Byla e2-91-400/2016
Dėl draudimo išmokos grąžinimo pagal ieškovo UAB DK „PZU Lietuva“ ieškinį atsakovui UAB „(duomenys neskelbtini)“, tretieji asmenys UAB „(duomenys neskelbtini)“, D. Č

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Rima Šimbelytė

2sekretoriaujant Viktorijai Stalioraitienei,

3dalyvaujant atsakovo UAB „( - )“ atstovui A. A., trečiojo asmens UAB „( - )“ atstovei adv. Daivai Gadliauskienei, trečiajam asmeniui D. Č.,

4viešo teismo posėdžio metu žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą dėl draudimo išmokos grąžinimo pagal ieškovo UAB DK „PZU Lietuva“ ieškinį atsakovui UAB „( - )“, tretieji asmenys UAB „( - )“, D. Č.

Nustatė

5Ieškovas UAB DK „PZU Lietuva“ su ieškiniu (3-5 b.l.) kreipėsi į teismą, prašydamas iš atsakovo UAB „( - )“ priteisti 3971,76 Eur draudimo išmoką, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir bylinėjimosi išlaidas.

6Ieškinyje ieškovas nurodė ir ieškovo atstovas teismo posėdžio metu papildomai paaiškino, kad UAB DK „PZU Lietuva“ Lietuvoje su atsakovu sudarė Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį Nr. ( - ), kurios pagrindu buvo apdrausta transporto priemonė ( - ) indentifikavimo Nr. ( - ) (toliau tekste- ( - ) valdytojo civilinė atsakomybė. 2014-02-18 Vokietijoje įvyko autoįvykis, kurio metu buvo apgadintas automobilis SEAT IBIZA, valst. Nr. ( - ). Įvykio kaltininku pripažintas UAB „( - )“ vairuotojas D. Č., kuris vairavo transporto priemonę ( - ) Ieškovas, vadovaudamasis draudiminį įvykį ir žalos dydį patvirtinančiais dokumentais, dėl apgadinto automobilio automobilis SEAT IBIZA, valst. Nr. ( - ), ieškovas 2015-04-29 tarptautinio mokėjimo nurodymu Nr. ( - ) išmokėjo 3971,76 dydžio draudimo išmoką. Pagal draudimo sutarties Nr. ( - ) sąlygas draudimo įmoka turėjo būti sumokėta iki 2014-02-06 dienos. Eismo įvykis įvyko 2014-02-18, o draudėjas - atsakovas šią įmoką sumokėjo tik 2014-02-24 dieną, t.y. po įvykio ir pavėlavęs net 18 dienų. Aplinkybės, kad draudimo įmoką sumokėjo pavėlavęs, atsakovas neneigė. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką tokio pobūdžio bylose nustatant iš atsakovo priteistiną draudimo išmokos dydį, reikia atsižvelgti į atsakovo atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes. Šiuo atveju lengvinančių aplinkybių nėra, nes atsakovas įmokos nesumokėjo gana ilgai – praleido 15 dienų, be to, įmoka buvo sumokėta tik įvykus eismo įvykiui. Mano, kad įmokos atsakovas nesumokėjo tyčia, kadangi atsakovo atstovė teismo posėdžio metu pati nurodė, jog tai ne pavienis atvejis. Ieškovas pažymėjo, kad Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatyme įtvirtinta draudiko pareiga mokėti nukentėjusiam trečiajam asmeniui išmoką net ir tais atvejais, kai draudėjas draudimo sutartyje nustatytu laiku nesumokėjo draudimo įmokų, tačiau kartu nustatyta draudiko teisė reikalauti iš draudėjo grąžinti dėl padarytos žalos sumokėtas sumas. Tokiu teisiniu reguliavimu, atsižvelgiant į draudimo teisinių santykių atlygintinį pobūdį ir draudimo sutarties, kaip rizikos sutarties, prasmę, yra siekiama užtikrinti draudiko teisėtų interesų apsaugą bei pašalinti galimybę draudėjui piktnaudžiauti. Ieškovas, remdamasis Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 11straipsnio 7 dalies nuostata, prašo iš atsakovo priteisti 3971,76 Eur draudimo išmoką, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos bei visas bylinėjimosi išlaidas.

7Atsakovas UAB „( - )“ pateiktame atsiliepime į ieškinį (b.l. 29) nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, kadangi draudikui sumokėjo visą draudimo sumą, atsakovas draudimo įmoką priėmė ir jos negrąžino bei nepareiškė jokių pretenzijų dėl įmokos mokėjimo termino praleidimo.

8Atsakovo UAB „( - )“ atstovas teismo posėdžio metu palaikė atsiliepime nurodytus argumentus bei papildomai paaiškino, kad draudimo įmoką sumokėjo vėliau, kadangi tuo metu buvo sunki įmonės finansinė padėtis. Įmoką mokėjo per draudimo brokerius. Draudimo įmokas sumokėti vėluodavo ir pagal kitas draudimo sutartis. Draudimo brokeriai dėl to pretenzijų nereikšdavo. Ieškinį prašo atmesti, jei teismas tenkintų ieškinį prašė dėl bendrovės blogos finansinės padėties sprendimo vykdymą išdėstyti 2 metų laikotarpiui .

