Byla eB2-1210-265/2019
Dėl kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo bankrutavusios A. S. individualios įmonės bankroto byloje

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Žerlauskas,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs bankrutavusios A. S. individualios įmonės kreditorių Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus ir Valstybės įmonės Turto banko skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo bankrutavusios A. S. individualios įmonės bankroto byloje,

Nustatė

31.

4Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. sausio 4 d. nutartimi atsakovei A. S. individualiai įmonei (toliau – IĮ) iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Senoji Perkėla“. 2013 m. liepos 4 d. nutartimi patvirtintas įmonės kreditorių sąrašas ir jų finansiniai reikalavimai. 2014 m. balandžio 23 d. įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

52.

62019 m. birželio 21 d. gautas kreditoriaus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) Klaipėdos skyriaus skundas dėl kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo (civilinės byla Nr eB2-1210-265/2019). Kreditorius prašo panaikinti 2019 m. birželio 11 d. vykusiame A. S. IĮ kreditorių susirinkime 3-iuoju darbotvarkės klausimu „Administratoriaus ataskaitos tvirtinimas“, 4-uoju darbotvarkės klausimu „Likvidacinio balanso tvirtinimas“ ir 5-uoju darbotvarkės klausimu „Dėl kreipimosi į Klaipėdos apygardos teismą dėl bendrovės pabaigos“ priimtus nutarimus. Nurodo, kad 2019 m. birželio 11 d. vykusiam kreditorių susirinkimui 3-iuoju darbotvarkės klausimu „Administratoriaus ataskaitos tvirtinimas“ administratorius pateikė nutarimo projektą – „Patvirtinti administratoriaus ataskaitą ir 16 000 Eur prie administratoriaus atlyginimo sėkmės mokestį“, kuris balsų dauguma (50,749 proc. nuo teismo reikalavimų patvirtintos sumos) buvo priimtas. Kreditorius atkreipia dėmesį, jog administratorės pateiktoje ataskaitoje nenurodyta jokių administratorės atliktų papildomų veiksmų, pagrindžiančių 16 000 Eur sėkmės mokesčio skyrimą. Pažymi, kad pagal A. S. IĮ 2013 m. rugsėjo 13 d. įvykusio kreditorių susirinkimo patvirtintą administratorės išlaidų sąmatą administratorė gavo 68 002 Eur, pagal 2017 m. kovo 24 d. įvykusio kreditorių susirinkimo papildomai patvirtintą administratorės išlaidų sąmatą – 42 860,13 Eur; viso 110 862,13 Eur. Kreditoriaus teigimu, nustatyti, ar bendrovės kreditorių susirinkimais patvirtinta administravimo išlaidų sąmata nėra viršyta, nėra galimybių, kadangi 2019 m. birželio 11 d. administratorės įgaliotas asmuo B. V., paprašytas pateikti papildomą informaciją apie administravimo išlaidų sąmatos vykdymą pagal atskirus išlaidų straipsnius nurodant kreditorių patvirtintas ir faktiškai patirtas sumas per visą bankroto procesą, nepateikė. Kreditorius taip pat nurodo, kad 4-uoju darbotvarkės klausimu balsų dauguma buvo nutarta patvirtinti administratorės pateiktą likvidacinį balansą, tačiau kreditoriaus teigimu administratorė, pateikusi kreditorių susirinkimui tvirtinti likvidacinį balansą, kuriame į bendrovės turimą turtą neįtraukta 16 000 Eur suma, ir kreditorių susirinkimo prašydama šią sumą jai skirti kaip sėkmės mokestį, elgiasi neteisėtai. Kreditorius teigia, jog taip pat naikintinas ir kreditorių priimtas nutarimas 5-uoju darbotvarkės klausimu, kadangi administratorė kreiptis į teismą su prašymu priimti sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos gali tik tuomet, kai yra atlikti visi veiksmai, numatyti Įmonių bankroto įstatyme (toliau – ĮBĮ). Todėl administratorė į teismą dėl A. S. IĮ pabaigos galėtų kreiptis tik 16 000 Eur paskirsčius įmonės kreditorių reikalavimams padengti, t. y. atlikusi visus veiksmus, numatytus Įmonių bankroto įstatyme (toliau – ĮBĮ).

73.

