Byla 2-2542-214/2013
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Sigita Bružienė, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovei I. V. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės I. V. 3158,31 Lt skolą, kurią sudaro 599,30 Lt pagrindinė skola, 2276,74 Lt delspinigiai, 282,27 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidos, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškinyje ieškovė nurodė, kad 2001-11-24 UAB „Tele2“ su atsakove I. V. sudarė Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio paslaugų sutartį Nr. A8440947-2,2-69, pagal kurią UAB „Tele2“ atsakovei atsižvelgiant į sutartyje numatytus terminus ir sąlygas suteikė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugas, o atsakovė įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis sumokėti už minėtas paslaugas. UAB „Tele2“ už suteiktas paslaugas išrašė ir pateikė apmokėjimui PVM sąskaitas – faktūras, išrašytas laikotarpiu nuo 2000-12-31 iki 2002-04-30, tačiau atsakovė jų neapmokėjo. 2009-03-31 UAB „Gelvora“ ir UAB „Tele2“ pasirašė reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09-20-21, pagal kurią UAB „Tele2“ atlygintinai perleido UAB „Gelvora“ naudai visas reikalavimo teises pagal minėtas sąskaitas-faktūras atsakovės atžvilgiu. Ieškovė įstatymų nustatytą tvarka pranešė atsakovei apie reikalavimo perleidimą ir tuo pačiu pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus, tačiau atsakovė savo įsipareigojimų nėra įvykdžiusi ir ieškinio parengimo dienai. Atsakovė ieškovei ieškinio parengimo dienai yra skolinga 3158,31 Lt sumą, kurią sudaro 599,30 Lt pagrindinė skola, 2276,74 Lt delspinigiai ir 282,27 Lt ieškovės patirtos ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidos. Atsakovė tiek žodžiu, tiek raštu buvo raginama atsiskaityti, tačiau visi ieškovės bandymai susigrąžinti skolą ikiteismine tvarka buvo nesėkmingi. Kadangi atsakovė gera valia įsiskolinimo nepadengė, ieškovė kreipėsi į teismą.

4Atsakovei adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti viešo paskelbimo būdu paskelbus pranešimą specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt. (b. l. 41), todėl laikytina, kad procesiniai dokumentai atsakovei įteikti tinkamai (CPK 130 str.).

5Atsakovė per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį. Esant šioms aplinkybėms, ir atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2003-04-02 konsultaciją „Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso normų taikymo“, teismo sprendimas priimtinas už akių, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą (CPK 142 str. 4 d., 285 str. ir 286 str.).

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimus ieškovė grindžia: mokėjimo nurodymu (b. l. 4), ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų išklotine (b. l. 5), išrašu iš reikalavimo perleidimo sutarties (b. l. 6), delspinigių skaičiavimo aktu (b. l. 7), reikalavimo perleidimo sutartimi (b. l. 8-11), išplėstiniu išrašu su istorija (b. l. 12-17), mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio paslaugų sutartimi Nr. A8374992-1.25.289 (b. l. 18-20), pranešimu dėl reikalavimo perleidimo (b. l. 22), sąskaitomis (b. l. 23-28).

8Civilinės bylos medžiaga nustatyta, kad 2011-11-24 UAB „Tele-2“ su atsakove sudarė Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio paslaugų sutartį, pagal kurią UAB „Tele2“ atsakovei suteikė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugas, o atsakovė įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis sumokėti už minėtas paslaugas. UAB „Tele2“ už suteiktas paslaugas atsakovei išrašė ir pateikė apmokėjimui PVM sąskaitas-faktūras, tačiau atsakovė jų neapmokėjo. 2009-03-31 UAB „Gelvora“ ir UAB „Tele2“ pasirašė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09-20-21, pagal kurią UAB „Tele2“ atlygintinai perleido UAB „Gelvora“ naudai visas reikalavimo teises pagal aukščiau minėtas PVM sąskaitas-faktūras atsakovės atžvilgiu. Ieškovas įstatymo nustatyta tvarka pranešė atsakovei apie reikalavimo perleidimą ir tuo pačiu pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus pagal minėtas PVM sąskaitas-faktūras, tačiau atsakovė to nepadarė ir ieškinio parengimo dienai yra skolinga ieškovui 599,30 Lt skolą. Todėl ieškovo reikalavimai dėl skolos ir palūkanų priteisimo iš atsakovės laikytini pagrįstais ir tenkintini (CK 1.136 str.-1.138 str., 6.1 str., 6.2 str., 6.59 str., 6.63 str., 6.101 str., 6.109 str., 6.200 str., 6.245 str., 6.249 str., 6.251 str., 6.256 str., 6.258 str., 6.344 str.).

