Byla e2-6165-340/2016
Dėl viešo konkurso sąlygų pripažinimo negaliojančiomis, trečiasis asmuo – A. Z. IĮ „Azas“

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Tatjana Žukauskienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės UAB „Entafarma“ ieškinį atsakovei VšĮ Vilkpėdės ligoninė dėl viešo konkurso sąlygų pripažinimo negaliojančiomis, trečiasis asmuo – A. Z. IĮ „Azas“

Nustatė

2Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė pripažinti Konkurso techninės specifikacijos reikalavimus IX pirkimo dalyje negaliojančiais ta apimtimi, kiek juose nustatytas reikalavimas sauskelnėms turėti dvigubą sugeriamąjį sluoksnį su superabsorbentu; pripažinti Konkurso techninės specifikacijos reikalavimus IX pirkimo dalyje negaliojančiais ta apimtimi, kiek juose nustatytas reikalavimas sauskelnėms turėti elastingas juosmens juosteles priekinėje ir nugarinėje sauskelnės pusėje; pripažinti Konkurso techninės specifikacijos reikalavimus IX pirkimo dalyje negaliojančiais ta apimtimi, kiek juose nustatytas reikalavimas sauskelnėms būti tvirtinamoms daugkartiniais tampriais lipdukais, kurių klijavimo vietą galima keisti; pripažinti Konkurso techninės specifikacijos reikalavimus IX pirkimo dalyje negaliojančiais ta apimtimi, kiek juose nustatytas reikalavimas sauskelnių dydžiams M, L ir XL atitikti konkrečias juosmens apimties ribas centimetrais; grąžinti šalis į prieš pažeidimą buvusią padėtį; panaikinti Konkurso rezultatus ir ex officio pripažinti niekine viešojo pirkimo sutartį, jei tokia būtų sudaryta iki ginčo pabaigos; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad UAB „Entafarma“ susipažino su konkurso sąlygomis ir ketino pateikti savo pasiūlymą, tačiau ieškovei kilo abejonių dėl konkurso sąlygų atitikimo teisės aktų reikalavimams. Ieškovė įsitikinusi, kad konkurso sąlygų specifikacijos reikalavimai pirkimo objektui – sauskelnėms, yra neteisėti ir nepagrįsti, kadangi ginčijami reikalavimai neabejotinai riboja konkurenciją konkurse, nes juos nustačius automatiškai susiaurėja potencialių sauskelnių teikėjų ir sauskelnių gamintojų, į kuriuos gali kreiptis konkurse dalyvaujantys tiekėjai, skaičius.

3Atsakovė atsiliepimu prašė ieškinį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad nėra aišku, kodėl ieškovė prašo pripažinti negaliojančiu reikalavimą sauskelnėms turėti būtent dvigubą sugeriamąjį sluoksnį su superabsorbentu, kuris yra pakeistas. Pažymėjo, kad didesnis sauskelnių sluoksnių su sugeriamąja dalimi skaičius pagerina skysčių pasiskirstymą sauskelnių paviršiuje ir „užrakinimą“, leidžia išvengti sugeriamosios dalies sukritimo. Sauskelnių rinkoje yra daugiau kaip du gamintojai ir apie 8-12 tiekėjų, galinčių pasiūlyti šį reikalavimą atitinkančias sauskelnes. Ieškinyje suformuluotas reikalavimas pripažinti negaliojančiu Pirkimo sąlygose nustatytą reikalavimą sauskelnių tvirtinimui daugkartiniais tampriais lipdukais, kurių vietą galima keisti, yra nepagrįstas ir paties reikalavimo negalima tenkinti vien dėl tos priežasties, kad tokio reikalavimo pirkimo sąlygos nenumato. Reikalavimas pirkimo sąlygose iš viso panaikinti išmatavimų apimties ribas yra visiškai nepagrįstas, nes leistų tiekėjams pasiūlyti bet kokio dydžio sauskelnes, kurios neatitiktų atsakovės poreikių. Ieškinyje nurodomas argumentas dėl sauskelnių maksimalios skysčių sugėrimo ribos yra nesusijęs su pirkimo sąlygose nustatytais sauskelnių dydžių matmenimis ir neaktualus šiam ginčui, nes tokio reikalavimo pirkimo sąlygose nėra.

4Dublike ieškovė palaikė savo ieškinio reikalavimus. Papildomai nurodė, kad atsakovė nepakeitė konkurso sąlygų, o jas patikslino ir šis patikslinimas nereiškia naujų sąlygų įtraukimo, kurias reiktų atskirai ginčyti. Nepaisant tam tikrų konkurso sąlygų patikslinimų, ieškovės teiktoje pretenzijoje nurodyti argumentai bei atsakovės pažeidimai nesikeičia ir sutampa su nurodytais ieškinyje pažeidimais. Atsakovė savo reikalavimo nepagrindžia jokiais objektyviais įrodymais. Reikalavimas sauskelnėms turėti tvirtinamoms daugkartiniais tampriais lipdukais yra grindžiamas subjektyvia atsakovės nuomone ir nėra pateikiami jokie duomenys, kurie pagrįstų tokio reikalavimo būtinumą bei įrodytų, kad kitokie gaminimo lipdukai negalėtų užtikrinti sauskelnių tinkamo funkcionalumo.

5Triplike atsakovė palaikė savo atsiliepime išdėstytus argumentus. Papildomai nurodė, kad Pirkimo sąlygose reikalavimas sauskelnėms turėti ne mažiau kaip du sugeriamuosius sluoksnius su superabsorbentu nustatytas tam, kad būtų pasiektas norimas rezultatas – skysčių paskirstymas sauskelnių paviršiuje ir lokalizacija. Pirkimo sąlygose nustatytas reikalavimas sauskelnėms turėti juosteles priekinėje ir nugarinėje sauskelnių pusėje tam, kad būtų pasiektas norimas rezultatas – užtikrinta tinkama apsauga nuo šlapimo pratekėjimo iš abiejų pusių. Pažymėjo, jog ieškovė nepateikė jokių įtikinančių aplinkybių, kad apsaugai nuo šlapimo pratekėjimo iš abiejų pusių yra lygiavertė alternatyva, ar kad šis reikalavimas yra perteklinis.

6Vilniaus apygardos teismas 2016 m. rugpjūčio 2 d. sprendimu ieškovės UAB „Entafarma“ ieškinį atsakovei VšĮ Vilkpėdės ligoninė dėl viešo konkurso sąlygų pripažinimo negaliojančiomis tenkino iš dalies: pripažino negaliojančiu Pirkimo sąlygų IX pirkimo dalyje „Sauskelnės“ techninės specifikacijos reikalavimą ta apimtimi, kiek jame nustatytas reikalavimas turėti dvigubą sugeriamąjį sluoksnį su superabsorbentu; pripažino negaliojančiu Pirkimo sąlygų IX pirkimo dalyje „Sauskelnės“ techninės specifikacijos reikalavimą ta apimtimi, kiek jame nustatytas reikalavimas turėti elastingas juosmens juosteles priekinėje ir nugarinėje sauskelnės pusėje; pripažino negaliojančiu Pirkimo sąlygų IX pirkimo dalyje „Sauskelnės“ techninės specifikacijos reikalavimą ta apimtimi, kiek jame nustatytas reikalavimas sauskelnėms būti tvirtinamoms daugkartiniais, dvigubais lipniais lipdukais, kurių klijavimo vietą galima keisti; kitoje dalyje ieškinį atmetė; priteisė iš atsakovės VšĮ Vilkpėdės ligoninės 540,61 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovės UAB „Enfarma“ naudai; priteisė iš ieškovės UAB „Enfarma“ 798,60 Eur bylinėjimosi išlaidų atsakovės VšĮ Vilkpėdės ligoninės naudai. Teismas nurodė, kad perkančioji organizacija neįrodė, jog sauskelnės su dviem sugeriamaisiais sluoksniais užtikrina geresnį sauskelnių funkcionalumą. Pasak teismo, perkančioji organizacija reikalavimą sauskelnėms turėti ne mažiau kaip du sugeriamuosius sluoksnius su superabsorbentu grindžia aplinkybe, kad šiuo reikalavimu siekiama įgyti sauskelnes su keliais sugeriamaisiais sluoksniais, siekiant geresnio skysčių paskirstymo sauskelnių paviršiuje ir lokalizacijos, tačiau iš byloje esančių duomenų nėra pagrindo daryti išvadą, jog sauskelnėse, kurios turi kelis sugeriamuosius sluoksnius, geriau pasiskirsto skysčiai sauskelnių paviršiuje ir geresnė skysčių lokalizacija nei sauskelnėse, turinčias vieną sugeriamąjį sluoksnį, todėl toks perkančiosios organizacijos argumentas nepagrįstas jokiais įrodymais (CPK 178 str.). Teismo nuomone, atsakovė taip pat nenurodė jokių duomenų, iš kurių galima būti spręsti, kad perkamų sauskelnių juostų elastingumas juosmens priekinėje ir nugarinėje dalyje gali įtakoti šlapimo pratekėjimą iš abiejų pusių, o atsakovės vien subjektyvi nuomonė nėra pakankama spręsti apie tokio reikalavimo būtinumą. Teismas, įvertinęs bylos duomenis sprendė, kad nėra teisinio pagrindo reikalavimą sauskelnių dydžiams laikyti diskriminaciniu ar neproporcingai ribojančiu tiekėjų teises. Teismas nurodė, kad ieškovė taip pat prašė grąžinti šalis į prieš pažeidimą buvusią padėtį ir panaikinti konkurso rezultatus bei ex officio pripažinti niekine viešojo pirkimo sutartį, tačiau atsakovei nepateikus duomenų apie priimtus sprendimus ir viešosios pirkimo sutarties sudarymą Pirkime, teismas pažymėjo, kad neturi teisinio pagrindo pripažinti šiuos reikalavimus pagrįstais.

7Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. spalio 6 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 2 d. sprendimo dalį, kuria buvo atmesti ieškovės reikalavimai grąžinti šalis į prieš pažeidimą buvusią padėtį ir panaikinti Konkurso rezultatus bei ex officio pripažinti niekine viešojo pirkimo sutartį, panaikino ir bylos dalį dėl neteisėtų atsakovės veiksmų padarinių perdavė nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo; kitoje dalyje pirmos instancijos teismo sprendimą paliko nepakeistą. Teismas nurodė, jog perkančioji organizacija turi diskrecijos teisę pasirinkti perkamų prekių ar teikiamų paslaugų savybes, tačiau, nustatydama perkamas prekes ar teikiamas paslaugas apibūdinančius kriterijus, perkančioji organizacija turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų, nepažeisti VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje nustatytų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Sutiko su pirmos instancijos teismu, jog būtinybė nagrinėjamu atveju nurodyti sauskelnių juosmens matmenis vertintina kaip objektyvi, kadangi ją sąlygoja aiškūs faktinių ligoninės pacientų poreikiai. Teismas konstatavo, kad apeliacinio skundo reikalavimas panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 2 d. sprendimą dalyje, kuria atsisakyta tenkinti ieškinio reikalavimą pripažinti Konkurso techninės specifikacijos reikalavimus IX pirkimo dalyje negaliojančia ta apimtimi, kiek juose nustatytas reikalavimas sauskelnių dydžiams M, L, XL atitikti konkrečias juosmens apimties ribas centimetrais, yra nepagrįstas. Teismas sutiko su apeliantės argumentais, kad nors pirmosios instancijos teismas pripažino net 3 Konkurso sąlygas, tiesiogiai apibūdinančias Pirkimo objektą, neteisėtomis, tačiau skundžiamu sprendimu nesprendė klausimo nei dėl Pirkimo nutraukimo tikslingumo, nei dėl Pirkimo sutarties, jei ji sudaryta, pripažinimo negaliojančia. Teismas nurodė, kad atsakovės į bylą pateikta 2016 m. liepos 8 d. sutartis Nr. VP-/67, patvirtina, kad atsakovė VŠĮ Vilkpėdės ligoninė bylos nagrinėjimo metu iki skundžiamo pirmos instancijos teismo sprendimo priėmimo sudarė Pirkimo sutartį su Konkurso laimėtoja A. Z. IĮ „Azas“. Tuo tarpu pirmos instancijos teismas, žinodamas, jog nebuvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės – Pirkimo procedūrų stabdymas, nepasiūlė šalims pateikti duomenis apie tolesnę Pirkimo procedūrų eigą, o tiesiog formaliai nurodė, jog atsakovė tokių duomenų nepateikė. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, toks pirmos instancijos teismo pasyvumas sąlygojo situaciją, kai nors Pirkimo sąlygos ir yra pripažintos negaliojančiomis, tačiau jokie realūs tokių atsakovės neteisėtų veiksmų padariniai nėra taikomi. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija bylą dalyje dėl neteisėtų atsakovės veiksmų padarinių taikymo perdavė nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui, kuris, į procesą įtraukęs antrą sandorio šalį, turėtų nuspręsti, kokius neteisėtai sudaryto sandorio padarinius joms taikyti – sutarties pripažinimą niekine ir negaliojančia ar jos išsaugojimą bei vienos iš alternatyviųjų sankcijų taikymą.

8Vilniaus apygardos teismas 2016 m. spalio 13 d. nutartimi įtraukė į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų atsakovo pusėje A. Z. IĮ „Azas“ ir pasiūlė trečiajam asmeniui pateikti atsiliepimą; pasiūlyti ieškovei ir atsakovei pateikti paaiškinimus dėl galimų neteisėtų atsakovės veiksmų padarynių nagrinėjamoje byloje.

9Ieškovė UAB „Entafarma“ pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose prašė pripažinti negaliojančia ieškovės ir trečiojo asmens 2016-07-08 sudarytą prekių pirkimo-pardavimo sutartį Nr. VP-/67 nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo momento ir taikyti perkančiajai organizacijai alternatyvią sankciją – paskirti 10 procentų Pirkimo sutarties vertės baudą. Nurodė, kad bylą nagrinėję teismai konstatavo, kad Pirkimo sutartis sudaryta pagal neteisėtas Pirkimo sąlygas, pažeidžiančias imperatyvias VPĮ normas, atsakovės ir trečiojo asmens sandoris turi būti pripažintas niekiniu ir negaliojančiu. Kadangi neįmanoma šalių grąžinti į iki pažeidimo buvusią padėtį, sutartis turi būti pripažinta negaliojančia nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo ir atsakovei taikomos alternatyvios sankcijos. Sankcija taikytina, kadangi net trys Pirkimo sąlygos buvo pripažintos perteklinėmis ir ribojančiomis tiekėjų konkurenciją, be to, jos suvaržė galimybę sąžiningai konkuruoti pirkime. Šiuo atveju Pirkimo sąlygas faktiškai atitiko vienintelio tiekėjo pasiūlymas, kas yra visiškai nesuderinama su viešųjų pirkimų tikslu ir prilygsta tiesioginiam perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susitarimui.

10Atsakovė VšĮ Vilkpėdės ligoninė pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose prašė atsižvelgti į atsakovės pateiktus argumentus ir nepripažinti Pirkimo sutarties negaliojančia dėl viešojo intereso bei taikyti alternatyviąją sankciją – Pirkimo sutarties galiojimo sutrumpinimą iki 2017 m. sausio 1 d., atsakovei sudarant galimybę pasiruošti įsigyti reikiamas prekes, gaunas pagal Sutartį. Nurodė, jog sutartį būtina išsaugoti dėl viešojo intereso, kadangi pirkimo objektas yra išskirtinai susijęs su sveikata besiskundžiančių arba sergančių senyvo amžiaus asmenų globa. Sutarties panaikinimas gali turėti neigiamos įtakos ar net sukelti grėsmę pacientų sveikatai ir nepagrįstai apsunkinti perkančiosios organizacijos veiklą. Neigiamos pasekmės dėl sutarties nutraukimo būtų neproporcingai didelės. Ieškovės siekis panaikinti ginčijamą reikalavimą yra susijęs ne su pernelyg aukštais Pirkimo objekto reikalavimais ir tiekėjų diskriminacija, o su tam tikrais asmeniniais pačios ieškovės interesais.

11Ieškinio reikalavimai grąžinti šalis į prieš pažeidimą buvusią padėtį ir panaikinti Konkurso rezultatus bei ex officio pripažinti niekine viešojo pirkimo sutartį atmetami.

12Byloje nustatyta, kad atsakovė VšĮ Vilkpėdės ligoninė vykdė viešąjį medicinos priemonių pirkimą, kurio objektas suskirstytas į 9 atskiras pirkimo dalis.

13Ieškovė UAB „Entafarma“ ginčijo IX pirkimo dalies „Sauskelnės“ techninių sąlygų 1 punkte nustatytus reikalavimus sauskelnėms turėti dvigubą sugeriamą sluoksnį su superabsorbentu, turėti elastingas juosmens juosteles priekinėje ir nugarinėje sauskelnių pusėje, turėti XL dydžio sauskelnėms atitinkamo tūrio sugėrimą bei reikalavimą sauskelnių dydžių apimtims, kadangi minėti reikalavimai yra nepagrįsti, pertekliniai ir riboja tiekėjų konkurenciją. Taip pat prašė grąžinti šalis į prieš pažeidimą buvusią padėtį ir panaikinti Konkurso rezultatus bei ex officio pripažinti niekine viešojo pirkimo sutartį, jei tokia būtų sudaryta iki ginčo pabaigos.