82019 m. birželio 26 d. gautas kreditorės valstybės įmonės (toliau – VĮ) Turto banko skundas (civilinė byla Nr. eB2-1214-265/2019). Kreditorė prašo pripažinti neteisėtais ir panaikinti bankrutavusios A. S. IĮ kreditorių 2019 m. birželio 11 d. susirinkimo nutarimus, priimtus darbotvarkės 3-iuoju, 4-uoju ir 5-uoju klausimais. Nurodo, kad pagal patvirtintas sąmatas nuo 2013 m. vasario 28 d. bankroto administratorė priskaičiavo 98 332,27 Eur turėtų administravimo išlaidų (iš jų 29 481,00 Eur administratorės atlyginimas ir 68 851,27 Eur kitos išlaidos). Kreditorės teigimu, turėtos ir neginčijamos 98 332,27 Eur administravo išlaidos yra ženkliai didesnės negu rekomenduotinos, o patvirtintas administratorės atlyginimas ženkliai viršija administratorės atlyginimą, rekomenduotiną didelėms įmonėms. Ginčijamais nutarimais tiesiogiai pažeidžiami antros eilės kreditorių VĮ Turto banko (25 854,03 Eur) ir VSDFV Klaipėdos skyriaus (10 115,86 Eur) interesai, nes ginčijamu nutarimu patvirtintas 16 000 Eur sėkmės mokestis turėtų būti skiriamas bent iš dalies kompensuoti antros eilės kreditorių dėl bankroto patiriamus nuostolius, o ne premijuoti administratorę.

94.

102019 m. liepos 2 d. civilinės bylos Nr. eB2-1210-265/2019 ir Nr. eB2-1214-265/2019 sujungtos į vieną, bylos numeris nustatytas eB2-1210-265/2019.

115.

12Kreditorė UAB „Pajūrio viešbučiai“ atsiliepimu į kreditorių skundus prašo juos atmesti. Nurodo, kad skundžiami nutarimai priimti laikantis įstatymuose nustatytos tvarkos, už juos balsavo įmonės kreditorių dauguma. Nesutikimas su kreditorių daugumos priimtais sprendimais nesudaro pagrindo ginčyti priimtus kreditorių daugumos nutarimus. Atkreipia dėmesį, jog VĮ Turto bankas ir VSDFV Klaipėdos skyriaus kreditinių reikalavimų suma sudaro tik apie 0,8 proc. visų patvirtintų kreditinių reikalavimų sumos.

136.

14Administratorė UAB „Senoji Perkėla“ atsiliepimu į kreditorių skundus prašo juos atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad administratorė kartu su 2019 m. birželio 11 d. veiklos ataskaita pateikė kreditoriams visą informaciją apie administravimo sąnaudas, todėl VSDFV Klaipėdos skyrius, priešingai nei nurodo, gavo visą informaciją apie administravimo išlaidas, o jeigu kreditorių domina kokia nors papildoma ar detalesnė informacija, jis turi teisę dėl jos gavimo kreiptis į bankroto administratorę. Todėl kreditoriaus VSDFV Klaipėdos skyriaus nepagrįstas teiginys dėl informacijos negavimo nesudaro pagrindo atsisakyti tvirtinti bankroto administratorės ataskaitą. Taip pat pažymi, kad atsakovei bankroto byla iškelta 2013 m. vasario 28 d., ir didelė administravimo išlaidų dalis patirta dar iki Vyriausybės nutarimo dėl rekomenduojamų administravimo išlaidų dydžių nustatymo įsigaliojimo. Šiuo atveju skundžiami nutarimai ir administravimo išlaidų dydžiai patvirtinti įmonės kreditorių daugumos balsais ir atitinka jų valią. Patvirtintas sėkmės mokestis numatytas atsižvelgiant į bankroto bylos sudėtingumą ir dideles darbų apimtis. Administratorė pažymi, jog kreditoriai neneigė bylos sudėtingumo ir nesiekė atskleisti galimai per mažas administratorės darbų apimtis, kodėl administratorei negalėtų būti skiriamas sėkmės mokestis, ir tai patvirtina skundų argumentų formalumą. Akcentuoja, jog iš administratorės veiklos ataskaitų matyti, jog administratorei teko ne tik dėti papildomas pastangas siekiant perimti įmonės dokumentus ir turtą, parduoti įmonės turtą, bet ir inicijuoti įmonės savininko atžvilgiu ikiteisminį tyrimą ir siekti jo rezultatų tam, kad būtų patenkinti visų kreditorių kreditiniai reikalavimai. Taip pat tenkinant kreditorių reikalavimus buvo papildomai gautas ir realizuotas kitas įmonei nepriklausęs turtas - žemės sklypas ir namas adresu Drebulių g. 23, Klaipėda (pardavimo kaina – 226 000 Eur), išspręsti kiti teisminiai ginčai. Todėl, administratorės teigimu, nepagrįsti VSDFV Klaipėdos skyriaus argumentai, jog administratorė neatliko jokių papildomų veiksmų, kurie lėmė įmonės administravimo sėkmę ir kreditinių reikalavimų patenkinimą. Pripažinus, jog kreditorių susirinkimo nutarimas 3-iuoju darbotvarkės klausimu priimtas teisėtai ir pagrįstai, spręstina, jog nėra teisinio pagrindo pripažinti neteisėtais ir nutarimų, priimtų darbotvarkės 4-uoju ir 5-uoju klausimais.

15Skundai tenkintini

167.