9Ieškovas taip pat ieškiniu reiškia reikalavimą dėl 2276,74 Lt delspinigių priteisimo iš atsakovės. Atsakovei neįvykdant įsipareigojimų pagal sutartį, jai kyla pareiga sumokėti sutartimi numatytas netesybas (CK 6.71 str., 6.73 str. 1d., 6.245 str. 3d., 6.256, 6.258, 6.260 str.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad netesybos (bauda, delspinigiai) yra įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta, tai prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę, sutartinės civilinės atsakomybės forma, tačiau jos atlieka tik kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius, tačiau jos negali leisti nukentėjusiajai šaliai piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita (LAT nutartys civilinėse bylose Nr.3K-316/2005, Nr.3K-3-62/2006, Nr.3K-3-405/2006, Nr.3K-7-367/2006, Nr.3K-3-85/2007, Nr.3K-7-304/2007, Nr.3K-7-409/2010, Nr.3K-3-503/2007, Nr.3K-3-401/2008). Pagal Sutarties 6.5. punktą atsakovė už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neapmokėtos sumos privalo ieškovui mokėti 0,1% dydžio delspinigius ir tuo pagrindu ieškovas prašo jam priteisti 2276,74 Lt delspinigius už 3799 dienų (nuo 2002-06-01 iki 2012-10-25). Sprendžiant netesybų priteisimo klausimą, teismas, nepažeidžiant sutarties laisvės principo, turi teisę ir pareigą kontroliuoti ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės (CK 6.73 str. 2d., 6.156, 6.158, 6.193 str.). Nagrinėjamos bylos atveju, atsižvelgiant į tai, kad atsakovė yra fizinis asmuo, o ne verslo subjektas, į bendruosius teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus, laikytina, jog ieškovo prašomi priteisti delspinigiai, yra nepagrįstai dideli. Ieškovo prašomi priteisti delspinigiai yra beveik keturis kartus didesni nei atsakovės įsiskolinimas. Ieškovas delspinigius paskaičiuoja net už 3799 dienų, t.y. daugiau kaip už 10 metų. Delspinigių priteisimas už tokį ilgą laikotarpį sąlygotų situaciją, jog ieškovas galėtų piktnaudžiauti savo teisėmis ir tyčia nesikreipti į teismą siekiant apginti savo pažeistas teises. Be to, manytina, jog ieškovas ir jo teisių perėmėjas daugiau nei 10 metų nesikreipdami į teismą nemanė, jog jų teisės yra pažeidžiamas, todėl ieškovo reikalavimas dėl delspinigių priteisimo už 3799 dienų nelaikytinas pagrįstu ir atitinkančiu teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus. Nors byloje nustatyta, kad atsakovė tinkamai neįvykdė šalių tarpusavio sutarties, tačiau ši aplinkybė, įvertinus teismo aukščiau išvardintas priežastis, sąžiningumo ir protingumo principų kontekste nėra vertintina kaip objektyviai svarbi ir suteikianti pagrindą ieškovui nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio delspinigių. Dėl paminėtų priežasčių delspinigiai mažintini iki 107,87 Lt (599,30 x 0,1% x 180 = 107,87), t.y. paskaičiuotini už 6 mėnesių laikotarpį, kuris laikytinas pagrįstu ir pakankamu atlyginti ieškovo turėtus nuostolius. Todėl šioje ieškinio dalyje ieškovo ieškinys tenkintinas iš dalies, delspinigių suma mažintina iki 107,87 Lt, kitoje dalyje ieškinio reikalavimas dėl delspinigių priteisimo atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 3 str. 7d., 178, 185 str., CK 1.5 str. 2d., 6.71 str., 6.73 str. 2d., 6.256 str. 2d., 6.258 str. 3d.).

10Vertindamas ieškovo reikalavimą dėl 282,27 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, kurias pagal pateiktą išklotinę, sudaro darbuotojo darbo užmokestis, darbo priemonės, administracija (buhalterija), kompiuterių nusidėvėjimas ir kt., teismas sprendžia, kad šios išlaidos yra tiesiogiai susijusios su ieškovo, užsiimančio skolų išieškojimu ir prevencija, ūkine – komercine veikla, todėl negali būti pripažintos išlaidomis CK 6.249 str. 4 d. 3 p. prasme. Ieškovo pateiktoje skolos išieškojimo išlaidų išklotinėje nurodoma, kad ieškovas patyrė išlaidas 9 kartus siųsdamas atsakovei pranešimus, taip pat užklausdamas duomenų Nekilnojamojo turto registrą, Gyventojų registro tarnybą, tačiau ieškovas nepateikė jokių šias ir kitas išlaidas patvirtinančių įrodymų, taip pat, kartu su ieškiniu netgi nėra pateikti išrašai iš minėtų registrų, todėl ieškovo reikalavimas priteisti ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas (CPK 178 str.).

11Ieškinį patenkinus iš dalies, ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos ieškovui iš atsakovo proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2d.). Bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei iš atsakovės nepriteistinos, kadangi į valstybės biudžetą išieškotina bendra suma yra mažesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (CPK 96 str. 6 d., 2011-11-07 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro įsakymas Nr. 1R-261/1K-355).

12Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 286 str., 271 str. 1 d.,

Nutarė

13Ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti iš atsakovės I. V., a. k. ( - ) paskutinė žinoma gyv. vieta ( - ), ieškovo UAB „Gelvora“, į. k. 125164834, buveinė A. J. g. 7, Vilnius, a. s. Nr. ( - ), AB SEB bankas, naudai – 599,30 Lt (penkis šimtus devyniasdešimt devynis litus 00 ct) skolą, 107,87 Lt (vieną šimtą septynis litus 87 ct) delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-12-07) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas - 21,28 Lt (dvidešimt vieną litą 28 ct) žyminio mokesčio.

15Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

16Atsakovė, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos 287 str. 1, 2, 3, 4 d. ir 80 str. 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai