Byla 3K-3-125-687/2020

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Gražinos Davidonienės, Janinos Januškienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Algio Norkūno,

2teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „SKR Baltic“ kasacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gegužės 23 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovės S. D. ieškinį atsakovėms uždarajai akcinei bendrovei „SKR Baltic“, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl susitarimo panaikinimo, tretieji asmenys Vilniaus miesto savivaldybės administracija, H. K., I. G., E. V., V. Š., A. R., A. Š. (A. Š.), I. Š. (I. Š.), R. L., J. N., T. M., R. M. (R. M.), E. R. (E. R.), J. R. (J. R.), J. M. (J. M.), E. M., J. Š. (J. Š.), J. J., R. S. (R. S.), L. M., P. V. Š. (P. V. Š.), A. D., Z. P. (Z. P.), M. Ž., M. S., V. B.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Kasacinėje byloje sprendžiama dėl proceso teisės normų, reglamentuojančių bylinėjimosi išlaidų atlyginimo priteisimą, kai nutraukiama civilinė byla, aiškinimo ir taikymo.

72.

8Ieškovė prašė panaikinti atsakovių 2012 m. liepos 30 d. susitarimą „Dėl 2007 m. balandžio 20 d. valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. N01/2007-465 dalinio pakeitimo“.

93.

10Civilinė byla pagal ieškovės pareikštą reikalavimą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 19 d. nutartimi nutraukta dėl to, kad kitoje Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-432-600/2016 buvo išnagrinėtas tapatus reikalavimas pagal ieškovo Generalinės prokuratūros prokuroro, ginančio viešąjį interesą, ieškinį atsakovėms Nacionalinei žemės tarnybai (toliau – ir NŽT), UAB „SKR Baltic“, Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai dėl valstybinės žemės nuomos sutarties pripažinimo negaliojančia, statybą leidžiančių dokumentų panaikinimo, statinių nugriovimo, tretieji asmenys VĮ Registrų centras, J. J., S. D., H. K., I. G., E. V., V. Š., A. R., A. Š., I. Š., G. Č., R. L., J. N., T. M., E. R., J. R., J. V., J. M., J. Š., R. S., M. Š., V. B., M. S., M. Ž., Z. P., A. D., L. M., D. V., K. S., P. S., P. V., V. R., T. R., T. Š., A. T., L. C., E. T., J. Z., M. K., T. N., J. N., M. P., L. M.

114.

12Vilniaus apygardos teismas 2018 m. gruodžio 5 d. nutartimi paliko nepakeistą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 19 d. nutartį.

135.

14Ieškovė 2018 m. gruodžio 10 d. pateikė teismui prašymą priimti papildomą sprendimą ir priteisti iš atsakovės jos patirtų 1737,60 Eur bylinėjimosi išlaidų už advokato pagalbą atlyginimą. Ieškovė nurodė, kad bylinėjimosi išlaidos susidarė dėl atsakovės kaltės, nes valstybinės žemės sklypas, į kurį ieškovė pretenduoja atkurti nuosavybės teises, išnuomotas pažeidžiant imperatyviąsias teisės normas. Ieškovė pažymėjo, kad po to, kai kitoje civilinėje byloje buvo priimtas sprendimas dėl susitarimo panaikinimo, ji operatyviai siekė atsiimti ieškinį nagrinėjamoje byloje. Kita vertus, įsiteisėjęs Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 10 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-432-600/2016, kuris šalims turi prejudicinę reikšmę, leidžia pripažinti, kad ieškovės reikalavimas šioje byloje buvo pagrįstas ir tenkintinas.

156.

16Atsakovė UAB „SKR Baltic“ atsiliepimu į ieškovės prašymą dėl papildomo sprendimo nurodė, kad ji pateikė prašymą praleidusi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 277 straipsnio 2 dalyje nustatytą terminą. Be to, ieškovė pareiškė tapatų reikalavimą kaip ir pareikštas civilinėje byloje Nr. 2-432-600/2016 nagrinėtame ginče.

177.

18Trečiasis asmuo J. J. taip pat pateikė prašymą priteisti iš atsakovės jos patirtų 2777,50 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Trečiasis asmuo nurodė analogiškus kaip ieškovės argumentus.

198.

20Atsakovė UAB „SKR Baltic“ pateikė papildomą prašymą priteisti jos naudai iš ieškovės 3982,16 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

21II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų procesinių sprendimų esmė

229.

23Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. kovo 6 d. papildoma nutartimi atmetė ieškovės prašymą, tenkino atsakovės UAB „SKR Baltic“ prašymą ir priteisė jos naudai iš ieškovės 3050,46 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, tenkino trečiojo asmens J. J. prašymą ir priteisė iš ieškovės 2777,50 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

2410.

25Teismas, spręsdamas prašomų priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimą, atkreipė dėmesį į tai, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 19 d. nutartimi civilinė byla nutraukta jos reikalavimui praradus aktualumą. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. balandžio 4 d. nutartimi kitoje civilinėje byloje buvo tenkintas S. D. prašymas ir ji kaip trečiasis asmuo įtraukta į bylą, kurioje buvo sprendžiamas iš esmės tapatus ieškinys tarp tų pačių dalyvaujančių asmenų (skirtinga tik jų procesinė padėtis). Vilniaus apygardos teismo 2018 m. balandžio 26 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-8-431/2018 ginčytas susitarimas pripažintas negaliojančiu ir dėl žemės sklypo savininko, ir dėl statinių savininko kaltės. Nors ieškovė ir žinojo tokias aplinkybes, vis dėlto inicijavo naują procesą ir iki 2018 m. birželio 25 d. (kai pateikė prašymą atsiimti ieškinį) laikėsi savo pasirinktos pozicijos dėl pareikšto tapataus reikalavimo, taip iš esmės siekdama kitokio ginčo išsprendimo, kartu didindama proceso dalyvių išlaidas.

