Byla e2A-416-236/2016
Dėl viešojo pirkimo - pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir alternatyvių sankcijų taikymo bei

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Gudžiūnienės, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Nijolės Piškinaitės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės Viešųjų pirkimų tarnybos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. lapkričio 2 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-5694-345/2015 pagal ieškovės Viešųjų pirkimų tarnybos ieškinį atsakovėms Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos, uždarajai akcinei bendrovei „Viešųjų ryšių partneriai“ dėl viešojo pirkimo - pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir alternatyvių sankcijų taikymo bei

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovė Viešųjų pirkimų tarnyba ieškiniu prašė pripažinti negaliojančia nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Nacionalinė mokėjimo agentūra) 2014 m. rugsėjo 16 d. paskelbtame atvirame konkurse „Visuomenės informavimo kampanijos parengimo ir įgyvendinimo paslaugų pirkimas“ (toliau – Pirkimas) 2015 m. vasario 26 d. sudarytą viešojo pirkimo sutartį ir taikyti alternatyviąją sankciją, numatytą Viešųjų pirkimų įstatymo 952 straipsnio 4 dalies 2 punkte.

4Ieškovė procesiniuose dokumentuose nurodo, kad perkančiosios organizacijos (atsakovės Nacionalinės mokėjimo agentūros) Pirkime Viešųjų pirkimų komisija 2015 m. sausio 30 d. posėdyje pirkimo laimėtoja išrinko UAB „Viešųjų ryšių partneriai“ ir perkančioji organizacija su laimėtoja 2015 m. vasario 26 d. sudarė paslaugų teikimo sutartį. Ieškovė pagal kompetenciją (Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 82 str. 1 d. 2 p.) atliko Pirkimo atitikties teisės aktų reikalavimams vertinimą ir nustatė, jog Pirkime buvo netinkamai įvertintas dalyvio UAB „Viešųjų ryšių partneriai“ atitikimas kvalifikaciniams reikalavimams.

5Pirkimo sąlygų 19.2.1 punkte numatytas reikalavimas, kad tiekėjas per pastaruosius 36 mėnesius iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (arba per laikotarpį iki tiekėjo įregistravimo, jei tiekėjas veikia trumpiau) turi būti tinkamai įvykdęs/vykdo bent vieną viešinimo ir informavimo paslaugų teikimo sutartį/sutarties dalį, kurios vertė/įvykdytos sutarties dalies vertė ne mažesnė nei 2 000 000 Lt. Siekdama pagrįsti atitikimą Pirkimo sąlygų 19.2.1 punkte įtvirtintam kvalifikacijos reikalavimui UAB „Viešųjų ryšių partneriai“ 2014 m. lapkričio 21 d. kartu su pasiūlymu pateikė įgyvendintų sutarčių sąrašą, kuriame nurodė, kad veikdami jungtinėje veikloje su UAB „Box Agency“, UAB „Bosonova“, UAB „Artium Magister“ nuo 2010 m. liepos iki 2011 m. gruodžio mėnesio įgyvendino vieną 6 555 745,76 Lt vertės sutartį, sudarytą su atsakove Nacionaline mokėjimo agentūra. Nacionaline mokėjimo agentūra ieškovei prašant pagrįsti UAB „Viešųjų ryšių partneriai“ atitikimą Pirkimo sąlygų 19.2.1 reikalavimams, pateikė apskaitos sistemos išrašą apie UAB „Viešųjų ryšių partneriai“ pagal įvykdytą sutartį atliktus mokėjimus nuo 2011 m. lapkričio 24 d. iki įvykdytos sutarties galiojimo pabaigos (2012-12-31), kurie sudarė 414 011,93 Lt, o tai, ieškovės vertinimu, neatitiko Pirkimo sąlygų 19.2.1 punkto reikalavimų.

6Ieškovė teigia, kad Pirkimo sąlygų 19.2.1 punkto nuostatos yra skirtos ne formaliai patikrinti, ar UAB „Viešųjų ryšių partneriai“ turėjo sutarčių, kurios baigėsi laikotarpiui nuo 2011 m. lapkričio 24 d. iki 2014 m. lapkričio 24 d., bet tam, kad išsiaiškinti, ar tiekėjas turi patirties teikti analogiškas paslaugas ir, ar yra patikimas (pagal VPĮ 36 str. 1 d. 2 p. paslaugų pirkimo sutartys, kuriomis tiekėjas grindžia savo kvalifikaciją, turi būti pasibaigusios per paskutinius tris metus). Ieškovei nebuvo pateikta duomenų, kad laikotarpiu nuo 2011 m. gruodžio 31 d. iki 2015 m. vasario 26 d. UAB „Viešųjų ryšių partneriai“ būtų teikusi didelės vertės viešinimo ar informavimo paslaugas.

7UAB „Viešųjų ryšių partneriai“ neatitiko ir Pirkimo sąlygų 19.2.3.1 punkto reikalavimų. Šiame Pirkimo sąlygų punkte be kita ko tiekėjo siūlomas projekto vadovas turi būti per pastaruosius trejus metus vadovavęs (organizavęs) bent 1 viešinimo veiksmų planavimo ir koordinavimo ir/arba informacijos rengimo ir skelbimo žiniasklaidoje projektui, kurio vertė būtų ne mažesnė kaip 1 000 000 Lt. UAB „Viešųjų ryšių partneriai“ pasiūlyta projektų vadovė L. Š. šio reikalavimo neatitiko. Jos vadovavimas laikotarpiu nuo 2011 m. lapkričio 24 d. iki 2014 m. lapkričio 24 d. pasibaigusiam viešinimo ir informavimo paslaugų projektui neįrodo reikalaujamos jos kvalifikacijos, kadangi neįrodyta, kad jos vadovavimo projektui laikotarpiu projekto vertė būtų siekusi 1 000 000 Lt.

8Pirkimo sąlygų 1 priede „Pasiūlymo forma“ ir Pirkimo techninės specifikacijos 4 punkte, kurios yra Pirkimo sutarties sudedamosios dalys (Pirkimo sutarties 2 ir 3 priedai) nurodyta, kad „<...> Agentūra neįsipareigoja nusipirkti visos nurodytos apimties Paslaugų, tačiau pirkimo sutarties vykdymo metu, iškilus poreikiui įsigyti papildomą Paslaugų kiekį, Agentūra turi teisę įsigyti papildomą Paslaugų kiekį, kurio bendra vertė negali viršyti 50 procentų pasiūlymo kainos“. Vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 8 d. nutartyje (c. b. Nr. 3K-3-320/2011) pateiktu išaiškinimu perkančioji organizacija negali įgyti papildomų paslaugų nevykdydama viešųjų pirkimų procedūrų. Tai reiškia, kad nurodytos Pirkimo sutarties nuostatos pažeidžia imperatyvias teisės normas.

9Galiausiai, sudaryta sutartis su laimėtoju yra didesnei sumai, nei buvo numatyta Pirkimui, nenumatant pagrįstų aplinkybių ir nemotyvuotai, todėl pažeidžia viešąjį interesą, neatitinka viešojo pirkimo tikslų (VPĮ 3 str. 2 d.). Pirkimo vertė - 14 200 000 Lt su PVM. UAB „Viešųjų ryšių partneriai“ pasiūlymo kaina 15 593 465,22 Lt su PVM. Taip perkančioji organizacija pažeidė VPĮ 3 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

10Atsiliepimu į ieškinį atsakovė Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos prašė ieškinį atmesti ir nurodė, kad Pirkimo laimėtoja UAB „Viešųjų ryšių partneriai“ bei jos pasiūlymas atitiko Pirkimo sąlygų 19.2.3.1 ir 19.2.3.1 punktuose nustatytus minimalios kvalifikacijos reikalavimus tiekėjams. Vertinant dalyvio atitiktį Pirkimo sąlygų 19.2.1 ir 19.2.3.1 punktuose nustatytiems reikalavimams, 36 mėnesių laikotarpis buvo skaičiuojamas nuo 2011 m. lapkričio 24 d. iki 2014 m. lapkričio 24 d., t.y. buvo įsitikinta, kad sutarties vykdymo/vadovavimo (organizavimo) sutarčiai termino pabaiga patenka į 36 mėnesių laikotarpį, skaičiuojant nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

11Pagal perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų taisyklių (toliau tekste taip pat vadinama – Taisyklės) 53 punktą atsakovui priimtina pasiūlymo kaina buvo 17 040 000 Lt su PVM, taigi tiekėjo UAB „Viešųjų ryšių partneriai“ pasiūlyta kaina buvo priimtina.

