ar jie įsigyti už nuosavas lėšas, ar nėra įkeisti. Atsakovo vadovas teismo posėdyje nurodė, kad UAB „Grožio namai Sfinksas“ vadovas buvo ne kartą minėjęs, jog yra užsienio investuotojas, kuris finansuoja grožio salono įrengimą, todėl manė, kad ginčo daiktai taip pat įgyti už šio investuotojo lėšas. Pažymėtina, kad byloje nėra duomenų, jog trečiasis asmuo S. K. atsakovui yra nurodęs, kad ginčijamu sandoriu perleidžiamas turtas nėra suvaržytas ir juo gali būti laisvai disponuojama.

73Dėl atsakovo argumentų, kad, sudarius ginčo sandorį, kitą dieną pasirašyta Sutartis Nr. 2, pagal kurią ieškovui sudaryta galimybė atpirkti ginčo daiktus per šešis mėnesius, pažymėtina tai, jog nurodyta aplinkybė savaime nepagrindžia atsakovo sąžiningumo. Veikdamas apdairiai ir rūpestingai, atsakovas, be kita ko, turėjo atsakingai įvertinti ieškovo realias galimybes atpirkti ginčo turtą, be to, atsižvelgdamas ir į tai, kad ieškovas turės sukaupti lėšų ne tik ginčo turtui atpirkti, bet ir vykdyti einamuosius mokėjimus už patalpų nuomą, kitas prievoles, atsirandančias dėl kasdienės veiklos vykdymo. Atsakovui neatlikus jokių papildomų veiksmų tam, kad išsiaiškintų tikrąją ieškovo turtinę padėtį, be to, įsitikintų, jog sudaromas sandoris nepažeis kitų ieškovo kreditorių interesų, jis negali būti laikomas sąžininga ginčo sandorio šalimi (CPK 12, 178 straipsniai; 176 straipsnio 1 dalis).

74Apibendrinant išdėstytus argumentus, darytina išvada, kad nustatytos visos būtinos sąlygos pripažinti 2012-11-13 Baldų ir įrangos pirkimo-pardavimo sutartį negaliojančia actio Pauliana pagrindu (CK 6.66 straipsnis).

75Dėl ginčijamo sandorio pripažinimo negaliojančiu CK 1.80, 1.81 straipsniuose įtvirtintais sandorių negaliojimo pagrindais

76Ieškovas, teigdamas, kad 2012-11-13 Baldų ir įrangos pirkimo-pardavimo sutartis prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, neįvardijo konkrečių įstatymo imperatyvų, kurie pažeisti sudarant šią sutartį. Teismas nenustatė pagrindo pripažinti ginčo sutartį niekiniu sandoriu dėl prieštaravimo imperatyvioms įstatymo normoms (CK 1.80 straipsnio 1 dalis).

77Nepripažintini teisiškai pagrįstais ir ieškovo argumentai, kad dėl to, jog ginčo sutartimi nesąžiningai pabloginta Bendrovės finansinė padėtis, ši sutartis prieštarauja gerai moralei. Ieškovo nurodytos ir byloje nustatytos aplinkybės neteikia pagrindo pripažinti ginčo sutartį niekine pagal CK 1.81 straipsnį.

78Teismas konstatuoja, kad 2012-11-13 Sutartis Nr. 1 yra nuginčijamas sandoris, pripažintinas negaliojančiu CK 6.66 straipsnyje įtvirtintu pagrindu.

79Dėl restitucijos taikymo

80Pripažinus negaliojančia 2012-11-13 Sutartį Nr. 1, pagal kurią UAB „Grožio namai Sfinksas“ pardavė UAB „Pirklių klubas“ daiktų už 60 000 Lt, ieškovas prašo taikyti restituciją ne natūra, bet piniginiu ekvivalentu, ieškovui iš atsakovo priteisiant 60 000 Lt, t. y. perimtų pagal 2012-11-13 sutartį daiktų vertę, ir įtraukiant atsakovą į Bendrovės kreditorių sąrašą su 60 000 Lt didesniu finansiniu reikalavimu.

81Pagal CK 6.146 straipsnyje įtvirtintą bendrąją taisyklę, restitucija taikoma natūra, t. y. pripažinto negaliojančiu sandorio šalys turi grąžinti viena kitai tai, ką yra gavusios pagal sandorį – konkretų individualiais požymiais apibūdinamą ar rūšiniais požymiais apibūdinamus tokios pat rūšies ir kokybės daiktus. Pagal nustatytą teisinį reglamentavimą, restitucija natūra netaikoma tais atvejais, kai tai neįmanoma arba sukeltų didelių nepatogumų šalims. Esant tokioms aplinkybėms, restitucija atliekama sumokant ekvivalentą pinigais (CK 6.146 straipsnis). Restitucija natūra neįmanoma, kai, pavyzdžiui, sandorio dalyku buvęs daiktas žuvo, yra perleistas tretiesiems sąžiningiems asmenims (CK 6.153 straipsnis) arba kai restitucijos natūra taikymas konkrečiu atveju prieštarautų sąžiningumo, protingumo, teisingumo principams.

