Byla 2-569/2012
Dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo uždarosios akcinės bendrovės „Imperita“ bankroto byloje, civilinės bylos Nr. B2-1640-153/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės, Rasos Gudžiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Konstantino Gurino, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditoriaus bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Juodikių transportas“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. gruodžio 12 d. nutarties, kuria netenkintas prašymas dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo uždarosios akcinės bendrovės „Imperita“ bankroto byloje, civilinės bylos Nr. B2-1640-153/2011.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Kauno apygardos teismo 2011 m. balandžio 27 d. nutartimi, kuri įsiteisėjo 2011 m. gegužės 7 d., UAB „Imperita“ iškelta bankroto byla. BUAB „Imperita“ administratorius, vykdydamas BUAB „Juodikių transportas“ administratoriaus prašymą, kreipėsi į teismą, prašydamas patvirtinti kreditoriaus BUAB „Juodikių transportas“ 5 794,22 Lt dydžio kreditorinį reikalavimą. Prašymą grindė šiomis faktinėmis aplinkybėmis: VSDFV Klaipėdos skyrius 2010-04-30 kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos UAB „Juodikių transportas“ iškėlimo. Klaipėdos apygardos teismas 2010-05-26 priėmė nutartį dėl bankroto bylos UAB „Juodikių transportas“ iškėlimo. Antstolis A. S. 2010-04-20 varžytynėse pardavė UAB „Juodikių transportas“ priklausantį turtą. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2010-05-24 patvirtino turto pardavimo iš varžytynių aktus. Antstolis A. S. 2010-05-27 patvarkymu pervedė išieškotojui UAB „Imperita“ 5 794,22 Lt sumą, gautą iš varžytynėse parduoto UAB „Juodikių transportas“ turto. BUAB „Imperita“ bankroto administratorius, prašydamas patvirtinti BUAB „Juodikių transportas“ kreditorinį reikalavimą, nurodė, kad antstolio atlikti veiksmai yra neteisėti, nes minėta suma buvo pervesta po bankroto bylos UAB „Juodikių transportas“ iškėlimo. Tuo buvo pažeista Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 3 dalis ir kreditorių tenkinimo eilė, numatyta ĮBĮ 35 straipsnyje. Remiantis šiomis aplinkybėmis BUAB „Imperita“ turi grąžinti BUAB „Juodikių transportas“ antstolio neteisėtai pervestą 5 794,22 Lt sumą, atitinkamai tvirtintinas BUAB „Juodikių transportas“ 5 794,22 Lt dydžio kreditorinis reikalavimas BUAB „Imperita“ bankroto byloje.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno apygardos teismas 2011 m. gruodžio 12 d. nutartimi BUAB „Imperita“ administratoriaus prašymo dėl uždarosios akcinės bendrovės „Juodikių transportas“ 5 794,22 Lt finansinio reikalavimo patvirtinimo uždarosios akcinės bendrovės „Imperita“ bankroto byloje netenkino.