12Atsiliepimu į ieškinį atsakovė UAB „Viešųjų ryšių partneriai“ prašė ieškovės ieškinį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad pagal Pirkimo sąlygas 36 mėnesių terminas yra susietas su įvykdytos sutarties verte, o ne per šį laikotarpį suteiktų paslaugų verte. Galiojantys teisės aktai ir teismų praktika neįtvirtina draudimo perkančiajai organizacijai sudaryti sutartį viršijus numatytą pirkimo vertę.

13II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

14Vilniaus apygardos teismas 2015 m. lapkričio 2 d. sprendimu ieškinį atmetė, o atsakovės UAB „Viešųjų ryšių partneriai“ prašymą dėl išlaidų advokatų ir advokatų padėjėjų pagalbai apmokėti atlyginimo atsisakė priimti kaip pateiktą pavėluotai ir grąžino šį prašymą padavusiam asmeniui.

15Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad tiekėjas UAB „Viešųjų ryšių partneriai“ atitiko Pirkimo sąlygų 19.2.1 punkte numatytą reikalavimą tiekėjui per pastaruosius 36 mėnesius iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (arba per laikotarpį nuo tiekėjo įregistravimo datos, jei tiekėjas veikia trumpiau nei 36 mėnesius) būti tinkamai įvykdžius/vykdyti bent vieną viešinimo ir informavimo paslaugų teikimo sutartį/sutarties dalį, kurios vertė/įvykdytos sutarties dalies vertė ne mažesnė kaip 2 000 000 Lt su PVM (Pirkimo sąlygų 19.2.1. p.). Šiam reikalavimui pagrįsti turėjo būti pateikiami per nurodytą laikotarpį įvykdytų/vykdomų sutarčių sąrašas, paslaugų gavėjo pažyma apie nurodytos vertės tinkamą paslaugų suteikimą/teikimą. UAB „Viešųjų ryšių partneriai“ atitikimą šiam reikalavimui tinkamai įrodė pateikdama įvykdytų sutarčių sąrašą, kuriame nurodoma, jog nuo 2010 m. liepos mėnesio iki 2011 m. gruodžio mėnesio buvo teikiamos visuomenės informavimo kampanijos paslaugos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 m. Programos priemones, kurių vertė 6 555 745, 76 Lt su PVM. Perkančioji organizacija įsitikino, jog sutarties vykdymo pabaiga patenka į 36 mėnesių laikotarpį, skaičiuojant nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos ir 2014 m. lapkričio 28 d. pagrįstai pripažino, kad tiekėjo UAB „Viešųjų ryšių partneriai“ pasiūlymas atitinka Pirkimo sąlygų 19.2.1 punkto reikalavimą. Teismas pažymėjo ir tai, kad pagal bylos duomenis UAB „Viešųjų ryšių partneriai“ pagal kitas viešąsias sutartis su perkančiosiomis organizacijomis viešinimo paslaugų vertė žymiai viršija Nacionalinės mokėjimų agentūros Pirkimo 19.2.1 sąlygoje nustatytą ribą.

16Pirkimo sąlygų 19.2.1. punkto reikalavimas neleidžia konstatuoti, kad sutartis turėjo būti įvykdyta/vykdoma per pastaruosius 36 mėnesius, tačiau kvalifikacinis reikalavimas sietinas su sutarties užbaigimo ir/ar vykdymo faktu nurodytu laikotarpiu. Tiekėjo kvalifikacijos atitikties vertinimui neturi įtakos, kokie mokėjimai ir kada buvo atliekami pagal nurodytas sutartis. Pirkimo sąlygų 19.2.1 punkte nustatytas reikalavimas yra aiškus ir tinkamas perkančiajai organizacijai įgyvendinant diskrecijos teisę nustatyti tiekėjams adekvačius kvalifikacinius reikalavimus, kurie padėtų realiai įsitikinti tiekėjų pajėgumu vykdyti sutartį. Pirkimo sąlygos aiškintinos ir taikytinos sistemiškai, nesuabsoliutinant lingvistinio aiškinimo metodo, atsižvelgiant į tikrąją perkančiosios organizacijos valią bei kituose teisės aktuose įtvirtintas normas, taip pat kitas nuostatas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014-05-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1161/2014). Pati ieškovė, vadovaudamasi VPĮ 82 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 2 dalies 2 punktu, vertino perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentus ir leido tęsti Pirkimą, o Nacionalinė mokėjimų agentūra, reaguodama į ieškovės pastabas ir išvadas, pakeitė Pirkimo sąlygas, tikslino Pirkimo dokumentus (tą patvirtina Viešųjų pirkimų tarnybos 2014-10-10 raštas Nr. 4S-3329, 2014-10-27 raštas Nr. 4S-3563, 2014-11-18 vertinimo išvada Nr. 4S-3855, 2014-11-21 raštas Nr. 4S-3918, Nacionalinės mokėjimo agentūros 014-10-14 raštas Nr. BRK-8934, 2014-10-21 raštas Nr. BRK-9133, 2014-10-29 raštas Nr. BRK-9364, 2014-11-18 raštas Nr. BRK-9882).

17Pirmosios instancijos teismo vertinimu, UAB „Viešųjų ryšių partneriai“ pasiūlymas atitinka ir Pirkimo sąlygų 19.2.3.1 punkto reikalavimą, numatantį tiekėjo siūlomam projekto vadovui per pastaruosius trejus metus būti vadovavus (organizavus) bent 1 viešinimo veiksmų planavimo ir koordinavimo ir/arba informacijos rengimo ir skelbimo žiniasklaidoje projektui, kurio vertė būtų ne mažesnė kaip 1 000 000 Lt. UAB „Viešųjų ryšių partneriai“ pasiūlė projekto vadovę L. Š., kurios gyvenimo aprašyme nurodyta, kad ji vadovavo projektui, kurio metu buvo teikiamos Lietuvos visuomenės informavimo kampanijos paslaugos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemones. Paslaugos buvo teikiamos pagal 2010 m. liepos mėn. – 2011 m. gruodžio mėn. sutartį (sutarties galiojimo terminas iki 2012-12-31), vertė - 6 555 745,76 Lt su PVM. Pirkimo vokų plėšimas įvyko 2014 m. lapkričio 24 d., todėl L. Š. vadovavimo projektui patirtis patenka į 36 mėnesių laikotarpį, skaičiuojant nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

18Pagal Nacionalinės mokėjimų agentūros Viešųjų pirkimų taisyklių, patvirtintų Nacionalinės mokėjimų agentūros direktoriaus 2004 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. BR1-32, 53 punktą (Pirkimo sąlygų priedas), jeigu tiekėjo pasiūlymo vertė yra daugiau kaip 20 procentų didesnė nei numatyta pirkimo vertė, pirkimo iniciatorius, suderinęs su Agentūros Finansų ir apskaitos departamento direktoriumi, o jeigu pirkimas finansuojamas KPF arba EŽF lėšomis, – su Agentūros Strateginio valdymo departamento direktoriumi, tarnybiniu pranešimu atitinkamą viešąjį pirkimą vykdančiai Agentūros komisijai teikia svarstyti/tvirtinti tiekėjo kainos priimtinumą. Pagal Taisyklių 53 punktą, Nacionalinei mokėjimų agentūrai priimtina pasiūlymo kaina buvo 17 040 000 Lt su PVM, o laimėtojo UAB „Viešųjų ryšių partneriai“ pasiūlyta kaina 15 593 465,22 Lt su PVM.

19Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad Pirkime pasiūlymus buvo numatyta vertinti pagal ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų (Pirkimo sąlygų 77 p.), kurį sudarė kaina, kuriai buvo skiriama 30 proc. viso vertinimo, ir kokybė bei projekto valdymas, kuriems buvo skiriama 70 proc. viso vertinimo (Pirkimo sąlygų 79 p.). UAB „Viešųjų ryšių partneriai“ pasiūlymas kokybiškai buvo geriausias, o kaina neviršijo Nacionalinės mokėjimų agentūros numatytos biudžeto ribos, todėl UAB „Viešųjų ryšių partneriai“ pasiūlymas buvo priimtinas ir geriausias.

20III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

21Ieškovė Viešųjų pirkimų tarnyba apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. lapkričio 2 d. sprendimą ir priimti naują – ieškinį tenkinti. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

221. Kadangi UAB „Viešųjų ryšių partneriai“ laikotarpiu nuo 2011 m. lapkričio 24 d. iki 2014 m. lapkričio 24 d. pagal įvykdytą sutartį suteikė viešinimo ir informavimo paslaugų tik už 414 011,93 Lt, UAB „Viešųjų ryšių partneriai“ neatitiko Pirkimo sąlygų 19.2.1. punkto reikalavimo ir šio dalyvio pasiūlymas Pirkime turėjo būti atmestas, o su juo sudaryta viešojo pirkimo sutartis turi būti pripažinta negaliojančia.

232. Sutiktina, kad Pirkimo sąlygos turi būti aiškinamos sistemiškai, tačiau sisteminis pirkimo sąlygų aiškinimo rezultatas neturi lemti visiškai priešingos išvados, palyginus su lingvistine jų išraiška (Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2013-12-03 Viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalga (II) Nr. AC-39-1). Be to, teismas nemotyvavo, argumentais nepagrindė, kodėl sistemiškai išaiškina Pirkimo sąlygas būtent taip, kaip jas aiškino sprendime.

243. UAB „Viešųjų ryšių partneriai“ pasiūlyta projekto vadovė L. Š.. Jos laikotarpiu nuo 2011 m. lapkričio 24 d. iki 2014 m. lapkričio 24 d. vadovaujamame pagal sutartį projekte buvo suteikta paslaugų tik už 414 011,93 Lt, kas reiškia, jog L. Š. per paskutinius 36 mėnesius iki pasiūlymų Pirkimui pateikimo termino pabaigos (2014-11-24) nebuvo vadovavusi 1 000 000 Lt vertės viešinimo ir informavimo paslaugų teikimo projektui ir todėl neatitiko Pirkimo sąlygų 19.2.3.1. punkto reikalavimų. Vadovavimas projektui yra tęstinis veiksmas, o ne momentinis kvalifikacijos įgijimas, todėl svarbu, kokios vertės paslaugos buvo suteiktos vadovaujant L. Š.. Teismas šiuo aspektu savo išvados nemotyvavo, nepaaiškino, ar pagal Pirkimo sąlygų 19.2.3.1 punktą pakanka vienos dienos vadovavimo 1 000 000 Lt vertės viešinimo ir informavimo paslaugų teikimo projektui.

254. Perkančioji organizacija privalo laikytis ir visiems tiekėjams vienodai taikyti ir aiškinti Pirkimo sąlygas.

265. Viešųjų pirkimų tarnyba Pirkimo sąlygas vertino iki pasiūlymų pateikimo Pirkime pabaigos, todėl nebuvo vertinusi tiekėjų atitikimo kvalifikaciniams reikalavimams.

276. Pirkimo sąlygų 1 priede „Pasiūlymo forma“ ir Pirkimo techninės specifikacijos 4 punkte (Pirkimo sutarties sudedamosios dalys, 2 ir 3 priedai) nurodyta, jog Nacionalinė mokėjimų agentūra neįsipareigoja nusipirkti visos nurodytos apimties paslaugų, tačiau pirkimo sutarties vykdymo metu, iškilus poreikiui įsigyti papildomą paslaugų kiekį, agentūra turi teisę įsigyti papildomą paslaugų kiekį, kurio bendra vertė negali viršyti 50 procentų pasiūlymo kainos. Tokia sąlyga prieštarauja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. liepos 8 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-320/2011 pateiktiems išaiškinimams. Tam neturi reikšmės aplinkybė, kad Pirkimo sąlygai ieškovė neprieštaravo jas įvertinusi. Teismas nepasisakė dėl šių nuostatų teisėtumo, šioje dalyje sprendimas, kiek jame sprendžiama, kad sudarytos sutarties kaina teisėta, nemotyvuotas.

287. Byloje nėra duomenų, kad Nacionalinė mokėjimų agentūra būtų jos Viešųjų pirkimų taisyklėse nustatyta tvarka suderinusi sprendimą pirkti paslaugas už didesnę nei buvo numatyta kainą (Taisyklių 53 p.).

29Atsakovė Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepimu prašo apeliacinio skundo netenkinti. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

301. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir tinkamai motyvavęs, nesuteikęs Pirkimo sąlygoms kitokios nei lingvistiškai aiškinant ar kitokios nei teismų praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-04-12 sprendimas civilinėje byloje Nr. 3K-3-43/2012) prasmės, sprendė, kad UAB „Viešųjų ryšių partneriai“ atitiko aiškų kvalifikacinį patirties reikalavimą, numatytą Pirkimo sąlygų 19.2.1 punkte. Aiškinant šį punktą svarbus dalyvio vykdytos sutarties ar jos dalies užbaigimo laikotarpis, o ne tai, kokią sutarties dalį dalyvis įvykdė 36 mėnesių laikotarpiu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

31Kitoks Pirkimo sąlygų 19.2.1 punkto aiškinimas (t.y. kad dalyvis turi būti įvykdęs viešinimo ir informavimo paslaugas už 2 000 000 Lt per 36 mėnesių iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos) kaip dirbtinai ribojantis konkurenciją ir neatitinkantis minimalių kvalifikacinių reikalavimų nustatymo tikslų neatitiktų, pažeistų VPĮ 32 straipsnio 2 dalį.

322. Ieškovė neįrodė, kad perkančioji organizacija būtų neteisėtai keitusi ar nesilaikiusi pati savo paskelbtų Pirkimo sąlygų.

333. Dalyvio UAB „Viešųjų ryšių partneriai“ pasiūlyta projektų vadovė L. Š. atitiko Pirkimo sąlygų 19.2. 3.1 punkte nustatytą ginčui šioje byloje aktualų kvalifikacinį reikalavimą per pastaruosius trejus metus būti vadovavus (organizavus) bent vieną viešinimo veiksmų planavimo/koordinavimo ir/arba informacijos rengimo ir skelbimo žiniasklaidos projektui, kurio vertė būtų ne mažesnė kaip 1 000 000 Lt. Vertinant atitikimą šiam reikalavimui buvo įsitikinta, kad sutarties vykdymo terminas pakliūna į 36 mėnesius iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Sutartis buvo vykdoma 2010 liepos – 2011 gruodžio mėnesiais, taigi baigta vykdyti laikotarpiu nuo 2011 m. lapkričio 24 d. iki 2014 m. lapkričio 24 d.