2611.

27Teismas, spręsdamas dėl procese dalyvavusių asmenų prašymų priteisti už advokato teisinę pagalbą (procesinių dokumentų parengimas, atstovavimas teismo posėdžiuose) patirtų išlaidų atlyginimą, dėl jo dydžio, padarė išvadą, kad prašomų priteisti išlaidų atlyginimas neviršija Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio, patvirtintose Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu (toliau – Rekomendacijos) nustatyto maksimalaus dydžio. Teismas vertino šalių elgesį, konkrečiai ieškovės veiksmus, kai ji pradėjo naują procesą esant nagrinėjamai civilinei bylai Nr. 2-432-600/2016, pateikė tapatų ieškinį ir taip didino į procesą įtrauktų asmenų išlaidas. Dėl to ieškovės prašymo netenkino, bet visiškai tenkino atsakovės UAB „SKR Baltic“ ir trečiojo asmens J. J. prašymą.

2812.

29Vilniaus apygardos teismas, išnagrinėjęs bylą pagal ieškovės atskirąjį skundą, 2019 m. gegužės 23 d. nutartimi (klaidingai nurodyta data – 2018 m. gegužės 23 d.) panaikino Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 6 d. papildomą nutartį ir klausimą išsprendė iš esmės: priteisė iš atsakovės UAB „SKR Baltic“ ieškovei 1737,60 Eur, o trečiajam asmeniui J. J. – 1388,75 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimo; atsakovės UAB „SKR Baltic“ prašymą atmetė.

3013.

31Kolegija, remdamasi Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis, nustatė, kad civilinė byla Nr. 2-432-600/2016 pradėta 2014 m. rugpjūčio 5 d. gavus ieškovo Generalinės prokuratūros prokuroro, ginančio viešąjį interesą, ieškinį atsakovėms Nacionalinei žemės tarnybai, UAB „SKR Baltic“, Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai dėl valstybinės žemės nuomos sutarties pripažinimo negaliojančia, statybą leidžiančių dokumentų panaikinimo, statinių nugriovimo. Be kitų reikalavimų, prokuroras prašė pripažinti negaliojančiu 2012 m. liepos 30 d. susitarimą dėl 2007 m. balandžio 20 d. valstybinės žemės nuomos sutarties dalinio pakeitimo ir 2007 m. balandžio 20 d. valstybinės žemės nuomos sutarties dėl 0,0673 ha žemės tęstinumą. S. D. 2014 m. rugsėjo 4 d. pateikė teismui prašymą įtraukti ją į bylos nagrinėjimą kaip trečiąjį asmenį, tačiau Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 16 d. rezoliucija toks prašymas nebuvo tenkintas. Dėl to ieškovė Vilniaus miesto apylinkės teismui 2014 m. lapkričio 7 d. pateikė ieškinį, kuriuo prašė panaikinti atsakovių UAB „SKR Baltic“ ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2012 m. liepos 30 d. susitarimą „Dėl 2007 m. balandžio 20 d. valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. N01/2007-465 dalinio pakeitimo“. Pagal pareikšto ieškinio turinį nustatyta, kad ginčijama nuomos sutartis pažeidžia ieškovės teises ir teisėtus interesus, nes būtent dėl šios sutarties sudarymo ieškovei negali būti atkurtos nuosavybės teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą.

3214.

33Vilniaus apygardos teismas 2015 m. gegužės 27 d. nutartimi paliko Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 16 d. rezoliuciją nepakeistą (civilinė byla Nr. 2S-1224-585/2015), konstatuodamas, jog, patenkinus prokuroro ieškinio reikalavimus, ieškovei, kaip galimai pretendentei, atsirastų galimybė, bet nebūtų nustatyta ar pripažinta jos teisė, atkurti nuosavybės teises į ginčo žemę.

3415.

35Nagrinėjama civilinė byla sustabdyta Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. liepos 28 d. nutartimi, iki įsiteisės procesinis sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-1942-600/2015 (naujas bylos Nr. 2-432-600/2016). Ieškovė 2015 m. lapkričio 10 d. pateikė pakartotinį prašymą civilinėje byloje Nr. 2-432-600/2016 įtraukti ją kaip trečiąjį asmenį, nepareiškiantį savarankiškų reikalavimų, ieškovo pusėje ir leisti susipažinti su byla. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 24 d. nutartimi šis prašymas atmestas, konstatavus, kad prokuroro pareikšti reikalavimai nesusiję su jos interesais. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. balandžio 4 d. nutartimi panaikinta Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 24 d. nutarties dalis, kuria atsisakyta tenkinti S. D. prašymą, ir ji įtraukta į bylos nagrinėjimą kaip trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, ieškovo pusėje.

3616.

37Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. lapkričio 10 d. sprendimu pripažino negaliojančiu nuo jo sudarymo momento 2012 m. liepos 30 d. susitarimą. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. balandžio 26 d. nutartimi (civilinė byla Nr. 2A-8-431/2018) šią skundžiamo sprendimo dalį paliko nepakeistą.

3817.

39Ieškovė 2018 m. birželio 25 d. nagrinėjamoje byloje pateikė prašymą atsiimti ieškinį. Atsakovė UAB „SKR Baltic“ prašė šią bylą nutraukti. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. rugsėjo 19 d. nutartimi šią civilinę bylą nutraukė.

4018.

41Apeliacinės instancijos teismas sprendė, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, jog ieškovė, inicijavusi naują teisminį procesą, elgėsi nesąžiningai ar piktnaudžiavo savo teisėmis. Šiuo atveju ieškovė, bandydama atkurti nuosavybės teises į žemės sklypą ir sužinojusi, jog tam trukdo valstybinės institucijos su atsakove sudaryta nuomos sutartis, pirmiausia bandė įstoti į jau vykstantį teismo procesą dėl minėtos sutarties panaikinimo, tik to nepavykus padaryti, ji inicijavo kitą procesą. Ieškovė, siekdama apginti savo interesus, neprivalėjo laukti, kol bus išnagrinėtas apeliacine tvarka jos skundas, ir turėjo teisę kreiptis į teismą su ieškiniu, be to, tokio draudimo įstatyme nenustatyta.

4219.

43Apeliacinės instancijos teismas atsižvelgė ir į tai, kad ši civilinė byla nutraukta ne dėl to, jog Vilniaus apygardos teismo 2016 m. balandžio 4 d. nutartimi patenkintas ieškovės prašymas įtraukti ją kaip trečiąjį asmenį į bylą Nr. 2-432-600/2016, o dėl to, kad įsiteisėjo minėtoje byloje priimtas sprendimas. Taigi apeliacinės instancijos teismas, nenustatęs, kad ieškovė savo veiksmais piktnaudžiavo, atsižvelgdamas į tai, kad ši byla nebuvo nagrinėjama (buvo sustabdyta), pripažino, jog yra pagrindas tenkinti ieškovės ir trečiojo asmens J. J., byloje dalyvavusios ieškovės pusėje, prašymą ir priteisti jų patirtų išlaidų atlyginimą. Pripažinęs, kad ieškovės reikalavimas atsakovei UAB „SKR Baltic“ pagrįstas, teismas atmetė šios atsakovės prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

4420.

45Teismas priteisė visą ieškovės patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, o trečiajam asmeniui priteistinas bylinėjimosi išlaidas sumažino per pusę ir priteisė 1388,75 Eur atlyginimo, nes šis asmuo nereiškė savarankiško reikalavimo, tik dalyvavo ieškovės pusėje ir palaikė jos poziciją.

46III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

4721.

48Kasaciniu skundu atsakovė UAB „SKR Baltic“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gegužės 23 d. nutartį ir palikti galioti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 6 d. papildomą nutartį, priteisti iš ieškovės atsakovės „SKR Baltic“ naudai patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Kasacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

4921.1.

50Apeliacinės instancijos teismas, priteisdamas ieškovės ir trečiojo asmens bylinėjimosi išlaidų atlyginimą tik iš vienos atsakovės, netinkamai taikė CPK 93 ir 98 straipsnius. Byloje kaip atsakovai tuo pačiu pagrindu buvo patraukti du asmenys (privalomo bendrininkavimo atvejis, CPK 43 straipsnio 1 dalies 1 punktas), tačiau bylinėjimosi išlaidų atlyginimas neargumentuotai priteistas tik iš atsakovės UAB „SKR Baltic“. Nepriteisiant bylinėjimosi išlaidų atlyginimo iš kitos atsakovės NŽT, iš esmės proteguojamos valstybės institucijos, nors tai nei teisėta, nei sąžininga, neatitinka procesinio lygiateisiškumo principo (CPK 17 straipsnis), demokratinių vertybių. Be to, CPK 93 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta galimybė teismui nukrypti nuo nustatytų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių. Tačiau nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas nenurodė nė vieno argumento, kodėl visų bylinėjimosi išlaidų atlyginimas priteisiamas iš atsakovės UAB ‚,SKR Baltic“ ir nepriteisiamas iš atsakovės NŽT.

5121.2.

52Apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas bylinėjimosi išlaidų atlyginimo paskirstymo klausimą, nukrypo nuo suformuotos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-332/2012; 2019 m. gegužės 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-174-248/2019). Kasacinio teismo išaiškinta, kad kai atsakovai lygiais pagrindais naudojasi įstatymo suteiktomis procesinėmis teisėmis ir vykdo pareigas, bylinėjimosi išlaidos iš bylą pralaimėjusių bendraatsakovių turi būti priteisiamos lygiomis dalimis. Nagrinėjamu atveju visų bylinėjimosi išlaidų atlyginimas priteistas tik iš vienos atsakovės.

5321.3.

54Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažeidė CPK 18 straipsnį ir su juo susijusį res judicata (teismo galutinai išspręstas klausimas) principą. Pagal ieškovės ieškinį iškelta civilinė byla buvo nutraukta atsižvelgiant į tai, kad kitoje civilinėje byloje Nr. 2-432-600/2016 priimtas sprendimas pripažinti susitarimą, kuris buvo ginčijamas ir nagrinėjamoje byloje, negaliojančiu. Nors civilinėje byloje Nr. 2-432-200/2016 buvo konstatuota aplinkybė, kad dėl susitarimo pripažinimo negaliojančiu atsakovė UAB „SKR Baltic“ nėra atsakinga, nes valstybės institucijų klaidų rizika negali būti perkelta privatiems subjektams, apeliacinės instancijos teismas nesivadovavo šiuo prejudiciniu faktu. Skirstydamas bylinėjimosi išlaidas pagal ieškovės ieškinį iškeltoje byloje, apeliacinės instancijos teismas privalėjo atsižvelgti į faktą, kad atsakovė UAB „SKR Baltic“ nėra kalta dėl susitarimo negaliojimo. Sprendimą parduoti valstybės žemę atsakovei UAB „SKR Baltic“ priėmė atsakovė NŽT, todėl šių išlaidų atlyginimas priteistinas iš atsakingo už negaliojantį susitarimą asmens. Pažymėta ir tai, kad skundžiama apeliacinės instancijos teismo nutartis prieštarauja Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikai, pagal kurią valstybės institucijų klaidų rizika negali būti perkelta privatiems subjektams (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. lapkričio 22 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-447-916/2018). Nagrinėjamu atveju atsakovė UAB „SKR Baltic“ nėra pripažinta kalta dėl negaliojančio susitarimo sudarymo, tačiau yra priversta atlyginti šalių išlaidas byloje, kurioje buvo pareikštas reikalavimas pripažinti tokį susitarimą negaliojančiu.

