Byla 1-27-445/2016
Dėl naudojausi nukentėjusios telefonu. Suprato, kad D. Ž. apiplėšė nukentėjusiąją. Su nukentėjusiąja nekalbėjo, ją pažinojo iš matymo. Buvo jo peilis. Suprato, kad Ž. turi paėmęs pinigus, kai pasakė, kad bėgam. 2015- 04-10 santykiai su Ž. buvo geri

1Varėnos rajono apylinkės teismo teisėjas Dalis Žilionis, sekretoriaujant R. T., dalyvaujant prokurorei R. J., nukentėjusiajai M. V., gynėjams advokatams Nijolei Raulušaitienei, Jonui Zenevičiui, nepilnamečio kaltinamojo pagal įstatymą atstovui V. Ž., kaltinamojo R. D. interesams iki pilnametystės atstovei pagal įstatymą Varėnos rajono savivaldybės administracijos VTAS atstovei Audronei Karlonienei, teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje :

2D. Ž., a.k. ( - ) g. ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, 8 klasių išsilavinimo, nevedęs, šiuo metu D. Ž. paskirta ir taikoma vaiko vidutinė priežiūros priemonė-išsiuntimas 1 (vieneriems metams į Kauno vaikų socializacijos centrą ( Lazūnų g. 81, Kauno m.), gyv. ( - ), teistas - 2015-05-19 Druskininkų miesto apylinkės teismo pagal LR BK 180 str. 1 d. laisvės atėmimu 5 mėnesiams, taikant LR BK 92 str. , bausmės vykdymas atidėtas 1 metams, paskiriant auklėjamojo poveikio priemonę – elgesio apribojimą 12 mėnesių, įpareigojant būti namuose nuo 22.00 val. iki 7.00 val. ir tęsti mokslą,

3kaltinamas pagal LR BK 180 str.2 d.

4R. D., a.k. ( - ) g. ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, 8 klasių išsilavinimo, nevedęs, mokėsi Kauno mechanikos mokykloje, gyv. ( - ), teistas: 1) 2012-02-23 Kauno miesto apylinkės teismo pagal LR BK 178 str. 2 d., 180 str. 2 d., 180 str. 1 d., 63 str. laisvės atėmimu 1 metams 6 mėnesiams, taikant LR BK 92 str., bausmės vykdymas atidėtas 2 m. ; 2) 2012-11-15 Kauno apylinkės teismo pagal LR BK 22 str. 1 d., 180 str. 1 d., 180 str. 1 d., 178 str. 2 d., 63 str., subendrinus su 2012-02-23 nuosprendžiu paskirta bausme, galutinė subendrinta bausmė- 3 metai 2 mėn. laisvės atėmimo, paleistas iš bausmės atlikimo vietos 2015-01-08, atlikęs bausmę; 3) 2015-05-19 Druskininkų miesto apylinkės teismo nuteistas pagal LR BK 180 str. 1 d. laisvės atėmimu 9 mėnesiams, 2016-02-03 atliko bausmę, šiuo metu šioje byloje paskirta ir taikoma kardomoji priemonę - suėmimas

5kaltinamas pagal LR BK 180 str.2 d.

Nustatė

6D. Ž. padarė plėšimą, panaudojant peilį, o būtent : jis 2015-04-10 apie 11.30 val. miško masyve, esančiame netoli ( - ), veikdamas bendrininkų grupėje kartu su R. D., grasindamas M. V. tuoj pat panaudoti fizinį smurtą – įdurti rankoje laikomu peiliu, iš nukentėjusiosios pagrobė jai priklausančius 10,65 eurų ir mobiliojo ryšio telefoną „NOKIA 206.1“su jame buvusia „Omnitel“ SIM kortele bendros 50 eurų vertės, tuo padarydamas nukentėjusiajai M. V. 60,65 eurų dydžio turtinę žalą.

7R. D. padarė plėšimą, panaudojant peilį, o būtent : jis 2015-04-10 apie 11.30 val. miško masyve, esančiame netoli ( - ), veikdamas bendrininkų grupėje kartu su nepilnamečiu D. Ž., g. ( - ), D. Ž. pagrasinus M. V. tuoj pat panaudoti prieš ją fizinį smurtą – įdurti rankoje laikomu peiliu, iš nukentėjusiosios pagrobė jai priklausančius 10,65 eurų ir mobiliojo ryšio telefoną „NOKIA 206.1“ su jame buvusia „Omnitel“ SIM kortele bendros 50 eurų vertės, tuo padarydamas nukentėjusiajai M. V. 60,65 eurų dydžio turtinę žalą.

8Kaltinamųjų kaltė įrodyta.

