Byla 2K-150/2010
Dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. balandžio 28 d. ir Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 6 d. nuosprendžių

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Vytauto Masioko, Vytauto Piesliako ir pranešėjo Olego Fedosiuko, teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistosios N. M. kasacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. balandžio 28 d. ir Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 6 d. nuosprendžių.

2Kauno apygardos teismo 2009 m. balandžio 28 d. nuosprendžiu N. M. nuteista pagal BK 22 straipsnio 1 dalį ir 182 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu ketveriems metams, bausmę atliekant pataisos namuose. Iš N. M. priteista UAB ,,(duomenys neskelbtini)“ 17 000 Lt turtinei žalai atlyginti, valstybės naudai – 339,04 Lt proceso išlaidoms atlyginti. Dėl kaltinimo pagal BK 22 straipsnio 1 dalį ir 246 straipsnio 2 dalį N. M. išteisinta nepadariusi veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

3Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 6 d. nuosprendžiu N. M. apeliacinis skundas atmestas, Kauno apygardos prokuratūros Antrojo skyriaus prokurorės apeliacinis skundas patenkintas, Kauno apygardos teismo 2009 m. balandžio 28 d. nuosprendis pakeistas: N. M. nusikalstama veika perkvalifikuota iš pasikėsinimo padaryti didelės vertės turto sukčiavimą (BK 22 straipsnio 1 dalies ir 182 straipsnio 2 dalies) į baigtą didelės vertės turto sukčiavimą (BK 182 straipsnio 2 dalį) ir jai paskirta bausmė – laisvės atėmimas penkeriems metams, bausmę atliekant pataisos namuose. Kita nuosprendžio dalis palikta nepakeista.

4Teisėjų kolegija, susipažinusi su byla ir išklausiusi teisėjo Olego Fedosiuko pranešimą,

Nustatė

5N. M. nuteista pagal BK 182 straipsnio 2 dalį už tai, kad ji apgaule savo naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą. N. M. laikotarpiu nuo 2006 m. rugsėjo 28 d. iki 2007 m. sausio 12 d. Prienuose

6(tiksli vieta nenustatyta), veikdama apgaule, nuslėpdama nuo UAB „(duomenys neskelbtini)“ atstovaujamos direktorės U. U., kad jai asmens nuosavybės teise priklausantis butas su rūsiu, esantis (duomenys neskelbtini) (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini)), yra areštuotas Prienų rajono apylinkės teismo 2005 m. kovo 23 d., Kauno miesto apylinkės teismo Hipotekos skyriaus 2004 m. gruodžio 31 d., Prienų rajono apylinkės teismo 2004 m. kovo 17 d. nutartimis, 2006 m. rugsėjo 28 d. su UAB „(duomenys neskelbtini)“, atstovaujama direktorės U. U., sudarė preliminariąją buto, esančio (duomenys neskelbtini), pirkimo–pardavimo sutartį, pagal kurią UAB „(duomenys neskelbtini)“ 2006 m. rugsėjo 28 d. avansiniu mokėjimu sumokėjo N. M. 17 000 Lt, ir, ketindama sudaryti pagrindinę buto pirkimo–pardavimo sutartį, 2007 m. sausio 12 d. nurodė UAB „(duomenys neskelbtini)“ sumokėti į jos asmeninę banko sąskaitą 82 450 Lt už buto pardavimą. 2007 m. sausio 12 d. UAB „(duomenys neskelbtini)“ pervedė į jos sąskaitą 82 450 Lt. Taip N. M. savo naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą – UAB „(duomenys neskelbtini)“ priklausančius 99 450 Lt.

7Dėl aktyvių U. U. veiksmų ir jos reikalavimu N. M. 82 450 Lt netrukus pervedė atgal į UAB „(duomenys neskelbtini)“ banko sąskaitą.

