Byla e2-26983-294/2016
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Seikalis, sekretoriaujant Ernestai Perednienei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Justui Viliui, atsakovei N. N., atsakovės atstovui advokatui Deividui Gagiui, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo R. B. ieškinį atsakovui N. N. (buvusiai Bružienei) dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas ieškinyje prašė priteisti iš atsakovės 1 885,96 Eur skolą, 5 proc. dydžio metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad 2012 m. gruodžio 11d. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-6206-905/2012 buvo nutraukta ieškovo R. B. ir atsakovės N. N. santuoka, patvirtinant šalių pasirašytą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Buvusiai sutuoktinei bei savo dukters motinai prašant finansinės pagalbos, ieškovas 2013 m. rugpjūčio, rugsėjo ir gruodžio mėn. bei 2014 m. vasario ir kovo mėn. paskolino pinigų ir apmokėjo (padengė) jos įsiskolinimus kreditoriams. Siekdamas skolos grąžinimo, 2015 m. lapkričio 9 d. ieškovas išsiuntė pretenziją atsakovei. Kadangi skola iki šiol negrąžinta, prašo kartu su procesinėmis palūkanomis ją priteisti.

3Atsakovė teismui pateiktame atsiliepime su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad nėra prašiusi ar susitarusi su ieškovu dėl paskolų atsakovei suteikimo, nebuvo sudariusi jokių paskolos sutarčių su ieškovu ir jokie paskolos teisiniai santykiai tarp ieškovo ir atsakovės neegzistavo. Bendra ieškovo nurodomų paskolų suma sudaro 4700 Lt, todėl tokio turinio paskolos sutarčiai buvo privaloma rašytinė forma. Ieškovas jokios rašytinės paskolos sutarties sudarymo net nemini, nenurodo susitarimo dėl paskolos suteikimo ir grąžinimo aplinkybių. Ieškinyje dėl šių aplinkybių visiškai nepasisakoma ir deklaratyviai konstatuojamas paskolos (ar paskolų) suteikimo atsakovei faktas. Ieškovo ieškinyje nurodomi 2013-09-25, 2013-09-30, 2014-02-21 mokėjimo nurodymai nėra pagrįsti leistinomis įrodinėjimo priemonėmis. Nurodė, kad paskola nėra ieškovo deklaruojamas vienašalis sandoris. Todėl ieškovas, būdamas sąžininga proceso šalimi privalėjo tiksliai ir detaliai įvardinti ieškinio dalyką, t.y. jo minimos paskolos suteikimo laiką, suteikimo aplinkybes, paskolos paskirtį, tikslą, paskolos suteikimo sąlygas, paskolos grąžinimo sąlygas ir kt. Prašo priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

4Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas ieškinį palaikė iš esmės ieškinyje išdėstytais motyvais.

5Teismo posėdžio metu atsakovė ir jos atstovas prašė ieškinį atmesti iš esmės atsiliepime išdėstytais motyvais.

6Ieškovo ieškinys atmestinas.

7Iš ieškovo atstovo ir atsakovės bei jos atstovo paaiškinimų bei bylos medžiagos matyti, kad 2012 m. gruodžio 11d. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-6206-905/2012 buvo nutraukta ieškovo R. B. ir atsakovės N. N. (buvusios Bružienės) santuoka.

8Ieškovas prašo priteisti 1 885,96 Eur skolą, kurią, jo teigimu, jis paskolinęs buvusiai sutuoktinei jos kreditoriniams reikalavimams vykdyti.

9CK 6.870 straipsnis įtvirtina, kad paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita.

10CK 6.871 straipsnio 1 dalis numato, kad fizinių asmenų paskolos sutartis turi būti rašytinė, jeigu paskolos suma viršija šešis šimtus eurų. To paties straipsnio 3 dalis nustato, kad rašytinės formos reikalavimus atitinka paskolos gavėjo pasirašytas paskolos raštelis arba kitoks skolos dokumentas, patvirtinantis paskolos sutarties dalyko perdavimą paskolos gavėjui.

11Kadangi įstatymas imperatyviai nenumato, kad paskolos sutartis, sudaryta nesilaikant rašytinės formos negalioja, tai žodžiu sudaryta paskolos sutartis, kuri turėjo būti sudaryta paprasta rašytine forma, galioja, tačiau, kilus ginčui dėl jos sudarymo, įstatymas riboja įrodinėjimo priemonių leistinumą (CK 1.93 straipsnio 2 dalis, 6.875 straipsnio 2 dalis). Tokiu atveju į bylos dėl paskolos grąžinimo įrodinėjimo dalyką įeina aplinkybės dėl paskolos sutarties esminių sąlygų egzistavimo – paskolos dalyko perdavimo paskolos gavėjo nuosavybėn ir paskolos gavėjo įsipareigojimo grąžinti pinigus arba rūšies požymiais apibūdinto suvartojamojo daikto ekvivalentą.

12Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad pinigų sumokėjimas yra tam tikrų įsipareigojimų vykdymą patvirtinantis veiksmas. Sprendžiant, ar dėl pinigų sumokėjimo atsirado paskolos teisiniai santykiai, vertinant jų pagrindu kylančias šalių teises ir pareigas, būtina įvertinti faktų, kurių pagrindu galima būtų spręsti apie šalių santykių pobūdį, visumą. Sprendžiant dėl teisinių santykių, atsiradusių sumokėjus pinigus, kvalifikavimo, nepakanka remtis vien pažodiniu (gramatiniu) dokumentuose, patvirtinančiuose pinigų sumokėjimą, atliktų įrašų aiškinimu. Būtina analizuoti ir vertinti visų byloje pateiktų įrodymų, surinktų duomenų visumą ir iš šios daryti išvadą, kokie teisiniai santykiai susiklostė dėl šalių atliktų veiksmų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-10-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-368/2011).

13Ieškovas, įrodinėdamas, kad tarp jo ir atsakovės susiklostė paskolos santykiai, pateikė mokėjimo nurodymus, kurių paskirtyje nurodyta pareiškėjos vardas pavardė (UAB Omnitel skirtuose nurodymuose), žodis „paskola“ pareiškėjai skirtuose mokėjimo pavedimuose, už būsto paskolą, pareiškėjai skirtame mokėjimo pavedime.

14Jokių kitų įrodymų paskolos sandoriui pagrįsti teismui nėra pateikta.

15Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad spręsdamas ginčą, teismas turi įsitikinti, ar pakanka įrodymų reikšmingoms bylos aplinkybėms nustatyti, ar tinkamai šalims paskirstyta įrodinėjimo pareiga, ar įrodymai turi ryšį su įrodinėjimo dalyku, ar jie leistini, patikimi, reikia įvertinti kiekvieną įrodymą ir įrodymų visetą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 7 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011; kt.), o faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, kad labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (tikimybių pusiausvyros principas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-439/2008; kt.). Teismas kiekvienoje konkrečioje situacijoje turi spręsti dėl byloje esančių įrodymų pakankamumo ir patikimumo, įvertinti, ar nėra prieštaravimų tarp įrodymų, ar šalutiniai duomenys patvirtina pagrindinius, ar pakankami tiesioginiai duomenys, ar nuoseklūs šalutiniai įrodomieji faktai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-539/2013; kt.); be to, teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijais (CPK3 straipsnio 7 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-129/2008; 2014 m. sausio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-103/2014).

16Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo klausimais konstatuota, kad sprendimas ar nutartis pripažįstami teisėtais ir pagrįstais, kai teismo išvados atitinka įstatymo nustatytomis priemonėmis ir įstatymo nustatyta tvarka konstatuotas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, išvados apie faktines aplinkybes gali būti grindžiamos tik CPK 177 straipsnio 2–3 dalyse išvardytomis įrodinėjimo priemonėmis, o įrodymai turi būti gauti ir ištirti CPK nustatyta tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gruodžio 7 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-560/2012).

17Šiuo atveju teismui nepateiktas joks papildomas įrodymas, kuris galėtų patvirtinti, kad atsakovė pervestas lėšas skolinosi iš ieškovo.