9Kaltinamasis D. Ž. kaltę pripažino pilnai ir paaiškino, kad 2015-04-10, apie 1130 val. ( - ), visuomeninio transporto stotelėje su R. D. stabdė pakeleivingas mašinas - norėjo važiuoti pas mano draugę, gyvenančią Vilniuje. 2015- 04- 10 su R. D. buvau geruose santykiuose. Buvo bendras tikslas vykti į Vilnių. Pamatė, kad iš atvažiavusio autobuso išlipo moteris. R. D. pasiūlė gauti pinigų, užpuolant nukentėjusiąją, ir sakė, kad jeigu muistysis, tai pagrąsinti peiliu. R. D. iš kuprinės ištraukė peilį ir padavė, sakydamas, kad nueitų ir atimtų iš nukentėjusiosios pinigus ir mobilaus ryšio telefoną. Iš pradžių nenorėjo to daryti, bet po to nusprendė, kad abiems reikia pinigų. Pribėgęs prie nukentėjusiosios liepė sustoti. Ji jau buvo perėjusi kelią Varėna-Merkinė, ėjo miško keliuku. Liepė sustoti ir buvo išsitraukęs peilį. Peilis atlenkiamas, juodos spalvos rankena, rankoje laikė atlenktą peilį. Peilio geležtę laikė nukreiptą į nukentėjusiąją, kad nesipriešintų, nebėgtų. Pasakė, kad atiduotų pinigus ir telefoną. Nukentėjusioji iš pradžių nenorėjo atiduoti, tada aukščiau pakėlė peilį, atsukęs į nukentėjusiąją, pasakė, kad atiduotų pinigus ir telefoną. Nukentėjusioji iš rankinės ištraukė piniginę, padavė 5 eurų kupiūrą. Jai grąžino tuos 5 eurus ir pasakė, kad atiduotų smulkius pinigus. Nukentėjusioji atidarė piniginę ir išėmė smulkius pinigus, atidavė. Pinigų buvo apie 11 eurų. Dar paėmė mobilaus ryšio telefoną - paėmė iš nukentėjusios rankų. Su paimtais pinigais ir telefonu nubėgo link kelio. R. D. laukė krūmuose, netoli nuo tos vietos, kur atėmė pinigus ir telefoną. Jam pasakė, kad paėmė pinigus ir telefoną. D. padavė visus pinigus ir telefoną, taip pat ir peilį. D. telefoną nešė laikydamas rankoje, o pinigus įsidėjo. Visą kelią mišku bėgo link Varėnos. Pribėgo iki Perlojos ir ten sulaikė policijos pareigūnai. R. D. iš nukentėjusiosios telefono išėmė SIM kortelę ir išmetė miške, apie 1 km nuo įvykio vietos. R. D. nukentėjusiosios telefonu klausėsi muzikos. Bėgo mišku, nes bijojo būti sulaikyti. Telefonas buvo pas R. D., taip pat ir pinigai, peilis. R. D. siūlė pinigus išsikeisti parduotuvėje į kupiūras. R. D. nėjo pats plėšti, nes nukentėjusioji galėjo būti jo močiutės pažįstama ir galėjo jį atpažinti. Nuo autobusų stotelės ėjo kartu su R. D. paskui nukentėjusiąją, tačiau R. D. ėjo lėčiau ir iš paskos. Tai buvo mano pirmas nusikaltimas, po to padarė dar du nusikaltimus. Nukentėjusiosios atsiprašė. Mokosi dešimtoje klasėje, pažymiai visi teigiami, gerai sekasi lietuvių kalba ir matematika. Į socializacijos centrą patalpintas vieneriems metams.

10Kaltinamasis R. D., 2016-02-03 teisiamajame posėdyje, kaltės nepripažino ir paaiškino, kad 2015-04-10 nieko neliepė daryti D. Ž.. Sėdėjo autobusų stotelėje ir juokavo, kalbėjo, kad reikėtų prasimanyti pinigų. Kai išlipo nukentėjusioji, juokavo, sakė reikia apiplėšti, bet nesakė, kad D. Ž. eitų ir kažką darytų. Peilis buvo jo kuprinėje. D. Ž. peilio į rankas neįgrūdo, taip pat ir neliepė imti peilį. Mąstė, kad būtų gerai „prasimanyti“ kelionei pinigų. Buvo stotelėje, kai Ž. nuėjo į mišką. Norėjo „pasidaryti“ pinigų apiplėšiant „be peilio“. Kai Ž. grįžo, pasakė: „viskas, padariau“ ir padavė pinigus, telefoną. Ž. padavė virš 10 eurų, savo turėjo 2 eurus. Atbėgdamas Ž. pusę smulkių pinigų pametė - prie takelio, kuriuo bėgo į mišką. Į Perloją ėjo, nes norėjo nusigauti iki Varėnos. Sulaikant turėjo nukentėjusios daiktus. Telefonas pirmiausia buvo pas D. Ž.; prie keliuko netoli plento jį padavė, kad galėtų paklausyti muzikos. SIM kortelę išėmė Ž., atminties kortelę įdėjo - norėjo paklausyti muzikos. Žinojo, kam priklausė telefonas, nukentėjusioji neleido naudotis jos telefonu. Negali paaiškinti, kodėl naudojausi nukentėjusios telefonu. Suprato, kad D. Ž. apiplėšė nukentėjusiąją. Su nukentėjusiąja nekalbėjo, ją pažinojo iš matymo. Buvo jo peilis. Suprato, kad Ž. turi paėmęs pinigus, kai pasakė, kad bėgam. 2015- 04-10 santykiai su Ž. buvo geri.

112016-03-16 teisiamajame posėdyje kaltinamasis R. Ž. pateikė rašytinį prisipažinimą, kad pilnai pripažįsta pareikštą kaltinimą. Buvo nepilnametis, dėl padaryto nusikaltimo labai gailisi. Teisiamajame posėdyje nurodė, kad reikia vadovautis D. Ž. parodymais. Paaiškino, kad sėdėdami stotelėje sumąstė, kad reikia apiplėšti ką nors. Reikėjo pinigų, nes ruošėsi važiuoti į Vilnių pas D. Ž. draugą. Kai moteris išlipo iš autobuso, pasiūlė ją apiplėšti. Iš kuprinės išėmė peilį ir padavė D. Ž., kuris nuėjo į miškelį, o jis sekė iš paskos. Nenorėjo eiti, nes tą moterį pažinojo iš matymo. Ėjo kokį 100 metrų atstumu. Kai D. Ž. grįžo su pinigais ir telefonu, moteris atsisuko ir pamatė juos abu. D. Ž. viską atidavė. Pinigus, monetomis, įsidėjo į piniginę. Paduotu telefonu klausė muzikos. Turėjo tikslą parduoti telefoną ir taip užsidirbti .D. Ž. pasakė, kas kad peilį įdėtų jam į kuprinę, nes reikalingas. Perlojos kaime sulaikė policijos pareigūnai. Peilį davė D. Ž. apiplėšimo tikslu. Sakė, kad pagrąsintų peiliu.

12Nukentėjusioji M. V., g. ( - ), paaiškino, kad nepažįsta D. Ž., o R. D. – pažįsta iš matymo. 2015-04-10 atvažiavo iš Marijampolės į Purplių kaimą pas P. V.. Kai išlipo iš autobuso, sėdėjo du vyrukai, pasisveikino. Vaikinai stabdė pakeleivingas mašinas. Eidama per mišką išsiėmė iš kišenės telefoną ir skambino V., klausė, ar nepaleistas šuo. Už nugaros išgirdo kažkokį tai garsą, prie jos pribėgo šis vaikelis ( nukentėjusioji nurodo į kaltinamąjį D. Ž. ) ir pasakė- „atiduok pinigus“. Jam atsakė: „palauk, vaikeli, aš tau viską atiduosiu, tik tu manęs nepjauk“. Jis stovėjo atstatęs peilį ir sakė: „duok greičiau, nes pjausiu“. Išsiėmė piniginę, ten buvo 5 eurai, ir sakė: „va, kiek turiu“. Tada jis paklausė, ar turi smulkių. Paėmė smulkius pinigus, atidavė tuos 5 eurus, taip pat dar paėmė ir telefoną. Kai atsigęžė, tai kitas kaltinamasis, ne D. Ž., buvo 30-40 m. Nusigręžė ir pradėjo bėgti nuo jos. O D. Ž. dar pasakė: „sakiau, neatsigręždinėk“. Parėjo pas pusseserę, pasakė, kad apvogė. Pagrobė apie 12 eurų, taip pat telefoną, 50 eurų vertės. Viskas grąžinta, civilinio ieškinio nereiškia. Kaltinamasis atstatė peilį, ir buvo prie pat nukentėjusios. Pasakė, kad atvyko iš Marijampolės, kad paliktų pinigų nors ant kelio, tai ir paliko 5 eurus. Fizinio smurto nevartojo.

13Liudytoja S. V. paaiškino, kad kaltinamųjų nepažįsta. M. V. - jos pusseserė. 2015-04-10 ji atbėgo visa persigandusi, pamėlusi ir pasakė, kad ją „persiėmė“, atėmė pinigus ir telefoną. Gyvena Purplių kaime, Varėnos rajone. Viskas buvo prieš pietus, apie 11 val. M. V. pasakė, kad ją „persiėmė prieš transformatorių“, 100 m. atstumu nuo autobusų stotelės. Sakė, kad perėmė du berniukai.

14Liudytojas V. P. paaiškino, kad kaltinamuosius žino tik iš matymo, kai pamatė tą įvykio dieną. 2015- 04-10 dirbo Varėnos rajono policijos komisariate patruliu. Buvo gautas pranešimas, kad įvykdytas plėšimas grasinant peiliu. Buvo pranešimas, jog įvykis Purplių kaime, autobusų stotelėje. Nuvykus buvo kalbėta su nukentėjusiąja ir jos dukra, jos apibūdino pasišalinusius asmenis, buvo vykdoma jų paieška. Atvykus kitiems pareigūnams, jiems buvo nurodyta grįžti į Varėną. Grįžtant, netoli Perlojos kaimo, pastebėjo dešinėje pusėje išeinant iš miško masyvo du, panašius pagal nukentėjusiosios apibūdinimą, asmenis. Kad nesukeltų įtarimo, apvažiavo ratu Perlojos kaimą, tarnybinį automobilį paliko toliau, ir išėjo pėsčiomis patikrinti tų asmenų. Perlojos kaime sulaikė minėtus asmenis.

15Liudytojas R. K., Alytaus AVPK Varėnos RPK vyr. patrulis, davė analogiškus parodymus, kaip ir liudytojas V. P.. Jis papildomai nurodė, kad vienas iš kaltinamųjų rankose turėjo nukentėjusios mobilaus ryšio telefoną. Kuprinėje surado peilį.

16Liudytojos D. K. parodymais ikiteisminio tyrimo metu, kad M. V. yra jos mama. 2015-04-10 ji buvo savo sodyboje Margionių kaime Varėnos rajone, kai iš giminaitės D. V., gyvenančios Purplių k. Merkinės sen. Varėnos r., telefono sulaukė skambučio. Atsiliepusi į skambutį, ji išgirdo savo mamos balsą, kuri buvo stipriai susijaudinusi ir liepė greičiau užblokuoti visas jos korteles. Mama paaiškino, kad ją ką tik užpuolė su peiliu ir vos jos nepapjovė, atėmė visus turėtus daiktus. Ji mamai liepė skambinti policijai. Baigusi pokalbį, ji sėdo į automobilį ir nuvažiavo į Purplių kaimą. Mama jai papasakojo, kad iš Merkinės važiavo į Purplių kaimą pas giminaitę D. V. autobusu, autobusui sustojus Purplių stotelėje, ji išlipo, stotelėje sėdėjo du vyrukai. Ji pradėjo eiti miško keliuku link Purplių kaimo, o minėti vyrukai į autobusą nelipo, o stabdė pravažiuojančius automobilius. Mama paskambino D. ir šios pasiteiravo, ar nepaleisti šunys, ir toliau ėjo link Purplių kaimo, kai iš už nugaros išgirdo vyriškio ūgtelėjimą. Ji atsisuko ir prieš save pastebėjo vyruką, kuris rankoje laikė peilį, vyrukas paklausė, ar ji turi pinigų, liepė mamai parodyti savo piniginę. Mama padavė jam 5 eurų kupiūrą, tačiau vyrukas šių pinigų neėmė, o liepė duoti visus turimus pinigus monetomis. Mama jam atidavė visas turėtas monetas, po to vyrukas liepė atiduoti telefoną, pagrasino, kad jeigu neatiduos, tai papjaus. Mama išsigandusi atidavė ir savo telefoną. Tada vyrukas mamai liepė eiti, kur eina. Mama kuo greičiau nuėjo pas D. ir iš karto jai paskambino. Jos mama po įvykio buvo labai išsigandusi ir susijaudinusi, mamai buvo stipriai pakilęs kraujospūdis, dėl to ji mamą iš karto nuvežė į Varėnos ligoninės priimamąjį, kur šiai buvo duoti raminamieji vaistai. Iš mamos pasakojimo žino, kad ji buvo apiplėšta grasinant jai peiliu ir iš jos buvo pagrobtas mobilusis telefonas „NOKIA“ ir pinigai (eurai) monetomis, bet kiek tiksliai jų buvo, ji nežino ( t. 1, b. l. 161-162).

17Kaltinamųjų kaltė byloje įrodyta ir kitais byloje surinktais bei teisiamajame posėdyje ištirtais įrodymais:

18Įvykio vietos apžiūros protokolas, kai 2015-04-10 buvo apžiūrėtas Varėnos r. Merkinės sen. miško keliukas prie Purplių kaimo, kur buvo padaryta nusikalstama veika. ( t. 1, b. l. 8-11).

19Asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolas, kai M. V. atpažino D. Ž. kaip asmenį, kuris 2015-04-10 apie 11.30 val. miško masyve netoli Purplių kaimo Merkinės sen. Varėnos r., grasindamas peiliu, iš jos pagrobė pinigus ir mobiliojo ryšio telefoną ( t. 1, b. l. 28-29).

202016-04-24 daiktų, dokumentų pateikimo protokolu, nukentėjusioji M. V. pateikė mobilaus ryšio telefoną „Nokia Astra 206 Red“, garantinę pažymą ( t.1, b.l. 41-42).

212015-04-10 į areštinę uždaromo asmens apžiūros ir kratos protokolu, pas R. D. buvo rasta ir paimta mobilaus ryšio telefonas „Nokia 206“, atlenkiamas peilis su juodos spalvos rankena, piniginė su pinigais – dešimt eurų 65 centai monetomis ( t.1, b.l. 46-47).

22Apžiūros protokolas, kai buvo apžiūrėti daiktai, paimti 2015-04-10 iš R. D. , uždarant šį į areštinę, tarp jų buvo užlenkiamas peilis, mobiliojo ryšio telefonas „NOKIA“, kurio IMEI Nr. sutampa su M. V. pateiktoje garantinėje pažymoje nurodytu mobiliojo ryšio telefono „NOKIA“ IMEI Nr., pinigai metalinėmis monetomis 10,65 eurų ( t. 1, b. l. 44-83).

232015-04-24 M. V. grąžintas telefonas „Nokia Astra 206 Red“ ir 10.65 eurų monetomis ( t.1, b.l. 87 – 90).

24Įtariamojo D. Ž. parodymų patikrinimo vietoje protokolas, kai jis parodė Varėnos r. Merkinės sen. vietą, kurioje jis pagrobė, grasindamas peiliu, iš M. V. mobiliojo ryšio telefoną ir pinigus, ir vietą, kurioje tuo metu buvo R. D. ( t. 2, b. l. 55-67).

25Įtariamojo R. D. parodymų patikrinimo vietoje protokolas, kai jis Varėnos r. Merkinės sen. prie Purplių k. parodė miško keliuką, kuriuo paskui M. V. nuėjo D. Ž., po to iš paskos nuėjo ir jis pats (t. 2, b. l. 163-174).

26Nukentėjusiosios M. V. parodymų patikrinimo vietoje metu protokolas, kai ji parodė Varėnos r. Merkinės sen. prie Purplių kaimo miško keliuką, kur buvo apiplėšta ( t. 1, b. l. 32-40).

27D. Ž., gim. 1999-11-13, gimimo liudijime tėvu įrašytas – V. Ž. ( t.2, b.l. 1).

28Kaltinamųjų D. Ž. ir R. D. veika tinkamai kvalifikuota pagal LR BK 180 str.2 d. Plėšimas – tai svetimo turto pagrobimas panaudojant fizinį smurtą ar grasinimas tuoj pat jį panaudoti arba kitaip atimdamas galimybę nukentėjusiam asmeniui. Pagal BK 180 straipsnio 2 dalį baudžiamoji atsakomybė kyla tam, kas apiplėšė panaudojęs peilį. Kvalifikuojant veiką pagal BK 180 straipsnio 2 dalį būtina įrodyti veiką kvalifikuojantį požymį peilio panaudojimą.

29Baudžiamojoje byloje nustatyta, kad D. Ž., susitaręs iš anksto ir veikdamas bendrininkų grupėje su R. D., grąsindamas M. V. tuoj pat panaudoti fizinį smurtą – įdurti rankoje laikomu peiliu, iš nukentėjusiosios pagrobė jai priklausančius 10,65 eurų ir mobiliojo ryšio telefoną „NOKIA 206.1“, 50 eurų vertės.

30Pagal baudžiamąjį įstatymą bendrininkavimas yra tyčinės nusikalstamos veikos padarymo forma, kai veika padaroma bendromis kelių asmenų pastangomis ( BK 24 str.1 d.). Bendrininkavimas yra tyčinis bendras dviejų ar daugiau tarpusavyje susitarusių pakaltinamų ir sulaukusių baudžiamajame įstatyme nustatyto amžiaus asmenų dalyvavimas darant nusikalstamą veiką. Objektyvieji bendrininkavimo požymiai – kelių asmenų dalyvavimas padarant nusikalstamą veiką ir jų veikos bendrumas. Būtini bendrininkavimo subjektyvieji požymiai yra tyčia ir susitarimas. Tyčia bendrininkavimo atveju yra tada, kai kiekvienas bendrininkas suvokia, kad jis dalyvauja bendrai su kitais asmenimis darant jam inkriminuotą nusikaltimą. Susitarimas bendrai daryti nusikalstamą veiką gali būti išreikštas įvairiomis formomis: žodžiu, raštu ar konkliudentiniais veiksmais.

31Kaltinamasis D. Ž. apklausimas įtariamuoju, kaltinamuoju nuosekliai ir vienodai aiškino aplinkybes, kad iš anksto susitarė su R. D. apiplėšti nukentėjusiąją M. V.. Kaltinamasis R. D. apklausiamas įtariamuoju, kaltinamuoju, neigė kaltinamųjų išankstinį susitarimą padaryti plėšimą ir tik paskutiniame teisiamajame posėdyje pripažino, kad veikė su kitu kaltinamuoju iš anksto susitaręs. Teismas vadovaujasi kaltinamojo D. Ž. duotais parodymais tiek ikiteisminio tyrimo metu ikiteisminio tyrimo pareigūnams, ikiteisminio tyrimo teisėjo, tiek teisiamajame posėdyje. Šio kaltinamojo parodymai esme sutampa su nukentėjusios M. V. parodymais, liudytojų V. P., R. K. parodymais, kitais byloje surinktais įrodymais, asmens uždaromo į areštinę kratos protokolo duomenimis.

32Pagal tai daroma išvada, kad kaltinamieji iš anksto susitarė padaryti plėšimą – kaip ir nurodė, kaltinamieji jiems reikėjo pinigų kelionei, todėl sugalvojo užvaldyti svetimą turtą plėšimo būdu. Teismų praktika numato, kad susitarimas tarp bendrininkų gali būti tiek suplanuotas iš anksto, tiek kilęs staiga spontaniškai, t.y. iš anksto nebuvo detaliai suplanuotas. Veikti bendrai gali būti susitariama iki baigtos nusikalstamos veikos stadijos, t. y. iki bus pasiektas norimas rezultatas (kasacinės nutartys Nr. 2K-103/2008, 2K-5/2009, 2K-214/2011). Nagrinėjamoje byloje nustatytos aplinkybės, kad kaltinamasis D. Ž., iš kaltinamojo R. D. gavo peilį, tikslu daryti plėšimą – „jeigu nukentėjusioji geruoju neatiduos pinigų, pagrąsinti jai peiliu užvaldant jos turtą“. Kaltinamasis D. Ž., laikydamas rankoje peilį, atlenkta ir atstatyta peilio geležte į nukentėjusiąją, priėjo prie pat nukentėjusios, taip įrodydamas nukentėjusiajai, kad grąsinimas peiliu yra realus, pareikalavo atiduoti pinigus ir rankoje laikytą mobilaus ryšio telefoną. Tai, kad toks grąsinimas buvo realus, o ne tariamas patvirtina ir tai, kad nukentėjusioji išvydusi kaltinamąjį D. Ž. su peiliu rankoje ir atkreiptu į ją pasakė - „palauk, vaikeli, aš tau viską atiduosiu, tik tu manęs nepjauk“. Taigi nukentėjusioji aiškiai suprato kaltinamojo reikalavimą ir grąsinimą, kad jis siekia užvaldyti jos turtą, panaudodamas peilį.

