Byla P-33-520/2016
Dėl reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo termino pratęsimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (kolegijos pirmininkas), Artūro Drigoto ir Dalios Višinskienės (pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Autobroliai“ prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. I-1612-406/2013 pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Autobroliai“ prašymą tretiesiems suinteresuotiems asmenims Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos ir Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo termino pratęsimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Autobroliai“ (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydamas pratęsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus (toliau – ir Inspekcijos Kauno skyrius) 2012 m. lapkričio 19 d. reikalavimų pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. REI-20-121119-00081 ir Nr. REI-20-121119-00082 įvykdymo terminą iki 2015 m. rugpjūčio 19 d.

5Pareiškėjas nurodė, kad jis nuomoja dalį žemės sklypo, esančio ( - ), Kaune. Inspekcijos Kauno skyrius 2012 m. spalio 23 d. surašė savavališkos statybos aktus dėl neypatingo naujo statinio (garažo) ir nesudėtingo II grupės statinio (sandėlio) statybos neturint privalomųjų statybos dokumentų. 2012 m. lapkričio 19 d. buvo surašyti reikalavimai pašalinti savavališkos statybos padarinius iki 2013 m. gegužės 19 d. 2013 m. gegužės 16 d. Inspekcijos Kauno skyrius priėmė sprendimus, kuriais pratęsė savavališkų statybos padarinių šalinimo terminą iki 2013 m. rugpjūčio 19 d.

6Pareiškėjo teigimu, jis dėl ne nuo jo priklausančių aplinkybių nespėjo parengti visos statyboms įteisinti privalomos dokumentacijos, nors dėjo visas pastangas ir buvo itin aktyvus. Pareiškėjas paaiškino, kad jis yra gavęs ginčo žemės sklypo savininko, visų bendranuomininkių sutikimus dėl žemės sklypo detaliojo plano rengimo bei pradėtų statinių įteisinimo. Be to, buvo sudaryta projektavimo darbų sutartis, pagal kurią teritorijų planavimo dokumentas turėjo būti parengtas iki 2013 m. birželio 30 d. Detalusis planas nėra parengtas dėl ne nuo pareiškėjo valios priklausančių aplinkybių. Pareiškėjas atkreipė dėmesį, kad papildomai prašomas nustatyti terminas atitinka protingumo ir teisingumo kriterijus, nes detaliojo plano rengimas, derinimas ir tvirtinimas bei statybą leidžiančio dokumento gavimas gali užtrukti dėl sudėtingų jų išdavimo procedūrų.

7Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – ir Inspekcija) atsiliepime į prašymą prašė pareiškėjo prašymą atmesti.

8Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodė, kad pareiškėjas prašo pratęsti reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius terminą dėl to, kad rengiamas detalusis planas, tačiau kaip matyti iš suformuotos teismų praktikos Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (toliau – ir Statybos įstatymas) nustato, kad norint įteisinti savavališką statybą turi būti esminė sąlyga – statyba turi būti galima pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus. Trečiasis suinteresuotas asmuo pažymėjo, kad pareiškėjas siekia parengti teritorijos planavimo dokumentą, kai Statybos įstatymo 28 straipsnis nustato galimybę nustatyti terminą projektinę dokumentaciją ir statybą leidžiantį dokumentą gauti.

9Trečiasis suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir NŽT) atsiliepime į prašymą nurodė, kad neprieštarauja, jog pareiškėjui būtų pratęstas terminas pašalinti savavališkos statybos padarinius.

10Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodė, kad pareiškėjas nuo Inspekcijos reikalavimų pašalinti savavališkos statybos padarinius priėmimo elgėsi atsakingai, ėmėsi aktyvių veiksmų, kad savavališkos statybos padariniai būtų pašalinti, tačiau to padaryti per institucijos nustatytą laikotarpį pareiškėjui nepavyko dėl ne nuo jo priklausančių objektyvių priežasčių.

11II.

12Kauno apygardos administracinis teismas 2013 m. gruodžio 4 d. sprendimu pareiškėjo UAB „Autobroliai“ prašymą patenkino ir pratęsė Inspekcijos Kauno skyriaus 2012 m. lapkričio 19 d. reikalavimų pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. REI-20-121119-00081 ir Nr. REI-20-121119-00082 įvykdymo terminą iki 2015 m. rugpjūčio 19 d.

13Teismas konstatavo, kad pagal Statybos įstatymo 28 straipsnio 3 dalį reikalavimui pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdyti nustatomas 6 mėnesių terminas, kurį Inspekcija, jeigu yra svarbių priežasčių, asmens prašymu gali vieną kartą pratęsti 3 mėnesiams. Dėl reikalavimo vykdymo termino pratęsimo ilgesniam laikotarpiui ar dėl atsisakymo jį pratęsti asmuo gali kreiptis į teismą. Svarbiomis priežastimis laikomos priežastys, susijusios su procedūromis (atliekamomis siekiant įteisinti savavališką statybą pagal šio straipsnio 4 dalies nuostatas – projektinės dokumentacijos pakeitimo ir kitų reikalingų dokumentų gavimo ar pertvarkymo), kurių trukmei asmuo negali daryti įtakos. Tokiu būdu svarbios priežastys siejamos su procedūromis, skirtomis įteisinti savavališką statybą pagal Statybos įstatymo 28 straipsnio 4 dalį. Taigi jei asmuo, kuriam surašytas reikalavimas pašalinti savavališkos statybos padarinius, imasi veiksmų, nustatytų Statybos įstatymo 28 straipsnio 4 dalyje, t. y. siekia gauti statybą leidžiantį dokumentą, teismas turėtų faktinį pagrindą pratęsti reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius terminą ilgesniam laikui nei apibrėžta Statybos įstatyme, jei pakankamai akivaizdu, kad vykstančiai procedūrai suinteresuotas asmuo negali daryti įtakos.