17Bankroto bylų nagrinėjimo ypatumus nustato Įmonių bankroto įstatymas. Bylos, kylančios iš bankroto teisinių santykių, nagrinėjamos pagal bendrąsias civilinio proceso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato Civilinio proceso kodeksas (toliau – CPK) ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai (CPK 1 straipsnio 1 dalis).

188.

19Nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. sausio 4 d. nutartimi atsakovei A. S. IĮ iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta UAB „Senoji Perkėla“. 2013 m. balandžio 19 d. nutartimi patvirtintas įmonės kreditorių sąrašas ir jų finansiniai reikalavimai. 2014 m. balandžio 23 d. įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

209.

212013 m. balandžio 19 d. nutartimi patvirtinta 3 300 Lt (955,75 Eur) administravimo išlaidų sąmata iki kreditorių susirinkimas patvirtins administravimo išlaidų sąmatą. 2013 m. liepos 4 d. patvirtintas 7 įmonės kreditorių finansinių reikalavimų sąrašas bendrai 17 395 748,59 Lt (5 038 157,03 Eur) sumai, 2013 m. liepos 4 d., 2013 m. liepos 18 d., 2014 m. sausio 13 d., 2014 m. lapkričio 11 d., 2015 m. kovo 10 d., 2015 m. kovo 13 d., 2016 m. birželio 15 d., 2016 m. rugsėjo 23 d., 2019 m. vasario 19 d. ir 2019 m. gegužės 14 d. nutartimis finansiniai reikalavimai tikslinti ir bendra įmonės kreditorių finansinių reikalavimų suma skundo nagrinėjimo dienai sudaro 4 662 094,71 Eur. 2019 m. birželio 11 d. bankrutavusios A. S. IĮ kreditorių susirinkimo metu, be kitų klausimų, buvo sprendžiami klausimai dėl administratorės ataskaitos tvirtinimo, likvidacinio balanso tvirtinimo ir kreipimosi į Klaipėdos apygardos teismą dėl bendrovės pabaigos. Kreditoriai VSDFV Klaipėdos skyrius ir VĮ Turto bankas ginčija kreditorių susirinkimo nutarimus minėtais klausimais.

2210.

23Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo reikia patikrinti, ar buvo laikytasi Įmonių bankroto įstatymo ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos, nes šie procedūrų veiksmai reikšmingi ir gali lemti neteisėtų nutarimų priėmimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 22 d. nutartis Nr. 3K-3-286/2007). Teismas, nustatęs esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, taip pat nustatęs, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams, ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių grupės teisėtus interesus, kreditorių susirinkimo nutarimus panaikina (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 22 d. nutartis Nr. 3K-3-514/2012).

2411.

25Nagrinėjamu atveju ginčo dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, darbotvarkės, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos nėra. Esminių procedūrinių pažeidimų teismas taip pat nenustatė, nes, kaip matyti iš 2019 m. birželio 11 d. protokolo, kreditorių susirinkime dalyvavo kreditoriai, kurių finansiniai reikalavimai sudaro 51,52 proc. nuo visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos; susirinkime buvo sprendžiami klausimai pagal iš anksto suderintą darbotvarkę. Todėl toliau spręstina dėl VSDFV Klaipėdos skyriaus ir VĮ Turto banko ginčijamų įmonės kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo ir pagrįstumo.

26Dėl kreditorių susirinkime priimto nutarimo 3 – iuoju darbotvarkės klausimu „Administratoriaus ataskaitos tvirtinimas“

2712.

28Nustatyta, kad bankrutavusios A. S. IĮ bankroto administratorė AB „Senoji perkėla“ 2019 m. birželio 5 d. pranešimu dėl 2019 m. birželio 11 d. šaukiamo atsakovės kreditorių susirinkimo pateikė ir veiklos ataskaitą už laikotarpį nuo 2017 m. kovo 1 d. iki 2019 m. birželio 1 d., 2017, 2018 ir 2019 metų išlaidų suvestines bei 2019 m. birželio 1 d. likvidacinį balansą. Iš pateiktų duomenų nustatyta, kad kreditorių susirinkimo balsavimo raštu biuletenyje 3-iuoju darbotvarkės klausimu siūlomas nutarimo projektas „Patvirtinti pateiktą administratoriaus ataskaitą ir 16 000 Eur prie administratoriaus atlyginimo sėkmės mokestį“. 2019 m. birželio 11 d. vykusiame atsakovės kreditorių susirinkime kreditoriai nedalyvavo; iki kreditorių susirinkimo pradžios gauti trijų kreditorių, kurių finansinių reikalavimų suma sudaro 2 401 917,25 Eur (51,52 proc.) iš teismo patvirtintų 4 662 094,71 Eur visų kreditinių reikalavimų sumos, balsavimo biuleteniai. „Už“ minėtą nutarimo projektą raštu balsavo viena kreditorė – BUAB „Pajūrio viešbučiai“, kurios finansinių reikalavimų suma sudaro 2 365 947,53 Eur, t. y. 50,749 proc. visų teismo reikalavimų patvirtintos sumos. VSDFV Klaipėdos skyriaus ir VĮ Turto banko įgalioti atstovai raštu balsavo „Prieš“ ir siūlė neskirti 16 000 Eur sėkmės mokesčio prie administratoriaus atlyginimo. Nebalsavusių ir susilaikiusių kreditorių balsavime nebuvo.