82Pažymėtina, kad pareiga įrodyti, jog restitucija natūra negalima, tenka tam asmeniui, kuris prašo taikyti restituciją piniginiu ekvivalentu (CPK 12, 178 straipsniai).

83Nagrinėjamu atveju ieškovas, nekvestionuodamas to, kad ginčo sandoriu atsakovui perleisti daiktai yra pas atsakovą, teigia, kad restitucijos taikymas natūra negalimas, nes šie daiktai yra greitai besidėvintys, jų neįmanoma grąžinti ieškovui tokios būklės, kokios jie buvo perleidimo metu (2012-11-13).

84Teismas, remdamasis byloje esančiais įrodymais, konstatuoja, kad šiuo konkrečiu nagrinėjamu atveju ieškovas neįrodė reikalavimo taikyti restituciją natūra pagrįstumo (CPK 178straipsnis, 176 straipsnio 1 dalis, 185 straipsnis).

85Nagrinėjamos bylos aspektu pažymėtina tai, kad teismas, atnaujinęs bylos nagrinėjimą iš esmės, be kita ko, įpareigojo ieškovą pateikti teismui duomenis apie ginčo daiktų faktinę būklę, jų nusidėvėjimą, vertės sumažėjimą, t. y. pateikti įrodymus, kuriais grindžiama ieškovo pozicija, jog restitucija natūra negalima (T. 2, b. l. 51).

86Teismui nepateikta įrodymų, kad ieškovo atstovai buvo nuvykę į atsakovo patalpas, kuriose yra ginčo daiktai, apžiūrėjo juos, užfiksavo būklę. Taigi ieškovas nepateikė konkrečių įrodymų savo teiginiams, kad dėl ginčo daiktų pobūdžio ir jų naudojimo kito grožio salono veikloje, restitucijas taikymas natūra negalimas, pagrįsti. Ieškovo teiginiai, kad dalies ginčo daiktų nebūtų įmanoma identifikuoti, nes jie neturi individualių požymių, taip pat pripažintini nepagrįstais. Ieškovas nebuvo nuvykęs apžiūrėti ginčo daiktų, todėl nėra pagrindo tvirtinti, jog jų negalima identifikuoti. Atsakovo atstovai nurodė, kad prie ginčijamos pirkimo-pardavimo sutarties pridėtame sąraše išvardyti daiktai visi yra ir gali būti identifikuoti. Taip pat atmestinas ieškovo atstovo argumentas, kad restitucija natūra negalima ir dėl to, kad, pavyzdžiui, vienas iš ginčo objektų – operacinė sistema – negali būti perparduotas. Pažymėtina, kad tuo atveju, jeigu ieškovas nebūtų perleidęs ginčo daiktų, tai, parduodant šiuos daiktus kreditorių reikalavimams patenkinti, būtų susiduriama su tokia pačia situacija. Suprantama, kad bankroto administratoriui patogiau, jeigu bankrutuojančiai įmonei grąžinami ne daiktai natūra, bet piniginis ekvivalentas už juos. Tačiau tai jokiu būdu nėra pakankamas pagrindas taikyti restituciją pinigais, kai ieškovas nepateikė teismui jokių įrodymų apie restitucijos natūra negalimumą.

87Ieškovas taip pat nepateikė įrodymų teiginiui, kad 2012-11-13 Sutarties Nr. 1 priede Nr. 1 išvardyti daiktai yra greitai besidėvintys, pagrįsti. Pagal nurodytame sąraše išvardytų daiktų pobūdį savaime nėra pagrindo daryti išvados, kad įvardyti daiktai yra greito dėvėjimosi. Atsižvelgiant į teisės aktų nuostatas, ginčo sandoriu perleisti baldai ir įranga laikytini ilgalaikiu materialiuoju turtu (pagal 17-ąjį tarptautinį viešojo sektoriaus apskaitos standartą „Ilgalaikis materialusis turtas“ ilgalaikiu turtu pripažįstamas turtas, skirtas naudoti ūkio subjekto veikloje ilgiau negu vienerius metus; ūkio subjektas gauna iš tokio turto ekonominės naudos ar paslaugų; ūkio subjektas gali patikimai nustatyti turto įsigijimo savikainą ar tikrąją vertę).

88Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pagal CK 6.149 straipsnį, tais atvejais, kai restitucijos dalyku esantis turtas sunaikintas iš dalies arba kitaip sumažėjusi jo vertė, tai skolininkas privalo sumokėti kreditoriui sunaikintos turto dalies piniginį ekvivalentą ar atlyginti turto vertės sumažėjimą, išskyrus atvejus, kai turto vertė sumažėjo dėl normalaus turto nusidėvėjimo. Taigi pagal šios teisės normos nuostatas daikto vertės sumažėjimas dėl normalaus nusidėvėjimo restitucijos taikymo atveju nekompensuojamas.

89Nagrinėjamu atveju ieškovas nepateikė įrodymų, kad restitucijos dalyku esančių daiktų vertė yra sumažėjusi ne dėl normalaus nusidėvėjimo, bet kitų priežasčių ir dėl to restitucijos taikymas natūra apskritai negalimas, taip pat neįrodinėjo, kiek yra sumažėjusi daiktų vertė ir kad taikant restituciją natūra, atsakovas turėtų pareigą kompensuoti grąžintinų daiktų vertės sumažėjimą (CK 6.149 straipsnis; CPK 178 straipsnis).

90Be kita ko, atkreiptinas dėmesys į tai, kad ginčo daiktų įsigijimo 2012-04-05 mėn. kaina – 92 060,54 Lt, jų likutinė vertė (pagal UAB „Grožio namai Sfinksas“ atliktą nusidėvėjimo įvertinimą) ginčijamo 2012-11-13 sandorio sudarymo metu – 79 881,02 Lt (T. 1, b. l. 33-34; T. 2, b. l. 89-90), šie daiktai parduoti atsakovui už 60 000 Lt. Ieškovo bankroto administratorius, prašydamas taikyti restituciją piniginiu ekvivalentu, prašo priteisti 60 000 Lt, t. y. šalių susitarimu nustatytą gerokai mažesnę daiktų kainą.

91Sprendžiant dėl restitucijos taikymo būdo šiuo konkrečiu atveju, be kita ko, atkreiptinas dėmesys į tai, kad ieškovas UAB „Grožio namai Sfinksas“, 2012-11-13 Sutartimi Nr. 1 pardavęs ginčo daiktus atsakovui UAB „Pirklių klubas“, toliau šiais daiktais naudojosi savo veikloje, nemokėdamas papildomo nuomos mokesčio (T. 1, b. l. 30, 160), iki 2013-09-03, kai grąžino nuomojamas patalpas ir jose esančius baldus nuomotojui UAB „Pirklių klubas“ (T. 1, b. l. 28-29). Taigi ginčo daiktus po ginčo sandorio sudarymo beveik metus naudojo pats ieškovas, ne atsakovas UAB „Pirklių klubas“. Atsakovo direktorius 2014-10-09 teismo posėdyje nurodė, kad, UAB „Grožio namai Sfinksas“ nutraukus veiklą, ginčo daiktai buvo naudojami apie 8 mėnesius kito grožio salono veikloje, jie nenudėvėti (2014-10-09 teismo posėdžio garso įrašas 00:25:40-00:27:40).

92Išanalizavęs ir įvertinęs byloje esančių įrodymų visumą, teismas konstatuoja, kad, atsižvelgiant į tai, jog restitucijos dalyku esantys daiktai yra išlikę, byloje nepateikta įrodymų apie jų vertės sumažėjimą ne dėl normalaus nusidėvėjimo, nėra pagrindo nukrypti nuo bendrosios taisyklės ir netaikyti restitucijos natūra. Teismo vertinimu, šiuo konkrečiu atveju, atsižvelgiant į ginčo šalių veiksmus po ginčo sandorio sudarymo (ieškovas ir toliau naudojosi ginčo daiktais savo veikloje be papildomo nuomos mokesčio, be to, kitą dieną sudaryta ginčo daiktų pirkimo-pardavimo sutartis, sudarant galimybę ieškovui atpirkti šiuos daiktus iš atsakovo per šešis mėnesius), restitucijos taikymas piniginiu ekvivalentu atsakovo, kuris, be kita ko, yra vienas didžiausių ieškovo kreditorių, atžvilgiu neatitiktų teisingumo, protingumo, sąžiningumo principų.

93Ta aplinkybė, kad ieškovas yra bankrutuojanti įmonė, savaime nėra pagrindas taikyti restituciją piniginiu ekvivalentu, nepaisant to, jog toks restitucijos būdas palankesnis tiek bankroto administratoriui, tiek kreditoriams, jeigu nenustatyta įstatymo nurodytų sąlygų restitucijai piniginiu ekvivalentu taikyti ir esant galimybei taikyti restituciją natūra.

