Byla 1-65-133/2012

1( - )as

2( - )o apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Romualdas Lincevičius, sekretoriaujant Vaidai Pupšytei, Aušrinei Kudžmienei, Daivai Aliulienei, dalyvaujant prokurorei Svetlanai Zabielinienei, kaltinamiesiems R. K., M. M., kaltinamųjų gynėjams advokatams Romualdui Mikliušui, Albertui Romualdui Gidrai, viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje:

3R. K., asmens kodas ( - ) gimusi ( - ), lietuvė, Lietuvos Respublikos pilietė, ištekėjusi, aukštojo išsilavinimo, gyvenanti ( - ), dirbanti UAB ( - ) direktoriaus pavaduotoja ekonomikai, pasas LK ( - ), neteista, kaltinama nusikaltimais, numatytais Lietuvis Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 183 str. 2 d., 300 str. 2 d. (Lietuvos Respublikos 2000 m. rugsėjo 26 d. įstatymo Nr. VIII-1968 redakcija galiojusi nuo 2003-05-01 iki 2006-02-10), 183 str. 2 d., 182 str. 2 d., 300 str. 2 d. (Lietuvos Respublikos 2000 m. rugsėjo 26 d. įstatymo Nr. VIII-1968 redakcija galiojusi nuo 2003-05-01 iki 2006-02-10), 182 str. 2 d.,

4M. M., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, vedęs, aukštojo išsilavinimo, gyvenantis ( - ), dirbantis UAB ( - ) direktoriumi, asmens tapatybės kortelė Nr. ( - ), neteistas, kaltinamas nusikaltimais, numatytais Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 24 str. 6 d. 183 str. 2 d., 182 str. 2 d., 182 str. 2 d., 300 str. 2 d. (Lietuvos Respublikos 2000 m. rugsėjo 26 d. įstatymo Nr. VIII-I968 redakcija galiojusi nuo 2003-05-01 iki 2006-02-10), 300 str. 2 d. (Lietuvos Respublikos 2000 m. rugsėjo 26 d. įstatymo Nr. VIII-1968 redakcija galiojusi nuo 2003-05-01 iki 2006-02-10), 182 str. 2 d., 182 str. 2 d.,

5Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,

Nustatė

6Kaltinamoji R. K., veikdama vieninga tyčia bendrininkų grupėje, pasisavino jos žinioje buvusį didelės vertės svetimą turtą - UAB ( - ) priklausančius 105 621,80 Lt, o būtent: 2002 m. balandžio - liepos mėnesių laikotarpiu, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, ( - ), tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje, būdama UAB ( - ), 1993-11-19 registruotos Valstybės įmonės Registrų centro ( - ) filiale, kodas ( - ), adresu ( - ), gamybinio skyriaus viršininke ir užimamų pareigų pagrindu savo žinioje turėdama UAB ( - ) turtą, veikdama vieninga tyčia bendrininkų grupėje su asmeniu, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir jo suburto ir vadovaujamo nusikalstamo susivienijimo nariais, kurių atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas, ir kitais ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais to paties nusikalstamo susivienijimo nariais iš asmens, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas, suburto ir vadovaujamo nusikalstamo susivienijimo narės, kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas, už ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatyto dydžio piniginį atlygį įsigijo minėto nusikalstamo susivienijimo narių, kurių atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas, ir kitų ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų to paties nusikalstamo susivienijimo narių suklastotus dokumentus: UAB ( - ) 2002-04-04 PVM sąskaitą faktūrą serija ( - ); 2002-05-07 PVM sąskaitą faktūrą serija ( - ); 2002-05-16 PVM sąskaitą faktūrą serija ( - ); 2002-05-17 PVM sąskaitą faktūrą serija ( - ), UAB ( - ) 2002-07-05 PVM sąskaitą faktūrą serija( - ), kuriuose buvo nurodyti žinomai melagingi duomenys apie tai, kad UAB ( - ) ir UAB ( - ) neva pardavė, o UAB ( - ) iš viso nupirko paslaugų už 105 621,80 Lt ir perdavė šiuos suklastotus dokumentus UAB ( - ) finansininkams, nurodydama juos įtraukti į UAB ( - ) buhalterinę apskaitą bei nurodė pagal juos mokėjimo pavedimais atsiskaityti su UAB ( - ) ir UAB ( - ). UAB ( - ) finansininkai, nežinodami, kad jiems pateikti dokumentai yra suklastoti ir realiai tarp UAB ( - ), UAB ( - ) ir UAB ( - ) jokių sandorių nėra įvykę, UAB ( - ) patalpose, esančiose ( - ): 2002-04-05, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, kaip atsiskaitymą už neva UAB ( - ) parduotas paslaugas, iš UAB ( - ) bankinės sąskaitos Nr. ( - ), esančios ( - ) skyriuje, mokėjimo pavedimu Nr.102 į UAB ( - ) bankinę sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB ( - ) pervedė 25 427,82 Lt; 2002-06-10, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, kaip atsiskaitymą už neva UAB ( - ) parduotas paslaugas, iš UAB ( - ) bankinės sąskaitos Nr. ( - ), esančios ( - ) skyriuje, mokėjimo pavedimu Nr. 192 į UAB ( - ) bankinę sąskaitą Nr. ( - ), esančią ( - )” pervedė 41 961,98 Lt; 2002-07-08, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, kaip atsiskaitymą už neva UAB ( - ) parduotas paslaugas, iš UAB ( - ) bankinės sąskaitos Nr. ( - ), esančios ( - ) skyriuje, mokėjimo pavedimu Nr. 227 į UAB ( - ) bankinę sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB ( - ) filiale, pervedė 38 232,00 Lt, viso 105 621, 80 Lt.

7Asmens, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas, suburto ir vadovaujamo nusikalstamo susivienijimo narys, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas, toliau tęsdamas savo nusikalstamą veiką, iš UAB ( - ) ir UAB ( - ) bankinių sąskaitų šiuos pervestus pinigus bankomatuose nuėmė grynais ir per kitą nusikalstamo susivienijimo narę, kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas, ( - ) perdavė šiuos pinigus R. K., be ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatyto dydžio pinigų dalies, kurią nusikalstamo susivienijimo nariai pasiliko už suklastotų dokumentų išrašymą. R. K., toliau tęsdama nusikalstamą veiką, minėtu būdu gautus UAB ( - ) priklausančius pinigus panaudojo ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytiems asmeniniams poreikiams ir tokiu būdu, padedant asmens, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas, suburto ir vadovaujamo nusikalstamo susivienijimo nariams, kurių atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas, ir kitiems ikiteisminio tyrimo metu nenustatytiems to paties nusikalstamo susivienijo nariams, R. K. pasisavino jos žinioje buvusį didelės vertės UAB ( - ) priklausantį turtą - 105 621,80 Lt.

8Taip pat ji, veikdama vieninga tyčia bendrininkų grupėje, suklastojo tikrus dokumentus ir juos panaudojo, dėl ko buvo padaryta didelės žalos, o būtent: R. K., 2002 m. balandžio - liepos mėnesių laikotarpiu, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, ( - ) mieste, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje, veikdama bendrininkų grupėje su asmens, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas, suburto ir vadovaujamo nusikalstamo susivienijimo nariais, kurių atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas, ir kitais nenustatytais nusikalstamo susivienijimo nariais, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytiems nusikalstamo susivienijimo nariams kompiuterinės technikos pagalba įrašius į UAB ( - ) 2002-04-04 PVM sąskaitą faktūrą serija ( - ); 2002-05-07 PVM sąskaitą faktūrą serija ( - ) 2002-05-16 PVM sąskaitą faktūrą serija( - ); 2002-05-17 PVM sąskaitą faktūrą serija ( - ); UAB ( - ) 2002-07-05 PVM sąskaitą faktūrą serija ( - ) žinomai melagingus duomenis, kad minėtos įmonės pardavė UAB ( - ) paslaugų iš viso už 105 621,80 Lt, tame tarpe 16 111,80 Lt PVM, asmens, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas suburto nusikalstamo susivienijimo nariui, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas, nurodymu, suklastojus šiuose dokumentuose vadybininko A. A. parašą bei šiuos suklastotus dokumentus perdavus R. K., pastaroji žinodama, kad realiai minėtos įmonės UAB ( - ) jokių paslaugų nepardavė, kaip UAB ( - ) gamybinio skyriaus viršininkė, nurodė sau pavaldiems darbuotojams A. P. ir V. D. pasirašyti UAB ( - ) 2002-04-04 PVM sąskaitą faktūrą serija ( - )5; 2002-05-07 PVM sąskaitą faktūrą serija ( - ); 2002-05-16 PVM sąskaitą faktūrą serija ( - )4; 2002-05-17 PVM sąskaitą faktūrą serija ( - ); UAB ( - ) 2002-07-05 PVM sąskaitą faktūrą serija ( - ), tokiu būdu suklastodama tikrus dokumentus R. K., toliau tęsdama nusikalstamą veiką, minėtus suklastotus dokumentus 2002 m. balandžio - liepos mėnesių laikotarpiu, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, pateikė UAB ( - ), esančios ( - ) finansininkams bei nurodė juos įtraukti į UAB ( - ) buhalterinę apskaitą ir tokiu būdu panaudojo suklastotus dokumentus, dėl ko UAB „( - )” buvo padaryta didelė 105 621,80 Lt žala.

9Taip pat ji, veikdama vieninga tyčia bendrininkų grupe, pasisavino didelės vertės svetimą turtą - UAB ( - ) priklausančius 278 008,72 Lt, o būtent: R. K., 2003 m. liepos - 2004 m. sausio mėnesių laikotarpiu, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, ( - )e, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje, būdama UAB ( - ) gamybinio skyriaus viršininke, užimamų pareigų pagrindu savo žinioje turėjusi UAB ( - ) turtą, veikdama vieninga tyčia bendrininkų grupe su M. M., asmeniu, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas, ir jo suburto ir vadovaujamo nusikalstamo susivienijimo nariais, kurių atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas, ir kitais ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais to paties nusikalstamo susivienijimo nariais pagal sutartą su UAB ( - ) vadybininku M. M. jos pasiūlytą planą - mokėti už UAB ( - ) bendrovei ( - ) teikiamą produkciją brangiau nei reali rinkos kaina, įtraukiant į atsiskaitymų grandinę tarp UAB ( - ) ir UAB ( - ) fiktyvią įmonę, galinčią išrašyti suklastotus dokumentus, kuriais bus įforminta, kad ši fiktyvi įmonė pagal UAB ( - ) užsakymą, sumontavo bendrovės ( - ) pagamintą produkciją UAB ( - ) objekte, o pinigai, pervesti iš UAB ( - ) įmonei, neva atlikusiai produkcijos montavimo darbus ir sugrąžinti grynais neapskaitant UAB ( - ) įmonės buhalterijoje, turės būti perduoti jai (R. K.), kaip iš anksto sutartas skirtumas, permokėtas bendrovės ( - ) bendrovei ( - ) atsiskaitant už pateiktą produkciją ir garantijas kitiems užsakymams bendrovei ( - ), ir tokiu būdu pasisavinti UAB ( - ) turtą, UAB ( - ) apmokėjus bendrovei ( - ) už pateiktą produkciją - langus ir statybines medžiagas iš UAB ( - ) atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), esančios banke ( - ) skyriaus į UAB ( - ) atsiskaitomąją sąskaitą Nr.( - ) AB ( - ): 2003-07-15 pervedant 87 000,00 Lt; 2003-08-14 pervedant 337 925,00 Lt, 2003-09-25 pervedant 80 441,14 Lt, 2003-10-15 pervedant 61 548,03 Lt, 2003-11-27 pervedant 27 024,27 Lt, 2004-01-20 pervedant 21397,70 Lt, viso: 615 336,14 Lt arba 278 008,72 Lt daugiau nei reali pateiktos produkcijos kaina.

10M. M. iš asmens, kurių kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas, suburto ir vadovaujamo nusikalstamo susivienijimo narės, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas, už ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatyto dydžio piniginį atlygį įgijo minėto nusikalstamo susivienijimo narių, kurių atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas, ir kitų ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų to paties nusikalstamo susivienijimo narių suklastotus dokumentus: UAB ( - ) 2003-07-15 PVM sąskaitą faktūrą ( - ), prie jos pridedamą atliktų darbų aktą pagal sutartį Nr. ( - ), 2003-08-19 PVM sąskaitą-faktūrą ( - ), prie jos pridedamą atliktų darbų aktą pagal sutartį Nr. ( - ), 2003-09-24 PVM sąskaitą-faktūrą Serija ( - ), prie jos pridedamą 2003-09-24 atliktų darbų aktą pagal sutartį Nr. ( - ), 2003-09-29 PVM sąskaitą-faktūrą Serija ( - ), prie jos pridedamą atliktų darbų aktą pagal sutartį Nr. ( - ), UAB ( - ) 2003-11-07 PVM sąskaitą-faktūrą Serija ( - ), prie jos pridedamą 2003-11-05 darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. ( - ), 2003-11-29 PVM sąskaitą-faktūrą Serija ( - ), prie jos pridedamą 2003-11-24 darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. ( - ), UAB ( - ) 2003-11-27 PVM sąskaitą-faktūrą Serija ( - ), prie jos pridedamus 2003-12-01 darbų priėmimo-perdavimo aktus Nr. ( - ), 2003-12-30 PVM sąskaitas-faktūras Serija ( - ), Serija ( - )ir ( - ) ir prie jų pridedamus 2003-12-30 darbų priėmimo-perdavimo aktus, kuriuose buvo nurodyti žinomai melagingi duomenys apie tai, kad UAB ( - ), UAB ( - ) ir UAB ( - ) neva pardavė, o UAB ( - ) nupirko paslaugų už 278 008,72 Lt, t.y. už sumą, atitinkančią permokėtų iš UAB ( - ) pervestų 615 336,14 Lt bendrovei ( - ) už produkciją, kurios reali vertė 337 327,42 Lt.

11M. M., toliau tęsdamas nusikalstamą veiklą, žinodamas, kad pagal asmens, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas, jam pateiktus UAB ( - ), UAB ( - ) ir UAB ( - ) dokumentus sandoriai nėra įvykę, suorganizavo šių suklastotų dokumentų perdavimą UAB ( - ) finansininkams ir jų įtraukimą į UAB ( - ) buhalterinę apskaitą bei atsiskaitymą pagal juos mokėjimo pavedimais su UAB ( - ), UAB ( - ) ir UAB ( - ). UAB ( - ) finansininkai, nežinodami, kad jiems pateikti dokumentai yra suklastoti ir realiai tarp UAB ( - ), UAB ( - ), UAB ( - ) ir UAB ( - ) jokių sandorių nėra įvykę, UAB ( - ) patalpose, esančiose ( - ) įtraukė juos į UAB ( - ) buhalterinę apskaitą ir 2003-07-16, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, kaip atsiskaitymą už neva UAB ( - ) suteiktas paslaugas, iš UAB „( - )” bankinės sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB ( - ) mokėjimo pavedimu Nr. 3056 į UAB ( - ) bankinę sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB ( - ) pervedė 40 002 Lt, 2003-08-20, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, kaip atsiskaitymą už neva UAB ( - ) parduotas paslaugas, iš UAB ( - ) bankinės sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB bankas ( - ) mokėjimo pavedimu Nr. 3339 į UAB ( - ) bankinę sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB ( - ) pervedė 60 003,24 Lt, 2003-09-25, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, kaip atsiskaitymą už neva UAB ( - ) parduotas paslaugas, iš UAB ( - ) bankinės sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB bankas ( - ) mokėjimo pavedimu Nr. ( - ) į UAB ( - ) bankinę sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB( - ) pervedė 27 001,17 Lt, 2003-10-16, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, kaip atsiskaitymą už neva UAB ( - ) parduotas prekes, iš UAB ( - ) bankinės sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB ( - ) mokėjimo pavedimu Nr. 3759 į UAB „( - )” bankinę sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB ( - ) pervedė 27 003,85 Lt, 2003-12-03, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, kaip atsiskaitymą už neva UAB ( - ) suteiktas paslaugas, iš UAB „( - )” bankinės sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB bankas ( - ) mokėjimo pavedimu Nr. 4154 į UAB ( - ) bankinę sąskaitą Nr. ( - ), esančias AB ( - ) filiale pervedė 27 018,46 Lt, 2003-12-04, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, kaip atsiskaitymą už neva UAB ( - ) suteiktas paslaugas, iš UAB ( - ) bankinės sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB bankas ( - ) mokėjimo pavedimu Nr. 4156 į UAB ( - ) bankinę sąskaitą Nr. ( - ) esančias AB ( - ) filiale pervedė 39 800 Lt, 2004-01-14, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, kaip atsiskaitymą už neva UAB ( - ) suteiktas paslaugas, iš UAB ( - ) bankinės sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB bankas ( - ) mokėjimo pavedimu Nr. 4461 į UAB ( - ) bankinę sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB bankas ( - ) filiale pervedė 57 180,00 Lt. Iš viso į UAB ( - ), UAB ( - ) ir UAB ( - ), bankines sąskaitas pervedė 278 008,72 Lt, t.y. sumą, kuri pagal susitarimą su R. K., turėjo būti grąžinta permokėjus už tiekiamą produkciją.

12Asmens, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas, suburto ir vadovaujamo nusikalstamo susivienijimo narys, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas, toliau tęsdamas nusikalstamą veiką, šiuos pervestus 278 008,72 Lt, atitinkančius pinigų sumą, permokėtą pagal M. M. ir R. K. susitarimą, iš UAB ( - ), UAB ( - ), UAB ( - ) bankinių sąskaitų bankomatuose nuėmė grynais ir per kitą nusikalstamo susivienijimo narę, kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas, ( - ) perdavė M. M. be ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatyto dydžio pinigų dalies, kurią nusikalstamo susivienijimo nariai pasiliko už suklastotų dokumentų išrašymą. M. M., toliau tęsdamas savo nusikalstamą veiką iš asmens, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas, gautus pinigus perdavė ( - ) R. K., o ši pinigus panaudojo ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytoms reikmėms ir tokiu būdu, padedant M. M. kartu su asmeniu, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas, ir jo suburto ir vadovaujamo nusikalstamo susivienijimo nariais, kurių atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas, ir kitais ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais to paties nusikalstamo susivienijo nariais, R. K. pasisavino jos žinioje buvusį UAB ( - ) turtą - 278 008,72 Lt.

13Taip pat ji, veikdama vieninga tyčia bendrininkų grupe, apgaule UAB „( - )” naudai įgijo turtinę teisę į 42 408,12 Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų ir panaikino prievolę šiuos pinigus sumokėti į valstybės biudžetą, o būtent: R. K., 2003 m. birželio mėnesio - 2004 m. sausio mėnesio laikotarpiu, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, ( - ), tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje, būdama UAB „( - )” gamybinio skyriaus viršininke, užimamų pareigų pagrindu savo žinioje turėjusi UAB „( - )” turtą, veikdama vieninga tyčia bendrininkų grupe su M. M. bei asmeniu, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas, ir jo suburto ir vadovaujamo nusikalstamo susivienijimo nariais, kurių atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas, ir kitais ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais to paties nusikalstamo susivienijimo nariais, pagal sutartą su UAB „( - )” vadybininku M. M. jos pasiūlytą planą - mokėti už UAB „( - )” bendrovei „( - )” teikiamą produkciją brangiau nei reali rinkos kaina, įtraukiant į atsiskaitymų grandinę tarp UAB „( - )” ir UAB „( - )” fiktyvią įmonę, galinčią išrašyti suklastotus dokumentus, kuriais bus įforminta, kad ši fiktyvi įmonė pagal UAB „( - )” užsakymą, sumontavo UAB „( - )” pagamintą produkciją bendrovės „( - )” objekte, o pinigai, pervesti iš UAB „( - )” įmonei, neva atlikusiai produkcijos montavimo darbus ir sugrąžinti grynais neapskaitant UAB „( - )” įmonės buhalterijoje, turės būti perduoti jai (R. K.), kaip iš anksto sutartas skirtumas, permokėtas bendrovės „( - )” bendrovei „( - )” atsiskaitant už pateiktą produkciją ir garantijas kitiems užsakymams bendrovei „( - )”; UAB „( - )” PVM sąskaitas - faktūras su įrašytais melagingais duomenimis apie bendrovei „( - )” parduotų prekių ir paslaugų kainas įtraukti į UAB „( - )” buhalterinę apskaitą ir tokiu būdu sumažinti UAB „( - )” Lietuvos Respublikos biudžetui mokėtiną PVM, pateikė UAB „( - )” finansininkams UAB „( - )” rekvizitus, o M. M. nurodė į minėtas PVM sąskaitas faktūras įrašyti aukštesnes nei rinkos kaina, bendrovei „( - )” parduodamų prekių ir paslaugų kainas. UAB „( - )” finansininkams įrašius į UAB „( - )” sąskaitas faktūras M. M. žinomai melagingus duomenis apie parduodamų prekių ir paslaugų kainas, M. M., toliau tęsdamas nusikalstamą veiką ir žinodamas, kad kainos suklastotos, kaip UAB „( - )” vadybininkas pateikė pasirašyti sandėlio vedėjai V. Š. PVM sąskaitas faktūras: 2003-06-30 serija ( - ), 87 000,00 Lt sumai, tarp jų 13 271,00 Lt PVM, 2003-07-31 serija ( - ), 204 079,75 Lt sumai, tarp jų 31 130,81 Lt. PVM, 2003-07-31 serija ( - ), 86 470,52 Lt sumai, tarp jų 13 190,42 Lt PVM; 2003-07-31 serija ( - ), 14 374,73 Lt sumai, tarp jų 2 192,76 Lt PVM; 2003-07-31 serija ( - ), 33 000,00 Lt sumai, tarp jų 5 033,90 Lt PVM; 2003-08-18 serija ( - ), 1 148,14 Lt sumai, tarp jų 175,14 Lt PVM; 2003-08-29 serija ( - ),44 155,00 Lt sumai, tarp jų 6 735,51 Lt PVM; 2003-08-29 serija ( - ), 35 138,00 Lt sumai, tarp jų 5 360,00 Lt PVM; 2003-09-22 serija ( - ), 286,03 Lt sumai, tarp jų 43,63 Lt PVM; 2003-09-23 serija ( - ), 330,00 Lt sumai, tarp jų 50,34 Lt PVM; 2003-09-30 serija ( - ), 9 450,00 Lt sumai, tarp jų 1 441,53 Lt PVM; 2003-09-30 serija ( - ), 30 100,00 Lt sumai, tarp jų 4 591,52 Lt PVM; 2003-09-30 serija ( - ), 6 382,00 Lt sumai, tarp jų 973,52 Lt PVM; 2003-09-30 serija ( - ), 9 400,00 Lt sumai, tarp jų 1 433,90 Lt PVM; 2003-09-30 serija ( - ), 5 600,00 Lt sumai, tarp jų 854,24 Lt PVM; 2003-11-03 serija ( - ), 6 151,78 Lt sumai, tarp jų 938,41 Lt PVM; 2003-11-11 serija ( - ), 10 012,17 Lt sumai, tarp jų 1 527,28 Lt PVM; 2003-11-17 serija ( - ), 4 406,30 Lt sumai, tarp jų 672,15 Lt PVM; 2003-11-21 serija ( - ), 6 454,02 Lt sumai, tarp jų 984,51 Lt PVM; 2003-11-25 serija ( - ), 149,39 Lt sumai, tarp jų 22,79 Lt PVM; 2003-11-28 serija ( - ), 11 830,00 Lt sumai, tarp jų 1 804,58 Lt PVM; 2003-12-24 serija ( - ), 7 900,00 Lt sumai, tarp jų 1 205,06 Lt PVM; 2003-12-24 serija ( - ), 1 280,00 Lt sumai, tarp jų 195,24 Lt PVM; kuriose buvo nurodyta bendra UAB „( - )” iš UAB „( - )” pirktų paslaugų suma - 615 336,14 Lt arba 278 008,72 Lt tarp jų 42 408,12 Lt PVM daugiau nei reali pateiktos produkcijos kaina ir šiuos žinomai suklastotus dokumentus perdavė UAB „( - )” gamybinio skyriaus viršininkei R. K.. R. K., toliau tęsdama nusikalstamą veiką ir žinodama, kad pagal M. M. jai pateiktus UAB „( - )” dokumentus jose nurodytos kainos neatitinka pateikiamos produkcijos rinkos kainos, nurodė juos įtraukti į UAB „( - )” buhalterinę apskaitą, išskirtas PVM sąskaitose faktūrose PVM sumas įtraukti į PVM deklaracijas, kaip pirkimo PVM. UAB „( - )” finansininkai, nežinodami, kad šiose pateiktose PVM sąskaitose-faktūrose nurodytos produkcijos kainos yra suklastotos, įtraukė juos į UAB „( - )” buhalterinę apskaitą, išskirtas PVM sąskaitose faktūrose PVM sumas įtraukė į UAB „( - )” PVM deklaracijų už 2003 m. liepos-rugsėjo, lapkričio-gruodžio mėnesių 40, 48, 57, 59 arba 61 langelius, taip 42 408,12 Lt sumažindami UAB „( - )” valstybės biudžetui mokėtiną PVM bei šias deklaracijas 2003-08-22, 2003-09-24, 2003-10-22, 2003-12-23, 2004-01-26 pateikė ( - ) apskrities VMI, ( - ) skyriui, esančiam ( - ) darbuotojams. Tokiu būdu R. K., veikdama bendrininkų grupe su M. M., asmeniu, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas, ir jo suburto ir vadovaujamo nusikalstamo susivienijimo nariais, kurių atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas, ir kitais nenustatytais nariais, apgaule UAB „( - )” naudai įgijo didelės vertės turtinę teisę į 42 408,12 Lt valstybės biudžetui priklausančių lėšų ir panaikino prievolę šiuos pinigus sumokėti į valstybės biudžetą.