14Teismo vertinimu, kita procedūra, kuri taip pat lemtų reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius pratęsimą, sietina ne su projektinės dokumentacijos pakeitimu, bet ir su kitų reikalingų dokumentų gavimu ar pertvarkymu. Remdamasis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. birželio 11 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A556-1146/2013, teismas išskyrė bent dvi procedūras, kurias pradėjus teismui atsiranda pagrindas tęsti reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius terminą: pirmoji procedūra, kai yra keičiama projektinė dokumentacija siekiant gauti statybą leidžiantį dokumentą; antroji procedūra, kai imamasi veiksmų kitiems reikalingiems dokumentams gauti ar juos pertvarkyti, tačiau, taip pat bet kokiu atveju nukreipta į tai, kad būtų įteisinta arba pateisinta statyba, kuri reikalavime įvardijama kaip savavališka ir kurios padarinius reikalaujama pašalinti.

15Atsižvelgęs į tai, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašo teismo pratęsti reikalavimo vykdymo terminą iki 2015 m. rugpjūčio 19 d. dėl detaliojo plano rengimo, teismas sprendė, kad šiuo atveju susiklostę santykiai priskirtini antrajai procedūrai, per kurią iš esmės yra siekiama pripažinti įvykdytą statybą teisėta.

16Teismas nustatė, kad Inspekcijos Kauno skyrius 2012 m. spalio 23 d. UAB „Autobroliai“ surašė savavališkos statybos aktus Nr. SSA-20-121023-00080 ir Nr. SSA-20-121023-00081 dėl sandėlio ir garažo savavališkos statybos. 2012 m. lapkričio 19 d. reikalavimais pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. REI-20-121119-00081 ir Nr. REI-20-121119-00082 Inspekcija pareikalavo, kad pareiškėjas iki 2013 m. gegužės 19 d. savo lėšomis pašalintų savavališkos statybos padarinius, t. y. nugriautų savavališkai pastatytus statinius. 2013 m. gegužės 16 d. Inspekcijos sprendimais Nr. RE-179-(15.29) ir Nr. RE-180-(15.29) reikalavimų įvykdymo terminas dėl rengiamo detaliojo plano buvo pratęstas 3 mėnesiams, t. y. iki 2013 m. rugpjūčio 19 d. Teismas pažymėjo, kad termino pratęsimą ilgesniam nei 3 mėnesių terminui įstatymas priskiria spręsti teismui (Statybos įstatymo 28 str. 3 d.). Teismas darė išvadą, kad šiuo metu galiojančio Statybos įstatymo 28 straipsnio 3 dalies nuostatos įtvirtina statytojo teisę įteisinti savavališką statybą kreipiantis į Statybos įstatymo 23 straipsnyje nurodytus subjektus dėl statybą leidžiančio dokumento gavimo.

17Teismas taip pat nustatė, kad dėl žemės sklypo, kuriame nustatyta savavališka statyba, detaliojo plano rengimo 2012 m. lapkričio mėnesį su Kauno savivaldybės įmone „Kauno planas“ yra sudaryta projektavimo darbų sutartis, gauti valstybinės žemės patikėtinio (NŽT) sutikimai dėl statinių statybos, detaliojo plano rengimo, kitų žemės nuomininkų sutikimai. Teismas pažymėjo, kad ginčo dėl galimybės šiems statiniams būti pastatytiems minėtame žemės sklype nėra. Teismo vertinimu, trečiojo suinteresuoto asmens Inspekcijos pozicija yra nenuosekli ir prieštaringa, nes nors yra teigiama, kad detaliojo plano rengimu negali būti grindžiamas byloje reiškiamas reikalavimas, tačiau pati Inspekcija, priimdama sprendimus dėl reikalavimų pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo termino pratęsimo, kaip svarbią priežastį nurodė būtent detaliojo plano rengimą.

18Teismas konstatavo, kad visuma byloje surinktų įrodymų neabejotinai patvirtina, jog pareiškėjas, būdamas atidus bei rūpestingas, siekdamas savavališkos statybos įteisinimo, yra ėmęsis aktyvių bei teisėtų veiksmų, susijusių su teisės aktų reglamentuojamomis procedūromis, kurių trukmei jis pats negali daryti įtakos. Teismas sprendė, kad nustatytos faktinės aplinkybės ir byloje surinkti įrodymai sudaro pagrįstą pagrindą pareiškėjo nurodytas priežastis pripažinti svarbiomis ir atsižvelgus į vyksiančias sudėtingas detaliojo planavimo procedūras vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais pratęsti jam terminą įvykdyti reikalavimą pašalinti savavališkos statybos padarinius iki prašomo termino (Statybos įstatymo 28 str. 3 d.).