2913.

30Kreditorius VSDFV Klaipėdos skyrius skunde akcentuoja, jog neturi galimybės nustatyti ar bendrovės kreditorių susirinkimuose patvirtinta administravimo išlaidų sąmata nėra viršyta, kadangi bankroto administratorė nepateikė papildomos informacijos apie administravimo išlaidų sąmatos vykdymą pagal atskirus išlaidų straipsnius, nurodant kreditorių patvirtintas ir faktiškai patirtas sumas, per visą bankroto procesą. Teismas šį kreditoriaus argumentą vertina kritiškai.

3114.

32Kaip teisingai pažymėjo administratorė, pagal susiformavusią teismų praktiką, administratoriaus veiklos ataskaita netvirtinama tik tuomet, kai joje atvaizduoti veiksmai iš tikrųjų yra neatlikti ir (ar) išvardyti rezultatai iš tikrųjų yra nepasiekti, t. y. tada, kai egzistuoja konkretūs duomenys apie tai, jog administratorius akivaizdžiai netinkamai vykdė savo pareigas per ataskaitinį laikotarpį (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1522/2010; Lietuvos apeliacinio teismo 2012-01-30 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-105/2012).

3315.

34Nagrinėjamu atveju, iš pateiktų dokumentų matyti, kad administratorius kartu su 2019 m. birželio 11 d. veiklos ataskaita kreditoriams pateikė informaciją apie administravimo sąnaudas. Taip pat nustatyta, kad kreditorė VĮ Turto bankas kreipėsi į administratorę dėl papildomos informacijos gavimo, ir įvertinusi gautus duomenis skunde nurodė, jog kreditoriai neginčija turėtų 98 332,27 Eur administravo išlaidų. Duomenų, jog kreditorius VDSFV Klaipėdos skyrius kreipėsi į bankroto administratorę dėl papildomos informacijos apie turėtas administravimo išlaidas pateikimo, byloje nėra. Todėl įvertinus aplinkybę, jog papildoma informacija (kreditoriams paprašius) buvo teikiama, kreditoriaus VSDFV Klaipėdos skyriaus argumentai, susiję su administratoriaus pareigų pažeidimu dėl informacijos neteikimo, atmestini. Konstatuotina, kad dėl šios priežasties nėra pagrindo netvirtinti bankroto administratorės pateiktos ataskaitos. Skundus pateikę kreditoriai prašo netvirtinti bankroto administratorės pateiktos ataskaitos ir dėl kitos priežasties, t. y. kreditoriai nesutinka su minėtu nutarimu patvirtinto 16 000 Eur sėkmės mokesčio skyrimu bankroto administratorei.

3516.

36Kreditoriaus VSDFV Klaipėdos skyriaus teigimu, ataskaitoje nenurodyta jokių administratorės atliktų papildomų veiksmų, pagrindžiančių 16 000 Eur sėkmės mokesčio skyrimą. O kreditorės VĮ Turto banko nesutikimo su sėkmės mokesčio skyrimu motyvai susiję su argumentais, jog kreditorių susirinkime patvirtintas sėkmės mokestis prieštarauja Vyriausybės 2016 m. balandžio 16 d. nutarimui Nr. 415, kuriuo patvirtinti rekomendaciniai didelių įmonių administravimo išlaidų dydžiai. Teismas šiuos argumentus vertina kaip pagrįstus.

3717.

38Kadangi šiuo atveju iš esmės yra kilęs ginčas dėl ginčijamu nutarimu patvirtintu 16 000 Eur sėkmės mokesčio skyrimu administratorei, plačiau apie A. S. IĮ bankroto proceso metu turėtas kitas administravimo išlaidas nepasisakytina.

3918.

40Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodoma, kad administratoriaus atlyginimas turėtų būti nustatomas toks, kad skatintų administratorių tinkamai atlikti bankroto procedūras, kartu nepažeistų kreditorių interesų skiriant įmonei administruoti per didelę sumą, ir turi būti pagrįstas veiklos sąnaudomis. Kreditorių susirinkimo nustatytas atlyginimo administratoriui dydis turėtų atitikti protingumo, teisingumo, sąžiningumo kriterijus ir užtikrinti tiek bankroto administratoriaus, tiek bankrutuojančios įmonės kreditorių interesų pusiausvyrą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis bankroto byloje Nr. 3K-3-486/2010; 2013 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-468/2013).

4119.

42Kaip pažymėjo kreditorius VĮ Turto bankas, pagal patvirtintas sąmatas nuo 2013 m. vasario 28 d. bankroto bylos iškėlimo bankroto administratorė priskaičiavo 98 332,27 Eur patirtų administravimo išlaidų (iš jų 29 481,00 Eur administratorės atlyginimas ir 68 851,27 Eur kitos išlaidos).

4320.

44Nors atsiliepime į skundus administratorė akcentavo, kad šiuo atveju Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 415 „Dėl Bankroto administravimo išlaidų rekomendacinių dydžių sąrašo ir atlyginimo administratoriui už bankroto administravimą nustatyto taisyklių patvirtinimo“ patvirtintas bankroto administravimo išlaidų rekomendacinių dydžių sąrašas ir atlyginimo administratoriui už bankroto administravimą nustatymo taisyklės (Taisyklės) netaikytinos (2015 m. spalio 15 d. ĮBĮ pakeitimo įstatymo Nr. XII-1962 10 straipsnio 5 dalis), tačiau teismas pažymi, kad remiantis Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. rugsėjo 29 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1616-823/201, siekiant įvertinti kreditorių susirinkimo patvirtintą bankroto administratoriaus atlyginimą protingumo, sąžiningumo bei teisingumo aspektu, į šiose Taisyklėse nustatytus administratoriaus atlyginimo dydžius gali būti atsižvelgiama.

4521.

46Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 415 „Dėl bankroto administravimo išlaidų rekomendacinių dydžių sąrašo ir atlyginimo administratoriui už bankroto administravimą nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės) buvo patvirtintas bankroto administravimo išlaidų rekomendacinių dydžių sąrašas; atlyginimo administratoriui už bankroto administravimą nustatymo taisyklės. Pagal minimalių administratoriaus atlyginimo dydžių sąrašą esant vidutinei įmonei, kuri neturi įmonės veiklos rūšies ir bankroto proceso vykdymo ypatumų yra numatytas minimalus 17 MMA administratoriaus atlyginimo rekomendacinis dydis, esant didelei įmonei – 40 MMA. Bankrutuojančios įmonės dydis nustatomas pagal įmonės atrankinio dydžio, kaip jis suprantamas Bankroto administratorių atrankos taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 9 d. nutarimu Nr. 647 „Dėl Bankroto administratorių atrankos taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Atrankos taisyklės), reikšmę. Taisyklės taip pat numato, kad be minimalaus administratoriaus atlyginimo rekomendacinį administratoriaus atlyginimo dydį sudaro priemokos už bankroto metu gautas įplaukas, priemokos už įmonei iškeltų bylų ir jos pareikštų civilinių ieškinių sudėtingumą ir skaičių, bei priemokos už įmonės turto pardavimą didesne nei kreditorių susirinkimo nustatyta kaina, kai šis turtas parduodamas ne iš varžytynių, taip pat už sumų išieškojimą už beviltiškomis laikytas skolas (Taisyklių 3 straipsnis).

4722.

48Atrankos taisyklių 10.3 punkte nurodyta, jog įmonė pagal vertinamuosius duomenis, atsižvelgiant į Taisyklių 11 punkto nuostatas, yra didelė, kai: 1) turto vertė viršija 300 tūkst. eurų; 2) kreditorių reikalavimai viršija 300 tūkst. eurų; 3) kreditorių skaičius viršija 80 kreditorių arba darbuotojų, pareiškusių reikalavimus, skaičius viršija 50 darbuotojų. Vadovaujantis Atrankos taisyklių 10.2 puntu, įmonės laikoma vidutine, kai: 1) turto vertė sudaro daugiau kaip 30 tūkst. eurų, bet neviršija 300 tūkst. eurų; 2) kreditorių reikalavimai sudaro daugiau kaip 30 tūkst. eurų, bet neviršija 300 tūkst. eurų; 3) kreditorių skaičius sudaro nuo 41 iki 80 kreditorių arba darbuotojų, pareiškusių reikalavimus, skaičius sudaro nuo 21 iki 50 darbuotojų.

4923.

50Iš bylos duomenų nustatyta, kad A. S. IĮ turtas sudarė daugiau nei 300 tūkst. Eur, Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. liepos 4 d. nutartimi buvo patvirtinti 7 A. S. IĮ kreditorių finansiniai reikalavimai 5 038 157,03 Eur sumai. Taigi, A. S. IĮ atitinka vieną vidutinės įmonės ir du didelės įmonės kriterijus. Atsižvelgiant į tai, rekomendacinis administratorės atlyginimo dydis siektų 16 000 Eur (40 x 400). Šioje nutartyje jau minėta, kad A. S. IĮ bankroto administratorei kreditorių patvirtintas atlyginimas sudaro 29 481 Eur, t. y. daugiau nei 13 000 Eur viršijantis minimalų Taisyklėse nustatytą atlyginimo dydį, o ginčijamu nutarimu papildomai patvirtintas ir 16 000 Eur sėkmės mokestis.

