Byla e2-125-983/2016
Dėl skolos priteisimo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Asta Adamonytė-Šipkauskienė,

2sekretoriaujant Vigitai Lavrinovičienei,

3dalyvaujant ieškovo UAB „Šančių prekybos centras“ atstovui advokatui Vytautui Dargiui,

4atsakovo UAB „Kongreta“ atstovams Romui Startai ir advokato padėjėjui Remigijui Katinui,

5liudytojams D. A. ir A. K.,

6viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Šančių prekybos centras“ ieškinį atsakovui UAB „Kongreta“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

7ieškovas pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo 4989,11 EUR skolą, 1664,89 Eur palūkanų, 8,05 proc. procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

8Ieškovo atstovas ieškinyje ir teismo posėdžio metu nurodė, kad UAB „Kongreta“ buvo skolinga UAB „Kelių remonto grupė” (toliau - UAB “Kelių remonto grupė” ) 4989,11 EUR (17226,41 Lt) už šios parduotas prekes. UAB “Kelių remonto grupė” perleido ieškovui reikalavimo teisę į apmokėjimą už parduotas prekes. Ieškovas pranešė atsakovui apie reikalavimo teisės perleidimą ir pareikalavo sumokėti skolą. Atsakovas vengia sumokėti skolą. UAB “Kelių remonto grupė” 2011 metų rugsėjo ir spalio mėnesiais atsakovui pardavė prekes (smėlį, žvyrą, karjerinį žvyrą). Prekių pristatymą atsakovui patvirtina krovinio važtaraščiai. Prekių pardavimas įformintas PVM sąskaita faktūra Nr. KRG-0033364 ir PVM sąskaita faktūra Nr. KRG -0034217 (toliau - Sąskaitos). Iškėlus UAB “Kelių remonto grupė” bankroto bylą, bankroto administratorius LR įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka patikrino UAB “Kelių remonto grupė” buhalterinę apskaitą ir nustatė, kad atsakovas neatsiskaitė pagal Sąskaitas. UAB “Kelių remonto grupė” bankroto administratorius išsiuntė pranešimą atsakovui jo buveinės adresu su raginimu grąžinti skolą. Atsakovas į šį raginimą neatsakė. Tada UAB “Kelių remonto grupė” bankroto administratorius su atsakovu susisiekė telefonu. Atsakovas neigė įsiskolinimą tuo pagrindu, jog prekių iš UAB “Kelių remonto grupė” tariamai neužsakė ir tariamai negavo. Tada UAB “Kelių remonto grupė” bankroto administratorius elektroniniu paštu nusiuntė atsakovui Sąskaitas su krovinio važtaraščiais, bet atsakovas ir toliau neigė užsakęs prekes. 2015-07-29 reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 15-07 UAB “Kelių remonto grupė” perleido ieškovui reikalavimo teisę į atsakovo skolas pagal Sąskaitas. Teigė, kad krovinio važtaraščiai, pagal kuriuos vežėjas „D. A. įmonė" paėmė prekes iš UAB “Kelių remonto grupė” ir nugabeno jas atsakovui, patvirtina Sąskaitose nurodytų prekių (smėlio, smėlio 0-2 mm, karjerinio žvyro ir sijoto žvyro 0-32) pristatymą atsakovui. LR CK 6.808 str. 2 d. nurodo, jog vežimo sutarties sudarymas patvirtinamas važtaraščiu ar kitokiu dokumentu. LR CK 6.808 str. 1 d. nurodo, jog pagal krovinio vežimo sutartį vežėjas įsipareigoja siuntėjo jam perduotą krovinį nugabenti į paskirties punktą ir išduoti turinčiam teisę gauti krovinį asmeniui (gavėjui), o siuntėjas (gavėjas) įsipareigoja už krovinio vežimą sumokėti nustatytą užmokestį. Nėra duomenų, kad atsakovas būtų reiškęs pretenzijas pardavėjui UAB “Kelių remonto grupė” ar vežėjui „D. A. įmonė" dėl prekių kokybės, kiekio, komplektiškumo ar nepristatymo laiku. Taigi, pardavėjas UAB “Kelių remonto grupė” tinkamai įvykdė pardavėjo pareigas ir vadovaujantis LR CK 6.344 straipsniu įgijo teisę reikalauti iš atsakovo sumokėti už prekes. Taip pat ieškovas nurodo, kad atsakovas pažeidė prievolės sumokėti už nupirktas prekes