8Kasaciniu skundu nuteistoji N. M. prašo Kauno apygardos teismo 2009 m. balandžio 28 d. ir Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 6 d. nuosprendžius panaikinti ir bylą nutraukti. Kasatorė nurodo, kad Kauno apygardos teismas neteisingai kvalifikavo padarytus veiksmus pagal BK 22 straipsnio 1 dalį ir 182 straipsnio 2 dalį, nes padaryta veika galėjo būti vertinama kaip savavaldžiavimas pagal BK 294 straipsnį. Nors jai priklausantis butas buvo areštuotas, jai buvo suteikta įstatymo teisė pasirinkti parduodamo turto pirkėją, ji šia teise ir pasinaudojo. Kasatorė sutinka, kad netiksliai suprato ir vykdė įstatymo reikalavimus, sąžiningai klydo ir padarė įstatymo pažeidimą. Tačiau tokiais veiksmais ji siekė realizuoti savo teisę į butą, t. y. jį parduoti ir atsiskaityti su išieškotojais, todėl jos veikoje nėra nei sukčiavimo, nei savavaldžiavimo nusikaltimų sudėties. UAB „(duomenys neskelbtini)“ pinigai sugrąžinti jų net nepanaudojus, įsitikinus, kad buto pirkimo–pardavimo sandoris nebus tvirtinamas. Ji liko skolinga 17 000 Lt, tačiau šią sumą UAB „(duomenys neskelbtini)“ galėjo išieškoti civiline tvarka, taigi tai buvo ne baudžiamieji, bet turtinio pobūdžio civiliniai teisiniai santykiai.

9Kasatorės teigimu, Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija neteisingai įvertino byloje surinktus įrodymus, neteisingai kvalifikavo padarytus veiksmus kaip baigtą nusikaltimą ir be jokio įstatyminio pagrindo sugriežtino bausmę. Anot kasatorės, jai nebuvo žinoma, kad U. U. į kasatorės sąskaitą pervedė pinigus už butą. Tik atvykusi į Prienus sudaryti sandorį, ji pasakė, kad pervedė pinigus ir pareikalavo juos grąžinti. Kartu nuvykus į banką, pinigai buvo grąžinti atgal į jos sąskaitą, taigi N. M. neturėjo jokios galimybės jais pasinaudoti.

10Kasatorė taip pat nurodo, kad ji pagal savo galimybes padeda neįgaliems tėvams, su kuriais kartu gyvena, nuperka ir paruošia maisto, apskalbia. Apie tėvų sveikatos būklę ji yra pateikusi teismui dokumentus. Jos nusikalstami veiksmai padaryti daugiau nei prieš dvejus metus, dėl to ji gailisi, po šių veiksmų padarymo jokių pažeidimų ar nusikaltimų nepadarė, dirbo, padėjo tėvams, jos materialinė padėtis itin sunki, todėl ji nėra pavojinga visuomenei tiek, kad ją reikėtų izoliuoti. Skirdamas bausmę, teismas pabrėžė tik neigiamas kasatorės asmenybę apibūdinančias aplinkybes, lengvinančių aplinkybių neįvertino ir paskyrė itin griežtą bausmę. Anot kasatorės, jos nurodytos aplinkybės suteikia pagrindą taikyti BK 62 straipsnio 2 dalies 4 punktą ir paskirti švelnesnę, negu įstatymo numatytą, bausmę, nesusijusią su laisvės atėmimu. Pasak kasatorės, jai paskirta bausmė neatitinka teismų praktikos skiriant bausmes apžvalgoje pateiktų nuostatų, kad skiriant bausmę turi būti siekiama sulaikyti asmenis nuo nusikalstamų veikų padarymo, nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį atimti ar apriboti nuteistajam galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas, paveikti bausmę atlikusius asmenis, kad jie laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų, užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą (Teismų praktika, Nr. 27). Anot kasatorės, teismo paskirta bausmė aiškiai prieštarauja teisingumo principui.

11Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Valstybinio kaltinimo skyriaus prokurorė Dainora Miliūtė atsiliepimu į nuteistosios N. M. kasacinį skundą prašo šį atmesti.