33Kaltinamasis R. D. veikė kartu su D. Ž. (stovėjo ir laukė toliau, pasislėpęs, kad nukentėjusiojo jo neatpažintų, kol D. Ž. atliks aktyvius plėšimo veiksmus – pagrobs nukentėjusios tuo laiku turimą turtą).

34Kaltinamieji D. Ž. ir R. D. susitarė ir tyčia dalyvavo nusikalstamą veiką. Kaltinamųjų veika buvo bendra – byloje nustatytomis aplinkybėmis, kaltinamajam R. D. davus peilį D. Ž. plėšimui įvykdyti, tikėjosi užvaldyti svetimą turtą ir tai padarė. Tyčia bendrininkavimo atveju yra, nes abu kaltinamieji suvokė, kad dalyvauja plėšime – R. D. parūpina (paduoda) nusikaltimo padarymo įrankį – peilį, slepiasi nuo nukentėjusios tuo tikslu, kad jo nepastebėtų ir neatpažintų. Ir šiuo atveju R. D. tyčia nukreipta plėšimo padarymui, nes jis nepasišalina, žinodamas, kad bus daromas plėšimas, o priešingai, veikia sąmoningai – slepiasi siekiant garantuoti D. Ž. atliekamų veiksmų rezultatą – užvaldyti nustatytu būdu panaudojant peilį svetimą turtą, užmaskuoti nusikaltimo padarymo aplinkybes. Kai svetimas turtas atsiduria pas D. Ž., jis jau periima šį turtą, tikslu realiai jį užvaldyti ir išlaikyti, siūlant kitam kaltinamajam monetas iškeisti į kopiūras, o telefoną parduoti ir taip gauti turtinę naudą. Taigi R. D. stengėsi veikti mažiau viešai, padarant nusikalstamą veiką, tačiau jo veiksmai nukreipti tuo pačiu tikslu – užvaldyti svetimą turtą, grąsinant panaudoti fizinį smurtą, panaudojant peilį. Nusikalstamos veikos padarymo įrankis priklauso R. D.. Jis ir padavė peilį D. Ž. bei pasakė, kaip reikia elgtis su peiliu, užvaldant svetimą turtą, o tai padarius, disponavo svetimu turtu kaip savo. Susitarimas bendrai daryti nusikalstamą veiką gali būti išreikštas įvairiomis formomis: žodžiu, raštu ar konkliudentiniais veiksmais. Kaltinamieji D. Ž. ir R. D. susitarimą bendrai daryti nusikalstamą veiką išreiškė žodžiu ir konkliudentiniais veiksmais.

35Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką kaltinamojo, nukentėjusiojo ir liudytojo pirmiau duoti parodymai ikiteisminio tyrimo pareigūnui ar prokurorui nėra savarankiškas įrodymų šaltinis, tačiau šiais duomenimis galima patikrinti kitus byloje surinktus įrodymus, be to, jie padeda formuoti teismo vidinį įsitikinimą (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-372/2005, 2K-431/2006, 2K-592/2010, 2K-253/2013). Duomenys tikrinami atliekant baudžiamojo proceso kodekso numatytus proceso veiksmus, taip pat tarpusavyje lyginant duomenis, gautus iš skirtingų šaltinių. Toks metodas taikytinas dėl liudytojos D. K. duotų parodymų ikiteisminio tyrimo metu.

36Kaltinamieji padarė sunkų tyčinį nusikaltimą, veikdami tiesiogine tyčia, nusikalstama veika yra baigta.

37Bausmių skyrimo motyvai

38Kaltinamojo D. Ž. atsakomybę lengvinanti aplinkybė - kaltininkas prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytą veiką ir nuoširdžiai gailisi, padėjo išaiškinti šią veiką ar joje dalyvavusius asmenis ( BK 59 str. 1 d.2 p.).

39Kaltinamojo R. D. atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta. Tai, kad R. D. kaltę pripažino nėra jo atsakomybę lengvinanti aplinkybė, kadangi nėra jo vidinio, nuoširdaus gailėjimosi dėl padarytos nusikalstamos veikos. Kaltinamasis R. D. nurodė, kad jam svarbiausia atsakomybė – kaip bus nubaustas, o ne suvokimas, kad padaryta nusikalstama veika ir savo neteisėtų veiksmų kritinis vertinimas.

40Kaltinamųjų atsakomybę sunkinanti aplinkybė - veiką padarė bendrininkų grupė ( BK 60 str.1 d. 1p.). Kaltinamieji bendrais, tyčiniais veiksmais padarė nusikalstamą veiką tokia apimtimi, kokia ir siekė.

41Teismas vertina kaltinamųjų asmenybes pagal visus byloje surinktus ir ištirtus įrodymus:

42kaltinamasis D. Ž., gim. ( - ), nepilnametis, teistas 2015-05-19 Druskininkų miesto apylinkės teismo pagal LR BK 180 str. 1 d., t.y. po šioje byloje padarytos nusikalstamo veikos ir paskirtos bausmės vykdymo atidėjimas nėra pasibaigęs. Administracine tvarka nebaustas ( t. 2, b. l. 21). Psichiatrinis gydymas ir įskaita: lankėsi VšĮ Varėnos PSPC psichikos sveikatos centre pas gydytoją psichiatrę, dgn. aktyvumo ir dėmesio sutrikimas, mišrus elgesio ir emocijų sutrikimas, socializuoti elgesio sutrikimai, emocijų sutrikimas vaikystėje ( t. 2, b. l. 24). Narkologinis gydymas, įskaita: duomenų nėra.

43Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-07-15 įsakymu Nr. DV-772 D. Ž. paskirta vaiko vidutinė priežiūros priemonė-išsiuntimas 1 (vieneriems metams į Kauno vaikų socializacijos centrą ( Lazūnų g. 81, Kauno m.) ( t. 3, b. l. 15-18), kur D. Ž. šiuo metu ir patalpintas;

44kaltinamasis R. D. , gim. ( - ), nusikalstamos veikos padarymo metu buvo nepilnametis, šiuo metu yra pilnametis. Teistas tris kartus už vagystes ir plėšimus, terminuotą laisvės atėmimo bausmę pagal 2015-05-19 nuosprendį atliko pilnai, teistumai neišnykę ir nepanaikinti. Administraciniai teisės pažeidimai: baustas pagal ( - ) str. 1,2 d. ( t.2, b.l. 127). Psichiatrinis gydymas, įskaita: duomenų nėra. Narkologinis gydymas, įskaita: duomenų nėra. Duomenų apie R. D. darbą nėra ( t.2, b.l. 138). Mokslo įstaigos charakterizuojamas patenkinamai ( t.2, b.l. 137).

45Kaltinamųjų padarytas nusikaltimas yra priskiriami prie sunkių nusikaltimų ( BK 11 str. 5 d.). Už nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 180 str. 2 d., padarymą numatyta laisvės atėmimo bausmė iki septynerių metų.

46Iki šios nusikalstamos veikos padarymo kaltinamasis D. Ž. buvo neteistas, kaltinamasis R. D. buvo teistas du kartus už vagystes ir plėšimus terminuota laisvės atėmimo bausme, taigi tyčinę nusikalstamą veiką, nustatytą šioje byloje padarė turėdamas neišnykusį teistumą, kas leidžia daryti pagrįstą išvadą, kad nusikalstamų veikų darymas yra tapęs įprastu gyvenimo būdu, nežiūrint jo jauno amžiaus.

47BK 41 straipsnis numato bausmę ir jos paskirtį, t.y. bausmė yra valstybės prievartos priemonė, skiriama teismo nuosprendžiu nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą padariusiam asmeniui. Bausmės paskirtis: sulaikyti asmenis nuo nusikalstamų veikų darymo, paskiriant atitinkamą bausmės rūšį, už padarytą nusikalstamą veiką, kuri įstatymų nustatytą laiką įtakotų kaltinamųjų elgesį, jų elgesys būtų stebimas ir kontroliuojamas; nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį, todėl adekvačiai turi būti reaguojama ir baudžiama už nusikalstama veika kilusias pasekmes; atimti ar apriboti nuteistam asmeniui galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas.

48Teismas užtikrina teisingumo principo taikymą vadovaudamasis bausmės paskirtimi, kad bausmė nebūtų aiškiai per griežta ar per švelni. Kaltinamasis turi atsakyti už kilusias pasekmes adekvačiai baudžiamojo įstatymo numatytoms sankcijoms. BK 54 str. 1 d. numato, kad teismas skiria bausmę pagal šio kodekso specialiosios dalies straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankciją laikydamasis šio kodekso bendrosios dalies nuostatų.

49Kaltinamajam D. Ž. skirtina terminuota laisvės atėmimo bausmė taikant BK 92 str. nuostatas. Terminuotas laisvės atėmimas nepilnamečiui skirtinas, nes jis padarė sunkų nusikaltimą, yra teistas laisvės atėmimo bausme.

50Kaltinamajam D. Ž. paskirtos laisvės atėmimo bausmė vykdymas atidėtinas, teismui nusprendus, kad yra pakankamas pagrindas manyti, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo ( BK 92 str.1 d.). D. Ž. yra jauno amžiau, nuoširdžiai gailisi dėl padarytos nusikalstamos veikos, šiuo metu patalpintas į vaikų socializacijos centrą taikant vidutinės priežiūros priemones.

51Atidedant bausmės vykdymą, kaltinamajam skirtinos BK 82 str. numatytos auklėjamojo poveikio priemones, kurios paveiktų kaltinamąjį ateityje nedaryti nusikalstamų veikų.

52Kaltinamajam R. D. skirtina reali terminuota laisvės atėmimo bausmė, numatyta sankcijoje už padarytą nusikalstamą veiką. Nustatant bausmės dydį atsižvelgtina, kad jis suprato savo elgesio neteisingumą, dėl padarytos nusikalstamos veikos nekilo sunkios pasekmės, kaltinamojo veiksmus ir jų intensyvumą darant nusikalstamą veiką.

53Civilinis ieškinys byloje nepareikštas. Kaltinamųjų nuosavybės teisės į turtą neapribotos. Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti – peilis, kaip nusikaltimo padarymo įrankis, sunaikintinas ( BPK 94 str. 1 d.2, 4 p).

54D. Ž. 2015-04-10 14.50 val. laikinai sulaikytas kaip įtariamasis ( t. 2, b. l. 69-70); 2015-04-11 17.45 val. įtariamasis D. Ž. paleistas iš sulaikymo (t. 2, b.l. 71); 2015-04-11 paskirta kardomoji priemonė –rašytinis pasižadėjimas neišvykti ( t. 2, b. l. 72-73) ir 2015-04-11 paskirta kardomoji priemonė – įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje ( t. 2, b. l. 74).

55R. D. 2015-04-10 14.50 val. laikinai sulaikytas kaip įtariamasis ( t. 2, b. l. 176-177); 2015-04-12 9.30 val. įtariamasis R. D. paleistas iš sulaikymo ( t. 2, b. l. 178); 2015-04-12 paskirta kardomoji priemonė –rašytinis pasižadėjimas neišvykti ( t. 2, b. l. 179-180) ir 2015-04-12 paskirta kardomoji priemonė – įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje ( t. 2, b. l. 181).

562016-02-03 nutartimi kaltinamajam R. D., a.k. ( - ) paskirta kardomoji priemonė – suėmimas, nustatant suėmimo taikymo terminą dviems (2) mėnesiams, skaičiuojant nuo 2016 m.vasario 3 d.

57Kardomosios priemonės skyrimo pagrindai neišnyko pagal 2016-02-03 nutartį, todėl ši kardomoji priemonė taikytina iki nuosprendžio įsiteisėjimo.