18Pagal civilinio proceso koncentracijos ir kooperacijos principus akivaizdu, kad pinigų pervedimas yra tam tikrų įsipareigojimų vykdymą patvirtinantis veiksmas, tačiau prievolių, susijusių su pinigų pervedimu, kaip teisingai pažymėjo atsakovė ir jos atstovas, gali kilti ne tik paskolos, bet ir kitokių santykių pagrindu.

19Lėšų mokėtojo mokėjimo pavedimo įvardinimas kaip „paskola“ yra nekonkretus ir tai yra vienašališka sąlyga, kurios negali įtakoti nei lėšų gavėjas nei kredito įstaiga, kurioje atliekamas mokėjimo pavedimas. Paskolos teisinių santykių atsiradimui būtina ir kita imperatyvi sąlyga - paskolos gavėjo įsipareigojimas grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) (CK 6.870 str. 1 d.).

20Teismas akcentuoja, kad ieškovo paaiškinimai yra įrodinėjimo priemonė, o juose išdėstyti faktiniai duomenys, ypač kai jie yra pagrindinis įrodymų šaltinis įrodinėjamai aplinkybei nustatyti, teismo turi būti kruopščiai pasverti – ar jie detalūs, nuoseklūs ir patikimi. Patikimais gali būti pripažinti detaliai atskleisti ir nuoseklūs, pagrįsti objektyviai egzistuojančiais ar egzistavusiais faktais paaiškinimai. Ieškovo paaiškinimų patikimumo kriterijus yra ir tai, ar tokio įrodymo duomenis gali patvirtinti kiti byloje surinkti leistini įrodymai, kurių duomenys turi būti palyginti ir įvertinti kartu su ieškovo paaiškinimais.

21Jokių kitų įrodymų ieškovas savo paaiškinimams pagrįsti nepateikė. Mokėjimo nurodymuose taip pat nedaroma jokių užuominų apie tai, kad pervedamos lėšos yra skolinamos atsakovei kaip paskola, darant nuorodą į šalių sudarytą paskolą. Priešingai, viename iš mokėjimo nurodymų nurodyta, kad suma skirta dengti būsto paskolą, todėl galima daryti tikėtiną išvadą, kad savo noru ieškovas pervedė pinigus atsakovei, siekiant padėti dengti jai, kaip buvusiai sutuoktinei ir ieškovo vaiko motinai, būsto paskolą. Be to, net ir nutraukus santuoką, (ką įrodo byloje surinkti įrodymai), ieškovas kurį laiką kartu gyveno su atsakove, naudojosi vienu būstu ir pan. Todėl pinigų pervedimai laikytini jo įnašu į bendrą ūkį.

22Todėl teismas negali daryti vienareikšmiškos ar itin tikėtinos išvados, kad atsakovė buvo išreiškusi savo valią paskolos sutarties pagrindu skolintis lėšas iš ieškovo.

23Dėl šios priežasties teismas daro išvadą, kad labiau tikėtina, jog atsakovės ir ieškovo nesiejo paskolos teisiniai santykiai, nes ieškovas neįrodė paskolos dalyko perdavimo atsakovei ir atsakovės įsipareigojimo grąžinti paskolos dalyką faktų, t. y. paskolos sutarties esminių sąlygų egzistavimo (CPK 176, 177, 185 straipsniai).

24Dėl šios priežasties ieškovo ieškinys laikytinas nepagrįstu ir yra atmestinas.

25Atmetus ieškovo pagrindinį reikalavimą, teismas atskirai nepasisako dėl procesinių palūkanų priteisimo, nes nėra teisinio pagrindo šių priteisti iš atsakovės ieškovo naudai.

26Kiti šalių pasisakymai neturi ryšio su nagrinėjamu bylos dalyku, todėl dėl jų atskirai nepasisakoma.

27Kadangi ieškovo ieškinys atmestinas visiškai, jam iš atsakovės nėra priteistinos patirtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93, 98 str.).

28Atsakovė prašo priteisti iš ieškovo 480 eurų bylinėjimosi išlaidas. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio ir šių Rekomendacijų 2 p. išvardintus kriterijus, t.y. suteiktos paslaugos teisme nebuvo nei didelės apimties, nei sudėtingos, tačiau rekomendacijų dydžių neviršija, todėl priteistinos bylinėjimosi išlaidos nėra mažintinos ir atsakovei iš ieškovės yra pagrindas priteisti 480 eurų išlaidas, ieškovo ieškinį visiškai atmetus (CPK 88, 93, 98 str.).

29Remiantis CPK 92 str. ir 96 str. 1 d., kadangi ieškovo ieškinys atmestas iš ieškovo valstybės naudai priteistina nėra priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nes įteikimo lėšų suma neviršija minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (LR teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, CPK 92 str.).

30Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259, 260, 268, 270 str.,

Nutarė

31Ieškovo R. B. ieškinį atmesti.

32Priteisti iš ieškovo R. B., a. k. ( - ) atsakovei N. N., a. k. ( - ) 480 eurų (keturi šimtai aštuoniasdešimt eurų) bylinėjimosi išlaidas.

33Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Seikalis, sekretoriaujant... 2. Ieškovas ieškinyje prašė priteisti iš atsakovės 1 885,96 Eur skolą, 5... 3. Atsakovė teismui pateiktame atsiliepime su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad... 4. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas ieškinį palaikė iš esmės... 5. Teismo posėdžio metu atsakovė ir jos atstovas prašė ieškinį atmesti iš... 6. Ieškovo ieškinys atmestinas.... 7. Iš ieškovo atstovo ir atsakovės bei jos atstovo paaiškinimų bei bylos... 8. Ieškovas prašo priteisti 1 885,96 Eur skolą, kurią, jo teigimu, jis... 9. CK 6.870 straipsnis įtvirtina, kad paskolos sutartimi viena šalis (paskolos... 10. CK 6.871 straipsnio 1 dalis numato, kad fizinių asmenų paskolos sutartis turi... 11. Kadangi įstatymas imperatyviai nenumato, kad paskolos sutartis, sudaryta... 12. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad pinigų sumokėjimas... 13. Ieškovas, įrodinėdamas, kad tarp jo ir atsakovės susiklostė paskolos... 14. Jokių kitų įrodymų paskolos sandoriui pagrįsti teismui nėra pateikta.... 15. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad spręsdamas ginčą,... 16. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo... 17. Šiuo atveju teismui nepateiktas joks papildomas įrodymas, kuris galėtų... 18. Pagal civilinio proceso koncentracijos ir kooperacijos principus akivaizdu, kad... 19. Lėšų mokėtojo mokėjimo pavedimo įvardinimas kaip „paskola“ yra... 20. Teismas akcentuoja, kad ieškovo paaiškinimai yra įrodinėjimo priemonė, o... 21. Jokių kitų įrodymų ieškovas savo paaiškinimams pagrįsti nepateikė.... 22. Todėl teismas negali daryti vienareikšmiškos ar itin tikėtinos išvados,... 23. Dėl šios priežasties teismas daro išvadą, kad labiau tikėtina, jog... 24. Dėl šios priežasties ieškovo ieškinys laikytinas nepagrįstu ir yra... 25. Atmetus ieškovo pagrindinį reikalavimą, teismas atskirai nepasisako dėl... 26. Kiti šalių pasisakymai neturi ryšio su nagrinėjamu bylos dalyku, todėl... 27. Kadangi ieškovo ieškinys atmestinas visiškai, jam iš atsakovės nėra... 28. Atsakovė prašo priteisti iš ieškovo 480 eurų bylinėjimosi išlaidas.... 29. Remiantis CPK 92 str. ir 96 str. 1 d., kadangi ieškovo ieškinys atmestas iš... 30. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259, 260, 268, 270 str.,... 31. Ieškovo R. B. ieškinį atmesti.... 32. Priteisti iš ieškovo R. B., a. k. ( - ) atsakovei N. N., a. k. ( - ) 480... 33. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui,...