94Kartu atkreiptinas dėmesys į tai, kad pagal CK 6.147 straipsnio 1 dalies nuostatas piniginis ekvivalentas apskaičiuojamas, taikant kainas, galiojusias tuo metu, kai atsakovas gavo tai, ką jis privalo grąžinti. Ieškovas nepateikė duomenų apie ginčo baldų ir įrangos kainas, galiojusias ginčijamo sandorio sudarymo metu (2012-11-13) (CPK 178 straipsnis).

95Dėl 2012-11-14 Baldų ir įrangos pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia

96Ieškovas ieškiniu prašo pripažinti negaliojančia ir 2012-11-14 sudarytą Baldų ir įrangos pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 2, kuria pardavėjas UAB „Pirklių klubas“ pirkėjui UAB „Grožio namai Sfinksas“ pardavė Sutarties priede Nr. 1 nurodytus naudotus baldus ir įrangą už 60 000 Lt kainą.

97Sutartis Nr. 2 savo esme yra ginčo baldų ir įrangos atpirkimo sutartis – ginčo šalys, sudariusios 2012-11-13 Sutartį Nr. 1, kuria UAB „Grožio namai Sfinksas“ pardavė UAB „Pirklių klubas“ ginčo baldus ir įrangą už 60 000 Lt, 2012-11-14 Sutartimi Nr. 2 susitarė, kad UAB „Grožio namai Sfinksas“ tuos pačius daiktus įgis nuosavybės teise, sumokėjęs UAB „Pirklių klubas“ taip pat 60 000 Lt iki 2013-05-15 (T. 1, b. l. 26, 27). Bylos duomenimis, UAB „Grožio namai Sfinksas“ iki nurodyto termino (2013-05-15) nesumokėjo šalių sutartos ginčo baldų ir įrangos kainos, todėl nuosavybės teisės į nurodytus daiktus neįgijo, jie liko UAB „Pirklių klubas“ nuosavybė. Kitokių sutartinių įsipareigojimų nevykdymo padarinių iš šios Sutarties nekilo.

98Įvertinęs byloje esančių duomenų visumą, teismas prieina prie išvados, kad nenustatyta teisinio pagrindo pripažinti negaliojančia Sutartį Nr. 2, nes ji yra pasibaigusi, ieškovui iki nustatyto termino neįvykdžius Sutarties sąlygos dėl ginčo daiktų kainos sumokėjimo. Dėl to ieškinio reikalavimas pripažinti negaliojančia Sutartį Nr. 2 atmestinas.

99Dėl bylinėjimosi išlaidų

100Patenkinus dalį ieškinio, teismo proceso metu patirtos bylinėjimosi išlaidos paskirstytinos proporcingai patenkintų ir atmestų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis).

101Įvertinus tai, kad ieškinys pareikštas dėl dviejų sutarčių pripažinimo negaliojančiomis, patenkinta ieškinio dalis dėl vienos iš jų pripažinimo negaliojančia, darytina išvada, jog patenkinta 50 proc. ieškinio reikalavimų.

102Ieškovas ir atsakovas, taip pat tretieji asmenys atsakovo pusėje nepateikė bylinėjimosi išlaidas pagrindžiančių dokumentų, todėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo jiems klausimas nespręstinas.

103Prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas pateikė trečiasis asmuo ieškovo pusėje – Pareigūnų kredito unija.

104Atsižvelgiant į tai, kad patenkinta 50 proc. ieškinio reikalavimų, trečiasis asmuo, dalyvavęs ieškovo pusėje, Pareigūnų kredito unija turi teisę į 50 proc. atlygintinomis pripažintinų bylinėjimosi išlaidų.

105Pagal šio trečiojo asmens pateiktus dokumentus, jis turėjo iš viso 3955,75 Lt bylinėjimosi išlaidų (T. 2, b. l. 33-34, 35-42; 68-71).

106Trečiojo asmens nurodyta, kad 1200 Lt sumokėta už UAB „Grožio namai Sfinksas“ skolos dokumentų parengimą, 500 Lt už atsiliepimo parengimą, 1058,75 Lt už atstovavimą 2014-06-25 teismo posėdyje, 847 Lt už atstovavimą 2014-09-09 ir 2014-10-09 teismo posėdžiuose, 350 Lt už atstovavimą 2014-11-27 teismo posėdyje.

107Spręsdamas dėl trečiajam asmeniui atlygintinų teisinės pagalbos išlaidų dydžio, teismas vadovaujasi CPK 98 straipsnio 2 dalyje įtvirtintais kriterijais, taip pat atsižvelgia į Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. IR-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos) nurodytus rekomendacinius maksimalius užmokesčio dydžius, ieškovo atstovų galimas darbo ir laiko sąnaudas, parengtų procesinių dokumentų kiekį, pobūdį, turinį.