9Tretysis asmuo D. Č. atsiliepimo į ieškinį per įstatymų nustatytą terminą nepateikė. Teismo posėdyje paaiškino, kad jo nuomone, dėl eismo įvykio jis nėra kaltas, tačiau blogai moka vokiečių kalbą ir policijos pareigūnams negalėjo paaiškinti autoįvykio aplinkybių. Jis nepasinaudojo teise pats nubraižyti autoįvykio schema ir ją pateikti autoįvykį tyrusiems pareigūnams. Kada apie autoįvykį pranešė darbdaviui pasakyti negali..

10Tretysis asmuo UAB „( - )“ atsiliepimo į ieškinį per įstatymo nustatytą terminą nepateikė. Teismo posėdyje UAB „( - )“ atstovė paaiškino, kad bendrovės atstovų nuomone, jų darbuotojas D. Č. kelių eismo taisyklių nepažeidė eismo įvykio nesukėlė. Ieškovas užsienio draudikui išmokėdamas žalos atlyginimą nepareikalavo visų žalos dydį pagrindžiančių dokumentų, neišsiaiškino kas yra kaltas dėl autoįvykio. Atlygintos žalos dydis nėra pagrįstas.

11Ieškinys tenkintinas iš dalies.

12Faktinės bylos aplinkybės

13Iš byloje esančių rašytinių įrodymų, šalių paaiškinimų, duotų teismo posėdžio metu, nustatyta, kad 2014-02-04 ieškovas su atsakovu sudarė Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį Nr. ( - ), kurios pagrindu buvo apdrausta atsakovui priklausanti transporto priemonė ( - ) indentifikavimo Nr. ( - ), valdytojo civilinė atsakomybė. Sutarties galiojimo terminas 1 mėnuo, draudiminio laikotarpio pradžia 2014-02-06. Bendra draudimo įmoka 1484 Lt., kurią Draudėjas įsipareigojo sumokėti 2014-02-06, tačiau sumokėjo tik 2014-02-24 (b.l. 31, 35). 2014-02-18 Vokietijoje įvyko eismo įvykis, kurio metu buvo apgadintas automobilis SEAT IBIZA, valst. Nr. ( - ). Įvykio kaltininku pripažintas D. Č., vairavęs transporto priemonę ( - ) indentifikavimo Nr. ( - ). Eismo įvykio metu apgadinus automobilį SEAT IBIZA, valst. Nr. ( - )., buvo padaryta žala. Ieškovas nukentėjusiam asmeniui pagal 2015-04-13 AB AXA draudimo sąskaitą Nr. ( - ) sumokėjo 3971,76 EUR. ( b.l. 6-14). Atsižvelgdamas į tai, kad draudiminis įvykis įvyko tuo metu, kai dar nebuvo sumokėta draudimo įmoka, ieškovas, nukentėjusiam asmeniui atlyginęs žalą, 2015-04-28 su pretenzija kreipėsi į atsakovą dėl nukentėjusiam asmeniui išmokėtos draudimo sumos grąžinimo iki 2015-05-16 (b.l. 15), tačiau atsakovas per ieškovo nustatytą terminą savo prievolės neįvykdė.

14Dėl atsakovo argumentų dėl nuostolių dydžio ir priežastinio ryšio su eismo įvykiu

15Ieškovas taip pat pateikė Vokietijos kelių eismo įstatymo išrašą; šių taisyklių 1,7,7a,49 paragrafai įpareigoja vairuotoją eismo juostą keisti kita, tik kai nekyla pavojus kitam eismo dalyviui. Persirikiuoti reikia kaskart laiku aiškiai nurodant įspėjamuosius signalus- posūkius (b.l. 105-114).

16Esant tokioms aplinkybėms teismas daro išvadą, kad Vokietijos draudimo biuro išvados apie atsakingą už žalą asmenį bei ieškovo išvados dėl trečiojo asmens vairuotojo D. Č. atsakomybės už žalą Vokietijos teisės normoms ir kalto dėl autoįvykio asmens nustatymo procedūros principams neprieštarauja. Pagal byloje nustatytas faktines aplinkybes labiau tikėtina, kad įvykio metu D. Č. suko į dešinę ir ten nepastebėjo stovinčio automobilio SEAT IBIZA, valst. Nr. ( - ), tuo pažeisdamas Kelių eismo taisykles, ko pasekoje įvyko automobilių susidūrimas, abiems automobiliams padaryta. Iš eismo įvykio deklaracijos matyti, kad eismo įvykio tyrimo metu D. Č. sutiko, kad eismo įvykis įvyko dėl jo kaltės, todėl nepareiškė jokių prieštaravimų, savo pareiškimo dėl eismo įvykio aplinkybių nepateikė, o prieštaravimus pradėjo reikšti tik pareiškus regresinį reikalavimą dėl žalos atlyginimo teisme. Trečiojo asmens D. Č. neteisėti veiksmai ir kaltė yra tinkamai nustatyti. Trečiojo asmens D. Č. Teismo posėdžio metu duoti paaiškinimai nepaneigia Vokietijos draudikų biuro pateiktų įrodymų dėl 2014-02-18 eismo įvykio.

17Iš 2015-04-13 sąskaitos už turtinę žalą, 2015-04-13 mokėjimo išrašo matyti, jog bendra 3971,76 Eur suma susideda iš šių sumų:

181)1530 Eur (papildoma kompensacija remonto išlaidoms) ir 1073,31 Eur (remonto išlaidos) sumų (b.l. 12,13), kurių dydį patvirtina 2015-01-27 pranešimas dėl žalos atlyginimo (b.l. 60), 2014-10-21 remonto sąmata (b.l. 62), 2014-10-06 ataskaita (b.l. 64). Minėtą 2603,31 Eur sumą (2573,31 Eur + 30 Eur) sudaro: 2573,31 Eur transporto priemonei padaryta žala (2940,60 Eur pradinis skaičiavimas pagal 2014-10-06 ataskaitą, kuri sumažinta iki 2573,31 Eur pagal 2014-10-21 remonto sąmatą (b.l. 62), kurioje detalizuotos ir patikslintos pradinių paskaičiavimų išlaidos, atsiradusios dėl žalos); ir 30 Eur fiksuotas žalos administravimo mokestis, kurį patvirtina 2015-01-27 pranešimas dėl žalos atlyginimo (b.l. 60) bei 2016-01-05 Vokietijos draudiko el. laiškas. Bendra 2603,31 Eur suma buvo išmokėta dalimis: pirma atlygintas 1500 Eur avansas, o vėliau likusi 1073,31 Eur suma (b.l. 58).

192) 413, Eur sumos (mokestis advokatui) (b.l. 12,13), kurios dydį patvirtina 2014-11-06 advokato sąskaita (b.l. 74). Ši suma susideda iš 327,60 Eur komercinio mokesčio advokatui pagal Advokatų atlyginimo įstatymo 13, 14 paragrafus, Atlyginimo nuostatų Nr. 2300 (tai patvirtina 2016-01-05 Vokietijos draudiko el. laiškas); 20 Eur mokesčio už paštą ir telefoną pagal Advokatų atlyginimo įstatymo Atlyginimo nuostatas Nr. 7002; 66,04 Eur 19 proc. PVM pagal Advokatų atlyginimo įstatymo Atlyginimo nuostatas Nr. 7008.

203) 584,65 Eur sumos (mokestis tyrimo ekspertui) (b. 1. 12, 13) kurios dydį patvirtina 2014-10-07 likvidavimas (b. 1. 72). Šią sumą sudaro: 400 Eur bazinis mokestis, kurį patvirtina 2016-01-06 korespondentų el. laiškas; 47,50 Eur kelionės išlaidos; 13,80 Eur išlaidos nuotraukoms; 20 Eur duomenų bazės/kanceliarinės išlaidos; 10 Eur pašto ir telefono išlaidos; 93,35 Eur PVM.

214) 10 Eur sumos (tyrimo išlaidos) (b. 1. 12, 13) - policijos pažymai gauti, kurios dydį patvirtina 2016-01-05 korespondentų el,. laiškas.

225) 360,16 Eur žalos reguliavimo išlaidos (b. 1. 14), apskaičiuojamos 10 proc. nuo visos žalos sumos (2603,31 Eur + 413,64 Eur + 584,65 Eur + 10 Eur (viso - 3611,60 Eur)* 10 %), kurias patvirtina 2016-01-08 korespondentų el. laiškas. Žaliosios Kortos biurų tarybos patvirtintose Vidaus tvarkos taisyklėse (International Regulations) yra numatyta draudiko pareiga atlyginti korespondento patirtas administravimo išlaidas. Žaliosios Kortos biurų tarybos patvirtintų Vidaus tvarkos taisyklių 5.1., 5.1.2., 5.1.3 p. aiškiai nurodyta, atsakingam draudikui be nukentėjusiesiems išmokėtų sumų atsiranda imperatyvi pareiga pagal teisės aktus atlyginti ir korespondento patirtas administravimo išlaidas, kurių dydį nustato Biurų taryba. Nagrinėjamu atveju eismo įvykis kilo ne Lietuvoje, bet Vokietijoje, kur kilo žala, dėl to ieškovas patyrė papildomų išlaidų, susijusių su žalos administravimu kitoje valstybėje, kas laikytina ieškovo žala. Teismų praktikoje žalos administravimo (reguliavimo) išlaidos yra priteisiamos (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-499/2012; Panevėžio apygardos teismo 2013 m. gegužės 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-418-227/2013; Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. spalio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-573-253/2008; Kauno apygardos teismo 2008 m. birželio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-705-259/2008). Taigi nagrinėjamoje byloje ieškovo išmokėta 360,16 Eur suma yra korespondentui sumokėtos žalos administravimo išlaidos, kurias kaip ieškovo nuostolius privalo atlyginti už žalą atsakingas asmuo. Ieškovo korespondentas šias išlaidas patyrė administruodamas bylą dėl 2014-02-18 sukelto eismo įvykio. Šios išlaidos priežastiniu ryšiu yra susijusios su žalą padariusio asmens veiksmais.