14Taip pat ji, veikdama vieninga tyčia bendrininkų grupėje, suklastojo tikrus dokumentus ir juos panaudojo, dėl ko buvo padaryta didelės žalos, o būtent: 2003 m. birželio-liepos mėnesių laikotarpiu, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, ( - ), tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje, veikdama vieninga tyčia bendrininkų grupe su M. M., asmeniu, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas, ir jo suburto ir vadovaujamo nusikalstamo susivienijimo nariais, kurių atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas, ir kitais ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais to paties nusikalstamo susivienijimo nariais, R. K., UAB „( - )” vadybininkui M. M. įrašius į UAB „( - )” PVM sąskaitas faktūras: 2003-06-30 serija ( - ), 87 000,00 Lt sumai, tarp jų 13 271,00 Lt PVM; 2003-07-31 serija ( - ), 204 079,75 Lt sumai, tarp jų 31 130,81 Lt PVM, 2003-07-31 serija ( - ), 86 470,52 Lt sumai, tame tarpe 13 190,42 Lt PVM; 2003-07-31 serija ( - ), 14 374,73 Lt sumai, tarp jų 2 192,76 Lt PVM; 2003-07-31 serija ( - ), 33 000,00 Lt sumai, tame tarpe 5 033,90 Lt PVM; 2003-08-18 serija ( - ), 1 148,14 Lt sumai, tarp jų 175,14 Lt PVM; 2003-08-29 serija ( - ), 44 155,00 Lt sumai, tarp jų 6 735,51 Lt PVM; 2003-08-29 serija ( - ), 35 138,00 Lt sumai, tarp jų 5 360,00 Lt PVM; 2003-09-22 serija ( - ), 286,03 Lt sumai, tarp jų 43,63 Lt PVM; 2003-09-23 serija ( - ), 330,00 Lt sumai, tarp jų 50,34 Lt PVM; 2003-09-30 serija ( - ), 9 450,00 Lt sumai, tarp jų 1 441,53 Lt PVM; 2003-09-30 serija ( - ), 30 100,00 Lt sumai, tarp jų 4 591,52 Lt PVM; 2003-09-30 serija ( - ), 6 382,00 Lt sumai, tarp jų 93,52 Lt PVM; 2003-09-30 serija ( - ), 9 400,00 Lt sumai, tarp jų 1 433,90 Lt PVM; 2003-09-30 serija ( - ), 5 600,00 Lt sumai, tarp jų 854,24 Lt PVM; 2003-11-03 serija ( - ), 6 151,78 Lt sumai, tarp jų 938,41 Lt PVM; 2003-11-11 serija ( - ), 10 012,17 Lt sumai, tarp jų 1 527,28 Lt PVM; 2003-11-17 serija ( - ), 4 406,30 Lt sumai, tarp jų 672,15 Lt PVM; 2003-11-21 serija ( - ), 6 454,02 Lt sumai, tarp jų 984,51 Lt PVM; 2003-11-25 serija ( - ), 149,39 Lt sumai, tarp jų 22,79 Lt PVM; 2003-11-28 serija ( - ), 11 830,00 Lt sumai, tarp jų 1 804,58 Lt PVM; 2003-12-24 serija ( - ), 7 900,00 Lt sumai, tarp jų 1 205,06 Lt PVM; 2003-12-24 serija ( - ), 1 280,00 Lt sumai, tarp jų 195,24 Lt PVM žinomai melagingus duomenis apie tai, kad minėta įmonė pardavė UAB „( - )” prekių iš viso už 615 336,14 Lt, arba 278 008,72 Lt tarp jų 42 408,12 Lt PVM daugiau nei reali pateiktos produkcijos kaina, R. K. žinodama, kad realiai UAB „( - )” parduotų prekių kainos neatitinka nurodytoms PVM sąskaitose faktūrose, kaip UAB „( - )” gamybinio skyriaus viršininkė, pasirašė pati ir pateikė šias PVM sąskaitas-faktūras pasirašyti UAB „( - )” darbų vykdytojams S. R. ir S. O., tokiu būdu suklastodama tikrus dokumentus. R. K., toliau tęsdamas nusikalstamą veiką, minėtus iš M. M. gautus žinomai suklastotus dokumentus, kuriuose buvo nurodyta bendra UAB „( - )” pirktų paslaugų suma - 615 336,14 Lt arba 278 008,72 Lt tarp jų 42 408,12 Lt PVM daugiau nei reali pateiktos produkcijos kaina, 2003 m. birželio - 2003 m. gruodžio mėn. laikotarpiu, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, pateikė UAB „( - )”, esančios ( - ) finansininkams bei nurodė juos įtraukti į UAB „( - )” buhalterinę apskaitą ir tokiu būdu panaudojo suklastotus dokumentus, dėl ko UAB „( - )” buvo padaryta didelė 278 008,72 Lt žala.

15Taip pat ji, veikdama vieninga tyčia bendrininkų grupėje apgaule UAB „( - )” naudai įgijo turtinę teisę į 63 037,48 Lt Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų ir panaikino prievolę šiuos pinigus (pelno mokestį) sumokėti į valstybės biudžetą, o būtent: R. K., 2002 m. - 2004 m. laikotarpiu, ( - ), tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje, siekdama įsigyti už ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatyto dydžio piniginį atlygį UAB „( - )” PVM sąskaitų - faktūrų su įrašytais melagingais duomenimis apie tariamai bendrovei „( - )” parduotas paslaugas arba apie įsigytų prekių ir paslaugų padidintas kainas, bei tokiu būdu sumažinti UAB „( - )” Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui mokėtiną pelno mokestį, kreipėsi į asmens, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas, suburto nusikalstamo susivienijimo narę, kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas, ir pateikė jai UAB „( - )” rekvizitus bei nurodė kokios prekės turėtų būti nurodytos minėtose PVM sąskaitose faktūrose, kaip tariamai suteikiamos UAB „( - )”. Asmuo, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas, iš R. K. gautus duomenis pateikė asmeniui, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas, kuris tiksliai nenustatytiems nusikalstamo susivienijimo nariams, nurodė į faktiškai asmens, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas, nusikalstamo susivienijimo narių valdomų ir realiai jokios veiklos nevykdančių UAB „( - )”, UAB „( - )”, UAB “( - )”, UAB “( - )” ir UAB “( - )” vardu įsigytus PVM sąskaitų-faktūrų blankus įrašyti R. K. pateiktus duomenis, apie minėtų įmonių tariamai UAB „( - )” parduotas prekes. Tiksliai nenustatytiems asmens, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas, suburto ir vadovaujamo nusikalstamo susivienijimo nariams į UAB „( - )” 2002-04-04 PVM sąskaitą faktūrą Serija ( - ); 2002-05-07 PVM sąskaitą faktūrą Serija ( - ); 2002-05-16 PVM sąskaitą faktūrą Serija ( - ); 2002-05-17 PVM sąskaitą faktūrą Serija ( - ); į UAB „( - )” 2002-07-05 PVM sąskaitą-faktūrą Serija ( - ), į UAB „( - )” 2002-12-07 PVM sąskaitą faktūrą serija ( - ); 2002-12-09 PVM sąskaitą faktūrą serija ( - ); 2002-12-10 PVM sąskaitą faktūrą serija ( - ); 2002-12-11 PVM sąskaitą faktūrą serija ( - ); į UAB „( - )” 2004-01-14 PVM sąskaitą faktūrą serija ( - ); 2004-01-16 PVM sąskaitą faktūrą serija ( - ); į UAB „( - )” 2004-01-19 PVM sąskaitą faktūrą serija ( - ), į UAB „( - )” 2004-04-07 PVM sąskaitą faktūrą serija ( - ); 2004-04-09 PVM sąskaitą faktūrą serija ( - ); 2004-04-19 PVM sąskaitą faktūrą serija ( - ) įrašius žinomai melagingus duomenis apie tariamai UAB „( - )” parduotas prekes, nusikalstamo susivienijimo narys, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas, asmens, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas, nurodymu, šiuose dokumentuose suklastojo minėtų įmonių direktorių ir vadybininkų parašus. Asmuo, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas, toliau tęsdamas nusikalstamą veiką, minėtus suklastotus dokumentus perdavė nusikalstamo susivienijimo narei, kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas, o ši perdavė R. K..

16Taip pat R. K., pasiūlė UAB „( - )” vadybininkui M. M. mokėti už UAB „( - )” bendrovei „( - )” teikiamą produkciją brangiau nei reali rinkos kaina. M. M. į UAB „( - )” PVM sąskaitas faktūras: ( - ) įrašė bendrovei „( - )” teikiamos produkcijos kainas aukštesnes nei rinkos ir pateikė R. K.. R. K., toliau tęsdama nusikalstamą veiklą, žinodama, kad pagal asmens, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas, ir M. M. jai pateiktus UAB „( - )”, UAB „( - )”, UAB “( - )”, UAB “( - )”, UAB „( - )” ir UAB „( - )” dokumentus, sandoriai tarp šių bendrovių ir UAB „( - )” nėra įvykę arba prekių ir paslaugų kainos yra didesnės nei rinkos, perdavė šiuos žinomai suklastotus arba netiktus dokumentus UAB „( - )” finansininkams bei nurodė juos įtraukti į UAB „( - )” buhalterinę apskaitą, užpildyti metines pelno mokesčio deklaracijas už 2002 m., 2003 m. ir 2004 metus, jų duomenis įskaitant kaip sąnaudas mažinančias apmokestinamąjį pelną. UAB „( - )” finansininkai, nežinodami, kad R. K. pateiktose PVM sąskaitose-faktūrose ir prie jų pridedamuose dokumentuose nurodytos prekės ir paslaugos realiai UAB „( - )” parduotos nebuvo arba nurodytos kainos viršija rinkos kainas ir šios PVM sąskaitos - faktūros bei prie jų pateikti dokumentai yra suklastoti arba netikri, įtraukė juos į UAB „( - )” buhalterinę apskaitą kaip sąnaudas mažinančias apmokestinamąjį pelną ir į UAB „( - )” metines pelno mokesčio deklaracijas už 2002 m., 2003 m. ir 2004 metus, kurių 89 langelyje nurodė 420 250,22 Lt mažesnį apmokestinamąjį pelną bei 96 langelyje nurodė 63 037,48 Lt mažesnį mokėtiną pelno mokestį, tokiu būdu 63 037,48 Lt sumažindami valstybės biudžetui mokėtiną pelno mokestį, bei šias deklaracijas pateikė ( - ) apskrities VMI ( - ) skyriui, esančiam ( - ). ( - ) apskrities VMI ( - ) skyriaus darbuotojams, apgaulės įtakoje, pagal UAB „( - )” pateiktas pelno mokesčio deklaracijas, gavus iš UAB „( - )” 63 037,48 Lt mažesnį pelno mokestį, R. K., veikdama bendrininkų grupe su M. M., asmeniu, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas, ir jo suburto ir vadovaujamo nusikalstamo susivienijimo nariais, kurių atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas, bei kitais nenustatytais nusikalstamo susivienijimo nariais apgaule UAB „( - )” naudai išvengė turtinės prievolės, tai yra į valstybės biudžetą nesumokėjo 63 037,48 Lt pelno mokesčio.

17Kaltinamasis M. M., veikdamas vieninga tyčia bendrininkų grupe, padėjo pasisavinti didelės vertės svetimą turtą - UAB „( - )” priklausančius 278 008,72 Lt, o būtent: 2003 m. liepos mėnesio - 2004 m. sausio mėnesio laikotarpiu, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, ( - ) ir ( - ) miestuose, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje, būdamas UAB „( - )” vadybininku, veikdamas vieninga tyčia bendrininkų grupėje su R. K., asmeniu, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas, ir jo suburto ir vadovaujamo nusikalstamo susivienijimo nariais, kurių atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas, ir kitais ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais to paties nusikalstamo susivienijimo nariais pagal UAB „( - )” gamybinio skyriaus viršininkės R. K., užimamų pareigų pagrindu savo žinioje turėjusios UAB „( - )” turtą, pasiūlytą planą - įtraukti į atsiskaitymų grandinę tarp UAB „( - )” ir UAB „( - )” fiktyvią įmonę, galinčią išrašyti suklastotus dokumentus, kuriais įforminama, kad ši fiktyvi įmonė pagal UAB „( - )” užsakymą, sumontavo UAB „( - )” pagamintą produkciją bendrovės „( - )” objekte, o pinigai, pervesti iš UAB „( - )” įmonei, neva atlikusiai produkcijos montavimo darbus ir sugrąžinti grynais neapskaitant UAB „( - )” įmonės buhalterijoje, turės būti perduoti R. K., kaip iš anksto sutartas skirtumas, permokėtas bendrovės „( - )” bendrovei „( - )” atsiskaitant už pateiktą produkciją ir garantijas kitiems užsakymams bendrovei „( - )” ir tokiu būdu padėti pasisavinti UAB „( - )” turtą, UAB „( - )” apmokėjus bendrovei „( - )” už pateiktą produkciją - langus ir statybines medžiagas: iš UAB „( - )” atsiskaitomosios sąskaitos Nr. 3467118, esančios banke ( - ) skyriaus į UAB „( - )” atsiskaitomąją sąskaitą Nr. ( - ) AB banke ( - ) 2003-07-15 pervedant 87 000,00 Lt; 2003-08-14 pervedant 337 925,00 Lt, 2003-09-25 pervedant 80 441,14 Lt, 2003-10-15 pervedant 61 548,03 Lt, 2003-11-27 pervedant 27 024,27 Lt, 2004-01-20 pervedant 21 397, 70 Lt. Viso: 615 336,14 Lt arba 278 008,72 Lt daugiau nei reali pateiktos produkcijos kaina M. M. iš asmens, kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas, suburto ir vadovaujamo nusikalstamo susivienijimo narės, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas, už ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatyto dydžio piniginį atlygį įsigijo minėto nusikalstamo susivienijimo narių, kurių atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas, ir kitų ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų to paties nusikalstamo susivienijimo narių suklastotus dokumentus: UAB „( - )” 2003-07-15 PVM sąskaitą faktūrą ( - ), prie jos pridedamą atliktų darbų aktą pagal sutartį Nr. ( - ),2003-08-19 PVM sąskaitą-faktūrą Serija ( - ), prie jos pridedamą atliktų darbų aktą pagal sutartį Nr. ( - ), 2003-09-24 PVM sąskaitą-faktūrą Serija ( - ), prie jos pridedamą 2003-09-24 atliktų darbų aktą pagal sutartį Nr. ( - ), 2003-09-29 PVM sąskaitą-faktūrą Serija ( - ), prie jos pridedamą atliktų darbų aktą pagal sutartį Nr. ( - )9, UAB „( - )” 2003-11-07 PVM sąskaitą-faktūrą Serija ( - ), prie jos pridedamą 2003-11-05 darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. ( - ), 2003-11-29 PVM sąskaitą-faktūrą Serija ( - ), prie jos pridedamą 2003-11-24 darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. ( - ), UAB „( - )” 2003-11-27 PVM sąskaitą-faktūrą Serija ( - ), prie jos pridedamus 2003-12-01 darbų priėmimo-perdavimo aktus Nr. ( - ), 2003-12-30 PVM sąskaitas-faktūras Serija ( - ) ir prie jų pridedamus 2003-12-30 darbų priėmimo-perdavimo aktus, kuriuose buvo nurodyti žinomai melagingi duomenys apie tai, kad UAB „( - )”, UAB „( - )” ir UAB „( - )” neva pardavė, o UAB „( - )” nupirko paslaugų už 278 008,72 Lt, t.y. už sumą, atitinkančią permokėtų iš UAB „( - )” pervestų 615 336,14 Lt bendrovei „( - )” už produkciją, kurios reali vertė 337 327,42 Lt.

18M. M., toliau tęsdamas nusikalstamą veiklą, žinodamas, kad pagal asmens, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas, jam pateiktus UAB „( - )”, UAB „( - )” ir UAB „( - )” dokumentus sandoriai nėra įvykę, suorganizavo šių suklastotų dokumentų perdavimą UAB „( - )” finansininkams ir jų įtraukimą į UAB „( - )” buhalterinę apskaitą bei atsiskaitymą pagal juos mokėjimo pavedimais su UAB „( - )”, UAB „( - )” ir UAB „( - )”. UAB „( - )” finansininkai, nežinodami, kad jiems pateikti dokumentai yra suklastoti ir realiai tarp UAB „( - )”, UAB „( - )”, UAB „( - )” ir UAB „( - )” jokių sandorių nėra įvykę, UAB „( - )” patalpose, esančiose ( - ), įtraukė juos į UAB „( - )” buhalterinę apskaitą ir 2003-07-16, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, kaip atsiskaitymą už neva UAB „( - )” suteiktas paslaugas, iš UAB „( - )” bankinės sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB ( - ) mokėjimo pavedimu Nr. 3056 į UAB „( - )” bankinę sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB ( - ) pervedė 40 002 Lt, 2003-08-20, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, kaip atsiskaitymą už neva UAB „( - )” parduotas paslaugas, iš UAB „( - )” bankinės sąskaitos Nr. ( - ), esančios ( - ) mokėjimo pavedimu Nr. 3339 į UAB „( - )” bankinę sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB ( - ) pervedė 60 003,24 Lt, 2003-09-25, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, kaip atsiskaitymą už neva UAB „( - )” parduotas paslaugas, iš UAB „( - )” bankinės sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB ( - ) mokėjimo pavedimu Nr. 3596 į UAB „( - )” bankinę sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB bankas ( - ) pervedė 27 001,17 Lt, 2003-10-16, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, kaip atsiskaitymą už neva UAB „( - )” parduotas prekes, iš UAB „( - )” bankinės sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB ( - ) mokėjimo pavedimu Nr. 3759 į UAB „( - )” bankinę sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB ( - ) pervedė 27 003,85 Lt, 2003-12-03, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, kaip atsiskaitymą už neva UAB „( - )” suteiktas paslaugas, iš UAB „( - )” bankinės sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB ( - ) mokėjimo pavedimu Nr. 4154 į UAB „( - )” bankinę sąskaitą Nr. ( - ), esančias AB ( - ) filiale pervedė 27 018,46 Lt, 2003-12-04, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, kaip atsiskaitymą už neva UAB „( - )” suteiktas paslaugas, iš UAB „( - )” bankinės sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB ( - ) mokėjimo pavedimu Nr. 4156 į UAB „( - )” bankinę sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB ( - ) filiale pervedė 39 800 Lt, 2004-01-14, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, kaip atsiskaitymą už neva UAB „( - )” suteiktas paslaugas, iš UAB „( - )” bankinės sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB ( - ) mokėjimo pavedimu Nr. 4461 į UAB „( - )” bankinę sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB ( - ) filiale pervedė 57 180,00 Lt. Iš viso į UAB „( - )”, UAB „( - )” ir UAB „( - )”, bankines sąskaitas pervedė 278 008,72 Lt, t.y. sumą, kuri pagal susitarimą su R. K., turėjo būti grąžinta permokėjus už tiekiamą produkciją.

19Asmens, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas, suburto ir vadovaujamo nusikalstamo susivienijimo narys, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas, toliau tęsdamas nusikalstamą veiką, šiuos pervestus 278 008,72 Lt, atitinkančius pinigų sumą, permokėtą pagal M. M. ir R. K. susitarimą, iš UAB „( - )”, UAB „( - )”, UAB „( - )” bankinių sąskaitų bankomatuose nuėmė grynais ir per kitą nusikalstamo susivienijimo narę, kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas, ( - ) perdavė M. M. be ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatyto dydžio pinigų dalies, kurią nusikalstamo susivienijimo nariai pasiliko už suklastotų dokumentų išrašymą. M. M., toliau tęsdamas savo nusikalstamą veiką iš asmens, kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas, gautus pinigus perdavė ( - ) R. K., o ši pinigus panaudojo ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytoms reikmėms. Tokiu būdu M. M. kartu su asmeniu, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas, ir jo suburto ir vadovaujamo nusikalstamo susivienijimo nariais, kurių atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas, ir kitais ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais to paties nusikalstamo susivienijo nariais padėjo R. K. pasisavinti jos žinioje buvusį UAB „( - )” turtą - 278 008,72 Lt.

20Taip pat jis, veikdamas vieninga tyčia bendrininkų grupe, apgaule UAB „( - )” naudai įgijo turtinę teisę į 42 408,12 Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų ir panaikino prievolę šiuos pinigus sumokėti į valstybės biudžetą, o būtent: M. M., 2003 m. liepos mėnesio - 2004 m. sausio mėnesio laikotarpiu, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, ( - ), tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje, būdamas UAB „( - )” vadybininku, veikdamas vieninga tyčia bendrininkų grupe su R. K., asmeniu, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas, ir jo suburto ir vadovaujamo nusikalstamo susivienijimo nariais, kurių atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas, ir kitais ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais to paties nusikalstamo susivienijimo nariais pagal UAB „( - )” gamybos skyriaus viršininkės R. K., užimamų pareigų pagrindu savo žinioje turėjusios UAB „( - )” turtą, pasiūlytą planą - mokėti už UAB „( - )” bendrovei „( - )” teikiamą produkciją brangiau nei reali rinkos kaina, įtraukiant į atsiskaitymų grandinę tarp UAB „( - )” ir UAB „( - )” fiktyvią įmonę, galinčią išrašyti suklastotus dokumentus, kuriais įforminama, kad ši fiktyvi įmonė pagal UAB „( - )” užsakymą, sumontavo bendrovės „( - )” pagamintą produkciją UAB „( - )” objekte, o pinigai, pervesti iš UAB „( - )” įmonei, neva atlikusiai produkcijos montavimo darbus ir sugrąžinti grynais neapskaitant UAB „( - )” įmonės buhalterijoje, turės būti perduoti R. K., kaip iš anksto sutartas skirtumas, permokėtas bendrovės „( - )” bendrovei „( - )” atsiskaitant už pateiktą produkciją ir garantijas kitiems užsakymams bendrovei „( - )”, UAB „( - )” PVM sąskaitas - faktūras su įrašytais melagingais duomenimis apie bendrovei „( - )” parduotų prekių ir paslaugų kainas įtraukti į UAB „( - )” buhalterinę apskaitą ir tokiu būdu sumažinti UAB „( - )” Lietuvos Respublikos biudžetui mokėtiną PVM, pateikė UAB „( - )” finansininkams UAB „( - )” rekvizitus ir nurodė kokios prekių ir paslaugų kainos turi būti nurodytos minėtose PVM sąskaitose faktūrose. UAB „( - )” finansininkams įrašius į PVM sąskaitas faktūras M. M. žinomai melagingus duomenis apie parduodamų prekių ir paslaugų kainas, M. M., toliau tęsdamas nusikalstamą veiką ir žinodamas, kad pagal jo ir R. K. išankstinį susitarimą, prekių ir paslaugų kainos už teikiamą produkciją PVM sąskaitose faktūrose nurodytos aukštesnės nei reali rinkos kaina, kaip UAB „( - )” vadybininkas pateikė pasirašyti sandėlio vedėjai V. Š. UAB „( - )” PVM sąskaitas-faktūras: 2003-06-30 serija ( - ), 87 000,00 Lt sumai, tarp jų 13 271,00 Lt PVM; 2003-07-31 serija ( - ), 204 079,75 Lt sumai, tarp jų 31 130,81 Lt PVM, 2003-07-31 serija ( - ), 86 470,52 Lt sumai, tarp jų 13 190,42 Lt PVM; 2003-07-31 serija ( - ), 14 374,73 Lt sumai, tarp jų 2 192, 76 Lt PVM; 2003-07-31 serija ( - ), 33 000,00 Lt sumai, tarp jų 5 033,90 Lt PVM; 2003-08-18 serija ( - ), 1 148,14 Lt sumai, tarp jų 175,14 Lt PVM; 2003-08-29 serija ( - ) 44 155,00 Lt sumai, tarp jų 6 735,51 Lt PVM; 2003-08-29 serija ( - ), 35 138,00 Lt sumai, tarp jų 5 360,00 Lt PVM; 2003-09-22 serija ( - ), 286,03 Lt sumai, tame tarpe 43,63 Lt PVM; 2003-09-23 serija ( - ), 330,00 Lt sumai, tarp jų 50,34 Lt PVM; 2003-09-30 serija ( - ), 9 450,00 Lt sumai, tarp jų 1 441,53 Lt PVM; 2003-09-30 serija ( - ), 30 100,00 Lt sumai, tarp jų 4 591,52 Lt PVM; 2003-09-30 serija ( - ), 6 382,00 Lt sumai, tarp jų 973,52 Lt PVM; 2003-09-30 serija ( - ), 9 400,00 Lt sumai, tarp jų 1 433,90 Lt PVM; 2003-09-30 serija ( - ), 5 600,00 Lt sumai, tarp jų 854,24 Lt PVM;2003-11-03 serija ( - ), 6 151,78 Lt sumai, tarp jų 938,41 Lt PVM;2003-11-11 serija ( - ), 10 012,17 Lt sumai, tarp jų 1 527,28 Lt PVM; 2003-11-17 serija ( - ), 4 406,30 Lt sumai, tarp jų 672,15 Lt PVM; 2003-11-21 serija ( - ), 6 454,02 Lt sumai, tarp jų 984,51 Lt PVM; 2003-11-25 serija ( - ), 149,39 Lt sumai, tarp jų 22,79 Lt PVM; 2003-11-28 serija ( - ), 11 830,00 Lt sumai, tarp jų 1 804,58 Lt PVM; 2003-12-24 serija ( - ), 7 900,00 Lt sumai, tarp jų 1 205,06 Lt PVM; 2003-12-24 serija ( - ), 1 280,00 Lt sumai, tarp jų 195,24 Lt PVM, kuriose buvo nurodyta bendra UAB „( - )” iš UAB „( - )” pirktų prekių ir paslaugų suma - 615 336,14 Lt, pagal susitarimą su R. K. - 278 008,72 Lt tarp jų 42 408,12 Lt PVM, didesnė už realią ir šiuos žinomai suklastotus dokumentus perdavė UAB „( - )” gamybinio skyriaus viršininkei R. K.. R. K., toliau tęsdama nusikalstamą veiką ir žinodama, kad pagal M. M. jai pateiktas UAB „( - )” PVM sąskaitas faktūras jose nurodytos kainos neatitinka pateikiamos produkcijos rinkos kainos, nurodė jas įtraukti į UAB „( - )” buhalterinę apskaitą, išskirtą PVM sąskaitose faktūrose PVM sumas įtraukti į PVM deklaracijas, kaip pirkimo PVM. UAB „( - )” finansininkai, nežinodami, kad šiose pateiktose PVM sąskaitose-faktūrose nurodytos produkcijos kainos yra suklastotos, įtraukė jas į UAB „( - )” buhalterinę apskaitą, išskirtas PVM sąskaitose faktūrose PVM sumas įtraukė į UAB „( - )” PVM deklaracijų už 2003 m. liepos - rugsėjo, lapkričio - gruodžio mėnesių 40, 48, 57, 59 arba 61 langelius, taip 42 408,12 Lt sumažindami UAB „( - )” valstybės biudžetui mokėtiną PVM bei šias deklaracijas 2003-08-22, 2003-09-24, 2003-10-22, 2003-12-23, 2004-01-26 pateikė ( - ) apskrities VMI, ( - ) skyriui, esančiam ( - ) darbuotojams. Tokiu būdu M. M., veikdamas bendrininkų grupe su R. K., asmeniu, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas, ir jo suburto ir vadovaujamo nusikalstamo susivienijimo nariais, kurių atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas, ir kitais nenustatytais nariais, apgaule UAB „( - )” naudai įgijo didelės vertės turtinę teisę į 42 408,12 Lt valstybės biudžetui priklausančių lėšų ir panaikino prievolę šiuos pinigus sumokėti į valstybės biudžetą.

21Taip pat jis, veikdamas vieninga tyčia bendrininkų grupe, apgaule UAB „( - )” naudai įgijo turtinę teisę į 42 408,12 Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų ir panaikino prievolę šiuos pinigus sumokėti į valstybės biudžetą, o būtent: M. M. 2003 m. liepos - 2004 m. sausio mėnesių laikotarpiu, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, ( - )e, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje, veikdamas vieninga tyčia bendrininkų grupe su asmeniu, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas, ir jo suburto ir vadovaujamo nusikalstamo susivienijimo nariais, kurių atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas, ir kitais ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais to paties nusikalstamo susivienijimo nariais, o laikotarpyje nuo 2003 m. lapkričio iki 2004 m. sausio mėnesio, veikdamas vieninga tyčia bendrininkų grupėje ir su UAB „( - )” direktoriumi, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas, būdamas UAB „( - )” vadybininku, siekdamas įgyti bendrovei „( - )” už ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatyto dydžio piniginį atlygį PVM sąskaitų - faktūrų su įrašytais melagingais duomenimis apie tariamai UAB „( - )” parduotas paslaugas bei tokiu būdu sumažinti UAB „( - )” Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui mokėtiną PVM, kreipėsi į asmenį, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas, suburto nusikalstamo susivienijimo narę, kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas bei pateikė jai UAB „( - )” rekvizitus ir nurodė kokios paslaugos turėtų būti nurodytos minėtose PVM sąskaitose - faktūrose, kaip tariamai parduodamos UAB „( - )”. Asmuo, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas, iš M. M. gautus duomenis pateikė asmeniui, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas, kuris nusikalstamo susivienijo nariams nurodė į faktiškai asmens, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas, nusikalstamo susivienijimo narių valdomų ir realiai jokios veiklos nevykdančių UAB „( - )”, UAB „( - )” ir UAB „( - )” vardu įsigytų PVM sąskaitų - faktūrų blankus įrašyti M. M. pateiktus duomenis, apie minėtų įmonių tariamai UAB „( - )” parduotas paslaugas bei jų vardu surašyti atliktų darbų aktus. Tiksliai nenustatytiems asmens, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas, suburto ir vadovaujamo nusikalstamo susivienijimo nariams į: UAB „( - )” 2003-07-15 PVM sąskaitą-faktūrą Serija ( - ), prie jos pridedamą atliktų darbų aktą pagal sutartį Nr. ( - ), 2003-08-19 PVM sąskaitą-faktūrą Serija ( - ), prie jos pridedamą atliktų darbų aktą pagal sutartį Nr. ( - ), 2003-09-24 PVM sąskaitą-faktūrą Serija( - ), prie jos pridedamą 2003-09-24 atliktų darbų aktą pagal sutartį Nr. ( - ), 2003-09-29 PVM sąskaitą-faktūrą Serija ( - ), prie jos pridedamą atliktų darbų aktą pagal sutartį Nr. ( - ); UAB „( - )” 2003-11-07 PVM sąskaitą-faktūrą Serija( - ), prie jos pridedamą 2003-11-05 darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. ( - ) 2003-11-29 PVM sąskaitą-faktūrą Serija ( - ), prie jos pridedamą 2003-11-24 darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. ( - ), UAB „( - )” 2003-11-27 PVM sąskaitą-faktūrą Serija ( - ), prie jos pridedamus 2003-12-01 darbų priėmimo-perdavimo aktus Nr. ( - ), 2003-12-30 PVM sąskaitas-faktūras Serija ( - ) ir prie jų pridedamus 2003-12-30 darbų priėmimo-perdavimo aktus, įrašius žinomai melagingus duomenis apie tariamai parduotas paslaugas, nusikalstamo susivienijimo narys, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas, asmens, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas, nurodymu, nurodytuose dokumentuose suklastojo vadybininkų J. T., O. Č. ir S. G. parašus. Asmuo, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas, toliau tęsdamas nusikalstamą veiką, minėtus suklastotus dokumentus perdavė nusikalstamo susivienijimo narei, kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas, o ši M. M.. M. M., toliau tęsdamas nusikalstamą veiklą ir žinodamas, kad pagal asmens, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas, jam pateiktus UAB „( - )”, UAB „( - )” ir UAB „( - )” dokumentus sandoriai ir atsiskaitymas pagal sandorius nėra įvykę, kaip UAB „( - )” vadybininkas pasirašė pats ir pateikė pasirašyti logistikos skyriaus vadovui J. M.: UAB „( - )” 2003-07-15 PVM sąskaitą-faktūrą Serija ( - ) ir pridedamą atliktų darbų aktą pagal sutartį Nr. ( - ); 2003-08-19 PVM sąskaitą-faktūrą Serija ( - ), 2003-09-24 PVM sąskaitą-faktūrą Serija ( - ), prie jos pridedamą 2003-09-24 atliktų darbų aktą pagal sutartį Nr. ( - ), 2003-09-29 PVM sąskaitą-faktūrą Serija ( - ), prie jos pridedamą atliktų darbų aktą pagal sutartį Nr. ( - ), UAB „( - )” 2003-11-07 PVM sąskaitą-faktūrą Serija ( - ), prie jos pridedamą 2003-11-05 darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. ( - ), 2003-11-29 PVM sąskaitą-faktūrą Serija ( - ), prie jos pridedamą 2003-11-24 darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. ( - ), UAB„( - )” 2003-11-27 PVM sąskaitą-faktūrą Serija ( - ), prie jos pridedamus 2003-12-01 darbų priėmimo-perdavimo aktus ( - ) 2003-12-30 PVM sąskaitas-faktūras Serija ( - ) ir prie jų pridedamus 2003-12-30 darbų priėmimo-perdavimo aktus, kuriuose buvo nurodyta bendra tariamai UAB „( - )” pirktų paslaugų suma - 278 008,72 Lt, tarp jų 42 408,12 Lt PVM ir šiuos žinomai suklastotus dokumentus perdavė UAB „( - )” finansininkams, kuriems nuo 2003-11-07 UAB „( - )” direktorius, žinodamas, kad pagal M. M. finansininkams pateiktus UAB „( - )” ir UAB „( - )” dokumentus sandoriai už 123 998,46 Lt tarp jų PVM 18 915,03 Lt ir atsiskaitymas pagal sandorius nėra įvykę, nurodė juos įtraukti į UAB „( - )” buhalterinę apskaitą, išskirtas PVM sąskaitose faktūrose PVM sumas įtraukti į PVM deklaracijas, kaip pirkimo PVM. UAB „( - )” finansininkai, nežinodami, kad šiose pateiktose PVM sąskaitose faktūrose ir kituose apskaitos dokumentuose nurodytos paslaugos realiai UAB „( - )” parduotos nebuvo ir šios PVM sąskaitos-faktūros bei prie jų pateikti dokumentai yra suklastoti arba netikri, įtraukė juos į UAB „( - )” buhalterinę apskaitą, išskirtas PVM sąskaitose faktūrose PVM sumas įtraukė į UAB „( - )” PVM deklaracijų už 2003 m. liepos, rugpjūčio, rugsėjo, lapkričio, gruodžio mėnesių 40, 48, 57, 59 arba 61 langelius, taip 42 408,12 Lt. sumažindami UAB „( - )” valstybės biudžetui mokėtiną PVM bei šias deklaracijas 2003-08-25, 2003-09-29, 2003-10-27, 2003-12-29, 2004-01-26 pateikė ( - ) apskrities VMI, ( - ) skyriui, esančiam ( - ), darbuotojams. Tokiu būdu M. M., veikdamas bendrininkų grupėje su asmeniu, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas, ir jo suburto ir vadovaujamo nusikalstamo susivienijimo nariais, kurių atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas, ir kitais nenustatytais nariais, o nuo 2003 m. lapkričio iki 2004 m. sausio mėnesio veikdamas vieninga tyčia bendrininkų grupėje ir su UAB „( - )” direktoriumi, apgaule UAB „( - )” naudai įgijo turtinę teisę į 42 408,12 Lt valstybės biudžetui priklausančių lėšų ir panaikino prievolę šiuos pinigus sumokėti į valstybės biudžetą.

22Taip pat jis, veikdamas vieninga tyčia bendrininkų grupėje, suklastojo tikrus dokumentus, pagamino netikrus dokumentus ir juos panaudojo, todėl buvo padaryta didelė žala, o būtent: 2003 m. liepos - 2003 m. gruodžio mėnesiais, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, ( - )e, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje, veikdamas vieninga tyčia bendrininkų grupėje su asmeniu, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas, ir jo suburto ir vadovaujamo nusikalstamo susivienijimo nariais, kurių atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas, ir kitais ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais to paties nusikalstamo susivienijimo nariais, M. M., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytiems asmens, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas, nusikalstamo susivienijimo nariams kompiuterinės technikos pagalba įrašius į: UAB „( - )” 2003-07-15 PVM sąskaitą-faktūrą Serija ( - ) 2003-08-19 PVM sąskaitą-faktūrą Serija ( - ), 2003-09-24 PVM sąskaitą-faktūrą Serija ( - ), prie jos pridedamą 2003-09-24 atliktų darbų aktą pagal sutartį Nr. ( - ), 2003-09-29 PVM sąskaitą-faktūrą Serija ( - ), prie jos pridedamą atliktų darbų aktą pagal sutartį Nr. ( - ), UAB „( - )” 2003-11-07 PVM sąskaitą-faktūrą Serija ( - ), prie jos pridedamą 2003-11-05 darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. ( - ), 2003-11-29 PVM sąskaitą-faktūrą Serija ( - ), prie jos pridedamą 2003-11-24 darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. ( - ), UAB ,,( - )” 2003-11-27 PVM sąskaitą-faktūrą Serija ( - ), prie jos pridedamus 2003-12-01 darbų priėmimo-perdavimo aktus Nr. ( - ), 2003-12-30 PVM sąskaitas-faktūras Serija ( - ) ir prie jų pridedamus 2003-12-30 darbų priėmimo-perdavimo aktus žinomai melagingus duomenis, kad minėtos įmonės pardavė UAB „( - )” paslaugų iš viso už 278 008,72 Lt, tarp jų 42 408,12 Lt PVM, asmens, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas, suburto nusikalstamo susivienijimo nariui, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas, asmens, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas, nurodymu, suklastojus šiuose dokumentuose vadybininkų J. T., O. C. ir S. G. parašus bei šiuos suklastotus ir netikrus dokumentus perdavus per nusikalstamo susivienijimo narę, kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas M. M., pastarasis žinodamas, kad realiai minėtos įmonės UAB „( - )” jokių paslaugų nepardavė, kaip UAB „( - )” vadybininkas, pasirašė pats ir pateikė pasirašyti direktoriui V. R., logistikos skyriaus vadovui J. M.: UAB „( - )” 2003-08-19 PVM sąskaitą-faktūrą Serija ( - ), 2003-09-24 PVM sąskaitą-faktūrą Serija ( - ), prie jos pridedamą 2003-09-24 atliktų darbų aktą pagal sutartį Nr. ( - ), 2003-09-29 PVM sąskaitą-faktūrą Serija ( - ), prie jos pridedamą atliktų darbų aktą pagal sutartį Nr. ( - ), prie 2003-07-15 PVM sąskaitos-faktūros Serija ( - ) pridedamą atliktų darbų aktą, UAB „( - )” 2003-11-27 PVM sąskaitą-faktūrą Serija ( - ), prie jos pridedamus 2003-12-01 darbų priėmimo-perdavimo aktus Nr. ( - ), 2003-12-30 PVM sąskaitas-faktūras ( - ) ir prie jų pridedamus 2003-12-30 darbų priėmimo-perdavimo aktus, UAB „( - )” 2003-11-07 PVM sąskaitą-faktūrą Serija ( - ), prie jos pridedamą 2003-11-05 darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. ( - ), 2003-11-29 PVM sąskaitą-faktūrą Serija ( - ), prie jos pridedamą 2003-11-24 darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. ( - ), taip suklastodamas tikrus dokumentus ir pagamindamas netikrus dokumentus. M. M. toliau tęsdamas nusikalstamą veiką, minėtus iš asmens, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas, gautus žinomai suklastotus ir netikrus dokumentus, kuriuose buvo nurodyta bendra tariamai UAB „( - )” pirktų paslaugų suma - 278 008,72 Lt, tarp jų 42 408,12 Lt PVM, 2003 m. liepos-gruodžio mėnesių laikotarpiu, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, pateikė UAB „( - )”, esančios ( - ) finansininkams įtraukimui į UAB „( - )” buhalterinę apskaitą ir tokiu būdu panaudojo suklastotus dokumentus ir pagamintus netikrus dokumentus, dėl ko UAB „( - )” buvo padaryta didelė 278 008,72 Lt žala.

23Taip pat jis, veikdamas vieninga tyčia bendrininkų grupėje, suklastojo tikrus dokumentus ir juos panaudojo, dėl ko buvo padaryta didelė žala, t. y.: 2003 m. birželio-liepos mėnesiais, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, UAB „( - )” patalpose, esančiose ( - ), veikdamas vieninga tyčia bendrininkų grupėje su UAB „( - )” gamybinio skyriaus viršininke R. K., įrašė į UAB „( - )” PMV sąskaitas faktūras: 2003-06-30 serija ( - ), 87 000,00 Lt sumai, tarp jų 13 271,00 Lt PVM; 2003-07-31 serija ( - ), 204 079,75 Lt sumai, tarp jų 31 130,81 Lt PVM, 2003-07-31 serija ( - ), 86 470,52 Lt sumai, tarp jų 13 190,42 Lt PVM; 2003-07-31 serija ( - ), 14 374,73 Lt sumai, tarp jų 2 192,76 Lt PVM; 2003-07-31 serija ( - ), 33 000,00 Lt sumai, tarp jų 5 033,90 Lt PVM; 2003-08-18 serija ( - ), 1 148,14 Lt sumai, tarp jų 175,14 Lt PVM; 2003-08-29 serija ( - ), 44 155,00 Lt sumai, tarp jų 6 735,51 Lt PVM; 2003-08-29 serija( - ), 35 138,00 Lt sumai, tarp jų 5 360,00 Lt PVM; 2003-09-22 serija ( - ), 286,03 Lt sumai, tarp jų 43,63 Lt PVM; 2003-09-23 serija( - ), 330,00 Lt sumai, tarp jų 50,34 Lt PVM; 2003-09-30 serija ( - ), 9 450,00 Lt sumai, tarp jų 1 441,53 Lt PVM; 2003-09-30 serija ( - ), 30 100,00 Lt sumai, tarp jų 4 591,52 Lt PVM; 2003-09-30 serija ( - ), 6 382,00 Lt sumai, tarp jų 973,52 Lt PVM; 2003-09-30 serija ( - ), 9 400,00 Lt sumai, tarp jų 1 433,90 Lt PVM; 2003-09-30 serija ( - ), 5 600,00 Lt sumai, tarp jų 854,24 Lt PVM; 2003-11-03 serija ( - ), 6 151,78 Lt sumai, tarp jų 938,41 Lt PVM; 2003-11-11 serija ( - ), 10 012,17 Lt sumai, tarp jų 1 527,28 Lt PVM; 2003-11-17 serija ( - ), 4 406,30 Lt sumai, tarp jų 672,15 Lt PVM; 2003-11-21 serija ( - ), 6 454,02 Lt sumai, tarp jų 984,51 Lt PVM; 2003-11-25 serija ( - ), 149,39 Lt sumai, tarp jų 22,79 Lt PVM; 2003-11-28 serija ( - ), 11 830,00 Lt sumai, tarp jų 1 804,58 Lt PVM; 2003-12-24 serija ( - ), 7 900,00 Lt sumai, tarp jų 1 205,06 Lt PVM; 2003-12-24 serija ( - ), 1 280,00 Lt sumai, tarp jų 195.24 Lt PVM, žinomai melagingus duomenis apie tai, kad UAB “( - )” pardavė bendrovei „( - )” prekių ir paslaugų iš viso už 615 336,14 Lt, pagal susitarimą su R. K. - 278 008,72 Lt, tarp jų 42 408,12 Lt PVM didesnę už realią kainą. M. M. žinodamas, kad realiai UAB „( - )” parduotų prekių kaina neatitinka nurodytai PVM sąskaitose faktūrose kaip UAB „( - )” vadybininkas, pateikė šias PVM sąskaitas-faktūras pasirašyti UAB „( - )” sandėlio vedėjai V. Š., taip suklastodamas tikrus dokumentus. M. M., toliau tęsdamas nusikalstamą veiką, minėtus suklastotus dokumentus 2003 m. birželio-gruodžio mėnesiais, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, pateikė UAB „( - )”, esančios ( - ) finansininkams įtraukimui į UAB „( - )” buhalterinę apskaitą ir perdavė R. K., tokiu būdu panaudojo suklastotus dokumentus, dėl to buvo padaryta didelė žala.

24Taip pat jis, veikdamas vieninga tyčia bendrininkų grupėje, apgaule UAB „( - )” naudai įgijo didelės vertės turtinę teisę į 40 403,54 Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų ir panaikino prievolę šiuos pinigus (pelno mokestį) sumokėti į valstybės biudžetą, t.y: M. M. 2003 metų - 2004 metų laikotarpiu, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, ( - ), tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje, veikdamas vieninga tyčia bendrininkų grupėje su asmeniu, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas, ir jo suburto ir vadovaujamo nusikalstamo susivienijimo nariais, kurių atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas, ir kitais ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais to paties nusikalstamo susivienijimo nariais, o laikotarpyje nuo 2003 metų lapkričio mėnesio iki 2004 metų gegužės mėnesio ir su UAB „( - )” direktoriumi, būdamas UAB „( - )” vadybininku, siekdamas įsigyti už ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatyto dydžio piniginį atlygį UAB „( - )” PVM sąskaitų - faktūrų su įrašytais melagingais duomenimis apie tariamai UAB „( - )” parduotas paslaugas bei taip sumažinti UAB „( - )” Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui mokėtiną pelno mokestį, kreipėsi į asmens, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas, suburto nusikalstamo susivienijimo narę, kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas, bei pateikėjai UAB „( - )” rekvizitus ir nurodė, kokios paslaugos turėtų būti nurodytos minėtose PVM sąskaitose - faktūrose, kaip tariamai suteikiamos UAB „( - )”. Asmuo, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas, iš M. M. gautus duomenis pateikė asmeniui, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas, kuris nusikalstamo susivienijo nariams nurodė į faktiškai asmens, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas, nusikalstamo susivienijimo narių valdomos ir realiai jokios veiklos nevykdančių UAB „( - )”, UAB “( - )”, UAB „( - )”, UAB „( - )”, „( - )” vardu įsigytų PVM sąskaitų - faktūrų blankus įrašyti M. M. pateiktus duomenis, apie minėtos įmonės tariamai UAB „( - )” parduotas paslaugas bei jos vardu surašyti atliktų darbų aktą. Tiksliai nenustatytiems asmens, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas, suburto ir vadovaujamo nusikalstamo susivienijimo nariams į: UAB „( - )” 2003-01-08 PVM sąskaitą-faktūrą Serija ( - ), prie jos pridedamus atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktus Nr. l, UAB „( - )” 2003-07-15 PVM sąskaitą-faktūrą Serija ( - ) 2003-08-19 PVM sąskaitą-faktūrą Serija ( - ), 2003-09-24 PVM sąskaitą-faktūrą Serija( - ), prie jos pridedamą 2003-09-24 atliktų darbų aktą pagal sutartį Nr. ( - ), 2003-09-29 PVM sąskaitą-faktūrą Serija ( - ), prie jos pridedamą atliktų darbų aktą pagal sutartį Nr. ( - ), UAB „( - )” 2003-11-07 PVM sąskaitą-faktūrą Serija ( - ), prie jos pridedamą 2003-11-05 darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. ( - ), 2003-11-29 PVM sąskaitą-faktūrą Serija ( - ), prie jos pridedamą 2003.11.24 darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. ( - ), UAB „( - )” 2003-11-27 PVM sąskaitą-faktūrą Serija ( - ), prie jos pridedamus 2003-12-01 darbų priėmimo-perdavimo aktus Nr. ( - ), 2003-12-30 PVM sąskaitas-faktūras Serija ( - ) ir prie jų pridedamus 2003-12-30 darbų priėmimo-perdavimo aktus, UAB „( - )” 2004-04-20 PVM sąskaitą-faktūrą Serija ( - ) , prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. ( - ), įrašius žinomai melagingus duomenis, apie tariamai UAB „( - )” parduotas paslaugas, nusikalstamo susivienijimo narys, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas, nurodymu, šiuose dokumentuose suklastojo minėtų įmonių direktorių ir vadybininkų parašus. Asmuo, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas, toliau tęsdamas nusikalstamą veiką, minėtus suklastotus dokumentus perdavė nusikalstamo susivienijimo narei, kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas, o ši perdavė M. M.. M. M., toliau tęsdamas nusikalstamą veiklą, žinodamas, kad pagal jam pateiktus UAB „( - )”, UAB ( - )”, UAB „( - )”, UAB „( - )” UAB „( - )” dokumentus, kuriuose nurodyta bendra tariamai UAB „( - )” pirktų paslaugų kaina - 317 841,19 Lt, tame tarpe 48 484,26 Lt PVM, sandoriai tarp UAB „( - )”, UAB “( - )”, UAB „( - )”, UAB „( - )” UAB „( - )” ir UAB „( - )” nėra įvykę, perdavė šiuos žinomai suklastotus arba netikrus dokumentus UAB „( - )” finansininkams bei nurodė juos įtraukti į UAB „( - )” buhalterinę apskaitą, ir užpildyti UAB „( - )” metines pelno mokesčio deklaracijas už 2003 metus ir 2004 metus, jų duomenis įskaitant kaip sąnaudas mažinančias apmokestinamąjį pelną. UAB „( - )” finansininkai, nežinodami, kad M. M. pateiktose PVM sąskaitose-faktūrose ir prie jų pridedamuose dokumentuose nurodytos paslaugos realiai UAB „( - )” parduotos nebuvo ir šios PVM sąskaitos-faktūros bei prie jų pateikti dokumentai yra suklastoti arba netikri, įtraukė juos į UAB „( - )” buhalterinę apskaitą kaip sąnaudas mažinančias apmokestinamąjį pelną ir į UAB „( - )” metines pelno mokesčio deklaracijas už 2003 metus ir 2004 metus, kurių 89 langelyje nurodė 269 356,93 Lt mažesnį apmokestinamąjį pelną bei 96 langelyje nurodė 40 403,54 Lt mažesnį mokėtiną pelno mokestį, tokiu būdu 40 403,54 Lt sumažindami valstybės biudžetui mokėtiną pelno mokestį, bei šias deklaracijas 2004-09-30 ir 2005-07-15 pateikė ( - )o apskrities VMI ( - ) skyriui, esančiam ( - ). ( - )o apskrities VMI darbuotojams apgaulės įtakoje, pagal UAB „( - )” pateiktas pelno mokesčio deklaracijas gavus iš UAB „( - )” 40 403,54 Lt mažesnį pelno mokestį, M. M., veikdamas bendrininkų grupe su asmeniu, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas, asmens, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas, suburto ir vadovaujamo nusikalstamo susivienijimo nariais, kurių atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas, bei kitais nenustatytais nusikalstamo susivienijimo nariais apgaule UAB „( - )” naudai išvengė turtinės prievolės, tai yra į valstybės biudžetą nesumokėjo 40 403,54 Lt pelno mokesčio.

25Taip pat jis, veikdamas vieninga tyčia bendrininkų grupėje, apgaule UAB „( - )” naudai įgijo didelės vertės turtinę teisę į 40 403,48 Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų ir panaikino prievolę šiuos pinigus (pelno mokestį) sumokėti į valstybės biudžetą, t.y.: M. M., 2003 metų - 2004 metų laikotarpiu, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, ( - ) ir ( - ) miestuose, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje, būdamas UAB „( - )” vadybininku, veikdamas vieninga tyčia bendrininkų grupėje su R. K., asmeniu, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas, ir jo suburto ir vadovaujamo nusikalstamo susivienijimo nariais, kurių atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas, ir kitais ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais to paties nusikalstamo susivienijimo nariais pagal UAB „( - )” gamybos skyriaus viršininkės R. K., užimamų pareigų pagrindu savo žinioje turėjusios UAB „( - )” turtą, pasiūlytą planą - mokėti UAB „( - )” už bendrovei „( - )” teikiamą produkciją brangiau nei reali rinkos kaina, įtraukiant į atsiskaitymų grandinę tarp UAB „( - )” ir UAB „( - )” fiktyvią įmonę, galinčią išrašyti suklastotus dokumentus, kuriais bus įforminta, kad ši fiktyvi įmonė pagal UAB „( - )” užsakymą, sumontavo bendrovės „( - )” pagamintą produkciją bendrovės „( - )” objekte, o pinigai, pervesti iš UAB „( - )” įmonei, neva atlikusiai produkcijos montavimo darbus ir sugrąžinti grynais neapskaitant UAB „( - )” įmonės buhalterijoje, turės būti perduoti R. K., kaip iš anksto sutartas skirtumas, permokėtas bendrovės „( - )” bendrovei „( - )” atsiskaitant už pateiktą produkciją ir garantijas kitiems užsakymams bendrovei „( - )”, įtraukti UAB „( - )” PVM sąskaitas - faktūras su įrašytais melagingais duomenimis apie bendrovei „( - )” parduotų prekių kainas į UAB „( - )” buhalterinę apskaitą ir tokiu būdu sumažinti UAB „( - )” Lietuvos Respublikos biudžetui mokėtiną Pelno mokestį, pateikė UAB „( - )” finansininkams UAB „( - )” rekvizitus ir nurodė kokios prekių ir paslaugų pardavimo kainos turi būti nurodytos minėtose PVM sąskaitose faktūrose. UAB „( - )” finansininkams įrašius į sąskaitas faktūras M. M. žinomai melagingus duomenis apie parduotų prekių ir paslaugų kainas, M. M., toliau tęsdamas nusikalstamą veiką ir žinodamas, kad kainos suklastotos, kaip UAB „( - )” vadybininkas pateikė bendrovės sandėlio vedėjai V. Š. pasirašyti šias PVM sąskaitas-faktūras: 2003-01-08 serija ( - ), 19 500 Lt sumai; 2003-06-30 serija ( - ), 87 000 Lt sumai, 2003-07-31 serija ( - ), 20 4079, 75 Lt sumai, 2003-07-31 serija ( - ), 86 470,52 Lt sumai, 2003-07-31 serija ( - ), 14 374,73 Lt sumai, 2003-07-31 serija ( - ), 33 000 Lt sumai, 2003-08-18 serija ( - ), 1 148,14 Lt. sumai, 2003-08-29 serija ( - ), 44 155 Lt sumai, 2003-08-29 serija ( - ), 35 138 Lt sumai, 2003-09-22 serija ( - ), 286,03 Lt sumai, 2003-09-23 serija ( - ), 330 Lt sumai, 2003-09-30 serija ( - ), 9450 Lt sumai, 2003-09-30 serija ( - ), 30 100 Lt sumai, 2003-09-30 serija ( - ), 6 382 Lt sumai, 2003-09-30 serija ( - ), 9 400 Lt sumai, 2003-09-30 serija ( - ), 5 600 Lt sumai, 2003-11-03 serija ( - ), 6 151,78 Lt sumai, 2003-11-11 serija ( - ), 10 012,17 Lt sumai, 2003-11-17 serija ( - ), 4 406,30 Lt sumai, 2003-11-21 serija ( - ), 6 454,02 Lt sumai, 2003-11-25 serija ( - ), 149,39 Lt sumai, 2003-11-28 serija ( - ), 11 830 Lt sumai, 2003-12-24 serija ( - ), 7900 Lt sumai, 2003-12-24 serija ( - ), 1280 Lt sumai, 2004-04-14 PVM sąskaitą-faktūrą serija ( - ); 2004-04-15 PVM sąskaitą-faktūrą serija( - ); 2004-04-20 PVM sąskaitą-faktūrą serija ( - ); 2004-04-23 PVM sąskaitą-faktūrą serija ( - ); 2004-04-28 PVM sąskaitą-faktūrą serija ( - ) taip suklastodamas tikrus dokumentus, kuriuose buvo nurodyta bendra UAB „( - )” iš UAB „( - )” pirktų prekių ir paslaugų suma - 783 361,14 Lt, pagal susitarimą su R. K. - 317 841,19 Lt didesnė už realią šių prekių ir paslaugų kainą ir šiuos žinomai suklastotus dokumentus perdavė UAB „( - )” gamybinio skyriaus viršininkei R. K.. R. K., toliau tęsdama nusikalstamą veiką ir žinodama, kad pagal M. M. jai pateiktus UAB „( - )” dokumentus jose nurodytos kainos neatitinka pateikiamos produkcijos rinkos kainos, nurodė juos įtraukti į UAB „( - )” buhalterinę apskaitą, užpildyti metines pelno mokesčio deklaracijas, jų duomenis įskaitant kaip sąnaudas mažinančias apmokestinamąjį pelną ir užpildyti UAB „( - )” metines pelno mokesčio deklaracijas už 2003 metus ir 2004 metus. UAB „( - )” finansininkai, nežinodami, kad R. K. pateiktose PVM sąskaitose - faktūrose nurodytos prekių kainos neatitinka realių ir šios PVM sąskaitos - faktūros yra suklastotos, įtraukė jas į UAB „( - )” buhalterinę apskaitą kaip sąnaudas mažinančias apmokestinamąjį pelną ir į UAB „( - )” metines pelno mokesčio deklaracijas už 2003 metus ir 2004 metus, kurių 89 langelyje nurodė 269 356,93 Lt mažesnį apmokestinamąjį pelną bei 96 langelyje nurodė 40 403,54 Lt mažesnį mokėtiną pelno mokestį, tokiu būdu 40 403,54 Lt sumažindami valstybės biudžetui mokėtiną pelno mokestį, bei šias deklaracijas 2004-09-30 ir 2005-07-11 pateikė ( - )o apskrities VMI ( - ) skyriui, esančiam ( - )e. ( - )o apskrities VMI ( - ) skyriaus darbuotojams apgaulės įtakoje, pagal UAB „( - )” pateiktas pelno mokesčio deklaracijas gavus iš UAB „( - )” 40 403,54 Lt mažesnį pelno mokestį, M. M., veikdamas bendrininkų grupėje su R. K., asmens, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas, suburto ir vadovaujamo nusikalstamo susivienijimo nariais, kurių atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas bei kitais nenustatytais nusikalstamo susivienijimo nariais apgaule UAB „( - )” naudai išvengė turtinės prievolės, tai yra į valstybės biudžetą nesumokėjo 40 403,54 Lt pelno mokesčio.