12Prokurorė nurodo, jog kasatorės teiginiai, kad ji nuteista pagal BK 182 straipsnio 2 dalį be teisinio pagrindo, kad apeliacinės instancijos teismas padarė neteisingą išvadą dėl nusikalstamos veikos baigtumo, nepagrįsti. Iš nustatytų byloje faktinių aplinkybių matyti, jog apgaulė nuteistosios veiksmuose pasireiškė tuo, kad ji nutylėjo esmines aplinkybes, galėjusias nulemti UAB „(duomenys neskelbtini)“, atstovaujamos U. U., apsisprendimą dėl buto pirkimo: 2006 m. rugsėjo 28 d. pasirašydama preliminarią pirkimo-pardavimo sutartį ji, kaip nekilnojamo turto pardavėja, patvirtino sutarties 3.2 punkto teiginius, kad į ketinamą parduoti nekilnojamąjį turtą tretieji asmenys neturi jokių teisių ir pretenzijų, jis nėra areštuotas ir pan. Kartu ji nutylėjo, kad net trimis teismų nutartimis butui uždėtas areštas ir dėl to ji negalinti pati savarankiškai parduoti šio nekilnojamojo turto. Net ir paskutinę dieną prieš pervedant pinigus į jos sąskaitą, nuteistoji nepasakė apie negalėjimą parduoti buto pirkėjui, prasitarė apie tai tik tada, kai pinigai buvo pervesti į jos asmeninę sąskaitą banke. Taigi žinodama realią padėtį, kad areštuoto buto pirkimo-pardavimo sandorio sudaryti nuteistoji negalės, ji skubino UAB „(duomenys neskelbtini)“ atstovaujančią U. U. pervesti suderėtą pinigų sumą dar iki pagrindinės pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo. Be to, pinigus pervesti ji prašė ne į teismo antstolės, vykdžiusios išieškojimus pagal teismo sprendimus, depozitinę sąskaitą, bet į savo sūnaus, o vėliau – į asmeninę sąskaitą, ir tai taip pat leidžia spręsti apie kasatorės ketinimus apgaule įgyti svetimą turtą. Šis pirkėjos, t. y. UAB „(duomenys neskelbtini)“ suklaidinimas buvo esminis, nes žinodama realią padėtį, pirkėja savo turto kasatorei nebūtų perleidusi.

13Pasak prokurorės, Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs bylą pagal prokuroro ir nuteistosios apeliacinius skundus, 2009 m. lapkričio 6 d. nuosprendžiu pagrįstai pripažino, kad nuteistoji ne pasikėsino apgaule įgyti didelės vertės svetimą turtą, tačiau jį įgijo, todėl pirmosios instancijos teismo nuosprendį pakeitė ir N. M. veiką kvalifikavo kaip baigtą nusikaltimą. Toks sprendimas yra teisingas, nes pagal susiformavusią teismų praktiką svetimo turto įgijimas sukčiavimo būdu laikomas baigtu, kai turto savininkas ar valdytojas arba asmuo, kurio žinioje yra turtas, perleidžia jį kaltininkui, o šis turi realią galimybę juo naudotis ar disponuoti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 1998 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. 8 „Dėl teismų praktikos sukčiavimo ir turto pasisavinimo arba iššvaistymo baudžiamosiose bylose (BK 274 ir 275 straipsniai)“, 5 p.). Šioje byloje nusikaltimas buvo baigtas, kai pinigai buvo pervesti į N. M. asmeninę sąskaitą, nes nuo šio momento ji turėjo realią galimybę jais naudotis ir disponuoti, o priverstinis pinigų grąžinimas nespėjus jais net pasinaudoti nelaikomas nei geranoriškų atsisakymu pabaigti nusikaltimą, nei pasikėsinimu tai padaryti.

