Byla 2-526-860/2015
Dėl žalos atlyginimo; trečiasis asmuo – UAB „Nemėžio komunalininkas“

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Saulius Jakaitis,

2sekretoriaujant Darjai Bočekovai, dalyvaujant ieškovei N. S., jos atstovei adv. Jevgenijai Savčenko, atsakovei N. L., jos atstovui adv. Valdui Pumpučiui, trečiojo asmens atstovui Albertui Laurinavičiui,

3viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės N. S. ieškinį atsakovėms N. L. ir G. P. dėl žalos atlyginimo; trečiasis asmuo – UAB „Nemėžio komunalininkas“,

Nustatė

4I. N. S. pateikė teismui ieškinį, kurį patikslinusi prašo priteisti solidariai iš atsakovių N. L. ir G. P. 4 227,74 Lt padarytos žalos; 300 Lt už sąmatos sudarymą; bylinėjimosi išlaidas: 3,80 Lt pašto išlaidų; 126,83 Lt žyminio mokesčio; 7,00 Lt už VĮ „Registrų centras“ paslaugas; 1 000 Lt už teisinę pagalbą (b.l. 77-80).

5Ieškinyje nurodė, kad virš ieškovei nuosavybės teise priklausančio buto Vilniaus r., ( - ), yra atsakovei N. L. nuosavybės teise priklausantis butas Nr. 30. 2014-02-17 ieškovės butas buvo užlietas. Tą pačią dieną UAB „Nemėžio komunalininkas“ sudaryta komisija, apžiūrėjusi ieškovės butą, nustatė, kad jis užlietas iš buto adresu Kaštonų 20-30. Ieškovės užsakymu VšĮ „Nepriklausomų draudimo ekspertų grupė“ sudarė lokalinę sąmatą Nr. ( - ), pagal kurią būtinų atlikti darbų kaina yra 4 227,74 Lt. Už darbą ieškovė sumokėjo 300,00 Lt. Dėl žalos atlyginimo ieškovė kreipėsi į atsakovę žodžiu, taip pat registruotu laišku, tačiau išspręsti situacijos geruoju nepavyko. 2014-10-18 ieškovės butas užlietas dar kartą. UAB „Nemėžio komunalininkas“ 2014-10-20 apžiūros akte Nr. 14-20 nurodė, kad ieškovės butas užpiltas iš viršutinio buto Nr. 30 ir jog galima įvykio kilmė - netvarkingi vandens tiekimo sistemos įrenginiai. Daro išvadą, kad bendraatsakovės, nepaisant ieškovės pareikšto ieškinio, nesiėmė jokių veiksmų, kad pašalintų žalos padarymo priežastis. Kadangi atsakovė N. L. pateikė 2013-04-19 patalpų nuomos sutartį su G. P., kurios 8.4 punkte numatyta nuomininko pareiga savo sąskaita ir priemonėmis užtikrinti patalpose esančių priešgaisrinių, šildymo, kanalizacijos, vandentekio, elektros sistemų saugumą, bei teisingą jų eksploatavimą, tinkamą sistemų priežiūrą; ir tvirtina, kad dėl N. S. buto užliejimo yra kalta nuomininkė G. P., todėl ieškovė mano, kad tokiu atveju N. L. ir G. P. atsakomybė yra solidari. Taip pat ieškinyje vadovaujasi CK 6.266 straipsniu, numatančiu, kad žalą padarytą dėl pastatų trūkumų turi atlyginti pastato savininkas.

6A. N. L. pateiktame atsiliepime nesutinka su ieškiniu (b.l. 83-84)

7Atsiliepime nurodė, kad atsakomybė pagal CK 6.266 straipsnį taikoma, jeigu užliejimo priežastis yra statinio ar įrenginių konstrukciniai trūkumai, o tuo atveju, jei užliejimas įvyko dėl priežasties, nesusijusios su nurodytais trūkumais, statinių ar įrenginių savininkas (valdytojas) atsako bendraisiais deliktinės civilinės atsakomybės pagrindais, t.y. tik įrodžius, kad yra savininko kaltė dėl bute esančios įrangos, vamzdžių nepriežiūros ar sugedimo ir tokią savininko kaltę turi įrodyti ieškovas. Teigia, kad užpylimo metu jokių bute esančių vamzdynų, santechnikos įrenginių gedimų nebuvo (dėl to UAB „Nemėžio komunalininkas“ nebuvo kviestas, nebuvo atliekama jokių remonto darbų), taip pat vandentiekio tinklų defektų ir jų šalinimo nebuvo, t.y. nėra N. L. kaltės už jų nepriežiūrą ar netinkamą priežiūrą. Atsakovė N. L. tame bute negyvena, nuo 2013-04-19 butą yra išnuomojusi G. P., todėl mano, kad pretenzijas dėl nuostolių atlyginimo ieškovė turi reikšti išimtinai G. P., kuri pagal 8.4 p. privalo užtikrinti bute esančių priešgaisrinių, šildymo, kanalizacijos, vandentiekio, elektros sistemų saugumą, teisingą eksploatavimą ir priežiūrą. Kadangi po ieškovės buto užpylimo atsakovės butas nebuvo apžiūrėtas, kelia klausimą, kuo remiantis UAB „Nemėžio komunalininkas“ atstovai padarė išvadą, jog užliejimo šaltinis buvo atsakovei priklausančiame bute. Be to, iš pateiktų nuotraukų sprendžia, kad ieškovės butas buvo seniai neremontuotas, todėl mano, kad ieškovė nepagrįstai reikalauja VšĮ „Nepriklausomų draudimo ekspertų grupė“ sąmatoje nurodytos remonto kaštų sumos neskaičiuojant nusidėvėjimo. Atkreipė dėmesį, kad prašoma priteisti 733,74 Lt būsimų remonto darbų ir medžiagų pridėtinės vertės išlaidų, nors ieškovė (jei butą remontuosis), nebūtinai tai atlikti samdys ūkio subjektą, kuris yra PVM mokėtojas. Prašo ieškinį atmesti.