terminus, nurodytus Sąskaitose, todėl privalo mokėti palūkanas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymu (2003-12-09 redakcija, galiojusia prievolės mokėti palūkanas atsiradimo momentu), kurio 2 str. 3 d. nustatyta, jog palūkanų norma - vieno mėnesio VILIBOR (vidutinės tarpbankinės palūkanų normos, kuriomis bankai pageidauja (pasiruošę) paskolinti lėšų litais kitiems bankams) palūkanų norma, padidinta 7 procentiniais punktais. To paties įstatymo 3 str. 4 d. įtvirtinta, kad palūkanų, kurias skolininkas privalo sumokėti už pavėlavimą, dydis apskaičiuojamas taikant šio Įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje nurodytą palūkanų normą, galiojusią tą metų pusmetį, kurį skolininkui atsirado pareiga mokėti palūkanas. Pirmąjį metų pusmetį galioja paskutinė palūkanų norma, paskelbta prieš pirmojo metų pusmečio pirmąją kalendorinę dieną, antrąjį metų pusmetį galioja paskutinė palūkanų norma, paskelbta prieš antrojo metų pusmečio pirmąją kalendorinę dieną. Pagal PVM sąskaitą faktūrą Nr. KRG -0033364 atsakovas privalėjo atsiskaityti iki 2011-10-30. Vadovaujantis išrašu Lietuvos Banko internetinės svetainės 2011-06-30 VILIBOR buvo 1,54, todėl skaičiuotina metinių palūkanų norma sudaro 8,54 proc. Pagal PVM sąskaitą faktūrą Nr. KRG -0034217 atsakovas privalėjo atsiskaityti iki 2011-11-28. Vadovaujantis išrašu Lietuvos Banko internetinės svetainės 2011-06-30 VILIBOR buvo 1,54, todėl skaičiuotina metinių palūkanų norma sudaro 8,54 proc. Procesines palūkanas taip pat nustato LR Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymas, kai šalys yra verslininkai, sudarę komercinį sandorį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. birželio 29 d. konsultacija). Pagal LR Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo (šiai dienai galiojanti redakcija) 2 straipsnio 5 dalį ir 3 straipsnio 2 d. nuostatas skolininkas, pavėlavęs įvykdyti prievolę, privalo mokėti 8 procentiniais punktais padidintą vėliausiai pagrindinei Europos centrinio banko refinansavimo operacijai taikomą fiksuotąją palūkanų normą, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma fiksuotųjų palūkanų konkurso būdu, arba ribinė palūkanų norma, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko ratifikavimo operacija buvo vykdoma kintamųjų palūkanų konkurso būdu. Atsakovui pareiga mokėti procesines palūkanas atsirado 2015 m. antrąjį pusmetį, todėl taikytina šio pusmečio pirmąją kalendorinę dieną galiojusi palūkanų norma. Iš Europos Centrinio Banko internetinės svetainės išrašo matyti, kad 2015 m. liepos 1 d. pagrindinei Europos centrinio banko refinansavimo operacijai taikoma fiksuotoji palūkanų norma buvo 0,05 procento, todėl iš atsakovo priteistinos 8,05 proc. dydžio procesinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

9Atsakovo atstovai su ieškiniu nesutiko ir prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad 2011-06-09 tarp atsakovo ir UAB „Kelių remonto grupė“ buvo pasirašyta Medžiagų pirkimo-pardavimo sutartis. Pagal šios sutarties 2.1 p. buvo sutarta, kad už pateiktą produkciją atsakovas apmoka išankstiniu apmokėjimu, todėl visada pradžioje atsakovas pervesdavo pinigus už prekes, o tik paskui UAB „Kelių remonto grupė“ pateikdavo produkciją. Atsakovo atstovas Romas Starta teismo posėdžio metu patvirtino, kad produkcija buvo atvežama atsakovui naudojantis vežėjo „D. A. įmonė“ paslaugomis. Nurodo, kad atsakovas yra visiškai atsiskaitęs su UAB „Kelių remonto grupė“, ginčo sąskaitos – faktūros nepasirašytos atsakovo, o ieškovas nori nesąžiningai praturtėti atsakovo sąskaita.

10Liudytojas D. A. nurodė, kad 2011 m. vasarą ir rudenį, „D. A. įmonė“ pagal žodinį susitarimą su UAB „Kongreta“ paimdavo iš UAB „Kelių remonto grupė“ smėlį ar žvyrą ir veždavo atsakovui. Visada nuveždavo tiek produkcijos, kiek užsakydavo atsakovas, niekada jokių pretenzijų iš atsakovo nebuvo gavę. Nurodė, kad pagal visus pateiktus krovinio važtaraščius produkcija buvo pristatyta atsakovui, krovinio važtaraščius pasirašydavo „D. A. įmonė“ vairuotojas J. Š. arba pats D. A..

11Liudytojas A. K. nurodė, kad jis 2011 m. UAB „Kelių remonto grupė“ laikinai ėjo direktoriaus pareigas, tuo metu buvo sudaryta daug medžiagų pirkimo – pardavimo sutarčių. Nurodė, kad nors medžiagų pirkimo – pardavimo sutartyje ir buvo nurodyta, kad už pateiktą produkciją pirkėjas apmoka išankstiniu būdu, tačiau galėjo būti ir taip, kad pradžioje buvo pristatomos prekės, o tik paskui buvo apmokėjimas.

12Ieškinys tenkintinas.

13Teismas vadovaudamasis CPK nustatytomis įrodymų vertinimo taisyklėmis, teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijais, įrodymų pakankamumo taisykle, iš įrodymų visumos privalo daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-218/2010; 2010 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-206/2010; 2010 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-155/2010; kt.) (CPK 3 str. 7 d., 42 str. 5 d., 12, 13, 178 str.).

14Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2011 m. birželio 9 d. tarp UAB „Kelių remonto grupė“ ir atsakovo UAB „Kongreta“ buvo pasirašyta medžiagų pirkimo – pardavimo sutartis Nr.11-67 (toliau – Sutartis) ( II tomas, b.l. 6). 2011-10-30 buvo išrašyta PVM sąskaita – faktūra serija Nr.KRG-0033364 už smėlį, karjerinį žvyrą, sijotą žvyrą – 10240,75 Lt sumai, sąskaita turėjo būti apmokėta iki 2011-10-30 (I tomas, b.l. 10). 2011-10-28 buvo išrašyta PVM sąskaita – faktūra serija Nr.KRG-0034217 už smėlį, karjerinį žvyrą, sijotą žvyrą – 6985,66 Lt sumai, sąskaita turėjo būti apmokėta iki 2011-10-28 (I tomas, b.l. 11). Atsakovas su nurodytomis sąskaitomis nesutiko, nurodė, kad pagal Sutarties 2.1 p. atsakovas už pateiktą produkciją apmokėdavo išankstiniu apmokėjimu ir, kad jie yra visiškai atsiskaitę su UAB „Kelių remonto grupė“, o pagal ginčo sąskaitas – faktūras atsakovui nepristatyta produkcija ir jos nepasirašytos atsakovo atstovo.

15Kauno apygardos teismas 2012-05-08 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1777-605/2012 iškėlė UAB „Kelių remonto grupė“ bankroto bylą. Lietuvos apeliacinis teismas 2012-08-02 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1514/2012 paliko Kauno apygardos teismo nutartį nepakeistą (I tomas, b.l.135-147).

162015-07-29 reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 15-07 UAB „Kelių remonto grupė“ perleido ieškovui reikalavimo teisę į atsakovo skolas pagal Sąskaitas. Ieškovas pranešė atsakovui apie reikalavimo teisės perleidimą. Taigi, ieškovas yra naujasis atsakovo kreditorius (1 tomas, b.l. 150-152).

17Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį, įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, t. y. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos visapusiškai įvertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad faktas buvo. Įrodinėjimo proceso baigiamasis etapas yra įrodymų įvertinimas. Vertindamas įrodymus, teismas turi įsitikinti, ar pakanka įrodymų reikšmingoms bylos aplinkybėms nustatyti, ar tinkamai šalims buvo paskirstyta įrodinėjimo pareiga, ar įrodymai turi ryšį su įrodinėjimo dalyku, ar jie leistini, patikimi, ar nebuvo pateikta suklastotų įrodymų, ar nepaneigtos pagal įstatymus nustatytos prezumpcijos, ar yra prejudicinių faktų; taip pat reikia įvertinti kiekvieną įrodymą ir įrodymų visetą. Vertindamas įrodymų visetą, teismas turi įsitikinti, kad pakanka duomenų išvadai, jog tam tikri faktai egzistavo arba neegzistavo, kad nėra esminių prieštaravimų, paneigiančių tokias išvadas. Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-12-20 nutartį civ. byloje Nr. 3K-3-585/2012; 2013-01-16 nutartį civ. byloje Nr. 3K-3-110/2013; kt.).

18Bylos duomenys patvirtina, kad ginčo dalykas kyla iš 2011-10-30 PVM sąskaitos – faktūros serija Nr.KRG-0033364 ir 2011-10-28 PVM sąskaitos – faktūros serija Nr.KRG-0034217. Atsakovo atstovai nurodo, kad nėra pasirašę minėtų sąskaitų, taip pat nėra gavę jose nurodyto smėlio, smėlio 0-2 mm, karjerinio žvyro ir sijoto žvyro, todėl neturi pareigos sumokėti ieškovo reikalaujamą skolos dalį.

19Pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčių įstatymo (toliau – PVMĮ) 2 straipsnio 29 dalį, PVM sąskaita–faktūra yra dokumentas, kuriuo įforminamas prekių tiekimas arba paslaugų teikimas, taip pat avanso sumokėjimas ir kuris atitinka visus šiame įstatyme tokiam dokumentui nustatytus reikalavimus. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija yra konstatavusi, kad vienos iš sutarties šalių išrašyta PVM sąskaita–faktūra savaime nėra sutartis, o vertintina kaip sutartinius santykius patvirtinantis dokumentas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „ Medikona“ v. UAB „ Lucerna vaistinės“, bylos Nr. 3K-3-15/2008). Sistemiškai ir lingvistiškai nagrinėjant Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau PVMĮ) 79 straipsnio 1 ir 2 dalis, darytina išvada, kad asmens prievolė įforminti prekių tiekimą PVM sąskaita faktūra paprastai atsiranda jau patiekus prekes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2009). Taigi, pagal bendrąją taisyklę PVM sąskaitos faktūros paskirtis – įforminti įvykusį prekių pateikimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-406/2005). PVM sąskaitos–faktūros privalomi rekvizitai nustatyti PVMĮ 80 straipsnyje 1 dalyje, kuriame nėra imperatyviai nurodyta, kad PVM sąskaitoje–faktūroje turi būti prekes ar sąskaitą priėmusio asmens parašas. Atsižvelgdama į tai, bei į pirmiau nurodytus PVM sąskaitos faktūros, kaip specialią paskirtį turinčio buhalterinės apskaitos dokumento, tikslus, konstatuotina, kad sąskaitos faktūros nepasirašymas šiuo atveju savaime nepaneigia šalių tarpusavio prievolės, kilusios iš sutartinių pirkimo-pardavimo teisinių santykių.