5522.

56Atsakovė Nacionalinė žemės tarnyba atsiliepimu į kasacinį skundą prašo atsakovės UAB „SKR Baltic“ kasacinį skundą atmesti. Atsiliepime nurodomi šie argumentai:

5722.1.

58CPK 93 straipsnio 4 dalyje suteikiama galimybė teismui nukrypti nuo bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių, atsižvelgiant į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertinant priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Analogiška nuostata įtvirtinta CPK 94 straipsnio 1 dalyje. Nagrinėjamu atveju sprendimas dėl ginčo esmės nebuvo priimtas, t. y. civilinė byla pagal ieškovės ieškinį atsakovėms Nacionalinei žemės tarnybai ir UAB „SKR Baltic“ nutraukta, nustačius, jog ieškovės reikalavimas buvo išnagrinėtas kitoje Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-432-600/2016. Civilinės bylos nutraukimo atveju bylinėjimosi išlaidų paskirstymas priklauso nuo šalių procesinio elgesio ir nuo bylinėjimosi išlaidų susidarymo priežasčių. Šiuo atveju būtent pačios atsakovės UAB „SKR Baltic“ procesinis elgesys buvo priešingas jos akcentuojamam elgesio modeliui, o Nacionalinė žemės tarnyba, atlikdama procesinius veiksmus, veikė apdairiai ir rūpestingai, t. y. atsakovė NŽT, remdamasi CPK 42 straipsnio 1 dalimi, pripažino ieškovės ieškinį, o atsakovė UAB „SKR Baltic“ su juo nesutiko. Atsakovė UAB „SKR Baltic“ nesutiko ir su viešąjį interesą ginančio prokuroro ieškiniu kitoje pirmiau minėtoje civilinėje byloje Nr. 2-432-600/2016, o NŽT, kaip ir visos kitos atsakovės (išskyrus UAB „SKR Baltic“), jį pripažino. Jei atsakovė UAB „SKR Baltic“ būtų sutikusi su prokuroro ieškiniu civilinėje byloje Nr. 2-432-600/2016, ieškovė nebūtų turėjusi pagrindo inicijuoti šią bylą, o trečiasis asmuo – į ją įstoti ir taip patirti bylinėjimosi išlaidų. Taigi apeliacinės instancijos teismas pagrįstai priteisė atlyginti bylinėjimosi išlaidas tik iš atsakovės UAB „SKR Baltic“.

5922.2.

60Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2009 m. birželio 15 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-228/2009 priteisė bylinėjimosi išlaidų atlyginimą tik iš to atsakovo, kuris nepripažino ieškinio. Dėl to negalima pripažinti, kad apeliacinės instancijos teismas, priteisdamas šių išlaidų atlyginimą iš atsakovės, nukrypo nuo teismų praktikos. Atsakovės nurodytose kasacinio teismo nutartyse nėra suformuluota jokių teisės aiškinimo ir taikymo taisyklių dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo procesinio bendrininkavimo atveju. Atsakovės cituojamose ištraukose pasisakyta dėl visiškai skirtingų faktinių aplinkybių, t. y. nurodomos nutartys priimtos bylose, kuriose bendrininkų interesai iš esmės sutapo. Nagrinėjamu atveju bendraatsakovių UAB „SKR Baltic“ ir Nacionalinės žemės tarnybos suinteresuotumas bylos baigtimi buvo skirtingas (priešingas).

6122.3.

62Pažymėta, kad civilinės bylos nutraukimo atveju bylinėjimosi išlaidų paskirstymą lemia šalių procesinis elgesys ir bylinėjimosi išlaidų susidarymo priežastys, bet ne asmenų materialiniai teisiniai santykiai. Šalies procesinis elgesys – tai jos veiksmai (neveikimas) bylos nagrinėjimo teisme metu (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gruodžio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-518-248/2018). Jei atsakovė UAB „SKR Baltic“, atlikdama procesinius veiksmus, būtų veikusi apdairiai bei rūpestingai, t. y. būtų sutikusi su prokuroro ieškiniu civilinėje byloje Nr. 2-432-600/2016, ieškovei apskritai nebūtų buvę pagrindo inicijuoti šią bylą, taigi nebūtų buvę patirta bylinėjimosi išlaidų; jei UAB „SKR Baltic“ būtų sutikusi su ieškovės su ieškiniu šioje byloje, tai ieškovė ir trečiasis asmuo būtų patyrę mažiau bylinėjimosi išlaidų. Dėl to būtent šiai atsakovei tenka teismo nustatyta pareiga atlyginti bylinėjimosi išlaidas. Pažymėta ir tai, kad atsakovė UAB „SKR Baltic“ kasaciniame skunde nepagrįstai teigia, jog ji yra nukentėjusi nuo Nacionalinės žemės tarnybos veiksmų, dėl jų patyrusi žalos, nes tai yra ne šios kasacine tvarka nagrinėjamos bylos dalykas. Vilniaus apygardos teisme šiuo metu nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-2297-577/2019 pagal UAB „SKR Baltic“ ieškinį atsakovei Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Nacionalinės žemės tarnybos ir Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros, dėl žalos atlyginimo.