26Atsižvelgiant į tai, jog minėtos nusikalstamos veikos padarytos tuo pačiu laikotarpiu, kad kaltinamieji ir liudytojai davė parodymus apie visas nusikalstamas veikas, nuosprendis surašytas ištisiniu būdu, nuosekliai pažymint visus įrodymus.

27Kaltinamoji R. K. kaltę pripažino iš dalies, parodė, kad prisipažįsta, jog per O. J. buvo išrašomos suklastotos sąskaitos faktūros, nes UAB „( - )“ buvo reikalingi grynieji pinigai. Jokios asmeninės naudos pati neturėjo, nes pinigai buvo naudojami UAB „( - )“ reikmėms. Dirbo UAB „( - )“ gamybos skyriaus viršininke, tačiau UAB „( - )“ turtas jos žinioje niekada nebuvo. Buvo pažįstama su M. M., jis dirbo įmonėje, kuri atliko langų montavimo darbus. Pinigai, kurie buvo gauti UAB „( - )“ pagal O. J. pateiktas sąskaitas faktūras, buvo naudojami UAB „( - )“ darbuotojų paskatinimui. Įmonėje buvo tokia darbo specifika, kad sutartis darbams atlikti reikėdavo įvykdyti per trumpą laiką. Kadangi darbininkai nelabai norėdavo sudaryti trumpalaikes sutartis, tie pinigai buvo naudojami jų paskatinimui. Kaltinamoji pripažįsta, kad sąskaitos-faktūros buvo klastojamos, kad pagal jas buvo išgryninami pinigai, tačiau jie buvo panaudojami pačioje įmonėje. Tie pinigai niekada nebuvo pasisavinti. Su UAB „( - )“ buvo sudarytos sutartys dėl langų montavimo ir demontavimo, t. y. penkios sutartys dėl atskirų objektų. Jei būdavo didesnis objektas, būdavo sudaroma atskira sutartis. Kur mažesni objektai, tai būdavo atliekami paskaičiavimai ir darbai būdavo vykdomi pagal ilgalaikę sutartį. Dėl pagrindinių objektų būdavo daromos apklausos, derinamos kainos ir pasirašomos sutartys. Visi darbai buvo realiai atlikti. Darbai buvo atliekami mokykloje, ligoninėje, ūkiniuose pastatuose, verslo centre, poliklinikoje. Visi darbai bendrai gaunasi apie 2000 kvadratų langų ir durų. M. M. pats gali pasakyti kaip buvo skaičiuojama darbų kaina. Kainas tikrino, yra valstybinės kainos, sąmatiniai skaičiavimai, imamos kainos iš gamintojų, sutikrinama su kainynais. Kažkiek nusiderama, tačiau daugiau kaip 30 procentų nenuleidžia niekas. Yra konkretūs objektai, kurių niekas neslepia, galima pažiūrėti, kokie darbai atlikti. Visi darbai buvo realiai atlikti. Sąskaitas-faktūras atveždavo M. M.. Sutartys būdavo pas kaltinamąją. M. M. buvo kaip subrangovas. Sąskaitas ji patikrindavo. Sąskaita negalėjo būti didesnė, negu buvo paskaičiuota pagal kvadratinius metrus. Tikrinimą ji atlikdavo pati. Būdavo atlikta dalis darbų, juos priduodavo užsakovui, užsakovas atsiskaitydavo, tada būdavo sumokama subrangovui. Kaltinamoji sutinka su kaltinimais, kurie susiję su sąskaitomis faktūromis, išrašytomis O. J.. Sutinka, kad jose įrašyti duomenys buvo melagingi. Dėl UAB „( - )“ ji nurodė, kad patikrindavo sumas, jog jos neviršytų sutartinių kainų, kurias gaudavo iš užsakovo ir pasirašydavo, paskui pasirašydavo vykdytojai, vykdytojai visų sutarčių neturėdavo, tik žinodavo, kokie subrangovai dirbs. Kaltinamoji pripažino, kad UAB „( - )“ bei UAB „( - )“ jokių darbų neatliko. Pripažino, kad su šioms įmonėms pinigai buvo pervedami fiktyviai, tačiau jokios bendrininkų grupės ir jokio susitarimo nusikalstamai veikai nebuvo. Kaltinamoji pažinojo tik O. J.. Ji dirbo įmonėje, kuri tiekdavo medžiagas. Ji pasiūlė tą planą, o įmonei, kurioje dirbo kaltinamoji kaip tik reikėjo pinigų, todėl ji ir sutiko taip daryti. O. J. sakydavo, kad jai asmeniškai nieko nelikdavo, nors nuo sumos būdavo pasiimami maždaug 35 procentai, tačiau kam likdavo tie pinigai kaltinamoji negali pasakyti. O. J. pinigus atveždavo kaltinamajai, juos laikė įmonėje „( - )“, ir naudojo darbuotojų paskatinimui, t. y. atlyginimų priemokoms darbininkams, t. y. kaip ir atlyginimas „vokeliuose“. Įmonės direktoriui buvo žinoma, kad vyksta tokie dalykai, tačiau pats veikimo mechanizmas jam nebuvo žinomas. Jis žinojo, kad reikia pinigų, tačiau kaip viskas buvo daroma, jis nežinojo. Vykdytojas paskaičiuodavo, kiek valandų dirbta ir pasakydavo, kiek pinigų darbininkams reikia sumokėti. Neatsimena, ar darbų vykdytojas tai pasakydavo direktoriui, ar kaltinamajai. Ji gaudavo sąrašus su konkrečiomis sumomis ir konkrečiais asmenimis. Neneigia, kad žinojo, jog kaltinime minimoms dviem įmonėms išrašyti finansiniai dokumentai yra suklastoti. A. P. ir V. D. buvo darbų vykdytojai. Jie nežinojo, kad sąskaitos-faktūros suklastotos. Kaltinamoji tiksliai nežino, kur jie dėdavo sąskaitas-faktūras. Gali būti, kad jas nunešdavo į buhalteriją. Tačiau ji tų sąskaitų niekur nenešdavo. Jai buvo žinoma, kad sąskaitos-faktūros UAB „( - )“ bei UAB „( - )“ suklastotos, kad pagal jas nebuvo sumokėti mokesčiai valstybei. UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“ sąskaitas taip pat pripažįsta kaip fiktyvias. Tačiau pagal jas visi mokesčiai, delspinigiai ir baudos yra sumokėti, skola valstybei atlyginta. M. M. direktoriumi buvo. Kad O. J. ir M. M. yra brolis ir sesuo ji žinojo. Su UAB „( - )“ buvo sudarytos sutartys dėl langų montavimo ir demontavimo konkurso būdu. UAB „( - )“ pasirinkta dėl kokybės. Tačiau kaltinamoji nepripažįsta sukčiavimo ir turto pasisavinimo. L., K. nepažįsta, niekada nebuvo mačiusi. Kad įmonės buvo fiktyvios, kaltinamoji nurodo nieko nežinojusi. Pateikti dokumentai įtarimų nekėlė, buvo griežtos atskaitomybės, jų paprastai gauti negalėjai, įmonės jau buvo veikę kelis metus. O. J. tikino, kad viskas gerai, ji ir pateikė dokumentus, negalėjo suprasti, kad valstybė negaus mokesčių. Nors iš UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“ buvo medžiagos pagal dokumentus, bet realiai tų medžiagų negavo iš jų, tačiau tos medžiagos būdavo gaunamos iš kažkur kitur, taip apskaita išsilygindavo. Kai pasiimdavo 35 procentus tos įmonės, tai turėjo 18 procentų PVM panaudoti. Jai buvo sakoma, kad likusius 65 procentų padengs, kadangi įmonės vykdo veiklą, todėl įtrauks į sąnaudas.

28Ikiteisminio tyrimo metu kaltinamoji parodė, kad su O. J. yra pažįstama kaip su kaimyne ir verslo partnere, ji tuo metu dirbo UAB „( - )”, vėliau UAB „( - )”, kurios tiekė bendrovei „( - )” medžiagas. Vieno iš susitikimų metu, O. J. pasiūlė jai išgryninti bendrovės “( - )” pinigus ir paaiškino schemą, kaip tai gali būti padaryta, o būtent, kad į UAB “( - )” apskaitą įtraukiant fiktyvias realių bendrovių PVM sąskaitas faktūras, kuriomis patvirtinama, kad tos bendrovės suteikia UAB “( - )” tam tikras paslaugas ar prekes, bet realiai šios paslaugos nebūtų atliktos ir prekės nebūtų pateiktos, tačiau UAB “( - )” atsiskaitydama už fiktyvias paslaugas, pervestų pinigus į šių įmonių sąskaitas, iš kurių tos pinigų sumos vėliau būtų paimtos ir grąžintos grynais UAB “( - )” jų neapskaitant bendrovės buhalterinėje apskaitoje. Už šią operaciją tektų palikti apie 40 procentų nuo sumos įrašytos sąskaitoje-faktūroje. Įmonių, kurių PVM sąskaitos faktūros buvo pateikiamos, direktorių ar įgaliotų asmenų pavardžių neįsidėmėjo, su jais niekada susitikusi nebuvo ir jų nepažįsta. Nei vienas iš UAB „( - )” darbuotojų nieko nežinojo apie tai, kad pasirašo fiktyvias sąskaitas faktūras, jas pasirašinėjo jos nurodymu. Dokumentai jau buvo pateikiami su minėtų bendrovių atstovų parašais, nei su vienu iš jų susitikusi nebuvo. O. J. dokumentus atveždavo į ( - ), susitikus mieste jai perduodavo. Už tariamai pateiktas prekes buvo atsiskaitoma bankiniais pervedimais. Po kiek laiko O. J. jai sugrąžindavo pinigus grynais, be 40 procentų sumos, nurodytos sąskaitoje faktūroje. Perduodavo visada pati. Prekės, nurodytos PVM sąskaitose faktūrose, UAB “( - )” pateiktos nebuvo. Šie O. J. pateikti dokumentai buvo įtraukti į UAB “( - )” buhalterinę apskaitą. Jos nurodymu juos pasirašydavo bendrovės darbuotojai, jie patys nieko nežinojo, kad realiai prekės gaunamos ne iš šių įmonių. Gautus pinigus panaudojo tik įmonės reikmėms. Savo asmeniniams reikalams ji šių pinigų nenaudojo. Taip pat, ji žinojo, kad PVM deklaracijos yra užpildytos neteisingai, jas pasirašė direktorius J. P. G. nieko nežinodamas, į ( - ) apskrities VMI buvo pateiktos to jam nežinant. Įmonės vyr. finansininkė L. R. apie tai, kad ji melagingai užpildė deklaracijas, nes UAB „( - )” ir UAB “( - )”, PVM sąskaitos-faktūros yra fiktyvios, nieko nežinojo. Jokio susitarimo tarp jos ir UAB „( - )” vadybininko M. M. nebuvo, todėl ji neprisipažįsta dėl pinigų pasisavinimo, padedant M. M.. Jei M. M. grynino pinigus per bendrovę „( - )” tai darė bejos žinios (t. 7, b. l. 125-134, 135-138, t. 8, b. l. 129-151, t. 8, b. l. 152-155).

29Kaltinamasis M. M. kaltę pripažino iš dalies, parodė, kad su R. K. palaikė neutralius darbinius santykius. Kaltinimo nepripažįsta dėl lėšų pasisavinimo, dėl kitų dalykų pripažįsta, kad buvo fiktyvios įmonės ir fiktyvūs dokumentai. Su „( - )“ UAB „( - )” pradėjo veiklą 2003 metais, o su fiktyviom įmonėm pradėjo 2002 metais. Vėliau tie santykiai nutrūko greičiausiai saugumo sumetimais. UAB „( - )“ reikėjo grynųjų pinigų, o UAB “( - )” pastovaus kliento, ir tai buvo bendradarbiavimo sąlyga, gryni pinigai būdavo gaunami per tas kitas įmones - UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“. O. J. yra kaltinamojo sesuo, ją tik ir pažįsta iš visų kaltinime minimų asmenų. Iniciatyva kilo iš UAB „( - )“, nes jiems reikėjo grynųjų pinigų. UAB „( - )“ įsteigėjas yra „( - )”, viena iš korporacijos grupių. UAB „( - )” nuo 100 iki 200 darbuotojų buvo tik ( - ), kiek kituose miestuose nežino, bet tai buvo realiai dirbanti grupė. UAB „( - )” grynųjų pinigų nereikėjo. G. V. buvo UAB „( - )” direktorius. Prisipažįsta, kad siūlydavo idėjas direktoriui ką už kiek parduoti, kaip ir kiek UAB „( - )” reikės grąžinti grynųjų. Tą dalį grynųjų, kurią reikės grąžinti jis apspręsdavo, kreipdavosi į seserį J. pasitarti. O. J. pasakydavo kaltinamajam kiek procentų turi būti, tada jis persakydavo K.. UAB „( - )” prašydavo, kad jiems reikės grynų pinigų. Matyt jie turėjo tokių poreikių, todėl ir buvo tokios idėjos generuojamos, kad gauti tų grynųjų pinigų. Jis nėra teikęs jokių kitų įmonių dokumentų, tik UAB „( - )”. Procentai buvo kiekvienu atveju skirtingi, nuo 20 iki 25, o grįždavo 75 procentai UAB „( - )“, J. perduodavo tas sumas. Nežino, ar valstybei buvo mokami mokesčiai. Nustačius, kad tai nelegalu, UAB „( - )” jau 2004 metais sumokėjo valstybei visus mokesčius už visas įmones - apie 100 000 Lt. Viskas vykdavo taip: sutariama, kad konkretus objektas kainuos tarkim 100 000 litų, tada skelbiamas konkursas, atsiunčiamas paskaičiavimas. UAB „( - )“ pateikia pasiūlymą. Iš J. gaunami netikri kitų įmonių dokumentai. UAB „( - )” juos įtraukia į savo veiklą ir išrašo kaip tarpininkas įmonei „( - )”. Kadangi rekomenduojamos valstybinės kainos gali skirtis, yra didelės ribos, jau vykdant darbus sutariama, kad reikės 20-30 tūkstančių daugiau, tada daroma nauja sutartis ir kaina keičiasi, didėja, tada pervedami gauti pinigai toms kitoms fiktyvioms įmonėms. D. V. tai toleravo, įmonėje būdavo nustatytas mėnesinis pardavimų planas, kurį reikia įvykdyti. Nuo to priklausydavo atlyginimas. Realiai visi darbai buvo vykdomi, tik kažkokia dalis darbų fiktyvi, nuo tos fiktyvios dalies jokio procento nemokėdavo. Dėl bendradarbiavimo su UAB „( - )“ nauda įmonei buvo, nes ši įmonė buvo geras užsakovas, turėjo daug darbų. Kaltinamasis gaudavo grynus pinigus iš J. ir perduodavo juos UAB „( - )”. Kai UAB „( - )“ į neveikiančių įmonių sąskaitas pervesdavo pinigus, savaitės bėgyje sesuo J. grąžindavo pinigus. UAB „( - )” pirkdavo, būdavo 3-5 sąskaitos per mėnesį ir tik vienoje iš jų būdavo užaukštintos kainos. Žiniaraščių neturėjo, viskas buvo sutariama žodžiu tarp Jokubauskinės ir kaltinamojo, pagal kiekvieną dokumentą atskirai. K. dar būdavo, trise tardavosi, bet netiesiogiai bendravo, t. y. atskirai su J. ir atskirai su K., ne visi trys kartu. Jokios pinigų sumos nepasisavino. Buvo forminama, kad tos fiktyvios įmonės atlieka darbus įmonei „( - )i”, bet UAB „( - )“ realiai dirbo pati. Bankiniu pavedimu buvo atliekami fiktyvūs pervedimai, kas paimdavo pervestus pinigus, nežino. Savaitės bėgyje pinigai sugrįždavo. J. kaltinamajam grąžindavo 80 procentų, o paskui jis juos perduodavo K.. Tikslo pasisavinti pelno mokesčius nebuvo. Kad PVM nemokamas jis nežinojo, kad dalis mokesčių nuslepiama, numanė. Apie tai, kad į pinigų grąžinimo procesą bus įtrauktos fiktyvios įmonės R. K. gal ir nežinojo. UAB „( - )“ nerūpėjo iš kur bus imami pinigai, todėl įtraukti fiktyvias įmones galėjo būti ir kaltinamojo mintis. Dėl fiktyvių įmonių kreipdavosi į sesę, jai pateikdavo duomenis, kuriuos reikėdavo įrašyti į sąskaitas faktūras. Sąskaitose dažniausiai įrašydavo bendrai, kad buvo atlikti montavimo, apdailos darbai. Nurodydavo, kad UAB „( - )“ parduoda langus, o subrangovai neva atlieka jų montavimo darbus, nors realiai visus darbus atlikdavo patys. Banko sąskaitų numeriai būdavo nurodyti sąskaitose faktūrose. Į jas ir būdavo pervedami pinigai. Realiai montavimo darbų fiktyvios įmonės neatliko. Visus darbus realiai atliko UAB „( - )“. Dalį sąskaitų-faktūrų pasirašydavo kaltinamasis, dalį pasirašydavo įmonės direktorius. Kaltinamasis nesutinka dėl turto pasisavinimo, nes įmonės viduje viskas buvo žinoma. Darbdaviai kaltinamajam neturi pretenzijų. Nei L., nei K., nei kitų asmenų nepažįsta, niekada jų nebuvo matęs. Pervestus pinigus perduodavo R. K., atiduodavo viską, ką gaudavo, sau nieko nepasilikdavo. Nežinojo, kokiu tikslu R. K. naudoja gautus pinigus. Ne visos kaltinime nurodytos sąskaitos faktūros yra suklastotos. Iš tų visų sąskaitų gal tik penkios ar šešios yra suklastotos. Žinojo, kad į sąskaitas buvo rašomi melagingi duomenys, kad tos sąskaitos keliauja į UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą. Tačiau tyčios apgauti valstybę neturėjo. Žala valstybei gavosi kaip kitų neteisėtų veiksmų pasekmė. Tuo metu niekas apie tai net nepagalvojo. Tik prasidėjus tyrimui tai paaiškėjo ir visa žala valstybei buvo atlyginta. Dėl dokumentų klastojimo prisipažįsta, nes žinojo, jog pinigai pervedami fiktyvioms įmonėms. Tyrimo metu nebuvo gilinamasi, kurios sąskaitos suklastotos, kurios ne.

30Ikiteisminio tyrimo metu kaltinamasis parodė, kad UAB “( - )” vadybininku pradėjo dirbti nuo 2000 m. liepos mėnesio. Jis kaip “( - )” vadybininkas ieškojo klientų, kurie pirktų UAB “( - )” gaminamą produkciją, t. y. plastikinius langus, o taip pat rūpinosi langų sumontavimu, jei klientas to pageidauja. 2003 m. pradžioje, į jį kreipėsi UAB „( - )” statybų skyriaus vadovė R. K.. Su ja buvo pažįstamas iš matymo kaip su kaimyne, o taip pat pradėjęs dirbti bendrovėje „( - )” turėjo verslo kontaktų, nes UAB „( - )” jau buvo pirkusi langus iš UAB „( - )”. Ji teiravosi ar jam žinoma kas galėtų padėti išsigryninti pinigus. R. K. jam pasakė, kad UAB “( - )” sumokės už plastikinius langus, perkamus iš UAB “( - )” brangiau nei paprastai, gaunant dokumentus, kuriais bus įforminta, kad šiuos langus kažkokia įmonė sumontavo pagal UAB “( - )” užsakymą objekte, kurį renovuoja UAB “( - )”, o pinigus, kuriuos UAB “( - )” perves įmonei, neva atliksiančiai langų montavimo darbus, ir kurie bus grąžinti neoficialiai grynais, jis turės perduoti R. K., atstovaujančiai UAB “( - )”. Už tokią operaciją R. K. pažadėjo pastovią partnerystę. R. K. norėjo, kad jis padėtų “išsigryninti” pinigus ir jis sutiko jai padėti tik dėl UAB „( - )” interesų, kad užtikrinti stabilius užsakymus, išsaugoti klientą. Fiktyviems dokumentams gauti jis kreipdavosi į savo seserį O. J., kuri tuo metu dirbo UAB „( - )”. Jis nežino iš ko ir kokiomis aplinkybėmis jo sesuo O. J. galėjo gauti tokius dokumentus, nes apie tai jos neklausinėjo. Jis paprašydavo dokumentų, kuriais būtų įformintas langų montavimo darbų ar kokių nors kitų su tuo susijusių darbų atlikimas UAB “( - )” užsakymu. O. J., sutikusi jam padėti gauti tokius dokumentus, gaudavo iš jo duomenis apie darbus, kuriuos neva reikia atlikti, apimtis ir kainas. Po kurio laiko jo sesuo O. J. perduodavo jam dokumentus, susijusius su langų montavimo ar kitų darbų atlikimu: sutartis, PVM sąskaitas - faktūras, darbų atlikimo aktus. Per savo seserį O. J. bendrovei „( - )” nuo 2003 metų sausio mėnesio iki gruodžio mėnesio buvo pateikta vienuolika UAB „( - )”, UAB „( - )”, UAB „( - )”, UAB „( - )” PVM sąskaitų faktūrų už tariamai suteiktas paslaugas. Įmonių, kurių PVM sąskaitos faktūros buvo pateikiamos, direktorių ar įgaliotų asmenų pavardžių neįsidėmėjo, su jais niekada susitikęs nebuvo ir jų nepažįsta. Sąskaitose faktūrose nurodyti darbai buvo realiai atlikti pačios UAB “( - )” jėgomis. Su UAB “( - )”, UAB “( - )” ir UAB “( - )” dėl paslaugų suteikimo buvo sudarytos fiktyvios sutartys. Fiktyvias sąskaitas faktūras perduodavo apskaitininkei. Dokumentai jau buvo pateikiami su minėtų bendrovių atstovų parašais. Apie jo ir R. K. susitarimą direktoriui V. R. nieko nesakė. Dokumentus jam visada perduodavo O. J.. Nauja sąskaita faktūra paprastai buvo pateikiama atsiskaičius už prieš tai pateiktą. Už tariamai atliktas paslaugas buvo atsiskaitoma bankiniais pervedimais. Po kelių dienų O. J. jam sugrąžindavo pinigus grynais, be PVM sumos, nurodytos sąskaitoje faktūroje. Paslaugos, nurodytos PVM sąskaitose faktūrose, UAB “( - )” suteiktos nebuvo, langų demontavimo ir montavimo darbus darė pati bendrovė. Šie O. J. pateikti dokumentai buvo įtraukti į UAB “( - )” buhalterinę apskaitą. Jis neturėjo tikslo, kad įmonė išvengtų mokesčių ir nenorėjo pasisavinti pinigų, tik norėjo išsaugoti klientą, todėl sutiko dalyvauti schemoje „gryninant” pinigus. Nuo 2003 m. rugpjūčio mėnesio bendrovės „( - )” direktorium buvo paskirtas G. V.. Neprisimena aplinkybių kaip naujas direktorius G. V. sužinojo apie fiktyvių dokumentų panaudojimą (t. 7, b. l. 143-147, 159-162, 164-168, 169-178, 180-184, 186-188, t. 8, b. l. 83-84)

31Be pačių kaltinamųjų R. K. ir M. M. dalinio prisipažinimo bei parodymų, jų kaltė dėl padarytų nusikalstamų veikų visiškai įrodyta liudytojų parodymais, rašytiniais, daiktiniais bei kitais, byloje surinktais ir teisiamojo posėdžio metu išnagrinėtais įrodymais.

32Liudytojas S. K. parodė, kad jam yra pareikšti įtarimai dėl tų pačių dalykų, nagrinėjama byloje Vilniuje, byla dar neišnagrinėta. Schemos, kuri buvo sugalvota R., kuri buvo naudojama daugelyje įmonių, pakonkretizuoti negali, neatsimenu aplinkybių. E. L. pažinojo, jam nurodymus ar davė surasti įmones, neatsimena. Įmonės fiktyvios nebuvo, mokėjo mokesčius. PVM sąskaitose-faktūrose nežinojo, ar buvo realios paslaugos, neturėjo tokios galimybės sužinoti. O. J. pažinojo asmeniškai, negali konkrečiai papasakoti apie jos atsivestas įmones. Kaltinamųjų nepažįsta. Patvirtino parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu (t. 7 b. l. 100-101, 102, 105).

33Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas S. K. papildomai parodė, kad 2003 m. jo dukra V. K. įsteigė UAB „( - )”, kurios veiklos pobūdis buvo įmonių buhalterinės apskaitos tvarkymas ir konsultavimas. Jis buvo šios įmonės direktorium. Jo pažįstamas V. R. paprašė jo pakontroliuoti UAB „( - )”, UAB „( - )”, UAB „( - )”, UAB „( - )” ir kt. įmones, tačiau ši kontrolė turėjo pasireikšti tik apmokėjimo kontrole pagal išrašytas šių bendrovių PVM sąskaitas-faktūras, tikrinant, ar įmonės atsiskaitydavo už parduotas prekes ar suteiktas paslaugas. Bankines sąskaitas kontroliavo interneto pagalba, reikiamus kodus jam perdavė E. L.. Daugiausia už paslaugas šioms bendrovėms pinigai buvo pervedami į kortelines sąskaitas. E. L. šiuos pinigus paimdavo bankomatuose. Manė, kad tokie veiksmai yra teisėti. Apie operacijų, kurios užfiksuotos UAB “( - )” ir kitų paminėtų bendrovių PVM sąskaitose faktūrose, realumą nieko paaiškinti negali, nes apie tai nieko nežinojo ir jam tai buvo nesvarbu. UAB “( - )”, UAB “( - )”, UAB “( - )”, UAB “ ( - )” ir kt. buvo padarytos kaip tarpininkės, nes kompanijos, kurios pirks prekes ir įsigis paslaugas, reikalavo, kad tiekėjas, t.y. pardavėjai būtų realios kompanijos. Taip pat tai buvo ir jo reikalavimas. Jis ir E. L. gavo įgaliojimus valdyti šių įmonių banko sąskaitas ir banko mokėjimo korteles. V. R. kreipėsi į jį 2001 metais, norėdamas sužinoti kaip galima būtų padidinti įmonės sąnaudas, kad sugalvotų schemą darbui su įvairiomis kompanijomis - prekių ir paslaugų pardavimą žymiai padidintomis kainomis. Jis pasiūlė schemą, kurioje turi būti klientas, kuriam bus suteikiamos paslaugos ar parduodamos prekės, tarpininkas, t.y. jau paminėtos įmonės, ir pardavėjas, kuris realiai suteikinės paslaugas ar pardavinės prekes klientui. Pardavėjas turėjo būti su tinkamu balansu šiai schemai - turintis nuostolių ir skolos iš biudžeto. Visais tais atvejais, kai įmonės tarpininkės V. R. surastoms įmonėms klientėms suteikdavo subrangovo paslaugas arba parduodavo prekes jis V. R. sakydavo, kad paslaugos turi būti realiai atliktos, o prekės realiai turi patekti į įmonę pirkėją, tačiau ar visais atvejais taip būdavo jis tiksliai pasakyti negali, nes visą prekių ir paslaugų srautą realiai kontroliavo V. R.. Nuo įmonių klienčių, kartu su V. R., buvo nuspręsta imti 12 procentų už paslaugas nuimant grynais jų pervestus pinigus už statybinių brigadų atliktus darbus nuo tokių įmonių kaip „( - )” „( - )”, „( - )”, „( - )”, „( - )”, „( - )”, „( - )”, „( - )” bankinių sąskaitų. E. L. juos išgryninus ir atmetus banko pelną, V. R. turėjo perduoti tuos pinigus įmonės klientės atstovui, sau pasilikęs tam tikrą dalį pelno. Visas pinigų gryninimo operacijas atlikdavo E. L. ir jis iš išgrynintų pinigų pasiimdavo sau priklausančią dalį. Vėliau V. R. įtraukė dar du tarpininkus, iš kurių viena buvo O. J.. Darbas su O. J. atvestomis firmomis vyko analogiškai pagal tokią pačią schemą kaip su V. R., tik iš įmonių tarpininkių sąskaitų išgrynintus pinigus į įmones klientes nunešdavo O. J.. O. J. atsivestos įmonės tarpininkaujančios įmonės sąskaitoje palikdavo 12 procentų nuo pervestos sumos, likę 88 procentai grynais pinigais per O. J. būdavo grąžinami įmonėms pervedusioms pinigus (t. 7 b. l. 100-101, 102-104, 105-107, 108-110).

34Liudytojas G. V. parodė, kad iš kaltinamųjų pažįsta tik M. M.. 2003 m. dirbo UAB „( - )” direktoriumi, įmonė užsiima plastikinių langų gamyba, montavimu, stiklo paketų gamyba. M. M. buvo įmonės stambių klientų vadybininkas. Sutartis su įmonėmis pasirašė liudytojas, jos buvo pateiktos į bendrą sutarčių segtuvą. Sutartys ruošiamos vadybininkų. Direktoriumi pradėjo dirbti naujai, todėl reikėjo perprasti sistemą. Paklausus dėl negirdėtų firmų, paaiškinimas buvo, kad tais atvejais, kai įmonė nespėja padaryti montavimo darbų, reikia iš šalies samdyti žmones, kurie sutinka dirbti tik mokant iškart grynaisiais. Įmonė norėjo kuo daugiau uždirbti pajamų, paaiškino, kad tai problemų nekeliančios sutartys, mokesčiai mokami, išrašomos sąskaitos-faktūros, kad įmonės atlieka darbus, bet iš tikrųjų neatlieka, atiduoda pinigus, kuriais apmokama žmonėms, kurie darbus atlieka faktiškai. G. V. nenorėjo palikti visko savieigai, norėjo, kad pinigai būtų pagal paskirtį panaudoti, jam buvo pasakyta, kad schema veikia, buvę direktoriai dirbo tokiais pat metodais. Buvo duotas J. telefono numeris, sutarus su ja susitikti ( - ), ir susitikus, ji patikino, kad nėra jokios apgavystės, mokesčiai mokami tvarkingai. 2003-11-07 - 11-29 dvi sutartys pasirašytos, „( - )” realiai darbai buvo atlikti savo jėgomis, sąskaitos išrašytos, pinigai sumokėti. Jis asmeniškai iš to jokių lėšų negavo, pinigai buvo panaudoti pagal paskirtį, atiduoti žmonėms, kurie darbus vykdė. Išgryninti pinigai būdavo atiduodami M. M.. UAB „( - )” buvo vienas iš didžiausių pirkėjų pramoniniame sektoriuje. Todėl UAB “( - )” turėdavo įvykdyti įsipareigojimus laiku ir gerai, jei ne, partneriai būtų nutraukę sutartis. Todėl reikėjo papildomų žmonių, kurie montavimo darbus atlieka. Kaip M. M. naudojo išgrynintus pinigus nežino, buvo svarbu, kad atliekami darbai, langai perkami. 17 procentų būdavo paliekama tai įmonei, kuri perveda. Kiti 83 procentai būdavo panaudoti darbų apmokėjimui. 2003-12 mėn. sąskaitos išrašytos, analogiškai. Schemos nebuvo galima stabdyti, nes būtų didžiuliai praradimai įmonei. G. V. teigia neturėjęs juridinių žinių, kad suprasti, jog tai neteisėta, be to, jam buvo pasakyta, kad visi mokesčiai mokami. Sužinojus, kad mokesčiai neteisingai apskaičiuoti, sumokėjo teisingai, schema buvo nutraukta.

35Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas G. V. papildomai parodė, kad UAB „( - )” direktoriumi pradėjo dirbti nuo 2003 m. rugpjūčio 18 d., laimėjęs prieš tai surengtą konkursą. Jis, kaip UAB „( - )” direktorius pasirašė dvi subrangos sutartis: 2003-10-10 su UAB „( - )” ir 2003-10-27 su UAB „( - )”. Jis šiuos dokumentus pasirašė, neturėdamas jokių duomenų, kad jie gali būti netikri ar juose esantys duomenys melagingi. Pasiteiravęs apie šias sutartis įmonės vadybininko M. M. sužinojo, kad įmonei reikalingi gryni pinigai, kurie padeda bendrovei išsaugoti verslo partnerius, tokius kaip UAB „( - )” - vieną iš pagrindinių UAB „( - )” produkcijos pirkėjų. M. M. paaiškino jau išbandytą schemą, kaip tai daroma, o būtent, kad į UAB „( - )” apskaitą įtraukiamos fiktyvios realių bendrovių PVM sąskaitos-faktūros, kuriomis patvirtinama, kad tos bendrovės suteikia UAB “( - )” tam tikras paslaugas ar prekes, bet realiai šios paslaugos nebuvo atliekamos ir prekės nebuvo pateikiamos, tačiau UAB „( - )” atsiskaitydama už fiktyvias paslaugas, pervesdavo pinigus į šių įmonių sąskaitas, iš kurių tos pinigų sumos vėliau buvo paimtos ir grąžintos grynais UAB „( - )” jų neapskaitant bendrovės buhalterinėje apskaitoje. Už šią operaciją buvo paliekama 17 procentų nuo sumos įrašytos sąskaitoje faktūroje. Fiktyvias PVM sąskaitas faktūras pasirašė UAB “( - )” darbuotojai - vadybininkas M. M. ir logistikos skyriaus vadovas J. M.. Dėl sąskaitų faktūrų, darbų atlikimo aktų gavimo rūpinosi M. M., jis gavo iš O. J. išgrynintus pinigus. Taip pat, jis žinodamas, kad PVM deklaracijos yra užpildytos neteisingai, jas pasirašė ir į ( - )o apskrities VMI su jo žinia pateikė. Įmonės vyr. finansininkė E. S.-K. apie tai, kad ji melagingai užpildė deklaracijas, nes UAB “( - )”, UAB “( - )” ir UAB “( - )” PVM sąskaitos-faktūros yra fiktyvios, nieko nežinojo. Jis jokių fiktyvių dokumentų ar pinigų iš O. J. nei tiesiogiai nei per kitus asmenis niekad nėra gavęs, niekam, tame tarpe ir M. M. ir J. M. nenurodė pasirašyti žinomai fiktyvius bendrovės dokumentus, UAB „( - )” lėšų nepasisavino. Žala valstybei yra visiškai atlyginta. Tikslo apgaulingai tvarkyti buhalterinę apskaitą neturėjo, pagal pateikiamus dokumentus ją tvarkė UAB “( - )” finansininkai (t. 8, b. l. 164-167).

36Liudytojas J. T. parodė, kad pažinojo E. L., 2003 m. buvo įdarbinęs vadybininku, gaudavo 200 Lt per mėnesį algos. Iš banko imdavo išrašus, važiuodavo nupirkti sąskaitas, jam atiduodavo. Išrašus buhalterei veždavo. Nupirkdavo neužpildytas sąskaitas ir jam atiduodavo, sąskaitas imdavo iš banko ( - ). Taip dirbo apie metus laiko, kiekvieną mėnesį mokėjo po 200 Lt, paskui atleido, pasakė kad nepelningas darbas. Įmonei, kurioje dirbo, buvo išėmęs leidimą prekiauti naftos produktais, bet nežino, ar prekiavo. Įmonė, kiek žino, buvo registruota ( - )e, ten dar buvo buhalterė L., buveinėje nėra buvęs, nes E. paskambindavo, pasakydavo kur susitikti. Kaltinamojo M. nepažįsta.

37Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas J. T. papildomai parodė, kad pažįstamo E. L. nuo 2003 metų už 200 Lt per mėnesį buvo įdarbintas UAB „( - )” vadybininku. Bendrovės vardu jokios veiklos nevykdė, tik kartą per mėnesį iš AB( - ) paimdavo sąskaitos išrašus ir nuveždavo buhalterei L. į ( - ) gatvę. 2004 m. E. L. pasakęs, kad UAB „( - )” nepelninga atleido jį iš darbo (t. 7, b. l. 25-27).

38Liudytoja O. J., parodė, kad kaltinamasis M. M. yra jos brolis, jos atžvilgiu yra užvesta kita baudžiamoji byla, pasinaudojo teise atsisakyti duoti parodymus.

39Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja O. J. papildomai parodė, kad tarpininkavo bendrovėms “( - )” ir „( - )” ruošiant ir pateikiant suklastotas PVM sąskaitas faktūras, kurios buvo skirtos įtraukti į bendrovių buhalterinę apskaitą numatytai “pinigų išgryninimo” procedūrai. UAB “( - )” buvo pateiktos UAB „( - )”, UAB “( - )”, UAB “( - )”, UAB “( - )” ir UAB „( - )” PVM sąskaitos-faktūros. Apie šių bendrovių steigimo aplinkybes, šių bendrovių direktorius jai nieko nėra žinoma, nei su vienu iš jų nebuvo susitikusi ir asmeniškai nepažinojo. Nuo 2002 m. balandžio mėnesio iki gruodžio mėnesio UAB “( - )” buvo pateiktos aštuonios UAB “( - )” sąskaitos faktūros už tariamai suteiktas prekes. Kokios prekės turėjo būti nurodytos sąskaitose faktūrose ir už kokią sumą jai nurodydavo R. K., kuri atstovavo UAB “( - )”. Šią informaciją perduodavo S. K., o jis pasirūpindavo sąskaitų faktūrų išrašymu. Paruoštas sąskaitas faktūras S. K. tiesiogiai perduodavo jai, o ji perduodavo R. K.. Po to, kai UAB “( - )” pervedė pinigus už tariamai suteiktas prekes į UAB “( - )” sąskaitą, maždaug po 3-5 dienų S. K. grąžino jai grynus pinigus nuo sumos atskaitęs PVM, tai yra 18 procentų, o ji pinigus perduodavo R. K.. Kaip ir kas grynino pinigus, ji nežinojo. Jokios prekės realiai UAB „( - )” nebuvo suteiktos. Viena sąskaita faktūra buvo išrašyta bendrovei „( - )” nuo UAB „( - )” už tariamai pirktą prilydomą dangą 2002 m. liepos mėnesį. R. K. paprašė padėti gaunant fiktyvius dokumentus, kurie padėtų gauti neapskaitytų pinigų. Per visus 2003 metus R. K. nei karto nesikreipė dėl suklastotų dokumentų bendrovei „( - )”. 2004 m. sausio mėnesį UAB “( - )” buvo pateiktos dvi UAB “( - )” ir viena UAB “( - )” sąskaitos faktūros panaudojant tą pačią, jos minėtą schemą. Visos trys sausio mėnesio PVM sąskaitos faktūros buvo paruoštos vienu metu. Atsiskaičius pervedimu, „išgrynintus” pinigus jai perdavė S. K., o ji per brolį M. M. perdavė R. K.. M. M. dažnai važinėjo iš ( - ) į ( - ), turėjo verslo reikalų su UAB „( - )”, apie tai žinojo R. K., todėl ir paprašė jo tarpininkauti. Dar trys sąskaitos faktūros bendrovei „( - )”, R. K. prašant, buvo paruoštos 2004 metų balandžio mėnesį. Reikalingus duomenis jai perdavė M. M., gavęs juos iš R. K.. Pagal tą pačią schemą, po to, kai UAB „( - )” pervedė pinigus už fiktyvias prekes bendrovei „( - )” ir jie buvo „išgryninti”, S. K. juos perdavė jai, o ji M. M., kad jis juos perduotų R. K.. Už tariamai atliktas paslaugas buvo atsiskaitoma bankiniais pervedimais. Paprastai po kelių dienų, kai pinigai buvo pervesti į sąskaitą, ji sugrąžindavo per M. M. R. K. pinigus grynais, be 18 procentų, nurodytos sąskaitoje faktūroje. Kas juos išgrynindavo ji nežino, o jai perduodavo S. K. savo biure, ( - )e. Ji suprato, kad paslaugos, nurodytos minėtų bendrovių PVM sąskaitose faktūrose, UAB “( - )” suteiktos nebuvo. Apie tai, kad UAB „( - )”, UAB “( - )”, UAB “( - )”, UAB “( - )” ir UAB „( - )”, dalyvauja šioje schemoje kaip tarpininkės ir tariamai pirko paslaugas ir prekes dar iš kitų bendrovių ji nežinojo, su šiomis bendrovėmis jokių kontaktų neturėjo. Ji įsitikinusi, kad tai papildoma priedanga fiktyviems dokumentams, sukurta paties S. K., apie kurią ji nieko nežinojo. UAB “( - )” atstovaujanti R. K. žinojo pinigų gryninimo schemą tiek, kiek žinojo ji. Ji nežino ar kas nors iš UAB “( - )” darbuotojų žinojo apie tai, kad realiai jokių darbų pagal jos pateikiamus dokumentus atlikta nebuvo. Daugiau su niekuo iš bendrovės „( - )”, išskyrus R., nebendravo (t. 8, b. l. 8-14, 15-16, 18-23, 25-32).

40Ikiteisminio tyrimo metu perklausiusi jai pateiktus telefoninius pokalbius ir perskaičius siųstas trumpąsias žinutes (t. 8. b. l. 25-32) liudytoja O. J. patvirtino, kad šie pokalbiai ir susirašinėjimas vyko tarp jos ir G. V., M. M., S. K. apie fiktyvių dokumentų užsakymą, paruošimą, dokumentų ir „išgrynintų” pinigų perdavimą. Ji žinojo apie fiktyvių dokumentų įtraukimą į UAB „( - )” buhalterinę apskaitą, nes tai organizuodavo jos brolis M. M., dirbantis įmonėje vadybininku. Pokalbio metu su UAB „( - )” direktoriumi G. V. ji tarėsi dėl susitikimo, iki to susitikimo jis nieko nežinojo apie tai, kad UAB „( - )” grynina pinigus ir jų neapskaito buhalterijoje, įtraukdama į apskaitą klastotus dokumentus už fiktyvius darbus. Šias pinigų gryninimo procedūras tvarkė jos brolis M. M. Ji nieko nežinojo apie tai, kad bendrovei „( - )” klastotų dokumentų paruošimas yra susijęs su šios bendrovės ir UAB „( - )” verslo reikalais. Nieko nežinojo apie M. M. ir R. K. iš UAB „( - )” susitarimus dėl „( - )” produkcijos realizavimo didesnėmis kainomis.

41Liudytojas S. G. parodė, kad pažinojo E. L., jis buvo kaimynas, tačiau bendrų ryšių neturėjo, tik kartą jam pasiūlė papildomą darbą. Taigi, buvo įdarbintas UAB „( - )“ vadybininku, tiksliai laiko neprisimena. Tai buvo papildomas uždarbis po darbo. Realiai nieko nevykdė, po maždaug pusės metų pasirodė, kad ta įmonė buvo neveikli. Atlyginimą gavo keletą kartų, tačiau nebuvo jokių dokumentų. Kadangi buvo įsidarbinęs, klausė, ką turi veikt, buvo atsakyta, kad po darbo reikės tikrinti tvarkomas teritorijas, tačiau sutikus pasakydavo vis, kad nėra darbų. Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas davė analogiškus parodymus, papildomai nurodydamas, kad 2005 m. buvo atleistas iš UAB „( - )” (t. 7, b. l. 31-34).

42Liudytoja D. V. parodė, kad R. K. pažįsta, M. M. taip pat. Dirbo UAB „( - )“ nuo 1984 metų. 2002-2004 metais buvo spec. rūbų sandėlio vedėja. Būdavo gaunamos prekės iš tiekėjų, pasirašydavo ant sąskaitų-faktūrų, kurios būdavo paskirstomos į skirtingus objektus. Kai tiekėjo pristatomos medžiagos buvo skirtos vienam objektui, sąskaitą pasirašydavo darbų vykdytojas. Pajamuodavo viską pati. Sąskaitas-faktūras išrašydavo į konkrečius objektus. Apskaitą vykdydavo, matydavosi kur prekės nukreiptos. Yra objektas, rašomos paraiškos, su R. K., su įmonės vadovu derinama. Su M. M. jokie veiksmai nesiejo, jis buvo vadovas tuo metu. Kai yra gaunamas medžiagų užsakymas, viskas sukomplektuojama pagal tą objektą, vežama, o vadovai sprendžia, kur medžiagas naudoti. Liudytoja patvirtino ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, kur buvo nurodžiusi analogiškas aplinkybes (t. 7, b. l. 81-83).

43Liudytojas E. L. parodė, kad S. K. paprašė pakviesti ( - ) gyvenančius Rusijos piliečius I. V., S. M., R. Č., D. Č., N. M., A. M., M. Č., I. M., perregistruoti įmones. Būdavo, kad atvažiuoja M., perregistruoja ir išvažiuoja, daugiau nebuvo bendraujama, atlyginimo nemokėdavo, įmonės buvo nupirktos, jas tik reikėjo padėti įforminti. Su „( - )“ reikalų neturėjo, kaltinamųjų nepažįsta. S. K. prašė surasti asmenis ne Lietuvos respublikos piliečius, kad įsteigti įmonę Lietuvos piliečio vardu, paskui perregistruoti. Liudytojas turėjo pažįstamą M., per kurį surado visus tuos žmones. Sumokėjo jam gal 200, K. davė. Tie žmonės atvykę į Lietuvą jo prašymu nupirko UAB „( - )”, UAB „( - )”, UAB „( - )”, UAB „( - )”, UAB “ ( - )”, UAB “ ( - )”, UAB „( - )” ir tapo šių bendrovių akcininkais ir direktoriais. Jie neatvykdavo dėl įmonės veiklos. Veiklos įmonės nevykdė. UAB „( - )“, kiek žino, mokesčius mokėjo, buvo vedama buhalterinė apskaita. Kas tvarkė buhalterinę apskaitą, nepamena. Nors žmonės įdarbinti buvo, bet realiai nedirbo įmonėje, viską, ką liudytojas darė, buvo S. K. prašymu, t.y. reikėjo surasti vadybininką, ar kitą asmenį. S. K. prašė, kad pas liudytoją būtų tušti blankai, reikėjo iš sąskaitos išgryninti pinigus. Liudytojui tik reikėdavo pasirašyti ant tuščio blanko ir nuvežti. Pasirašinėdavo ant sąskaitų-faktūrų direktorių vardu. Jam buvo neįdomu, ar realiai paslaugos buvo atliekamos. Paskui, kiek sužinojo, nebuvo. Tik parašus dėdavo sąskaitose, kaip nurodė K.. Jei tuščias blankas būdavo, K. atiduodavo. Paskui K. skambindavo, sakydavo kad yra įmonėje pinigų, reikia išgryninti, atvežti jam. Liudytojas nuimdavo juos, atiduodavo K.. Visi pinigai, kiek buvo, pas K.. Jis žadėjo mokėti pusantro procento nuo apyvartos. Buvo daug įmonių, mokėdavo, jis skaičiavo ir mokėdavo.

44Liudytojas patvirtino ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, kurie atitinka parodymus, duotus teisminio nagrinėjimo metu (t. 7, b. l. 38-39). Papildomos ikiteisminio tyrimo apklausos metu liudytojas E. L. parodė, kad su UAB “( - )” ir UAB „( - )” buvo padaryta analogiška nusikalstama veika kaip ir su kitomis įmonėmis, t.y. fiktyvioms ūkinėms operacijoms buvo išrašytos UAB “( - )”, UAB “( - )”, UAB “( - )”, UAB „( - )”, UAB “( - )”, UAB „( - )” PVM sąskaitos faktūros bei surašyti kiti dokumentai klaidingai nurodant, kad šios įmonės suteikė UAB “( - )” ir UAB „( - )” paslaugas ar pardavė prekes, tačiau jokie sandoriai pagal šias PVM sąskaitas faktūras neįvyko. Jo vaidmuo šioje nusikalstamoje veikoje pasireiškė tuo, kad tuščius minėtų bendrovių dokumentus jis laikė pas save namuose ir S. K. prašymu ant šių įmonių dokumentų, tame tarpe ir ant PVM sąskaitų faktūrų blankų už minėtų įmonių darbuotojus pasirašė jis pardavėjui skirtoje vietoje (t. 7, b. l. 40-47, 48-54). Ikiteisminio tyrimo metu perklausęs jam pateiktus telefoninius pokalbius liudytojas patvirtino, kad šie pokalbiai vyko tarp jo ir S. K. bei O. J.. Šie pokalbiai vyko apie minėtų įmonių fiktyvių PVM sąskaitų-faktūrų išrašymą ir jų pagalba „išgrynintų” UAB „( - )” ir UAB „( - )” pinigų nuėmimą (t. 7, b. l. 67-74).

45Liudytoja E. S.-K. parodė, kad dirbo UAB „( - )“ vyr. finansininke, atsakinga už apskaitos tvarkymą. Ar atsimena tokias įmonės kaip „( - )“, „( - )“, „( - )“ negali pasakyti, gal ir girdėtos kažkada. Sąskaitas jai atnešdavo darbuotojai, priklausomai nuo to, su kuo jos susiję. Visi darbuotojai, kas pasirašydavo, tas atnešdavo, bet būtinai įmonės darbuotojai turėjo būti pasirašę. Ar M. M. pateikdavo sąskaitas nežino, bet galėjo ir pateikti, nes buvo apie 100 darbuotojų ir atnešdavo sąskaitas konkrečiai ne jai, o kitam darbuotojui. Jeigu sąskaitos įtrauktos į apskaitą, reiškia, jos atitiko reikalavimus, be to buvo audituojama ir viskas buvo gerai. Nebuvo rasta jokių pažeidimų. Ar buvo atlikti darbai pagal sąskaitas, ji negali pasakyti. Kas darė mokestinius pavedimus, taip pat nežino. Sąskaitos faktūros ir ne pagal sutartis galėjo būti išrašytos. R. K., O. J., S. K. E. L. nepažįsta. Pavedimai buvo daromi internetu, paruošdavo buhalterija, o tvirtinti galėjo tik vadovas, bet reikia tikrinti archyvą, buvo diskeliai tuo laikotarpiu, kurie turėjo būti patvirtinti vadovo parašu. Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja davė analogiškus parodymus (t. 7, b. l. 77-78, 93-95).