20Kilus ginčui dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo, kai reikalavimai yra grindžiami PVM sąskaitų faktūrų duomenimis, kasacinio teismo praktika formuojama ta linkme, kad šalių sutartinių santykių pobūdis bei aplinkybės, susijusios su sutartinių įsipareigojimų vykdymu, gali būti įrodinėjamos visomis leistinomis įrodinėjimo priemonėmis, o išvados apie tokių reikalavimų pagrįstumą daromos vadovaujantis CPK 185 straipsnyje nustatytomis įrodymų vertinimo taisyklėmis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. kovo 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-164/2004; 2012 m. vasario 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-55/2012). Nagrinėjamoje byloje 2011-10-30 PVM sąskaita – faktūra serija Nr.KRG-0033364 ir 2011-10-28 PVM sąskaita – faktūra serija Nr.KRG-0034217 buvo įformintas smėlio, karjerinio žvyro ir sijoto žvyro pardavimas atsakovui. Pagal krovinio važtaraščius (1 tomas, b.l. 12-134) matyti, kad vežėjas „D. A. įmonė“ paėmė prekes (smėlis, smėlis 0-2 mm, karjerinis žvyras, sijotas žvyras) iš UAB „Kelių remonto grupės“ ir nugabeno į paskirties vietą – UAB „Kongreta“. Teismo posėdžio metu liudytoju apklaustas D. A. nurodė, kad tarp jo įmonės ir UAB „Kongreta“ buvo sudaryta žodinė sutartis dėl prekių pervežimo paslaugų, ir kad pagal visus pateiktus krovinio važtaraščius produkcija buvo pristatyta atsakovui ir šis niekada nereiškė jiems jokių pretenzijų. Tai, kad atsakovas nėra ir nebuvo pareiškęs vežėjui „D. A. įmonei“ jokių pretenzijų dėl prekių nepristatymo ar netinkamo pristatymo yra nurodyta ir į bylą pateiktame vežėjo „D. A. įmonės“ 2015-10-01 informaciniame rašte (1 tomas, b.l. 155). Taip pat teismo posėdžio metu liudytoju apklaustas A. K. Sutarties sudarymo metu laikinai ėjęs UAB „Kelių remonto grupė“ direktoriaus pareigas nurodė, kad iš jų įmonės galėjo būti pakrautas smėlis, smėlis 0-2 mm, karjerinis žvyras, sijotas žvyras ir nuvežtas atsakovui iš anksto ir neapmokėjus už prekes, kadangi tokių situacijų, jog pirma būdavo pakraunamos prekės, o tik paskui atliekamas apmokėjimas jo praktikoje būdavo. Šie įrodymai patvirtina, kad atsakovas gavo produkciją pagal ginčo sąskaitas – faktūras. Iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. kovo 3 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 3K-3-164/2004 taip pat galima daryti išvadą, kad tokios pozicijos dėl PVM sąskaitos faktūros, kaip prekių perdavimą patvirtinančio įrodymo, laikomasi ir kasacinio teismo praktikoje, kur nurodyta, kad kilus sutartinių santykių šalių ginčui, prekių kitam asmeniui perdavimo faktą padeda pagrįsti šalių įgaliotų atstovų pasirašytas prekių perdavimo–priėmimo aktas, prekių gabenimo važtaraštis, patvirtinantis, kad prekės buvo pristatytos jų gavėjui, tai yra kitai sutarties šaliai.

21Taigi, teismas nesutinka su atsakovu, kad jo nepasirašytos 2011-10-30 PVM sąskaitos – faktūros serija Nr.KRG-0033364, 2011-10-28 PVM sąskaitos – faktūros serija Nr.KRG-0034217 (1tomas, b.l. 10, 11) ir krovinio važtaraščių (1 tomas, b.l. 12-134) negalima vertinti kaip rašytinių įrodymų, patvirtinančių prekių perdavimą (CPK 185 straipsnis).

22Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 str. 1 d.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 str.).

23Kadangi atsakovas neatsiskaitė su ieškovu pagal 2011-10-30 PVM sąskaita – faktūra serija Nr.KRG-0033364 ir 2011-10-28 PVM sąskaita – faktūra serija Nr.KRG-0034217, todėl įsiskolino ieškovui 4989,11 Eur sumą, todėl ieškovo reikalavimas dėl skolos priteisimo yra pagrįstas ir tenkintinas.