7Teismas nurodė, kad tvirtinant kreditoriaus finansinį reikalavimą, patikrinama, ar nurodytas fizinis ar juridinis asmuo turi teisę reikalauti iš įmonės įvykdyti prievoles ir įsipareigojimus (ĮBĮ 3 str.). Pareiga įrodyti savo reikalavimo teisę tenka pareiškėjui (CPK 178 str.). Duomenų, jog antstolio A. S. 2010-05-27 patvarkymas dėl 5 794,22 Lt, gautų pardavus iš varžytynių UAB „Juodikių transportas“ priklausantį turtą, pervedimo UAB „Imperita“ yra pripažintas negaliojančiu ar panaikintas, nepateikta. Atsižvelgdamas į tai, teismas sprendė, kad BUAB „Juodikių transportas“ neįrodė savo 5 794,22 Lt reikalavimo teisės į UAB „Imperita“.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9Atskiruoju skundu kreditorius BUAB „Juodikių transportas“ prašo Kauno apygardos teismo 2011 m. gruodžio 12 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – patvirtinti BUAB „Juodikių transportas“ 5 794,22 Lt kreditorinį reikalavimą BUAB „Imperita“ bankroto byloje. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. BUAB „Juodikių transportas“ 2011-10-19 kreipėsi į Kauno apygardos teismą dėl piniginių lėšų grąžinimo, tačiau Kauno apygardos teismas 2011-10-21 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-3379-527/2011 nurodė, jog reikalavimas dėl piniginių lėšų iš BUAB „Imperita“ grąžinimo BUAB „Juodikių transportas“ turi būti paduotas bankroto bylą nagrinėjančiam teismui per bankroto administratorių. Vadovaudamasis šiuo nurodymu ir atsižvelgdamas į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimus 2007-12-22 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-606/2007 ir 2008-05-08 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-230/2008, BUAB „Juodikių transportas“ pateikė BUAB „Imperita“ reikalavimą grąžinti neteisėtai gautas pinigines lėšas (šiuo atveju – patvirtinti kreditorinį reikalavimą).
  2. Aplinkybė, ar 2010-05-27 antstolio patvarkymas yra pripažintas ar panaikintas, šiuo atveju nėra svarbi. Vienintele svarbia faktine aplinkybe, konstatuojant ĮBĮ 35 straipsnio pažeidimą, yra tik faktas, ar kreditorius gavo piniginių lėšų iš įmonės, kuriai jau yra iškelta bankroto byla.

10Atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka dalyką sudaro teismo nutarties, kuria nepatvirtintas kreditorinis reikalavimas bankroto byloje, teisėtumas bei pagrįstumas teisiniu ir faktiniu aspektais, taip pat absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320, 338 str.).

13Pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 21 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatą, iškėlus teisme bankroto bylą, kreditoriai turi teisę per teismo nustatytą laikotarpį savo reiškiamus reikalavimus perduoti administratoriui, kuris, patikslinęs pagal įmonės apskaitos dokumentus, sudaro kreditorių bei jų reikalavimų sąrašą ir pateikia jį teismui tvirtinti, taip pat, administratorius kreditorių susirinkime ir teisme ginčija nepagrįstus kreditorių reikalavimus (ĮBĮ 11 str. 3 d. 10 p.). ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalis numato, kad kreditorių reikalavimus tvirtina teismas. Kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimai, susiję su bankroto procesu, tvirtinami teismo nutartimi, iki teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos.

14Nagrinėjamu atveju teismas sprendė, ar BUAB „Imperita“ bankroto byloje tvirtintinas BUAB „Imperita“ kreditoriaus BUAB „Juodikių transportas“ finansinis reikalavimas 5 794,22 Lt sumai. Šis kreditorinis reikalavimas, BUAB „Juodikių transportas“ administratoriaus teigimu, grindžiamas tuo, kad BUAB „Imperita“ šią sumą gavo neteisėtu 2010-05-27 antstolio A. S. patvarkymu, t.y. antstolio patvarkymas dėl lėšų, gautų varžytynėse pardavus UAB „Juodikių transportas“ priklausantį turtą, paskirstymo ir išmokėjimo išieškotojams buvo priimtas po to, kai teisme buvo priimtas pareiškimas dėl bankroto bylos UAB „Juodikių transportas“ iškėlimo. Tuo buvo pažeista ĮBĮ 9 straipsnio 3 dalis, numatanti, kad teismui priėmus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, jeigu dėl įmonės buvo priimti teismų ir kitų institucijų sprendimai ir pagal juos išduoti vykdomieji dokumentai, turto realizavimas ir (ar) išieškojimas sustabdomas. Teismas, netvirtindamas BUAB „Juodikių transportas“ kreditinio reikalavimo, sprendė, kad BUAB „Juodikių transportas“ neįrodė savo 5 794,22 Lt reikalavimo teisės į UAB „Imperita“, kadangi, teismo teigimu, nepateikta duomenų, jog minėtas antstolio patvarkymas yra pripažintas negaliojančiu ar panaikintas.

15Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad bankroto bylose kreditorių reiškiami reikalavimai iš esmės atitinka ginčo teisenos nustatyta tvarka pareikštiems ieškinio reikalavimams ir turi būti nagrinėjami pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas ĮBĮ. Kreditoriaus pareikštas prašymas dėl reikalavimo patvirtinimo yra tapatus ginčo teisenos nustatyta tvarka pareikštam ieškinio reikalavimui dėl pinigų sumos priteisimo. Tuo atveju, jeigu byloje nėra pakankamai duomenų padaryti išvadą dėl kreditoriaus pareikšto reikalavimo pagrįstumo, teismas turi imtis priemonių išaiškinti reikšmingas bylos aplinkybes tam, kad teisingai išspręstų nagrinėjamą klausimą (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-661/2009, 2009 m. rugpjūčio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-712-1/2009, 2009 m. spalio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1041/2009). Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo išvada netvirtinti kreditoriaus finansinio reikalavimo vien tik nustačius, kad antstolio patvarkymas nėra pripažintas negaliojančiu ar panaikintas, negali būti laikoma pagrįsta. Teisėjų kolegija sprendžia, kad kreditoriaus prašymas patvirtinti 5 794,22 Lt kreditorinį reikalavimą, kuris, kreditoriaus teigimu, atsirado dėl neteisėtų antstolio veiksmų, kartu reiškia ir reikalavimą dėl šios sumos priteisimo, kuris turėtų būti nagrinėjamas pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles. Atitinkamai antstolio patvarkymo teisėtumas turėjo būti šios bylos nagrinėjimo dalyku. Todėl siekiant teisingai išnagrinėti prašymo patvirtinti kreditorinį reikalavimą pagrįstumą neužtenka vien nustatyti, kad antstolio patvarkymas, iš kurio kildinama reikalavimo teisė, šiai dienai nėra pripažintas negaliojančiu ar panaikintas. Teismas nagrinėjamoje byloje turėjo aiškintis visas svarbias reikalavimo teisės pagrįstumui nustatyti aplinkybes, t.y. pareiškėjo nurodytą kreditorinio reikalavimo atsiradimo pagrindą, jo pagrįstumą, šiuo atveju - tirti ir vertinti, ar iš tiesų 2010-05-27 UAB „Imprita“ buvo pervestos lėšos, gautos pardavus varžytynėse UAB „Juodikių transportas“ turtą, ar antstolio 2010-05-27 patvarkymas yra teisėtas, ar antstolio veiksmai nepažeidė įstatymo reikalavimų, atsižvelgiant į tai, kad antstolio patvarkymas dėl lėšų išieškotojams paskirstymo buvo priimtas, teismui priėmus pareiškimą dėl bankroto bylos UAB „Juodikių transportas“ iškėlimo. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad pareiga įrodyti savo reikalavimo teisę tenka pareiškėjui, tačiau pažymėtina, kad nagrinėdamas bankroto bylas ir spręsdamas dėl kreditorių reikalavimų patvirtinimo, teismas turi užtikrinti, kad nebūtų pažeisti kreditorių interesai, todėl turi būti aktyvus, tikrinti reikalavimo pagrįstumą.

16Apeliacinės instancijos teismas yra pirmosios instancijos teismo sprendimo (nutarties) teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės forma. Nors apeliacinės instancijos teismas nagrinėja tiek teisės, tiek fakto klausimus, tačiau apeliacija yra ne pakartotinis bylos nagrinėjimas kitos instancijos teisme, o teismo procesinio dokumento teisėtumo ir/ar pagrįstumo patikrinimas. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas netyrė aplinkybių, nevertino įrodymų, svarbių teisingam klausimo išsprendimui, todėl laikytina, kad neatskleidė bylos esmės.

17Esant šioms aplinkybėms skundžiama nutartis naikintina, BUAB „Juodikių transportas“ kreditorinio reikalavimo tvirtinimo BUAB „Imperita“ bankroto byloje klausimą perduodant nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo (CPK 327 str. 1 d. 2 p.).

18Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

19Kauno apygardos teismo 2011 m. gruodžio 12 d. nutartį panaikinti ir perduoti klausimą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai