Byla 2K-5/2009
Dėl Vilniaus miesto 3–iojo apylinkės teismo 2008 m. kovo 28 d. nuosprendžio ir Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. liepos 10 d. nutarties

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininko Vytauto Piesliako, Alvydo Pikelio ir pranešėjo Gintaro Godos,

2teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo T. M. kasacinį skundą dėl Vilniaus miesto 3–iojo apylinkės teismo 2008 m. kovo 28 d. nuosprendžio ir Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. liepos 10 d. nutarties.

3Vilniaus miesto 3–iojo apylinkės teismo 2008 m. kovo 28 d. nuosprendžiu T. M. nuteistas pagal BK 178 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu vieneriems metams ir šešiems mėnesiams, pagal BK 253 straipsnio 1 dalį – trisdešimties parų areštu. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, 65 straipsniu, paskirtos bausmės subendrintos dalinio sudėjimo būdu ir nustatyta galutinė subendrinta laisvės atėmimo vieneriems metams, šešiems mėnesiams ir penkiolikai dienų bausmė.

4Iš T. M. T. J. (T. J.) priteista 6665 Lt turtinei žalai atlyginti.

5Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. liepos 10 d. nutartimi nuteistojo T. M. apeliacinis skundas atmestas.

6Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo G. Godos pranešimą ir susipažinusi su byla,

Nustatė

7T. M. nuteistas už tai, kad nuo 2006 m. gruodžio 12 d. 23.00 val. iki 2006 m. gruodžio 13 d. 9.00 val., veikdamas kartu su kitu asmeniu ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu asmeniu, vardu Linas, iš taksi automobilio „Audi 100“ (duomenys neskelbtini), stovėjusio Vilniuje, (duomenys neskelbtini), pagrobė T. J. priklausantį turtą: 1200 Lt vertės radijo stotį „Kenwood“, 500 Lt vertės kilometražo ir mokėjimo skaitiklį, 140 Lt vertės taksi plafoną, 100 Lt vertės hidraulinį domkratą, 2000 Lt vertės CD grotuvą „Sony“, 300 Lt vertes mobiliojo ryšio telefoną „Nokia“, 50 Lt vertės rankinę, 1000 Lt vertės auksinį žiedą su deimantu, 1240 Lt, 10 eurų, kurių vertė atitinka 35 Lt, 20 svarų, kurių vertė atitinka 100 Lt, 50 Lt vertės piniginę, asmens tapatybės kortelę, išduotą T. J. vardu, vairuotojo pažymėjimą, automobilio „Audi 100“ (duomenys neskelbtini) transporto priemonės registracijos liudijimą, automobilio „Audi“ techninės apžiūros taloną, draudimo polisą, automobilio „Ford Galaxy“ (duomenys neskelbtini) transporto priemonės registracijos liudijimą, automobilio „Ford“ techninės apžiūros taloną, draudimo polisą, medžiotojo bilietą, taksi vairuotojo atestavimo pažymėjimą, leidimą laikyti ir nešioti ginklą ir medžioklinį šautuvą; taip savo ir bendrininkų veiksmais T. J. padarė 6715 Lt turtinę žalą.

8T. M. taip pat nuteistas už tai, kad ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, nenustatytoje vietoje ir neaiškiomis aplinkybėmis neteisėtai įgijo keturis šaudmenis – tris pramoninės gamybos 8 mm kalibro šovinius ir vieną pramoninės gamybos 9 mm kalibro šovinį, kuriuos neteisėtai laikė savo bute Vilniuje, (duomenys neskelbtini), iki 2007 m. vasario 26 d., kol policijos pareigūnai kratos metu juos rado ir paėmė.

9Kasaciniu skundu nuteistasis T. M. prašo pakeisti Vilniaus miesto 3–iojo apylinkės teismo 2008 m. kovo 28 d. nuosprendį ir Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. liepos 10 d. nutartį: taikyti BK 24 straipsnio 6 dalį, 59 straipsnį ir sušvelninti jam paskirtą laisvės atėmimo bausmę.