5124.

52Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad kreditoriai nekvestionuoja patvirtinto 29 481 Eur bankroto administratorės atlyginimo dydžio, plačiau šiuo klausimu nepasisako ir vertina argumentų, susijusių su sėkmės mokesčio skyrimu, pagrįstumą.

5325.

54Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad kreditorių susirinkimui nedraudžiama skatinti bankroto administratorių siekti konkretaus rezultato mainais jam pasiūlant vadinamąjį sėkmės mokestį. Šis mokestis nekeičia administratoriaus vykdomos prievolės prigimties – ji ir toliau lieka prievole siekti geriausių pastangų, tačiau nustatomas papildomas atlyginimas už nustatytų rezultatų pasiekimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gruodžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-568/2012). Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad sėkmės mokestis paprastai atitinka tiek kreditorių, tiek administratoriaus interesus, nes skatina administratorių efektyviai atlikti savo pareigas visų kreditorių naudai, tačiau sėkmės mokesčio dydis taip pat turi atitikti proporcingumo principą ir negali pažeisti kreditorių interesų. Be to, pagrindu sėkmės mokesčiui negali būti laikomi įprastiniai, normalūs rezultatai. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje taip pat pažymima, kad administratorius, siekdamas papildomo atlygio už vykdomas funkcijas, išreikšto sėkmės mokesčiu procentine išraiška, kreditorių susirinkimui privalo pateikti informaciją apie įprastines atitinkamų pareigų vykdymo sąlygas, atliktinus papildomus veiksmus, siekiant efektyvesnio ir ekonomiškai naudingesnio įmonei bei jos kreditoriams rezultato (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. sausio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-130-330/2016). Pasisakydamas dėl sėkmės mokesčio nustatymo, kasacinis teismas yra pažymėjęs, jog toks mokestis negali sudaryti sąlygų administratoriui nepagrįstai praturtėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2012 m. gruodžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-568/2012).

5526.

56Į kreditoriaus VSDFV Klaipėdos skyriaus argumentus, jog ataskaitoje nėra nurodyta jokių administratorės atliktų papildomų veiksmų, pagrindžiančių 16 000 Eur sėkmės mokesčio skyrimą, bankroto administratorė atsikerta, jog administratorei įmonės bankroto administravimo eigoje teko ne vien tik dėti papildomas pastangas siekiant perimti įmonės dokumentus ir turtą, parduoti įmonės turtą, bet ir inicijuoti įmonės savininko atžvilgiu ikiteisminį tyrimą ir siekti jo rezultatų tam, kad būtų patenkinti visų kreditorių finansiniai reikalavimai, taip pat tenkinant kreditorių reikalavimus buvo papildomai gautas ir realizuotas kitas, įmonei nepriklausęs turtas – žemės sklypas ir namas adresu Drebulių g. 23, Klaipėda (pardavimo kaina – 226 000 Eur), išspręsti kiti teisminiai ginčai.

5727.

58Teismas, įvertinęs bylos bei informacinės sistemos LITEKO duomenis, sutinka, jog A. S. IĮ bankroto procesas yra užsitęsęs (bankroto byla iškelta 2003 metais), taip pat įvertina administratorės pastangas siekiant perimti įmonės dokumentus bei turtą, kitus bankroto proceso metu atliktus veiksmus (teikti prašymai dėl leidimo nukreipti išieškojimą, dėl teismo liudijimo išdavimo, dėl leidimo patekti į gyvenamąsias patalpas ir pan.), tačiau atkreipia dėmesį, jog kreditoriai administratorės papildomus veiksmus įvertino patvirtindami papildomą atlyginimą, t. y. bankrutuojančios A. S. IĮ 2017 m. kovo 24 d. kreditorių susirinkime buvo priimtas nutarimas dėl papildomos administravimo išlaidų sąmatos, kurio metu administratorės atlyginimui papildomai skirta 15 000 Eur.

5928.

60Teismas taip pat pažymi, jog bylos duomenys patvirtina, kad dalį veiksmų šioje byloje atliko ne bankroto administratorė, o teisines paslaugas atsakovei teikęs advokatas. Bylos duomenimis, pareiškimą dėl A. S. IĮ bankroto pripažinimo tyčiniu, skundą dėl nutarimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą pateikė advokatas P. S..

6129.