14Prokurorė neturi pagrindo sutikti ir su nuteistosios skundo argumentais dėl jos veiksmų vertinimo kaip savavaldžiavimo. Savavaldžiavimo atveju asmuo ne siekia užvaldyti svetimą turtą, bet reikalauja patenkinti ar kitaip vykdo turtines pretenzijas turėdamas tam tikrą ar tariamą teisę. Kadangi šioje byloje nenustatyta jokių objektyvių duomenų, patvirtinančių, kad N. M. turėjo tikrą ar tariamą teisę į UAB „(duomenys neskelbtini)“ turtą, jos veiksmai teisingai kvalifikuoti kaip sukčiavimas.

15Kartu prokurorė siūlo atmesti ir kasacinio skundo argumentus, kuriais grindžiama išvada apie civilinį teisinį jos padaryto pažeidimo pobūdį. Anot prokurorės, bylos duomenys rodo, kad nuteistoji, siekdama sau turtinės naudos, veikė sąmoningai ir nusikalstamai, o ne sąžiningai klysdama. Teismai pagrįstai atmetė nuteistosios teiginius, kad pinigus buto pirkėjai ji sugrąžino gera valia. Byloje nustatytos aplinkybės leidžia kategoriškai tvirtinti, kad ne nuteistosios iniciatyva, o dėl buto pirkėjos atstovės U. U. ryžtingų veiksmų supratus apgaulę, taip pat banko darbuotojų geranoriškumo dėka pinigai buvo grąžinti į UAB „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitą.

16Pasak prokurorės, atmestini ir kasatorės skundo argumentai dėl per griežtos bausmės skyrimo neatsižvelgus į reikšmingas aplinkybes. N. M. nuteista už nusikalstamą veiką, už kurią įstatymo sankcijoje (BK 182 straipsnio 2 dalyje) numatyta vienintelė bausmės rūšis – laisvės atėmimas iki aštuonerių metų. Bausmę kasatorei teismas paskyrė sankcijos ribose, tinkamai atsižvelgęs ir teisingai įvertinęs aplinkybes, nurodytas BK 54 straipsnio 2 dalyje bei BK 61 straipsnyje. Nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismai neįžvelgė pagrindo taikyti nuteistajai BK 62 straipsnio ar 54 straipsnio 3 dalies nuostatų ir paskirti švelnesnę bausmę negu numatyta įstatymo. Teismas gali paskirti švelnesnę, negu įstatymo numatytą bausmę, tik nustatęs BK 62 straipsnio 1 dalyje numatytų sąlygų visumą, t. y. kad nusikalstamą veiką padaręs asmuo pats savo noru atvyko ar pranešė apie šią veiką, prisipažino ją padaręs ir nuoširdžiai gailisi, ir (ar) padėjo ikiteisminiam tyrimui bei teismui išaiškinti nusikalstamą veiką, ir visiškai ar iš dalies atlygino arba pašalino padarytą turtinę žalą. Tokių aplinkybių visumos N. M. baudžiamojoje byloje nenustatyta. Teismas, remdamasis BK 62 straipsnio 2 dalimi, gali paskirti švelnesnę, negu įstatymo numatyta, bausmę, kai bent iš dalies atlyginta ar pašalinta turtinė žala, jeigu ji buvo padaryta, ir yra nustatytos ne mažiau kaip dvi atsakomybę lengvinančios aplinkybės, taip pat yra bent viena iš šio straipsnio 1–6 punktuose numatytų sąlygų. Kadangi N. M. byloje nebuvo nustatyta nė viena iš šių aplinkybių, teismų sprendimai netaikyti jai BK 62 straipsnio 2 dalies nuostatų yra teisingi.