6323.

64Ieškovė atsiliepimu į kasacinį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gegužės 23 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodomi šie argumentai:

6523.1.

66Atsakovė UAB „SKR Baltic“ šiurkščiai iškraipo teismo sprendime nustatytas aplinkybes. Atsakovė neteisingai nurodo, kad civilinėje byloje Nr. 2-432-600/2016 nustatyta NŽT kaltė dėl nuginčyto susitarimo sudarymo. Minėtoje byloje aiškiai nurodyta ir atsakovės UAB ‚,SKR Baltic“ kaltė, t. y. kad ji nenaudojo ir neketino naudoti statinių pagal tiesioginę paskirtį, kuriai yra būtina išsinuomoti be aukciono žemės sklypą, todėl teisę naudotis žemės sklypu prarado dėl savo kaltės. Be to, atsakovė UAB „SKR Baltic“ iškraipo faktus, kad ieškovė sąmoningai reiškė ieškinį dėl tapataus dalyko. Ieškinys nagrinėjamoje byloje pareikštas 2014 m. lapkričio 7 d., t. y. po to, kai ji siekė įstoti į civilinę bylą Nr. 2-432-600/2016, tačiau jos prašymas nebuvo tenkintas. Kitoje civilinėje byloje ieškovės prašymas įtraukti ją į bylą kaip trečiąjį asmenį tenkintas tik 2016 m. balandžio 4 d. nutartimi. Taigi ieškovė procesiškai elgėsi teisingai, nes, išnagrinėjus kitą bylą, ji kreipėsi nagrinėjamoje byloje su prašymu leisti atsiimti ieškinį.

6723.2.

68Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjama civilinė byla buvo nutraukta, bylinėjimosi išlaidų paskirstymas priklauso nuo šalių procesinio elgesio ir nuo jų susidarymo priežasčių. Atsakovė NŽT nuo pat bylos pradžios sutiko su ieškiniu, priešingai nei atsakovė UAB „SKR Baltic“. Taigi jos elgesys nesudaro pagrindo spręsti, kad šalis protingai įvertino bylinėjimosi išlaidų perspektyvą ir taikiai siekė išspręsti ginčą. Be to, jei atsakovė UAB ‚,SKR Baltic“ būtų sutikusi su prokuroro ieškiniu kitoje byloje, ieškovė būtų patyrusi mažiau bylinėjimosi išlaidų. Atkreiptas dėmesys į tai, kad prejudiciniu faktu kitoje civilinėje byloje nurodyta tai, jog esminė priežastis, kodėl naikinama valstybinė žemės nuomos sutartis su UAB „SKR Baltic“, yra ne NŽT, o pačios atsakovės UAB „SKR Baltic“ veiksmai (valstybinio žemės sklypo nenaudojimas).

6924.

70Trečiasis asmuo J. J. atsiliepimu į kasacinį skundą prašo kasacinį skundą atmesti. Atsiliepime nurodomi šie argumentai:

7124.1.

72Nagrinėjamos civilinės bylos duomenimis, ieškovė, žinodama, kad Vilniaus miesto apylinkės teisme jau yra nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-432-600/2016, siekė įstoti į šią bylą kaip trečiasis asmuo, tačiau minėtą bylą nagrinėjantis teismas nutartimi atsisakė tenkinti tokį prašymą. Dėl to ieškovė, įgyvendindama savo teisę į teisminę gynybą, pati su ieškiniu kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą. Iškelta civilinė byla ilgainiui buvo sustabdyta ir atnaujinta tik tuomet, kai baigta nagrinėti kita civilinė byla pagal prokuratūros ieškinį. Taigi, ieškovė siekė ne dubliuoti teisinius procesus dėl panašaus klausimo, o naudotis savo teise į teisminę gynybą.

7324.2.

74Pažymėta, kad kitoje civilinėje byloje buvo įvertinti ir atsakovės UAB „SKR Baltic“ veiksmai, kaip prieštaraujantys valstybinės žemės nuomos santykiams; atsakovė privalėjo suprasti tokių veiksmų neteisėtumą, tačiau, jų nepaisydama, siekė įgyvendinti nuomininko teises, nors turimų statinių nenaudojo ir neketino naudoti pagal paskirtį.

75Teisėjų kolegija

konstatuoja:

76IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

77Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo, kai byla baigiama nepriimant sprendimo dėl ginčo esmės

7825.

79CPK 94 straipsnyje reglamentuojamas bylinėjimosi išlaidų paskirstymas, kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės. Pagal šio straipsnio 1 dalį, kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos.

8026.