46Liudytojas J. M. parodė, kad dirbo UAB „( - )” vadybininku. Buvo apklausiamas dėl sąskaitų faktūrų, susijusių su įmone „( - )“, bet jis gali pasakyti tik tiek, kad darbai buvo atliekami, dalį darbų atliko UAB “( - )”, o kitą dalį „( - )“, kaip samdoma įmonė. Konkrečiai jis netikrino jokių dokumentų, ar tai ta įmonė. Objektas buvo ne( - ), todėl jis tik atvykdavo kelis kartus pažiūrėti kaip vyko darbai. Kategoriškai tvirtinti, kad „( - )“ atliko darbus teigti negali, apie tai, sužinojo kai pasirašė sąskaitą faktūrą. Darbai buvo atlikti: langų keitimas ir apdaila. Visus “( - ) “ darbuotojus pažįsta, objekte vienu metu gali dirbti nuo 5 iki 30 žmonių, priklauso nuo terminų, sąlygų. M. M. pateikė tas sąskaitas, tai buvo jo objektas, jis daugiau juo rūpinosi, sąskaita buvo išrašyta įmonės, kuri atliko darbus, o M. M. tik pateikė ją pasirašyti. Jeigu J. M. darbus priima, tai pasirašo ir sąskaitą, ir aktą, o pateikia pasirašyti vadybininkas, kuris rado tą objektą, taip buvo paprastai. Pasirašęs sąskaitas faktūras perduodavo jas buhalterijai. Nežinojo, kad „( - )“ realiai veiklos nevykdo. Abu kaltinamuosius, O. J. pažįsta, santykiai darbiniai, E. L., S. K. nepažįsta. Ikiteisminio tyrimo metu davė analogiškus parodymus (t. 7, b. l. 79-80).

47Liudytojas A. P. parodė, kad R. K. pažįsta, bendradarbiai. Su M. M. taip pat teko dirbti. Dirbo darbų vadovu, t. y. gauna objektą, jį turi pastatyti, priduoti. Todėl jo atsakomybėj yra darbų atlikimas, kokybė, drausmė, medžiagų užsakymu tiekėjai užsiima. D. V. medžiagų tiekimu užsiimdavo, R. K. - sąmatomis, medžiagų panaudojimo normomis, medžiagų nurašymu. Į objektą medžiagos patekdavo po susirinkimo, kuris įvykdavo kartą savaitėje. Bendrovių pavadinimai liudytojui nieko nesako, nes labai daug bendrovių yra, iš kur gaunamos medžiagos. Yra pasirašęs sąskaitų faktūrų, bet konkrečiai neatsimena. 2002 metais objektas galėjo būti kiaulių ferma. Buvo plytos, mišiniai, gardai, rekonstruoti reikėjo, jeigu pasirašė sąskaitas, vadinasi tas medžiagas gavo. Sąskaitas pasirašyti pateikdavo įvairiai, kas atveža, tas pateikia, gali ir vairuotojas, kuris atvežė medžiagas. Kaip vyko konkrečiais atvejais, nežino. Kad R. K. pateiktų sąskaitas faktūras pasirašyti, niekada nebuvo, tai ne jos darbas. Pasirašęs sąskaitas faktūras per savaitę jų prirenka ir atiduoda buhalterei. Objektai toli nuo firmos, todėl kas savaitę nuneša. Nebuvo taip, kad R. K. prašytų pasirašyti sąskaitas, kai darbai nebuvo atlikti. Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas davė analogiškus parodymus (t. 7, b. l. 84-86).

48Liudytojas D. V. parodė, kad R. K. yra bendradarbė, o su M. M. teko objektuose susitikti, santykiai neutralūs. Dirbo darbų vykdytoju ( - ). Į pareigas įėjo darbų organizavimas, saugumo technika, darbų atlikimo priežiūra. Medžiagų suradimu, tiekimu rūpinosi tarnyba pagal paraiškas. Per pasitarimus tiekimo skyriui palikdavo paraiškas, o paskui gaudavo medžiagas. Gali būti, kad D. V. ir R. K. galėjo rūpintis tiekimu tada. Įmonė „( - )“ jam nežinoma. Pagal visas sąskaitas faktūras, kurias pasirašė, yra gavęs medžiagas. Vairuotojai atveždavo ir medžiagas ir sąskaitas. Nebuvo taip, kad R. K. pateikdavo sąskaitas faktūras pasirašyti. Jis, pasirašęs sąskaitą, atiduodavo buhalterijai. O. J., E. L., S. K. nepažįsta, iš UAB „( - )“, „( - )“, „( - )“, „( - )“ nieko nepažįsta. Ikiteisminio tyrimo metu davė analogiškus parodymus (t. 7, b. l 87-89).

49Liudytojas S. R. parodė, kad pažįsta abu kaltinamuosius, santykiai darbiniai. R. K. bendradarbė, o M. M. buvo subrangovas objektuose. R. K. sudarinėjo sutartis įmonėje su subrangovais, todėl gali būti, kad ir su „( - )“. Liudytojas dirbo darbų vadovu, kurio funkcijos - objekto vykdymas. Nepamena tiksliai iš kur gaudavo kokias medžiagas. Paraiškas pateikdavo tiekimui ir gaudavo ką užsakė. Su medžiagų tiekėjais nebendravo. Galėjo būti, kad 2003 metų 06-12 mėnesiais buvo išrašytos sąskaitos faktūros „( - )“, bet už kokiu darbus nepamena. Jeigu pasirašyta, tai medžiagos gautos. Pasirašytas sąskaitas faktūras grąžindavo buhalterijai. Su R. K. būdavo derinama, pasirašyti tas sąskaitas ar ne, tačiau tik dėl kainų, nes jas ne visada žinojo. Sąskaitas ir šifruotes pateikdavo subrangovas. R. K. nėra pateikusi pasirašyti sąskaitos, jeigu nėra medžiagų ar darbai neatlikti. O. J., E. L., S. K. nepažįsta. Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas patvirtino tas pačias faktines aplinkybes (t. 7, b. l. 90-92).

50Liudytojas Petras J. G. parodė, kad kaltinamuosius pažįsta, su R. K. dirbo eilę metų, nes buvo UAB „( - )“ direktorius. M. M. dirbo subrangovu, o liudytojui išeinant iš darbo M. M. buvo pakviestas dirbti direktoriumi įmonėje „( - )“. Darbą liudytojas nutraukė dėl ligos. Mano, kad buvo faktinis direktorius, dirbo nuo 2001 m. iki 2008 m., paskui M. M. atėjo, o kai išėjo, liudytojas vėl buvo grįžęs. Santykiai su M. M. neutralūs, darbiniai. Jam žinoma, kad buvo kalba, jog įmonėje gryninami pinigai, nes jų labai reikėjo. Vokeliuose pinigai nebuvo mokami, tačiau savaitgaliais žmonėms reikėjo dirbti, jeigu terminai spausdavo, medžiagos būdavo pateiktos. Nesumokėjus niekas nedirba, todėl reikėjo grynųjų pinigų. Be to objektus priduoti reikėdavo, todėl reikėjo ir per išeigines dienas dirbti. Čia toks paskatinimas buvo, kad žmonės į darbą eitų. Mokėjo iš lėšų, kurios nebuvo apskaitomos, o iš kur jos gaunamos buvo, liudytojas nesidomėjo labai, žinojo, kad yra tų pinigų kažkiek ir viskas. Visų smulkmenų gerai nežino, bet pagal sąskaitas faktūras buvo gaunami pinigai. Dirbantiems žmonėms mokėjo tik grynais pinigais. Bet jis per daug nesidomėjo tuo klausimu, jam svarbu buvo, kad būtų pinigų. R. K. daugiau dirbo tą darbą. R. K. derino sutartis su subrangovais, paskui galutinai suderindavo kartu. Dėl kainų ji domėjosi, apklausdavo eilę subrangovų, tada ateidavo ir nutardavo kuris bus samdomas. Visada imdavom „( - )“, nes ten gerai žmonės dirbo, niekada nebuvo nesusipratimų, jeigu taisyti reikėdavo ką nors. Su kitais subrangovais daug problemų atsirasdavo, todėl visada mokėti šiek tiek brangiau, bet yra garantija, kad darbai bus padaryti kokybiškai. Kokiu būdu atsirasdavo tie grynieji pinigai, negali pasakyti. Nesidomėjo. Tarp įmonių pavedimais pinigai persiunčiami. O šiais atvejais, kai būdavo gaunama sąskaita faktūra, tai medžiagos negaunamos, o gaunami pinigai. Iš kokių įmonių taip buvo, nežino. Buvo viso gal 20 000 ar 40 000 tūkstančių litų suma per tą viską laiką. Čia buvo toks laikas, kai visi taip darė, visos įmonės, o paskui, kai prasidėjo problemos, nutraukė tokią veiklą. Paskui tiems, kurie grynindavo pinigus, reikėdavo atiduoti nemažą dalį sumos, todėl įmonei likdavo 50-60 procentų, likusią sumą pasiimdavo tos įmonės, kurios atveždavo sąskaitas faktūras. M. M. nieko nėra atvežęs, gal R. K. atveždavo. Apie O. J. yra girdėjęs, tačiau tik pavardę, jos nėra matęs. E. L., S. K. nežinomi. Turėti įmonėje tokių pinigų iniciatyva kilo iš paties liudytojo, jis tą buvo išsakęs įmonėje. Kaip tai daryti jis nesiūlė, nes nežinojo kaip, tik sakė, kad būtų gerai turėti grynųjų. R. K. minėjo apie tai. Tai jau seniai buvo, kas ką kalbėjo tiksliai nepamena. Tikriausiai R. K. sutiko. O kas dar užsiėmė tuo, nežino, darbų vykdytojai pasirašydavo sąskaitas faktūras, o medžiagos pagal jas nebuvo gaunamos. M. M. gal tik kartą atvežė, nes atveždavo tos įmonės, kurios grynindavo. R. K. buvo atsakinga už medžiagų nurašymą, todėl ji viską žinojo. Buvo tokios įmonės „( - )“, ( - ), „( - )“, bet šių įmonių atstovų nėra matęs, sąskaitos faktūros gali būti ir be sutarčių. Kainos nebuvo aukštinamos, tokio dalyko negali būti. Su M. M. buvo jungtinės veiklos sutartis pačiomis mažiausiomis kainomis. Jų įmonės kaina būdavo aukštesnė gal 5-7 tūkstančiais, tačiau nekildavo jokių problemų, darbai buvo atliekami itin kokybiškai. Kai mokykloje langus keitė, kainos buvo suderintos. Atėjo M. M., R. K., suderino kainas ir sudarė sutartį. Darbų eigoje, jeigu atsiranda papildomų darbų, gali vienas kitas tūkstantis prisidėti, bet ne daugiau. Yra dokumentai, o kokia kaina tada buvo, nepamena tiksliai. Įkainių žinoti negali, todėl ji paaiškėja tik apklausus kelias organizacijas. Konkurso sąlygų nepamena. Kaip vyko apmokėjimas už paslaugas, M. M. pasirašydavo aktus už atliktus darbus, tada eidavo į buhalteriją ir apmokėdavo per banką. Mokėjimo pavedimus per banką pasirašydavo buhalterija, nereikėjo net direktoriaus. Sau asmeniškai niekas pinigų neimdavo, jie buvo naudojami tik įmonės reikmėms.

51Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas Petras J. G. papildomai parodė, kad UAB „( - )“ direktorium dirbo nuo 2002 metų balandžio mėnesio iki 2009 metų spalio mėnesio. 2002 metais, balandžio-gruodžio mėnesių laikotarpiu bendrovei „( - )“ buvo pateiktos aštuonios UAB „( - )“ PVM sąskaitos faktūros ir viena UAB „( - )“ PVM sąskaita faktūra. 2004 metais bendrovei „( - )“ sausio-balandžio mėnesių laikotarpiu buvo pateiktos dvi UAB „( - )“, viena UAB „( - )“ ir trys UAB „( - )“ PVM sąskaitos faktūros. UAB „( - )“ PVM sąskaitas faktūras pasirašė bendrovės vadybininkas O. Č., o UAB „( - )“ PVM sąskaitą faktūrą pasirašė vadybininkas S. G.. Nei vieno, nei kito nepažįsta. 2004 metais balandžio mėnesį bendrovei „( - )“ buvo išrašytos trys UAB „( - )“ PVM sąskaitos faktūros. Iš pardavėjo UAB „( - )“ pusės jas pasirašė direktorius U. V.. Jo taip pat nepažįsta. Tuo atveju, kai iš tiekėjo gaunamos medžiagos turėjo būti paskirstomos į skirtingus objektus, sąskaitą faktūrą pasirašydavo sandėlio vedėja D. V., o kai tiekėjo pristatomos medžiagos buvo skirtos vienam objektui, sąskaitą faktūrą pasirašydavo darbų vykdytojas. Pasirašius sąskaitą faktūrą apie gaunamas medžiagas, kiekvienas darbų vykdytojas pildydavo medžiagų ir inventoriaus ataskaitą, iš kurios matyti, kaip ir kokiems objektams buvo paskirstytos gaunamos medžiagos. Tų medžiagų užsakymą derino gamybos skyrius, kuriame dirbo R. K. ir D. V.. Jis, kaip direktorius, tvirtindavo ataskaitas dėl medžiagų panaudojimo. Medžiagų tiekimu užsiėmė tiekimo skyrius, o gamybinis skyrius, kuriam vadovavo R. K., rūpinosi jau įgytų medžiagų panaudojimu. Priėmus konkretų pasiūlymą, tiekėjui buvo nurodomi kontaktiniai asmenys, kuriais galėjo būti arba sandėlio vedėja D. V. arba, jei medžiagos buvo skirtos vienam objektui - darbų vykdytojas. Jie tiesiogiai šias PVM sąskaitas faktūras perduodavo bendrovės finansiniams. Gautos sąskaitos faktūros buvo suvedamos į lenteles ir, suderinus su juo, apmokamos. Sąskaitų apmokėjimo procedūrai R. K. jokios įtakos neturėjo. Atsižvelgiant į šias sąskaitas faktūras, buvo pildomos ir PVM deklaracijos, tačiau už tai atsakingi bendrovės finansininkai, jis jokių papildomų nurodymų jiems neduodavo. UAB „( - )“ sumokėjo visą nustatytą valstybei padarytą žalą dėl įtrauktų į bendrovės buhalterinę apskaitą fiktyvių dokumentų, tačiau tai buvo padaryta tik tam, kad būtų išsaugota galimybė įmonei dirbti (t. 7, b. l. 96-99).

52Liudytoja L. R. parodė, kad R. K. yra jos bendradarbė, M. M. taip pat pažįstamas, santykiai darbiniai. Pati asmeniškai su UAB „( - )“, „( - )“ ir kitom įmonėm neturėjo reikalų, tik per sąskaitas apie šias įmones žinojo, nes jas pateikdavo vykdytojai. Jie ir pasirašydavo tose sąskaitose faktūrose. Sąskaitos įtarimų nekėlė tos sąskaitos faktūros. R. K. nepildė sąskaitų, ji buvo gamybos skyriaus viršininkė, nurašinėdavo medžiagas. Deklaracijas ir ataskaitas pasirašydavo liudytoja ir direktorius. M. M. kažkuriuo laikotarpiu buvo įmonės direktorius.

53Liudytojas V. R. parodė, kad dirbo UAB „( - )“ direktoriumi nuo 2001 m. sausio iki 2003 m. rugpjūčio mėnesio, M. M. buvo jo darbuotojas, dar teko piršliauti pas jį vestuvėse. R. K. nepažinojo. Jis pats betarpiškai nesusidūrė, tačiau žinojo, kad buvo įmonės, kurios išrašydavo sąskaitas už menamus darbus, tie pinigai būdavo išgryninami. Kurios konkrečiai nežino, darbai buvo atliekami realiai, bet ar juos atlikdavo būtent tos įmonės, nežino. Visa tai paaiškėjo tik pradėjus tyrimą, kai buvo iškviestas apklausai. 2003 m. balandį išėjo iš direktoriaus pareigų į kitą įmonę. M. M. šeimą artimiau pažinojo, jo seserį O. J. taip pat. Paskui buvo kalba, kad O. J. įsteigė savo įmonę ir jai reikėjo užsakymų, todėl buvo pasiūlyta sudaryti sutartį. Tą įmonę patikrinus teisininkui, nieko įtartino nepastebėjo. UAB „( - )“ įmonę pasiūlė M. M., liudytojas suprato, kad tai jo sesers O. darbo įmonė. Įmones tikrinant matydavome tai, ar moka mokesčius, PVM, nuo kada dirba. Tai buvo pakankamai nauja įmonė. Sutartį perdavė M. M., ji buvo patikrinta ir pasirašyta. Buvo kažkokie statybiniai darbai ir transporto paslaugos. Nepamena tiksliai, kainos tiksliai taip pat nepamena, bet ją diktuoja rinka. Kainos sutartyje nebuvo. Kiek žino, ji skaičiuojama specializuota programa. Jis nederino kainos, tuo M. M. užsiimdavo. 2003-01-03 ir 01-08 d. sąskaitą faktūrą ir darbų atlikimo aktą pasirašė liudytojas. Paskambino logistikos vadybininkui, paklausė jo ar darbai atlikti, nes tai buvo nauja įmonė, ir patikinus, kad viskas atlikta, aktą ir sąskaitą faktūrą pateikė pasirašyti M. M.. Su UAB „( - )“ kaip buvo detalių nepamena, bet greičiausiai panašiai turėjo būti. Pats objektų, darbų nematė, į objektus nevažinėjo. Žino tik, kad buvo dirbama keliuose stambiuose objektuose su „( - )“, ką konkrečiai, nepamena. Jis nežinojo apie susitarimus, apie pinigų gryninimą, bet įtarė kažką tokio, nes tuo metu gauti objektą iš niekur sunku buvo, tada objektų labai trūko, matomai buvo kažkokios aplinkybės, jis įtarė. Apmokėjimus pagal pavedimus atlikdavo buhalteriją, direktorius tvirtino tik mokėjimų grafikus už mėnesį laiko. Dabar jau tiksliai nepamena, tada lyg buvo diskelis, kurį turėjo vyr. finansininkas. Griežta tvarka buvo buhalterijoje. Proceso dėl kainos jis nekontroliavo, aš daugiausia laiko praleidau korporacijos posėdžiuose, o ne realiuose darbuose. Įmonėje grynųjų pinigų būdavo net perteklius, 50 procentų pardavimų buvo privatiems asmenims, todėl į banką įnešdavo, nes tiek grynųjų nereikėjo. Jis įtarė, kad kainos padidintos, kažkas kažkam moka, nes gaunamos darbų sutartys. Ne visada atsiskaitoma buvo pinigais, gal paslauga už paslaugą. Įtarė ką nors ne konkrečiai, tačiau tiek, jog kažkas vyksta, nes esant tokiai konkurencijai tiek užsakymų iš vienos įmonės gauti paprastai negalima, kaip buvo su „( - )“. M. M. rezultatas kaip vadybininko buvo geriausias, pelnas geriausias, todėl M. M. turėjo pasitikėjimą, įgaliojimą veiklai. UAB „( - )“ buvo reikšmingas, stambus užsakovas. Kad pinigai būdavo gryninami sužinojo tik kai M. M. papasakojo pradėjus ikiteisminį tyrimą ir jį apklausus. Jis pasakojo, kad būdavo kainų didinimas, buvo pervedamos lėšos, nešami gryni pinigai įmonei „( - )“. S. K., E. L. nepažįsta. M. M. alga buvo viena didžiausių, su kintama dalimi, priklausiusia nuo pelno. Vėliau žalą padengė akcininkai, kodėl nepareiškė ieškinio M. M., nežino.

54Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas V. R. papildomai parodė, kad UAB „( - )“ direktoriumi paskirtas 2001 m. sausio 2 d., dirbo iki 2003 m. rugpjūčio 11 d. Jis, kaip įmonės direktorius pasirašė 2003 m. sausio 3 d. statybos rangos sutartį Nr. ( - ) su UAB „( - )“, UAB „( - )“ 2003 m. sausio 8 d. PVM sąskaitą faktūrą ( - ), atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. 1 dėl UAB „( - )“ atliktų langų montavimo darbų ir atliktų darbų aktą dėl UAB „( - )“ atliktų darbų. Minėtose dokumentuose nurodyti darbai tikrai buvo atlikti, tačiau kiek su tų darbų atlikimu susijusios minėtos įmonės, jis pasakyti negali. Dokumentus jam perdavė pasirašyti UAB „( - )“ vadybininkas M. M., jis buvo atsakingas už dokumentuose nurodytus objektus. Su UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ atstovais susitikęs nebuvo. Sudarant sutartį, M. M. jam minėjo, kad įmonė turi samdyti papildomas pajėgas tuose objektuose, kad laiku atlikti numatytus darbus. Kiekviename objekte jis darbų eigos nekontroliavo. Pasiūlius M. M. bendrovę, kuri savo veikla buvo susijusi su jo sesers O. J. veikla, jam nekilo jokių įtarimų. Jam išeinant iš UAB „( - )“ direktoriaus pareigas užėmė G. V. su kuriuo ankščiau nebuvo pažįstamas. Apie G. V. ir O. J. susitikimus nieko nežinojo ir apie tai nebuvo informuojamas. Nieko nežinojo apie fiktyvius sandorius su minėtom įmonėm (t. 7, b. l. 75-76).

55Iš 2006-01-04 ikiteisminio tyrimo metu duotų liudytojo O. Č. parodymų matyti, kad pažįstamo E. nuo 2003 metų už 200 Lt per mėnesį jis buvo įdarbintas bendrovės, kurios net pavadinimo neatsimena, vadybininku. Bendrovės vardu jokios veiklos nevykdė, jokių kitų bendrovės darbuotojų nepažįsta. Vieną kartą E. jį dėl darbo vadybininku toje bendrovėje jį buvo nusivežęs į ofisą, esantį ( - ) arba( - ) gatvėje (t. 7, b. l. 28-30).

562006-01-13 ikiteisminio tyrimo metu liudytojas A. A. parodė, kad žento E. L. buvo įdarbintas kažkokioje bendrovėje. Bendrovės vardu jokios veiklos nevykdė, jokių kitų, bendrovės darbuotojų nepažįsta. Viską blogai prisimena, nes serga šizofrenija ir kitomis ligomis (t. 7, b. l. 35-37).

57Iš 2004-06-08 kratos protokolo (t. 1, b. l. 25-26) matyti, kad UAB „( - )“ patalpose, esančiose ( - ) buvo atlikta krata ir paimti suklastoti dokumentai - sutartys tarp UAB „( - )“ ir UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, atliktų darbų aktai, šių bendrovių PVM sąskaitos-faktūros, kurios buvo įtrauktos į UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą, UAB „( - )“ bankinių sąskaitų išrašai (t. 1, b. l. 27-68).

582004-06-02 kratos protokolas (t. l, b. l. 71-72) patvirtina, kad L. Š. bute, esančiame ( - ), buvo atlikta krata, paimta sutartis, sudaryta tarp UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ (t. l, b. l. 75-76).

592005-12-06, 2007-10-30 ir 2007-11-20 reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolai (t. l, b. l. 77-79) rodo, kad buvo paimti dokumentai iš ( - )o AVMI: UAB „( - )“ suklastotos PVM ir metinės pelno mokesčio deklaracijos, finansinės atskaitomybės dokumentai (t. l, b. l. 80-94).

602004-06-02 S. K. asmens kratos protokolas (t. l, b. l. 96-97) patvirtina, kad atlikus asmens kratą buvo apimtas mobilusis telefonas „Sony Ericsson T68i“, IMEI ( - ) su SIM kortele Nr. ( - ), kuriuo S. K. bendravo su O. J., E. L. ir kitais asmenimis, telefonas apžiūrėtas daiktų apžiūros protokolu (t. 1, b. l. 98-101).

61Iš 2006-04-20 paklausimo UAB ( - ) ir UAB ( - ) atsakymo nustatyta, kad SIM kortelei Nr. ( - ), kuri rasta S. K. naudojamame telefone aparate, priskiriamas Nr. ( - ) (t. l, b. l. 150-151).

62Iš 2004-06-02 E. L. asmens kratos protokolo (t. 1, b. l. 117-118) matyti, kad asmens kratos metu buvo paimtas mobilusis telefonas „Nokia 6310i“, IMEI ( - ) su SIM kortele Nr. ( - ). kuriuo E. L. bendravo su O. J., S. K. ir kitais asmenimis. Telefonas apžiūrėtas daiktų apžiūros protokolu (t. 1 , b. 1. 119-122).

632006-04-20 paklausimas UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ atsakymas patvirtina, kad SIM kortelei Nr. ( - ), kuri rasta E. L. naudojamame telefono aparate, priskiriamas Nr. ( - ) (t. l, b. l. 152-153).

642004-06-02 E. L. asmens kratos protokolas (t. 1, b. l. 117-118) rodo, kad asmens kratos metu paimtos bankinės UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“ elektroninės kortelės, t. y. E. L. turėjo realią galimybę nuimti grynuosius UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ pervestus pinigus. Kortelės apžiūrėtos 2006-04-26 daiktų apžiūros protokolu (t. 1, b. l. 123-125).

652004-06-02 kratos protokolu (t. l, b. l. 104-105) patvirtinama, kad E. L. naudojamame automobilyje BMW 530 v/n ( - ) rasti ir paimti UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“ apvalūs, vadybininkų J. T., O. Č., S. G., direktorių N. M., U. V. asmeniniai spaudai bei įgaliojimai naudoti UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“ kreditines korteles. T. y. E. L. turėjo realią galimybę pildyti dokumentus minėtų bendrovių vardu, taip pat turėjo realią galimybę iš šių įmonių sąskaitų nuimti grynuosius UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ pervestus pinigus. Šie daiktai apžiūrėti 2006-04-28 daiktų apžiūros protokolu (t. l, b. l. 111-116).

662004-06-03 daiktų, dokumentų pateikimo protokolas (t. l, b. l. 106-115) rodo, kad E. L. savanoriškai pateikė šiuos daiktus ir dokumentus - UAB „( - )“, UAB „( - )“ banko elektronines korteles, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“ bankinius vokus, kuriuose nurodyti minėtų firmų bankinių kortelių PIN kodai, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“ spaudus. Daiktai ir dokumentai apžiūrėti daiktų apžiūros protokolu (t. l, b. l. 136-149). E. L. taip pat pateikė UAB „( - )“, UAB „( - )“ ir kitų įmonių registracijos ir steigimo dokumentus, neužpildytus specialios apskaitos blankus.

672005-08-09 specialisto išvada Nr. 5-1/70 ir jos priedai rodo aplinkybes apie atliktą UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos tyrimą (t. l, b. l. 164-200; t. 2, b. l. 1-86).

68Iš 2008-03-06 reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolų (t. 2, b. l. 97-98, b. l. 108-109) matyti, kad UAB „( - )“ ir ( - )o AVMI pateikė UAB „( - )“ sutartis su UAB „( - )“ ir UAB „( - )“, UAB „( - )“ PVM sąskaitą faktūrą, atliktų darbų aktą, kurie buvo įtraukti į UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą, PVM deklaracijas, finansinės atskaitomybės dokumentus (t. 2, b. l. 110-135).

692008-04-11 reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolas (t. 2, b. l. 1-2) rodo, kad UAB „( - )“ pateikė buhalterinės apskaitos registrus, mokėjimo nurodymus, žiniaraščius ir kt. dokumentus, kuriuose užfiksuotos atliktos ūkinės komercinės operacijos su UAB „( - )“.