10Kasatorius, neginčydamas savo kaltės dėl jam inkriminuotų nusikalstamų veikų padarymo, kasaciniame skunde nurodo, kad teismai jį nepagrįstai pripažino vykdytoju, padarius nusikaltimą, numatytą BK 178 straipsnio 1 dalyje, nors jis teigia tik padėjęs V. M. pernešti iš automobilio vogtus daiktus. Anot kasatoriaus, jam paskirta laisvės atėmimo bausmė turėtų būti švelninama, atsižvelgus į jo, kaip bendrininko, rūšį darant nusikaltimą, numatytą BK 178 straipsnio 1 dalyje, ir į tai, kad jis prisipažino padaręs nusikaltimą bei nuoširdžiai dėl jo gailėjosi (kasaciniame skunde pažymima, kad tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai nepripažino nuteistojo T. M. atsakomybę lengvinančios aplinkybės, numatytos BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punkte).

11Atsiliepime į nuteistojo T. M. kasacinį skundą Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Valstybinio kaltinimo skyriaus prokuroras siūlo nuteistojo T. M. kasacinį skundą atmesti.

12Atsiliepime nurodoma, kad kasatorius teismų tinkamai buvo pripažintas nusikalstamų veikų vykdytoju, nors prie bendros nusikalstamos veikos prisidėjo vėliau, nei kita vykdytoja byloje; jos paskatintas nuteistasis T. M. pats paėmė dalį daiktų iš automobilio, dalį jų realizavo, kratos kasatoriaus bute metu rasta keletas iš nukentėjusiojo pagrobtų daiktų, nuteistojo T. M. veiksmai darant nusikaltimą buvo aktyvūs. Taip pat, anot prokuroro, nėra pagrindo pripažinti T. M. atsakomybę lengvinančia aplinkybe tai, kad jis prisipažino padaręs BK 178 straipsnio 1 dalyje numatytą nusikalstamą veiką ir dėl jos padarymo nuoširdžiai gailisi, nes T. M. savo vaidmenį darant nusikalstamą veiką stengiasi sumenkinti, dėl BK 253 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos padarymo savo kaltę apskritai neigia. Paskirtos nuteistajam T. M. bausmės dydis, pasak prokuroro, nėra kasacinio nagrinėjimo dalykas.

13Kasacinis skundas atmestinas.

14Pagal BPK 376 straipsnio 1 dalį nagrinėdamas kasacinę bylą teismas teisės taikymo aspektu patikrina priimtus nuosprendžius ir nutartis, dėl kurių paduotas skundas. BPK 369 straipsnio 1 dalyje nustatyti apskundimo ir nagrinėjimo kasacine tvarka pagrindai – netinkamai pritaikytas baudžiamasis įstatymas ir esminių BPK pažeidimų padarymas, kuriuos ar vieną iš kurių nustatęs kasacinis teismas įgyja teisę keisti ar naikinti žemesnės instancijos teismų sprendimus. Kasatorius šioje byloje kvestionuoja pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų procesinius sprendimus materialiosios teisės aspektu, t. y. ginčija savo, kaip bendrininko, vaidmenį darant nusikalstamą veiką, taip pat nurodo dėl neva netinkamos bausmės jam skyrimo.

15Bendrininkavimas pagal BK 24 straipsnio 1 dalį yra tyčinis bendras dviejų ar daugiau tarpusavyje susitarusių pakaltinamų ir sulaukusių šio kodekso 13 straipsnyje nustatyto amžiaus asmenų dalyvavimas darant nusikalstamą veiką. Bendrininkavimo būtinieji subjektyvieji požymiai yra tyčia ir susitarimas. Tyčia bendrininkavimo atveju yra tada, kai kiekvienas bendrininkas suvokia, kad jis dalyvauja bendrai su kitais asmenimis darant jam inkriminuotą nusikalstamą veiką. Bendrininkų susitarimas gali būti išreikštas įvairiomis formomis: žodžiu, raštu ar konkliudentiniais veiksmais. Veikti bendrai gali būti susitariama iki baigtos nusikalstamos veikos stadijos, t. y. iki bus pasiektas norimas rezultatas. Visi bendrininkai atsako pagal tą patį BK straipsnį, numatantį bendrai daromą nusikalstamą veiką, išskyrus atvejus, kai nustatomas vykdytojo ekscesas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis Nr. 2K-103/2008). Kasatorius, paprašytas kaip liudytojos šioje byloje apklaustos V. M., prie bendros nusikalstamos veikos prisidėjo suprasdamas, kad paima ir pasisavina jam nepriklausantį svetimą turtą, prisidėjo praėjus tam tikram laikui po V. M. veiksmų užvaldant nukentėjusiojo turtą. Šioje byloje nei prisidėjimo prie bendros nusikalstamos veikos laikas, nei motyvas (neva V. M. paprašius) T. M., kaip nusikalstamos veikos, numatytos BK 178 straipsnio 1 dalyje, vykdytojo, veikos kvalifikavimui įtakos neturi.

16Tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismai tinkamai nustatė kasatoriaus veikos apimtį byloje, vadovaudamiesi BPK 20 straipsnio 5 dalimi, įvertino visus surinktus įrodymus kaip visumą. Kasatoriui inkriminuotas įvairių daiktų, priklausančių nukentėjusiajam T. J., paėmimas ir pasisavinimas, dalyvaujant tyrimo metu nenustatytam asmeniui, vardu Linas, ir kitam asmeniui, dėl kurio ikiteisminis tyrimas šioje byloje buvo išskirtas (V. M.). Iš byloje esančių duomenų matyti, kad vagystės dalykas buvo: radijo stotis „Kenwood“, kilometražo ir apmokėjimo skaitiklis, taksi plafonas, hidraulinis domkratas, CD grotuvas „Sony“, mobiliojo ryšio telefonas, rankinė, auksinis žiedas su deimantu, 1240 Lt, 10 eurų, 20 svarų sterlingų, piniginė, asmens tapatybės kortelė, vairuotojo pažymėjimas, automobilio „Audi 100“ (duomenys neskelbtini) transporto priemonės registracijos liudijimas, techninės apžiūros talonas, draudimo polisas, automobilio „Ford Galaxi“ (duomenys neskelbtini) transporto priemonės registracijos liudijimas, automobilio „Ford“ techninės apžiūros talonas, draudimo polisas, medžiotojo bilietas, taksi vairuotojo atestavimo pažymėjimas, leidimas laikyti ir nešioti ginklą ir medžioklinį šautuvą. Nuteistasis T. M. nėra padėjėjas bendroje nusikalstamoje veikoje BK 24 straipsnio 6 dalies prasme – kasatorius pats pasisavino dalį bendra veika pagrobto turto, atliekant kratą jo namuose buvo rasta dalis pagrobtų daiktų, be to, jis dalį jų ir realizavo, tad nei patarimų, nurodymų davimas, priemonių teikimas ar kliūčių šalinimas, kitų bendrininkų saugojimas ar pridengimas, pažadėjimas iš anksto paslėpti nusikaltėlį, nusikalstamos veikos darymo įrankius ar priemones, šios veikos pėdsakus ar nusikalstamu būdu įgytus daiktus, taip pat žadėjimas iš anksto realizuoti iš nusikalstamos veikos įgytus ar pagamintus daiktus nekonstatuoti. Taigi nuteistasis T. M. teisingai pripažintas BK 178 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos vykdytoju.

17Apeliacinės instancijos teismas, atmesdamas T. Mažvilos apeliacinį skundą, teisingai pažymėjo, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nepripažino jo atsakomybę lengvinančios aplinkybės –prisipažinimo padarius nusikalstamą veiką ir nuoširdaus gailėjimosi dėl jos padarymo, nes nuteistasis savo kaltę padarius nusikaltimą, numatytą BK 178 straipsnio 1 dalyje, iš esmės pripažino tik verčiamas objektyvių aplinkybių – dėl ikiteisminio tyrimo metu įstatymo nustatyta tvarka gautų duomenų. Atsižvelgiant į tai, kad lengvinančios atsakomybę aplinkybės nekonstatuota, bendrininkų rūšis nustatyta taip pat tinkamai, pagrindo svarstyti bausmės švelninimo klausimą nagrinėjamoje byloje nėra pagrindo.

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 382 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

19Nuteistojo T. M. kasacinį skundą atmesti.

Ryšiai