81Kasacinis teismas praktikoje, formuojamoje aiškinant ir taikant CPK 94 straipsnio nuostatas, yra išaiškinęs, kad šalies procesinis elgesys – tai jos veiksmai (neveikimas) bylos nagrinėjimo teisme metu. Šalies tinkamo elgesio apibrėžtis pateikta CPK 93 straipsnio 4 dalyje: šalies procesinis elgesys laikomas tinkamu, jeigu ji sąžiningai naudojosi procesinėmis teisėmis ir sąžiningai atliko procesines pareigas. Šalių procesinės teisės ir pareigos išvardytos CPK 42 straipsnio 1 dalyje, o šio straipsnio 5 dalyje įtvirtinta nuostata, kad šalys joms priklausančiomis procesinėmis teisėmis privalo naudotis sąžiningai, privalo veikti siekdamos, kad byla būtų išnagrinėta greitai ir teisingai, domėtis nagrinėjamos bylos eiga, pasirūpinti tinkamu atstovavimu, pateikti įrodymus, pranešti teismui apie ketinimą nedalyvauti teismo posėdyje ir nurodyti nedalyvavimo priežastis. Jei šalis šių reikalavimų nesilaiko, jos elgesys gali būti pripažintas piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis (CPK 95 straipsnio 1 dalis) (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gruodžio 31 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-518-248/2018 28 punktą; 2019 m. spalio 2 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-274-1075/2019 24 punktą).

8227.

83Kasacinio teismo praktikoje taip pat nurodyta, kad, civilinę bylą nutraukus, bylinėjimosi išlaidos paskirstomos remiantis priežasties teorija, lemiamą reikšmę turi ne galutinio teismo sprendimo priėmimas, o procesinis šalių elgesys, įvertinus bylinėjimosi išlaidų susidarymo priežastingumą, šalių apdairumą, rūpestingumą atliekant procesinius veiksmus, taip pat ir ieškinio padavimą, ir kt. Pagal CK 1.1, 6.263 straipsnius kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu ar neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos, tačiau taip pat jis turi vadovautis ir teisingumo bei sąžiningumo principais (CK 1.5 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-214/2014).

8428.

85Kasacinis teismas yra nurodęs, jog teismas, spręsdamas dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo ir nustatęs, kad konkrečiu atveju bylinėjimosi išlaidų atlyginimo priteisimas, atsižvelgiant į bylos baigtį, nereikštų sąžiningo bylinėjimosi išlaidų byloje paskirstymo, turėtų vadovautis tiek CPK 94 straipsnio 1 dalimi, tiek 93 straipsnio 4 dalies nuostatomis, leidžiančiomis nukrypti nuo 93 straipsnio 1–3 dalyse įtvirtintų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių, atsižvelgdamas į šalių procesinį elgesį ir priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. vasario 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-36-313/2018, 23 punktas; 2019 m. spalio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-274-1075/2019, 26 punktas;).

8629.

87Nagrinėjamu atveju ieškovė pateikė prašymą dėl ieškinio atsisakymo, civilinė byla buvo nutraukta tuo pagrindu, kad yra įsiteisėjęs teismo sprendimas kitoje civilinėje byloje dėl to paties dalyko (Vilniaus miesto apylinkės teismas išnagrinėjo civilinę bylą Nr. 2-432-600/2016 pagal ieškovo Generalinės prokuratūros prokuroro, ginančio viešąjį interesą, ieškinį atsakovėms Nacionalinei žemės tarnybai, UAB „SKR Baltic“, Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai dėl valstybinės žemės nuomos sutarties pripažinimo negaliojančia, statybą leidžiančių dokumentų panaikinimo, statinių nugriovimo, kurioje kaip trečiasis asmuo buvo įtraukta ir ieškovė). Dėl šios priežasties, spręsdamas bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą ir remdamasis CPK 94 straipsnio 1 dalimi, apeliacinės instancijos teismas vertino ieškovės procesinį elgesį viso nagrinėjamos ir susijusios kitos civilinės bylos proceso metu, priežastis, nulėmusias tiek ieškinio nagrinėjamoje byloje pareiškimą, tiek jo atsisakymą, taip pat priežastis, dėl kurių susidarė šalių bylinėjimosi išlaidos. Apeliacinės instancijos teismas, pateikęs išsamius argumentus dėl ieškovės procesinio elgesio, padarė išvadą, kad ji tinkamai įgyvendino jai suteiktas procesines teises, todėl šioje byloje patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą priteisė ieškovės ir trečiojo asmens J. J. naudai iš atsakovės UAB „SKR Baltic“. Pažymėtina, kad nagrinėjamoje byloje ieškovė teismo procesą inicijavo po to, kai minėtoje civilinėje byloje Nr. 2-432-600/2016 nebuvo tenkintas jos prašymas ją įtraukti į bylą kaip trečiąjį asmenį be savarankiškų reikalavimų.

8830.

89Atsakovė UAB „SKR Baltic“, nesutikdama su apeliacinės instancijos teismo išvada, kasaciniame skunde teigia, kad netinkamai taikyta CPK 93 straipsnio 1 dalis ir 98 straipsnio 1 dalis, nes bylinėjimosi išlaidų atlyginimas neargumentuotai priteistas tik iš vienos atsakovės; kadangi ieškinys pareikštas dviem atsakovėms, tai bylinėjimosi išlaidų atlyginimas priteistinas iš jų abiejų; be to, susijusioje byloje konstatuota atsakovės Nacionalinės žemės tarnybos kaltė dėl skundžiamo susitarimo, todėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimas turėjo būti priteistas tik iš šios atsakovės.

9031.

91CPK 93 straipsnio 1 dalies ir 98 straipsnio 1 dalies nuostatose įtvirtinta bendroji taisyklė, kad visos išlaidos yra priteisiamos iš pralaimėjusios šalies. Kasacinio teismo praktikoje pažymima, kad bylinėjimosi išlaidų paskirstymas paremtas principu, kad „pralaimėjęs moka“; bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklės pirmiausia yra orientuotos į šalies, laimėjusios bylą, teisės į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą užtikrinimą (CPK 93 straipsnio 1–2 dalys), tačiau proceso įstatyme suteikiama teismui galimybė nukrypti nuo nurodyto bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių. Pagrindas, pagal kurį yra nustatoma laimėjusioji šalis ir atitinkamai paskirstomos bylinėjimosi išlaidos, yra ieškiniu pareikštų materialiųjų subjektinių reikalavimų išsprendimo rezultatas (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gegužės 10 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-193-969/2018 36 punktą).