702008-06-20 specialisto išvada su priedais patvirtina aplinkybes dėl UAB „( - )“ papildomos ūkinės finansinės veiklos tyrimo Nr. 5-1/103 (t. 3, b. l. 5-54).

712005-07-01 UAB „( - )“ pateikti dokumentai (t. 3, b. l. 56-57): UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, mokėjimo pavedimai, sąskaitos išrašas, PVM sąskaitos-faktūros, kurios buvo įtrauktos į UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą, patvirtina aplinkybes, kad tokiu būdu buvo siekiama sukčiauti bei pasisavinti UAB „( - )“ lėšas (t. 3, b. l. 58-79).

722006-03-08 ir 2010-07-01 reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolai (t. 3, b. l. 81, t. 3, b. l. 92-93) rodo, kad ( - )o AVMI ( - ) skyrius pateikė UAB „( - )“ suklastotas PVM ir metines Pelno mokesčio deklaracijas (t. 3, b. l. 82-90, t. 3, b. l. 94-104).

73Iš 2006-02-08 specialisto išvados ir jos priedų matyti, kad buvo atliktas UAB „( - )“ papildomas ūkinės finansinės veiklos tyrimas Nr. 5-1/27 (t. 3, b. l. 113-196, t. 4, b. l. 1-49).

742008-04-11 UAB „( - )“ pateikti dokumentai (t. 4, b. l. 58-130): sutartys su UAB „( - )“, PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos išrašai patvirtina vykusius atsiskaitymus.

752008-10-09 specialisto išvada su priedais rodo UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos tyrimo Nr. 5-1/162 metu nustatytas aplinkybes (t. 4, b. l. 171-192, t. 5, b. l. 1-94).

76Iš 2010-04-01 specialisto išvados su priedais matyti, kad buvo atliktas UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos tyrimas Nr. 5-1/39 (t. 5, b. l. 110-177).

772010-02-02 ir 2010-03-25 ( - )o apskrities VMI specialistų išvados Nr. 18-AU20-2 ir Nr. AU20-1 taip pat patvirtina įmonių finansinės veiklos tyrimo atlikimą (t. 5 b. l. 179-184), (t. 5, b. l. 186-197).

782006-03-30 ( - )o AVMI patikrinimo aktu (t. 2, b. l. 91-94) patvirtinama, kad UAB „( - )“ atlygino savo veiksmais padarytą žalą. Iš pateiktų duomenų matyti, kad 2008-10-15 ( - )o AVMI priskaičiuotas sumas UAB „( - )“ sumokėjo (t. 4, b. l. 56).

79Iš 2007-01-18 protokolo dėl operatyvinių veiksmų atlikimo su priedais matyti, kad nuo 2003 metų spalio mėn. iki 2004 metų gegužės mėn. operatyvinio tyrimo metu gauta duomenų apie tai, kad UAB „( - )“, į. k. ( - ), reg. ( - ), ( - ), direktorius G. V., a. k. ( - ) kiti atstovai, UAB „( - )“, į. k. ( - ), reg. ( - ), darbuotoja, valdybos narė R. K., a. k. ( - ) įtraukdami į šių bendrovių buhalterinę apskaitą galimai suklastotus UAB „( - )“, į. k. ( - ), UAB „( - )“, į. k. ( - ), UAB „( - )“, į. k. ( - ), UAB „( - )“, į. k. ( - ), UAB „( - )“, į. k. ( - ), vardu išrašytus buhalterinės apskaitos dokumentus (PVM sąskaitas-faktūras, atliktų darbų aktus ir kt.) išvengė turtinės prievolės valstybei, t.y. PVM ir kitų mokesčių sumokėjimo į valstybės biudžetą. Suklastotus buhalterinės apskaitos dokumentus pagal M. M., a. k( - ) kuris naudojosi abonentiniu numeriu ( - ), pateikiamus duomenis tarpininkaujant O. J. išrašydavo S. K., E. L.. UAB „( - )“, UAB „( - )“, už tariamai parduotas prekes, suteiktas paslaugas atsiskaitymą įformindavo banko pavedimais. S. K., E. L. šių bendrovių pervestus pinigus išgrynindavo, ir per O. J., M. M. tikėtina perduodavo UAB „( - )“, UAB „( - )“ atstovams, pasilikdami tam tikrą pervestų pinigų dalį (t. 6, b. l. 1-67).

80Teisinės pagalbos metu gauti 2006-01-24 liudytojo S. M. parodymai rodo, kad Lietuvos Respublikoje S. M. nuo 2002 m. lankėsi 3 kartus. 2002-06-18 jis pažįstamo U. V. pasiūlymu, savo vardu, realiai niekam nemokėdamas jokių pinigų, įsigijo 100 proc. Lietuvos UAB „( - )“ akcijų ir tapo šios bendrovės direktoriumi. Įsigyti UAB „( - )“ ( - )e jam padėjo vaikinas vardu E. ir juristas S. K.. UAB „( - )“ vardu pats realiai jokios veiklos nevykdė, buhalterinės apskaitos dokumentų nematė (t. 6, b. l. 123-130).

81Teisinės pagalbos metu gauti 2006-01-25 liudytojo R. Č. parodymai patvirtina, kad jis Lietuvos Respublikoje nuo 2002 m. lankėsi du kartus. 2003-03-05 jis pažįstamo U. V. pasiūlymu, savo vardu, realiai niekam nemokėdamas jokių pinigų, įsigijo 100 proc. Lietuvos UAB „( - )“ akcijų ir tapo šios bendrovės direktoriumi. Įsigyti UAB „( - )“ Lietuvoje jam padėjo vaikinas vardu E.. UAB „( - )“ vardu pats realiai jokios veiklos nevykdė, buhalterinės apskaitos dokumentų nematė (t. 6, b. l. 143-151).

82Teisinės pagalbos metu gauti 2006-01-25 liudytojo A. M. parodymai rodo, kad jis Lietuvos Respublikoje nuo 2002 m. lankėsi vieną kartą. 2003-07-25 jis pažystamo U. V. pasiūlymu, savo vardu, realiai niekam nemokėdamas jokių pinigų, įsigijo 100 proc. Lietuvos UAB „( - )“ akcijų ir tapo šios bendrovės direktoriumi. Įsigyti UAB „( - )“ ( - ) jam padėjo vaikinas vardu E. ir juristas S. K.. UAB „( - )“ vardu pats realiai jokios veiklos nevykdė, buhalterinės apskaitos dokumentų nematė (t. 6, b. l. 162-169).

83Teisinės pagalbos metu gauti 2006-01-25 liudytojo D. Č. parodymai patvirtina, kad jis Lietuvos Respublikoje nuo 2002 m. lankėsi 1 kartą. 2003-09-18 jis pažystamo U. V. pasiūlymu, savo vardu, realiai niekam nemokėdamas jokių pinigų, įsigijo 100 proc. Lietuvos UAB „( - )“ akcijų ir tapo šios bendrovės direktoriumi. Įsigyti UAB „( - )“ ( - ) jam padėjo vaikinas vardu E. ir juristas S. K.. UAB „( - )“ vardu pats realiai jokios veiklos nevykdė, buhalterinės apskaitos dokumentų nematė (t. 6, b. l. 182-189).

84Teisinės pagalbos metu gauti 2006-01-24 liudytojo N. M. parodymai rodo, kad jis Lietuvos Respublikoje nuo 2002 m. lankėsi 3 kartus. 2003-11-05 jis lankėsi Lietuvos Respublikoje turėdamas tikslą nusipirkti UAB „( - )“ akcijas. Jis pažįstamo U. V. pasiūlymu, savo vardu, realiai niekam nemokėdamas jokių pinigų, įsigijo 100 proc. Lietuvos UAB „( - )“ akcijų ir tapo šios bendrovės direktoriumi. Įsigyti UAB „( - )“ ( - )e jam padėjo vaikinas vardu E. ir juristas S. K.. UAB „( - )“ vardu pats realiai jokios veiklos nevykdė, buhalterinės apskaitos dokumentų nematė (t. 7, b. l. 1-8).

85Iš teisinės pagalbos metu gauto 2006-01-24 liudytojo S. M. parodymo atpažinti iš foto nuotraukų matyti, kad jis atpažino E. L., kaip asmenį Lietuvoje jam padėjusį įsigyti UAB „( - )“ (t. 6, b. l. 137-142).

86Iš teisinės pagalbos metu gauto 2006-01-24 liudytojo S. M. parodymo atpažinti iš foto nuotraukų nustatyta, kad jis atpažino S. K., kaip juristą Lietuvoje jam padėjusį įsigyti UAB „( - )“ (t. 6, b. l. 131-136).

87Iš teisinės pagalbos metu gauto 2006-01-24 liudytojo R. Č. parodymo atpažinti iš foto nuotraukų nustatyta, kad jis atpažino E. L., kaip asmenį Lietuvoje jam padėjusį įsigyti UAB „( - )“ (t. 6, b. l. 152-156).

88Iš teisinės pagalbos metu gauto 2006-01-25 liudytojo A. M. parodymo atpažinti iš foto nuotraukų matyti, kad jis atpažino E. L., kaip asmenį Lietuvoje jam padėjusį įsigyti UAB „( - )“ (t. 6, b. l. 170-175).

89Iš teisinės pagalbos metu gauto 2006-01-25 liudytojo A. M. parodymo atpažinti iš foto nuotraukų nustatyta, kad jis atpažino S. K., kaip juristą Lietuvoje jam padėjusį įsigyti UAB „( - )“ (t. 6, b. l. 176-181).

90Teisinės pagalbos metu gautas 2006-01-25 liudytojo D. Č. parodymas atpažinti iš foto nuotraukų patvirtina, kad jis atpažino E. L., kaip asmenį Lietuvoje jam padėjusį įsigyti UAB „( - )“ (t. 6, b. l. 190-195).

91Teisinės pagalbos metu gautas 2006-01-25 liudytojo D. Č. parodymas atpažinti iš foto nuotraukų rodo, kad jis atpažino S. K., kaip juristą Lietuvoje jam padėjusį įsigyti UAB „( - )“ (t. 6, b. l. 96-200).

92Teisinės pagalbos metu gautas 2006-01-25 liudytojo N. M. parodymas atpažinti iš foto nuotraukų patvirtina, kad jis atpažino E. L., kaip asmenį Lietuvoje jam padėjusį įsigyti UAB „( - )“ (t. 7, b. l. 15-20).

93Iš teisinės pagalbos metu gauto 2006-01-25 liudytojo N. M. parodymo atpažinti iš foto nuotraukų nustatyta, kad jis atpažino S. K., kaip juristą Lietuvoje jam padėjusį įsigyti UAB „( - )“ (t. 7, b. l. 9-14).

942004-06-21 asmens parodymo atpažinti pagal nuotrauką protokolai rodo, kad O. J. atpažino S. K. ir E. L. (t. 8, b. l. 1-7).

95Visuma tyrimo metu surinktų, teisme ištirtų ir šiame nuosprendyje aptartų įrodymų patvirtina, kad ne kas kitas, o kaltinamoji R. K. 2002 m. balandžio - liepos mėnesių laikotarpiu, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, ( - ), tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje, būdama UAB „( - )” gamybinio skyriaus viršininke, veikdama vieninga tyčia bendrininkų grupėje, įsigijo suklastotus UAB „( - )”, UAB „( - )” dokumentus, į juos įrašė žinomai melagingus duomenis apie tai, kad UAB „( - )” ir UAB „( - )” neva pardavė, o UAB „( - )” iš viso nupirko paslaugų už 105 621,80 Lt ir perdavė šiuos suklastotus dokumentus UAB „( - )” finansininkams, kurie juos įtraukė į UAB „( - )” buhalterinę apskaitą ir atliko mokėjimo pavedimus. Asmuo, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas, išgryninęs pervestus pinigus perdavė juos R. K., be ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatyto dydžio pinigų dalies, kurią nusikalstamo susivienijimo nariai pasiliko už suklastotų dokumentų išrašymą, pasisavintus pinigus R. K. panaudojo byloje tiksliai nenustatytiems poreikiams. Tokiu būdu, kaltinamoji suklastodama tikrus dokumentus pasisavino jos žinioje buvusį didelės vertės svetimą turtą - UAB „( - )” priklausančius 105 621,80 Lt. Be to, kaltinamieji R. K., padedant M. M., 2003 m. liepos - 2004 m. sausio mėnesių laikotarpiu, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, ( - ), tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje, veikdami vieninga tyčia bendrininkų grupėje, pagal sutartą su UAB „( - )” vadybininku M. M. R. K. pasiūlytą planą - mokėti už UAB „( - )” bendrovei „( - )” teikiamą produkciją brangiau nei reali rinkos kaina, įtraukiant į atsiskaitymų grandinę tarp UAB „( - )” ir UAB „( - )” fiktyvias įmones (UAB „( - )“, UAB „( - )”, UAB „( - )”), galinčias išrašyti suklastotus dokumentus, kuriais R. K. nurodymu įforminta, kad ši fiktyvi įmonė pagal UAB „( - )” užsakymą sumontavo bendrovės „( - )” pagamintą produkciją UAB „( - )” objekte, o pinigai, pervesti iš UAB „( - )” įmonei, neva atlikusiai produkcijos montavimo darbus sugrąžinti juos išgryninus bankomate, neapskaitant UAB „( - )” įmonės buhalterijoje, buvo perduoti R. K.. Taigi, kaltinamoji R. K., pasirašiusi sąskaitas-faktūras, pateikusi jas pasirašyti kitiems įmonės darbuotojams ir pateikusi jas įmonės buhalterijai, suklastojo tikrus dokumentus ir juos panaudojo, tokiu būdu pasisavindama UAB „( - )” priklausančius 278 008,72 Lt, kaltinamasis M. M. savo veiksmais padėjo jai šią sumą pasisavinti. Jis dalyvavo tikrų dokumentų klastojime ir juos panaudojo, suorganizavo, kad UAB „( - )“, UAB „( - )”, UAB „( - )” suklastoti dokumentai būtų įtraukti į UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą. UAB „( - )” finansininkai, nežinodami, kad šiose pateiktose PVM sąskaitose-faktūrose nurodytos produkcijos kainos yra suklastotos, įtraukė juos į UAB „( - )” buhalterinę apskaitą, išskirtas PVM sąskaitose faktūrose PVM sumas įtraukė į UAB „( - )” PVM deklaracijų už 2003 m. liepos-rugsėjo, lapkričio-gruodžio mėnesių 40, 48, 57, 59 arba 61 langelius, taip 42 408,12 Lt sumažindami UAB „( - )” valstybės biudžetui mokėtiną PVM bei šias deklaracijas pateikė ( - ) apskrities VMI darbuotojams. Tokiu būdu R. K. ir M. M., veikdami bendrininkų grupėje apgaule UAB „( - )” naudai įgijo didelės vertės turtinę teisę į 42 408,12 Lt valstybės biudžetui priklausančių lėšų ir panaikino prievolę šiuos pinigus sumokėti į valstybės biudžetą. Be to, jie šiais veiksmais UAB „( - )” naudai įgijo ir turtinę teisę į 63 037,48 Lt Lietuvos Respublikos biudžeto lėšas ir panaikino prievolę šiuos pinigus (pelno mokestį) sumokėti į valstybės biudžetą. Taip pat šiais veiksmais M. M. apgaule UAB „( - )” naudai įgijo didelės vertės turtinę teisę į 40 403,54 Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų ir panaikino prievolę šiuos pinigus (pelno mokestį) sumokėti į valstybės biudžetą.

96Pagal BK 182 straipsnį sukčiavimas – tai svetimo turto ar turtinės teisės įgijimas savo ar kitų naudai, turtinės prievolės panaikinimas ar jos išvengimas apgaule. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 1998 m. gruodžio 22 d. nutarime Nr. 8 „Dėl teismų praktikos sukčiavimo ir turto pasisavinimo arba iššvaistymo baudžiamosiose bylose“ išaiškinta, kad sukčiavimo esmė yra apgaulės panaudojimas svetimam turtui užvaldyti arba teisei į turtą įgyti. Apgaulė sukčiaujant panaudojama turint tikslą suklaidinti turto savininką arba valdytoją arba asmenį, kurio žinioje yra turtas, o pastarieji dėl suklydimo apgaulės įtakoje savanoriškai patys perleidžia turtą ar teisę į turtą kaltininkui, manydami, kad šis turi teisę jį gauti. Apgaulė pasireiškia turto savininko ar valdytojo arba asmens, kurio žinioje yra turtas, suklaidinimu pateikiant suklastotus dokumentus, pranešant neteisingus duomenis, nutylint esmines savininko apsisprendimui dėl turto ar teisės į turtą perleidimo aplinkybes ir pan. Turto užvaldymas arba teisės į turtą įgijimas piktnaudžiaujant pasitikėjimu yra viena iš apgaulės formų. Esminis sukčiavimo požymis, skiriantis jį nuo civilinio delikto ir darantis patį turto užvaldymą neteisėtą, yra apgaulės naudojimas prieš turto savininkus, teisėtus valdytojus ar asmenis, kurių žinioje yra turtas, siekiant užvaldyti turtą. Pagal BK 182 straipsnio 2 dalį atsako asmuo, kuris apgaule savo ar kitų naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę arba didelės mokslinės, istorinės ar kultūrinės reikšmės turinčias vertybes arba išvengė didelės vertės turtinės prievolės, arba ją panaikino, arba sukčiavo dalyvaudamas organizuotoje grupėje.

97Atsižvelgiant į tai, kad bylos duomenimis įrodyta, jog neteisėtų tyčinių R. K. ir M. M. veiksmų, kuriuos patvirtino patys kaltinamieji, pasėkoje UAB „( - )” finansininkai, nežinodami, kad pateiktose PVM sąskaitose-faktūrose nurodytos produkcijos kainos yra suklastotos, ir įtraukdami juos į UAB „( - )” buhalterinę apskaitą, bei į UAB „( - )” PVM deklaracijas, tokiu būdu apgaule UAB “( - )” naudai įgijo turtinę teisę į 42 408,12 Lt valstybės biudžetui priklausančių lėšų ir panaikino prievolę šiuos pinigus sumokėti į valstybės biudžetą - 42 408,12 Lt sumažino UAB „( - )” valstybės biudžetui mokėtiną PVM. Tuo pačiu R. K. ir M. M. neteisėtų veiksmų pasėkoje suklastotų dokumentų pagrindu užpildžius deklaracijas, UAB „( - )” naudai įgijo ir turtinę teisę į 63 037,48 Lt Lietuvos Respublikos biudžeto lėšas ir panaikino prievolę šiuos pinigus (pelno mokestį) sumokėti į valstybės biudžetą. Be to, M. M. neteisėtų veiksmų pasėkoje (suklastojus produkcijos pirkimo dokumentus padidinat produkcijos kainą daugiau nei reali kaina) M. M. apgaule UAB „( - )” naudai įgijo turtinę teisę į 40 403,54 Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų ir panaikino prievolę šiuos pinigus (pelno mokestį) sumokėti į valstybės biudžetą. Atsižvelgiant į tai, kad vadovaujantis BK 190 straipsnyje pateiktu turto vertės išaiškinimu turtas, kurio vertė viršija 250 MGL dydžio sumą laikytinas didelės vertės turto pasisavinimu, nurodytų 42 408,12 Lt, 63 037,48 Lt, 40 403,54 Lt turtinių teisių įgijimas (prievolės panaikinimas) laikytinas sukčiavimu įgyjant didelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę savo ar kitų naudai, panaikinant didelės vertės turtinę prievolę ar jos išvengiant apgaule.

98Pagal BK 183 straipsnį atsako tas, kas pasisavino jam patikėtą ar jo žinioje buvusį svetinimą turtą ar turtinę teisę. Taigi objektyviai turto pasisavinimas reiškiasi neteisėtu, neatlygintinu, kaltininkui svetimo, jam patikėto ar jo žinioje buvusio turto (turtinės teisės) pavertimu savo turtu (turtine teise), pažeidžiant turto patikėjimo ar perdavimo jo žiniai sąlygas. Šiuo atveju kaltininkas jam patikėtą ar jo žinioje buvusį svetimą turtą neteisėtai ir neatlygintinai paverčia savo turtu, t. y. ima elgtis su juo kaip su nuosavu ir taip padaro žalą turto savininkui. Svetimo turto pasisavinimas laikomas baigta nusikalstama veika, kai kaltininkas įgyja galimybę turtą valdyti ir (ar) juo naudotis, ir (ar) disponuoti savo nuožiūra, o svetimos turtinės teisės pasisavinimo baigtumas sietinas su atitinkamo juridinio fakto įtvirtinimo momentu, kai kaltininkas juridiškai tampa turtinės teisės turėtoju, nepriklausomai nuo to, ar jis ją įgyvendino. Pagal BK 183 straipsnio 2 dalį atsako asmuo, kuris apgaule savo ar kitų naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė didelės vertės turtinės prievolės arba ją panaikino.

99Kvalifikuojant kaltininko veiką pagal BK 183 straipsnį, turi būti nustatyti ir subjektyvieji šios nusikalstamos veikos požymiai. Subjektyvieji turto pasisavinimo požymiai yra tai, kad ši nusikalstama veika padaroma esant tiesioginei tyčiai. Tiesioginė tyčia turto pasisavinimo atveju reiškia, kad kaltininkas, kuriam yra patikėtas (buvęs jo žinioje) svetimas turtas, neteisėtai disponuodamas juo, pavyzdžiui, paimdamas jį iš bendrovės kasos, nori paversti jį savo nuosavu turtu taip siekdamas naudos turto savininko sąskaita.

100Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad kaltinamoji R. K. padedant kaltinamajam M. M., veikdami tiesiogine tyčia pasisavino R. K. žinioje buvusį didelės vertės turtą - 105 621,80 Lt ir 278 008,72 Lt UAB „( - )” priklausančias pinigines lėšas, kurios pagal fiktyvius sandorius ir suklastotus dokumentus buvo pervesti į atitinkamų bendrovių sąskaitas. Patys kaltinamieji šias aplinkybes pripažįsta, jas patvirtina ir byloje surinkti ir ištirti įrodymai, tačiau kaltinamoji R. K. teigia, kad šios lėšos buvo panaudotos UAB „( - )“ reikmėms tenkinti, mokant paskatinimus įmonėje dirbantiems darbuotojams.

101Sprendžiant, ar asmuo, kuriam patikėtas įmonės turtas neteisėtai disponuodamas įmonės lėšomis padarė BK 183 straipsnyje numatytą nusikalstamą veiką, būtina nustatyti ir jo tyčios turinį (kryptingumą). Šiuo atveju esminę reikšmę turi tai, kokį sumanymą turėjo asmuo, paimdamas kitai įmonei (įmonėms) pagal fiktyvius sandorius pervestus įmonės, kurioje jis dirba, pinigus ir jais disponuodamas: ar juos panaudoti asmeniniams poreikiams tenkinti, ar įmonės reikmėms. Apie asmens sumanymo turinį sprendžiama atsižvelgiant į tai, kaip šios lėšos buvo naudojamos, ar dėl to buvo padaryta žala, taip pat kitas objektyvias veikos padarymo aplinkybes. Šiame kontekste pažymėtina, kad kaltinamosios R. K. parodymai, jog įmonės pinigai buvo paimti ir naudojami įmonės reikmėms, tai nepagrindžiant konkrečiomis aplinkybėmis ir nesant kitų jos parodymus patvirtinančių įrodymų, savaime nėra pakankamas pagrindas paneigti turto pasisavinimo sudėties požymių buvimą jos padarytoje veikoje. Pagal BPK 20 straipsnio 4 dalį įrodymais gali būti tik duomenys, kuriuos galima patikrinti BPK numatytais proceso veiksmais. Ši BPK nuostata suponuoja ir tai, kad reikalavimas, jog kaltininko tvirtinimai dėl pinigų panaudojimo įmonės reikmėms turi būti paremti konkrečiomis aplinkybėmis, o ne deklaratyvaus pobūdžio teiginiais, kurių neįmanoma patikrinti procesinėmis priemonėmis, negali būti traktuojamas kaip įrodinėjimo pareigos perkėlimas kaltininkui. Nenustačius kaltinamosios sumanymo disponuoti iš įmonės paimtomis lėšomis jos naudai (interesams), kvalifikuojant kaltinamosios veiką kaip turto pasisavinimą (BK 183 straipsnis), neturi reikšmės, kokiais kitais tikslais (pavyzdžiui, siekiant naudos sau, ar kitiems asmenims) tokios piniginės lėšos buvo naudojamos. Taigi tai, kad nėra nustatyta, kokiais kitais, nesusijusiais su įmonės poreikių tenkinimu, tikslais buvo naudojamos įmonės lėšos, savaime nepaneigia turto pasisavinimo sudėties buvimo kaltinamosios R. K. padarytoje veikoje.

102Iš bylos medžiagos matyti, kad kaltinamosios teiginys, jog lėšos panaudotos įmonės poreikiams, nėra patvirtintas jokiais kitais byloje surinktais įrodymais, šis teiginys iš esmės nepagrindžiamas ir byloje apklaustų liudytojų parodymais. Taigi R. K. teiginys dėl gautų lėšų panaudojimo UAB „( - )“ naudai yra deklaratyvaus pobūdžio ir savaime nelaikytinas pakankamu pagrindu paneigti tai, kad ji pasisavino jos žinioje buvusį UAB (duomenys enskelbtini) turtą – 105 621,80 Lt ir 278 008,72 Lt. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad gynybos argumentai, jog lėšos buvo panaudotos bendrovės reikmėms, kai to nepatvirtina jokie patikimi įrodymai, kaltinimo dėl turto pasisavinimo nepaneigia (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys civilinėse bylose byloje Nr. 2K-208/2008, 2K-368/2008, 2K-163/2009, 2K-197/2012, Nr. 2K-7-84/2012 ir kt.).