108Pagal Rekomendacijas priteistini maksimalūs užmokesčio už advokato, advokato padėjėjo paslaugas dydžiai apskaičiuojami taikant koeficientus, kurių pagrindu imama Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga (toliau – MMA). Nuo 2013-01-01 iki 2014-10-01 MMA – 1000 Lt, nuo 2014-10-01 – 1035 Lt.

109Kartu pažymėtina tai, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, pasisakant dėl teisės normų, reglamentuojančių išlaidų už advokato teisinę pagalbą atlyginimą, yra išaiškinta, jog ne visos faktiškai šalių sumokėtos sumos advokato pagalbai teismo gali būti pripažįstamos pagrįstomis. Jeigu realiai išmokėtos sumos neatitinka pagrįstumo kriterijaus, tai teismas nustato jų pagrįstą dydį, o kitos dalies išlaidų nepriteisia. Teismas, spręsdamas dėl tokių išlaidų dydžio, turi vadovautis CPK 98 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgti į Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. IR-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nurodytus kriterijus, bylos sudėtingumą, advokato darbo ir laiko sąnaudas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-10-28 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-533/2008; 2011-02-07 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-31/2011).

110Nagrinėta byla nevertintina kaip itin sudėtinga. Procesiniams dokumentams parengti nereikėjo analizuoti naujų, sudėtingų teisės klausimų, teko atskleisti faktinę situaciją.

111Trečiasis asmuo, be kita ko, prašo priteisti 1200 Lt už UAB „Grožio namai Sfinksas“ skolos dokumentų surinkimą ir pateikimą. Teismas nepripažįsta šių išlaidų pagrįstomis. Byloje nėra duomenų, kurie teiktų pagrindą daryti išvadą, kad su UAB „Grožio namai Sfinksas“ suteikta paskola susijusiems dokumentams surinkti, jų kopijoms padaryti ir bylos dalyviams bei teismui pateikti (T. 1, b. . 123-152) buvo būtina patirti 1200 Lt išlaidų, be to, kad tokiems veiksmams atlikti reikėjo kvalifikuotos teisinės pagalbos. Dėl to nurodytos išlaidos neatlygintinos.

112Trečiojo asmens nurodyta išlaidų už atsiliepimo parengimą suma – 500 Lt – pripažintina pagrįsta, atsižvelgiant į byloje kilusio ginčo pobūdį, galimas advokato, advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, analizuojant faktinę ginčo situaciją, pateikiant teisinius argumentus.

113Dėl išlaidų už advokato, advokato padėjėjos dalyvavimą teismo posėdžiuose atlyginimo pažymėtina tai, kad pagal Rekomendacijų 7, 8.18 punktus maksimalus atlygis už vieną advokato atstovavimo teisme valandą – 150 Lt iki 2014-10-01 ir 155,25 Lt po 2014-10-01. Už advokato padėjėjo teisines paslaugas skaičiuojama 80 proc. maksimalaus užmokesčio (Rekomendacijų 5 punktas).

114Nagrinėjamu atveju teismas neturi pagrindo priteisti trečiajam asmeniui didesnį, nei Rekomendacijose nurodytas maksimalus, atlyginimą už advokato ir advokato padėjėjos atstovavimą teismo posėdžiuose. 2014-06-25 posėdis truko 3 val., todėl atlygintina pripažintina 450 Lt suma, 2014-09-09 ir 2014-10-09 posėdžių bendra trukmė – 1,5 val.m, todėl atlygintina pripažintina 228 Lt suma, 2014-11-27 posėdis truko 1 val., jame trečiajam asmeniui atstovavo advokato padėjėja, todėl atlygintina pripažintina 124 Lt suma.

115Apibendrinant, iš trečiojo asmens patirtų bylinėjimosi išlaidų atlygintinomis pripažintina 1302 Lt suma. Atsižvelgiant į tai, kad patenkinta 50 proc. ieškinio reikalavimų, trečiasis asmuo ieškovo pusėje turi teisę į 651 Lt bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

116Nagrinėjant bylą patirta 122 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų. Šias išlaidas teismas paskirsto, atsižvelgdamas į šalių procesinį elgesį ir priežastis, dėl kurių šios išlaidos susidarė (CPK 96 straipsnio 5 dalis).

117Atsakovas UAB „Pirklių klubas“, taip pat trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų atsakovo pusėje, M. A. tinkamai naudojosi procesinėmis teisėmis ir tinkamai vykdė procesines pareigas. Tuo tarpu trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų atsakovo pusėje, S. K. netinkamai vykdė procesines pareigas – neatsiimdavo procesinių dokumentų, siunčiamų jo paties nurodytu adresu pašto korespondencijai. Teismo patirtų procesinių dokumentų įteikimo išlaidų dydį lėmė būtent šio trečiojo asmens netinkamas procesinių pareigų vykdymas. Tai yra pagrindas nukrypti nuo CPK 96 straipsnyje įtvirtintų bendrųjų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo valstybei taisyklių ir šio teismo proceso metu patirtas procesinių dokumentų įteikimo išlaidas priteisti iš trečiojo asmens S. K. (CPK 96 straipsnio 5 dalis).

118Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 96, 98, 259, 260, 268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

119patenkinti ieškovo BUAB „Grožio namai Sfinksas“ ieškinio dalį.

120Pripažinti negaliojančia nuo sudarymo momento 2012-11-13 Baldų ir įrangos pirkimo-pardavimo sutartį, kuria pardavėjas UAB „Grožio namai Sfinksas“ (juridinio asmens kodas 302728181) pirkėjui UAB „Pirklių klubas“ (juridinio asmens kodas 126389524) pardavė šios sutarties priede Nr. 1 išvardytus baldus ir įrangą už 60 000 Lt kainą. Taikyti restituciją natūra, įpareigojant atsakovą UAB „Pirklių klubas“ (juridinio asmens kodas 126389524) pagal nurodytą Sutartį gautus daiktus grąžinti ieškovui BUAB „Grožio namai Sfinksas“ (juridinio asmens kodas 302728181).

121Kitą ieškinio dalį atmesti.

122Priteisti trečiajam asmeniui Pareigūnų kredito unijai (juridinio asmens kodas 301788649) iš atsakovo UAB „Pirklių klubas“ (juridinio asmens kodas 126389524) 651 Lt arba 188,54 EUR bylinėjimosi išlaidoms atlyginti.

123Priteisti iš trečiojo asmens S. K. (a. k. ( - ) 122 Lt arba 35,33 EUR procesinių dokumentų įteikimo išlaidų į valstybės biudžetą (sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą Nr. ( - ), AB bankas „Swedbank“ arba sąskaitą Nr. ( - ), banko Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriuje, įmokos kodas 5660). Mokėjimo kvitą būtina pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui.

124Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Laima Ribokaitė, sekretoriaujant R.... 2. ieškovo BUAB „Grožio namai Sfinksas“ bankroto administratorius kreipėsi... 3. Ieškinyje nurodyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2013-10-11 nutartimi,... 4. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų ieškovo... 5. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų ieškovo... 6. Atsakovas UAB „Pirklių klubas“ atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su... 7. Teismo posėdyje trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų... 8. Teismo posėdyje ieškovo atstovas palaikė ieškinį ir prašė jį tenkinti.... 9. Teismo posėdyje trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų... 10. Teismo posėdyje atsakovo atstovai, remdamiesi atsiliepime nurodytais... 11. Teismo posėdyje trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų... 12. Teismo posėdyje trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų... 13. Ieškinys tenkintinas iš dalies... 14. Juridinių asmenų registro duomenimis, UAB „Grožio namai Sfinksas“... 15. Trečiojo asmens S. K. įsteigtai UAB „Grožio namai Sfinksas“ Pareigūnų... 16. 2012-02-23 Laidavimo sutartimi S. K. laidavo už paskolos dalį – 17 200 Lt... 17. UAB „Grožio namai Sfinksas“ 2012-02-23 Paprastuoju neprotestuotinu... 18. 2012-02-27 paskolos dalies (80 proc.) grąžinimas užtikrintas UAB... 19. 2012-05-29 sudaryta Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartimi nuomotojas UAB... 20. Iš Pareigūnų kredito unijos 2012-09-04 valdybos posėdžio protokolo Nr. 49... 21. Iš byloje pateikto Pareigūnų kredito unijos el. laiško matyti, kad... 22. Iš Pareigūnų kredito unijos 2012-09-10 el. laiško galima spręsti, kad... 23. Iš 2012-09-21 vykdomojo įrašo matyti, kad nuspręsta iš skolininko UAB... 24. Pareigūnų kredito unija 2012-09-21 pateikė antstoliui vykdyti vykdomąjį... 25. 2012-11-13 sudaryta Baldų ir įrangos pirkimo-pardavimo sutartimi (toliau –... 26. Pagal UAB „Grožio namai Sfinksas“ direktoriaus pasirašytą 2012-11-15... 27. UAB „Grožio namai Sfinksas“ 2012-11-15 išrašyta PVM sąskaita-faktūra... 28. Bylos duomenys teikia pagrindą daryti išvadą, kad, sudarius 2012-11-13... 29. Iš UAB „Pirklių klubas“ pažymos matyti, kad UAB „Grožio namai... 30. 2012-11-14 sudaryta Baldų ir įrangos pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. 2... 31. Po atlikto įskaitymo pasirašytame 2012-12-31 skolų suderinimo akte nurodyta,... 32. Nuo 2013-05-17 ginčo šalių sudaryta 2012-05-29 Negyvenamųjų patalpų... 33. Iš 2013-09-03 Nuomos objekto grąžinimo akto, kuris yra 2012-05-29 UAB... 34. Vilniaus apygardos teismo 2013-10-11 nutartimi, įsiteisėjusia 2013-10-22,... 35. Iš UAB „Grožio namai Sfinksas“ 2012 m. finansinės ataskaitos, sudarytos... 36. Iš antstolio A. N. 2013-11-08 pateiktos bankroto administratoriaus... 37. UAB „Grožio namai Sfinksas“ bankroto byloje UAB „Pirklių klubas“... 38. Ieškovo bankroto administratorius, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo... 39. Dėl actio Pauliana tenkinimo sąlygų ... 40. Actio Pauliana instituto paskirtis – įtvirtinti kreditoriaus galimybę... 41. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje išsamiai atskleistos... 42. Dėl neabejotinos ir galiojančios kreditoriaus reikalavimo teisės... 43. Nagrinėjamos bylos aspektu pažymėtina tai, kad ieškinį CK 6.66 straipsnio... 44. Bylos duomenimis, ginčijamos 2012-11-13 Sutarties Nr. 1 sudarymo metu, be... 45. Minėta, kad ieškovui 2013-10-11 iškelta bankroto byla. Šią dieną įmonė... 46. Aptarti bylos duomenys leidžia teigti, kad yra nustatyta viena iš būtinųjų... 47. Dėl kreditorių teisių pažeidimo ... 48. CK 6.66 straipsnio 1 dalyje pateiktas pavyzdinis sąrašas atvejų, kurių bent... 49. Nagrinėjamu atveju kreditorių teisių pažeidimą ieškovas įrodinėja... 50. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudenciją, sprendžiant, ar buvo... 51. Kartu pažymėtina, kad toks aiškinimas taikytinas tik tiems atvejams, kai yra... 52. Nagrinėjamu atveju bylos duomenų analizė leidžia daryti išvadą, kad... 53. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ginčo sandoriu perleistas turtas, kuris buvo... 54. Minėta, kad, bylos duomenimis, be atsakovo UAB „Pirklių klubas“ 73 142,99... 55. Pažymėtina ir tai, kad ginčijamu sandoriu atsakovui UAB „Pirklių... 56. Esant tokioms aplinkybėms, nėra pagrindo pripažinti, kad ieškovo 2012-11-13... 57. Išdėstytų motyvų pagrindu darytina išvada, kad nustatyta antroji būtina... 58. Dėl ginčijamo sandorio sudarymo privalomumo ... 59. Sandoris gali būti ginčijamas actio Pauliana pagrindu tik tuo atveju, jeigu... 60. Nagrinėjamoje byloje ieškovo UAB „Grožio namai Sfinksas“ buvęs vadovas... 61. Ištyręs ir įvertinęs byloje surinktų duomenų visumą, teismas neturi... 62. Nagrinėjamos bylos aspektu pažymėtina tai, kad ginčo objektu esančius... 