14Vilniaus apygardos teismas 2016 m. rugpjūčio 2 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-4852-345/2016 ieškovės UAB „Entafarma“ ieškinį atsakovei VšĮ Vilkpėdės ligoninė dėl viešo konkurso sąlygų pripažinimo negaliojančiomis tenkino iš dalies ir pripažino negaliojančiais ieškovės ginčytus aukščiau nurodytus Pirkimo sąlygų IX pirkimo dalyje „Sauskelnės“ numatytus techninės specifikacijos reikalavimus, o kitoje dalyje ieškinį atmetė.

15Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. spalio 6 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 2 d. sprendimo dalį, kuria buvo atmesti ieškovės reikalavimai grąžinti šalis į prieš pažeidimą buvusią padėtį ir panaikinti Konkurso rezultatus bei ex officio pripažinti niekine viešojo pirkimo sutartį, panaikino ir bylos dalį dėl neteisėtų atsakovės veiksmų padarinių perdavė nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo, teismas sprendime pasisako tik dėl šios grąžintos nagrinėti iš naujo ieškinio reikalavimų dalies.

16Pažymėtina, kad kai pagal neteisėtas pirkimo sąlygas jau yra sudaryta viešojo pirkimo sutartis, nėra pagrindo nutraukti pirkimą, nes jis jau yra pasibaigęs (VPĮ 7 str. 4 d. 1 p.). Tokiu atveju, jeigu pirkimas pagal neteisėtomis pripažintas sąlygas jau yra pasibaigęs, turi būti sprendžiama dėl sudarytos viešojo pirkimo sutarties galiojimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų 2013 m. gegužės 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-272/2013). Teismas, nustatęs, kad sandoris (nagrinėjamu atveju – viešojo pirkimo sutartis) prieštarauja imperatyviosioms teisės normoms, turi ex officio pripažinti sandorį niekiniu ir negaliojančiu ir taikyti atitinkamus teisinius padarinius, neatsižvelgdamas į bylos dalyvių reikalavimus (CK 1.78 str. 5 d.). Tai taikytina ir viešuosiuose pirkimuose, kai teismas nustato, kad viešojo pirkimo sutartis sudaryta neteisėtai. Tuomet turi būti sprendžiamas jos (ne)galiojimo klausimas.

17Byloje nustatyta, kad ieškinio nagrinėjimo metu 2016 m. liepos 8 d. tarp atsakovės VšĮ Vilkpėdės ligoninės ir trečiojo asmens A. Z. IĮ „Azas“ buvo pasirašyta Prekių pirkimo-pardavimo sutartis Nr. VP-/67, kuria A. Z. IĮ „Azas“ pagal pirkimo dokumentuose nurodytas sąlygas ir pateiktą specifikaciją įsipareigojo tiekti, o VšĮ Vilkpėdės ligoninė įsipareigojo priimti prekes ir už jas apmokėti. Sutartis galioja nuo 2016 m. liepos 8 d. ir galioja iki 2017 m. liepos 8 d. bei gali būti pratęsta dar du kartus po 12 mėnesių.

18Visgi, teismas akcentuoja, jog viešųjų pirkimų imperatyviųjų teisės normų pažeidimas ne visais atvejais neišvengiamai sukelia griežčiausius padarinius. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 952 straipsnio 2 dalį, teismas gali nepripažinti viešojo pirkimo sutarties negaliojančia ir taikyti alternatyvias sankcijas, nors pirkimo sutartis buvo sudaryta neteisėtai, jeigu dėl viešojo intereso, įskaitant su pirkimo sutartimi nesusijusius ekonominius interesus, dėl kurių pirkimo sutarties pripažinimas negaliojančia turėtų neproporcingų padarinių, būtina išsaugoti šios sutarties padarinius. Tiesiogiai su pirkimo sutartimi susiję ekonominiai interesai apima inter alia išlaidas, susidariusias dėl vėlavimo vykdyti pirkimo sutartį, naujos pirkimo procedūros pradėjimo, pirkimo sutartį vykdančio tiekėjo pakeitimo, teisinių pareigų, kurios atsirado pripažinus pirkimo sutartį negaliojančia. Skirdamas šio straipsnio 4 dalyje įvardytas alternatyvias sankcijas, teismas turi atsižvelgti į visus reikšmingus aspektus, įskaitant pažeidimo rimtumą, perkančiosios organizacijos elgesį, o tais atvejais, kai sutartis pripažįstama negaliojančia nuo teismo sprendimo priėmimo, ir į likusius neįvykdytus pirkimo sutarties įsipareigojimus (VPĮ 952 str. 5 d.).

19Kita vertus, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad tik išimtiniais atvejais neteisėtai sudaryta viešojo pirkimo sutartis gali būti išsaugoma, t.y. nepripažįstama niekine ab initio, ir dėl viešojo intereso apsaugos jo šalims tam tikrą laiką išsaugant teises ir pareigas pagal sandorį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-333/2013). Nei teisės aktai, nei teismų praktika neišvardija kriterijų, kuriais remdamasis teismas galėtų skirti perkančiajai organizacijai vieną iš galimų alternatyviųjų sankcijų, nustačius poreikį išsaugoti neteisėtai sudarytos viešųjų pirkimų sutarties padarinius. Tai vertinama kiekvienu atveju, atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. liepos 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-844-381/2015).

20Nagrinėjamu atveju teismas reikšminga aplinkybe laiko tai, kad sudaryta 2016 m. liepos 8 d. Prekių pardavimo-pirkimo sutartimi yra numatyta įsigyti specialaus pobūdžio prekes – medicinos priemones. Byloje nėra ginčo dėl to, kad Pirkimo objektas (tarp jų ir perkamos sauskelnės) yra išskirtinai susijęs su sveikata besiskundžiančių arba sergančių senyvo amžiaus asmenų globa bei savalaikiu ir tinkamu aptarnavimu. Dėl minėtos aplinkybės yra akivaizdu, kad nutraukus jau sudarytą viešojo pirkimo sutartį ir pripažinus ją negaliojančia, tokie veiksmai neišvengiamai gali turėti įtakos Vilkpėdės ligoninėje prižiūrimiems ir slaugomiems pacientams ar net galimai sukeltų grėsmę jų sveikatai. Be to, pripažinus sutartį negaliojančia, sutriktų ir atsakovės, kaip sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos, veikla. Be to, teismas sutinka, kad sudarydama viešojo pirkimo sutartį, kurią ieškovė prašo pripažinti negaliojančia, perkančioji organizacija realiai ir faktiškai neapribojo ieškovės UAB „Entafarma“ galimybės sudaryti Pirkimo sutartį dėl sauskelnių, nes ieškovė nedalyvavo atsakovės vykdomame Pirkime ir neteikė Pasiūlymo, nors tokią galimybę turėjo. Atsižvelgęs į aukščiau išdėstytas aplinkybes, teismas konstatuoja, kad neigiamos pasekmės, galinčios kilti dėl sudarytos viešojo pirkimo sutarties nutraukimo, šiuo atveju būtų labai didelės ir neproporcingos ieškovės siekiamam tikslui, todėl sutarties nutraukimas prieštarautų ne tik viešajam interesui, bet ir teisingumo, sąžiningumo bei protingumo principams (CK 1.5 straipsnis).

21VPĮ 952 straipsnio 4 dalis numato, kad teismo skiriamos alternatyvios sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. Teismo taikomos alternatyvios sankcijos gali būti pirkimo sutarties trukmės sutrumpinimas arba bauda perkančiajai organizacijai, kuri turi būti ne didesnė negu 10 procentų pirkimo sutarties vertės.

22Rašytiniuose paaiškinimuose ieškovė UAB „Entafarma“, atsižvelgiant į atsakovės padaryto pažeidimo rimtumą bei pobūdį, prašė teismo pripažinus atsakovės ir trečiojo asmens sudarytą sutartį negaliojančia, papildomai taikyti perkančiajai organizacijai VšĮ Vilkpėdės ligoninei alternatyvią sankciją – paskirti 10 procentų Pirkimo sutarties vertės baudą. Tuo tarpu atsakovė prašė sutrumpinti Pirkimo sutarties galiojimo terminą iki 2017 m. sausio 1 d., sudarant atsakovei galimybę pasiruošti įsigyti reikiamas prekes, gaunamas pagal sutartį.