8Trečiasis asmuo UAB „Nemėžio komunalininkas“ pateikė atsiliepimą, kuriame prašo patenkinti ieškinį (b.l. 86-88).

9Atsiliepime nurodė, kad UAB „Nemėžio komunalininkas“ yra daugiabučio namo, esančio Pagiriuose, Kaštonų g. 20 administratorius; įmonės darbuotojai pagal ieškovės prašymus jos bute lankėsi du kartus, 2014-02-17, kai buvo užpiltas ieškovės butas iš virš jos esančio buto ir 2014-10-20, kai ieškovės butas buvo užpiltas pakartotinai. Abiejų apsilankymų metu įmonės darbuotojams pavyko apžiūrėti tik ieškovei priklausantį butą, todėl tikslios ieškovės buto užpylimo priežastys nustatytos nebuvo. Apžiūros akto kopija buvo palikta atsakovės buto pašto dėžutėje, tačiau jokios reakcijos iš atsakovių nesulaukta. Kitų gyventojų nusiskundimų dėl jų butų užpylimo nebuvo gauta, bendro naudojimo įrangos gedimų užfiksuota nebuvo.

10Teismo posėdžio metu ieškovė N. S. palaikė savo reikalvimus, papildomai paaiškino, kad savo bute remontą atliko maždaug 2008 metais, jos butas įsikėlus nuomininkei buvo užlietas ne kartą; užpilta kambario siena, taip pat virtuvėje ant lubų yra dėmė. Nurodė, jog 2014 m. vasario mėn., po užliejimo praėjus 20 min., nuėjus į atsakovų butą, nebuvo jokio užliejimo šaltinio, viskas buvo sausa. Šiuo metu bute remontas neatliktas; remonto atlikimui ketina samdyti statybininkus. Remontą atliks, kai turės lėšų. Mano, kad užliejimas iš kito buto negalėjo būti. Taip pat paaiškino, kad dėl užpylimų ne kartą buvo informuota buto savininkė N. L., tačiau ji raliai nesiėmė jokių veiksmų. Ieškovės atstovė adv. J.Savčenko nurodė, kad vadovaujantis CK 6.263, 6.266, 6.249, 6.248 straipsniais, ir nesant duomenų, dėl kokių priežasčių užpiltas butas, turi atsakyti tiek savininkas, tiek nuomininkas. Paaiškino, jog nusidėvėjimas yra tik 57,74 Lt.

11A. N. L. paaiškino, kad pas nuomininkę buvo akvariumas; nei skalbimo mašinos, nei indaplovės namuose nebuvo. Nuomininkė visada sakė, kad pas juos sausa. Buvo atvažiavusi po kelių dienų – viską atitraukė. Atsakovės atstovas adv. V.Pumputis atkreipė dėmesį, kad ieškinys pareikštas dėl užliejimo 2014 m. vasario mėnesį; ieškovė pati pripažino, kad buvo atsakovės bute ir jokio užliejimo šaltinio nebuvo. Jokių avarinių atvejų nebuvo, o už vienkartinį vandens išsiliejimą turi atsakyti kita atsakovė. Mano, kad nusidėvėjimo suma turi būti 2 641 Lt. Atkreipė dėmesį, kad samata sudaryta pagal 2013 metų duomenis, tačiau įrodymų apie 2013 metų užpylimus nėra.

12Trečiojo asmens atstovas palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus, papildomai paaiškino, kad į 30-ą butą jų darbuotojų neįsileisdavo. Darbuotojai sakė, kad 2014 m. vasario mėn. apžiūros metu matėsi šlapios dėmės. Paaiškino, kad 2014-02-17 akte padaryta preliminari išvada. Prašo ieškinį tenkinti.

13Ieškinys tenkintinas iš dalies.

14Kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Žalą, padarytą asmeniui, turtui privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo (CK 6. 263 str. 1 - 2 d.).