17Prokurorės teigimu, nėra pagrindo švelninti bausmės ir BK 54 straipsnio 3 dalies pagrindu. Remiantis minėta įstatymo norma, kitokia bausmė nei numatyta straipsnio sankcijoje, pagal kurį kvalifikuota veika, gali būti paskiriama, kai yra išimtinių aplinkybių, rodančių, kad įstatyme numatytos bausmės paskyrimas būtų aiškiai neproporcingas (neadekvatus) konkrečiam baudžiamojo įstatymo pažeidimui, kaltininko asmenybei bei kitoms bylos aplinkybėms. Tokių išimtinių aplinkybių N. M. byloje nenustatė nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismai. Kasatorės skunde nurodomos aplinkybės, apibūdinančios nuteistosios asmenį, padėjimą neįgaliems tėvams, ilgo laiko tarpo po nusikalstamos veikos padarymo yra reikšmingos parenkant bausmės, numatytos BK 182 straipsnio 2 dalyje, dydį, tačiau nepakankamos konstatuoti, kad sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas aiškiai prieštarautų teisingumo principui. Prokurorės teigimu, į kasatorės nurodytas aplinkybes teismai atsižvelgė.

18Kasacinis skundas netenkintinas

19Dėl nusikalstamos veikos kvalifikavimo

20Kasaciniame skunde nuteistoji teigia, kad jos veika neteisingai kvalifikuota kaip sukčiavimas, nes jos santykiai su UAB „(duomenys neskelbtini)“ buvo išskirtinai civilinio teisinio pobūdžio ir kad likusi 17 000 Lt skola galėjo būti išieškota civilinio proceso tvarka. Šie teiginiai ir juos pagrindžiantys argumentai nepagrįsti.

21Pažymėtina, kad už sukčiavimą pagal BK 182 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė turtinės prievolės arba ją panaikino. Be šių objektyvių požymių, būtina nustatyti ir atitinkamą kaltės turinį, t. y. kad tas asmuo suprato naudojamos apgaulės, gaunamos naudos ir daromos žalos pobūdį, šiuos padarinius numatė ir jų norėjo. Pažymėtina ir tai, kad vien tik turtinės prievolės nevykdymas ar kitokių civilinės sutarties sąlygų nesilaikymas neatitinka sukčiavimo požymių ir neturi užtraukti baudžiamosios atsakomybės.

22Byloje nustatyta, kad nuteistoji sudarė jai priklausančio buto preliminariąją pirkimo-pardavimo sutartį su UAB „(duomenys neskelbtini)“ atstovaujančia direktore U. U., gavo iš jos 17 000 Lt avansą, o vėliau įtikino ją pervesti į sąskaitą ir likusią 82 450 Lt sumą už buto pardavimą, nuslėpusi nuo jos esminį faktą, kad šis butas yra areštuotas ir negali būti parduotas. Ši apgaulė laikytina esmine, nes būtent nutylėtos informacijos nežinojimas lėmė liudytojos U. U. apsisprendimą pirkti iš nuteistosios butą ir sumokėti jai pinigus. Taigi U. U. buvo apgaule įtraukta į civilinį sandorį su kasatore, pinigus mokėjo klaidingai manydama, kad perka butą, nors iš tikrųjų butas jai nebuvo parduodamas. Visa tai rodo, kad nuteistosios veika nebuvo vien tik netinkamas sutartinių teisių ir pareigų vykdymas, bet įgavo akivaizdų baudžiamąjį teisinį pobūdį bei atitiko sukčiavimo požymius.

23Kasatorė taip pat teigia, kad jos veika neteisingai įvertinta kaip baigta, nes ji pinigus liudytojai U. U. grąžino, jais pasinaudoti neturėjo jokios galimybės. Šis argumentas nepagrįstas. Nustatyta, kad nuteistoji buvo gavusi 17 000 Lt avansą, likusi 82 450 Lt suma už buto pardavimą buvo pervesta į jos asmeninę sąskaitą, taigi ji turėjo realią galimybę naudotis ir disponuoti šiais pinigais savo nuožiūra. 82 450 Lt sumą nuteistoji buvo priversta grąžinti tik dėl atkaklių apgaulę supratusios liudytojos U. U. veiksmų. Nuteistoji pinigus grąžino po to, kai sukčiavimas buvo baigtas, be to, grąžinti ne visi apgaule užvaldyti pinigai, 17 000 Lt suma liko negrąžinta. Tokiomis aplinkybėmis veiką kvalifikavus kaip baigtą sukčiavimą, baudžiamasis įstatymas pritaikytas tinkamai.