19III.

20Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme 2016 m. sausio 25 d. gautas pareiškėjo UAB „Autobroliai“ prašymas atnaujinti procesą Kauno apygardos administracinio teismo administracinėje byloje Nr. I-1612-406/2013, pakeisti Kauno apygardos administracinio teismo 2013 m. gruodžio 4 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I-1612-406/2013 ir Inspekcijos Kauno skyriaus 2012 m. lapkričio 19 d. reikalavimuose pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. REI-20-121119-00081 ir Nr. REI-20-121119-00082 nurodytą terminą savavališkų statybų padariniams pašalinti pratęsti iki 2017 m. sausio 1 d.

21Pareiškėjas nurodo, kad Kauno apygardos administracinio teismo 2013 m. gruodžio 4 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I-1612-406/2013, kuriuo pareiškėjo prašymas buvo patenkintas ir pratęstas Inspekcijos Kauno skyriaus 2012 m. lapkričio 19 d. reikalavimų pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. REI-20-121119-00081 ir Nr. REI-20-121119-00082 įvykdymo terminas iki 2015 m. rugpjūčio 19 d., nebuvo apskųstas, todėl įsiteisėjo.

22Pareiškėjas savo prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. I-1612-406/2013 grindžia Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 153 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostatomis, kad procesas gali būti atnaujinamas, jei naujai paaiškėja esminės bylos aplinkybės, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu. Pareiškėjas remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. lapkričio 28 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. P556-230/2012 suformuota praktika, pagal kurią teisėjų kolegija, spręsdama prašymą dėl proceso atnaujinimo pagal ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 2 punktą, turi patikrinti, ar pateikti faktiniai duomenys byloja apie naujas aplinkybes, kurios nebuvo žinomos bylą nagrinėjant iš esmės ir ar tos aplinkybės iš tikro yra esminės bei aiškiai lemiančios teismo pareigą atnaujinti procesą.

23Pareiškėjas atkreipia dėmesį, kad jis, būdamas itin rūpestingas bei sąžiningas, atliko visus būtinus ir nuo jo priklausančius veiksmus, susijusius su teisės aktų reglamentuojamomis procedūromis, kad savavališka statyba būtų įteisinta, tačiau dėl valstybinių subjektų veiksmų, kurių trukmei pareiškėjas negalėjo daryti įtakos, savavališkos statybos dar nėra įteisintos. Pareiškėjas pažymi, kad nors pagal 2012 m. lapkričio 15 d. projektavimo darbų sutartį projektuotojas Kauno savivaldybės įmonė „Kauno planas“ įsipareigojo ginčo žemės sklypo detalųjį planą parengti iki 2013 m. birželio 30 d., tačiau jį pareiškėjui patvirtintą perdavė tik 2015 m. rugpjūčio 18 d. Pareiškėjas dar iki detaliojo planavimo dokumentų iš projektuotojo gavimo ir praėjus tik 4 dienoms po detaliojo plano patvirtinimo (2015 m. liepos 31 d.) kreipėsi į Kauno miesto savivaldybės administraciją su prašymu dėl adreso naujai suformuotiems sklypams suteikimo. Pareiškėjo teigimu, nors šis pareiškėjo prašymas turėjo būti patenkintas per 20 darbo dienų, tačiau jo patenkinimas ir galutinis įgyvendinimas Kauno miesto savivaldybės administracijoje dėl viešojo administravimo subjekto darbuotojų padarytų klaidų užtruko iki 2015 m. rugsėjo 30 d.

24Pareiškėjas paaiškina, kad jis 2015 m. rugsėjo 11 d. sudarė kadastrinių matavimų 10 žemės sklypų surinkimo darbų sutartį Nr. 15/0911-06 ir žemės sklypų kadastrinių matavimų bylos vykdytojo UAB „Žemetra“ buvo parengtos operatyviai, todėl pareiškėjas 2015 m. rugsėjo mėnesį perdavė NŽT Kauno skyriui šias bylas įvertinti ir patvirtinti. Nors tokiam administraciniam sprendimui priimti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas nustato 20 darbo dienų terminą, tačiau pareiškėjas tik 2015 m. gruodžio 15 d. gavo sąskaitą iš valstybės įmonės Registrų centro sumokėti už sklypų įregistravimą. Pareiškėjas atliko pavedimą ir išsiuntė pavedimo kopiją, tačiau NŽT Kauno skyrius ir toliau nepriėmė sprendimo. 2016 m. sausio 20 d. pareiškėjas gavo patikslintą sąskaitą iš valstybės įmonės Registrų centro ir prašymą sumokėti už sklypų įregistravimą, kurią tą pačią dieną apmokėjo. Tačiau iki šiol NŽT sprendimas dėl 10 naujai suformuotų žemės sklypų kadastrinių matavimų bylų patvirtinimo nėra priimtas, o tai yra būtinas sprendimas norint kreiptis į Kauno miesto savivaldybės administraciją su prašymu išduoti specialiuosius architektūros reikalavimus savavališkos statybos įteisinimo projektui parengti ir statybą leidžiančiam dokumentui gauti, taip užbaigiant procedūras dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo.

25Pareiškėjas nurodo, kad 2016 m. sausio 18 d. Inspekcijos Kauno skyrius atliko patikrinimą ir surašė privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimo aktus Nr. NPA-20-160118-00005 ir Nr. NPA-20-160118-00006, kuriais konstatavo, kad 2012 m. lapkričio 19 d. privalomieji nurodymai pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. REI-20-121119-00081 ir Nr. REI-20-121119- 00082, kuriais Inspekcija įpareigojo pareiškėją savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius, dėl kurios buvo surašyti savavališkos statybos aktai, yra neįgyvendinti. Todėl kitas Inspekcijos veiksmas – kreipimasis į teismą dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo. Pareiškėjas laikosi pozicijos, kad ne dėl jo kaltės ir dėl ne nuo jo priklausančių aplinkybių statyba iki šiol dar nėra įteisinta, nors ji žemės sklype yra galima ir rekomenduotina, o pareiškėjo vykdomai automobilių remonto veiklai ypatingai svarbi ir net būtina pagal teisės aktų reikalavimus.

26Pareiškėjo teigimu, akivaizdu, kad dėl po Kauno apygardos administracinio teismo 2013 m. gruodžio 4 d. sprendimo priėmimo naujai paaiškėjusių aplinkybių, t. y. dėl projektuotojo Kauno savivaldybės įmonės „Kauno planas“ vėlavimo atlikti darbus, dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos delsimo atlikti detaliojo plano tvirtinimo, naujai suformuotų sklypų adresų suteikimo, dėl NŽT Kauno skyriaus delsimo patvirtinti naujai suformuotų žemės sklypų kadastrinių matavimų bylas, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu, priimtas Kauno apygardos administracinio teismo 2013 m. gruodžio 4 d. sprendimas yra neteisingas bei neatitinkantis pareiškėjo lūkesčių, todėl jo negalima laikyti pagrįstu ir teisėtu. Todėl esant šioms išimtinėms aplinkybėms yra pagrindas atnaujinti procesą ir peržiūrėti įsiteisėjusį Kauno apygardos administracinio teismo 2013 m. gruodžio 4 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I-1612-406/2013.

27Pareiškėjas paaiškina, kad jis aplinkybę, jog nepavyko įteisinti savavališkos statybos bei tai, kad Kauno apygardos administracinio teismo 2013 m. gruodžio 4 d. sprendimas tapo iš esmės neteisingu, sužinojo 2016 m. sausio 18 d., kai Inspekcijos Kauno skyrius atliko patikrinimą ir surašė privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimo aktus Nr. NPA-20-160118- 00005 ir Nr. NPA-20-160118-00006.

28Trečiasis suinteresuotas asmuo Inspekcija atsiliepime į prašymą dėl proceso atnaujinimo prašo atsisakyti atnaujinti procesą Kauno apygardos administracinio teismo administracinėje byloje Nr. I-1612-406/2013 pagal pareiškėjo UAB „Autobroliai“ prašymą.

29Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodo, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2013 m. birželio 12 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. P602-87/2013 yra išaiškinęs, jog proceso atnaujinimo institutas pagal savo paskirtį ir tikslus, kurių siekė įstatymų leidėjas, yra išimtinė procedūra, kuri taikoma tik ypatingais atvejais (siekiant pašalinti tam tikrus akivaizdžius ir esminius pažeidimus, padarytus sprendžiant bylą) bylose, užbaigtose įsiteisėjusiu teismo priimtu baigiamuoju aktu, griežtai laikantis ABTĮ IV skyriuje nustatytų proceso atnaujinimo sąlygų bei tvarkos. Formuluodamas administracinių bylų praktiką dėl ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 2 punkte įtvirtinto proceso atnaujinimo pagrindo, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, jog naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis laikytinos tik tokios, dėl kurių ginčijami teisiniai santykiai atsiranda, pasikeičia ar pasibaigia, be to, jos turi atitikti ir šiuos kriterijus: 1) egzistavo nagrinėjant bylą iš esmės ir priimant teismo sprendimą ar nutartį; 2) aplinkybės nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylą nagrinėjant iš esmės; 3) apie šias aplinkybes pareiškėjas sužinojo jau įsiteisėjus teismo sprendimui; 4) jos turi esminę reikšmę bylai, t. y. žinant apie šias aplinkybes galėjo būti priimtas kitoks teismo sprendimas (2010 m. spalio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P525-150/2010; 2011 m. gegužės 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P438-58/2011; 2012 m. sausio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P63-44/2012).

30Trečiojo suinteresuoto asmens teigimu, pareiškėjo prašyme atnaujinti procesą nurodytos aplinkybės neatitinka visų 4 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje nurodytų kriterijų. Trečiasis suinteresuotas asmuo pažymi, kad pareiškėjo nurodytos aplinkybės Kauno apygardos administraciniame teisme nagrinėjant administracinę bylą Nr. I-1612-406/2013 iš esmės ir priimant teismo sprendimą neegzistavo, todėl aplinkybė, kuria remiasi pareiškėjas, gali būti traktuojama tik kaip naujai atsiradusi, bet ne kaip naujai paaiškėjusi. Trečiasis suinteresuotas asmuo laikosi pozicijos, kad pareiškėjo nurodytos aplinkybės neturi esminės reikšmės bylai, nes pats pareiškėjas teismo prašė Inspekcijos reikalavimų įvykdymo terminą pratęsti iki 2015 m. rugpjūčio 19 d. ir priimto teismo sprendimo neskundė apeliacine tvarka, t. y. laikė jį pagrįstu ir teisėtu. Atsižvelgęs į tai, trečiasis suinteresuotas asmuo teigia, kad pareiškėjo nurodytos aplinkybės nesuteikia pagrindo atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. I-1612-406/2013 pagal ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 2 punktą.

31Trečiasis suinteresuotas asmuo atkreipia dėmesį, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 14 straipsnio 3 dalimi, galėjo pasinaudoti savo teise pakartotinai kreiptis į teismą su prašymu dėl Inspekcijos reikalavimų įvykdymo termino pratęsimo ilgesniam laikotarpiui, tačiau tik iki privalomojo nurodymo įvykdymo termino pabaigos. Trečiojo suinteresuoto asmens teigimu, pareiškėjas, suvokdamas, kad pasibaigusio Inspekcijos reikalavimų įvykdymo termino pratęsimas yra negalimas, o Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas nenustato tokio termino atnaujinimo galimybės, kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu dėl proceso atnaujinimo. Trečiasis suinteresuotas asmuo akcentuoja, kad pareiškėjui teisė šalinti savavališkos statybos padarinius įsiteisimo metu išlieka ir Inspekcijai su ieškiniu kreipusis į teismą, kad teismas įpareigotų pareiškėją šalinti savavališkos statybos padarinius.

32Teisėjų kolegija konstatuoja:

33IV.

34Nagrinėjamu atveju pareiškėjas UAB „Autobroliai“ siekia atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. I-1612-406/2013 pagal ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 2 punkte įtvirtintą pagrindą.

35Nagrinėdama ir vertindama prašyme dėl proceso atnaujinimo nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija pirmiausia pažymi, kad proceso atnaujinimo institutas pagal savo paskirtį ir tikslus, kurių siekė įstatymų leidėjas, yra išimtinė procedūra, kuri taikoma tik ypatingais atvejais, siekiant pašalinti tam tikrus akivaizdžius ir esminius pažeidimus, padarytus bylose, užbaigtose įsiteisėjusiu teismo priimtu baigiamuoju aktu, griežtai laikantis ABTĮ IV skyriuje nustatytų proceso atnaujinimo sąlygų bei tvarkos ir negali būti tapatinamas su apeliaciniu procesu, kuris reglamentuotas ABTĮ III skyriaus normomis. Įsiteisėjęs teismo sprendimas (bendrąja prasme), kuriuo byloje buvo išspręstas šalių ginčas, įgyja res judicata galią. Tai reiškia, kad šalių ginčas yra išspręstas galutinai ir negali būti revizuojamas įprastinėmis procesinėmis priemonėmis. Bylos, užbaigtos įsiteisėjusiu teismo sprendimu, nutarimu ar nutartimi, proceso atnaujinimas galimas tik per įstatymu apibrėžtą terminą ir numatytais pagrindais.

36Dėl proceso atnaujinimo instituto, kaip išimtinės procedūros, yra pasisakęs ir Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – ir EŽTT), kuris savo praktikoje yra pripažinęs, kad atnaujintas procesas ir naujas sprendimas buvo „užslėpta“ apeliacija (angl. appeal in disguise), pažeidusi teisinį tikrumą ir asmens teisę į nepriklausomą ir nešališką teismą (Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 str. 1 d.). EŽTT išaiškino, kad teisinis tikrumas suponuoja res judicata principo laikymąsi ir vykdymą. Šis principas sukuria draudimą ginčo šalims siekti peržiūrėti galutinį ir įsiteisėjusį sprendimą vien tik turint tikslą iš naujo nagrinėti bylą. Aukštesnės instancijos teismų galia peržiūrėti sprendimus turi būti siejama tik su tikslu ištaisyti teismo klaidas ir netinkamai vykdomą teisingumą, bet ne iš naujo nagrinėti bylą. Sprendimo peržiūrėjimo mechanizmas neturėtų būti naudojamas kaip „užslėpta“ apeliacija, vien tik galimi keli požiūriai į vieną situaciją nėra sprendimo peržiūrėjimo pagrindas. Išimtys galimos tik tais atvejais, kai tai nulemia ypatingos ir įtikinamos aplinkybės (žr. sprendimus Varnienė prieš Lietuvą; Ryabykh prieš Rusiją; kt.).

37Nukrypimai nuo res judicata principo pateisinami tik tais atvejais, kai jų būtinybę lemia esminio ir įtikinamo pobūdžio aplinkybės (žr. EŽTT sprendimą Kot prieš Rusiją). Aukštesnių teismų galia panaikinti ar pakeisti privalomus ir vykdytinus teisminius sprendimus turėtų būti įgyvendinama, siekiant ištaisyti esminius trūkumus (žr. EŽTT sprendimą Protsenko prieš Rusiją). Be to, teisėtas galutinio ir įsiteisėjusio sprendimo panaikinimas peržiūros procese reiškia nukrypimą nuo teisinio apibrėžtumo principo. Atitinkamas sprendimas gali būti panaikintas, tik siekiant ištaisyti klaidą, iš tiesų turinčią esminę reikšmę teisminei sistemai (žr. EŽTT sprendimą Shchurov prieš Rusiją).