24Palūkanas pagal prievoles gali nustatyti įstatymai arba šalių susitarimai (CK 6.37 str. 1 d.). Nesutarus kitaip, šios palūkanos skaičiuotinos pagal specialųjį įstatymą, turintį pirmenybę prieš CK 6.210 straipsnį, t.y. pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 3 dalies, 3 straipsnio 4 dalies nuostatas, kurios numato palūkanų mokėjimą už pavėluotus mokėjimus pagal komercinius sandorius. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymu (2003-12-09 redakcija, galiojusia prievolės mokėti palūkanas atsiradimo momentu), kurio 2 str. 3 d. nustatyta, jog palūkanų norma - vieno mėnesio VILIBOR (vidutinės tarpbankinės palūkanų normos, kuriomis bankai pageidauja (pasiruošę) paskolinti lėšų litais kitiems bankams) palūkanų norma, padidinta 7 procentiniais punktais. To paties įstatymo 3 str. 4 d. įtvirtinta, kad palūkanų, kurias skolininkas privalo sumokėti už pavėlavimą, dydis apskaičiuojamas taikant šio Įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje nurodytą palūkanų normą, galiojusią tą metų pusmetį, kurį skolininkui atsirado pareiga mokėti palūkanas. Pirmąjį metų pusmetį galioja paskutinė palūkanų norma, paskelbta prieš pirmojo metų pusmečio pirmąją kalendorinę dieną, antrąjį metų pusmetį galioja paskutinė palūkanų norma, paskelbta prieš antrojo metų pusmečio pirmąją kalendorinę dieną. Pagal PVM sąskaitą faktūrą Nr. KRG-0033364 atsakovas privalėjo atsiskaityti iki 2011-10-30. Vadovaujantis išrašu Lietuvos Banko internetinės svetainės 2011-06-30 VILIBOR buvo 1,54, todėl skaičiuotina metinių palūkanų norma sudaro 8,54 proc. Pagal PVM sąskaitą faktūrą Nr. KRG-0034217 atsakovas privalėjo atsiskaityti iki 2011-11-28. Vadovaujantis Lietuvos Banko internetinės svetainės 2011-06-30 išrašu VILIBOR buvo 1,54, todėl skaičiuotina metinių palūkanų norma sudaro 8,54 proc. Todėl ieškovo prašymas priteisti 1664,89 EUR (3445,76 + 2302,78 = 5748,54 Lt) palūkanų yra tenkintinas visiškai.

25Taip pat CK 6.37 straipsnio 2 dalis nustato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Jų dydis numatytas CK 6.210 straipsnio 2 dalyje, tačiau verslo subjektams taikytinos Lietuvos Respublikos mokėjimų pagal komercinius sandorius vėlavimo prevencijos įstatymo nuostatos. Pagal LR Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo (šiai dienai galiojanti redakcija) 2 straipsnio 5 dalį ir 3 straipsnio 2 d. nuostatas skolininkas, pavėlavęs įvykdyti prievolę, privalo mokėti 8 procentiniais punktais padidintą vėliausiai pagrindinei Europos centrinio banko refinansavimo operacijai taikomą fiksuotąją palūkanų normą, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma fiksuotųjų palūkanų konkurso būdu, arba ribinė palūkanų norma, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko ratifikavimo operacija buvo vykdoma kintamųjų palūkanų konkurso būdu.

26Atsakovui pareiga mokėti procesines palūkanas atsirado 2015 m. antrąjį pusmetį, todėl taikytina šio pusmečio pirmąją kalendorinę dieną galiojusi palūkanų norma. Iš Europos Centrinio Banko internetinės svetainės išrašo matyti, kad 2015 m. liepos 1 d. pagrindinei Europos centrinio banko refinansavimo operacijai taikoma fiksuotoji palūkanų norma buvo 0,05 procento. Dėl nurodyto ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 8,05 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisimo taip pat yra pagrįstas.

27Paduodamas ieškinį ieškovas turėjo sumokėti 150 EUR žyminį mokestį (CPK 80 str. 1 d. 1 p. ir 7 d.). Ieškovas sumokėjo 183,41 EUR (b.l. 7), todėl 33,41 EUR permokėto žyminio mokesčio grąžinama ieškovui (CPK 87 str. 1 d. 1 p.).

28Ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovo ieškovui priteistinos 680,00 Eur bylinėjimosi išlaidos, t.y. 150,00 Eur žyminio mokesčio ir 530,00 Eur teisinės pagalbos išlaidų (CPK 93, 96 str.).

29Bylos nagrinėjimo metu patirta 6,48 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidų. Šios išlaidos priteistinos iš atsakovo į valstybės biudžetą (CPK 96 straipsnis).

30Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 263-270 str. teismas,

Nutarė

31ieškinį tenkinti visiškai.

32Priteisti iš atsakovo UAB „Kongreta“ į. k. 302547761, 4989,11 Eur skolos, 1664,89 Eur palūkanų, 8,05 procento dydžio metines palūkanas už priteistą 6654 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2015-10-15, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 680 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovui UAB „Šančių prekybos centras“, į. k. 300670270.

33Priteisti iš atsakovo UAB „Kongreta“ į. k. 302547761, 6,48 Eur bylinėjimosi išlaidų valstybei

34Grąžinti UAB „Šančių prekybos centras“, į. k. 300670270, 33,41 EUR žyminio mokesčio, sumokėto 2015-09-30 SEB banke, vietinio mokėjimo nurodymas Nr. 157.

35Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą apeliaciniu skundu.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Asta Adamonytė-Šipkauskienė,... 2. sekretoriaujant Vigitai Lavrinovičienei,... 3. dalyvaujant ieškovo UAB „Šančių prekybos centras“ atstovui advokatui... 4. atsakovo UAB „Kongreta“ atstovams Romui Startai ir advokato padėjėjui... 5. liudytojams D. A. ir A. K.,... 6. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 7. ieškovas pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo... 8. Ieškovo atstovas ieškinyje ir teismo posėdžio metu nurodė, kad UAB... 9. Atsakovo atstovai su ieškiniu nesutiko ir prašė ieškinį atmesti. Nurodė,... 10. Liudytojas D. A. nurodė, kad 2011 m. vasarą ir rudenį, „D. A. įmonė“... 11. Liudytojas A. K. nurodė, kad jis 2011 m. UAB „Kelių remonto grupė“... 12. Ieškinys tenkintinas.... 13. Teismas vadovaudamasis CPK nustatytomis įrodymų vertinimo taisyklėmis,... 14. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2011 m. birželio 9... 15. Kauno apygardos teismas 2012-05-08 nutartimi civilinėje byloje Nr.... 16. 2015-07-29 reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 15-07 UAB „Kelių remonto... 17. Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį, įrodinėjimo tikslas – tai teismo... 18. Bylos duomenys patvirtina, kad ginčo dalykas kyla iš 2011-10-30 PVM... 19. Pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčių įstatymo (toliau... 20. Kilus ginčui dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo, kai reikalavimai yra... 21. Taigi, teismas nesutinka su atsakovu, kad jo nepasirašytos 2011-10-30 PVM... 22. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 23. Kadangi atsakovas neatsiskaitė su ieškovu pagal 2011-10-30 PVM sąskaita –... 24. Palūkanas pagal prievoles gali nustatyti įstatymai arba šalių susitarimai... 25. Taip pat CK 6.37 straipsnio 2 dalis nustato, kad skolininkas privalo mokėti... 26. Atsakovui pareiga mokėti procesines palūkanas atsirado 2015 m. antrąjį... 27. Paduodamas ieškinį ieškovas turėjo sumokėti 150 EUR žyminį mokestį (CPK... 28. Ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovo ieškovui priteistinos 680,00 Eur... 29. Bylos nagrinėjimo metu patirta 6,48 Eur procesinių dokumentų įteikimo... 30. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 263-270... 31. ieškinį tenkinti visiškai.... 32. Priteisti iš atsakovo UAB „Kongreta“ į. k. 302547761, 4989,11 Eur skolos,... 33. Priteisti iš atsakovo UAB „Kongreta“ į. k. 302547761, 6,48 Eur... 34. Grąžinti UAB „Šančių prekybos centras“, į. k. 300670270, 33,41 EUR... 35. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...