344. Vertinant atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams yra svarbu, kad tiekėjas kvalifikaciją būtų įgijęs iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-09-27 sprendimas civilinėje byloje Nr. 3K-3-408/2012) netolimoje praeityje, t.y. per pastaruosius trejus metus.

355. 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos Nr. 2004/18/EB 48 straipsnio 2 dalies e) punkte nurodytos siūlomos priemonės, kurių pagalba perkančioji organizacija gali įsitikinti tinkama tiekėjo patirtimi, o ne pateiktas privalomas ir baigtinis jų sąrašas.

366. Ieškovės pateiktas Pirkimo sąlygų 19.2.3.1 ir 19.2.1 aiškinimas nepagrįstai sugriežtina nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus dalyviams iki tokio lygmens, kuris jau nebepateisinamas Pirkimo sudėtingumu ar kitais kriterijais ir būtų neproporcingas.

377. Pagal Viešojo pirkimo - pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodiką, patvirtintą 2003 m. vasario 25 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-21 (toliau - Metodika) (Metodikos 10 p., 11.1 p., 12 p.) Pirkimo sąlygose, kadangi nebuvo galimybės numatyti tikslaus perkamų paslaugų apimties, buvo numatytas fiksuotas įkainis ir todėl galutinė kaina, kurią perkančioji organizacija turės sumokėti tiekėjui, priklausys nuo vykdant sutartį suteiktų prekių, paslaugų ar įvykdytų darbų kiekio (apimties), todėl nurodomas orientacinis perkamų paslaugų kiekis, o pirkimo sutarties vykdymo metu, iškilus poreikiui įsigyti papildomą paslaugų kiekį, perkančiajai organizacijai numatyta galimybė įsigyti papildomą paslaugų kiekį, kurio bendra vertė negali viršyti 50 procentų pasiūlymo kainos. Maksimalus paslaugų kiekis buvo nurodytas procentine išraiška dėl tos priežasties, kad perkančioji organizacija nežino, kokius įkainius pasiūlys tiekėjai ir, atitinkamai, kokį paslaugų kiekį perkančioji organizacija galėtų įsigyti. Pirkimo sutarties 2 priedo „Techninė specifikacija“ 4 punkte numatytas papildomas paslaugų kiekis nelaikytinas naujomis paslaugomis ar atskiru pirkimo objektu, kuriam įsigyti reikalingas naujas pirkimas.

388. Tiekėjo pasiūlymo kaina buvo 15 593 465,22 Lt su PVM, kas yra perkančiajai organizacijai priimtinos kainos ribose ir nesiekia perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų taisyklių 53 punkte nustatytos 20 procentų ribos, kai numatoma kainos derinimo perkančiajai organizacijai procedūra.

399. Skundžiamas sprendimas tinkamai ir pakankamai motyvuotas.

40Atsakovė UAB „Viešųjų ryšių partneriai“ atsiliepimu prašo apeliacinio skundo netenkinti ir priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus, iš esmės atkartojančius Nacionalinės mokėjimų agentūros atsiliepime išdėstytus esminius argumentus:

411. Skundžiamas teismo sprendimas yra tinkamai motyvuotas, grindžiamas tinkamais motyvais (šie motyvai nekartojami), jame tinkamai išaiškintos ir vertintos ginčui aktualios Pirkimo dokumentų sąlygos.

422. Teisės aktai ir teismų praktika neįtvirtina draudimo perkančiajai organizacijai sudaryti Pirkimo sutartį viršijant Pirkimui numatytas lėšas, t.y. VPĮ nedraudžia įsigyti papildomų darbų iš to paties tiekėjo, su kuriuo sudaryta Pirkimo sutartis, ką patvirtina ir paties apelianto nurodoma kasacinio teismo praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-07-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-320/2011). Kadangi apie Pirkimui skirtą biudžetą Pirkimo dalyviai nebuvo informuoti, biudžetas neturėjo įtakos jų apsisprendimui dalyvauti Pirkime ar siūlomai kainai.

432. Direktyvos 2004/18/EB 48 straipsnio 2 dalyje tik nurodyta, kokiais būdais galėtų būti patikrinami ūkio subjekto pajėgumai. Tai siūlomi kvalifikacijos patikrinimo būdai. Tai nėra nurodymai, kaip turi būti aiškinamos konkretaus Pirkimo sąlygos.

443. Ieškovas nepagrindė ir neįrodė savo argumentų, kad perkančioji organizacija nesilaikė savo pačios Pirkimo sąlygų.

454. Laimėtojo pasiūlymo kaina neviršijo 20 procentų numatytos Pirkimo vertės, todėl nebuvo pareigos kainą derinti Nacionalinės mokėjimų agentūros Viešųjų pirkimų taisyklių 53 punkte nustatyta tvarka. Apeliantas neteisingai skaičiuoja, į numatytą Pirkimo vertę įtraukdamas ir papildomų paslaugų vertę, kuri negali viršyti 50 procentų Pirkimo kainos (50 procentų riba atitinka VPĮ 56 str. 4 d. 1 p. nustatytus ribojimus).

465. Kad ir kaip būtų aiškinamos Pirkimo sąlygos, UAB „Viešųjų ryšių partneriai“ jas vis tiek būtų atitikusi, nes yra sudariusi sutartį su UAB „Rezit“ dėl Europos Sąjungos kilmės vaisių ir daržovių naudos žinomumo didinimo ir vartojimo skatinimo Lietuvoje kampanijos pagal kurią vien 2014 m. suteiktų viešinimo paslaugų vertė sudarė 638,104 81 eurų su PVM ir 2012 m. rugsėjo 3 d. sutartį su UAB „Visagino atominė elektrinė“, pagal kurią per 2012 m. suteiktų paslaugų vertė sudarė 1 326 351,11 eurų su PVM.

47IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

48Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies

49Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Šioje byloje Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatė.

50Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos vykdė Pirkimą „Visuomenės informavimo kampanijos parengimo ir įgyvendinimo paslaugų pirkimas“ ir jame 2015 m. sausio 30 d. laimėtoja paskelbė UAB „Viešųjų ryšių partneriai”, su kuria 2015 m. vasario 26 d. sudarė viešojo pirkimo sutartį.

51Viešųjų pirkimų tarnybos vertinimu, Nacionalinė mokėjimų agentūra, vykdydama Pirkimą neteisingai įvertino UAB „Viešųjų ryšių partneriai” kvalifikacijos atitikimą Pirkimo sąlygose nustatytiems reikalavimams, Pirkimo sąlygų 1 priedo „Pasiūlymo forma“ ir Pirkimo techninės specifikacijos 4 punkto (Pirkimo sutarties 2 ir 3 priedai) nuostata prieštarauja imperatyvioms teisės normoms, viešojo pirkimo sutartis sudaryta didesnei nei buvo numatyta sumai nemotyvuotai ir nenurodant pagrįstų aplinkybių, pažeidžiant VPĮ 3 straipsnio 2 dalies nuostatas, ko pasėkoje su šiuo Pirkimo dalyviu neteisėtai sudaryta viešojo pirkimo sutartį.