9232.

93Pažymėtina, kad civiliniame procese galiojantys teisės principai (CPK 7, 8 straipsniai), taip pat ir bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklės skatina šalis protingai įvertinti bylinėjimosi perspektyvas, taikiai spręsti ginčus ar pripažinti ieškinį. Nagrinėjamu atveju atsakovė Nacionalinė žemės tarnyba, remdamasi CPK 42 straipsnio 1 dalimi, pripažino ieškovės ieškinį, o atsakovė UAB „SKR Baltic“ su ieškovės pareikštu ieškiniu nesutiko. Pažymėtina, kad atsakovė UAB „SKR Baltic“ nesutiko ir su viešąjį interesą ginančio prokuroro ieškiniu kitoje civilinėje byloje Nr. 2-432-600/2016, o atsakovė Nacionalinė žemės tarnyba, kaip ir kitos (išskyrus UAB „SKR Baltic“) byloje dalyvavusios atsakovės, ieškinį pripažino. Taigi ieškovės ir trečiojo asmens J. J. šioje byloje patirtos bylinėjimosi išlaidos iš esmės buvo nulemtos atsakovės UAB „SKR Baltic“ pasirinkto procesinio elgesio. Todėl, atsižvelgdamas į skirtingą atsakovių suinteresuotumą tiek šioje, tiek ir kitoje civilinėje byloje ir atitinkamai skirtingą dėl to procesinį elgesį, minėtiems asmenims jų patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą apeliacinės instancijos teismas turėjo pagrindą priteisti tik iš vienos atsakovės UAB „SKR Baltic“.

9433.

95Atsakovės UAB „SKR Baltic“ kasaciniame skunde teigiama, kad apeliacinės instancijos teismas, priteisdamas bylinėjimosi išlaidų atlyginimą tik iš vienos atsakovės, nukrypo nuo teismų praktikos šiuo klausimu (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. sausio 8 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-104-684/2019, 2019 m. gegužės 9 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-174-248/2019, kt.). Teisėjų kolegija šiuos kasacinio skundo argumentus laiko nepagrįstais, nes atsakovės nurodomos nutartys priimtos bylose, kuriose iš esmės skyrėsi faktinės aplinkybės, o proceso bendrininkų interesai iš esmės sutapo. Tokiu atveju bylinėjimosi išlaidų atlyginimas iš atitinkamų bendrininkų priteisiamas lygiomis dalimis. Minėta, kad nagrinėjamoje byloje nesutapo abiejų atsakovių suinteresuotumas bylos baigtimi ir elgesys proceso metu.

9634.

97Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą ir bylinėjimosi išlaidų atlyginimą priteisdamas tik iš vienos atsakovės, nenurodė argumentų tokiai išvadai pagrįsti (CPK 331 straipsnio 4 dalies 4 punktas). Tačiau, atsižvelgdama į tai, kad bylos aplinkybės ir CPK 94 straipsnio 1 dalis, 93 straipsnio 4 dalis leidžia nukrypti nuo 93 straipsnio 1–3 dalyse įtvirtintų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių, byloje iš esmės teisingai ir pagrįstai paskirstytos bylinėjimosi išlaidos, teisėjų kolegija sprendžia, jog nagrinėjamu atveju šis procesinis trūkumas gali būti ištaisytas kasacinio teismo (CPK 359 straipsnio 4 dalis).

9835.

99Teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytais argumentais, konstatuoja, kad apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo tarp atsakovių tuo atveju, kai byloje nepriimtas sprendimas dėl ginčo esmės, tinkamai vadovavosi proceso teisės normomis ir nenukrypo nuo teismų praktikos šiuo klausimu. Dėl to atsakovės UAB „SKR Baltic“ kasacinio skundo argumentai neteikia įstatyme (CPK 346 straipsnio 2 dalyje) nustatyto pagrindo keisti ar naikinti apeliacinės instancijos teismo procesinį sprendimą (CPK 359 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

100Dėl bylinėjimosi išlaidų

10136.

102Netenkinus atsakovės UAB „SKR Baltic“ kasacinio skundo, jos patirtos kasaciniame teisme bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos.

10337.

104Ieškovė, atsakovė Nacionalinė žemės tarnyba ir trečiasis asmuo J. J. neprašė atlyginti bylinėjimosi išlaidų ir nepateikė faktinių duomenų, patvirtinančių, kad jos kasaciniame teisme patyrė tokių išlaidų, todėl šių išlaidų atlyginimas nepriteistinas.

10538.

106Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2020 m. sausio 6 d. pažymą apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, kasacinis teismas patyrė 106,94 Eur tokių išlaidų, todėl iš atsakovės UAB ‚,SKR Baltic“ valstybei priteistinas šių išlaidų atlyginimas (CPK 79 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnis).

107Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 359 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

108Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gegužės 23 d. nutartį palikti nepakeistą.

109Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „SKR Baltic“ (j. a. k. 300512605) valstybei 106,94 Eur (vieną šimtą šešis Eur 94 ct) išlaidų atlyginimo. Valstybei priteista suma mokėtina į Valstybinės mokesčių inspekcijos (j. a. k. 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas – 5660.

110Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Kasacinėje byloje sprendžiama dėl proceso teisės normų,... 7. 2.... 8. Ieškovė prašė panaikinti atsakovių 2012 m. liepos 30 d. susitarimą... 9. 3.... 10. Civilinė byla pagal ieškovės pareikštą reikalavimą Vilniaus miesto... 11. 4.... 12. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. gruodžio 5 d. nutartimi paliko nepakeistą... 13. 5.... 14. Ieškovė 2018 m. gruodžio 10 d. pateikė teismui prašymą priimti papildomą... 15. 6.... 16. Atsakovė UAB „SKR Baltic“ atsiliepimu į ieškovės prašymą dėl... 17. 7.... 18. Trečiasis asmuo J. J. taip pat pateikė prašymą priteisti iš atsakovės jos... 19. 8.... 20. Atsakovė UAB „SKR Baltic“ pateikė papildomą prašymą priteisti jos... 21. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų procesinių sprendimų esmė... 22. 9.... 23. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. kovo 6 d. papildoma nutartimi... 24. 10.... 25. Teismas, spręsdamas prašomų priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimo... 26. 11.... 27. Teismas, spręsdamas dėl procese dalyvavusių asmenų prašymų priteisti už... 28. 12.... 29. Vilniaus apygardos teismas, išnagrinėjęs bylą pagal ieškovės atskirąjį... 30. 13.... 31. Kolegija, remdamasi Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“... 32. 14.... 33. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. gegužės 27 d. nutartimi paliko Vilniaus... 34. 15.... 35. Nagrinėjama civilinė byla sustabdyta Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015... 36. 16.... 37. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. lapkričio 10 d. sprendimu... 38. 17.... 39. Ieškovė 2018 m. birželio 25 d. nagrinėjamoje byloje pateikė prašymą... 40. 18.... 41. Apeliacinės instancijos teismas sprendė, kad pirmosios instancijos teismas... 42. 19.... 43. Apeliacinės instancijos teismas atsižvelgė ir į tai, kad ši civilinė byla... 44. 20.... 45. Teismas priteisė visą ieškovės patirtų bylinėjimosi išlaidų... 46. III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 47. 21.... 48. Kasaciniu skundu atsakovė UAB „SKR Baltic“ prašo panaikinti Vilniaus... 49. 21.1.... 50. Apeliacinės instancijos teismas, priteisdamas ieškovės ir trečiojo asmens... 51. 21.2.... 52. Apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas bylinėjimosi išlaidų... 53. 21.3.... 54. Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažeidė CPK 18 straipsnį ir su juo... 55. 22.... 56. Atsakovė Nacionalinė žemės tarnyba atsiliepimu į kasacinį skundą prašo... 57. 22.1.... 58. CPK 93 straipsnio 4 dalyje suteikiama galimybė teismui nukrypti nuo... 59. 22.2.... 60. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2009 m. birželio 15 d. nutartyje civilinėje... 61. 22.3.... 62. Pažymėta, kad civilinės bylos nutraukimo atveju bylinėjimosi išlaidų... 63. 23.... 64. Ieškovė atsiliepimu į kasacinį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo... 65. 23.1.... 66. Atsakovė UAB „SKR Baltic“ šiurkščiai iškraipo teismo sprendime... 67. 23.2.... 68. Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjama civilinė byla buvo nutraukta,... 69. 24.... 70. Trečiasis asmuo J. J. atsiliepimu į kasacinį skundą prašo kasacinį... 71. 24.1.... 72. Nagrinėjamos civilinės bylos duomenimis, ieškovė, žinodama, kad Vilniaus... 73. 24.2.... 74. Pažymėta, kad kitoje civilinėje byloje buvo įvertinti ir atsakovės UAB... 75. Teisėjų kolegija... 76. IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 77. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo, kai byla baigiama nepriimant... 78. 25.... 79. CPK 94 straipsnyje reglamentuojamas bylinėjimosi išlaidų paskirstymas, kai... 80. 26.... 81. Kasacinis teismas praktikoje, formuojamoje aiškinant ir taikant CPK 94... 82. 27.... 83. Kasacinio teismo praktikoje taip pat nurodyta, kad, civilinę bylą nutraukus,... 84. 28.... 85. Kasacinis teismas yra nurodęs, jog teismas, spręsdamas dėl bylinėjimosi... 86. 29.... 87. Nagrinėjamu atveju ieškovė pateikė prašymą dėl ieškinio atsisakymo,... 88. 30.... 89. Atsakovė UAB „SKR Baltic“, nesutikdama su apeliacinės instancijos teismo... 90. 31.... 91. CPK 93 straipsnio 1 dalies ir 98 straipsnio 1 dalies nuostatose įtvirtinta... 92. 32.... 93. Pažymėtina, kad civiliniame procese galiojantys teisės principai (CPK 7, 8... 94. 33.... 95. Atsakovės UAB „SKR Baltic“ kasaciniame skunde teigiama, kad apeliacinės... 96. 34.... 97. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad apeliacinės instancijos... 98. 35.... 99. Teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytais argumentais, konstatuoja, kad... 100. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 101. 36.... 102. Netenkinus atsakovės UAB „SKR Baltic“ kasacinio skundo, jos patirtos... 103. 37.... 104. Ieškovė, atsakovė Nacionalinė žemės tarnyba ir trečiasis asmuo J. J.... 105. 38.... 106. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2020 m. sausio 6 d. pažymą apie... 107. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 108. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gegužės 23 d. nutartį palikti nepakeistą.... 109. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „SKR Baltic“ (j.... 110. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...