24Nepagrįsti ir kasatorės argumentai, kad jos veika atitinka savavaldžiavimo požymius. Veika kvalifikuotina kaip savavaldžiavimas (BK 294 straipsnio 1 dalis), kai asmuo, nesilaikydamas įstatymų nustatytos tvarkos, savavališkai vykdo ginčijamą arba pripažįstamą, bet nerealizuotą savo ar kito asmens tikrą ar tariamą teisę ir padaro didelės žalos asmens teisėms ar teisėtiems interesams. Pažymėtina, kad ginčijamos teisės vykdymas būna tada, kai, kaltininko nuomone, adekvačią jo teisei prievolę turintis asmuo šios prievolės nepripažįsta arba pripažįsta tik iš dalies. Pripažįstamos, bet nerealizuotos teisės vykdymas būna tuomet, kai kaltininko teisei adekvačią prievolę turintis asmuo neneigia prievolės egzistavimo fakto, tačiau atsisako ar delsia ją įvykdyti. Pabrėžtina ir tai, kad, pripažįstant savavaldžiavimu tariamos (įsivaizduojamos, realiai neegzistuojančios) teisės savavališką įgyvendinimą, neleistina kaip pagrindą imti vien tik kaltininko subjektyvų gyvenimo taisyklių ir teisingumo suvokimą, bet būtina nustatyti, kad jis sąžiningai klydo, t. y. negalėjo arba neturėjo suprasti, kad jokios realiai egzistuojančios teisės nėra (kasacinės nutartys Nr. 2K-509/2008, 2K-65/2009).

25Nuteistosios argumentai, kad ji ne sukčiavo, bet, sąžiningai klysdama dėl įstatymų reikalavimų, norėdama butą parduoti ir atsiskaityti su išieškotojais, savavališkai vykdė savo teisę (savavaldžiavo), neatitinka bylos duomenų. Byloje nėra jokių duomenų, kad N. M. turėtų kokį nors turtinį ginčą su UAB „(duomenys neskelbtini)“ arba kad ši atsisakytų ar delstų vykdyti kokią nors prievolę jos atžvilgiu. Sudarydama preliminariąją pirkimo-pardavimo buto sutartį, ragindama sumokėti avansą, o vėliau ir likusią pinigų sumą už buto pardavimą, nuteistoji žinojo, kad jis yra keletą kartų areštuotas. Šios aplinkybės neneigė ir pati nuteistoji. Jos argumentai, kad ji nesuprato, jog areštuotas butas negali būti parduotas, taip pat teiginiai apie sąžiningus ketinimus realiai parduoti butą UAB „(duomenys neskelbtini)“ po to, kai gautais pinigais bus atsiskaityta su kreditoriais, teismų motyvuotai paneigti. Atsižvelgiant į tai konstatuotina, kad nuteistosios veiksmai neatitinka nei tikros nei tariamos teisės savavališko vykdymo (savavaldžiavimo) požymių ir teismų teisingai kvalifikuoti kaip sukčiavimas.

26Dėl paskirtos bausmės

27Kasatorės argumentai dėl neteisingai paskirtos laisvės atėmimo bausmės atmestini. Skiriant bausmę atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Apeliacinės instancijos teismo sprendimą skirti nuteistajai penkerių metų laisvės atėmimo bausmę (didesnę nei sankcijos vidurkis) pirmiausia lėmė išvada apie jos polinkį daryti analogiškas nusikalstamas veikas: ji yra tris kartus teista, paskutinį kartą – už penkis sukčiavimus ir aštuoniolika pasikėsinimų sukčiauti; ankstesniu nuosprendžiu laisvės atėmimo bausmės vykdymas buvo atidėtas ir naujas nusikaltimas padarytas bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu, nepraėjus nė vieneriems metams po nuosprendžio priėmimo. Atsižvelgta ir į tai, kad 17 000 Lt padarytos žalos nuteistoji net nepradėjo atlyginti, nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismuose neprisipažino sukčiavusi, taigi apie savo gailėjimąsi deklaravo tik formaliai.