23Ieškovas UAB DK „PZU Lietuva" yra PVM mokėtojas, mokėtojo kodas - LT100005131713. LR PVM įstatymo 27 str. nurodyta, kad PVM neapmokestinamos visų rūšių draudimo ir perdraudimo paslaugos, išskyrus nurodytąsias šio įstatymo 46 str. (Draudimo ir finansinės paslaugos, susijusios su prekių eksportu), taip pat su draudimo ir perdraudimo paslaugomis susijusios paslaugos, kurias teikia draudimo ir perdraudimo tarpininkai. LR PVM įstatymo 58 str. 4 d. įtvirtinta, kad prekių tiekimas ar paslaugų teikimas, kuris pagal šio Įstatymo nuostatas PVM A neapmokestinamas, netampa PVM apmokestinama veikla net ir tuo atveju, kai PVM mokėtojas už jį apskaičiuoja PVM, išskyrus atvejus, kai šio Įstatymo nuostatos numato PVM mokėtojui tokio pasirinkimo teisę ir PVM mokėtojas tokį pasirinkimą deklaravo šio Įstatymo nustatyta tvarka. Dėl to ieškovas (įmonė teikianti išskirtinai tik draudimo paslaugas) prašo teismo jo naudai priteisti visas patirtas išlaidas su PVM, kadangi ieškovo sumokėtas PVM jam nebus sugrąžintas. Duomenų, ar pagrįstų samprotavimų jog ieškovo sumokėtos žalos atlyginimo išlaidos yra neprotingai didelės, atsakovas nepateikė. Esant tokioms aplinkybėms teismas sprendžia, kad ieškovas pagrindė išmokėta žalos dydį įrodymais.

24Dėl draudiko, išmokėjusio draudimo išmoką, teisės reikalauti iš draudėjo grąžinti dėl padarytos žalos draudiko išmokėtas sumas

25Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo (toliau – TPVCAPDĮ) tikslas – nustatyti transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sistemos funkcionavimo teisinius pagrindus ir principus (Įstatymo 1 straipsnio 1 dalis). Vienas transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo bruožų yra jo privalomumas. Galiojančiame teisiniame reguliavime įtvirtintų nuostatų dėl šios rūšies draudimo sutarčių tikslas – garantuoti dėl šiuo draudimu apdraustos transporto priemonės poveikio eismo įvykio metu nukentėjusių ir patyrusių žalą trečiųjų asmenų nuostolių atlyginimą įstatyme ir sutartyje nustatytos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo suma, taip pat užtikrinti ir transporto priemonę naudojančių valdytojų turtinius interesus, susijusius su civiline atsakomybe, kilusia naudojant šiuo draudimu apdraustą transporto priemonę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UADB „Ergo Lietuva“ v. V. B., G. B., bylos Nr. 3K-3-382/2009; 2012 m. lapkričio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB DK „PZU Lietuva“ v. UAB „SV Transport“, bylos Nr. 3K-3-524/2012; 2013 m. kovo 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB DK „PZU Lietuva“ v. UAB „Cargoandgo“, bylos Nr. 3K-3-124/2013; kt.).