23Kaip matyti iš perkančiosios organizacijos ir trečiojo asmens sudarytos 2016 m. liepos 8 d. Prekių pirkimo-pardavimo sutarties Nr. VP-/67, sutartis galioja nuo 2016 m. liepos 8 d. ir galioja iki 2017 m. liepos 8 d. bei gali būti pratęsta dar du kartus po 12 mėnesių (Sutarties 9.1 punktas), bendra sutarties kaina – 36 976,80 Eur (Sutarties 1.2 punktas). Kaip jau minėta, teismas, įvertinęs šias aplinkybes bei tai, kad sudarytos viešojo pirkimo sutarties dalykas yra medicinos priemonių pirkimas, nusprendė, jog sudarytos viešojo pirkimo sutarties pripažinimas negaliojančia nagrinėjamu atveju perkančiajai organizacijai sukeltų neproporcingų padarinių, nes apsunkintų jos funkcijų, susijusių su viešojo intereso apsauga, vykdymą. Atsižvelgus į viešojo pirkimo sutarties galiojimo terminą, jos tęstinį pobūdį, reikšmę perkančiajai organizacijai, taip pat į visuotinai žinomą viešąjį interesą atitinkančią aplinkybę, susijusią su perkančiosios organizacijos vykdomomis funkcijomis, Vilniaus apygardos teismas sprendžia, jog proporcinga padarytam pažeidimui ir ieškovės pažeistų teisių užtikrinimui būtų taikyti VPĮ 952 straipsnio 4 dalyje įtvirtintą sankciją – pirkimo sutarties trukmės sutrumpinimą iki atsakovės nurodyto termino, t.y. iki 2017 m. sausio 1 d., suteikiant perkančiajai organizacijai pakankamai laiko būtinų medicinos priemonių įsigijimui organizuoti naują viešąjį pirkimą. Minėta sankcija taikytina atsižvelgus į atsakovės rašytiniuose paaiškinimuose nurodytus teiginius, jog tikėtina, kad dalis sauskelnių jau yra parduotos atsakovei ir panaudotos pagal paskirtį. Pažymėtina ir tai, jog tokia praktika plačiai taikoma nagrinėjant viešųjų pirkimų bylas ir sprendžiant dėl pirkimo neteisėtumo padarinių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. birželio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-334/2014; Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-416-236/2016 ir kt.).

24Sutrumpinus viešojo pirkimo sutarties galiojimą, nebetikslinga perkančiajai organizacijai skirti ir kitas alternatyvias VPĮ 952 straipsnio 4 dalyje numatytas sankcijas, todėl ieškovės prašymas paskirti perkančiajai organizacijai 10 procentų Pirkimo sutarties vertės baudą atmetamas.

25Dėl bylinėjimosi išlaidų.

26Apeliacinės instancijos teismui bylą dalyje dėl neteisėtų atsakovės veiksmų padarinių perdavus nagrinėti iš naujo, turi būti tikslinamas bylinėjimosi išlaidų paskirstymas. Pagal CPK 93 straipsnio 2 dalį, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai. Teismas pažymi, kad ieškovė UAB „Entafarma“ ieškiniu iš esmės reiškė du reikalavimus: 1) pripažinti negaliojančiomis Pirkimo sąlygas; 2) panaikinti Konkurso rezultatus bei ex officio pripažinti niekine viešojo pirkimo sutartį, jei tokia būtų sudaryta. Byloje nustatyta, jog pirmosios instancijos teismas civilinėje byloje Nr. e2-4852-345/2016 tenkino pirmą ieškinio reikalavimą ir pripažino negaliojančiomis atsakovės vykdyto Pirkimo sąlygas, o Lietuvos apeliacinis teismas minėtą sprendimo dalį paliko pakeistą. Dėl antrosios reikalavimo dalies - panaikinti Konkurso rezultatus bei ex officio pripažinti niekine viešojo pirkimo sutartį, jei tokia būtų sudaryta, byla buvo perduota nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui. Atsižvelgiant į tai, jog aukščiau nurodytais motyvais teismas netenkino ieškovės reikalavimo panaikinti Konkurso rezultatus bei ex officio nepripažino niekine viešojo pirkimo sutarties, vietoj to nuspręsdamas taikyti alternatyviąją sankciją – pirkimo sutarties trukmės sutrumpinimą, laikytina, jog antrasis ieškovės reikalavimas buvo atmestas. Dėl išdėstyto, tenkinus pusę ieškovės ieškinio reikalavimų, iš atsakovės priteistina 50 procentų ieškovės turėtų bylinėjimosi išlaidų, o atsakovei iš ieškovės priteistina 50 procentų atsakovės turėtų bylinėjimosi išlaidų. Ieškovė byloje patyrė iš viso 1 340,44 Eur bylinėjimosi išlaidų (217 Eur žyminis mokestis ir 1 123,44 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti), o atsakovė – 1 597,20 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti, todėl iš atsakovės ieškovei priteistina 670,22 Eur bylinėjimosi išlaidų, iš ieškovės atsakovei priteistina 798,60 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 93 str.).

27Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 258-259 straipsniais, 269-270 straipsniais,423¹-4238 straipsniais, teismas

Nutarė

28atmesti ieškovės UAB „Entafarma“ reikalavimus grąžinti šalis į prieš pažeidimą buvusią padėtį ir panaikinti Konkurso rezultatus bei ex officio pripažinti niekine viešojo pirkimo sutartį.

29Taikyti alternatyviąją sankciją ir sutrumpinti atsakovės VšĮ Vilkpėdės ligoninės ir trečiojo asmens A. Z. IĮ „Azas“ 2016 m. liepos 8 d. sudarytos Prekių pirkimo-pardavimo sutarties Nr. VP-/67 galiojimą iki 2017 m. sausio 1 d.

30Priteisti iš atsakovės VšĮ Vilkpėdės ligoninės, į. k. 124245322, 670,22 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovės UAB „Entafarma“, į. k, 174443844, naudai.

31Priteisti iš ieškovės UAB „Entafarma“, į. k, 174443844, 798,60 Eur bylinėjimosi išlaidų atsakovės VšĮ Vilkpėdės ligoninės, į. k. 124245322, naudai.

32Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Tatjana Žukauskienė, teismo posėdyje... 2. Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė pripažinti... 3. Atsakovė atsiliepimu prašė ieškinį atmesti ir priteisti bylinėjimosi... 4. Dublike ieškovė palaikė savo ieškinio reikalavimus. Papildomai nurodė, kad... 5. Triplike atsakovė palaikė savo atsiliepime išdėstytus argumentus.... 6. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. rugpjūčio 2 d. sprendimu ieškovės UAB... 7. Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. spalio 6 d. nutartimi Vilniaus apygardos... 8. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. spalio 13 d. nutartimi įtraukė į bylą... 9. Ieškovė UAB „Entafarma“ pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose... 10. Atsakovė VšĮ Vilkpėdės ligoninė pateikė rašytinius paaiškinimus,... 11. Ieškinio reikalavimai grąžinti šalis į prieš pažeidimą buvusią... 12. Byloje nustatyta, kad atsakovė VšĮ Vilkpėdės ligoninė vykdė viešąjį... 13. Ieškovė UAB „Entafarma“ ginčijo IX pirkimo dalies „Sauskelnės“... 14. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. rugpjūčio 2 d. sprendimu civilinėje... 15. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. spalio 6 d.... 16. Pažymėtina, kad kai pagal neteisėtas pirkimo sąlygas jau yra sudaryta... 17. Byloje nustatyta, kad ieškinio nagrinėjimo metu 2016 m. liepos 8 d. tarp... 18. Visgi, teismas akcentuoja, jog viešųjų pirkimų imperatyviųjų teisės... 19. Kita vertus, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad tik... 20. Nagrinėjamu atveju teismas reikšminga aplinkybe laiko tai, kad sudaryta 2016... 21. VPĮ 952 straipsnio 4 dalis numato, kad teismo skiriamos alternatyvios... 22. Rašytiniuose paaiškinimuose ieškovė UAB „Entafarma“, atsižvelgiant į... 23. Kaip matyti iš perkančiosios organizacijos ir trečiojo asmens sudarytos 2016... 24. Sutrumpinus viešojo pirkimo sutarties galiojimą, nebetikslinga perkančiajai... 25. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 26. Apeliacinės instancijos teismui bylą dalyje dėl neteisėtų atsakovės... 27. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 258-259... 28. atmesti ieškovės UAB „Entafarma“ reikalavimus grąžinti šalis į prieš... 29. Taikyti alternatyviąją sankciją ir sutrumpinti atsakovės VšĮ Vilkpėdės... 30. Priteisti iš atsakovės VšĮ Vilkpėdės ligoninės, į. k. 124245322, 670,22... 31. Priteisti iš ieškovės UAB „Entafarma“, į. k, 174443844, 798,60 Eur... 32. Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,...