28Esant tokioms aplinkybėms konstatuotina, kad teismo paskirta bausmė atitinka įstatymo reikalavimus ir nelaikytina pernelyg griežta. Kasatorės nurodytos aplinkybės, kad ji dirba ir renka pinigus žalai atlyginti, padeda neįgaliems savo tėvams ir kad jos materialinė padėtis itin sunki, net jei šios aplinkybės ir būtų teismo konstatuotos, nesuteikia pagrindo kitaip vertinti padaryto nusikaltimo ir nuteistosios asmenybės. Priešingai nei teigia kasatorė, jokio pagrindo taikyti BK 62 straipsnio 2 dalies 4 punktą ir paskirti bausmę, nesusijusią su laisvės atėmimu, nėra. Byloje taip pat nenustatyta jokių išimtinių aplinkybių, dėl kurių laisvės atėmimo bausmė galėtų būti vertinama kaip prieštaraujanti teisingumo principui ir atitinkamai švelninama BK 54 straipsnio 3 dalies pagrindu.

29Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 382 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

30Nuteistosios N. M. kasacinį skundą atmesti.

1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. Kauno apygardos teismo 2009 m. balandžio 28 d. nuosprendžiu N. M. nuteista... 3. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos... 4. Teisėjų kolegija, susipažinusi su byla ir išklausiusi teisėjo Olego... 5. N. M. nuteista pagal BK 182 straipsnio 2 dalį už tai, kad ji apgaule savo... 6. (tiksli vieta nenustatyta), veikdama apgaule, nuslėpdama nuo UAB „(duomenys... 7. Dėl aktyvių U. U. veiksmų ir jos reikalavimu N. M. 82 450 Lt netrukus... 8. Kasaciniu skundu nuteistoji N. M. prašo Kauno apygardos teismo 2009 m.... 9. Kasatorės teigimu, Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus... 10. Kasatorė taip pat nurodo, kad ji pagal savo galimybes padeda neįgaliems... 11. Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Valstybinio kaltinimo skyriaus... 12. Prokurorė nurodo, jog kasatorės teiginiai, kad ji nuteista pagal BK 182... 13. Pasak prokurorės, Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs bylą pagal... 14. Prokurorė neturi pagrindo sutikti ir su nuteistosios skundo argumentais dėl... 15. Kartu prokurorė siūlo atmesti ir kasacinio skundo argumentus, kuriais... 16. Pasak prokurorės, atmestini ir kasatorės skundo argumentai dėl per griežtos... 17. Prokurorės teigimu, nėra pagrindo švelninti bausmės ir BK 54 straipsnio 3... 18. Kasacinis skundas netenkintinas... 19. Dėl nusikalstamos veikos kvalifikavimo... 20. Kasaciniame skunde nuteistoji teigia, kad jos veika neteisingai kvalifikuota... 21. Pažymėtina, kad už sukčiavimą pagal BK 182 straipsnio 1 dalį atsako tas,... 22. Byloje nustatyta, kad nuteistoji sudarė jai priklausančio buto... 23. Kasatorė taip pat teigia, kad jos veika neteisingai įvertinta kaip baigta,... 24. Nepagrįsti ir kasatorės argumentai, kad jos veika atitinka savavaldžiavimo... 25. Nuteistosios argumentai, kad ji ne sukčiavo, bet, sąžiningai klysdama dėl... 26. Dėl paskirtos bausmės... 27. Kasatorės argumentai dėl neteisingai paskirtos laisvės atėmimo bausmės... 28. Esant tokioms aplinkybėms konstatuotina, kad teismo paskirta bausmė atitinka... 29. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 30. Nuteistosios N. M. kasacinį skundą atmesti....