62Teismo manymu, šiuo atveju bankroto administratorė, siekdama papildomo atlygio už vykdomas funkcijas, kreditorių susirinkimui privalėjo pateikti informaciją apie atliktinus papildomus veiksmus, siekiant efektyvesnio ir ekonomiškai naudingesnio įmonei bei jos kreditoriams rezultato. Byloje nėra duomenų, kokių papildomų veiksmų, nenumatytų ĮBĮ, administratorė dar ketina imtis siekdama geriausių rezultatų kreditoriams išieškant ir atgaunant visų rūšių sumas, bei kokių papildomų išteklių tokių funkcijų vykdymas gali pareikalauti. Pažymėtina, kad nei kreditoriams pateiktame svarstyti projekte, nei atsiliepime į skundus administratorė neįrodinėjo konkrečių faktinių aplinkybių, kurioms suteiktų pagrindą spręsti, jog tinkamam ĮBĮ nustatytų pareigų atlikimui jai nepakanka jau paskirto atlyginimo (CPK 178 straipsnis). Nagrinėjamu atveju galima daryti išvadą, jog sėkmės mokestis siejamas ne su atliktinais, o su jau atliktais veiksmais, už kuriuos kreditoriai susirinkimuose jau patvirtino 29 481 Eur dydžio atlyginimą administratorei. Taip pat akcentuotina, kad teismų praktikoje minima, jog sėkmės mokestis atlieka tik skatinamąją funkciją, todėl, teismo vertinimu, negali būti nustatomas kaip alternatyva įprastam bankroto administratorės darbo užmokesčiui.

6330.

64Atsižvelgdamas į šias aplinkybes teismas sprendžia, kad 2019 m. birželio 11 d. bankrutavusios A. S. IĮ kreditorių susirinkime 3 – iuoju darbotvarkės klausimu priimtas nutarimas neužtikrina administratorės ir bankrutavusios bendrovės kreditorių interesų pusiausvyros, todėl administratorės atlyginimo tvirtinimo (sėkmės mokesčio skyrimo) klausimas perduotinas kreditorių susirinkimui nagrinėti iš naujo.

65Dėl kreditorių susirinkime priimtų nutarimų 4 – uoju ir 5 – uoju darbotvarkės klausimais.

6631.

67Iš pateiktų duomenų nustatyta, kad kreditorių susirinkimo balsavimo raštu biuletenyje 4-uoju darbotvarkės klausimu siūlomas nutarimo projektas „Patvirtinti pateiktą likvidacinį balansą“; 5-uoju darbotvarkės klausimu siūlomas nutarimo projektas „Atlikus visus veiksmus, numatytus ĮBĮ, kreiptis į Klaipėdos apygardos teismą dėl likviduojamos A. S. IĮ pabaigos“. Balsų dauguma (50,749 proc.) nutarimai priimti.

6832.

69Iš pateiktų duomenų nustatyta, kad bankrutavusios įmonės likvidaciniame balanse nurodyta, jog įmonės turtas realizuotas, daugiau jokio turto įmonė neturi; bankroto administratorė užbaigė visas ĮBĮ nustatytas likvidavimo procedūras. Iš likvidacinio balanso matyti, kad liko nepatenkinti 641 179 Eur finansiniai reikalavimai.

7033.

71Įvertinus aukščiau nurodytas aplinkybes ir padarytas išvadas bei grąžinus kreditorių susirinkimui nagrinėti iš naujo klausimą dėl sėkmės mokesčio administratorei skyrimo, taip pat naikintini ir grąžinti spręsti iš naujo kreditorių susirinkime priimti nutarimai 4 – uoju ir 5- uoju darbotvarkės klausimais. Teismo vertinimu, tik išsprendus klausimą dėl sėkmės mokesčio administratorei skyrimo spręstini klausimai dėl likvidacinio balanso tvirtinimo bei kreipimosi į teismą dėl bendrovės veiklos pabaigos.

72Dėl bylos procesinės pabaigos

7334.

74Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes darytina išvada, kad kreditorių VSDFV Klaipėdos skyriaus ir VĮ Turto banko skundai dėl 2019 m. birželio 11 d. vykusiame A. S. IĮ kreditorių susirinkime priimtų nutarimų 3 –i uoju, 4 – uoju ir 5 – uoju darbotvarkės klausimas yra pagrįsti, todėl tenkintini.

75Dėl bylinėjimosi išlaidų

7635.

77CPK 93 straipsnio 1, 2 dalyse numatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.

7836.

79Kreditoriai nepateikė bylinėjimosi išlaidas pagrindžiančių įrodymų, todėl jų priteisimo klausimas nespręstinas.

8037.

81Patenkinus kreditorių skundus bankroto administratorės bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.

82Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291 straipsniais, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26 straipsniu, teismas

Nutarė

83bankrutavusios A. S. individualios įmonės kreditorių Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus ir valstybės įmonės Turto banko skundus dėl 2019 m. birželio 11 d. kreditorių susirinkimo nutarimų, priimtų darbotvarkės 3 – iuoju, 4 – uoju ir 5 –uoju klausimais, panaikinimo tenkinti.