52Dėl Pirkimo sąlygų aiškinimo

53Byloje nagrinėjamas ginčas dėl Pirkimo sąlygų 19.2.1 punkto, numatančio reikalavimą, kad tiekėjas per pastaruosius 36 mėnesius iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (arba per laikotarpį iki tiekėjo įregistravimo, jei tiekėjas veikia trumpiau) turi būti tinkamai įvykdęs/vykdo bent vieną viešinimo ir informavimo paslaugų teikimo sutartį/sutarties dalį, kurios vertė/įvykdytos sutarties dalies vertė ne mažesnė nei 2 000 000 Lt. Ginčas kilo dėl to, ar tokia sąlyga aiškintina, kaip reikalaujanti, kad teikėjas per 36 mėnesių laikotarpį iki pasiūlymų pateikimo pabaigos, t.y. per laikotarpį nuo 2011 m. lapkričio 24 d. iki 2014 m. lapkričio 24 d. būtų ir vykdęs, ir užbaigęs vykdyti bent vieną viešinimo ir informavimo paslaugų teikimo sutartį/sutarties dalį, kurios vertė/įvykdytos sutarties dalies vertė ne mažesnė nei 2 000 000 Lt, ar vertinant tiekėjo atitikimą šiai sąlygai, vertintina tik tai, ar atitinkama sutartis baigta vykdyti būtent šiuo laikotarpiu (pradėta bei vykdyta galėjo būti ir anksčiau).

54Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pagal VPĮ 32 straipsnio 1 dalį perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Minimalūs kvalifikacijos reikalavimai nustatomi vadovaujantis VPĮ 35 - 37 straipsniais. VPĮ 36 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad perkančioji organizacija, atsižvelgdama į perkamų prekių, paslaugų ar darbų pobūdį, kiekį, svarbą ir paskirtį, turi teisę įvertinti ir patikrinti kandidatų ir dalyvių techninį ir profesinį pajėgumą šiame straipsnyje nurodytais būdais ir pirkimo dokumentuose nurodyti, kokius (vieną ar kelis) techninio ir (ar) profesinio pajėgumo įrodymus turi pateikti tiekėja. Šio straipsnio 1 dalies 1 punkte numatyta galimybė reikalauti per paskutinius 5 metus atliktų darbų sąrašą kartu su užsakovų pažymomis, o 3 punkte – galimybė reikalauti pagrindinių per paskutinius 3 metus patiektų prekių ar suteiktų paslaugų sąrašus. Šie VPĮ numatyti tiekėjų kvalifikacijos tikrinimo būdai, kaip ir ieškovės nurodomos Direktyvos Nr. 2004/18/EB 48 straipsnio 2 dalies e) punktas, nėra griežtai imperatyvios teisės normos, t.y. perkančioji organizacija, nustatydama minimalius kvalifikacijos (nagrinėjamu atveju – patirties) reikalavimus tiekėjams gali juos ir kitaip formuluoti nei nurodyta VPĮ 36 straipsnyje, pavyzdžiui, kaip yra nagrinėjamu atveju ir ko neginčija ieškovė, nustatyti papildomai minimalų reikalavimą būti įvykdžius konkretaus (konkrečiame Pirkime aktualaus) pobūdžio sutartį ar, kai vykdomas didelės vertės pirkimas, reikalauti patirties taip pat adekvačiai didelės vertės sutarties vykdyme. Tuo tarpu imperatyviąsias teisės normas identifikuoja tokie požymiai: jos griežtai formuluoja paliepimą ir neleidžia paliepimo suprasti dviprasmiškai; sprendžiant, ar elgesio taisyklė yra kategoriška ir teisinių santykių subjektai nuo jos nukrypti negali, lingvistinės išraiškos priemonės – žodžiai „draudžiama“, „neturi teisės“, „privalo būti“ ir pan., aiškiausiai parodo teisės normos imperatyvųjį pobūdį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-03-10 nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-102/2011, 2013-03-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-2/2013 kt.). Atitinkamai sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad Pirkimo sąlygų 19.2.1 punktas aiškintinas atsižvelgiant į tikrąją perkančiosios organizacijos valią, tikslus ir lingvistinę formuluotę. Apeliacinės instancijos teismo kolegijos vertinimu, Pirkimo sąlygų 19.2.1 punkto lingvistinė formuluotė neleidžia daryti vienareikšmiškos išvados, ar pavartotas žodis „įvykdęs“ reiškia sutarties vykdymo užbaigimą, t.y. įvykdymą, ar visą sutarties vykdymo procesą, taigi neduoda vienareikšmiško atsakymo, ar pagal šią Pirkimo sąlygą tiekėjas per 36 mėnesius iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos turi būti užbaigęs vykdyti reikalaujamo pobūdžio ir vertės bent vieną sutartį, ar šiuo laikotarpiu turi būti vykdęs tokią sutartį ir neaktualus sutarties vykdymas (tiekėjo patirtis) anksčiau nei 36 mėnesiai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Tokia Pirkimo sąlygos formuluotė dėl jos dviprasmiškumo vertintina, kaip neatitinkanti Pirkimo sąlygoms keliamo aiškumo, nedviprasmiškumo reikalavimų (VPĮ 24 str. 9 d.). Ne visada iš anksto pavyksta numatyti rengiamų Pirkimo sąlygų dviprasmiškumą, t.y. galimą skirtingą interpretavimą (tokios galimybės, vertindama Pirkimo sąlygas, neįžvelgė ir Viešųjų pirkimų tarnyba). Tokiems atvejams, kad tiekėjai ir perkančioji organizacija galėtų vienodai suprasti Pirkimo sąlygas, VPĮ numato perkančiosios organizacijos teisę ir pareigą pagal potencialių tiekėjų klausimus Pirkimo sąlygas aiškinti, atsakyti į potencialių dalyvių klausimus (VPĮ 27 str. 1 ir 3 d.). Nagrinėjamu atveju tiekėjams nekilo klausimų dėl Pirkimo sąlygų 19.2.1 punkto turinio, jį vienodai suprato ir tiekėjai, ir perkančioji organizacija. Byloje nėra duomenų, kad perkančioji organizacija būtų skirtingai minimalius kvalifikacijos reikalavimus taikiusi skirtingiems tiekėjams, kad būtų palikusi neatsakytus jiems kilusius neaiškumus dėl reikalavimų turinio, todėl nėra pagrindo teigti, kad būtų buvę pažeisti viešųjų pirkimų principai (VPĮ 3 str.) ar kad dėl Pirkimo sąlygų neaiškumo būtų pažeisti tiekėjų lūkesčiai apsispręsti dėl dalyvavimo Pirkime.

55Teisėjų kolegijos vertinimu, ieškovo nurodytas Pirkimo sąlygų 19.2.1 punkto vertinimas, kai nevertinama tiekėjo patirtis įgyta seniau nei 36 mėnesiai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, nesant aiškiai įtvirtinto būtent tokio kvalifikacinio reikalavimo (atskirais atvejais, pavyzdžiui, srityse, kurios dinamiškos ir greitai progresuojančios, gali būti reikšminga, kad tiekėjas turėtų būtent labai neseną patirtį), ne tik kad reikštų neteisėtą Pirkimo sąlygų aiškinimą jas susiaurinant, bet ir be pagrindo ribotų tiekėjų konkurenciją, nebūtų proporcingi pirkimo objektui (VPĮ 32 str. 2 d.).