15Byloje nustatyta, kad ieškovei N. S. nuosavybės teise priklauso butas, esantis Vilniaus r., ( - ) (b.l. 10). A. N. L. nuosavybės teise priklauso tame pačiame name esantis butas Nr. 30 (b.l. 44). Iš šalių paaiškinimų matyti, jog atsakovės butas yra virš ieškovės buto.

16Į bylą pateikta 2013-04-19 patalpų nuomos sutartis, kuria N. L. išnuomojo G. P. butą, esantį adresu ( - )., Vilniaus r., nuo 2013 m. balandžio 19 d. (b.l. 50 - 57). Paskutinio teismo posėdžio metu atsakovė N. L. pareiškė, kad nuomos sutartis su G. P. nutraukta.

17Ieškovė, pagrįsdama aplinkybes, kad 2014-02-17 jos butas buvo užlietas, pateikė UAB „Nemėžio komunalininkas“ 2014-02-17 aktą, kuriame nurodyta, jog Pagirių padalinio vadovas Z. J., taip pat M. Š. ir S. Š., apžiūrėję namą, esantį ( - ), nustatė, kad 2014-02-17, apie 8 val., iš buto Nr. 30 buvo užlietas butas Nr. 26. Butui, esančiam ( - ), reikalingas kosmetinis remontas (b.l. 14).

18Remdamasi su ieškove N. S. sudaryta sutartimi, VšĮ „Nepriklausomų draudimo ekspertų grupė“ parengė Žalos remonto kaštų skaičiavimo ataskaitą Nr. 140328, apskaičiavo užpylimų iš viršutinio buto (Nr. 30) (pastebėtų 2013-08, 2013-12 ir 2014-02-17), sukeltos žalos atstatymo kaštus ir Lokalinėje sąmatoje Nr. ( - ) nurodė, kad jų suma – 4 227,74 Lt (b.l. 17-36). Pagal ieškovės pateiktą informaciją, kad remontas bute buvo atliktas 2008 metais, VšĮ „Nepriklausomų draudimo ekspertų grupė“ paskaičiavo nusidėvėjimo procentą, kuris yra 4,8 % (b.l. 111 - 112), ir patikslintoje Lokalinėje sąmatoje nurodė bendrą atstatymo vertę – 4 170,26 L (b.l. 113 - 114). VšĮ „Nepriklausomų draudimo ekspertų grupė“ Pastato apžiūrėjimo akte Nr. ( - ) nurodyta, jog užpylimais apgadintos patalpos – kambario 26-4 siena su virtuve 26-5, virtuvė 26-5 bei koridorius. Už sąmatos sudarymą ieškovė sumokėjo 300 Lt (sutarties 2.3.1 p.) (b.l. 21).

19Ieškovė 2014-04-11 išsiuntė atsakovei N. L. reikalavimą atlyginti 4 227,74 Lt dydžio būsimo remonto išlaidas, tačiau siunta nebuvo įteikta (b.l. 9, 16).

20Lietuvos A. T. išaiškinta, kad pagal CK 6.266 straipsnio 1 dalį pastatų savininko (valdytojo) civilinė atsakomybė atsiranda be kaltės tada, kai žala padaryta dėl pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų sugriuvimo ar dėl kitokių jų trūkumų. Kitais atvejais, t. y. už žalą, padarytą ne dėl pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų sugriuvimo ar dėl kitokių jų trūkumų, pastatų savininkas (valdytojas) atsako bendraisiais pagrindais, t. y. esant visoms žalą padariusio asmens civilinės atsakomybės sąlygoms: neteisėtiems veiksmams, žalai, neteisėtų veiksmų ir žalos priežastiniam ryšiui, kaltei (CK 6.246–6.249 straipsniai) (Lietuvos A. T. 2014-06-27 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-341/2014).

21Lietuvos A. T. taip pat yra pažymėjęs, kad civilinė atsakomybė, kaip bet kuri prievolė, atsiranda esant tam tikrų juridinių faktų visumai, t.y. esant šioms civilinės atsakomybės sąlygoms: neteisėtiems veiksmams, priežastiniam ryšiui, kaltei, žalai ir nuostoliams (CK 6.245-6.249 str.). Turto sugadinimo atveju dėl užliejimo asmens neteisėti veiksmai turi būti suprantami kaip viršuje esančių patalpų savininko nesugebėjimas naudotis savo turtu taip, kad nebūtų daroma žalos kitiems asmenims (LR CK 6.263 str. 1 d.). Atsakovo veiksmai yra neteisėti, jeigu nustatomas pavojingas, gadinantis turtą poveikis iš atsakovo valdomo buto, o ne iš kitų šaltinių, tačiau ieškovas neturi įrodinėti, dėl kokios priežasties vanduo tekėjo iš atsakovo buto. Taigi, ieškovė privalo įrodyti tik tą aplinkybę, kad užpylimo židinys yra viršuje esantis butas, o ne kiti šaltiniai (žr., pvz., Lietuvos A. T. 2008-05-29 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-299/2008).