38Nagrinėjamos bylos kontekste akcentuotina, kad proceso atnaujinimo institutas turi būti derinamas su tokiais proceso teisės principais kaip ekonomiškumas, koncentruotumas, protingumas ir pan. Proceso atnaujinimo institutą reglamentuojančios teisės normos turi būti aiškinamos ir taikomos atsižvelgiant į šio instituto tikslus ir uždavinius, o tai reiškia, kad procesas privalo būti atnaujinamas, jeigu yra pagrindas manyti, jog dėl pareiškėjo nurodytų aplinkybių, kurias jis įvardija kaip proceso atnaujinimo pagrindą, byloje priimti teismų procesiniai sprendimai gali būti neteisėti ir nepagrįsti. Bet kuris pareiškėjo nurodytas proceso atnaujinimo pagrindas privalo būti analizuojamas visų bylos aplinkybių kontekste, siekiant atsakyti į klausimą, ar pareiškėjo nurodytas proceso atnaujinimo pagrindas leidžia protingai abejoti byloje priimtų teismo procesinių sprendimų teisėtumu ir pagrįstumu.

39Taigi sprendžiant proceso atnaujinimo klausimą baigtoje administracinėje byloje yra patikrinama, ar nėra esminių ir akivaizdžių aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą byloje priimtus teismų procesinius sprendimus pripažinti neteisėtais ir kurių baigtinis sąrašas yra nurodytas ABTĮ 153 straipsnio 2 dalyje. Šių aplinkybių (proceso atnaujinimo pagrindų) buvimą turi pagrįsti prašymą dėl proceso atnaujinimo paduodantis asmuo. Jeigu toks asmuo nepateikia pakankamų argumentų, patvirtinančių įstatyme nustatytų proceso atnaujinimo pagrindų buvimą, procesas administracinėje byloje negali būti atnaujintas (ABTĮ 159 str. 1 d.) (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. liepos 15 d. nutartį administracinėje byloje Nr. P442-166/2011).

40Vadovaujantis ABTĮ 158 straipsnio 2 dalimi, nagrinėdamas prašymą dėl proceso atnaujinimo, teismas patikrina, ar prašymas paduotas nepraleidus šio įstatymo 156 straipsnyje nustatytų terminų ir ar jis pagrįstas šio įstatymo 153 straipsnio 2 dalyje numatytais proceso atnaujinimo pagrindais.

41ABTĮ 156 straipsnio 1 dalis nustato, kad prašymas dėl proceso atnaujinimo gali būti paduodamas per 3 mėnesius nuo tos dienos, kai jį padavęs subjektas sužinojo arba turėjo sužinoti apie aplinkybes, kurios yra proceso atnaujinimo pagrindas. Teisėjų kolegija, vertindama, ar nėra praleistas terminas pateikti prašymą dėl proceso atnaujinimo ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu, pažymi, kad šiuo atveju terminas prašymui paduoti skaičiuojamas nuo sužinojimo apie esmines, pareiškėjo teigimu, naujai paaiškėjusias bylos aplinkybes (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. vasario 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P-31-756/2015). Nustatyta, kad pareiškėjas prašymą atnaujinti procesą padavė 2016 m. sausio 25 d. ir jį sieja su aplinkybe, kad dėl kitų subjektų veiksmų (neveikimo) iki šiol nepavyko įteisinti savavališkos statybos. Atsižvelgusi į tai, kad pareiškėjas prašymą atnaujinti procesą grindžia aplinkybių, dėl kurių nepavyko įteisinti savavališkos statybos, visuma ir tam tikri kitų subjektų veiksmai (neveikimas), pareiškėjo teigimu, tęsiasi iki šiol, teisėjų kolegija daro išvadą, jog prašymas atnaujinti procesą 2016 m. sausio 25 d. pateiktas nepraleidus termino.

42Teisėjų kolegija, nagrinėdama ir vertindama pareiškėjo prašymą atnaujinti procesą, pirmiausia atkreipia dėmesį, kad pareiškėjo prašymas administracinėje byloje, kurioje jis prašo atnaujinti procesą, buvo visiškai patenkintas ir Inspekcijos Kauno skyriaus 2012 m. lapkričio 19 d. reikalavimų pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. REI-20-121119-00081 ir Nr. REI-20-121119-00082 įvykdymo terminas pratęstas iki pareiškėjo prašyme nurodytos datos, t. y. iki 2015 m. rugpjūčio 19 d.