56Byloje taip pat kilo savo esme analogiškas ginčas dėl kitos Pirkimo sąlygos (19.2.3.1 p.) aiškinimo. Šia Pirkimo sąlyga, numatanti tiekėjo siūlomam projekto vadovui per pastaruosius trejus metus būti vadovavus (organizavus) bent 1 viešinimo veiksmų planavimo ir koordinavimo ir/arba informacijos rengimo ir skelbimo žiniasklaidoje projektui, kurio vertė būtų ne mažesnė kaip 1 000 000 Lt. Analogiškais motyvais atmestini ir ieškovės argumentai dėl šios Pirkimo sąlygos aiškinimo, t.y. teisėjų kolegijos vertinimu, jos formuluotė „turi būti vadovavęs (organizavęs)“ gali būti aiškinama perkančiosios organizacijos pasirinktu ir tiekėjų suprastu būdu, t.y. kad vadovavimas projektui turi pakliūti į paskutinius 36 mėnesius iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, tačiau jo pradžia gali būti ir anksčiau. Tokį reikalavimą atitinka UAB „Viešųjų ryšių partneriai“ pasirinkta L. Š., kuri vadovavo projektui, kuriame teiktos Lietuvos visuomenės informavimo paslaugos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones. Sutartis, kurios vertė net 6 555 745,76 Lt, baigėsi 2012 m. gruodžio 31 d., taigi pakliūna į Pirkimo sąlygos 19.2.3.1 punkte numatytą 36 mėnesių iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos terminą, o ieškovės argumentai, kad būtent 36 mėnesių laikotarpiu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos buvo įvykdyta sutarties dalis, kurios vertė tik 414 011,93 Lt, nepaneigia, kad L. Š. turi Pirkimo sąlygų 19.2.3.1 punktu reikalaujamą kvalifikaciją (patirtį).

57Dėl Pirkimo kainos didinimo

58Ieškovas teigia, kad su Pirkimo laimėtoju sudaryta sutartis yra didesnei sumai, nei buvo numatyta Pirkimui, todėl pažeidžia viešąjį interesą, neatitinka viešojo pirkimo tikslų (VPĮ 3 str. 2 d.). Pirkimo vertė - 14 200 000 Lt su PVM, o laimėtojo UAB „Viešųjų ryšių partneriai“ pasiūlymo kaina 15 593 465,22 Lt su PVM.

59Byloje nagrinėjamam ginčui aktualūs (buvo vertinti tiek pirmosios instancijos teismo, tiek šalių procesiniuose dokumentuose) tiek Pirkimo sąlygų 1 priedo „Pasiūlymo forma“ ir Pirkimo techninės specifikacijos 4 punktas, tiek Nacionalinės mokėjimų agentūros perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų taisyklės, patvirtintos Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus 2004 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. BR1-32, ir šių Taisyklių naujesnės redakcijos 53 punktas.

60Pirkimo sąlygų 1 priedo „Pasiūlymo forma“ ir Pirkimo techninės specifikacijos 4 punkte numatyta, kad agentūra neįsipareigoja nusipirkti visos nurodytos apimties paslaugų, tačiau pirkimo sutarties vykdymo metu, iškilus poreikiui įsigyti papildomą paslaugų kiekį, turi teisę įsigyti papildomą paslaugų kiekį, kurio bendra vertė negali viršyti 50 procentų pasiūlymo kainos. Sutiktina su ieškovės argumentais, kad tokia Pirkimo sąlyga neatitinka suformuotos kasacinio teismo praktikos. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2011 m. liepos 8 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-320/2011 išaiškino, kad perkančiajai organizacijai reikalingi papildomi darbai yra viešųjų pirkimų teisinių santykių objektas, todėl perkančioji organizacija, siekdama juos įsigyti, privalo laikytis specialiajame VPĮ nustatyto reguliavimo, pagal kurį papildomiems atlygintiniems darbams įsigyti reikia vykdyti viešojo pirkimo procedūras, net jei jų (papildomų darbų) atlikimo prielaidos nustatytos viešojo pirkimo sutartyje. Šių motyvų pagrindu teismas sprendžia, kad Pirkimo dokumentų, sutarties sąlyga, numačiusi galimybę įsigyti 50 procentų papildomų paslaugų, prieštarauja imperatyvioms teisės normoms, yra neteisėta (VPĮ 1, 3, 9, 18, 84, 85 str.).

61Perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų taisyklėse, patvirtintose Nacionalinės mokėjimų agentūros direktoriaus 2004 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. BR1-32 (2012-05-31 įsakymu patvirtintos redakcijos, ankstesnės Taisyklių redakcijos 47 p., dabartinės Taisyklių redakcijos 53 p.), numatyta, kad, jeigu įvertinus tiekėjų pasiūlymuose nurodytas kainas paaiškėja, kad mažiausią kainą pasiūliusio tiekėjo pasiūlymo vertė ar pagal tiekėjo siūlomus įkainius numatomos sudaryti sutarties vertė yra daugiau kaip 20 procentų didesnė nei pirkimų plane ar neplaninio pirkimo paraiškoje numatyta pirkimo vertė, pirkimo iniciatorius, suderinęs su agentūros Finansų ir apskaitos departamento direktoriumi, o jeigu pirkimas finansuojamas KPF arba EŽF lėšomis – ir su Agentūros Strateginio valdymo departamento direktoriumi, tarnybiniu pranešimu agentūros direktoriui teikia svarstyti/tvirtinti tiekėjo kainos priimtinumą. Tarnybiniame pranešime turi būti pateiktas motyvuotas paaiškinimas, kodėl pasiūlyta kaina/įkainiai yra pagrįsta(i) ir tinkama(i), bei pasiūlyta sudaryti sutartį su didesnę nei planuota kainą pasiūliusiu tiekėju arba atmesti pasiūlymą (-us) dėl per didelės, agentūrai nepriimtinos kainos. Ši Nacionalinės mokėjimų agentūros 2012 m. gegužės 31 d. direktoriaus įsakymu nauja redakcija išdėstyta ir ankstesnį reguliavimą savo esme taip pat atitinkanti Taisyklių norma iš dalies dera ir su Viešųjų pirkimų tarnybos 2012 m. balandžio 18 d. išaiškinimu, kad pasiūlymų vertinimo metu, perkančioji organizacija gali keisti pirkimui skirtų lėšų dydį tik esant pagrįstoms aplinkybėms ir motyvuotam raštiškam pagrindimui, kad tiekėjų pasiūlytos kainos yra perkančiajai organizacijai priimtinos (pavyzdžiui, rinkos kainos pirkimo procedūrų metu padidėjo, infliacijos įtaka kainai, pasikeitė mokesčiai, viešojo intereso apsauga, ar ypatingos reikšmės pirkimas ir pan.). Apeliacinis teismas sprendžia, kad Taisyklių 53 p. negali prieštarauti VPĮ, nustatytos pirkimo kainos padidinimas visada turi būti motyvuotas ir pagrįstas.

62Pagal bylos duomenis numatyta Pirkimo vertė buvo 14 200 000 Lt su PVM (tas patvirtinta ir Nacionalinės mokėjimų agentūros Viešųjų pirkimų komisijos 2014-08-22 posėdžio protokole Nr. VPS2-106), o laimėtojo UAB „Viešųjų ryšių partneriai“ pasiūlymo kaina 15 593 465,22 Lt su PVM. Tokia pasiūlyta kaina ir atskirai, ir taip pat kartu su numatyta galimybe įsigyti 50 procentų kainos vertės papildomas paslaugas 1 393 465,22 Lt su PVM viršija numatytą Pirkimui sumą, nepaisant to, 2015 m. sausio 22 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros Viešųjų pirkimų komisijos protokolu šio dalyvio pasiūlymas nemotyvuotai ir nenurodant pagrįstų aplinkybių pripažintas atitinkančiu Pirkimo sąlygų reikalavimus ir vėliau su juo 2015 m. vasario 26 d. sudaryta viešojo pirkimo sutartis. Nagrinėjamu atveju Pirkimo kainos padidinimo suma nelaikytina nežymia, nereikšminga ar neesmine.

63Byloje nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija Viešųjų pirkimų taisyklėse numatyta tvarka ir pagal aukščiau nurodytus Viešųjų pirkimų tarnybos akcentuotus kriterijus nepagrindė UAB „Viešųjų ryšių partneriai“ pasiūlytos kainos priimtinumo, t.y. nepagrindė kainos priimtinumo objektyviomis kainos priimtinumui turinčiomis aplinkybėmis, neatidėliotinu Pirkimo vykdymo poreikiu, viešojo intereso apsauga, pasikeitusiomis rinkos kainomis, padidėjusiais mokesčiais ir pan., kas buvo būtina pagrįsti, kodėl dalyvio UAB „Viešųjų ryšių partneriai“ pasiūlyta didesnė nei planuotos Pirkimui lėšos kaina, perkančiajai organizacijai priimtina. Tokie perkančiosios organizacijos veiksmai pažeidžia VPĮ 3 straipsnio 2 dalies reikalavimus. Perkančiosios organizacijos nepagrįstas ir nemotyvuotas Pirkimo kainos, nei buvo numatyta, padidinimas sudarant sutartį reiškia VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje nustatytų skaidrumo ir kitų principų pažeidimą, t. y. toks nemotyvuotas Pirkimo kainos padidinimas gali būti taikomas vienam pirkimo dalyviui ir netaikomas kitam. Tokiomis aplinkybėmis perkančioji organizacija neturėjo teisės sudaryti sutartį su didesnę nei planuota kainą pasiūliusiu tiekėju, sudarė sutartį, pažeidžiant VPĮ 3 straipsnio 1 ir 2 dalies reikalavimus.

64Dėl Pirkimo neteisėtumo padarinių

65Kai pagal neteisėtas pirkimo sąlygas jau yra sudaryta viešojo pirkimo sutartis, nėra pagrindo nutraukti pirkimą, nes jis jau yra pasibaigęs (VPĮ 7 str. 4 d. 1 p.). Tokiu atveju, jeigu pirkimas pagal neteisėtomis pripažintas sąlygas jau yra pasibaigęs, turi būti sprendžiama dėl sudarytos viešojo pirkimo sutarties galiojimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-05-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-272/2013). Teismas, nustatęs, kad sandoris (nagrinėjamu atveju – viešojo pirkimo sutartis) prieštarauja imperatyviosioms teisės normoms, turi ex officio pripažinti sandorį niekiniu ir negaliojančiu ir taikyti atitinkamus teisinius padarinius, neatsižvelgdamas į bylos dalyvių reikalavimus (CK 1.78 str. 5 d.). Tai taikytina ir viešuosiuose pirkimuose, kai teismas nustato, kad viešojo pirkimo sutartis sudaryta neteisėtai. Tuomet turi būti sprendžiamas jos (ne)galiojimo klausimas. Tik išimtiniais atvejais neteisėtai sudaryta viešojo pirkimo sutartis gali būti išsaugoma, t.y. nepripažįstama niekine ab initio, ir dėl viešojo intereso apsaugos jo šalims tam tikrą laiką išsaugant teises ir pareigas pagal sandorį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-06-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-333/2013). Nei teisės aktai, nei teismų praktika neišvardija kriterijų, kuriais remdamasis teismas galėtų skirti perkančiajai organizacijai vieną iš galimų alternatyviųjų sankcijų, nustačius poreikį išsaugoti neteisėtai sudarytos viešųjų pirkimų sutarties padarinius. Tai vertinama kiekvienu atveju, atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes (Lietuvos apeliacinio teismo 2015-07-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-844-381/2015).

66Nagrinėjamu atveju teismas reikšminga aplinkybe laiko 2015 m. vasario 26 d. sutartimi Nr. VPS9-12 numatytų teikti paslaugų pobūdį – visuomenės informavimo kampanijos parengimo ir įgyvendinimo paslaugos, dėl kurio nebūtų įmanoma reali restitucija, panaikinus viešojo pirkimo sutartį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-07-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-320/2011). Pagal sutarties 49 punktą, sutartis įsigalioja nuo pasirašymo ir galioja 24 mėnesius, tačiau, jeigu Nacionalinė mokėjimų agentūra prieš 30 dienų kalendorinių dienų nepraneša tiekėjui apie sutarties nutraukimą, sutartis automatiškai pratęsiama dar 12 mėnesių. Bendra sutarties trukmė negali viršyti 36 mėnesių nuo sutarties pasirašymo dienos.

67Teismas gali pripažinti sutartį negaliojančia nuo jo sprendimo įsiteisėjimo ir taikyti alternatyvias sankcijas (VPĮ 952 str. 3 d.). Viena iš alternatyvių sankcijų yra pirkimo sutarties trukmės sutrumpinimas (VPĮ 952 str. 4 d.).

68Išnagrinėjus bylą apeliacine tvarka, teisėjų kolegija pagal bylos duomenis dėl nurodytų motyvų sprendžia, kad ginčo viešojo pirkimo sutarties galiojimas trumpinamas iki 2016 m. kovo 1 d., perkančiajai organizacijai sudarant galimybę pasiruošti įsigyti reikiamas paslaugas, gaunamas pagal ginčo sutartį, o 2015 m. vasario 26 d. Paslaugų teikimo sutarties Nr. VPS9-12 tarp Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos ir uždarosios akcinės bendrovės „Viešųjų ryšių partneriai“, šios sutarties 2 priedo Techninės specifikacijos 4 punkto, šios sutarties 3 priedo Paslaugų įkainiai sąlyga, kad „...pirkimo Sutarties vykdymo metu, iškilus poreikiui įsigyti papildomą paslaugų kiekį, Agentūra turi teisę įsigyti papildomą paslaugų kiekį, kurio bendra vertė negali viršyti 50 procentų pasiūlymo kainos“ pripažįstama negaliojančia nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo momento dėl apribojimo galimybės šią sąlygą taikyti sutarties sutrumpinimo laikotarpiu.

69Sutrumpinus viešojo pirkimo sutarties galiojimą, nebetikslinga perkančiajai organizacijai skirti ir kitas alternatyvias VPĮ 952 straipsnio 4 dalyje numatytas sankcijas.

70Dėl kitų apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentų

71Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-52/2011). Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad kiti apeliacinio skundo argumentai bei atsiliepimų į jį atsikirtimai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui.

72Dėl apeliacinio skundo ir pirmosios instancijos teismo sprendimo

73Dėl nurodytų motyvų apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, pirmosios instancijos teismo sprendimas panaikintinas ir priimtinas naujas sprendimas.

74Dėl bylinėjimosi išlaidų

75Apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies, todėl atitinkamai peržiūrimas ir bylinėjimosi išlaidų paskirstymas (CPK 93 str., 98 str.).

76Atsakovas UAB „Viešųjų ryšių partneriai“ pirmosios instancijos teismui laiku nepateikė bylinėjimosi išlaidų dydį patvirtinančių įrodymų, todėl jų atlyginimo klausimas nebuvo spręstas pirmosios instancijos teisme, negali būti sprendžiamas ir bylą išnagrinėjus apeliacine tvarka (CPK 98 str. 1 d.).

77Dėl bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme šis atsakovas turėjo 5 789,12 Eur (t. y. 2640,46 + 3 148,66) advokatų pagalbos išlaidų. Ši suma ženkliai viršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 patvirtintus rekomenduojamus maksimalius priteistinus dydžius.

78Apeliacinis teismas sprendžia, kad apeliacinis skundas tenkinamas iš esmės, todėl atsakovo UAB „Viešųjų ryšių partneriai“ turėtos bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme neatlygintinos, ieškovė neturi pareigos atlyginti tokių išlaidų.

79Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

80Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. lapkričio 2 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą.

81Ieškinį tenkinti iš dalies.