84Panaikinti A. S. individualios įmonės 2019 m. birželio 11 d. kreditorių susirinkimo nutarimus 3 – iuoju, 4 – uoju ir 5 –uoju darbotvarkės klausimais ir šiuos klausimus perduoti A. S. individualios įmonės kreditorių susirinkimui spręsti iš naujo.

85Nutartis per septynias dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs bankrutavusios A. S. individualios... 3. 1.... 4. Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. sausio 4 d. nutartimi atsakovei A. S.... 5. 2.... 6. 2019 m. birželio 21 d. gautas kreditoriaus Valstybinio socialinio draudimo... 7. 3.... 8. 2019 m. birželio 26 d. gautas kreditorės valstybės įmonės (toliau – VĮ)... 9. 4.... 10. 2019 m. liepos 2 d. civilinės bylos Nr. eB2-1210-265/2019 ir Nr.... 11. 5.... 12. Kreditorė UAB „Pajūrio viešbučiai“ atsiliepimu į kreditorių skundus... 13. 6.... 14. Administratorė UAB „Senoji Perkėla“ atsiliepimu į kreditorių skundus... 15. Skundai tenkintini... 16. 7.... 17. Bankroto bylų nagrinėjimo ypatumus nustato Įmonių bankroto įstatymas.... 18. 8.... 19. Nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. sausio 4 d. nutartimi... 20. 9.... 21. 2013 m. balandžio 19 d. nutartimi patvirtinta 3 300 Lt (955,75 Eur)... 22. 10.... 23. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių... 24. 11.... 25. Nagrinėjamu atveju ginčo dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo, kreditorių... 26. Dėl kreditorių susirinkime priimto nutarimo 3 – iuoju darbotvarkės... 27. 12.... 28. Nustatyta, kad bankrutavusios A. S. IĮ bankroto administratorė AB „Senoji... 29. 13.... 30. Kreditorius VSDFV Klaipėdos skyrius skunde akcentuoja, jog neturi galimybės... 31. 14.... 32. Kaip teisingai pažymėjo administratorė, pagal susiformavusią teismų... 33. 15.... 34. Nagrinėjamu atveju, iš pateiktų dokumentų matyti, kad administratorius... 35. 16.... 36. Kreditoriaus VSDFV Klaipėdos skyriaus teigimu, ataskaitoje nenurodyta jokių... 37. 17.... 38. Kadangi šiuo atveju iš esmės yra kilęs ginčas dėl ginčijamu nutarimu... 39. 18.... 40. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodoma, kad administratoriaus... 41. 19.... 42. Kaip pažymėjo kreditorius VĮ Turto bankas, pagal patvirtintas sąmatas nuo... 43. 20.... 44. Nors atsiliepime į skundus administratorė akcentavo, kad šiuo atveju... 45. 21.... 46. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 415... 47. 22.... 48. Atrankos taisyklių 10.3 punkte nurodyta, jog įmonė pagal vertinamuosius... 49. 23.... 50. Iš bylos duomenų nustatyta, kad A. S. IĮ turtas sudarė daugiau nei 300... 51. 24.... 52. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad kreditoriai nekvestionuoja patvirtinto 29... 53. 25.... 54. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad kreditorių susirinkimui nedraudžiama... 55. 26.... 56. Į kreditoriaus VSDFV Klaipėdos skyriaus argumentus, jog ataskaitoje nėra... 57. 27.... 58. Teismas, įvertinęs bylos bei informacinės sistemos LITEKO duomenis, sutinka,... 59. 28.... 60. Teismas taip pat pažymi, jog bylos duomenys patvirtina, kad dalį veiksmų... 61. 29.... 62. Teismo manymu, šiuo atveju bankroto administratorė, siekdama papildomo... 63. 30.... 64. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes teismas sprendžia, kad 2019 m. birželio... 65. Dėl kreditorių susirinkime priimtų nutarimų 4 – uoju ir 5 – uoju... 66. 31.... 67. Iš pateiktų duomenų nustatyta, kad kreditorių susirinkimo balsavimo raštu... 68. 32.... 69. Iš pateiktų duomenų nustatyta, kad bankrutavusios įmonės likvidaciniame... 70. 33.... 71. Įvertinus aukščiau nurodytas aplinkybes ir padarytas išvadas bei grąžinus... 72. Dėl bylos procesinės pabaigos... 73. 34.... 74. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes darytina išvada, kad kreditorių VSDFV... 75. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 76. 35.... 77. CPK 93 straipsnio 1, 2 dalyse numatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 78. 36.... 79. Kreditoriai nepateikė bylinėjimosi išlaidas pagrindžiančių įrodymų,... 80. 37.... 81. Patenkinus kreditorių skundus bankroto administratorės bylinėjimosi... 82. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291... 83. bankrutavusios A. S. individualios įmonės kreditorių Valstybinio socialinio... 84. Panaikinti A. S. individualios įmonės 2019 m. birželio 11 d. kreditorių... 85. Nutartis per septynias dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos atskiruoju...