22Kaip minėta, ieškovė faktą, kad jos buto užliejimo šaltinis yra virš jos esantis butas, įrodinėja UAB „Nemėžio komunalininkas“ aktu. Buto Nr. 30 savininkė, atsakovė N. L., teigia, kad ji neturi atsakyti už užliejimu padarytą žalą, kadangi butą 2013-04-19 patalpų nuomos sutartimi buvo išnuomojusi atsakovei G. P. (b.l. 50-57), jame negyveno, o bute esančių vamzdynų, santechnikos įrenginių gedimų nebuvo. A. G. P., kuri atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį neatvyko, tačiau parengiamojo posėdžio metu į bylą pateikė antstolio R. V. 2014-12-11 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą, kuriame nurodyta, jog virtuvėje atsukus vandens čiaupą ir paleidus vandenį, jis niekur nepratekėjo, po kriaukle buvo sausa, šoninė virtuvės siena, grindys bei lubos – sausos (b.l. 97-98). Tokio įrodymo pateikimas leidžia spręsti, kad atsakovė ginčija aplinkybę, jog ieškovės buto užliejimo priežastis buvo butas Nr. 30. Pažymėtina, kad faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas surašytas po 10 mėnesių nuo ieškinyje nurodyto užliejimo, todėl akivaizdu, kad protokole užfiksuoti duomenys negali nei paneigti, nei patvirtinti reikšmingų šiai bylai aplinkybių. Apie kitus galimus ieškovės buto užliejimo šaltinius šalys apskritai nenurodo ir tokių aplinkybių neįrodinėja. 2014-11-17 pažymose UAB „Nemėžio komunalininkas“ informavo, kad laikotarpiu nuo 2014-02-16 iki 2014-02-17 daugiabučio namo bute, esančiame adresu Kaštonų g. 20-30, Pagirių k., Vilniaus r., bendro naudojimo įrenginių (vandens tiekimo ir kanalizacijos) gedimų ir avarijų, taip pat visame daugiabučiame name (Kaštonų g. 20), bendro naudojimo sistemų (vandens tiekimo ir kanalizacijos) gedimų ir avarijų nebuvo; 2014-02-17 apie 8.00 val. užfiksuotas buto Nr. 26 užliejimas iš buto Nr. 30 (b.l. 94 - 96). Paminėti įrodymai ir argumentai leidžia daryti išvadą, kad 2014-02-17 ieškovės buto užliejimo šaltinis buvo būtent viršuje esantis butas Nr. 30; tačiau kur konkrečiai minėtame bute buvo užliejimo šaltinis, kokia tiksli užliejimo priežastis, - ieškovė neprivalo įrodyti. Minėta, kad, pagal teismų praktiką, ieškovė privalo įrodyti tik tą aplinkybę, jog užpylimo židinys yra viršuje esantis butas, o ne kiti šaltiniai. Teismo nuomone ieškovė šią aplinkybę neginčijamai byloje įrodė (CPK 178 str.); atsakovės šios aplinkybės nepaneigė.

23Sprendžiant, kuri atsakovė, t.y. buto savininkė, ar valdytoja (nuomininkė) atsakinga už užliejimu padarytą žalą, visų pirma pažymėtina, kad byloje nėra nustatyta tiksli ieškovės buto užliejimo priežastis, todėl ieškovė pagrįstai pareiškė solidarų reikalavimą abiems atsakovėms. Tokia išvada be kita ko padaryta atsižvelgus į tai, kad ieškovės teigimu (šios aplinkybės neginčija ir kiti bylos dalyviai), jos butas buvo užlietas ne pirmą kartą, be to, pakartotinai užlietas 2014-10-18, t.y. jau bylą nagrinėjant teisme (2014-10-20 UAB „Nemėžio komunalininkas“ apžiūros aktas) (b.l. 68), tačiau buto Nr. 30 savininkė iš esmės nesiėmė jokių veiksmų ir priemonių nustatyti buto užliejimo priežastims. Užliejimo metu, ieškovė su trečiojo asmens darbuotojais negalėjo patekti į atsakovės butą tam, kad nustatyti galimą užpylimo priežastį; pati atsakovė taip pat iš karto po užpylimo nesiėmė jokių veiksmų, neišsikvietė atsakingų asmenų, ieškovės tam, kad kartu apžiūrėti butą dėl galimo užpylimo ir jo priežasties; be to, atsakovė neprašė teismo skirti ekspertizę galimai užliejimo priežasčiai nustatyti, tame tarpe ar nėra kokių nors jos buto, ar bute esančių techninių trūkumų dėl ko iš jos buto nuolat prateka vanduo į žemiau esantį atsakovės butą ir pan. Nors atsakovė N. L. teismo posėdyje nurodė, kad po 2014-02-17 užliejimo į butą buvo atvykusi, tačiau ji nesikreipė nei į ieškovę, nei į UAB „Nemėžio komunalininkas“, kurie galėtų užfiksuoti padėtį jos bute ir galimas užliejimo priežastis (jas paneigti); teigdama, kad nuomininkė G. P. turėjo akvariumą, jokių šias aplinkybes, taip pat aplinkybes apie akvariumo vietą bute, dydį ir pan., patvirtinančių įrodymų nepateikė. Taigi atsakovė N. L., būdama buto savininkė, išnuomojusi butą, jo tinkamai neprižiūrėjo, nesidomėjo, ar jo naudojimas nesukelia žemiau gyvenančiam savininkui žalos, nesiaiškino ir neįrodė, kad butas buvo užlietas tik dėl konkrečių atsakovės G. P. veiksmų. Pažymėtina, kad nors UAB „Nemėžio komunalininkas“ pateikti duomenys tvirtina, jog užliejimo laikotarpiu nebuvo bendro naudojimo inžinerinių įrenginių gedimų ir avarijų, tačiau tai jokiu būdu nepaneigia atsakovės bute galėjusių būti techninių buto trūkumų ir / ar gedimų už kuriuos atsako pati atsakovė. Minėta, kad atsakovė N. L. į bylą nepateikė jokių įrodymų, kurie galėtų paneigti šias aplinkybes (t.y. atsakovės kaltęs dėl užpylimo), neprašė skirti teismo ekspertizės dėl užpylimo šaltinio ir priežasties nustatymo bei pan.; be to, ji neįrodė, kad už žalą yra atsakinga tik nuomininkė. Tad ji, kaip buto savininkė, yra atsakinga už žalą, kuri padaryta ieškovės butui.