103Taigi nagrinėjamoje byloje ištyrus ir įvertinus įrodymus darytina išvada, kad nėra pagrindo teigti, jog R. K. jos žinioje buvusias UAB „( - )“ išgrynintas pinigines lėšas paėmė ir panaudojo šios įmonės reikmėms. Nors byloje ir nenustatyta, kokiais kitais, nesusijusiais su UAB „( - )“ poreikių tenkinimu, tikslais buvo panaudotos šios bendrovės pagal fiktyvius sandorius ir suklastotus dokumentus išgrynintos lėšos, tačiau vien tai neužkerta kelio R. K. veiksmus kvalifikuoti pagal BK 183 straipsnį. Minėta, kad nenustačius kaltininkės sumanymo disponuoti iš įmonės paimtomis lėšomis jos naudai (interesams), kvalifikuojant kaltininkės veiką kaip turto pasisavinimą (BK 183 straipsnis), neturi reikšmės, kokiais kitais tikslais tokios lėšos buvo naudojamos. Taip pat byloje nustatyta, kad R. K., paėmusi pagal fiktyvius sandorius ir suklastotus dokumentus kitoms bendrovėms pervestus UAB „( - )“ pinigus (šio fakto neneigia ir ji pati), įgijo realią galimybę jais naudotis bei disponuoti savo nuožiūra. Būtent nuo šio momento UAB „( - )“ neteko jai nuosavybės teise priklausančio turto, o R. K. jį neteisėtai ir neatlygintinai užvaldė taip padarydama bendrovei turtinės žalos. Taigi UAB „( - )“ turto pasisavinimas buvo baigtas. R. K. pasisavino iš 105 621,80 Lt ir 278 008,72 Lt, o tai vadovaujantis BK 190 straipsnyje pateiktu turto vertės išaiškinimu laikytina didelės vertės turto pasisavinimu (vertė viršija 250 MGL dydžio sumą). Kaltinamasis M. M., padėjo kaltinamajai R. K. pasisavinti 278 008,72 Lt lėšas, kadangi jis, būdamas UAB “( - )” vadybininku, pagal su R. K. iš anksto sutartą planą, veikdami vieninga tyčia bendrininkų grupėje, suklastojo tikrus dokumentus, nurodydami didesnę produkcijos kainą, nei jos reali kaina, įtraukė fiktyvias įmones į atsiskaitymų grandinę, nors tos įmonės realiai jokių darbų neatliko, didesnės vertės ir realios vertės skirtumą, kuris buvo pervestas už neva atliktus darbus, išgryninus ir R. K. pasisavinus, M. M. dalyvavo tikrų dokumentų klastojime ir juos panaudojo, suorganizavo, kad UAB „( - )“, UAB „( - )”, UAB „( - )” suklastoti dokumentai būtų įtraukti į UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą. Nurodytų aplinkybių pagrindu M. M. dalyvavo kaip padėjėjas R. K. pasisavinant jos žinioje buvusį didelės vertės UAB “( - )” turtą – 278 008,72 Lt, todėl papildomai jo veika kvalifikuotina pagal BK 24 straipsnio 6 dalį (bendrininkavimas).

104Pagal BK 300 straipsnį atsako tas, kas pagamino netikrą dokumentą, suklastojo tikrą dokumentą arba netikrą ar suklastotą dokumentą panaudojo ar realizavo. Pagal šio straipsnio 2 dalį nustatyta baudžiamoji atsakomybė tam, kas pagamino netikrą dokumentą, suklastojo tikrą dokumentą arba netikrą ar suklastotą dokumentą panaudojo ar realizavo, jeigu dėl to buvo padaryta didelės žalos. Šio nusikaltimo sudėtis apima pavojingos veikos (dokumento suklastojimo ar disponavimo suklastotu dokumentu), padarinių (didelės žalos) ir priežastinio ryšio tarp jų bei nusikalstamos veikos dalyko nustatymą. Dokumentas – tai kiekvienas bet kokia forma sudarytas rašytinis aktas, įtvirtinantis juridinę reikšmę turinčią informaciją, kuri pagal savo pobūdį ir reikšmę yra teisės, pareigos, teisinio santykio atsiradimo, pasikeitimo ar pasibaigimo įrodymas, taip pat juridinių faktų ar juridinę reikšmę turinčių aplinkybių įrodymas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-426/2006, 2K-16/2010). Dokumento suklastojimas – tai veiksmai, kuriais sukuriamas dokumento netikrumas arba jo turinio neteisingumas.

105Byloje nustatyta, kad kaltinamoji R. K., veikdama tiesiogine tyčia, įsigijo suklastotus UAB „( - )”, UAB „( - )” dokumentus, į juos įrašė žinomai melagingus duomenis apie tai, kad UAB „( - )” ir UAB „( - )” neva pardavė, o UAB „( - )” iš viso nupirko paslaugų už 105 621,80 Lt ir perdavė šiuos suklastotus dokumentus UAB „( - )” finansininkams, kurie įtraukė į UAB „( - )” buhalterinę apskaitą ir atliko mokėjimo pavedimus. R. K. ir M. M., veikdami tiesiogine tyčia, suklastojo tikrus dokumentus (nurodydami didesnes nei realios kainas atliktų darbų sąskaitose) ir juos panaudojo, tokiu būdu pasisavindami UAB „( - )” priklausančius 278 008,72 Lt, suklastotų dokumentų pagrindu buvo tvarkoma įmonių apskaita, pildomos deklaracijos ir teikiamos valstybinei mokesčių inspekcijai, dėl ko įmonės išvengė didelės vertės mokėtinų mokesčių (PVM ir pelno). Nurodyta kaltinamųjų veika atitinka BK 300 str. 2 dalį, kadangi suklastotų dokumentų pagrindu yra padaryta didelė žala tiek įmonei, tiek valstybei (daugiau nei 250 MGL).

106Bausmių skyrimas

107Kaltinamiesiems R. K. ir M. M. visos tyrimo metu inkriminuotos veikos kvalifikuotos teisingai, yra įrodytos aptartais įrodymais, todėl R. K. pripažintina kalta padarius nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvis Respublikos baudžiamojo kodekso 183 str. 2 d., 300 str. 2 d., 183 str. 2 d., 182 str. 2 d., 300 str. 2 d., 182 str. 2 d. (Lietuvos Respublikos 2000 m. rugsėjo 26 d. įstatymo Nr. VIII-1968 redakcija galiojusi nuo 2003-05-01 iki 2006-02-10), M. M. pripažintinas kaltu padarius nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 24 str. 6 d. 183 str. 2 d., 182 str. 2 d., 182 str. 2 d., 300 str. 2 d., 300 str. 2 d., 182 str. 2 d., 182 str. 2 d. (Lietuvos Respublikos 2000 m. rugsėjo 26 d. įstatymo Nr. VIII-1968 redakcija galiojusi nuo 2003-05-01 iki 2006-02-10), ir už šias veikas jiems skirtinos bausmės.

108Skirdamas bausmę, teismas atsižvelgia į padarytų nusikaltimų sunkumą, pavojingumą ir pobūdį, į kaltinamųjų asmenybę, į atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes. Teismas atsižvelgia į visus BK 54 str. numatytus bausmių skyrimo pagrindus. Atsižvelgiama į padarytų nusikaltimų sunkumą ir jų pavojingumą, kaltės formą bei rūšį, veikų motyvus ir tikslus, kaltininkų asmenybes, jų kaip bendrininkų dalyvavimo darant nusikaltimus formą bei rūšį, kiekvieno vaidmenį nusikaltime, padarytus veiksmus bei sukeltas pasekmes.

109Teismas, skirdamas bausmes, atsižvelgia į tai, kad kaltinamieji pripažino byloje nustatytas faktines aplinkybes, tik nesutiko su jų veiksmų kvalifikavimu. R. K. anksčiau teista nebuvo, administracine tvarka nebausta, psichiatrijos ligoninėse nesigydė, į narkologinę įskaitą neįrašyta, turi darbą, šeimą. M. M. anksčiau neteistas, nors baustas administracine tvarka, psichiatrijos ligoninėse nesigydė, į narkologinę įskaitą neįrašytas. Po nusikalstamų veikų padarymo baigė aukštąjį mokslą, turi darbą, šeimą. Žala valstybei atlyginta, įmonės kaltinamiesiems pretenzijų neturi.

110Teismas, atsižvelgęs į visas aukščiau išdėstytas aplinkybes bei vadovaudamasis bausmės paskirtimi, daro išvadą, kad yra pagrindas kaltinamųjų atžvilgiu taikyti Lietuvos Respublikos BK 54 str. 3 d. ir skirti jiems švelnesnę bausmę nei numatyta sankcijoje.

111Be to, atsižvelgiant į tai, kad M. M. vaidmuo BK 183 str. 2 d. (padėjimas pasisavinti didelės vertės turtą) numatytos nusikalstamos veikos padaryme buvo antraeilis (padėjėjas), jam turi būti skiriama ir skirtina mažesnė bausmė nei šios nusikalstamos veikos organizatorei ir vykdytojai R. K..

112Civilinis ieškinys paliktinas nenagrinėtas, kadangi pareikštas pažeidžiant BPK 112 str. 1 d. nustatytą tvarką (pareikštas vėliau nei iki įrodymų tyrimo pradžios).

113Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297 str., 298 str., 299 str., 301-308 str.,

Nutarė

114R. K. pripažinti kalta padarius nusikalstamas veikas numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 183 str. 2 d., 300 str. 2 d., 183 str. 2 d., 182 str. 2 d., 300 str. 2 d., 182 str. 2 d. (Lietuvos Respublikos 2000 m. rugsėjo 26 d. įstatymo Nr. VIII-1968 redakcija galiojusi nuo 2003-05-01 iki 2006-02-10), ir pritaikius Lietuvos Respublikos BK 54 str. 3 d. nuteisti:

115- pagal BK 183 str. 2 d. pritaikius BK 54 str. 3 d. (dėl 105 621,80 Lt pasisavinimo) skirti 100 MGL (13000litų) dydžio baudą;

116- pagal BK 300 str. 2 d. pritaikius BK 54 str. 3 d. (dėl UAB „( - )”, „( - )” PVM sąskaitų-faktūrų) skirti 50 MGL (6500 litų) dydžio baudą;

117- pagal BK 183 str. 2 d. pritaikius BK 54 str. 3 d. (dėl 278 008,72 Lt pasisavinimo) skirti 150 MGL (19500 litų) dydžio baudą;

118- pagal BK 182 str. 2 d. pritaikius BK 54 str. 3 d. (dėl turtinės teisės apgaule „( - )” naudai į 42 408,12 Lt valstybės biudžetui priklausančių lėšų įgijimo ir panaikinimo prievolę šiuos pinigus sumokėti į valstybės biudžetą) skirti 80 MGL (10400 litų) dydžio baudą;

119- pagal BK 300 str. 2 d. pritaikius BK 54 str. 3 d. (dėl UAB „Via regia” suklastotų PVM sąskaitų-faktūrų panaudojimo, padarant didelės žalos) skirti 50 MGL (6500 litų) dydžio baudą;

120- pagal BK 182 str. 2 d. pritaikius BK 54 str. 3 d. (dėl turtinės prievolės apgaule „( - )” naudai išvengimo ir 63 037,48 Lt pelno mokesčio į valstybės biudžetą nesumokėjimo) skirti 100 MGL (13000litų) dydžio baudą;

121Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str.1d., 2 d., 4 d., 5 d paskirtąsias bausmes subendrinti dalinio sudėjimo bei apėmimo būdu ir R. K. galutinę subendrintą bausmę paskirti 210 MGL (27300 litų) dydžio baudą.

122M. M. pripažinti kaltu padarius nusikalstamas veikas numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 24 str. 6 d. 183 str. 2 d., 182 str. 2 d., 182 str. 2 d., 300 str. 2 d., 300 str. 2 d., 182 str. 2 d., 182 str. 2 d. (Lietuvos Respublikos 2000 m. rugsėjo 26 d. įstatymo Nr. VIII-1968 redakcija galiojusi nuo 2003-05-01 iki 2006-02-10), ir pritaikius Lietuvos Respublikos BK 54 str. 3 d. nuteisti:

123- pagal BK 24 str. 6 d. 183 str. 2 d. pritaikius BK 54 str. 3 d. (dėl padėjimo pasisavinti 278 008,72 Lt) skirti 150 MGL (19500 litų) dydžio baudą;

124- pagal BK 182 str. 2 d. pritaikius BK 54 str. 3 d. (dėl turtinės teisės apgaule „( - )” naudai į 42 408,12 Lt valstybės biudžetui priklausančių lėšų įgijimo ir prievolės šiuos pinigus sumokėti į valstybės biudžetą panaikinimo) skirti 80 MGL (10400 litų) dydžio baudą;

125- pagal BK 182 str. 2 d. pritaikius BK 54 str. 3 d. (dėl turtinės teisės apgaule UAB „( - )” naudai į 42 408,12 Lt valstybės biudžetui priklausančių lėšų įgijimo ir prievolės šiuos pinigus sumokėti į valstybės biudžetą panaikinimo) skirti 80 MGL (10400 litų) dydžio baudą;

126- pagal BK 300 str. 2 d. pritaikius BK 54 str. 3 d. (dėl suklastotų UAB „( - )”, UAB „( - )”, UAB „( - )” PVM sąskaitų-faktūrų ir darbų priėmimo-perdavimo aktų panaudojimo, padarant UAB „( - )” didelės žalos) skirti 50 MGL (6500 litų) dydžio baudą;

127- pagal BK 300 str. 2 d. pritaikius BK 54 str. 3 d. (dėl UAB „Via regia” suklastotų PVM sąskaitų-faktūrų panaudojimo, padarant didelės žalos) skirti 50 MGL (6500 litų) dydžio baudą;

128- pagal BK 182 str. 2 d. pritaikius BK 54 str. 3 d. (dėl apgaule UAB „( - )” naudai nesumokėto 40 403,54 Lt pelno mokesčio) skirti 80 MGL (10400 litų) dydžio baudą;

129- pagal BK 182 str. 2 d. pritaikius BK 54 str. 3 d. (dėl apgaule UAB „( - )” naudai nesumokėto 40 403,54 Lt pelno mokesčio) skirti 80 MGL (10400 litų) dydžio baudą;

130Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str.1 d., 2 d., 4 d., 5 d. paskirtąsias bausmes subendrinti dalinio sudėjimo bei apėmimo būdu ir M. M. galutinę subendrintą bausmę paskirti 200 MGL (26000 litų) dydžio baudą.

131Lietuvos Respublikos BVK 22 str. 2 d. pagrindu įpareigoti R. K. ir M. M. savanoriškai sumokėti baudą į teritorinę mokesčių inspekcijos sąskaitą per 2 mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos. Nustatytu laiku savanoriškai nesumokėjus ar nepervedus baudos į teritorinę mokesčių inspekcijos sąskaitą, ją išieškoti priverstinai.

132Nuosprendis per 20 dienų nuo nuosprendžio paskelbimo dienos, o nuteistiesiems nuo nuosprendžio nuorašo įteikimo dienos, gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui per ( - )o apygardos teismą.

Ryšiai
1. ( - )as... 2. ( - )o apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Romualdas... 3. R. K., asmens kodas ( - ) gimusi ( - ), lietuvė, Lietuvos Respublikos... 4. M. M., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos... 5. Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,... 6. Kaltinamoji R. K., veikdama vieninga tyčia bendrininkų grupėje, pasisavino... 7. Asmens, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas, suburto ir... 8. Taip pat ji, veikdama vieninga tyčia bendrininkų grupėje, suklastojo tikrus... 9. Taip pat ji, veikdama vieninga tyčia bendrininkų grupe, pasisavino didelės... 10. M. M. iš asmens, kurių kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas,... 11. M. M., toliau tęsdamas nusikalstamą veiklą, žinodamas, kad pagal asmens,... 12. Asmens, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas, suburto ir... 13. Taip pat ji, veikdama vieninga tyčia bendrininkų grupe, apgaule UAB „( -... 14. Taip pat ji, veikdama vieninga tyčia bendrininkų grupėje, suklastojo tikrus... 15. Taip pat ji, veikdama vieninga tyčia bendrininkų grupėje apgaule UAB „( -... 16. Taip pat R. K., pasiūlė UAB „( - )” vadybininkui M. M. mokėti už UAB... 17. Kaltinamasis M. M., veikdamas vieninga tyčia bendrininkų grupe, padėjo... 18. M. M., toliau tęsdamas nusikalstamą veiklą, žinodamas, kad pagal asmens,... 19. Asmens, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas, suburto ir... 20. Taip pat jis, veikdamas vieninga tyčia bendrininkų grupe, apgaule UAB „( -... 21. Taip pat jis, veikdamas vieninga tyčia bendrininkų grupe, apgaule UAB „( -... 22. Taip pat jis, veikdamas vieninga tyčia bendrininkų grupėje, suklastojo... 23. Taip pat jis, veikdamas vieninga tyčia bendrininkų grupėje, suklastojo... 24. Taip pat jis, veikdamas vieninga tyčia bendrininkų grupėje, apgaule UAB „(... 25. Taip pat jis, veikdamas vieninga tyčia bendrininkų grupėje, apgaule UAB „(... 26. Atsižvelgiant į tai, jog minėtos nusikalstamos veikos padarytos tuo pačiu... 27. Kaltinamoji R. K. kaltę pripažino iš dalies, parodė, kad prisipažįsta,... 28. Ikiteisminio tyrimo metu kaltinamoji parodė, kad su O. J. yra pažįstama kaip... 29. Kaltinamasis M. M. kaltę pripažino iš dalies, parodė, kad su R. K. palaikė... 30. Ikiteisminio tyrimo metu kaltinamasis parodė, kad UAB “( - )” vadybininku... 31. Be pačių kaltinamųjų R. K. ir M. M. dalinio prisipažinimo bei parodymų,... 32. Liudytojas S. K. parodė, kad jam yra pareikšti įtarimai dėl tų pačių... 33. Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas S. K. papildomai parodė, kad 2003 m. jo... 34. Liudytojas G. V. parodė, kad iš kaltinamųjų pažįsta tik M. M.. 2003 m.... 35. Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas G. V. papildomai parodė, kad UAB „( -... 36. Liudytojas J. T. parodė, kad pažinojo E. L., 2003 m. buvo įdarbinęs... 37. Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas J. T. papildomai parodė, kad pažįstamo... 38. Liudytoja O. J., parodė, kad kaltinamasis M. M. yra jos brolis, jos atžvilgiu... 39. Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja O. J. papildomai parodė, kad tarpininkavo... 40. Ikiteisminio tyrimo metu perklausiusi jai pateiktus telefoninius pokalbius ir... 41. Liudytojas S. G. parodė, kad pažinojo E. L., jis buvo kaimynas, tačiau... 42. Liudytoja D. V. parodė, kad R. K. pažįsta, M. M. taip pat. Dirbo UAB „( -... 43. Liudytojas E. L. parodė, kad S. K. paprašė pakviesti ( - ) gyvenančius... 44. Liudytojas patvirtino ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, kurie atitinka... 45. Liudytoja E. S.-K. parodė, kad dirbo UAB „( - )“ vyr. finansininke,... 46. Liudytojas J. M. parodė, kad dirbo UAB „( - )” vadybininku. Buvo... 47. Liudytojas A. P. parodė, kad R. K. pažįsta, bendradarbiai. Su M. M. taip pat... 48. Liudytojas D. V. parodė, kad R. K. yra bendradarbė, o su M. M. teko... 49. Liudytojas S. R. parodė, kad pažįsta abu kaltinamuosius, santykiai... 50. Liudytojas Petras J. G. parodė, kad kaltinamuosius pažįsta, su R. K. dirbo... 51. Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas Petras J. G. papildomai parodė, kad UAB... 52. Liudytoja L. R. parodė, kad R. K. yra jos bendradarbė, M. M. taip pat... 53. Liudytojas V. R. parodė, kad dirbo UAB „( - )“ direktoriumi nuo 2001 m.... 54. Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas V. R. papildomai parodė, kad UAB „( -... 55. Iš 2006-01-04 ikiteisminio tyrimo metu duotų liudytojo O. Č. parodymų... 56. 2006-01-13 ikiteisminio tyrimo metu liudytojas A. A. parodė, kad žento E. L.... 57. Iš 2004-06-08 kratos protokolo (t. 1, b. l. 25-26) matyti, kad UAB „( - )“... 58. 2004-06-02 kratos protokolas (t. l, b. l. 71-72) patvirtina, kad L. Š. bute,... 59. 2005-12-06, 2007-10-30 ir 2007-11-20 reikalaujamų daiktų, dokumentų... 60. 2004-06-02 S. K. asmens kratos protokolas (t. l, b. l. 96-97) patvirtina, kad... 61. Iš 2006-04-20 paklausimo UAB ( - ) ir UAB ( - ) atsakymo nustatyta, kad SIM... 62. Iš 2004-06-02 E. L. asmens kratos protokolo (t. 1, b. l. 117-118) matyti, kad... 63. 2006-04-20 paklausimas UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ atsakymas patvirtina,... 64. 2004-06-02 E. L. asmens kratos protokolas (t. 1, b. l. 117-118) rodo, kad... 65. 2004-06-02 kratos protokolu (t. l, b. l. 104-105) patvirtinama, kad E. L.... 66. 2004-06-03 daiktų, dokumentų pateikimo protokolas (t. l, b. l. 106-115) rodo,... 67. 2005-08-09 specialisto išvada Nr. 5-1/70 ir jos priedai rodo aplinkybes apie... 68. Iš 2008-03-06 reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolų (t. 2, b.... 69. 2008-04-11 reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolas (t. 2, b. l.... 70. 2008-06-20 specialisto išvada su priedais patvirtina aplinkybes dėl UAB „(... 71. 2005-07-01 UAB „( - )“ pateikti dokumentai (t. 3, b. l. 56-57): UAB „( -... 72. 2006-03-08 ir 2010-07-01 reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolai... 73. Iš 2006-02-08 specialisto išvados ir jos priedų matyti, kad buvo atliktas... 74. 2008-04-11 UAB „( - )“ pateikti dokumentai (t. 4, b. l. 58-130): sutartys... 75. 2008-10-09 specialisto išvada su priedais rodo UAB „( - )“ ir UAB „( -... 76. Iš 2010-04-01 specialisto išvados su priedais matyti, kad buvo atliktas UAB... 77. 2010-02-02 ir 2010-03-25 ( - )o apskrities VMI specialistų išvados Nr.... 78. 2006-03-30 ( - )o AVMI patikrinimo aktu (t. 2, b. l. 91-94) patvirtinama, kad... 79. Iš 2007-01-18 protokolo dėl operatyvinių veiksmų atlikimo su priedais... 80. Teisinės pagalbos metu gauti 2006-01-24 liudytojo S. M. parodymai rodo, kad... 81. Teisinės pagalbos metu gauti 2006-01-25 liudytojo R. Č. parodymai patvirtina,... 82. Teisinės pagalbos metu gauti 2006-01-25 liudytojo A. M. parodymai rodo, kad... 83. Teisinės pagalbos metu gauti 2006-01-25 liudytojo D. Č. parodymai patvirtina,... 84. Teisinės pagalbos metu gauti 2006-01-24 liudytojo N. M. parodymai rodo, kad... 85. Iš teisinės pagalbos metu gauto 2006-01-24 liudytojo S. M. parodymo... 86. Iš teisinės pagalbos metu gauto 2006-01-24 liudytojo S. M. parodymo... 87. Iš teisinės pagalbos metu gauto 2006-01-24 liudytojo R. Č. parodymo... 88. Iš teisinės pagalbos metu gauto 2006-01-25 liudytojo A. M. parodymo... 89. Iš teisinės pagalbos metu gauto 2006-01-25 liudytojo A. M. parodymo... 90. Teisinės pagalbos metu gautas 2006-01-25 liudytojo D. Č. parodymas atpažinti... 91. Teisinės pagalbos metu gautas 2006-01-25 liudytojo D. Č. parodymas atpažinti... 92. Teisinės pagalbos metu gautas 2006-01-25 liudytojo N. M. parodymas atpažinti... 93. Iš teisinės pagalbos metu gauto 2006-01-25 liudytojo N. M. parodymo... 94. 2004-06-21 asmens parodymo atpažinti pagal nuotrauką protokolai rodo, kad O.... 95. Visuma tyrimo metu surinktų, teisme ištirtų ir šiame nuosprendyje aptartų... 96. Pagal BK 182 straipsnį sukčiavimas – tai svetimo turto ar turtinės teisės... 97. Atsižvelgiant į tai, kad bylos duomenimis įrodyta, jog neteisėtų tyčinių... 98. Pagal BK 183 straipsnį atsako tas, kas pasisavino jam patikėtą ar jo... 99. Kvalifikuojant kaltininko veiką pagal BK 183 straipsnį, turi būti nustatyti... 100. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad kaltinamoji R. K. padedant kaltinamajam M.... 101. Sprendžiant, ar asmuo, kuriam patikėtas įmonės turtas neteisėtai... 102. Iš bylos medžiagos matyti, kad kaltinamosios teiginys, jog lėšos panaudotos... 103. Taigi nagrinėjamoje byloje ištyrus ir įvertinus įrodymus darytina išvada,... 104. Pagal BK 300 straipsnį atsako tas, kas pagamino netikrą dokumentą,... 105. Byloje nustatyta, kad kaltinamoji R. K., veikdama tiesiogine tyčia, įsigijo... 106. Bausmių skyrimas... 107. Kaltinamiesiems R. K. ir M. M. visos tyrimo metu inkriminuotos veikos... 108. Skirdamas bausmę, teismas atsižvelgia į padarytų nusikaltimų sunkumą,... 109. Teismas, skirdamas bausmes, atsižvelgia į tai, kad kaltinamieji pripažino... 110. Teismas, atsižvelgęs į visas aukščiau išdėstytas aplinkybes bei... 111. Be to, atsižvelgiant į tai, kad M. M. vaidmuo BK 183 str. 2 d. (padėjimas... 112. Civilinis ieškinys paliktinas nenagrinėtas, kadangi pareikštas pažeidžiant... 113. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297... 114. R. K. pripažinti kalta padarius nusikalstamas veikas numatytas Lietuvos... 115. - pagal BK 183 str. 2 d. pritaikius BK 54 str. 3 d. (dėl 105 621,80 Lt... 116. - pagal BK 300 str. 2 d. pritaikius BK 54 str. 3 d. (dėl UAB „( - )”, „(... 117. - pagal BK 183 str. 2 d. pritaikius BK 54 str. 3 d. (dėl 278 008,72 Lt... 118. - pagal BK 182 str. 2 d. pritaikius BK 54 str. 3 d. (dėl turtinės teisės... 119. - pagal BK 300 str. 2 d. pritaikius BK 54 str. 3 d. (dėl UAB „Via regia”... 120. - pagal BK 182 str. 2 d. pritaikius BK 54 str. 3 d. (dėl turtinės prievolės... 121. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str.1d., 2 d., 4 d., 5 d paskirtąsias... 122. M. M. pripažinti kaltu padarius nusikalstamas veikas numatytas Lietuvos... 123. - pagal BK 24 str. 6 d. 183 str. 2 d. pritaikius BK 54 str. 3 d. (dėl... 124. - pagal BK 182 str. 2 d. pritaikius BK 54 str. 3 d. (dėl turtinės teisės... 125. - pagal BK 182 str. 2 d. pritaikius BK 54 str. 3 d. (dėl turtinės teisės... 126. - pagal BK 300 str. 2 d. pritaikius BK 54 str. 3 d. (dėl suklastotų UAB „(... 127. - pagal BK 300 str. 2 d. pritaikius BK 54 str. 3 d. (dėl UAB „Via regia”... 128. - pagal BK 182 str. 2 d. pritaikius BK 54 str. 3 d. (dėl apgaule UAB „( -... 129. - pagal BK 182 str. 2 d. pritaikius BK 54 str. 3 d. (dėl apgaule UAB „( -... 130. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str.1 d., 2 d., 4 d., 5 d.... 131. Lietuvos Respublikos BVK 22 str. 2 d. pagrindu įpareigoti R. K. ir M. M.... 132. Nuosprendis per 20 dienų nuo nuosprendžio paskelbimo dienos, o nuteistiesiems...