43Kaip jau buvo nurodyta, pareiškėjo pateiktas prašymas atnaujinti procesą nagrinėjamu atveju grindžiamas ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatytu pagrindu – naujai paaiškėja esminės bylos aplinkybės, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu. Šiuo pagrindu atnaujinti procesą gali būti tik tokios naujai paaiškėjusios aplinkybės, kurios: 1) egzistavo nagrinėjant bylą ir priimant teismo sprendimą ar nutartį; 2) nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu, apie šias aplinkybes pareiškėjas sužinojo jau įsiteisėjus teismo sprendimui ar nutarčiai; 3) turi esminę reikšmę bylai, t. y. žinant apie šias aplinkybes galėjo būti priimtas kitoks teismo sprendimas ar nutartis (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. spalio 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. P-120-822/2015).

44Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra pažymėjęs, jog tam, kad aplinkybės galėtų būti laikomos naujai paaiškėjusiomis jos turi būti faktinio pobūdžio ir turi patekti į nagrinėjamos bylos įrodinėjimo dalyką. Pagrindinis kriterijus, apibūdinantis naujai paaiškėjusią esminę bylos aplinkybę, yra reikalavimas, kad tokia aplinkybė būtų egzistavusi bylos, kurios procesą prašoma atnaujinti, nagrinėjimo metu. Labai dažnai minėtos aplinkybės painiojamos su naujomis aplinkybėmis, t. y. tokiomis, kurių nagrinėjant administracinę bylą nebuvo, bet atsirado jau priėmus sprendimą. ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 2 punktas proceso atnaujinimo pagrindą sieja ne su atitinkamų aplinkybių atsiradimu, o su jų paaiškėjimu (žr., pvz., 2015 m. rugsėjo 30 d. nutartį administracinėje byloje Nr. P-126-492/2015).

45Pareiškėjas prašyme atnaujinti bylos procesą pagal ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 2 punktą nurodo, kad naujai paaiškėjusios aplinkybės yra projektuotojo Kauno savivaldybės įmonės „Kauno planas“ vėlavimas atlikti darbus, Kauno miesto savivaldybės administracijos delsimas patvirtinti detalųjį planą, suteikti naujai suformuotiems sklypams adresus, NŽT Kauno skyriaus delsimas patvirtinti naujai suformuotų žemės sklypų kadastrinių matavimų bylas. Pareiškėjo teigimu, šios aplinkybės nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu.

46Teisėjų kolegija pažymi, kad pats pareiškėjas pripažįsta, jog projektuotojas Kauno savivaldybės įmonė „Kauno planas“ įsipareigojo ginčo žemės sklypo detalųjį planą parengti iki 2013 m. birželio 30 d., tačiau jį pareiškėjui patvirtintą perdavė tik 2015 m. rugpjūčio 18 d. Taigi Kauno savivaldybės įmonės „Kauno planas“ vėlavimas atlikti sutartyje numatytus darbus egzistavo nagrinėjant administracinę bylą Nr. I-1612-406/2013 ir priimant joje 2013 m. gruodžio 4 d. sprendimą. Apie tai, kad nėra nustatytu terminu parengtas detalusis planas, pareiškėjas turėjo suvokti iš karto po to, kai baigėsi šiems veiksmams atlikti nustatytas terminas, t. y. nėra pagrindo teigti, kad šios aplinkybės nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu.

47Atsižvelgusi į tai, teisėjų kolegija daro išvadą, kad Kauno savivaldybės įmonės „Kauno planas“ vėlavimas atlikti sutartyje numatytus darbus nelaikytinas naujai paaiškėjusia aplinkybe pagal ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 2 punktą, kadangi šis faktas pareiškėjui buvo žinomas nagrinėjant administracinę bylą Nr. I-1612-406/2013. Po administracinės bylos Nr. I-1612-406/2013 išnagrinėjimo įvykęs ginčo žemės sklypo detaliojo plano perdavimas pareiškėjui yra ne naujai paaiškėjusi, o naujai atsiradusi aplinkybė, kuri neegzistavo nagrinėjant bylą ir priimant joje Kauno apygardos administracinio teismo 2013 m. gruodžio 4 d. sprendimą, todėl taip pat negali būti pagrindas atnaujinti procesą.

48Pažymėtina, kad visos kitos pareiškėjo nurodytos aplinkybės (Kauno miesto savivaldybės administracijos delsimas patvirtinti detalųjį planą, suteikti naujai suformuotiems sklypams adresus, NŽT Kauno skyriaus delsimas patvirtinti naujai suformuotų žemės sklypų kadastrinių matavimų bylas) įvyko jau po administracinės bylos Nr. I-1612-406/2013 išnagrinėjimo, t. y. šios aplinkybės neegzistavo nagrinėjant bylą ir priimant joje Kauno apygardos administracinio teismo 2013 m. gruodžio 4 d. sprendimą. Todėl šios aplinkybės yra ne naujai paaiškėjusios, o naujai atsiradusios aplinkybės ir negali būti pagrindas atnaujinti procesą pagal ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 2 punktą.

49Atsižvelgusi į tai, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pareiškėjo prašyme atnaujinti procesą nurodyti kitų subjektų veiksmai (neveikimas), dėl kurių iki šiol nepavyko įteisinti savavališkos statybos, nelaikytinos naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis pagal ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 2 punktą, kadangi jos buvo žinomos pareiškėjui iki Kauno apygardos administracinio teismo 2013 m. gruodžio 4 d. sprendimo priėmimo arba atsirado jau po minėto teismo sprendimo priėmimo. Teisėjų kolegija pažymi, kad kitų naujai paaiškėjusių aplinkybių pareiškėjas prašyme atnaujinti procesą nenurodo. Dėl to netenkintinas pareiškėjo prašymas atnaujinti procesą vadovaujantis ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatytu pagrindu.