24Nuomininkė G. P. nuomos sutartimi (sutarties 8.4 p.) įsipareigojo savo sąskaita ir priemonėmis užtikrinti patalpose esančių priešgaisrinių, šildymo, kanalizacijos, vandentiekio, elektros sistemų saugumą bei teisingą jų eksploatavimą (...), tinkamą ir periodišką minėtų sistemų techninę priežiūrą bei aptarnavimą. Minėta, kad ieškovė buvo užpilta iš aukščiau esančio buto, t.y. buto Nr. 30 (šių aplinkybių atsakovės nėra paneigusios); tačiau konkretus užpylimo šaltinis minėtame bute nėra nustatytas. Kaip teismo posėdžio metu nurodė UAB „Pagirių komunalininkas“ atstovas, po užliejimo į butą Nr. 30 jų darbuotojai nebuvo įleisti, surašytas aktas buvo paliktas pašto dėžutėje, tačiau atsakovių reakcijos nesulaukta. Tad yra pagrindas išvadai, kad atsakovė G. P. nesiėmė priemonių užliejimo priežasčiai išsiaškinti (atskleisti), nebendradarbiavo su buto savininke ar ieškove, atsiliepimo į ieškinį nepateikė ir į teismo posėdį neatvyko, aplinkybių, susijusių su užliejimais, akvariumo buvimu bei naudojimu ir pan., nenurodė.

25CK 6.6 str. 3 d. numatyta, kad solidarioji skolininkų pareiga preziumuojama, jeigu prievolė susijusi su kelių asmenų veiksmais padarytos žalos atlyginimu. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad paprastai solidarioji atsakomybė deliktiniuose santykiuose taikoma tada, kai yra bent viena iš šių sąlygų: 1) asmenis sieja bendri veiksmai dėl padarinių; 2) kai asmenis sieja bendri veiksmai neteisėtų veiksmų atžvilgiu, t. y. šiuo atveju solidarioji atsakomybė galima, net jei neteisėtai veikęs asmuo tiesiogiai nepadaro žalos, bet žino apie tiesiogiai žalą padariusio asmens veiksmų neteisėtumą; 3) kai asmenys, nors tiesiogiai ir nepadaro žalos, bet prisideda prie jos kurstymo, inicijavimo ar provokacijos, t. y. kai iš esmės juos sieja bendra kaltė, nesvarbu, tai padaryta tyčia ar dėl neatsargumo; 4) kai asmenų nesieja bendri neteisėti veiksmai ir jie vienas apie kitą nežino, bet padaro žalos, ir neįmanoma nustatyti, kiek vienas ar kitas prisidėjo prie tos žalos atsiradimo, arba žala atsirado tik dėl jų abiejų veiksmų; 5) kai pareiga atlyginti žalą atsiranda skirtingu pagrindu (pvz., sutartinės ir deliktinės atsakomybės pagrindais); 6) kai žalą padaro asmuo, o kitas asmuo yra atsakingas už šio asmens veiksmus (žr., pvz., Lietuvos A. T. 2008-03-26 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-7-59/2008, 2012-09-23 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-436/2012 ir kt.).