58Pagal 2016-03-15 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Kauno skyriaus pažymą Nr.NTP-7-2935, išlaidos už gynėjo dalyvavimą byloje sudaro 220.26 Eur.

59BPK 106 str. 2 d. numato, kad pripažinęs kaltinamąjį kaltu, teismas, priimdamas nuosprendį, turi teisę nuspręsti iš kaltinamojo išieškoti valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidas, susidariusias dėl būtino gynėjo dalyvavimo.

60R. D. buvo paskirtas gynėjas BPK 51 str. 1 d. 7 p. pagrindu (nagrinėjant bylas, kai kaltinamasis yra suimtas), todėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidos priteistinos iš R. D..

61Vadovaudamasis LR BPK 94 str., 119-127, 297 – 299 , 301- 305, 307- 308 str., teismas

Nutarė

62D. Ž., a.k. ( - ) pripažinti kaltu, padarius nusikalstamą, numatytą LR Baudžiamojo kodekso 180 str. 2 d. ( dėl plėšimo M. V. atžvilgiu) ir skirti jam terminuotą laisvės atėmimą vieneriems (1) metams.

63Vadovaujantis LR Baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 4, 9 dalimis, paskirtą bausmę subendrinti su 2015-05-19 Druskininkų miesto apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta ir neatlikta bausmės dalimi, prie griežtesnės bausmės iš dalies bausmes pridedant švelnesnę bausmę, skirti subendrintą bausmę terminuotą laisvės atėmimą vieneriems (1) metams trims (3) mėnesiams.

64Taikyti Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 92 straipsnio 1, 2 dalis ir atidėti paskirtos bausmės vykdymą vieneriems (1) metams trims (3) mėnesiams, paskiriant Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 82 straipsnyje numatytas auklėjamojo poveikio priemones, numatytas Respublikos Baudžiamojo kodekso 87 straipsnio 2 dalies 1, 2 punktuose - įpareigojant būti namuose nustatytu laiku nuo 21 val. vakaro iki 6 val. ryto, išskyrus atvejus jei tai susiję su darbu ar mokslu ir mokytis, tęsti mokslą arba dirbti. Elgesys apribojamas dvylikai (12) mėnesių.

65Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 87 str. 3 d. 4 p. uždrausti bendrauti su R. D., gim. ( - ), ir šį elgesio apribojimą vykdyti dvylika (12) mėnesių.

66Paskirtas kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir periodiškai registruotis policijos įstaigoje - panaikinti nuosprendžiui įsiteisėjus.

67R. D., a.k. ( - ) pripažinti kaltu, padarius nusikalstamą, numatytą LR Baudžiamojo kodekso 180 straipsnio 2 dalyje ir skirti terminuotą laisvės atėmimą dešimčiai (10) mėnesių.

68Bausmę paskirti atlikti pataisos namuose.

69Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio įsiteisėjimo.

70Į R. D. paskirtos laisvės atėmimo bausmės atlikimo laiką įskaityti laiką, išbūtą laikinajame sulaikyme nuo 2015-04-10 iki 2015-04-12 ( dvi dienos) ir suėmime išbūtą laiką nuo 2015 m. vasario 3 d. iki nuosprendžio įsiteisėjimo.

71Daiktą, turintį reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti – lenktinį peilį, juoda rankena, paimtą 2015-04-10 į areštinę uždaromo asmens apžiūros ir kratos protokolu, kaip nusikaltimo įrankį, sunaikinti ( saugomas Alytaus AVPK logistikos skyriuje, kvitas b, 2016-08-25, serija AVPK Nr.000019).

72Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, grąžinti R. D. (paimti 2015-04-10 asmens apžiūros ir kratos metu): kuprinę, mobilaus ryšio telefoną „htc“, kurio IMEI 353833048771908 su baltos spalvos dėklu „bugatti“ ir Sim kortele „Pildyk“, kurios Nr. 89370 03615 11019 51010, mobilaus ryšio telefoną „NOKIA 1600“, kurio IMEI 353649017075638, mobilaus ryšio telefoną „NOKIA 5300 X. M.“, kurio IMEI 354564014466178, atminties kortelę „micro HC4 GB Kingston“ ir 1 optinis diskas CD-R Nr. 52-06-BT-97-15 su jame įrašyta informacija iš minėtų telefonų ( saugomi Alytaus apskrities VPK Logistikos skyriuje);

73Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, grąžinti D. Ž. (paimti 2015-04-10 asmens apžiūros ir kratos metu): mobiliojo ryšio telefoną „NOKIA“ mobiliojo ryšio telefonas „NOKIA 5230“, kurio IMEI 356267046066259, su jame esančią SIM kortele „Pildyk“, kurios Nr. 89370 03615 11033 37747 ir optinį diską CD-R Nr. 52-06-BT-93-15 su jame įrašyta informacija iš minėto telefono (saugomi Alytaus apskrities VPK Logistikos skyriuje).

74Priteisti iš R. D., a.k. ( - ) į valstybės biudžetą du šimtus dvidešimt eurų dvidešimt šešis centus ( 220.26 Eur) valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidų už gynėjo privalomą dalyvavimą procese pagal 2016-03-15 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Kauno skyriaus pažymą Nr.2015-12-16 Nr.TP-7-2935 (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita „Swedbank“, AB, Nr. ( - ), juridinio asmens kodas 188659752, įmokos kodas-5630, mokėjimo paskirtis - įmoka už suteiktą antrinę teisinę pagalbą).

75Nuosprendis gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo, o suimto nuteistojo per dvidešimt dienų nuo nuosprendžio nuorašo įteikimo, per Varėnos rajono apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Varėnos rajono apylinkės teismo teisėjas Dalis Žilionis, sekretoriaujant R.... 2. D. Ž., a.k. ( - ) g. ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, 8 klasių... 3. kaltinamas pagal LR BK 180 str.2 d.... 4. R. D., a.k. ( - ) g. ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, 8 klasių... 5. kaltinamas pagal LR BK 180 str.2 d.... 6. D. Ž. padarė plėšimą, panaudojant peilį, o būtent : jis 2015-04-10 apie... 7. R. D. padarė plėšimą, panaudojant peilį, o būtent : jis 2015-04-10 apie... 8. Kaltinamųjų kaltė įrodyta.... 9. Kaltinamasis D. Ž. kaltę pripažino pilnai ir paaiškino, kad 2015-04-10,... 10. Kaltinamasis R. D., 2016-02-03 teisiamajame posėdyje, kaltės nepripažino ir... 11. 2016-03-16 teisiamajame posėdyje kaltinamasis R. Ž. pateikė rašytinį... 12. Nukentėjusioji M. V., g. ( - ), paaiškino, kad nepažįsta D. Ž., o R. D.... 13. Liudytoja S. V. paaiškino, kad kaltinamųjų nepažįsta. M. V. - jos... 14. Liudytojas V. P. paaiškino, kad kaltinamuosius žino tik iš matymo, kai... 15. Liudytojas R. K., Alytaus AVPK Varėnos RPK vyr. patrulis, davė analogiškus... 16. Liudytojos D. K. parodymais ikiteisminio tyrimo metu, kad M. V. yra jos mama.... 17. Kaltinamųjų kaltė byloje įrodyta ir kitais byloje surinktais bei... 18. Įvykio vietos apžiūros protokolas, kai 2015-04-10 buvo apžiūrėtas... 19. Asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolas, kai M. V. atpažino... 20. 2016-04-24 daiktų, dokumentų pateikimo protokolu, nukentėjusioji M. V.... 21. 2015-04-10 į areštinę uždaromo asmens apžiūros ir kratos protokolu, pas... 22. Apžiūros protokolas, kai buvo apžiūrėti daiktai, paimti 2015-04-10 iš R.... 23. 2015-04-24 M. V. grąžintas telefonas „Nokia Astra 206 Red“ ir 10.65 eurų... 24. Įtariamojo D. Ž. parodymų patikrinimo vietoje protokolas, kai jis parodė... 25. Įtariamojo R. D. parodymų patikrinimo vietoje protokolas, kai jis Varėnos r.... 26. Nukentėjusiosios M. V. parodymų patikrinimo vietoje metu protokolas, kai ji... 27. D. Ž., gim. 1999-11-13, gimimo liudijime tėvu įrašytas – V. Ž. ( t.2,... 28. Kaltinamųjų D. Ž. ir R. D. veika tinkamai kvalifikuota pagal LR BK 180 str.2... 29. Baudžiamojoje byloje nustatyta, kad D. Ž., susitaręs iš anksto ir veikdamas... 30. Pagal baudžiamąjį įstatymą bendrininkavimas yra tyčinės nusikalstamos... 31. Kaltinamasis D. Ž. apklausimas įtariamuoju, kaltinamuoju nuosekliai ir... 32. Pagal tai daroma išvada, kad kaltinamieji iš anksto susitarė padaryti... 33. Kaltinamasis R. D. veikė kartu su D. Ž. (stovėjo ir laukė toliau,... 34. Kaltinamieji D. Ž. ir R. D. susitarė ir tyčia dalyvavo nusikalstamą veiką.... 35. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką... 36. Kaltinamieji padarė sunkų tyčinį nusikaltimą, veikdami tiesiogine tyčia,... 37. Bausmių skyrimo motyvai... 38. Kaltinamojo D. Ž. atsakomybę lengvinanti aplinkybė - kaltininkas... 39. Kaltinamojo R. D. atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta. Tai, kad... 40. Kaltinamųjų atsakomybę sunkinanti aplinkybė - veiką padarė bendrininkų... 41. Teismas vertina kaltinamųjų asmenybes pagal visus byloje surinktus ir... 42. kaltinamasis D. Ž., gim. ( - ), nepilnametis, teistas 2015-05-19 Druskininkų... 43. Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-07-15 įsakymu... 44. kaltinamasis R. D. , gim. ( - ), nusikalstamos veikos padarymo metu buvo... 45. Kaltinamųjų padarytas nusikaltimas yra priskiriami prie sunkių nusikaltimų... 46. Iki šios nusikalstamos veikos padarymo kaltinamasis D. Ž. buvo neteistas,... 47. BK 41 straipsnis numato bausmę ir jos paskirtį, t.y. bausmė yra valstybės... 48. Teismas užtikrina teisingumo principo taikymą vadovaudamasis bausmės... 49. Kaltinamajam D. Ž. skirtina terminuota laisvės atėmimo bausmė taikant BK 92... 50. Kaltinamajam D. Ž. paskirtos laisvės atėmimo bausmė vykdymas atidėtinas,... 51. Atidedant bausmės vykdymą, kaltinamajam skirtinos BK 82 str. numatytos... 52. Kaltinamajam R. D. skirtina reali terminuota laisvės atėmimo bausmė,... 53. Civilinis ieškinys byloje nepareikštas. Kaltinamųjų nuosavybės teisės į... 54. D. Ž. 2015-04-10 14.50 val. laikinai sulaikytas kaip įtariamasis ( t. 2, b.... 55. R. D. 2015-04-10 14.50 val. laikinai sulaikytas kaip įtariamasis ( t. 2, b. l.... 56. 2016-02-03 nutartimi kaltinamajam R. D., a.k. ( - ) paskirta kardomoji... 57. Kardomosios priemonės skyrimo pagrindai neišnyko pagal 2016-02-03 nutartį,... 58. Pagal 2016-03-15 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Kauno... 59. BPK 106 str. 2 d. numato, kad pripažinęs kaltinamąjį kaltu, teismas,... 60. R. D. buvo paskirtas gynėjas BPK 51 str. 1 d. 7 p. pagrindu (nagrinėjant... 61. Vadovaudamasis LR BPK 94 str., 119-127, 297 – 299 , 301- 305, 307- 308 str.,... 62. D. Ž., a.k. ( - ) pripažinti kaltu, padarius nusikalstamą, numatytą LR... 63. Vadovaujantis LR Baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 4, 9 dalimis, paskirtą... 64. Taikyti Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 92 straipsnio 1, 2 dalis ir... 65. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 87 str. 3 d. 4 p.... 66. Paskirtas kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir... 67. R. D., a.k. ( - ) pripažinti kaltu, padarius nusikalstamą, numatytą LR... 68. Bausmę paskirti atlikti pataisos namuose.... 69. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio įsiteisėjimo.... 70. Į R. D. paskirtos laisvės atėmimo bausmės atlikimo laiką įskaityti... 71. Daiktą, turintį reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti –... 72. Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti,... 73. Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti,... 74. Priteisti iš R. D., a.k. ( - ) į valstybės biudžetą du šimtus dvidešimt... 75. Nuosprendis gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per dvidešimt...