50Teisėjų kolegija, apibendrindama nutartyje nurodytus argumentus, konstatuoja, jog pareiškėjo prašymas nepagrįstas įstatymo numatytais proceso atnaujinimo pagrindais, todėl negali būti atnaujintas procesas šioje byloje pagal pateiktą prašymą. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjo prašymas atnaujinti procesą yra netenkinamas bei atsisakoma atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. I-1612-406/2013.

51Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 159 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

52Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Autobroliai“ prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. I-1612-406/2013 atmesti.

53Proceso administracinėje byloje Nr. I-1612-406/2013 pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Autobroliai“ prašymą tretiesiems suinteresuotiems asmenims Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos ir Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo termino pratęsimo neatnaujinti.

54Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Autobroliai“... 5. Pareiškėjas nurodė, kad jis nuomoja dalį žemės sklypo, esančio ( - ),... 6. Pareiškėjo teigimu, jis dėl ne nuo jo priklausančių aplinkybių nespėjo... 7. Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos... 8. Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodė, kad pareiškėjas prašo pratęsti... 9. Trečiasis suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio... 10. Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodė, kad pareiškėjas nuo Inspekcijos... 11. II.... 12. Kauno apygardos administracinis teismas 2013 m. gruodžio 4 d. sprendimu... 13. Teismas konstatavo, kad pagal Statybos įstatymo 28 straipsnio 3 dalį... 14. Teismo vertinimu, kita procedūra, kuri taip pat lemtų reikalavimo pašalinti... 15. Atsižvelgęs į tai, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašo teismo... 16. Teismas nustatė, kad Inspekcijos Kauno skyrius 2012 m. spalio 23 d. UAB... 17. Teismas taip pat nustatė, kad dėl žemės sklypo, kuriame nustatyta... 18. Teismas konstatavo, kad visuma byloje surinktų įrodymų neabejotinai... 19. III.... 20. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme 2016 m. sausio 25 d. gautas... 21. Pareiškėjas nurodo, kad Kauno apygardos administracinio teismo 2013 m.... 22. Pareiškėjas savo prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr.... 23. Pareiškėjas atkreipia dėmesį, kad jis, būdamas itin rūpestingas bei... 24. Pareiškėjas paaiškina, kad jis 2015 m. rugsėjo 11 d. sudarė kadastrinių... 25. Pareiškėjas nurodo, kad 2016 m. sausio 18 d. Inspekcijos Kauno skyrius atliko... 26. Pareiškėjo teigimu, akivaizdu, kad dėl po Kauno apygardos administracinio... 27. Pareiškėjas paaiškina, kad jis aplinkybę, jog nepavyko įteisinti... 28. Trečiasis suinteresuotas asmuo Inspekcija atsiliepime į prašymą dėl... 29. Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodo, kad Lietuvos vyriausiasis... 30. Trečiojo suinteresuoto asmens teigimu, pareiškėjo prašyme atnaujinti... 31. Trečiasis suinteresuotas asmuo atkreipia dėmesį, kad nagrinėjamu atveju... 32. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 33. IV.... 34. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas UAB „Autobroliai“ siekia atnaujinti... 35. Nagrinėdama ir vertindama prašyme dėl proceso atnaujinimo nurodytas... 36. Dėl proceso atnaujinimo instituto, kaip išimtinės procedūros, yra... 37. Nukrypimai nuo res judicata principo pateisinami tik tais atvejais, kai jų... 38. Nagrinėjamos bylos kontekste akcentuotina, kad proceso atnaujinimo institutas... 39. Taigi sprendžiant proceso atnaujinimo klausimą baigtoje administracinėje... 40. Vadovaujantis ABTĮ 158 straipsnio 2 dalimi, nagrinėdamas prašymą dėl... 41. ABTĮ 156 straipsnio 1 dalis nustato, kad prašymas dėl proceso atnaujinimo... 42. Teisėjų kolegija, nagrinėdama ir vertindama pareiškėjo prašymą... 43. Kaip jau buvo nurodyta, pareiškėjo pateiktas prašymas atnaujinti procesą... 44. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra pažymėjęs,... 45. Pareiškėjas prašyme atnaujinti bylos procesą pagal ABTĮ 153 straipsnio 2... 46. Teisėjų kolegija pažymi, kad pats pareiškėjas pripažįsta, jog... 47. Atsižvelgusi į tai, teisėjų kolegija daro išvadą, kad Kauno savivaldybės... 48. Pažymėtina, kad visos kitos pareiškėjo nurodytos aplinkybės (Kauno miesto... 49. Atsižvelgusi į tai, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pareiškėjo... 50. Teisėjų kolegija, apibendrindama nutartyje nurodytus argumentus, konstatuoja,... 51. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 52. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Autobroliai“ prašymą... 53. Proceso administracinėje byloje Nr. I-1612-406/2013 pagal pareiškėjo... 54. Nutartis neskundžiama....