26Apie tai, kad solidarioji atsakomybė deliktiniuose santykiuose gali būti taikoma, kai asmenis sieja bendri veiksmai padarinių atžvilgiu, pažymėta ir atsakovės atsiliepime nurodytoje Lietuvos A. T. 2014-06-27 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-341/2014.

27Taigi, įvertinus nagrinėjamoje byloje esančius įrodymus, ir nesant duomenų apie konkretų užpylimo šaltinį ir jo priežastį atsakovei N. L. priklausančiame bute, tačiau atsakovėms nepaneigus prezumpcijos, kad užpylimo šaltinis yra būtent bute Nr. 30, darytina išvada, jog tiek buto savininkė N. L., tiek buto nuomininkė G. P. nevykdė pareigos užtikrinti tinkamą ir saugų buto, esančio Vilniaus r., Pagirių sen., Pagirių k., Kaštonų g. 20-30, naudojimą ir eksploatavimą, kad nekiltų (neatsirastų) įvykis (vandens išsiliejimas), sukėlęs žalą ieškovei priklausančiam butui Nr. 26; tad pripažintina, kad abi atsakovės už ieškovei užliejimu padarytą žalą atsako solidariai.

28Dėl žalos dydžio

29Kaip minėta, ieškovė prašomą priteisti žalos dydį grindžia VšĮ „Nepriklausomų draudimo ekspertų grupė“ sudaryta sąmata. Atsakovė N. L. atsiliepime nurodė, kad sąmatoje žalos dydis nurodytas neskaičiuojant nusidėvėjimo; o ieškovės atstovas teismo posėdyje nesutiko ir su patikslintoje sąmatoje nurodytu žalos dydžiu – mano, kad nusidėvėjimo suma turėtų būti 2 641 Lt, tačiau šių savo argumentu dėl nusidėvėjimo sumos paskaičiavimo niekuo nepagrindžia. Taip pat nesutinka dėl 733,74 Lt būsimų remonto darbų ir medžiagų pridėtinės vertės išlaidų, kadangi nėra aišku, ar remontuodama butą ieškovė samdys ūkio subjektą, kuris yra PVM mokėtojas.

30Žala (nuostoliai) civilinės atsakomybės atveju gali būti turto sugadinimas. Ją patvirtina turtui pataisyti reikalingos lėšos, kurios gali būti išlaidos, jeigu remontas jau atliktas, arba būsimo remonto kaštai (sąnaudos), jeigu remontas dar neatliktas (žr., pvz., Lietuvos A. T. 2008-05-29 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-299/2008).

31Žala, padaryta asmens turtui, nesant įstatymo išimčių, turi būti atlyginama laikantis visiško nuostolių atlyginimo – restitutio in integrum – principo (CK 6.251 str.), kurio esmė ta, kad žalos atlyginimu turi būti siekiama ją patyrusį asmenį grąžinti į iki pažeidimo buvusią padėtį. Tais atvejais, kai turtas neatkurtas po sugadinimo ir dėl to nukentėjęs asmuo dar neturėjo realių išlaidų, žalos dydis gali būti nustatomas skaičiavimo būdu; svarbu, kad padaryta žala būtų nustatyta objektyviai, pagal teisės aktų reikalavimus ir kriterijus. Žalos dydis tokiuose ginčuose gali būti įrodinėjamas visais įstatymo reikalavimus atitinkančiais įrodymais (turto vertintojo pažymomis, sąmatomis, kt.), laikantis bendrųjų įrodinėjimo civiliniame procese taisyklių. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nukentėjusio asmens patirtų turtinių netekimų dydis gali būti nustatytas nuostolius apskaičiuojant pagal prarasto turto atkuriamąją vertę (žr., pvz., Lietuvos A. T. 2012-05-11 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-215/2012).

32Nagrinėjamu atveju, ginčo dėl to, kad ieškovė nėra atlikusi jai priklausančio buto remonto, nėra.

33Ieškovė pateikė Lokalinę sąmatą Nr. ( - ) (b.l. 113 - 114), kurioje užliejimu sugadinto turto atstatymo kaštai iš viso yra 4 170,26 Lt. Iš šios sąmatos matyti, kad turto atstatymo kaštai yra paskaičiuoti medžiagoms pritaikius nusidėvėjimą. Atsakovės įrodymų, kurie leistų nesutikti su sąmatoje esančiais paskaičiavimais, tame tarpe paskaičiuotu nesudėvėjimu ir jo dydžiu, nepateikė. Atsakovės atstovo nurodoma remonto nusidėvėjimo suma - 2 641 Lt, minėta, nėra pagrįsta jokiais objektyviais duomenimis. Teismas atkreipia dėmesį, kad civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 str.) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 str.). Tuo tarpu teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle. Išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (CPK 185 str. 1 d.; Lietuvos A. T. 2010-05-10 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-206/2010; 2010-04-08 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2010; 2009-11-24 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-526/2009; 2009-10-06 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-381/2009; kt.).