82Pripažinti negaliojančia nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo momento 2015 m. vasario 26 d. Paslaugų teikimo sutarties Nr. VPS9-12 tarp Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos ir uždarosios akcinės bendrovės „Viešųjų ryšių partneriai“, šios sutarties 2 priedo Techninės specifikacijos 4 punkto, šios sutarties 3 priedo Paslaugų įkainiai sąlygą, kad „...pirkimo Sutarties vykdymo metu, iškilus poreikiui įsigyti papildomą paslaugų kiekį, Agentūra turi teisę įsigyti papildomą paslaugų kiekį, kurio bendra vertė negali viršyti 50 procentų pasiūlymo kainos“.

83Sutrumpinti 2015 m. vasario 26 d. Paslaugų teikimo sutarties Nr. VPS9-12 tarp Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos ir uždarosios akcinės bendrovės „Viešųjų ryšių partneriai“ galiojimą iki 2016 m. kovo 1 d.

84Kitą ieškinio dalį atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovė Viešųjų pirkimų tarnyba ieškiniu prašė pripažinti... 4. Ieškovė procesiniuose dokumentuose nurodo, kad perkančiosios organizacijos... 5. Pirkimo sąlygų 19.2.1 punkte numatytas reikalavimas, kad tiekėjas per... 6. Ieškovė teigia, kad Pirkimo sąlygų 19.2.1 punkto nuostatos yra skirtos ne... 7. UAB „Viešųjų ryšių partneriai“ neatitiko ir Pirkimo sąlygų 19.2.3.1... 8. Pirkimo sąlygų 1 priede „Pasiūlymo forma“ ir Pirkimo techninės... 9. Galiausiai, sudaryta sutartis su laimėtoju yra didesnei sumai, nei buvo... 10. Atsiliepimu į ieškinį atsakovė Nacionalinė mokėjimo agentūra prie... 11. Pagal perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų taisyklių (toliau... 12. Atsiliepimu į ieškinį atsakovė UAB „Viešųjų ryšių partneriai“... 13. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 14. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. lapkričio 2 d. sprendimu ieškinį atmetė,... 15. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad tiekėjas UAB „Viešųjų ryšių... 16. Pirkimo sąlygų 19.2.1. punkto reikalavimas neleidžia konstatuoti, kad... 17. Pirmosios instancijos teismo vertinimu, UAB „Viešųjų ryšių partneriai“... 18. Pagal Nacionalinės mokėjimų agentūros Viešųjų pirkimų taisyklių,... 19. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad Pirkime pasiūlymus buvo numatyta... 20. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 21. Ieškovė Viešųjų pirkimų tarnyba apeliaciniu skundu prašo panaikinti... 22. 1. Kadangi UAB „Viešųjų ryšių partneriai“ laikotarpiu nuo 2011 m.... 23. 2. Sutiktina, kad Pirkimo sąlygos turi būti aiškinamos sistemiškai, tačiau... 24. 3. UAB „Viešųjų ryšių partneriai“ pasiūlyta projekto vadovė L. Š..... 25. 4. Perkančioji organizacija privalo laikytis ir visiems tiekėjams vienodai... 26. 5. Viešųjų pirkimų tarnyba Pirkimo sąlygas vertino iki pasiūlymų... 27. 6. Pirkimo sąlygų 1 priede „Pasiūlymo forma“ ir Pirkimo techninės... 28. 7. Byloje nėra duomenų, kad Nacionalinė mokėjimų agentūra būtų jos... 29. Atsakovė Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos... 30. 1. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir tinkamai motyvavęs, nesuteikęs... 31. Kitoks Pirkimo sąlygų 19.2.1 punkto aiškinimas (t.y. kad dalyvis turi būti... 32. 2. Ieškovė neįrodė, kad perkančioji organizacija būtų neteisėtai... 33. 3. Dalyvio UAB „Viešųjų ryšių partneriai“ pasiūlyta projektų vadovė... 34. 4. Vertinant atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams yra svarbu, kad... 35. 5. 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos Nr. 2004/18/EB... 36. 6. Ieškovės pateiktas Pirkimo sąlygų 19.2.3.1 ir 19.2.1 aiškinimas... 37. 7. Pagal Viešojo pirkimo - pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros... 38. 8. Tiekėjo pasiūlymo kaina buvo 15 593 465,22 Lt su PVM, kas yra... 39. 9. Skundžiamas sprendimas tinkamai ir pakankamai motyvuotas.... 40. Atsakovė UAB „Viešųjų ryšių partneriai“ atsiliepimu prašo... 41. 1. Skundžiamas teismo sprendimas yra tinkamai motyvuotas, grindžiamas... 42. 2. Teisės aktai ir teismų praktika neįtvirtina draudimo perkančiajai... 43. 2. Direktyvos 2004/18/EB 48 straipsnio 2 dalyje tik nurodyta, kokiais būdais... 44. 3. Ieškovas nepagrindė ir neįrodė savo argumentų, kad perkančioji... 45. 4. Laimėtojo pasiūlymo kaina neviršijo 20 procentų numatytos Pirkimo... 46. 5. Kad ir kaip būtų aiškinamos Pirkimo sąlygos, UAB „Viešųjų ryšių... 47. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 48. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies... 49. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 50. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos vykdė... 51. Viešųjų pirkimų tarnybos vertinimu, Nacionalinė mokėjimų agentūra,... 52. Dėl Pirkimo sąlygų aiškinimo... 53. Byloje nagrinėjamas ginčas dėl Pirkimo sąlygų 19.2.1 punkto, numatančio... 54. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pagal VPĮ 32 straipsnio 1 dalį... 55. Teisėjų kolegijos vertinimu, ieškovo nurodytas Pirkimo sąlygų 19.2.1... 56. Byloje taip pat kilo savo esme analogiškas ginčas dėl kitos Pirkimo sąlygos... 57. Dėl Pirkimo kainos didinimo... 58. Ieškovas teigia, kad su Pirkimo laimėtoju sudaryta sutartis yra didesnei... 59. Byloje nagrinėjamam ginčui aktualūs (buvo vertinti tiek pirmosios... 60. Pirkimo sąlygų 1 priedo „Pasiūlymo forma“ ir Pirkimo techninės... 61. Perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų taisyklėse, patvirtintose... 62. Pagal bylos duomenis numatyta Pirkimo vertė buvo 14 200 000 Lt su PVM (tas... 63. Byloje nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija Viešųjų pirkimų... 64. Dėl Pirkimo neteisėtumo padarinių... 65. Kai pagal neteisėtas pirkimo sąlygas jau yra sudaryta viešojo pirkimo... 66. Nagrinėjamu atveju teismas reikšminga aplinkybe laiko 2015 m. vasario 26 d.... 67. Teismas gali pripažinti sutartį negaliojančia nuo jo sprendimo... 68. Išnagrinėjus bylą apeliacine tvarka, teisėjų kolegija pagal bylos duomenis... 69. Sutrumpinus viešojo pirkimo sutarties galiojimą, nebetikslinga perkančiajai... 70. Dėl kitų apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentų... 71. Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad... 72. Dėl apeliacinio skundo ir pirmosios instancijos teismo sprendimo... 73. Dėl nurodytų motyvų apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, pirmosios... 74. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 75. Apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies, todėl atitinkamai peržiūrimas ir... 76. Atsakovas UAB „Viešųjų ryšių partneriai“ pirmosios instancijos teismui... 77. Dėl bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme šis atsakovas turėjo 5... 78. Apeliacinis teismas sprendžia, kad apeliacinis skundas tenkinamas iš esmės,... 79. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos... 80. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. lapkričio 2 d. sprendimą ir... 81. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 82. Pripažinti negaliojančia nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo momento 2015 m.... 83. Sutrumpinti 2015 m. vasario 26 d. Paslaugų teikimo sutarties Nr. VPS9-12 tarp... 84. Kitą ieškinio dalį atmesti....