26TPVCAPDĮ 9 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad draudimo sutartis įsigalioja nuo sutartyje nurodytos datos. Draudimo sutartis, sudaryta pagal TPVCAPDĮ, yra rašytinė, terminuota ir konsensualinė. Pagal galiojantį teisinį reguliavimą, draudikas negali atsisakyti mokėti išmokos, jei draudžiamasis įvykis įvyko per laikotarpį, už kurį draudėjas draudimo sutartyje nustatytu laiku nesumokėjo draudimo įmokų, ar per laikotarpį, kai draudėjas buvo atleistas nuo draudimo įmokos mokėjimo (TPVCAPDĮ 11 straipsnio 6 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2012 m. lapkričio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB DK „PZU Lietuva“ v. UAB „SV Transport“, bylos Nr. 3K-3-524/2012). Kartu teisiniame reguliavime įtvirtinta, kad jeigu draudėjas draudimo sutartyje nustatytu laiku nesumokėjo draudimo įmokos už teikiamą pagal draudimo sutartį draudimo apsaugą ir per tą laikotarpį pagal šią draudimo sutartį apdrausta transporto priemone buvo padaryta žala arba žala buvo padaryta, kai draudėjas buvo atleistas nuo draudimo įmokos mokėjimo pagal šio įstatymo 9 straipsnio 3 dalį, draudikas, išmokėjęs išmoką, turi teisę reikalauti iš draudėjo grąžinti dėl padarytos žalos draudiko išmokėtas sumas (TPVCAPDĮ 11 straipsnio 7 dalis). Taigi, įstatymas nustato teisinę kompensuojamojo pobūdžio sankciją, kuri taikoma įstatymo ir sutarties nustatytas pareigas pažeidusiam draudėjui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2012 m. lapkričio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB DK „PZU Lietuva“ v. UAB „SV Transport“, bylos Nr. 3K-3-524/2012). Kasacinio teismo jurisprudencijoje išaiškinta, kad draudimo įmoka yra draudimo sutartyje nurodyta pinigų suma, kurią draudėjas draudimo sutarties sąlygomis moka draudikui už draudimo apsaugą. Draudimo įmokų mokėjimas yra viena draudėjo pareigų. Draudimo įmokos mokamos pagal sutarties reikalavimus, t. y. jos turi būti sumokėtos sutartyje nustatyto dydžio, joje nustatytomis dalimis, terminais ir tvarka. Šių reikalavimų nesilaikymas vertinamas kaip draudėjo sutartinių pareigų pažeidimas. Tai reiškia, kad ir dalies įmokos sumokėjimas, ir jos sumokėjimas ne sutartyje nurodytu terminu yra sutarties pažeidimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2012 m. lapkričio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB DK „PZU Lietuva“ v. UAB „SV Transport“, bylos Nr. 3K-3-524/2012). Tai sudaro pagrindą draudikui, išmokėjusiam išmoką, reikalauti iš draudėjo grąžinti dėl padarytos žalos draudiko išmokėtas sumas (TPVCAPDĮ 11 straipsnio 7 dalis).

27Byloje nustatyta, kad šalių 2014 m. vasario 6 d. buvo sudaryta transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis, kuria buvo apdrausta automobilio civilinė atsakomybė. Pagal sutartį draudimo pirma įmoka – 1484 Lt – turėjo būti sumokėta 2014 m. vasario 6 d. Byloje taip pat nustatyta, kad draudėjas (atsakovas) pagal sutarties reikalavimus laiku nesumokėjo draudimo įmokos už teikiamą pagal draudimo sutartį draudimo apsaugą, mokėjimą atlikti pavėlavo 18 dienų, draudikas šią įmoką priėmė. Per laikotarpį, kol nebuvo sumokėta minėta draudimo įmoka, pagal šią draudimo sutartį apdrausta transporto priemone buvo padaryta žala, kurią nukentėjusiam asmeniui atlygino draudikas (ieškovas), o vėliau atsakovui pareiškė reikalavimą išmokėtą draudimo išmokos sumą grąžinti. Ginčo byloje dėl šių faktinių aplinkybių nėra, tačiau atsakovas nurodo, kad jis neturi pareigos draudikui grąžinti draudimo išmokos, nes draudikas priėmė pavėluotai sumokėtą draudimo įmoką ir jokių pretenzijų dėl vėlavimo nereiškė.

28Įstatymų leidėjas draudiko regreso teisę įtvirtina TPVCAPDĮ 11 straipsnio 7 dalyje, kaip svertą užtikrinti, kad draudėjai, turėdami draudimo apsaugą nuo sutarties sudarymo momento, vykdytų jiems kylančią pareigą apmokėti už draudimo apsaugą sutartyje nustatytu laiku. TPVCAPDĮ 11 straipsnio 7 dalyje įtvirtinta draudiko regreso teisė susigrąžinti išmokėtas sumas iš pavėlavusio sumokėti draudimo įmokas draudėjo negali būti netaikoma vien dėl to, kad draudėjas vėliau priėmė pavėluotai sumokėtas draudimo įmokas. Pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką, ši TPVCAPDĮ 11 straipsnio 7 dalyje įtvirtinta draudiko teisė nėra absoliuti, bet santykinė, aiškinama ir taikoma kartu su TPVCAPDĮ 22 straipsnio „Draudiko sumokėtų išmokų grąžinimas“ 2 dalyje įtvirtintais grąžinamos sumos dydžio nustatymo kriterijais, taip pat kitais kriterijais, kuriuos pagal bylos aplinkybes reikšmingais pripažins teismas. Nurodytoje TPVCAPDĮ 22 straipsnio normoje inter alia nustatyta, kad jei draudėjas nevykdė ar netinkamai vykdė draudimo sutartyje nustatytas pareigas, draudikas turi teisę reikalauti, kad draudėjas grąžintų išmokėtą sumą ar jos dalį. Draudiko reikalaujamos grąžinti sumos dydis nustatomas atsižvelgiant į nustatytų pareigų pažeidimą, reikšmingas aplinkybes ir į Vyriausybės nustatytą Žalos nustatymo ir išmokų mokėjimo tvarką. Kaip yra išaiškinęs kasacinis teismas, grąžinamos sumos dydžio nustatymui gali turėti įtakos nesumokėtos sumos dydis, praleisto termino trukmė, termino praleidimo priežastys ir kitos aplinkybės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2012 m. lapkričio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB DK „PZU Lietuva“ v. UAB „SV Transport“, bylos Nr. 3K-3-524/2012; 2013 m. kovo 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB DK „PZU Lietuva“ v. UAB „Cargoandgo“, bylos Nr. 3K-3-124/2013; kt.).

29Sprendžiant dėl grąžintinos sumos dydžio, būtina įvertinti toliau nurodytas aplinkybes. Ginčo šalys yra juridiniai asmenys, kur vienam jų (ieškovui) draudimas yra jo įprasta ūkinė-komercinė veikla (kuriam, kaip profesionaliam verslininkui, keliami aukštesni nei vidutiniai atidumo, rūpestingumo, profesionalumo standartai), o kitam (atsakovui) bendrovės pagrindinės veiklos interalia yra transporto paslaugos; krovinių vežimas keliais, įskaitant tarptautinį krovinių gabenimą, kt. Ginčo šalims yra (turi būti) žinomi šios rūšies draudimo tikslas ir jo ypatumai, galimi teisiniai padariniai ir atsakomybė, jeigu nesilaikoma ( pažeidžiamos) įstatymo ar konkrečios sutarties nuostatos (neprieštaraujančios imperatyviosioms įstatymo nuostatoms).

30Nagrinėjamos bylos atveju, nustatant draudikui grąžintinos sumos dydį, svarbu atsižvelgti į tai, kad nors ieškovas nurodė, jog atsakovas tyčia nesumokėjo draudimo įmokos laiku, nes anksčiau jam (atsakovui) pavykdavo išvengti teisinės atsakomybės, kai nesumokėjus draudimo įmokos įvykdavo eismo įvykis, kad nors atsakovo atstovė teismo posėdžio metu taip pat patvirtino, jog atsakovas ne vieną kartą vėlavo mokėti draudimo įmokas ir pagal kitas draudimo sutartis bei, kad nesumokėjus draudimo įmokos irgi įvykdavo draudiminiai įvykiai, kad šiuo atveju draudimo įmokos mokėjimo terminas buvo praleistas 18 dienų, tačiau pagal byloje esančius duomenis nustatyta, jog atsakovas, nors ir pavėluotai, bet sumokėjo ieškovui draudimo įmoką, o ieškovas, kuriam draudimas yra jo įprasta ūkinė-komercinė veikla, atsakovui beveik mėnesį vėluojant sumokėti draudimo įmoką, nereiškė jokių pretenzijų dėl to bei nesiėmė jokių priemonių, kad įmokos būtų mokamos laiku.

31Iš to, kas nurodyta, teismas, atsižvelgdamas į tai, jog teisme jau buvo nagrinėta analogiškų bylų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. kovo 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB DK „PZU Lietuva“ v. UAB „Cargoandgo“, bylos Nr. 3K-3-123/2013; 2013 m. kovo 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB DK „PZU Lietuva“ v. UAB „Cargoandgo“, bylos Nr. 3K-3-124/2013), sprendžia, kad nagrinėjamu atveju grąžinamos sumos dydis nustatytinas kaip ½ dalis ieškovo prašomos priteisti iš atsakovo sumos (TPVCAPDĮ 11 straipsnio 7 dalis, 22 straipsnio 2 dalis).

32Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovui pagal regresinį reikalavimą iš atsakovo priteistina 1985,88 Eur draudimo išmokų suma bei CK 6.37 straipsnio 1 dalyje, 6.210 straipsnio 2 dalyje nustatytos 6 proc. metinės palūkanos už priteistą 1985,88 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2015-07-15, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

33Dėl bylinėjimosi išlaidų

34Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktu bei 93 straipsnio 2 dalimi iš atsakovo ieškovui priteistina proporcingai (50 %) patenkintiems reikalavimams žyminio mokesčio, sumokėto 2015-07-14 ( b.l. 5), dalis iš viso 44,50 Eur. Ieškovas turėjo 168,19 Eur už ieškinio parengimą, 61,40 Eur už vertimus, minėtos išlaidos yra pagrįstos ir atsižvelgiant į šalių procesinį elgesį, į tai, kad iš esmės ieškovo reikalavimas yra pripažintas pagrįstu, į patirtų pašto išlaidų dydį, priteistinos ir atsakovo. AIeškovas nurodė, kad jis turėjo 750,20 Eur už atsiliepimo analizavimą ir atstovavimą teisme, teismas atsižvelgdamas, kad byla nesudėtinga, ieškovo atstovas surašė tik vieną procesinį dokumentą, dalyvavo tik trijuose posėdžiuose iš 7, todėl atstovavimo išlaidos mažintinos 500 Eur. (b.l. 49).

35 Pašto išlaidos valstybei, kurios sudaro 8,03 Eur (2 b.l.), atsižvelgiant į šalių procesinį elgesį, į tai, kad iš esmės ieškovo reikalavimas yra pripažintas pagrįstu, į patirtų pašto išlaidų dydį, priteistinos ir atsakovo (CPK 93 str. 2 d., 96 str.).

36Dėl sprendimo vykdymo išdėstymo

37Atsakovas dėl sunkios UAB „( - )“ finansinės padėties prašė išdėstyti sprendimo vykdymą 2 metų laikotarpiui.

38Lietuvos Respublikos CPK 284 straipsnio 1 dalyje numatyta teismo teisė dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgiant į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Aiškindamas ir taikydamas šią proceso teisės normą, kasacinis teismas yra nurodęs, kad sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas arba išdėstomas išimtiniais atvejais, atsižvelgiant į šalių turtinę padėtį arba kai susidaro labai nepalankios aplinkybės jį įvykdyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004-10-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2004; 2006-11-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-594/2006). Sprendžiant klausimą, ar konkrečiu atveju yra pagrindas atidėti teismo sprendimo įvykdymą ar jį išdėstyti, svarbu įvertinti, ar teismo sprendimo įvykdymo atidėjimas ar išdėstymas nesuteiks nepagrįsto pranašumo skolininkui, ar bus išlaikyta šalių teisėtų interesų pusiausvyra ir ar apskirtai nebus paneigtas pats teismo sprendimo privalomas pobūdis. Teismas sprendimo įvykdymo išdėstymo klausimą turi spręsti vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir lygiateisiškumo principais. Spręsdamas klausimą, ar atidėti sprendimo vykdymą, teismas pirmiausia turėtų remtis teisinio apibrėžtumo ir teisėtų lūkesčių principu, pagal kurį privalu pripažinti, gerbti ir ginti teisėtai įgytas civilines teises. Vykdant teismo sprendimą šalis, kurios nenaudai jis priimtas, visada patiria tam tikrų ribojimų ir nuostolių.

39Nagrinėjamu atveju, pareiškėjas UAB „( - )“ prašymą išdėstyti priteistos skolos mokėjimą dalimis grindžia sunkia bendrovės finansine padėtimi ir objektyviu negalimumu nedelsiant įvykdyti priimtą teismo sprendimą. Byloje pateikia 2015 m. gruodžio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitą (b.l. 163) ir 2015m. gruodžio 31d. UAB „( - )“ balansas (b.l. 159). Nors pateikti dokumentai pagrindžia pareiškėjo teiginius apie UAB „( - )“ susidariusius finansinius sunkumus, tačiau teismas atsižvelgdamas į šalių pusiausvyros ir lygiateisiškumo principus, įvertinęs tai, kad žala buvo padaryta daugiau nei prieš dvejus metus, į tai, kad ieškovas iki šiol nėra gavęs jokio turtinės žalos atlyginimo, pasinaudodamas jam suteikta diskrecijos teise ir individualiai įvertinęs skolos išdėstymo būtinumą, daro pagrįstą išvadą, jog išimtinių sąlygų, sudarančių prielaidas išdėstyti sprendimo vykdymą pareiškėjo prašomam 24 mėnesių laikotarpiui, nagrinėjamu atveju nesama, todėl prašomas skolos išdėstymo laikotarpis trumpinamas iki 12 mėnesių. Atsižvelgiant į pareiškėjo finansinius sunkumus ir neatidėliotinus tokio skolos mokėjimo išdėstymo poreikius, teismas daro išvadą, kad priteistų sumų išdėstymas dalimis 12 mėnesių laikotarpiui nė vienai iš šalių nebus aiškiai nenaudingas, o tuo pačiu bus atsižvelgta į šalių pusiausvyros ir lygiateisiškumo principą. Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260 straipsniais, 270 straipsniu, teismas

Nutarė

40Ieškinį tenkinti iš dalies.

41Priteisti iš atsakovo UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), 1985,88 Eur draudimo išmoką, 6 procentų metines palūkanas už priteistą 1985,88 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme – 2015-07-15 – iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 44,50 Eur žyminį mokestį, 729,59 Eur bylinėjimosi išlaidų – ieškovo UAB DK „PZU Lietuva“, įmonės kodas 110057869, naudai.

42Atmesti ieškinio dalį dėl likusios dalies reikalautos draudimo išmokos atlyginimo bei bylinėjimosi išlaidų.

43Priteisti iš atsakovo UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), 8 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės pajamas, įmokos kodas 5660.

44Išdėstyti 2016 m. kovo 21d. Panevėžio miesto apylinkės teismo sprendimu iš UAB „( - )“, į.k. ( - ), buv. ( - ), priteistos 1985,88 Eur skolos, 6 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 44,50 Eur žyminio mokesčio ir 729,59 Eur bylinėjimosi išlaidų mokėjimą dalimis 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui, mokant kiekvieną mėnesį po 229,99 Eur iki einamojo mėnesio paskutinės dienos, paskutinį mokėjimo mėnesį kartu su likusia sumokėti skolos dalimi sumokant UAB DK „PZU Lietuva“, įmonės kodas 110057869 , 6 procentus metinių palūkanų, priskaičiuotų nuo teismo priteistos sumos (1985,88 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2015 m. liepos 15d.) iki visiško skolos grąžinimo dienos.

45Nustatyti, kad įmokų mokėjimo pradžia yra 2016 m. balandžio mėnuo, pirmąją įmoką 229,99 Eur, sumokėti iki 2016 m. balandžio 30 d. įskaitytinai.

46Sprendimą per 30 dienų galima skųsti apeliaciniu skundu Panevėžio apygardos teismui apeliacinį skundą paduodant Panevėžio miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Rima Šimbelytė... 2. sekretoriaujant Viktorijai Stalioraitienei, ... 3. dalyvaujant atsakovo UAB „( - )“ atstovui A. A., trečiojo asmens UAB „(... 4. viešo teismo posėdžio metu žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 5. Ieškovas UAB DK „PZU Lietuva“ su ieškiniu (3-5 b.l.) kreipėsi į... 6. Ieškinyje ieškovas nurodė ir ieškovo atstovas teismo posėdžio metu... 7. Atsakovas UAB „( - )“ pateiktame atsiliepime į ieškinį (b.l. 29)... 8. Atsakovo UAB „( - )“ atstovas teismo posėdžio metu palaikė atsiliepime... 9. Tretysis asmuo D. Č. atsiliepimo į ieškinį per įstatymų nustatytą... 10. Tretysis asmuo UAB „( - )“ atsiliepimo į ieškinį per įstatymo... 11. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 12. Faktinės bylos aplinkybės... 13. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų, šalių paaiškinimų, duotų... 14. Dėl atsakovo argumentų dėl nuostolių dydžio ir priežastinio ryšio su... 15. Ieškovas taip pat pateikė Vokietijos kelių eismo įstatymo išrašą; šių... 16. Esant tokioms aplinkybėms teismas daro išvadą, kad Vokietijos draudimo biuro... 17. Iš 2015-04-13 sąskaitos už turtinę žalą, 2015-04-13 mokėjimo išrašo... 18. 1)1530 Eur (papildoma kompensacija remonto išlaidoms) ir 1073,31 Eur (remonto... 19. 2) 413, Eur sumos (mokestis advokatui) (b.l. 12,13), kurios dydį patvirtina... 20. 3) 584,65 Eur sumos (mokestis tyrimo ekspertui) (b. 1. 12, 13) kurios dydį... 21. 4) 10 Eur sumos (tyrimo išlaidos) (b. 1. 12, 13) - policijos pažymai gauti,... 22. 5) 360,16 Eur žalos reguliavimo išlaidos (b. 1. 14), apskaičiuojamos 10... 23. Ieškovas UAB DK „PZU Lietuva" yra PVM mokėtojas, mokėtojo kodas -... 24. Dėl draudiko, išmokėjusio draudimo išmoką, teisės reikalauti iš... 25. Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės... 26. TPVCAPDĮ 9 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad draudimo sutartis įsigalioja... 27. Byloje nustatyta, kad šalių 2014 m. vasario 6 d. buvo sudaryta transporto... 28. Įstatymų leidėjas draudiko regreso teisę įtvirtina TPVCAPDĮ 11 straipsnio... 29. Sprendžiant dėl grąžintinos sumos dydžio, būtina įvertinti toliau... 30. Nagrinėjamos bylos atveju, nustatant draudikui grąžintinos sumos dydį,... 31. Iš to, kas nurodyta, teismas, atsižvelgdamas į tai, jog teisme jau buvo... 32. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovui pagal regresinį reikalavimą... 33. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 34. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 88... 35. Pašto išlaidos valstybei, kurios sudaro 8,03 Eur (2 b.l.), atsižvelgiant į... 36. Dėl sprendimo vykdymo išdėstymo... 37. Atsakovas dėl sunkios UAB „( - )“ finansinės padėties prašė... 38. Lietuvos Respublikos CPK 284 straipsnio 1 dalyje numatyta teismo teisė... 39. Nagrinėjamu atveju, pareiškėjas UAB „( - )“ prašymą išdėstyti... 40. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 41. Priteisti iš atsakovo UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), 1985,88 Eur... 42. Atmesti ieškinio dalį dėl likusios dalies reikalautos draudimo išmokos... 43. Priteisti iš atsakovo UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), 8 Eur išlaidų,... 44. Išdėstyti 2016 m. kovo 21d. Panevėžio miesto apylinkės teismo sprendimu... 45. Nustatyti, kad įmokų mokėjimo pradžia yra 2016 m. balandžio mėnuo,... 46. Sprendimą per 30 dienų galima skųsti apeliaciniu skundu Panevėžio...