34Teismas nesutinka ir su atsakovės (jos atstovo) argumentais dėl to, kad į atlygintinos žalos dydį neturi būti įskaičiuotas PVM mokestis. Pagal atsakovės aiškinimą apskritai būtų paneigta galimybė priteisti būsimas išlaidas, nes iš anksto nėra aišku, ar turtas bus remontuojamas ir pan. Iš esmės panašiai nurodyta ir Lietuvos A. T. 2009-03-19 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-12/2009. Tad šiuo atveju nėra jokio pagrindo iš priteistinos sumos išminusuoti lokalinėje sąmatoje nurodytą PVM.

35Lokalinėje sąmatoje nurodyti būtini darbai po buto užliejimų 2013 m. rugpjūčio mėn., 2013 m. gruodžio mėn., bei 2014-02-17. Pažymėtina, kad teismo posėdyje UAB „Nemėžio komunalininkas“ atstovas paaiškino, jog darbuotojai nustatė, kad 2014-02-17 užliejimo žymės buvo šviežios, t.y. matėsi šlapios dėmės, todėl ankstesnių užliejimų datų nurodymas sąmatoje, nesant duomenų apie skirtingas užliejimų vietas, šiuo atveju, nėra reikšmingos žalos dydžio nustatymui.

36Nors atsakovės atstovas nurodė, kad lokalinė sąmata sudaryta pagal 2013 m. spalio mėn. kainas, o ieškinys pareikštas dėl 2014-02-17 užliejimo, tačiau jokių įrodymų, kad per tris mėnesius sąmatoje nurodytų darbų ir medžiagų kainos pakito (sumažėjo), nepateikė. Tad ši aplinkybė nesudaro pagrindo mažinti priteistinos žalos dydį.

37Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, nurodytus argumentus bei surinktus rašytinius įrodymus, darytina išvada, kad ieškovei priklausančio buto užliejimo padariniams pašalinti reikalingų darbų ir medžiagų vertė, atskaičius nusidėvėjimą pagal VšĮ „Nepriklausomų draudimo ekspertų grupė“ lokalinę sąmatą Nr. 140328-1, - yra 1 207,80 Eur (4 170,26 Lt); tad ieškovės ieškinys tenkintinas iš dalies, solidariai iš atsakovių N. L. ir G. P. priteistina 1 207,79 Eur žalos atlyginimo (CK 6.6 str. 3 d., 6.263 str., 6.245-6.249 str., 6.251 str., 1.5 str.).

38Dėl bylinėjimosi išlaidų

39Ieškovė už ieškinį sumokėjo 126,83 Lt žyminio mokesčio (b.l. 2), patyrė 300 Lt išlaidų už sąmatos sudarymą, 3,80 Lt pašto išlaidų (b.l. 9), 7 Lt išlaidų už VĮ Registrų centro išrašą (b.l. 11), taip pat 1 400 Lt išlaidų už advokato pagalbą (b.l. 7-8, 66, 119), iš viso 532,21 Eur (1 837,63 Lt).

40A. N. L. už advokato pagalbą sumokėjo 294,81 Eur (b.l. 93, 120).

41A. G. P. pateikė antstolio išrašytą sąskaitą už Faktinių aplinkybių konstatavimo atlikimą (b.l. 105), kurioje nurodyta mokėtina suma – 144,81 Eur (500,01 Lt).

42Kadangi patenkintų ieškinio reikalavimų dalis yra apie 98 procentai, iš atsakovių ieškovei turėtų būti priteista po 260,78 Eur bylinėjimosi išlaidų, tačiau įskaičius ieškovės mokėtinas sumas atsakovėms (atsakovei N. L. – 5,90 Eur; G. P. – 2,90 Eur), iš atsakovės N. L. ieškovei priteistina 254,88 Eur, o iš atsakovės G. P. – 257,88 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 93 str.).

43Byloje patirta 7,71 Eur pašto išlaidų, todėl iš atsakovių valstybei priteistina po 3,78 Eur pašto išlaidų. Ieškovės mokėtina pašto išlaidų dalis yra mažesnė, nei nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma, todėl iš jos pašto išlaidos nepriteistinos (CPK 96 str. 6 d.).

44Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta bei vadovaudamasis LR CPK 270 straipsniu,

Nutarė

45Ieškinį tenkinti iš dalies.

46Priteisti solidariai iš atsakovių N. L. (a.k. ( - ) ir G. P. (a.k. ( - ) ieškovei N. S. (a.k. ( - ) 1207,79 Eur (vieną tūkstantį du šimtus septynis eurus 79 ct) žalos atlyginimo.

47Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

48Priteisti iš atsakovės N. L. ieškovei N. S. 254,88 Eur (du šimtus penkiasdešimt keturis eurus 88 ct) bylinėjimosi išlaidų.

49Priteisti iš atsakovės G. P. ieškovei N. S. 257,88 Eur (du šimtus penkiasdešimt septynis eurus 88 ct) bylinėjimosi išlaidų.