63. Atsižvelgiant į šioje konkrečioje byloje nustatytas aplinkybes, darytina... 64. Dėl skolininko nesąžiningumo, jo žinojimo ar turėjimo žinoti, kad... 65. Byloje nustatytos aplinkybės teikia pagrindą daryti išvadą, kad skolininkas... 66. Dėl atsakovo, sudariusio su skolininku atlygintinį dvišalį sandorį,... 67. Kai actio Pauliana pagrindu ginčijamas skolininko sudarytas atlygintinis... 68. Civilinėje teisėje galioja sąžiningumo prezumpcija, kuri reiškia, kad... 69. Sąžiningu laikomas tas įgijėjas, kuris jam prieinamomis priemonėmis... 70. Nagrinėjamu atveju ieškovas, įrodinėdamas atsakovo UAB „Pirklių... 71. Teismas iš esmės sutinka su tokiais ieškovo argumentais. Ta aplinkybė, kad... 72. Teigdamas, kad yra sąžiningas ginčo turto įgijėjas, atsakovas remiasi tuo,... 73. Dėl atsakovo argumentų, kad, sudarius ginčo sandorį, kitą dieną... 74. Apibendrinant išdėstytus argumentus, darytina išvada, kad nustatytos visos... 75. Dėl ginčijamo sandorio pripažinimo negaliojančiu CK 1.80, 1.81... 76. Ieškovas, teigdamas, kad 2012-11-13 Baldų ir įrangos pirkimo-pardavimo... 77. Nepripažintini teisiškai pagrįstais ir ieškovo argumentai, kad dėl to, jog... 78. Teismas konstatuoja, kad 2012-11-13 Sutartis Nr. 1 yra nuginčijamas sandoris,... 79. Dėl restitucijos taikymo ... 80. Pripažinus negaliojančia 2012-11-13 Sutartį Nr. 1, pagal kurią UAB... 81. Pagal CK 6.146 straipsnyje įtvirtintą bendrąją taisyklę, restitucija... 82. Pažymėtina, kad pareiga įrodyti, jog restitucija natūra negalima, tenka tam... 83. Nagrinėjamu atveju ieškovas, nekvestionuodamas to, kad ginčo sandoriu... 84. Teismas, remdamasis byloje esančiais įrodymais, konstatuoja, kad šiuo... 85. Nagrinėjamos bylos aspektu pažymėtina tai, kad teismas, atnaujinęs bylos... 86. Teismui nepateikta įrodymų, kad ieškovo atstovai buvo nuvykę į atsakovo... 87. Ieškovas taip pat nepateikė įrodymų teiginiui, kad 2012-11-13 Sutarties Nr.... 88. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pagal CK 6.149 straipsnį, tais atvejais, kai... 89. Nagrinėjamu atveju ieškovas nepateikė įrodymų, kad restitucijos dalyku... 90. Be kita ko, atkreiptinas dėmesys į tai, kad ginčo daiktų įsigijimo... 91. Sprendžiant dėl restitucijos taikymo būdo šiuo konkrečiu atveju, be kita... 92. Išanalizavęs ir įvertinęs byloje esančių įrodymų visumą, teismas... 93. Ta aplinkybė, kad ieškovas yra bankrutuojanti įmonė, savaime nėra... 94. Kartu atkreiptinas dėmesys į tai, kad pagal CK 6.147 straipsnio 1 dalies... 95. Dėl 2012-11-14 Baldų ir įrangos pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo... 96. Ieškovas ieškiniu prašo pripažinti negaliojančia ir 2012-11-14 sudarytą... 97. Sutartis Nr. 2 savo esme yra ginčo baldų ir įrangos atpirkimo sutartis –... 98. Įvertinęs byloje esančių duomenų visumą, teismas prieina prie išvados,... 99. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 100. Patenkinus dalį ieškinio, teismo proceso metu patirtos bylinėjimosi... 101. Įvertinus tai, kad ieškinys pareikštas dėl dviejų sutarčių pripažinimo... 102. Ieškovas ir atsakovas, taip pat tretieji asmenys atsakovo pusėje nepateikė... 103. Prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas pateikė trečiasis asmuo ieškovo... 104. Atsižvelgiant į tai, kad patenkinta 50 proc. ieškinio reikalavimų,... 105. Pagal šio trečiojo asmens pateiktus dokumentus, jis turėjo iš viso 3955,75... 106. Trečiojo asmens nurodyta, kad 1200 Lt sumokėta už UAB „Grožio namai... 107. Spręsdamas dėl trečiajam asmeniui atlygintinų teisinės pagalbos išlaidų... 108. Pagal Rekomendacijas priteistini maksimalūs užmokesčio už advokato,... 109. Kartu pažymėtina tai, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, pasisakant dėl... 110. Nagrinėta byla nevertintina kaip itin sudėtinga. Procesiniams dokumentams... 111. Trečiasis asmuo, be kita ko, prašo priteisti 1200 Lt už UAB „Grožio namai... 112. Trečiojo asmens nurodyta išlaidų už atsiliepimo parengimą suma – 500 Lt... 113. Dėl išlaidų už advokato, advokato padėjėjos dalyvavimą teismo... 114. Nagrinėjamu atveju teismas neturi pagrindo priteisti trečiajam asmeniui... 115. Apibendrinant, iš trečiojo asmens patirtų bylinėjimosi išlaidų... 116. Nagrinėjant bylą patirta 122 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.... 117. Atsakovas UAB „Pirklių klubas“, taip pat trečiasis asmuo,... 118. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 96, 98, 259,... 119. patenkinti ieškovo BUAB „Grožio namai Sfinksas“ ieškinio dalį.... 120. Pripažinti negaliojančia nuo sudarymo momento 2012-11-13 Baldų ir įrangos... 121. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 122. Priteisti trečiajam asmeniui Pareigūnų kredito unijai (juridinio asmens... 123. Priteisti iš trečiojo asmens S. K. (a. k. ( - ) 122 Lt arba 35,33 EUR... 124. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...