50Priteisti iš atsakovių N. L. ir G. P. po 3,78 Eur (tris eurus 78 ct) pašto išlaidų valstybei (gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, gavėjo bankas AB Swedbank, a.s. ( - ), įmokos kodas 5660).

51Sprendimas per 30 d. nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Saulius Jakaitis,... 2. sekretoriaujant Darjai Bočekovai, dalyvaujant ieškovei N. S., jos atstovei... 3. viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės N.... 4. I. N. S. pateikė teismui ieškinį, kurį patikslinusi prašo priteisti... 5. Ieškinyje nurodė, kad virš ieškovei nuosavybės teise priklausančio buto... 6. A. N. L. pateiktame atsiliepime nesutinka su ieškiniu (b.l. 83-84)... 7. Atsiliepime nurodė, kad atsakomybė pagal CK 6.266 straipsnį taikoma, jeigu... 8. Trečiasis asmuo UAB „Nemėžio komunalininkas“ pateikė atsiliepimą,... 9. Atsiliepime nurodė, kad UAB „Nemėžio komunalininkas“ yra daugiabučio... 10. Teismo posėdžio metu ieškovė N. S. palaikė savo reikalvimus, papildomai... 11. A. N. L. paaiškino, kad pas nuomininkę buvo akvariumas; nei skalbimo... 12. Trečiojo asmens atstovas palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus,... 13. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 14. Kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo... 15. Byloje nustatyta, kad ieškovei N. S. nuosavybės teise priklauso butas,... 16. Į bylą pateikta 2013-04-19 patalpų nuomos sutartis, kuria N. L. išnuomojo... 17. Ieškovė, pagrįsdama aplinkybes, kad 2014-02-17 jos butas buvo užlietas,... 18. Remdamasi su ieškove N. S. sudaryta sutartimi, VšĮ „Nepriklausomų... 19. Ieškovė 2014-04-11 išsiuntė atsakovei N. L. reikalavimą atlyginti 4 227,74... 20. Lietuvos A. T. išaiškinta, kad pagal CK 6.266 straipsnio 1 dalį pastatų... 21. Lietuvos A. T. taip pat yra pažymėjęs, kad civilinė atsakomybė, kaip bet... 22. Kaip minėta, ieškovė faktą, kad jos buto užliejimo šaltinis yra virš jos... 23. Sprendžiant, kuri atsakovė, t.y. buto savininkė, ar valdytoja (nuomininkė)... 24. Nuomininkė G. P. nuomos sutartimi (sutarties 8.4 p.) įsipareigojo savo... 25. CK 6.6 str. 3 d. numatyta, kad solidarioji skolininkų pareiga preziumuojama,... 26. Apie tai, kad solidarioji atsakomybė deliktiniuose santykiuose gali būti... 27. Taigi, įvertinus nagrinėjamoje byloje esančius įrodymus, ir nesant duomenų... 28. Dėl žalos dydžio... 29. Kaip minėta, ieškovė prašomą priteisti žalos dydį grindžia VšĮ... 30. Žala (nuostoliai) civilinės atsakomybės atveju gali būti turto sugadinimas.... 31. Žala, padaryta asmens turtui, nesant įstatymo išimčių, turi būti... 32. Nagrinėjamu atveju, ginčo dėl to, kad ieškovė nėra atlikusi jai... 33. Ieškovė pateikė Lokalinę sąmatą Nr. ( - ) (b.l. 113 - 114), kurioje... 34. Teismas nesutinka ir su atsakovės (jos atstovo) argumentais dėl to, kad į... 35. Lokalinėje sąmatoje nurodyti būtini darbai po buto užliejimų 2013 m.... 36. Nors atsakovės atstovas nurodė, kad lokalinė sąmata sudaryta pagal 2013 m.... 37. Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, nurodytus argumentus bei surinktus... 38. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 39. Ieškovė už ieškinį sumokėjo 126,83 Lt žyminio mokesčio (b.l. 2),... 40. A. N. L. už advokato pagalbą sumokėjo 294,81 Eur (b.l. 93, 120).... 41. A. G. P. pateikė antstolio išrašytą sąskaitą už Faktinių aplinkybių... 42. Kadangi patenkintų ieškinio reikalavimų dalis yra apie 98 procentai, iš... 43. Byloje patirta 7,71 Eur pašto išlaidų, todėl iš atsakovių valstybei... 44. Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta bei vadovaudamasis LR CPK 270... 45. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 46. Priteisti solidariai iš atsakovių N. L. (a.k. ( - ) ir G. P. (a.k. ( - )... 47. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 48. Priteisti iš atsakovės N. L. ieškovei N. S. 254,88 Eur (du šimtus... 49. Priteisti iš atsakovės G. P. ieškovei N. S. 257,88 Eur (du šimtus... 50. Priteisti iš atsakovių N. L. ir G. P. po 3,78 Eur (tris eurus 78 ct) pašto... 51. Sprendimas per 30 d. nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti...